2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ"

Átírás

1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T A ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT SÁTORALJAÚJHELY ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Sátoraljaújhely május 15. Lakatos István ügyvezető igazgató

2 1 A Zempléni Vízmű Kft január 1-től működő gazdasági társaság. A működés formája: Korlátolt Felelősségű Társaság Az alapítás időpontja: december 7. Az évi XXXIII. tv. alapján megkapott közmű és működtetői vagyonra alapozva a társaságot 36 önkormányzat hozta létre. Azóta 12 önkormányzat kérte és kapta meg felvételét a Kft-be, így jelenleg a Kft tulajdonosa 48 önkormányzat december 03-ától kérte felvételét a hegyközi beruházást lefolytató társulás, mivel a társulás közreműködésével kiépített új hegyközi ivóvízhálózatot jogszerűen a KFT úgy üzemeltetheti, ha a társulás tagként felvételt nyer a KFT-be. A társulás azokból az önkormányzatokból áll, amelyek már egyébként is a KFT tagjai voltak. Így 48 önkormányzat és 1 önkormányzatokból álló társulással jelenleg 49 tulajdonosa van a KFT-nek. Székhelye: Sátoraljaújhely Működési területe: Hegyköz-Bodrogköz-Hegyalja Alapító tagok: 1. Alsóberecki Önkormányzata 2. Alsóregmec Önkormányzata 3. Bodroghalom Önkormányzata 4. Bózsva Önkormányzata 5. Cigánd Önkormányzata 6. Dámóc Önkormányzata 7. Felsőberecki Önkormányzata 8. Fűzér Önkormányzata 9. Fűzérkajata Önkormányzata 10. Hercegkút Önkormányzata 11. Hollóháza Önkormányzata 12. Karcsa Önkormányzata 13. Karos Önkormányzata 14. Kenézlő Önkormányzata 15. Kéked Önkormányzata 16. Kisrozvágy Önkormányzata 17. Kovácsvágás Önkormányzata 18. Lácacséke Önkormányzata 19. Mikóháza Önkormányzata 20. Nagyrozvágy Önkormányzata 21. Olaszliszka Önkormányzata 22. Pácin Önkormányzata 23. Pálháza Önkormányzata 24. Révleányvár Önkormányzata 25. Ricse Önkormányzata 26. Sárospatak Önkormányzata 27. Sátoraljaújhely Önkormányzata

3 2 28. Semjén Önkormányzata 29. Tiszacsermely Önkormányzata 30. Tolcsva Önkormányzata 31. Vajdácska Önkormányzata 32. Vágáshuta Önkormányzata 33. Vámosújfalu Önkormányzata 34. Viss Önkormányzata 35. Zalkod Önkormányzata 36. Zemplénagárd Önkormányzata Társult tagok: 37. Bodrogolaszi Önkormányzata 38. Felsőregmec Önkormányzata 39. Filkeháza Önkormányzata 40. Fűzérradvány Önkormányzata 41. Kishuta Önkormányzata 42. Nagyhuta Önkormányzata 43. Sárazsadány Önkormányzata 44. Vílyvitány Önkormányzata 45. Fűzérkomlós Önkormányzat 46. Nyiri Önkormányzata 47. Tiszakarád Önkormányzata 48. Makkoshogyka Önkormányzata 49. Viziközmű Beruházást Lebonyolító Társulás A társaság jegyzett tőkéjének értéke: eft Összetétele: készpénz eft működtetői vagyon eft A közmű vagyon értékét a tulajdonos önkormányzatok jegyzett tőkén felüli vagyonként bocsátották a Kft rendelkezésére, így annak eft értéke a Kft könyveiben tőketartalékként van nyilvántartásba véve. A törzsbetétek alapján az önkormányzatok az alábbi tulajdonközösségeket hozták létre: A/ Sátoraljaújhely város Önkormányzata 548 szavazattal bír B/ Sárospatak város Önkormányzata 283 szavazattal bír C/ Olaszliszka nagyközség által képviselt tulajdonközösség 61 szavazattal bír D/ Pálháza város által képviselt tulajdonközösség 71 szavazattal bír E/ Cigánd város által képviselt tulajdonközösség 81 szavazattal bír F/ Karcsa nagyközség által képviselt tulajdonközösség 82 szavazattal bír

4 3 A vállalkozás főbb tevékenységi köre: 3600 Víztermelés, kezelés, elosztás 3700 Szennyvízelvezetés, kezelés, tisztítás 4221 Közmű vezeték építése A Kft a jegyzett tőkén és a jegyzett tőkén felüli vagyoni értéken kívül 86 eft működtetői vagyonnal gazdálkodik még. Korábbi években a más vállalkozók és vállalkozások által befizetett fejlesztési hozzájárulásokból eft tőketartalék áll még rendelkezésre. A Kft a Zempléni régióban 48 tulajdonos önkormányzat területén szolgáltatja az ivóvizet, 2 településen bérüzemeltetését végez és egy településnek eladja. Csak saját termelésű vizet értékesít cégünk 51 település fogyasztói felé. A szolgáltatásba bekapcsolt lakossági fogyasztók száma nem változott, a lakossági fogyasztás csökkenés továbbra is tapasztalható, mértéke az előző évihez képest már nem olyan jelentős 2,16 %. A közületi fogyasztás kis mértékben megnövekedett 0,4 %-kal értékesítettünk több ivóvizet, mint az előző évben. Az átadott víz mennyisége nem változott. A szennyvízelvezetés és tisztítás területén évben változás nem történt. A két városban saját szennyvíztisztító telepet üzemeltetünk, míg Pálháza, Kenézlő, Cigánd és Pácin, valamint Ricse községek szennyvíztisztító telepét bérüzemeltetésként cégünk látja el. 34 település szennyvizét vezetjük el, és tisztítjuk. A csatornahálózatra való rácsatlakozások már befejeződtek, de nem 100 %-os a lefedettség. A szennyvízelvezetés esetében a lakossági értékesítés 3,55 %- os visszaesést mutat, míg a közületi fogyasztóktól elvezetésre került szennyvíz mennyiségnél 0,75 %-os emelkedés tapasztalható. Az évi nettó árbevétel eft, melynek 48,53 %-a em3 vízértékesítésből, 40,38 %-a em3 szennyvízelvezetésből, 8,22%-a építési tevékenységből, míg 2,87 %-a egyéb tevékenységből származik. A bázis évhez viszonyítva a vízértékesítés 1,53 %-kal, az elvezetett és tisztított szennyvíz mennyisége pedig 2,47 %-kal csökkent. Az építési tevékenység árbevétele az előző évihez képest 125,65 %-kal nőtt. A KFT-nk 2 nagy tulajdonosa nagyobb építési munkálatokkal bízta meg cégünket melynek következtében az előző évi építésből eredő árbevételt sikerült megduplázni.

5 4 A Kft évi tevékenységének 88,91 %-át a közüzemi szolgáltató tevékenység tette ki. A lakosság fizetőképességét ezért messzemenően szem előtt kell tartania, ennek megfelelően a társaság gazdasági stratégiája továbbra is a nyereség minimalizálása az észszerűség határán belül. A Kft által kidolgozott és javasolt szolgáltatási díjakat évre tulajdonos önkormányzatoknak kellett rendeletben jóváhagyniuk. Fenti stratégia határozza meg ezért a Kft üzletpolitikáját, és a kialakított számviteli rendszert. A Kft működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről éves beszámolót készít. A gazdasági eseményeket folyamatosan kettős könyvvitelben rögzíti. A Kft eredmény kimutatása A összköltség eljárással készül, mert nincs termék előállítás, csupán szolgáltatásnyújtás. A december 31.-i fordulónapra készített beszámoló elkészítési ideje: március 31. A számviteli törvény alapján nyilvántartásba vett befektetett eszközök értékcsökkenési leírása az üzembe helyezést követő első naptól kezdődik lineáris leírási kulccsal: az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása a számviteli törvény alapján történik, a 100 eft alatti tárgyi eszközök értéke használatbavételkor leírást nyer, a többi tárgyi eszköz értékcsökkenését a társasági adótörvény 2.sz. mellékletében közzétett leírások alapján számolja el a Kft. A készletek nyilvántartásba vétele beszerzési áron történik. Felhasználásuk elszámolására mindig a legrégebbi áron kerül sor. Értékvesztést a határidőn túli kintlévőségek után a számol el a Kft az alábbiak szerint: 90 napon túli kintlévőségek esetén 2 %-ot 180 napon túli kintlévőségek esetén 5 %-ot 360 napon túli kintlévőségek esetén 25 %-ot 360 napon túli kintlévőségek esetén max.100 %-ot, egyedi elbírálással. Rendkívüli bevételnek, illetve ráfordításnak számolja el a Kft a számviteli törvény alapján a fejlesztési célra kapott, illetve fizetett pénzeszközök értékét. Az évente fizetendő szennyvízbírságot nagyságától függetlenül szokásos tételnek minősíti a Kft.

6 5 A Kft mérlegét összeállította: Bachné Huszin Judit mérlegképes könyvelő Regisztrálási szám: A Kft könyvvizsgálatát végzi: Bánszerva Könyvelő-Könyvvizsgáló KfT 3933 Olazliszka Bánom u. 36. Kamarai tagsági szám: Ruskó László bejegyzett könyvvizsgáló Tagsági szám: Díjazása: eft+áfa/év volt.

7 6 IMMATERIÁLIS JAVAK ALAKULÁSA Kísérleti Alapítás Vagyoni Üzleti v. Szellemi fejlesztés átszerv. MEGNEVEZÉS ért.jogok cégérték termékek aktivált aktivált ÖSSZESEN értéke értéke Bruttó érték január 1-jén 215 _ _ Növekedés Csökkenés Bruttó érték dec. 31-én 215 _ _ Halmozott écs. jan. 1-jén 65 _ _ Écs. növekedés 18 _ Écs. Csökkenés Terven felüli écs. Halmozott écs. dec. 31-én 83 _ _ Nettó érték dec. 31-én 132 _ _ *****************************************************************************************************************************************************

8 7 TÁRGYI ESZKÖZÖK ALAKULÁSA Műszaki Egyéb berend. MEGNEVEZÉS Ingatlanok berend. felszerelések Beruházások ÖSSZESEN gépek járművek Bruttó érték január 1-jén Növekedés Csökkenés Bruttó érték dec. 31-én Halmozott écs. jan. 1-jén _ Écs. növekedés _ Écs. csökkenés _ Terven felüli écs Halmozott écs. dec. 3-én Nettó érték dec. 3l-én *****************************************************************************************************************************************************

9 8 Készletek: Záró érték 2010.évi 2011.évi Index_ Anyagok eft eft 118,04 % Áruk 3 eft 2 eft 66,67 % Készletre adott előlegek 329 eft - - Összesen: eft eft 116,83 % év végén az áremelkedés hatásának kivédésére több stratégiailag fontos anyagot szerzett be cégünk. melyek felhasználására év folyamán kerül sor. Követelések: Megnevezés 2010.évi 2011.évi Index_ Köv.szolgáltatásnyújtásból eft eft 110,37 % Egyéb követelések eft eft 241,17 % Összesen: eft eft 111,47 % Vevőállomány megoszlása 2010.évi 2011.évi Index_ Közületi eft eft 118,98 % Lakossági eft eft 102,86 % Egyéb vevők eft eft 140,25 % A közületi vevőállomány 18,98 %-kal, a lakossági vevőállomány pedig 2,86 %-kal nőtt a bázisévhez viszonyítva. A vízdíj mértéke lakosság esetében alapdíj + 10 %- kal, közületnél alapdíj + 3 % emelkedett. A csatornadíj mértéke alapdíj + 15 %-kal emelkedett. A fogyasztástól független alapdíjak esetében 10 %-os áremelést hajtottunk végre. A lakosság esetében kisebb, míg a közületi vevők esetében nagyobb mértékű növekedés tapasztalható. Az értékesítés csökken, a közületi vevőállomány az elszámolt értékvesztés ellenére is az áremeléshez viszonyítva is jelentősen megnőtt. Ez az Önkormányzatok, valamint a Megyei Önkormányzat kezelésében lévő intézmények által felhalmozott tartozásokra vezethető vissza évben eft-ot írtunk le behajthatatlan követelés címen.

10 9 Mint minden évben, év folyamán is nagy gondot fordítottunk a kintlévőségek behajtására. Az elszámolt hitelezési veszteség után a lakossági határidőn túli kintlévőség 8,88%-kal csökkent az előző évhez képest. A személyes megkeresés útján történő vízdíj behajtás eredményesnek mondható, de az éven túli, vagy a nagyon magas összegű tartozást nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudjuk behajtani. Ebben az esetben szűkítést, vagy kizárást alkalmazunk év folyamán db fizetési felszólítást küldtünk ki, ill. vittünk ki személyesen. A tartozását felhalmozó, számláját rendezni akaró lakossági fogyasztókkal megállapodást kötünk, hogy tartozását részletben egyenlíthesse ki. 231 fogyasztónál szűkítővel korlátoztuk a vízfogyasztást és 471 vízbekötést kellett a tartozások miatt megszüntetni. Az egyéb vevők állománya 40,25 %-kal nőtt, mivel egy nagyobb építőipari munka december hónapban lett kiszámlázva. Határidőn túli kintlévőségek alakulása értékvesztés nélkül: Időintervallum 2010.évi 2011.évi eft megoszlás eft megoszlás Vevőállomány ,00 % ,00 % ebből: 90 napon túli ,35 % ,56 % 180 napon túli ,05 % ,49 % 360 napon túli ,86 % ,55 % Határidőn túli összesen: ,26 % ,60 % Határidőn túli kintlévőségek megoszlása értékesítési irányonként: 2010.évi /eft-ban/ összesen közületi lakossági 2011 évi /eft-ban/ összesen közületi lakossági 90 napon túli napon túli napon túli Összesen: A határidőn túli kintlévőség megoszlásánál látszik, hogy a közületi vevők esetében az önkormányzatok fizetési nehézségei miatt emelkedés tapasztalható, míg a lakossági fogyasztók határidőn túli kintlévősége kisebb mértékben csökkent.

11 10 Egyéb követelések: 2010.évi 2011.évi. Adott előlegek eft eft Rövid lejáratú kölcsön 948 eft eft Adóelőleg eft TB kiutalási igény 333 eft 160 eft Helyi adó 41 eft -. Összesen: eft eft Értékpapírok: 2010.év 2011.év. - Egyéb értékpapir eft Összesen: eft - Aktív időbeli elhatárolás : 2010.évi 2011.évi _ TB program átalány 86 eft 90 eft Előfizetési díjak 225 eft 230 eft Biztosítás 17 eft 32 eft Telefondíj 15 eft 47 eft Gázdíj 69 eft 14 eft Áramdíj eft Egyéb szolgáltatás 5 eft 75 eft Összesen: 417 eft eft Kamat 32 eft 105 eft Kártérítés 225 eft - Összesen: 257 eft 105 eft Mindösszesen: 674 eft eft

12 SAJÁT TŐKE Megnevezés 2010.évi /eft-ban/ 2011.évi /eft-ban/ Index _ Jegyzett tőke ,0 % Tőketartalék ,0 % Eredménytartalék % Mérleg szerinti eredmény % Összesen: ,2 % 11 Tőketartalék összetétele: 2010.évi /eft-ban/ 2011.évi /eft-ban/ Változás Közmű és működtetői Vagyon értéke Fejlesztési támogatásból rendelkezésre áll A közművagyon átadásáról nem döntött minden önkormányzat, így nem minden tulajdonos vagyona után számol el értékcsökkenést a Kft. Rövid lejáratú kötelezettségek: Megnevezés 2010.évi/eFt-ban/ 2011.évi/eFt-ban/ Index_ Rövid lejáratú kölcsönök ,3% Vevőktől kapott előlegek ,4% Kötelezettségek áruszállításból ,7% Beruházási szállítók ,7% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: - költségvetési bef. kötelezettség ,8% - jövedelem kifizetési köt ,4% - központi alapokra befizetési kötelezettség ,6% Összesen: %

13 12 A rövid kötelezettségeken belül a tulajdonosoktól kapott kölcsön visszafizetésre került. Az áruszállításból keletkezett kötelezettség a beruházási szállítók esetében nagymértékben csökkent. Év végével nagyobb beszerzés mely a következő évre áthúzódott volna nem volt. A költségvetési befizetési kötelezettség az ÁFA fizetési kötelezettség növekedésének következménye. A kötelezettségek terén a Kft-nek határidőn túli tartozása nem áll fenn. A központi alapokra vízkészlet használati járulékként áll fenn a befizetési kötelezettség. Passzív időbeli elhatárolás: Megnevezés 2010.évi /eft-ban/ 2011.évi /eft-ban/_ Beruházásra kapott támogatás Vissza nem térítendő fejlesztési hozzájárulás Körny.terh.díj támogatás elhatárolása Innovációs díj támogatás elhatárolása Egyéb költségek Összesen: Beruházásokra az alábbi jogcímeken kapott támogatást a cég: 781 eft PROFI áruház vízhálózat kiépítése eft Komposzt telep létesítésére Központi környezetvédelmi alaptól, illetve Sátoraljaújhely és Sárospatak Önkormányzataitól eft támogatással 37.sz. főközlekedési út átépítése KÖVIM fejlesztési 858 eft Tiszakarádi vastalanító építésére Önkormányzati hozzájárulással eft Vízhálózat bővítés magán tulajdonosi hozzájárulással eft Támogatást adott a Sárospataki önkormányzat a Vásárhelyi utca csatornahálózatának bővítésére, és a teljes közműhálózat felújítására 480 eft Támogatást biztosított a Tiszacsermelyi önkormányzat a rendszer felújítására eft Vízhálózat bővítés Sárospatak Önkormányzati, és a Foton Kft hozzájárulásával

14 eft Mikóháza lakópark szennyvízhálózat kiépítés Önkormányzat hozzájárulásával a Mikóházi eft Saújhely Esze-Mártirok vízvez. átépítés a Saújhelyi Önkormányzat hozzájárulásával eft Saújhely Kossuth tér dísztér hálózat rendezés Saújhelyi Önkormányzat hozzájárulásával eft Spatak Toldi u. átemelő kapacítás bővítés az Egri Téglagyár hozzájárulásával 400 eft Tiszakarád Ifjúsági u. szennyvíz kiép. Tiszakarádi Önkormányzat hozzájárulásával eft Saújhely Magashegyi csapadék csat. Kiépítése a Saújhelyi Önkormányzat hozzájárulásával Beruházásra 2011-ben támogatást nem kapott a KFT, a megvalósult beruházások amortizációs költségéből eft-tal kellett feloldani a passzív időbeli elhatárolást. A vállalkozások és vállalkozók által befizetett közműfejlesztési hozzájárulásból megvalósított beruházások amortizációs költségéből 2011.évben eft-tal csökkentettük a passzív időbeli elhatárolást, ugyanakkor a befizetések összege 683 eft volt. Környezetterhelési díj terhére elszámolt beruházás értéke eft, a visszaírt értékcsökkenés összege eft. Innovációs díj terhére visszaírt értékcsökkenés összege eft.

15 14 A Kft mérlegének főbb gazdasági mutatói A vagyoni helyzet, eszköz- és tőkeösszetétel alakulása 2010.év 2011.év MEGNEVEZÉS összeg megoszlás összeg megoszlás eft % eft % _ Befektetett eszközök , ,10 Forgóeszközök az aktív időbeli elhatárolással együtt , ,22 Vagyoni eszközök : , ,08 Saját tőke , ,17 Idegen tőke , ,58 Mutató megnevezése 2010.évi 2011.évi Tőkefeszültségi mutató: Idegen tőke X ,2 23,8 Saját tőke Eladósodottsági mutató: Kötelezettség X ,7 12,2 Saját tőke Saját tőke a befektetett eszközök arányában: Saját tőke X 100 _ 105,4 114,0 Befektetett eszközök

16 15 Működési biztonsági mutató: Saját tőke + hosszú lejáratú köt. X ,4 114,0 Befektetett eszközök Készpénz likviditási mutató: Likvid pénzeszközök X ,0 64,6 Rövid lejáratú kötelezettség Likviditási gyorsráta: Pénzeszk. + értékpapírok + követelések X ,3 271,0 Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató: Forgóeszközök X ,3 295,0 Kötelezettségek Likviditási ráta: Forgóeszközök X 100 _ 217,3 295,0 Rövid lejáratú kötelezettségek Követeléseken kívüli forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya: Forgóeszközök követelések X ,5 88,5 Rövid lejáratú kötelezettségek Követelések és rövid lejáratú kötelezettségek aránya: Követelések X 100 _ 144,8 206,5 Rövid lejáratú kötelezettségek

17 16 A Kft eredménykimutatásának főbb mutatói Mutató megnevezése 2010.évi 2011.évi Tőkearányos eredmény: Üzemi eredmény X 100-5,5 Saját tőke Tőkearányos vállalkozási eredmény: Vállalkozási eredmény X 100-6,7 Saját tőke Árbevétel arányos üzleti eredmény: Üzleti eredmény X 100 _ - 6,1 Értékesítés nettó árbevétele Árbevétel arányos vállalkozási eredmény: Vállalkozási eredmény X 100-7,4 Értékesítés nettó árbevétele Eszközök megtérülési mutatója: Értékesítés nettó árbevétele X ,4 73,3 Eszközök összesen Készletek forgási sebessége: Készletek átlagos értéke X ,4 nap 10,9 nap Értékesítés nettó árbevétele

18 17 Értékesítés alakulása 2010.évi 2011.évi Index Tevékenység megnevezése eft eft % _ Vízszolgáltatás árbevétele ,1 Szennyvízelvezetés, befogadás árbevétele ,7 Alaptevékenység bevétele , ,0 Építőipari tevékenység bev ,7 Egyéb tevékenység bevétele ,8 Összes nettó árbevétel ,7 ================================================================== Az alaptevékenység bevételének alakulását az alábbi tényezők befolyásolták: a vízértékesítés mennyisége a bázis évhez viszonyítva 1,53 %-kal esett vissza. Ezen belül a lakosság felé való értékesítés 2,16 %-kal csökkent, míg a közületi fogyasztás kis mértékben 0,4 %-kal növekedett. A fogyasztás csökkenése mellett, a lakossági 10 %, és közületi 3 %-os, valamint az alapdíj 10 %-os emelésével összességében 8,1 %-os árbevétel növekedést eredményezett vízágazaton. Az elvezetett szennyvíz mennyisége 2,47 %-kal csökkent. A lakossági fogyasztás 3,55 %-kal esett vissza, míg a közületi fogyasztás 0,75 %-os emelkedést mutat. A fogyasztás csökkenése, a lakossági 10 %-os, közületi 3 %-os, valamint a 10 %-os alapdíj áremelése mellett összességében 5,7 %-os árbevétel többletet jelentett a szennyvízágazaton. Az alaptevékenységen kívüli tevékenységek bevételére ható tényezők Az építőipari tevékenység bevétele 125,7 %-kal nőtt a bázis évhez viszonyítva évben a két nagy tulajdonos Önkormányzat több nagyobb építőipari munkával bízta meg KFT-nket. Az egyéb tevékenységek bevétele 1,8 %-os növekedést mutat. Ez a növekedés az előző éveknek megfelel.

19 18 Az egyéb bevételek értéke: ebből: követelések kiegy.m. ért.veszt. v.írás foglalkoztatási alaptól kapott támogatás tárgyi eszköz értékesítés káresemények térítése egyéb költség térítések / bérletjegyek tér., perköltség tér., stb. / késedelmi kamat, bírság, kötbér Vízterhelési díj bevétele eft eft lett eft eft eft eft eft 214 eft eft A saját vállalkozásban végzett beruházások értéke eft lett. Az anyagköltség 4,9 %-kal csökkent. Mind víz-, mind a szennyvízágazat területén megtakarítást sikerült elérni villamosenergia terén. Egy vállalkozással kötött megállapodás következtében az áramszámlák a szolgáltató által felülvizsgálatra kerültek és a jogtalanul számlázott többletköltséget visszamenőlegesen 1 évre jóváírták KFT-nk részére. Az igénybe vett szolgáltatások 20,1 %-os emelkedést mutatnak. A növekedés a megnövekedett építőipari munkával magyarázható. Az egyéb szolgáltatások értéke közel az előző évihez alakult. Az eladott áruk beszerzési értéke minimálisnak mondható, mert vállalkozásunk viszonylag ritkán értékesít a megvásárolt készleteiből. A közvetített szolgáltatások értéke az előző évihez képest 12,7 %-kal növekedett, de így sem meghatározó a költségek között. Az évi béremelés mértéke 4 % volt. Az alkalmazott állományi létszám 7 fővel nőtt. A szakszervezettel történt megállapodás alapján mozgó bérként 1 havi jövedelem került kifizetésre, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében idénydolgozókat is alkalmaztunk. A bértömeg összességében 6,2 %-kal nőtt. A bérjárulékok a bértömeghez igazodva változtak. A személyi jellegű egyéb kifizetések mértéke 15,3 %-kal magasabb a bázishoz viszonyítva. A személyi jell. kifizetésen belül elszámolt cafetéria 4,5 %-kal került megemelésre. Év végén minden dolgozó egyszeri rendkívüli étkezési utalványban részesült, melynek következtében nagyobb mértékben növekedett ez a költségtényező.

20 19 Egyéb ráfordítások értéke: eft Ebből: Behajthatatlan követelés leírása Követelések értékvesztése Önkormányzati adók Káreseményekkel kapcs.ráfordítás Késedelmi kamatok, bírságok Vízterhelési díj Innovációs járulék Egyéb ráfordítás Cégautó adó T.eszköz terven felüli écs. Bírság eft eft eft eft 506 eft eft eft 17 eft 292 eft 174 eft 717 eft Az üzleti tevékenység eredményének összetevői: 2010.évi 2011.évi Tevékenység megnevezése eft eft _ Ivóvíz szolgáltatás eredménye Szennyvízelvezetés eredménye Egyéb tevékenység eredménye Egyéb ráford. és bevétel eredménye Összesen: Az 2011-ben is lehetősége volt a cégnek arra, hogy átmeneti szabad pénzeszközeit lekösse, csakúgy mint a bázis időszakban. Ebből kifolyólag eft kamatbevétel realizálódott. Pénzügyi ráfordítás a kapott kölcsön után elszámolt kamatból, valamint pénzügyi befektetésből ered, melynek összege eft, így a pénzügyi műveletek eredménye eft lett évben cégünk közhasznú alapítványoknak nyújtott támogatás. A fenti szervezetek támogatásával 200 eft rendkívüli ráfordítása keletkezett cégünknek.. A beruházáshoz és fejlesztéshez kapott támogatásokból megvalósult beruházások után, a passzív időbeli elhatárolás feloldásából eft rendkívüli bevételt számolhatott el cégünk, míg a vízterhelési díjból és innovációs díjból megvalósított beruházás után eft-ot.

21 20 A rendkívüli bevétel és ráfordítások különbözeteként a rendkívüli eredmény eft-ban realizálódott. A pénzügyi műveletek eft és a rendkívüli tevékenységek eft eredményével az üzleti tevékenység eredménye eft adózás előtti eredményt hozott. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás (Tao.tv. 7. (1) d) Korábban munkanélküli foglalkoztatása Után befizetett TB járulék és tételes eho (Tao.tv.7.. (1)j) eft eft Képzőművészeti alkotás beszerzésére fordított összeg 1/5-öd része (Tao.tv. 29/1 (1)bek. 66 eft követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés (Tao.tv. 7. (1) n) Összesen: eft eft Az adózás előtti eredményt növelő tételek: a számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenési leírás (Tao.tv. 8. (1) b) Nem a vállalkozási, bevételszerű tevékenységgel kapcs. költségek (Tao. tv. 8. (1) d) jogerős határozatban megállapított bírság (Tao.tv. 8.. (1) e) adóévben követelésre elszámolt értékvesztés (Tao.tv. 8. (1) gy) eft eft eft eft Behajthatatlan köv.nem minősülő, adóévben elengedett követelés (Tao.tv.8.(l)h) Összesen: eft eft

22 21 Mérleg szerinti eredmény levezetése: Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek Adózás előtti eredményt növelő jogcímek Adóalap Társasági adó (elvárt eredmény után) eft eft eft eft eft Különadó - MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY: eft A Kft május 15-ei taggyűlése az évi mérleget és eredmény kimutatást jóváhagyta.

23 22 Tájékoztató adatok A Kft tevékenységét a taggyűlés által megválasztott ügyvezető igazgató irányítja. Jövedelme évben a jóváhagyott jutalommal együtt: eft A gazdasági tevékenységet felügyelő bizottság létszáma: 2011.évi tiszteletdíjuk összese: 8 fő eft A Kft átlagos állományi létszáma és évben bérköltségként elszámolt jövedelme a jóváhagyott jutalommal és az ügyvezető jövedelmével együtt az alábbiak szerint alakult: Állomány csoportok Létszám Kereset Fizikai foglalkozásúak 125 fő eft Szellemi foglalkozásúak 29 fő eft Foglalkoztatott nyugdíjas 11 fő eft Összesen: 165 fő eft Személyi jellegű egyéb kifizetések jogcímei: Reprezentációs költség Betegszabadságra járó jövedelem Kft-t terhelő táppénz összege Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések Étkezési hozzájárulás Gk. használati díj Bérletjegyek térítése Járadék és egyéb személyi jell.kifiz. Természetbeni juttatás és Szja vonzata Beiskolázási segély Munkába járás költség térítése Eü.pénztári befizetések Üdülési hozzájárulás Term.juttatás 25 % adója Egyéb természetbeni juttatás Összesen: eft eft 408 eft eft eft eft eft eft 262 eft 744 eft 767 eft eft eft eft 21 eft eft

24 23 ÜZLETI JELENTÉS Sátoraljaújhely, május 15. Lakatos István Ügyvezető igazgató

25 A évről készült üzleti jelentés a társaság ügyvezető igazgatójánál került letétbe helyezésre, így az ott tekinthető meg. 24

26 25 CASH FLOW KIMUTATÁS év Statisztikai számjel: Cash flow kimutatás Cégjegyzék száma: Beszámolási időszak: (év/hó/nap) Zempléni Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Adózás előtti eredmény +/ Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/ Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/- 05. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/ Szállítói kötelezettség változása +/ Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/ Passzív időbeli elhatárolások változása +/ Vevőkövetelés változása +/ Forgóeszközök (vevőállomány és pénzeszközök nélkül) változása +/ Aktív időbeli elhatárolások változása +/ Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó péneszköz-változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/- IV. Pénzeszközök változása Keltezés: Sátoraljaújhely, május 15. Lakatos István ügyvezető igazgató

ZEMPLÉNI VíZMŰ KFT SÁTORALJAÚJHELY 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ. Sátoraljaújhely 2013. április 18.

ZEMPLÉNI VíZMŰ KFT SÁTORALJAÚJHELY 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ. Sátoraljaújhely 2013. április 18. KIEGÉszíTŐ MELLÉKLET A ZEMPLÉNI VíZMŰ KFT SÁTORALJAÚJHELY 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Sátoraljaújhely 2013. április 18. ( A Zempléni Vízrnű Kft 1993. január 1-től működő gazdasági társaság. A működés formája:

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Lakatos István ügyvezető igazgató

Lakatos István ügyvezető igazgató K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T A ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT SÁTORALJAÚJHELY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Sátoraljaújhely 2014. május 13. Lakatos István ügyvezető igazgató A Zempléni Vízmű Kft 1993. január 1-től

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet évi Eredménykimutatás és Mérleg Adatok ezer Ft-ban

Kiegészítő melléklet évi Eredménykimutatás és Mérleg Adatok ezer Ft-ban MÉRLEG Eszközök alakulása A. Befektetett eszközök Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Berendez ések és felszerelések Járművek Képzőm űvészeti alkotások Befejeze tlen beruházás Részese dések Összesen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2010. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben