VERSEK A SIMONYI IMRE EMLÉKVERSENYRE VERSMONDÓ VERSENY évfolyam. Vers egy régi juhászról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERSEK A SIMONYI IMRE EMLÉKVERSENYRE VERSMONDÓ VERSENY. 7-8. évfolyam. Vers egy régi juhászról"

Átírás

1 VERSEK A SIMONYI IMRE EMLÉKVERSENYRE VERSMONDÓ VERSENY 7-8. évfolyam Vers egy régi juhászról Belényesen egy juhakol; ez maradt az elmúlt nyárból - s aki zsendicével kinált; Urs Traján, a birkapásztor - Csöndes tűznél békességgel ültünk szikkadt nyári estén, alig szóltunk, hiszen alig értettünk szót egymás nyelvén. Fújtuk csak dohányunk füstjét s bámultuk óriásra nőtt árnyékunkat - s bólogattunk, egy arra jövő ha ránkköszönt. És szállt a füst, jó áldozat; s abba kettőnk hite elfért - Egyikünké sem volt hamis (mint hajdan az egyik testvér; az a régi, első gyilkos, aki hamisan áldozott...) Mi a hitünkkel áldoztunk, ahogy a csordapásztorok sokezer évvel azután, hogy embert ölt az első kés... - Sokezer évet késtél Mester szent Pünkösdöddel: - Békesség! S tán sokezer év kell még hozzá Mert úgy hírlik, hogy Urs Trajánnal ölre kell még előbb mennem foggal, ágyuval, vagy kaszával - Urs Trajánnal. - Kinek szemére békés árnyékot vet a bánat. Ismerős bánat - láttam egykor táskás szemében nagyapámnak -

2 Vers az elveszített bánatról Hány nap vet árnyékot már az egyetlenke holdra? Miből jövőm kitelne: jussomért állok sorba. Nem nagy, meleg kenyérre; búbosra és puhára, csak ami engem illet: egy karéj búsulásra. Irigyeim s rokonság mert azt is elperelték, híres, szép bánataim csúfságos dobra verték.. Pedig az volt még nékem a nagyapai jussom, nem sok, csak mennyi éppen segít ilyen kolduson. Ím kutyák harmincadján a bánatos öröklét, alkalmi öröm villant fogat rám: a nevetség. Bánataim perlem hát vissza, ehhez jogom van: egyrészit örököltem, másikát gyarapodtam. Nagy inségben vagyok most lelkemnek illő búját ha vissza nem szerzem hát megöl a szomorúság Rendületlenül S ha másként nem hát legbelül: hazádnak rendületlenül. S ha restelled, hogy hangosan; nehogy meghallja más, kívül? Hát szakálladba dörmögd, hogy: nincs hely számodra e kívül. De aztán rendületlenül! Ezt aztán rendületlenül! Hogy e-kívül, hogy e-kívül: nincs más belül, nincs más belül!

3 9-10. évfolyam Két másik dal Emlékszel hogy abban az időben valami dallamot dúdoltál szüntelen? Én meg egy szövegtöredéket skandáltam amelynek valahol elkallódott a dallama. Aztán valahogy úgy alakult hogy valaki ismert egy szöveget ami illett a te dallamodhoz. S én is találtam valami kottalapot ahhoz a régi szövegtöredékhez. De akkor az már egy másik dallam volt és egy másik szöveg. Két teljesen más dal barátném. Elégia az éjjel darvak húztak el a vén présház felett s hajnal óta sírok meg káromkodok mert ez nem az a présház mert ezek nem azok a darvak s ez meg micsoda csalás ezzel a festett-duna fölé pingált csukottszemű teliholddal én utoljára még láttam a valódit azt a bámészkodót ott a valódi Körös felett amikor még igazi lányok fürödtek igazi vízben s festetlen szívemben is igazi lányok hé emberek fogjátok el azt a tolvajt aki elszívta előlem a telitüdejű otthoni jó levegőt

4 s most szemében ott zöldel az otthoni táj szemében ott barnul az otthoni alkony az egyikben az otthoni fény a másikban az otthoni árny idegében ott borzong az otthoni jó meg az otthoni fájás talpa alatt az otthoni gyep feje felett az otthoni nyárfás az otthoni ég az otthoni kék az otthoni béke fülében ott dudorász a vízimalom s anyai nagyapám dörmögése fogjátok el a tolvajt emberek aki zsebrevágta az ifjúságom s véle az otthoni hit bizodalmát ama parttalan tengert amikor még nem szégyelltem hogy szerettem az embert s hogy az vagyok hisz esténként a vacsoránál tizenketten ültünk mint az apostolok. Az öröm hiányzott Csak az öröm, semmi más: az öröm. Nem a kéj, nem a hír, nem a dicsőség. Nem az e-világi rang, nem a bőség. Ám - akár szűkösen - de az öröm! Nem a közmegbecsültség - az öröm! Nem a boldogság - e didergő hőség - de az a hűs, bársonyos eszelősség: az a józanult téboly - az öröm! Mert volt a mámor, a torkig telt becsvágy, volt a gyönyör, volt hány-tucat vetett ágy: néked vetett ágy - s mindet megvetetted. Egy életen át az öröm hiányzott! - Mit az örömtelen sosem feledhet. - Hisz még a boldogságból is épp az öröm hiányzott!

5 évfolyam Felvétel a valóság túlsó oldaláról (Egy néhai kiskirály emélktáblájára) azt csak álmodtad az éjszaka hogy szabad komondor voltál s békességes mordulásokkal csavarogtál a kertek alatt s hogy a dolgokba kedved szerint beléüthetted az orrod akácfától eperfáig s hogy a magad mondanivalóját ugathattad a teliholdra látod már hajnalban füledbe berregte a riadó valóság: EMBER az általános hadkötelezettség az általános egyenlőség az egyenlő általánosság az önkéntes kötelezettség a köteles önkéntesség a kötelező kötelezettség valamint a szabad akarat feltalálója egyszóval ember: a mindennapi szorgalmatosság s a soha meg nem szűnő tennivalók feltalálója: indulás A FŐFELTALÁLÓI FŐHIVATALBA (holott hajnaltájt komodnor-korodban már majdnem szabad voltál) reggel tenni kezdted a tennivalókat: buzgó fásultsággal belerúgtál a megrudaltakba s előregyártott lelkendezéssel megerősítetted az erőseket délelőtt felállítottál néhány tételt megalkottál számos elméletet s megvetetted több alapvető intézmény alapjait (hisz nem elég boldogtalan még az ember) délben a napszúrás világossága világosította meg elmédet mire egybehívtad az egybehívandókat s hirdetni kezdted az igazságot valamivel később (a vizespakolás a kényszerzubbony s korábbi nézeteid lehántása után

6 folytatván az ankétot) megvetetted régi eszméid új alapjait - valamint végérvényesen megvetetted az önálló gondolatot - majd tovább hirdetted a félbemaradt aznapi igazságot miszerint a lét nem arra szolgál hogy éljük hanem mi szolgálunk arra hogy szolgáljuk szabad akaratod szerint délután aztán a jól végzett munka bátorságával otthon négyszemközt kimondhattad az igazságot a tételektől elméletektől intézményektől eszméktől független teljes igazságot: fiam, már megint elsóztad a zellerlevest túléltelek alkonyodik a vízparton egy kóbor kutyával játszom apám rég halott anyám nem ért barátom elárult szeretőm elhagyott elmúlt ez a nap is elmúlt az ifjúság a toll kihull a kezemből: szabad vagyok Leckemondás a világ legnagyobb törpéjévé nőttem a világ legkisebb óriásai között s most itt ülök az utolsó padban plusz-mínusz előjellel pedig tanár úr kérem én készültem komolyan mondom hogy készültem: tisztességből becsületből költőségből lírából komédiából tragédiából emberségből magyarságból európaiságból nyomorból szerelemből elhagyatottságból egyszóval életből és halálból s mindezek ellenére most mégis itt ülök az utolsó padban pedig

7 a történelemből még ma is emlékszem nagy és intelmes leckékre miszerint: egyrészt vannak az árulók másrészt vannak akiket elárult a haza s ugye hogy a matematikai alapműveletek egyike valahogy így hangzik: néhány méter alattomosság a tettekben + pár kiló tapló a szívkamrában + több liter állottvíz az agytekervényeken biztonságos élet és én szorgalmas is vagyok tanár úr kérem hiszen tetszik látni hogy geográfiából különórában épp most mérem be magam a nyugati szélesség és az északi hosszúság szövevényes vonalain tessék nézni épp most számítom ki tanár úr kérem hogy mennyire is fekszem pillanatnyilag a lét nyugodalmasabb pontjaitól s tessék elhinni hogy a hőtanban is járatos vagyok s ha akarnám megmondhatnám hogy mennyire s hogy mitől szállott a fagypont alá annak a lánynak érzelmi higanyszála viszont az igaz tanár úr kérem hogy a biológiában vegytanban gasztronómiában meglehetősen járatlan vagyok mivel a hagymásrostélyost mindig más ette meg s a rizlinget mindig elitták előlem pedig azt a rostélyost én még borjúkorából ismerem hisz öregapám nevelte a bődi szálláson s azt a rizlinget az első szeretőm taposta még tölgyfakádban felémjárású lábbal ott a pankotai szőlőhegyen de én megígérem tanár úr hogy mindent bepótolok (csak az arra kitanult tudós urak ne vonnának folyton gyököt az önbizalmamból ne szoroznának be egyre valami névtelen de névre szóló szorongással ne adnának hozzám állandóan annyi könnyeken túli szomorúságot

8 akkor majd meg tetszene látni tanár úr kérem) de bármi történt is én mégis készülök én egyre készülök és tessék elhinni hogy nem anarchia ez hanem sugaras-sihederes optimizmus ahogyan én így negyven felé még mindig valami kézszorításra vagy mire készülök és egy napon majd pótvizsgára jelentkezem innét az utolsó padból ahol a világ legkisebb óriásává zsugorodtam a világ legnagyobbra nőtt törpéi mögött Hatodnapon Ha én egyszer Isten volnék így szólanék hatodnapon: teremtsünk embert saját képünkre és hasonlatosságunkra. Ugyanezért esőt bocsátanék a föld porára sarat szereznék így és abból emberi formát gyúrnék valamint lelket lehelnék beléje végül elnevezném Ádámnak s néki adnám a Paradicsomot laknia. Majdan álmot bocsátanék eme Ádámra kimetszeném egy oldalbordáját s ezen bordát sárba göngyölvén formálnék e sárból nem embert ellenben asszonyt formálnék belőle s nem lehelnék beléje lelket feledékeny Isten aki volnék. Mindazonáltal Ádámnak adnám eme szép formát, az asszonyt, akit Évának neveznék. S növelnék nekik örömükre s élvezetükre borízű almafákat, töméntelen almafákat, ám egyiknek gyümölcsétől tiltanám az embert meg az asszonyát. S ezt a fát és gyümölcsét tiltott fának és tiltott gyümölcsnek nevezném. Ám bocsátanék szívükbe állhatatlanságot valamint engedetlenséget is elméjükbe hogy áthágván a parancsot éljenek a tilalmas gyümölccsel. s ezen tettüket bűnnek nevezném el. Ezen bűnükért pedig

9 igazságot tehát büntetést osztván kiűzném az embert meg az asszonyt a Paradicsomból mellékbüntetésként. Ugyancsak mellékbüntetésként reájuk szabnám hogy arcuk verejtékével keressék kenyerüket s halálnak halálával haljanak, úgy ők, mint késő unokáik, az idők végezetéig. Főbüntetésként pedig arra ítélném ezen Ádámot, hogy míg csak él, halála órájáig azt az elvesztett oldalbordát keresse mindhiába valamint késő fiai is mindhiába. Az asszonyt pedig főbüntetésként tudatlansággal jutalmaznám, hogy halála órájáig, míg csak él, még késő leányaiban se sejtse honnét is vétetett? Orcámat pedig minden időkre elfordítanám tükrömtől, hogy ne lássam többé képmásomat, melynek hasonlatosságára embert teremtettem egykoron. Ilyen Isten volnék.

10 VERSILLUSZTRÁCIÓS VERSENY Ősz Ősszel hogyha gyérül levele a fáknak é karmába térül útjok a gulyáknak leng a tájban szélyül árnyéka a nyárnak szemén bánat mélyül az elhagyott lánynak hónalján a tél ül már a fenyőágnak szívem sosem békül rendjén a világnak. Itthon Nézd, ma a hold, a narancs telihold a Körös tükörén lebegő. Mondd, nem ez a kép, meg egy harapásnyi itthoni jó levegő volt-é a hiány, ott, az idegenbe: ok jajra, panaszra - szegény? Kéznél az a gally, kéznél az az emlék, s megkapaszkodni remény kínálja magát. - Nézd, itt ha botolnál, kar nyúlna feléd, ölelő: felfogni esésed. - Míg élsz, amig élhetsz, csak itt lehet kedv meg erő viselni a jót: az itthoni jót meg az itthoni fájást. Lásd, talpad alá fut az itthoni gyep, s elföd a vihartól az itthoni nyárfás. Nem járatták még eleget véled a bolondját távoli földek s messzi egek? Ha kérdenéd, mi a dolgod - s hogy van e még? - csak itt jöhet rá felelet.

11 VERSMEGZENÉSÍTŐ VERSENY Nosztalgia A nap süt még a menny kék már elmennék egy emlék tűnő uszályán lengve valami végtelenbe valami könnyű másba a pontból a vonásba jókora kerülőre a térből az időbe a holnapból a mába tegnap éjfélutánba onnét meg átugorva lét előtti koromba aztán megint előre a még nem létezőbe és még tovább utazva anyagból a tudatba tűnő emlékké múlva: az innétből a túlra Altató Estére majd lefekszel, reggelre megmenekszel, jó alvás örömét jelzi nyálad a párnán Csak addig bírj magaddal,

12 ne járj levett kalappal: e lándzsás július koponyád nyársra húzná Indulj a sarki boltba kérj tíz dekát hozomra, de szívedre ne vedd amit ennyiért adnak Bicskád is volt! Most pennád írjon tokaszalonnát és három éhezőt vendégelj meg papírból Anyádnak írj nyugalmat szeretődnek vígalmat barátodnak reményt Töröld már le a könnyed Nagyapád nevelése: tűzz a léckerítésbe kórót a magkakas salátás kedve ellen Friss lányokkal barátkozz és régies baráthoz méltó kamrádba vidd nézd, azt az ágyba illőt S ami napodból hátra van, azt se töltsd hiába; térj le az út-felén ha felnőtt közeledne Ám sárkányt Jancsikának csinálj és Juliskának kibomlott szalagát kösd rózsaszín csokorba. Hol leszel esztendőre hogy ellened felnőve majd megfizessenek atyáik rendje-módján?! Hisz estére lefekszel reggelre megmenekszel ráncnyi nyomod marad anyád szép homlokán.

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Mácz István: Élni vagy meghalni?

Mácz István: Élni vagy meghalni? PPEK 533 Mácz István: Élni vagy meghalni? Mácz István Élni vagy meghalni? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám A Verslista 14. születésnapi találkozóján Budapesten, 2014 őszén A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám Sodrásban 2014 antológia bemutatója Műsor előtt Bp., 2014. 12. 13. Sodrásban 2014 antológia bemutatója

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 125 4. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 125 4. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 125 4 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN

VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN A MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA D R Á M A M E L L É K L E T 2 0 0 6. F E B R U Á R Shakespeare VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN FORDÍTOTTA: NÁDASDY ÁDÁM A FORDÍTÓ MEGJEGYZÉSEI A fordítás az alábbi kiadásból

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY. A Nap gyermekei. Válogatott írások

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY. A Nap gyermekei. Válogatott írások ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY A Nap gyermekei Válogatott írások ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY A Nap gyermekei H 2 1»-» i» u ^ JiJO "Móricz Zsigmond" Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza felnőtt kölcsönző Allományellcnőrizve

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-621-4. Mercator Stúdió, 2009

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-621-4. Mercator Stúdió, 2009 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-621-4 Mercator Stúdió, 2009 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól. (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. (Részlet)

Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól. (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. (Részlet) Út a végtelenbe Út a végtelenbe Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire (Részlet) Helikon Kiadó 2010 Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket

Részletesebben

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe.

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony

Részletesebben

Turan Oflazoglu NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN. Terebess Kiadó Budapest, 2000

Turan Oflazoglu NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN. Terebess Kiadó Budapest, 2000 Turan Oflazoglu NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN Terebess Kiadó Budapest, 2000 Fordította: Tasnádi Edit NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN TÖRVÉNYHOZÓ ÉS FENSÉGES tragédia két felvonásban Kötetünk a Török Köztársaság Nagykövetsége

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

Találj rám. Találj rám, találj rám

Találj rám. Találj rám, találj rám Nincs hova menni Úszok egy folyóban a fejem lemerül Nézem a víz alatt sem vagyok egyedül Fogy a levegım, de szemmel tartalak Figyellek fél szemmel a rémes víz alatt Lassú a folyó, körülöttem fák nyelek

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Kolozsvár, 1968 tavaszán. BARTALIS JÁNOS

Kolozsvár, 1968 tavaszán. BARTALIS JÁNOS ELŐSZÓ HELYETT Ez a versgyűjtemény kiegészítő része az 1963-ban megjelent V e r s e k című nagy kötetnek. Mint fogaskerék fogai, kapcsolódnak egybe a két könyv versei. A 63-as kötet első verse 1914 januári

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN

EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN Wass Albert EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN Zas Lóránt: ERDÉLY (Wass Albertnek) Választott az, akinek hegyei vannak, akinek csillag-indájú égboltot adott az Úr, hogy alatta őrizze a csendet, patakok ficánkolását

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben