CSALÁDI HÁZAK BME Lakóépülettervezési Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDI HÁZAK BME Lakóépülettervezési Tanszék"

Átírás

1 ALÁDI HÁZAK

2 William Morris Saját ház Upton, Anglia /1859 Az épületet Vörös háznak hívták - vörös égetett téglából készült abban az időben, amikor a fehérre meszelt házak voltak divatban. A ház tervének alapjait Philip Webb dolgozta ki, de az épület Morris romantikájának és Webb pragmatikusságának szintézise. A ház bejáratát az északi oldalon egy ív keretezi, amely a homlokzatot uralja. A belső tér meghatározó eleme a lépcsőház - a húzott karú lépcső kőrisfából készült. A lépcsőház mennyezete növényi ornamentikával és a természeti formákat idéző geometriai mintákkal díszített. 2

3 Victor Horta Saját ház Brüsszel, Belgium /1898 A két egymás melletti telekre épült lakó- és műhelyházát Horta egy olyan időszakban tervezte, amelyet saját maga is pályafutása zenitjeként jellemzett. Az összefüggő épületnek két különálló homlokzatot tervezett, egyet a lakórésznek és egy másikat a műhelynek. A három elkülönített lépcsőfeljáró a szakmai tevékenység és a magán-, illetve a társasági élet zavartalan leválasztását tette lehetővé. A lépcsőfokok házi koncertek idején ülőhelyül is szolgáltak. A tervező a két épület határán lévő falat ablakokkal törte át, amelyek fényt juttattak a szobákba - így a lakórész elölröl, hátulról, oldalról és felülről is kapott fényt, ami a brüsszeli építkezési szokásokban szokatlan volt. A ház másik különlegessége a fehér mázas tégla, amely az étkezőt és a boltozatos mennyezetet fedi. A belső terekben amerikai tölgy, márvány, réz és aranyozott felületek váltogatják egymást. 3

4 Peter Behrens Saját ház Darmstadt, Németország /1901 A házat Behrens a darmstadti művészkolónia részeként építette 1901-ben. A ház tömege kompakt és karcsú, valóságos kis kastélynak tűnik. Az orommezők valamint a vízszintes és függőleges legömbölyített elemek vörös téglával burkoltak, egyes mezők pedig zöld mázas téglából vannak kiképezve. A kék üvegtáblás zeneszoba oldott hangulata kontrasztban áll az ünnepélyesen ható, fehér falú étkezővel, melyet lakkozott bútorokkal rendeztek be. A polcok hullámzó kialakítása és az egyéb berendezések organikus formái a belső tereket különlegessé és elegánssá teszik. 4

5 Charles Rennie Mackintosh Hill-ház Helensburgh, Anglia /1903 A ház déli lejtőn áll, panorámával nyit a Clyde folyó felé. Bár az épület elemei - oromfal, kivájt tornác, kémények, szórványosan elhelyezkedő kicsi ablakok, kiugró ablakfülke az első emeleten - hagyományosak, együttesen mégis korai modernista koncepciót alkotnak. A tömegformálás additív, megjelenésében a véletlenszerűség érzetét kelti. A ház terei - változatos formálásuknak köszönhetően - jól elkülönülő, egyedi karakterrel rendelkeznek. 5

6 Eliel Saarinen Saját ház Kirkkonummi, Finnország /1903 Az épület stílusa az 1900-as években Finnországban uralkodó építészeti korszellemet, az úgynevezett nemzeti romantikát követi és egyben nemzetközi hatásokat is mutat. Homlokzatán a fa elemek tipikusan a finn, az alsó szint kőburkolatos kialakítása, a tetőforma és a belső kiképzés pedig a kora beli nemzetközi építészet jellemzőire példák. A földszint legnagyobb részét a nappali teszi ki, amely a boltívvel fedett étkezőbe nyílik. Az emeletre vezető lépcső és a nappali kandallójának elrendezése angol hagyományokra utal, míg az étkező boltozata középkori templomok hangulatát idézi. Az épület megvalósítja az Arts and Crafts mozgalom alapelvét, azaz minden tárgy illeszkedik egymáshoz és az őket körülvevő épített térhez. A ház bútorait az építész és felesége tervezték. 6

7 Medgyaszay István Nagy Sándor műteremháza Gödöllő /1906 Az között tervezett és épített két gödöllői műterem-villa, Nagy Sándor és Leo Belmonte műteremháza a gyűjtőutak tanulságainak jegyében fogant, magában hordja a kor építészeti vívmányait, és minden részletében kiforrott. Ennél a két épületnél aligha születtek ebben az időben korszerűbb, jobb, színvonalasabb, ilyen mértékben sajátos, egyéni és nemzeti ízt hordozó alkotások. Az összmegjelenés, a tömegkontúr, a felületképzés, a nyílások aránya és elrendezése, a részletek, sőt még az épületet körüllengő levegő is új. Az épületekből áradó különleges hangulat, amely az európaiságnak, a keletiességnek, a technikai magaslatnak és a népi zamatosságnak páratlan ötvözete, a környezetet is varázslatossá teszi. Medgyaszay az egy időben készült két épületben más és más szerkezeti és formai újításokat alkalmaz. Az egyiknél az ablakok fölött szabadon megjelenő acélkiváltók, a másiknál a saját újítását képező, falkötővasat helyettesítő vasbeton bekötések és a vasbeton kiváltók nyers tömbjei oldják a nyerstégla homlokzatokat. Alaprajzi elrendezésben, belső térkapcsolatokban, használhatóságban messze koruk előtt járnak. 7

8 I HÁZAK metszet 1. el szoba 2. konyha 3. cselédszoba 4. vendégszoba 5. étkez Villa Snellmann 6. nappali tér Djursholm, Svédország 7. /1918 dolgozó 8. hall 9. hálók 10. fürd szoba Erik Gunnar Asplund földszinti alaprajz B M E G. ASPLUND ALÁDI HÁZAK VILLA SNELLMANN 1918 metszet bels képek bels képek földszinti alaprajz fotó Nem sokkal a Stockholm-i Városi Könyvtár el tt épült ház küls megjelenését a vidéki egyszer ség emeleti alaprajz jellemzi. A külön téli és nyári bejáraton kereszt l megközelíthet, bels tér karakterét a kónikusan kialakított folyosó határozza meg. Az itt megjelen szögtörésekkel, apróbb pontatlanságokkal Asplund az emberi érzékekre próbál fokozottaban hatni. metszet 1. el szoba 2. konyha 3. cselédszoba 4. vendégszoba 5. étkez 6. nappali tér fotó földszinti alaprajz 7. dolgozó 8. hall 9. hálók 10. fürd szoba homlokzatok B M E L A K Ó É P Ü L E T T E R V E Z É S I T A N S Z É K homlokzatok ALÁDI HÁZAK G. ASPLUND VILLA SNELLMANN bels képek emeleti alaprajz 8 földszinti alaprajz emeleti alaprajz fotó homlokzatok metszet emeleti alaprajz 1. el szoba 2. konyha 3. cselédszoba 4. vendégszoba 5. étkez 6. nappali tér 7. dolgozó 8. hall 9. hálók 10. fürd szoba A nem sokkal a stockholmi Városi Könyvtár tervezése előtt épült ház külső megjelenését a vidéki egyszerűség jellemzi. A külön téli és nyári bejáraton keresztül megközelíthető belső tér karakterét a kónikusan bels képek kialakított folyosó fotó homlokzatok Nem sokkal a Stockholm-i megjelenését a vidéki egysz bejáraton kereszt l megköze bels tér karakterét a kón Az itt megjelen szögtöré Asplund az emberi érzékekre Könyvtár el tt épült ház jellemzi. A külön téli és kialakított folyosó határozza apróbb pontatlansá fokozottaban hatni. határozza meg. Az alaprajzi szerkesztésben megjelenő szögtörésekkel, apróbb pontatlanságokkal Asplund intenzívebben képes hatni az emberi érzékekre. Nem sokkal a Stockholm-i Város Könyvtár el tt épült ház küls megjelenését a vidéki egyszer ség jellemzi. A külön téli és nyár bejáraton kereszt l megközelíthet bels tér karakterét a kónikusan kialakított folyosó határozza meg Az itt megjelen szögtörésekkel apróbb pontatlanságokkal Asplund az emberi érzékekre próbá fokozottaban hatni.

9 Frank Lloyd Wright Robie-ház Chicago, USA /1909 Az utcával párhuzamosan szervezett épület külső karakterét terméskő párkányfedésű római téglafalazat és mozgalmasan tagolt alacsony hajlású, nagy ereszkiülésű tetők jellemzik. Az emeleti szinten, amely gyakorlatilag egyetlen hosszú tér, a hossztengelyre fűzött nappalit és étkezőt a látványosan kialakított lépcső és kandalló együttese választja el. A megbízó vágya teljesült: olyan házat kapott, melynek tereit nem különálló dobozok alkotják s amelyben nyoma sincs a szokványos díszítőelemeknek, drapériáknak, szőnyegeknek. 9

10 M E Kós Károly Varjúvár Sztána, Románia /1910 L A K Ó É P Ü L E T T E R V E Z É S I T A N S Z É K L A K Ó É P Ü L E T T E R V E Z É S I T A N S Z É K B M E L A K Ó É P Ü L E T T E R V E Z É S I T A N S Z É K 1 Az egyszerű geometrikus formákból álló ház szűkebb és tágabb épített környezetének puritán elemeit idézi. A fából, kőből készült tömegek és felületek nyugodt összhangban vannak a Kós által tervezett finom üvegablakokkal és a középkort idéző vasalatokkal ellátott zsalugáterekkel. Az épület magán hordja Kós Károly szintetizáló művészetének szinte összes jegyét: Kalotaszeg régi építészete, az angol és skandináv századfordulós mozgalmak, a történelmi építészeti korok hatása együtt jelenik meg itt. 1 10

11 Otto Wagner Villa Wagner Bécs, Ausztria /1912 Wagner második villája geometrikus majolika elemeivel még szorosan kötődik a bécsi szecesszióhoz, de szerkesztésében már a modernizmust idézi. A nyílások szintenként egyformák és szabályos rendben sorakoznak, monotonitásukat a háromszintes vasbeton épület aszimetrikusan elhelyezett, plasztikus kerettel ellátott bejáratai törik meg. 11

12 Toroczkai Wigand Ede Vaszary Lajos műteremháza Tata /1920-as évek eleje A festőművész Vaszary számára tervezett villa Tata-Tóvárosban, az egykori Zsellérbirtokon áll. A négyzetes alaprajzú, mégis tömegében két épületrészre bomló struktúra Toroczkai jellemző szerkesztési elvét tükrözi: alaprajz, tömeg és tér összefüggő, mégis egymásnak ellentmondó kialakítását. Az L alakú, magas nyeregtetős tetőszerkezet két, egymás mögötti réteget mutató alaprajzot fed: a földszinten a hall az ovális ebédlőbe vezet, az emeleten pedig a háló a műterembe. A földszinti hall két oldalán szabad az átjárás, egyfelől a szalonba és onnan egy köríves, faszerkezetű rózsaerkélyre, másfelől egy falépcsőn az emeletre és az alagsorba. 12

13 Gerrit Rietveld Schröder-ház Utrecht, Hollandia /1924 Az épületet egymással derékszöget bezáró síkok és vonalak rendszere alkotja. A fekete, fehér, piros, kék és sárga színek a meghatározóak - egy Mondrian-kép hatalmas, háromdimenziós konstrukciója. Bár a mellette levő épület falához csatlakozik, a Schröder-ház figyelmen kívül hagyja a környezethez való illeszkedést: megjelenésével a jövő érkezett meg, és vele túlhaladottá és jelentőségét vesztetté vált minden, ami régi. A belső kiképzés és a bútorozás azonos szerkesztésmódjával, színvilágával a külsővel koherens egységet alkot. 13

14 Walter Gropius Saját ház Dessau, Németország /1926 A dessaui Bauhaus épületeknek, így az igazgató, Walter Gropius számára emelt lakóháznak is az Új Építészet -et kellett propagálnia - ennek megfelelően ez a ház is az új esztétika demonstrációs eszköze volt. A Bauhausműhelyekben állították elő a berendezést is; ez a ház volt az első, amit Breuer Marcell székkel bútoroztak be. Sok kis részlet biztosítja a mindennapi élet praktikus, hatékony szervezését, például a forgó szekrény, melyet két oldalán lehet nyitni, vagy a kiszellőztetett ruhás, ill. ágyneműs szekrény. 14

15 Kotsis Iván Ehrlich-ház Budapest II. /

16 Le Corbusier Villa Stein Párizs, Franciaország /1927 B M E L A K Ó É P Ü L E T T E R V E Z É S I T A N S Z É K X. SZ. ELS FELE B LE M CORBUSIER E VILLA STEIN DE MONZIE L A K Ó É P Ü L E T T E LE CORBUSIER-T SOKAN XX. SZ. ELS TÉVESEN FRANCIA FELE EREDET NEK GONDOLJÁK. VALÓJÁBAN 1887-BEN SZÜLETETT CHARLES EDOUARD JEANNERET-KÉNT A SVÁJCI LA CHAUX-DE-FONDS-BAN. LE VILLA LEGINKÁBB VILLA GARCHES NÉVEN ISMERT ÉPÜLET, KEZDETBEN VILLA DE MONZIE VOLT AZ EREDETI MEGRENDEL NEVE SZERINT. MONZIE KULTUSZMINISZTERKÉNT EL BB FELKÉRTE LE CORBUSIER-T A PAVILLION DE L ESPIRIT TERVEZÉSÉRE, AK AZUTÁN BÍZTA MEG SAJÁT HÁZÁNAK TERVEZÉSÉVEL VISSZATEKINTVE, SEMMI SEM KÖTÖTTE ÚGY LE CORBUSIER-T A RENAISSANCE HUMANISTA HAGYOMÁNYÁHOZ, MINT EZ AZ 1927-BE ÉPÜLT VILLA, MELY EGYÉRTELM EN PALLADIO-RA JELLEMZ MINTÁKON ÉS RITMIKÁN ALAPSZIK -KENNETH FRAMPTON, MODERN ARCHITECTURE , P294 A Villa Stein és Palladio Villa Foscari épülete ugyanazokat az tömegarányokat képviselik - nyolc egység hosszú, öt és fél egység mély és öt egység magas - és az A-B-A-B-A minta alapján változó fesztávval a szerkezeti alaprajzuk is ugyanaz - a modern villa így méltán kelti egy klasszikus épület benyomását. 1 16

17 Adolf Loos Moller-ház Bécs, Ausztria /1928 A szimmetria a terv egyik fontos szempontja, de nem uralja a kompozíciót. Az utcai homlokzat tökéletesen szimmetrikus megjelenését a mögötte levő terek nem követik. A belső lépcsők a ház finom térbeli kapcsolatait erősítik: az ebédlő és a terasz pár lépcsőfoknyi szintkülönbséggel magasabban helyezkedik el, mint a hall és a zeneszoba, az ebédlő és a zeneszoba közti kapcsolat pedig szinte teátrális - zenei előadásnál a zeneszoba a szintkülönbségnek köszönhetően úgy tud működni, mint egy színpad. 17

18 Gregersen Hugó Ráth György utcai villa Budapest II. /

19 Hültl Dezső Budai villa Budapest /

20 eleti alaprajz A K Ó É P Ü L E T T E R V E Z É S I Konstantin Melnyikov T A N S Z É K Saját ház Moszkva, Oroszország / el szoba 2. étkez 3. konyha 4. tároló 5. hálószoba 6. lakótér 7. m terem-galéria 8. terasz metszet Az építész saját házát az állam által támogatott magánberuházások rövid id szakában építette. Az eleti alaprajz épület formaiságát meghatározó, egymásba harapó hengerek visszatér karakterjegy Melnyikov építészetében. Az anyaqok kiválasztását a helyi épít anyagok L A K Ó É P Ü L E T T E R V E Z É S I T A N S Z É K és szakképzetlen 1. el szoba munkaer dönt en 2. befolyásolta. étkez Bár a bels terek értékét 3. konyha a bennük található függ leges 4. közleked k tároló csökkentik, mégis 5. saját hálószoba korának meghatározó eleme. 6. lakótér 7. m terem-galéria 8. terasz B M E ALÁDI HÁZAK metszet 1 2. emeleti alaprajz metszet Az építész saját házát az állam által támogatott magánberuházások rövid id szakában építette. Az épület 1. formaiságát el szoba meghatározó, A ház, amit Melnikov magának és családjának egymásba 2. étkez harapó hengerek épített Moszkva egyik lakónegyedében egyáltalán nem szokványos. Az épület inkább tűnik visszatér 3. konyha karakterjegy Melnyikov 4. tároló építészetében. Az anyaqok 5. hálószoba kiválasztását 6. lakótér a helyi épít anyagok templomnak vagy planetáriumnak, mint lakóháznak. Más szemszögből viszont a ház töké- és 7. szakképzetlen m terem-galéria munkaer dönt en 8. befolyásolta. terasz Bár a bels terek értékét a bennük található letesen ésszerű. A henger egy nagyon stabil függ leges közleked k csökkentik, forma, a rombusz pedig egy olyan alakzat, mégis saját korának meghatározó amelyet kiváltó nélkül alkalmazhatunk megnyitásként a téglafalban. eleme. A dupla belmagasságú, jól megvilágított első emeleti nappali kontrasztot képez a másik 1. emeleti alapraj hengerben, ugyanazon a szinten lévő sötét, alacsonyabb hálószobával. A stúdió a hálószoba fölött szintén dupla belmagasságú, galériájáról a nappali feletti teraszra lehet kijutni. földszinti alaprajz Az építész saját házát az állam által támogatott magánberuházások rövid id szakában építette. Az épület formaiságát meghatározó, egymásba harapó hengerek visszatér karakterjegy Melnyikov 1 20

21 Málnai Béla Sebő utcai villa Budapest II. /

22 Málnai Béla Garas utcai villa Budapest II. /

23 Erich Mendelsohn Saját ház Berlin, Németország /1930 A ház telke Nyugat-Berlin egy kis magaslaton lévő területén fekszik, a zsidó temető és a Stössen-tó között. Acélból és téglából épült, elfoglalja majdnem az egész telket. Az épülettel az építész feladta eddigi erőteljes expresszivitását és ahhoz a kifejezésmódhoz fordult, amit Bruno Zevi úgy nevezett, hogy a csend építészete. Az elnyújtott házat nagy teraszok veszik körbe, szokatlan elülső homlokzatán a bejárati csarnok zárt előépületét dinamikusan egyensúlyozza az emeleti ablaksáv. Az építész gondosan ügyelt a szobák célszerűségére, különálló bútorok helyett előszeretettel alkalmazott beépített bútorokat. 23

24 Ludwig Mies van der Rohe Tugendhat-ház Brno, Csehország /1930 A ház alapmotívuma és a tervező alapelve, az áramló tér elegáns koncepciója itt tökéletes összhangban áll a tulajdonos igényeivel. Mindig is egy modern házat szerettem volna, hatalmas térrel és tiszta, egyszerű formákkal - írja Grete Tugendhat. A háromszintes ház szíve a középen lévő, éteri nappali: fehér, vakolt mennyezet és fehér linóleum kettőse. Az északi és a nyugati oldal a kiszolgáló helyiségek sorozatáé: bejárati zóna, dolgozó, könyvtár, zongoraterem. A hálószobák az emeleten kaptak helyet. 24

25 Rainer Károly Áldás utcai villa Budapest /

26 Le Corbusier Villa Savoye Poissy, Franciaország /1931 Mindaz, amit Le Corbusier az új építészet öt pontjaként meghatározott - lábakra állítás, tetőkert, szabad alaprajz, szabad homlokzat, szalagablakok - jelen van a Villa Savoye épületében, s ezeken felül még egy karakteres belső téri elem, egy gyalogosrámpa. A forma és a terek alapvető elrendezése nagyon egyszerű. Az épület tömegét egy oszlopokon álló, majdnem négyszögletes alaprajzú doboz alkotja, melynek homlokzatát mind a négy oldalon szalagablakok nyújtják. Az építész minden téri elemet szigorúan a kontúron belül helyezett el. 26

27 Molnár Farkas Lejtő utcai családi ház Budapest /1932 A villa vasbeton vázas, alaprajzilag szabad kialakítású épület, szerkezete kívülről is leolvasható. Az egyszerű négyzetes hasábhoz két félhenger kapcsolódik: ezek egyike a belső szerkezetét szerényen felfedő, alul kifelé, feljebb, a bejárati ajtótól kezdődően zárt körlépcsős közlekedőtér, amely a ház másik oldalán a felső teraszra vezető szabad vaslépcsőben folytatódik. A másik félhenger a Sas-hegy felé néző déli oldalhoz kapcsolódik, erre az oldalra Molnár hajlított üveg tolóablakok közé foglalva egy temperált télikertet konstruált rejtett színes világítással, permetező szökőkutakkal. Az épület az évi milánói triennálén a családi házak kategóriában első díjat kapott. 27

28 Hans Scharoun Schminke-ház Löbau, Németország /1933 A beépítés irányultságát a telket övező kis utcák adták meg a derékszögtől való eltérés egyben dinamizmust ad a kompozíciónak. A nyújtott forma lehetővé tette a nappali kettős tájolását: dél felé keskeny szalagablakok, északra, a nagyszerű panoráma felé nagy üvegfelületek néznek. A lépcsők erőteljesen jelölik az alaprajz különböző irányait, ennek köszönhetően a külső és a belső tér nagyvonalú és domináns elemei. 28

29 Kozma Lajos Fogorvos háza (Klinger-villa) Budapest / A Hermann Ottó utcába tervezett villa Kozma építészeti alapelveinek szinte maradéktalan megvalósulása. Az erősen lejtős terepre épült ház alsó szintje a kerthez kapcsolódik, utcai bejárata a felső szintről nyílik. Az épület alapkubusát helyenként elvett (fedett terasz), helyenként hozzáadott tömegek (könyvtárfülke) teszik változatossá. Az épület látványos eleme a vasbetongerendákkal alátámasztott konzolos erkély, melyet nyitható napvédő árnyékol. 2 29

30 Luigi Figini Saját ház Milánó, Olaszország /1935 A terv Le Corbusier öt pont -jának erős befolyása alatt készült, mintapéldául a Villa Savoye szolgált. A koncepció egyik eleme a casa che cresce, azaz a növekvő, változó ház gondolata volt, amely figyelembe veszi a családtagok számának bővülését. A másik elem a casa thermos, azaz meleg ház ideája - az építész által feltalált természetes szellőztető és fűtő rendszer kísérlete volt. 30

31 LUPPA-SZI ÉSZAKRA A ALÁDI HÁZAK ALÁDI HÁZAK Kozma Lajos Nyaraló Lupa-sziget /1935 KOZMA KOZMA LAJOS LAJOS LUPPA-SZIGETI NYARALÓ LUPPA-SZIGETI NYARALÓ LUPPA-SZIGET, BUDAPESTT L ÉSZAKRA A DUNÁN LUPPA-SZIGET, BUDAPESTT L ÉSZAKRA A DUNÁN EL KÉP ÉS A BELS AXONOMETRIKUS KÉPE EL KÉP ÉS A BELS AXONOMETRIKUS KÉPE B M E L A K Ó É P Ü L E T T E R V E Z É ALÁDI HÁZAK KOZM LUPPA-SZIGET ARCHÍV FOTÓ ARCHÍV FOTÓ EL KÉP É AXONOME KOZMA LAJOS - A HAZAI MODERNIZMUS KÓS KÁROLYTÓL KOZMA INDULT, LAJOS MAJD - LAJTA A HAZAI BÉLÁNÁL MODERNIZMUS DOLGOZÓ NAGY KÓS EGYÉNISÉGE KÁROLYTÓL INDULT, SALÁT MAGA MAJD LAJTA ÉS ALÁDJA BÉLÁNÁL DOLGOZÓ SZÁMÁRA NAGY TERVEZTE. EGYÉNISÉGE SALÁT A VASBETON MAGA ÉS SZERKEZET ALÁDJA KIS SZÁMÁRA ÉPÜLET A TERVEZTE. DUNA PARTJÁN, TÁMFAL A TETEJÉRE VASBETON ÉPÜLT. SZERKEZET FEDETT KIS ÉPÜLET TERASZÁNAK A DUNA TERÜLETE PARTJÁN, SZINTE TÁMFAL TETEJÉRE MEGKÖZELÍTI ÉPÜLT. A BELS ÉT. FEDETT A VÍZ TERASZÁNAK FÖLÉ NYÚLÓ TERÜLETE ÉPÜLET A MODERN SZINTE MEGKÖZELÍTI ANYAGOK ÉS A A BELS ÉT. MODERN A SZELLEM VÍZ FÖLÉ TALÁLKOZÁSÁNAK NYÚLÓ ÉPÜLET MA A MODERN IS FRISS ANYAGOK HATÁSÚ MEGNYILVÁNULÁSA. ÉS A MODERN SZELLEM TALÁLKOZÁSÁNAK MA IS FRISS HATÁSÚ MEGNYILVÁNULÁSA. ARCHÍV FO 31 A kis alapterületű nyaralót Kozma saját családjának építette. Az épület a Duna beton partfalára támaszkodva szinte lebeg a víz felett, vasbeton gerendás erkélyével 1 és tetejével KOZMA LAJ Kozma építészetének egyik 1 szimbólumává MODERNIZ vált. A berendezés minden modern igényt kie-indultlégített: hűtőszekrény, villanytűzhely, szellőz- MA DOLGOZÓ SALÁT MAG tetés gondoskodott a bentlakók kényelméről. SZÁMÁRA A VASBETO ÉPÜLET A TETEJÉRE TERASZÁN MEGKÖZEL FÖLÉ NYÚL ANYAGOK TALÁLKOZ HATÁSÚ M

32 Frank Lloyd Wright Vízesés-ház Bear Run, Pennsylvania, USA / Minden más lakóháznál drámaibb formában helyezi vissza ez az épület az embert a természetbe. Wright a ház lakóit szoros kapcsolatba hozza a szurdokkal, a patakkal, a fákkal, a vadvirágokkal. Az belső térben is mindenütt érzékelhető a környező természet fensége. Az épület függőleges elemei helyben bányászott kőből készültek, melyeknek az itt-ott kilógó, domborodó kövek erős plasztikai jelleget kölcsönöznek. A vízszintes elemeket betonból öntötték. A lakáson belüli járófelület mindenütt kő, az asztalosmunkák anyaga diófa. 32

33 Erik Gunnar Asplund Saját ház Lisön, Svédország /1937 Az egyszerű tömegekből álló nyaralót Asplund Stockholmtól 50 km-re építette. A ház északi oldala mintha a sziklás lejtőből nőne ki, dél felől és nyugatról pedig nyitott az alatta fekvő öböl felé. A homlokzat keskeny, simára gyalult és fehérre festett, barázdált deszkával borított. 33

34 Alvar Aalto Saját ház Helsingfors, Finnország /1938 Aalto az utolsó 40 évét ebben az épületben élte le, kezdetben ez szolgált irodájaként is. A ház belül három részre osztott: az első egy kétemeletes rész, ahol a dolgozószobák találhatóak, ettől elválasztva a hálószobák, a harmadik pedig a földszinten található közösségi terek konyhával és terasszal. A dolgozószoba egy eltolható fal segítségével a nappalival öszszenyitható. A függőleges teherhordó szerkezet anyaga tégla, kör alakú acél oszlopokkal vagy I profilokkal erősítve. A vízszintes szerkezeti elemek vasbetonból készültek. 34

35 Alvar Aalto Villa Mairea Noormarkku, Finnország /1939 Az építtetők kívánsága az volt, hogy az épület a kor szimbólumává váljon. A földszinten a bejárattal szemben elhelyezett étkező, a nagyméretű válaszfalakkal tetszés szerint osztható nappali változó padlószintekkel, belmagasságokkal az áramló tér érzetét keltik. A szauna külön épületben kapott helyet - a lakóépülettel fedett tető kapcsolja össze, előtte szabálytalan formájú úszómedencével. Az U alakú épület és a szauna udvart alkot, amelynek negyedik térfala az erdő. A fehér színű, vakolt épületet az erkélyek-mellvédek és egyéb homlokzati felületek teakfa burkolata élénkíti. 35

36 Goldfinger Ernő Motz-ház Oxford, Anglia /1939 Ez a kis épület egy osztrák származású tudós otthona volt Oxford peremén. A ház nyerstégla felületekkel és fafödémmel épült egy keskeny saroktelken, két eltolt, nyaktaggal kapcsolódó tömegben. A nagyobb, négyzetes alaprajzú egységben helyezkedik el a lakás, míg az előbbre álló, kisebb tömeg a garázst és a stúdiót foglalja magába. A teljes emeleti szintet elfoglaló nappali galériás kapcsolatban van a földszinti, dupla belmagasságú lakókonyhával. 36

37 Breuer Marcel Chamberlain-ház Wayland, USA /1940 A két hasábból álló, részint konzolos, részint lábakon álló puritán épület lebegni látszik a föld felett. A lakótér két szerkezeti egységre bomlik, egy keskeny zónára, ahol a konyha, fürdőszoba és a gardrób helyezkedik el, és egy szélesebb sávra, ahol a háló, az étkező és a nappali kapott helyet utóbbiak közé ékelődik a domináns méretű kandalló. A külső falak erdei fenyő deszkázattal borítottak. 37

38 Oscar Niemeyer Saját ház Rio de Janeiro, Brazília /1942 Az épület koncepciója és eszközei Le Corbusier hatását mutatják. A központi, nappali tér dupla belmagasságú, míg a rámpa két zónára, egy hálórészre és egy stúdióra osztja a belső teret. Az európai hatás mellett megjelenik a helyi, brazil jelleg is: egy rövid falsávon használt terméskő burkolat, egy buja kis kert és egy csíkos vászonroló, mely a teraszt védi. 38

39 Philip Johnson Saját ház New Canaan, Connecticut, USA /

40 Ludwig Mies van der Rohe Farnsworth-ház Plano, Illinois, USA /1951 A barcelonai pavilon építészeti nyelvezetét használja itt is Mies; a ház az áramló tér, a könnyedség és légiesség pavilonja. A belső tér szinte teljes mértékben áttekinthető, az acél tartószerkezet az épület külső kerülete mentén található, a homlokzat minden egyéb közbenső osztástól mentes. 40

41 Kenzo Tange Saját ház Tokio, Japán /

42 Makoto Masuzawa Mr. H. háza Tokió. Japán /

43 Bruce Goff Bavinger-ház Norman, Oklahoma, USA /1955 A Bravinger-ház nem egy hagyományos, egy szokványos külső és belső térből álló ház. A tartószerkezet spirál kőfala egyenletesen emelkedik felfelé miközben egyre zártabbá válik. A külsőt a belsőtől üvegfal választja el, a kőjárda, a növényzet és a durva felületű törmelékfal mégis ugyanúgy folytatódik a házon belül, sőt a ház belsejében egy kis tó is található. Az alma hámozott héjára emlékeztető formájú tető kábelei egy acéloszlophoz vannak kifeszítve. Hagyományos ablakok nincsenek, a napfény a tető és a fal közötti üvegszalagon keresztül jut be. 43

44 Christian Norberg-Schulz Saját ház Oslo, Norvégia /1955 Az épület egy három házból álló sorház egyike, amelyet Norberg-Schulz Arne Korsmoval együtt tervezett és épített 1953 és 1955 között Oslo északnyugati részén. A házak tervei egy négyzetes háló segítségével készültek, amelynek modulja 122 cm. Ez határozza meg az épület minden elemét, a teherhordó szerkezetként szolgáló acélkeretek méreteit is. A moduláris építési módszernek köszönhetően a három ház viszonylag szabadon alakítható volt mind alaprajzilag, mint a szintszámokat illetően. A pirosra festett acélváz általános rendezőelemként funkcionál és az egész házban látható. A két építész - Norberg-Schulz és Korsmo - háza csupán annyiban különbözik egymástól, hogy az utóbbinál a fémkeret fehér színt kapott. 44

45 Ernst May Saját ház Hamburg, Németország /

46 James Stirling Családi ház Cowes, Anglia /1956 Ez a kicsi, fehér téglával burkolt ház egy két gyermekes család számára épült. Az alaprajz 1,5x1,5 méteres modulháló segítségével készült. A H-alakú épület egyik szárnyát a hálószobák foglalják el, a másik szárny pedig a nappalié és a hozzá kapcsolódó funkcióké. 46

47 Kazuo Shinohara Esernyő-ház Tokió, Japán /

48 Charles Moore Moore-ház Orinda, California, USA /

49 Vellay István Családi ház Kiskunhalas /1962 A talajvizes, nádassal borított telek az utcaszintnél mélyebben fekszik. A kétszintes épület alsó szintje pince-funkciókat foglal magába (garázs, mosókonyha, tárolók), míg a lakószintet az utcáról lépcsőn lehet megközelíteni. A dél-nyugati tájolású kert felé a felső szint szélesen megnyitott, a nagyméretű üvegfal mögötti nappali-étkezőteret a belső lépcső határoló fala, a kandalló tömege illetve a bútorok osztják. 49

50 Ralph Erskine Saját ház Stockholm, Svédország /1963 A két épület (lakóház, iroda) összekötő eleme a munka és a családi élet közös tereként szolgáló udvar és a két tömeg közötti természetes sziklatömb. Az összefüggő térfolyamként kezelt belső terek a szemlélőben a könnyedség és szabadság érzetét keltik. Erskine a homlokzaton előregyártott látszóbeton elemeket helyezett el. A méretükben és színárnyalatukban eltérő betonelemek a homlokzati felületeket mozgalmas kétdimenziós kompozíciókká alakítják. 50

51 Pintér Béla Családi ház műteremmel Budapest /1963 A tervező szavai: Az építtető nekem azt mondta, hogy jól lehet élni benne. Szívem szerint ennyi elég lenne Milyen az alkotó ember otthona? Családi házban? Kollektív házban? Bérházban vagy saját házban? Nem hiszem, hogy az alkotókat a kortárs lajstromozni tudja. Nem mindenki lakik a helyén. De ezt a házat, amit én terveztem, alkotó lakja. Azt mondja, tud dolgozni benne. Lehet-e az építésznek nagyobb öröme? 51

52 Junzo Sakakura Mr. K. háza Osaka, Japán /

53 T. G. Smith Tuscan és Laurentius-ház Livermore, California, USA /1964 Szomszédos telkekre tervezett két különálló családi ház, melyek a posztmodern klasszicizmus 80-as évekbeli elveit követik. Az épületekre jellemző az ellentétes fogalmak összekapcsolása. A falak gazdagon mintázott hátteret biztosítanak a még telítettebb színekben pompázó építészeti és szobrász elemeknek. A különböző stílusú oszlopok tág választéka jelenik meg: a dór és a toszkán mellett a ión oszlopfőt is felfedezhetjük a házak homlokzatán. 53

54 Robert Venturi Vanna Venturi-ház Chesnut Hill, Pennsylvania, USA /1964 Az épület egyszerre következetes és ellentmondásos, egyszerre bonyolult és egyszerű, nyitott és zárt, nagy és kicsi - pontosan tükrözi Venturi a modernizmust kritizáló alapelveit (Venturi: Összetettség és ellentmondás az építészetben). Az alaprajz és a tömeg a szimmetria és az aszimmetria ellentmondásos elegye: a kapuszerű bejárat oldalsó ajtót rejt, a belsőben a kémény és a lépcső vetélkedik a központi helyért, a homlokzati elemek különböző léptékűek, mindemellett az alaprajz mégis tökéletesen funkcionális. 54

55 Charles Gwathmey Saját ház New York, USA /1966 Az eredeti, 112 m2 alapterületű ház egy lakást és egy kisebb stúdiót tartalmaz, a később mellé épített kisebb, 45 m2-es épület pedig egy vendégszobát és egy nagyobb stúdiót foglal magába. A stabil, magabiztos nagy tömeghez képest a stúdió 45 fokos szögben áll dinamikus kompozíciót teremtve a két tömeg között. A házat kívül és belül cédrusfa burkolja, tartószerkezete fa váz. 55

56 Richard Meier Smith-ház Darien, Connecticut, USA /1967 A lejtős terepen álló épületet egy hídon keresztül lehet megközelíteni. A bejárat felőli oldala elzárkózó, a tenger felé néző homlokzata teljesen nyitott. Tömegképzésén, alaprajzi vonalvezetésén, a nappali kétszintmagas terén Le Corbusier és más modernisták hatása érezhető. Meier szerint a természet változik körülöttünk és az építészetnek tükröznie kell ezeket a változásokat. A természet és a napi színváltozások befogadását kell segíteni, sokkal inkább, mint az építészeti változásokét. 56

57 Szelle Kálmán Nyaraló Balatonakarattya /1969 Az akarattyai magaspart alatt mindössze egy teleksáv húzódik, védetten a forgalom és a kirándulók zajától. Itt épült ez a kétszintes nyaraló, a partra merőleges két párhuzamos fal alkotta egyszerű geometriával. A falakat lezáró félnyeregtető iránya a balatoni panoráma felé fordul. A helyiek rakétaház -nak nevezték el az épületet, utalva annak dinamikus formájára a ház mégis békés összhangban van az őt körülvevő tájjal. 57