GONDOZÓOTTHON ÉS SZÁLLÁSHELY BICSÉRD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOZÓOTTHON ÉS SZÁLLÁSHELY BICSÉRD"

Átírás

1 LÉNA - HÁZ GONDOZÓOTTHON ÉS SZÁLLÁSHELY BICSÉRD SZAKMAI PROGRAM 1

2 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása, célja, feladatai: oldal 2. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása oldal 3. Az intézmény szervezeti felépítése oldal 4. Más intézményekkel történő együttműködés oldal 5. A szolgáltatások igénybevételének feltétele..12. oldal 6. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás..13. oldal 7. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok..13. oldal 8. Kötelező mellékletek -- Szervezeti és működési szabályzat -- Ügyviteli és adatkezelési szabályzat -- Házirend 2

3 A Szakmai Program jogszabályi háttere: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5. (1) d pontjában foglaltak alapján a szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozóan Szakmai Programmal. A szakmai rendelet 5/A. (1) bekezdésében foglaltak szerint a szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának az alábbi elemeket kell tartalmaznia. a szolgáltatás célját, feladatát a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a szolgáltatásokat, a tevékenységek leírását, a más intézményekkel történő együttműködés módját, a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, az ellátás igénybevételének módját, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás módját, 3

4 az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelméről szóló szabályokat, A szakmai programhoz mellékelni kell az érdekvédelmi és érdekképviseleti szabályzatot a házirendet, a szervezeti és működési szabályzatot Az intézmény bemutatása, célja, feladatai: Az intézmény megnevezése: Léna Ház Gondozóotthon és Szálláshely Székhelye: 7671 Bicsérd, Rózsa Ferenc u.21. Alapító és fenntartó szerv megnevezése: Léna-Ház Közhasznú Nonprofit KFT Az intézmény gazdálkodásának módja: Léna-Ház Közhasznú Nonprofit KFT nem önálló jogi, önálló gazdálkodással működő intézmény. A gazdálkodását a kuratórium ellenőrzi. Az intézmény építése 2011-ben indult. A terveknek megfelelően 2-3 szakasz különíthető el. Jelenleg az I. ütem került átadásra, mely tartalmazza a működéshez szükséges helységeket. 4

5 A további bővítés során egy terasz, egy szalon, egy nővér tartózkodó és további 8 szoba kialakítására kerül sor. Az I. szakaszban 6 szoba található. A szobák 2 férőhellyel, saját fürdőszobával rendelkeznek. Minden ellátottnak lehetősége van a napi fürdésre a lakrész külön fürdőszobájában. A személyi higiéné biztosítására szolgáló anyagokat - szappant, hajmosó sampont, wc papírt biztosítunk lakóink részére, az ezen felüli anyagokat mindenki saját igényének megfelelően vásárolhatja meg. Az egész épület akadálymentes közlekedést tesz lehetővé. Az intézet teljes körű szolgáltatást nyújt igénynek megfelelően. Az étkezés 4 alkalommal történik az erre a célra létrehozott étkezőben. Természetesen, ha a lakó egészségi állapota úgy kívánja, segítséggel a szobájában is étkezhet. Figyelünk az egészséges táplálkozásra, a diétára, illetve életkoruknak megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerre. Ennek érdekében igyekszünk előállítani olyan ételeket, ami a saját gazdálkodásunk keretébe tartozhat. Pl: Kenyérsütés, kalácskészítés, túró, sajt elkészítése. Saját gyümölcsök, kiskertben termelt zöldségek felhasználása. A lakók saját ruhatárukat használják, de természetesen az intézmény is rendelkezésre bocsájt szükség esetén ruhaneműt. A mosást, a vasalást az intézeten belül végezzük. Az ellátást igénybevevőknek joguk van készpénzt, valamint értéktárgyat maguknál tartani, azonban az intézet csak a megőrzésre leadott értékekért vállal felelőséget. 5

6 . Az intézmény tevékenységi köre: Idősek tartós bentlakást nyújtó ápolása, gondozása Az intézet célja, feladata: Célunk: egy olyan intézmény működtetése, amely segítséget nyújt mind a rászoruló idős ember, mind a hozzátartozó számára azzal, hogy a személyes feladatokat felvállaljuk. Hosszú és rövid távon tud általunk gondoskodni a családtagjáról. Olyan körülményeket igyekszünk teremteni, ami méltó egy emberi élet utolsó szakaszának megéléséhez. Ennek minden személyi, tárgyi és szakmai feltételeit biztosítjuk. Feladatunk: teljes körű ellátás biztosítunk az arra rászorulónak, kinek-kinek igénye és szükséglete szerint. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása: Bicsérd a Mecsekalja egyik települése, mely Pécstől 15 km-re található. Igényes, fejlődő falu, melynek tradicionális rendezvényei már jól ismertek. Található itt horgásztó, művészeti 6

7 alkotótábor. Népszerű a minden évben megrendezésre kerülő Burgonyafesztivál, és igen híres a tökmagolaj, mely itt kerül feldolgozásra. Kiterjedt gazdálkodás folyik itt, állattenyésztés, földművelés, a mezőgazdaság tevékenység jellemzi. Biogáz-üzem létesült pár éve. Abból a megfontolásból hoztuk létre itt a Gondozóházat, hogy olyan lehetőségeket teremtsünk a beköltözők számára, ami egy egészséges, természetes közeget nyújt. Itt lehetőség van arra, hogy önálló gazdálkodást folytasson az intézet, amibe a lakókat is szívesen bevonjuk. Többen olyan helyről érdeklődnek, ahol előtte szintén kerti munkát végeztek, kis állatokat tartottak, így nekik fontos, hogy hasonló körülményeket találnak itt. Akik nagyobb városból jelezte vissza, őket a vidéki élet varázsa ragadja meg. Persze nem mindenkinek tudjuk ennyivel kielégíteni az igényét, hisz abban az esetben, ha a beköltöző kora, vagy egészségi állapota mást kíván, ahhoz igazítjuk a gondozási tervünket. A gondozás és a felügyelet mellett szakápolási, mentálhigiénés, és rehabilitációs teendők elvégzése is feladatunk. Igyekszünk munkákat hatékonyan, szakszerűen, megfelelő empátiával teljesíteni, azért, hogy a lakó jól érezze magát nálunk, és a hozzátartozó biztonságba tudja családtagját. 7

8 Foglakoztatás: Fontosnak tartjuk, hogy az itt lakók ne vegetációnak éljék meg minden napjukat, hanem találjanak még célokat, sikereket, feladatokat. Ezeket minden esetben személyre szabottan osztjuk fel. Lehet foglalatoskodni a kertben, a virágok,a vetemények gondozásában szerepet vállalni. A gyümölcsös ápolása, és később annak feldolgozása is program jellegű. Séták a parkban, és az intézeten kívül. Lehetőség van a falu horgásztavának használatára, akinek a horgászat a szenvedélye. Házon belüli foglakozások is elérhetőek a könyvtárban, a közös tartózkodó helyeken. Sakk, kártya, társasjáték, memória játékok. Szavalás, ünnepek szervezése, ajándékok készítése. Hímzés, különböző kézimunkák, közös tévézés. Felolvasás, közös éneklés. Csoportos és egyéni torna. Az intézmény szervezeti felépítése: Az intézményt az igazgató vezeti, egyszemélyi felelősséggel. Felel az otthon működéséért, az ápolási, gondozási munkáért, és a gazdálkodásáért. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi az alkalmazottak munkáját minden részlegen. Gyakorolja az intézmény valamennyi dolgozója felett a munkáltatói és fegyelmi jogkört. 8

9 Az igazgató helyettese: a vezető ápoló. Részlegek: Ápolási és gondozási részleg: Szociális ápoló és gondozó Ápoló Hospice ápoló és koordinátor Mozgásterepeuta Feladatuk: Élén a megbízott vezető ápoló áll. Szakmai munkát az intézményvezető irányításával végzik. Egészségügyi jellegű szakmai munka az intézmény orvosának irányításával és felügyeletével történik Egyénre szabott gondozási, ápolási tervet készítenek. Gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel történő ellátást, az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat vezetnek. Rendszeres orvosi, szakorvosi ellátást, szűrések megszervezését lebonyolítják. 9

10 Személyi és környezeti higiénét biztosítanak. Élelmezési részleg: Szakács Konyhai kisegítő Feladatuk: A legtakarékosabb beszerzési forrás felkutatásával az élelmezési anyagok beszerzése, szabályszerű raktározása, felhasználása. Előkészítési konyhaüzemi feladatok. Ételkészítés, tálalás, tárolás. Élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel. Az egészségügyi- az élelmiszer kezeléssel kapcsolatos szabályok, higiénés előírások és egyéb tisztiorvosi rendszabályok szigorú betartása. Orvosi előírásra kímélő diétás ételek elkészítése. Technikai dolgozói részleg: Karbantartó Takarítónő Mosodai dolgozó 10

11 Feladatuk: Az intézmény területének karbantartása, gondozása, a park rendezettségének fenntartása, meghibásodott eszközök javítása. Kisebb műszaki feladatok elvégzése. Az intézmény összes helységének tisztántartása, rendszeres takarítása, szükség szerint fertőtlenítése. A lakók, illetve a működés során elhasználódott ruhák mosása, vasalása, szükség esetén javítása. Az állomány részét képezi: 1 fő - Az intézet orvosa 1 fő - Adminisztrátor 1 fő - Könyvelő Más intézményekkel történő együttműködés: települési önkormányzat munkatársaival más szociális bentlakásos intézményekkel, alapszolgáltatást nyújtó intézményekkel falugondnoki és tanyagondnoki ellátással, 11

12 egészségügyi szolgáltatókkal civil szervezetekkel, egyesületekkel, érdekvédelmi szervezetekkel, egyházakkal, A szolgáltatások igénybevételének feltétele: Az intézményi jogviszony létesítésének szabályait az évi III. tv, a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet, az igényjogosultság meglétét 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet tartalmazza. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Az ellátás igénybevétele előtt az intézet vezetője és az igénylő vagy a képviselője szerződést kötnek, mely tartalmazza: az ellátás kezdetének időpontját, az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítési díj fizetési kötelezettséggel jár, 12

13 egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat, az ellátás megszüntetésének módjait, az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás: A települések polgármesteri hivatalaiban, szociális irodáiban kifüggesztésre kerül a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, melyet a háziorvosi rendelőkben szórólap formájában juttatunk el. Helyi újságokban rendszeres tájékoztatást adunk az intézmény munkájáról, az interneten is elérhetőek vagyunk. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: Ellátottak jogai: A tájékoztatáshoz való jog - Az intézménynek széleskörű tájékoztatást ad a gondozott és hozzátartozója, illetve törvényes képviselője részére az intézményi ellátás tartalmáról, nyilvántartásokról, panaszjog gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díjról, a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről és az intézmény házirendjéről. 13

14 A kapcsolattartáshoz való jog - Az ellátottaknak joguk van kapcsolatot tartani mind az intézményen belül egymással, mind az intézményen kívül hozzátartozóikkal, barátaikkal stb. Biztosítani kell a zavartalan levélváltást, telefonbeszélgetést, illetve személyes találkozást. A látogatási idő nappali időben nincs korlátozva. Az egészségügyi ellátáshoz való jog - Az ellátottnak joga van a mindenkori egészségügyi állapotának megfelelő ellátásra. Korlátozó intézkedésre az intézmény orvosa, vagy szakorvos jogosult. Az intézmény vezetője köteles erről tájékoztatni a hozzátartozót. Az egészségügyi önrendelkezési jog A személyes adatok védelméhez fűződő jog Szabad vallásgyakorlás - Az intézményvezető minden ellátottról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból adatot csak az adatigénylésre jogosult szervnek és jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható. Adatot csak az érintett hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján lehet kezelni, továbbítani. - Az intézményi ellátást igénybe vevő valamennyi ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni 14

15 ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az ellátottakat megillető általános és speciális jogokat, valamint a szolgáltatást végzők jogait részletesen a házirend tartalmazza. Az ellátottaknak jogaik érvényesítésében az ellátott jogi képviselő nyújthat segítséget. Az ellátott jogi képviselő feladatait és elérhetőségét szintén a házirend tartalmazza. - Az intézményünkben az ellátottak adatainak kezelése az évi LXIII. tv alapján az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint történik. Az intézményben az ellátottak érdekvédelmének biztosítása, jogainak érvényesülése érdekében Érdekképviseleti fórum működik. A fórum működésével kapcsolatos szabályokat az Érdekképviseleti Fórum Szabályzata, valamint a Házirend tartalmazza. A szolgáltatást végzők jogai: Valamennyi foglalkoztatott munkáját a munkavégzésre vonatkozó részletes munkaköri leírás alapján végzi. Dolgozóinkat a Munka törvénykönyvében foglaltak szerint foglalkoztatjuk, alkalmazva a szociális törvényben előírtakat. A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyes jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. A szolgáltatásokban dolgozók védelme érdekében- az ellátást igénybe vevők részéről esetlegesen felmerülő veszélyhelyzet esetén az intézmény vezetőjét azonnal értesíteni kell. A veszélyhelyzet megszüntetése 15

16 érdekében az intézmény vezetőjének haladéktalanul kötelessége a szükséges intézkedéseket megtenni. Intézményünk valamennyi dolgozója esetében érvényesül a Kjt szerinti előmeneteli és illetmény rendszer. Munkaidejük, pihenő idejük, éves szabadságuk szintén a Kjt.-ben foglaltak szerint került megállapításra. Továbbképzési lehetőséget intézményünk biztosítja. A szakmai programot készítette: Máy Lászlóné Fenntartó Bicsérd