Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület január 25-ei rendes ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület január 25-ei rendes ülésére"

Átírás

1 Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21/2010.(I.25.)számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 25-ei rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság évi átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről. Készítette: Villám Zsuzsanna Oktatási, Kulturális és Sport osztályvezető Egyeztetve: dr. Udvarhelyi István polgármesteri kabinet vezető Ellenőrizte: Nagy Zsolt aljegyző Dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi irodavezető Látta: Dr. Molnár Éva jegyző Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (2011. január 18.) Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 1

2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság évben átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről. Tisztelt Képviselő-testület! A 25/2008. (VII.11.) önkormányzati rendelet, Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. melléklete rendelkezik a Bizottságok átruházott hatásköreiről, melynek 1. és 2. pontja tartalmazza a képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságára átruházott hatásköreit: I. A képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott hatáskörei 1. Oktatással kapcsolatos hatáskörök: A közoktatásról szóló, többször módosított LXXIX. Törvényben a fenntartót megillető jogok: a) a közoktatási intézmények szmsz-ének jóváhagyása b) dönt óvoda heti- és éves nyitva tartásának meghatározásáról és az időszakon belül óvodai felvételek időpontjáról c) ellenőrzi az oktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket d) értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási- ill. pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét e) tanévenként, évenként egy alkalommal beszámoltatja a közoktatási intézményt a tevékenységéről f) dönt közoktatási intézmény kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékével kapcsolatos ügyekben. 2. Közművelődési, kulturális tevékenységgel kapcsolatos hatáskörök a) jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő többcélú feladatellátó intézmény éves munkatervét, szmsz-ét és elfogadja éves beszámolóját 2

3 b) nem önkormányzati tulajdonú épületen alkotások és emléktáblák elhelyezése esetén véleményezési jogot gyakorol 3. Jogosult a költségvetésben meghatározott Oktatási, kulturális és sportcélra elkülönített keret esetén a pályázat kiírására és a pályázatok elbírálására, a pályázati pénz szétosztására, - pályázatonként 3 millió Ft értékhatárig. 4. Együttműködik az illetékességi területén működő sporttal foglalkozó szervezetekkel 5. Segíti a területi sportrendezvények szervezését. 6. Évente beszámoltatja a sportegyesületeket tevékenységükről és elfogadja az elszámolásokat. 7. Amennyiben a költségvetés külön keretet biztosít a bizottság részére, úgy ezen kereten belül meghatározza a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, kulturális és művészeti tevékenységek (személyek) támogatásának feltételeit, azok elnyerésére pályázatot ír ki, valamint elbírálja a benyújtott pályázatokat. Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága évben a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben az alábbi döntéseket hozta: 18/2010. (II.16.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a évi pályázati támogatások felhasználásáról, elszámolásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal polgármester 45/2010.(III.16.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatot: Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a budakalászi székhellyel/telephellyel rendelkező civil szervezetek, sportegyesületek, intézmények, s helyi lakosú élsportolók évi működésének, felkészülésének, versenyeztetésének, sportcél programok, rendezvények szervezésének támogatására SPORT címmel pályázatot hirdet. A pályázati felhívást és a pályázati dokumentációt az előterjesztésben javasolt formában és tartalommal, az Önkormányzat 4/2010.(III.08.) költségvetési rendeletében meghatározott Ft-os keretösszeggel fogadja el. Határidő: a pályázati felhívás közzététele azonnal Felelős: polgármester 3

4 46/2010.(III.16.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatot: Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a budakalászi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) évi működésének, programok, rendezvények szervezésének támogatására CIVILEK címmel pályázatot hirdet. A pályázati felhívást és a pályázati adatlapot az előterjesztésben javasolt formában és tartalommal a 2.oldalon szereplő dátum pontosításával - fogadja el. Határidő: a pályázati felhívás közzététele azonnal Felelős: polgármester 47/2010.(III.16.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatot: Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a budakalászi egyházközösségek építményei évi felújításának, karbantartásának, egyházi programok, rendezvények szervezésének támogatására EGYHÁZAK címmel pályázatot hirdet. A pályázati felhívást és a pályázati adatlapot az előterjesztésben javasolt formában és tartalommal fogadja el. Határidő: a pályázati felhívás közzététele azonnal Felelős: polgármester 48/2010.(III.16.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatot: Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a budakalászi kisebbségi önkormányzatok részére évi programjaik, rendezvényeik szervezésének, megrendezésének támogatására KISEBBSÉGEK címmel pályázatot hirdet. A pályázati felhívást és a pályázati adatlapot az előterjesztésben javasolt formában és tartalommal fogadja el. Határidő: a pályázati felhívás közzététele azonnal Felelős: polgármester 49/2010.(III.16.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatot: 4

5 Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a helyi önkormányzati fenntartású intézmények, s az ott dolgozó szakemberek részére az INNOVATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A KÖZOKTATÁSBAN címmel a közoktatás minőségfejlesztésének hatékonysága érdekében pályázatot hirdet. A pályázati felhívást és a pályázati adatlapot az előterjesztésben javasolt formában és tartalommal fogadja el. Határidő: a pályázati felhívás közzététele azonnal Felelős: polgármester 50/2010.(III.16.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatot: Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a budakalászi civil szervezetek, önkormányzati fenntartású intézmények, s a helyi lakosok részére KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEINK MEGŐRZÉSE címmel pályázatot hirdet. A pályázati felhívást és a pályázati adatlapot az előterjesztésben javasolt formában és tartalommal fogadja el. Határidő: a pályázati felhívás közzététele azonnal Felelős: polgármester 82/2010.(V.18.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága évben meghirdeti a "BUDAKALÁSZ JÓ TANULÓJA, JÓ SPORTOLÓJA" pályázatot. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a évi Budakalász jó tanulója, jó sportolója pályázati kiírást a határozatban szereplő mellékletekkel együtt (kiírás, adatlap, értékelés, díjazás, átadás) elfogadja. A felhívást a helyben szokásos módon és az iskolákban hirdeti meg. Határidő: Felelős: azonnal OKSB elnöke és polgármester 84/2010.(V.18.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot e l v e t e t t e: Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága az INNOVATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK A KÖZOKTATÁSBAN kiírt pályázat tárgyában a évi pályázati keretösszegből 5

6 a Nyitinkék Óvoda 393/4/2010 részére Ft-, a Kalász Suli Általános Iskola 393/7/2010 részére Ft-, a Szentistvántelepi Általános Iskola 393/3/2010 részére Ft-, a Kós Károly ÁMK Kalász AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 393/6/2010 részére Ft-, a Telepi Óvoda 393/5/2010 részére Ft-, összegű támogatást nyújt. Határidő: szerződéskötés június 18-ig. 85/2010.(V.18.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága az INNOVATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK A KÖZOKTATÁSBAN kiírt pályázat tárgyában a évi pályázati keretösszegből a Nyitinkék Óvoda 393/4/2010 részére Ft-, Kalász Suli Általános Iskola 393/7/2010. részére Ft-, Szentistvántelepi Általános Iskola 393/3/ Ft-, Kós Károly ÁMK Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 393/6/2010 részére 0 Ft-, Telepi Óvoda 393/5/2010 részére Ft-, összegű támogatást nyújt. Határidő: szerződéskötés június 18-ig. Módosító indítvány 86/2010.(V.18.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a CIVIL TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA kiírt pályázat elbírálása során rögzíti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6.. (1), valamint a 8.. (1)-(3) bekezdése alapján támogatásban nem 6

7 részesíthető Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány és a Kalászi Iskoláért Alapítvány pályázataiban leírtakat alaposnak, a megfogalmazott célokat támogatandónak ítéli. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a évi 4 millió forintos pályázati keretösszegből forintot a polgármesteri keretbe csoportosítson át. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tekintse át a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány (460/38/2010 részére Ft) és a Kalászi Iskoláért Alapítvány (460/21/ eft, 460/22/ eft, 460/23/ Ft, 460/24/ eft, 460/25/ Ft, 460/20/ eft, összesen Ft) pályázatában leírtakat, és amennyiben a pályázatok célkitűzéseivel egyetért, úgy saját kerete terhére, az irányadó jogszabályok betartása mellett támogassa azokat. Határidő: szerződéskötés június 18-ig. 87/2010.(V.18.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága, a CIVIL TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA kiírt pályázat tárgyában a évi pályázati keretösszegből saját hatáskörében eljárva Viola Egyesület 460/13/2010. részére Ft-, Viola Egyesület 460/14/2010. részére Ft-, Viola Egyesület 460/15/2010. részére 0 Ft-, Egészségklub, a Magyar Rákellenes Liga - - Budakalászi Alapszervezete 460/27/2010. részére Ft, Vidra SE 460/28/2010. részére Ft, Rosta Lika Budakalászi Nagycsaládosok Egyesülete 460/32/2010. részére Ft, Budakalászi Munkás Sportegyesület 460/35/2010. részére Ft, Budakalászi Baráti Kör 460/36/2010. részére Ft, Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete 460/16/2010. részére Ft, Budakalászi Polgárőr Egyesület 460/26/2010. részére Ft, összegű támogatást nyújt. Határidő: szerződéskötés június 18-ig. 88/2010.(V.18.) OKSB határozat 7

8 Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a CIVIL TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA kiírt pályázat tárgyában a évi pályázati keretösszegből a budakalászi székhelyű alapítványok részére az alább javasolt támogatási összegeket hagyja jóvá: Budakalászi Református Templomért Alapítvány 460/17/2010. részére Ft, Kalászi Művészeti Nevelési Alapítvány 460/18/2010. részére Ft, Telepi Óvodásokért Alapítvány 460/29/2010. részére Ft, Telepi Óvodásokért Alapítvány 460/30/2010. részére 0 Ft, Budakalászi Szent István Alapítvány 460/31/2010. részére Ft, Budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány 460/33/2010. Részére Ft, Szent Erzsébet Alapítvány 460/34/2010. részére Ft, Budakalászi Óvodásokért Alapítvány 460/37/2010. részére 0 Ft, Budakalászi Lenvirág Alapítvány 460/19/2010 részére Ft. 89/2010.(V.18.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEINK MEGŐRZÉSE kiírt pályázat tárgyában a évi pályázati keretösszegből a Kamp János Kapelle 621/3/2010. részére Ft-, Budakalász - Szentistvántelepi Plébánia 621/5/2010. részére Ft-, Budakalász - Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia 621/6/2010. részére Ft-, Budakalászi Baráti Kör 621/7/2010. részére Ft-, Lupa Egyesület 621/8/2010. Részére Ft-, összegű támogatást nyújt. Határidő: szerződéskötés június 18-ig. 90/2010.(V.18.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEINK MEGŐRZÉSE kiírt pályázat tárgyában a évi pályázati keretösszegből a budakalászi székhelyű alapítványok részére az alább javasolt támogatási összegeket hagyja jóvá: Kalász Művészeti Nevelési Alapítvány 621/4/2010. részére Ft-, 8

9 Budakalászi Lenvirág Alapítvány 621/9/2010. részére Ft-, 91/2010.(V.18.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSÁRA kiírt pályázat tárgyában a évi pályázati keretösszegből a Német Nemzetiségi Önkormányzat (ikt.száma: 614/2/2010) részére Szerb Kisebbségi Önkormányzat (ikt.száma: 614/3/2010) részére összegű támogatást nyújt Ft-, Ft-, Határidő: szerződéskötés június 18-ig. 92/2010.(V.18.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága A HELYI EGYHÁZKÖZSÉGEK ÉPÍTMÉNYEINEK FELÚJÍTÁSÁRA, KARBANTARTÁSÁRA, A KÖZÖSSÉG PROGRAMJAINAK, RENDEZVÉNYEINEK TÁMOGATÁSÁRA kiírt pályázat tárgyában a évi pályázati keretösszegből a Budakalászi Református Egyházközség 587/2/2010. részére Ft-, Isten Egyháza Budakalászi Gyülekezet 587/3/2010. részére Ft-, Budakalászi Görögkeleti Szerb Egyházközség 587/4/ Ft-, Budakalászi Katolikus Egyházközség Budakalász Szentistvántelep - Szent István Plébánia 587/5/2010. részére Ft-, Budakalászi Katolikus Egyházközség Budakalász Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia 587/6/2010. Részére Ft-, Isten Egyháza Budakalászi Gyülekezet 587/7/2010. részére Ft-, Kalász Baptista Gyülekezet 587/8/2010. részére Ft-, összegű támogatást nyújt. Határidő: szerződéskötés június 18-ig. 9

10 Módosító indítvány 93/2010.(V.18.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja az INTÉZMÉNYEK, SPORTEGYESÜLETEK, CIVIL SZERVEZETEK, SPORTVÁLLALKOZÁSOK ÉS ÉLSPORTOLÓK ÉVI SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSÁRA kiírt pályázat elbírálása során rögzíti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6.. (1), valamint a 8.. (1)-(3) bekezdése alapján támogatásban nem részesíthető Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány pályázatában leírtakat alaposnak, a megfogalmazott célokat támogatandónak ítéli. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a évi Ft millió forintos SPORT pályázati keretösszegből forintot a polgármesteri keretbe csoportosítson át. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tekintse át a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány (212/41/2010) részére a pályázatában leírtakat, és amennyiben a pályázat célkitűzésével egyetért, úgy saját kerete terhére, az irányadó jogszabályok betartása mellett támogassa azt. 94/2010.(V.18.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a INTÉZMÉNYEK, SPORTEGYESÜLETEK, CIVIL SZERVEZETEK, SPORTVÁLLALKOZÁSOK ÉS ÉLSPORTOLÓK ÉVI SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSÁRA kiírt pályázat tárgyában a évi pályázati keretösszegből a saját hatáskörében eljárva: Nyitnikék Óvoda (212/40/2010) részére Ft-, Telepi Óvoda (212/43/2010) részére Ft-, Kalász DSE (212/35/2010) részére Ft-, Szentistvántelepi Iskola DSE 212/31/ Ft-, Kalász DSE (212/33/2010) Ft-, BSC-kézilabda szakosztály utánpótlás (212/47/2010) részére 0 Ft-, BSC- karate szakosztály (212/48 /2010) részére Ft-, Rosta Lika Budakalászi Nagycsaládosok Egyesülete(212/36/2010) részére Ft-, Kalász Suli Általános Iskola (212/46/2010/) részére Ft-, Szentistvántelepi Iskola DSE (212/29/2010) részére Ft-, Veisz Krisztián 30 éves cselgáncsozó Ft-, 10

11 Varga Tamás 32 éves evezős Ft-, Reisinger Zsófia 21 éves műugró Ft-, Fekete Bozsana 17 éves kézilabdázó Ft-, Novák Dóra 15 éves HIP HOP táncos Ft-, Kutas Gábor 21 éves kézilabdázó Ft-, Huber Daniella 13 éves HIP HOP táncos Ft-, Albert Kata 15 éves HIP HOP táncos Ft-, Fekete Pál 19 éves kajakos Ft-, Orbán Viktória 14 éves Hip Hop táncos Ft-, Ványik Enid 15éves HIP HOP táncos Ft-, Tarcsi Dalma 15 éves HIP HOP táncos Ft-, Kosznovszky Petra 14 éves HIP HOP táncos Ft-, BSC - karate szakosztály részére (212/49/2010) Ft-, BSC - kézilabda szakosztály felnőtt (212/37/2010) részére 0 Ft-, BMSE kézilabda szakosztály (212/32/2010) részére 0 Ft-, Vidra SE Budakalász (212/39/2010) részére Ft-, Szentistvántelepi Diáksportegyesület (212/30/2010) részére Ft-, Kalász DSE (212/34/2010) részére 0 Ft-, BUTEC (212/44/2010) részére Ft-, összegű támogatást nyújt. Határidő: szerződéskötés június 18-ig. 95/2010.(V.18.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a INTÉZMÉNYEK, SPORTEGYESÜLETEK, CIVIL SZERVEZETEK, SPORTVÁLLALKOZÁSOK ÉS ÉLSPORTOLÓK ÉVI SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSÁRA kiírt pályázat tárgyában a évi pályázati keretösszegből a budakalászi székhelyű alapítványok részére az alább javasolt támogatási összegeket hagyja jóvá, mivel az alapítványok támogatása át nem ruházható Képviselő-testületei hatáskör: Telepi Óvodásokért Alapítvány (212/42/2010) részére Ft-. Módosító indítvány 109/2010.(VI.22.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Szentistvántelepi Általános Iskola négy alapdokumentumának SZMSZ, PP, IMIP, Házirend a szakértői vizsgálat során a szakértő észrevételeivel, javaslataival, valamint a közoktatási törvény esetlegesen életbe lépő módosításának figyelembe vételével történő módosítását és korrekció végrehajtását javasolja. 11

12 Határidő: Felelős: szeptemberi képviselő-testületi ülés intézményvezető Módosító indítvány 110/2010.(VI.22.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Kalász Suli Általános Iskola három alapdokumentumának SZMSZ, IMIP, Házirend a szakértői vizsgálat során a szakértő észrevételeivel, javaslataival, valamint a közoktatási törvény esetlegesen életbe lépő módosításának figyelembe vételével történő módosítását és korrekció végrehajtását javasolja. Határidő: Felelős: szeptemberi képviselő-testületi ülés intézményvezető Módosító indítvány 111/2010.(VI.22.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Telepi Óvoda három alapdokumentumának - SZMSZ, IMIP, Házirend - a szakértői vizsgálat során a szakértő észrevételeivel, javaslataival, valamint a közoktatási törvény esetlegesen életbe lépő módosításának figyelembe vételével történő módosítását és korrekció végrehajtását javasolja. Határidő: szeptemberi képviselő-testületi ülés Felelős: intézményvezető Módosító indítvány 112/2010.(VI.22.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Nyitnikék Óvoda három alapdokumentumának - SZMSZ, HOP, Házirend - a szakértői vizsgálat során a szakértő észrevételeivel, javaslataival, valamint a közoktatási törvény esetlegesen életbe lépő módosításának figyelembe vételével történő módosítását és korrekció végrehajtását javasolja. Határidő: szeptemberi képviselő-testületi ülés Felelős: intézményvezető 116/2010.(VI.22.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Kós Károly Általános Művelődési Központ Szervezeti Működési Szabályzatának (SZMSZ) a szakértői vizsgálat során a szakértő észrevételeivel, javaslataival történő módosítását és korrekció végrehajtását javasolja. Határidő: szeptemberi képviselő-testületi ülés Felelős: intézményvezető 119/2010.(VI.22.) OKSB határozat 12

13 Budakalász Város önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága az óvodák, általános iskolák eszköz- és felszerelésjegyzékéről készített elemzést és azok beszerzésére vonatkozó javasolt ütemezést elfogadja. A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a szükséges és igényelt eszközök, felszerelések beszerzéséről az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve eljárjon.határidő: folyamatos Felelős: polgármester 120/2010.(VI.22.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Nyitnikék Óvoda 2009/2010-es nevelési évről készített beszámolóját elfogadja. Felelős: OKSB elnöke, intézményvezető 121/2010.(VI.22.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Telepi Óvoda 2009/2010-es nevelési évről készített beszámolóját elfogadja. Felelős: OKSB elnöke, intézményvezető 122/2010.(VI.22.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Szentistvántelepi 2009/2010-es tanévről készített beszámolóját elfogadja. Felelős: OKSB elnöke, intézményvezető Általános Iskola 123/2010.(VI.22.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Kalász Suli Általános Iskola 2009/2010-es tanévről készített beszámolóját elfogadja. Felelős: OKSB elnöke, intézményvezető 124/2010.(VI.22.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Kós Károly Általános Művelődési Központ többcélú intézmény 2009/2010-es tanévről készített beszámolóját elfogadja. Felelős: OKSB elnöke, intézményvezető 147/2010.(VIII.24.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatot: 13

14 Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága kiváló tanulmányi és sikeres sportteljesítményének elismeréseként évben a Jó tanuló, jó sportoló pályázat díjával Kurucz Blanka-t a Kalász Suli Általános Iskola tanulóját és Nádas Balázs-t a Szentistvántelepi Általános Iskola diákját jutalmazza. Határidő: augusztus 31. (díjátadás a tanévnyitó ünnepségeken) Módosító indítvány 161/2010. (IX.21.) OKSB határozat Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Kós Károly Általános Művelődési Központ szakértő által javasolt módosításokkal átdolgozott, felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, a szakalkalmazottak által szeptember 13-án elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyásáról, valamint a szakértő által javasolt módosításokkal átdolgozott, felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, a szakalkalmazottak által szeptember 13-án elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) jóváhagyásáról, a TELEPI ÓVODA szakértő által javasolt módosításokkal átdolgozott, felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, a nevelőtestület által augusztus 30-án elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) jóváhagyásáról, valamint a NYITNIKÉK ÓVODA szakértő által javasolt módosításokkal átdolgozott, felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, a nevelőtestület által augusztus 30-án elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) jóváhagyásáról szeptember 28-án, rendkívüli bizottsági ülés keretében dönt. Felelős: OKSB elnök 165/2010. (IX.30.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a TELEPI ÓVODA szakértő által javasolt módosításokkal átdolgozott, felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, a nevelőtestület által augusztus 30-án elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) jóváhagyja. Felelős: OKSB elnök 166/2010. (IX.30.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a NYITNIKÉK ÓVODA szakértő által javasolt módosításokkal átdolgozott, felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, a nevelőtestület által augusztus 30-14

15 án elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) jóváhagyja. Felelős: OKSB elnök, polgármester 167/2010. (IX.30.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Kós Károly Általános Művelődési Központ szakértő által javasolt módosításokkal átdolgozott, felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, a szakalkalmazottak által szeptember 13-án elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) jóváhagyja. Felelős: OKSB elnök 194/2010. (XII.07.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Budakalászi Tenisz Club (BUTEC) évi beszámolóját elfogadja. Felelős: bizottság elnöke 195/2010. (XII.07.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága az Óbuda- Kalász Rg TC évi beszámolóját elfogadja. Felelős: bizottság elnöke 196/2010. (XII.07.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Budakalászi Munkás Sport Egyesület (BMSE) labdarúgó szakosztály évi beszámolóját elfogadja. Felelős: bizottság elnöke 197/2010. (XII.07.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága Budakalászi Sport Club (BSC) évi beszámolóját elfogadja. Felelős: bizottság elnöke 198/2010. (XII.07.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Budakalászi Testedző Klub (BTK) évi beszámolóját elfogadja. 15

16 Felelős: bizottság elnöke 199/2010. (XII.07.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a VIDRA SE évi tájékoztatóját elfogadja el. Felelős: bizottság elnöke 206/2010. (XII.07.) OKSB határozat Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a SZENTISTVÁNTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA szakértő által javasolt módosításokkal átdolgozott, felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, a nevelőtestület által december 1-jén elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) jóváhagyja. Felelős: OKSB elnök Határozati javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Rogán László polgármester Budakalász, január 10. Major Ede OKSB elnök 16

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 3/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. március 24-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-ei RENDKÍVÜLI ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-ei RENDKÍVÜLI ülésére Budakalász Város Polgármestere 203/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-ei RENDKÍVÜLI ülésére Tárgy: Javaslat a Kalász Suli Általános Iskola

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. január 27-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 99/2014.(VI.03.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. június 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde működésével kapcsolatos

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 26-ai ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 26-ai ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 18/2010. (I. 26.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. január 26-ai ülésére Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat munkavállalóinak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 15-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 15-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 311/2011.( XII.15.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. december 15-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat a közétkeztetési díjak módosítására

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 25/2016 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15- én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága E L ŐT E R J E S Z T É S

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága E L ŐT E R J E S Z T É S Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Bizottsága 19/2010.(I.26.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása 1 / 5 Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS Előadó: Dr. Debrey Attila Tárgy: Makó város önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 2004-2008. évre című dokumentum

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a kistérségi (DPÖTKT) közoktatási szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a kistérségi (DPÖTKT) közoktatási szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 11/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 260./2012 (XII.13.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 13-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Szám: 7/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2011. március 31-én, csütörtökön 17:00 órára rendes testületi ülésre összehívom Az ülés helye:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület április 28-ai ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület április 28-ai ülésére 1 Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 28-ai ülésére 101 /2011. (IV. 28.) sz. előterjesztés Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN N Y Á R I S Z Ü N E T

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN N Y Á R I S Z Ü N E T Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN 1. 2014. január 28. munkaülés 2. 2014. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 31-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 31-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 21/2013 (I.31.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. január 31-ei rendes ülésére Tárgy: Készítette: Javaslat az iskolák átadásával kapcsolatos,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület március 2.-i rendkívüli ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület március 2.-i rendkívüli ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 60/2010.(III.02.) számú előterjesztés A Képviselő-testület 2010. március 2.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Kós Károly Kulturális

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Civil Kapcsolatok és Közművelődési Bizottsága 2017. I. félévi munkatervéről Bizottsági ülés dátuma: 2016. 12.14.

Részletesebben

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság évi munkatervéről BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJA _(_~ _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság 2014. évi munkatervéről

Részletesebben

Előterjesztés. Dorog Város Képviselő-testületének június 26-i ülésére. Tárgy: Dorog város képviselő-testületének II.

Előterjesztés. Dorog Város Képviselő-testületének június 26-i ülésére. Tárgy: Dorog város képviselő-testületének II. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés Dorog Város Képviselő-testületének 2009. június 26-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 16. NAPIREND Ügyiratszám: 1/541/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Beszámoló a Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:159/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a támogatásokról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 365. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.december 15-i RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás 2014. évi sporttámogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület október 26.-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület október 26.-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 239/2010.(X.26) számú előterjesztés A Képviselő-testület 2010. október 26.-i rendes ülésére Tárgy: Készítette: Javaslat a Dr. Varga

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

RÁKOSMENTI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS. Készítette: Sebestyén Dávid József ügyintéző, Oktatási és Művelődési Csoport s.k.

RÁKOSMENTI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS. Készítette: Sebestyén Dávid József ügyintéző, Oktatási és Művelődési Csoport s.k. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA RÁKOSMENTI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE Előterjesztés száma: REB/6/2017/02.03. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 67. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendkívüli ülését Napirend: 2008. június 25-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 25-i rendes ülésére 1 Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 153/2014. (IX.25.) sz. előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-221/2016. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. május 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 26-ai rendes ülésére. dr. Papp Judit irodavezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 26-ai rendes ülésére. dr. Papp Judit irodavezető Budakalász Város Polgármestere 5./2012.(I.26.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. január 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 30-ai RENDKÍVÜLI ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 30-ai RENDKÍVÜLI ülésére Budakalász Város Polgármestere 148/2013.(VIII.30.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. augusztus 30-ai RENDKÍVÜLI ülésére Tárgy: Készítette: Javaslat az óvodai álláshelyek

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 1 133/2016. (XII.15.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a közétkeztetéssel kapcsolatos döntések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2008.évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 109/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a támogatásokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 1. számú melléklet a 13/2012. (V.23.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság június 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság június 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-306/2016. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. június 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017. évi

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2013. november 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2013. november 6-i ülésére Iktató szám: Sz-439/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2013. november 6-i ülésére Tárgy: Az Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 25-i rendkívüli ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 25-i rendkívüli ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 29/2011. (1.25.) előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. január 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. június 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. június 24.-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Iktatószám: 38-24/2010/JT. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 203/2009. (XII.01.) KT.sz. H a t á r o z a t a A19 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2010. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 25. NAPIREND Ügyiratszám: 1 / 669 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail:

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere

Budakalász Város Polgármestere Budakalász Város Polgármestere 228/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a szociális ellátásokról szóló 2/2002.(II.11.)

Részletesebben