A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2016. december 10. napjától hatályos változat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2016. december 10. napjától hatályos változat)"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2016. december 10. napjától hatályos változat)

2 Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat célja és hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 II. rész... 6 Általános szabályok... 6 A belföldi kiküldetés előírásai... 6 A külföldi kiküldetések rendje... 9 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés A munkáltató és a közalkalmazott kötelezettségei III. RÉSZ Vegyes és záró rendelkezések

3 Preambulum 1 A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvénnyel egységes szerkezetben közölt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA tv.), a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015 (XII.28) Kormányrendelet, a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendelet, továbbá a munkába járásról szóló 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet, valamint a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet figyelembe vételével a következők szerint határozza meg a kiküldetéssel összefüggő eljárási szabályokat. 2 I. RÉSZ Általános rendelkezések A szabályzat célja és hatálya 1. (1) A szabályzat célja a kiküldetés rendjének szabályozása, különös tekintettel a kiküldetés okaira, a kiküldetés elrendelési rendjére, valamint a kiküldetéssel kapcsolatos elszámolások módjainak és feltételeinek meghatározására, az egységes gyakorlatra. (2) A szabályzat hatálya kiterjed: a) a kiküldetések elrendelésével kapcsolatos döntési jogkörrel rendelkezőre, b) a pénzügyi feladatokat ellátó személy(ek)re, c) a kiküldetésben lévő személy(ek)re. Értelmező rendelkezések 1 A szabályzatot a Szenátus június 24-i ülésén a 2010/2011. tanévi (VI. 24.) 116. számú határozatával átfogóan módosította. 2 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 3

4 2. (1) Hivatali, üzleti utazásnak minősül a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást, de ide nem értve az olyan utazást, amelyre vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is, megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti. A kiküldetés lehet belföldi (Magyarországon belüli) és külföldi (Magyarország határain kívüli). (2) 3 A belföldi kiküldetés: a munkáltató által elrendelt hivatali, üzleti utazás 4, a kinevezésben, egyéb munkajogi szerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés. (3) Külföldi kiküldetés: a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, az Egyetem tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében, Magyarország területén kívüli (továbbiakban: külföldi) tartózkodása, továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás, ideértve különösen a külszolgálatot és az azzal összefüggő utazást. (4) A külszolgálat: az Egyetem vezetése által elrendelt, külföldön történő munkavégzés. (5) A külföldi kiküldetés abban az esetben minősül ideiglenesnek, ha annak a kiküldő által meghatározott időtartama legfeljebb 90 nap. (6) 5 Kiküldetésnek minősül a hivatalos utazás: a) amennyiben az az Egyetem alap- és vállalkozási tevékenységével kapcsolatos, b) a hazai, nemzetközi, illetve intézményközi együttműködési megállapodáson alapuló cserekapcsolat (tudományos, oktatási, kutatási együttműködés), c) a bel-, illetve külföldi konferencián, kiállításon való részvétel, d) a bel-, illetve külföldi tanulmányút, e) a pályázat útján elnyert szakmai-továbbképzési, vagy kutatói ösztöndíj. (7) A kiküldetések pénzügyi forrása lehet: a) költségvetési támogatás, b) saját bevétel, c) 6 előző évi maradvány, 3 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 4 A módosítást a Szenátus december 09-i ülésén a 2016/2017. tanévi (XII. 09.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 10. napjától. 5 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 6 A módosítást a Szenátus november 07-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI. 06.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: november 07. napjától. 4

5 d) pályázaton elnyert pénzeszköz, e) alapítványi pénzeszköz, f) dolgozói hozzájárulás, g) egyéb külső hozzájárulás, támogatás. (8) 7 Kiküldetés elrendelésére, a kiküldetés szükségességének igazolására jogosult: a) az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetők köre, b) a rektor esetében fenntartói engedély alapján az általános rektorhelyettes, 8 c) a kancellár esetében fenntartói engedély alapján a gazdasági igazgató, 9 d) az általános rektorhelyettes esetén a rektor, e) a dékánok, más rektorhelyettesek esetén a rektor (távollétében az általános rektorhelyettes, f) a gazdasági igazgató, az oktatási igazgató, a jogi igazgató, illetve az irodavezetők esetén a kancellár g) 10 az Egyetem többi dolgozója esetén a munkáltatói jogkört gyakorló vezető. (9) A kiküldetés szakmai teljesítésnek igazolására jogosult: a szakmai teljesítés-igazolásra írásban felhatalmazott személy, elsősorban a kiküldetést elrendelőjének a feladata. (10) A kiküldetés lebonyolítása, a szervezése: a) a kiküldetés engedélyezését követően a külföldi utazások technikai szervezéséért és lebonyolításáért felelős személy vagy szervezeti egység részére kell az engedélyezési okiratokat eljuttatni, b) 11 a szervezést végző, az Egyetem vonatkozó szabályzataiban előírt eljárás rend szerint elindítja az igénybe venni kívánt szolgáltatások (utazás, szállás, konferencia részvétel, vízum beszerzése stb.) beszerzési folyamatát, elkészíti a beszerzési igénybejelentőt, gondoskodik az aláíratásáról és beszerzési és közbeszerzési osztály vagy az illetékes kari gazdasági és műszaki osztály felé történő továbbításról. c) a kiküldött részére külföldi kiküldetés alkalmával minden esetben baleset-, poggyász és betegbiztosítást kell kötni. d) a beszerzett dokumentumokat, utazási jegyeket eljuttatja a kiküldött részére. 7 A módosítást a Szenátus november 07-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI. 06.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: november 07. napjától. 8 A módosítást a Szenátus december 09-i ülésén a 2016/2017. tanévi (XII. 09.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 10. napjától. 9 A módosítást a Szenátus december 09-i ülésén a 2016/2017. tanévi (XII. 09.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 10. napjától. 10 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 11 A módosítást a Szenátus november 07-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI. 06.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: november 07. napjától. 5

6 II. rész Általános szabályok A belföldi kiküldetés (kirendelés) előírásai 3. (1) Az arra jogosult vezető a szokásos munkavégzési hely szerinti településen kívüli munkavégzésre kötelezheti a kiküldöttet. (2) A belföldi kiküldetés a kiküldő szervezeti egysége érdekében valósul meg (pl.: konferencia, betanulás, értekezlet, szakmai utak). (3) A belföldi kiküldetést a belföldi kiküldetési rendelvény c. nyomtatványon kell engedélyezni és elszámolni (1. számú melléklet). (4) A kiküldetési rendelvény a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával köteles megőrizni. (5) A kiküldött a munkavégzése során, költségtérítésben akkor részesülhet, ha a tevékenységével összefüggésben kiadásai merülnek fel. A költségtérítés fogalmát az SZJA törvény határozza meg a következők szerint: a) az a bevétel (kivéve, ha a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni), amelyet e törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében, b) vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldetést, a külföldi kiküldetést, a külszolgálatot) összefüggésben kap a magánszemély, c) nem tartozik ezen kiadások körébe a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy egészben közvetlenül kielégítő dolog, szolgáltatás megszerzését szolgáló kiadás, kivéve, ha e törvény olyan költségtérítést ismer el, amellyel szemben a kiadást nem kell igazolni. (6) A közalkalmazottat megillető költségtérítések: a) utazási költségtérítés, b) élelmezési költségtérítés, c) egyéb költségtérítés. 6

7 (7) A kiküldöttet utazási költségtérítés illeti meg vonat, busz előzetes engedély alapján saját vagy házastársa tulajdonában lévő személygépkocsi használat esetén. 12 (8) Az országos közforgalmi vasutak, autóbuszjáratok vonalain, a II. osztályú menetjegy árát téríti meg az Intézmény, az Egyetem nevére és címére kiállított számla vagy a menetjegy ellenében. Vezető beosztású közalkalmazott eseti jelleggel kiküldetéséhez a közforgalmú vasutak I. kocsi osztályát is igénybe veheti, melyet részére és a kiküldő előzetes engedélye alapján a vele utazók részére az Egyetem nevére és címére kiállított számla vagy menetjegy ellenében téríti meg az Intézmény. (9) A kiküldetéskor igényelhető gazdaságossági szempontok figyelembevételével előzetes engedély alapján a saját (vagy házastársa tulajdonában lévő) személygépkocsi is. A személygépkocsi tulajdonjogát a kiküldetés időszakára szóló, kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás befizetési szelvénnyel kell igazolni. A saját személygépkocsi eseti belföldi kiküldetéshez történő használatának feltétele a munkáltatói jogkört gyakorló vezető előzetes engedélye, valamint a kiküldött 3. számú melléklet szerinti nyilatkozata, melyet a Központban a Pénzügyi Osztály, a Karon a Gazdasági és Műszaki Osztály tart nyilván. 13 A saját gépjármű igénybevétele esetén a belföldi kiküldetésen feltüntetett távolságok helyességét (leggyorsabb útvonal, célszerűség)a Központban a Pénzügyi Osztály, a Karon a Gazdasági és Műszaki Osztály ellenőrzi és igazolja. 14 Az elszámolható kilométer-távolságot az interneten megtalálható tervezőprogram használatával, a leggyorsabb útvonal szerint beállítással kell megállapítani. Igazolás nélkül elszámolható költség az Egyetem által a kiküldöttnek, a saját gépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből, a kiküldetési rendelvényben feltüntetett kilométertávolság szerint, az üzemanyag fogyasztási alapnorma-átalány és legfeljebb az adóhatóság által közzétett a kiküldetés időszakában érvényes üzemanyagár, valamint 9,-Ft/km általános személygépkocsi fenntartási normaköltség alapulvételével kifizetett összeg. A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható alapnorma átalány mértékét a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet tartalmazza. A költségként elszámolható üzemanyag mennyisége nem haladhatja meg az említett Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat. Az elszámoláshoz a kiküldetési rendelvényre fel kell vezetni a személygépkocsi következő adatait: a) gyártmány, b) típus, 12 A módosítást a Szenátus december 09-i ülésén a 2016/2017. tanévi (XII. 09.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 10. napjától. 13 A módosítást a Szenátus december 09-i ülésén a 2016/2017. tanévi (XII. 09.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 10. napjától. 14 A módosítást a Szenátus december 09-i ülésén a 2016/2017. tanévi (XII. 09.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 10. napjától. 7

8 c) lökettérfogat (cm 3 ), d) üzemanyag (benzin, gázolaj). 15 A hivatalos belföldi kiküldetés alkalmával felmerült autópályadíj, parkolási díj stb. Egyetem nevére szóló számla ellenében elszámolható, az érvényes adójogszabályok szerint. Az Egyetem tulajdonában lévő gépkocsi használatát és elszámolását külön szabályzat tartalmazza. (10) A kiküldetésben lévő közalkalmazottnak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) jár, mely a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben adóköteles. A napidíj számlával (egyszerűsített számlával) igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el. Átalányként a közalkalmazottat napi ötszáz forint napidíj illeti meg. A rendszeresen kiküldetést teljesítő közalkalmazottnak az Egyetem havi átalányt állapíthat meg. Ennek összegét az egy napra megállapított napidíjátalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni. Nem számolható el napidíj: a) ha a távollét időtartama a 6 órát nem éri el, b) ha az Egyetem a közalkalmazott élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja. Szálloda igénybevétele esetén, amennyiben a szállodaköltség a kötelező reggeli árát tartalmazza, a napidíj összegét 20%-kal csökkenteni kell. (11) Egyéb költségként elszámolható: a) helyi közlekedési költség (kivéve a magáncélú közlekedés), b) szállásköltség, c) indokolt esetben a taxiköltség (kizárólag az üzleti cél érdekében felmerült költség), d) autópályadíj, e) parkolási díj, f) részvételi díj. A belföldi kiküldetés során felmerült egyéb költségek kizárólag az Egyetem nevére szóló számla alapján számolhatóak el. Nem számolhatók el a személyes szükséglet kielégítését szolgáló, vagy vélelmezhetően annak tekintendő kiadások (pl.: hotel minibár). A belföldi kiküldetés alkalmával igény esetén, előzetes engedély alapján elszámolási előleg vehető fel. Az előleg igénylésénél a Pénz-és Értékkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 15 A bekezdést a Szenátus december 09-i ülésén a 2016/2017. tanévi (XII. 09.) 24. számú határozatával törölte. Hatálytalan december 10. napjától. 8

9 A külföldi kiküldetések rendje 4. (1) A külföldi kiküldetés a kiküldetés speciális esete, amikor a kinevezésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés Magyarország területén kívül valósul meg. (2) A külföldi kiküldetés alanya az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló magánszemély vagy közalkalmazotti jogviszonnyal nem rendelkező megbízási szerződés keretében foglalkoztatott magánszemély lehet. (3) Külföldi kiküldetés csak előzetes engedély (engedélykérő adatlap 2. számú melléklet) alapján történhet. Az adatlapnak tartalmaznia kell: a) a kiutazó nevét, útlevél számát, b) az utazás időtartamát, helyét, c) az utazás módját, d) a kiküldetés célját, továbbá e) az utazáshoz szükséges pénzügyi forrásokat, valamint az utazó egységvezetőjének támogató javaslatát. Az engedélyezésre jogosult vezető aláírását követően az adatlapot le kell adni a 2. (10) bekezdése szerint, az utazó szempontjából illetékes személy vagy szervezeti egység részére. (4) Külföldi kiküldetés esetén a kiküldöttnek lehetőség szerint, a kiküldetéssel érintett ország pénznemében kell megkapnia azt a térítést, amely a külföldön felmerülő költségei fedezetéül szolgál. (5) 16 A külföldi pénznemben keletkezett bevétel, valamint külföldi pénznemben teljesített kiadás esetében a forintra történő átszámításhoz a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell alkalmazni. Ha a kiküldött a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki és rendelkezik pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló bizonylattal, akkor a forintra történő átszámításhoz az ügyletben alkalmazott árfolyamot kell figyelembe venni. A bevétel megszerzése napjának a hazaérkezés napját kell tekinteni. Az egyes adóévek között áthúzódó kiküldetés címén kifizetett adókötelezettsége abban az adóévben keletkezik, amelyben a kiküldetés elszámolása megtörtént. 16 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 9

10 (6) A kiküldetés időtartamának megállapításánál az indulás és az érkezés időpontja között eltelt időt kell meghatározni. A tényleges időpont megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, hogy az adott kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat, úgy, hogy a fennmaradó tört rész amennyiben az legalább 8 óra egész napnak számít. Amennyiben a kiküldetésben töltött idő 24 óránál rövidebb, de a 8 órát eléri, az egy egész napnak számít. (7) A kiküldetéssel kapcsolatban elszámolható költségek a) napidíj, b) utazási költség, c) szállásköltség, d) egyéb költségek. (8) A kiküldetés időtartamára a kiküldöttet legfeljebb e szabályzat 5. számú melléklete szerinti napidíj illeti meg, mely a vonatozó adójogszabályok szerint adóköteles. (9) A kiküldöttet utazási költség (vonat, autóbusz, repülőgép, stb., illetve engedéllyel saját személygépkocsi használat) illeti meg. A saját gépkocsival történő kiutazás csak a környező országokba, gazdaságossági és a megvalósítandó feladatok ellátásához szükséges célszerűségi szempontok alapján engedélyezheti a munkáltatói jogkört gyakorló vezető a kiutazó részére (4. számú melléklet). Ebben az esetben üzemanyag címén előlegben csak egy utazó részesülhet az együttutazók közül, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Ebben az esetben is az elszámolható költségek összegének meghatározására, a benyújtandó bizonylatokra, dokumentumokra a 3. (9) bekezdésében leírtakat kell alkalmazni. (10) 17 A kiküldöttet a BGE nevére szóló számlával igazolt szállásköltség illeti meg, a kiküldetésben eltöltött időszaknak megfelelően, saját részére. (11) 18 (12) Egyéb költségként elszámolható: a) a helyi közlekedési költség (kivéve a magáncélú közlekedés), b) részvételi, regisztrációs díj, 17 A módosítást a Szenátus november 07-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI. 06.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: november 07. napjától. 18 Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: december 17. napjától. 10

11 c) vízum díj, d) személyi biztosítási díj, poggyász-és balesetbiztosítás díja, e) indokolt esetben taxiköltség (kizárólag az üzleti cél érdekében felmerült költség), f) parkolási díj, g) hivatali célból felmerült telefon, telefax és internet költsége, h) egyéb a kiküldetés céljával kapcsolatosan felmerült költségek (pl.: külföldi partner megvendégelése, szakkönyv, újság stb.) (13) Ha a kiküldött a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében ösztöndíjat kap, akkor a magánszemélynek ez a juttatás adómentes bevételnek számít. (14) 19 A külföldi kiküldetést a Külföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolás c. nyomtatványon kell elszámolni (4. számú melléklet). A kiküldetési rendelvény a kifizető által 2 példányban kiállított bizonylat, amelynek eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával köteles megőrizni. A külföldi kiküldetési rendelvény kitöltéséhez szükséges költségelszámolást legkésőbb a hazaérkezést követően 8 napon belül kell leadni a kari nemzetközi előadónak. (15) 20 A leadott költségelszámolást a nemzetközi előadó a központi pénzügyi osztály vagy az illetékes kari gazdasági és műszaki osztály részére köteles haladéktalanul továbbítani. (16) 21 A költségelszámolással egyidejűleg a kiküldetést elrendelő munkáltatói jogkört gyakorló vezető részére e szabályzat 6. számú melléklete szerint elkészített úti beszámolót is át kell adni, aki annak elfogadását követően gondoskodik az általános bizonylat-megőrzési szabályok szerinti megőrzéséről és irattárazásáról. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 5. (1) 22 E szabályzat alkalmazásában: a) Munkába járás: 19 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 20 A módosítást a Szenátus november 07-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI. 06.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: november 07. napjától. 21 Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: december 17. napjától. 22 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 11

12 aa) a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely valamint a munkavégzés helye között, munkavégzés céljából történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás. ab) a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely valamint a munkavégzés helye között, munkavégzés céljából történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a közalkalmazott a munkavégzés helyét annak földrajzi elhelyezkedése miatt sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni. b) napi munkába járás: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás; c) hazautazás: a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer az általános munkarendtől eltérő munkaidő beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer- a lakóhelyre történő oda- és visszautazás; 23 d) lakóhely: annak a Magyarország, vagy Európai Gazdasági Térség állama (továbbiakban: EGT-állam) területén lévő lakásnak a címe, amelyben a közalkalmazott él, illetve amelyben életvitelszerűen lakik; e) tartózkodási hely: annak a Magyarország, vagy EGT-állam területén lévő lakásnak a címe, amelyben a közalkalmazott lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül munkavégzési célból ideiglenesen tartózkodik; f) hosszú várakozás: az az időtartam, amely a közalkalmazott személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja. (2) A munkáltató köteles megtéríteni a közalkalmazott napi munkába járását szolgáló teljes árú bérletének, valamint utazási kedvezménnyel megváltott árú bérletének, vagy menetjegyének árát az alábbiak szerint: a) a munkáltató által fizetett költségtérítés a bérlettel, vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében téríthető, azok árának egységesen 86%-a, b) a hétvégi hazautazás (a tartózkodási helytől az állandó lakóhelyre hetente legfeljebb egyszer) szintén menetjegy ellenében számolható el adómentesen, melynek összege A módosítást a Szenátus december 09-i ülésén a 2016/2017. tanévi (XII. 09.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 10. napjától. 12

13 ben legfeljebb, havonta ,- Ft (melyet 2011-től a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével kell évente növelni). (3) A térítéshez igénybe vehető közlekedési eszközök a munkavégzés helyére történő utazáshoz és a hazautazáshoz: a) közforgalmú vasút 2. kocsi osztálya, b) helyközi (távolsági) autóbuszjárat, c) elővárosi busz, HÉV, d) menetrend szerint közlekedő hajó, komp vagy rév. (4) 24 Saját gépjárművel történő munkába járásra az Szja törvény szerinti 9 Ft/km összeg fizetése kötelező, ha: a) a közalkalmazott lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincs közösségi közlekedés, b) a közalkalmazott munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést, c) a közalkalmazott mozgáskorlátozottsága, súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a közalkalmazott munkába járását az Mt (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja (közigazgatási határon belül is). (5) Helyi díjszabással közlekedő közforgalmú járművön történő munkába járáshoz utazási költségtérítés nem adható. (6) 25 Az utazással kapcsolatos költségtérítés a munkáltatói jogkört gyakorló vezető felé intézett kérelem engedélyezése alapján fizethető ki. A munkáltató és a közalkalmazott kötelezettségei 6. (1) A munkáltató feladata, hogy: a) gondoskodjon a kiküldetéssel kapcsolatos költségtérítések pénzügyi fedezetének a költségvetésben való szerepeltetéséért, b) rendszeresen ellenőrizze a kiküldetések jogszerűségét, célszerűségét, c) évenként beszámoltassa a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó személyeket a kiküldetéssel kapcsolatos költségek kifizetésének tapasztalatairól, a jogszabályok érvényesítéséről. 24 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 25 Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: december 17. napjától. 13

14 (2) A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó személy feladata: a) minden alkalommal ellenőrizze az adott költségtérítés feltételeinek meglétét, b) áttekintse a csatolt bizonylat helyességét, ellenőrizze a számításokat, c) 26 gondoskodjon a kifizetést igazoló idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról, d) a vonatkozó bizonylatokon feltüntesse a kifizetés jogosságára utaló hivatkozást, e) teljesítse a pénzügyi kifizetést, f) elvégezze a kifizetésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket, g) közreműködjön a vonatkozó analitikus nyilvántartások vezetésében. (3) Az utazási költségtérítéssel érintett személy feladata: a) a jogszabályok, illetve jelen szabályzatban számára előírt kötelezettségnek eleget tegyen, b) a kiküldetést előzetesen engedélyeztesse, c) a kiküldetési rendelvényhez szükséges személyes adatokat, információkat teljes körűen megadja, és a kapcsolódó igazolásokat csatolja, d) a vonatkozó számlá(ka)t benyújtsa, e) a szükséges nyilatkozatokat megtegye, f) közreműködjön a térítéssel kapcsolatos egyeztetési, ellenőrzési feladatokban. III. RÉSZ Vegyes és záró rendelkezések 7. A Jelen szabályzat a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Egyetem korábbi Kiküldetési Szabályzata. Budapest, december 9. Prof. Dr. Heidrich Balázs rektor Dr. Dietz Ferenc kancellár 26 A módosítást a Szenátus november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI. 06.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: november 07. napjától. 14

15 Záradék: A Szabályzatot a Szenátus június 24-i ülésén 2010/2011. tanévi (VI. 24.) 116. számú határozatával elfogadta. Hatályos: június 24. napjától. A Szabályzatot a Szenátus december 17-i ülésén 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával módosította. Hatályos: december 17. napjától. A Szabályzatot a Szenátus november 6-i ülésén 2015/2016. tanévi (XI. 06.) 9. számú határozatával módosította. Hatályos: november 7. napjától. A Szabályzatot a Szenátus december 9-i ülésén 2016/2017. tanévi (XII. 09.) 24. számú határozatával módosította. Hatályos: december 10. napjától. A Szabályzat hatálybalépésével hatályát veszti A Budapesti Gazdasági Főiskola kiküldetési szabályzata egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 3/2014. (I. 15.) rektori utasítás. 15

16 Mellékletek: 1. sz. melléklet Belföldi kiküldetési rendelvény és költségtérítés 2. sz. melléklet Engedélykérő adatlap 3. sz. melléklet Költségtérítés igénylése saját személygépkocsi igénybe vétele esetén 4. sz. melléklet Külföldi kiküldetési rendelvény és költségtérítés 5. sz. melléklet Napidíj mértékének meghatározása 6. sz. melléklet Általános úti beszámoló 16

17 1. sz. melléklet 17

18 ENGEDÉLYKÉRŐ ADATLAP Név: beosztás:. Lakcím:... Útlevélszám:. Bankszámlaszáma (devizaszámla esetén IBAN és SWIFT kód is).. Az utazás időtartama:..-tól.-ig Helye: (ország, város, esetleg intézmény).... Az utazás módja, útvonala:. A kiküldetés célja: sz. melléklet Napok száma Napidíj Szállás Részvételi díj Kiutazás módja Egyéb Összesen Deviza neme Előkalkuláció a várható költségekről Egy napra Devizában Összesen Forintban Fedezeti forrás A fedezetet nyújtó támogatások és összegei:..... (Kérem csatolni a fedezetet igazoló iratokat, a meghívólevél, vagy a konferencia kiírás másolatát) A kint-tartózkodáshoz.. nap rendes/rendkívüli/fizetés nélküli szabadságot kérek. Tudomásul veszem, hogy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 72. (4) bekezdés c) pontja alapján, a 30 napot meghaladóan nálam lévő elszámolatlan előleg után adófizetési kötelezettség terhel, mely összegének járandóságomból történő levonásához egyértelműen hozzájárulok. Budapest, 20.. kiutazó A szervezeti egység vezetőjének véleménye: Budapest, 20.. szervezeti egység vezetője Engedélyezem:. rektor (dékán)/kancellár gazdasági igazgató Budapest,

19 Nyilatkozat 3. sz. melléklet a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez Alulírott (név) lakcím, a BGE Kar/területi intézet dolgozója kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) lévő személygépkocsit hivatalos célra igénybe kívánom venni. A személygépkocsi - típusa: - forgalmi rendszáma:. - forgalmi engedélyének száma:. - műszaki érvényessége: - hengerűrtartalom: köbcentiméter. - használandó üzemanyag típusa, oktánszáma:. - tulajdonosának neve:.. Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a módosított 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendelet 4. -a szerinti alapnorma átalánnyal történő elszámolást. A fenntartási költségtérítést 9 Ft/km mérték figyelembevételével kérem elszámolni. Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) lévő személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel kivéve a munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége körébe tartozó eseteket nem lépek fel a Budapesti Gazdasági Egyetemmel szemben. Jelen nyilatkozatom a fenti adatok változásáig, de legfeljebb tárgyév december 31-ig érvényes. Budapest, 20.. nyilatkozattevő aláírása 19

20 4. sz. melléklet 20

21 21

22 22

23 23

24 5. sz. melléklet Napidíj mértékének meghatározása 1. Jelen melléklet az Egyetem valamennyi (teljes- és részmunkaidős) közalkalmazottjára, valamint a megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személyekre terjed ki. 2. Hivatalos kiküldetések alkalmával az Egyetem a napidíj összegét az alábbiak szerint határozza meg: A hivatalos külföldi kiküldetések esetén a évtől a napidíj összege rendkívül indokolt esetben legfeljebb 20 euró/nap/fő (illetve ennek megfelelő egyéb devizanem), mely a 4. pontban meghatározott személyek részére fizethető ki az ott meghatározott feltételek szerint. 3. Az 4. pontban meghatározott összegű napidíj elszámolását és kifizetését a nem vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak részére engedélyezhető, amennyiben az érintett közalkalmazott munkáltatói jogkört gyakorló vezetője részletesen indokolja, hogy a külföldi feladatellátás a napidíj kifizetése nélkül nem valósítható meg. A munkáltatói jogkör gyakorlójának indokolásával ellátott napidíj elszámolására irányuló kérelmet engedélyeztetés céljából a kiküldetés elrendelését megelőző 8. napig kell a rektorhoz, illetve a kancellárhoz eljuttatni. 4. Vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak, valamint a megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személyek a évtől napidíjat nem számolhatnak el. 5. Az így megállapított napidíj összegétől eltérni abban az esetben lehet, ha a kiutazás pályázaton elnyert forrásból történik, és szerződés rögzíti a kiküldetések díjtételeit. 6. A napidíj mértéke évenként felülvizsgálható és a likviditási helyzetnek megfelelően módosítható. 24

25 6. sz. melléklet 27 ÁLTALÁNOS ÚTI BESZÁMOLÓ 28 1.A kiutazó(k) adatai (Név, beosztás, szervezeti egység): 2. A kiutazás időtartama: 20..-tól 20 -ig 3. A kiutazás helye (ország, város): 4. A felkeresett intézmények: 5. A kiküldetés célja: Amennyiben több megbeszélést is folytatott különböző partnerekkel, a pontok esetében kérjük, szíveskedjen valamennyire külön kitérni. 6. A nemzetközi tárgyalás résztvevői (a kiutazókon kívül): Név Beosztás Szervezeti egység 27 Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: december 17. napjától. 28 Kérjük, hogy az úti beszámolót szíveskedjen kitölteni és megküldeni a hazatérés után 8 napon belül aláírt elektronikus formában, PDF formátumban a BGE Nemzetközi Kapcsolatok Központja részére, az címre. 25

26 A táblázat az igényeknek megfelelően bővíthető/szűkíthető. 7. A tárgyalás nyelve: 8. A megbeszélésen elhangzott témák: 9. A megbeszélés eredményei, szakmai haszna: 10. Az együttműködéssel kapcsolatos konkrét teendők, (javasolt) felelősök, határidők (amennyiben konkrét dátum meghatározható): 11. A kiutazásról az alábbi rövid ismertetőt javaslom a BGE hírlevelében elhelyezni: Dátum: Aláírás: Az úti beszámolót elfogadom / nem fogadom el. (a megfelelő szövegrész aláhúzandó) A kiküldetést elrendelő aláírása: 26

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2012. december 17napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata XXV-1/00002-1/2017. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Munkába járás költségeinek megtérítése

DEBRECENI EGYETEM Munkába járás költségeinek megtérítése DEBRECENI EGYETEM Munkába járás költségeinek megtérítése Hatályos: 2016. december 16. napjától 1. A szabályzat hatálya (1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a Debreceni Egyetemmel

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT.. igazgató P.H. 1 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet értelmében a

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről (egységes szerkezetben a módositására kiadott 21/2000./IX.28./

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Testnevelési Egyetem Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 44/2015. sz. határozatával 1 1. A Szabályzat célja A Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat készítésének a

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata 2012. július 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K A szabályzat hatálya... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 3 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 A szabályzat célja... 3 2.... 3 A szabályzat hatálya... 3 3.... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2017. (I.23.) számú határozata a Kiküldetési Szabályzat módosításáról Az SZMSZ 3/A. (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. április 8-án Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata Pécs 2012. 1 Szabályzat A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A KIKÜLDETÉSEKRŐL Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZABÁLYZAT A KIKÜLDETÉSEKRŐL Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK 2012 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT Az SZMSZ-ben biztosított rektori jogkörömnél fogva a külföldi kiutazások

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

2. (1) A szabályzatot szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosulását is figyelembe véve kell felülvizsgálni.

2. (1) A szabályzatot szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosulását is figyelembe véve kell felülvizsgálni. Heves megye Főjegyzőjének 1/2017. (I.09.) utasítása Heves Megyei Önkormányzati Hivatal belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló Szabályzatának kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KIKÜLDETÉSRŐL

SZABÁLYZAT A KIKÜLDETÉSRŐL BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZABÁLYZAT A KIKÜLDETÉSRŐL HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT (a továbbiakban: EGYESÜLET) Címe: 6721 SZEGED, OSZTRÓVSZKY UTCA 6. Adószáma: 18455405-1-06

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ 8200 Veszprém, Táborállás park 1. Tel.: 06/88/429-111 Email: info@veszpremvmk.hu KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. 01. 20-tól KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartástól

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szabályzata a kiküldetésekről

Tiszavárkony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szabályzata a kiküldetésekről Tiszavárkony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szabályzata a kiküldetésekről Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia jegyző Tiszavárkony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5092

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT . SZ. FÜGGELÉK KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT GULYÁS PÁL KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM (0 Debrecen, Sumen u..) OM azonosító: 09 Érvényes 011. 07. 01.-től határozatlan időre, visszavonásig illetve módosításig Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Gépjármű-üzemeltetési

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK FELOSZTÁSÁNAK, AZOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre óvodapedagógusi/ tanítói/ tanári díszoklevelet kiállítani szíveskedjenek.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács közalkalmazottai és doktoranduszai kiutazásait az Intézet vezetője engedélyezi.

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács közalkalmazottai és doktoranduszai kiutazásait az Intézet vezetője engedélyezi. Rektori utasítás a Szent István Egyetem hivatalos külföldi kiutazásairól és az ezzel kapcsolatos elszámolásokról, a külföldi vendégek fogadásának engedélyezéséről és ügyintézéséről 1. Bejelentési kötelezettség

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Módosítva 2009. szeptember 2 az Országos Elnökség 16/2009. (09.07.) E. számú határozata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos

Részletesebben

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Kiutazó neve: Lakcíme: A kiküldetés célja: A kiutazó feladata: A konferenciaelőadás címe: Rendezvény: Ország: Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Iktatószám: Kitöltendők a sárga mezők,

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

A belföldi és külföldi kiküldetés rendje

A belföldi és külföldi kiküldetés rendje Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A belföldi és külföldi kiküldetés rendje 2016. Bevezetés (1) A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal a továbbiakban: Hivatal) a közszolgálati köztisztviselőkről

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 Szervezet neve: Magyar Birkózó Szövetség Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158335-2-42 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Németh Szilárd

Részletesebben

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Gépjármű és eszközhasználat szabályozása (B-11) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kiküldetési szabályzat 1 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen dokumentum

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2015

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2015 A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2015 A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT 1 .. költségvetési szerv megnevezése KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. március 01-től 2 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező

Részletesebben

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató Szabályzat külföldi

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (6). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 51-2013/2014.(2014.04.01.) határozatával

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Tolmács Község Önkormányzata GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. augusztus 1-től I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Tolmács Község

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2017. január 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak

Részletesebben

Pécs február 11. napjától hatályos változat

Pécs február 11. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről, valamint egyéb, az egyetem tevékenységével összefüggő, kiküldetésnek nem minősülő külföldi utazásokról szóló szabályzata

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 2014 I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOSSZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

január 1. napját követő kifizetésekre is alkalmazni kell.

január 1. napját követő kifizetésekre is alkalmazni kell. 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről [egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 12/2009. (V. 25.) számú, 14/2009. (VI.

Részletesebben

Változik a munkába járás költségtérítése

Változik a munkába járás költségtérítése Változik a munkába járás költségtérítése Hír-ADÓ A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében 2010. május 1-jétől módosulnak a munkavállalók számára fizetendő, munkába

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2015. január 1. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata Budapest, 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Pedagogikum Központ gépjárművei igénybevételének

Részletesebben

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től.

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től. GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. január 1-től. I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 1. A szabályzat hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbá alkalmazottai

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK-

G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK- 1075. Budapest, Madách Imre út 5.III.em. G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK- TANULMÁNYUTAK ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 10 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2 A költségtérítés 3. (1) A kiküldöttet hivatalos célú külföldi utazásával és tartózkodásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségeinek fedezésére

2 A költségtérítés 3. (1) A kiküldöttet hivatalos célú külföldi utazásával és tartózkodásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségeinek fedezésére 2009. évi 2. számú szabályzat a magyar bíróságokat hivatalos célú külföldi kiküldetésben képviselő személyek ellátásáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről

Részletesebben