A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEINEK LEHATÁROLÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEINEK LEHATÁROLÁSA"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEINEK LEHATÁROLÁSA a 24/2001. (IV. 20.) OGY-határozat és a 168 kistérségről szóló 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet alapján Budapest, január

2 Készült: a KSH Területi és koordinációs főosztályának Területi tájékoztatási osztályán Összeállította: Faluvégi Albert 2

3 TARTALOM A kedvezményezett térségek lehatárolása a 24/2001.(IV. 20.) Országgyűlési Határozat és a 168 kistérségről szóló 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet alapján A kistérségek új rendszere és a kedvezményezett térségek ismételt lehatárolása.. 4 A kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszere... 5 A kedvezményezett kistérségek lehatárolásának eredményei... 8 A kedvezményezett kistérségek megyék szerint Táblázatok Térképek 3

4 A kedvezményezett térségek lehatárolása a 24/2001. (IV. 20.) OGYhatározat és a 168 kistérségről szóló 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet alapján A kistérségek új rendszere és a kedvezményezett térségek ismételt lehatárolása A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 6. -ának e) pontja szerint a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveinek, a kedvezményezett területek besorolása feltételeinek meghatározása az Országgyűlés hatásköre. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk időpontjáig terjedő időszakra vonatkozó 24/2001. (IV. 20.) országgyűlési határozat alapján a kedvezményezett térségek január 1-jétől érvényes listáját a 91/2001. (VI. 15.) kormányrendelet tette közzé. A kedvezményezett térségek ismételt lehatárolását az teszi szükségessé, hogy az Országos Területfejlesztési Tanács decemberi határozata alapján 2002 és 2003 között lezajlott a kistérségek rendszerének felülvizsgálata, amelynek eredményeként 168 területfejlesztésistatisztikai kistérség került kialakításra. A kistérségek új rendszerét a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet tette közzé, január 1-jei határnappal. A felülvizsgálat eredményeként a kistérségek száma 18-al nőtt, a régi 150 kistérség közül 60- ban volt változás, kiválások, átsorolások miatt csökkent, illetve nőtt településeik száma. A térséget váltó települések száma összesen 294 volt, közülük az új kistérségekbe összesen 217 település került át, s térséget váltott még további 77 település. A területfejlesztési-statisztikai kistérségek, január 1. Megye Új kistérség váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Település összesen Budapest Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen

5 A 18 új kistérség: Megye Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Szentlőrinci Békési Gyulai Abaúj-Hegyközi Bodrogközi Mezőcsáti Tokaji Abai Adonyi Ercsi Pannonhalmai Derecske-Létavértesi Hajdúhadházi Bélapátfalvai Mezőtúri Veresegyházi Balatonföldvári Ibrány-Nagyhalászi A változások szükségessé tették a kedvezményezett térségek ismételt meghatározását. Ezt az új kistérségek mellett a korábbi 150 kistérség 40%-a település-összetételének változása is szükségessé tette, amely azzal járt, hogy megváltozott az a tér, amelyben a kistérségek helyzetét mérni szükséges, számottevően nőttek a különbségek a kedvező és a kedvezőtlen adottságú térségek között. A kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszere A kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét a hatályban lévő 24/2001. (IV. 20.) országgyűlési határozat szabta meg. A hivatkozott határozat IV. bekezdése a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerére a következőket tartalmazza: 1. Kedvezményezett térségként, a statisztikai kistérségek területi lehatárolása alapján a következő térségtípusokat kell meghatározni: - a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek; - az ipari szerkezetátalakítás térségei; - a vidékfejlesztési térségek. 2. A térségek besorolásánál figyelembe kell venni a demográfiai, foglalkozási, foglalkoztatási, gazdasági, infrastrukturális ellátottsági és egyéb speciális mutatókból képzett komplex mutatót. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét a határozat 3. számú melléklete sorolja fel, amelyeket az ismételt lehatárolás során változatlan tartalommal és vonatkozási évvel alkalmaztunk. 5

6 I. Gazdasági mutatók A komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre (a 3. számú melléklet alapján) lakosra jutó működő gazdasági szervezetek száma,. dec A működő gazdasági szervezetek számának változása, 1995, 1995 = 100% lakosra jutó tudományos kutatók, fejlesztők száma, (fő) 4. 1 állandó lakosra jutó szja alapot képező jövedelem, (Ft) II. Infrastrukturális mutatók 5. Közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya, (%) 6. 1 km vízvezeték-hálózatra jutó csatornahálózat hossza, (m) 7. Vezetékes gázellátásba bekapcsolt háztartások száma a lakásállomány százalékában, (%) lakosra jutó vendégéjszakák száma, (db) lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma, (db) 10. Komplex életminőségi elérési mutató, (számított adat) lakosra jutó távbeszélők száma, (db) III. Társadalmi-szociális helyzet között épített 3 x szobás lakások aránya, % lakosra jutó személygépkocsik száma, (db) 14. Vándorlási különbözet évi átlaga, 1990 között évnél idősebb népesség aránya, (%) 16. A települések átlagos lélekszáma, (fő) 17. Halálozási ráta, IV. Foglakoztatási helyzet 18. Munkanélküliek aránya, (%) 19. Tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli),, (%) 3. Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségnek kell minősíteni azokat a statisztikai vonzáskörzeteket, amelyeknek a 3. számú mellékletben szereplő 4 mutatószám csoportból képzett komplex mutatója nem éri el az országos átlagot. 4. Az ipari szerkezetátalakítás térségei közé kell besorolni azokat a térségeket, amelyekben az ipari foglalkoztatottak aránya 1990-ben meghaladta az országos átlag másfélszeresét, továbbá az iparban foglalkoztatottak arányának csökkenése között, valamint a munkanélküliség. december 20-án az országos átlagot meghaladja. 5. A vidékfejlesztési térségek közé kell besorolni azokat a térségeket, amelyekben az adott terület népességének kevesebb, mint 50%-a él 120 fő/km 2 -nél magasabb népsűrűségű településeken, az évi népszámláláskor az országos vidéki átlagot meghaladó volt a mezőgazdasági foglalkoztatottság aránya, az országos átlag alatt van az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó alapját képező jövedelem, továbbá a munkanélküliség az országos átlagot meghaladja. 6

7 6. A külön rendelet szerinti szabályozás keretében a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősített településeket területfejlesztési szempontból kedvezményezettnek kell tekinteni. 7. A kedvezményezett térségek lakónépessége ne haladja meg az ország lakosságának egyharmadát. Amennyiben a 2 6. pontokban meghatározott feltételek szerint a kedvezményezett kistérségek lakónépessége meghaladja az ország lakosságának egyharmadát, az országos átlagtól való eltérés mértékét úgy kell meghatározni, hogy összességében az egyharmados felső határ teljesíthető legyen. 8. A decentralizálásnál és a kistérségek besorolásánál alkalmazott mutatókról és módszerekről tájékoztató kiadványt kell készíteni, és azt a regionális és a megyei területfejlesztési tanácsok, valamint a területfejlesztésben érintett egyéb szervezetek és intézmények rendelkezésére kell bocsátani. A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek számításának menete: Ez egyes mutatók szélsőértékei által meghatározott értékskálát 5 egyenlő részre osztottuk, majd a legrosszabb értéktől a legjobb felé haladva a kistérségek mutatójuknak megfelelően 1 5 pontszámot kapnak. Ott, ahol Budapesten volt a legkedvezőbb adat, illetve eléggé kiugrónak tűnt a maximum, a második legkedvezőbb értéket vettük alapul az osztályozáskor. (Erre a számítások elvégzésekor az elérési mutató és a munkanélküliségi mutatók kivételével mindenütt sor került. Az elérési mutatónál, annak komplex jellege miatt, nem alkalmaztuk ezt a szakaszolást; a munkanélküliségi mutatóknál a teljes értékskála figyelembevétele volt indokolt.) Az elérhetőség az adott távolságok, valamint az egyes útszakaszokon engedélyezett maximális sebességek figyelembevételével valamennyi településre kiszámításra került. A mutató komplex jellegét az adja, hogy értékét 40%-ban a megyeközpont, ill. a legközelebbi megyeszékhely, 40%-ban a kistérség központ, illetve a legközelebbi kistérségi központ elérhetősége (perc), míg 20%-ban a település ellátottsági szintje határozza meg. (Az utóbbi azt mutatja, hogy az adott településen élők mennyire vannak ráutalva a különböző központok felkeresésére.) A kistérségi komplex elérési mutató a térség települési mutatóinak népességszámmal súlyozott átlaga. Az alkalmazott mutatók bemutatására szolgáló táblázatokban a többi mutatótól eltérően az életminőségi elérési mutatónak a fejlettséget/elmaradottságot meghatározó komplex mutató számításánál közvetlenül használt értékei szerepelnek. Az egyes mutatócsoportok átlagos értéke adta a gazdasági, az infrastrukturális és a társadalmiszociális és a foglalkoztatási helyzet mérőszámát az adott kistérségben, majd a négy mutatócsoport átlaga lett az elmaradottság (fejlettség) közös mérőszáma. A számítások során a komplex mutató egyszerű számtani átlagát 2.95 vettük alapul, ezzel a kedvezményezett kistérségek lakosságának aránya az országos átlag egyharmada körül alakul. (A korábbi vizsgáltnál alkalmazott, lakosságszámmal súlyozott átlag nem jöhetett szóba, mivel az így adódó elmaradott térségek lakónépességének aránya az ország népességnek 50,0%-át tette volna ki. ) 7

8 A kedvezményezett kistérségek lehatárolásának eredményei A számítások során összesen 89 elmaradott térséget határoltunk le. A lehatárolt 6 ipari szerkezetváltási térségből 5, ugyanakkor a 77 vidékfejlesztési térségből 72 egyben társadalmigazdasági szempontból elmaradott is, így a kedvezményezett térségek száma 95 (számszerűen csak eggyel több a korábbi lehatárolásnál.). Ezekben a térségekben 1784 településen 3 millió 226 ezer fő lakott január 1-jén, az ország lakónépességének 31,8%-a. A kedvezményezett térségek lakónépessége a korábbi lehatároláshoz képest 388 ezer fővel, de csak 99 településsel kevesebb a megismételt lehatárolás hasonló számainál. A régi 150 kistérségből összesen 82 kedvezményezett. Közülük 77 elmaradott, itt van továbbra is a 6 ipari szerkezetváltási térség, 66 vidékfejlesztési térség. A 82 kedvezményezett térségből kettő az új térszerkezetben vált azzá, 14 elvesztette kedvezményezettségét, de 80 most is kedvezményezett. A 14 kieső régi kistérség: Megye Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Heves Pest Tolna Veszprém Kiskőrösi Kiskunfélegyházai Kiskunhalasi Szarvasi Tiszaújvárosi Szentesi Hatvani Ceglédi Nagykátai Bonyhádi Paksi Ajkai Pápai Zirci A kieső régi 14 kistérségből 6-ban változott a településszám.ezek, a megyék sorrandjében: Szarvas, Tiszaújváros, Hatvan, Nagykáta, Pápa és Zirc térsége. Mind a 14 kistérség elmaradott volt, Szarvas térsége volt egyben vidékfejlesztési is. A felülvizsgálat során a 217 településből alakult 18 új kistérségből a mostani lehatárolás eredményei szerint 13 vált kedvezményezetté. Ebből 12 elmaradott, 11 vidékfejlesztési térség, 10 elmaradott és vidékfejlesztési is egyben. 5 új kistérség nem nyert kedvezményezett besorolást. Az érvényes országgyűlési határozat alapján területfejlesztési szempontból a kedvezőtlen adottságú településeket is kedvezményezettnek kell tekinteni. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott - a 7/2003. (I. 14.) kormányrendelet mellékletében közzétett településből csak 293 nem tartozik kedvezményezett kistérségbe. Ezek népességszáma 229 ezer fő január 1-jén. A kedvezményezett térségek és a külön rendelet szerint kedvezményezettnek minősített települések együttes népességszáma 3 millió 455 ezer, az ország lakónépességének 34.1%-a. 8

9 A kedvezményezett térségek a 168 kistérség rendszerében Megnevezés Térségek Lakónépesség, Település Elmaradott térségek Ipari szerkezetátalakítás térségei Vidékfejlesztési térségek Kedvezményezett térségek összesen Csak kedvezményezett települések Kedvezményezett térségek és települések Ország összesen Így teljesül az érvényes országgyűlési határozatnak az a feltétele, hogy a kedvezményezett térségek - a csak kedvezményezett településekkel együtt számított - lakónépessége ne haladja meg az ország lakosságának egyharmadát. Ebből adódóan nem kellett eltérni az ismertetett határértékektől. A kedvezményezett térségek száma típusaik és megyék szerint Megye Elmaradott Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Összesen térségek Budapest Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen

10 Az új lehatárolás szerint minden megyében van kedvezményezett térség. Nógrád megye valamennyi térsége elmaradott, de magas az elmaradott térségek aránya Szabolcs-Szatmár- Somogy megyében is. Csak 1 kedvezményezett térség van ugyanakkor Pest megyében, 2-2 Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna, Veszprém és Zala megyében. Tolna és Zala megyék esetében, az alacsonyabb térségszám miatt az említett 2-2 térség az összes kistérség 40,0, illetve 33,3%-át jelenti. A legmagasabb a vidékfejlesztési térségek aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy, Baranya, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Bács-Kiskun valamint Csongrád megyében. Nincs ilyen térségtípus ugyanakkor Győr-Moson-Sopron megyén kívül Pest megyében, 2-2 van Komárom-Esztergom, Tolna, Veszprém és Zala megyében. A 6 ipari szerkezetátalakítási térség közül 2-2 van Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád, 1-1 Baranya és Komárom-Esztergom megyében. 10

11 A kedvezményezett kistérségek megyék szerint január 1. Megye, kistérség Társadalmigazdasági szempontból elmaradott Ipari szerkezetváltás Vidékfejlesztés Bács-Kiskun Bajai Bácsalmási Kalocsai Kiskunmajsai Kunszentmiklósi Jánoshalmai Baranya Komlói Mohácsi Sásdi Sellyei Siklósi Szigetvári Pécsváradi Szentlőrinci Békés Mezőkovácsházai Orosházai Sarkadi Szeghalomi Békési Borsod-Abaúj-Zemplén Edelényi Encsi Kazincbarcikai Mezőkövesdi Ózdi Sárospataki Sátoraljaújhelyi Szerencsi Szikszói Abaúj Hegyközi Bodrogközi Mezőcsáti Tokaji

12 A kedvezményezett kistérségek megyék szerint (folytatás) január 1. Megye, kistérség Társadalmigazdasági szempontból elmaradott Ipari szerkezetváltás Vidékfejlesztés Csongrád Csongrádi Kisteleki Makói Mórahalomi Fejér Enyingi Sárbogárdi Abai Győr-Moson-Sopron Csornai Téti Hajdú-Bihar Balmazújvárosi Berettyóújfalui Hajdúböszörményi Hajdúszoboszlói Polgári Püspökladányi Derecske Létavértesi Hajdúhadházi Heves Hevesi Füzesabonyi Pétervásárai Bélapátfalvai Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi Karcagi Kunszentmártoni Tiszafüredi Törökszentmiklósi Mezőtúri

13 A kedvezményezett kistérségek megyék szerint (folytatás) január 1. Megye, kistérség Társadalmigazdasági szempontból elmaradott Ipari szerkezetváltás Vidékfejlesztés Komárom-Esztergom Kisbéri Oroszlányi Nógrád Balassagyarmati Bátonyterenyei Pásztói Rétsági Salgótarjáni Szécsényi Pest Szobi Somogy Barcsi Csurgói Fonyódi Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Tabi Balatonföldvári Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántházai Csengeri Fehérgyarmati Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Nyírbátori Tiszavasvári Vásárosnaményi Ibrány Nagyhalászi Tolna Dombóvári Tamási

14 A kedvezményezett kistérségek megyék szerint (folytatás) január 1. Megye, kistérség Társadalmigazdasági szempontból elmaradott Ipari szerkezetváltás Vidékfejlesztés Vas Celldömölki Őriszentpéteri Vasvári Veszprém Sümegi Tapolcai Zala Letenyei Zalaszentgróti

15 Táblázatok

16 Térképek

17 A kedvezményezett kistérségek, január 1. (168 kistérség) Jelmagyarázat Kedvezményezett (95) Nem kedvezményezett (73) KSH, 2004, FA

18 Elmaradott kistérségek, január 1. (168 kistérség) Jelmagyarázat Elmaradott (89) Nem érintett (79) KSH, 2004, FA

19 Ipari szerkezetátalakítási kistérségek, január 1 (168 kistérség) Jelmagyarázat Ipari szerkezetátalakítási (6) Nem érintett (162) KSH, 2004, FA

20 A kistérségek társadalmi-gazdasági fejlettsége Komplex mutató, január 1. (168 kistérség) KSH, 2004, FA Jelmagyarázat (38) (30) (28) (38) (34)

21 Vidékfejlesztési kistérségek, január 1. (168 kistérség) Jelmagyarázat Vidékfejlesztési (77) Nem érintett (91) KSH, 2004, FA

22 1. A kedvezményezett térségek és települések összefoglaló adatai megyénként Megye Elmaradott Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett térség összesen Kedvezményezett térség lakónépessége, Nem kedvez- ményzett térségek kedvezményezett településeinek lakónépessége, Kedvezményzetményzett Kedvez- Nem kedvezményzett térségek és a térségek és a Kedvezménye-zett térségek csak csak települési települési térség kedvez- jogon kedvez- jogon kedvez- ményezettek lakónépessége, települései, ményezett települései, ményezett települések összesen, összesen, Lakónépesség összesen Települések összesen, db Budapest Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmát-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen Arány a megfelelő ország 53,0 3,6 45,8 56,5 31,8 2,3 34,1 56,7 9,3 66,0 100,0 100,0 100 összesenből,%

23 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Budapest Bács-Kiskun Bajai Bácsalmási Kalocsai Kecskeméti Kiskőrösi Kiskunfélegyházai Kiskunhalasi Kiskunmajsai Kunszentmiklósi Jánoshalmai Baranya Komlói Mohácsi Sásdi Sellyei Siklósi Szigetvári Pécsi Pécsváradi Szentlőrinci Békés Békéscsabai Mezőkovácsházai Orosházai Sarkadi Szarvasi Szeghalomi Békési

24 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Gyulai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci Edelényi Encsi Kazincbarcikai Mezőkövesdi Ózdi Sárospataki Sátoraljaújhelyi Szerencsi Szikszói Tiszaújvárosi Abaúj Hegyközi Bodrogközi Mezőcsáti Tokaji Csongrád Csongrádi Hódmezővásárhelyi Kisteleki Makói Mórahalomi Szegedi Szentesi Fejér Bicskei Dunaújvárosi Enyingi Gárdonyi

25 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Móri Sárbogárdi Székesfehérvári Abai Adonyi Ercsi Győr-Moson-Sopron Csornai Győri Kapuvári Mosonmagyaróvári Sopron Fertődi Téti Pannonhalmai Hajdú-Bihar Balmazújvárosi Berettyóújfalui Debreceni Hajdúböszörményi Hajdúszoboszlói Polgári Püspökladányi Derecske Létavértesi Hajdúhadházi Hevesi Egri Hevesi Füzesabonyi Gyöngyösi Hatvani

26 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Pétervásárai Bélapátfalvai Komárom-Esztergom Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Nógrád Balassagyarmati Bátonyterenyei Pásztói Rétsági Salgótarjáni Szécsényi Pest Aszódi Ceglédi Dabasi Gödöllői Monori Nagykátai Ráckevei Szobi Váci Budaörsi Dunakeszi Gyáli

27 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Pilisvörösvári Szentendrei Veresegyházi Somogy Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Balatonföldvári Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántházai Csengeri Fehérgyarmati Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Nyírbátori Nyíregyházai Tiszavasvári Vásárosnaményi Ibrány Nagyhalászi Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi Karcagi Kunszentmártoni

28 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Szolnoki Tiszafüredi Törökszentmiklósi Mezőtúri Tolna Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Vas Celldömölki Csepregi Körmendi Kőszegi Őriszentpéteri Sárvári Szentgotthárdi Szombathelyi Vasvári Veszprém Ajkai Balatonalmádi Balatonfüredi Pápai Sümegi Tapolcai Várpalotai Veszprémi Zirci

29 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Zala Keszthely Hévízi Lenti Letenyei Nagykanizsai Zalaegerszegi Zalaszentgróti Összesen

30 3. A kistérségek elmaradottsága mérésénél alkalmazott mutatók jellemző értékei és az osztályközök MUT MGSZ MSZ99/95 KUTAT SZJA VÍZ_LAK VÍZ_CSAT GAZ_LAK VEJ_L KBOLT TELEFON EPL90_99 SZMGK VAND L60_X TELNEP HALALAR MNELK_AR TMNE_AR ATL 79,9 120,2 1, , , , , ,0 19, ,1 6,2 2,8 MAX 130,9 144,2 4, , , , , ,4 14, ,0 1,9 0,7 UJMAX 130,6 141,7 4, , , , , ,4 15, ,6 2,2 0,8 MIN 24,2 82,4 0, ,8 0 0,0 0 10, , ,3 27, ,5 21,6 12,0 SZTERJ. 106,4 59,3 4, , , , , ,7-11, ,9-19,4-11,2 ÁTL.TERJ 21,3 11,9 0, , , ,1 64 8,7 39 5,5-2, ,4-3,9-2,2 5 FELSO 130,9 144,2 4, , , , , ,4 14, ,0 1,9 0,7 ALSO 109,3 129,8 3, , , , , ,9 17, ,0 6,1 3,0 4 FELSO 109,2 129,7 3, , , , , ,8 17, ,1 6,2 3,1 ALSO 87,9 117,9 2, , , , , ,2 20, ,5 10,1 5,4 3 FELSO 87,8 117,8 2, , , , , ,1 20, ,6 10,2 5,5 ALSO 66,6 105,9 1, , , , , ,6 22, ,9 14,0 7,7 2 FELSO 66,5 105,8 1, , , , , ,5 22, ,0 14,1 7,8 ALSO 45,2 94,0 0, , , , , ,1 25, ,4 18,0 10,1 1 FELSO 45,1 93,9 0, , , , , ,2 25, ,5 18,1 10,2 ALSO 24,2 82,4 0, ,8 0 0,0 0 10, , ,3 27, ,5 21,6 12,0

31 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Megye, kistérség 1 Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők Budapest Bács-Kiskun Bajai Bácsalmási Kalocsai Kecskeméti Kiskőrösi Kiskunfélegyházai Kiskunhalasi Kiskunmajsai Kunszentmiklósi Jánoshalmai Baranya Komlói Mohácsi Sásdi Sellyei Siklósi Szigetvári Pécsi Pécsváradi Szentlőrinci Békés Békéscsabai Mezőkovácsházai Orosházai Sarkadi Szarvasi Szeghalomi 296-2,3 22, ,7 2,36 1,01 136,8 33,3 100,0 3, ,4 21, ,2 7,65 3,45 123,3 55,5 48,2 29, ,5 22, ,4 9,49 4,39 69,9 58,9 0,0 46, ,7 21, ,3 7,95 3,48 88,5 61,6 31,9 35, ,8 17, ,4 5,56 2,69 124,6 63,3 64,5 21, ,9 21, ,1 5,76 2,42 51,3 52,0 25,5 49, ,3 20, ,3 5,05 1,54 100,4 61,7 62,5 30, ,6 18, ,9 4,83 2,03 120,6 49,1 63,2 25, ,5 20, ,8 8,91 4,14 105,1 85,6 0,0 47, ,8 20, ,9 8,98 4,30 62,8 66,0 4,5 35, ,3 24, ,7 8,66 4,54 53,4 81,4 0,0 45, ,1 19, ,2 8,99 3,70 184,1 41,9 75,3 7, ,6 21, ,5 9,23 4,40 74,0 64,5 49,5 30, ,5 20, ,2 11,50 5,48 70,5 60,6 22,5 39, ,0 18, ,0 16,94 10,21 50,2 56,5 21,4 41, ,4 18, ,9 8,35 3,89 72,8 44,2 35,5 22, ,8 17, ,4 12,88 6,34 97,2 53,4 39,9 30, ,1 20, ,8 3,82 1,53 156,0 46,8 89,4 4, ,7 21, ,4 6,74 2,49 66,3 47,2 0,0 21, ,8 16, ,7 10,47 4,60 50,2 49,5 45,3 21, ,4 19, ,5 5,60 2,14 183,3 57,7 88,5 11, ,6 23, ,8 12,47 5,77 47,8 77,7 0,0 48, ,4 22, ,3 7,88 3,19 127,4 61,8 49,4 27, ,5 21, ,4 13,23 5,34 70,0 42,4 0,0 28, ,3 23, ,9 5,45 1,54 88,5 66,5 0,0 35, ,0 19, ,0 11,89 4,81 89,1 76,7 0,0 33,5 1-7

32 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Békési Gyulai Megye, kistérség 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci Edelényi Encsi Kazincbarcikai Mezőkövesdi Ózdi Sárospataki Sátoraljaújhelyi Szerencsi Szikszói Tiszaújvárosi Abaúj Hegyközi Bodrogközi Mezőcsáti Tokaji Csongrád Csongrádi Hódmezővásárhelyi Kisteleki Makói Mórahalomi Szegedi Szentesi Fejér Bicskei Dunaújvárosi Enyingi Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők ,0 21, ,7 9,59 4,18 85,8 52,8 37,4 27, ,3 21, ,3 5,46 2,15 108,7 57,1 62,0 18, ,1 18, ,5 8,82 4,83 170,5 43,0 88,5 5, ,7 19, ,9 16,14 8,36 76,9 37,9 29,7 24, ,4 18, ,8 17,72 10,20 38,3 87,1 39,1 27, ,4 17, ,4 12,34 6,04 235,3 47,8 72,9 5, ,5 23, ,0 7,43 3,22 90,8 60,4 38,7 21, ,5 19, ,7 12,93 6,31 218,1 37,3 73,4 5, ,8 20, ,6 13,19 6,79 72,3 70,3 7,3 32, ,0 18, ,4 10,42 5,40 221,6 60,1 79,6 14, ,1 18, ,3 16,36 9,49 96,8 47,3 34,4 22, ,9 18, ,2 16,47 8,31 14,8 69,0 41,5 26, ,1 14, ,6 8,15 4,30 295,2 72,0 63,0 9, ,9 21, ,7 21,57 12,03 16,4 96,2 0,0 35, ,2 21, ,1 18,66 9,62 46,1 82,7 4,7 37, ,0 19, ,5 16,22 8,95 57,7 48,0 0,0 35, ,4 21, ,1 17,94 9,61 65,3 34,4 29,4 25, ,7 24, ,5 6,33 3,05 122,3 59,4 0,0 23, ,1 20, ,1 5,52 2,61 157,3 56,5 12,3 20, ,6 24, ,1 7,57 2,62 47,5 80,7 0,0 38, ,1 22, ,7 7,29 2,60 86,8 49,7 1,3 26, ,4 22, ,6 7,87 3,45 19,9 36,2 0,0 50, ,4 18, ,0 4,85 2,21 136,5 55,6 85,6 9, ,8 21, ,4 5,79 2,73 116,5 57,1 0,0 28, ,9 17, ,0 4,08 1,36 95,4 58,4 1,0 19, ,7 18, ,4 4,55 2,01 234,1 67,6 73,2 7, ,0 18, ,9 8,63 3,47 30,1 207,8 0,0 41,4 2-7

33 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Megye, kistérség 1 Gárdonyi Móri Sárbogárdi Székesfehérvári Abai Adonyi Ercsi Győr-Moson-Sopron Csornai Győri Kapuvári Mosonmagyaróvári Sopron Fertődi Téti Pannonhalmai Hajdú-Bihar Balmazújvárosi Berettyóújfalui Debreceni Hajdúböszörményi Hajdúszoboszlói Polgári Püspökladányi Derecske Létavértesi Hajdúhadházi Heves Egri Hevesi Füzesabonyi Gyöngyösi Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők ,5 19, ,5 4,37 1,76 46,7 64,4 55,5 26, ,3 17, ,0 4,04 1,64 217,2 112,5 58,2 13, ,4 19, ,5 8,69 3,96 82,2 70,4 0,0 26, ,8 17, ,2 4,83 2,05 198,3 82,9 82,2 6, ,7 17, ,5 7,29 3,51 9,6 12,1 0,0 31, ,4 18, ,3 5,57 2,57 87,7 35,0 4,9 20, ,5 17, ,8 5,32 2,78 44,0 55,8 58,5 23, ,5 21, ,2 2,99 0,95 74,3 76,3 0,0 28, ,5 18, ,2 3,45 1,36 183,7 74,6 81,2 9, ,1 21, ,6 3,82 1,42 141,2 94,1 0,0 21, ,5 17, ,2 2,87 1,18 126,2 87,2 41,6 19, ,2 20, ,9 2,23 0,83 138,0 56,4 66,3 12, ,7 22, ,4 4,77 1,73 32,5 132,7 0,0 27, ,6 20, ,4 4,77 1,74 53,7 38,1 30,4 28, ,8 19, ,9 12,16 5,55 68,6 85,3 0,0 39, ,4 20, ,1 12,11 6,06 77,5 50,1 0,0 33, ,2 17, ,3 6,02 2,83 152,3 52,4 100,0 6, ,9 18, ,6 9,63 5,35 131,1 76,1 0,0 26, ,5 18, ,3 8,80 3,67 98,0 45,0 0,0 25, ,4 21, ,4 13,23 7,44 15,3 51,8 0,0 30, ,2 18, ,1 10,75 5,12 42,5 97,5 0,0 45, ,4 18, ,1 9,11 4,29 30,6 50,4 0,0 28, ,3 15, ,2 15,18 8,69 84,4 46,8 54,0 23, ,3 18, ,7 5,24 2,43 136,4 60,7 75,7 6, ,4 21, ,6 11,79 6,22 47,7 76,4 0,0 29, ,3 22, ,7 8,54 4,66 56,5 53,6 22,1 19, ,7 21, ,3 6,37 3,15 158,0 68,9 42,7 14,8 3-7

34 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Megye, kistérség 1 Hatvani Pétervásárai Bélapátfalvai Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi Karcagi Kunszentmártoni Szolnoki Tiszafüredi Törökszentmiklósi Mezőtúri Komárom-Esztergom Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Nógrád Balassagyarmati Bátonyterenyei Pásztói Rétsági Salgótarjáni Szécsényi Pest Aszódi Ceglédi Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők ,7 21, ,6 6,71 2,96 152,1 33,9 75,8 12, ,3 25, ,2 10,66 5,15 155,0 51,7 9,4 19, ,4 24, ,0 9,11 4,10 93,2 43,7 11,2 12, ,0 22, ,0 5,07 2,27 115,7 71,6 32,0 23, ,1 18, ,4 9,14 4,52 128,9 45,3 2,2 26, ,8 22, ,9 13,64 6,10 68,4 55,6 30,0 29, ,8 18, ,8 5,79 2,32 155,3 61,0 73,9 12, ,6 20, ,1 13,87 7,32 100,6 41,8 0,0 30, ,2 19, ,1 8,47 3,98 107,3 54,1 49,9 22, ,5 20, ,3 9,29 4,47 117,7 59,0 0,0 25, ,3 18, ,7 6,04 2,61 156,0 66,4 72,3 13, ,1 18, ,7 5,52 2,42 208,3 59,6 86,2 5, ,0 20, ,0 6,92 3,04 64,9 50,6 0,0 36, ,8 18, ,3 4,85 2,09 137,5 55,9 54,2 31, ,5 17, ,2 7,03 3,91 200,6 42,6 79,5 9, ,8 18, ,4 6,20 2,53 91,3 47,0 67,6 12, ,1 18, ,6 5,51 2,63 128,6 55,0 86,4 8, ,6 20, ,2 7,50 3,27 103,1 62,6 42,1 18, ,8 22, ,0 11,07 4,62 192,6 38,1 54,8 11, ,5 21, ,7 7,13 2,87 90,6 40,9 36,9 17, ,7 20, ,9 7,33 3,30 106,5 63,3 16,7 18, ,0 20, ,5 11,80 6,30 189,1 48,6 73,2 7, ,9 20, ,5 10,17 4,95 84,0 77,4 31,8 20, ,4 19, ,3 3,33 1,48 78,0 29,8 82,8 12, ,5 19, ,3 5,35 2,50 92,9 61,2 43,9 21,2 4-7

35 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Megye, kistérség 1 Dabasi Gödöllői Monori Nagykátai Ráckevei Szobi Váci Budaörsi Dunakeszi Gyáli Pilisvörösvári Szentendrei Veresegyházi Somogy Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Balatonföldvári Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántházai Csengeri Fehérgyarmati Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők ,1 17, ,6 3,85 1,57 42,0 113,6 30,1 34, ,2 17, ,3 3,35 1,61 71,9 111,6 88,9 10, ,0 17, ,8 3,28 1,42 40,7 30,7 83,5 13, ,2 19, ,1 5,22 2,65 50,3 48,2 42,0 16, ,8 17, ,8 3,20 1,46 112,9 37,3 80,5 18, ,9 22, ,8 4,58 2,08 106,6 61,1 31,8 23, ,3 18, ,5 3,52 1,58 156,6 54,1 79,3 10, ,4 15, ,9 2,36 0,93 111,4 68,1 97,3 7, ,2 16, ,8 2,34 1,01 74,2 32,5 100,0 7, ,1 17, ,0 3,42 1,64 42,5 55,7 73,5 17, ,4 16, ,1 1,85 0,79 68,1 58,3 92,6 10, ,5 16, ,1 3,05 1,52 72,2 41,2 78,0 9, ,4 16, ,3 3,06 1,17 41,9 85,5 77,5 14, ,3 19, ,5 12,30 5,68 65,5 79,7 0,0 37, ,0 20, ,1 8,75 4,80 50,2 77,0 0,0 33, ,2 22, ,2 6,34 1,60 47,8 95,9 21,9 24, ,6 19, ,1 6,24 2,95 108,1 51,9 58,6 16, ,0 19, ,4 8,34 3,31 42,7 36,9 0,0 36, ,2 21, ,9 7,21 3,19 60,5 76,5 38,5 30, ,1 19, ,5 10,69 4,94 111,0 56,9 42,6 25, ,3 19, ,3 6,65 1,86 47,5 74,0 62,6 11, ,6 21, ,0 8,95 3,42 90,3 103,0 30,0 30, ,7 23, ,3 7,25 1,30 27,4 24,2 18,6 19, ,7 16, ,0 15,39 6,75 29,6 90,5 0,0 38, ,3 19, ,8 13,01 6,08 79,8 48,7 35,9 35, ,2 18, ,8 14,42 5,85 59,7 67,8 22,2 36, ,6 15, ,8 8,80 4,46 77,7 67,9 51,0 13, ,7 16, ,4 11,70 6,11 82,5 68,9 48,0 28, ,3 17, ,9 12,56 7,45 58,6 30,6 22,1 25,6 5-7

36 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Megye, kistérség 1 Nyírbátori Nyíregyházai Tiszavasvári Vásárosnaményi Ibrány Nagyhalászi Tolna Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Vas Celldömölki Csepregi Körmendi Kőszegi Őriszentpéteri Sárvári Szentgotthárdi Szombathelyi Vasvári Veszprém Ajkai Balatonalmádi Balatonfüredi Pápai Sümegi Tapolcai Várpalotai Veszprémi Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők ,3 16, ,8 13,34 7,13 73,4 55,1 29,3 30, ,1 15, ,2 6,54 3,02 126,5 58,8 87,3 9, ,6 19, ,7 10,76 4,74 129,9 60,7 0,0 24, ,2 18, ,1 16,90 9,27 67,9 58,6 28,2 30, ,5 17, ,8 10,46 5,14 77,2 36,9 23,7 24, ,9 18, ,1 6,32 2,70 122,2 79,6 56,3 18, ,2 21, ,4 8,57 3,27 77,4 61,6 58,5 24, ,6 18, ,9 6,33 3,08 137,8 75,7 40,8 24, ,3 19, ,0 7,56 3,43 125,0 57,6 54,5 18, ,9 22, ,4 11,20 5,24 95,0 59,1 10,6 31, ,1 21, ,6 4,51 1,64 93,0 125,1 54,0 24, ,6 22, ,1 5,19 1,27 45,5 94,5 26,6 30, ,6 19, ,2 3,69 1,10 123,8 108,4 55,8 23, ,4 19, ,9 4,38 1,41 154,3 103,4 66,1 10, ,8 27, ,5 8,09 3,15 47,4 139,4 0,0 39, ,4 20, ,3 4,08 1,37 172,0 99,4 49,7 25, ,2 20, ,8 5,21 2,49 157,5 103,4 58,7 17, ,8 18, ,1 3,73 1,48 142,1 84,4 74,2 10, ,9 23, ,5 7,22 2,91 44,0 152,1 0,0 33, ,6 19, ,4 6,06 2,88 228,3 63,6 54,0 12, ,9 20, ,2 5,29 1,76 220,5 56,6 53,8 10, ,7 19, ,6 5,42 0,70 49,0 35,9 61,4 10, ,3 21, ,2 5,37 2,15 130,9 74,6 52,4 23, ,0 19, ,3 6,37 2,49 68,7 92,0 0,0 28, ,5 19, ,1 6,36 1,78 65,6 61,4 48,2 22, ,3 17, ,5 5,63 2,19 253,4 50,9 85,5 6, ,6 15, ,0 3,95 1,44 128,0 88,2 78,5 7,3 6-7

37 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Megye, kistérség 1 Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők Zirci Zala Keszthely Hévízi Lenti Letenyei Nagykanizsai Zalaegerszegi Zalaszentgróti Összesen 187-2,4 19, ,6 5,17 1,69 106,8 47,5 32,8 23, ,3 20, ,7 4,56 1,28 65,1 50,1 68,7 14, ,7 24, ,6 5,73 2,07 97,8 75,3 5,4 29, ,4 24, ,9 7,40 2,66 59,4 63,2 9,0 25, ,2 19, ,6 6,40 2,82 162,4 63,1 65,2 14, ,6 19, ,7 4,18 1,50 158,6 74,0 62,3 13, ,2 22, ,5 7,63 2,68 81,4 96,1 0,0 26, ,0 19, ,1 6,19 2,84 121,9 55,0 61,6 15,4 7-7

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL Információs társadalom alprogram szakmai konferencia 2011. február 03. Szeged TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Prof. Dr.

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások

Fejlődő és leszakadó járások Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja a Járási Fejlettségi Mutató alapján 2016. január Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika

Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika Egy foglalkoztatottra jutó termelékenység változása, 2000-2004 Százalékos változás az el évhez képest Forrás: Employment in Európa 2005 Egy ledolgozott órára jutó termelékenység

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

A kistérségek településszerkezeti tipizálása

A kistérségek településszerkezeti tipizálása A kistérségek településszerkezeti tipizálása 2005. augusztus 9. Készítette: Goldmann Róbert Kaló Róbert 1 Kistérségtipizálás Kistérségek meghatározása kialakulása A kistérség, a kistérségi igazgatás nem

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEI BESOROLÁSÁNÁL ALKALMAZOTT MUTATÓKRÓL ÉS A SZÁMÍTÁS MÓDSZERÉRŐL a

Részletesebben

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása 1. A pályázat célja Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra Praxisjog vásárlása A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását.

Részletesebben

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015 MÉDIAAJÁNLAT 2015 OLDALINK: Online (központi oldal) Bács-Kiskun megye Bajai Kalocsai Kecskeméti Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Baranya megye Baranya Megyei Mohácsi Pécsi Szigetvári Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax ek elérhetőségei Illetékességi terület Bács-Kkun Megye Bajai, Bácsalmási Kalocsai, Kkőrösi Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kkunhalasi, Jánoshalmi, Kkunfélegyházi, Kkunmajsai Baranya Megye Komlói, Pécsváradi,

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A megyekód nómenklatúrája (STAR T03) Budapest 01 Baranya megye 02 Bács-Kiskun megye 03 Békés megye 04 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05 Csongrád megye

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. ) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika A magyar társadalom hasonlóan az Európai Unió több országához öregszik, azaz a népesség közül egyre többen

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEK AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEK AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL MISKOLCI IGZGTÓSÁG KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEK Z ÉSZK-MGYRORSZÁGI RÉGIÓBN Miskolc 2008. április Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága, 2008 ISBN 978-963-235-101-8

Részletesebben

Támogatás mértéke Ft 70% GINOP felhordó hálózatok fejlesztése a Balmazújvárosi

Támogatás mértéke Ft 70% GINOP felhordó hálózatok fejlesztése a Balmazújvárosi Járás Projekt címe Támogatás összege Támogatás mértéke Projekt azonosító 127 881 600 Ft 70% GINOP-3.4.1-15-2016-00248 fejlesztése a Balmazújvárosi Balmazújvárosi Berettyóújfalui Cigándi Debreceni Derecskei

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes A célunk, hogy fejlesztési hitelekkel helyzetbe hozzuk a hazai kis- és középvállalkozásokat. Megerősítsük

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Budapest, 2008. október 14. [ ] Az MFB Híd - szerepe A fejlesztéspolitika és a vállalkozások között Nemzetközi pénzpiacok és a magyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Igazgatási és nemzetközi

Részletesebben

2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása

2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása 1. Bevezetés Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI.3.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az Egészségügyi Engedélyezési

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/166/2006 HÍRDETMÉNY A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya: a rendezett munkaügyi kapcsolatok

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása

Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása Kedvezményezett Kistérség Támogatás DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Szentes Kistérség Többcélú Társulása Szentesi 400 000 Csongrádi Kistérség

Részletesebben

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról 13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai 5772 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám V. Alapító okiratok Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

2. Az R. 2. (2) bekezdésében a Magyar Köztársaság helynévkönyve szövegrész helyébe Magyarország közigazgatási helynévkönyve szöveg lép.

2. Az R. 2. (2) bekezdésében a Magyar Köztársaság helynévkönyve szövegrész helyébe Magyarország közigazgatási helynévkönyve szöveg lép. 63796 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 117. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter 13/2013. (VII. 9.) KIM rendelete a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

TANULMÁNY Idegen nyelvi mérés, 2015

TANULMÁNY Idegen nyelvi mérés, 2015 TANULMÁNY Idegen nyelvi mérés, 2015 Tartalom Bevezető... 1 A mérésről... 1 A mérés tartalma... 1 A mérés lebonyolítása... 2 A mérésben érintett telephelyek és tanulók... 3 A mérésben érintett telephelyek...

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

Tankerületi Központ. Illetékességi terület Igazgató Elérhetőség. Kecskeméti Tankerület. Tiszakécskei Tankerület. Kecskemét.

Tankerületi Központ. Illetékességi terület Igazgató Elérhetőség. Kecskeméti Tankerület. Tiszakécskei Tankerület. Kecskemét. Kecskeméti Tankerület Kecskemét Tiszakécskei Tankerület Kiskunfélegyházai Tankerület Zsámboki Anna anna.zsamboki@klik.gov.hu Kiskunmajsai Tankerület Kunszentmiklósi Tankerület Kiskőrös Kiskunhalasi Tankerület

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 BUDAPEST, 2008 Központi Hivatal, 2008 ISSN 0209-7109 Felelős szerkesztő: Németh Eszter További információ: Tóth Géza (tel.: 345-6867, e-mail:

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 201-222. o. A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon Szakálné Kanó Izabella

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelõ ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fõvárosi

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím Balmazújváros Balmazújváros posta 4061 Balmazújváros Dózsa György utca 5-7. Berettyóújfalu Berettyóújfalu 1 posta

Részletesebben

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei 1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei A 19/1998. (II. 4.) számú kormányrendelet lehatárolta a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeit, amit a 91/2001. (VI. 15.) számú kormányrendelet módosított.

Részletesebben

FVM VKSZI Az IKSZT/2008/1 pályázati kiírásra 2008. szeptember 30.-ig pályázatot benyújtó települések listája

FVM VKSZI Az IKSZT/2008/1 pályázati kiírásra 2008. szeptember 30.-ig pályázatot benyújtó települések listája Sorszám Település Régió Megye Kistérség 1 Abaliget Dél-Dunántúl Baranya Pécsi 2 Abasár Észak-Magyarország Heves Gyöngyösi 3 Abaújlak Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszói 4 Ádánd Dél-Dunántúl

Részletesebben

Nomenclatures in the Territorial Code System

Nomenclatures in the Territorial Code System Nomenclatures in the Territorial Code System Nomenclature of the counties (STAR T03) Budapest 01 Baranya county 02 Bács-Kiskun county 03 Békés county 04 Borsod-Abaúj-Zemplén county 05 Csongrád county 06

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete 1 A nemzeti fejlesztési miniszter /2016. ( ) NFM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8.

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza, 41. sz. főút 8172

Részletesebben

Kivágó Tamás polgári védelmi dandártábornokot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének,

Kivágó Tamás polgári védelmi dandártábornokot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének, Dr. Schmitt Pál, Magyarország elnöke a szolgálat felső korhatárának elérésével, kérelmére megszüntette hivatásos szolgálati jogviszonyát, és Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 2011. december

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása Fekete László főosztályvezető-helyettes OKTM Szakmai Nap 2016. november 16. Mérföldkövek - 1999. június

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép M ar l ca rk a Z ala Ke Mu ra á Dr va 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km Zala FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép I

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum I számú melléklet Városi könyvtárak listája Abaújszántó Abony Adony Ajka Albertirsa Aszód Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Baktalórántháza Balassagyarmat Balatonalmádi Balatonboglár Balatonföldvár Balatonfüred

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi

1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi Polónyi István Valóban esélykiegyenlítő hatású a felsőfokú szakképzés? A felsőoktatási jelentkezések és a felsőoktatási továbbtanulás néhány kistérségi összefüggése 1 Ebben az írásban azt vizsgáljuk meg,

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216 Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Dr. Varga Márk főosztályvezető Szolnok, 2015. július 2. A Kormány döntése A Kormány 2012. szeptember 04-i döntése: 17. Előterjesztés a

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Járás Közös önkormányzati hivatal Helynévkönyv január 1. Terület (hektár) OHKT 4. melléklete (HGRrégiók)

Járás Közös önkormányzati hivatal Helynévkönyv január 1. Terület (hektár) OHKT 4. melléklete (HGRrégiók) Helység régió Megye Járás Közös önkormányzati hivatal Helynévkönyv - 2016. január 1. Sorszám megnevezése KSH kódja jogállása régió megnevezése Megye megnevezése kódja neve székhelye kódja székhelye Terület

Részletesebben

Szabó Sándor 96, Kovács Dávid 96,Bogdán György 95, Bogdán László Somogy megye 4:36,5

Szabó Sándor 96, Kovács Dávid 96,Bogdán György 95, Bogdán László Somogy megye 4:36,5 FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú IV. kcs. Döntő 1. Nyári István 95 Benedek Elek. Ált. Isk. Bakonyszombathely 12,5 Veszprém Megye 2. Kovács Dávid 96 Ált. Isk. Mohács 12,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 3. Baranyai

Részletesebben