ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ"

Átírás

1 SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október)

2 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által vásárolt vízmelegítő modern, gazdaságos és környezetkímélő berendezés, mely magas szintű minőségi követelményeket elégít ki az európai szabványok szerint. A vízmelegítő várható élettartama 15 év. Kérjük szíveskedjen pontosan megismerkedni e Használati Útmutató előírásaival, mert a telepítési, üzemeltetési és karbantartási szabályok ismerete előfeltétele a berendezés megbízható, gazdaságos és biztonságos működésének! Az útmutatót meg kell őrizni az üzemeltetés teljes időtartama alatt. Reméljük, hogy a vízmelegítő hoszú ideig megfelelően fog működni és minden tekintetben megelégedésére fog szolgálni!

3 TARTALOMJEGYZÉK SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3. A BERENDEZÉS LEÍRÁSA MŰSZAKI JELLEMZŐK...5. A VÍZMELEGÍTŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰSZAKI ADATAI A vízmelegítők fő egységei Műszaki adatok VÉDELEMI BERENDEZÉSEK A VÍZMELEGÍTŐ BEÉPÍTÉSE A VÍZMELEGÍTŐ FELSZERELÉSÉNEK FŐ FELTÉTELEI A (B 11BS ) vízmelegítő elhelyezésének általános feltételei: Levegőellátás biztosítása: Égéstermék elvezetése: A VÍZVEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA CSATLAKOZTATÁS A KÉMÉNYHEZ A VÍZMELEGÍTŐ ÜZEMELTETÉSE A VÍZMELEGÍTŐ ELŐKÉSZÍTÉSE ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉSHEZ AZ VÍZMELEGÍTŐ BEINDÍTÁSA A VÍZ MENNYISÉGÉNEK ÉS HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÍZMELEGÍTŐ KIKAPCSOLÁSA KARBANTARTÁS A HŐCSERÉLŐ TISZTÍTÁSA A SZENNYEZŐDÉSEKTŐL ÉS A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA A GÁZÉGŐ KARBANTARTÁSA A VÍZSZŰRŐ TISZTÍTÁSA A GÁZSZŰRŐ TISZTÍTÁSA A VÉDELMI RENDSZEREK ELLENŐRZÉSE A GYÚJTÁSRENDSZER ELLENŐRZÉSE ELEKTRONIKUS GYÚJTÁSÚ VÍZMELEGÍTŐK ESETÉN TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁS A GÁZRENDSZER TÖMÖRSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE HIBAFELTÁRÁS...17 MEGHIBÁSODÁSOK, AZOK OKAI ÉS ELHÁRÍTÁSUK MÓDJA BEVEZETÉS Jelen útmutató tárgya az MV-19 (G-19-01), MV-19 E és MV-19 Á (G-19-0) típusú gázüzemű átfolyó rendszerű vízmelegítő, mely egyidejűleg egy helyen (például zuhanyzó, konyhai mosogató) történő használati-melegvíz elvétel ellátására alkalmas. Figyelem! Az összes termékre vonatkozó információ, rajz és specifikáció, melyeket ez az útmutató tartalmaz, a publikálás napja előtti adatok alapján készült. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a terméken olyan konstrukciós változtatásokat hajtson végre, melyek tovább javítják a gyártmány műszaki és üzemeltetési tulajdonságait, de ezeket ez az útmutató már nem tartalmazza! A vízmelegítők sok éves biztonságos üzeme nagymértékben a berendezés telepítésétől, üzemelétetésétől, valamint a megfelelő időben és megfelelő módon végrehajtott karbantartástól, valamint a szakszerű időközi és nagyjavítástól függ. 3

4 FIGYELEM! Feltétlenül olvassa el ezt az oldalt, mielőtt a vízmelegítő telepítéséhez, illetve üzemeltetéséhez kezd! E vízmelegítő - amelyek kialakítása egyébként megfelel a előírásoknak - csak akkor tekinthető biztonságos terméknek, ha rendeltetésszerűen használják, és ha be vannak tartva a telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos előírások! E szerelési, karbantartási és használati útmutató a vízmelegítő elválaszthatatlan részét képezi. Meg kell őrizni és figyelmesen végig kell olvasni, mert tartalmazza mindazokat az információkat és figyelmeztetéseket, melyek a biztonságot szolgálják a telepítés, az üzemeltetés és karbantartás során. Az útmutató előírásainak betartása kötelező! Ha a útmutatóban leírtakat nem tartják be, ennek következményeiért a készülék üzemeltetője a felelős. A vízmelegítő beépítését, karbantartását és javítását csak arra szakosodott, felhatalmazott személy, illetve cég végezheti! (A készülék garanciája életbelépésének feltétele, hogy a NOVUM-FÉG Kft. által kioktatott szerelő helyezze üzembe a vízmelegítőt. A kioktatott szerelők elérhetősége a készülékhez mellékelt szerviz-címjegyzékben található.) A helyiségnek, ahova a vízmelegítő felszerelésre kerül, rendelkeznie kell: - megfelelő átmérőjű és megfelelő huzattal rendelkező kéménnyel, - megfelelő levegőellátással (ezen útmutató és az érvényes egyéb előírások követelményei szerint). Fenti követelmények be nem tartása veszélyt jelent a felhasználó számára. A vízmelegítő telepítését és üzembe helyezését csak az egyéb építési-szerelési munkáknak a befejezése után szabad elvégezni. Tilos a vízmelegítőt olyan helyiségben felszerelni és üzembe helyezni, melyekben még egyéb építési munkálatok folynak! A vízmelegítő előtt a gázvezetékbe és a vízvezetékbe szűrőket kell beépíteni. A szűrők nem tartoznak a vízmelegítő szállítási terjedelmébe. A vízmelegítőt csak felnőtt személy kezelheti. Tilos a vízmelegítő alkatrészeit módosítani, vagy a vízmelegítőn bármilyen átalakítást végezni! Tilos mindennemű változtatás, amely a légellátás, valamint az égéstermék elvezetés keresztmetszetét csökkenti! Tilos a szellőző és elszívó rácsokat eltakarni, elzárni! Tilos a vízmelegítő közelében gyúlékony, agresszív és erősen korrodáló anyagokat tárolni! Tilos a vízmelegítő és az égéstermék elvezető csövek közelében ruhaneműt és egyéb gyúlékony anyagot tárolni és szárítani! Megszűnik a gyártó mindennemű felelőssége azokért a károkért, amelyeket beépítési hiba, vagy a gyártó utasításainak, illetve az érvényes egyéb törvényi előírásoknak a be nem tartása, valamint helytelen üzemeltetés okozott. A berendezés beindítása előtt saját biztonsága érdekében ellenőrizni kell: 1. Folyamatosan biztosított-e a gáz elégetéséhez szükséges levegő beáramlása?. Csatlakoztatva van-e a vízmelegítő füstgáz elvezetőhöz (kéményhez)? 3. Szabad-e a gravitációs füstgáz elvezetés (kémény) csatornája? Ha gázszagot észlelünk: 1. Tilos használni az elektromos kapcsolókat, amelyek szikrát okozhatnak!. Ki kell nyitni az ablakokat és ajtókat. 3. El kell zárni a gázvezeték fő elzáró csapját. 4. A gázszivárgást a helyi gázszolgáltató vállalatnál azonnal be kell jelenteni! (Budapesten: Fővárosi Gázművek) A hiba javítását csak arra képesített szakszerelő végezheti. A hiba megszűnéséig a készüléket használni TILOS! Vízelfolyás, szivárgás esetén végre kell hajtani: 1. El kell zárni a vízmelegítő gázvezetékének a csapját.. El kell zárni a vízbetáplálást. 3. Le kell ereszteni a vizet a készülékből, ha fennáll a szétfagyás veszélye. Ha égéstermék szagot észlelünk: 1. Kapcsoljuk ki a vízmelegítőt; zárjuk el a melegvíz csapot és a gáz főcsapot.. Nyissuk ki az ablakokat és ajtókat. 3. A helyiség kiszellőztetése után kapcsoljuk be rövid időre a vízmelegítőt és ellenőrizzük, hogy megszűnt-e az égéstermék szag. Ha nem szűnt meg, ki kell hívni a szerelőt, vagy a kéményseprő szolgáltatót a légellátás és az égéstermék elvezetés helyességek ellenőrzése céljából. FIGYELEM! Amennyiben az ivóvíz szolgáltató hálózaton vízhiány lép fel - amit a melegvíz csap megnyitásakor tapasztalhatunk - zárjuk el a melegvíz csapot és a vízmelegítőn gázcsapot is! A vízmelegítőt csak akkor kapcsoljuk be újra - kézi gyújtású készülék esetén akkor gyújtsuk be újra az őrlángot -, ha a vízhiány megszűnt! 4

5 . A BERENDEZÉS LEÍRÁSA.1 Műszaki jellemzők Az MV-19 (G-19-01) termaq típusjelű vízmelegítők piezoelektromos gyújtással, folyamatos működésű gyújtóégővel és termo-elektromos égésbiztosítással rendelkeznek. Az MV-19 E termaq elektronic és az MV-19 Á termaq aqua-power (G-19-0) típusjelű vízmelegítők elektronikus gyújtással és ionizációs lángőrrel rendelkeznek. Huzatmegszakítóval és égéstermék visszaáramlás gátlóval fel van szerelve, Hőcserélő túlmelegedése elleni védelem be van építve, Gáznyomás stabilizálás a víz-gáz armatúrában, Arányos teljesítményszabályozással rendelkezik, A vízrendszer névleges nyomása kpa (0,1 6,0 bar). A vízmelegítők földgázzal üzemelnek, ilyen gázra vannak beszabályozva. Az MV-19 (G-19-01) termaq átfolyó rendszerű vízmelegítő В 11BS, kivitelben készül, ami azt jelenti, hogy egyedi égéstermék elvezető rendszerbe való bekötésre alkalmas, amely az égéstermékeket természetes huzat útján az épületen kívülre vezeti. Az égéshez szükséges levegőt közvetlenül abból a helyiségből veszi, ahol vízmelegítő elhelyezésre került. El van látva huzathiány biztosítóval és égéstermék visszaáramlás gátlóval. A vízmelegítőben a legújabb műszaki megoldások kerültek alkalmazásra, melyek garantálják a sok éves meghibásodásmentes és gazdaságos üzemeltetést, valamint a kényelmes használatot. A vízmelegítő beindítása (a gyújtóégő és a főégő begyújtása) az MV-19 E termaq elektronic és az MV-19 Á termaq aqua-power (G-19-0) típusjelű vízmelegítők esetén teljesen automatikusan történik a vízelvételi csap minden egyes kinyitásának ideje alatt az elektronikus gyújtás segítségével. A kikapcsolás a vízelvételi csap elzárása után történik. A víz-gáz armatúra alkalmazása garantálja az arányos teljesítményszabályozást, ami lehetővé teszi a kimeneten állandó hőmérsékletű víz biztosítását. A vízmelegítő különleges előnye a berendezést beindító alacsony vízáramlás (kb,8 liter/perc). A vízmelegítő típusa, valamint a gáz fajtája és nyomása, amelyre a vízmelegítő készült, a csomagoláson és az adattáblán fel van tüntetve.. A vízmelegítő felépítése és műszaki adatai..1 A vízmelegítők fő egységei Főégő. Gyújtóégő 3. Víz-gáz aramatúra 4. Hőcserélő 5. Huzatmegszakító 6.1 Hőmérséklet korlátozó, mint égéstermék visszaáramlás gátló 6.. Hőmérsékletkorlátozó, mint a hőcserélő túlmelegedése elleni védelme sz.ábra: Az MV-19 vízmelegítő fő egységei 5

6 Főégő Gyújtóégő.1 gyújtó elektróda. gyújtóégő fúvóka.3 termoelem 3 Víz-gáz armatúra 3.1 gázátfolyást szabályozó forgatógomb piezo gyújtó 3. vízhőmérséklet szabályozó forgatógomb 3.3 gázszűrő 3.4 belépővíz szűrő 3.5 termomágnes 3.6 gázmennyiség stabilizátor 3.7 piezo gyújtó 3.8 gyújtóégő gázszűrő 3.9 gyújtóégő szabályozó csavarja 4 Hőcserélő (kazántest) 6 Hőmérséklet korlátozók bekötő vezetéke 6.1 Hőmérsékletkorlátozó, mint égéstermék visszaáramlás gátló 6. Hőmérsékletkorlátozó, mint a hőcserélő túlmelegedése elleni védelem sz. ábra Az MV-19 vízmelegítő működésének vázlata termaq elektronic 10 termaq aqua-power Főégő. Gyújtóégő 3. Víz-gáz armatúra 4. Hőcserélő 5. Huzatmegszakító 6. Szikra generátor 7. Elemtartó 10. Hőmérséklet korlátozó, mint égéstermék visszaáramlás gátló 11. Hőmérséklet korlátozó, mint a hőcserélő túlmelegedése elleni védelem 1. Hidrogenerátor sz.ábra: Az MV-19 E és MV-19 Á vízmelegítő fő egységei 6

7 HV S INPUT:DC1.5V OUTPUT:MIN1kV HV INPUT:DC1.5V OUTPUT:MIN1kV S Az MV-19 E és MV-19 Á vízmelegítő elvi vázlata Főégő. Gyújtóégő komplett.1 gyújtó elektróda. ellenőrző elektróda 3. Víz-gáz armatúra 3.1 Gázmennyiség szabályozó gomb 3. Vízhőmérséklet választó gomb 3.3 Gázszűrő 3.4 Bemeneti víz szűrő 3.5 Differenciál nyomás szelep Differenciál nyomás szelep tekercs I Differenciál nyomás szelep tekercs II. 3.6 Mikrokapcsoló a. Mikrokapcsoló szabályozó csavar 3.8. Kicsi vízáramlást szabályozó csavar Hőcserélő 6. Szikra generátor 7. Elemtartó 8. Generátor vezeték 9. Védelem vezetékek 10. Hőmérsékletkorlátozó, mint égéstermék visszaáramlás gátló 11 Hőmérséklet korlátozó, mint a hőcserélő túlmelegedése elleni védelem 1. Gázáram stabilizátor 13. Elem elhasználódás jelző 14. Hidrogenerátor 15. Stabilizátor szabályozó csavar sz. ábra Az MV-19 E és MV-19 Á vízmelegítő elektromos vázlata 7

8 .. Műszaki adatok Paraméterek Mértékegység MV-19 MV-19 E, Á Gázfajta földgáz (G0) Csatlakozási gáznyomás mbar 5 Égőnyomás mbar 11 Névleges hőteljesítmény kw 19, Legkisebb hőteljesítmény kw 4,8 7,7 Névleges hőterhelés kw 1,9 Legkisebb hőterhelés kw 5,5 8,8 Legkisebb hatásfok % 87 Fő gázégő névleges gázfogyasztása (G0) földgáz esetén m³/h,3 Gyújtóégő névleges gázfogyasztása (G0) földgáz esetén m³/h 0,019 - Fő gázégő fúvókájának átmérője (G0) földgáz esetén mm 1,15 Fő gázégő fúvókájának jelölése (G0) földgáz esetén A víz üzemi nyomása kpa(bar) (0,1-10) (0,1-6) Melegvíz kimenet ( t 50 C) Melegvíz kimenet ( t 5 C) liter/perc liter/perc,8 5,7 5,7 11,5 3, 5,7 5,7 11,5 A kilépő víz legnagyobb hőmérséklete С 65 Égéstermék elvezető cső átmérője mm re szűkíthető Befoglaló méretek (magasság x szélesség x mélység) mm 640 x 360 x 10 A vízmelegítő súlya kg 10,5 Csatlakozó csonkok helyzete mm Ld. ábra Gázcsatlakozás coll G ¾ Hidegvíz csatlakozás coll G ½ Melegvíz csatlakozás coll G ½.3 Védelemi berendezések Égéstermék visszaáramlás gátló: egy hőmérsékletkorlátozó, amely az égésbiztosító áramkörébe van bekötve. Ennek a védelemnek a feladata a gáz-víz armatúra gáz főcsapjának a lezárása, ezzel a tüzelés megszüntetése, ha a füstgáz visszafele áramolna a huzatmegszakítón keresztül a helyiségbe. A vízmelegítő e védelem által történő kikapcsolódása esetén el kell zárni a melegvíz elvételi csapot. Megközelítően 10 perc elteltével, a hőmérséklet korlátozó lehűlése után (ez az idő függ a helyiség hőmérsékletétől) a védelem reteszelése automatikusan megszűnik. A vízmelegítő újra indítható, viszont ha a védelem általi kikapcsolások ismétlődnek, a kéményseprőknek jelezni kell a füstjárat (kémény) huzat ellenőrzésének szükségességét! A füstgáz elvezetési hiba kiküszöböléséig a vízmelegítőt üzemeltetni tilos! A huzathiány biztosítót kiiktatni szigorúan tilos! Tilos a védelem bármiféle önhatalmú módosítása! A védelem kikapcsolása vagy meghibásodása esetén füstgázok kerülhetnek a helyiségbe! Gázszivárgás elleni védelem: az őrláng, vagy az ionizációs lángőr, amely automatikusan lekapcsolja a gáz kiáramlását a főégőből, vagy a gyújtóégőből, ha a gyújtóégő lángja váratlanul elalszik. A hőcserélő túlmelegedés elleni védelme: egy hőmérsékletkorlátozó, amely az égésbiztosító áramkörébe van bekötve. Abban az estben lép működésbe, amikor a hőcserélőben tartózkodó víz hőmérséklete túllépi a 85 ºС-ot. A hőmérsékletkorlátozó a hőcserélőn helyezkedik el, és túlfűtés esetén bontja a gázszivárgás elleni védelem áramkörét, és ezzel megszünteti a tüzelést! Tilos a vízmelegítő védelmi rendszerének bárminemű önhatalmú megváltoztatása! 3. A vízmelegítő beépítése A vízmelegítő felszerelését csak felhatalmazott, szakképzett személy végezheti. A vízmelegítő bekötése a vízrendszerhez, gázrendszerhez, és az égéstermék elvezető rendszerhez, valamint az elhelyezésére szolgáló helyiség feleljen meg az érvényes előírásoknak! Beépítés után ellenőrizni kell az összes gáz és víz csatlakozás tömörségét. A víz, gáz és égéstermék elvezető rendszer bekötésének vázlata a 3..1.sz. ábrán van feltüntetve. 8

9 Figyelem: A csatlakozó víz, gáz és égéstermék elvezető rendszerek csővezetékei és elemei (szűrők, szelepek) nem tartoznak a vízmelegítő szállítási terjedelméhez. 3.1 A vízmelegítő felszerelésének fő feltételei Az MV-19 (G-19-01), MV-19 E, MV-19 Á (G-19-0) típusjelű falra szerelhető átfolyós vízmelegítő a helyiség légterétől nem független, azaz nyitott égésterű, továbbá a füstgáz elvezetése égéstermék elvezetővel (kéménnyel) történik. (Az ilyen rendszerű vízmelegítők szakmai besorolása: B 11BS.) A (B 11BS ) vízmelegítő elhelyezésének általános feltételei: A helyiség légterétől nem független, nyílt égésterű (B 11BS ) vízmelegítő épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő mellékhelyiségekben nem helyezhető el. Az ilyen gázfogyasztó készülék helyisége légtérbővítéssel sem kapcsolódhat az alábbi helyiségekhez: - alvás céljára is szolgáló helyiségek, - belső fekvésű helyiségek, - fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűzveszélyes helyiségek. A nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekbe a (B 11BS ) vízmelegítő felszerelhető, azonban gondoskodni kell a megfelelő levegőellátásról és a füstgáz elvezetésről Levegőellátás biztosítása: E gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell az égéshez szükséges levegő (az égési levegő), valamint az áramlásbiztosítón keresztül a helyiségből kiáramló levegő pótlásáról. A szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramot a szabadból a helyiség légterébe vezető nyílással (nyílásokkal) kell a helyiségbe bejuttatni. A légbevezető nyílások e célra szolgáló, tanúsítvánnyal és a tervezéshez felhasználható nyomáskülönbség-térfogatáram adatokkal (jelleggörbével) rendelkező levegő-bevezető szerkezetek legyenek. A szellőzőlevegőnek a helyiségbe való beáramlásához szükséges nyomáskülönbséget a kémény huzata biztosítsa. E feltételt teljesítő szellőzőlevegő-térfogatáramot számítással kell meghatározni. A számítást hozzáértő, tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elvégeztetni. Ha a levegő-bevezető szerkezeteket a gázfogyasztó készülék helyiségével szomszédos helyiségben alakítják ki, ezt a szomszédos helyiséget a gázfogyasztó készülék helyiségével össze kell szellőztetni. A gázfogyasztó készülék helyiségében a nyílások eltakarásának tilalmát jelezni kell a fogyasztó részére. Ezt a tilalmat a tervben is elő kell írni. Ha az épületben elszívó szellőzés létesül, az nem csökkentheti a B 11BS típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezető berendezésének huzatát. Szükség esetén a gázfogyasztó vízmelegítő, és a mesterséges szellőző-berendezés reteszelt üzemét biztosítani kell. Amennyiben a szükséges szellőzőlevegő-térfogatáram bejuttatását a légbevezető elemeken keresztül a kémény természetes huzatával nem lehet megoldani, akkor - vagy a szabadból befúvó (túlnyomásos) szellőzést kell létesíteni, amelynek üzeme a gázfogyasztó készülék üzemével reteszelt, - vagy szívott rendszerű égéstermék-elvezetést kell létesíteni, a szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramhoz alkalmas légbevezető elemekkel Égéstermék elvezetése: A vízmelegítő készülék égéstermékét minden lehetséges esetben a szabadba, a tetőhéjazat fölé kell kivezetni. Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény), az égési levegő hozzávezetés, az összekötő elem (füstcsatorna) és a vízmelegítő együttesét egy tervezőnek tervezni és méretezni kell. Égéstermék elvezetésre betervezni, illetve beépíteni csak minősített égéstermék elvezető szerkezeteket szabad. A vízmelegítő akkor üzemel megfelelően, amikor a huzat nagysága az égéstermék vezetékben nem kisebb, mint 3 Pa (0,03 mbar) és nem nagyobb, mint 15 Pa (0,15 mbar). Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény) átjárható, könnyen és biztonságosan tisztítható, megfelelő gáztömörségű, illetve a szabad keresztmetszete teljes hosszában ellenőrizhető legyen. Az ellenőrzéshez biztosítani kell a szükséges tisztítóellenőrző és mérőnyílásokat, valamint a kitorkollás biztonságos megközelíthetőségét. 9

10 Az összekötő elem (füstcsatorna) az adott üzemmódra alkalmas, szükség szerint kiszerelhető, bontható, javítható, ellenőrizhető és tisztítható legyen. Az ellenőrzés elvégezhetőségét és a tisztíthatóság műszaki megoldását a tervezőnek a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval előzetesen és dokumentáltan egyeztetni szükséges. Több gázfogyasztó készülék közös összekötő elemében legalább egy tisztítónyílást kell kialakítani. Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény) kitorkollásának tető feletti elhelyezkedése szabvány szerinti legyen. A kitorkollás elhelyezésekor a szélhatást is figyelembe kell venni. 3. A felszerelésre vonatkozó további előírások: Új vízmelegítő készülékek felszerelését megelőzően, vagy meglévő készülékek terv-köteles cseréje esetén a tervezőnek be kell szerezni a kéményseprő-ipari közszolgáltató égéstermék-elvezető berendezésre vonatkozó, érvényességi időn belüli nyilatkozatát. A nyilatkozat kiadásának feltétele a légellátás és az égéstermék elvezető berendezés (kémény) méretezésének megléte. B 11BS típusú vízmelegítő készülék 8 [m 3 ]-nél kisebb térfogatú helyiségbe nem telepíthető. A vízmelegítő felállítási, felszerelési helyét úgy kell megválasztani, hogy - hozzáférhető, üzembiztosan kezelhető, javítható legyen, - környezetét a fejlődő hő ne veszélyeztesse, - a megfelelő légellátás-szellőzés és égéstermék-elvezetés biztosítható legyen, - A vízmelegítő kezelési irányból legalább 0,8 [m] szabad közlekedési, mozgási, kezelési lehetőség legyen. Az átfolyó rendszerű és falra rögzített tároló rendszerű vízmelegítők alsó élének magassága a padlószint felett 0,8-1,4 [m] lehet. A vízmelegítőt a súlyának, illetve a fal szerkezetének és anyagának megfelelő rögzítő elemmel ( dűbellel ) kell a falra felerősíteni. A felfüggesztésre szolgáló furatok elhelyezkedését ábra mutatja. Ha a vízmelegítőt fülkében, vagy szekrényben helyezik el (ld. 3.. ábra), akkor a fülke, vagy szekrény padlószintig legyen kialakítva, határoló falát és ajtaját nem éghető anyagból kell készíteni. Tömör, nem hálóval vagy ráccsal kialakított ajtószerkezet esetén a fülkére vagy szekrényre legalább 400 [cm ]-es alsó-felső szellőzőnyílást kell készíteni. A készülék gáz-csatlakozásába (kötésébe) kézi elzárót és gázszűrőt kell beépíteni. (E szerelvények nem tartoznak a vízmelegítő szállítási terjedelmébe!) A készülék mechanikai feszültségtől mentesen csatlakozzon a fogyasztói vezetékhez. E célból a készülékelzáró és a vezeték közé rugalmas fém csatlakozóelem beépítése ajánlott. Éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazása esetén hőhatásra záró szerelvényt és csőtörésre záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék főelzáró elé beépíteni min. 3xD Víz szuro Elzáró szelep Hidegvíz bemenet Melegvíz elvétel Gáz szuro Elzáró szelep Figyelem! A vízmelegítő megfelelő légellátását a vonatkozó szabályzat (GMBSZ) szerint kell biztosítani! 0,8 1,4 m sz. ábra Víz, gáz bekötés és égéstermék elvezetés vázlata 10

11 14,7 mm 40 min.100 min. 00 cm min.100 min ,8 1,4 m min. 00 cm 3... sz. ábra Elhelyezés fülkében, szükséges szerelési távolságok A vízmelegítő készülék elhelyezésére vonatkozó feltételek teljesüléséért a gázfogyasztó készülék felszerelője a felelős. 3.3 A vízvezeték csatlakoztatása A vízvezeték csonk átmérője G ½. A vízmelegítő elé a vízvezetékbe elzárócsapot és szennyfogó szűrőt kell beépíteni. A mechanikus szennyeződések visszatartása céljából kell a szűrőt a vízbetápláló vezetékbe a vízmelegítő elé beépíteni, amelyik nem jelent nagy ellenállást a vízáramlás számára és könnyen tisztítható. A szűrő nem tartozik bele a vízmelegítő szállítási terjedelmébe. A vízmelegítő vízrendszerhez történő csatlakoztatásának megkönnyítése érdekében, a vízmelegítőhöz mellékelve van egy csatlakozó készlet, amely db rozsdamentes flexibilis csőből és 4db tömítésből áll. 3.4 Csatlakoztatás a kéményhez Az égéstermékeket 130 mm külső átmérőjű, korrózióálló anyagból készül füstcső segítségével vezethetjük a kéménybe (ld 3..1.sz ábra). Megengedett a 130/110 mm-es szűkítő alkalmazási, illetve az 110 mm-es kéményre csatlakozás. Φ B G1/ 640 A G3/4 C G1/ 438 А Csatlakozás a gázrendszerhez (G3/4 ) В Melegvíz kilépés (G1/ С Hidegvíz belépés (G1/ ) B G1/ 9,5 A G3/4 C G1/ sz. ábra Fő beépítési méretek és csatlakozás MV-19 esetén 11

12 Ø13 64, sz. ábra Fő beépítési méretek és csatlakozás MV-19 E és MV-19 Á esetén 4. A VÍZMELEGÍTŐ ÜZEMELTETÉSE 4.1 A vízmelegítő előkészítése első üzembe helyezéshez A vízmelegítő első üzembe helyezése előtt el kell végezni: Feltölteni a vízhálózatot úgy, hogy a melegvíz-elvételi csap megnyitásakor folyjon a víz. Ez biztosítja a vízmelegítő vízzel történő helyes feltöltését és helyes üzemelését. Felhelyezni a gázmennyiség szabályozó és a vízhőmérséklet választó gombokat figyelembe véve a tengelyek helyzetét. Forgassuk a gombokat jobbra ütközésig. Az MV-19 E (G-19-0) termaq elektronic vízmelegítő esetén az első üzembe helyezése előtt el kell végezni még az elem behelyezését is: Kinyitni az elemtartót a fedél elhúzásával. Behelyezni az elemtartóba egy R0 elemet figyelembe véve a polaritást. Ezt követően bezárni az elemtartót. Az elem nem tartozik bele a szállítás terjedelmébe Javasolt a rádió, TV táplálására szolgáló R 0 méretű elemek alkalmazása Az elhasznált elemeket tilos bármilyen módon regenerálni, melegíteni, tűzbe dobni (robbanásveszély)! Elemtartó kinyitása Az MV-19 Á (G 19-0) termaq aqua - power -típusú vízmelegítő beépítés után máris üzemkész 1

13 4. Az vízmelegítő beindítása Az MV-19 (G-19-01) termaq típusjelű vízmelegítő beindítása A vízmelegítő beindításához el kell végezni: Kinyitni a vízmelegítő előtti gázcsapot, Forgassuk el balra a gázszabályozó gombot kb.0º-al, majd nyomjuk meg és fordítsuk el még balra kattanásig. Ez a piezogyújtó működtetése váltja ki (megközelítően 75º -nál). Ebben a pillanatban megjelenik a szikra, amely meggyújtja a gázt a gyújtóégőn. Tartsuk a gombot benyomva ebben a helyzetben kb.10 másodpercig. Ha a gáz nem gyulladt meg ismételjük meg a műveletet. A gombot felengedve a gyújtóégőnek égnie kell. Ha a gázmennyiség szabályozó gombot tovább balra forgatjuk, vízelvételkor növeljük a főégő gázlángjának a nagyságát és ezzel együtt nő a felmelegített víz hőmérséklete is. Az első beindítás során el kell távolítani a levegőt a gázrendszerből és a gázarmatúrából. Ebből a célból annyi ideig kell a gázszabályozó kart nyomva tartani, amíg a gáz el nem jut a gyújtóégő fúvókájáig. Ilyen esetben az első beindítás ideje több mint 0 sec-ig is eltarthat. Az MV-19 E termaq és és MV-19 Á termaq Elektronic (G-19-01) típusjelű vízmelegítő beindítása A vízmelegítő beindításához el kell végezni: Kinyitni a vízmelegítő előtti gázcsapot, Forgassuk el a gázszabályzó gombot a «0» helyzetből a négy hőteljesítmény valamelyikére (az elfordítás szakaszos). A víz megnyitása után hallható az elektromos szikrázás a gyujtó égőn (kb. 6 sec.). Néhány másodperc után begyullad a gáz a gyujtóégőn és utána a főégőn. Ha a gázszabályzó gomb «0» helyzetben van (vagy gázkimaradás van) és a melegvízcsapot megnyitjuk, a szikra generátor adni fogja szikrát, de ez csak 70 sec ideig tart. Utána a szikráztatás megáll és nyilvánvalóan a gáz a gyújtóégőn és a főégőn nem gyullad meg. Az első beindítás során el kell távolítani a levegőt a gázrendszerből és a gázarmatúrából. Ilyen esetben az első beindítás ideje több mint 0 sec-ig tarthat. Ilyen módon a vízmelegítő elő lett készítve az üzemeltetéshez. A melegvíz csap megnyitása után automatikusan megnyílik a gázáramlás útja a fő gázégő felé, ahol a gáz begyullad és egy kis idő múlva folyni kezd a melegvíz. A melegvíz szelep lezárása után azonnal megszűnik a gázáramlás a fő gázégőhöz. 4.3 A víz mennyiségének és hőmérsékletének szabályozása A vízmelegítő modern víz-gáz armatúrával rendelkezik, amely biztosítja az arányos teljesítményszabályozást. Ez lehetővé teszi a kimeneten állandó vízhőmérsékletet. Az armatúrában egy folyamatos állítású vízáram (vízmennyiség) szabályozó található. Amikor a vízhőmérséklet kiválasztó gomb (4.3.1.sz. ábra) ütközésig jobb szélső helyzetbe van elfordítva, kevés vízmennyiséget kapunk (kb. 5,7 l/perc) maximális hőmérséklettel (a gázmennyiség szabályozó gomb bal szélső helyzetében). Még kisebb kifolyó vízmennyiséget kapunk, ha a vízelvételi csapon zárunk. Amikor a vízhőmérséklet kiválasztó gomb ütközésig a bal szélső helyzetbe van elfordítva, nagy vízáramlást ( max 11,5 l/perc) kapunk alacsony vízhőmérséklet mellett (a gázmennyiség szabályozó kar helyzete változatlan). A vízhőmérséklet választó forgatógomb középső helyzetbe történő állítása esetén a víz hőmérsékletének a növekedése fordítottan arányos a vízmennyiséggel. Ha a vízhőmérséklet szabályozó gombbal a vízáramot kb. 11,5 ről kb. 5,7 l/perc-re csökkentjük, a vízhőmérséklet kb. 5 ºС ról kb. 50 ºС-ra emelkedik. A vízhőmérsékletet (a vízmennyiség szabályozó gomb tetszőleges helyzetében) szabályozni lehet a gázmennyiség szabályozó gombbal is. Gázmennyiség szabályozó gomb és piezo gyújtó Vízhőmérséklet szabályozó gom sz. ábra Szabályozó elemek és funkciójuk MV-19 esetén 13

14 Vízhőmérséklet szabályozó gomb Gázszabályozó gomb Elem elhasználódás jelző Csak az MV-19 E termaq elektronic vízmelegítőkben Az elem jó a jelző nem világít Az elem nem jó a jelző világít (cserélni kell az elemet) 4.3..sz. ábra Szabályozó elemek és funkciójuk MV-19 E és MV-19 Á esetén 4.4 A vízmelegítő kikapcsolása A vízmelegítő kikapcsolása a gázmennyiség szabályozó gombnak jobbra ütközésig történő elforgatásával történik Ha a vízmelegítő hosszabb idejű üzemszünete várható, el kell zárni a vízmelegítő előtti gázcsapot. Ha fennáll a lehetősége annak, hogy a helyiség hőmérséklete, amelyben a vízmelegítő van 0 ºС alá süllyed, le kell engedni a vizet a vízmelegítőből. E célból el kell zárni a hidegvíz belépést a vízmelegítőbe, és azután ki kell csavarni a vízarmatúrába bevezető cső anyáját, és ki kell nyitni a melegvíz elvételi csapot. 5. Karbantartás A vízmelegítő jó műszaki állapota és hosszú üzemeltetési idejének fenntartása céljából időszakos, évente legalább egyszeri felülvizsgálatot és karbantartást kell végezni. A felülvizsgálatokat és karbantartásokat meghatalmazott, hozzáértő személynek kell elvégeznie. A vízmelegítő karbantartásának megkezdése előtt el kell zárni a gáz és víz belépését, és le kell ereszteni a vizet. A vízmelegítő tisztítása előtt először is ki kell szerelni a gázégőt és utána a hőcserélőt. 5.1 A hőcserélő tisztítása a szennyeződésektől és a vízkő eltávolítása. A földgáz tökéletes elégésének, valamint a vízmelegítő hőcserélője legnagyobb hatásfokának megőrzése érdekében, javasolt a hőcserélő bordáinak állandó tisztán tartása. A tisztítás erős vízsugárral kiszerelt állapotban végezhető el. Semmiképpen sem szabad a hőcserélő tisztítására fém keféket vagy kemény sörtéjű keféket alkalmazni. A vízkő eltávolítása a hőcserélő csöveiből a kereskedelemben beszerezhető vízkőoldó szerekkel történik az alkalmazott szer gyártójának javaslatai szerint. El lehet távolítani a vízkövet 10 0%-os ecetsavval is, ha kb. 3 óra hosszat tartjuk a hőcserélőben, és azután gondosan átmossuk a hőcserélőt tiszta vízzel. A hőcserélő visszaszerelésekor használjunk új tömítéseket sz. ábra 5. A gázégő karbantartása Puha kefe (nem fém kefe!) segítségével le kell tisztítani az égőelemeket és a fúvókákat a rárakódott portól és szennyeződésektől. Figyelmet kell fordítani arra, hogy nem mentek-e tönkre égőelemek. Az égő visszaszerelésekor használjunk új tömítést. 5.3 A vízszűrő tisztítása A vízmelegítőből kifolyó nagyon gyenge vízsugár észlelése esetén, vagy ha az égő már nem gyullad be, ki kell tisztítani a vízszűrőt. El kell zárni a vízmelegítő vízbetáplálásának csapját és a vízmelegítő előtti gázcsapot. Le kell ellenőrizni, és ki kell tisztítani a vízmelegítő előtti vízszűrőt is. Előfordulhat, hogy a víz-gáz armatúra vízrészében levő belső szűrő tömődött el. Ebben az esetben ki kell venni az armatúrát és a szűrőt, majd meg kell azt tisztítani, és vissza kell helyezni ( sz. ábra). Az armatúra visszaszerelésekor használjunk új tömítéseket. 14

15 Vízszűrő Gázszűrő sz. ábra 5.4 A gázszűrő tisztítása Amennyiben azt érzékeljük, hogy a főégő lángja túl kicsi, vagy ha egyáltalán nem gyullad be, ki kell tisztítani a gázszűrőt. El kell zárni a csapot a vízmelegítő belépő vízvezetékében és a vízmelegítő előtti gázszelepet. El kell zárni a vízmelegítő vízbetáplálásának csapját és a vízmelegítő előtti gázcsapot. Le kell ellenőrizni, és ki kell tisztítani a vízmelegítő előtti gázszűrőt is. Előfordulhat, hogy a víz-gáz armatúra gázrészében levő belső szűrő tömődött el. Ebben az esetben ki kell venni az armatúrát és a szűrőt, majd meg kell azt tisztítani, és vissza kell helyezni ( sz. ábra). Az armatúra visszaszerelésekor használjunk új tömítéseket. 5.5 A védelmi rendszerek ellenőrzése A vízmelegítő minden felülvizsgálata esetén ellenőrizni kell a védelmek helyes működését. A vízmelegítő hőmérséklet korlátozóinak (5.5.1.sz ábra, illetve..1.1.sz. és.sz ábra 6.1 és 6. sz. tétel, 3., 4. és 5.sz. ábra 10. és 11.sz. tétel) füstgáz visszaáramlás és/vagy a víz túlmelegedése esetén kell működésbe lépni. E hőmérsékletkorlátozók a gyártóműben С-ra vannak beállítva. A korlátozók az áramkörbe sorosan vannak bekötve. Hőmérsékletkorlátozó С Az őrlángos vízmelegítő (MV-19) víz-gáz armatúrájában levő biztonsági gázszelepnek, a termo-mágnesnek a behúzott állapotát az őrláng hője által a hő-elemben keletkező termofeszültség biztosítja. E termo-feszültséget kapcsolják le a termo-mágnesről hiba esetén a hőmérsékletkorlátozó kapcsolók. A jól működő korlátozónak 8 88 С határok között kell az érintkezőit bontania. A hőmérsékletkorlátozók fém érzékelő felületét merítsük bele 88С hőmérsékletű vízbe. (Gondosan ügyeljünk arra, hogy a villamos részek ne merüljenek a vízbe!). Ekkor az érintkezőinek nyitni kell sz ábra 5.6 A gyújtásrendszer ellenőrzése elektronikus gyújtású vízmelegítők esetén A vízelvételi szelep kinyitása után a vízmelegítőn átfolyó víz kiváltja a főégő begyújtásának folyamatát, melynek szakaszai az alábbiak (a hivatkozott tételszámok a és 5. ábrán láthatók): A 3.6 tsz. mikrokapcsoló érintkezőinek rövidre zárása, Szikraképződés a.1 tsz. gyújtóelektróda és gyújtóégő csövének tsz. rugója között, Feszültség megjelenése a tsz. tekercs I.-en. Kinyílik a szelep I. a differenciál nyomás szelepben. (Az I. szelep üzemen kívüli helyzetben zárt) A gáz begyújtása a tsz. gyújtóégőn megjelenik az ionizációs áram, melyet a. tsz. ellenőrző elektróda érzékel, 15

16 Megjelenik a feszültség a 3.5. tsz. tekercs II.-őn. Lezár szelep I. a differenciál nyomás szelepben. (A szelep II. nem üzemelő állapotban nyitott) Kinyit a fő gáz mágnes szelep melyet a 3.5 tsz. differenciál nyomás szelep membránja feletti és alatti nyomáskülönbség vált ki, A gáz begyullad a 1 tsz. fő gázégőben. Hibás vízmelegítő gyújtás esetén ellenőrizni kell a gyújtásrendszert az alábbiak szerint: 1. Ellenőrizzük le az elektromos bekötések helyességét.. Kapcsoljunk egy voltmérő egyik mérővezetékét a - sarokra: - A termaq elektronic vízmelegítőkben a. 7 tsz. rugó - az elemtartóban, - A termaq aqua power vízmelegítőkben a hidrogenerátor 14 tsz. fehér színű vezetéke. 3. Kapcsoljuk a voltmérő másik mérővezetékét a + sarokra: - A termaq elektronic vízmelegítőkben a 7 tsz. rugó + az elemtartóban, - A termaq aqua power vízmelegítőkben a hidrogenerátor 14 tsz. piros színű vezetéke. 4. Megmérni a feszültséget. - A termaq elektronic vízmelegítőkben az elem feszültsége 1,5 V DC, - A termaq aqua power vízmelegítőkben a hidrogenerátor feszültsége 10Ω aktív ellenállású terhelés és 3l/perc vízáram esetén 1,3 1,6 V DC. 5. Megmérni a tápfeszültséget működő gyújtásrendszer terhelése esetén (helyesen működik a rendszer 0,9 1,5V feszültség esetén). 6. Ellenőrizni a feszültséget az égéstermék visszaáramlás elleni védelem 10 tsz. hőmérséklet korlátozójánál (megegyezik az elemfeszültséggel). 7. Ellenőrizni a feszültséget a vízmelegítő túlmelegedés elleni védelem 11 tsz. hőmérséklet korlátozójánál (megegyezik az elemfeszültséggel). 8. Ellenőrizni a feszültséget a 6 tsz. szikragenerátor 11 kapcsán (megegyezik az elemfeszültséggel). 9. Rövidre zárni a 3.6 tsz. mikrokapcsoló érintkezőit. Az érintkezők rövidre zárásának a.1 tsz. gyújtóelektróda és a tsz. gyújtóégő csövén levő rugó között szikrázást kell kiváltania. - Ellenőrizni a feszültséget a tekercs I tsz. 1 kivezetésein (a rendszer helyesen működik 0,9 1,5V feszültségnél), - Ha az ellenőrző elektródán ionizációs áram észlelhető (amikor megjelenik a láng) ellenőrizni a feszültséget a tekercs II tsz. csatlakozásain (a rendszer helyesen működik 0,9 1,5V feszültségnél). A differenciál nyomás szelep tekercseinek ellenőrzése: A differenciál nyomás szelep tekercseinek menethibáit a tekercsek aktív ellenállásának mérésével ellenőrizhetjük. Az aktív ellenállás mérésének módja: - Vegyük le a külső muffot a tekercsről, - Az ellenállásmérő egyik végét kapcsoljuk a differenciál nyomás szelep testéhez, - A másik mérővezetéket kapcsoljuk az ellenőrizendő tekercsek egyik, majd másik mozgó muffjához mindegyik alkalommal leolvasva az aktív ellenállást. A helyes aktív ellenállás az alábbi: Tekercs I. 39Ω ± 0% Tekercs II. 58Ω ± 0% 5.7. Teljesítményszabályozás Kapcsoljuk be a vízmelegítőt úgy, hogy begyulladjon a gáz a gázégőn. A gázszabályozó forgatókart maximum helyzetbe kell állítani. A manométert csatlakoztassuk a gázégő házon levő mérőcsonkhoz. Állítsuk be a gázégő nyomást a táblázat szerint. Végezzük el a beszabályozást a gázáramlás stabilizátor szabályozó csavarjával..1..sz. ábra 15 tsz. A teljesítmény szabályozását kizárólag meghatalmazott személyek végezhetik Nyomás a gázrendszerben Gázmennyiség A gáz fajtája kpa (mbar) l/perc Р min Р névl Р max tól ig földgáz G0-0,0 (0),5 (5) 3,0 (30) 35,5 40,5 5.8 A gázrendszer tömörségének ellenőrzése Bármilyen szerelési, karbantartási munkát végzünk a vízmelegítőt, minden alkalomkor ellenőrizzük a gázrendszer tömörségét. Erre a műveletre gázszivárgás ellenőrző spray-t használjunk. A vízrendszer és gázrendszer összeszerelésekor új tömítéseket kell alkalmazni! Az 5. pont szerinti karbantartási műveletek nem tartoznak bele a vízmelegítő garanciális javításának terjedelmébe! 16

17 6. Hibafeltárás A vízmelegítőt gyártása és a végátvétele során a gyártó a készüléket egy sor működési és biztonságtechnikai vizsgálatnak veti alá. Ennek ellenére az üzemeltetés során, vagy az első üzembe helyezéskor esetleg apróbb hibák jelentkezhetnek, melyek a gyártástól függetlenek. A rendellenességek meghatározásának megkönnyítése érdekében, valamint a meghibásodásokat eredményező fő okok feltárása érdekében lett összeállítva az alábbi táblázat. A közölt információt felhasználva lehetővé válik az esetlegesen felesleges műveleteket elkerülése, illetve a szerelő javítási idejének a csökkentése. A meghibásodások feltárása előtt tisztázni kell: Alkalmas-e a vízmelegítő a rendelkezésre álló gáz elégetésére? Belép-e a gáz a vízmelegítőbe legalább a megengedett legkisebb nyomáson? Van-e kellő huzat (3 15 Pа) a kéményben? MEGHIBÁSODÁSOK, AZOK OKAI ÉS ELHÁRÍTÁSUK MÓDJA Meghibásodás Meghibásodás oka Elhárítás módja A vízmelegítő nem kapcsol be Nincs szikra (nincs begyújtás vízelvétel esetén) A gyújtóégő nem eléggé melegíti fel a termoelem végét Nem megy át az elektromos áram a hőmérsékletkorlátozó csatlakozóin. Rosszul van meghúzva a termoelem vezetékének a termomágneshez szorító csavarja (nincs érintkezés a vezeték és az termo-mágnes között) Meghibásodott a termo-elem Meghibásodott a termo-mágnes a gázarmatúrában Elszennyeződött a vízszűrő Meghibásodott a víz-gáz armatúra Meghibásodott a piezo-gyújtó rendszer mechanizmusa, - Meghibásodott a víz membrán, - Elszennyeződött a gyújtóégőhöz menő gázszállító cső. Az elektróda vezetéke le van esve Az elektróda megsérült A szikragenerátor meghibásodott Az elem elhasználódott vagy a hidrogenerátor meghibásodott Rosszul van beállítva a mikrokapcsoló Elszennyeződött a vízszűrő Meghibásodtak a víz-gáz armatúra: - Meghibásodott a víz membrán, - Meghibásodott a gázcsap gombáját szabályozó rendszer mechanizmusa, Növeljük meg a gyújtóégő lángját a szabályozó csavar segítségével. Elszennyeződött a gyújtóégő fúvókája. Tisztítsuk meg, vagy cseréljük ki. Tisztítsuk meg a hőelem végét. Tisztítsuk meg a csatlakozókat. Tisztítsuk meg a csatlakozó sarukat. Ellenőrizzük le a hőmérsékletkorlátozó vezetését, szükség esetén cseréljük újra. Óvatosan meg kell tisztítani a vezeték érintkezők ónozott felületeit, Meg kell húzni a szorító anyát, Cseréljük ki a termo-elemet újra Ellenőrizzük le egy próba termo-mágnessel a termoelem, illetve a termo-áramkör megfelelősségét. A termo-elem, illetve a termo-áramkör megfelelő működése esetén cseréljük le a termo-mágnest újra. Tisztítsuk ki a vízszűrőt Cseréljük ki a víz-gáz armatúrát újra. Cseréljük ki a víz membránt újra. Tisztítsuk ki a gyújtóláng csövet. Állítsuk helyre a csatlakozást Cseréljük az elektródát Cseréljük a szikragenerátort Cseréljük ahidrogenerátort Be kell állítani a mikrokapcsolót a mikrokapcsoló karjában levő csavar segítségével. Ügyelni kell arra, hogy beállítás után a vízfolyás megszűnése esetén ne legyen szikrázás Tisztítsuk meg a vízszűrőt Cseréljük ki a meghibásodott armatúrát újra (garanciális javításkor), vagy cseréljük ki a megsérült alkatrészeket (garanciális időn túli javításkor) 3. A gyújtóégő nem gyullad be a szikrától Nincs gázáramlás Elszennyeződött a gázrendszer Elszennyeződött a gyújtóégő Elhasználódott az elem, vagy meghibásodott a hidrogenerátor Nyissuk ki a gázszelepet a vízmelegítő előtt Tisztítsuk (fúvassuk) ki a gázrendszert Tisztítsuk (fúvassuk) ki a gyújtóégő csövet Cseréljük ki az elemet, illetve a hidrogenerátort 17

18 4. 5. A gyújtóégő begyullad, a főégő nem gyullad be Gyújtási kísérlet vízelvétel nélkül Le van esve az ellenőrző elektróda vezetéke Sérült az ellenőrző elektróda Meghibásodott a szikragenerátor Meghibásodott a differenciál nyomás szelep Rosszul van beállítva a mikrokapcsoló Kicsi a főégő lángja Állítsuk helyre a csatlakozást Cseréljük az ellenőrző elektródát Cseréljük a szikragenerátort Cseréljük a differenciál nyomás szelepet Be kell állítani a mikrokapcsolót a mikrokapcsoló karjában levő csavar segítségével. Ügyelni kell arra, hogy beállítás után a vízfolyás megszűnése esetén ne legyen szikrázás Ellenőrizzük a bejövő gáznyomást és az égőnyomást. Ellenőrizzük a víz-gáz armatúra stabilizátor beállítását A vízmelegítő nem melegíti fel eléggé a vizet A vízmelegítő túlfűti a vizet A vízmelegítő nem alszik el a vízelvétel megszűnése esetén A főégő robbanásszerűen gyullad be Elszennyeződött a főégő Elszennyeződött a hőcserélő Nem megfelelő a gáz összetétele Nagy a vízfogyasztás Sérültek a víz-gáz armatúra elemei Rosszul van beállítva a gázarmatúra nyomás stabilizátora Nem megfelelő a gáz összetétele Kicsi az átfolyt vízmennyiség A gázmennyiség szabályzó gomb szabályozó rendszerének mechanikus sérülése A víz-gáz armatúra elemeinek mechanikus sérülése Kicsi a gyújtóégő lángja Elszennyeződött a víz-gáz armatúrában gázcsatorna Távolítsuk el a szennyeződést az égőről és fúvókákról. Tisztítsuk meg a hőcserélő lamelláit. Távolítsuk el a vízkövet a hőcserélőből. Ellenőrizzük, hogy alkalmas-e a főégő és a gyújtóégő valamint a víz-gáz armatúra a rendelkezésre álló gázra. Ellenőrizzük le a kis vízfogyasztás üzemmódot: ha a vízáram ekkor nagyobb, mint 5,7 l/perc, akkor újra be kell szabályozni a vízmennyiség szabályozó csavarral. Cseréljük ki az armatúrát újra. Ellenőrizzük a nyomás stabilizátor beállítását. Ellenőrizzük, hogy alkalmas-e a főégő és a gyújtóégő valamint a víz-gáz armatúra a rendelkezésre álló gázra. Ellenőrizzük le a kis vízfogyasztás üzemmódot: ha a vízáram ekkor kisebb, mint 5,7 l/perc, akkor újra be kell szabályozni a vízmennyiség szabályozó csavarral. Cseréljük ki a víz-gáz armatúrát újra. Cseréljük ki a víz-gázarmatúrát újra. Növeljük meg a gyújtóégő lángját a szabályozó csavar segítségével. Elszennyeződött a gyújtóégő fúvókája. Tisztítsuk meg, vagy cseréljük ki. Cseréljük ki a víz-gáz armatúrát újra A vízmelegítő gázcsatlakozásainál tömörtelenség észlelhető A vízmelegítő vízcsatlakozásainál tömörtelenség észlelhető Megsérült a víz-gáz armatúra bemeneténél a tömítőgyűrű Megsérült a víz-gáz armatúra kimeneténél vagy a főégő bemeneténél levő tömítőgyűrűk egyike A víz-gáz armatúra elemeinek mechanikus sérülése Megsérült a víz-gáz armatúra bemeneténél a tömítőgyűrű Megsérült a víz-gáz armatúra kimeneténél a tömítőgyűrű Megsérült a hőcserélő csatlakozásainál a tömítések egyike A víz-gáz szerelvény armatúra mechanikus sérülése Cseréljük ki a tömítést új tömítésre Cseréljük ki a tömítést új tömítésre Cseréljük ki a víz-gáz armatúrát újra. Cseréljük ki a tömítést új tömítésre Cseréljük ki a tömítést új tömítésre Cseréljük ki a tömítést új tömítésre Cseréljük ki a víz-gáz armatúrát újra. 18

19 A vízmelegítő kikapcsol vízfogyasztás közben A hőcserélő bordák rövid idő alatt beszennyeződnek Működésbe lépett az égéstermék visszaáramlás elleni védelem Működésbe lépett a túlmelegedés elleni védelem Kicsi a huzat a kéményben Sárga a láng Elszennyeződik a fúvóka (tökéletlen égés) Túl nagy a láng Ellenőrizzük le az érzékelőt. Meghibásodás esetén cseréljük ki. Ellenőrizzük le, hogy megfelelő-e a kémény huzata Ellenőrizzük le az érzékelőt. Meghibásodás esetén cseréljük ki. A vízmelegítő túlmelegíti a vizet. Lásd, mint fent. Ellenőrizzük le, hogy megfelelő-e a kémény Ellenőrizzük le a gáz fajtáját Tisztítsuk meg az égőt Ellenőrizzük le és állítsuk be az égőnyomást 19