MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (XII. 19.) Korm. rendelet Egyes területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról /2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat Ukrajna megsegítését célzó NATO pénzügyi alaphoz történő magyar hozzájárulásról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról, továbbá a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat módosításáról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. v. a. -val kapcsolatos egyes intézkedésekről /2014. (XII. 19.) Korm. határozat Bizonyos veszélyes hulladékkal összefüggésben felmerült közegészségügyi kérdések megoldására irányuló feladatokról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A vízügyi igazgatási szervek október 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási védekezési feladatainak finanszírozásáról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat Egyes önkormányzatok gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A felszámolói névjegyzékvezetéssel összefüggő létszámátadással kapcsolatosan a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 25010

2 24962 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám Tartalomjegyzék 1808/2014. (XII. 19.) Korm. határozat Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer működtetésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A Beruházás ösztönzési célelőirányzattal összefüggő létszámátadással kapcsolatosan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban a vidékfejlesztési program végrehajtásához szükséges beruházási kiadások fedezetének biztosítása érdekében az Uniós Fejlesztések és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezet és a Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram július 1. és december 31. közötti szakaszának megvalósítása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A soltvadkerti református templom épületének felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A Festetics-kastély történelmi kastélykertjének megújulásához közvetlenül kapcsolódó beruházás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek biztosítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Demokrácia-központok tevékenységének, valamint az erdélyi szórványkollégiumok működési és beruházási költségei finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat Az Esterházy család sírdombjának megközelítését biztosító intézkedések érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 25045

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám Tartalomjegyzék 1820/2014. (XII. 19.) Korm. határozat A fertődi Esterházy-kastély belső kialakításának megváltoztatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A Mezőtúri református kollégium könyvtárának felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében történő további előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között az Országos Széchényi Könyvtár Mikes Kelemen Program lebonyolításában való részvétele érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XII. 19.) Korm. határozat A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról 25055

4 24964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelete a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 28. (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a következő 55/B. -sal egészül ki: 55/B. (1) A 17. (1) bekezdésétől eltérően decemberben az az akkreditált munkáltató, amely a évi foglalkoztatásra érvényes és hatályos éves támogatási szerződéssel rendelkezik, a ban foglalt pályázati eljárás lefolytatása, a keretszerződés, valamint az éves támogatási szerződés módosítása nélkül egyszeri támogatásra (a továbbiakban: egyszeri támogatás) jogosult. (2) Az egyszeri támogatás összegét a rendelkezésre álló források figyelembevételével, a munkáltató december 10-én hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak, valamint valamennyi hatályos keret- és támogatási szerződéssel rendelkező munkáltató december 10-én hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak arányában kell meghatározni. Az egyéni foglalkoztatási megállapodások tekintetében legfeljebb az éves támogatási szerződésben meghatározott létszámot lehet figyelembe venni. (3) Az egyszeri támogatás a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) I. fejezetében és 42. cikkében meghatározott feltételekkel, a 800/2008/EK bizottsági rendelet 42. cikk (3) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti, bérköltségektől eltérő, a (4) (5) bekezdésben meghatározott időszakban a rehabilitációs foglalkoztatás során felmerült költségekre számolható el. (4) Az akkreditált munkáltató az egyszeri támogatást az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel szeptember 30-ig felmerült költségekre használhatja fel. (5) Az a munkáltató, amely a évre érvényes és hatályos keretszerződéssel nem rendelkezik, az egyszeri támogatást csak a január 1-jétől december 31-ig felmerült költségekre számolhatja el. (6) Az egyszeri támogatás nem számolható el arra az időszakra, amelyre a munkáltató a 2. és a 3. -ban foglalt feltételeket nem teljesíti. (7) Az egyszeri támogatás folyósításáról a Hivatal december 29-ig gondoskodik. Nem folyósítható a támogatás, ha a munkáltató a) felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy b) az egyszeri támogatás folyósításának időpontjában az egyéni támogatás folyósítási feltételeinek nem felel meg. (8) A munkáltató az egyszeri támogatásról február 15-ig kamatmentesen lemondhat, ebben az esetben köteles a támogatást február 20-ig a Hivatal részére visszafizetni. (9) Az egyszeri támogatás elfogadásával a munkáltató az egyszeri támogatás tekintetében is vállalja a évre kötött keretszerződésben és éves támogatási szerződésben meghatározott, munkáltatót terhelő kötelezettségeket. (10) Az akkreditált munkáltató a támogatással október 30-ig a Hivatal által meghatározott módon köteles elszámolni. (11) Az egyszeri támogatás pénzügyi ellenőrzése a 40. szerint történik. (12) Az egyszeri támogatás visszafizetésére a 41. -ban foglaltakat alkalmazni kell. (13) Az egyszeri támogatásra e rendeletnek a 285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos pontját, 17. (4) bekezdését, 19. (1) és (2) bekezdését, 19. (4) bekezdés b) pontját, 22. (1) és (4) bekezdését és 45. -át kell alkalmazni.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 3. Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214/3., ) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. Dr. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes A Kormány 341/2014. (XII. 19.) Korm. rendelete a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Ezt a rendeletet kell alkalmazni az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által a oldalon közlemény formájában közzétett költségvetési előirányzatokból származó forrásokból projektek megvalósításához nyújtott támogatásokkal és az azokból finanszírozott fejlesztésekkel kapcsolatos adatok nyilvántartására, a nyilvántartások összekapcsolására, a nyilvántartáshoz történő csatlakozásra, valamint a nyilvántartások használatára. (2) A Rendelet 7. alcíme a következő 7/A. -sal egészül ki: 7/A. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a oldalon közleményt jelentet meg a fejlesztési célú költségvetési előirányzatokról. A fejezetet irányító szerv, a támogató és a megbízásukból eljáró szervek (a továbbiakban együtt: fejlesztési források felhasználásáért felelős szervezet) a közzétett előirányzatok felhasználása során kötelesek az e rendeletben foglaltak szerint a FAIR KR-t, a FAIR NPR-t, illetve a FAIR EUPR-t alkalmazni. (3) A Rendelet az alábbi 14/A. alcímmel egészül ki: 14/A. Kijelölő és egyéb rendelkezések 25/A. (1) Az EMIR és a FAIR fejlesztési feladatait a WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről szóló 282/2014. (XI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott gazdasági társaság kizárólagosan látja el. (2) A FAIR-rel és az EMIR-rel kapcsolatos informatikai biztonsági feladatokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kizárólagosan látja el. (3) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter elkészíti és a oldalon közzéteszi az EMIR-hez és a FAIR hez kapcsolódó informatikai szabályzatokat, amelyek betartása az EMIR-t, illetve a FAIR-t használó szervezetek számára kötelező. 2. Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklete. 3. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Dr. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes

6 24966 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám A Kormány 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelete egyes területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény 58. (1) bekezdés a) pontjában, a 2. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés c), q), t), u) és v) pontjában, az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 31. a) és b) pontjában, a 3. és a 7. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés d) pontjában, a 4. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 31. a) pontjában, az 5. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 259. (1) bekezdés 14. pontjában, a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 22. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása 1. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 16. -a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 17. -sal egészül ki: A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek módosításának, felülvizsgálatának, valamint a partvonalszabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek felülvizsgálatának és kidolgozásának szabályai és tartalmi követelményei 16. (1) A területrendezésért felelős miniszter a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek felülvizsgálatáról a Törvény 59. (2) bekezdése alapján történő módosítás kivételével a vízpart-rehabilitációs tervek készítéséről és felülvizsgálatáról a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodik. (2) A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv, illetve annak felülvizsgálatát követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs terv elfogadásra kerülő munkarészei a) az M=1:2000 méretarányú tervlapok, valamint b) a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre vonatkozó szabályozási előírások. (3) A partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek alátámasztó munkarészeként el kell készíteni a tervi megoldások indokolását. (4) A hatályos vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek georeferált formátumban az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszeren (a továbbiakban: TeIR) keresztül hozzáférhetők. 17. (1) A parti település önkormányzata a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben szereplő területfelhasználás megváltoztatására irányuló, a Törvény 59. (2) bekezdése szerinti kérelmét a területrendezésért felelős miniszternek nyújtja be. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kérelemnek a 16. (2) bekezdésében szereplő munkarészeken túl tartalmaznia kell a) az önkormányzat területfelhasználás módosítása iránti szándékát rögzítő önkormányzati határozatot, b) áttekintő tervlapot a teljes vízpart-rehabilitációs tanulmánytervről, a módosítással érintett telkek jelölésével, a beazonosítást lehetővé tevő méretarányban, c) az egyes változtatási igények céljának, tartalmának leírását, azok részletes indokolását, a jogszabályoknak való megfelelés szöveges és számításokkal alátámasztott igazolását és a módosítás várható it, d) a változtatások ábrázolását állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép felhasználásával készített 1:2000 méretarányú tervlapon, a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv jelmagyarázatának megfelelően, külön lapon bemutatva a hatályos és a tervezett változatot, e) ha az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint környezeti vizsgálat szükséges, a környezeti értékelés dokumentációját, vagy ha a várható környezeti hatás nem jelentős, annak rövid összefoglalását, valamint f) az előzetes egyeztetések emlékeztetőjét.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám A Kr1. A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek, illetve partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek egyeztetésének és elfogadásának rendje alcíme a következő 19/A. -sal egészül ki: 19/A. (1) A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek önkormányzat 17. (1) bekezdése szerinti kérelmére történő módosítása esetén a területrendezésért felelős miniszter felhívja a 19. (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott szerveket az egyeztetési anyag véleményezésére, melynek elérhetőségét a TeIR-n keresztül biztosítja. A miniszter a 19. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezetek számára a véleményezési határidőt a TeIR-n keresztül teszi közzé. A miniszter a véleményezésre legalább 15 napot biztosít. (2) Az önkormányzat kérelmére módosított vízpart-rehabilitációs tanulmányterv kihirdetését követő 15 napon belül az önkormányzat az elfogadott terv a) szöveges munkarészeit ISO :2008 szabványnak vagy ezzel egyenértékű műszaki megoldásnak megfelelő PDF (Portable Document Format) formátumban, b) rajzi munkarészeit ISO 19136:2007 szabványnak megfelelő minimum 2.0 verziójú GML (Geography Markup Language),.shp vagy.dxf formátumban, valamint ezen állományok egyértelmű megfeleltetése érdekében az a) pont szerinti formátumban megküldi a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott Dokumentációs Központnak. (3) A (2) bekezdés szerinti dokumentációt 100 MB terjedelemig elektronikus úton a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, 100 MB terjedelem felett egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton kell megküldeni a Dokumentációs Központ részére. (4) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást követő 15 napon belül a területrendezésért felelős miniszter a módosított vízpart-rehabilitációs tanulmánytervet a TeIR-ben elérhetővé teszi. 3. A Kr (1) bekezdésében, 19. (2) bekezdés e) pontjában és 19. (3) bekezdésében a területrendezési információs rendszerben szövegrész helyébe a TeIR-ben szöveg lép. 4. Hatályát veszti a Kr (1) bekezdésében az a vízpart-rehabilitációs tanulmányterveket, illetve azok felülvizsgálatát követően szövegrész. 2. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása 5. (1) A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 3. (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3b) A (3a) bekezdés szerinti kérelem benyújtását megelőzően a területrendezésért felelős miniszternél kell kezdeményezni az eljáró állami főépítész kijelölését. Az 1. (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben az eljáró állami főépítész kijelölésére vonatkozó kezdeményezés a beruházó, az 1. (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben az (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzat feladata. A területrendezésért felelős miniszter a kijelölés tárgyában nyolc napon belül dönt. (2) A Kr2. 3. (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4a) Országos jelentőségű elem beillesztése az Országos Területrendezési Tervbe, az érintett kiemelt térségi területrendezési tervbe vagy tervekbe, valamint az érintett megyei területrendezési tervbe vagy tervekbe egy területrendezési hatósági eljárás keretében is kérelmezhető. (3) A Kr2. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A területével érintett fővárosi kerületi, fővárosi, megyei jogú városi és megyei önkormányzat, valamint az illetékes, de a (3b) bekezdés alapján eljáró hatóságként nem kijelölt állami főépítész az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül a területrendezési hatósági eljárásban ügyfélnek minősül. 3. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása 6. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr3.) 1. -a a következő n) és o) ponttal egészül ki:

8 24968 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám (E rendelet alkalmazásában:) n) hagyományos tájhasználat: egy adott tájrészletre jellemző, a természeti adottságokon alapuló és a helyi gazdálkodási kultúrának megfelelő olyan területhasználati vagy más haszonvételezési mód, amely meghatározza a táj jellegét és biztosítja természeti és kulturális értékeinek fenntartható hasznosítását, o) tájjelleg (tájkarakter): a természeti és antropogén tájalkotó tényezők együtthatásából kialakuló, adott tájrészletre jellemző mintázat vagy rendszer, amely egy tájat más tájrészletektől megkülönböztethetővé tesz. 7. (1) A Kr3. a következő 10/B. -sal egészül ki: 10/B. A területrendezésért felelős miniszter a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény szerinti felülvizsgálatáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési terve módosításának előkészítéséről a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodik. (2) Hatályát veszti a Kr melléklet 15. pont e) alpontjában a működési területtel érintett területi kirendeltsége szövegrész. 4. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása 8. (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr4.) 5. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az előzetes adatszolgáltatást az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel postai úton, elektronikus adathordozón kell az adatszolgáltatást kérő részére megküldeni. (2) A Kr a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A kiemelt fontosságú honvédelmi területre és a honvédelmi területre vonatkozó adatszolgáltatást postai úton, papír alapon kell az adatszolgáltatást kérő részére megküldeni. (3) A Kr4. a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása 9. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr5.) 3. melléklete a következő 125a. ponttal egészül ki: 125a. Területrendezési feladatok Az I. besorolási osztályban: okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök, okleveles településmérnök, jogász szakképzettség. 10. A Kr5. a) 1. melléklet I. rész 19. pontjában az egyetemi szintű jogász vagy szociológus szövegrész helyébe az egyetemi szintű geográfus, jogász vagy szociológus szöveg, a táj- és kertépítész szövegrész helyébe az okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök szöveg, a kertésztechnikusi végzettség szövegrész helyébe a kertésztechnikusi, parképítőés fenntartó technikusi végzettség szöveg, b) 1. melléklet I. rész 20. pontjában, valamint 2. melléklet I. rész 17. pontjában a kertészmérnök szövegrész helyébe a kertészmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök szöveg,

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám c) 1. melléklet I. rész 20. pont Önkormányzati természetvédelmi őr szövegrészt követő felsorolásban a tájépítész szövegrész helyébe az okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök szöveg, d) 1. melléklet I. rész 21. pontjában, 2. melléklet I. rész 18. pontjában, valamint 3. melléklet 67. pontjában az agrármérnök szövegrész helyébe az agrármérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök szöveg, e) 1. melléklet II. rész 5. pontjában, 2. melléklet II. rész 5. pontjában, valamint 3. melléklet 92. pontjában a műszaki felsőoktatásban szövegrész helyébe a műszaki vagy agrár műszaki felsőoktatásban szöveg, f) 3. melléklet 38. pontjában az Országos Főépítészi Irodai munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervező művész, vagy azzal egyenértékű szakképzettség; főiskolai szintű településmérnök (városgazda mérnök) szakképzettség. szövegrész helyébe az Építészetstratégiai munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervező művész, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök; egyetemi szintű jogász, közgazdász, nemzetközi kapcsolatok szakértő, alkalmazott grafikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű kommunikáció szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű településmérnök (városgazda mérnök) szakképzettség. szöveg, g) 3. melléklet 123. pontjában az egyetemi szintű szociológus szakképzettség szövegrész helyébe az egyetemi szintű geográfus vagy szociológus szakképzettség szöveg, a táj- és kertépítész szövegrész helyébe az okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök szöveg, a kertész- szövegrész helyébe a kertésztechnikusi, parképítő- és fenntartó technikusi végzettség szöveg, h) 3. melléklet 124. pontjában a táj- és kertépítő mérnök szövegrész helyébe az okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök szöveg, i) 3. melléklet 124. pont Állami természetvédelmi őr szövegrészt követő felsorolásban a kertészeti, környezetvédelmi szövegrész helyébe a kertészeti, tájépítészeti, környezetvédelmi szöveg, valamint j) 3. melléklet 125. pontjában az agrármérnök, közgazdasági szövegrész helyébe az agrármérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök, közgazdasági szöveg lép. 11. Hatályát veszti a Kr5. a) 3. melléklet 38. pontjában az Országos Főépítészi Irodai titkársági munkaterületen: egyetemi szintű közgazdász, jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű kommunikáció szakon szerzett szakképzettség. szövegrész, valamint b) 3. melléklet 45. pont Földminősítési és földvédelmi, valamint földhasználati és nyilvántartási feladatkör szövegrészt követő részében a, tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési szövegrész. 6. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 12. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr6.) 2. -a a következő 7a. ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában:) 7a. szegregációs mutató: a 10. mellékletben meghatározott módon, a legutolsó népszámlálási adatok alapján a Központi Statisztikai Hivatal által számított mutató, amely a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolásának alapja; 13. (1) A Kr (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A polgármester a) a készítendő koncepcióról előzetes tájékoztatót küld a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szerveknek, az érintett területi (megyei és fővárosi) és a közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatnak (a továbbiakban együtt: érintett területi, települési önkormányzat),

10 24970 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám b) az előzetes tájékoztatót ismerteti a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett résztvevőkkel, c) adatszolgáltatási kérelmet küld a Központi Statisztikai Hivatalnak (a továbbiakban: KSH) a település szegregációszűrése céljából, továbbá ha indokolt a településrészek kijelölése, a településrészek helyzetelemzéséhez szükséges mutatókat is megkéri, csatolva a lehatárolandó településrészek határainak leírását. (2) A Kr a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A KSH az adatszolgáltatási kérelem kézhezvétele után adatszolgáltatási szerződést köt az önkormányzattal és a szerződés megkötését követő 21 napon belül a) elvégzi a településrészek lehatárolását, és táblázatban átadja az önkormányzatnak a településrészek jellemzésére szolgáló, évi népszámlálási adatokat a 11. mellékletnek megfelelően, b) a 10. melléklet szerint elvégzi a település szegregáció-szűrését, ennek keretében a szegregált és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását, összesített adataik adatvédelmi ellenőrzését, c) táblázatban átadja az önkormányzatnak a szegregált és a szegregációval veszélyeztetett területek határainak szöveges leírását és a jellemzésükre szolgáló népszámlálási adatokat, valamint a területek elhelyezkedéséről készített kartogramot a 10. és a 11. melléklet szerint. 14. (1) A Kr6. 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. (2) A Kr6. az 5. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki. (3) A Kr6. a 6. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki. 15. A Kr6. a) pontjában az olyan egybefüggő terület szövegrész helyébe a szegregációs mutatóval lehatárolt olyan egybefüggő terület szöveg, a szegregációval veszélyeztetett terület lehet szövegrész helyébe a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület lehet szöveg, valamint b) 46. (2) bekezdés b) pontjában a főváros településszerkezeti tervének szövegrész helyébe a főváros július 1-jén hatályos településszerkezeti tervének szöveg lép. 7. Az egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása 16. (1) Az egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 3. mellékletének a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. mellékletét megállapító rendelkezésében a 3.2. a táj jellemzői (tájszerkezet, tájhasználat, tájjelleg, tájkép), szövegrész a 3.2. a táj jellemzői [tájszerkezet, tájhasználat (különös tekintettel a hagyományos tájhasználatra), tájjelleg (tájkarakter), tájkép], szöveggel lép hatályba. (2) Nem lép hatályba az egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 18. (2) bekezdése, 19. (2) bekezdése, 20. (2) bekezdése, 9. melléklete, 11. melléklete és 13. melléklete. 8. Záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. (2) A 6., a 8. és az 1 3. melléklet december 30-án lép hatályba. Dr. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám melléklet a 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv, valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek A B C D 1 Térségi övezetek 2 1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerinti országos övezetek a) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 3 b) jó termőhelyi adottságú szántóterület 4 c) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 5 d) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 6 e) világörökségi és világörökségi várományos terület 7 f) országos vízminőségvédelmi terület 8 g) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe 9 h) kiemelt fontosságú honvédelmi terület A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek Földmérési és Távérzékelési Intézet Földmérési és Távérzékelési Intézet Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal természetvédelemért felelős miniszter Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek Földmérési és Távérzékelési Intézet Földmérési és Távérzékelési Intézet megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága nemzeti park igazgatóság Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

12 24972 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerinti kiemelt térségi és megyei a) magterület természetvédelemért felelős miniszter 11 b) ökológiai folyosó természetvédelemért felelős miniszter 12 övezetek c) pufferterület természetvédelemért felelős miniszter 13 d) erdőtelepítésre javasolt terület 14 e) ásványi nyersanyagvagyon terület 15 f) rendszeresen belvízjárta terület 16 g) földtani veszélyforrás területe Földmérési és Távérzékelési Intézet Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága Országos Vízügyi Főigazgatóság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága 17 h) honvédelmi terület Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal nemzeti park igazgatóság nemzeti park igazgatóság nemzeti park igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága Országos Vízügyi Főigazgatóság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 2. melléklet a 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez A Balaton-törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek A B C 1 Térségi övezetek 2 1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerinti a) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 3 országos övezetek b) jó termőhelyi adottságú szántóterület 4 c) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 5 d) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 6 e) világörökségi és világörökségi várományos terület 7 f) országos vízminőség-védelmi terület 8 g) kiemelt fontosságú honvédelmi terület A Balaton-törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek Földmérési és Távérzékelési Intézet Földmérési és Távérzékelési Intézet megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága nemzeti park igazgatóság Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Országos Vízügyi Főigazgatóság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám Az Országos Területrendezési a) magterület nemzeti park igazgatóság 10 Tervről szóló törvény szerinti b) ökológiai folyosó nemzeti park igazgatóság 11 kiemelt térségi övezetek c) pufferterület nemzeti park igazgatóság 12 d) erdőtelepítésre javasolt terület Földmérési és Távérzékelési Intézet 13 e) ásványi nyersanyagvagyon terület Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága 14 f) rendszeresen belvízjárta terület Országos Vízügyi Főigazgatóság 15 g) földtani veszélyforrás területe Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága 16 h) honvédelmi terület Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal A Balaton-törvény által egyedileg meghatározott övezetek a) ökológiai rehabilitációt igénylő terület nemzeti park igazgatóság 18 b) felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület 19 c) felszíni vízminőség-védelmi terület környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség 20 d) tómeder Országos Vízügyi Főigazgatóság 3. melléklet a 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelethez 3. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez Az Agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek A B C 1 Térségi övezetek 2 1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerinti a) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 3 országos övezetek b) jó termőhelyi adottságú szántóterület 4 c) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 5 d) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 6 e) világörökségi és világörökségi várományos terület 7 f) országos vízminőség-védelmi terület 8 g) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló szükségtározók területe 9 h) kiemelt fontosságú honvédelmi terület Az Agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek Földmérési és Távérzékelési Intézet Földmérési és Távérzékelési Intézet megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága nemzeti park igazgatóság Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

14 24974 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám Az Országos Területrendezési a) magterület nemzeti park igazgatóság 11 Tervről szóló törvény szerinti b) ökológiai folyosó nemzeti park igazgatóság 12 kiemelt térségi övezetek c) puffer terület nemzeti park igazgatóság 13 d) erdőtelepítésre javasolt terület Földmérési és Távérzékelési Intézet 14 e) ásványi nyersanyag-vagyon terület Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága 15 f) rendszeresen belvízjárta terület Országos Vízügyi Főigazgatóság 16 g) földtani veszélyforrás területe Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága 17 h) honvédelmi terület Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 4. melléklet a 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelethez 1. A Kr6. 9. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép: (állami főépítész) (Egyeztetési szakterület) településfejlesztés, területrendezés, településrendezés 2. A Kr6. 9. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a következő mező lép: (nemzeti parki igazgatóság) (Adatszolgáltatás témaköre) hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület), tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséggel 5. melléklet a 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelethez 10. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez A település szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges adatok 1. Lehatárolás: a szegregációs mutató alapján. A mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15 59 év) belül. A mutató számítása: a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök kiválasztása, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, autópálya nyomvonala, vízfolyás partja), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, településen belüli kisterületi egység.

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám A szegregációs mutató határértékei településtípusonként, 2011 Településtípus Fővárosi kerület I. csoport (I., II., III., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. kerület) Fővárosi kerület II. csoport (IV., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerület) Szegregált terület, amelynél a szegregációs Szegregációval veszélyeztetett terület, mutató értéke amelynél a szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő, mint 20% nagyobb egyenlő, mint 15%, de kisebb mint 20% nagyobb egyenlő, mint 25% nagyobb egyenlő, mint 20%, de kisebb mint 25% Megyei jogú város nagyobb egyenlő, mint 35% nagyobb egyenlő mint 30%, de kisebb mint 35% Járásszékhely város nagyobb egyenlő, mint 35% nagyobb egyenlő mint 30%, de kisebb mint 35% 2000 főnél népesebb város és község nagyobb egyenlő, mint 35% nagyobb egyenlő mint 30%, de kisebb mint 35% 2000 főnél kisebb város és község nagyobb egyenlő, mint 50% nagyobb egyenlő mint 40%, de kisebb mint 50% 200 főnél népesebb települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének eléri az 50 főt. 200 főnél kisebb települések esetében a település egészére kell meghatározni a szegregációs mutató értékét. 2. Térképi ábrázolás Kartogram: a szegregált és a szegregációval veszélyeztetett területek kritériumainak megfelelő területeket ábrázolja. A kartogram olyan területeket is megjelöl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk (kevesebb mint 50 főnél), vagy intézeti háztartásban élők (pl. kollégium, idősek otthona, hajléktalan szálló) miatt mégsem tekinthetők szegregált és a szegregációval veszélyeztetett területeknek.

16 6. melléklet a 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelethez 11. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez A településrészek, valamint a szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek helyzetelemzéséhez szükséges mutatók A B C D E F 1 Mutató megnevezése Település összesen 2 Lakónépesség 3 Lakónépességen belül 0 14 évesek aránya 4 Lakónépességen belül évesek aránya 5 Lakónépességen belül 60 x évesek aránya 6 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15 59 évesek) belül 7 Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 8 Lakásállomány (db) 9 Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 10 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15 59 évesek) belül 11 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 12 Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 13 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 14 Állandó népesség 15 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 16 A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 17 Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 18 Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya 19 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 20 Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül Településrész_1 (határoló területek) Településrész_n (határoló területek) szegr_1 (határoló területek) szegr_n (határoló területek) M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám A Kormány 343/2014. (XII. 19.) Korm. rendelete a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 259. (1) bekezdés 3. pontja d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) 2. külképviselet (állomáshely): a külpolitikáért felelős miniszter által irányított központi államigazgatási szerv hivatali szervezetének a Kormány döntése alapján létrehozott külföldön működő, következő önálló szervezeti egységei: a) Magyarország diplomáciai képviselete, b) Magyarország konzuli képviselete, c) az előbbiek alá rendelt, a fogadó államban, illetve nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján harmadik államban működő kereskedelmi képviselet, hivatal és iroda, d) nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet, e) külföldi magyar intézet; (2) Az R pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) 3. kihelyező szerv: a külpolitikáért felelős miniszter, illetve Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet) esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, amely az általa foglalkoztatott kormánytisztviselőt e rendelet szabályai szerint, tartós külszolgálat ellátására, kihelyező okirattal kihelyezi; (3) Az R. 3. -a a következő 3a. ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában) 3a. kihelyező vezető: a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője, illetve az Állandó Képviselet esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter; (4) Az R pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) 5. diplomata: az a diplomáciai ranggal rendelkező kormánytisztviselő, aki a külpolitikáért felelős miniszter, illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó feladatokat belföldön a kihelyező szervnél, illetve külföldön Magyarország külképviseletén végzi; (5) Az R pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) 11. szolgálati érdek: a külpolitikáért felelős miniszter, illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, valamint a szakmai irányítást ellátó központi államigazgatási szerv vezetőjének feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletekben megállapított feladatok végrehajtásával kapcsolatos érdek; 2. (1) Az R. 4. -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) Az Állandó Képviselet képviselet-vezetője rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. (2) Az R. 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Képviselet-vezető hiányában, távollétében, illetve akadályoztatása esetén a képviselet-vezető jogkörében és feladatkörében ideiglenes ügyvivő jár el. Ideiglenes ügyvivő a következő sorrend szerint a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője által kijelölt személy, az első beosztotti feladatkört ellátó diplomata, a külképviselet legmagasabb rangú diplomatája, a képviselet-vezető által kijelölt szakdiplomata. Az Állandó Képviselet tekintetében a Képviselet-vezető COREPER II. nagykövet hiányában, távollétében, illetve akadályoztatása esetén a COREPER I. nagykövet jár el. Utóbbi hiányában, távollétében, illetve akadályoztatása esetén pedig az Állandó Képviselet Kül- és Biztonságpolitikai Hivatalát nagyköveti rangban vezető diplomatája jár el. 3. Az R. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A képviselet-vezető a külképviselet egyszemélyi felelős vezetője.

18 24978 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 4. (1) Az R. 3. alcímének alcím címe helyébe a következő alcím cím lép: 3. A szakdiplomaták, a kihelyezésre kerülő személyek (diplomatát, szakdiplomaták) felkészítése (2) Az R. 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Szakdiplomata álláshely létesítése érdekében a külpolitikáért felelős miniszter, illetve az Állandó Képviselet esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a feladatkörében érintett miniszterrel (a továbbiakban: szakminiszter) tesz együttes előterjesztést a Kormánynak. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az álláshely létesítésének szakmai indokolását, a létesítés időpontját, az állomáshelyet, a biztosított létszám és pénzügyi előirányzat rendelkezésre bocsátásának módját, időpontját és pontos összegét a 2. mellékletben meghatározott tervezési segédlet szerint. 5. Az R. 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (1) A szakdiplomata kiválasztásának módját a szakminiszter határozza meg. A szakdiplomata álláshelyeket a szakminiszter indokolt esetben a Kttv. szerinti pályázat útján meghirdeti. A szakdiplomata személyére a szakminiszter tesz javaslatot a kihelyező vezetőnek. Kihelyezésre akkor kerül sor, ha a szakminiszter személyi javaslatával a kihelyező vezető egyetért. (2) A kihelyező vezető (1) bekezdés szerinti egyetértése alapján a kihelyezésre kerülő személyt: a) a külügyi-diplomáciai felkészülés, valamint a külszolgálat idejére, illetve b) az Állandó Képviseletre való kihelyezés esetén a külügyi-diplomáciai felkészülés, az európai uniós felkészülés, valamint a külszolgálat idejére, a Kttv. szerinti határozott idejű áthelyezéssel a kihelyező szerv állományába kell helyezni. (3) A kihelyezésre kerülő személy külügyi-diplomáciai felkészítését a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium végzi. 6. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A szakdiplomata külügyi-diplomáciai felkészítése: a) a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője döntésétől függően egytől hat hónapig terjedhet, b) az a) pontban foglaltaktól eltérően az Állandó Képviseletre kihelyezésre kerülő szakdiplomata esetében legalább két hónap. (2) A szakdiplomata külügyi-diplomáciai felkészítésének, szakmai irányításának, valamint a szakdiplomata és a szaktárca közötti kapcsolattartás részletes szabályait a külpolitikáért felelős miniszter miniszteri utasításban szabályozza. (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az Állandó Képviseletre kihelyezésre kerülő diplomata, szakdiplomata külügyi-diplomáciai felkészítésének elvégzése tárgyában a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség megállapodást köt. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti felkészítés pontos időtartamát is e megállapodás határozza meg. (4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti külügyi-diplomáciai felkészítés szükségessége alól az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter indokolt esetben felmentést adhat. (5) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az Állandó Képviseletre kihelyezésre kerülő szakdiplomata európai uniós felkészítésének, illetve a kihelyezett szakdiplomata szakmai irányításának, valamint a szakdiplomata és a szaktárca közötti kapcsolattartás részletes szabályait az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter határozza meg miniszteri utasításban. (6) A szakdiplomata kihelyezésére csak akkor kerülhet sor, ha teljesíti a 17. -ban foglalt, a külszolgálat ellátásához előírt általános és különös feltételeket. (7) A szakdiplomata rangját, ellátmányszorzóját, illetve a kihelyezés időpontját a szaktárca javaslata alapján a kihelyező vezető állapítja meg. Az Állandó Képviseletre kihelyezésre kerülő szakdiplomata esetében a szakdiplomata rangjának meghatározását megelőzően az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a külpolitikáért felelős miniszterrel egyeztet. (8) Határozott idejű áthelyezése és külszolgálata időtartama alatt a szakdiplomatára is irányadóak az általános rangadományozási és előmeneteli szabályok. 7. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. (1) A szakdiplomata irányítását a képviselet-vezető útján, a szaktárca szakmai kompetenciájába tartozó kérdés esetében a szaktárcával egyeztetve a kihelyező szerv végzi. (2) Az Európai Unió tagállamaiban működő, a pont a) és b) alpontja szerinti külképviseletek esetében a munkakörébe tartozó feladatai alapján kizárólag európai uniós ügyekért felelős diplomata európai uniós

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám ügyekben való szakmai irányítását az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium látja el, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egyidejű tájékoztatása mellett. (3) Az Állandó Képviselet Kül- és Biztonságpolitikai Hivatalát nagyköveti rangban vezető diplomatájának a külpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörében tartozó kérdésekben való szakmai irányítását a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium látja el, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egyidejű tájékoztatása mellett. (4) A szakdiplomata alaputasítását és munkaköri leírását a szaktárcával egyeztetve a kihelyező szerv készíti el. A munkaköri leírás megállapításához a kihelyező vezető egyetértése szükséges. (5) A szakdiplomata a külképviselet munkájában a képviselet-vezető utasításai szerint vesz részt. A biztonsági szolgálat ellátása a szakdiplomata munkaköri kötelezettsége. 8. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 13. (1) Magyarország külképviseletén diplomáciai vagy hivatásos konzuli feladatokat ellátó kormánytisztviselőnek amennyiben ilyen ranggal még nem rendelkezik a külpolitikáért felelős miniszter diplomáciai vagy konzuli rangot adományoz. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az Állandó Képviseleten diplomáciai feladatokat ellátó kormánytisztviselőnek az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter adományozza a diplomáciai rangot, a külpolitikáért felelős miniszter rangadományozásról kiadott szabályzatának figyelembevételével és a külpolitikáért felelős miniszterrel történt egyeztetést követően. (3) A kihelyező szerv állományába a szaktárcától határozott időre áthelyezett kormánytisztviselő esetében az első rang adományozására a külpolitikáért felelős miniszter rangadományozásról kiadott szabályzatának figyelembevételével a szakminiszter tesz javaslatot. 9. Az R. 14. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A külpolitikáért felelős miniszter, illetve az Állandó Képviselet esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által adományozott diplomáciai rangok: a) segédattasé, b) attasé, c) III., II., illetve I. osztályú titkár, d) II., illetve I. osztályú tanácsos. 10. (1) Az R. 24. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az alapellátmány összegét az Állandó Képviselet diplomatái, szakdiplomatái alapellátmánya kivételével a külpolitikáért felelős miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter, valamint az érintett szakminiszterek egyetértésével állapítja meg. (2) Az R a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az Állandó Képviselet diplomatái, szakdiplomatái esetében az alapellátmány összegét az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a szakminiszterek egyetértésével állapítja meg. 11. Az R. a) 17. (2), (4) és (7) bekezdésében, 19. (3) bekezdésében, 20. (4) bekezdésében, 21. (2) bekezdésében, 21/A. -ában 25. (1) bekezdésében, 31. (2) bekezdésében, 33. (4) bekezdésében és 40. -ában az a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője szövegrész helyébe az a kihelyező vezető szöveg, b) 17. (5) bekezdésében, 18. (3) bekezdésében az a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője szövegrészek helyébe az a kihelyező vezető szöveg, c) 17. (3) és (6) bekezdésében, 27. (11) bekezdésében és 37. (2) bekezdésében az A kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője szövegrész helyébe az A kihelyező vezető szöveg lép. 12. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Dr. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes

20 24980 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám IX. Határozatok Tára A Kormány 1798/2014. (XII. 19.) Korm. határozata Ukrajna megsegítését célzó NATO pénzügyi alaphoz történő magyar hozzájárulásról A Kormány 1. az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 21. (6) bekezdésében biztosított jogkörében a NATO által Ukrajna megsegítése céljából felállított a kibervédelmi képességek fejlesztését célzó pénzügyi alapnak történő pénzügyi felajánlás fedezetének biztosítása érdekében 31,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések alcím, 1. Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint. Az átcsoportosítás tekintetében Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: december 30. Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében Felelős: külgazdasági és külügyminiszter Határidő: január felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a NATO által az Ukrajnát megsegítő kibervédelmi képességek fejlesztését célzó pénzügyi alapba történő egyszeri kifizetéséről, és erről tájékoztassa a Miniszterelnökséget, a Nemzetgazdasági Minisztériumot, a Honvédelmi Minisztériumot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, a NATO-t és Ukrajna magyarországi képviseletét. A kifizetést illetően Felelős: külgazdasági és külügyminiszter Határidő: január 15. Dr. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! 2000 főnél népesebb város és község Tisztelt Partnerünk! Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/4934/2008. Munkaanyag a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. szeptember 20. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 24., hétfő Tartalomjegyzék 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról (egységes szerkezetben a 29/2016.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete TERVEZET! A Kormány /2016. (..) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló

Részletesebben

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B A lph. fszt/2. VARGÁNÉ KAISER KATALIN POLGÁRMESTER ASSZONY RÉSZÉRE NAGYVENYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVENYIMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Részletesebben

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez (Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a szociális típusú városrehabilitációs programok akcióterületi

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST Iktatószám: 109-20/2013 Vértesszőlős Község Polgármesterétől 2837 Vértesszőlős Tanács u. 59. Tel./Fax : 34/379-091 * Tel.: 34/379-674 * e-mail: polg.hivatal@vertesszolos.hu * weblap: www.vertesszolos.hu

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba.

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba. szeptember 1 A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásáról szóló 1599/ (IX. 3.) Korm. határozat

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

389/2016. (12.08.) sz. határozata

389/2016. (12.08.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 389/2016. (12.08.) sz. határozata a PÉSZ 2015. évi 12. és 2016. évi 15. sz. módosítási eljárásához kapcsolódóan a településszerkezeti terv jóváhagyásáról

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben