1. Sumarul proiectului

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Sumarul proiectului"

Átírás

1

2

3 Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 1 1. Sumarul proiectului În data de 3 ianuarie 2011 Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România a lansat un proiect strategic de dezvoltare a resurselor umane, care se implementează pe o perioadă de doi ani, vizând dezvoltarea spiritului antreprenorial şi creşterea abilităţilor antreprenoriale ale persoanelor din regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru şi Vest. Ideea principală care a stat la baza dezvoltării proiectului a fost stimularea antreprenoriatului şi implicit creşterea ocupării forţei de muncă în centrele urbane din regiunile de dezvoltare vizate prin crearea de noi întreprinderi, pe de o parte, şi prin consolidarea întreprinderilor existente pe de altă parte. În vederea realizării acestui obiectiv am propus implementarea unei soluţii complexe, compuse din activităţi interdependente şi complementare, adică punerea în practică a unui model integrat de dezvoltare antreprenorială. În ce constă acest model integrat de dezvoltare antreprenorială? În primul rând presupune o abordare integrată, complexă, prin care atenţia este îndreptată nu doar asupra creării de noi afaceri, ci sunt vizaţi şi acei antreprenori care şi-au lansat deja şi îşi conduc propria afacere, dar care au nevoie de formare profesională şi/sau sprijin venit din partea unor experţi pentru a deveni mai competitivi, mai de succes. Totodată, acest model de dezvoltare antreprenorială presupune identificarea şi dezvoltarea unor instrumente variate prin intermediul cărora potenţialii antreprenori, respectiv managerii întreprinderilor mici şi mijlocii pot beneficia de sprijin profesional. Instrumentarul proiectului include cursuri de formare în antreprenoriat şi în management acreditate la nivel naţional, respectiv servicii de sprijin personalizate în vederea iniţierii de noi afaceri sau pentru dezvoltarea celor existente. Elementul-cheie al acestui model integrat de dezvoltare antreprenorială realizat pe parcursul proiectului este o viziune binară orientată, pe de o parte, către realităţile existente, pe de altă parte spre dezvoltarea datorată schimbului de experienţă şi transferului de cunoştinţe la nivel transnaţional. Cartografierea realităţilor existente s-a realizat printr-o serie de cercetări în domeniul antreprenoriatului, desfăşurate în mai multe etape, în timp ce instrumentele orientate spre realităţile viitoare au fost activităţile inovatoare şi transnaţionale, constând

4 2 Idei pentru dezvoltare antreprenorială în adaptarea a două programe de formare profesională: consilier în domeniul dezvoltării antreprenoriale şi manager programe de formare profesională a adulţilor, în vederea pregătirii profesionale a viitorilor specialişti în antreprenoriat, asigurându-se astfel şi sustenabilitatea profesională a rezultatelor proiectului. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din România. Parteneri: Proiectul a fost implementat de Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) în parteneriat cu Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (CCRIT) din Ardeal, cu Fundaţia LAM, cu Asociaţia de Afaceri Ungare în România (A.A.U.R.), respectiv cu Institutul de formare şi cercetare Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatósága. Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) ( Obiectivul principal al Asociaţiei pentru Promovarea Afacerilor în România este sprijinirea procesului de dezvoltare şi structurare a economiei româneşti, respectând libertatea concurenţei economice. În acest sens activitatea asociaţiei are în vedere în primul rând dezvoltarea mediului de afaceri din România, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii. Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (CCRIT) din Ardeal ( Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice este un institut de cercetare socială afiliat facultăţii de sociologie şi asistenţă socială a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specializat în culegerea şi analiza sociologică de date ştiinţifice privind situaţia minorităţilor naţionale, relaţiile interetnice şi multiculturalismul din România. Fundaţia LAM ( Fundaţia LAM este o organizaţie non-guvernamentală care desfăşoară următoarele activităţi de bază: sprijinirea dezvoltării regionale şi zonale, rurale şi urbane, sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării fermelor agricole private şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, sprijinirea educaţiei adulţilor şi a formării profesionale, organizarea de cursuri de formare, schimburi de experienţă, conferinţe, seminarii şi

5 Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 3 stagii profesionale în ţară şi în străinătate, colaborarea cu instituţii, organizaţii publice sau private din ţară şi de dincolo de graniţă cu obiective similare sau asemănătoare şi sprijinirea acestora, propunerea şi realizarea de proiecte proprii, urmărirea proiectelor implementate de organizaţii similare, cu obiective asemănătoare. Asociaţia de Afaceri Ungare în România (A.A.U.R.) ( Asociaţia de Afaceri Ungare în România a luat fiinţă în 2005 la iniţiativa unor oameni de afaceri, respectiv firme care îşi desfăşoară activitatea în România. Obiectivul asociaţiei este stimularea competitivităţii economice în mediul de afaceri din România şi sprijinirea activităţii economice şi a iniţiativelor membrilor săi prin susţinerea şi promovarea relaţiilor de afaceri naţionale şi internaţionale. Institutul de formare şi cercetare Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatósága. ( Institutul de formare şi cercetare Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatósága este un furnizor autorizat de formare profesională cu o experienţă de 18 ani. Printre cele aproape 100 de programe de formare profesională acreditate se numără programe care acoperă domenii importante relevante din punctul de vedere al proiectului, cum ar fi dezvoltarea antreprenorială şi managementul programelor de formare profesională a adulţilor. 2. Pregătirea serviciilor de formare şi metodologia formării Model integrat de dezvoltare antreprenorială: formare şi consiliere Serviciile de formare şi consiliere au fost adaptate nevoilor stabilite anterior ale grupului ţintă. În elaborarea şi implementarea modelului de dezvoltare antreprenorială proiectul a respectat următoarea metodologie: 1. În cazul programelor de dezvoltare antreprenorială au fost realizate studii comparative între nevoile de servicii de formare şi de dezvoltare antreprenorială, respectiv tendinţele şi posibilităţile de dezvoltare antreprenorială existente în regiunile vizate. 2. Specialiştii proiectului au elaborat un model integrat de dezvoltare antreprenorială având două componente majore: prima componentă este constituită

6 4 Idei pentru dezvoltare antreprenorială din programele de formare în management şi antreprenoriat adaptate nevoilor grupului ţintă, a doua componentă din 6 pachete de servicii tematice în conformitate cu nevoile beneficiarilor, stabilite anterior. 3. Consilierii centrelor regionale au implementat modelul de dezvoltare antreprenorială în cadrul centrelor regionale de dezvoltare antreprenorială şi, la cerere, s-au deplasat şi pe teren. O parte a grupului ţintă a luat parte doar la cursuri de formare, o parte a beneficiarilor a cerut doar servicii de consiliere, şi au existat persoane care au solicitat atât formare, cât şi consiliere. Oferta de cursuri Serviciile de formare şi consiliere dezvoltate în cadrul proiectului au fost asigurate de centrele regionale care funcţionează în câte un oraş din cele trei regiuni vizate (pentru Regiunea Centru Târgu Secuiesc, pentru Regiunea Nord-Vest Marghita, apoi Săcueni, pentru Regiunea Vest Jimbolia). Formările au vizat, pe de o parte, competenţele-cheie şi profesionale necesare eficientizării întreprinderilor deja existente. Astfel, managementul proiectelor, managementul resurselor umane, respectiv managementul proceselor au făcut parte din formările furnizate; aceste trei domenii au fost definite pe baza experienţelor anterioare ale partenerilor de formare şi a nevoilor de formare anterioare. Pe de altă parte, în cazul întreprinderilor potenţiale a avut loc o evaluare a necesităţilor de formare pe baza cărora au fost selectate trei domenii de formare a competenţelor antreprenoriale: înfiinţarea unei întreprinderi noi, marketing şi schimbarea organizaţională. În cadrul cursurilor de formare gratuite şi acreditate, beneficiarii serviciilor de formare au avut posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile antreprenoriale şi manageriale legate de următoarele domenii, ocupaţii: Cursuri de formare pentru potenţiali antreprenori vizând dezvoltarea competenţelor antreprenoriale: trei cursuri de formare a câte 40 de ore fiecare, cu conţinut diferit: Cunoştinţe antreprenoriale pentru începători Marketing competitiv pentru începători Organizarea Schimbărilor Schimbarea Organizaţiilor Cursuri de management pentru personalul de conducere din IMM-uri: Manager de proiect(cod COR: ), 60 de ore de formare; Manager resurse umane (cod COR: ), 60 de ore de formare;

7 Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 5 Manager îmbunătăţire procese (cod COR: ), 60 de ore de formare. În fiecare regiune au avut loc câte două cursuri de formare în cadrul celor şase programe de formare amintite, depăşindu-se numărul de 15 persoane pe curs prevăzut iniţial, astfel numărul total de participanţi a ajuns în final la 584, din care 561 au absolvit cursurile cu diplomă. Pentru fiecare program de formare suporturile de curs tradiţionale sunt însoţite de e-learning, care poate fi accesat de un public mai larg pe site-ul proiectului ( Metodologia elaborării programelor şi a dezvoltării curriculare Evaluarea necesităţilor de formare în cadrul unui studiu de cercetare Stabilirea tematicii programelor de formare de abilităţi antreprenoriale în cadrul pachetului de activităţi de cercetare a început prin analiza densităţii regionale a întreprinderilor mici şi mijlocii pe baza datelor şi statisticilor disponibile (bazele de date ale firmelor, alte surse). A urmat apoi analiza culturii şi obiceiurilor antreprenoriale în cadrul unui eşantion de peste 3000 de persoane, apoi evaluarea necesităţilor de dezvoltare antreprenorială pe un eşantion de 1005 antreprenori. Au avut loc 13 interviuri focus-grup cu participarea a 130 de persoane, membrii focus-grupurilor fiind potenţiali antreprenori, respectiv manageri de întreprinderi. Prelucrarea datelor s-a făcut în grupuri de lucru formate de experţi cercetători. Pe baza preferinţelor exprimate de cei chestionaţi în cadrul studiului de cercetare au fost stabilite trei domenii de formare a capacităţilor antreprenoriale: înfiinţarea şi managementul întreprinderilor, cunoştinţe de bază de marketing şi schimbarea organizaţională. Cele trei pachete de cursuri au fost acreditate ca program de formare coerent sub denumirea de dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale. Definirea exactă a cursurilor de management s-a realizat deja în etapa de proiectare, dat fiind că din experienţa anterioară a partenerilor a reieşit în mod evident nevoia de formare de manager de proiect, de manager resurse umane şi de manager îmbunătăţire procese.

8 6 Idei pentru dezvoltare antreprenorială Elaborarea programei şi dezvoltarea curriculară Partenerul responsabil pentru elaborarea programei şi pentru dezvoltarea curriculară a fost Institutul de formare şi cercetare Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatósága care, în spiritul transferului transnaţional de cunoştinţe, a furnizat atât recomandări metodice, cât şi sprijin de specialitate pentru partenerii formatori. În elaborarea programei şi dezvoltarea curriculară dezvoltatorii s-au inspirat din instrumentarul metodelor DACUM şi SCID. Una din ideile fundamentale ale acestei metodici este elaborarea unei programe bazate pe analiza postului pentru ca, pe parcursul formării, formabilul să-şi însuşească cunoştinţe legate de sarcinile de lucru ce trebuie realizate, să exerseze executarea lor, să-şi dezvolte, în ultimă instanţă, competenţele necesare îndeplinirii eficiente ale sarcinilor de lucru ale unui post dat. Componenţa grupurilor de lucru pentru dezvoltare, coordonate de Institutul de formare şi cercetare, a fost unitară: la elaborarea fiecărei programe, respectiv la fiecare dezvoltare curriculară au luat parte un coordonator, mai mulţi experţi şi un expert în acreditare. Coordonarea generală a grupurilor de lucru a intrat în sarcina unui responsabil de specialitate delegat de Institut, monitorizat de membrii managementului de proiect. Produsul procesului de dezvoltare constă în 6 programe de formare modulare şi 6 suporturi de curs biligve aferente, accesibile gratuit în ambele limbi pe site-ul oficial al proiectului în meniul Publicaţii. Componenţa pachetelor de cursuri Cele şase pachete de cursuri prezintă o structură unitară şi au rolul de a-i sprijini atât pe formatori, cât şi pe cursanţi pe parcursul formării. Suporturi de curs: Pentru fiecare unitate de competenţă majoră s-a realizat câte un suport de curs care cuprinde informaţii de specialitate, adică cunoştinţele teoretice. Acest manual este instrumentul de bază al formatorului, pe care acesta îşi construieşte conţinutul cursului, în acelaşi timp sprijină formabilii în pregătirea lor pentru examen. Suportul de curs include şi un vocabular care conţine termenii de specialitate utilizaţi frecvent şi explicaţia lor.

9 Ghid pentru formatori: Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 7 Fiecărui suport de curs i s-a anexat un ghid pedagogic care îi ajută pe formatori în proiectarea şi desfăşurarea părţii practice a cursului. Ghidurile pedagogice conţin exerciţii, studii de caz şi chiar scenarii didactice detaliate, care îi oferă formatorului posibilitatea furnizării unui curs eficient chiar dacă nu a mai predat cursul respectiv. Exerciţii de autoevaluare: Fiecărui suport de curs îi sunt ataşate seturi de teste sau de exerciţii cu scopul de a-i sprijini pe formabili în învăţarea independentă, dar ele pot fi aplicate cu succes şi în timpul cursurilor destinate evaluării colective a cunoştinţelor sau aprofundării materiei. Ghiduri orizontale: Ghidurile orizontale reprezintă un plus de valoare deoarece oferă, dincolo de informaţiile de specialitate obligatorii, cunoştinţe legate de două obiective fundamentale: asigurarea egalităţii de şanse şi favorizarea dezvoltării sustenabile. Aceste aspecte apar în suporturile de curs în funcţie de tematică, de exemplu în cursul destinat formării de manager resurse umane există un capitol separat despre asigurarea egalităţii de şanse şi prevenirea discriminării în angajarea şi ocuparea forţei de muncă, iar în suportul de curs manager de proiect se pune problema integrării în proiect a elementelor dezvoltării sustenabile, printre care conştiinţa ecologică. Principiile formării Principiul de bază al formării profesionale a adulților aplicat pe parcursul proiectului este acela că scopul formării este transmiterea şi însuşirea competențelor (cunoştinţe, aptitudini, atitudini) necesare îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor de lucru ale unei ocupaţii, ale unui post de muncă. De aceea, în cadrul cursurilor oferite de proiect formabilii şi-au însuşit cunoștințele practice care i-au sprijinit în realizarea sarcinilor lor de lucru. Un alt principiu de bază: dezvoltarea competențelor se bazează pe 4 piloni aflaţi în strânsă interdependenţă: identificarea și analiza cunoștințelor şi experienţelor anterioare;

10 8 Idei pentru dezvoltare antreprenorială completarea acestora cu noi cunoştinţe, în principal cu cunoștințele practice și experiența de muncă a specialiştilor domeniului dat; aplicarea practică a noilor cunoştinţe în cadrul formării practice; integrarea competenţelor însuşite în activitatea managerială cotidiană. Participanţii la cursurile furnizate prin proiect au beneficiat de suport personalizat pe toată durata procesului de învăţare. În acest scop au existat serviciile de mentorat, sistemul e-learning, respectiv materialele de curs suporturi de curs, ghiduri şi caiete de exerciţii dezvoltate de experţi în funcţie de necesităţile speciale ale grupului ţintă. Metode de formare Metodele şi instrumentele utilizate pe parcursul formării au inclus următoarele elemente: Activităţi interactive prin utilizarea de întrebări Jocuri de rol Proiecte în grupuri mici Problematizare, rezolvare de probleme practice Brainstorming Exerciții practice individuale și în echipă Teste, chestionare tematice Studii de caz Activităţi de grup pentru soluţionarea conflictelor Exerciții de comunicare verbală și nonverbală Exerciții de autoevaluare Exerciții, jocuri de teambuilding și de dezvoltare personală Evaluarea cursurilor de formare a avut loc oral, vizual, respectiv prin chestionare. Evaluarea cunoştinţelor s-a făcut la începutul, pe parcursul şi la încheierea cursurilor prin exerciţii teoretice şi practice. Examinarea a avut loc conform metodologiei de evaluare valabile pentru sistemul de formare profesională a adulţilor din România, dintre cei 585 de participanţi 561 au absolvit cu succes cursul, obţinând diplomă recunoscută la nivel naţional. Plusvaloare: adaptare transnaţională de programe şi ateliere de adaptare

11 Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 9 Pe lângă cele şase programe de formare furnizate prin proiect au fost adaptate, în cadrul pachetului de activităţi transnaţionale, şi două programe de formare inovatoare de câte 120 de ore. Programele de formare adaptate au pregătit participanţii în legătură cu două ocupaţii noi care joacă un rol important în domeniul stimulării culturii antreprenoriale şi al dezvoltării antreprenoriale şi care nu figurează în prezent pe lista ocupaţiilor din România. Aceste două ocupaţii inovatoare sunt consilier în domeniul dezvoltării antreprenoriale şi manager programe de formare profesională a adulţilor. Partenerul responsabil pentru dezvoltarea celor două cursuri de formare a fost Institutul de formare şi cercetare Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatósága. Grupurile de lucru, compuse din experţi din Ungaria şi România, au analizat în cadrul unui atelier de adaptare cele două programe acreditate ale partenerului din Békéscsaba şi le-au adaptat la necesităţile şi specificul local. Elaborarea suportului de curs a avut loc şi ea în cadrul unor grupuri de lucru comune, experţii români participând la elaborarea şi adaptarea acelor module în cazul cărora cunoaşterea realităţilor locale a fost indispensabilă, ca de exemplu partea referitoare la organizarea cursurilor de formare din cadrul cursului Manager programe de formare profesională a adulţilor, dat fiind că aceasta trebuie să fie în concordanţă cu legislaţia din România. Rezultatul muncii comune s-a concretizat în două suporturi de curs inovatoare excelente, accesibile oricui atât în limba română, cât şi în maghiară, pe site-ul oficial al proiectului în meniul Publicaţii. În cadrul activităţilor transnaţionale au fost organizate şi două cursuri model, pe parcursul cărora 18 potenţiali antreprenori au avut posibilitatea de a se familiariza cu ocupaţiile de consilier în domeniul dezvoltării antreprenoriale şi manager programe de formare profesională a adulţilor. Încă un plus: harta de formare profesională Despre rolul şi importanţa hărţii de formare profesională coordonatorul partenerului transnaţional a declarat următoarele: Grupul nostru de lucru a avut o misiune de pionierat în întocmirea aşa-numitei hărţi

12 10 Idei pentru dezvoltare antreprenorială de formare profesională. Un experiment de o asemenea anvergură, extins pe teritoriul întregului Ardeal, pe cele trei regiuni de dezvoltare, nu a mai avut loc până acum. Dar experienţele anterioare de formare şi de dezvoltare, precum şi preocuparea pentru a construi ceva pentru viitor au asigurat premisele acestei sarcini noi, fără precedent. Am elaborat în comun o metodă conform căreia primul pas a fost analiza rezultatelor programului de cercetare din cadrul proiectului - care a însumat necesităţile de formare ale actualilor şi potenţialilor antreprenori din oraşele mici din Ardeal prin metode chestionarului - apoi am trecut în revistă situaţia şi premisele sectoarelor primare, secundare şi terţiare din regiunile de dezvoltare, după care a urmat pronosticul formării profesionale a adulţilor şi elaborarea bazei metodologice, respectiv a programelor-model. La baza întocmirii hărţii de formare profesională - adică la baza creării unei viziuni fundamentate despre dezvoltarea viitoare a formării profesionale în Ardeal - a stat un nou model de colaborare: crearea unei reţele, organizarea de clustere. Cu acest nou model - colaborarea dintre clusterele de ramură industrială şi clusterele de cunoştinţe realizarea unei oferte de formare profesională corespunzătoare nevoilor antreprenoriale poate lua o altă direcţie. Acest lucru este necesar deoarece metodele puse în aplicare până acum în statele din regiunea noastră în timpul celor două decenii de trecere la economia de piaţă nu au reuşit să armonizeze oferta şi cererea de forţă de muncă, respectiv sistemele de formare profesională cu nevoile reale.(molnár György) Publicaţia este accesibilă gratuit în limbile română şi maghiară pe site-ul oficial al proiectului în meniul Publicaţii. 3. Detalii despre suporturile de curs În urma pregătirii din punct de vedere profesional a cursurilor de formare furnizate de proiect au rezultat şase suporturi de curs modulare: 4. Manager de proiect; 5. Manager resurse umane; 6. Manager îmbunătăţire procese; 7. Cunoştinţe antreprenoriale pentru începători; 8. Marketing competitiv pentru începători; 9. Organizarea schimbărilor Schimbarea Organizaţiilor.

13 Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 11 Suporturi de curs: Management Manager de proiect (suport de curs) Prin planificarea strategică se identifică starea care se vrea a fi atinsă şi se prevăd activităţi prin desfăşurarea cărora se realizează starea dorită. Planificarea strategică presupune şapte paşi de bază: pornirea procesului, analiza situaţiei şi evaluarea resurselor, implicarea grupului ţintă, identificarea elementelor strategice şi dezvoltarea strategiei, crearea grupului de lucru, implementarea planurilor operaţionale, monitorizarea şi evaluarea. Una din etapele esenţiale ale dezvoltării o constituie analiza situaţiei, identificarea problemei şi planificarea. Metoda de analiză a situaţiei: cea mai răspândită este analiza SWOT. Stabilirea obiectivului. Dacă stabilirea situaţiei actuale este corectă şi previziunea este bine determinată, este foarte uşor să se stabilească acele domenii în care sunt necesare dezvoltări. Obiectivele strategice trebuie să fie concrete şi direcţionate spre un anumit domeniu. Planificarea resurselor. Fiecare membru al echipei de proiect îşi are propria sarcină. Cunoaşterea exactă a sarcinilor contribuie la evitarea conflictelor pe durata implementării proiectului. Bugetul. Cheltuielile pot fi: cheltuieli cu forţa de muncă, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru servicii (executanţi contractaţi), cheltuieli pentru mecanizare şi echipamente, cheltuieli cu managementul de proiect, cheltuieli administrative, cheltuieli cu contribuţii, taxe, asigurări şi licenţe, cheltuieli generate de inflaţie. Monitorizarea proiectelor. În cadrul unui proiect monitorizarea înseamnă analiza realizării anumitor activităţi în lumina obiectivelor stabilite în prealabil. Scopul principal al acestei activităţi care însoţeşte tot ciclul de viaţă al proiectului este corectarea din timp a activităţilor care se abat de la obiectivele iniţiale. Prin monitorizare se poate urmări şi, în caz de nevoie, se poate îmbunătăţi performanţa. Există: monitorizare externă şi monitorizare internă. Relaţii cu mass-media. Obiectivul PR-ului extern al organizaţiei sau al proiectului nu este doar acela de a se adresa participanţilor, ci şi de a se face mai cunoscut prin aceste manifestări, de a stabili noi relaţii cu presa şi de a le revigora pe cele existente. Monitorizare media. Procesul de monitorizare a presei poate fi necesară din mai multe motive şi fiecărui obiectiv îi corespunde o altă metodă de monitorizare,

14 12 Idei pentru dezvoltare antreprenorială sistematizare şi arhivare. Realizarea arhivei Monitorizarea presei şi realizarea arhivei intră, de obicei, în atribuţiile aceleiaşi persoane sau ale aceluiaşi grup, de aceea este bine ca aceşti paşi să fie trataţi ca părţi ale aceluiaşi proces. Documentaţia referitoare la presă poate să fie generală, când grupul realizează o trecere în revistă a presei zilnice, sau tematică, în cazul în care include toate apariţiile legate de un anumit subiect, o anumită organizaţie sau un anumit eveniment. Comunicarea internă şi externă în cadrul proiectului La baza comunicării în cadrul unei instituţii, a unei campanii sau a unui proiect se află planul de comunicare, ce are drept scop stabilirea unei comunicări în concordanţă cu o strategie unitară şi temeinic gândită. Planul conţine descrierea situaţiei organizaţiei sau proiectului, scopul activităţilor comunicaţionale, actorii externi şi interni, mesajele şi canalele de comunicare care li se adresează. Părţile planului de comunicare sunt următoarele: evaluarea situaţiei, proiectarea comunicării interne, proiectarea comunicării externe, construirea imaginii, proiectarea comunicării în situaţii de criză. Formarea brandului are o importanţă deosebită din mai multe motive: consolidează buna reputaţie, formează fidelitatea faţă de marcă, garantează calitatea standard, creşte valoarea produsului, dă sentimentul de apartenenţă la o comunitate. Canale de comunicare. Instrumente ATL: presa scrisă, radio, televiziune, cinema, internet şi domeniu public. Instrumente BTL: promoţiile, design-ul, marketingul direct, instrumente de PR, marketingul de evenimente, activităţile de sponsorizare. Planificare media. Instrumentele utilizate în planul de comunicare se bazează pe planificarea media, care combină, cumpără şi utilizează mijloacele media în funcţie de obiective. Primul pas al planificării este elaborarea planului media, urmat de alegerea şi cumpărarea vehiculelor media, apoi pregătirea şi demararea campaniei efective. Manager resurse umane (suport de curs) Suportul de curs este compus din cinci module referitoare la managementul re-

15 Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 13 surselor umane, module care acoperă cele mai importante aspecte ale resurselor umane, de la proiectarea posturilor de muncă şi evaluarea performanţei până la tehnica motivării şi dezvoltării resurselor umane. La fel ca celelalte, şi acest suport de curs completează cunoştinţele teoretice cu cele practice prin exerciţii scurte, exerciţii de autoevaluare şi rezolvările acestora. Primul modul pune bazele MRU, defineşte noţiunea şi modelul managementului resurselor umane. Al doilea modul cuprinde analiza şi proiectarea posturilor de muncă, respectiv diferitele tehnici de evaluare ale acestora. Conţinutul postului e dat de un sistem determinat de sarcini care trebuie realizate, atribuţii şi competenţe, care reprezintă piatra de temelie a oricărei organizaţii. Analiza postului este deosebit de importantă deoarece cu ajutorul ei pot fi definite obiectivele şi conţinutul anumitor posturi, nivelul răspunderii, respectiv competenţele pe care trebuie să le aibă la angajare cel care se prezintă la acel post. Modulul III prezintă cele mai importante aspecte ale asigurării forţei de muncă, inclusiv recrutarea, selecția și angajarea forţei de muncă. Acesta este un proces de proiectare important în viaţa organizaţiilor, având ca obiectiv principal asigurarea unei forţe de muncă ce dispune de cunoştinţele şi calificarea necesare funcţionării eficiente a organizaţiei. În planificarea necesarului de forţă de muncă trebuie avuţi în vedere 2 factori care, coroboraţi, dau necesarul de forţă de muncă al întreprinderii: necesarul de efectiv cantitativ: determinarea numerică a necesarului de forţă de muncă pentru executarea sarcinilor; efectivul calitativ: priveşte calificarea forţei de muncă. Pentru aceasta trebuie desigur prognozat necesarul de personal, care determină cantitatea şi componenţa forţei de muncă pentru ca organizaţia să poată fi funcţională: pentru această prognoză trebuie luate în considerare performanţa organizaţională, obiectivele de productivitate, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli. Modulul IV se referă la dezvoltarea abilităţilor responsabililor de MRU şi tratează teme precum trăsături de personalitate, relaţii şi comunicare interpersonale, citirea semnelor, profilare, respectiv managementul conflictelor. Cunoaşterea acestor domenii este deosebit de importantă pentru lucrătorii din domeniul

16 14 Idei pentru dezvoltare antreprenorială MRU deoarece cunoştinţele de specialitate nu sunt suficiente pentru a-i trata eficient pe angajaţii unei întreprinderi. Comportamentul eficient şi corect faţă de oameni este o artă, iar modulul IV transmite tot ceea ce trebuie să ştie obligatoriu un manager de resurse umane. Ultimul modul al suportului de curs se referă la motivarea şi dezvoltarea resurselor umane, care constituie domenii importante ale managementului resurselor umane dat fiind că unul din factorii cei mai importanţi ai performanţei în muncă este motivaţia. Există numeroase studii în acest domeniu: o tipologie posibilă este cea a teoriilor motivaţionale de conţinut (legate de nevoi), care prezintă motivaţia ca pe o activitate orientată spre satisfacerea nevoilor umane, în timp ce cealaltă tipologie posibilă este cea a teoriilor motivaţionale procesuale, care analizează motivaţia ca fiind un proces psihologic şi caută să explice ce anume alimentează şi motivează comportamentul uman. Dezvoltarea motivaţiei umane este o muncă ce presupune mai mulţi actori, dar se pot distinge două nivele: angajaţii: obiective, nevoi, abilităţi individuale ce le motivează evaluarea nivelului de motivaţie; organizaţia: dezvoltarea motivaţiei angajaţilor crearea instrumentelor necesare apariţiei motivaţiei, aplicarea unor instrumente şi tehnici care asigură menţinerea şi creşterea a motivaţiei. A doua parte a modulului conţine o prezentare mai detaliată a dezvoltării resurselor umane, mai ales a acelor tehnici care pot fi realizate la locul de muncă. Printre acestea se numără învăţarea prin acţiune, rotaţia posturilor, detaşarea internă, suplinirea, mentoratul, coaching, participarea la cursuri de formare, ateliere de lucru, călătorii de studiu. Manager îmbunătăţire procese (suport de curs) Cursul de formare de manager îmbunătăţire procese se adresează acelor manageri de IMM-uri care doresc să cunoască şi să gestioneze corespunzător procesele interne, care vor să prevină risipa de resurse umane, care sunt gata să considere schimbările ca fiind oportunităţi, respectiv celor care vor să aplice bunele practici confirmate în timp pentru a diminua costurile suplimentare care decurg din performanţa scăzută. Noţiunea de antreprenor s-a extins în zilele noastre şi la persoana fizică autoriza-

17 Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 15 tă, care este în acelaşi timp manager, om de afaceri şi inovator. În sens mai larg noţiunea include şi societăţile în nume colectiv, precum şi reprezentanţii societăţilor comerciale. Succesul întreprinderilor depinde în mare măsură de atenţia care a fost acordată pregătirii lor. Pe lângă analiza factorilor care influenţează fezabilitatea unei idei de afacere trebuie studiată piaţa, mediul economic şi social, posibilităţile financiare, precum şi condiţiile tehnice. Cunoştinţe de management. Fiecare situaţie de management este unică, de aceea este necesar ca managerul să aibă credibilitate, respectiv voinţă şi aptitudini care să-i orienteze pe oameni spre obiectivul comun. Procesul de management este un şir de acţiuni desfăşurate de la stabilirea obiectivului până la realizarea lui. Economia întreprinderii. Bazele teoretice sunt formate din mai multe ştiinţe interdisciplinare: microeconomie, teoria organizaţiilor, teoria sistemelor, teoria contingenţei, conceptul părţi-interesate, abordare strategică. În atitudinea întreprinderii faţă de piaţă trebuie avute în vedere piaţa şi actorii pieţei, politica preţului, funcţionarea pieţei împreună cu cererea şi oferta, şi nu trebuie neglijate nici consumatorul şi decizia consumatorului. Managementul proceselor este totalitatea activităţilor orientate spre proiectarea, reglementarea şi dezvoltarea proceselor. Proiectarea proceselor cuprinde fixarea obiectivelor şi asigurarea instrumentelor necesare realizării lor. Reglementarea proceselor este direcţionată spre realizarea cerinţelor necesare proceselor. Prin dezvoltarea proceselor se încearcă creşterea performanţei şi eficienţei acestora. Schimbările organizaţionale. Problemele de conţinut ale schimbărilor organizaţionale analizează ce anume şi în ce măsură se schimbă în cadrul organizaţiilor. Aspectele legate de procesele schimbărilor organizaţionale se referă la modul şi viteza desfăşurării schimbărilor, la măsura în care schimbările sunt controlate şi respectă planul prealabil, respectiv la măsura în care angajaţii organizaţiei şi alţi actori critici sunt implicaţi în procesul de planificare şi de implementare a schimbărilor. Numim schimbare organizaţională orice transformare a caracteristicilor importante ale organizaţiilor. Aceste schimbări se pot referi la: procesele de funcţionare caracteristice organizaţiei, tehnologia caracteristică organizaţiei, outputurile organizaţionale, structura organizaţională, cultura organizaţională, comportamentul organizaţiei, relaţiile de putere ale organizaţiei, sistemul său de interdependenţe.

18 16 Idei pentru dezvoltare antreprenorială Latura umană a proceselor de schimbare. Organizaţiile care învaţă au trei caracteristici fundamentale: gândirea sistemică, aceasta fiind capacitatea de a vedea procesele desfăşurate în lume ca pe un sistem şi de a acţiona în consecinţă; exerciţiile care facilitează dialogul creativ şi activitatea coordonată; cultura organizaţională, bazată pe valorile de rang înalt ale dragostei şi compasiunii. Managementul conflictelor. În situaţii conflictuale putem urmări pe de o parte realizarea propriilor obiective, totodată putem lua în calcul, într-o măsură mai mare sau mai mică, şi interesele celuilalt pe lângă interesele proprii. Motivare, angajament. Pentru realizarea unui proces de schimbare sunt absolut necesare şi inevitabile motivarea şi angajamentul participanţilor faţă de proces. Acest lucru poate facilita crearea acelei mase critice care asigură ca organizaţia să depăşească impasul pe parcursul procesului de schimbare. Suporturi de curs: Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale Cunoştinţe antreprenoriale pentru începători (suport de curs) Acest suport de curs include şase module şi le oferă participanţilor cunoştinţele teoretice şi practice necesare înfiinţării unei întreprinderi, precum şi cunoştinţe financiare şi bancare de bază, cunoştinţe de dreptul muncii (drepturi şi obligaţii) care le facilitează în mare măsură munca în raport cu organele de control. Suportul de curs conţine numeroase anexe şi formulare cu care antreprenorii începători vor intra în contact la Oficiul Registrului Comerţului. Primul modul prezintă diverse definiţii ale antreprenoriatului, aduce în discuţie spiritul antreprenorial, rolul funcţional al antreprenorilor, totodată desfiinţează miturile (de ex. antreprenorii se nasc, nu se fac) care există în conștiința colectivă. Pe baza literaturii de specialitate autorul prezintă elementele profilului antreprenorial, a căror existenţă pot contribui la succesul întreprinderii: angajament şi determinare, obsesia oportunităţii, toleranţa faţă de risc, creativitate, motivare spre a excela şi leadership. Modulul II se ocupă de diversele tipuri de întreprinderi - persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, societăţi comerciale -, face o scurtă prezentare a caracteristicilor acestora şi oferă lista documentelor necesare pentru înmatriculare. Modulul III oferă cunoştinţe financiare pentru antreprenori, în special pentru societăţile comerciale cu răspundere limitată (SRL). Cunoaşterea legislaţiei este,

19 Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 17 de fapt, primul pas pentru cel care îşi propune înfiinţarea unei întreprinderi: dacă antreprenorul nu dispune de cunoştinţele necesare în acest domeniu, el poate întâmpina mai târziu dificultăţi în contabilitate sau la anumite controale. Modulul IV al suportului de curs conţine cunoştinţe elementare de dreptul muncii. La început se discută problema selecţiei personalului şi se pune întrebarea: cum poate fi determinat necesarul optim de personal într-o întreprindere?, deoarece nu întotdeauna este nevoie de un nou angajat, uneori este suficientă o mai bună organizare, eventual reorganizare în cadrul întreprinderii. Există însă câteva aspecte cu ajutorul cărora se poate stabili cu uşurinţă dacă întreprinderea are nevoie sau nu de forţă de muncă. Modulul V al suportului de curs prezintă drepturile și obligațiile antreprenorului în fața unui organ de control. Acest lucru est important deoarece în ultimii ani numărul de controale din partea mai multor instituţii financiare a crescut, ceea ce îi determină pe managerii de întreprinderi, pe investitori, dar şi persoanele fizice, să fie interesate în a-şi cunoaşte drepturile şi obligaţiile, deoarece numai astfel îşi pot apăra drepturile. Ultimul modul conţine informaţii legate de procedurile bancare. Şi acest domeniu este deosebit de important pentru un antreprenor începător, dat fiind că tranzacţiile financiare sunt efectuate deseori prin intermediul băncilor. De aceea acest modul îi învaţă pe antreprenori cum să efectueze proceduri bancare de bază, cum ar fi depuneri şi ridicări de numerar, schimb valutar, diferite încasări şi plăţi (în lei şi valută, cu cecuri) sau servicii de tip internet banking, din ce în ce mai răspândite în ziua de azi şi indiscutabil eficiente. Marketing competitiv pentru începători (suport de curs) Dacă nu faci publicitate întreprinderii tale este ca şi cum i-ai face cu ochiul unei fete în întuneric. Tu ştii ce faci, dar în afară de tine nu ştie nimeni. spune Stuart H. Britt. Într-adevăr, un marketing bun este o chestiune de viaţă şi de moarte în viaţa unei întreprinderi deoarece, în momentul înfiinţării, ea nu dispune nici de un brand cunoscut, nici de o piaţă sau o clientelă semnificativă. Acestea trebuie construite chiar de la bază. Recunoscând această necesitate, suportul cursului de marketing se compune din trei module substanţiale, având următoarea tematică: comunicare în afaceri, negocierea în afaceri şi cunoştinţe de marketing.

20 18 Idei pentru dezvoltare antreprenorială Tema primului modul este comunicarea în afaceri, care devine un element din ce în ce mai important al întreprinderii, al organizaţiei noastre, deoarece nu este totuna ce spunem despre organizaţia noastră şi cum o spunem, nici modul în care comunicăm în interiorul organizaţiei. Tematica rezumă informaţiile teoretice, metodice şi practice pe care trebuie să le cunoască un bun manager, un antreprenor începător, respectiv angajaţii, pentru a comunica eficient şi pentru a se folosi cu succes de instrumentele de comunicare pe care le au la dispoziţie. În epoca noastră digitală nu comunicăm doar prin mesaje, de aceea întreprinderile, organizaţiile trebuie să fie pregătite pentru a face faţă provocărilor venite din partea noilor instrumente media. Al doilea modul prezintă tehnicile şi uzanţele negocierii în afaceri. Aşa cum remarcă autorul, comunicarea în domeniul afacerilor devine din ce în ce mai hotărâtoare deoarece lupta pentru clienţi este tot mai acerbă, clienţi care uneori sunt dificil de cunoscut şi se întâmplă ca afacerea propusă să nu corespundă aşteptărilor lor. Pe această bază deosebim trei tipuri de clienţi: Atotcunoscătorul: Eu ştiu tot! ; Neîncrezătorul: Cred că ştiu despre ce este vorba, dar rămâne să mai discutăm; Nababul: Preţul contează mai puţin, eu aştept rezultate. O tehnică recomandată/utilizată cu clienţii este comunicarea interpersonală, care se bazează pe ascultarea lor cu multă răbdare. Acest lucru este facilitat dacă ofertantul face impresia unei persoane credibile, de încredere. Modulul III prezintă cunoştinţele de marketing indispensabile pentru o întreprindere. Marketingul este definit ca fiind ştiinţa şi arta de a vinde, iar în accepţia lui Philip Kotler este un proces social şi managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi ceea ce îşi doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse şi servicii de o anumită valoare. Sub influenţa pieţei, societăţile comerciale trebuie să-şi însuşească o viziune de marketing, deoarece succesele unor companii renumite se datorează, conform propriilor lor spuse, derulării eficiente a proceselor de afaceri interne, inovării din domeniul produselor şi stabilirii de relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii/ distribuitorii.

21 Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 19 Pe lângă acestea trebuie avute în vedere desigur componentele mediului ambiant al întreprinderii: macromediul: format din acei factori pe care întreprinderea nu îi poate influenţa, dar pe care trebuie să îi aibă în vedere în elaborarea strategiei sale: factori sociali, tehnici, de mediu, economici şi politici micromediul: se referă la specificul firmei în sine, grad de dezvoltare, nivel tehnologic, relaţia dintre vânzători, clienţi. Influenţa acestor factori apare şi în strategia de piaţă a întreprinderii, care constă într-o combinație unitară a diferitelor variabile de marketing - produs, preț, distribuție şi promovare ale unui instrument de realizare a politicii de marketing a firmei: mixul de marketing. Organizarea Schimbărilor Schimbarea Organizaţiilor (suport de curs) Întrebările legate de schimbări, printre care câteodată inevitabilele situaţii de urgenţă, sunt esenţiale pentru antreprenorii începători deoarece din lipsă de experienţă antreprenorială ei nu au rutina necesară pentru a gestiona cu uşurinţă schimbările. Primul şi cel mai important pas al gestionării schimbării este să ştim că ea va avea loc. În spiritul acestei recunoaşteri cursul de management al schimbării îşi propune dezvoltarea unor competenţe cu ajutorul cărora vom fi capabili, ca antreprenori începători, să recunoaştem procesele de schimbare - din ce în ce mai frecvente în zilele noastre -, să ne pregătim pentru ele şi să le gestionăm eficient. Suportul de curs este compus din patru module, care se referă la procesul şi cauzele schimbărilor din interiorul organizaţiilor, la modelele, precum şi instrumentele managementului schimbării. Primul modul prezintă procesul, dimensiunile și nivelurile schimbării, având ca scop definirea noţiunii de management al schimbării, şi în cadrul ei discută despre elementele proceselor de schimbare la nivel de organizaţie, de grup şi de individ. Modulul oferă răspunsuri mai ales la schimbările din interiorul organizaţiei şi la provocările cărora acestea trebuie să le facă faţă. De aceea acest modul se referă la mai multe dimensiuni, mai multe abordări ale organizaţiei: (1) organizaţia privită ca dispozitiv, ca maşină; (2) organizaţia privită ca sistem politic; (3) organizaţia privită ca organism; (4) organizaţia

22 20 Idei pentru dezvoltare antreprenorială ca schimbare, transformare permanentă. Exerciţiul din manual este legat tot de acest subiect: printre cele 4 tipuri prezentate cursanţii trebuie să-l găsească pe acela care caracterizează cel mai bine organizaţia în care lucrează şi să argumenteze alegerea făcută. Al doilea modul se referă la forțele, reacțiile și anumite motive privind schimbarea. Autorul face distincţia între două tipuri de schimbări: cea internă şi cea externă. Prin schimbare externă înţelegem, de exemplu, schimbările produse după revoluţia din 1989, cum ar fi trecerea de la o economie planificată la economia de piață, posibilitatea alegerilor libere, alinierea la organizaţiile de integrare vesteuropene. Schimbările interne sunt cele care au loc în interiorul organizaţiilor şi se manifestă sub formă de forţe care promovează schimbarea (cu toate acestea ele pot fi şi forţe împotriva schimbării, care se manifestă prin rezistenţa la schimbare la nivel de individ sau de organizaţie). Modulul III prezintă modelele, metodologiile şi instrumentele managementului schimbării. În această accepţiune managementul schimbării se referă la implementarea de soluţii noi, respectiv la schimbările ce au loc în cadrul organizaţiei la nivel de management şi de angajaţi. Modelul schimbării în opt paşi al lui Kotter crearea unei senzaţii de urgenţă crearea unei viziuni a schimbării Îndepărtarea obstacolelor consolidarea schimbării crearea unei coaliţii puternice comunicarea viziunii crearea unor beneficii imediate, câştiguri pe termen scurt implementarea schimbării în cultura organizaţională Modulul IV descrie instrumentele, cunoştinţele şi competenţele managementului schimbării. Aflăm din introducere deja că mediile noi, cum ar fi de exemplu reţelele de socializare, blogurile, diferitele programe de educaţie on-line, au o

23 Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 21 influenţă puternică asupra activităţilor comerciale, în consecinţă comunicarea între organizaţii şi în interiorul organizaţiilor se schimbă şi ea. Pentru ca organizaţiile să se poată adapta la timp şi în mod eficient la aceste schimbări, managementul schimbării propune mai multe instrumente, dintre care putem cunoaşte în detaliu două: Managementul prin obiective (MpO) şi Business Process Reengineering (BPR) - o schimbare de mentalitate. 4. Structura suporturilor de curs 1. DENUMIREA CURSULUI DE FORMARE: MANAGER DE PROIECT Suportul de curs se compune din cinci module, fiecare dezvoltă competenţe utile pentru cursanţi din punctul de vedere al efectuării muncii. Cursul de formare are durata de 60 de ore, din care 26 de ore de teorie, 34 de ore de instruire practică. MODULUL I. - NOŢIUNI DE BAZĂ ALE TEORIEI PROIECTELOR Durata: 6 ore 4 ore instruire practică 2 ore instruire teoretică COMPETENŢE SPECIFICE Stabileşte obiectivele operaţionale ale proiectului Înţelege noţiunea, caracteristicile de bază, componentele şi necesitatea proiectului Planifică detaliile proiectului CONŢINUT TEMATIC Planificarea strategică Nivelele planificării strategice Viziunea, misiunea, fixarea obiectivelor pe termen scurt şi pe termen lung Definiţia programului şi a proiectului Paşii planificării strategice Noţiunea de proiect Noţiuni-cheie Caracteristicile fundamentale ale proiectului Necesitatea proiectului Elementele-cheie ale planificării unui proiect Metodologia planificării unui proiect Procese de proiect tradiţionale Managementul ciclului de proiect Managementul ciclului de proiect

24 22 Idei pentru dezvoltare antreprenorială MODULUL II. CUNOŞTINŢE ŞI COMPETENŢE DE ANALIZĂ ŞI PLANIFICARE Durata: 16 ore 10 ore instruire practică 6 ore instruire teoretică COMPETENŢE SPECIFICE CE SARCINĂ REZOLVĂ? CE FACE? Stabileşte obiectivele strategice ale proiectului Identifică şi aplică instrumentele de management cele mai eficiente din punctul de vedere al proiectului Motivează necesitatea şi pune bazele sustenabilităţii proiectului Identifică şi ierarhizează evenimentele şi activităţile-cheie ale proiectului Elaborează planul de proiect CONŢINUT TEMATIC CE TREBUIE SĂ ŞTIE PENTRU ASTA? Evaluarea situaţiei Identificarea surselor de informare referitoare la programe, politici profesionale Culegerea şi verificarea informaţiilor Analiza mediului intern şi extern al proiectului Identificarea obiectivelor strategice şi a problemelor Identificarea şi verificarea posibilităţilor de realizare a proiectului Identificarea instrumentelor adecvate pentru realizarea proiectului Asigurarea sustenabilităţii proiectului Identificarea mediului şi necesităţilor proiectului Proiectul corespunde obiectivelor fixate prin politici şi programe profesionale Identificarea activităţilor în raport cu resursele şi rezultatele aşteptate Stabilirea relaţiilor între priorităţile activităţilor Alegerea modurilor de acţiune adecvate Planificarea sarcinilor sistematizarea activităţilor Proiectarea rezultatelor Identifică resursele necesare şi le exprimă în sume de bani Recunoaşte riscurile care pun în pericol realizarea proiectului Analizează factorii de risc identificaţi Optimizarea resurselor Resursele umante necesare realizării proiectului Planificarea financiară a proiectului Estimarea bugetului proiectului Metode şi tehnici de identificare a riscurilor Metode şi tehnici de analiză a riscurilor identificate

25 Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 23 MODULUL II. CUNOŞTINŢE ŞI COMPETENŢE DE ANALIZĂ ŞI PLANIFICARE Stabileşte criteriile de angajare a membrilor echipei de proiect Componenţa echipei de proiect Membrii echipei de proiect identificarea experienţei profesionale Membrii echipei de proiect stabilirea responsabilităţilor şi a activităţilor Elaborează planul de muncă şi metodele echipei de proiect Elaborarea planului de muncă al echipei de proiect MODULUL III. - IMPLEMENTARE, MONITORIZARE, ARHIVARE Durata: 14 ore COMPETENŢE SPECIFICE CE SARCINĂ REZOLVĂ? CE FACE? Elaborează planul detaliat de realizare a proiectului Monitorizează şi actualizează proiectul în vederea corectării erorilor Ia măsuri de management al riscului Elaborează planul de muncă şi metodele de lucru ale echipei de proiect Asigură comunicarea între părţile interesate ale proiectului Întreţine relaţii cu reprezentanţii media 8 ore instruire practică 6 ore instruire teoretică CONŢINUT TEMATIC CE TREBUIE SĂ ŞTIE PENTRU ASTA? Elaborarea planului de acţiune al proiectului Identificarea celei mai adecvate metode de organizare a activităţilor Organizarea activităţilor în cadrul unui plan de muncă adecvat realizării proiectului Stabilirea drumului critic Monitorizarea realizării proiectului Proiectarea metodelor de monitorizare a activităţilor realizate Stabilirea criteriilor de monitorizare Rapoarte interimare despre progresul realizării proiectului Luarea măsurilor de management al riscului Identificarea metodelor de gestionare a riscurilor apărute în timpul executării proiectului Plan de management al riscurilor Organizarea muncii în echipă a echipei de proiect Organizarea de întâlniri: raport privind progresul, controlul activităţilor Managementul relaţiilor Networking Baze de date Monitorizare media Metode de monitorizare media Realizarea arhivei Practica analizei presei

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens Prezentarea proiectului Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performaţă cu centrele Debreţin-Oradea Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhelyek kialakítása Debrecen Nagyvárad

Részletesebben

1. Sumarul proiectului

1. Sumarul proiectului 1. Sumarul proiectului Idei pentru crearea unui concept: Model integrat de dezvoltare antreprenorială 1 În data de 3 ianuarie 2011 Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România a lansat un proiect

Részletesebben

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Direcția generală management / Menedzsment vezérigazgatóság Compartimentul resurse umane / Humánerőforrás részleg Compartimentul management

Részletesebben

Descrierea postului scos la concurs

Descrierea postului scos la concurs Nume câmp Descriere Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată Poziția în statul de funcții 31 Funcție Asistent universitar (durată determinată 3 ani)

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie 3-sz. Melléklet/Anexa nr. 3 Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE / TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE: KÉRT TAMOGATÁS FORRÁS LEÍRÁSA / INFORMAŢII PRIVIND

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Anexa nr. 2 la Ordiul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

3/20/2013. Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos. Învăţătura Social-Catolică. Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping

3/20/2013. Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos. Învăţătura Social-Catolică. Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos Învăţătura Social-Catolică Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping Liniile Directoare ale Organizaţiei Kolping Internaţional 1813-1865 1 Istoria...

Részletesebben

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 A Belső könyvvizsgáló és ellenőrző iroda tevékenysége két részlegben

Részletesebben

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Ce s-a întâmplat? Mi történt? 2003-2009 Phare Coeziune

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE

Instrumente Structurale 2007-2013 FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János Kapcsolat Contact Kapcsolat válogatás a Kapcsolat fotópályázatra beérkezett fényképekből A világunk végtelen összefüggések rendszere: a viszonyok némelyike magától érthetődő, mások számunkra érzékelhetetlenek,

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013. FII ANTREPRENOR! Formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale

Instrumente Structurale 2007-2013. FII ANTREPRENOR! Formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 GUVERNUL

Részletesebben

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI Cooperare interregională 1 1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI În data de 3 ianuarie 2011, Asociaţia pentu Promovarea Afacerilor în România, cu sediul în Oradea, a lansat un proiect strategic de dezvoltare

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

Acronim: ALCHILKINDERG

Acronim: ALCHILKINDERG The community of all children - an easier start in kindergarten, help good relationships with families *** Comunitatea tuturor copiilor - un start mai ușor în grădiniță, îmbunătățirea relațiilor cu părin

Részletesebben

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară 5.b Melléklet - A projekt menedzsment tagok és a projekt belső szakértőinek önéletrajzai / Anexa 5/b - Curriculum Vitae al echipei de management de proiect şi ale experţilor interni ÖNÉLETRAJZ / CURRICULUM

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr..../... MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA ŞCOLARĂ REVIZUITĂ LIMBA ŞI LITERATURA

Részletesebben

O şansă pentru un viitor mai bun Esély egy jobb jövőért

O şansă pentru un viitor mai bun Esély egy jobb jövőért 27. 11. 2015 Despre proiect A projektről Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea proiectului: 130.659 euro, din care finanțare nerambursabilă în valoare

Részletesebben

APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE A SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK KÉPZÉSE ÉS MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI: COMPLETAREA COLECTIILOR DE BIBLIOTECA COD: HLM6412 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie

Részletesebben

1. Pe scurt despre proiect

1. Pe scurt despre proiect Idei pentru identificarea nevoilor grupului țintă 1 Primul ghid din seria de publicaţii destinate diseminării a luat naştere cu scopul de a furniza informaţii concrete şi utile legate de evaluarea necesităţilor

Részletesebben

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016 Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între 18-22 aprilie 2016 Ce înseamnă asta? Mâinile rele au eliberat 10 fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș. Pentru a le vâna trebuie

Részletesebben

mmcité www.mmcite.com

mmcité www.mmcite.com mmcité Oraș Spațiile publice ale orașelor sunt locuri fascinante unde oamenii se întâlnesc cu istoria. Ne bucurăm că designul nostru este focusat asupra a ceva așa de interesant precum zonele urbane. Putem

Részletesebben

Programa şcolară pentru disciplina. COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa a II-a

Programa şcolară pentru disciplina. COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa a II-a Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare i

model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare i model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare i integrált vállalkozás-fejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban kutatásjelentés i.

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 1.3 Departamentul PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ

Részletesebben

model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare ii

model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare ii model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare ii integrált vállalkozás-fejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban kutatásjelentés ii.

Részletesebben

Aprobat cu Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4686.05.08.2003 PENTRU CLASELE I A II-A

Aprobat cu Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4686.05.08.2003 PENTRU CLASELE I A II-A M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I, C E R C E T Ă R I I Ş I T I N E R E T U L U I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM L I MBA ŞI LITERATURA M A GHIARĂ PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ PENTRU CLASELE I A

Részletesebben

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia 22.02.2013. Hargita Megye Tanácsa, Faluképvédelmi programja, 2009- Modern székely ház: 2011-es alprogram A Modern székely ház program számokban:

Részletesebben

Ö n é l e t r a j z. Web: www.shakespearekh.ro

Ö n é l e t r a j z. Web: www.shakespearekh.ro Ö n é l e t r a j z Dr. Nagy Attila gépészmérnök, Shakespeare-kutató, egyetemi tanár a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Sepsiszentkirályban (Sincrai)

Részletesebben

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 1 A jogi osztály 2011. évi tevékenysége / Activitatea compartimentului

Részletesebben

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló Raport de activitate anul 2012 2012-es tevékenységi beszámoló Menedzsment vezérigazgatóság/ Direcția generală management Protokolliroda / Biroul de protocol: Saját kiadványok részlege / Compartimentul

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Fakultás Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Kar Közigazgatási tanszék

Részletesebben

Proba D de evaluare a competenţelor digitale

Proba D de evaluare a competenţelor digitale Proba D de evaluare a competenţelor digitale Proba de testare a competenţelor digitale are statutul de probă practică obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat, pentru elevii de la toate filierele

Részletesebben

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 27-213 Politica europeană de coeziune 27-213 A. Abordarea strategică: coordonarea politicii de coeziune cu strategia de

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2014 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) -

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - www.ghiseul.ro ISMERTETŐ KÉZIKÖNYV- BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADÓFIZETÉS AZ

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Numele şi prenumele: Székely Kinga-Katalin A. Teza de doctorat B. Cărti publicate Autor (autori), titlu, editura, locul, anul, nr. ISBN, nr.

Részletesebben

Protectia muncii. Igiena muncii

Protectia muncii. Igiena muncii OHSAS 18001 Sisteme de Managemet OH&S 1 PROTECTIA MUNCII Evolutia accidentelor de munca Utilizarea echipamentelor individuale de protectia muncii Evaluarea riscurilor Revizia echipamentelor Substante periculoase

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 10., péntek Tartalomjegyzék 182/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv ös tanévre

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv ös tanévre Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv 2014 2015 ös tanévre I.év 1 félév Ssz. Tantárgy PLM4101 Bevezetés a pedagógiába (Fundamentele 2 1 V 4 Pedagogiei) PLM1144 Általános és személyiségpszichológia

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló 2015 Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Programok, projektek, alárendelt intézmények koordinálása és közbeszerzési vezérigazgatóság

Részletesebben

METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII MAGHIARE

METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII MAGHIARE ANEXA 2 la ordinul ministrului educańiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 M I N I S T E R U L E D U C AłIEI ŞI C E R C E TĂRII CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CICLUL SUPERIOR

Részletesebben

Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN

Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN ROMANIAN-HUNGARIAN RELATIONS BETWEEN PAST AND FUTURE RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A. Despre

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești 1/9 1. Általános adatok / Date generale Keltezés / Data nov. 2011 Adatgyűjtő neve/nume responsabil András Alpár, Lőrincz Barna Aláírása/Semnătura Rajz azonosítója/nr. desen Fotók azonosítója/nr.identificare

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

május Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása

május Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása www.rmdsz.ro III. évfolyam 113. szám www.oot.ro 2015. május 20. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása 2. Pályázati figyelő - A 2014-2020-as Operatív

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI FD_1110_Pedagogie sociala_fl_ Sociale Aplicate

FIŞA DISCIPLINEI FD_1110_Pedagogie sociala_fl_ Sociale Aplicate Universitatea Facultatea Specializarea I. Denumirea disciplinei FIŞA DISCIPLINEI FD_1110_Pedagogie sociala_fl_013-14 SAPIENTIA ŞTIINŢE TEHNICE ŞI UMANISTE SERVICII ŞI POLITICI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Pedagogie

Részletesebben

Főbb tevékenységek és felelősségek Principalele activităţi şi responsabilităţi

Főbb tevékenységek és felelősségek Principalele activităţi şi responsabilităţi 5.b Melléklet - A projekt menedzsment tagok és a projekt belső szakértőinek önéletrajzai / Anexa 5/b - Curriculum Vitae al echipei de management de proiect şi ale experţilor interni ÖNÉLETRAJZ / CURRICULUM

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie-Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul de Istorie

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr..../... MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA ŞCOLARĂ REVIZUITĂ LIMBA ŞI LITERATURA

Részletesebben

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv es tanévre

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv es tanévre Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv 2013 2014 es tanévre I. ÉV 1. félév PLM4101 Bevezetés a pedagógiába 2 1 V 4 (Fundamentele pedagogiei) PLM1144 Általános és 2 2 V 5 személyiségpszichológia

Részletesebben

Menedzsment igazgatóság/ Direcţia Management. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Menedzsment igazgatóság/ Direcţia Management. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Menedzsment igazgatóság/ Direcţia Management Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Nemzetközi Nemzetközi kapcsolatok kapcsolatok Hargita Megye Tanácsa nemzetközi tevékenysége keretében

Részletesebben

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie 1 GREGUS-FORIS ZOLTÁN 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 23. 09. 1973, Odorheiu-secuiesc 2. FUNCŢIA: lector universitar 3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: Dr. 4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea, Departamentul de Filosofie în

Részletesebben

CĂUTĂTORII DE COMORI

CĂUTĂTORII DE COMORI O ACTIVITATE DE SUCCES în Săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! CĂUTĂTORII DE COMORI A. Fişa activităţii Numele şi adresa unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr.1 Zăbala Nivelul

Részletesebben

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax:

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax: Prefectura Cluj Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: +40.264.594888 Fax: +40.264.59163 prefectura@prefecturacluj.ro Tisztelt Prefektus Ur! Stimată Doamnă/ stimate Domn! Tárgy: Törvény

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV ro BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV hu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului

Részletesebben

EXAMENUL DE BACALAUREAT Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F

EXAMENUL DE BACALAUREAT Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de

Részletesebben

www.oot.ro 2015. szeptember 4.

www.oot.ro 2015. szeptember 4. www.rmdsz.ro III. évfolyam 124. szám www.oot.ro 2015. szeptember 4. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő - Eltörölték a projektekben résztvevő, vissza nem térítendő támogatási keretből javadalmazható közalkalmazottak

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul de

Részletesebben

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE Település / Localitate: Homoródújfalu/Satu Nou. Forrás - Sursă

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE Település / Localitate: Homoródújfalu/Satu Nou. Forrás - Sursă PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE Település / Localitate: Homoródújfalu/Satu Nou Tömb, utca / stradă, bl.morf: felszeg porta házszám / nr. gospodărie: 53 Kód / Cod Lapszám/nr.pagină

Részletesebben

Development of technical studies and plans for connecting Abrămuț to Kokad via Săcueni

Development of technical studies and plans for connecting Abrămuț to Kokad via Săcueni Development of technical studies and plans for connecting Abrămuț to Kokad via Săcueni HURO/11/63/1.1.3. Elaborarea de studii și planuri tehnice pentru conectarea satului Abrămuț (RO) cu Kokad (HU) via

Részletesebben

Proiecte de trasee tematice în județul Harghita. Tematikus túratervezetek Hargita megyében

Proiecte de trasee tematice în județul Harghita. Tematikus túratervezetek Hargita megyében Proiecte de trasee tematice în județul Harghita Tematikus túratervezetek Hargita megyében Hargita megye sajátos földrajzi adottságainak, történelmi, kulturális hagyományainak köszönhetően az ország egyik

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției Beruházási adatlap

Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției Beruházási adatlap Anexa nr. 1/1-es számú csatolmány Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției -2013- Beruházási adatlap TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE / A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE INFORMAŢII PRIVIND TIPUL

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie și Științe ale Educației 1.3 Departamentul Pedagogie și Didactică Aplicată

Részletesebben

MASTERAT IULIE-SEPTEMBRIE Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr Tel: 0264/ ; Int 5854

MASTERAT IULIE-SEPTEMBRIE Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr Tel: 0264/ ; Int 5854 MASTERAT IULIE-SEPTEMBRIE 2014 Educație prin excelență Laboratoare noi și echipate la nivel profesional Parteneriate cu mediul de afaceri Mobilități internaționale Studii integral în limbile: română, maghiară,

Részletesebben

Facultăţii de Fizică a Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca cu privire la alegerile în structurile și funcțiile de conducere

Facultăţii de Fizică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca cu privire la alegerile în structurile și funcțiile de conducere UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITÄT TRADITIO ET EXCELENTIA FACULTATEA DE FIZICĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-405300/ Fax: 0264-591906

Részletesebben

Ghidul pentru pregătirea Planurilor de Management al Secetei. Dezvoltarea şi Implementarea în contextul Directivei Cadru UE a Apei

Ghidul pentru pregătirea Planurilor de Management al Secetei. Dezvoltarea şi Implementarea în contextul Directivei Cadru UE a Apei 1 Ghidul pentru pregătirea Planurilor de Management al Secetei Dezvoltarea şi Implementarea în contextul Directivei Cadru UE a Apei 2 3 Aceasta publicaţie este propietatea Parteneriatului Global al Apei

Részletesebben

PENSIUNI VENDÉGHÁZAK. Tordaszentlászló. Săvădisla. Magyarfenes. Vlaha. Sztolna (Isztolna) Stolna. Magyarlóna. Luna de Sus

PENSIUNI VENDÉGHÁZAK. Tordaszentlászló. Săvădisla. Magyarfenes. Vlaha. Sztolna (Isztolna) Stolna. Magyarlóna. Luna de Sus PENSIUNI VENDÉGHÁZAK Săvădisla Tordaszentlászló 110 Pensiunea Mysterious Spa Mysterious Spa panzió 112 Pensiunea şi restaurantul Copfos csárda Copfos csárda 113 Tamás Bistro Tamás Bisztró 115 Pensiunea

Részletesebben

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Tantárgyi háló. ANUL DE STUDIU I I. évfolyam

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Tantárgyi háló. ANUL DE STUDIU I I. évfolyam PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Tantárgyi háló ANUL DE STUDIU I I. évfolyam Cod UO_SSU_STE_PIPM_DF.0101 UO_SSU_STE_PIPM_DF.0102 UO_SSU_STE_PIPM_DF.0103 UO_SSU_STE_PIPM_DF.0104 UO_SSU_STE_PIPM_DS.0105 UO_SSU_STE_PIPM_DS.0106

Részletesebben

Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION

Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE Dragi colegi, Mã grãbesc sã vã trimit rãspunsul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din Bazinul Carpatic. A Kárpát-medencei magyarok nemzeti identitásának összehasonlító elemzése

Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din Bazinul Carpatic. A Kárpát-medencei magyarok nemzeti identitásának összehasonlító elemzése STUDII DE ATELIER. CERCETAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA WORKING PAPERS IN ROMANIAN MINORITY STUDIES MŰHELYTANULMÁNYOK A ROMÁNIAI KISEBBSÉGEKRŐL Nr. 2 Veres Valér Analiza comparată a identităţii

Részletesebben

25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja Miről olvashatunk a Debreceni Pozsgástár már megjelent, 2011. 3. szeptemberi újságjában? A Gymnocalycium

Részletesebben

Două ţări, un scop, succes comun! Két ország, egy cél, közös siker!

Două ţări, un scop, succes comun! Két ország, egy cél, közös siker! Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Două

Részletesebben

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS Anexa Nr. 1 la Hotărârea nr. /2011 ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS PROIECT CAPITOLUL I. Membrii Asociaţiei sunt următoarele unităţi administrativteritoriale:

Részletesebben

Jelentkezés Motivációs levél

Jelentkezés Motivációs levél - Kezdés Tisztelt Uram! Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Tisztelt Hölgyem! Hivatalos, női címzett, ismeretlen név Tisztelt Hölgyem!Uram! Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Pszihomotorikus/test- nevelés, és ezek módszertana

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Pszihomotorikus/test- nevelés, és ezek módszertana A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI ŰRLAP Pályázó szervezet neve: Program megnevezése: VÉGVÁRÉRT ALAPITVÁNY IX. HAGZOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNCTÁBOR Iktatási szám (nem kitöltendő): Kitöltés módja: számítógéppel. I. ADATLAP ÉS ÖSSZEGZŐ 1.

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

Conţinut. Cuvânt introductiv. Revizitarea modelului atracţie-respingere. Clarificări conceptuale

Conţinut. Cuvânt introductiv. Revizitarea modelului atracţie-respingere. Clarificări conceptuale GESTIONAREA MIGRAŢIEI ŞI A EFECTELOR SALE ÎN EUROPA DE SUD-EST N E W S L E T T E R N R. 2 M A I 2 0 1 3 Cuvânt introductiv După finalizarea studiilor teoretice, partenerii SEEMIG au început să descrie

Részletesebben

Phare CBC Magyarország - Románia 2002 Program Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztés Támogatási Alap

Phare CBC Magyarország - Románia 2002 Program Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztés Támogatási Alap Phare CBC Magyarország - Románia 2002 Program Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztés Támogatási Alap Programul Phare CBC Ungaria-România 2002 Fondul de Sprijin Pentru Dezvoltarea Economică Transfrontalieră

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2011/06 MACSKA-EGÉR firm value SZAVATOSSÁG GARANŢIILE UN JOC DE-A ŞOARECELE ŞI PISICA

cégérték valoarea firmei 2011/06 MACSKA-EGÉR firm value SZAVATOSSÁG GARANŢIILE UN JOC DE-A ŞOARECELE ŞI PISICA FELVÁSÁRLÁS HOZZÁADOTT ÉRTÉKKEL A DOMO TŐKEBEFEKTETÉSI KALANDJAI KÉSZPÉNZ- ÉS HITELÁLLOMÁNY NÉLKÜLI ÉRTÉKELÉS VISSZATÉRTEK A FÚZIÓK ÉS FELVÁSÁRLÁSOK BELSŐ VAGY KÜLSŐ KÖNYVELÉS? MAGÁNTŐKE ROMÁNIÁBAN: TALPRA

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ superior 1.2 Facultatea ISTORIE SI FILOSOFIE 1.3 Departamentul ISTORIE IN LIMBA MAGHIARA 1.4 Domeniul

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet/Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben