FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) ; Iktatószám:../ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete évi munkatervének elfogadására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Pércsi Marietta szervezési előadó KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, NOVEMBER 24.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 8/2013. (II. 28.) számú önkormányzati rendelete az alábbiak szerint szabályozza a képviselő-testület éves munkatervének összeállítását: 7 (1) A képviselő-testület üléseit - az önkormányzat rendkívüli, halaszthatatlan ügyeinek kivételével - havonta, a Képviselő-testület éves munkatervében meghatározott időpontokban tartja (2) A munkatervet a polgármester állítja össze, és terjeszti a testület elé. (3) A munkaterv összeállításakor annak tartalmára bárki javaslatot tehet. (4)A munkaterv tartalmazza: a) a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjait és napirendek címét; b) a tervezett napirendi pontok előadói, előterjesztői nevét, c) a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását; d) előterjesztéseket előzetesen tárgyaló bizottság nevét, e) előterjesztések elkészítésének, illetve jegyzőnek történő leadásának idejét, valamint a testületi anyag kiküldésének időpontját, f) azoknak a témaköröknek a pontos megjelölését, amelyek eldöntéséhez a testület igényli a lakossági fórumok segítségét és közreműködését, g) azoknak az üléseknek vagy napirendeknek a megjelölését, amelyek elkészítésénél közmeghallgatást kívánnak tartani, h) az ülésektől függetlenül elvégzendő egyéb szervezési feladatokat és azok felelőseit (lakossági fórumok, évfordulók, ünnepek) (5) A munkaterv év közben jogszabály módosítás, közérdekű javaslat, valamint a polgármester vagy bármely képviselő javaslata alapján módosítható. (6) A képviselő-testület által elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni: a.) az önkormányzati képviselőknek; b.) a bizottság nem képviselő tagjainak c.) a munkatervbe felvett napirendi pont előterjesztőinek. (7) A jóváhagyott munkatervet közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és Földes nagyközség honlapján. A mellékelt munkaterv-tervezet a jogszabályok által kötelezően előírt témák megtárgyalását tartalmazza. A Képviselő-testület tagjainak és a bizottságoknak javaslatait azok megismerését követően tudjuk beépíteni a évi munkatervébe. A munkatervi javaslat nem tartalmazza azokat a napirendi pontokat, amelyek az önkormányzat által benyújtandó pályázatokkal és az egyedi hatósági ügyekkel kapcsolatosak, mivel azok előre nem tervezhetőek. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, és Bizottságokat, hogy az munkaterv tervezetet tárgyalja meg, egészítse ki és a mellékelt határozat-tervezetet fogadja el. Földes, november 2. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

3 3 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. (...) H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete évi munkatevének elfogadására A Képviselő-testület a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete évi munkatevét a határozat mellékletében foglaltak szerint á l l a p í t j a m e g. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket a munkaterv egy példányának megküldésével értesítse. Határidő: Jegyzőkönyv elkészítését követően azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Földes, Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

4 4 Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) határozatához FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évre szóló M U N K A T E R V E (Ülésterve) A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI: - A Képviselő-testületi ülés előterjesztéseinek leadási határideje: a képviselő-testületi ülést megelőző 10 munkanap - A Képviselő-testületi ülés anyagainak képviselők részére történő továbbításának határideje: - A Képviselő-testületi ülés helye:4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Községháza emeleti nagyterme a képviselő-testületi ülést megelőző 5 nap - A Képviselő-testületi ülések napja: minden hónap utolsó csütörtöki napja (kivétel: jogszabályban előírt és egyéb határidők teljesítése) - A Képviselő-testületi ülések kezdő időpontja: - a rendes képviselő-testületi ülés 15:00 óra* - a rendkívüli képviselő-testületi ülés: 16:00 óra *amennyiben meg haladja az ülésen tárgyalandó napirendek száma a 10 db-ot. - A Képviselő-testületi ülésre meghívandók köre: a Polgármester, a Mötv. rendelkezései és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerintiek (emlékeztető: a képviselő-testületi ülések, a zárt ülés kivételével NYÍLVÁNOSAK, azon mindenki részt vehet, és a Képviselő-testület SZMSZ ének rendelkezéseit betartva szót is kérhet egy-egy napirend tárgyalásakor ). KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: JANUÁR 26. (csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme.) Előterjesztés leadási határideje: január 19. (csütörtök) 2.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje: január 19. (csütörtök) Felelős: a határozatokban felelősként megjelöltek

5 5 3.) Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetését megalapozó döntések megalkotására Előterjesztés leadási határideje: január 19. (csütörtök) 4.) Beszámoló a Szabadidőközpont és Strandfürdő évi tevékenységéről, bevételei és kiadásai alakulásáról, valamint a év fejlesztési elképzeléseiről Előterjesztés leadási határideje: január 18. (hétfő) Felelős: Kakucsi Ferenc fürdővezető Előadó: Kakucsi Ferenc fürdővezető 5.) Előterjesztés a polgármester évben igénybe vett szabadság mértékének megállapítására, valamint a évi szabadság ütemezésének jóváhagyására / A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 225/C. -a alapján az előző évi igénybe vett szabadság mértékét január 31-ig, illetve az ez évben járó szabadság ütemezését február 28-ig jóvá kell hagyni. / Előterjesztés leadási határideje: január 16. (hétfő) Felelős: jegyző Előadók: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 6.) Tájékoztató a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkájáról a szilárd hulladékgyűjtéssel és a települési szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokról Előterjesztés leadási határideje: január 16. (hétfő) Felelős: Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője, Előadók: Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselői 7.) Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára Előterjesztés leadási határideje: január 16. (hétfő) Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 8.) Beszámoló a helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről Előterjesztés leadási határideje: január 19. (csütörtök)

6 6 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: FEBRUÁR 16. (csütörtök) óra (A Képviselő-testületi ülés egyben közmeghallgatás is!) (Helye: Községháza emeleti nagyterme) Előterjesztés leadási határideje: február 9. (csütörtök) 2.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje: február 9. (csütörtök) Felelős: a határozatokban felelősként megjelöltek 3.) Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (I. forduló) Előterjesztés leadási határideje: február 6. (hétfő), 4.) Előterjesztés civil szervezetekkel kötendő közművelődési megállapodások jóváhagyására Előterjesztés leadási határideje:2017. február 6. (hétfő) Felelős: Dr. Szabó Irma Ibolya elnöke Előadó: Dr. Szabó Irma Ibolya elnöke Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság 5.) Beszámoló a település egészségügyi, a védőnői szolgálat tevékenységéről és az Egészségház működésének tapasztalatairól Előterjesztés elkészítésének határideje: február 6. (hétfő) Előadók: Dr. Tamás Gábor háziorvos, Dr. Szarka Gabriella háziorvos, Dr. Ádám Mária helyettes házi gyermekorvosok, Vargáné Dr. Baracsi Mária házi gyermekorvos, Dr. Jancsó Zoltán Orvosi Ügyelet Kht., Dr. Szentgyörgyvölgyi Claudia fogszakorvos, Kovácsné Kenéz Ibolya és Nagy Zoltánné védőnők Felelősök: Előadók Véleményezi: Meghívottak: Dr. Szarka Gabriella háziorvos, Dr. Tamás Gábor háziorvos, Dr. Ádám Mária helyettes házi gyermekorvos, Vargáné Dr. Baracsi Mária házi gyermekorvos, Kovácsné Kenéz Ibolya védőnő, Nagy Zoltánné védőnő, Dr. Jancsó Zoltán Orvosi Ügyelet Kht. képviselője, Dr. Szentgyörgyvölgyi Claudia fogszakorvos, a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv részéről: Dr. Lehel Ferenc tisztifőorvos, Csekéné Szűcs Mária vezető védőnő, Dr. Muraközi Zoltán főigazgató Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu, Megyeri Szabolcsné gyógyszerész

7 7 6.) Tájékoztató Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. munkájáról, az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés eredményeiről és gondjairól Előterjesztés leadási határideje: február 6. (hétfő) Felelős: Tóth Imre Földesi üzemegység vezető Előadó: Will Csaba igazgatósági elnök, Tóth Imre Földesi üzemegység vezető, Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság, 7.) Beszámoló a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi közművelődési tevékenységéről és évi munkatervéről Előterjesztés leadási határideje: február 6. (hétfő) Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője Előadó: Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság 8.) Előterjesztés a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének az intézmény saját rendezvényei és az együttműködésben megvalósuló rendezvények tervezetének elfogadására Előterjesztés leadási határideje: február 6. (hétfő) Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője Előadó: Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság 9.) Tájékoztató a /1999. szám alatt bejegyzett - Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány anyagi-, vagyoni, vagyonmérlegéről, foglalkoztatottjaik számáról, a évi munkájáról, eredményeikről, működéséről (kitérve arra, hogy a nyilvánosság biztosítása érdekében üléseit mikor és hol tartja) Előterjesztés leadási határideje: február 6. (hétfő) Előadók: Gyarmathy István (4032 Debrecen, Tessedik S. u sz.) a Kuratórium elnöke, Ványi Róbert (4177 Földes, Kálló-háti tanya) a Kuratórium titkára,,. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: MÁRICUS 2. (csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme) Előterjesztés leadási határideje: február 23. (csütörtök), 2.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje: február 23. (csütörtök) Felelős: a határozatokban felelősként megjelöltek

8 8 3.) Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározására (A helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig (de legkésőbb március 15.) határozatban kell megállapítania.) Előterjesztés leadási határideje: február 20. (hétfő) 4.) Tájékoztatás a Szabadidőközpont és Strandfürdő strandidényének beindításához szükségek költségek kimutatásáról Előterjesztés leadási határideje: február 20. (hétfő) Felelős: Kakucsi Ferenc fürdővezető Előadó: Kakucsi Ferenc fürdővezető 5.) Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (II. forduló) Előterjesztés leadási határideje: február 20. (hétfő) 6.) Előterjesztés az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, vagy új rendelet megalkotására Előterjesztés leadási határideje: február 20. (hétfő) Felelős: polgármester, elnöke Előadó: Dr. Szabó Irma Ibolya elnöke Véleményezi:, Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, 7.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 6/2016. (III.08.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztés leadási határideje: február 20. (hétfő) Felelős: Dr. Szabó Irma Ibolya elnöke Dr. Szabó Irma Ibolya elnöke Véleményezi:

9 MÁRCIUS 6. (hétfő) óra FALUGYŰLÉS Helye: Árpád Mozi színházterme Tájékoztató az település aktuális kérdéseiről és az önkormányzat évi költségvetésének várható alakulásáról Tájékoztató a Képviselő-testület Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökeinek beszámolója a bizottságok eddigi munkájáról Előadók: Dr. Szabó Irma és Bíró Imre bizottság elnökök Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság munkájáról Előadó: Dr. Szabó Irma a Települési Értéktár Bizottság elnöke Tájékoztató a Karácsony Sándor Közösségi Ház programjairól Előadó: Balázsiné Bíró Valéria intézményvezető.. Meghívottként részt vesznek: Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Kaba Rendőrőrs Parancsnok, Rendőrségi körzeti megbízottak, Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. képviselői, Dr. Szarka Gabriella és Dr. Tamás Gábor háziorvosok, Vargáné Dr. Baracsi Mária házi gyermekorvos, Dr. Jancsó Zoltán operatív igazgató Orvosi Ügyelet Kht., Dr. Szentgyörgyvölgyi Claudia fogszakorvos, Dr. Korvin László magán-állatorvos, Hatósági állatorvos, Megyeri Szabolcsné gyógyszerész, Helyi civil szervezetek vezetői,.. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: MÁRCIUS 30. (csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme Előterjesztés leadási határideje: március 23. (csütörtök) 2.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Jelentések leadási határideje: március 23. (csütörtök) Felelős: a határozatokban felelősként megjelöltek Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ évben végzett munkájáról Jelentések leadási határideje: március 23. (csütörtök) Felelős: Vincze Mária Szociális Szolgáltató Központ vezetője Előadó: Vincze Mária Szociális Szolgáltató Központ vezetője Véleményezi:

10 10 4.) Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ évi munkaterv elfogadására Jelentések leadási határideje:2017. március 23. (csütörtök) Felelős: Vincze Mária Szociális Szolgáltató Központ vezetője Előadó: Vincze Mária Szociális Szolgáltató Központ vezetője Véleményezi: 5.) Előterjesztés az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének jóváhagyására / A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése alapján a közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig köteles készíteni. / Előterjesztés leadási határideje: március 23. (csütörtök) Felelős: polgármester 6.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és fenntartói hirdetmény elfogadására / Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé helyben szokásos módon. / Jelentések leadási határideje: március 23. (csütörtök) Véleményezi:, 10.) Beszámoló az Önkormányzati Képviselők évben végzett munkájukról Előterjesztés leadási határideje: március 20. (hétfő) Felelős: Önkormányzati képviselők 11.) Beszámoló a Földesi Polgármesteri Hivatal évi munkájáról Előterjesztés leadási határideje: március 23. (csütörtök) Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Előadó: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző (ZÁRT ÜLÉS) 1.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható díjak, elismerések odaítélésére érkezett javaslat(ok) elbírálására Véleményezi: ÁPRILIS 14. (péntek) FÖLDES NAPJA - KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK a Karácsony Sándor Közösségi Ház szervezésében, - ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: órai kezdettel, a Községháza emeleti nagytermében (ünnepi megemlékezés, kitüntetések, elismerések, díjak átadása)

11 11 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: ÁPRILIS 27. (csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme) Előterjesztés leadási határideje: április 20. (csütörtök) 2.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Jelentések leadási határideje: április 20. (csütörtök) Felelős: a határozatokban felelősként megjelöltek Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3.) Előterjesztés a Földes Nagyközségi Önkormányzat Sportkoncepciójának felülvizsgálatára Előterjesztés leadási határideje: április 18. (kedd) Felelős: polgármester, elnöke Előadó: Dr. Szabó Irma Ibolya elnöke 4.) Előterjesztés a Platinum Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalattal kötött Megbízási Szerződés felülvizsgálatára Jelentések leadási határideje: április 20. (csütörtök) Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: MÁJUS 25. (csütörtök) óra, (Helye: Községháza emeleti nagyterme) 1.) Beszámoló Földes nagyközség közrend, közbiztonsági, a tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel, polgárvédelemmel kapcsolatos feladatokról Előterjesztés leadási határideje: május 19. (péntek) Előadó: Aranyi István r.ezredes, Püspökladány rendőrkapitány, Lövei Csaba tűzoltóparancsnok Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Felelős: Előadók, 2.) Beszámoló a helyi Polgárőrség munkájáról Előterjesztés leadási határideje: május 19. (péntek)

12 12 Előadó: Krizsán Mihály helyi Polgárőrség vezetője, Felelős: Előadó, 3.) Beszámoló a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról Előterjesztés leadási határideje: május 19. (péntek) Előadó: Dávid Zoltán Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Csuha Sándor önk. tü. parancsnok Felelős: Előadók, 4.) Beszámoló a Községi Sportegyesület munkájáról, a szakosztályok tevékenységéről Előterjesztés leadási határideje: május19. (péntek) Felelős: Diószegi Antal elnök Előadó: Diószegi Antal elnök, Sportegyesület szakosztályainak vezetői Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság Meghívottak: Sportegyesület szakosztályainak vezetői 5.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi Előterjesztés leadási határideje: május 18. (csütörtök) 6.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje: május 18. (csütörtök) 5.) Beszámoló a Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje: május 18. (csütörtök) 7.) Előterjesztés a Földes Nagyközségi Önkormányzat évi belső ellenőri jelentések elfogadására Előterjesztés leadási határideje: május 18. (csütörtök) 8.) Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról Előterjesztés leadási határideje: május 18. (péntek) Felelős: Dr. Szabó Irma Települési Értéktár Bizottság elnöke Előadó: Dr. Szabó Irma Települési Értéktár Bizottság elnöke Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság,

13 13 9.) Előterjesztés az önkormányzat évi átfogó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására Előterjesztés leadási határideje:2016. május 13. (péntek) Felelős: polgármester Véleményezi: Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság, KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: JÚNIUS 29. ( csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme) Előterjesztés leadási határideje: június 22. (csütörtök), 2.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje: június 22. (csütörtök), 3.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 6/2016. (III.08.) önkormányzati rendeletben szabályozott - iskolai tanévzárón átadásra kerülő - elismerések adományozására Előterjesztés leadási határideje: június 19. (hétfő) Felelős: polgármester Véleményezi: /JÚLIUS, AUGUSZTUS HÓNAPOK: ÜLÉS SZÜNET/ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: SZEPTEMBER 28. (csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme) Előterjesztés leadási határideje: szeptember 21. (csütörtök),

14 14 2.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje: szeptember 21. (csütörtök), 3.) Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról és a költségvetés vitelének szabályairól szóló /2017.(.) számú önkormányzati rendeletének módosítására Előterjesztés leadási határideje: szeptember 18. (hétfő), 4.) Tájékoztató Földes Nagyközségi Önkormányzat év I. féléves gazdálkodásának Előterjesztés leadási határideje: szeptember 18. (hétfő), 5.) Előterjesztés a 2016/2017. évi Egészségterv megalkotására Előterjesztés leadási határideje: szeptember 18. (hétfő) Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Dr. Szabó Irma Ibolya EIKSZ Bizottság elnöke, 6.) Előterjesztés a évi közfoglalkoztatási programok megtervezésére Előterjesztés leadási határideje: szeptember 18. (hétfő) Felelős: polgármester, 6.) Előterjesztés a Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő rövid és hossztávú fejlesztési elképzeléseinek megtárgyalására, a év strandidény beindításához szükségek költségek bemutatására Előterjesztés leadási határideje: szeptember 18. (hétfő) Felelős: Kakucsi Ferenc fürdővezető Előadó: Kakucsi Ferenc fürdővezető 7.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra Előterjesztés leadási határideje: szeptember 18. (hétfő),

15 15 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: OKTÓBER 26. ( csütörtök ) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme) Előterjesztés leadási határideje: október 19. (csütörtök), 2.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje: október 19. (csütörtök), 3.) Tájékoztató a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017. nevelési évben végzett munkájáról Előterjesztés leadási határideje: október 19. (csütörtök) Felelős: Antós Gyuláné Földes Községi Óvoda vezetője Előadó: Antós Gyuláné Földes Községi Óvoda vezetője Véleményezi:, 4.) Előterjesztés a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervéről Előterjesztés leadási határideje: október 19. (csütörtök) Felelős: Antós Gyuláné Földes Községi Óvoda vezetője Előadó: Antós Gyuláné Földes Községi Óvoda vezetője Véleményezi:, KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: NOVEMBER 30. (csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme) Előterjesztés leadási határideje: november 23. (csütörtök), 2.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje: november 23. (csütörtök)

16 16, 3.) Előterjesztés a Földes Nagyközségi Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előterjesztés leadási határideje: november 20. (hétfő), 4.) Előterjesztés a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának meghatározásával kapcsolatos képviselő-testületi vélemény megfogalmazására Előterjesztés leadási határideje: november 20. (hétfő) Véleményezi:, 5.) Előterjesztés a Képviselő-testület évi munkatevének elfogadására Előterjesztés leadási határideje: november 20. (hétfő), (ZÁRT ÜLÉS) 6.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletben szabályozott Mikulás díj odaítélésére Előterjesztés leadási határideje: november 20. (hétfő) Véleményezi:, Földes, november. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna s.k. jegyző

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, NOVEMBER 26.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, NOVEMBER 26. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) ; , Fax:

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) ; , Fax: FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000 ; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Ügyiratszám: /2013. 16. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Ügyiratszám: 7801/2011 22. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének évi ÜLÉSTERVE. I. forduló megvitatása előterjesztő: polgármester; véleményező: bizottságok

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének évi ÜLÉSTERVE. I. forduló megvitatása előterjesztő: polgármester; véleményező: bizottságok Január 28. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - a közmeghallgatás

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

2016. január 26. (kedd) óra

2016. január 26. (kedd) óra 210/2015.(XII.15.) önkormányzati határozat melléklete SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi MUNKATERVE 2016. január 26. (kedd) 10.00 óra 1. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet Január 29. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - a közmeghallgatás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: dr. Tárnoki Richárd/Harsányiné dr. Tóth Beáta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének évi ÜLÉSTERVE

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének évi ÜLÉSTERVE Január 30. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - döntés a cafetéria

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27-i -i testületi ülésére Tárgy: 2015. évi munkaterv Mágocs Város Önkormányzatának Szervezeti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a137/2013.(xii.16.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. január 1től 2014.

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. évi MUNKATERVE Elfogadta: a Társult Képviselő-testület 97/2015. (XII. 16.) TKt. számú határozatával. Bugac,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-6/2016. Tárgy: A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve Mell.: munkaterv

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve I. Általános rendelkezések A képviselő-testületi ülések általában a Községháza épületében kerülnek megtartásra. Más helyszín esetén

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet a 513/2016. (XII. 15.) határozathoz BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI M U N K A T E R V E Állandó napirendi pontok valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen: 1./

Részletesebben

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Ü L É S T E R V Ülés tervezett időpontja Előterjesztések leadásának időpontja Bizottsági ülés időpontja 2015. január 28. 2015. január 16. 2015. január 19-23. 2015. január 30. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS 2015.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület január 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/570- /2014. Végh Endréné E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére Tárgy: A Képviselő-testület

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 2/2017. Tárgy: Döntés a Képviselő-testület 2017. év I. félévi munka- és üléstervéről Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Papp István jegyző

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI ülés- és munkaterve

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI ülés- és munkaterve BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVI ülés- és munkaterve A képviselő-testületi ülések helye általában: községháza emeleti tanácskozó terme: Balatonkeresztúr Ady Endre u.

Részletesebben

XIV. számú előterjesztés

XIV. számú előterjesztés A határozat elfogadásához minősített többség szükséges! XIV. számú előterjesztés Őcsény község képviselő-testületének 2009. december 16.-án, 17-órakor megtartandó ülésére 2010. évi munkaterv Előterjesztő:

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI MUNKATERVE Elfogadta a képviselő-testület 106/2016. (XII.21.) önkormányzati határozatával 2 2017. január 18. (szerda) 17,00 óra. 1. Recsk

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 79/2014.(VI.30.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. július 1től 2014.

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái 2010. február 04. (csütörtök) - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról - 2010.

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről Előterjesztés Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 1. előterjesztés száma: 363/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

2005. február 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű határo

2005. február 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű határo BALATONFÜRED VÁROS Képviselő-testületének 2005. évi munkaterve 2005. február 1. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. évi M U N K A T E R V E A képviselő-testület 4/2015. (II. 12.) Kt. számú határozatával jóváhagyta A munkaterv szerinti üléseken a polgármester

Részletesebben

Képviselő-testületének évi munkaterve

Képviselő-testületének évi munkaterve BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-2/2014. Tárgy: A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve. Mell.: munkaterv

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN N Y Á R I S Z Ü N E T

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN N Y Á R I S Z Ü N E T Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN 1. 2014. január 28. munkaülés 2. 2014. február

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testületének I. félévi üléstervére

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testületének I. félévi üléstervére PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-198/2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: - Mellékletek: -.napirendi pont E - 7. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁRCIUS 23.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁRCIUS 23. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1372-2/2011. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen

Részletesebben