KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, NOVEMBER 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, NOVEMBER 26."

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) ; Iktatószám:./ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete évi munkaterv-tervezetének I. fordulóban történő megtárgyalására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Pércsi Marietta gyakornok KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, NOVEMBER 26.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 8/2013. (II. 28.) számú önkormányzati rendelete az alábbiak szerint szabályozza a képviselő-testület éves munkatervének összeállítását: 7. (1)A képviselő-testület üléseit az önkormányzat rendkívüli, halaszthatatlan ügyeinek kivételével éves munkaterv szerint tartja. (2) A munkatervet a polgármester állítja össze, és terjeszti a testület elé. (3) A munkaterv összeállításakor annak tartalmára bárki javaslatot tehet. (4)A munkaterv tartalmazza: a) a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjait és napirendek címét; b) a tervezett napirendi pontok előadói, előterjesztői nevét, c) a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását; d) előterjesztéseket előzetesen tárgyaló bizottság nevét, e) előterjesztések elkészítésének, illetve jegyzőnek történő leadásának idejét, valamint a testületi anyag kiküldésének időpontját, f) azoknak a témaköröknek a pontos megjelölését, amelyek eldöntéséhez a testület igényli a lakossági fórumok segítségét és közreműködését, g) azoknak az üléseknek vagy napirendeknek a megjelölését, amelyek elkészítésénél közmeghallgatást kívánnak tartani, h) az ülésektől függetlenül elvégzendő egyéb szervezési feladatokat és azok felelőseit (lakossági fórumok, évfordulók, ünnepek) (5) A munkaterv év közben jogszabály módosítás, közérdekű javaslat, valamint a polgármester vagy bármely képviselő javaslata alapján módosítható. (6) A képviselő-testület által elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni: a.) az önkormányzati képviselőknek; b.) a bizottság nem képviselő tagjainak c.) a munkatervbe felvett napirendi pont előterjesztőinek. (7) A jóváhagyott munkatervet közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és Földes nagyközség honlapján. A mellékelt munkaterv-tervezet a jogszabályok által kötelezően előírt témák megtárgyalását tartalmazza. A Képviselő-testület tagjainak és a bizottságoknak javaslatait azok megismerését követően tudjuk beépíteni a évi munkatervébe. A munkatervi javaslat nem tartalmazza azokat a napirendi pontokat, amelyek az önkormányzat által benyújtandó pályázatokkal és az egyedi hatósági ügyekkel kapcsolatosak, mivel azok előre nem tervezhetőek. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, és Bizottságokat, hogy az munkaterv tervezetet tárgyalja meg, egészítse ki és a mellékelt határozat-tervezetet fogadja el. Földes, november 5. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

3 3 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (XI.26).) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete évi munkatevének megállapítására A Képviselő-testület a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete évi munkatevét a határozat mellékletében foglaltak szerint e l f o g a d j a. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket a munkaterv egy példányának megküldésével értesítse. Határidő: Jegyzőkönyv elkészítését követően azonnal, Felelős:Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Földes, Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

4 4 Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XI.) Kt. számú határozatához FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évre szóló M U N K A T E R V E (Ülésterve) A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI: - A Képviselő-testületi ülés előterjesztéseinek leadási határideje: a képviselő-testületi ülést megelőző 10 munkanap - A Képviselő-testületi ülés anyagainak képviselők részére történő továbbításának határideje: a képviselő-testületi ülést megelőző 5 nap - A Képviselő-testületi ülés helye:4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Községháza emeleti nagyterme - A Képviselő-testületi ülések napja: minden hónap utolsó csütörtöki napja - A Képviselő-testületi ülések kezdő időpontja:15 00 óra - A Képviselő-testületi ülésre meghívandók köre: (kivétel: jogszabályban előírt és egyéb határidők teljesítése) a Polgármester, a Mötv. rendelkezései és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerintiek ( emlékeztető: a képviselő-testületi ülések (a zárt ülés kivételével: NYÍLVÁNOSAK, azon mindenki részt vehet, és a Képviselő-testület SZMSZ ének rendelkezéseit betartva szót is kérhet egy-egy napirend tárgyalásakor ). KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: JANUÁR 28. (csütörtök) óra Helye: Községháza emeleti nagyterme.) 1.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előterjesztés leadási határideje:2016. január 21. (csütörtök) 2.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje:2016. január 21. (csütörtök) Felelős:jegyző 3.) Előterjesztés a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület évi munkatervének elfogadására Előterjesztés leadási határideje:2016. január 21. (csütörtök)

5 5 4.) Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetését megalapozó döntések megalkotására Előterjesztés leadási határideje:2016. január 21. (csütörtök) 5.) Előterjesztés Földes Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatok megtárgyalására, a évi önkormányzati költségvetéssel kapcsolatos bizottsági állásfoglalások ismertetésére Előterjesztés leadási határideje:2016. január 18. (hétfő) Felelős: Bíró Imre Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke, Dr. Szabó Irma elnöke, Előadók: Bíró Imre Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke, Dr. Szabó Irma elnöke, 6.) Tájékoztató a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkájáról a szilárd hulladékgyűjtéssel és a települési szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokról Előterjesztés leadási határideje:2016. február 8. (hétfő) Felelős:Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője, Előadók:Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselői 7.) Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztés leadási határideje:2016. február 8. (hétfő) Előadók: polgármester, jegyző 8.) Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára Előterjesztés leadási határideje: január 18. (hétfő) Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 9.) Beszámoló a helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről Előterjesztés leadási határideje:2016. január 21. (csütörtök) 10.) Beszámoló az Önkormányzati Képviselők évben végzett munkájukról Előterjesztés leadási határideje: január 18. (hétfő) Felelős: Önkormányzati képviselők 11.) Beszámoló a Szabadidőközpont és Strandfürdő évi tevékenységéről, bevételei és kiadásai alakulásáról, valamint a év fejlesztési elképzeléseiről Előterjesztés leadási határideje: január 18. (hétfő)

6 6 Felelős:Kakucsi Ferenc fürdővezető Előadó: Kakucsi Ferenc fürdővezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: FEBRUÁR 18. (csütörtök) óra (A Képviselő-testületi ülés egyben közmeghallgatás is!) (Helye: Községháza emeleti nagyterme) 1.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előterjesztés leadási határideje:2016. február 11. (csütörtök) 2.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje:2016. február 11. (csütörtök) Felelős:a határozatokban felelősként megjelöltek 3.) Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (I. forduló) Előterjesztés leadási határideje:2016. február 8. (hétfő), 4.) Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat tevékenységéről és az Egészségház működésének tapasztalatairól Előterjesztés elkészítésének határideje:2016. február 8. (hétfő) Előadók: Dr. Tamás Gábor háziorvos, Dr. Szarka Gabriella háziorvos, és Dr. Ádám Mária házi gyermekorvosok, Dr. Jancsó Zoltán Orvosi Ügyelet Kht., Dr. Szentgyörgyvölgyi Claudia fogszakorvos, Kovácsné Kenéz Ibolya és Nagy Zoltánné védőnők, Felelős: Előadók Véleményezi: Meghívottak:a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv részéről: Dr. Lehel Ferenc tisztifőorvos, Csekéné Szűcs Mária vezető védőnő, Dr. Muraközi Zoltán főigazgató Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu, Megyeri Szabolcsné gyógyszerész 5.) Beszámoló a Községi Sportegyesület munkájáról, a szakosztályok tevékenységéről Előterjesztés leadási határideje:2016. február 8. (hétfő) Felelős: Diószegi Antal elnök Előadó: Diószegi Antal elnök, Sportegyesület szakosztályainak vezetői

7 7 Véleményezi:Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság Meghívottak:Sportegyesület szakosztályainak vezetői 6.) Tájékoztató Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. munkájáról, az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés eredményeiről és gondjairól Előterjesztés leadási határideje:2016. február 8. (hétfő) Felelős: Tóth Imre Földesi üzemegység vezető Előadó:Will Csaba igazgatósági elnök, Nyéki István igazgatósági tag,tóth Imre Földesi üzemegység vezető, Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság, 7.) Beszámoló a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkájáról és évi munkatervéről Előterjesztés leadási határideje:2016. február 8. (hétfő) Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője Előadó: Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője Véleményezi:Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság 8.) Tájékoztató a /1999. szám alatt bejegyzett - Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány anyagi-, vagyoni helyzetéről, vagyonmérlegéről, foglalkoztatottjaik számáról, a évi munkájáról, eredményeikről, működéséről (kitérve arra, hogy a nyilvánosság biztosítása érdekében üléseit mikor és hol tartja) Előterjesztés leadási határideje:2016. február 8. (hétfő) Előadók: Gyarmathy István (4032 Debrecen, Tessedik S. u sz.) a Kuratórium elnöke, Ványi Róbert (4177 Földes, Kálló-háti tanya) a Kuratórium titkára,,. 9.) Beszámoló az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről (Az SZMSZ szerint kijelölt vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság minden év január 31. napjáig határozatot hoz a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről; tekintettel arra, hogy személyhez kötődő döntésről van szó, a bizottság személyenként külön határozatot hoz.) Előterjesztés leadási határideje: február 8. (hétfő) Előadó:Bíró Imre Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke (vagyonnyilatkozat-vizsgálatával megbízott bizottság) Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 10.) Beszámoló a Földesi Polgármesteri Hivatal évi munkájáról Előterjesztés leadási határideje: január 8. (hétfő) Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Előadó: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

8 8 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: FEBRUÁR 25. (csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme) 1.) Tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előterjesztés leadási határideje: február 18. (csütörtök), 2.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje: február 18. (csütörtök) Felelős:a határozatokban felelősként megjelöltek 3.) Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározására (A helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kellmegállapítania.) Előterjesztés leadási határideje: február 15. (hétfő) 4.) Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (II. forduló) Előterjesztés leadási határideje: február 15. (hétfő) 5.) Előterjesztés az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, vagy új rendelet megalkotására Előterjesztés leadási határideje: február 15. (hétfő) Felelős: polgármester, elnöke Előadó: Dr. Szabó Irma Ibolya elnöke

9 MÁRCIUS 8. (kedd) óra FALUGYŰLÉS Helye: Árpád Mozi színházterme Tájékoztató az település aktuális kérdéseiről és az önkormányzat évi költségvetésének várható alakulásáról Tájékoztató a Képviselő-testület Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökeinek beszámolója a bizottságok eddigi munkájáról Előadók: Dr. Szabó Irma és Bíró Imre bizottság elnökök Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság munkájáról Előadó: Dr. Szabó Irma a Települési Értéktár Bizottság elnöke Tájékoztató a Karácsony Sándor Közösségi Ház programjairól Előadó: Balázsiné Bíró Valéria intézményvezető.. Előadók:.. Előadók: Meghívottként részt vesznek: Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Kaba Rendőrőrs Parancsnok, Rendőrségi körzeti megbízottak, Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. képviselői, Dr. Szarka Gabriella és Dr. Tamás Gábor háziorvosok, Házi gyermekorvos, Dr. Jancsó Zoltán operatív igazgató Orvosi Ügyelet Kht., Dr. Szentgyörgyvölgyi Claudia fogszakorvos, Dr. Korvin László magán-állatorvos, Hatósági állatorvos, Megyeri Szabolcsné gyógyszerész, Helyi civil szervezetek vezetői,.. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: MÁRCIUS 31. (csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme 1.) Tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előterjesztés leadási határideje:2016. március 24. (csütörtök),.. 2.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Jelentések leadási határideje:2016. március 24. (csütörtök) Felelős:a határozatokban felelősként megjelöltek

10 10. 3.) Tájékoztató a Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról és évi munkatervéről Jelentések leadási határideje:2016. március 24. (csütörtök) Felelős:a határozatokban felelősként megjelöltek Előadó:Vincze Mária Szociális Szolgáltató Központ vezetője Véleményezi: 4.) Előterjesztés az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének jóváhagyására Előterjesztés leadási határideje:2016. március 24. (csütörtök) Felelős: polgármester 5.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és fenntartói hirdetmény elfogadására Jelentések leadási határideje:2016. március 24. (csütörtök) Véleményezi:, 6.) Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek évi támogatására Jelentések leadási határideje:2016. március 24. (csütörtök) Véleményezi:Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság (ZÁRT ÜLÉS) 7.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható díjak, elismerések odaítélésére érkezett javaslat(ok) elbírálására Véleményezi: ÁPRILIS 14. (csütörtök) FÖLDES NAPJA - KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKa Karácsony Sándor Közösségi Ház szervezésében, - ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: órai kezdettel, a Községháza emeleti nagytermében (ünnepi megemlékezés, kitüntetések, elismerések, díjak átadása)

11 11 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: ÁPRILIS 28. (csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme) 1.) Tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előterjesztés leadási határideje:2016. április 21. (csütörtök) 2.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Jelentések leadási határideje: április 23. (csütörtök) Felelős: a határozatokban felelősként megjelöltek Véleményezi:Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3.) Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentés elfogadására Előterjesztés leadási határideje:2016. április 18. (hétfő) 4.) Beszámoló az Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról Előterjesztés leadási határideje:2016. április 18. (hétfő) 5.) Előterjesztés a Földes Nagyközségi Önkormányzat Sportkoncepciójának felülvizsgálatára Előterjesztés leadási határideje: április 18. (hétfő) Felelős: polgármester, elnöke Előadó: Dr. Szabó Irma Ibolya elnöke

12 12 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: MÁJUS26. (csütörtök) óra, (Helye: Községháza emeleti nagyterme) 1.) Beszámoló Földes nagyközség közrend, közbiztonsági helyzetéről, a tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel, polgárvédelemmel kapcsolatos feladatokról Előterjesztés leadási határideje:2016. május 13. (péntek) Előadó: Aranyi István r.ezredes, Püspökladány rendőrkapitány, Lövei Csaba tűzoltóparancsnok Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Felelős: Előadók, 2.) Beszámoló a helyi Polgárőrség munkájáról Előterjesztés leadási határideje:2016. május 13. (péntek) Előadó: Krizsán Mihály helyi Polgárőrség vezetője, Felelős: Előadó, 3.) Beszámoló és a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületmunkájáról Előterjesztés leadási határideje:2016. május 13. (péntek) Előadó:Dávid Zoltán Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Csuha Sándor önk. tü. parancsnok Felelős: Előadók, 4.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előterjesztés leadási határideje:2016. május 19. (csütörtök) 5.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje:2016. május 19. (csütörtök) 6.) Előterjesztés a Földes Nagyközségi Önkormányzat 2015.évi belső ellenőri jelentések elfogadására Előterjesztés leadási határideje:2016. május 19. (hétfő) 7.) Előterjesztés a Földes Vagyongazdálkodási Kft évi mérlegbeszámolójának és évi üzleti tervének elfogadására

13 13 /LEGKÉSŐBB MÁJUS 31-IG KELL ELFOGADNI, ILL. JÓVÁHAGYNI./ Előterjesztés leadási határideje:2016. május 13. (péntek) Előadók: Csépányi-Fürjesné Tóth Terézia Földes Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezető Felelős: Csépányi-Fürjesné Tóth Terézia Földes Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezető 8.) Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról Előterjesztés leadási határideje:2016. május 13. (péntek) Felelős: Dr. Szabó Irma Települési Értéktár Bizottság elnöke Előadó: Dr. Szabó Irma Települési Értéktár Bizottság elnöke Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság, 9.) Előterjesztés az önkormányzat évi átfogó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására Előterjesztés leadási határideje:2016. május 13. (péntek) Felelős: polgármester Véleményezi: Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság, KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: JÚNIUS 16. ( csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme) 1.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előterjesztés leadási határideje:2016. június 9. (csütörtök), 2.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje:2016. június 9. (csütörtök), 3.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletben szabályozott - iskolai tanévzárón átadásra kerülő - elismerések adományozására Előterjesztés leadási határideje:2016. június 6. (hétfő) Felelős: polgármester Véleményezi:

14 14 /JÚLIUS, AUGUSZTUS HÓNAPOK: ÜLÉS SZÜNET/ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: SZEPTEMBER 29. (csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme) 1.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előterjesztés leadási határideje:2016. szeptember22. (csütörtök), 2.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje:2016. szeptember22. (csütörtök), 3.) Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról és a költségvetés vitelének szabályairól szóló /2016.(.) számú önkormányzati rendeletének módosítására Előterjesztés leadási határideje:2016. szeptember 19. (hétfő), 4.) Tájékoztató Földes Nagyközségi Önkormányzat év I. féléves gazdálkodásának helyzetéről Előterjesztés leadási határideje:2016. szeptember 19. (hétfő), 5.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra Előterjesztés leadási határideje:2016. szeptember 19. (hétfő),

15 15 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: OKTÓBER 27.( csütörtök ) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme) 1.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előterjesztés leadási határideje:2016. október 20. (csütörtök), 2.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje:2016. október 20. (csütörtök), 3.) Tájékoztató a Földes Községi Óvoda 2015/2016. évi munkájáról és 2016/2017. évi munkatervéről Előterjesztés leadási határideje:2016. október 20. (csütörtök) Felelős: Antós Gyuláné Földes Községi Óvoda vezetője Előadó: Antós Gyuláné Földes Községi Óvoda vezetője Véleményezi:, KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: NOVEMBER 24. (csütörtök) óra (Helye: Községháza emeleti nagyterme) 1.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előterjesztés leadási határideje:2016. november 17. (csütörtök), 2.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés leadási határideje:2016. november 17. (csütörtök), 3.) Előterjesztés a Földes Nagyközségi Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előterjesztés leadási határideje:2016. november 14. (hétfő)

16 16, 4.) Előterjesztés a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának meghatározásával kapcsolatos képviselő-testületi vélemény megfogalmazására Előterjesztés leadási határideje: november 14. (hétfő) Véleményezi:, 5.) Előterjesztés a Képviselő-testület évi munkatevének elfogadására Előterjesztés leadási határideje:2016. november 14. (hétfő), 6.) Beszámoló a helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről Előterjesztés leadási határideje:2016. november 14. (hétfő) (ZÁRT ÜLÉS) 7.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletben szabályozott Mikulás díj odaítélésére Előterjesztés leadási határideje:2016. november 14. (hétfő) Véleményezi:, Földes, Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:../2016. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) ; , Fax:

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) ; , Fax: FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000 ; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Ügyiratszám: /2013. 16. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Ügyiratszám: 7801/2011 22. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: dr. Tárnoki Richárd/Harsányiné dr. Tóth Beáta

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

2016. január 26. (kedd) óra

2016. január 26. (kedd) óra 210/2015.(XII.15.) önkormányzati határozat melléklete SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi MUNKATERVE 2016. január 26. (kedd) 10.00 óra 1. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének évi ÜLÉSTERVE. I. forduló megvitatása előterjesztő: polgármester; véleményező: bizottságok

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének évi ÜLÉSTERVE. I. forduló megvitatása előterjesztő: polgármester; véleményező: bizottságok Január 28. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - a közmeghallgatás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27-i -i testületi ülésére Tárgy: 2015. évi munkaterv Mágocs Város Önkormányzatának Szervezeti és

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület január 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/570- /2014. Végh Endréné E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére Tárgy: A Képviselő-testület

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet Január 29. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - a közmeghallgatás

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének évi ÜLÉSTERVE

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének évi ÜLÉSTERVE Január 30. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - döntés a cafetéria

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Képviselő-testületének évi munkaterve

Képviselő-testületének évi munkaterve BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a137/2013.(xii.16.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. január 1től 2014.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-6/2016. Tárgy: A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve Mell.: munkaterv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI ülés- és munkaterve

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI ülés- és munkaterve BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVI ülés- és munkaterve A képviselő-testületi ülések helye általában: községháza emeleti tanácskozó terme: Balatonkeresztúr Ady Endre u.

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. évi MUNKATERVE Elfogadta: a Társult Képviselő-testület 97/2015. (XII. 16.) TKt. számú határozatával. Bugac,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. évi M U N K A T E R V E A képviselő-testület 4/2015. (II. 12.) Kt. számú határozatával jóváhagyta A munkaterv szerinti üléseken a polgármester

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet a 513/2016. (XII. 15.) határozathoz BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI M U N K A T E R V E Állandó napirendi pontok valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen: 1./

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÉVI MUNKATERVE Záradék: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 246/2015. (XII. 14.) határozatával fogadta el. 2016. január

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testületének I. félévi üléstervére

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testületének I. félévi üléstervére PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-198/2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve I. Általános rendelkezések A képviselő-testületi ülések általában a Községháza épületében kerülnek megtartásra. Más helyszín esetén

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. Előterjesztés a 2017. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Közigazgatási és Adó Iroda

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN N Y Á R I S Z Ü N E T

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN N Y Á R I S Z Ü N E T Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN 1. 2014. január 28. munkaülés 2. 2014. február

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 79/2014.(VI.30.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. július 1től 2014.

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Ü L É S T E R V Ülés tervezett időpontja Előterjesztések leadásának időpontja Bizottsági ülés időpontja 2015. január 28. 2015. január 16. 2015. január 19-23. 2015. január 30. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái 2010. február 04. (csütörtök) - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról - 2010.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-2/2014. Tárgy: A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve. Mell.: munkaterv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 2/2017. Tárgy: Döntés a Képviselő-testület 2017. év I. félévi munka- és üléstervéről Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Papp István jegyző

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 A KÉPVISELŐ TESTÜLET IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 2008. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

2005. február 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű határo

2005. február 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű határo BALATONFÜRED VÁROS Képviselő-testületének 2005. évi munkaterve 2005. február 1. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: - Mellékletek: -.napirendi pont E - 7. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 203/2009. (XII.01.) KT.sz. H a t á r o z a t a A19 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2010. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi üléstervére

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi üléstervére PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma: 1-223/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. J A V A

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben