A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok"

Átírás

1 A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok jegyzéke I. Külső dokumentumok I.1. Országos hatáskörű jogszabályok, engedélyek és szabványok I.1.1. A társaság működésére vonatkozó jogszabályok Jogszabály azonosítója Jogszabály címe Módosítási állapot I Társaságokra vonatkozó jogszabályok: 2006:IV.tv. A gazdasági társaságokról 1959:IV.tv. A Polgári Törvénykönyvről 1990:LXV.tv. A helyi önkormányzatokról 1991:XXXIII.tv. 2006:V.tv. 1991:XLIX.tv. 2009:CXXII.tv. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről évi I. tv. A munka törvénykönyvéről I Gazdasági jogszabályok: évi C. tv. A számvitelről évi XLVI. tv. A statisztikáról 170/1993. (XII. 3.) Korm. rend. A statisztikáról szóló évi XLVI. tv. végrehajtásáról 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rend. A gépjárművek forgalomban tartásának feltételeiről 5/1990. (IV.12) KÖHÉM rend. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 12/1989. (XII.05) KÖHÉM rend. 12/2007. (III.13) IRM 1/1975. (II.5) KPM-BM együttes Az egyes veszélyes áruk szállításához szükséges útvonal kijelölési kérelem és határozat mintájáról, valamint az útvonal kijelölés díjáról A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól A közúti közlekedés szabályairól 1990:évi C.tv. A helyi adókról 1991:LXXXII.tv. A gépjármű adóról

2 1991:IV.tv.(Flt.) 2003:LXXVI.tv. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról A szakképzési hozzájárulásról és a fejlesztések támogatásáról 2003:LXXIX.tv. Környezetterhelési díjról 270/2003. (XII.24.) Korm. Környezetterhelési díjról 2007:CXXVII.tv. Az általános forgalmi adóról 1996:LXXXI.tv. A társasági adóról és az osztalékadóról 1990:LXXXVII. tv. 2014: CXXVI. tv. 2011: CXCI. tv. Az árak megállapításáról A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2008: LXVII. tv. II. fejezet Energiaellátók jövedelemadója 2012: CLXVIII. tv. A közművezetékek adójáról 2003: CXXVII. tv. 43/1999.(XII.26.) KHVM 1.sz. melléklete A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól A vízkészlet járulék kiszámításáról LVII. Vízgazdálkodásról szóló tv. 1995:CXVII.tv. A személyi jövedelemadóról 2003:XCII. tv. Az adózás rendjéről 1997: LXXXI.tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról 168/1997. (X.6.) Korm. 1997:LXX.tv. Az évi LXXXI törvénnyel egységes szerkezetben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997: LXXXII.tv. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról 1993.évi XCVI.tv évi CXXIII.tv. 217/1997.(XII.1.)Korm évi CLVI.tv. IX.fejezete 195/1997. (XI.5.) Korm. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról Az 1997.LXXXIII.törvénnyel egységes szerkezetben Egyes adótörvények és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az évi LXXX törvénnyel egységes szerkezetben 1998:LXVI. tv. Az egészségügyi hozzájárulásról 2

3 1998:LXXXIV. tv. A családok támogatásáról 223/1998. (XII.30.) Korm. Az évi LXXXIV törvénnyel egységes szerkezetben 1997: LXXXIII. tv. A kötelező egészségbiztosítás ellátásáról 1997: LXXXII. tv. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról 282/2001. A magánnyugdíj pénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről (XII.26.) Korm. 172/1997. (X.6.) Korm. Az évi LXXXII. törvénnyel egységes szerkezetben évi LXXtv. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 48/2013. (XI.15.) NGM A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról A számla és a nyugta adóigazgatósági azonosításáról, 23/2014. (XII.10.) Korm. valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 21/2006. (XI.20.) MNB A pénzforgalom lebonyolításáról évi LIV. tv. A rezsicsökkentések végrehajtásáról évi CLXXXVIII. tv. Az egységes közszolgáltatói számlaképről I Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok: évi CCIX. tv. A víziközmű-szolgáltatásról 58/2013. (II. 27.) Korm. 201/2001. (X.25) Korm. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről CLV. tv. A fogyasztóvédelemről évi L. tv. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról. Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott 47/1999. (XII.28.) KHVM csatornamű használatáért fizetendő díjakról (3. szá- ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi mú melléklete) 5/2004. (XI.19.) EüM rendelelet Fürdőgyógyászati ellátások igénybevétele társadalombiztosítási támogatással 23/2007. (V.18.) EÜM A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások támogatásáról 56/2003. (IX.19.) EszCsM rendelelombiztosítási támogatással Fürdőgyógyászati ellátások igénybevétele társada- 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelenos feltételei Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általá- 78/2008. (IV.3.) Korm. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes füdőhelyek kijelöléséről 134/1999. (VIII.31.) Korm. rend. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások 3

4 217/1997. (XII.1.) Korm. rend. árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról I Szolgáltatások minőségére vonatkozó jogszabályok: 219/2004. (VII.21.) Korm. A felszín alatti vizek védelméről 10/2000. (VI.2.) KÖM-Eüm- A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez FvM-KHVM együttes szükséges határértékekről. A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az 65/2004. (IV.27.) FVM-ESzCs- ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz GKM együttes palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól 27/2005. (XII.6.) KvVM A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzé- 28/2004. (XII.25.) KvVM 1991:XLV.tv. sére vonatkozó részletes szabályokról. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk szabályairól. A mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Korm. tel I Üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok: 4/1981. (IV.4.) OVH rendelkezés Az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat kiadásáról 18/1992. KHVM A képesítési előírásokról 18/1992.(VII.14.) KHVM 58/2013. (II. 27.) Korm. 123/1997. (VII.18.) Korm. 12/1997. (VIII.29.) KHVM 203/2001. (X.26.) Korm. 49/2001.(IV.3.) Korm. 240/2000. (XII.23.)Korm. 132/1997. (VII.24.)Korm. 21/1999. (VII.22.) KHVM-KöM együttes 18/1996. (VI.13.) KHVM 6/2002.(XI.5.) KvVM 9/2002.(III.22.) KöM-KöVIM együttes A víziközművek üzemeltetésének követelményeiről A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól hatályon kívül A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelőléséről A vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról A vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól 24/2007.(VII.3.) KvVM A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 4

5 24/2004.(XII.18.) KvVM 26/2002.(II.27.) Korm. 25/2002.(II.27.) Korm. 160/1995.(XII.26.)Korm. 284/2007.(X.29.)Korm. 32/1964.(XII.13.) Korm. 8/2000.(X.18.) KöViM 23/1998.(XI.6.) KHVM Az ivóvízkivételre használt vizek szennyezettségi határértékének módosításáról A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról A vízgazdálkodási társulatokról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól A vízügyről szóló évi IV. törvény végrehajtásáról Az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról 21/2002. (IV.25.) KöViM rend. A víziközművek üzemeltetéséről 37/1996. (X.18) NM A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 121/1996.(VII.24.) Korm. rend. A közfürdők létesítéséről és működéséről 7/2007. (I. 22.) GKM A mutatványos berendezések biztonságosságáról 78/2003. (XI. 27.) GKM A játszótéri eszközök biztonságosságáról 30/2003. (III.18.) Korm. 46/2001. (XII.27.) BM I Egyéb műszaki jogszabályok: 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM- KöViM együttes A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyekről A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól Az építôipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetôi tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról 122/2004. (X. 15.) GKM A villamosmű biztonsági övezetéről 2012:XLVI. tv. A földmérési és térképészeti tevékenységről 3/1975. (VIII..30.) OVH A vízkútfúrással kapcsolatos szakmai követelmények rendelkezés megállapításáról Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi 45/1997. (XII. 29.) KTM követelményeiről 46/1997. (XII.29.) KTM Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 253/1997. (XII.20.) Korm. Az országos településrendezési és építési követelményekről 43/1999. (XII. 26.) KHVM A vízkészletjárulék kiszámításáról 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM- PM együttes A födmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 5

6 I Laborra vonatkozó jogszabályok: 1991:XLV.tv. A mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Korm. tel 3/2002. (II.8.) SzCsM-Eüm A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek együttes minimális szintjéről I Tűz- és munkavédelemre, valamint munkaegészségügyre vonatkozó jogszabályok: 1993:XCIII. tv. A munkavédelemről A munkavédelemről szóló törvény végrehajtásáról 5/1993. (XII.26.) MÜM 143/2004. (XII.22.) GKM A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 47/1999- (VIII. 4.) GM Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 24/2007. (VII.3.) KvVM Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes 33/1998. (VI.24.) NM 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes 50/1999. (XI.3.) EüM 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes 65/1999. (XII.22.) EüM 14/1998. (XI. 27.) GM Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkaköri, szakmai, illetve a személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról, véleményezéséről A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről A munkahelyek kémiai biztonságáról A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 31/1995. (VII. 25.) IKM a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 8/2001. (III. 30.) GM A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről együttes 11/2003. (IX. 12.) FMM Az Ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 14/2004. (IV. 19.) FMM A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 17/1993. (VII. 1.) KHVM Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 25/1998. (XII. 27.) EüM tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről A Nyomástartó és töltőlétesítmények műszakibiztonsági hatósági felügyeletéről 63/2004. (IV. 27.) GKM 72/2003. (X. 29.) GKM A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról 6

7 2/1998. (I. 16.) MüM 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes 8/2002. (II. 16.) GM 61/1999. (XII.1.) EüM évi XXXI. törvény 30/1996. (XII.6.) BM számú A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról A Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről 7

8 I Környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok: 2012:CLXXXV. tv. A hulladékról 2000:XXV. tv. A kémiai biztonságról 1995:LIII.tv. A környezet védelmének általános szabályairól 2011:LXXXV. tv. A környezetvédelmi termékdíjról 343/2011. (XII.29.) 443/2012. (XII. 29.) Korm. 220/2004.(VII. 21.) Korm. 219/2004.(VII. 21.) Korm. 440/2012. (XII.29.) Korm. 50/2001. (IV.3.) Korm. 306/2010. (XII.23.) Korm. 240/2000. (XII.23.) Korm. 93/1996. (VII. 4.) Korm. 78/2007. (VII. 24.) Korm. 90/2007.(IV.26.) Korm. 43/2007. (VI.1.)FVM 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 16/2002. (IV. 10.) EüM 44/2000. (XII. 27.) EüM 103/2003. (IX. 11.) FVM 23/2001. (XI.13.) KöM A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV. tv. végrehajtásáról Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól A felszín alatti vizek védelméről A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól A levegő védelméről A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról A környezeti alapnyilvántartásról A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközhulladékok kezeléséről A 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWtn-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről 8 16/2001. (VII.18.) KöM. A hulladékok jegyzékéről 144/2012. (XII.27.) VM 145/2012. (XII.27.) VM A PCB, valamint PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól A hulladékolajjal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

9 11/1996. (VII. 4.) KTM 443/2012. (XII.29.) korm. 23/2003. (XII. 29.) KvVM 93/2007. (XII. 18.) KvVM 18/2007. (V.10.) KvVM 4/2007. (II.21.)KvVM 110/2002. (XII. 12.) OGY határozat A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról A felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról Az egészséges környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről 209/2005. (X. 5.) Korm. a betétdíj alkalmazásának szabályairól 445/2012. (XII. 29.) Korm. 444/2012. (XII. 29.) Korm. 442/2012. (XII. 29.) Korm. 438/2012. (XII. 29.) Korm. 20/2005. (VI. 10.) EüM 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM- NM együttes I Egyéb jogszabályok 168/2004. (V. 25.) Korm. 257/2007.(X.4.) Korm. 1/2006. (I. 13.) PM Az elemek és az akkumulátor hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A hulladékká vált gépjárművekről A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységekről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról 2011:CVIII. tv. A közbeszerzésekről 310/2011. (XII. 23.) Korm. 306/2011. (XII. 23.) Korm. 305/2011. (XII. 23.) Korm. 289/2011. (XII. 22.) Korm. A Közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól A tervpályázati eljárások szabályairól A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 9

10 288/2011. (XII. 22.) Korm. 287/2011. (XII. 22.) Korm. 218/2011. (X. 19.) Korm. A közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási díjról Egyes közbeszerzési tárgyú kormányek módosításáról A módosított adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő, vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól 93/2011. (XII. 30.) NFM A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről 92/2011. (XII. 30.)NFM 302/2006 (XII.23.) korm. 48/ (III. 30.) Korm. 46/2011. (III. 25.) Korm. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 53/2011. (III. 31.) Korm. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról 1999:LXXVI. tv. A szerzői jogról 2005: C LXIV. tv. A kereskedelemről szóló törvény 2001:CVIII.tv. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 1952:III. tv. A polgári perrendtartásról 1994:LIII. tv. A bírósági végrehajtásról 2011:CXII. tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1990:XCIII.tv. Az illetékekről 1997:LXXVIII.tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről 1995: LXV. tv. Az államtitkokról és a szolgálati titokról 79/1995.(VI. 30.) Korm. A minősített adat kezelésének rendjéről 43/1994.(III. 29.) Korm. A rejtjeltevékenységről I.1.2. Engedélyek: Határozat száma, azonosítója Levegővédelem: Határozat tárgya, megnevezése Hatálybalépés időpontja H /2010. ÉDUKÖFE Központi telephely levegővédelmi követelményei

11 H /2010. ÉDUKÖFE Fertődi telephely levegővédelmi követelményei /2010 ÉDUKÖTVFE H /2011 ÉDUKÖTVFE Ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás 111-8/2014. Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság / /142-1/ / / /4088-2/ /1299-2/2011. H / /2014. H /2008. É-D-i Vízü.Ig. Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt /1 hrsz-ú szennyvíztisztító telep levegővédelmi követelményei Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Lővér fürdő levegővédelmi követelményei Sopron-Fertőd Térségi Vízellátó Rendszer vízjogi üzemeltetési engedély határozat Sopron belterületi csapadékvíz elvezetés Egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedély Soproni szennyvíztisztító telep Egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedély Sopron és kapcsolódó települések szennyvízcsatorna hálózat vízjogi üzemeltetési engedély határozat javítása Sopron és kapcsolódó települések szennyvízcsatorna hálózat egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedély BIOMASS Super Sopviz, komposzt forgalomba hozatali és felhasználási engedély Soproni komposzt forgalomba hozatali és felhasználási engedély Balf szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítás Vízjogi üzemeltetési engedély Balf szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítás vízjogi üzemeltetési engedély módosítás Nagycenk Térs. Vízellátó Rendszer vízjogi üzemeltetési engedélye /2002. É-D-i Víz. Ig. Nagycenk Módosítás /2013. É-D-i KTVF. Nagycenk Módosítás /2014. É-D-i Vi. Ha. Nagycenk Módosítás /2014. É-D-i Vi. Ha. Nagycenk Módosítás H /2007. É-D.i Vízü.Ig. Sopronkövesdi Vízmű vízjogi üzemeltetési engedélye /2012. É-D-i KTVF. Sopronkövesd Módosítás H /2007. É-D-i Vízü.Ig. Nagylózsi Vízellátó Rendszer vízjogi üzemeltetési Engedélye /2011. É-D-i KTVF. Nagylózs Módosítás /1/2/2010. Ny-D-i Vízü.Ig. NYUDUVH-457-1/7/2014. Ny- D. Vi. Ha. Lövő és Térségi Vízellátó Rendszer vízjogi üzemeltetési engedélye Lövő Módosítás

12 NYUDUVH-457-1/9/2014. Ny- D. Vi. Ha /1/ Ny.D-i Vízü.Ig /3/2010. Ny-D-i Vízü.Ig. Lövő Módosítás Szakony Térségi Vízellátó Rendszer vízjogi üzemeltetési engedélye Iván községi Vízmű vízjogi üzemeltetési engedélye /5/2012. NY-D-i KTVF. Iván Módosítás /2/2008. Ny-D-i Vízü.Ig. H /2007. É-D-i Vízü.Ig. Csér-Csáfordjánosfa, Répceszemere vízjogi üzemeltetési engedélye Lövő Térségi Szennyvízelvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélye /2012. É-D-i KTVF. Lövő Módosítás /2014. É-D-i Vi. Ha. Lövő Módosítás H /2009. É-D-i Vízü.Ig. Nagycenk Térségi Szennyvízelvezető Rendszer vízjogi, üzemeltetési engedélye /2014. É-D-i. Vi. Ha. Nagycenk Módosítás /2014. É-D-i. Vi. Ha. Nagycenk Módosítás /6/2005. Ny.D-i Vízü.Ig. Csepreg Térségi Szennyvízkezelő Rendszer vízjogi üzemeltetési engedélye /6/2005. Ny-D-i KTVF. Csepreg-Szakony Módosítás /6/2005. Ny-D-i KTVF. Csepreg-Szakony Módosítás /6/2005. Ny-D-i KTVF. Csepreg-Szakony Módosítás /6/2005. Ny-D-i KTVF. Csepreg-Szakony Módosítás /6/2005. Ny-D-i KTVF. Csepreg-Szakony Módosítás /2013. ÉDUKÖTVFE Nyárliget Vízjogi üzemeltetési engedély /2013. ÉDUKÖTVFE Tőzeggyár Vízjogi üzemeltetési engedély /2012. ÉDUKÖTVFE Csapod Vízjogi Üzemeltetési engedély /1992 É-D-i Vízü.Ig /2002 É-D-i Vízü.Ig /2004 É-D-i Vízü.Ig. Pusztacsalád Vízjogi üzemeltetési engedély Pusztacsalád Módosítás Pusztacsalád Hidrogeológiai védőidom kijelölés H /2007. ÉDUKÖTVFE Pusztacsalád Módosítás /2012. ÉDUKÖTVFE Pusztacsalád Módosítás /2014/VH Győr-moson-Sopron MKI /1998 É-D-i Vízü.Ig. Pusztacsalád Módosítás Fertőújlak Vízjogi üzemeltetési engedély

13 5784-3/2002 É-D-i Vízü.Ig. Fertőújlak Módosítás /2013. ÉDUKÖTVFE Fertőújlak Módosítás /949/2015. Győr-Moson-Sopron MKI /1998 É-D-i Vízü.Ig /2002 É-D-i Vízü.Ig. Fertőújlak Módosítás Röjtökmuzsaj Vízjogi üzemeltetési engedély Röjtökmuzsaj Módosítás H /2006. ÉDUKÖTVFE Röjtökmuzsaj Módosítás H /2009. ÉDUKÖTVFE Röjtökmuzsaj Módosítás H /2009. ÉDUKÖTVFE Röjtökmuzsaj élesztő kútjainak üzemeltetési engedélye /2013. ÉDUKÖTVFE Röjtökmuzsaj Vízjogi üzemeltetési engedély /1997 É-D-i Vízü.Ig /2002 É-D-i Vízü.Ig. Ebergőc Vízjogi üzemeltetési engedély Ebergőc Módosítás H /2007. ÉDUKÖTVFE Ebergőc Módosítás /2011.ÉDUKÖTVFE Ebergőc Módosítás /2002 É-D-i Vízü.Ig. H /2005 É-D-i Vízü.Ig. Szennyvíz Fertőújlak-Nyárliget vízjogi üzemeltetési engedély (Összevonva a Fertőmenti Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszerrel) Fertőendréd, Fertőmenti szennyvízelvezető és tisztító rendszer Vízjogi üzemeltetési engedély /2010. ÉDUKÖTVFE Fertőendréd módosítás /2011. ÉDUKÖTVFE Fertőendréd módosítás /2014. ÉDUVIZHAT Fertőendréd módosítás H /2006. ÉDUKÖTVFE Pusztacsalád szvíztisztít.-nak és elv-.nek üzemeltetési engedélye /2012. ÉDUKÖTVFE Pusztacsalád szennyvíz módosítás H /2008. ÉDUKÖTVFE RÖ-EBER szennyvíz /2013. ÉDUKÖTVFE RÖ-EBER szennyvíz módosítás Fürdőszolgáltatás: /2003. Polg. Hivatal Sopron /2009 S.M.J.V.P.H. Használatbavételi engedély (pénztárépület, kerítés) Lővér Fördő fejlesztési elképzelés, építési engedély kérelem-felfüggesztés /2004. Polg. Hivatal Sopron Bontási engedély (öltözőkabinok)

14 120-3/2004. ÁNTSZ Üzemeltetési szabályzat jóváhagyása /2002. ÁNTSZ Működési engedély kijavítása /2002. ÁNTSZ Működési engedély kiegészítése és módosítása /2004. ÁNTSZ KK/HF/NS/A/13/5/2006. Kp. Közl. Felügy. Működési engedély Felülvizsgálata Kikötő létesítési engedély /2006. ÁNTSZ Üzemeltetési szabályzat jóváhagyása /2009. ÁNTSZ /2007 ÁNTSZ /2011. ÁNTSZ 2629/2007. ÁNTSZ /2008. ÁNTSZ /2009. ÁNTSZ Lövér Fürdő Csík Ferenc Uszoda üzemeltetési szabályzat jóváhagyása Lövér Fürdő Csík Ferenc Uszoda üzemeltetési szabályzat jóváhagyása Lővér fürdő - Csik Ferenc uszoda üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása Fertő-tavi vizitelep üzemeltetési szabályzat jóváhagyása Fertő-tavi vízitelep strand fürdővíz használatának engedélyezése fejlesztési elképzelés, elvi telekalakítási engedély Fertő-tavi vízitelep strand fürdővíz használatának engedélyezése /2008. ÁNTSZ Fertő-tavi vízitelep strand fürdőhely kijelölés /2008. ÁNTSZ /2009. ÁNTSZ Tómalom Fürdő fürdővíz használatának engedélyezése Tómalom Fürdő fürdővíz használatának engedélyezése /2008. ÁNTSZ Tómalom Fürdő fürdőhely kijelölés /2007. ÁNTSZ /2006. EDUKÖVIZIG /2006. KKF-HF Tómalom fürdő üzemeletetési szabályzat jóváhagyása Vagyonkezelői hozzájárulás: Strandfoci pálya és elektromos hálózat építéséhez Csónakkikötő használatbavételi és üzemben tartási engedély /2006. KKF-HF Csónakkikötő, kikötői rend jóváhagyása /2007. EDUKÖVIZIG Vagyonkezelői hozzájárulás: Vizes blokk építéséhez /2007. Építésügyi Hatóság 322-9/2007. Építésügyi Hatóság H /2007. ÉDUKÖVIZIG 2006/2011. ÉDUKÖVIZIG 0853/2011. ÉDUKÖVIZIG /09. ÉDUKÖVIZIG Lővér Fürdő fejlesztése: Elvi építési engedély Fertő-tó strand: Vizes blokk építési engedélye Fertő tó kotrás-kavicsolás előzetes környezetvédelmi hatástanulmány elfogadásáról Vagyonkezelői hozzájárulás: Fertő-tavi vízitelepen csónakkikötő bővítéséhez Vagyonkezelői hozzájárulás: Megrongálódott partszakasz helyreállításához Vagyonkezelői hozzájárulás: Megrongálódott partszakasz helyreállításához

15 2522/2010. ÉDUKÖVIZIG Vagyonkezelői hozzájárulás: Csónakikkötő mólók cseréjéhez, balesetveszélyes fák kivágásához, fák visszanyeséséhez /2008. ÉDUKÖVIZIG Vagyonkezelői hozzájárulás: Ívókút létesítéséhez /2010. Építéshatósági osztály /2011. Építéshatósági osztály /2011. Építéshatósági osztály /2010. Építéshatósági osztály VIII-R-051/ /2012. ÁNTSZ VIII-R-051/ /2012. ÁNTSZ Tómalom fürdő területén üdülőépület építésére építési engedély Meglévő szociális épület bővítésére (Tómalom fürdő) építési engedély Meglévő strand pénztár épület bővítésére (Fertő-tavi vízitelep) építési engedély Úszómedence rekonstrukció (Csik Ferenc uszoda) építési engedély Lővér fürdő - Csik Ferenc uszoda üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása Monitoring záródokumentáció elfogadása /2011. ÁNTSZ Tómalom fürdő fürdővíz használat engedélyezése /2011. ÁNTSZ Fertő-tavi vízitelep fürdővíz használat engedélyezése /2011. ÁNTSZ Fürdővíz profil megállapítás (Tómalom fürdő) /2011. ÁNTSZ Fürdővíz profil megállapítás (Fertő-tavi vízitelep) /2010. ÁNTSZ Fertő- tó üzemeltetési szabályzat jóváhagyása /2009. Építéshatósági osztály /2008. Kapuvári Városi Önk. Polgármesteri H. Humán Iroda, Építésügyi csoport /2008. Kapuvári Városi Önk. Polgármesteri H. Humán Iroda, Építésügyi csoport Gyermekmedence, csúszdamedence, vízgépészeti helyiség végleges használatbavételi engedélye Tómalom Fürdő fejlesztési elképzelés, elvi telekalakítási engedély Tómalom Fürdő fejlesztési elképzelés, elvi telekalakítási engedély /2008. S.M.J.V.P.H. Lővér Fürdő csúszdák, medencék építési engedélye H-373-3/2009. ÉDUKÖVIZIG /2009. H /2007. ÉDUKÖVIZIG Lővér Fürdő csúszdák, medencék vízjogi létesítési engedélye Lővér Fürdő csúszdák, medencék végleges használatba vételi engedély Fertő tavi vízitelep strand mederkotrás vízjogi létesítési engedély H /2008. ÉDUKÖVIZIG Monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélye H /2008. ÉDUKÖVIZIG Monitoring kutak vízjogi létesítési engedélye H /2008 ÉDUKÖVIZIG Fertő tavi vízitelep strand mederkotrás vízjogi létesítési engedély módosítás H /2009. ÉDUKÖVIZIG Tómalom partvidék létesítési engedélye /2007. ÉDUKÖVIZIG /2007. ÉDUKÖVIZIG Vagyonkezelői hozzájárulás : Fertő tó kotráskavicsolás Vagyonkezelői hozzájárulás: kölcsönző móló építéséhez

16 Kereskedelmi tevékenység: /2004. Polg. Hivatal Sopron Környezetvédelmi tevékenység: H /2006. É-D-i Kör., Term. És V. Felügy. H /2006 É-D-i Kör., Term. És V. Felügy. H /2009 É-D-i Kör., Term. És V. Felügy. H /2008 É-D-i Kör., Term. És V. Felügy /2010 É-D-i Kör., Term. És V. Felügy /2014 É-D-i Kör., Term. Felügy /2015. É-D-i Kör., Term. Felügy. Működési engedély Sopron, Lővér krt. 82. sz. alatti telephelyre vonatkozó veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési és üzemeltetési szabályzata Sopron, Bartók B. u. 42. sz. alatti telephelyre vonatkozó veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzata Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt egyedi hulladékgazdálkodási terve a évi időszakra. Sopron szennyvíztisztító telep folyékony hulladék kezelése Sopron szennyvíztisztító telep folyékony hulladék kezelése Sopron szennyvíztisztító telep nem veszélyes hulladék előkezelése Sopron szennyvíztisztító telep nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély (előkezelés) - módosítás I.1.3. Szabványok: Szabvány száma, azonosítója MSZ 447:1998 ICS angol nyelvű Szabvány megnevezése Kis feszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás feltételei Légtechnikai berendezések tervezésére vonatkozó Hatálybalépés időpontja MSZ 447:1998/1M:2002 Kis feszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás MSZ 448-2: 1967 MSZ 448-3: 1985 MSZ 448-4: 1983 MSZ 448-7: 1983 MSZ 448-9: 1980 MSZ : 1977 MSZ : 1986 MSZ : 1982 Hőmérséklet, szín, zavarosság és átlátszóság meghatározása Kálcium és magnézium-ion meghatározása Vas meghatározása Alumíniumion meghatározása Ólom meghatározása Nátrium-és káliumion lángfotometriás meghatározása Lugosság meghatározása titrálással, a hidrogénkarbonátion, a karbonátion- és a hidroxilion-tartalom kiszámítása Nitrát- és nitrition meghatározása 16

17 MSZ : 1983 MSZ : 1990 MSZ : 1982 MSZ : 1987 MSZ : 1986 MSZ : 1977 MSZ : 1986 MSZ : 1990 MSZ : 1986 MSZ : 1985 MSZ : 1983 MSZ : 1981 MSZ : 1991 MSZ : 19 MSZ : 1984 MSZ : 1977 MSZ : 1985 MSZ : 1985 MSZ : 1979 MSZ : 1978 MSZ : 1978 MSZ : 1990 MSZ : 1985 MSZ : 1981 Szulfátion meghatározása A szulfidion-tartalom meghatározása Kloridion meghatározása Jodidion meghatározása Fluoridion-tartalom meghatározása Foszfát meghatározása A bepárlási maradék és az összes oldottanyagtartalom meghatározása A permanganátos kémiai oxigénigény meghatározása Az összes, a karbonát-és a nemkarbonát keménység meghatározása ph-és egyensúlyi ph-meghatározás A szabad, a kötött, az egyensúlyi és a mészre agreszszív szén-dioxid meghatározása Aktív klór meghatározása A szilícium-dioxid-tartalom meghatározása A szerves és az összes nitrogén meghatározása A klórigény és a klórmegkötő képesség meghatározása Fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása Lebegőanyag-tartalom meghatározása Mikroszkópikus biológiai vizsgálat Kadmiumion meghatározása Foszforsavészter típusú növényvédőszer maradékok meghatározása Aktinit PK, Aktinit Dt és Prometrin meghatározása A klórozott szénhidrogén-inszekticidek meghatározása Metán meghatározása Anionaktív detergensek meghatározása

18 MSZ : 1988 MSZ : 1979 MSZ : 1990 MSZ : 1985 MSZ : 1990 MSZ 260-2: 1955 MSZ 260-3: 1973 MSZ 260-4: 1971 MSZ 260-5: 1971 MSZ 260-6: 1977 MSZ 260-7: 1987 MSZ 260-8: 1968 MSZ 260-9: 1988 MSZ : 1985 MSZ : 1971 MSZ : 1987 MSZ : 1980 MSZ : 1967 MSZ : 1982 MSZ : 1982 MSZ : 1984 MSZ : 1980 MSZ : 1974 MSZ : 1987 MSZ : 1956 Mintavétel és tartósítás Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása A pendimentalin tartalom meghatározása Kloroform és bróm-diklór-metán meghatározása Bakteriológiai vizsgálat Hőmérséklet, átlátszóság, habzás, szín és szag meghatározása, viselkedés állás közben Oldott és lebegő anyagtartalom meghatározása Hidrogén-ion koncentráció (ph érték) meghatározása Lúgosság és savasság meghatározása Kloridion meghatározása A szulfátion-tartalom meghatározása Kénhidrogén és szulfid-ion meghatározása Az ammóniumion-tartalom meghatározása Nitrition meghatározása Nitrátion meghatározása Összesnitrogén-és szervesnitrogén-tartalom meghatározása Az összes vastartalom meghatározása Az oldott oxigén meghatározása és az oxigéntelítettségi százalék kiszámítása Kémiai oxigénigény meghatározása Aktív klór meghatározása A klórigény és a klórmegkötő képesség meghatározása Összes foszfor meghatározása Spitta-Weldert rothadási póba Mikroszkópikus biológiai vizsgálat Szennyvíz parazitológiai vizsgálata

19 MSZ : 1992 MSZ : 1989 MSZ : 1971 MSZ : 1986 MSZ : 1973 MSZ : 1981 MSZ : 1983 MSZ : 1985 MSZ : 1988 MSZ : 1989 MSZ : 1992 MSZ ISO : 1992 MSZ ISO 5813: A cianidtartalom meghatározása A krómtartalom meghatározása Rodanidion meghatározása Nátrium- és káliumtartalom meghatározása Kátránytartalom meghatározása A tisztított szennyvíz átlátszóságának, az üledék térfogatának és az iszap aktivitásának mérése Anionaktív detergensek meghatározása Vízzel nem elegyedő szerves oldószerek meghatározása Kalciumtartalom meghatározása atomabszorpciós spektrometriás módszerrel A kalcium- és magnéziumtartalom meghatározása komplexometriás módszerrel Ivóvízvizsgálat A szén-tetraklorid-, a triklór-etilén- és a tetraklóretilén-tartalom meghatározása Az ammónium meghatározása vízben Manuális spektrofotometriás módszer Az oldott oxigén meghatározása vízben jodometriás módszerrel MSZ ISO 6060: 1991 A víz kémiai oxigénigényének meghatározása MSZ : 1992 MSZ : 1993 MSZ : 1990 MSZ EN 1485: 1998 Vízvizsgálat A fenolindex meghatározása Vízvizsgálat A mangántartalom meghatározása spektrofotometriás módszerrel A pendimentalin tartalom meghatározása Vízminőség. Adszorbeálható, szervesen kötött halogének (AOX) meghatározása MSZ 11399: 1995 Palackozott, természetes ásványvíz MSZ 15286: 1999 Ivóvízellátás: Csővezetékek tisztítása és fertőtlenítése MSZ EN : 2010 A tervezés és kivitelezés biztonsági követelményei MSZ EN : 2010 A fürdő üzemeltetés biztonsági követelményei MSZ EN ISO : 1998 Vízminőség. A lúgosság meghatározása MSZ EN ISO : 1998 Vízminőség. Az oldott fluorid-, klorid-, nitrit-, ortofoszfát-, bromid-, nitrát-, és szulfátanionok meghatározása ionkromatográfiával

20 MSZ EN ISO 11969: 1998 MSZ EN ISO 16140:2004 MSZ ISO 9280: 1998 MSZ EN 27888: 1998 Vízminőség. Az arzén meghatározása. Atomabszorpciós spektrometriás (hidridtechnikás) módszer Élelmiszerek és takarmányok mikróbiológiája. A választható módszerek validitásának protokollja Vízminőség. A szulfát meghatározása. Gravimetriás módszer bárium-klorid alkalmazásával Vízminőség. Az elektromos vezetőképesség meghatározása MSZ 21464: 1998 Mintavétel a felszín alatti vizekből MSZ 48-1: 1978 MSZ : Általános irányelvek Vízvizsgálat A mangántartalom meghatározása spektrofotometriás módszerrel MSZ EN ISO 7887: 1998 Vízminőség. A szín meghatározása MSZ EN 26777: 1998 MSZ 12749: 1993 MSZ ISO : 1993 MSZ ISO : 1993 MSZ ISO : 1993 MSZ ISO : 1993 Vízminőség. A nitrit meghatározása. Spektrometriás módszer Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés Vízmintavétel A mintavételi technikák előírásai Vízmintavétel Mintavételi programok tervezése vízvizsgálatokhoz Vízminőség Fogalom-meghatározások. 1. rész Vízminőség Fogalom-meghatározások. 2. rész MSZ ISO : 1994 Vízminőség. Fogalom-meghatározások 3. rész MSZ ISO : 1994 Vízminőség. Fogalom-meghatározások 4. rész MSZ ISO : 1993 MSZ ISO : 1993 MSZ EN 29888: 1995 MSZ ISO : 1995 MSZ ISO :1995 MSZ ISO : 1995 MSZ EN : 2000 MSZ EN : 2000 Vízminőség Fogalom-meghatározások 5. rész Vízminőség Fogalom-meghatározások 6. rész Vízminőség. Szerves vegyületek aerob biológiai lebonthatóságának vizsgálata vizes közegben. Statikus módszer. (Zahn-Wellens-módszer) Vízminőség. Mintavétel 6. rész: Útmutató a folyókból és a patakokból végzett mintavételhez Vízminőség. Mintavétel rész: A szennyvízből végzett mintavétel előírásai Vízminőség. Mintavétel 4. rész: Útmutató a természetes és a mesterséges tavakból végzett mintavételhez Vízminőség. A biokémiai oxigénigény meghatározása n nap után (BOI n) rész: Hígításos és oltásos módszer alliltiokarbamid hozzáadásával Vízminőség. A biokémiai oxigénigény meghatározása n nap után (BOI n) rész: Módszer hígítatlan mintákhoz 20