Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A /2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének vizsgálatáról A jelentést kapják: 1.) Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző, 2.) Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 3.) Dr. Végh Ibolya aljegyző, a Közgazdasági Iroda vezetője 4.) Dr. Kallai Árpád az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója, 5.) Hegedűs Zoltán képviselő, a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnöke 6.) Varga Jánosné könyvvizsgáló, 7.) Belső Ellenőrzési Csoport, 8.) Irattár Hódmezővásárhely, december

2 I. AZ ELLENŐRZÉS FŐBB ADATAI Az ellenőrzést végző szervezeti egység: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Az ellenőrzött szerv: Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI) Főkönyvelés, házipénztár Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés tárgya és célja: annak megállapítása, hogy az EKRI belső intézményi értékés pénzkezelési gyakorlata megfelel-e a vonatkozó pénzügyi szabályoknak. Jogszabályi háttér: évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról (Ötv.), évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.), évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.), évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) - 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet az Ebtv. végrehajtásáról (Vhr.), - 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről (Áhsz.), - 193/2003. (XI.26.) Korm. rend. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről (Ber.), - 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. az államháztartás működési rendjéről (Ámr.), - az EKRI Pénzkezelési..., a Pénz- és Értéktárgy Kezelési-..., és Térítési Szabályzata, - Belső Ellenőrzési Kézikönyv, és Belső Ellenőrzési Szabályzat, - a Belső Ellenőrzési Csoport évi munkaterve. Az ellenőrzött időszak: év november Az ellenőrzés időtartama: év november 23-tól december 15-ig Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentumok és bizonylatok vizsgálata, készpénz és letéti értéktárgyak számbavétele. Ellenőrök neve és megbízólevelük száma: Flórián Ambrusné Pálfy Tamás dr. A /2011. A /2011. és Mellékletek: 1./a-b. megbízólevelek, 2./ ellenőrzési program, 3./ térítési díjak jegyzéke, 4./ pénztáros felelősségvállalási nyilatkozata, 5./ pénztár rovancs jegyzőkönyve, 6./ megőrzésre átvett idegen pénzeszközök, 7./ pénztárjelentés, 8./ vásárlási előlegek, 9./ meghatalmazás letétből való kivételre, 10./ önkormányzat értesítése, 11./ pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyve helyettesítés esetén.

3 I. MEGÁLLAPÍTÁSOK A Belső Ellenőrzés évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor a Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI) pénz- és értékkezelés rendjének vizsgálatára, mely tartalmazta a házipénztári és letéti értéktárgyak, a pénztár- és bankbizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzését is. a.) Az EKRI év június 01. napjával hatályba lépett Pénz- és Értéktárgy Kezelési szabályzattal, valamint év március hó 15-vel érvénybe lépett Pénzkezelési Szabályzattal rendelkezik. Személyi, valamint jogszabályi változás miatt jelenleg mind a két szabályzat átdolgozása folyamatban van. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. tv. végrehajtásáról szóló 217/1997. /XII.1./ Korm. rendelet szerinti, a kizárólag beutalóval igénybe vehető ellátás biztosított beteg által beutaló nélküli igénybevétele, valamint a nem beutalás szerinti egészségügyi intézménynél, biztosított beteg általtörténő igénybevételi díját az ellátásoknak az EKRI Térítési Szabályzat-ának 1.sz. melléklete tartalmazza. A pénztáros rendelkezik a feladata ellátásához ezzel a belső intézményi szabályzattal. (3.sz. melléklet) b.) Az EKRI készpénzforgalmát az erre a célra kialakított házipénztárban bonyolítják le. A házipénztár az intézet feladatainak ellátáshoz, valamint egységei működtetéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek megőrzésére ráccsal, valamint riasztó berendezéssel ellátott helyiségben működik. A készpénz és egyéb értékek elhelyezéséhez és őrzéséhez biztonságot nyújtó páncélszekrény van rendszeresítve. Az EKRI tulajdonát képező házipénztári készlet és a megőrzésre átvett idegen pénzek és értékek (letétek) között az elkülönítés biztosítva van. A napi pénztárforgalom zárása után a pénztárban maximum Ft készpénz tartható fegyveres őrzés nélkül. A gyakorlatban az 1 millió Ft-ot sem haladja meg a zárás utáni pénzkészlet, mivel nagyobb összegű bevétel esetén nap közben befizetésre kerül a bankszámlára. A pénztáros a pénztárhelyiség kulcsát a munkaidő befejeztével a portaszolgálaton leadja, és az ott lévő nyilvántartó könyvben aláírásával igazolja az átadás tényét, valamint annak időpontját. A munkaidő kezdetekor az eljárás azonos módon történik. A pénztáros felelősségvállaló nyilatkozata szabályosan kitöltésre került. (4. melléklet) c.) A november 23-án végzett és a pénztárrovancsról felvett jegyzőkönyv (5. melléklet) tanúsága szerint a Házipénztárban fellelt címletenkénti bontásban rögzített tényleges, EKRI tulajdonát képező pénzkészlet Ft, a megőrzésre átvett idegen pénzeszköz /letét/ Ft volt, amely megegyezett a könyvszerinti záró pénzkészletekkel. (6. melléklet) Sem hiányt sem többletet nem állapítottunk meg. d.) A pénztárbizonylatok a november 23-i ellenőrzés napján valamennyi alap bizonylattal fel voltak szerelve és utalvánnyal ellátva (7. melléklet). A pénztárjelentés, valamint a kiadási és bevételi bizonylatok mind alaki, mind tartalmi szempontból szabályszerűek, de a bevételi bizonylatokat kísérő "számlakísérő utalvány" utalványozása, ellenjegyzése nem történik meg.

4 e.) A pénztárban a következő szigorú számadású nyomtatványok találhatók, melyekről nyilvántartást vezet a pénztáros: 1./ Számlatömb (BSZNY rsz.) Vásárlás: SZECOLOR Keresk. Kft. 12 db ( én 2 db, án 10 db) 50 lapos tömb. Felhasználás 6 db , ig Pénztárban 6 db sorszámú 2./ Nyugta (BSZNY 15-40/Vr. sz.) Vásárlás: SZECOLOR Keresk. Kft. 18 db ( db, db) 50 lapos tömb Felhasználás: , sorszámok közöttiek (6 db) Használatra kiadva: , , sorszámig (4 db) Pénztárban: sorszámig (8 db) f.) november 23-án tartott pénztárellenőrzés napján az elszámolásra kiadott vásárlási előleg nyilvántartását vizsgáltuk. A nyilvántartás szerint 3 dolgozó Ft értékben vett fel engedélyezett előleget. Az ellenőrzés időpontjában elszámolási határidő túllépés nem történt. A vásárlási előleg nyilvántartása, bizonylatolása, a készpénzigénylés engedélyezése a jogszabályi előírásnak megfelelően történik. (8. melléklet) g.) A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik a letéti pénzkezelés, valamint értékmegőrzés. A házipénztárban elhelyezett intézeti ellátottak tulajdonát képező letéteket elkülönítetten kezeli a pénztáros, s mint idegen pénz és értéktárgy nyilvántartást vezet. Amennyiben a beteg a kórházban tartózkodás ideje alatt a pénzeszközéből egy bizonyos összeget fel kíván használni, akkor az a MEGHATALMAZÁS letétből való kivételre bizonylat alapján történik, melyet az osztályvezető főorvos is aláír. (9. melléklet) A távozó beteg pénz,- és értéktárgy átvétele történhet személyesen, illetve írásos megbízással rendelkező meghatalmazottja által. Az elhalt személyek pénzletét összegét és értéktárgyait minden esetben jelenteni kell az Önkormányzat felé a hagyatéki eljárás lefolytatásához. Az ellenőrzés időpontjában 3 elhunyt beteg pénz és értéktárgyairól küldött értesítést találtunk, melyek a hagyatéki eljárás befejezésére várnak. (10. melléklet) h.) A pénztár átadás-átvételéről helyettesítés esetén minden esetben szabályos jegyzőkönyv készül a házipénztár és a letéti pénztár pénzeszközeiről és az őrzött értéktárgyakról, valamint a nyilvántartások alapján a szigorú számadású nyomtatványokról. (11. melléklet) i.) A pénztárellenőrzés napján az aznapi, valamint az azt megelőző kettő napi bankszámla kivonatok alapján a pénzmozgásoknál kiállított alapbizonylatokat tételesen átvizsgáltuk. száma Bankszámlakivonatok kelte

5 P 2011/ P 2011/ P 2011/ Megállapítottuk, hogy a kivonatok szabályszerűen fel vannak szerelve. Megfelelő számlakísérő utalvánnyal vannak ellátva, a számlákon szerepelnek a szükséges teljesítésigazolások is. A bizonylatok mind alaki, mind tartalmi szempontból a számviteli előírásoknak megfelelően vannak kezelve, kivéve a bevételi pénztárbizonylatokat, melyek utalványozását, ellenjegyzését nem végzik el. III. ÖSSZEGZÉS és JAVASLAT A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendje jól szabályozott, csupán aktualizálni kell - többek között a gazdasági igazgatói névváltozás miatt is - mindkét intézményi belső szabályzatot. Ez az ellenőrzésünk időszakában már folyamatban volt. Az EKRI érték- és pénzkezelési gyakorlata megfelel a vonatkozó vagyonvédelmi, biztonságtechnikai és pénzügyi szabályoknak. A bankkivonatok szabályszerűen fel vannak szerelve, megfelelő számlakísérő utalvánnyal vannak ellátva, a számlákon szerepelnek a szükséges teljesítésigazolások is. Mind a bevételi, mind a kiadási pénztárbizonylatok alaki és tartalmi szempontból egyaránt a számviteli előírásoknak megfelelően vannak kezelve. Tekintettel arra, hogy a kialakított pénzkezelési gyakorlatot jónak, szabályszerűnek ítéljük meg, változtatási javaslattal most nem kívánunk élni, csak a november napok bevételi pénztárbizonylatai alapján szükséges rögzítenünk azt, hogy a jövőben az érdemi ügyintézőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy az előírásoknak megfelelően valamennyi (pl.: utalványozás) aláírást tartalmazzák a bizonylatok. Hódmezővásárhely, december 21. Flórián Ambrusné belső ellenőr Pálfy Tamás dr. belső ellenőri koordinátor

6 Az A sz. b el s 6 ell en6 rz6 s i j elent6 s tartalm it megi smertem, armak e gy p 6 1 d nyfit fitvettem. A ks its 6gvet6 s i szervek b e l s 6 el len6 1x6 s 6r61 sz / (XI. 2 6.) Ko rm. r (2) bekezd6se 6rtelm6ben n ilatkozom *, hogy 6 sza'ev6telt ldviinok tenni, 6s azt a j elent6 s k6zhezv6tel6t6 1 s zfimftott 1 0 m unkanapon beltil megktildsm H6dmez6vfisfirhely Megyei Jogfi Vfiros Polgfirmesteri Hivatal bels6 ellen6 rz6 si vezet 6j 6nek ; * 6szrev6telt nem ldv nok tenni. Nyilatkozom tovfibb, hogy az ellen6rz6s v6gleges lezfirfisfit61 szamltott 10 napon beliil - a s zoks 6 ge s int6zke d6sek v6grehaj tfis fi6rt fel el 6 s szem61yek 6 s a vonatko z 6 h at ri d6k megj e1 6 16s6vel - elk6szfem 6s megkfild6m az int6zked6si tervet H6dmez6vfis rhely Megyei Jogfi V o s P o lg me steri Hivat al b els 6 el l en6rz6 s i vezet6j 6nek. " ' Z H6 dmez6vfis firhely, decemb er ho... -n ph, * A megfelel6 r6sz alfihfizand6!

7 H6dmez6v s & rhe ly M e gye i Jog V ros Po l g & rme st e r i H iva ta l B e l s 6 E l l e n6rz 6 s! C s o p o rt H 6 d m ez6 v s r h e l y, K o s s u t h t6 r 1. o p f. 2 3., Te l efo n : (6 2) Iktat6 sz m : A / MEGBiZOLEV L Me gb izom gl6 r i in Amb r u s n 6 b el s 6 e l len6rt, ho gy az El"zs 6b et K6rhfiz-Rendel6 i nt6zet p nz- 6 s 6rt6kkezel6s (let6tek) rendj 6nek vizs g l at t, ide 6rtve a szfir6pr6b aszerfi hfizip nztfiri rovancsot 6s a p6nztfir- gs bankbizonylatok ellen6rz6s6t is v6gezze el. Jelen megbfz61ev61 kiadfisfira az 6ves ellen6rz6si munkaterv alapj n kertil sor. Fent nevezett b el s 6 ellen6r a megb iz t rgygtt i l let6 en minden figyiratb a b etekinthet, azt a helys zknr6 1 elvihet i, arr6 1 mfis o latot k6szithet. Vizsg l ata s or irt a vonatko z6 j o gs zabfilyok, el s6 s orb an a k6 1ts 6gvet6si szervek b el s6 ellenfrzas 6r6 1 s z / (XI. 2 6.) Ko rmfinyrendelet 6s a B el s 6 ell en6 rz6s i Szab filyzat el6 irfis a i, valam int a b el s 6 el len6rz6si k6zik6nyv ir rtyelvei, fitmutatfis a i s zerint k6te l es elj al. Ez a megblz61ev61 visszavonfisig 6rv6nyes. Hd dmez6vgts firhely, novemb er 1 4. Ma gya r Ka tali n s k b e l s 6 el len6rz6si vezet6

8 . / -. H 6 d m ez6v s r h e l y M e g ye i J o g 0 V r o s P o l g & rm es te r i H ivata l B e l s 6 E l l e n 6 rz s i C s o p o rt H 6 d mez6v s & rhely, Koss uth t r 1. o p f. 23., Te l efo n : (62) Iktat6 szam : A / MEGB izolev L Megbizom P fi l fy T am,i s d r. b el s 6 ell en 'dd ko ordi nfito rt, ho gy v6 gezze el az Erzsdb et Kdrh dz-r endel6in tdzet p dnz- ds rt kkeze l s (le t tek) rendjdne k v izs gm at fit, ide6rtve a hfizip6nzt ri rovanesot, valamint a tfirgyhavi p6nzt/ir- 6s bankbizonylatok ellen '61 6s6t is. Jelen megbfz61ev61 ldad sfira az 6ves ellen6rz6si munkaterv alapjfin kerijl sor. Fent nevezett bels5 ellen6r a megblz tfirgy it illetfen minden tigyiratba bete!dnthet, azt a helyszinrn elviheti, arr61 m olatot k6sz[thet. Vi zsgfilata sor n a vonatko z6 j o gs zabfil (ok, els 6 s orb an a k61ts 6gvet6s i s zervek b el s 6 ellen 'drz6s r61 sz / (XI. 2 6.) Ko rmfinyrendel et 6s a B el s 5 ellen6rz6si Szab filyzat elsirfis ai, valamint a b e l s 6 ellen61z6s i k6zik6nyv i r nyelv e i, fi tmu t atfis a i szerint k '6Me s elj firni. Ez a megbtz61ev61 vis szavon is ig 6rv6nyes. H6 dmez6v s firhely, novemb er 14. Ma gy a r Kat a l in sk. b els 5 el len6rz6 si vezet6

9 H6 dm ez6v fi sfi rh ely Megyei Jogfi Vfi ro s Po lgfirm es t e ri Hiva ta l B el s 6 E l l en6rz6 si Cs op ort H6 dmez6vfis firhely, Ko s s uth t6r 1., P f. 23. Tel : /6 2/ , Fax : /62/ Iktat6 sz m : A %3/ ELLEN6RZ SI PRO GRAM Az ell en 6 rz 6s t v6gz 6 s z ervez et i egy s 6g : Po t g rme steri Hivatal B el s6 Ell en '6 rz6si Cs op ort Az ellen6rz Jtt szervezeti egys6g : Erzs bet K6rhdz-Rendel6intdzet (EKRI) F6k6nyvel6se Az ellen6 rz 6s tfi r gya : a p 6nz- 6 s gl 6kkezel6 s rendj 6nek vizs g lata az Erzsdbet Kdrhdz R endel in tdzetb en. i t. *. t r Az ell en 6rz s tlpu s a, sz ab alyszerus egt- es p enzugyl el lenorzes Az ellen 6 rz s e 61j a : armak megfil lapflfis a, ho gy az EKRI b els 6 i nt6mn6nyi 6rt6k- 6 s p 6nzkeze l 6 s i gy akorlata megfem- e a venatko z6 p 6nzfigyi s zab filyoknak. Jo gs z a b d lyi h d tt6 r : vi LXV. tv. a helyi 6nkormfinyzatokr61 (Otv. ), vi XXXVIII. t6rv6ny az fill amhfiztart sr6 1 ( ht. ), v i C. t6rv6ny a s zamvitelr61 (Sztv.) / (XII. 24. ) Korm. rend elet az fil lamhfiztarfts szerveze t ei b e szfimo l fis i 6s k6nyvveze t6s i k6te lezetts 6geir6 1 (Ahs z.), / (XI. 2 6.) Komr. rend. a k6 1ts 6gvet6 s i s zervek b el s 6 elten6rz6s&6 1 (B er.), - 292/ (XII ) Korm. rend. az llamhfiztartgs mfik 'd d6s i rendj 6r61 (Am r.), az EKRI P6nzkezel6si Szabfilyzata, 6s P6nz- 6s ] rt6ktfirgy Kezel6si Szabfilyzata, B els6 Ellenfrzgsi K6zik '6nyv, 6s Szab flyzat, valamint a B el s6 El l en6rz6 si C s op ort vi munkaterve. Az ell en d l'z6 tt i d 6 s z ak: v november Az ellen 6 rz6s te rvezett id 6ta r tama : v novemb er 2 3 -t61 decemb er ig

10 2 Mka lm a z olt el l en 6rz gs i m6 d s z er ek 6s e lj fi r s ok : dokumentumok 6s bizonylatok v i zs gm at a, k6szp nz s let6ti rt kt rgy ak s zfimbav6te l e. Ellen 6r tlk n eve gs m egb fz6 1eveliik s z m a : F16 ri fin Amb rusn6 A / s Pfilfy Tam s dr. A / Az el len g rz s i j el ent s elk s zft& n ek h at i rid ej e : az intgzm 6nyi helyszfni e llen6rz6 s ek b efej ez6s 6t kovet6 harmadik munkanap. H6 dmez6vfis firhely, nov emb er 1 5. D r. Ko rs 6 s cfnzetes f

11 INTE'ZM NYI BELSO SZAB/fLYZA T T RiT,SI DiJ SZAB _LYZAT OLDAL : KIADAS 8Z!!tA : SZ. MELLEKLET A ktitel ez6 eg6 szs ggb i zto s ftfi s el lfit is air6 f s z (, i LXXXIII. tv. v6 greh ajns gtr6 1 s z / /XII.!. / Ko rm. s z. rendelet szeri nti, a kiz r6 1 ag b eut a l 6val i g 6nyb e vehet6 e l l fit is b izto sitott b eteg fi ltal b euta l 6 n6 t lai l i ig6nyb ev6te l e, val am int a nero b eu talfis sz erint i eg6s zs 6g iigyi i nt6zmgnyn61, b i zto srott b e teg t lta l t6rt6n6 ig6nyb ev gtel e az ell fit i s okn ak., KIZM OLAG BEUTALOVAL I NYB VEHET6 ELL TAS BEUTALO NI LKOLI IG NYBEVI TELE T 6rf6s i d fj J r6beteg szakelhit s tertilet6n a szakelhft s ig6nybev6tele eset6n : /vi s szarende l6s e set6n nero alkalmazhat6/ F ekv6b ete g gy 6 Rad int6zeti e l l tfis i g6nvb ev6te l e e s et6n : Akfv min6 sr4 sfi o sztfil ld: o a a. / fe lv4telre j elentkez4skor ab. / az elhltfi s id6tartam ra ae. / az elhit is 3 1. napj it Kr6nikus m in6 sr6sfi o sztfi lvon : b a y a felv6telre j elentkez6skor bbj az el l itfis i d6tar tam ira b e. / az ellfit s 3 1. napj it polfisi osztfil on : ca. / felv6telre j elentkez6skor cb. / az el t t s id6tartam ra Ft Ft Ffnap : Ft/n ap Ft Ft!nap Ft/n ap Ft F t/nap, AZ ELLATASNAK NEM BEUTALAS S ZERINTI EGt SZ SI GUGYI INTI ZIVI RrV L TORT N6 IG NYBEVt TELE T4r it4s i dfj Jfir6betex szakell t s eset4n :?Visszarendel6s eset6n nero alkalmazhat6/ t Ft F JLNI V : IB S Z -Tt KD JJ. D O C. I RX YBELt PES ID6PONTJA : 2 005,

12 INTI ZMI NY1 BELS )" SZAB,4L YZA T OLDAL : 1 7/5 6 KIADA8 SZ.42 IA : 02 T RITI SI DIJ SZABA,LYZAT / F ekv6 b ete g gv6 gy int6zeti e l lfit i s e s e t6n : 2, Aktiv min6 s lt6 sfi o szftlvon : h aa./ a felv6telre j elentkez6 skor ab. / az e l l t is id6 t artamfira ae. / az elhlt is 3 1. napj it Ft Ft/nap Ft/nap Kr6niku s m inf sft6sfi o sztfi lxgm. o b a. / felvfte lre j el entkez4sko r bb J az ell t is id6tartam tra b e. / az ell t s 3 1. napjfit l t Ft!nap Ft/n ap _ po l ts i o szt lygn : ca. / felv6telre j elentkez4skor cb. l az e l l t s id6tartam ra Ft Ft/n ap. ORVO S I BEUTAL. S ALAPJAN TORTt N (3 ELHELYEZt S ] S APOLi S Az Ebtv nak h.) p ontj a al apj n az fip ol fi s i o s zt lyon Orvosi beutalfis alapjfin t6rt4n6 elhelxez s 4s fipolfis rgszleges t4rit6si dija: Ft!n ap /23. h. ) p ont : A bizto s ftott r6szl eges t6rit6 s mel lett j o go sult amenny ib en fi l l ap ota indoko lj a, az e fe l adat ra finans zfro zott szo lg I o l fi s c61j fib 61 t6rt4n6 e lhely ez4 sre 6 s fip o lfisra, ide 4rtve a s ztiks 4ge s gy6 gyszereket 6s az tkez4st is./. H6 dmez6v i sfirhely, m iju s 04. Dr. Lfizfir J no s sk. p o lg trmes ter Dr. Kat l a i ] rpfid sk, f6 igazg at6 Fi JLNI V : IB SZ-Tt RD J. DOC. ERV NYBEL! PI S IDOPONTJA :

13 H6dm ez6vfis fi rhely Megy e [ Jogfi V ros Onko rmfi nyza t Erzs b et K6rh z Rende l6 int6zet ikt. s z tim : :5 }.Z(.#. _ '.3. /0 3 F el e lbs s ggw l lals s i nyitatkoza t (p dnztfiro s, p dnztfiro s helyette s, p dnzkezel6 rds z dre) Aluh ro tt... J,!:],. c., '>. '<o, tudomasul ve s z em, ho gy a keze le s emre b iz o tt p6nz 6s 6rtdktgrgyt k ekintetdben teljes anyagi felel6s sdg terhel......,,.,,:& :ccj z ac,., :, a, i.e. h6...,(.(:. nap,.,. *,,...,,,,,,,. l ,.y,,..... a l a lras ' - '. - 4 " " ". C ' " lakhe ly r ) b' g -& & c3 sz em6 1yi iga z o lvfiny s z fim Tanfi 2. c. N r,j gxv. Nev : L akhe ly :,.' /,"!4'.- 't., *,, S zem. lg ". s z am " :... An.... 9>. r... >.,: s. g......

14 Jegyz f k6 nyv Kdsztilt a Hddmez6v is firhely Megyei Jog6 Vfiros Onkormfinyzat Erzs b et K6rhfiz Rendel6intdzet hfizip dn ztfirfib an novemb er fin ra 3 0 p Tfirgy : h fizip dn zt fir i e l l en6 rz ds a / szfimfi megbiz6 tev 61 at apj fin a z EKRI tulaj donfit ez6 k szp dnzfi l lomfi ny e l l en6 rz s e 1. )Me g fi l l a p i to tt k6s zp 6nz m ennvi s 6 g e cim l ei enk6n ii b o n l sb an : db p dnznem Ft FV o s FV o s , - Ft - o s , - F o s , - Ft- o s , - F o s Ft- o s F t - os , - F o s , - F t - os I 0, - Ft- os , - Ft- os O s s ze s en : K 'dnyv szerinti p nzkd szlet : , -Ft. 2. ) Let ti k szp nzfillom iny : db p dn zn em Ft , - F t - o s , - F t - o s , - Ft- o s , - Ft- o s , - Ft- o s i ,- F t - o s , - F t - os , - F t - os , - Ft - o s , - F o s I 0, - F t - o s 0 0 5, - Ft- o s 0 O s sze s e n :

15 K6nyv s zerinti p 6nzk6 sz let : , - Ft. 2. ) M e g S rz 6 s re l e a d o f f 6r t kt i r gv ak : 1 db. Sfirga szinfi pees6tgyfirfi 1 db szfimfi M asterc ard Bp. B ankkfirtya 1 db szfimfi Maestro Bp. B ank kfirtya 1 d b , - Ft- o s 6 rme 1 db. S firg a szinfikarik agyfirfi 1 db. F6m szlnfi lfinc 1 db szfimfi Mas tercard Raifei sen B ank kfirtya 1 db. R a ife i s en B ank fi g yf61kfirtya 1 db. Raiffei sen B ank P IN k6 d kfirtya 1 db szfimfi V ISA A IB kfirtya A t6nyleges p6nzk6szlet a nyilvfintartfi sokban r6gzitett mennyi s6ggel megegyeznek, valamint a kdrhfizban fekv6 betegek megsrz6sre leadott 6rt6ktfirgyai a n 6v szerinti nyilvfintart si adatokkal egyez6 ek. Kmf. Higi GySrgy Mihfilyn6 p 6nztgtro s F16rifin Ambrusn6 b el s6 et len6r

16 H6 d m ez6wi s, rh e ly MJV. On ko rm nyza t E rz s db et K6 rh z-r en d e l 6 in t dzet P 4n zt r : S o rsz m B e/ K i fi z e t s 1 1 /I /K /K F6 p n z t i r J Kp. fo rg. Alapj a j o g c/m P fi n z fo rg a l om' j o gc i m sze r i n t ev t e l i j ogc im F t d b " 0 Osszes e n : t i, KJ a d s i j o g c im F t O s s zes e n : Id 'szaki p e'nzt&jelen tds Kivonats m : 1 1 /239. Sz iveg S z m l a b efi ze t s (p n t ). S z m l a be fi ze t6s (p n t r) B ETEG -. Sz m l a b efi ze t s (p tsr) BETEO P n z l r e l l e n 6rz s Ke zd 6 : Ossz e s e n I p n z n em F t Zfi r6.: 1 Ft-os 0 Megj eg yz s : 2 F t-o s,. 0 5 F t-os F t-os Ft-os i 5 0 Ft-os Ft- os Me l l kl e te k : Ft " F t-os I Ft- os Ft-os j Ft-o s Ft- os F t- o s O s s zes e n Z i r r0 b b l e t 0 f i ny B ev D fi tu m : t tel K i a d h s l l ; 0 833,70 0 i " P 6 n z t ros E l len fi r ' i ' :} [8Z , :59 1 / 1.

17 H6 d m ez6v fi sfi rh e ly MJV. O n ko r mfinyz a t E r zs 6b et K6 rh fiz-rend e l6 i a t6zet P d n ztfi r : S o rsz i m 1 L e t6t p 6 n z_ta"r B e / K i fi z et s Kp. fo r g. A l a pj a j o ge im 1 1 / 1' P n zfo rg a lo m j ogc im sze r i n t B e v t e l i j og c im F t O $ szes e n t Ki a d s i j o ge im Ft O SSZeS e fl l Idb'szaki p e'n ztdtjelen tds Kivo nats zfim : /0 57 S z 6 v eg Tfi rgy6vi l e t& v i s szafize t6s e P nz ta r e l l e n 6rz s d fi p n zn e m F t t F t-os 0 2 Ft-os 5 F t -os C 1 0 Ft- os Ft-os 5 0 F t-o s O$$ z es e n Z r 6 L 0 0 F t-os 1! 0 0 F t-os i 0 0 F t-os [ F t-os,0 0 0 Ft-os F t-o s Ft-os F f-os Kezd S : O ss z en : ZA r 6 : 0 Megj e g yz s : O 1 0 c Me l l ld e t e k : O l OO C C C C C Dfitum : B ev tel K i a d fi s ' P 6nzthros - q. : E l l e n 6 r IRi b b l e t Hi fi ny 0 0 i f' : : Ny H ig i Gy&g y M i h lyn Z B 1 4 ] , 1 0 :58 1 ].

18 SZA M LA l kta #, s s zfim : 1 t 1K S z h l l it 6 : H 6 dm e z 6 v s,s r h e l y M dv, O n ko rm fi n yz a t E rzs b e t K 6 r h fi z -Re n d e l 6 i n t z et V ev 6 : G & V P H ARMA- M E D B T C im : H6 d me z6v s rh e ly D r I m re J 6zsef u tc a 2. Ad 6 s z m : B a n ks z. sz m : Te l : 6 6/62/ A h iva tkoz s s z rna : A,! fizet t u ta lsfi sm 6dja 1 0 n: ap o n A te lj es i t s i ds pontj a : I A s z fi m l a ke I le: b e J Egy b a da lok: T rgy i fe l t6te l re n d sze r b iz to s i t s a ok t6be r h 6 C [m : Sz e ged V IT Z U. 6 Ad 6 s z fim : B a n ksz. sz m : Te l : F ize t s i ha t& r id6: I A k ime n5 sz m la s o r s z m a : ] 1 t / e g ys.. " [ I A term k (szolgfiltat& s), Menny. Egys g r Ert k /, FA megnevez se, besoroi si Mennyis g (AFA n lk0]) (A FA n # l k01) ku csa s z ma, egy b j e l le m z6 i Forin t Forin t 1. T rg y i fe lt te l re n d sze r b izt. ORA 1 6 0, , , % 9 6, 09 Nett6 6 s s zeg:!.fa 6 s szeg : Br ua6 6 s s zeg : aza z : h ate zer A Z rl k AFA 6sszege ye* [ t ) F o ri n t L Fo r i n t , , A z ad6 rds zl etez s e : 25 % A d 6alaP O s s z e s e n A d 6 drt6k l O s s zes en , 2 0 O 6, O 0 O Ny : H ig i G y6rg y M ly n8 [SZ ] Ce :4 9 O id,2 1 : i l i..

19 I-I 6 dm ez 6v,'t s fi rh el y M JV.O n ko rm nyz a t Bev6 te li # #nz tfrb izon vla t E r zs b e t K6 rh z-ren d e l6 int z et S o rs z m : 1 1 /0 1 / B Ke l te : A M e l I 6 k let : G & V P H ARMA- M E D BT F t, a z az h a teze r I ta l ( meg b izg s &b6 1 ) f ize te tt fo r i n to t az a l b b ia k sze r i n t ke l t bev6 te l e z n i : K6 sz p 6 n z fo rg a l om i j o g c im F 6 k6 ny v i szfim lasz&m K i l l l t6 : E l l e n 6 r : Sz6ve g szla okt6be r hav i t& rgy i fe l t. U ta tv nyoz6 : M e l l 6 k t e t : /. / O s sz es en : O s s z e g K6 nyve l6: P6nzt ros! Az s s ze g b e f izet6j 6 n e k a l l r s a : i s zem 6 1y i a z o n os i t6 s z m a : Ny: H ig i OyiSrgy M ildtlyn 6 [SZ ] t.23. l 1 : E rede t i p6 ld ny g

20 H6 d m ez6v s fi rh e ly M JV. O n ko rm fi n yza t Szfim a kis&' 6 Uta lvfi ny E rzs ( b e t K6 rh fi z -R en d ei 6 in f-ze t [ ktatfi s szfim a : S zam l a s z m a : F ize t s i lnt d : D fi tum : A l fifrfi s : 1 1 /K / / tuta l.s 1 0 n ap on b e l ti l OS SZeS e ll azflz : Ad 6 a l ap 2 5% , , 0 0 F izet s i h a t fi r i d 6 : , Ad d &t k O s s zes en , , , , 00 h atezer K6tel ezetts g/s zerz6d s (megend ei6 s) szfim a : K6tel ezets 6gv l l a l6 k6 dj a : Keretga zd l ko d 6 i ga zo hi s a : Rakt fi r i b ev te lez s A S z fim l a h fi t t6 r dokumn etfi c i6j fin ak t elj es s g i ig azol fi s a B i zonyl at s zfimok (d tum) : D fitum : A hi frfi s : Alfiffis : rv6nyes it6s : F o lydszfimla k6 nyv e l E l s 6 d l eges Mfi s o d l ago s!funkc. s zfim la A dd Tartozik KOv e te I Tartoz ik! K0 ve te l ku lc s % % \ l fi irfis : s A d 6 a l ap , 0 0 F t Fo ly6 szfimt a ksnyvel s kelte : For in t - fi l l& A d 6&t6k , 0 0 Ft B r u t t , 0 0 F t P 6nzfo rga lm i konyv e l6 s / A.FA a n a l i t ika Sz mlakivon at (b ank/p n ztfir) szfim a 6 s d tttm a : 1 1 /2 3 9 ;TAlltt6/vev6 n6v : G & V PHARMA-MED BT Szfil l tt6/vev6 k6 d : B izonyt ats z m : P I ktl al t/k3 6 szfim M n t K 6 t E l s f d I eges Tart ozi k K0vetel ) K6 nyve l te : Tev6kenys6g 3 AK B ankszhm l aszfim : P&azforg. s orszama Ad 6 a l ap A d6&t 6k 1 1 /BB , 0 0 Ft , 0 0 F t Tart ozi k Fu nke. szfiml a K6vete l ) 9 9 ) ) ) s s zes eil : F t , 0 0 F! , 0 0 F , 0 0 F t B ru tt6 K S nyv e l e nd 6 s z veg , 0 0 F t fi rgyi fe lt telren d s zer b izto sit,'i s a Ffirgyi fe lt6te l rend szer b izto s ftfi s a - 20 I i Utalvfinyo zta E l l enj egy ezte! ' ' 'J 4 " [8Z , 1 1, :04 1 / 1.

21 SZA M LA I kt atgs s z,'hn : 1 1 1K H 6 d m ez 6v i s fi r h e l y M JV. () n k o rm fi n y z a t E rzs 6 b et K d r h fi z - Re n d e l 6 i n t 6z e t C im: H6 dm e z6v& s rhe l y D r I m re J 6z s ef u t ca 2. Addsz &m: B a n ks z. s z fim : - Te l : 0 6 /62/ Vev6 : C {m : Ad 6s z m : B a n ks z. s z m : Te l : T 6 rf k l s {v fi n H 6 dm e z6vfi s r h e l y Vi s s z h a ng u. 5. K6 szp n z t Egy b a d a tok: OPT fe lv6 te t A term6k {szolg { lat& s ), I Menn,/. nny. I m eg nevez se, bes orn sl [,.,, " I M e n nyi s g s z m a, eg y6b j e l l em z6i O PT- fe lv6te l /Pa n o rfm a RTG/ AD. 1, Egys e g & r T - A th r f to l t d== (AFAFo nalkel rint ) I (AFA Fon rinik01 t ) I k ;r. I AFAFo 6sszege dnt I L (# FAwal Fodegy0tt) n t , 0 0 2, 5 0 0, 0 0 AAM 0, , 0 0 Ne 6 6 s s zeg : fa 6s s z eg : 0 B ru fl 6 6 s s zeg : a z az : ket t6 ezer - 6tszfiz Az ad6 r6s z t e tez6s e :.A. AM t A d da l ap' O ss zes en [ Add A6k M en tes a z ad6 a l 6 l a tev6 kenys g koz6 rde k i je l te g e m ia t t.. 9t H ig i (; ys r gy M i h l yn 6 p nzt ro s Ny: H g G y8 g y M ih & ly n 6 [S Z I : 1 2 O l d a l :

22 H6 d m ezs v s :i rh e l y M JV. O n ko rm n y za t B e v6 teli p 6nz t&rb izo nyla t E r zs b e t K6 rh fi z-ren d e l6 i n t zet S o rs z & m : 1 1 / 0 1 /B Ke l t e : Me l l6k let: K6 s z p 6 n z fo rg a l om i j o g c im K i l l l t6 : K6 n yve l 6 : Ny : Higi Gy0rgy Mih 13m6 TS rs k I s tv& n F t, a zaz k e tts ez e r - 6ts z z F 6 ks n y v i s z, m l a s z m O PT fe l v6 te l S z S v e g E l l e n 6 : U ta lv n yoz6 : M e l l 6 k l e t : P 6nz t ro : Az szeg befizet6j6n e k- e l i r s a :,,,,,...., /.... : [ [SZ O O 1 14] : 1 4 l ta l (m eg b iz s b6 1 ) fize te t t fo ri n tot az a l bb ia k sze rin t ke l l bev6 te lezn i : 0 s s z e g O s s Z?.s en : 2, sze m 6 ly i azonos ft6 s z m a : 1. E re de t i p6 1d n ' : 17

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k 102. sz m TARTALOMJEGYZ K Oldal 153/2009. (VII. 23.) Korm. ren de let A p nz gyi szek tor ban r v nye s lд fo gyasz t v de lem

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben