Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A /2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének vizsgálatáról A jelentést kapják: 1.) Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző, 2.) Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 3.) Dr. Végh Ibolya aljegyző, a Közgazdasági Iroda vezetője 4.) Dr. Kallai Árpád az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója, 5.) Hegedűs Zoltán képviselő, a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnöke 6.) Varga Jánosné könyvvizsgáló, 7.) Belső Ellenőrzési Csoport, 8.) Irattár Hódmezővásárhely, december

2 I. AZ ELLENŐRZÉS FŐBB ADATAI Az ellenőrzést végző szervezeti egység: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Az ellenőrzött szerv: Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI) Főkönyvelés, házipénztár Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés tárgya és célja: annak megállapítása, hogy az EKRI belső intézményi értékés pénzkezelési gyakorlata megfelel-e a vonatkozó pénzügyi szabályoknak. Jogszabályi háttér: évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról (Ötv.), évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.), évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.), évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) - 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet az Ebtv. végrehajtásáról (Vhr.), - 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről (Áhsz.), - 193/2003. (XI.26.) Korm. rend. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről (Ber.), - 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. az államháztartás működési rendjéről (Ámr.), - az EKRI Pénzkezelési..., a Pénz- és Értéktárgy Kezelési-..., és Térítési Szabályzata, - Belső Ellenőrzési Kézikönyv, és Belső Ellenőrzési Szabályzat, - a Belső Ellenőrzési Csoport évi munkaterve. Az ellenőrzött időszak: év november Az ellenőrzés időtartama: év november 23-tól december 15-ig Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentumok és bizonylatok vizsgálata, készpénz és letéti értéktárgyak számbavétele. Ellenőrök neve és megbízólevelük száma: Flórián Ambrusné Pálfy Tamás dr. A /2011. A /2011. és Mellékletek: 1./a-b. megbízólevelek, 2./ ellenőrzési program, 3./ térítési díjak jegyzéke, 4./ pénztáros felelősségvállalási nyilatkozata, 5./ pénztár rovancs jegyzőkönyve, 6./ megőrzésre átvett idegen pénzeszközök, 7./ pénztárjelentés, 8./ vásárlási előlegek, 9./ meghatalmazás letétből való kivételre, 10./ önkormányzat értesítése, 11./ pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyve helyettesítés esetén.

3 I. MEGÁLLAPÍTÁSOK A Belső Ellenőrzés évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor a Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI) pénz- és értékkezelés rendjének vizsgálatára, mely tartalmazta a házipénztári és letéti értéktárgyak, a pénztár- és bankbizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzését is. a.) Az EKRI év június 01. napjával hatályba lépett Pénz- és Értéktárgy Kezelési szabályzattal, valamint év március hó 15-vel érvénybe lépett Pénzkezelési Szabályzattal rendelkezik. Személyi, valamint jogszabályi változás miatt jelenleg mind a két szabályzat átdolgozása folyamatban van. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. tv. végrehajtásáról szóló 217/1997. /XII.1./ Korm. rendelet szerinti, a kizárólag beutalóval igénybe vehető ellátás biztosított beteg által beutaló nélküli igénybevétele, valamint a nem beutalás szerinti egészségügyi intézménynél, biztosított beteg általtörténő igénybevételi díját az ellátásoknak az EKRI Térítési Szabályzat-ának 1.sz. melléklete tartalmazza. A pénztáros rendelkezik a feladata ellátásához ezzel a belső intézményi szabályzattal. (3.sz. melléklet) b.) Az EKRI készpénzforgalmát az erre a célra kialakított házipénztárban bonyolítják le. A házipénztár az intézet feladatainak ellátáshoz, valamint egységei működtetéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek megőrzésére ráccsal, valamint riasztó berendezéssel ellátott helyiségben működik. A készpénz és egyéb értékek elhelyezéséhez és őrzéséhez biztonságot nyújtó páncélszekrény van rendszeresítve. Az EKRI tulajdonát képező házipénztári készlet és a megőrzésre átvett idegen pénzek és értékek (letétek) között az elkülönítés biztosítva van. A napi pénztárforgalom zárása után a pénztárban maximum Ft készpénz tartható fegyveres őrzés nélkül. A gyakorlatban az 1 millió Ft-ot sem haladja meg a zárás utáni pénzkészlet, mivel nagyobb összegű bevétel esetén nap közben befizetésre kerül a bankszámlára. A pénztáros a pénztárhelyiség kulcsát a munkaidő befejeztével a portaszolgálaton leadja, és az ott lévő nyilvántartó könyvben aláírásával igazolja az átadás tényét, valamint annak időpontját. A munkaidő kezdetekor az eljárás azonos módon történik. A pénztáros felelősségvállaló nyilatkozata szabályosan kitöltésre került. (4. melléklet) c.) A november 23-án végzett és a pénztárrovancsról felvett jegyzőkönyv (5. melléklet) tanúsága szerint a Házipénztárban fellelt címletenkénti bontásban rögzített tényleges, EKRI tulajdonát képező pénzkészlet Ft, a megőrzésre átvett idegen pénzeszköz /letét/ Ft volt, amely megegyezett a könyvszerinti záró pénzkészletekkel. (6. melléklet) Sem hiányt sem többletet nem állapítottunk meg. d.) A pénztárbizonylatok a november 23-i ellenőrzés napján valamennyi alap bizonylattal fel voltak szerelve és utalvánnyal ellátva (7. melléklet). A pénztárjelentés, valamint a kiadási és bevételi bizonylatok mind alaki, mind tartalmi szempontból szabályszerűek, de a bevételi bizonylatokat kísérő "számlakísérő utalvány" utalványozása, ellenjegyzése nem történik meg.

4 e.) A pénztárban a következő szigorú számadású nyomtatványok találhatók, melyekről nyilvántartást vezet a pénztáros: 1./ Számlatömb (BSZNY rsz.) Vásárlás: SZECOLOR Keresk. Kft. 12 db ( én 2 db, án 10 db) 50 lapos tömb. Felhasználás 6 db , ig Pénztárban 6 db sorszámú 2./ Nyugta (BSZNY 15-40/Vr. sz.) Vásárlás: SZECOLOR Keresk. Kft. 18 db ( db, db) 50 lapos tömb Felhasználás: , sorszámok közöttiek (6 db) Használatra kiadva: , , sorszámig (4 db) Pénztárban: sorszámig (8 db) f.) november 23-án tartott pénztárellenőrzés napján az elszámolásra kiadott vásárlási előleg nyilvántartását vizsgáltuk. A nyilvántartás szerint 3 dolgozó Ft értékben vett fel engedélyezett előleget. Az ellenőrzés időpontjában elszámolási határidő túllépés nem történt. A vásárlási előleg nyilvántartása, bizonylatolása, a készpénzigénylés engedélyezése a jogszabályi előírásnak megfelelően történik. (8. melléklet) g.) A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik a letéti pénzkezelés, valamint értékmegőrzés. A házipénztárban elhelyezett intézeti ellátottak tulajdonát képező letéteket elkülönítetten kezeli a pénztáros, s mint idegen pénz és értéktárgy nyilvántartást vezet. Amennyiben a beteg a kórházban tartózkodás ideje alatt a pénzeszközéből egy bizonyos összeget fel kíván használni, akkor az a MEGHATALMAZÁS letétből való kivételre bizonylat alapján történik, melyet az osztályvezető főorvos is aláír. (9. melléklet) A távozó beteg pénz,- és értéktárgy átvétele történhet személyesen, illetve írásos megbízással rendelkező meghatalmazottja által. Az elhalt személyek pénzletét összegét és értéktárgyait minden esetben jelenteni kell az Önkormányzat felé a hagyatéki eljárás lefolytatásához. Az ellenőrzés időpontjában 3 elhunyt beteg pénz és értéktárgyairól küldött értesítést találtunk, melyek a hagyatéki eljárás befejezésére várnak. (10. melléklet) h.) A pénztár átadás-átvételéről helyettesítés esetén minden esetben szabályos jegyzőkönyv készül a házipénztár és a letéti pénztár pénzeszközeiről és az őrzött értéktárgyakról, valamint a nyilvántartások alapján a szigorú számadású nyomtatványokról. (11. melléklet) i.) A pénztárellenőrzés napján az aznapi, valamint az azt megelőző kettő napi bankszámla kivonatok alapján a pénzmozgásoknál kiállított alapbizonylatokat tételesen átvizsgáltuk. száma Bankszámlakivonatok kelte

5 P 2011/ P 2011/ P 2011/ Megállapítottuk, hogy a kivonatok szabályszerűen fel vannak szerelve. Megfelelő számlakísérő utalvánnyal vannak ellátva, a számlákon szerepelnek a szükséges teljesítésigazolások is. A bizonylatok mind alaki, mind tartalmi szempontból a számviteli előírásoknak megfelelően vannak kezelve, kivéve a bevételi pénztárbizonylatokat, melyek utalványozását, ellenjegyzését nem végzik el. III. ÖSSZEGZÉS és JAVASLAT A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendje jól szabályozott, csupán aktualizálni kell - többek között a gazdasági igazgatói névváltozás miatt is - mindkét intézményi belső szabályzatot. Ez az ellenőrzésünk időszakában már folyamatban volt. Az EKRI érték- és pénzkezelési gyakorlata megfelel a vonatkozó vagyonvédelmi, biztonságtechnikai és pénzügyi szabályoknak. A bankkivonatok szabályszerűen fel vannak szerelve, megfelelő számlakísérő utalvánnyal vannak ellátva, a számlákon szerepelnek a szükséges teljesítésigazolások is. Mind a bevételi, mind a kiadási pénztárbizonylatok alaki és tartalmi szempontból egyaránt a számviteli előírásoknak megfelelően vannak kezelve. Tekintettel arra, hogy a kialakított pénzkezelési gyakorlatot jónak, szabályszerűnek ítéljük meg, változtatási javaslattal most nem kívánunk élni, csak a november napok bevételi pénztárbizonylatai alapján szükséges rögzítenünk azt, hogy a jövőben az érdemi ügyintézőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy az előírásoknak megfelelően valamennyi (pl.: utalványozás) aláírást tartalmazzák a bizonylatok. Hódmezővásárhely, december 21. Flórián Ambrusné belső ellenőr Pálfy Tamás dr. belső ellenőri koordinátor

6 Az A sz. b el s 6 ell en6 rz6 s i j elent6 s tartalm it megi smertem, armak e gy p 6 1 d nyfit fitvettem. A ks its 6gvet6 s i szervek b e l s 6 el len6 1x6 s 6r61 sz / (XI. 2 6.) Ko rm. r (2) bekezd6se 6rtelm6ben n ilatkozom *, hogy 6 sza'ev6telt ldviinok tenni, 6s azt a j elent6 s k6zhezv6tel6t6 1 s zfimftott 1 0 m unkanapon beltil megktildsm H6dmez6vfisfirhely Megyei Jogfi Vfiros Polgfirmesteri Hivatal bels6 ellen6 rz6 si vezet 6j 6nek ; * 6szrev6telt nem ldv nok tenni. Nyilatkozom tovfibb, hogy az ellen6rz6s v6gleges lezfirfisfit61 szamltott 10 napon beliil - a s zoks 6 ge s int6zke d6sek v6grehaj tfis fi6rt fel el 6 s szem61yek 6 s a vonatko z 6 h at ri d6k megj e1 6 16s6vel - elk6szfem 6s megkfild6m az int6zked6si tervet H6dmez6vfis rhely Megyei Jogfi V o s P o lg me steri Hivat al b els 6 el l en6rz6 s i vezet6j 6nek. " ' Z H6 dmez6vfis firhely, decemb er ho... -n ph, * A megfelel6 r6sz alfihfizand6!

7 H6dmez6v s & rhe ly M e gye i Jog V ros Po l g & rme st e r i H iva ta l B e l s 6 E l l e n6rz 6 s! C s o p o rt H 6 d m ez6 v s r h e l y, K o s s u t h t6 r 1. o p f. 2 3., Te l efo n : (6 2) Iktat6 sz m : A / MEGBiZOLEV L Me gb izom gl6 r i in Amb r u s n 6 b el s 6 e l len6rt, ho gy az El"zs 6b et K6rhfiz-Rendel6 i nt6zet p nz- 6 s 6rt6kkezel6s (let6tek) rendj 6nek vizs g l at t, ide 6rtve a szfir6pr6b aszerfi hfizip nztfiri rovancsot 6s a p6nztfir- gs bankbizonylatok ellen6rz6s6t is v6gezze el. Jelen megbfz61ev61 kiadfisfira az 6ves ellen6rz6si munkaterv alapj n kertil sor. Fent nevezett b el s 6 ellen6r a megb iz t rgygtt i l let6 en minden figyiratb a b etekinthet, azt a helys zknr6 1 elvihet i, arr6 1 mfis o latot k6szithet. Vizsg l ata s or irt a vonatko z6 j o gs zabfilyok, el s6 s orb an a k6 1ts 6gvet6si szervek b el s6 ellenfrzas 6r6 1 s z / (XI. 2 6.) Ko rmfinyrendelet 6s a B el s 6 ell en6 rz6s i Szab filyzat el6 irfis a i, valam int a b el s 6 el len6rz6si k6zik6nyv ir rtyelvei, fitmutatfis a i s zerint k6te l es elj al. Ez a megblz61ev61 visszavonfisig 6rv6nyes. Hd dmez6vgts firhely, novemb er 1 4. Ma gya r Ka tali n s k b e l s 6 el len6rz6si vezet6

8 . / -. H 6 d m ez6v s r h e l y M e g ye i J o g 0 V r o s P o l g & rm es te r i H ivata l B e l s 6 E l l e n 6 rz s i C s o p o rt H 6 d mez6v s & rhely, Koss uth t r 1. o p f. 23., Te l efo n : (62) Iktat6 szam : A / MEGB izolev L Megbizom P fi l fy T am,i s d r. b el s 6 ell en 'dd ko ordi nfito rt, ho gy v6 gezze el az Erzsdb et Kdrh dz-r endel6in tdzet p dnz- ds rt kkeze l s (le t tek) rendjdne k v izs gm at fit, ide6rtve a hfizip6nzt ri rovanesot, valamint a tfirgyhavi p6nzt/ir- 6s bankbizonylatok ellen '61 6s6t is. Jelen megbfz61ev61 ldad sfira az 6ves ellen6rz6si munkaterv alapjfin kerijl sor. Fent nevezett bels5 ellen6r a megblz tfirgy it illetfen minden tigyiratba bete!dnthet, azt a helyszinrn elviheti, arr61 m olatot k6sz[thet. Vi zsgfilata sor n a vonatko z6 j o gs zabfil (ok, els 6 s orb an a k61ts 6gvet6s i s zervek b el s 6 ellen 'drz6s r61 sz / (XI. 2 6.) Ko rmfinyrendel et 6s a B el s 5 ellen6rz6si Szab filyzat elsirfis ai, valamint a b e l s 6 ellen61z6s i k6zik6nyv i r nyelv e i, fi tmu t atfis a i szerint k '6Me s elj firni. Ez a megbtz61ev61 vis szavon is ig 6rv6nyes. H6 dmez6v s firhely, novemb er 14. Ma gy a r Kat a l in sk. b els 5 el len6rz6 si vezet6

9 H6 dm ez6v fi sfi rh ely Megyei Jogfi Vfi ro s Po lgfirm es t e ri Hiva ta l B el s 6 E l l en6rz6 si Cs op ort H6 dmez6vfis firhely, Ko s s uth t6r 1., P f. 23. Tel : /6 2/ , Fax : /62/ Iktat6 sz m : A %3/ ELLEN6RZ SI PRO GRAM Az ell en 6 rz 6s t v6gz 6 s z ervez et i egy s 6g : Po t g rme steri Hivatal B el s6 Ell en '6 rz6si Cs op ort Az ellen6rz Jtt szervezeti egys6g : Erzs bet K6rhdz-Rendel6intdzet (EKRI) F6k6nyvel6se Az ellen6 rz 6s tfi r gya : a p 6nz- 6 s gl 6kkezel6 s rendj 6nek vizs g lata az Erzsdbet Kdrhdz R endel in tdzetb en. i t. *. t r Az ell en 6rz s tlpu s a, sz ab alyszerus egt- es p enzugyl el lenorzes Az ellen 6 rz s e 61j a : armak megfil lapflfis a, ho gy az EKRI b els 6 i nt6mn6nyi 6rt6k- 6 s p 6nzkeze l 6 s i gy akorlata megfem- e a venatko z6 p 6nzfigyi s zab filyoknak. Jo gs z a b d lyi h d tt6 r : vi LXV. tv. a helyi 6nkormfinyzatokr61 (Otv. ), vi XXXVIII. t6rv6ny az fill amhfiztart sr6 1 ( ht. ), v i C. t6rv6ny a s zamvitelr61 (Sztv.) / (XII. 24. ) Korm. rend elet az fil lamhfiztarfts szerveze t ei b e szfimo l fis i 6s k6nyvveze t6s i k6te lezetts 6geir6 1 (Ahs z.), / (XI. 2 6.) Komr. rend. a k6 1ts 6gvet6 s i s zervek b el s 6 elten6rz6s&6 1 (B er.), - 292/ (XII ) Korm. rend. az llamhfiztartgs mfik 'd d6s i rendj 6r61 (Am r.), az EKRI P6nzkezel6si Szabfilyzata, 6s P6nz- 6s ] rt6ktfirgy Kezel6si Szabfilyzata, B els6 Ellenfrzgsi K6zik '6nyv, 6s Szab flyzat, valamint a B el s6 El l en6rz6 si C s op ort vi munkaterve. Az ell en d l'z6 tt i d 6 s z ak: v november Az ellen 6 rz6s te rvezett id 6ta r tama : v novemb er 2 3 -t61 decemb er ig

10 2 Mka lm a z olt el l en 6rz gs i m6 d s z er ek 6s e lj fi r s ok : dokumentumok 6s bizonylatok v i zs gm at a, k6szp nz s let6ti rt kt rgy ak s zfimbav6te l e. Ellen 6r tlk n eve gs m egb fz6 1eveliik s z m a : F16 ri fin Amb rusn6 A / s Pfilfy Tam s dr. A / Az el len g rz s i j el ent s elk s zft& n ek h at i rid ej e : az intgzm 6nyi helyszfni e llen6rz6 s ek b efej ez6s 6t kovet6 harmadik munkanap. H6 dmez6vfis firhely, nov emb er 1 5. D r. Ko rs 6 s cfnzetes f

11 INTE'ZM NYI BELSO SZAB/fLYZA T T RiT,SI DiJ SZAB _LYZAT OLDAL : KIADAS 8Z!!tA : SZ. MELLEKLET A ktitel ez6 eg6 szs ggb i zto s ftfi s el lfit is air6 f s z (, i LXXXIII. tv. v6 greh ajns gtr6 1 s z / /XII.!. / Ko rm. s z. rendelet szeri nti, a kiz r6 1 ag b eut a l 6val i g 6nyb e vehet6 e l l fit is b izto sitott b eteg fi ltal b euta l 6 n6 t lai l i ig6nyb ev6te l e, val am int a nero b eu talfis sz erint i eg6s zs 6g iigyi i nt6zmgnyn61, b i zto srott b e teg t lta l t6rt6n6 ig6nyb ev gtel e az ell fit i s okn ak., KIZM OLAG BEUTALOVAL I NYB VEHET6 ELL TAS BEUTALO NI LKOLI IG NYBEVI TELE T 6rf6s i d fj J r6beteg szakelhit s tertilet6n a szakelhft s ig6nybev6tele eset6n : /vi s szarende l6s e set6n nero alkalmazhat6/ F ekv6b ete g gy 6 Rad int6zeti e l l tfis i g6nvb ev6te l e e s et6n : Akfv min6 sr4 sfi o sztfil ld: o a a. / fe lv4telre j elentkez4skor ab. / az elhltfi s id6tartam ra ae. / az elhit is 3 1. napj it Kr6nikus m in6 sr6sfi o sztfi lvon : b a y a felv6telre j elentkez6skor bbj az el l itfis i d6tar tam ira b e. / az ellfit s 3 1. napj it polfisi osztfil on : ca. / felv6telre j elentkez6skor cb. / az el t t s id6tartam ra Ft Ft Ffnap : Ft/n ap Ft Ft!nap Ft/n ap Ft F t/nap, AZ ELLATASNAK NEM BEUTALAS S ZERINTI EGt SZ SI GUGYI INTI ZIVI RrV L TORT N6 IG NYBEVt TELE T4r it4s i dfj Jfir6betex szakell t s eset4n :?Visszarendel6s eset6n nero alkalmazhat6/ t Ft F JLNI V : IB S Z -Tt KD JJ. D O C. I RX YBELt PES ID6PONTJA : 2 005,

12 INTI ZMI NY1 BELS )" SZAB,4L YZA T OLDAL : 1 7/5 6 KIADA8 SZ.42 IA : 02 T RITI SI DIJ SZABA,LYZAT / F ekv6 b ete g gv6 gy int6zeti e l lfit i s e s e t6n : 2, Aktiv min6 s lt6 sfi o szftlvon : h aa./ a felv6telre j elentkez6 skor ab. / az e l l t is id6 t artamfira ae. / az elhlt is 3 1. napj it Ft Ft/nap Ft/nap Kr6niku s m inf sft6sfi o sztfi lxgm. o b a. / felvfte lre j el entkez4sko r bb J az ell t is id6tartam tra b e. / az ell t s 3 1. napjfit l t Ft!nap Ft/n ap _ po l ts i o szt lygn : ca. / felv6telre j elentkez4skor cb. l az e l l t s id6tartam ra Ft Ft/n ap. ORVO S I BEUTAL. S ALAPJAN TORTt N (3 ELHELYEZt S ] S APOLi S Az Ebtv nak h.) p ontj a al apj n az fip ol fi s i o s zt lyon Orvosi beutalfis alapjfin t6rt4n6 elhelxez s 4s fipolfis rgszleges t4rit6si dija: Ft!n ap /23. h. ) p ont : A bizto s ftott r6szl eges t6rit6 s mel lett j o go sult amenny ib en fi l l ap ota indoko lj a, az e fe l adat ra finans zfro zott szo lg I o l fi s c61j fib 61 t6rt4n6 e lhely ez4 sre 6 s fip o lfisra, ide 4rtve a s ztiks 4ge s gy6 gyszereket 6s az tkez4st is./. H6 dmez6v i sfirhely, m iju s 04. Dr. Lfizfir J no s sk. p o lg trmes ter Dr. Kat l a i ] rpfid sk, f6 igazg at6 Fi JLNI V : IB SZ-Tt RD J. DOC. ERV NYBEL! PI S IDOPONTJA :

13 H6dm ez6vfis fi rhely Megy e [ Jogfi V ros Onko rmfi nyza t Erzs b et K6rh z Rende l6 int6zet ikt. s z tim : :5 }.Z(.#. _ '.3. /0 3 F el e lbs s ggw l lals s i nyitatkoza t (p dnztfiro s, p dnztfiro s helyette s, p dnzkezel6 rds z dre) Aluh ro tt... J,!:],. c., '>. '<o, tudomasul ve s z em, ho gy a keze le s emre b iz o tt p6nz 6s 6rtdktgrgyt k ekintetdben teljes anyagi felel6s sdg terhel......,,.,,:& :ccj z ac,., :, a, i.e. h6...,(.(:. nap,.,. *,,...,,,,,,,. l ,.y,,..... a l a lras ' - '. - 4 " " ". C ' " lakhe ly r ) b' g -& & c3 sz em6 1yi iga z o lvfiny s z fim Tanfi 2. c. N r,j gxv. Nev : L akhe ly :,.' /,"!4'.- 't., *,, S zem. lg ". s z am " :... An.... 9>. r... >.,: s. g......

14 Jegyz f k6 nyv Kdsztilt a Hddmez6v is firhely Megyei Jog6 Vfiros Onkormfinyzat Erzs b et K6rhfiz Rendel6intdzet hfizip dn ztfirfib an novemb er fin ra 3 0 p Tfirgy : h fizip dn zt fir i e l l en6 rz ds a / szfimfi megbiz6 tev 61 at apj fin a z EKRI tulaj donfit ez6 k szp dnzfi l lomfi ny e l l en6 rz s e 1. )Me g fi l l a p i to tt k6s zp 6nz m ennvi s 6 g e cim l ei enk6n ii b o n l sb an : db p dnznem Ft FV o s FV o s , - Ft - o s , - F o s , - Ft- o s , - F o s Ft- o s F t - os , - F o s , - F t - os I 0, - Ft- os , - Ft- os O s s ze s en : K 'dnyv szerinti p nzkd szlet : , -Ft. 2. ) Let ti k szp nzfillom iny : db p dn zn em Ft , - F t - o s , - F t - o s , - Ft- o s , - Ft- o s , - Ft- o s i ,- F t - o s , - F t - os , - F t - os , - Ft - o s , - F o s I 0, - F t - o s 0 0 5, - Ft- o s 0 O s sze s e n :

15 K6nyv s zerinti p 6nzk6 sz let : , - Ft. 2. ) M e g S rz 6 s re l e a d o f f 6r t kt i r gv ak : 1 db. Sfirga szinfi pees6tgyfirfi 1 db szfimfi M asterc ard Bp. B ankkfirtya 1 db szfimfi Maestro Bp. B ank kfirtya 1 d b , - Ft- o s 6 rme 1 db. S firg a szinfikarik agyfirfi 1 db. F6m szlnfi lfinc 1 db szfimfi Mas tercard Raifei sen B ank kfirtya 1 db. R a ife i s en B ank fi g yf61kfirtya 1 db. Raiffei sen B ank P IN k6 d kfirtya 1 db szfimfi V ISA A IB kfirtya A t6nyleges p6nzk6szlet a nyilvfintartfi sokban r6gzitett mennyi s6ggel megegyeznek, valamint a kdrhfizban fekv6 betegek megsrz6sre leadott 6rt6ktfirgyai a n 6v szerinti nyilvfintart si adatokkal egyez6 ek. Kmf. Higi GySrgy Mihfilyn6 p 6nztgtro s F16rifin Ambrusn6 b el s6 et len6r

16 H6 d m ez6wi s, rh e ly MJV. On ko rm nyza t E rz s db et K6 rh z-r en d e l 6 in t dzet P 4n zt r : S o rsz m B e/ K i fi z e t s 1 1 /I /K /K F6 p n z t i r J Kp. fo rg. Alapj a j o g c/m P fi n z fo rg a l om' j o gc i m sze r i n t ev t e l i j ogc im F t d b " 0 Osszes e n : t i, KJ a d s i j o g c im F t O s s zes e n : Id 'szaki p e'nzt&jelen tds Kivonats m : 1 1 /239. Sz iveg S z m l a b efi ze t s (p n t ). S z m l a be fi ze t6s (p n t r) B ETEG -. Sz m l a b efi ze t s (p tsr) BETEO P n z l r e l l e n 6rz s Ke zd 6 : Ossz e s e n I p n z n em F t Zfi r6.: 1 Ft-os 0 Megj eg yz s : 2 F t-o s,. 0 5 F t-os F t-os Ft-os i 5 0 Ft-os Ft- os Me l l kl e te k : Ft " F t-os I Ft- os Ft-os j Ft-o s Ft- os F t- o s O s s zes e n Z i r r0 b b l e t 0 f i ny B ev D fi tu m : t tel K i a d h s l l ; 0 833,70 0 i " P 6 n z t ros E l len fi r ' i ' :} [8Z , :59 1 / 1.

17 H6 d m ez6v fi sfi rh e ly MJV. O n ko r mfinyz a t E r zs 6b et K6 rh fiz-rend e l6 i a t6zet P d n ztfi r : S o rsz i m 1 L e t6t p 6 n z_ta"r B e / K i fi z et s Kp. fo r g. A l a pj a j o ge im 1 1 / 1' P n zfo rg a lo m j ogc im sze r i n t B e v t e l i j og c im F t O $ szes e n t Ki a d s i j o ge im Ft O SSZeS e fl l Idb'szaki p e'n ztdtjelen tds Kivo nats zfim : /0 57 S z 6 v eg Tfi rgy6vi l e t& v i s szafize t6s e P nz ta r e l l e n 6rz s d fi p n zn e m F t t F t-os 0 2 Ft-os 5 F t -os C 1 0 Ft- os Ft-os 5 0 F t-o s O$$ z es e n Z r 6 L 0 0 F t-os 1! 0 0 F t-os i 0 0 F t-os [ F t-os,0 0 0 Ft-os F t-o s Ft-os F f-os Kezd S : O ss z en : ZA r 6 : 0 Megj e g yz s : O 1 0 c Me l l ld e t e k : O l OO C C C C C Dfitum : B ev tel K i a d fi s ' P 6nzthros - q. : E l l e n 6 r IRi b b l e t Hi fi ny 0 0 i f' : : Ny H ig i Gy&g y M i h lyn Z B 1 4 ] , 1 0 :58 1 ].

18 SZA M LA l kta #, s s zfim : 1 t 1K S z h l l it 6 : H 6 dm e z 6 v s,s r h e l y M dv, O n ko rm fi n yz a t E rzs b e t K 6 r h fi z -Re n d e l 6 i n t z et V ev 6 : G & V P H ARMA- M E D B T C im : H6 d me z6v s rh e ly D r I m re J 6zsef u tc a 2. Ad 6 s z m : B a n ks z. sz m : Te l : 6 6/62/ A h iva tkoz s s z rna : A,! fizet t u ta lsfi sm 6dja 1 0 n: ap o n A te lj es i t s i ds pontj a : I A s z fi m l a ke I le: b e J Egy b a da lok: T rgy i fe l t6te l re n d sze r b iz to s i t s a ok t6be r h 6 C [m : Sz e ged V IT Z U. 6 Ad 6 s z fim : B a n ksz. sz m : Te l : F ize t s i ha t& r id6: I A k ime n5 sz m la s o r s z m a : ] 1 t / e g ys.. " [ I A term k (szolgfiltat& s), Menny. Egys g r Ert k /, FA megnevez se, besoroi si Mennyis g (AFA n lk0]) (A FA n # l k01) ku csa s z ma, egy b j e l le m z6 i Forin t Forin t 1. T rg y i fe lt te l re n d sze r b izt. ORA 1 6 0, , , % 9 6, 09 Nett6 6 s s zeg:!.fa 6 s szeg : Br ua6 6 s s zeg : aza z : h ate zer A Z rl k AFA 6sszege ye* [ t ) F o ri n t L Fo r i n t , , A z ad6 rds zl etez s e : 25 % A d 6alaP O s s z e s e n A d 6 drt6k l O s s zes en , 2 0 O 6, O 0 O Ny : H ig i G y6rg y M ly n8 [SZ ] Ce :4 9 O id,2 1 : i l i..

19 I-I 6 dm ez 6v,'t s fi rh el y M JV.O n ko rm nyz a t Bev6 te li # #nz tfrb izon vla t E r zs b e t K6 rh z-ren d e l6 int z et S o rs z m : 1 1 /0 1 / B Ke l te : A M e l I 6 k let : G & V P H ARMA- M E D BT F t, a z az h a teze r I ta l ( meg b izg s &b6 1 ) f ize te tt fo r i n to t az a l b b ia k sze r i n t ke l t bev6 te l e z n i : K6 sz p 6 n z fo rg a l om i j o g c im F 6 k6 ny v i szfim lasz&m K i l l l t6 : E l l e n 6 r : Sz6ve g szla okt6be r hav i t& rgy i fe l t. U ta tv nyoz6 : M e l l 6 k t e t : /. / O s sz es en : O s s z e g K6 nyve l6: P6nzt ros! Az s s ze g b e f izet6j 6 n e k a l l r s a : i s zem 6 1y i a z o n os i t6 s z m a : Ny: H ig i OyiSrgy M ildtlyn 6 [SZ ] t.23. l 1 : E rede t i p6 ld ny g

20 H6 d m ez6v s fi rh e ly M JV. O n ko rm fi n yza t Szfim a kis&' 6 Uta lvfi ny E rzs ( b e t K6 rh fi z -R en d ei 6 in f-ze t [ ktatfi s szfim a : S zam l a s z m a : F ize t s i lnt d : D fi tum : A l fifrfi s : 1 1 /K / / tuta l.s 1 0 n ap on b e l ti l OS SZeS e ll azflz : Ad 6 a l ap 2 5% , , 0 0 F izet s i h a t fi r i d 6 : , Ad d &t k O s s zes en , , , , 00 h atezer K6tel ezetts g/s zerz6d s (megend ei6 s) szfim a : K6tel ezets 6gv l l a l6 k6 dj a : Keretga zd l ko d 6 i ga zo hi s a : Rakt fi r i b ev te lez s A S z fim l a h fi t t6 r dokumn etfi c i6j fin ak t elj es s g i ig azol fi s a B i zonyl at s zfimok (d tum) : D fitum : A hi frfi s : Alfiffis : rv6nyes it6s : F o lydszfimla k6 nyv e l E l s 6 d l eges Mfi s o d l ago s!funkc. s zfim la A dd Tartozik KOv e te I Tartoz ik! K0 ve te l ku lc s % % \ l fi irfis : s A d 6 a l ap , 0 0 F t Fo ly6 szfimt a ksnyvel s kelte : For in t - fi l l& A d 6&t6k , 0 0 Ft B r u t t , 0 0 F t P 6nzfo rga lm i konyv e l6 s / A.FA a n a l i t ika Sz mlakivon at (b ank/p n ztfir) szfim a 6 s d tttm a : 1 1 /2 3 9 ;TAlltt6/vev6 n6v : G & V PHARMA-MED BT Szfil l tt6/vev6 k6 d : B izonyt ats z m : P I ktl al t/k3 6 szfim M n t K 6 t E l s f d I eges Tart ozi k K0vetel ) K6 nyve l te : Tev6kenys6g 3 AK B ankszhm l aszfim : P&azforg. s orszama Ad 6 a l ap A d6&t 6k 1 1 /BB , 0 0 Ft , 0 0 F t Tart ozi k Fu nke. szfiml a K6vete l ) 9 9 ) ) ) s s zes eil : F t , 0 0 F! , 0 0 F , 0 0 F t B ru tt6 K S nyv e l e nd 6 s z veg , 0 0 F t fi rgyi fe lt telren d s zer b izto sit,'i s a Ffirgyi fe lt6te l rend szer b izto s ftfi s a - 20 I i Utalvfinyo zta E l l enj egy ezte! ' ' 'J 4 " [8Z , 1 1, :04 1 / 1.

21 SZA M LA I kt atgs s z,'hn : 1 1 1K H 6 d m ez 6v i s fi r h e l y M JV. () n k o rm fi n y z a t E rzs 6 b et K d r h fi z - Re n d e l 6 i n t 6z e t C im: H6 dm e z6v& s rhe l y D r I m re J 6z s ef u t ca 2. Addsz &m: B a n ks z. s z fim : - Te l : 0 6 /62/ Vev6 : C {m : Ad 6s z m : B a n ks z. s z m : Te l : T 6 rf k l s {v fi n H 6 dm e z6vfi s r h e l y Vi s s z h a ng u. 5. K6 szp n z t Egy b a d a tok: OPT fe lv6 te t A term6k {szolg { lat& s ), I Menn,/. nny. I m eg nevez se, bes orn sl [,.,, " I M e n nyi s g s z m a, eg y6b j e l l em z6i O PT- fe lv6te l /Pa n o rfm a RTG/ AD. 1, Egys e g & r T - A th r f to l t d== (AFAFo nalkel rint ) I (AFA Fon rinik01 t ) I k ;r. I AFAFo 6sszege dnt I L (# FAwal Fodegy0tt) n t , 0 0 2, 5 0 0, 0 0 AAM 0, , 0 0 Ne 6 6 s s zeg : fa 6s s z eg : 0 B ru fl 6 6 s s zeg : a z az : ket t6 ezer - 6tszfiz Az ad6 r6s z t e tez6s e :.A. AM t A d da l ap' O ss zes en [ Add A6k M en tes a z ad6 a l 6 l a tev6 kenys g koz6 rde k i je l te g e m ia t t.. 9t H ig i (; ys r gy M i h l yn 6 p nzt ro s Ny: H g G y8 g y M ih & ly n 6 [S Z I : 1 2 O l d a l :

22 H6 d m ezs v s :i rh e l y M JV. O n ko rm n y za t B e v6 teli p 6nz t&rb izo nyla t E r zs b e t K6 rh fi z-ren d e l6 i n t zet S o rs z & m : 1 1 / 0 1 /B Ke l t e : Me l l6k let: K6 s z p 6 n z fo rg a l om i j o g c im K i l l l t6 : K6 n yve l 6 : Ny : Higi Gy0rgy Mih 13m6 TS rs k I s tv& n F t, a zaz k e tts ez e r - 6ts z z F 6 ks n y v i s z, m l a s z m O PT fe l v6 te l S z S v e g E l l e n 6 : U ta lv n yoz6 : M e l l 6 k l e t : P 6nz t ro : Az szeg befizet6j6n e k- e l i r s a :,,,,,...., /.... : [ [SZ O O 1 14] : 1 4 l ta l (m eg b iz s b6 1 ) fize te t t fo ri n tot az a l bb ia k sze rin t ke l l bev6 te lezn i : 0 s s z e g O s s Z?.s en : 2, sze m 6 ly i azonos ft6 s z m a : 1. E re de t i p6 1d n ' : 17