4iG Nyrt IV. negyedéves JELENTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4iG Nyrt IV. negyedéves JELENTÉSE"

Átírás

1 4iG Nyrt IV. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: Fax: iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 1. oldal, összesen 29

2 Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló Kiemelt mutatószámok Pénzügyi kimutatások Megfelelés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak Konszolidációs kör Nyereség típusú adók kimutatása Pénzügyi adatok elemzése Bevételek Működési ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Létszámváltozás Egyéb ráfordítások Értékcsökkenés Nyereség típusú adók Eredményesség Külső tulajdonosokra jutó nettó eredmény Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Készletek Tárgyi eszközök Immateriális javak Halasztott és látens adókövetelés Goodwill Egyéb befektetések Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Halasztott és látens adókötelezettség Céltartalékok Saját részvény Külső tagok tulajdonosi részesedése A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak eredményei iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 2. oldal, összesen 29

3 7.25 CASH-FLOW A 4iG Nyrt. anyavállalati, nem konszolidált, magyar számviteli elvek szerint készült, éves előzetes jelentése Befektetett eszközök alakulása Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások Források alakulása Árbevétel, egyéb bevételek Az üzemi (üzleti) eredmény alakulása Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Cash-Flow Általános adatok a kibocsátóról Részvényinformációk Tisztségviselők Cégvezetés Tisztségviselők díjazása Tisztségviselők 4iG részvénytulajdona én A jelentés aláírására jogosultak Az időszak fontosabb eseményei éves rendes közgyűlés FreeSoft részvény átnevezése 4iG-re Személyi változások Rendkívüli közgyűlés A jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások Nyilatkozat iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 3. oldal, összesen 29

4 1 Összefoglaló A 4iG Cégcsoport bevételei évben, a IV. negyedév kimagasló teljesítményének következtében 16,34%-kal haladták meg a tavalyi év azonos időszakának bevételeit. Az év előző időszakaira várt árbevétel nagy része is a IV. negyedévben realizálódott. A 4iG Nyrt. konszolidált éves nettó értékesítési árbevétele az előző évhez képest 17%-kal magasabb, millió forintot ért el. Az éves csoport szintű EBITDA 562 millió forint, az üzemi eredmény (EBIT) 454 millió forint, az adózás előtti eredmény (PBT) 357 millió forint. A cégcsoport tagvállalatai az alábbi mértékben járultak hozzá a konszolidált eredményadatok eléréséhez: Cég Időszak Bevételek Bevételekből az értékesítés nettó árbevétele Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) Adózás előtti eredmény (PBT) 4iG Axis Banksoft Freesof t- IBA Mensor 3D Humansoft Konszolidált ,2 mft 9 018,0 mft 504,2 mft 448,9 mft 406,7 mft ,8 mft ,5 mft 498,7 mft 441,5 mft 348,3 mft Változás 29,63% 31,19% -1,10% -1,66% -14,34% ,9 mft 1 335,0 mft 149,6 mft 83,0 mft 133,8 mft ,4 mft 695,0 mft -34,8 mft -83,0 mft 7,9 mft Változás -44,26% -47,94% N/A N/A N/A ,7 mft 686,0 mft 38,9 mft 37,6 mft 41,1 mft ,7 mft 508,1 mft 13,4 mft 10,8 mft 14,4 mft Változás -26,78% -25,93% -65,46% -71,19% -64,90% ,7 mft 128,5 mft 11,5 mft 11,2 mft 13,9 mft ,5 mft 106,9 mft 8,3 mft 7,6 mft 8,9 mft Változás -83,53% -16,80% -27,81% -32,00% -36,12% ,8 mft 0,0 mft -0,4 mft -0,4 mft 2,6 mft ,0 mft 0,0 mft -0,3 mft -0,3 mft -0,3 mft Változás -99,98% N/A N/A N/A -112,65% ,0 mft 0,0 mft 0,0 mft 0,0 mft 0,0 mft ,9 mft 43,9 mft 14,7 mft 14,5 mft 14,5 mft Változás N/A N/A N/A N/A N/A ,3 mft ,3 mft 767,6 mft 644,2 mft 610,8 mft ,3 mft ,3 mft 562,4 mft 453,6 mft 356,7 mft Változás 16,34% 17,37% -26,73% -29,59% -41,60% A Társaság pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz. A 4iG részvények időszaki tőzsdei átlagára (2.016 forint) 15,27%-kal volt magasabb, mint a év átlaga, a december 31-i záróár forint, ami 7,92%-kal alacsonyabb a év végi záróárnál. A 4iG piaci kapitalizációja december 31-én 3,8 milliárd forint volt. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 4. oldal, összesen 29

5 A jelentés IFRS elvek szerint konszolidált, nem auditált adatokat tartalmaz. Az adatok ezer forintban (1000 HUF) kerülnek bemutatásra, ahol más mértékegységet használunk, külön feltüntetjük. A mérlegadatok és a cash-flow bázisaként a tárgyévet megelőző év (2013.) december 31- i adatait alkalmaztuk. 2 Kiemelt mutatószámok Megnevezés Változás +/- %-ban Értékesítés nettó árbevétele ,37% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) ,73% Üzleti eredmény (EBIT) ,59% Adózott eredmény (PAT) ,40% Mérleg szerinti eredmény ,55% Létszám* ,06% Egy főre jutó nettó árbevétel*** ,39% Tőzsdei mutatók Részvény tőzsdei záróára* (Ft.ban) ,92% Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban) ,27% A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban) 3,8 4,1-7,92% Egy részvényre jutó EBITDA** ,73% Nettó eredmény (EPS)** ,67% Hígított EPS mutató ,55% Saját tőke** ,49% * időszak végén ** forintban *** átlaglétszámra vetítve 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 5. oldal, összesen 29

6 3 Pénzügyi kimutatások A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása Megnevezés Változás +/- %-ban 2014 Q Q4 Változás +/- %-ban Bevételek ,34% ,22% - ebből: Értékesítés nettó árbevétele ,37% ,21% ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások ,94% ,42% Működési ráfordítások ,75% ,84% Személyi jellegű ráfordítások ,41% ,23% Egyéb ráfordítások ,95% ,56% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) ,73% ,33% Értékcsökkenés ,81% ,52% Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) ,59% ,84% Pénzügyi eredmény n.a n.a. Adózás előtti eredmény (PBT) ,45% ,70% Nyereség típusú adók ,61% ,95% Halasztott adó kötelezettség/követelés n.a n.a. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 n.a. 0 0 n.a. Nem ellenőrző részesedésre kifizetett osztalék n.a n.a. Nettó eredmény ,40% ,38% Egyéb átfogó jövedelem Értékesíthető pénzügyi eszközök valós értékének változása n.a n.a. Teljes átfogó jövedelem ,55% ,44% Egy részvényre jutó eredmény Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS) Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke A nettó eredményből: Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész A teljes átfogó jövedelemből: Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 6. oldal, összesen 29

7 A 4iG Nyrt i IFRS szerinti konszolidált mérlege (pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás) Megnevezés Adatok ezer Ft-ban Változás +/- %-ban Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek ,97% Vevők ,77% Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások ,22% Értékpapírok 0 0 n.a. Készletek ,40% Forgóeszközök összesen ,29% Tárgyi eszközök ,86% Immateriális javak ,30% Halasztott adókövetelés ,04% Goodwill ,00% Egyéb befektetések ,97% Befektetett eszközök összesen ,75% Szállítói kötelezettségek ,89% Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ,39% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások ,88% Halasztott adókötelezettség 0 0 n.a. Céltartalékok 0 0 n.a. Pénzügyi lízing kötelezettségek ,63% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,03% Céltartalékok ,02% Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 n.a. Pénzügyi lízing kötelezettségek n.a. Halasztott adó kötelezettségek 0 0 n.a. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,44% NETTÓ ESZKÖZÖK ,35% Jegyzett tőke ,00% Tőketartalék ,00% Eredménytartalék(+Nettó adózott eredmény) ,98% Saját részvény 0 0 n.a. Értékelési tartalék 0 0 n.a. Egyéb átfogó jövedelem ,00% SAJÁT TŐKE ,49% Nem ellenőrző részesedések (leányvállalatban külső tulajdoni részesedés) ,00% Saját tőke és külső tulajdonosi rész összesen: ,35% 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 7. oldal, összesen 29

8 Konszolidált Cash Flow kimutatás Sorszám A tétel megnevezése Üzleti tevékenységből származó cash flow 01. Mérleg szerinti nyereség (veszteség) Mérleg szerinti eredményt módosító tényezők: 03. Befektetési célú ingatlanok Tárgyi eszközök értékcsökkenése Értékvesztés Céltartalékok Halasztott adók A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változásai: 09. Követelések Készletek Szállítói kötelezettségek Pénzügyi lízing éven belüli része Egyéb eszközök és kötelezettségek Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow Befektetési tevékenységből származó cash flow 15. Tárgyi eszközök beszerzése Immateriális javak beszerzése Értékpapírok Kapott osztalék Érdekeltségek akviziciója Érdekeltségek eladása Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow Pénzügyi tevékenységből származó cash flow 22. Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kibocsátott saját részvények/saját részvény vétel-eladás Kibocsátott saját kötvények Lejárt saját kötvények Fizetett osztalék Pénzügyi lízing törlesztőrészletek Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow Árfolyamváltozás hatása Pénz és pénz egyenértékű eszközök növekedése/csökkenése Készpénz és egyenértékesek nyitó egyenlege Készpénz és egyenértékesek záró egyenlege Ellenőrző szám iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 8. oldal, összesen 29

9 Megnevezés Jegyzett tőke 4iG Nyrt. konszolidált saját tőke változás kimutatása Saját részvény Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 9. oldal, összesen 29 Konszolidá ciós különbözet Mérleg szerinti eredmény Saját tőke külső tulajdonosok nélkül Külső tulajdonosok részesedése Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése Külső tulajdonosok üzletrész szerzése Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény vásárlás Valós érték értékelési tartaléka mérleg szerinti eredmény Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése Külső tulajdonosok tőkeemelése HUMANsoftban Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka éves mérleg szerinti eredmény Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése évi osztalék Külső tulajdonosok üzletrész szerzése Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka éves mérleg szerinti eredmény Egyenleg december Összesen

10 4 Megfelelés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyarországon bejegyzett társaság, tevékenységét a magyar jogszabályok előírásainak megfelelően végzi, számviteli és pénzügyi nyilvántartásait a magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerint vezeti. Ugyanez érvényes leányvállalataira, a HUMANsoft Kft-re, az Axis Consulting 2000 Kftre, a BankSoft Kft-re és a FreeSoft-IBA Kft-re, valamint a HUMANsoft Kft. leányvállalatára a Mensor3D Kft-re. Jelen konszolidált pénzügyi kimutatások az Európai Unió (EU) által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (EU IFRS) megfelelően készültek. Az EU IFRS-ek magukban foglalják azon standardokat és értelmezéseket, melyeket a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) adott ki. 5 Konszolidációs kör A Társaság a cégcsoporthoz tartozó négy vállalatára, tulajdonrésze alapján meghatározó befolyást gyakorol, a leányvállalatok HUMANsoft Kft., az Axis Consulting 2000 Kft., a BankSoft Kft. és a FreeSoft-IBA Kft. Ezek teljes körűen, az előírásoknak megfelelően konszolidálásra kerülnek. A FreeSoft-IBA Kft.-nek árbevétele 2014-ben még nem volt. A HUMANsoft Kft március 27-én Mensor3D Kft. néven 100%-os tulajdonú leányvállalatot alapított. A Kft. a tevékenységét a II. negyedévben megkezdte, adatai a HUMANsoft adataival, majd azon keresztül a Cégcsoport adataival konszolidálásra kerültek. Belföldi leányvállalatok Cím Tulajdoni Cégjegyzék - hányad szám HUMANsoft Kft Budapest, Montevideo u ,24% Axis Consulting 2000 Kft Székesfehérvár, Berényi út ,00% BankSoft Kft Budapest, Montevideo u ,00% FreeSoft IBA Kft Budapest, Montevideo u ,00% HUMANsoft leányvállalata: Mensor 3D Kft Budapest, Montevideo u ,00% Nyereség típusú adók kimutatása Az adófizetési kötelezettség magában foglalja az aktuális fizetési kötelezettségeket, a látens és a halasztott adókat. A Csoport aktuális adófizetési kötelezettségeit a mérleg fordulónapján hatályos adókulcsokkal számolja. Látens adókötelezettség, vagy követelés akkor kerül kimutatásra, ha a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás eltérést mutat. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 10. oldal, összesen 29

11 Halasztott adó akkor mutatandó ki, ha különbség van a pénzügyi kimutatásokban szereplő eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és az adóztatható nyereség, azaz az adóalap számítása során figyelembe vett értékük között. Halasztott adó olyan mértékben mutatható ki, amilyen mértékben várhatóan érvényesíthető lesz. A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban, vagy egy másik időszakban szintén a saját tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is. A halasztott adó eszközök, illetve kötelezettségek minden adóköteles időbeli eltérés esetében figyelembe vételre kerülnek. A Társaság 2011-ben olyan módon változtatta számviteli rendszerét, hogy a Magyarországon kivetett helyi iparűzési adót a továbbiakban nem az egyéb ráfordítások között, hanem a nyereségadó elemeként mutatja be. 7 Pénzügyi adatok elemzése 7.1 Bevételek A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak évi bevételei ( eft) 16%-kal magasabban alakultak, mint a bázisidőszaké ( eft). A IV. negyedévi bevételek 93%-kal szárnyalták túl el az előző év IV. negyedéves adatát. Ezen belül a Cégcsoport konszolidált nettó árbevétele eft volt, melyből eft exportból származott. A éves nettó árbevétel 17,37%-kal magasabb a éves teljesítménynél. A IV. negyedéves nettó árbevételnél 112,21% a növekedés. A háromnegyed éves pénzügyi veszteség a IV. negyedévben tovább emelkedett, meghaladta az 96 millió forintot, ez azt mutatja, hogy a banki finanszírozás megemelkedett költségeit és az árfolyam ingadozás hatásait a Társaság ebben az időszakban nem tudta ellensúlyozni. A éves egyéb bevételek 524 millió forintos összegéből 289 millió forint származott állami és EU-s támogatásból. A bázis időszakhoz képest az egyéb bevételekben 42 millió forint a csökkenés. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 11. oldal, összesen 29

12 Egyéb bevételek Q Q4 Állami és EU-s támogatások Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének bevétele Volumen engedmény Kapott bírság, kártérítés Céltartalék visszavezetés Elévült tartozások Értékesített tárgyi eszközök bevétele Egyéb Összesen Működési ráfordítások Működési ráfordítások Q Q4 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Összesen Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások létszámfejlesztés miatt, azzal arányosan, 17,4%-kal magasabb értéket mutatnak. A személyi jellegű kifizetések növekedését a Cégcsoport átlaglétszámának 39 fős emelkedése eredményezte. Személyi jellegű ráfordítások Q Q4 Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Létszámváltozás Az alkalmazotti átlaglétszám évhez viszonyítva, az Axis-nál 1 fővel csökkent, a HUMANsoft-nál 35 fővel növekedett, míg a 4iG-nél és a BankSoft-nál nem változott. A HUMANsoft 35 fős létszámfejlesztését az informatikai outsource-tevékenység tárgyú projektek felfutása tette szükségessé. A Mensor3D Kft. a II. negyedévben 5 fős létszámmal kezdte meg működését, időszakra vetített átlaglétszáma 5 fő volt. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 12. oldal, összesen 29

13 Átlaglétszám iG Nyrt HUMANsoft Kft Axis Consulting 2000 Kft BankSoft Kft. 6 6 Mensor3D Kft. 5 0 FreeSoft -IBA Kft. 0 0 Összesen Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások a bázis időszakhoz viszonyítva az alábbiak szerint alakultak. Egyéb ráfordítások Q Q4 Értékesített immateriális és tárgyi eszközök kivezetett értéke Bírságok, kötbérek, kártérítések Káreseményekkel kapcsolatos veszteségek Értékvesztés, céltartalék Adók, illetékek, hozzájárulások Alapítványi támogatások Egyéb Összesen Értékcsökkenés Értékcsökkenési leírás Q Q4 Értékcsökkenési leírás A tárgyidőszakban (2014 év) elszámolt értékcsökkenési leírás összege 12%-kal marad el a évben elszámolt összegtől, az értékcsökkenési leírás évi összege 109 millió forint volt. 7.7 Nyereség típusú adók A Cégcsoport évtől, a nemzetközi sztenderdeket alkalmazva, beszámolójában a nyereségtípusú adókat összevontan itt mutatja ki. Ennek megfelelően ide került át a helyi iparűzési adó összege. A tárgy évben elszámolt eft nyereségadóból az iparűzési adó eft-ot képvisel évben a halasztott adó követelés efttal csökkent, értéke december 31-én eft. 7.8 Eredményesség A Cégcsoport IV. negyedéves EBITDA-ja 339,4 millió forint, mellyel az EBITDA 2014-es értéke 562,4 millióra növekedett. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 13. oldal, összesen 29

14 A konszolidált üzemi eredmény csökkenése 29,6%-os ami elsősorban annak a következménye, hogy az anyavállalat árbevétele nem nyújtott fedezetet fix költségeire. Adózott (nettó) eredményben a évben realizált 498 millió forintos nyereséggel szemben 257 millió nyereséget ért el a Cégcsoport. A IV. negyedév nettó eredménye 207 millió forint. A pénzügyi műveletek vesztesége a bázis időszakban 35 millió forint, évben közel 97 millió forint volt. 7.9 Külső tulajdonosokra jutó nettó eredmény A HUMANsoft Kft. üzletrészeinek 21,76%-a külső tulajdonosok kezében van, az erre jutó konszolidált nettó eredmény évben eft Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Az alábbi táblában részletezzük a készpénzt és a rövid idő alatt készpénzzé tehető eszközöket. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Pénztár Bank Kötvények 0 0 Diszkont kincstárjegyek Részvények, üzletrészek Pénzügyi eszközök összesen ben 14%-kal növekedett a Cégcsoport pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes állománya év végéhez viszonyítva Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások A cégcsoport egyéb követelései és aktív időbeli elhatárolásai alapvetően a váltókövetelések 270 millió forintos megtérülése következtében 31%-kal csökkentek. Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Adótúlfizetések Szállítóknak adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelések Adott rövid lejáratú kölcsönök Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Állami támogatásra fennálló követelés Váltókövetelés Egyéb követelések Egyéb követelések összesen iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 14. oldal, összesen 29

15 7.12 Készletek A készletek állományában bekövetkezett 18,4%-os növekedés a már beérkezett, de csak következő évben eladásra kerülő árukészlet és kisebb mértékben az anyagkészlet emelkedésének következménye. Az év folyamán több belső fejlesztés lezárult, s a befejezetlen készletek közül késztermékek közé került át. Saját előállítású-, és vásárolt készletek Befejezetlen termelés Késztermék Áruk Anyagok Összesen Tárgyi eszközök A Cégcsoport tárgyi eszközeinek nettó értéke 113,9%-kal emelkedett. A Cégcsoport 2014 évi tárgyi eszköz beszerzése 486 millió forint volt Immateriális javak Az immateriális javak nettó értéke a év végi értékhez képest 0,3%-kal csökkent Halasztott és látens adókövetelés A konszolidált halasztott adókövetelés szeptember 30-i záró állománya eft, látens adókövetelés nem volt Goodwill Ezen a soron a Cégcsoport üzleti vagy cégértéke kerül kimutatásra. Goodwill értéke iG Nyrt. üzleti vagy cégértéke BankSoft Kft. üzleti vagy cégértéke HUMANsoft Kft. üzleti vagy cégértéke Axis Rendszerház Kft. üzleti vagy cégértéke Goodwill összesen A goodwill-nél értékcsökkenést nem számolunk el, s évben értékvesztés elszámolására sem került sor Egyéb befektetések Ezen a soron a 4iG, a HUMANsoft, és az FreeSoft-IBA jellemzően projektcégekben lévő, nem meghatározó mértékben tulajdonolt üzletrészeit tartja nyilván a Társaság, értékük december 31-én eft Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök A HUMANsoft működéséhez, a kereskedelmi készletek és a vevői kintlévőségek finanszírozására folyamatosan szükség van bankhitelre, ennek december 31-i 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 15. oldal, összesen 29

16 állománya millió Ft volt, 141%-kal több mint év végén. Ezen felül 2 millió Ft hitel pénzügyi lízing finanszírozására szolgál, melyet külön soron mutatunk be a mérlegben. Az Axis Consulting Kft-nek és a 4iG Nyrt-nek év végén nem volt banki hiteltartozása. A 4iG Nyrt. leányvállalatától, a BankSoft Kft-től vett igénybe rövidlejáratú kölcsönt 40 millió forint összegben, de ez a konszolidálás során a cégcsoport adataiból kiszűrésre került. Rövid lejáratú hitelek iG Nyrt. 0 0 HUMANsoft Kft Axis Consulting 2000 Kft. folyószámla hitel 0 0 Rövidlejáratú hitel összesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Az összességében 24%-os növekedés az egyes tényezők ellentétes irányú változásainak eredője. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolásokat az adójellegű pillanatnyi kötelezettségek 59%-os és a passzív időbeli elhatárolások 46%-os növekedése, a vevőktől kapott előlegek 50%-os és a munkabér-tartozások 99%-os csökkenése mozgatta, de a változást jelentősen befolyásolta K+F támogatásokkal kapcsolatos halasztott bevételek 24%-os csökkenése is. Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Adókötelezettségek és járulékok Munkabér átutalási kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Osztaléktartozás 0 0 Halasztott bevételek Egyéb kötelezettség Egyéb kötelezettségek összesen Halasztott és látens adókötelezettség Halasztott adókötelezettsége nem volt, a látens adókötelezettsége év végén eft. Látens adókötelezettségként a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás kötelezettség jellegű eltérését mutatjuk ki. A látens adókötelezettség könyvelésre nem kerül, csak tájékoztató jellegű adat. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 16. oldal, összesen 29

17 7.21 Céltartalékok A Cégcsoport céltartalék állománya én eft, mely döntően munkaszerződésekből származó lényegében biztos hosszú távú kötelezettségre szolgál Saját részvény A 4iG Nyrt december 31-én saját részvényt nem birtokolt Külső tagok tulajdonosi részesedése A HUMANsoft Kft. külső tulajdonosainak tulajdoni részesedése eft A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak eredményei évben a csoportszintű adózott eredményhez a HUMANsoft Kft eft, az Axis Consulting 2000 Kft eft, a BankSoft Kft eft, a Mensor3D Kft nyereséggel járult hozzá CASH-FLOW A Cégcsoport készpénz-, és készpénzzel egyenértékű eszközeinek december 31-i záró állománya ezer Ft-tal magasabb a december 31-i záró készletnél. A növekedés döntő mértékben a rövidlejáratú hitelállomány növekedésének következménye. Az időszakban a Cégcsoport minden tagja folyamatosan eleget tett fizetési kötelezettségeinek, az üzleti célok eléréséhez szükséges likviditásuk biztosított volt, s valamennyien szerepelnek a köztartozásmentes adózók adatbázisában. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 17. oldal, összesen 29

18 8 A 4iG Nyrt. anyavállalati, nem konszolidált, magyar számviteli elvek szerint készült, éves előzetes jelentése 4iG Nyrt éves mérlege A tétel megnevezése Változás %-ban A. Befektetett eszközök % I. IMMATERIÁLIS JAVAK % II. TÁRGYI ESZKÖZÖK % III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK % B. Forgóeszközök % I. KÉSZLETEK % II. KÖVETELÉSEK % III. ÉRTÉKPAPÍROK % IV. PÉNZESZKÖZÖK % C. Aktív időbeli elhatárolások % Eszközök összesen % A tétel megnevezése Változás %-ban D. Saját tőke % I. JEGYZETT TŐKE % ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 n.a. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 n.a. III. TŐKETARTALÉK % IV. EREDMÉNYTARTALÉK % V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 n.a. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK n.a. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek % I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 n.a. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 n.a. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % G. Passzív időbeli elhatárolások % Források összesen % 8.1 Befektetett eszközök alakulása A 4iG Nyrt évben is folytatta az előző évben megkezdet elavult eszközpark megújítási programját, de az eszközök pótlásának értéke nem érte el az értékcsökkenés összegét, így a tárgyi eszközök nettó értéke 21%-kal csökkent. A Befektetett pénzügyi eszközök között a négy leányvállalatba fektetett pénzeszközöket (HUMANsoft Kft eft; Axis Consulting 2000 Kft eft; BankSoft Kft eft; FreeSoft-IBA Kft eft) tartja nyilván a társaság. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 18. oldal, összesen 29

19 8.2 Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások A Forgóeszközök a év végi állapothoz képest 27%-kal csökkentek. A készletek nem változtak, az értékpapír állomány 12%-kal, a követelések 28%-kal, a pénzeszközök 23%-kal csökkentek. A 4iG Nyrt-nek aktív időbeli elhatárolása december 31-én nem volt. 8.3 Források alakulása A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége sem a tárgyidőszakban, sem a bázisidőszakban nem volt. A forrásokon belül 42%-kal csökkentek a rövid lejáratú kötelezettségek. Ezen belül a szállítói kötelezettségek 22%-kal növekedtek, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 85%-kal estek vissza, a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 92%-kal növekedtek. A Társaság saját tőkéje 6 millió forinttal csökkent, a külső források 42%-kal szorultak vissza. Az anyavállalat passzív időbeli elhatárolásai 38%-kal alacsonyabbak a tárgyévet megelőző pénzügyi év (2013) év végi állapotához képest. Az elhatárolás legnagyobb tétele a megítélt, de a következő időszakokban felhasználásra kerülő támogatási összegek, amelyek halasztott bevételként kerültek elhatárolásra. Ugyancsak halasztott bevételként szerepel az FreeSoft-IBA Kft eft-os badwill-je is. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 19. oldal, összesen 29

20 4iG Nyrt éves eredménykimutatása A tétel megnevezése Változás %-ban 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 2 Exportértékesítés nettó árbevétele % I. Értékesítés nettó árbevétele % II. Aktivált saját teljesítmények értéke n.a. III. Egyéb bevételek % ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 n.a. 3 Anyagköltség % 4 Igénybe vett szolgáltatások értéke % 5 Egyéb szolgáltatások értéke % 6 Eladott áruk beszerzési értéke % 7 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke % IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) % 8 Bérköltség % 9 Személyi jellegű egyéb kifizetések % 10 Bérjárulékok % V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % ebből: értékvesztés 0 0 n.a. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) n.a. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei % IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai % B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) % C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) % X. Rendkívüli bevételek 0 0 n.a. XI. Rendkívüli ráfordítások n.a. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) n.a. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) % XII. Adófizetési kötelezettség n.a. F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) % 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre n.a. 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés n.a. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) % 8.4 Árbevétel, egyéb bevételek Az anyavállalat évben eft nettó árbevételt ért el, melyből eft származott exportból. Az egyéb bevételek eft-os összegéből eft az elszámolt állami támogatás. 8.5 Az üzemi (üzleti) eredmény alakulása Az üzleti bevétel 85%-a belföldről származott. Az üzleti tevékenység árbevétele elmaradt az üzleti költségektől, üzemi szinten eft veszteség keletkezett. Az Anyagjellegű költségeket sikerült 44%-kal mérsékelni, de ez nem érte el az árbevétel csökkenés 48%-os mértékét. A Személyi jellegű ráfordítások 8%-os növekedését a végrehajtott 2 fős létszámfejlesztés és az elbocsátásokkal járó egyszeri költségek okozták. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 20. oldal, összesen 29

21 8.6 Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredménye a éves 109 millió forintos nyereség, a várhatóan alacsonyabb leányvállalati osztalékok miatt 91 millió forintra csökken. Tárgyidőszakban sem banki kamat, sem kötvénykamat nem terhelte a céget. 8.7 Adózás előtti eredmény A szokásos vállalkozási eredmény eft. Az adózás előtti eredmény, mivel rendkívüli tételek nem voltak, megegyezik a szokásos vállalkozási eredménnyel. Az adózott eredmény eft. 8.8 Cash-Flow A pénzeszközök állománya tárgyidőszak végén (2014. december 31-én) a december 31-i állapothoz képest eft csökkenést mutat. A cég pénzügyi helyzete stabil, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesíti, lejárt tartozása nincs. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 21. oldal, összesen 29

22 9 Általános adatok a kibocsátóról A cég neve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban: FreeSoft Nyrt.; korábban: Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.) Cégforma: Nyilvánosan működő részvénytársaság Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Fiók telepe: 8000 Székesfehérvár, Berényi út Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele: Alaptőke: ,- Ft Alakulás ideje: január 8. Átalakulás ideje: április 2. Névváltoztatás: 2014.április 24. Tőzsdei bevezetés szeptember Részvényinformációk Részvények típusa: Részvények névértéke: Részvények darabszáma: névre szóló törzsrészvény, dematerializált Ft/db db Részvények ISIN kódja: HU Részvények sorozata: A Részvények sorszáma: Tisztségviselők A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a időszakban az alábbiak voltak Cégvezetés Igazgatóság: Dr. Felső Gábor az igazgatóság elnöke Eck Ilona az igazgatóság tagja ( ig) Hegedűs Judit az igazgatóság tagja ( től) 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 22. oldal, összesen 29

23 Körmöczi Béla Endre az igazgatóság tagja( ig) Mezey András az igazgatóság tagja ( ig) Tóth Béla Zsolt az igazgatóság tagja Fehér István az igazgatóság tagja ( től) Dr. Polyák József az igazgatóság tagja ( től) Felügyelő Bizottság: Audit Bizottság: Hegedűs Judit az FB elnöke ( ig) Rátkainé Fehér Ágnes az FB elnöke ( től) Rátkainé Fehér Ágnes az FB tagja ( től) dr. Boródi Ferenc tag( ig) dr. Móricz Gábor Gyuláné tag ( ig) Németh János tag ( ig) dr. Némethi Gábor tag ( ig) Jászberényi Tamás az FB elnöke ( től) Dr. Kishegyi Júlia tag ( től) Dr. Andriskáné Ernöházai Ildikó tag ( től) Dr. Pongor Dániel tag ( től) Hegedűs Judit az AB elnöke ( ig) Rátkainé Fehér Ágnes az AB elnöke ( től ig) Jászberényi Tamás az AB elnöke ( től) dr. Móricz Gábor Gyuláné tag( ig) dr. Némethi Gábor tag( ig) Dr. Kishegyi Júlia tag ( től) Dr. Pongor Dániel tag ( től) 10.2 Tisztségviselők díjazása Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt. Az Igazgatóság elnöke Ft/hó, tagjai Ft/hó tiszteletdíjra voltak október 27-ig jogosultak. A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként ,-Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét ,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az Igazgatóság azon tagjai, akik a 4iG Nyrt-nél vagy annak valamely leányvállalatánál állnak alkalmazásban (Hegedűs Judit, Fehér István, Tóth Béla) lemondtak a tiszteletdíjukról. A január 21-i közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját Ft/hó összegben az elnök tiszteletdíját Ft/hó összegben határozza meg. A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait fejenként ,-Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét ,- Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az audit bizottság tagjai külön díjazásban nem részesülnek az audit bizottságban végzett munkájukért. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 23. oldal, összesen 29

24 10.3 Tisztségviselők 4iG részvénytulajdona én Vezető tisztségviselő Részvények száma Tulajdoni arány (%) Név Tisztség Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetlen és tulajdon tulajdon és közvetett közvetett Fehér István Igazgatóság tagja ,43% Tóth Béla Zsolt Igazgatóság tagja ,05% Koppány Tamás Kornél Vezérigazgató - helyettes ,04% 10.4 A jelentés aláírására jogosultak A Társaság január 21-én megtartott, rendkívüli közgyűlésének határozatai értelmében, a beszámoló aláírására jogosult Dr. Felső Gábor, az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely két tagja együttesen. A Társaság én megtartott közgyűlése 24./2014.(04.24). sz. határozatával felhatalmazta a cégvezetőt, hogy bármelyik igazgatósági taggal együttesen a cég képviseletében aláírhat. 11 Az időszak fontosabb eseményei éves rendes közgyűlés A Társaság április 24-én megtartotta évi rendes közgyűlését, melynek jegyzőkönyvét aznap közzétette. Jelentősebb határozatok: A Közgyűlés megváltoztatta a cég nevét. A Cég új teljes neve: A Cég rövidített neve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 4iG Nyrt. A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését, továbbá a 4iG Nyrt. magyar számviteli előírások szerint készült évi mérlegét és eredmény kimutatását, illetve az IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált évi beszámolóját. A Társaság a Közgyűlés döntése értelmében a év után egy darab, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, Ft névértékű A sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvénye (ISIN azonosító: HU ) után 100,- Ft, azaz Száz forint bruttó osztalékot fizet. A Közgyűlés az osztalékfizetés kezdő időpontjaként augusztus 27-ét állapítja meg. Az osztalék kifizetése a meghatározott időpontban végrehajtásra került. A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatára április 24-i hatállyal a Társaság könyvvizsgálójává választja a MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 24. oldal, összesen 29

25 Felelősségű Társaságot (székhely: 1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a. 1. em. 1., Cg.: , kamarai nyilvántartási sz.: , képviseli: Czene Győző ügyvezető; könyvvizsgálatért személyében felelős: Czene Győző bejegyzett könyvvizsgáló (an.: Simon Margit, kamarai tagsági sz.: , lakik: 3100 Salgótarján, Béke krt. 42/a.)) április 24-től kezdődő 3 éves határozott időtartamra, de legkésőbb a üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáig. A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatát elfogadva a könyvvizsgáló díjazását a üzleti évet illetően ,- Ft + Áfa összegben állapítja meg. A Közgyűlés több ponton módosította az Alapszabályt. A Társaság a módosított alapszabályt április 24-én közzétette. Az alapszabály egyik legfontosabb változása a megváltozott Polgári Törvénykönyv előírásainak való teljes körű jogi megfelelés biztosítása. A másik fontos módosítás, hogy az új alapszabály lehetővé teszi a közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság tagjai munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezetőt nevezzen ki. A cégvezető az Igazgatóság tagjainak rendelkezései alapján irányítja a Társaság folyamatos működését, feladatait munkaviszonyban látja el. A Közgyűlés Somlyai Gábort (születési neve: Somlyai Gábor, születési helye, ideje: Budapest, február 13., anyja neve: Hlatky Erzsébet, lakcíme: 1112 Budapest, Beregszász út 173. fszt. 2.), a HUMANsoft Kft. ügyvezetőjét határozatlan időtartamra megválasztotta cégvezetőnek. A Közgyűlés Körmöczi Béla Endre lemondott igazgatósági tag helyett Hegedűs Juditot, a Felügyelő Bizottság eddigi elnökét választotta meg igazgatósági tagnak január 21-ig tartó határozott időtartamra. Hegedűs Judit lemondott FB-ben viselt tisztségéről, megüresedett helyére a Közgyűlés megválasztotta Rátkainé Fehér Ágnest (születési neve: Fehér Ágnes, születési helye, ideje: Kunhegyes, október 14., anyja neve: Szabó Lenke, lakcíme: 2626 Nagymaros, Sólyomsziget Üdülő-telep 18.) január 21-ig tartó határozott időtartamra április 24-től a vezető tisztségviselők a következők: Igazgatóság: Eck Ilona Hegedűs Judit (független) Dr. Felső Gábor (független) Mezey András Tóth Béla Zsolt Felügyelő Bizottság: Dr. Móricz Gábor Gyuláné (független tag) Rátkainé Fehér Ágnes elnök (független tag) Dr. Boródi Ferenc Béla 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 25. oldal, összesen 29

26 Dr. Némethi Gábor (független tag) Németh János Audit Bizottság: Dr. Móricz Gábor Gyuláné (független tag) Rátkainé Fehér Ágnes elnök(független tag) Dr. Némethi Gábor (független tag) A Közgyűlés elfogadta a Felelős Társaságirányítási jelentést és nyilatkozatot FreeSoft részvény átnevezése 4iG-re A 4iG Nyrt. Közgyűlésének döntése és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 285/2014. számú határozata alapján, a FreeSoft Tőzsdére bevezetett törzsrészvényei tekintetében a Terméklista adatai június 12. hatállyal 4iG-re módosultak Személyi változások A 4iG Nyrt. Igazgatósága 3/2014.(06.18.) sz. határozatában június 18-i hatállyal döntött arról, hogy Somlyai Gábort a 4iG cégvezetőjét határozatlan időre a Társaság vezérigazgatójává nevezi ki. A 4iG Nyrt. Igazgatósága 2/2014.(06.18.) sz. határozatában döntött a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettesi munkakört betöltő munkavállalója, Eck Ilona határozatlan idejű munkaviszonyának közös megegyezés útján történő megszüntetéséről. A munkaviszony szeptember 18. napján szűnik meg. Eck Ilona továbbra is a Társaság Igazgatóságának tagja. A 4iG Nyrt. Igazgatósága július 1-i hatállyal Hegedűs Judit (anyja neve: Remenyik Margit, lakcíme: 2049 Diósd, Szegfű u. 14.) igazgatósági tagot határozatlan időre a Társaság operatív vezérigazgató-helyettesévé nevezi ki. Hegedűs Judit továbbra is az Igazgatóság tagja, viszont július 1-i hatállyal lemondott a Társaság január 21-i rendkívüli közgyűlésén hozott 8./2013(01.21) számú határozat szerinti, az igazgatósági tagsággal járó tiszteletdíjáról. A 4iG Nyrt. vezérigazgatója szeptember 5-i hatállyal Koppány Tamás Kornélt (anyja neve: Hergert Matild, lakcíme: 1037 Budapest, Bóbita u. 2.F lph. 5/28.) határozatlan időre a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettesévé nevezi ki Rendkívüli közgyűlés A 4iG Nyrt október 27-én rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés jegyzőkönyvét aznap közzétette. A Közgyűlés tudomásul vette Eck Ilona és Mezey András igazgatósági tagok, Dr. Móricz Gáborné, és Dr. Boródi Ferenc Béla FB tagok lemondását, valamint Dr. Némethi Gábor és Németh János FB tagok és audit bizottsági tagok lemondását. A Közgyűlés ötéves időtartamra, október 27-ig, megválasztotta: - Fehér Istvánt (születési neve: Fehér István, születési helye, ideje: Kunhegyes, május 1., anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakcíme: 2000 Szentendre, Remény u. 4.), az igazgatóság tagjává; 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 26. oldal, összesen 29

27 - Dr. Polyák Józsefet (születési neve: Polyák József, születési helye, ideje: Kecskemét, április 21., anyja neve: Fazekas Julianna, lakcíme: 6060 Tiszakécske, Kazinczy utca 21.), az igazgatóság tagjává; - Jászberényi Tamást (születési neve: Jászberényi Tamás, születési helye, ideje: Kecskemét, augusztus 20., anyja neve: Kálmán Irén, lakcíme: 6000 Kecskemét, Kőhíd utca em. 13. ajtó), a Felügyelő Bizottság független tagjává és az Audit Bizottság tagjává; - Dr. Kishegyi Júliát (születési neve: Kishegyi Júlia, születési helye, ideje: Budapest, augusztus 9., anyja neve: Weiszfeld Györgyi, lakcíme: 1061 Budapest, Paulay Ede utca em. 17. ajtó), a Felügyelő Bizottság független tagjává és az Audit Bizottság tagjává; - Dr. Pongor Dániel Gábort (születési neve: Pongor Dániel Gábor, születési helye, ideje: Ithaca (Amerikai Egyesült Államok), április 28., anyja neve: Dr. Kiss Emese, lakcíme: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 41. FE 2.), a Felügyelő Bizottság független tagjává és az Audit Bizottság tagjává; - Dr. Andriskáné Ernöházai Ildikót (születési neve: Ernöházai Ildikó, születési helye, ideje: Budapest, november 19., anyja neve: Strifler Mária, lakcíme: 6300 Kalocsa, Menyhárt László utca 1.), a Felügyelő Bizottság tagjává. A közgyűlés időpontjától a 4iG Nyrt. választott tisztségviselői az alábbiak: Igazgatóság: Hegedűs Judit Fehér István Dr. Felső Gábor elnök Dr. Polyák József Tóth Béla Zsolt Felügyelő Bizottság: Dr. Andriskáné Ernöházai Ildikó Jászberényi Tamás (független tag) az FB elnöke Dr. Kishegyi Júlia (független tag) Rátkainé Fehér Ágnes Dr. Pongor Dániel Gábor (független tag) Audit Bizottság: Jászberényi Tamás (független tag) az AB elnöke Dr. Kishegyi Júlia (független tag) Dr. Pongor Dániel Gábor (független tag) A Közgyűlés a Javadalmazási Bizottság javaslatát elfogadva a 37./2014(10.27) sz. határozatával döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként ,-Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét ,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. A Közgyűlés a Javadalmazási Bizottság javaslatát elfogadva 42./2014(10.27) sz. határozatával döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait fejenként ,-Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét ,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 27. oldal, összesen 29

28 A Közgyűlés a felmentvényt a üzleti évben végzett munkája értékelése kapcsán, illetve vonatkozásában Eck Ilona és Mezey András lemondott igazgatósági tagnak a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:117. (2) bekezdése alapján megadta. A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta az Alapszabály módosításával kapcsolatosan beterjesztett indítványt. Az Alapszabály módosítása a Társaság névváltozásával kapcsolatosan vált szükségessé (saját honlap elnevezésének módosítása). A Közgyűlés az Igazgatóság vonatkozó határozati javaslatának elfogadásával felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, Ft/darab névértékű részvényeiből maximum darab megvásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,- Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb. Jelen felhatalmazás a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapig, azaz április 27-ig érvényes. A módosított egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Társaság a közgyűlés napján, én közzétette. 12 A jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások A Társaság igazgatóságának tagja, Fehér István január 28-án, tőzsdén kívüli ügylet keretében mindösszesen darab, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt. A vétel eredményeképpen Fehér István igazgatósági tag törzsrészvényeinek száma darabra (9,87% részesedés) nőtt. A Tief Terra Kft január 28-án, db, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt értékesített a Társaság igazgatóságának tagja, Fehér István részére tőzsdén kívüli ügylet keretében. Az adásvétel eredményeképpen a Tief Terra Kft. Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 10,64%-ról ( db. törzsrészvény, 10,64% részesedés) 8,87%-ra ( db. törzsrészvény, 8,87% részesedés) csökkent. 4iG Nyrt IV. negyedéves jelentése 28. oldal, összesen 29

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves jelentése

Részletesebben

4iG Nyrt II. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt II. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. II. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. II. negyedéves jelentése

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves jelentése

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

FREESOFT NYRT I. NEGYEDÉVES JELENTÉS

FREESOFT NYRT I. NEGYEDÉVES JELENTÉS FREESOFT NYRT. 2013. I. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2013. május 15. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. FreeSoft Nyrt.

Részletesebben

4iG Nyrt. 2015. III. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2015. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. III. negyedéves jelentése

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

4iG Nyrt. Jegyzőkönyv

4iG Nyrt. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) rendkívüli közgyűléséről 2014. október 27. Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a Társaság székhelye), Balaton tárgyaló

Részletesebben

4iG Nyrt IV. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt IV. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. IV. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. IV. negyedéves jelentése

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

FREESOFT NYRT II. NEGYEDÉVES JELENTÉS

FREESOFT NYRT II. NEGYEDÉVES JELENTÉS FREESOFT NYRT. 2013. II. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2013. augusztus 15. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. FreeSoft

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

FREESOFT NYRT III. NEGYEDÉVES JELENTÉS

FREESOFT NYRT III. NEGYEDÉVES JELENTÉS FREESOFT NYRT. 2013. III. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2013. november 14. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. FreeSoft

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

FREESOFT NYRT. 2013. IV. NEGYEDÉVES JELENTÉS

FREESOFT NYRT. 2013. IV. NEGYEDÉVES JELENTÉS FREESOFT NYRT. 2013. IV. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2014. február 20. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. FreeSoft

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. negyedéves. gyorsjelentése

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. negyedéves. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Keresztesi János vezérigazgató 2008. május 29. FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

FREESOFT NYRT. 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

FREESOFT NYRT. 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS FREESOFT NYRT. 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. augusztus 17. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

FreeSoft Részvénytársaság I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Részvénytársaság I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Részvénytársaság 2005.I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Vaspál Vilmos az Igazgatóság elnöke 2005. augusztus 09. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben