SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előjesztés törénességi szempontból megfelelő. Siófok, noember Kónáné Dr. Zsarnoszk Judit mb. jegző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képiselő-testüleek decemberi ülésére Tárg: A Siófoki Közös Önkormánzati Hiatal Belső ellenőrzési stratégiai e a éekre onatkozóan és a éi belső ellenőrzési Előjesztő: Dr. Lengel Róbert polgármes Előkészítette: Kiss Anikó belső ellenőr Tárgalta: Pénzügi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képiselő-testület! A költségetési szerek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormánrendelet ai alapján a Siófoki Közös Önkormánzati Hiatal Belső Ellenőrzése elkészítette a Belső ellenőrzési stratégiai et a éekre onatkozóan és a éi belső ellenőrzési et, melet a képiselő-testületnek december 31-ig kell jóáhagnia. Az előjesztés részletesen tartalmazza a ezet szöegét. Kérem a ek elfogadását. Melléklet: 16624/2014 számú Belső ellenőrzési stratégiai éekre onatkozóan és éi belső ellenőrzési Határozati jaaslat: A Képiselő-testület megtárgalta a Siófoki Közös Önkormánzati Hiatal Belső ellenőrzési stratégiai ét a éekre onatkozóan és a éi belső ellenőrzési et. A Képiselő-testület a Siófoki Közös Önkormánzati Hiatal Belső Ellenőrzésének a 16624/2014 számú Belső ellenőrzési stratégiai a éekre onatkozóan és a éi belső ellenőrzési tartalmát megismerte, azzal egetért és jelen határozatáal azt elfogadja. Felelős: Dr. Lengel Róbert polgármes Határidő: értelem szerint Siófok, december 04. Dr. Lengel Róbert polgármes

3 SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉS 8600 Siófok, Fő tér 1. Telefon: Fax: Ügiratszám: 16624/2014 Belső ellenőrzési stratégiai éekre onatkozóan és éi belső ellenőrzési Az ellenőrzés stratégiai e és a éi belső ellenőrzési kijed Siófok Város Önkormánzatára, Balatonilágos Község Önkormánzatára, Siójut Község

4 Önkormánzatára illete az általuk fenntartott költségetési szerekre, alamint a Siófoki Közös Önkormánzati Hiatalra és Kirendeltségeire BEVEZETÉS A stratégiai ellenőrzési jogszabáli alapja A belső ellenőrzési feladat égrehajtására különböző szintű töréni előírások onatkoznak. Központi szabálozási elem a éi CXCV számú az államháztartásról szóló törén (toábbiakban: Áht.), alamint a 370/2011. (XII.31.) számú a költségetési szerek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet (toábbiakban: Bkr.). A Bkr. értelmezésében a belső ellenőrzés független, tárgilagos bizonosságot adó és tanácsadó teékenség, amelnek célja, hog az ellenőrzött szerezet működését fejlessze és eredménességét nöelje, az ellenőrzött szerezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illete fejleszti az ellenőrzött szerezet iránítási és belső kontrollrendszerének hatékonságát. A belső ellenőrzést égző személ teékenségét a költségetési szer ezetőjének közetlenül alárendele égzi, jelentéseit közetlenül a szer ezetője részére küldi meg. Az Áht. 70. (2) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés a jogszabáloknak és belső szabálzatoknak aló megfelelést, a ezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását izsgála megállapításokat és jaaslatokat fogalmaz meg. A éi CLXXXIX. számú Magarország heli önkormánzatiról szóló törén (toábbiakban: Möt.) a jegző feladatáá teszi a belső ellenőrzés működtetését és kimondja, hog a heli önkormánzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügelt költségetési szerek ellenőrzéséről is. A Siófoki Közös Önkormánzati Hiatalnál (toábbiakban: Siófoki KÖH) a teékenség ellátása a jogszabálok, alamint az államháztartásért felelős minisz által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figelembeételéel és a belső ellenőrzési ezetői feladatokat is ellátó belső ellenőr által kidolgozott és a költségetési szer ezetője által jóáhagott belső ellenőrzési kézikön szerint törik. A Bkr a értelmében a belső ellenőrzési ezetőnek a köetkező nég ére onatkozóan stratégiai et kell készítenie, melet a költségetési szer ezetője hag jóá. A összhangban a szerezet hosszú táú céljaial, meghatározza a belső ellenőrzésre onatkozó stratégiai fejlesztéseket. A stratégiai nem konkrét ellenőrzési feladatokat, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének iránára, prioritásaira onatkozó összegzést tartalmaz. A stratégiai az alábbiakat tartalmazza: - hosszú táú célkitűzéseket, stratégiai célokat; - a belső kontrollrendszer általános értékelését; - a kockázati ezőket és értékelésüket; - a belső ellenőrzésre onatkozó fejlesztési és képzési et; - a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgi feltételek tekintetében; - a meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gakoriságot A stratégiai et szükség szerint felül kell izsgálni. A belső ellenőrzési rendszer működése

5 Siófok Város Önkormánzat Képiselő-testülete egrészt Balatonilágos Község Önkormánzat Képiselő-testületéel, másrészt Siójut Község Önkormánzatának Képiselőtestületéel Közös Önkormánzati Hiatal létrehozására és fenntartására kötött megállapodást március 1. napjától határozatlan időre. A belső ellenőri teékenség elégzésére a Siófoki KÖH 1 fő belső ellenőrt alkalmaz. A belső ellenőrzés a Siófoki KÖH Szerezeti és Működési Szabálzata szerint magában foglalja Siófok Város Önkormánzata, a hiatal székhele és az Állandó Kirendeltségek gazdálkodásának és szabálszerű működésének belső ellenőrzését és az önkormánzat felügelete alá tartozó költségetési szerek felügeleti ellenőrzését is. STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVEZÉS 1. Hosszú táú célkitűzések, stratégiai célok Az Önkormánzatok hosszú táú célkitűzései, stratégiai céljai Az önkormánzatok alapető célja, hog teljesítsék a jogszabálok által előírt kötelezően ellátandó feladatokat, az ehhez szükséges forrásokat megemtsék, toábbá biztosítsák a település működőképességét. A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hog hozzájáruljon az önkormánzatok által kitűzött célok eléréséhez, melek a gazdasági programban kerülnek megfogalmazásra. Siófok Város Önkormánzat gazdasági programjában szereplő cél a működés biztonságos finanszírozása és a fejlesztésekhez szükséges pénzeszközök erőemtése, melet a kiadások csökkentéséel és a beételek nöelésének különböző eszközeiel lehet elérni. Miel az önkormánzatok gazdasági programja a álasztási ciklushoz ( , ) igazodik, és a köetkező ciklusra onatkozóan még nincsenek jóáhagott programok, ezért a köetkező időszakra onatkozó gazdasági programok céljainak módosulása, jelentős áltozása ese jelen stratégiai átdolgozása álhat szükségessé. A belső ellenőrzés hosszú táú célkitűzései, stratégiai céljai A Bkr. szerint a belső ellenőrzés teékensége kijed az adott szerezet minden teékenségére, különösen a költségetési beételek és kiadások ezésének, felhasználásának és elszámolásának, alamint az eszközökkel és forrásokkal aló gazdálkodás izsgálatára. A belső ellenőrzés céljainak meghatározása a szerezet célkitűzéseiel összhangban: - Figelembe kell enni a politikai, gazdasági, jogszabáli körnezet áltozásait. - Az önkormánzatok kötelező és önként állalt feladatai szabálozott, gazdaságos, hatékon és eredménes égrehajtásának segítése, a rendelkezésre álló erőforrásokkal aló gazdálkodás izsgálata. - A Közös Önkormánzati Hiatalnál és az önkormánzatok fenntartásában működő költségetési szereknél a hatálos jogszabálok, önkormánzati rendeletek és belső szabálok betartatása. Az önkormánzati intézmének működésének felügeleti ellenőrzése. - A hiatal eges folamatainak és feladatainak ellenőrzése, jaaslattétel azok jaítására.

6 - Pénzügi és számiteli rendszer szabálozottságának ellenőrzése, figelemmel a jogszabáli áltozásokra. - Vagonkezelés szabálszerűségének biztosítása, édelme. - Számiteli és bizonlati rend betartatása. - Pálázati források felhasználásának szabálszerűsége. Közbeszerzési eljárások szabálszerűsége. - A államháztartáson belüli támogatások, normatí hozzájárulások igénlésének, elszámolásának, jogszabáli előírásoknak aló megfelelése. - Vizsgálni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének szabálszerűségét. - Ajánlások és jaaslatok megfogalmazása a kockázati ezők kiküszöbölése, csökkentése és a szabáltalanságok megelőzése érdekében. - A heles döntések meghozatalához, eredménes működéséhez elemző munkáal törő hozzájárulása, a tanácsadói teékenség erősítése. - Az önkormánzati feladatok áltozásáal aló számolás, ennek köetése. - A magas kockázati besorolást elért folamatok lehető leghamarabbi ellenőrzése. - A belső ellenőrzési ezetői feladatok ellátása. - A belső ellenőrzési rendszer államháztartásért felelős minisz által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figelembeételéel törő működtetése. - A szabálszerűségi ellenőrzéseken kíül az egéb ellenőrzési típus (pl. rendszerellenőrzés) szélesebb körű alkalmazása. 2. A belső kontrollrendszer általános értékelése Az Áht a szerint a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgilagos bizonosság megszerzése érdekében kialakított folamatrendszer, mel azt a célt szolgálja, hog a költségetési szer megalósítsa a köetkező fő célokat: a) a működés és gazdálkodás során a teékenségeket szabálszerűen és a megbízható gazdálkodás eleiel (gazdaságosság, hatékonság, eredménesség) összhangban hajtsa égre, b) teljesítse elszámolási kötelezettségét, c) megédje a szerezet erőforrásait a eszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól. A költségetési szer ezetője felelős a kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. A belső kontrollrendszer megfelelő kialakításáal és működtetéséel csökkenthető a kockázat, elkerülhetők a hibák. A belső kontrollrendszer elemei: a kontrollkörnezet, kockázatkezelési rendszer, kontrollteékenségek, információs és kommunikációs rendszer és a monitoring (nomon köetési rendszer). A belső ellenőrzés a monitoring teékenségek közé tartozik. A belső kontrollrendszer működtetése keretében a költségetési szer ezetőjének feladatai (Bkr előírásai): - Köteles olan szabálzatokat kiadni, folamatokat kialakítani és működtetni, melek biztosítják a rendelkezésre álló források szabálszerű, szabálozott, gazdaságos, hatékon és eredménes felhasználását. - Köteles elkészíteni és aktualizálni a költségetési szer ellenőrzési útonalát. - Köteles szabálozni a szabáltalanságok kezelésének eljárásrendjét. - Köteles kockázatkezelési rendszert működtetni.

7 - Köteles olan kontrollteékenséget kialakítani, melek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szerezet céljainak eléréséhez. - Köteles olan rendszert kialakítani és működtetni, melek biztosítják, hog a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szerezeti egséghez, személhez. - Köteles kialakítani a szerezeti teékenségek nomon köetését biztosító rendszert. A költségetési szer ezetője a belső kontrollrendszer minőségét nilatkozatban értékeli. Figelme kell enni azt az előírást is, hog a költségetési szer ezetőjének (ag az általa kijelölt ezető állású személ) és gazdasági ezetőjének a belső kontrollrendszer témakörében előírt toábbképzési kötelezettsége (kétéente) is an. A belső ellenőrzés bizonosságot adó teékensége körében ellátandó feladata a belső kontrollrendszerek működésének a jogszabáloknak és szabálzatoknak aló megfelelés értékelése és izsgálata, a rendelkezésre álló erőforrásokkal aló gazdálkodás, a agonmegóás izsgálata és a izsgált folamatokkal kapcsolatban megállapítások, köetkeztetések és jaaslatok megfogalmazása, melek hozzájárulnak a kockázati ezők kiküszöböléséhez, a szabáltalanságok megelőzéséhez és a költségetési szer működése eredménességének nöeléséhez. A belső ellenőrzés kockázatelemzés alapján izsgálja, hog eg adott hiba hol, miért köetkezhetett be, a rendszerben hol lehetnek genge pontok. A cél a hibák kiküszöbölése, a rossz gakorlat megszüntetése. Az Önkormánzat(ok) költségetési szerei kialakították és folamatosan működtetik a szerezetek belső kontrollrendszerét, azon belül a folamatba épített, előzetes, utólagos és ezetői ellenőrzéseket. A Siófoki Közös Önkormánzati Hiatal március 1-től érénes Belső kontrollrendszerről szóló szabálzattal rendelkezik. A Szabálzatban megtalálhatóak és meghatározásra kerültek a Bkr. belső kontrollrendszer öt eleméel kapcsolatos előírások, eljárások. A belső kontrollrendszer működését folamatosan izsgálni, fejleszteni és értékelni kell, a szükséges áltozásokat égre kell hajtani. Igazodni kell a jogszabáli előírásokhoz, feladatáltozásokhoz, meleket bel kell építeni az ellenőrzési rendszerbe. 3. A kockázati ezők és értékelésük A jogszabáli előírások alapján a költségetési szer ezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. A belső ellenőr a ezetés éleménének figelembeételéel kockázatelemzést égez, melnek eredménére alapoza készíti el a belső ellenőrzési stratégiai és ées ét. A kockázatelemzési folamat célja, hog azonosítsa, elemezze, rangsorolja a szerezet folamataiban és főbb szerezeti egségeinél létező kockázatokat. Kockázati ezők Kockázatnak minősül minden olan esemén, teékenség ag teékenség elmulasztása, ami gátolja, hog eg szerezet elérje céljait. Kockázati ező-csoportok lehetnek pl. működési, pénzügi és gazdasági, szabálozási, körnezeti, emberi erőforrás stb. kockázati ezők.

8 A kockázati ező-csoportok eg lehetséges osztálozása a köetkező: Pénzügi és gazdasági Magatartási beétel olumene, kiadások, készpénz összege, likiditás és forgó- illete tőkeeszközök értéke, egéb befektetett erőforrások értéke, a műelet értéke a szerezet számára. a ezetőség és a munkatársak személes tulajdonságai és értékei; szerepek és helzetek; tisztesség, megbízhatóság, motiáció; a belső ellenőrzéssel szemben tanúsított hozzáállás, elszámoltathatóság és kontroll. Töreti múltbéli eszteségek, hibák, szabáltalanságok, kontroll étségek stb. olumene, gakorisága és oka. Működési Körnezeti műeletek mérete, komplexitása, műszaki jellege, láthatósága, érzékensége, stabilitása; áltozás mértéke és alószínűsége (a műeletekben, munkatársak személében és folamatokban); elhelezkedés, delegálás. külső ezők: pénzügi, gazdasági, jogi stb.; a körnezet dinamizmusa; kapcsolódások más rendszerekhez, más műeletektől aló függés (pl. informatika); ezetőség, közélemén aggálai stb. Belső kontrollhoz kapcsolódó a problémák megelőzésére, észlelésére és korrigálására, a rendszerek gengeségeinek kiemelésére és kijaítására, a kellemetlen esemének kezelésére és a célkitűzések elérésének elősegítésére ezett belső kontrollok megléte és eredménessége. Közélemén a közéleménre gakorolt hatás. Az önkormánzat költségetési szereit az alapító okiratokban meghatározott célok érdekében hozták létre. A megalósulás során azonban olan ezők is szerepet játszanak, melek beköetkezése és hatása bizontalan. Bizontalanságuk különböző kockázati ezőkből függ. A kockázatok forrása lehet a szerezetre néze külső eredetű kockázat, ag a szerezet saját teékensége hatására kialakuló belső kockázat. A kockázat elsősorban negatían hathat a szerek működésére, megnehezíti, hátráltathatja bizonos funkciók ellátását, illete célok teljesülését. Ezért szükséges, hog a belső ellenőrzés kockázatelemzésre alapoza égezze az ellenőrzéseit. Az önkormánzatok főbb kockázati ezői: - A gazdasági, jogi, szabálozási és politikai körnezet áltozása, normatí támogatások csökkenése. A jogszabáli áltozások figelmen kíül hagása, a heli szabálozások hiána, ag nem naprakészsége. - Az önkormánzat feladatainak áltozása. - A költségetési intézmének működésének összetettsége. - A költségetésben ezett beételek elmaradása, előre nem ezett kiadások felmerülése. - A működési költségek szabálos, gazdaságos és hatékon felhasználása. - Beételek és kiadások szabálszerű elszámolása. - Kintléőségek nagsága, kezelése. - A gazdálkodás tárgi feltételeinek hiána.

9 - A szerezet működésére onatkozó jogszabálok, szabálzatok és utasítások érénesülése a gakorlatban. - A számiteli- és bizonlati rend betartása. - Megfelelő információáramlás az intézméneken belül. - Kötelezettségállalások, költségetési előiránzat felhasználások, szerződéskötések, pénzügi lebonolítások előírás szerinti égrehajtása. - Vagonédelem, agonnal aló megfelelő gazdálkodás. - Humánerőforrás ellátottság: dolgozók képzettsége, hozzáértése - Közbeszerzések szabálozottsága. Az önkormánzat érdekeinek biztosítása és érénesülése az eljárásokban. - Az ées elemi költségetési beszámolók megbízhatósága, a számiteli alapeleknek aló megfelelése. - Területek, teékenségek szabálos működése. - Belső kontrollrendszer működtetése. - Külső, felügeleti szerek ellenőrzései által megállapított szabáltalanságok, korábbi ellenőrzési tapasztalatok nem hasznosítása. Kockázatelemzés, kockázatelemzési modell A kockázatelemzés során szerezeti folamatok kerülnek átfogó elemzésre és értékelésre meghatározott szempontrendszer alapján. A kockázatelemzés elsődleges célja, hog az eges folamatokban rejlő kockázatokat mérlegelje és alószínűsítse. Ezen kockázatok uganis eszéleztetik a működési célkitűzések, ag a teljesítmén kritériumok elérését. A stratégiai ellenőrzési kialakításakor a teékenségeket befolásoló alamenni kockázati ező figelembe ételre került. A kockázatelemzésre onatkozó feladatokat a Belső Ellenőrzési Kézikön részletesen tartalmazza, a kockázatelemzés a 2. számú melléklet alapján törik. A kockázatelemzés célja megállapítani az eges rendszerek kockázatának mértékét, feladata pedig meghatározni az ellenőrzések gakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gakrabban kell ellenőrizni. Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához nemcsak a kockázatértékelést kell figelembe enni, hanem más lehetséges ezők hatását is értékelni kell (pl. a ezetőség kérései). Az eges rendszerek kockázatelemzését a kockázati ezők, és azok súla alapján szükséges elégezni. Az államháztartásért felelős minisz által közzétett módszertani útmutató figelembeételéel készített Belső Ellenőrzési Kézikön kockázatelemzési előírása alapján 12 olan ező került meghatározásra, amel hatással an az önkormánzat és intézménei működésére. Minden eges ezőre onatkozóan értékelni kell és meghatározni az eges kockázati ezők rendszerekre gakorolt hatását (súlként kifejeze). 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredménes 2) Közepes, néhán hiánossággal, nem megfelelően megalósított 3) Genge Súl: 5 2. Változás / Átszerezés

10 1) Stabil rendszer, kis áltozások 2) Kis áltozások, de nem rendszeresek ag jelentősek 3) A munkatársak személét, a szabálozást és a folamatokat érintő, jelentős áltozások Súl: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagon komplex Súl: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacson mértékű, nem befolásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagmértékű, a rendszer közetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súl: 3 5. Beétel/Költségszint 1) Alacson 2) Közepes 3) Magas Súl: 6 6. Külső szerezetek, illete partnerek által gakorolt befolás 1) Alacson 2) Közepes 3) Magas Súl: 2 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő Az előző ellenőrzés óta eltelt idő mértéke (é) a kockázatot nöeli. A jogszabáli körnezet folamatos áltozása kihat a feladat ellátására. 1) 1 énél keesebb 2) 1-2 é 3) 2-4 é 4) 4-5 é 5) 5 énél több Súl: 2 8. Vezetőség aggálai a rendszer működését illetően 1) Alacson szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súl: 3 9. Pénzügi szabáltalanságok alószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nag

11 Súl: Szabálozottság és szabálosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súl: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Keés ag semmilen tapasztalat és képzettség hiána Súl: Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacson 2) Közepes 3) Magas Súl: 4 Kockázati ezők és alkalmazott súlozás Ssz. Kockázati ező Kockázati ező jedelme Alkalma -zott súl Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése Változás / átszerezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Beételszintek /költségszintek Külső szerezetek/partnerek által gakorolt befolás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő Vezetőség aggálai Pénzügi szabáltalanságok alószínűsége 10. Szabálozottság és szabálosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata 12. Erőforrások rendelkezésre állása MINIMÁLIS PONTSZÁM: 43 MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 133 Kockázat értékelése: pont alacson pont közepes pont magas A szerezet folamatainak kockázati értékelése és az íg meghatározott ellenőrzési gakoriság részletesen a 6. pontban kerül bemutatatásra.

12 4.A belső ellenőrzésre onatkozó fejlesztési és képzési Az ellenőrzés célja a jogszabálokban, szabálzatokban előírtaknak magasabb szinten törő megfelelése. Ennek megfelelően a fejlesztés célja, hog a belső ellenőr képzettsége és szakmai gakorlata kielégítse az ellenőrzési teékenséggel szemben támasztott szakmai köetelméneket. Az ellenőrrel szemben elárás a toábbképzésen aló részétel, a folamatos felkészülés. A belső ellenőrzési jelentések átfogó felmérő-elemző munkára épülő értékelése és jaaslattétele magas színonalú szakmai munkát igénel, melnek érdekében törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb lebonolítására, egséges eljárások alkalmazására. Az ellenőrzési teékenség megalósítása során érénesülniük kell az államháztartásért felelős minisz által közzétett módszertani útmutatónknak. A Siófoki KÖH-nél az útmutatók alapján került kidolgozásra a Belső Ellenőrzési Kézikön (toábbiakban: BEK), mel március 1-től hatálos. A BEK használatának célja, hog a mindennapi munka során egséges eljárásrend és iratminták alkalmazásáal kerüljön a teékenség égzésre. A BEK tartalmáról a Bkr. rendelkezik, alamint előírja, hog a kézikönet rendszeresen felül kell izsgálni és a szükséges módosításokat (pl. jogszabáli, módszertani útmutató áltozás) elégezni. Ugancsak a Bkr. rendelkezik a belső ellenőrökre onatkozó általános és szakmai köetelménekről is. A költségetési szernél belső ellenőrzési teékenséget az államháztartásért felelős minisz engedéléel rendelkező személ égezhet. A teékenség ellátásához szükséges szakmai feltételek a Bkr. 24. (2) bekezdésében kerültek meghatározásra. A Siófoki KÖH belső ellenőre megfelelt a szakmai feltételeknek, rendelkezik a szükséges pénzügi, gazdálkodási ületen szerett szakmai gakorlattal és képzettséggel, ennek megfelelően noember 24-től regisztrációs számmal nilántartásba ett engedéllel rendelkező ellenőr, aki a belső ellenőri teékenséget január 01-től látja el. A belső ellenőr a kötelező szakiránú képzettségként közgazdász okleéllel, alamint állalkozási szakon mérlegképes könelői égzettséggel rendelkezik, szakmai gakorlatként a közigazgatásban szerzett 5 ées tapasztalattal bír. A belső ellenőrök kötelesek a már megszerzett ismereteiket naprakészen tartani, fejleszteni és ennek érdekében kétéente kötelesek szakmai toábbképzésen részt enni és izsgát tenni. A izsgákat a NAV Képzési, Egészségügi és Kulturális Intézete szerezi. A költségetési szernél belső ellenőrzési teékenséget égzők nilántartásáról és kötelező szakmai toábbképzéséről, alamint a költségetési szerek ezetőinek és gazdasági ezetőinek belső kontrollrendszer témájú toábbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglaltak szerint a belső ellenőrnek első alkalommal a teékenség égzésére jogosító engedél kiadását köető ében izsgáal záruló ÁBPE-toábbképzés I. elneezésű képzést kell teljesítenie, ezt köetően kétéente ÁBPE-toábbképzés II képzésen kell részt ennie. A Siófoki KÖH belső ellenőre 2012-ben elégezte az ÁBPE-toábbképzés I. szakmai toábbképzést, melről tanúsítánnal rendelkezik. A kétéenkénti kötelező toábbképzés a 2014-es ében ált aktuálissá. Ennek megfelelően a belső ellenőr ÁBPE-toábbképzés II. - Államháztartási Számitel iránú képzésen ett részt, melről október hónapban megszerezte a tanúsítánt.

13 A belső ellenőr ezenkíül tagja a Belső Ellenőrök Magarországi Fórumának (BEMAFOR), melnek keretében a minisztériumi jogszabálokról, iránelekről, módszertanokról hírleél formájában értesül. A feladatok elégzéséhez szükséges a folamos toábbképzés, a jogszabálok és áltozások ismerete. A kötelezően előírt szakmai toábbképzésen kíül, lehetőség szerint toábbi szakmai előadások, konzultációkon törő részétel, ellenőri klub tagság, szakkönek beszerzése is hasznos lenne a teékenség magas színonalú ellátásához. A belső ellenőr mészetesen az önképzés lehetőségéel is él, a rendelkezésre álló eszközök segítségéel, úgmint például a jogszabálok figelése, és egéb szakmai jelentések, szakanagok keresése inneten keresztül. Az ellenőrzési standardok, szakmai útmutatók és módszertanok figelemmel kísérése, alkalmazása és a jobb ellenőrzési gakorlatok átétele is a fejlődéshez tartozik. Miel a munkakör betöltéséhez szükséges képzettséggel rendelkezik a belső ellenőr, a fejlesztési, képzési cél a megléő szakmai tudás toábbfejlesztése, a belső ellenőrzés speciális ismeretkörének bőítése. 5.Szükséges erőforrások felmérése (létszám, képzettség, tárgi feltételek) A Siófoki KÖH belső ellenőri létszáma 1 fő köztisztiselő, mel létszámot az ellenőrizendő folamatok számának, gakoriságának meghatározásánál figelembe szükséges enni. A bizonosságot adó teékenségek során a köetkező ellenőrzési típusokat különböztetjük meg: - szabálszerűségi ellenőrzés (teékenség megfelelően szabálozott-e) - pénzügi ellenőrzés (pénzügi elszámolások, számiteli nilántartások ell.) - rendszerellenőrzés (eg rendszer működésének átfogó izsgálata) - teljesítmén-ellenőrzés (eg teékenség üle a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonan és eredménesen alósul-e meg) - informatikai ellenőrzés (inf. rendszerek megfelelősége, biztonsága) Az öt ellenőrzési típus közül az informatikai ellenőrzés speciális szakértelmet igénlő ellenőrzés típus, melhez kapcsolódóan toábbképzési előírási kötelezettsége nincs a belső ellenőrnek, ezért ilen iránú ellenőrzés égzése ese szükségesség álhat szakértő beonása is. Külső szakértő beonása akkor lehetséges, ha a megléő belső ellenőrzési erőforrások nem elegendőek az elégzendő feladatok menniségéhez és azok jellegéhez képest. A belső ellenőri képzettséggel kapcsolatos információk az előző, a 4. pontban szerepelnek. A Siófoki KÖH belső ellenőre rendelkezik a teékenség ellátásához szükséges képzettséggel. A munkaégzés tárgi feltételei a belső ellenőrzés ellátásához megfelelőek. Biztosított a külön irodaheliség gépekkel, felszerelésekkel egütt (pl. számítógép, nomtató, onalas telefon). Az informatikai eszközellátottság réén a központi jogtár, az önkormánzati rendelettárak, belső szabálzatok és az innet elérhetőek az ellenőrzés számára. en keresztül az

14 elektronikus kapcsolat biztosított a Siófoki KÖH szerezeti egségeiel és az ellenőrzött intézménekkel is. Az ellenőrzések során az adatbekérés útján törő ellenőrzés előtérbe kerül, minimálisra csökkente ezzel a helszíni ellenőrzés szükségességét, idejét. 6. Ellenőrzési prioritások és gakoriságok meghatározása (1.-3. pontok alapján) A stratégiai ellenőrzési nek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon kell alapulnia. Ez azt jelenti, hog kockázati szempontból rangsorolni kell a szerezet teékenségeit, folamatait és az ellenőrzések súlpontját a kockázatos ületekre kell összpontosítani. A költségetési szer ezetőjéel egeztetetten megtört a szerezet folamatainak azonosítása, majd a folamatok és szerezeti egségek kockázat értékelése. A magasabb kockázati ületeket lehetőség szerint (figelembe ée az emberi erőforrást) éente, de mindenképpen 2 éen belül ellenőrizni szükséges. A közepes és alacson prioritású rendszerek ellenőrzésének 3-4 éente kell megalósulnia. A szerezet folamatait, azok kockázati értékelését és az íg meghatározott ellenőrzési gakoriságot a köetkező táblázat mutatja. ellenőrizendő folamat kockázati értéke ellenőrzési gakoriság költségetés ezés, előiránzat magas 1-2 éente gazdálkodás normatía, támogatások igénlése és közepes 3-4 éente elszámolása számiteli folamatok (pl. könezetés, magas 1-2 éente beszámoló készítés, adatszolg. stb.) bizonlati rend, okmánfegelem és magas 1-2 éente pénzkezelés erőforrás gazdálkodás közepes 3-4 éente agongazdálkodás, leltár és selejtezés magas 1-2 éente működési folamatok, működés alacson 3-4 éente szabálozottsága üzemeltetés, fenntartás, karbantartás alacson 3-4 éente beruházás, felújítás és közbeszerzés közepes 3-4 éente beétel beszedés, hátralékkezelés, közepes 3-4 éente köetelések Azt, hog adott folamat mikor és mekkora erőforrás szükséglettel (hán ellenőri nap) kerül izsgálatra, alamint az ellenőrzés típusa és módszertana az adott é ellenőrzési ében kerül pontosításra. Az ées ek összeállításánál a köetkező ezőkre figelmet kell fordítani: - az ellenőrzések prioritás szerinti fontossági sorrendnek megfelelő ellátása/betartása - költségetési szerek felügeleti ellenőrzési feladatának elégzése a stratégiai időszakában legalább egszer - a idéki önkormánzatok részéről érkező ellenőrzési jaaslatok

15 - újonnan alakult költségetési szer, ag szerezeti egség átalakulásakor, jelentős feladatáltozáskor átfogó pénzügi és szabálszerűségi izsgálat - jogszabáli áltozások figelembeétele - utóellenőrzések szükségessége - soron kíüli ellenőrzések lehetősége a felsőezetői igének alapján - jogszabálban előírt kötelező ellenőrzések elégzése (pl. álasztásokkal kapcsolatos ellenőrzés) - ÁSZ ées ellenőrzési ének figelembeétele ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV Az ées ellenőrzési elkészítését a Bkr a írja elő, mel értelmében a stratégiai ellenőrzési el összhangban a belső ellenőrzési ezető összeállítja a tárgéet köető ére onatkozó ées ellenőrzési et. A nek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon kell alapulnia. A magas kockázatúnak minősített ületekre kiemelt figelmet kell fordítani és a legröidebb időn belül ellenőrizni kell. Az ées ellenőrzési elkészítésénél az államháztartásért felelős minisz által közzétett módszertani útmutató előírásaira figelemmel kell lenni. A Bkr. 31. (4) bekezdése értelmében az ées ellenőrzési tartalmazza: a) az ellenőrzési et megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredménének összefoglaló bemutatását, b) a ezett ellenőrzések tárgát, c) az ellenőrzések célját, d) az ellenőrizendő időszakot, e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását, f) az ellenőrzések típusát, g) az ellenőrzések ezett ütemezését, h) az ellenőrzött szer, illete szerezeti egségek megneezését, i) a tanácsadó teékenségekre ezett kapacitást, j) a soron kíüli ellenőrzésekre ezett kapacitást, k) a képzésekre ezett kapacitást, l) az egéb teékenségeket. Az ées ellenőrzési et a költségetési szer ezetőjének egetértéséel lehet módosítani. Tanácsadói teékenséget és soron kíüli ellenőrzést a költségetési szer ag a belső ellenőrzési ezető kezdeménezésére lehet égezni a beezett időkeret hére. Az ées ellenőrzési et a Siófoki KÖH belső ellenőre a Bkr.-ben szereplő időpontig, a tárgéet megelőző é noember 30-ig küldi meg a jegző részére, majd a et a képiselőtestületeknek december 31-ig jóá kell hagnia. Az ellenőrzési et megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredménének összefoglaló bemutatása A ezés előkészítése során a köetkező lépések, feladatok kerültek elégzésre: a, külső és belső kontrollkörnezet elemzése

16 Mindez a jogszabáli áltozásokat a belső szerezeti áltozásokat és a belső eljárások, folamatok áltozásának elemzését jelentette. Jelentős jogszabáli áltozás tört az államháztartási számitel üle. Szerezeti áltozások nem törtek 2014-es ében, uganakkor az Önkormánzat létrehozta a SIÓKOM Kft-t a hulladékszolgáltatás közfeladat ellátására. b, folamatok azonosítása A folamatok azonosítása a Belső Ellenőrzési Kézikön előírásainak megfelelően a stratégiai ben leírtak szerint megtört. c, a szerezet célkitűzései, belső ellenőrzés célkitűzései A szerezet és a belső ellenőrzés hosszú táú célkitűzései a stratégiai 1. pontjában találhatók. Az önkormánzatok röid táú célja az előírt feladatok megalósítása, a pénzügi egensúl megemtése, a működési költségek csökkentése, kintléőségek hatékonabb beszedése és a megfelelő szabálozottság biztosítása. A belső ellenőrzés az önkormánzatok célkitűzésnek megalósításához járul hozzá, az elemzései segítségéel a folamatok működéséről isszajelzést ad a ezetőség részére. d, ezető elárások a belső ellenőrzéstől A ezetői elárások megismerése a BEK 6. számú iratmintája alapján információgűjtés keretében és szóbeli megbeszélések alapján fogalmazódott meg. Az ellenőrzési fókusz kialakítása a szerezeti célkitűzések és ezetői elárások figelembe ételéel tört. Az előkészítő lépéseket köetően megtört a kockázatelemzés, mel keretében azonosításra, elemzésre és rangsorolásra kerültek a szerezet folamataiban és főbb szerezeti egségeinél létező kockázatok. A kockázat elemzésről a stratégiai részletesen rendelkezik. A kockázatelemzés a BEK 2. számú mellékletében található kockázatelemzési modell segítségéel tört. Az önkormánzatoknál és intézméneiknél 4 folamat magas kockázatúnak, 4 közepes és 2 alacson kockázatú folamatnak tekinthető. A magas kockázatú folamatok 1-2 éenkénti ellenőrzését figelembe ételre került a jöő éi összeállításánál. A ezet ellenőrzések tárga, célja, időszaka, kapacitása, típusa, az ellenőrzés ütemezése, az ellenőrzött szer megneezése, a tanácsadó teékenség, soron kíüli ellenőrzés és egéb teékenség ezett kapacitása Az ellenőrzés tárga, az ellenőrzés célja, módszerei, az ellenőrzési időszak, az azonosított kockázati ezők, az ellenőrzés típusa, az ellenőrzött szer/szerezeti egség megneezése, az ellenőrzés ezett ütemezése és az ellenőrzésre fordítandó kapacitás meghatározása a Nemzetgazdasági Minisztérium által szeptemberében kiadott Útmutatóban szereplő táblázatos formában A ezett ellenőrzések felsorolásaként az 1. számú mellékletben található. Az elégzendő ellenőrzések ezésénél figelme ettem a stratégiai ellenőrzési 6. pontjában szereplő, az ées ek összeállításához ajánlott ezőket is.

17 Az Útmutató rendelkezik a Létszám és erőforrás, az Ellenőrzések és a Teékenségek bemutatására szolgáló mellékletek tartalmáról is, melekre onatkozóan adatok a számú mellékletekben találhatók. A éi belső ellenőrzési égrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása a BEK 12. számú iratminta alapján tört a köetkezők szerint: 1.Bruttó munkaidő 2.Fizetett ünnepek 3. Fizetett szabadság 4. Átlagos betegszabadság 5. Kieső munkaidő (2+3+4) 6. Nettó munkaidő: (1-5) 7. Terezett ellenőrzések égrehajtása 8. Soron kíüli ellenőrzés 9. Tanácsadói teékenség 10. Képzés 11. Egéb teékenség 12. Összes teékenség kapacitásigéne: ( ) 261 nap 7 nap 36 nap 5 nap 48 nap 213 nap 150 nap 13 nap 5 nap 10 nap 35 nap 213 nap A bruttó munkaidő az ées naptári napok számából a szombati és asárnapi napok kiételéel megállapított munkaidő számot jelenti. A ezett ellenőrzések égrehajtása között szerepel áthúzódó ellenőrzésként a éi ellenőrzési a Terezett ellenőrzések felsorolása 2. számú mellékletében 5. sorszám alatt található ellenőrzés, mel a Siófoki KÖH Humánerőforrás gazdálkodásának ellenőrzése (aminek célja annak megállapítása, hog a hatékon, eredménes és gazdaságos feladatellátáshoz szükséges személi erőforrások a menniségi és minőségi kritériumnak megfelelnek-e). A soron kíüli az ellenőrzés, melnek tárga konkrétan nem határozható meg előre, de a ben kapacitás ezendő rá. Ezenkíül utóellenőrzés kezdeménezése is e feladatok hére lehetséges. Utóellenőrzést a belső ellenőr és a jegző kezdeménezhet amenniben az ellenőrzött egség ezetője az intézkedési ben meghatározott feladatok égrehajtásáról határidőben nem számol be. Ajánlások szerint a teékenség kapacitásának 10-30%-a ajánlott ezen ület beezésére. A tanácsadói teékenség a költségetési szer ezetője részére nújtott olan hozzáadott értéket eredménező szolgáltatás, melnek jellegét és hatókörét a belső ellenőr és a jegző a megbízáskor közösen határozza meg. Az ajánlások szerint e teékenségre 10%-ot ajánlott beezni.

18 A képzés a kötelező toábbképzéseken kíül a belső ellenőr fejlesztésének elősegítésére egéb előadásokat, konzultációkat, szakmai toábbképzéseket jelent. A kötelező ABPE szakmai toábbképzés a 2015-ös ében nem esedékes, lehetőség szerint egéb szakmai előadásokon részétel keresése ajánlott. A képzés keretében törik a belső ellenőr önképzése is, mel a jogszabálok, belső szabálzatok, ezetői döntések megismerésén, köetésén, az államháztartásért felelős minisz által közzétett módszertani útmutatók átételén túl, egéb szakmai anagok, ajánlások inneten törő keresését (pl. ÁSZ jelentések megismerése) is magába foglalja. Az ajánlások szerint e sorra a ezett kapacitás 10%-át ajánlott ezni. Az egéb teékenség kapacitásigénében szerepelnek a Bkr. előírásai a belső ellenőrzési ezetői feladatok ellátására onatkozóan: - ées összeállítása kockázatelemzés alapján, szükség ese a stratégiai felülizsgálata - ées ellenőrzési jelentés elkészítése - a belső ellenőrzési kézikön szükség szerinti felülizsgálata - belső ellenőrzések nilántartása - intézkedések nomonköetése - ées képzési készítése - féléente jegzői tájékoztatás az ées ellenőrzési megalósításáról - ellenőrzési jelentésekről előjesztések készítése - ellenőrzési jelentések technikai feladatai (pl. megbízóleél készítése, ell. program összeállítása, jelentésezetek egeztetése, megküldése) Az ées belső ellenőrzési részét képezik az 1-4. számú mellékletek is. Siófok, noember 20. Kiss Anikó belső ellenőr

19 A Siófoki KÖH Belső ellenőrzésének ére ezett ellenőrzései 1. számú melléklet Sors zám Az ellenőrzés tárga 1. Humánerőforrás gazdálkodás 2. Számiteli politika és a hozzátartozó szabálzatok ellenőrzése Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak (2014. éről áthúzódó ellenőrzés) Célja: annak megállapítása, hog a hatékon, eredménes és gazdaságos feladatellátáshoz szükséges személi erőforrások a menniségi és minőségi kritériumnak megfelelnek-e Módszerei: dokumentum ellenőrzés Ellenőrizendő időszak: é Célja: annak megállapítása, hog a pénzügi- számiteli szabálzatok átdolgozásra kerültek-e a éi számiteli jogszabáláltozásoknak megfelelően Módszerei: szabálozatok ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: é Azonosított kockázati ezők a képzési és teljesítménértékelési rendszer kialakítása nem alósult meg, a szükséges munkaerő kapacitás nem áll rendelkezésre nem készült el a töréni áltozások köetkeztében a belső szabálzatok átdolgozása Ellenőrzés típusa teljesítmén ellenőrzés szabálszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzött szer, szerezeti egség Siófoki Közös Önkormánzati Hiatal Siófoki KÖH- Közgazdasági Osztál Az ellenőrzés ezett ütemezése Az ellenőrzé sre fordítand ó kapacitás ( ell. nap) I. negedé 20 nap I. negedé 20 nap 19

20 3. Közbeszerzések szabálozottsága és lebonolítása 4. Balatonilágos Község Önkormánzata által nújtott támogatások, alamint a GEVSZ pénzügi-számiteli szabálzatai 5. BRTK éi költségetési gazdálkodása Célja: annak megállapítása, hog a közbeszerzésre onatkozó töréni és belső szabálozási előírások betartásra kerültek-e a közbeszerzések lebonolítása során Módszerei: dokumentum ellenőrzés, bizonlatok ellenőrzése eg kiálasztott közbeszerzésen keresztül Ellenőrizendő időszak: é Célja: annak megállapítása, hog a ciil szerezeteknek nújtott támogatások felhasználása, elszámolása a jogszabáloknak, belső szabálozásnak megfelelően tört-e, és hog a GEVSZ pénzügi számiteli szabálzatai átdolgozásra kerültek-e a éi számiteli jogszabáli áltozásoknak megfelelően Módszerei: dokumentum ellenőrzés, bizonlat ellenőrzés, szabálzatok ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: é Célja: annak megállapítása, hog a költségetési szer szabálozottsága, működése a közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok nem megfelelő ellátása, források szabáltalan felhasználása, beszerzések nem szabálszerű lebonolítása a támogatások felhasználása, elszámolása nem felelt meg a célkitűzéseknek és a jogszabáli előírásoknak, és nem készült el a töréni áltozások köetkeztében a pénzügi belső szabálzatok átdolgozása az intézmén létrehozása óta nem került sor ellenőrzésre, rendszer ellenőrzés pénzügi és szabálszerűségi ellenőrzés átfogó pénzügi és szabálszerűségi Siófok Város Önkormánzata Balatonilágos Község Önkormánzata BRTK, Köntár és Kálmán Imre Emlékház II. negedé II. negedé III. negedé 30 nap 20 nap 25 nap 20

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének elfogadására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 381. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 30. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzata 2017.évi belső ellenőrzési tervéről

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzata 2017.évi belső ellenőrzési tervéről Előterjesztés Bicske Város Önkormányzata 2017.évi belső ellenőrzési tervéről 1. előterjesztés száma: 320/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/15/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i ülésére 4. irendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Az Önkormányzat 2014. évi belső i terve Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3.

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3. Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a évi éves ellenőrzési terve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: Juhos Józsefné belső ellenőr

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Város Jegyzője. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

2016. évi ellenőrzési terv

2016. évi ellenőrzési terv A Közgyűlés X-145/271.670/2015. sz. határozatának 1. melléklete 2016. évi i terv I. fejezet i terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. kmf.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. kmf. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 354/2015.(XI.26.) határozat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegy zője JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegy zője JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Jegy zője Szám: 24857/2015. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata belső ellenőrzési stratégiai tervének és a 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1606-7/2013. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása által elkészített Csanádpalota Városi Önkormányzat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714-3/2015.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714-3/2015. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714-3/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla megbízott belső ellenőr (Reg. sz.: 5113853) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerv és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerv és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerv és munkaszervezete 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Készítette:

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 2015-2019. A szervezet hosszú távú célkitűzései Önkormányzati intézmények működtetése. Önkormányzati feladatok gazdaságos ellátása. Éves költségvetés előkészítése, elkészítése,

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és zéséről 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Dr. Imre László főjegyző

Dr. Imre László főjegyző 67/2012. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Tárgy: 2015. évi ellenőrzési terv Előterjesztő: dr. Szabó József

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve

Balatonboglár Város Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve Balatonboglár Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve Tisztelt Képviselő-testület! A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó ellenőrzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására.

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására. Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására Balkay Attila Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2020. A szervezet hosszú távú célkitűzései Önkormányzati intézmények működtetése. Önkormányzati feladatok gazdaságos ellátása. Éves költségvetés előkészítése, elkészítése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv A munkaterv 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. rendelkezik - többek között - a helyi önkormányzatok

Részletesebben

M(3AÍ123±2ÍS&- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

M(3AÍ123±2ÍS&- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése M(3AÍ123±2ÍS&- Tárgy: Javaslat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 1 TARTALOMJEGYZÉK I.... A KOCKÁZATKEZELÉS CÉLJA, TARTALMA... 2 II....

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 1 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. december 15-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2017. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására Előterjesztő: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Előterjesztő megnevezése: Az előterjesztést

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2012. évre

Belső ellenőri ütemterv 2012. évre Belső ellenőri ütemterv 01. évre Tervezet 011 Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 01 Az Áht. 11/A. () bekezdése alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. V. Előadás. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a belső ellenőrzésre vonatkozó útmutatók

Költségvetési szervek ellenőrzése. V. Előadás. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a belső ellenőrzésre vonatkozó útmutatók Költségvetési szervek ellenőrzése V. Előadás A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a belső ellenőrzésre vonatkozó útmutatók A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, belső ellenőrzésre vonatkozó

Részletesebben

A szervezet folyamatainak értékelése és meghatározott ellenőrzési gyakorisága: Tervezett ellenőrzés gyakorisága 1 Költségvetés tervezés, előirányzat K

A szervezet folyamatainak értékelése és meghatározott ellenőrzési gyakorisága: Tervezett ellenőrzés gyakorisága 1 Költségvetés tervezés, előirányzat K Ellenőrzési prioritások és gyakoriságok meghatározása A stratégiai ellenőrzési tervnek elemzés alapján felállított prioritásokon kell alapulni. Kockázat szempontjából rangsorolni kell a szervezet beazonosított

Részletesebben

2017. évi ELLENŐRZÉSI TERV

2017. évi ELLENŐRZÉSI TERV 1. számú melléklet BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Belső Ellenőrzési Csoport 2017. évi ELLENŐRZÉSI TERV Jóváhagyta: Budapest, 2016.november 30. dr. Ruzsits Ákos Jenő s.k.

Részletesebben

2015. évi ellenőrzési terv

2015. évi ellenőrzési terv 1. sz. melléklet 2015. évi i terv I. fejezet i terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2015. évi i tervét a költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) K I V O N A T a képviselő-testület 2014. december 04-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) sz. határozata Belső i terv 2015. évre és a 2015-2019.

Részletesebben