Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése"

Átírás

1 Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011.

2 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Bevezetés... 3 III. A belső kommunikáció fogalma... 4 III.1 A kommunikációs folyamatok osztályozása... 5 III.1.1 A közlés célja szerinti osztályozás... 5 III.1.2 A küldő-fogadó személye szerinti osztályozás... 6 III.1.3 A küldő-fogadó kapcsolata szerinti osztályozás... 7 III.1.4 A kommunikáció módja szerinti osztályozás... 9 III.1.5 A visszacsatolás szerinti osztályozás IV. Osztályok közötti interakcióval járó folyamatok IV.1 Több szervezeti egységet érintő feladat folyamatgazdájának kijelölése koordináció és kapcsolattartás V. A belső kommunikáció és az ügyintézés hatékonyságának informatikai támogatása

3 II. Bevezetés Jelen anyag keretében felmértük a Hivatalon belüli kommunikációt, a hivatalos kapcsolattartási utakat, az együttműködés módjait, valamint a kapcsolódó koordinációs eszközök körét a szervezeti egységeken belül, illetve a különböző szervezeti egységek közötti vonatkozásban. Javaslatokat fogalmazunk meg a kapcsolattartás belső szabályozására, az együttműködés javítására. Jelen projekt során a Lakossági kapcsolatok ésszerűsítése (lásd. D.1, D.2, D.3) című fejezetekben részletesen kitérünk a Hivatal külső kommunikációs tevékenységére. Ebben a fejezetben pedig a kialakítandó Kommunikációs Stratégia belső kommunikációra vonatkozó részére fogalmazunk meg javaslatokat. 3

4 III. A belső kommunikáció fogalma A belső kommunikáció a szervezeten belül kialakított, folyamatosan fenntartott kommunikációs és kapcsolatszervező tevékenységek megvalósítása annak érdekében, hogy az információáramlás ne ütközzön akadályba. Alapvető elvárás: olyanná kell tenni a szervezeti légkört, hogy a célok elérése minden munkatárs legszemélyesebb ügyévé váljék! A belső kommunikáció általános céljai: A szervezeten belüli, a vezetők és az alkalmazottak, valamint a szervezeti egységek közötti, kölcsönös információáramlás, kapcsolattartás formáinak, eszközeinek meghatározása, szabályozása. A vezetés és a munkatársak közötti megfelelő viszony kialakításával, valamint a megfelelő munkahelyi körülmények javításával hozzájárul a munka hatékonyságának a növekedéséhez. Segíti a szervezet céljaival való azonosulást, a jó munkahelyi légkör kialakulását, a belső konfliktusok feltárását és kezelését. Hozzájárul a szervezetről alkotott kép kedvező alakulásához. Lehetővé teszi a szervezet számára, hogy céljait a legrövidebb úton, hatékonyan, azonnali ellenőrzés mellett, rövidebb idő alatt, kisebb költségigénnyel érhesse el. A kapcsolattartás, együttműködés formáinak bővítése. A szervezeti egységek közötti gyakori és szoros kommunikáció megvalósítása. A szervezeti egységeken belüli kommunikáció fejlesztése. A hatékony belső kommunikáció ismérvei: tudatosítja az alkalmazottakban a szervezeti célokat, azt, hogy merre tart a szervezet; tájékoztatja a dolgozókat a szervezetet befolyásoló főbb kérdésekről; 4

5 pontos és teljes információt ad; a munkatársak számára biztosítja a hatékony munkavégzéshez szükséges tudást; tájékoztatja az alkalmazottakat arról, hogy mit várnak tőlük; a vezetés egyik eszköze; biztosítja az érdeklődést a munkatársak ötletei, véleménye iránt; lehetővé teszi, hogy minden egyes munkatárs pontos és időbeli visszajelzést kapjon a teljesítményéről; tájékoztatást nyújt a szervezeti egység fejlődéséről; a vezetői kommunikáció példát ad a munkatársaknak. III.1 A kommunikációs folyamatok osztályozása A kommunikációs folyamatokat az alábbiak szerint osztályozhatjuk: 1. a közlés célja, 2. a küldő-fogadó személye, 3. a küldő-fogadó kapcsolata, 4. a kommunikáció módja, 5. a visszacsatolás. III.1.1 A közlés célja szerinti osztályozás A közlés célja nem más, mint az információ továbbítása. Az információ továbbítása történhet verbális vagy non verbális módon. A Hivatalon belül ahogy a mindennapi életben is - leggyakrabban szóban (verbálisan) kommunikálnak a munkatársak. A szóbeli kommunikáció előnyei között a gyorsaságot és közvetlenséget lehet kiemelni, illetve lehetőség van arra is, hogy vitás, tisztázandó kérdésekre azonnali válaszokat kapjanak a kommunikáló felek, és megvalósulhat a gyors visszacsatolás is. Az írásbeli kommunikáció tekintetében egyre gyakoribb az elektronikus levelezés, melynek előnyeként szintén a gyorsaságot lehet megjelölni, azonban a hivatal 5

6 sajátos feladataiból adódóan a papír alapú, hivatalos levelezés is jellemző, ahogyan azt a szervezeti egység vezetői is kifejtették az interjúk során. III.1.2 A küldő-fogadó személye szerinti osztályozás A küldő és fogadó személye tekintetében különbséget teszünk, hogy a kommunikációs folyamat a vezetők között, vagy a munkatársak között, illetve vezető és munkavállaló között jön-e létre. A kommunikáció formáját annak szereplői jelentősen meghatározzák. A hivatal hierarchikus és egydimenziós szervezeti felépítéséből úgy gondolhatnánk, hogy a kommunikációs csatorna is csak így működhet, azaz információ csak fentről lefelé áramolhat. Ez bizonyos tekintetben igaz is, hiszen ha a technokratikus koordinációs eszközöket vesszük figyelembe, akkor az utasítások, intézkedések tekintetében egyértelmű, hogy a kommunikáció egyirányú, a szereplők jól beazonosíthatók a küldő a vezető, a fogadó az ügyintéző. A hivatalon belül a hatékony kommunikáció feltétele a küldő és fogadó személyének pontos meghatározása, melyet a feladat és hatáskörök pontos meghatározásával kell biztosítani. Annak érdekében, hogy a munkavállalók számára egyértelmű és világos legyen a feladat és hatáskörük, a munkaköri leírás átadásával egyidejűleg, azt a közvetlen munkahelyi felettesnek és a munkavállalónak szóban is szükséges egyeztetnie. Munkaköri leírások A munkavállaló feladatait, munkavégzést legjobban lehatároló technokratikus koordinációs eszközök a munkaköri leírás, melynek célja, hogy megfogalmazza az adott munkát végző számára a konkrét feladatokat, az elvárásokat; a követelmények tervezhetővé váljanak, meghatározható legyen a munkakör helye a szervezeti struktúrán belül. 6

7 A köztisztviselők tekintetében a munkaköri leírás elkészítése kötelező, melyet alátámaszt a Ktv. 11. (6) bekezdése, amely kimondja, hogy többek között a kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a köztisztviselő munkakörét és meghatározott feladatkörét, valamint, hogy a kinevezési okmányhoz csatolni kell a köztisztviselő munkaköri leírását. Figyelembe véve, hogy jelen projekt során a Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítására, illetve a hivatal szervezeti felépítésének módosítására különböző javaslatokat fogalmaztunk meg, az átalakításokat követően javasoljuk, hogy azonos szerkezetű munkaköri leírások kerüljenek kiadásra. A Munkaköri leírások tartlami elemeit az E. részben az SzMSz mellékleteként határozunk meg., III.1.3 A küldő-fogadó kapcsolata szerinti osztályozás A kommunikációt a küldő és fogadó személye közti kapcsolat szerint is osztályozhatjuk úgy, mint, közvetlen vagy közvetett kommunikáció. Közvetlen kommunikációról akkor beszélünk, ha a küldő és a fogadó egyszerre vesz részt a folyamatban, és térben közel vannak egymáshoz. A közvetlen kommunikáció azonban a hivatal hierarchikus felépítése miatt általában normák által szabályozott, és az egymással kapcsolatba kerülő emberek elsődlegesen a szervezeti szerepeiken keresztül lépnek interakcióba egymással. A különböző szervezeti egységhez tartozó munkatársak, ahogyan erről a szervezeti egység vezetők is nyilatkoztak döntő részben közvetlenül kommunikálnak a Hivatalon belül egymással. Közvetett kommunikáció alatt azt értjük, ha az adó és a vevő között nem jön létre közvetlen, interaktív személyes kapcsolat. Ide tartozik a tömegkommunikáció minden fajtája. 7

8 A legáltalánosabb közvetett információs csatorna, amikor az információt valamilyen jel formájában, a non verbális kommunikációs eszközök (levél, elektronikus vagy írásos üzenet, üzenetrögzítő, stb.) közvetítik. Hátránya: Mivel nincs közvetlen kapcsolat, a kommunikáció nem lehet teljes értékű, hisz nem láthatjuk a résztvevők magatartási (metakommunikatív) viselkedési reakcióit. Nincs lehetőség az információ pontosítására, Nincs azonnali közvetlen visszacsatolási lehetőség. A közvetett kommunikáció sajátos formája, amikor az információ több áttételen keresztül jut el a célszemélyhez. Ilyenkor az információtorzulás lehetősége fokozottabban áll fenn. Az információtorzulást Hivatalon belül a hatásköröket, feladatokat és kompetenciákat meghatározó vezetői egyeztetés nagyszámú résztvevőjével lehet kiküszöbölni. Az egyszerre széles körben megvalósuló információszolgáltatással így csökken az áttételek (információs pontok) száma. A gyors információáramlás érdekében a vezetői értekezletet követően célszerű a közvetlen munkatársi értekezleteket tartani, amelyeken a legfontosabb információk az ügyintézőkhöz is eljuthatnak. Az értekezletek fontosságáról, azok rendjéről lentebb még szólni fogunk. A kommunikációs kapcsolatok feltérképezésénél figyelembe kell venni, hogy az információ kiemelt jelentőséggel bír a vezető számára, hiszen: a kommunikáció, információáramlás révén tudja vezetői funkcióit gyakorolni, és a kommunikáció segítségével tudja érvényesíteni vezetői kapcsolatát beosztottjai, környezete, illetve vezetőtársai felé. továbbá mind önmaga, mind a Hivatal vezetése a kommunikáció eszközével tudja gyakorolni ellenőrzési és vezetési funkcióit is. 8

9 A Hivatal vezetése a kommunikáció eszközével tudja gyakorolni ellenőrzési és vezetési funkcióit is. A Hivatalon belül folytatott kommunikáció funkciói: 1. Információs funkció: az információk szétosztása, összegyűjtése révén elősegíti a döntéshozatalt, és megszűnteti a bizonytalanságot. Itt nagy jelentőséggel bír a szükséges adatok teljessége, pontossága, valamint a megfelelő közvetítő csatornák megléte. 2. Motivációs funkció: a vezető a különböző motivációs eszközök (meggyőzés, eredmények visszajelzése, dicséret, büntetés stb.) segítségével mozgósítja a beosztottakat a szervezeti célok megvalósítására. 3. Érzelmi funkció: a kommunikáció segítségével a szervezet tagjai kifejezésre juttatják érzelmeiket, elégedettségüket, vagy éppen elégedetlenségüket. A feladó érzelmei befolyásolják az üzenet kódolását, csakúgy, mint a fogadó érzelmei a megértést. 4. Ellenőrzési funkció: a szervezetben kialakított csatornák biztosítják a vezetői tájékozódást, a vezetők jelentései révén visszajelzést kapnak a szervezet keretében folyó tevékenységekről. Az információáramlás, és a kommunikáció segítségével a Hivatal koordinálni tudja: a szervezeti egységekben dolgozók munkáját, motiválhatja, ösztönözheti a beosztottakat bizonyos feladatok elvégzésére. III.1.4 A kommunikáció módja szerinti osztályozás A szervezeten belül a kommunikáció módját az információáramlást biztosító kommunikációs csatornák azonosításával jellemezhetjük: informális kommunikáció; formális kommunikáció. 9

10 Az informális kommunikáció különböző formái természetes módon alakulnak ki a szervezetben. Az informális kommunikáció legnagyobb része hasznos, sőt akár szükséges is a hatékony működéséhez, hiszen segítségével a döntéshozó olyan információkhoz juthat, amelyekhez egyébként nem nagyon vannak hozzáférési lehetőségei, illetve a vezető is eljuttathat olyan üzeneteket, amelyeket egyébként csak körülményesen tudna átadni. Káros hatása is lehet, mert jórészt olyan információkból áll, amelyek nem kapcsolódnak közvetlen módon az egyén munkájához. Éppen ezért fontos, hogy a vezetők ismerjék el ezeket az informális kommunikációs csatornákat és biztosítsák ezek helyét a vezetésben. Az informális kommunikáció teljes hiánya, illetve tilalma, elnyomása egy szervezeten belül nem csak árulkodó jel, de a hatékonyság drasztikus romlását eredményező folyamat. Ilyen helyen a munkavállalók légüres térben, egymástól izoláltan élnek. Rövid időn belül nem bíznak sem egymásban, sem vezetőikben. Bizalom nélkül hatékony munkát folytatni lehetetlen. A formális információáramlást tovább osztályozhatjuk iránya alapján: Vertikális információáramlásra, amely a vezetők és a beosztottaik között történő kommunikációt foglalja magába, és két típusát különböztetjük meg: a lefelé irányuló kommunikációt, valamint a fölfelé irányuló kommunikációt. Horizontális kommunikációra, amely a szervezet különböző egységeiben dolgozó vezetők, alkalmazottak között zajlik. Elsősorban a szervezet egyedi tevékenységeinek összehangolásában van jelentős szerepe, valamint az egymástól függő feladatok koordinálása érdekében is szükség lehet oldalirányú kommunikációra. Jellemző formái a bizottságok és munkacsoportok. A hivatalon belüli horizontális kommunikációra és kapcsolattartásra az osztályok közti interakciók elemzésénél térünk ki részletesen. 10

11 A vertikális kommunikáció kétirányú lehet az egyik a lefelé irányuló kommunikáció, míg a másik a felfelé irányuló kommunikáció. A lefelé irányuló (felülről jövő) kommunikáció a magasabb lépcsőkön kiadott információk továbbítása az alsóbb szintek felé. A hatáskör közvetlen hierarchikus vonalai mentén halad, általában eligazításokat, utasításokat, magyarázatokat, munkaterveket, elveket, célokat közvetít. A fölfelé irányuló kommunikáció szintén a hatáskör vonalai mentén halad, általában az alsóbb szintű vezetési tevékenységre vonatkozik. A szervezetekben alapvetően az alábbi okokból törekednek arra, hogy az alsóbb szintekről információk jussanak el a felsőkre: problémák közlése, javaslatok a fejlesztésre, beszámolók készítése, egyéni sérelmek vagy viták közlése. Ezen formális kommunikációs csatornák kialakításáért, illetve karbantartásáért, függetlenül azok irányától, a vezetők a felelősek. Kommunikáció a szervezetben Formális kommunikáció Informális kommunikáció Lefelé irányuló kommunikáció Célok megvalósítása Munkavégzési utasítás Elvárások, szabályzatok Visszajelzés a teljesítményről Nevelés Vertikális kommunikáció Fölfelé irányuló kommunikáció Horizontális kommunikáció Problémák közlése Javaslatok a fejlesztésre Beszámolók készítése Sérelmek és viták közlése A vertikális kapcsolattartás tekintetében a fentről lefelé irányuló kommunikációban a legjelentősebbek a technokratikus koordinációs eszközök közül a határozatok, 11

12 utasítások, szabályzatok, melyek egyértelmű feladatokat, eljárásrendeket állapítanak meg a hivatal munkavállalói felé, illetve a strukturális koordinációs eszközök közül az értekezletek, szakmai munkacsoportok, projektcsoportok. A hivatalon belüli kapcsolattartás formáit és módját a technokratikus koordinációs eszközök közül csak a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, egyéb a kommunikációt szabályozó dokumentum nincs a Hivatalban. Az SZMSZ módosítására vonatkozó részletes javaslatokat az E. fejezet tartalmazza. A kommunikáció és kapcsolattartás tekintetében a strukturális koordinációs eszközök közül elsősorban a vezetői értekezlet heti rendszerességgel történő bevezetését javasoljuk, mivel az információ áramlás legfontosabb színtere lehet, amelyen a felső vezetés tagjai vennének részt. A vezetői értekezleten az aktuális határidős feladatok mellett, a képviselő-testület ülésére készülő előterjesztésekről, azok végrehajtásáról, illetve a jogszabályváltozásokról tájékoztathatják egymást a jelenlevők. A vertikális információáramlás következő szintje az egyes szervezeti egységeknél külön- külön tartott értekezletek, melyek időpontja a vezetői értekezlet napja vagy az azt követő nap, ahol a vezetők tájékoztatják a munkavállalókat az őket érintő információkról, feladatokról, kijelölve a felelősöket és a határidőket. Az E. projektrészben az SzMSz. tervezetben javaslatot teszünk az értekezletek rendjére, azok dokumentálási módjára. A vezetői értekezletekről javasoljuk, hogy készüljön feljegyzés, emlékeztető, amellyel szemben az alábbi elvárások támaszthatók: átláthatóság, áttekinthetőség rövidség bőséges információt biztosítson az olvasónak tartalmazza: o a feladatokat 12

13 o határidőket o felelősöket Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Célszerűnek tartanánk a vezetői értekezletekről feljegyzés, vagy emlékeztető készítését és közzétételét a belső hálózaton, támogatva ezzel az információáramlást, és a koordináció hatékonyságának fokozását, és a nyomon követést. III.1.5 A visszacsatolás szerinti osztályozás A kommunikáció alapfeltétele, hogy kétirányú, ezért nagyon fontos a visszacsatolás. A visszacsatolás szempontjából az alábbi csoportosítást végezhetjük el: egyoldalú közlés, egyirányú kommunikáció, illetve kétirányú kommunikáció. Az egyoldalú közlés esetében mindaddig nem beszélhetünk kommunikációról, amíg a célszemély nem fogadóképes. Azaz ugyan eljut az üzenet, de nem tudják dekódolni, például, ha egy vaknak levelet írunk. Itt igazából nem is beszélhetünk kommunikációról, mert nem lehetünk biztosak abban, hogy megfelelően dekódolták az információt, tehát valóban azt értették, amit a küldő közölni akart. Ennél fogva az egész folyamat ellenőrizhetetlen, bizonytalan. Az egyirányú kommunikációban a fogadónak nincs módja a folyamaton belül a küldő szerepét betölteni. Az egyirányú tájékoztatás, sokkal gyorsabb ugyan, mint a kétirányú, mivel nem igényel visszafelé áramló információt. Legáltalánosabb példái az utasítás, feljegyzés, vagy a levél. Az egyirányú kommunikáció nagyon sok célra megfelel, de vannak olyan helyzetek, ahol részletes tisztázásra és visszacsatolásra van szükség a teljes megértés érdekében, így szükség van a kétirányú kommunikációra. Kétirányú kommunikációról abban az esetben beszélhetünk, ha a kommunikációs folyamatban résztvevő feladó és címzett időről időre szerepet cserél. Csak a 13

14 kétirányú kommunikáció esetében beszélhetünk visszacsatolásról, tehát az információ befogadójának van módja visszakérdezni, elmondhatja saját véleményét, értékelését, illetve közölheti, hogy tudomásul vette az információt. A visszacsatolás segít tisztázni, pontosítani az információ tartalmát, közelíteni egymáshoz a küldő és a fogadó üzenet-értelmezését. A hivatalon belüli kommunikációban rendkívül fontos a kétirányú kommunikáció, a visszacsatolás jelentősége egyre növekszik. A visszacsatolást jellemzően felfelé irányuló kommunikációként aposztrofáljuk, de természetesen azonos szinten álló munkavállalók között is szükséges a visszacsatolás. Vezetői kommunikáció A lefelé, és a fölfelé irányuló kommunikáció során a vezető nem csupán információkat közöl, hanem hivatalos kommunikációs kapcsot képez a hierarchia szintjei között. Számos információ megy rajta keresztül minden irányba. A vezetés magasabb szintjéhez ő juttatja el a beosztottak véleményét, akik számára viszont ő jelenti a vezetést, ő adja a visszacsatolást. A vezetőknek nagy hangsúlyt kell fektetniük a fölfelé irányuló kommunikációra, hiszen az ilyen irányú kommunikáció lehetőséget ad: jobb döntések meghozatalára, elkötelezettebbé, motiváltabbá teheti az alsóbb szinten dolgozókat, segíti az alsóbb szinten dolgozókat abban, hogy jobban megértsék és elfogadják a szervezeti célokat. 14

15 SZERVEZŐKÉSZSÉG Beosztottak munkájának megszervezése, időrendbe állítása Erőforrások optimális kihasználása KÖVETELMÉNYTÁMASZTÁS Teljesítmény követelmény meghatározása Ellenőrzés, visszacsatolás TERVEZŐKÉSZSÉG Stratégia, célkitűzések meghatározása Tervezés, ütemezés Feladatok ütemezése Munkavégzés körülményeinek biztosítása KAPCSOLATTARTÁS Beosztottakkal való bánásmód Információ szerzés, átadás Ellenőrzés, monitoring Motiválás OPTIMÁLIS VEZETŐ VEZETŐI SZEREP ELFOGADTATÁSA Beosztottak tiszteletének kivívása Elköteleződés megteremtése Együttműködés kialakítása DÖNTÉSI KÉSZSÉG Kidolgozott alternatívák közül,a rendelkezésre álló információk alapján döntés meghozása Helyzetfelmérés Legjobb megoldás kiválasztása MUNKATÁRSAK FEJLESZTÉSE Reális fejlődési igények feltárása és a szervezeti elvárásokkal összhangba hozatala Továbbképzés, fejlesztés biztosítása Az információt gyakran a vezető legfontosabb erőforrásának tekintik, amely alapjául szolgál a stratégiai döntések meghozatalához. A vezetői kommunikáció a belső PR egyik legmeghatározóbb eleme, amely jelentősen hozzájárul az adott szervezet működésének hatékonyságához, rugalmasságához. A jól szervezett munka megteremti az információk megfelelő mennyiségét, minőségét és naprakészségét, így elkerülhetővé válik a túl- illetve az alulinformáltság. Ennek érdekében a vezetői kommunikáció során szabályozni kell, mind a lefelé, mind a felfelé haladó információáramlást a szervezeti hierarchián belül, a belső kommunikáció összes módszerének és eszközének a kihasználásával. A megfelelő vezetői kommunikáció hiánya ahhoz vezethet, hogy a munkatársak nincsenek tisztában a szervezet céljaival, jövőképével, nem tudják, hogy mit miért 15

16 csinálnak, ez pedig motiváció csökkenéshez, ami pedig a működési hatékonyság romlásához vezet. Az alkalmazottak érdekeltté tétele, motiválása egyértelműen vezetői feladat. A visszacsatolásra, és a vezetői koordinációra vonatkozó zárt kérdőíves felmérés eredményeit az alábbiakban ismertetjük: Javasoljuk, hogy a vezetők adjanak szükség esetén megerősítést, visszacsatolást a munkatársaknak, segítsék ezzel önállóságukat, felelősségvállalásukat. (Fontos a felelősségvállalás és a teljesítmény értékelés összekapcsolása.) A szóbeli visszacsatolás legyen rendszeres, segítve ezáltal a koordináció hatékonyságának növelését. E gyakorlat elterjesztését, általános gyakorlattá tételét, majd hatékony alkalmazását rendszeres vezetői képzésekkel, is segíteni lehet. A vezetőkkel folytatott mélyinterjúk során megállapítható, hogy a hivatalon belüli kommunikációban a visszacsatolás a feladat elvégzésének tényével vagy szóbeli tájékoztatással valósul meg, külön írásos tájékoztatókat beszámolókat nem készítenek, vagy csak ritkán készítenek. Természetesen amennyiben az írásos dokumentálást jogszabály, vagy a Képviselő-testület, jegyző, polgármester előírja a visszacsatolás is hivatalos formában történik. A napi munkavégzés során természetesen visszacsatolásnak minősül, ha aláírásra előkészített ügyiratot a vezető rendben találja és aláírja. A negatív visszacsatolás itt azonnal megvalósul, hiszen a javításra visszaadott ügyirat már jelzi az ügyintéző felé, hogy hol és miben hibázott. Javaslatok A belső kommunikáció javítása érdekében javasoljuk, a fejezetben leírt javaslatokat figyelembe véve, hogy készüljön kommunikációs szabályzat a Polgármesteri 16

17 Hivatalra vonatkozóan, melynek tartalmi elemeire a fejezet végén található Javaslatok cím alatt teszünk. IV. Osztályok közötti interakcióval járó folyamatok Ahhoz, hogy az interakciók elemzését elkezdhessük, meg kell fogalmaznunk az interakció jelentését, tartalmát. Az interakció önmagában kölcsönhatást, kölcsönös viszonyt jelent. Hivatali szervezeten belül azonban inkább kölcsönös együttműködésként kell értelmezni. Az interakció fogalmának szükségszerű tartozéka a kölcsönhatás, a megfelelő viszontválasz, a visszacsatolás. Az interakció és a kommunikáció tehát két külön jelenségszintként szerepel, amely ugyan sok pontban fedi egymást vagy azonos, mégis igen fontos különbségeket is mutat abban a tekintetben, hogy a kommunikáció két szereplője (küldő és fogadó) egyenrangúak, egymás tevékenységére hatással vannak, így az interakció a kommunikációs csatornák működésén túl magában foglal mindenféle cselekvéses megnyilvánulást is. A vezetőkkel folytatott mélyinterjúk alapján minden szervezeti egység között jó a szakmai kapcsolat, egymás feladatait tiszteletben tartják, vezetői szinten is figyelmet fordítanak arra, hogy határidőben és megfelelő szintű legyen az adatszolgáltatás hivatalon belül is. A leggyakrabban az önkormányzati és általános igazgatási ügyek, a pénzügyek, tekintetében van együttműködés a szervezeti egységek között. A szervezeti egységek között nem csak a kapcsolattartás a kiterjedt, de számos területen a kölcsönös együttműködésük is szükséges az eredményes munkavégzéshez. 17

18 IV.1 Több szervezeti egységet érintő feladat folyamatgazdájának kijelölése koordináció és kapcsolattartás Az egyes ügymenteken túl több olyan folyamatot is tudunk azonosítani, melyek során kölcsönös együttműködés szükséges. Ilyen eljárás a közbeszerzés, vagy a pályázatok kezelése. Ezen eljárások esetében a hivatalon belüli, szervezeti egységek közötti kapcsolattartási és együttműködési modell ezen eljárásokra is alkalmazható. Az interjúk alapján megállapítható, hogy Hivatalon belül nem jellemző a több szervezeti egységet érintő ügymenet, legalábbis külön így nem nevesítik a folyamatokat. A jelenlegi gyakorlat alapján, amennyiben több szervezeti egységet érintett egy-egy eljárásban, a jelenlegi kapcsolattartási utak alapján működnek együtt, nincs kijelölt koordinátor, a szervezeti egység vezetők informális úton egyeztetnek. A kölcsönös együttműködés gyakorlata alapján működnek együtt, esetleges jelleggel történik egyeztetés. A vezetők nyilatkozatai alapján szervezeti egységek között hatáskör összeütközés nem jellemző, még a közös folyamatokban sem, amennyiben igen, megbeszélik egymás között és tisztázzák azt, ha nem tudnak egyezséget teremteni jegyző felé tudnak fordulni. A pozitív hatáskör összeütközések tekintetében itt térünk ki arra az esetre, amikor egyik szervezeti egység sem tekinti saját feladatkörébe tartozónak egy adott ügyet. Az ilyen típusú negatív összeütközés ugyanúgy problémát jelenthet, mint a pozitív összeütközés. Míg a pozitív hatáskör összeütközésnél duplikált munkafolyamatok alakulhatnak ki, addig a negatív hatáskör összeütközésnél elmaradnak a munkafolyamatok, melyekre jogszabály kötelezi a Hivatalt. A folyamatosan változó 18

19 jogszabályi környezet miatt fokozott figyelmet kell fordítani az egyes szervezeti egységek feladat- és hatásköreinek felülvizsgálatára, kiemelten, ha új feladat- és hatáskört kap a Hivatal. Javasoljuk, hogy a vezetői értekezleteken az egyes vezetők felelőssége legyen, az adott szakterületet érintő a jogszabályváltozásokra történő figyelemfelhívás és tájékoztatás. Az új feladat és hatáskörök megállapítására, az együttműködési pontok azonosításra ez a fórum megfelelő színtér kell, hogy legyen, ha nem egyértelmű, hogy mely szervezeti egység feladatát jelenti az új feladat ellátása a jövőben. A végső döntést természetesen a jegyzőnek, mint a Hivatal vezetőjének kell kimondani ebben az esetben is, mellyel egyidejűleg természetesen a Hivatal alapdokumentumain és belső normáin is át kell vezetni a változásokat, ha szükséges. Annak érdekében, hogy azonosításra kerüljenek a több szervezeti egységet érintő folyamatok a jövőre nézve javasoljuk az alábbi koordinációs kapcsolati tábla formájában meghatározni a folyamatgazdát (felelős), illetve a közreműködő és információt nyújtó szervezeti egységeket; továbbá azok feladatait, a kapcsolattartás módját, gyakoriságát, illetve a feladat sikeres végrehatásához szükséges határidőket annak érdekében, hogy egyértelműek legyenek a feladat és hatáskörök. 19

20 Koordináció és kapcsolattartás Hivatalon belüli több szervezeti egységet érintő feladat esetén Feladat meghatározása Koordináló szervezeti egység neve Koordinátor neve, beosztása Megnevezés Részfeladatok meghatározása információt nyújtó közreműködő kapcsolattartás szervezeti egység ügyintéző szervezeti egység ügyintéző módja gyakorisága határidő 1. részfeladat 2. részfeladat készítette: koordináló szervezeti egység vezetője jóváhagyta: jegyző Azon feladatoknál ahol több szervezeti egységnek kell együttműködni a megvalósítás során javasoljuk, hogy az alábbi lépések alapján kerüljön a fenti tábla kitöltésre: A feladat meghatározása mindig a hivatal vezetőjének, azaz a jegyzőnek a feladata. Ha valamely szervezeti egység vezetője a rá szignált feladatnál úgy ítéli meg, hogy a feladat elvégzése több szervezeti egység feladatkörébe tartozik, akkor jelzi a jegyző 20

21 felé az érintett szervezeti egységek megjelölésével egyidejűleg. A folyamat az egyeztető megbeszéléssel folytatódik. A jegyző kijelöli a folyamatgazdát, azaz azt a felelős szervezeti egységet, aki végigviszi és figyelemmel kíséri az egész folyamatot, aki felelős a feladat egészének határidőben történő végrehajtásért. A folyamatgazda kijelöli a koordináló ügyintézőt, majd közösen meghatározzák a feladat elvégzéséhez szükséges erőforrásokat, azonosítják azokat a részfeladatokat, ahol más szervezeti egység információszolgáltatására, vagy közreműködésére van szükség. Ezt jelzi a jegyző felé, aki összehívja az első egyeztető megbeszélést az érintett szervezeti egységek vezetőivel. Az egyeztető megbeszélésen a jegyző tájékoztatja a vezetőket a feladatról, arról, hogy mely területen jelezte a folyamatgazda igényét a közreműködésre. Ezen az egyeztetésen lehetőség van arra, hogy új szervezeti egységek bevonását kezdeményezzék a vezetők, illetve jelezhetik, ha nem kompetensek a feladat ellátásában (nem az ő szervezeti egységük feladatkörébe tartozik az adott információ szolgáltatása, vagy eljárás lefolytatása). Az érintett szervezeti egységek azonosítása utána (ha új szervezeti egységek bevonása szükséges, az egyeztetés megismételhető) a szervezeti egység vezetők kijelölik saját szervezeti egységükben a feladat megvalósításában részt vevő ügyintézőket és erről értesítik a folyamatgazdát. A folyamatgazda, amennyiben minden szervezeti egység vezetője kijelölte a résztvevő ügyintézőt összehívja a munkacsoport megbeszélést, ahol célszerű, hogy a szervezeti egység vezetők és ügyintézők is részt vegyenek, annak érdekében, hogy a szervezeti egység vezetők közvetlenül értesüljenek az ügyintézők feladatairól, így nyomon tudják követni munkavégzésüket, és ha úgy ítélik meg, hogy 21

22 újabb erőforrásokat kell bevonni, vagy egyéb feladatok alól mentesíthetik az ügyintézőt, erről intézkedjenek. Ezen munkacsoport megbeszélés eredménye a koordinációs és kapcsolattartási tábla elkészítése, amelyet a folyamatgazda szervezeti egység vezetője véglegesít. Mielőtt a jegyző felé a folyamatgazda megküldi jóváhagyásra a véglegesített táblát, célszerű, ha az érintett szervezeti egységek vezetői felé megküldi, akik egyetértésük jeléül szignálják azt. Amennyiben minden szervezeti egység vezetője szignálta a koordinációs és kapcsolattartási táblát, úgy a folyamatgazda jóváhagyásra megküldi a jegyző felé, aki jóváhagyja azt. A jóváhagyott dokumentumot meg kell küldeni minden érintett szervezeti egység vezetőnek és résztvevő ügyintézőnek is, mely alapján megkezdődhet az érdemi feladatellátás. A megvalósítás során célszerű beiktatni, nagyobb részfeladat lezárása után, olyan munkacsoport megbeszélést tartani ahol az érintett szervezeti egység vezetői vesznek részt és értékelik a részeredményeket, itt szükség esetén a koordinációs és kapcsolattartási tábla is módosítható. A módosítás során az elfogadásra vonatkozó eljárásrend az irányadó. A feladat lezárása után szintén javasoljuk az értékelés elvégzését, egy záró megbeszélés keretében, ahol a feladatban részt vevők és a vezetők is részt vesznek. A záró megbeszélés során érdemes rögzíteni az általános tapasztalatokat és a jövőre nézve a közös feladatellátásra vonatkozó javaslatokat is megfogalmazhatnak, melyet a folyamatgazda továbbít a jegyző felé. A több szervezeti egységet érintő feladatellátás esetén az interakciókat is tartalmazó koordinációs és kapcsolattartási tábla elkészítésének előnyei: egyértelmű feladat és hatáskör meghatározás nincs duplikált feladatvégzés 22

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

15. SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ

15. SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ 15. SZERVEZETI A szervezetek működésének alapja a kommunikáció. Az eredményes kommunikáció képessége a működés sikerességét biztosítja, míg anélkül a szervezet pusztulásra van ítélve. A kommunikáció minden

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA. Jóváhagyta: 2010.09.30.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA. Jóváhagyta: 2010.09.30. OLDAL: 1. 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Olyan utasítási környezet létrehozása, mely tartalmazza Polgármesteri Hivatal szervezeti egységein belül a vertikális és horizontális kommunikáció érvényesülését. 2. AZ ELJÁRÁS

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Dokumentum: Operatív javaslatok

Dokumentum: Operatív javaslatok Tevékenység: Támogatói infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Dokumentum: Operatív javaslatok ÁROP-1.A.5; ÁROP-3.A.2 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza.

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza. III. PROJEKTSZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE HATÉKONY SZERVEZETI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA HEVES ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁBAN PROJEKT ELŐZMÉNY Ezen jelentés a Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció II. 86. lecke Az informális

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása A Ber. 12. j) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető köteles az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE Készült a Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) című projekt

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Óvodavezető Kelt:. november 04. Oldal 1 A panaszkezelési rend az óvodában Az óvoda gyermekeit és szüleiket, gondviselőiket, valamint

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata HATÉKONYABB MŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ SZERVEZETI JAVASLATOK Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

A kommunikáció teljes tartalma

A kommunikáció teljes tartalma A kommunikáció teljes tartalma 2008. július 14-én Zirc Városi Önkormányzat az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtott a VÁTI

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A teljesítményértékelés fejlesztési célja

A teljesítményértékelés fejlesztési célja A teljesítményértékelés fejlesztési célja a Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése című ÁROP-2.2.23-2013-2013-0001 Projekt keretében 2013. december 18-án Információs nap Arany Mónika

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Easy Company termékcsalád. Már 9 900 Ft/hó-tól

Easy Company termékcsalád. Már 9 900 Ft/hó-tól Easy Company termékcsalád Egyszerűbb, gyorsabb adminisztráció Átláthatóbb nyilvántartások Bárhonnan, bármikor elérhető Felhő alapú alkalmazás Felhasználóbarát kezelőfelület Hasznos kimutatások és elemzések

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ) Gyöngyös, 2014. december 4-5. Az áttekintő vizsgálat

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. ~;2)...:+ IJ-'"') 1 Előadó:Hudák Mell.: Hiv. sz.: Katalin Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL

STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL Visszajelző dokumentáció Összefoglaló NAGYKOVÁCSI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Tartott STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL Budapest, 2009. június 19. Visszajelző anyag a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalának tartott stratégiai

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben