Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium"

Átírás

1 Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A tanári teljesítményértékelés belső szabályai OM azonosító: Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1

2 Tartalomjegyzék TARTALOM Bevezetés 3 A belső mérési rendszerrel szembeni elvárások 3 A szabályzat elfogadása, módosítása 4 A felmérés alapja 4 A felmérés prioritásai 4 A felmérést végzők köre 4 A felmérést végzők feladatai 5 A felmérés folyamata 5 A felmérés dokumentumai 6 Az óralátogatási lap 6 A tanulói kérdőív 7 Az önértékelő lap 7 A véleménykérő lap 7 Az összegző beszélgetés és az értékelési összesítő lap 8 A felmérés során keletkezett dokumentumok kezelése 8 A felmérés során megismert adatok felhasználása 8 Az érintett tanár 8 A munkaközösség-vezető 9 A munkáltató 9 Tantestületi elfogadó határozat 9 Mellékletek 10 ÓRALÁTOGATÁSI LAP 10 TANULÓI KÉRDŐÍV 11 ÖNÉRTÉKELŐ LAP 12 VÉLEMÉNYKÉRŐ LAP 13 ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ LAP 14 Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2

3 Bevezetés Az oktatási rendszer átalakulása, valamint a pedagógus életpálya modell bevezetése nemcsak kényszer, de lehetőség is. A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tantestülete élni kíván e lehetőséggel. Célunk, hogy a belső mérési, értékelési rendszer az alkalmazott ISO minőségirányítási rendszerrel együtt az oktatás színvonalát emelje. Egyben nyújtson segítséget a felkészülésben, melynek eredményeként kollégáink mihamarabb teljesíthetik a Pedagógus II, illetve Mesterpedagógus kategóriákba lépés feltételeit. A belső mérési, értékelési rendszer igyekszik figyelembe venni, hogy a pedagógus mind emberileg, mind szakmailag folyamatosan fejlődik. Munkáját állandóan változó emberi (szülői, tanulói) körülmények között kell végeznie. Az ilyen összetetten változó feltételekre tökéletes standard kidolgozása nem lehetséges. Az országban a földrajzilag és gazdaságilag eltérő környezetben működő intézményekben látszólag nagyon eltérő színvonalú oktatás folyik. A látszólagosság oka, hogy a jelen értékelési rendszerek jellemzően nem mutatják ki, hogy a szakközépiskolában és szakiskolában tanulók mekkora fejlődésen mennek keresztül úgy nevelési, mint kulturális, tanulmányi és szakmai területen. A meglévő mérések döntően nem az adott intézményben elért hozzáadott értéket mutatják ki, hanem az adott tanuló és oktatási intézmény szintjét a nagyobb földrajzi egységek vagy intézmény-hálózatok szintjéhez. Jelen mérési rendszerünkkel fejleszteni szeretnénk saját munkánkat. Szeretnénk felkészülni a pedagógus életpálya minősítési rendszerére, továbbá be kívánjuk mutatni azt a hozzáadott értéket, mely pedagógusaink munkájának eredménye. Ezzel együtt fel kívánjuk tárni saját magunknak a problematikus területeket, s meg kívánjuk határozni a kezelésükhöz szükséges reális célokat. A belső mérési rendszerrel szembeni elvárások Iskolánk az egészen kis településektől a városokig mindenhonnan fogad diákokat. Így az iskola a társadalmi, gazdasági környezete sokrétű. Emellett a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összetett nevelési-oktatási feladatokat lát el. Szakközépiskolában az érettségire való felkészítés mellett szakmai ismeretek átadására kerül sor. A szakiskolai képzésben az általános alapműveltség mellett szakmai képzés folyik, míg a szakképzésben egy-egy szakma alapfogásait sajátítják el diákjaink, többnyire duális képzés keretében. Tehát ezekben az iskolatípusokban eltérő előképzettségű és korú diákok eltérő szintű képzése és nevelése valósul meg. A kollégiumban pedig az ugyancsak eltérő (14-21 éves) korosztály különböző életkori sajátosságú nevelése az elsődleges feladat. Fentiekből látható, hogy az összetett iskola eltérő, mégis egységes értékelési szempontokat követel meg. Ennek következménye, hogy a belső mérési rendszer is sokrétű, összetett. Mindezekkel együtt a mérés, értékelés fő elvei megegyeznek: A felmérést az érintett pedagógus és az intézményvezető, illetve általa megbízott együtt végzi Az érintett pedagógus a felmérésben keletkezett minden dokumentumot megismerhet A felmérés a fejlesztést szolgálja, ezért problémafeltáró jellegű Figyelembe veszi a többféle feladatellátásban való részvételt Figyelembe veszi az egyéni sokoldalúságot úgy, hogy közben méltányolja a körülményeket A pedagógusnak segít a lehetséges fejlődési irányok keresésében úgy, hogy a tényleges iránymeghatározását az egyénre bízza Az ismétlődő felmérések lehetővé teszik a tényleges fejlődés kimutatását A felmérés idő-, és munkaigénye törekszik a minimálisra A felmérés az iskola költségvetését nem terheli Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3

4 Adjon útmutatást az intézmény vezetésének a tárgyi feltételekkel kapcsolatos problémák azonosítására Segítse elő a pedagógiai feladatok egyenletesebb eloszlását A szabályzat elfogadása, módosítása A mérés megvalósításának kiemelt szempontja, hogy ne keltsen érdekellentétet a tantestület tagjai között! Ezért a szabályzat végső tartalmának meghatározása a tantestület konszenzusán kell, hogy alapuljon, s ennek megfelelően a tantestület egészének kell elfogadnia! Az alkalmazás során felszínre kerülő módosítási, újítási javaslatok beépítésére, ezáltal a szabályzat módosítására a tantestület jogosult. A mérés alapja A mérés-értékelés alapja a Szervezeti és Működési Szabályzat, melynek a jelen szabályzat a mellékletét képezi. A pedagógusok egyéni mérése során figyelembe kell venni a pedagógus munkaköri leírását a mérés-értékelés közösen kialakított feltételrendszerét az irattárban elhelyezett korábbi mérések megállapításait A mérés prioritásai A tanári munka komplexitása okán minden területet nem lehet egyenlő mértékben vizsgálni. Ezért tantestületünk az alábbi prioritásokat határozta meg: a pedagógus tanórai oktató-nevelő munkájának megismerése; a pedagógus tanórán kívüli iskolai tevékenységének értékelése; a pedagógus képzettségének és felkészültségének értékelése; a pedagógus által oktatott tanulók kiemelkedő tanulmányi eredményeinek értékelése; a pedagógus által oktatott felzárkóztatásra szoruló tanulók tanulmányi eredményeinek értékelése; a pedagógusteljesítmény egymást követő időszakokban tapasztalt javulásának elemzése; a pedagógus hozzáállásának és munkafegyelmének értékelése; a pedagógus tanórán/iskolán kívüli szakmai tevékenységének értékelése. Az értékelési rendszer a szakirodalom alapján leginkább áttekintendő területeket tartalmazza, melyben biztosítani kell az egységes eljárást, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartását. A mérést végzők köre A mérésre és értékelésre az intézmény vezetése által vezetett, illetve az intézmény vezetése által megbízott csoport jogosult. Az intézmény vezetése olyan, az iskolával munkaviszonyban álló szakembert bízhat meg a mérésben való részvételre, akik az adott szakiránynak megfelelő képzettséggel rendelkezik az adott szakirányban legalább 5 éves oktatói gyakorlattal rendelkezik Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4

5 a gyakorlatot hasonló korosztállyal, hasonló körülmények között szerezte. A csoport vezetője az igazgató, vagy az adott terület igazgató-helyettese. Az értékelő csoport létszáma az érintett pedagóguson kívül legalább kettő, legfeljebb négy fő. A felmérést végzők feladatai Az értékelő csoport vezetője gondoskodik a meglátogatandó csoport kiválasztásáról legkésőbb az előző munkanapon tájékoztatja a meglátogatandó pedagógust a tervezett látogatásról részt vesz a foglalkozáson megszervezi az óralátogatást követő óramegbeszélést összegyűjti és összesíti a meglátogatandó tanár teljesítményére vonatkozó adatokat (óralátogatási lap, tanulói kérdőív kiértékelése, önértékelő lap, stb.) gondoskodik az óralátogatási lap azonnali elkészítéséről átadja az óralátogatás lapot az érintett pedagógusnak megszervezi és irányítja az összegző megbeszélgetést, melyről feljegyzést készít. Az értékelő csoport tagjai szakmai tanácsaikkal, kérdéseikkel segítik a csoport vezetőjének munkáját részt vesznek az óralátogatáson és a megbeszéléseken aláírják az összesítő értékelést Az érintett pedagógus indoklással együtt tájékoztatja a látogatót az esetlegesen alkalmatlan (dolgozat, múzeumlátogatás, stb.) időpontról. Erre legfeljebb három alkalommal van lehetősége. fogadja a látogatót részt vesz az óralátogatást követő két munkanapon belül megtartott óramegbeszélésen. Ehhez előzetesen leadja az önértékelő lapot, mellyel egyidejűleg átveszi, majd áttekinti az óralátogatási lapot véleménykérő lapon ad tájékoztatást arról, hogy hogyan látja a saját iskolai helyzetét, lehetőségeit, munkakörülményeit. tanácsot kérhet és adhat a feltárt problémák kezelésére panasszal élhet az igazgatónál, ha mérés-értékelés során szabálytalanságot tapasztal vagy jogos érdekei sérülnek. a látogatás tényének és a látogatók személyének rögzítése az iskolaadminisztrációs programban A felmérés folyamata A mérés-értékelést úgy kell megszervezni, hogy minden pedagógus munkája legalább háromévenként értékelésre kerüljön. Pályakezdők esetében már az első tanév során meg kell kezdeni a segítséget. Az értékelendő kollégákat az iskolai tanévi munkarendben meg kell jelölni, hogy az ellenőrzésre ők is felkészülhessenek. Az előzőek alapján az értékelés alapját az érintettől, kollégáktól, a diákoktól és a szülőktől kapott információk biztosítják. Az információk előre megismert kérdéssorokra adott válaszokból származnak és az alábbi dokumentumokra támaszkodik: óralátogatási lap tanulói kérdőív Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5

6 önértékelő lap véleménykérő lap értékelő beszélgetés A felmérés során NEM HASZNÁLHATÓK fel azok a dokumentumok, amelyek az értékelt által nem ismert vagy a tanulói kérdőív kivételével - névtelen forrásból; amely az érintett tanár tudta nélkül keletkezett; amely nem a pedagógus szakmai munkájával kapcsolatos; amelyről nem kap tájékoztatást a pedagógus az értékelési beszélgetés előtt A felmérés dokumentumai Az óralátogatási lap Az 1. számú mellékletben található mintát az egyes munkaközösségek megvitatják, azokat a tantárgyi specialitásoknak megfelelőn kiegészítik, illetve módosítják. A látogatás során csak az íven szereplő szempontok szerint lehet értékelni úgy, hogy egy ötös skála alapján ítélik meg ez egyes kritériumokban mutatott teljesítményt: A = kiváló, átlagon felüli B = jó, de nem rendkívüli C = közepes D = gyenge, de nem elfogadhatatlan E = külön figyelmet kell rá szánni (nagyon gyenge, elfogadhatatlan) X = valamilyen okból nem értékelhető Amennyiben a valamilyen okból nem értékelhető válaszok aránya meghaladja a 25%-ot, új látogatásra van szükség. A speciális tantárgyi szempontokat a csoport munkaközösség-vezető, vagy szaktanár tagja értékeli. Az egyes minősítésekhez kizárólag az egyes feltételek, illetve az egymást követő értékelő időszakok közötti teljesítménykülönbségek szemléletessé tételének céljából utólag pontszámokat kell rendelni a következő séma szerint: A = 5 B = 3 C = 1 D = mínusz 2 E = mínusz 4 A D-s és az E-s minősítést a látogatónak (szóban az óramegbeszélés során és a lapon írásban is) indokolni kell, mégpedig az órán tapasztalt konkrétumokkal alátámasztva. Az így kapott pontszámokból a nem értékelhető szempontok kihagyásával átlagot számítunk. A tanévben keletkezett összes óralátogatási lap értékeléseiből keletkeztetett átlagokat tüntetjük fel az értékelési összesítő lapon. Ez alapján a résztvevők közösen alakítják ki a levonható következtetéseket, melyet az összesítő értékelő lapra is rávezetnek. Külön hangsúlyozzák a kiemelkedően sikeres és a még fejlesztendő területeket. Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6

7 A tanulói kérdőív A 2. számú mellékletben található kérdőíveket minden, a tanár által tanított csoportban ki kell töltetni, melyhez az anonimitás feltételeit biztosítani kell! A kérdőív kitöltése során az érintett pedagógus nem lehet jelen. A kérdőívek kitöltése történhet elektronikusan vagy ha erre az adott osztályban nincs lehetőség papír alapon. A válaszokat az óralátogatási laphoz hasonlóan, itt is kizárólag az egyes szempontok és csoportok, valamint az egymást követő értékelő időszakok közötti különbségek szemléletessé tételének céljából pontszámokat kell rendelni a következő séma szerint: A = az állítással maradéktalanul egyetértek = 5 pont B = az állítással jórészt egyetértek = 3 pont C = az állítással többnyire nem értek egyet = 1 pont D = az állítással egyáltalán nem értek egyet = mínusz 2 pont A kérdőívek kiértékelése a csoportvezető feladata. Ehhez számítógépes programot alkalmaz. Az eredményekről az érintett pedagógus visszajelzést kap csoportonkénti illetve összes csoport összesített eredménye bontásban. A tanulságokat az eredmények ismeretében elsősorban magának a tanárnak kell levonnia! Az értékelési összesítő lapra a kiemelkedően sikeres és a különösen problémás területek felsorolása és az összes lap átlagpontszámának átlaga kerül Az önértékelő lap A 3. számú mellékletben található kérdőíveket minden, az adott tanévben érintett pedagógusnak ki kell tölteni. Célja, hogy deklarálja, hogy a tantestület a konkrét tanórai tevékenységen túl milyen egyéb pedagógiai és az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket és általában milyen munkavállalói hozzáállást tart értékesnek és fontosnak, valamint rögzítse az ezeken a területeken elért eredményeket. Az önértékelési lapot az összegző beszélgetés előtt legalább egy héttel kell elkészíteni és leadni. Az értékelési beszélgetésen közösen elemzik az önértékelési lapot. A megjelölt válaszokat a tantestületi átlaghoz közösen viszonyítják. A véleménykérő lap A 4. számú mellékletben található véleménykérő lap alapvető célja az, hogy lehetőséget adjon az értékelt pedagógusnak arra, hogy átgondolja és kifejtse nézeteit saját iskolai szerepével, teljesítményével és az értékelés feltételeivel kapcsolatban; segítsen az iskolavezetésnek a szervezés hiányosságainak feltárásában és a javítás lehetőségeinek kidolgozásában; segítsen a következő időszakra vonatkozó egyéni célok kijelölésében. A véleménykérő lapot az értékelés megbeszélés előtt kell az értékeltnek kitöltenie, melyet az értékelő beszélgetésen vitatnak meg. A beszélgetés konklúzióját az összesítő értékelésben feltüntetik. Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7

8 Az összegző beszélgetés és az értékelési összesítő lap Az összegző beszélgetésre és az értékelési lap elkészítésére a mérés lezárásaként kerül sor. Az érintett pedagógus és a mérési csoport lehetőleg minden tagja részt vesz rajta. A megbeszélést a csoport vezetője moderálja. A megbeszélés jellemző menete: Áttekintik, megvitatják a következő dolgokat, majd konszenzust alakítanak ki a teljesítmény megítéléséről. A korábbi mérés értékelésben rögzített célok és feladatok megvalósulása o A tanulói kérdőív alapján született eredmények, különös tekintettel a korábbi elért eredményekhez képest, továbbá a kiemelkedően sikeres vagy problematikus területekre; o Az óralátogatási lapok alapján született eredmények, különös figyelemmel a korábban elért eredményekhez képest történt változásokra és a kiemelkedően sikeres vagy problematikus területekre; o Az önértékelő lapon szereplő területeken mutatott teljesítmények, különös figyelemmel a korábban elért eredményekhez képest történt változásokra és a kiemelkedően sikeres vagy problematikus területekre; Megvitatják a véleménykérő lapon felvetett kérdéseket; Megegyeznek a kijelölendő új egyéni célokkal kapcsolatosan, melyet az 5. számú mellékletben található összesítő lapra rávezetnek. Az összegző beszélgetést követő lehetőleg egy héten belül az elkészült összesítő lapot az érintett pedagógus és a csoport minden tagja aláírásával hitelesíti. A felmérés során keletkezett dokumentumok kezelése A felmérés során keletkezett dokumentumok közül az összesítő lapot a pedagógus személyi anyagában kell elhelyezni, s azzal együtt kell kezelni. Az érintett pedagógus kérésére a többi dokumentumot meg kell semmisíteni. A felmérési dokumentumok harmadik személynek a munkaviszony megszűnése után sem adható ki! Annak tartalmát az érintetten kívül csak az iskola vezetése valamint a felmérést végző csoport tagjai ismerhetik meg! A felmérés során megismert adatok felhasználása Az érintett tanár megismerhet minden róla gyűjtött információt és adatot, és bármikor betekinthet a róla szóló dokumentumokba; valójában elsősorban az ő felelőssége, hogy hogyan hasznosítja az értékelés tapasztalatait és mit tanul az információkból; az igazgatóhoz fordulhat a feltárt problémák megoldásával kapcsolatban, aki vagy továbbképzés engedélyezésével vagy egy mentor kijelölésével köteles segíteni; Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8

9 amennyiben az értékeléstől függetlenül valamiért elbocsátást kezdeményeznének ellene, álláspontja védelmében érvként felhasználhatja az értékelés tapasztalatait; kérheti, hogy referenciák írásakor a munkáltató használja fel az értékelésből származó információkat. A munkaközösség-vezető a tanév végén megismerheti minden, az adott munkaközösségbe tartozó tanár értékelési összesítő lapját; a felmérés során megismert információkat felhasználhatja a hatáskörébe tartozó feladatkijelöléssel kapcsolatos döntéseinek meghozatalához; A munkáltató a személyi anyagokkal együtt hozzáférhet minden tanár személyes értékelési összesítő lapjához; felhasználhatja a felmérés során szerzett információkat a tanárok beosztását érintő személyi döntések, valamint a bérezéssel és jutalmazással kapcsolatos döntések meghozatalára felhasználhatja a vizsgálat során szerzett adatokat az iskola vezetési gyakorlatának javítására (jobb munkamegosztás, az eszközök jobb elosztása, stb.) felhasználhatja a szerzett információkat a továbbképzésekkel kapcsolatos döntéseiben az összesített iskolai adatokat felhasználhatja PR/marketing célokra; Az Igazgató NEM használhatja fel viszont a vizsgálat során szerzett névszerinti, személyes adatokat és információkat érvként a fenti személyi körnél tágabb körben meghozandó döntések befolyásolására; fegyelmi eljárás kezdeményezéséhez vagy az értékeléssel összefüggésben nem álló, egyéb ok miatt indított fegyelmi eljárás során érvként a hozandó döntés befolyásolásához; elbocsátás kezdeményezéséhez; információszolgáltatási célból sem iskolán belülre, sem iskolán kívülre, kivéve referenciákhoz, a tanár kifejezett kérésére. Tantestületi elfogadó határozat A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nevelőtestülete a pedagógiai munka mérésének belső szabályait megtárgyalta. A dokumentumok kérdéseit konszenzussal alakította ki, melynek eredményeként a szabályzatot augusztus -án kelt számú határozattal a Szervezeti és Működési Szabályzattal együtt elfogadta. Tata, december 30. jegyzőkönyv vezetője Pozsgay Zoltán igazgató Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9

10 Mellékletek 1. számú melléklet ÓRALÁTOGATÁSI LAP Látogatott pedagógus neve: Látogatott csoport és a tárgy neve: Látogatott foglalkozás címe, óraszáma: Dátum: Hely: Látogató neve, beosztása: Értékelendő terület Érték Indoklás Pontérték Személyes tulajdonságok: a tanításhoz való hozzáállás a tantárgyhoz való hozzáállás a tananyaghoz való hozzáállás fellépés, megjelenés hangnem, stílus, kapcsolat a tanulókkal a figyelem és a fegyelem fenntartása a tanári figyelem terjedelme a tanulók megismerő képességeihez való igazodás objektivitás a tanulói értékelésben Óratervezés minősége az óraszám, a téma és a tanmenet kapcsolata órai célok egyértelműsége órai célok megválasztásának indokoltsága megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése a feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége feladattípusok változatossága, egyensúlya munkaformák változatossága, egyensúlya idő-gazdálkodás a tanítási anyagok/eszközök előkészítettsége A tanítás minősége óravezetés, a munka szervezése, átmenetek a fázisok között az óra lendülete az egyes óraelemek/feladatok lebonyolítása a szemléltető eszközök használata a kérdések, utasítások világossága magyarázatok érthetősége, színessége kérdezési technikák/kommunikáció a tanulókkal a tanulók bevonása a munkába a tanulók hibáinak kezelése a kitűzött célok megvalósítása a tanulók munkájának értékelése a váratlan helyzetek kezelése az óra hangulata, munkalégkör a tanulók motiválása Átlag: Értékelés: A = kiváló/átlagon felüli B = maradéktalanul jó, de nem rendkívüli C = lehetne jobb D = gyenge, de nem teljesen elfogadhatatlan E = nagyon gyenge, elfogadhatatlan X = itt most nem megállapítható/nem tudom megítélni Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10

11 Megjegyzések: 2. sz. mellélet: TANULÓI KÉRDŐÍV Kérem, hogy őszinte véleményeddel töltsd ki az elektronikus kérdőívet! Válaszaidnál a következő értékeléseket alkalmazd: A = az állítással maradéktalanul egyetértek B = az állítással jórészt egyetértek C = az állítással többnyire nem értek egyet D = az állítással egyáltalán nem értek egyet Melyik osztályba jársz: Az értékelt tanár neve: Kérdés Ez a tanár véleményem szerint szakmailag jól felkészült jól tudja átadni az ismereteit jól tud fegyelmet tartani látszik, hogy szeret tanítani meg tudja szerettetni a tantárgyát a tanulókkal az órákra pontosan érkezik, és pontosan fejezi be őket az órákra felkészülten érkezik a foglalkozási időt a tananyaggal kitölti jó hangulatúak az órái érdekes és/vagy hasznos órai feladatokat alkalmaz ritkán hiányzik sokat követel a tanulóktól, de lehet teljesíteni a követelményeit a házi feladatok mennyisége teljesíthető a házi feladatok megoldását megbeszéli a tanulókkal a számonkérésben igazságos és kiszámítható a dolgozatokat két héten belül kijavítja a diákokat partnerként kezeli a munkában; véleményüket kikéri, meghallgatja nem kivételez senkivel a diákokra egyénileg is odafigyel teljesen kiszámítható olyan ember, akitől nem csak tanulási ügyben kérhetek tanácsot egy kiváló tanár kiváló tanár; az iskola büszke lehet rá akár a példaképem is lehetne teljesen egyetért Értékelés jórészt egyetért többnyire nem ért egyet egyáltalán nem ért egyet Megjegyzés: Ez a kérdőív elektronikusan kerül rögzítésre, melynek eredményeként az értékelt pedagógus nevét és a dátumot nem a diáknak kell megadnia, hanem készen kapja. A program az értékelés helyére csak betűt tud beírni, amit a program később automatikusan átkonvertál és átlagol. Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 11

12 3. sz. mellélet: ÖNÉRTÉKELŐ LAP A kérdőív elektronikusan töltendő ki, ezért a mintában nem hagyunk helyet a válasznak! Név: Dátum: Kérdés + Van-e valamilyen posztgraduális képesítése vagy részt vesz-e jelenleg ilyen képzésben? Ha igen, részletezze! volt-e, vagy jelentkezett-e akkreditált továbbképzésre az elmúlt két év során? Ha igen, mire? Milyen órarenden kívüli, bérezéssel nem járó iskolai szintű feladatokat látott el az elmúlt két évben? (Ünnepség, iskolai dokumentumok készítése, órarendkészítés, stb.) Milyen órarenden kívüli, iskolai szintű feladatokat látott el az elmúlt két évben? (Osztályfőnökség, szakkörök vezetése, munkaközösségvezetés, iskolai szintű ünnepélyek/rendezvények szervezése stb.) Diákjaival milyen nem órarendi tevékenységeket végzett az elmúlt két évben? (Ünnepélyek rendezése, kirándulások, színház-/mozi-/múzeum-látogatások, egyéb.) Milyen nem tanórai szakmai tevékenységben vett részt az elmúlt két évben? (Tananyagírás, vizsgáztatás, előadás konferencián, publikáció, vezetőtanári munka, továbbképzés tartása stb.) A megyei vagy országos tanulmányi versenyen értek-e el eredményt a tanulói az elmúlt két évben? (Adja meg a tanuló nevét, a verseny nevét, az elért helyezést és az évet.) Részesült-e valamilyen szakmai elismerésben, kitüntetésben az elmúlt két évben? Kapott-e valamilyen szóbeli elmarasztalást az elmúlt két évben munkafegyelemmel kapcsolatos mulasztás miatt (késés, adminisztratív teendők elmulasztása, ügyeleti kötelezettség elhanyagolása stb.)? Kapott-e az elmúlt két évben valamilyen írásbeli fegyelmi büntetést? Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 12

13 4. sz. mellélet: VÉLEMÉNYKÉRŐ LAP A kérdőív elektronikusan töltendő ki, ezért a mintában csak jelöljük a helyet a válasznak! Név: Dátum: 1. A legfontosabbal kezdve rangsorolva írja le iskolai munkájának öt leglényegesebbnek gondolt feladatát! 2. Iskolai munkájának mely területén érzi magát a legsikeresebbnek? Mely területeken tudta javítani iskolánk színvonalát? 3. Megítélése szerint egyénileg milyen területeken fejlődött legtöbbet az utóbbi két évben? 4. Van-e olyan területe az iskolai munkának, ahol javítani szeretne a teljesítményén? Milyen segítségre vagy feltételekre lenne szüksége ahhoz, hogy ez megtörténhessen? 5. Melyek azok a tényezők, amelyek akadályozzák, hogy pedagógiai munkája igazán magas színvonalú vagy hatékony legyen? 6. Mely erőssége, szakismerete, képessége nem hasznosul kellően az iskolában? 7. Az iskola egészének mely területeken lenne leginkább szüksége javulásra? 8. Ha az iskola szabadon felhasználható, egyszeri húszmillió forinthoz jutna, milyen iskolai célra fordítaná az összeget? 9. Ha az iskola szabadon felhasználható, havonta rendelkezésre álló kétmilliós összeghez jutna, mire fordítaná ezt a pénzt? 10. Milyen feladatokat végzett team-munkában kollégáival az elmúlt két évben? 11. Mely feltételek javítanák a kollégáival végzett csoportmunka hatékonyságát? 12. Milyen, a kollégái által szervezett rendezvényen vett részt az elmúlt két évben? 13. Az előző pontban felsoroltak közül melyik nyerte el leginkább a tetszését? 14. Egyéb észrevételek, javaslatok: Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 13

14 5. sz. mellélet: Név: ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ LAP 1. AZ ÓRALÁTOGATÁSOK EREDMÉNYE a. KIEMELKEDŐEN JÓ TERÜLETEK Pont b. FIGYELMET IGÉNYLŐ TERÜLETEK 2. A TANULÓI KÉRDŐÍVEK EREDMÉNYE a. KIEMELKEDŐEN JÓ TERÜLETEK b. FIGYELMET IGÉNYLŐ TERÜLETEK 3. AZ EGYÉB TERÜLETEK ÉRTÉKELÉSE a. KIEMELKEDŐEN JÓ TERÜLETEK b. FIGYELMET IGÉNYLŐ TERÜLETEK 4. EGYÉNI CÉLOK AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐRE 5. MEGJEGYZÉSEK Tata, 201_. érintett pedagógus felmérésvezető felmérésben résztvevő felmérésben résztvevő Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 14

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2010

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2010 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax: 23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák

Visszajelző kérdőív Fogadd el, fogadj el! Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. október 9 december

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Minőségi értékelő lapok 2011.01.18. Szélső értékek: Átlag: 1,07 A vezetés véleménye: Javaslat: 1-1,4 (egy éve 1-1,35)

Minőségi értékelő lapok 2011.01.18. Szélső értékek: Átlag: 1,07 A vezetés véleménye: Javaslat: 1-1,4 (egy éve 1-1,35) Pedagógus teljesítmény- értékelés 2010 1. A tanított csoportok átlaglétszáma (szorzó:1-1,5): 1,5): Példa az értelmezésre: A B C D E F G E osztály, csoport óraszám létszám országos átlag Eltérés (C-D) súlyozott

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Minőségi kör Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 1Tim 1,12 Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője.

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője. TÁMOP3.1.5/1220120001 képzés támogatása A szaktanácsa folyamat részletes lépései, dokumentumai 1. BEJELENTKEZÉS, OKTATÁSKUTATÓ TÁJÉKOZTATÁS, ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET DOKUMENTUMOK KÜLDÉSE ÉS KÉRÉSE A szaktanácsadás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Hatály: 2012. XI. 27-2014. XII. 2. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Budapest 2012. PREAMBULUM A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

A mentori rendszer működésének leírása

A mentori rendszer működésének leírása 1. sz. melléklet A mentori rendszer működésének leírása (kiegészítés az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program szervezeti felépítéséhez) Bevezetés Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program eredményességének

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Érvényes: 2013. november 11. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0524 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Bevezetés A Iskolája a referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony kezelése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

kidolgozásával felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

kidolgozásával felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 2007. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva Igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Készítette: Horgos Vilmos Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A szabályzat

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink Intézményi stratégia az OKM eredményeinek hasznosításához Belső mérési-értékelési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, mint munkáltató,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú, többször módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu GYAKORNOKI

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A szakaszzáró vizsga szabályzata és mellékletei

A szakaszzáró vizsga szabályzata és mellékletei Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az

Részletesebben