Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium"

Átírás

1 Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A tanári teljesítményértékelés belső szabályai OM azonosító: Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1

2 Tartalomjegyzék TARTALOM Bevezetés 3 A belső mérési rendszerrel szembeni elvárások 3 A szabályzat elfogadása, módosítása 4 A felmérés alapja 4 A felmérés prioritásai 4 A felmérést végzők köre 4 A felmérést végzők feladatai 5 A felmérés folyamata 5 A felmérés dokumentumai 6 Az óralátogatási lap 6 A tanulói kérdőív 7 Az önértékelő lap 7 A véleménykérő lap 7 Az összegző beszélgetés és az értékelési összesítő lap 8 A felmérés során keletkezett dokumentumok kezelése 8 A felmérés során megismert adatok felhasználása 8 Az érintett tanár 8 A munkaközösség-vezető 9 A munkáltató 9 Tantestületi elfogadó határozat 9 Mellékletek 10 ÓRALÁTOGATÁSI LAP 10 TANULÓI KÉRDŐÍV 11 ÖNÉRTÉKELŐ LAP 12 VÉLEMÉNYKÉRŐ LAP 13 ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ LAP 14 Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2

3 Bevezetés Az oktatási rendszer átalakulása, valamint a pedagógus életpálya modell bevezetése nemcsak kényszer, de lehetőség is. A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tantestülete élni kíván e lehetőséggel. Célunk, hogy a belső mérési, értékelési rendszer az alkalmazott ISO minőségirányítási rendszerrel együtt az oktatás színvonalát emelje. Egyben nyújtson segítséget a felkészülésben, melynek eredményeként kollégáink mihamarabb teljesíthetik a Pedagógus II, illetve Mesterpedagógus kategóriákba lépés feltételeit. A belső mérési, értékelési rendszer igyekszik figyelembe venni, hogy a pedagógus mind emberileg, mind szakmailag folyamatosan fejlődik. Munkáját állandóan változó emberi (szülői, tanulói) körülmények között kell végeznie. Az ilyen összetetten változó feltételekre tökéletes standard kidolgozása nem lehetséges. Az országban a földrajzilag és gazdaságilag eltérő környezetben működő intézményekben látszólag nagyon eltérő színvonalú oktatás folyik. A látszólagosság oka, hogy a jelen értékelési rendszerek jellemzően nem mutatják ki, hogy a szakközépiskolában és szakiskolában tanulók mekkora fejlődésen mennek keresztül úgy nevelési, mint kulturális, tanulmányi és szakmai területen. A meglévő mérések döntően nem az adott intézményben elért hozzáadott értéket mutatják ki, hanem az adott tanuló és oktatási intézmény szintjét a nagyobb földrajzi egységek vagy intézmény-hálózatok szintjéhez. Jelen mérési rendszerünkkel fejleszteni szeretnénk saját munkánkat. Szeretnénk felkészülni a pedagógus életpálya minősítési rendszerére, továbbá be kívánjuk mutatni azt a hozzáadott értéket, mely pedagógusaink munkájának eredménye. Ezzel együtt fel kívánjuk tárni saját magunknak a problematikus területeket, s meg kívánjuk határozni a kezelésükhöz szükséges reális célokat. A belső mérési rendszerrel szembeni elvárások Iskolánk az egészen kis településektől a városokig mindenhonnan fogad diákokat. Így az iskola a társadalmi, gazdasági környezete sokrétű. Emellett a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összetett nevelési-oktatási feladatokat lát el. Szakközépiskolában az érettségire való felkészítés mellett szakmai ismeretek átadására kerül sor. A szakiskolai képzésben az általános alapműveltség mellett szakmai képzés folyik, míg a szakképzésben egy-egy szakma alapfogásait sajátítják el diákjaink, többnyire duális képzés keretében. Tehát ezekben az iskolatípusokban eltérő előképzettségű és korú diákok eltérő szintű képzése és nevelése valósul meg. A kollégiumban pedig az ugyancsak eltérő (14-21 éves) korosztály különböző életkori sajátosságú nevelése az elsődleges feladat. Fentiekből látható, hogy az összetett iskola eltérő, mégis egységes értékelési szempontokat követel meg. Ennek következménye, hogy a belső mérési rendszer is sokrétű, összetett. Mindezekkel együtt a mérés, értékelés fő elvei megegyeznek: A felmérést az érintett pedagógus és az intézményvezető, illetve általa megbízott együtt végzi Az érintett pedagógus a felmérésben keletkezett minden dokumentumot megismerhet A felmérés a fejlesztést szolgálja, ezért problémafeltáró jellegű Figyelembe veszi a többféle feladatellátásban való részvételt Figyelembe veszi az egyéni sokoldalúságot úgy, hogy közben méltányolja a körülményeket A pedagógusnak segít a lehetséges fejlődési irányok keresésében úgy, hogy a tényleges iránymeghatározását az egyénre bízza Az ismétlődő felmérések lehetővé teszik a tényleges fejlődés kimutatását A felmérés idő-, és munkaigénye törekszik a minimálisra A felmérés az iskola költségvetését nem terheli Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3

4 Adjon útmutatást az intézmény vezetésének a tárgyi feltételekkel kapcsolatos problémák azonosítására Segítse elő a pedagógiai feladatok egyenletesebb eloszlását A szabályzat elfogadása, módosítása A mérés megvalósításának kiemelt szempontja, hogy ne keltsen érdekellentétet a tantestület tagjai között! Ezért a szabályzat végső tartalmának meghatározása a tantestület konszenzusán kell, hogy alapuljon, s ennek megfelelően a tantestület egészének kell elfogadnia! Az alkalmazás során felszínre kerülő módosítási, újítási javaslatok beépítésére, ezáltal a szabályzat módosítására a tantestület jogosult. A mérés alapja A mérés-értékelés alapja a Szervezeti és Működési Szabályzat, melynek a jelen szabályzat a mellékletét képezi. A pedagógusok egyéni mérése során figyelembe kell venni a pedagógus munkaköri leírását a mérés-értékelés közösen kialakított feltételrendszerét az irattárban elhelyezett korábbi mérések megállapításait A mérés prioritásai A tanári munka komplexitása okán minden területet nem lehet egyenlő mértékben vizsgálni. Ezért tantestületünk az alábbi prioritásokat határozta meg: a pedagógus tanórai oktató-nevelő munkájának megismerése; a pedagógus tanórán kívüli iskolai tevékenységének értékelése; a pedagógus képzettségének és felkészültségének értékelése; a pedagógus által oktatott tanulók kiemelkedő tanulmányi eredményeinek értékelése; a pedagógus által oktatott felzárkóztatásra szoruló tanulók tanulmányi eredményeinek értékelése; a pedagógusteljesítmény egymást követő időszakokban tapasztalt javulásának elemzése; a pedagógus hozzáállásának és munkafegyelmének értékelése; a pedagógus tanórán/iskolán kívüli szakmai tevékenységének értékelése. Az értékelési rendszer a szakirodalom alapján leginkább áttekintendő területeket tartalmazza, melyben biztosítani kell az egységes eljárást, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartását. A mérést végzők köre A mérésre és értékelésre az intézmény vezetése által vezetett, illetve az intézmény vezetése által megbízott csoport jogosult. Az intézmény vezetése olyan, az iskolával munkaviszonyban álló szakembert bízhat meg a mérésben való részvételre, akik az adott szakiránynak megfelelő képzettséggel rendelkezik az adott szakirányban legalább 5 éves oktatói gyakorlattal rendelkezik Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4

5 a gyakorlatot hasonló korosztállyal, hasonló körülmények között szerezte. A csoport vezetője az igazgató, vagy az adott terület igazgató-helyettese. Az értékelő csoport létszáma az érintett pedagóguson kívül legalább kettő, legfeljebb négy fő. A felmérést végzők feladatai Az értékelő csoport vezetője gondoskodik a meglátogatandó csoport kiválasztásáról legkésőbb az előző munkanapon tájékoztatja a meglátogatandó pedagógust a tervezett látogatásról részt vesz a foglalkozáson megszervezi az óralátogatást követő óramegbeszélést összegyűjti és összesíti a meglátogatandó tanár teljesítményére vonatkozó adatokat (óralátogatási lap, tanulói kérdőív kiértékelése, önértékelő lap, stb.) gondoskodik az óralátogatási lap azonnali elkészítéséről átadja az óralátogatás lapot az érintett pedagógusnak megszervezi és irányítja az összegző megbeszélgetést, melyről feljegyzést készít. Az értékelő csoport tagjai szakmai tanácsaikkal, kérdéseikkel segítik a csoport vezetőjének munkáját részt vesznek az óralátogatáson és a megbeszéléseken aláírják az összesítő értékelést Az érintett pedagógus indoklással együtt tájékoztatja a látogatót az esetlegesen alkalmatlan (dolgozat, múzeumlátogatás, stb.) időpontról. Erre legfeljebb három alkalommal van lehetősége. fogadja a látogatót részt vesz az óralátogatást követő két munkanapon belül megtartott óramegbeszélésen. Ehhez előzetesen leadja az önértékelő lapot, mellyel egyidejűleg átveszi, majd áttekinti az óralátogatási lapot véleménykérő lapon ad tájékoztatást arról, hogy hogyan látja a saját iskolai helyzetét, lehetőségeit, munkakörülményeit. tanácsot kérhet és adhat a feltárt problémák kezelésére panasszal élhet az igazgatónál, ha mérés-értékelés során szabálytalanságot tapasztal vagy jogos érdekei sérülnek. a látogatás tényének és a látogatók személyének rögzítése az iskolaadminisztrációs programban A felmérés folyamata A mérés-értékelést úgy kell megszervezni, hogy minden pedagógus munkája legalább háromévenként értékelésre kerüljön. Pályakezdők esetében már az első tanév során meg kell kezdeni a segítséget. Az értékelendő kollégákat az iskolai tanévi munkarendben meg kell jelölni, hogy az ellenőrzésre ők is felkészülhessenek. Az előzőek alapján az értékelés alapját az érintettől, kollégáktól, a diákoktól és a szülőktől kapott információk biztosítják. Az információk előre megismert kérdéssorokra adott válaszokból származnak és az alábbi dokumentumokra támaszkodik: óralátogatási lap tanulói kérdőív Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5

6 önértékelő lap véleménykérő lap értékelő beszélgetés A felmérés során NEM HASZNÁLHATÓK fel azok a dokumentumok, amelyek az értékelt által nem ismert vagy a tanulói kérdőív kivételével - névtelen forrásból; amely az érintett tanár tudta nélkül keletkezett; amely nem a pedagógus szakmai munkájával kapcsolatos; amelyről nem kap tájékoztatást a pedagógus az értékelési beszélgetés előtt A felmérés dokumentumai Az óralátogatási lap Az 1. számú mellékletben található mintát az egyes munkaközösségek megvitatják, azokat a tantárgyi specialitásoknak megfelelőn kiegészítik, illetve módosítják. A látogatás során csak az íven szereplő szempontok szerint lehet értékelni úgy, hogy egy ötös skála alapján ítélik meg ez egyes kritériumokban mutatott teljesítményt: A = kiváló, átlagon felüli B = jó, de nem rendkívüli C = közepes D = gyenge, de nem elfogadhatatlan E = külön figyelmet kell rá szánni (nagyon gyenge, elfogadhatatlan) X = valamilyen okból nem értékelhető Amennyiben a valamilyen okból nem értékelhető válaszok aránya meghaladja a 25%-ot, új látogatásra van szükség. A speciális tantárgyi szempontokat a csoport munkaközösség-vezető, vagy szaktanár tagja értékeli. Az egyes minősítésekhez kizárólag az egyes feltételek, illetve az egymást követő értékelő időszakok közötti teljesítménykülönbségek szemléletessé tételének céljából utólag pontszámokat kell rendelni a következő séma szerint: A = 5 B = 3 C = 1 D = mínusz 2 E = mínusz 4 A D-s és az E-s minősítést a látogatónak (szóban az óramegbeszélés során és a lapon írásban is) indokolni kell, mégpedig az órán tapasztalt konkrétumokkal alátámasztva. Az így kapott pontszámokból a nem értékelhető szempontok kihagyásával átlagot számítunk. A tanévben keletkezett összes óralátogatási lap értékeléseiből keletkeztetett átlagokat tüntetjük fel az értékelési összesítő lapon. Ez alapján a résztvevők közösen alakítják ki a levonható következtetéseket, melyet az összesítő értékelő lapra is rávezetnek. Külön hangsúlyozzák a kiemelkedően sikeres és a még fejlesztendő területeket. Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6

7 A tanulói kérdőív A 2. számú mellékletben található kérdőíveket minden, a tanár által tanított csoportban ki kell töltetni, melyhez az anonimitás feltételeit biztosítani kell! A kérdőív kitöltése során az érintett pedagógus nem lehet jelen. A kérdőívek kitöltése történhet elektronikusan vagy ha erre az adott osztályban nincs lehetőség papír alapon. A válaszokat az óralátogatási laphoz hasonlóan, itt is kizárólag az egyes szempontok és csoportok, valamint az egymást követő értékelő időszakok közötti különbségek szemléletessé tételének céljából pontszámokat kell rendelni a következő séma szerint: A = az állítással maradéktalanul egyetértek = 5 pont B = az állítással jórészt egyetértek = 3 pont C = az állítással többnyire nem értek egyet = 1 pont D = az állítással egyáltalán nem értek egyet = mínusz 2 pont A kérdőívek kiértékelése a csoportvezető feladata. Ehhez számítógépes programot alkalmaz. Az eredményekről az érintett pedagógus visszajelzést kap csoportonkénti illetve összes csoport összesített eredménye bontásban. A tanulságokat az eredmények ismeretében elsősorban magának a tanárnak kell levonnia! Az értékelési összesítő lapra a kiemelkedően sikeres és a különösen problémás területek felsorolása és az összes lap átlagpontszámának átlaga kerül Az önértékelő lap A 3. számú mellékletben található kérdőíveket minden, az adott tanévben érintett pedagógusnak ki kell tölteni. Célja, hogy deklarálja, hogy a tantestület a konkrét tanórai tevékenységen túl milyen egyéb pedagógiai és az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket és általában milyen munkavállalói hozzáállást tart értékesnek és fontosnak, valamint rögzítse az ezeken a területeken elért eredményeket. Az önértékelési lapot az összegző beszélgetés előtt legalább egy héttel kell elkészíteni és leadni. Az értékelési beszélgetésen közösen elemzik az önértékelési lapot. A megjelölt válaszokat a tantestületi átlaghoz közösen viszonyítják. A véleménykérő lap A 4. számú mellékletben található véleménykérő lap alapvető célja az, hogy lehetőséget adjon az értékelt pedagógusnak arra, hogy átgondolja és kifejtse nézeteit saját iskolai szerepével, teljesítményével és az értékelés feltételeivel kapcsolatban; segítsen az iskolavezetésnek a szervezés hiányosságainak feltárásában és a javítás lehetőségeinek kidolgozásában; segítsen a következő időszakra vonatkozó egyéni célok kijelölésében. A véleménykérő lapot az értékelés megbeszélés előtt kell az értékeltnek kitöltenie, melyet az értékelő beszélgetésen vitatnak meg. A beszélgetés konklúzióját az összesítő értékelésben feltüntetik. Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7

8 Az összegző beszélgetés és az értékelési összesítő lap Az összegző beszélgetésre és az értékelési lap elkészítésére a mérés lezárásaként kerül sor. Az érintett pedagógus és a mérési csoport lehetőleg minden tagja részt vesz rajta. A megbeszélést a csoport vezetője moderálja. A megbeszélés jellemző menete: Áttekintik, megvitatják a következő dolgokat, majd konszenzust alakítanak ki a teljesítmény megítéléséről. A korábbi mérés értékelésben rögzített célok és feladatok megvalósulása o A tanulói kérdőív alapján született eredmények, különös tekintettel a korábbi elért eredményekhez képest, továbbá a kiemelkedően sikeres vagy problematikus területekre; o Az óralátogatási lapok alapján született eredmények, különös figyelemmel a korábban elért eredményekhez képest történt változásokra és a kiemelkedően sikeres vagy problematikus területekre; o Az önértékelő lapon szereplő területeken mutatott teljesítmények, különös figyelemmel a korábban elért eredményekhez képest történt változásokra és a kiemelkedően sikeres vagy problematikus területekre; Megvitatják a véleménykérő lapon felvetett kérdéseket; Megegyeznek a kijelölendő új egyéni célokkal kapcsolatosan, melyet az 5. számú mellékletben található összesítő lapra rávezetnek. Az összegző beszélgetést követő lehetőleg egy héten belül az elkészült összesítő lapot az érintett pedagógus és a csoport minden tagja aláírásával hitelesíti. A felmérés során keletkezett dokumentumok kezelése A felmérés során keletkezett dokumentumok közül az összesítő lapot a pedagógus személyi anyagában kell elhelyezni, s azzal együtt kell kezelni. Az érintett pedagógus kérésére a többi dokumentumot meg kell semmisíteni. A felmérési dokumentumok harmadik személynek a munkaviszony megszűnése után sem adható ki! Annak tartalmát az érintetten kívül csak az iskola vezetése valamint a felmérést végző csoport tagjai ismerhetik meg! A felmérés során megismert adatok felhasználása Az érintett tanár megismerhet minden róla gyűjtött információt és adatot, és bármikor betekinthet a róla szóló dokumentumokba; valójában elsősorban az ő felelőssége, hogy hogyan hasznosítja az értékelés tapasztalatait és mit tanul az információkból; az igazgatóhoz fordulhat a feltárt problémák megoldásával kapcsolatban, aki vagy továbbképzés engedélyezésével vagy egy mentor kijelölésével köteles segíteni; Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8

9 amennyiben az értékeléstől függetlenül valamiért elbocsátást kezdeményeznének ellene, álláspontja védelmében érvként felhasználhatja az értékelés tapasztalatait; kérheti, hogy referenciák írásakor a munkáltató használja fel az értékelésből származó információkat. A munkaközösség-vezető a tanév végén megismerheti minden, az adott munkaközösségbe tartozó tanár értékelési összesítő lapját; a felmérés során megismert információkat felhasználhatja a hatáskörébe tartozó feladatkijelöléssel kapcsolatos döntéseinek meghozatalához; A munkáltató a személyi anyagokkal együtt hozzáférhet minden tanár személyes értékelési összesítő lapjához; felhasználhatja a felmérés során szerzett információkat a tanárok beosztását érintő személyi döntések, valamint a bérezéssel és jutalmazással kapcsolatos döntések meghozatalára felhasználhatja a vizsgálat során szerzett adatokat az iskola vezetési gyakorlatának javítására (jobb munkamegosztás, az eszközök jobb elosztása, stb.) felhasználhatja a szerzett információkat a továbbképzésekkel kapcsolatos döntéseiben az összesített iskolai adatokat felhasználhatja PR/marketing célokra; Az Igazgató NEM használhatja fel viszont a vizsgálat során szerzett névszerinti, személyes adatokat és információkat érvként a fenti személyi körnél tágabb körben meghozandó döntések befolyásolására; fegyelmi eljárás kezdeményezéséhez vagy az értékeléssel összefüggésben nem álló, egyéb ok miatt indított fegyelmi eljárás során érvként a hozandó döntés befolyásolásához; elbocsátás kezdeményezéséhez; információszolgáltatási célból sem iskolán belülre, sem iskolán kívülre, kivéve referenciákhoz, a tanár kifejezett kérésére. Tantestületi elfogadó határozat A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nevelőtestülete a pedagógiai munka mérésének belső szabályait megtárgyalta. A dokumentumok kérdéseit konszenzussal alakította ki, melynek eredményeként a szabályzatot augusztus -án kelt számú határozattal a Szervezeti és Működési Szabályzattal együtt elfogadta. Tata, december 30. jegyzőkönyv vezetője Pozsgay Zoltán igazgató Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9

10 Mellékletek 1. számú melléklet ÓRALÁTOGATÁSI LAP Látogatott pedagógus neve: Látogatott csoport és a tárgy neve: Látogatott foglalkozás címe, óraszáma: Dátum: Hely: Látogató neve, beosztása: Értékelendő terület Érték Indoklás Pontérték Személyes tulajdonságok: a tanításhoz való hozzáállás a tantárgyhoz való hozzáállás a tananyaghoz való hozzáállás fellépés, megjelenés hangnem, stílus, kapcsolat a tanulókkal a figyelem és a fegyelem fenntartása a tanári figyelem terjedelme a tanulók megismerő képességeihez való igazodás objektivitás a tanulói értékelésben Óratervezés minősége az óraszám, a téma és a tanmenet kapcsolata órai célok egyértelműsége órai célok megválasztásának indokoltsága megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése a feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége feladattípusok változatossága, egyensúlya munkaformák változatossága, egyensúlya idő-gazdálkodás a tanítási anyagok/eszközök előkészítettsége A tanítás minősége óravezetés, a munka szervezése, átmenetek a fázisok között az óra lendülete az egyes óraelemek/feladatok lebonyolítása a szemléltető eszközök használata a kérdések, utasítások világossága magyarázatok érthetősége, színessége kérdezési technikák/kommunikáció a tanulókkal a tanulók bevonása a munkába a tanulók hibáinak kezelése a kitűzött célok megvalósítása a tanulók munkájának értékelése a váratlan helyzetek kezelése az óra hangulata, munkalégkör a tanulók motiválása Átlag: Értékelés: A = kiváló/átlagon felüli B = maradéktalanul jó, de nem rendkívüli C = lehetne jobb D = gyenge, de nem teljesen elfogadhatatlan E = nagyon gyenge, elfogadhatatlan X = itt most nem megállapítható/nem tudom megítélni Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10

11 Megjegyzések: 2. sz. mellélet: TANULÓI KÉRDŐÍV Kérem, hogy őszinte véleményeddel töltsd ki az elektronikus kérdőívet! Válaszaidnál a következő értékeléseket alkalmazd: A = az állítással maradéktalanul egyetértek B = az állítással jórészt egyetértek C = az állítással többnyire nem értek egyet D = az állítással egyáltalán nem értek egyet Melyik osztályba jársz: Az értékelt tanár neve: Kérdés Ez a tanár véleményem szerint szakmailag jól felkészült jól tudja átadni az ismereteit jól tud fegyelmet tartani látszik, hogy szeret tanítani meg tudja szerettetni a tantárgyát a tanulókkal az órákra pontosan érkezik, és pontosan fejezi be őket az órákra felkészülten érkezik a foglalkozási időt a tananyaggal kitölti jó hangulatúak az órái érdekes és/vagy hasznos órai feladatokat alkalmaz ritkán hiányzik sokat követel a tanulóktól, de lehet teljesíteni a követelményeit a házi feladatok mennyisége teljesíthető a házi feladatok megoldását megbeszéli a tanulókkal a számonkérésben igazságos és kiszámítható a dolgozatokat két héten belül kijavítja a diákokat partnerként kezeli a munkában; véleményüket kikéri, meghallgatja nem kivételez senkivel a diákokra egyénileg is odafigyel teljesen kiszámítható olyan ember, akitől nem csak tanulási ügyben kérhetek tanácsot egy kiváló tanár kiváló tanár; az iskola büszke lehet rá akár a példaképem is lehetne teljesen egyetért Értékelés jórészt egyetért többnyire nem ért egyet egyáltalán nem ért egyet Megjegyzés: Ez a kérdőív elektronikusan kerül rögzítésre, melynek eredményeként az értékelt pedagógus nevét és a dátumot nem a diáknak kell megadnia, hanem készen kapja. A program az értékelés helyére csak betűt tud beírni, amit a program később automatikusan átkonvertál és átlagol. Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 11

12 3. sz. mellélet: ÖNÉRTÉKELŐ LAP A kérdőív elektronikusan töltendő ki, ezért a mintában nem hagyunk helyet a válasznak! Név: Dátum: Kérdés + Van-e valamilyen posztgraduális képesítése vagy részt vesz-e jelenleg ilyen képzésben? Ha igen, részletezze! volt-e, vagy jelentkezett-e akkreditált továbbképzésre az elmúlt két év során? Ha igen, mire? Milyen órarenden kívüli, bérezéssel nem járó iskolai szintű feladatokat látott el az elmúlt két évben? (Ünnepség, iskolai dokumentumok készítése, órarendkészítés, stb.) Milyen órarenden kívüli, iskolai szintű feladatokat látott el az elmúlt két évben? (Osztályfőnökség, szakkörök vezetése, munkaközösségvezetés, iskolai szintű ünnepélyek/rendezvények szervezése stb.) Diákjaival milyen nem órarendi tevékenységeket végzett az elmúlt két évben? (Ünnepélyek rendezése, kirándulások, színház-/mozi-/múzeum-látogatások, egyéb.) Milyen nem tanórai szakmai tevékenységben vett részt az elmúlt két évben? (Tananyagírás, vizsgáztatás, előadás konferencián, publikáció, vezetőtanári munka, továbbképzés tartása stb.) A megyei vagy országos tanulmányi versenyen értek-e el eredményt a tanulói az elmúlt két évben? (Adja meg a tanuló nevét, a verseny nevét, az elért helyezést és az évet.) Részesült-e valamilyen szakmai elismerésben, kitüntetésben az elmúlt két évben? Kapott-e valamilyen szóbeli elmarasztalást az elmúlt két évben munkafegyelemmel kapcsolatos mulasztás miatt (késés, adminisztratív teendők elmulasztása, ügyeleti kötelezettség elhanyagolása stb.)? Kapott-e az elmúlt két évben valamilyen írásbeli fegyelmi büntetést? Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 12

13 4. sz. mellélet: VÉLEMÉNYKÉRŐ LAP A kérdőív elektronikusan töltendő ki, ezért a mintában csak jelöljük a helyet a válasznak! Név: Dátum: 1. A legfontosabbal kezdve rangsorolva írja le iskolai munkájának öt leglényegesebbnek gondolt feladatát! 2. Iskolai munkájának mely területén érzi magát a legsikeresebbnek? Mely területeken tudta javítani iskolánk színvonalát? 3. Megítélése szerint egyénileg milyen területeken fejlődött legtöbbet az utóbbi két évben? 4. Van-e olyan területe az iskolai munkának, ahol javítani szeretne a teljesítményén? Milyen segítségre vagy feltételekre lenne szüksége ahhoz, hogy ez megtörténhessen? 5. Melyek azok a tényezők, amelyek akadályozzák, hogy pedagógiai munkája igazán magas színvonalú vagy hatékony legyen? 6. Mely erőssége, szakismerete, képessége nem hasznosul kellően az iskolában? 7. Az iskola egészének mely területeken lenne leginkább szüksége javulásra? 8. Ha az iskola szabadon felhasználható, egyszeri húszmillió forinthoz jutna, milyen iskolai célra fordítaná az összeget? 9. Ha az iskola szabadon felhasználható, havonta rendelkezésre álló kétmilliós összeghez jutna, mire fordítaná ezt a pénzt? 10. Milyen feladatokat végzett team-munkában kollégáival az elmúlt két évben? 11. Mely feltételek javítanák a kollégáival végzett csoportmunka hatékonyságát? 12. Milyen, a kollégái által szervezett rendezvényen vett részt az elmúlt két évben? 13. Az előző pontban felsoroltak közül melyik nyerte el leginkább a tetszését? 14. Egyéb észrevételek, javaslatok: Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 13

14 5. sz. mellélet: Név: ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ LAP 1. AZ ÓRALÁTOGATÁSOK EREDMÉNYE a. KIEMELKEDŐEN JÓ TERÜLETEK Pont b. FIGYELMET IGÉNYLŐ TERÜLETEK 2. A TANULÓI KÉRDŐÍVEK EREDMÉNYE a. KIEMELKEDŐEN JÓ TERÜLETEK b. FIGYELMET IGÉNYLŐ TERÜLETEK 3. AZ EGYÉB TERÜLETEK ÉRTÉKELÉSE a. KIEMELKEDŐEN JÓ TERÜLETEK b. FIGYELMET IGÉNYLŐ TERÜLETEK 4. EGYÉNI CÉLOK AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐRE 5. MEGJEGYZÉSEK Tata, 201_. érintett pedagógus felmérésvezető felmérésben résztvevő felmérésben résztvevő Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 14