Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium"

Átírás

1 Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A tanári teljesítményértékelés belső szabályai OM azonosító: Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1

2 Tartalomjegyzék TARTALOM Bevezetés 3 A belső mérési rendszerrel szembeni elvárások 3 A szabályzat elfogadása, módosítása 4 A felmérés alapja 4 A felmérés prioritásai 4 A felmérést végzők köre 4 A felmérést végzők feladatai 5 A felmérés folyamata 5 A felmérés dokumentumai 6 Az óralátogatási lap 6 A tanulói kérdőív 7 Az önértékelő lap 7 A véleménykérő lap 7 Az összegző beszélgetés és az értékelési összesítő lap 8 A felmérés során keletkezett dokumentumok kezelése 8 A felmérés során megismert adatok felhasználása 8 Az érintett tanár 8 A munkaközösség-vezető 9 A munkáltató 9 Tantestületi elfogadó határozat 9 Mellékletek 10 ÓRALÁTOGATÁSI LAP 10 TANULÓI KÉRDŐÍV 11 ÖNÉRTÉKELŐ LAP 12 VÉLEMÉNYKÉRŐ LAP 13 ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ LAP 14 Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2

3 Bevezetés Az oktatási rendszer átalakulása, valamint a pedagógus életpálya modell bevezetése nemcsak kényszer, de lehetőség is. A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tantestülete élni kíván e lehetőséggel. Célunk, hogy a belső mérési, értékelési rendszer az alkalmazott ISO minőségirányítási rendszerrel együtt az oktatás színvonalát emelje. Egyben nyújtson segítséget a felkészülésben, melynek eredményeként kollégáink mihamarabb teljesíthetik a Pedagógus II, illetve Mesterpedagógus kategóriákba lépés feltételeit. A belső mérési, értékelési rendszer igyekszik figyelembe venni, hogy a pedagógus mind emberileg, mind szakmailag folyamatosan fejlődik. Munkáját állandóan változó emberi (szülői, tanulói) körülmények között kell végeznie. Az ilyen összetetten változó feltételekre tökéletes standard kidolgozása nem lehetséges. Az országban a földrajzilag és gazdaságilag eltérő környezetben működő intézményekben látszólag nagyon eltérő színvonalú oktatás folyik. A látszólagosság oka, hogy a jelen értékelési rendszerek jellemzően nem mutatják ki, hogy a szakközépiskolában és szakiskolában tanulók mekkora fejlődésen mennek keresztül úgy nevelési, mint kulturális, tanulmányi és szakmai területen. A meglévő mérések döntően nem az adott intézményben elért hozzáadott értéket mutatják ki, hanem az adott tanuló és oktatási intézmény szintjét a nagyobb földrajzi egységek vagy intézmény-hálózatok szintjéhez. Jelen mérési rendszerünkkel fejleszteni szeretnénk saját munkánkat. Szeretnénk felkészülni a pedagógus életpálya minősítési rendszerére, továbbá be kívánjuk mutatni azt a hozzáadott értéket, mely pedagógusaink munkájának eredménye. Ezzel együtt fel kívánjuk tárni saját magunknak a problematikus területeket, s meg kívánjuk határozni a kezelésükhöz szükséges reális célokat. A belső mérési rendszerrel szembeni elvárások Iskolánk az egészen kis településektől a városokig mindenhonnan fogad diákokat. Így az iskola a társadalmi, gazdasági környezete sokrétű. Emellett a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összetett nevelési-oktatási feladatokat lát el. Szakközépiskolában az érettségire való felkészítés mellett szakmai ismeretek átadására kerül sor. A szakiskolai képzésben az általános alapműveltség mellett szakmai képzés folyik, míg a szakképzésben egy-egy szakma alapfogásait sajátítják el diákjaink, többnyire duális képzés keretében. Tehát ezekben az iskolatípusokban eltérő előképzettségű és korú diákok eltérő szintű képzése és nevelése valósul meg. A kollégiumban pedig az ugyancsak eltérő (14-21 éves) korosztály különböző életkori sajátosságú nevelése az elsődleges feladat. Fentiekből látható, hogy az összetett iskola eltérő, mégis egységes értékelési szempontokat követel meg. Ennek következménye, hogy a belső mérési rendszer is sokrétű, összetett. Mindezekkel együtt a mérés, értékelés fő elvei megegyeznek: A felmérést az érintett pedagógus és az intézményvezető, illetve általa megbízott együtt végzi Az érintett pedagógus a felmérésben keletkezett minden dokumentumot megismerhet A felmérés a fejlesztést szolgálja, ezért problémafeltáró jellegű Figyelembe veszi a többféle feladatellátásban való részvételt Figyelembe veszi az egyéni sokoldalúságot úgy, hogy közben méltányolja a körülményeket A pedagógusnak segít a lehetséges fejlődési irányok keresésében úgy, hogy a tényleges iránymeghatározását az egyénre bízza Az ismétlődő felmérések lehetővé teszik a tényleges fejlődés kimutatását A felmérés idő-, és munkaigénye törekszik a minimálisra A felmérés az iskola költségvetését nem terheli Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3

4 Adjon útmutatást az intézmény vezetésének a tárgyi feltételekkel kapcsolatos problémák azonosítására Segítse elő a pedagógiai feladatok egyenletesebb eloszlását A szabályzat elfogadása, módosítása A mérés megvalósításának kiemelt szempontja, hogy ne keltsen érdekellentétet a tantestület tagjai között! Ezért a szabályzat végső tartalmának meghatározása a tantestület konszenzusán kell, hogy alapuljon, s ennek megfelelően a tantestület egészének kell elfogadnia! Az alkalmazás során felszínre kerülő módosítási, újítási javaslatok beépítésére, ezáltal a szabályzat módosítására a tantestület jogosult. A mérés alapja A mérés-értékelés alapja a Szervezeti és Működési Szabályzat, melynek a jelen szabályzat a mellékletét képezi. A pedagógusok egyéni mérése során figyelembe kell venni a pedagógus munkaköri leírását a mérés-értékelés közösen kialakított feltételrendszerét az irattárban elhelyezett korábbi mérések megállapításait A mérés prioritásai A tanári munka komplexitása okán minden területet nem lehet egyenlő mértékben vizsgálni. Ezért tantestületünk az alábbi prioritásokat határozta meg: a pedagógus tanórai oktató-nevelő munkájának megismerése; a pedagógus tanórán kívüli iskolai tevékenységének értékelése; a pedagógus képzettségének és felkészültségének értékelése; a pedagógus által oktatott tanulók kiemelkedő tanulmányi eredményeinek értékelése; a pedagógus által oktatott felzárkóztatásra szoruló tanulók tanulmányi eredményeinek értékelése; a pedagógusteljesítmény egymást követő időszakokban tapasztalt javulásának elemzése; a pedagógus hozzáállásának és munkafegyelmének értékelése; a pedagógus tanórán/iskolán kívüli szakmai tevékenységének értékelése. Az értékelési rendszer a szakirodalom alapján leginkább áttekintendő területeket tartalmazza, melyben biztosítani kell az egységes eljárást, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartását. A mérést végzők köre A mérésre és értékelésre az intézmény vezetése által vezetett, illetve az intézmény vezetése által megbízott csoport jogosult. Az intézmény vezetése olyan, az iskolával munkaviszonyban álló szakembert bízhat meg a mérésben való részvételre, akik az adott szakiránynak megfelelő képzettséggel rendelkezik az adott szakirányban legalább 5 éves oktatói gyakorlattal rendelkezik Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4

5 a gyakorlatot hasonló korosztállyal, hasonló körülmények között szerezte. A csoport vezetője az igazgató, vagy az adott terület igazgató-helyettese. Az értékelő csoport létszáma az érintett pedagóguson kívül legalább kettő, legfeljebb négy fő. A felmérést végzők feladatai Az értékelő csoport vezetője gondoskodik a meglátogatandó csoport kiválasztásáról legkésőbb az előző munkanapon tájékoztatja a meglátogatandó pedagógust a tervezett látogatásról részt vesz a foglalkozáson megszervezi az óralátogatást követő óramegbeszélést összegyűjti és összesíti a meglátogatandó tanár teljesítményére vonatkozó adatokat (óralátogatási lap, tanulói kérdőív kiértékelése, önértékelő lap, stb.) gondoskodik az óralátogatási lap azonnali elkészítéséről átadja az óralátogatás lapot az érintett pedagógusnak megszervezi és irányítja az összegző megbeszélgetést, melyről feljegyzést készít. Az értékelő csoport tagjai szakmai tanácsaikkal, kérdéseikkel segítik a csoport vezetőjének munkáját részt vesznek az óralátogatáson és a megbeszéléseken aláírják az összesítő értékelést Az érintett pedagógus indoklással együtt tájékoztatja a látogatót az esetlegesen alkalmatlan (dolgozat, múzeumlátogatás, stb.) időpontról. Erre legfeljebb három alkalommal van lehetősége. fogadja a látogatót részt vesz az óralátogatást követő két munkanapon belül megtartott óramegbeszélésen. Ehhez előzetesen leadja az önértékelő lapot, mellyel egyidejűleg átveszi, majd áttekinti az óralátogatási lapot véleménykérő lapon ad tájékoztatást arról, hogy hogyan látja a saját iskolai helyzetét, lehetőségeit, munkakörülményeit. tanácsot kérhet és adhat a feltárt problémák kezelésére panasszal élhet az igazgatónál, ha mérés-értékelés során szabálytalanságot tapasztal vagy jogos érdekei sérülnek. a látogatás tényének és a látogatók személyének rögzítése az iskolaadminisztrációs programban A felmérés folyamata A mérés-értékelést úgy kell megszervezni, hogy minden pedagógus munkája legalább háromévenként értékelésre kerüljön. Pályakezdők esetében már az első tanév során meg kell kezdeni a segítséget. Az értékelendő kollégákat az iskolai tanévi munkarendben meg kell jelölni, hogy az ellenőrzésre ők is felkészülhessenek. Az előzőek alapján az értékelés alapját az érintettől, kollégáktól, a diákoktól és a szülőktől kapott információk biztosítják. Az információk előre megismert kérdéssorokra adott válaszokból származnak és az alábbi dokumentumokra támaszkodik: óralátogatási lap tanulói kérdőív Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5

6 önértékelő lap véleménykérő lap értékelő beszélgetés A felmérés során NEM HASZNÁLHATÓK fel azok a dokumentumok, amelyek az értékelt által nem ismert vagy a tanulói kérdőív kivételével - névtelen forrásból; amely az érintett tanár tudta nélkül keletkezett; amely nem a pedagógus szakmai munkájával kapcsolatos; amelyről nem kap tájékoztatást a pedagógus az értékelési beszélgetés előtt A felmérés dokumentumai Az óralátogatási lap Az 1. számú mellékletben található mintát az egyes munkaközösségek megvitatják, azokat a tantárgyi specialitásoknak megfelelőn kiegészítik, illetve módosítják. A látogatás során csak az íven szereplő szempontok szerint lehet értékelni úgy, hogy egy ötös skála alapján ítélik meg ez egyes kritériumokban mutatott teljesítményt: A = kiváló, átlagon felüli B = jó, de nem rendkívüli C = közepes D = gyenge, de nem elfogadhatatlan E = külön figyelmet kell rá szánni (nagyon gyenge, elfogadhatatlan) X = valamilyen okból nem értékelhető Amennyiben a valamilyen okból nem értékelhető válaszok aránya meghaladja a 25%-ot, új látogatásra van szükség. A speciális tantárgyi szempontokat a csoport munkaközösség-vezető, vagy szaktanár tagja értékeli. Az egyes minősítésekhez kizárólag az egyes feltételek, illetve az egymást követő értékelő időszakok közötti teljesítménykülönbségek szemléletessé tételének céljából utólag pontszámokat kell rendelni a következő séma szerint: A = 5 B = 3 C = 1 D = mínusz 2 E = mínusz 4 A D-s és az E-s minősítést a látogatónak (szóban az óramegbeszélés során és a lapon írásban is) indokolni kell, mégpedig az órán tapasztalt konkrétumokkal alátámasztva. Az így kapott pontszámokból a nem értékelhető szempontok kihagyásával átlagot számítunk. A tanévben keletkezett összes óralátogatási lap értékeléseiből keletkeztetett átlagokat tüntetjük fel az értékelési összesítő lapon. Ez alapján a résztvevők közösen alakítják ki a levonható következtetéseket, melyet az összesítő értékelő lapra is rávezetnek. Külön hangsúlyozzák a kiemelkedően sikeres és a még fejlesztendő területeket. Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6

7 A tanulói kérdőív A 2. számú mellékletben található kérdőíveket minden, a tanár által tanított csoportban ki kell töltetni, melyhez az anonimitás feltételeit biztosítani kell! A kérdőív kitöltése során az érintett pedagógus nem lehet jelen. A kérdőívek kitöltése történhet elektronikusan vagy ha erre az adott osztályban nincs lehetőség papír alapon. A válaszokat az óralátogatási laphoz hasonlóan, itt is kizárólag az egyes szempontok és csoportok, valamint az egymást követő értékelő időszakok közötti különbségek szemléletessé tételének céljából pontszámokat kell rendelni a következő séma szerint: A = az állítással maradéktalanul egyetértek = 5 pont B = az állítással jórészt egyetértek = 3 pont C = az állítással többnyire nem értek egyet = 1 pont D = az állítással egyáltalán nem értek egyet = mínusz 2 pont A kérdőívek kiértékelése a csoportvezető feladata. Ehhez számítógépes programot alkalmaz. Az eredményekről az érintett pedagógus visszajelzést kap csoportonkénti illetve összes csoport összesített eredménye bontásban. A tanulságokat az eredmények ismeretében elsősorban magának a tanárnak kell levonnia! Az értékelési összesítő lapra a kiemelkedően sikeres és a különösen problémás területek felsorolása és az összes lap átlagpontszámának átlaga kerül Az önértékelő lap A 3. számú mellékletben található kérdőíveket minden, az adott tanévben érintett pedagógusnak ki kell tölteni. Célja, hogy deklarálja, hogy a tantestület a konkrét tanórai tevékenységen túl milyen egyéb pedagógiai és az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket és általában milyen munkavállalói hozzáállást tart értékesnek és fontosnak, valamint rögzítse az ezeken a területeken elért eredményeket. Az önértékelési lapot az összegző beszélgetés előtt legalább egy héttel kell elkészíteni és leadni. Az értékelési beszélgetésen közösen elemzik az önértékelési lapot. A megjelölt válaszokat a tantestületi átlaghoz közösen viszonyítják. A véleménykérő lap A 4. számú mellékletben található véleménykérő lap alapvető célja az, hogy lehetőséget adjon az értékelt pedagógusnak arra, hogy átgondolja és kifejtse nézeteit saját iskolai szerepével, teljesítményével és az értékelés feltételeivel kapcsolatban; segítsen az iskolavezetésnek a szervezés hiányosságainak feltárásában és a javítás lehetőségeinek kidolgozásában; segítsen a következő időszakra vonatkozó egyéni célok kijelölésében. A véleménykérő lapot az értékelés megbeszélés előtt kell az értékeltnek kitöltenie, melyet az értékelő beszélgetésen vitatnak meg. A beszélgetés konklúzióját az összesítő értékelésben feltüntetik. Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7

8 Az összegző beszélgetés és az értékelési összesítő lap Az összegző beszélgetésre és az értékelési lap elkészítésére a mérés lezárásaként kerül sor. Az érintett pedagógus és a mérési csoport lehetőleg minden tagja részt vesz rajta. A megbeszélést a csoport vezetője moderálja. A megbeszélés jellemző menete: Áttekintik, megvitatják a következő dolgokat, majd konszenzust alakítanak ki a teljesítmény megítéléséről. A korábbi mérés értékelésben rögzített célok és feladatok megvalósulása o A tanulói kérdőív alapján született eredmények, különös tekintettel a korábbi elért eredményekhez képest, továbbá a kiemelkedően sikeres vagy problematikus területekre; o Az óralátogatási lapok alapján született eredmények, különös figyelemmel a korábban elért eredményekhez képest történt változásokra és a kiemelkedően sikeres vagy problematikus területekre; o Az önértékelő lapon szereplő területeken mutatott teljesítmények, különös figyelemmel a korábban elért eredményekhez képest történt változásokra és a kiemelkedően sikeres vagy problematikus területekre; Megvitatják a véleménykérő lapon felvetett kérdéseket; Megegyeznek a kijelölendő új egyéni célokkal kapcsolatosan, melyet az 5. számú mellékletben található összesítő lapra rávezetnek. Az összegző beszélgetést követő lehetőleg egy héten belül az elkészült összesítő lapot az érintett pedagógus és a csoport minden tagja aláírásával hitelesíti. A felmérés során keletkezett dokumentumok kezelése A felmérés során keletkezett dokumentumok közül az összesítő lapot a pedagógus személyi anyagában kell elhelyezni, s azzal együtt kell kezelni. Az érintett pedagógus kérésére a többi dokumentumot meg kell semmisíteni. A felmérési dokumentumok harmadik személynek a munkaviszony megszűnése után sem adható ki! Annak tartalmát az érintetten kívül csak az iskola vezetése valamint a felmérést végző csoport tagjai ismerhetik meg! A felmérés során megismert adatok felhasználása Az érintett tanár megismerhet minden róla gyűjtött információt és adatot, és bármikor betekinthet a róla szóló dokumentumokba; valójában elsősorban az ő felelőssége, hogy hogyan hasznosítja az értékelés tapasztalatait és mit tanul az információkból; az igazgatóhoz fordulhat a feltárt problémák megoldásával kapcsolatban, aki vagy továbbképzés engedélyezésével vagy egy mentor kijelölésével köteles segíteni; Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8

9 amennyiben az értékeléstől függetlenül valamiért elbocsátást kezdeményeznének ellene, álláspontja védelmében érvként felhasználhatja az értékelés tapasztalatait; kérheti, hogy referenciák írásakor a munkáltató használja fel az értékelésből származó információkat. A munkaközösség-vezető a tanév végén megismerheti minden, az adott munkaközösségbe tartozó tanár értékelési összesítő lapját; a felmérés során megismert információkat felhasználhatja a hatáskörébe tartozó feladatkijelöléssel kapcsolatos döntéseinek meghozatalához; A munkáltató a személyi anyagokkal együtt hozzáférhet minden tanár személyes értékelési összesítő lapjához; felhasználhatja a felmérés során szerzett információkat a tanárok beosztását érintő személyi döntések, valamint a bérezéssel és jutalmazással kapcsolatos döntések meghozatalára felhasználhatja a vizsgálat során szerzett adatokat az iskola vezetési gyakorlatának javítására (jobb munkamegosztás, az eszközök jobb elosztása, stb.) felhasználhatja a szerzett információkat a továbbképzésekkel kapcsolatos döntéseiben az összesített iskolai adatokat felhasználhatja PR/marketing célokra; Az Igazgató NEM használhatja fel viszont a vizsgálat során szerzett névszerinti, személyes adatokat és információkat érvként a fenti személyi körnél tágabb körben meghozandó döntések befolyásolására; fegyelmi eljárás kezdeményezéséhez vagy az értékeléssel összefüggésben nem álló, egyéb ok miatt indított fegyelmi eljárás során érvként a hozandó döntés befolyásolásához; elbocsátás kezdeményezéséhez; információszolgáltatási célból sem iskolán belülre, sem iskolán kívülre, kivéve referenciákhoz, a tanár kifejezett kérésére. Tantestületi elfogadó határozat A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nevelőtestülete a pedagógiai munka mérésének belső szabályait megtárgyalta. A dokumentumok kérdéseit konszenzussal alakította ki, melynek eredményeként a szabályzatot augusztus -án kelt számú határozattal a Szervezeti és Működési Szabályzattal együtt elfogadta. Tata, december 30. jegyzőkönyv vezetője Pozsgay Zoltán igazgató Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9

10 Mellékletek 1. számú melléklet ÓRALÁTOGATÁSI LAP Látogatott pedagógus neve: Látogatott csoport és a tárgy neve: Látogatott foglalkozás címe, óraszáma: Dátum: Hely: Látogató neve, beosztása: Értékelendő terület Érték Indoklás Pontérték Személyes tulajdonságok: a tanításhoz való hozzáállás a tantárgyhoz való hozzáállás a tananyaghoz való hozzáállás fellépés, megjelenés hangnem, stílus, kapcsolat a tanulókkal a figyelem és a fegyelem fenntartása a tanári figyelem terjedelme a tanulók megismerő képességeihez való igazodás objektivitás a tanulói értékelésben Óratervezés minősége az óraszám, a téma és a tanmenet kapcsolata órai célok egyértelműsége órai célok megválasztásának indokoltsága megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése a feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége feladattípusok változatossága, egyensúlya munkaformák változatossága, egyensúlya idő-gazdálkodás a tanítási anyagok/eszközök előkészítettsége A tanítás minősége óravezetés, a munka szervezése, átmenetek a fázisok között az óra lendülete az egyes óraelemek/feladatok lebonyolítása a szemléltető eszközök használata a kérdések, utasítások világossága magyarázatok érthetősége, színessége kérdezési technikák/kommunikáció a tanulókkal a tanulók bevonása a munkába a tanulók hibáinak kezelése a kitűzött célok megvalósítása a tanulók munkájának értékelése a váratlan helyzetek kezelése az óra hangulata, munkalégkör a tanulók motiválása Átlag: Értékelés: A = kiváló/átlagon felüli B = maradéktalanul jó, de nem rendkívüli C = lehetne jobb D = gyenge, de nem teljesen elfogadhatatlan E = nagyon gyenge, elfogadhatatlan X = itt most nem megállapítható/nem tudom megítélni Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10

11 Megjegyzések: 2. sz. mellélet: TANULÓI KÉRDŐÍV Kérem, hogy őszinte véleményeddel töltsd ki az elektronikus kérdőívet! Válaszaidnál a következő értékeléseket alkalmazd: A = az állítással maradéktalanul egyetértek B = az állítással jórészt egyetértek C = az állítással többnyire nem értek egyet D = az állítással egyáltalán nem értek egyet Melyik osztályba jársz: Az értékelt tanár neve: Kérdés Ez a tanár véleményem szerint szakmailag jól felkészült jól tudja átadni az ismereteit jól tud fegyelmet tartani látszik, hogy szeret tanítani meg tudja szerettetni a tantárgyát a tanulókkal az órákra pontosan érkezik, és pontosan fejezi be őket az órákra felkészülten érkezik a foglalkozási időt a tananyaggal kitölti jó hangulatúak az órái érdekes és/vagy hasznos órai feladatokat alkalmaz ritkán hiányzik sokat követel a tanulóktól, de lehet teljesíteni a követelményeit a házi feladatok mennyisége teljesíthető a házi feladatok megoldását megbeszéli a tanulókkal a számonkérésben igazságos és kiszámítható a dolgozatokat két héten belül kijavítja a diákokat partnerként kezeli a munkában; véleményüket kikéri, meghallgatja nem kivételez senkivel a diákokra egyénileg is odafigyel teljesen kiszámítható olyan ember, akitől nem csak tanulási ügyben kérhetek tanácsot egy kiváló tanár kiváló tanár; az iskola büszke lehet rá akár a példaképem is lehetne teljesen egyetért Értékelés jórészt egyetért többnyire nem ért egyet egyáltalán nem ért egyet Megjegyzés: Ez a kérdőív elektronikusan kerül rögzítésre, melynek eredményeként az értékelt pedagógus nevét és a dátumot nem a diáknak kell megadnia, hanem készen kapja. A program az értékelés helyére csak betűt tud beírni, amit a program később automatikusan átkonvertál és átlagol. Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 11

12 3. sz. mellélet: ÖNÉRTÉKELŐ LAP A kérdőív elektronikusan töltendő ki, ezért a mintában nem hagyunk helyet a válasznak! Név: Dátum: Kérdés + Van-e valamilyen posztgraduális képesítése vagy részt vesz-e jelenleg ilyen képzésben? Ha igen, részletezze! volt-e, vagy jelentkezett-e akkreditált továbbképzésre az elmúlt két év során? Ha igen, mire? Milyen órarenden kívüli, bérezéssel nem járó iskolai szintű feladatokat látott el az elmúlt két évben? (Ünnepség, iskolai dokumentumok készítése, órarendkészítés, stb.) Milyen órarenden kívüli, iskolai szintű feladatokat látott el az elmúlt két évben? (Osztályfőnökség, szakkörök vezetése, munkaközösségvezetés, iskolai szintű ünnepélyek/rendezvények szervezése stb.) Diákjaival milyen nem órarendi tevékenységeket végzett az elmúlt két évben? (Ünnepélyek rendezése, kirándulások, színház-/mozi-/múzeum-látogatások, egyéb.) Milyen nem tanórai szakmai tevékenységben vett részt az elmúlt két évben? (Tananyagírás, vizsgáztatás, előadás konferencián, publikáció, vezetőtanári munka, továbbképzés tartása stb.) A megyei vagy országos tanulmányi versenyen értek-e el eredményt a tanulói az elmúlt két évben? (Adja meg a tanuló nevét, a verseny nevét, az elért helyezést és az évet.) Részesült-e valamilyen szakmai elismerésben, kitüntetésben az elmúlt két évben? Kapott-e valamilyen szóbeli elmarasztalást az elmúlt két évben munkafegyelemmel kapcsolatos mulasztás miatt (késés, adminisztratív teendők elmulasztása, ügyeleti kötelezettség elhanyagolása stb.)? Kapott-e az elmúlt két évben valamilyen írásbeli fegyelmi büntetést? Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 12

13 4. sz. mellélet: VÉLEMÉNYKÉRŐ LAP A kérdőív elektronikusan töltendő ki, ezért a mintában csak jelöljük a helyet a válasznak! Név: Dátum: 1. A legfontosabbal kezdve rangsorolva írja le iskolai munkájának öt leglényegesebbnek gondolt feladatát! 2. Iskolai munkájának mely területén érzi magát a legsikeresebbnek? Mely területeken tudta javítani iskolánk színvonalát? 3. Megítélése szerint egyénileg milyen területeken fejlődött legtöbbet az utóbbi két évben? 4. Van-e olyan területe az iskolai munkának, ahol javítani szeretne a teljesítményén? Milyen segítségre vagy feltételekre lenne szüksége ahhoz, hogy ez megtörténhessen? 5. Melyek azok a tényezők, amelyek akadályozzák, hogy pedagógiai munkája igazán magas színvonalú vagy hatékony legyen? 6. Mely erőssége, szakismerete, képessége nem hasznosul kellően az iskolában? 7. Az iskola egészének mely területeken lenne leginkább szüksége javulásra? 8. Ha az iskola szabadon felhasználható, egyszeri húszmillió forinthoz jutna, milyen iskolai célra fordítaná az összeget? 9. Ha az iskola szabadon felhasználható, havonta rendelkezésre álló kétmilliós összeghez jutna, mire fordítaná ezt a pénzt? 10. Milyen feladatokat végzett team-munkában kollégáival az elmúlt két évben? 11. Mely feltételek javítanák a kollégáival végzett csoportmunka hatékonyságát? 12. Milyen, a kollégái által szervezett rendezvényen vett részt az elmúlt két évben? 13. Az előző pontban felsoroltak közül melyik nyerte el leginkább a tetszését? 14. Egyéb észrevételek, javaslatok: Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 13

14 5. sz. mellélet: Név: ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ LAP 1. AZ ÓRALÁTOGATÁSOK EREDMÉNYE a. KIEMELKEDŐEN JÓ TERÜLETEK Pont b. FIGYELMET IGÉNYLŐ TERÜLETEK 2. A TANULÓI KÉRDŐÍVEK EREDMÉNYE a. KIEMELKEDŐEN JÓ TERÜLETEK b. FIGYELMET IGÉNYLŐ TERÜLETEK 3. AZ EGYÉB TERÜLETEK ÉRTÉKELÉSE a. KIEMELKEDŐEN JÓ TERÜLETEK b. FIGYELMET IGÉNYLŐ TERÜLETEK 4. EGYÉNI CÉLOK AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐRE 5. MEGJEGYZÉSEK Tata, 201_. érintett pedagógus felmérésvezető felmérésben résztvevő felmérésben résztvevő Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 14

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2010

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2010 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax: 23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA A TANÁRI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA A TANÁRI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA A TANÁRI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT 2006. TARTALOM: 1. Az értékelési rendszer leírása 4 A tanári teljesítmény értékelésére irányuló rendszer bevezetésének

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák

Visszajelző kérdőív Fogadd el, fogadj el! Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. október 9 december

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Minőségi értékelő lapok 2011.01.18. Szélső értékek: Átlag: 1,07 A vezetés véleménye: Javaslat: 1-1,4 (egy éve 1-1,35)

Minőségi értékelő lapok 2011.01.18. Szélső értékek: Átlag: 1,07 A vezetés véleménye: Javaslat: 1-1,4 (egy éve 1-1,35) Pedagógus teljesítmény- értékelés 2010 1. A tanított csoportok átlaglétszáma (szorzó:1-1,5): 1,5): Példa az értelmezésre: A B C D E F G E osztály, csoport óraszám létszám országos átlag Eltérés (C-D) súlyozott

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Intézményértékelés összehasonlítása és szemszögéből Képet készítette: adam44 Készítette: Bozóki Judit és minőségbiztosítási

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

az alkalmazotti közösség a szeptember 20-i értekezleten

az alkalmazotti közösség a szeptember 20-i értekezleten A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Készítette: Jóváhagyta: Hatályos: Érvényes: Fernengel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8

STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8 STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8 AMI TOVÁBBRA SEM VÁLTOZOTT az alapelvek és a célok; az ellenőrzés, értékelés szereplői;

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A Intézmény neve és címe: Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 031202 PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Az Önkormányzati Minőségirányítási Program alapján a Pedagógus

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 1Tim 1,12 Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása A közoktatási intézmény megnevezése IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola Tagintézménye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Minőségi kör Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

A fenti módosításoknak megfelelően IMIP-ünk az alábbiakban módosul.

A fenti módosításoknak megfelelően IMIP-ünk az alábbiakban módosul. Intézményi Minőségirányítási Programunk módosítását a többször módosított a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 199. évi XXXIII. Törvény (Kjt) 009. január 1-jei módosítása, illetve a Közoktatási Törvény

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

-1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

-1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai -1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai -2- Tartalom Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai... 3 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)... 3 Az ellenőrzés célja... 3 Az

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Tapasztalatok sok szemszögből 1. A tantárgygondozó szaktanácsadás első tapasztalatai alapján történő átdolgozása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre

Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre Általános adatok Az intézmény neve és székhelye: Program megnevezése: című, TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 jelű pályázat Mentor neve: Mentor adóazonosító

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról 2016.09.01. NOS SZABÁLYZAT A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4646 EPERJESKE, KOSSUTH UTCA 74. 0 A nevelőtestület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Hatály: 2012. XI. 27-2014. XII. 2. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Budapest 2012. PREAMBULUM A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője.

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője. TÁMOP3.1.5/1220120001 képzés támogatása A szaktanácsa folyamat részletes lépései, dokumentumai 1. BEJELENTKEZÉS, OKTATÁSKUTATÓ TÁJÉKOZTATÁS, ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET DOKUMENTUMOK KÜLDÉSE ÉS KÉRÉSE A szaktanácsadás

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben