Hungarológiai Értesítő XI. évfolyam 1 2. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarológiai Értesítő 1989. XI. évfolyam 1 2. szám"

Átírás

1 Hungarológiai Értesítő XI. évfolyam 1 2. szám

2

3 * Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata XI. évfolyam 1 2. szám Felelős szerkesztő: Jankovics József

4 Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata XI. évfolyam 1-2. szám Szerkesztőbizottság Ilia Mihály Kosa László Szépe György Felelős szerkesztő: Jankovics József A szerkesztésben részt vesznek: Molnár Ildikó, Nyerges Judit Szerkesztőség: Budapest I., Országház u / Telefon: , , 126-os mellék Postacím: Budapest, Pf Az ismertetésre szánt kiadványokat szerkesztőségünk címén Jankovics József nevére kérjük megküldeni. Megjelent a Kulturális és Történelmi Emlékeink Feltárása, Nyilvántartása és Kiadása Kutatási Program támogatásával.

5 TARTALOM Bibliográfiák A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke 7 A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, A magyar néprajztudomány bibliográfiája, A hungarológia hírei Tudományos ülések, konferenciák Mikes Kelemen-emlékünnepség Háromszéken 285 Tárgyak és ereklyék, tények és legendák. Kultuszkutató konferencia a Petőfi Irodalmi Múzeumban 287 Vallási néprajz Sepsiszentgyörgyön 293 Műhelyek Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 294 Kriza János Néprajzi Társaság 297

6

7 A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke AAPNy 11/D AAPSz AEthn AF AFT AGHR Agrármuzf AgrártörtSz AHét AHist AHistArt AHistLittüSzeg A Könyv Akzente Álba Regia Alf Alftan ALH ALing ALitt AntTan ÁNyT AOH AranyJMúzK AranyTársÉvk Arcadia Arkánum Arrabona ArsHung Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis (Nyíregyháza) Acta Academiae Pedagogicae Szegediensis. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei (Szeged) Acta Ethnographica Academiae Scientia- rum Hungaricae (Budapest) Anuarul de Folclor (Cluj-Napoca) Angol Filológiai Tanulmányok (Debrecen) The Agricultural History Review (Canterbury) Agrármuzeológiai füzetek (Budapest) Agrártörténeti Szemle (Budapest) A Hét (Bucure ti) Acta Historica (Budapest) Acta Históriáé Artium (Budapest) Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum (Szeged) A Könyv (Budapest) Akzente (München) Álba Regia (Székesfehérvár) Alföld (Debrecen) Alföldi tanulmányok (Debrecen) Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Analecta Linguistica (Budapest-Amsterdam) Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Antik Tanulmányok (Budapest) Általános Nyelvészeti Tanulmányok (Budapest) Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Az Arany János Múzeum Közleményei (Nagykőrös) Az Arany János Társaság Evkönyve (Nagykőrös) Arcadia (West Berlin-New York) Arkánum (Silver Spring, Md.^) Arrabona. A Győri Múzeum Evkönyve (Győr) Ars Hungarica (Budapest)

8 ArtNews Arta ArtesPop Ásványgyfigy AU-Bud-H AU-Bud-L AUSz-SEL Autó-Motor Bányász.kohászL BarHelytörtír BarK táros BarMűv BBÁMÉ BE Bécsi Napló BeitrágezurEthn BékésiÉ BHH BLÉ BMÉ BMEMarxLenKözl BMMK BMűv BNF Bolletino d'informazione Borgazd BorsSz BölgE BölgEtn Bőr-cipőtech Art News (New York) Arta (Bucure ti) Artes Populares (Budapest) Ásványgyűjtő figyelő (Budapest) Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica (Budapest) Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica (Budapest) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Linguistica (Szeged) Autó-Motor (Budapest) Bányászati és Kohászati Lapok (Budapest) Baranyai helytörténetírás (Pécs) Baranyai Könyvtáros (Pécs) Baranyai Művelődés (Pécs) Béri Balogh Ádám Múzeum Evkönyve (Szekszárd) Balkansko ezikoznanie (Lingustique balkanique) (Sofija) Bécsi Napló (Wien) Beitráge zur Ethnomedizin, Ethnobotanik und Ethnozoologie (Zürich) Békési Élet (Békéscsaba) Balassagyarmati Honismereti Híradó (Balassagyarmat) Borsodi Levéltári Évkönyv (Miskolc) A Bihari Múzeum Évkönyve (Berettyóújfalu) A Budapesti Műszaki Egyetem Marxista- Leninista Intézetének Közleményei (Budapest) A Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Békéscsaba) Borsodi Művelődés (Miskolc) Beitráge zur Namenforschung. Neue Folge (Heidelberg) Bolletino d'informazione (Roma) Borgazdaság (Budapest) Borsodi Szemle (Miskolc) Bölgarski ezik (Sofija) Bölgarskaja Etnografija (Sofija) Bőr- és cipőtechnika (Budapest)

9 9 BpNépművelő BpNevelő BpRundschau BSL Budapest BurgHbí BücherUng BVU CAH Carpatobalcanica Cesky Lid CintRom CLing Comrnentaire Confessio Ctenar CTSzKMKÉ Cumania Curare Csallóköz CsMHHír CSMMH CsongrádmKtárs Debrecen DélMo Délszig Demos Diakonia Die Bühne Die Presse Die Zeit DissEthn DLZ DMÉ DMMÉ Budapesti Népművelő (Budapest) Budapesti Nevelő (Budapest) Budapester Rundschau (Budapest) Bulletin de la Société Linguistique de Paris (Paris) Budapest (Budapest) Burgenlándische Heimatblátter (Eisenstadt) Biicher aus Ungarn (Budapest) Beitráge zur Volkskunde der Ungarn-deutschen (Budapest) Communicationes Archaeologiae Hungáriáé (Budapest) Carpatobalcanica (Bratislava) Cesky Lid (Praha) Cintarea Romaniei (Bucure ti) Cercetári de Lingvistica (Cluj-Napoca) Comrnentaire (Paris) Confessio (Budapest) Ctenar(Praha) A Ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör Értesítője (Cegléd) Cumania, Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei (Kecskemét) Curare (Heidelberg) Csallóköz (Dunajské Streda) Csongrád Megyei Honismereti Híradó (Szeged) Csallóközi Múzeum. Múzeumi Híradó. (Dunajské Streda) Csongrád Megyei Könyvtáros (Hódmezővásárhely) Debrecen (Debrecen) Délmagyarország (Szeged) Délsziget (Hódmezővásárhely) Demos (Berlin) Diakonia (Budapest) Die Bühne (Wien) Die Presse (Wien) Die Zeit (Hamburg) Dissertationes Ethnographicae (Budapest) Deutsche Literaturzeitung für Kritik der Internationalen Wissenschaft (Berlin) A Debreceni Déri Múzeum Evkönyve (Debrecen) Dunamenti Múzeumi Értesítő (Komárno)

10 10 DocEthn Doxa DSZ Dunakanyar Dunatáj É ÉA Echinox EEQ ÉFOu EgyÉ Együtt EgyL Él EJSIM Eletünk EMÉ Ének-Zene-Tan ÉpSz Eszak-Magyaro ÉT Ethn EthnEuropaea Ethnology Ethnom Ethnomus EvÉ Évszak Ezredvég FA Fabula Falu FejérmKtáros FilKözl Filmkult FilmV FMJ FMűszél Documentatio Ethnographica (Szolnok) Doxa (Budapest) Debreceni Szemle (Debrecen) Dunakanyar (Budapest) Dunatáj (Szekszárd) Évkönyv. Horvátországi Magyarok Szövetsége (Osijek) Édes Anyanyelvünk (Budapest) Echinox (Cluj-Napoca) East European Quarterly (Boulder, Co.) Études Finno-Ougriennes (Paris) Egyetemi Élet (Debrecen) Együtt (Szolnok) Egyetemi Lapok (Budapest) Élet és Irodalom (Budapest) Ethnografija Juznih Slavena u Madarskoj (Budapest) Életünk (Szombathely) Az Egri Múzeum Évkönyve (Eger) Az Ének-Zene Tanítása (Budapest) Építésügyi Szemle (Budapest) Észak-Magyarország (Miskolc) Élet és Tudomány (Budapest) Ethnographia (Budapest) Ethnologia Europaea (Göttingen) Ethnology. An International Journal of Cultural and Social Anthropology (Pittsburgh, Pa.) Ethnomedizin. Zeitschrift für interdisziplinare Forschung (Hamburg) Ethnomusicology (Ann Arbor, Mich.) Evangélikus Élet (Budapest) Évszak. A Magyar írók Szövetségének tájékoztatója (Budapest) Ezredvég (Budapest) Folklór Archívum (Budapest) Fabula (West Berlin-New York) A falu (Budapest) Fejér megyei Könyvtáros (Székesfehérvár) Filológiai Közlöny (Budapest) Filmkultúra (Budapest) Filmvilág (Budapest) Folk Music Journal (London) Fejér Megyei Műszaki Élet (Székesfehérvár)

11 11 Fo Foaia Nostra FoktSz Fol-P-L FolHist FoliaArch Fotóm FöldrÉ FöldrK FSzM FUF FUM FUS FVL Gazdálkodás GSdellaLI Hajdú-BihariN Halászat Határ Ház és ember SzNMK HB1VK H-BMLÉ Hel Hét 7Nap HevSz Híd História HK HMÉ HÓMÉ Homokrózsa Honism Honismmell Horizont HS HungErt Forrás (Kecskemét) Foaia No tra (Budapest) Felsőoktatási Szemle (Budapest) Fólia practico-linguistica (Műszaki Egyetem, Budapest) Fólia Historica (Budapest) Fólia Archaeologica (Budapest) Fotóművészet (Budapest) Földrajzi Értesítő (Budapest) Földrajzi Közlemények (Budapest) Film, Színház, Muzsika (Budapest) Finnisch-ugrische Forschungen (Helsinki) Finnisch-ugrische Mitteilungen (Hamburg) Fenno-Ugrica Suecana (Uppsala) Forschungen zur Volks- und Landeskunde (Bucuresti) Gazdálkodás (Budapest) Giornale Storico della Letteratura Italiana (Turin) Hajdú-Bihari Napló (Debrecen) Halászat (Budapest) Határ (Debrecen) Ház és ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei (Szentendre) Hessische Blátter für Volks- und Kulturforschung (Giessen) Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve (Debrecen) Helikon (Budapest) Hét (Bratislava) 7Nap (Subotica) Hevesi Szemle (Eger) Híd (Növi Sad) História (Budapest) Hadtörténeti Közlemények (Budapest) A Hajdúsági Múzeum Évkönyve (Hajdúböszörmény) A Hermán Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) Homokrózsa (Szeged) Honismeret (Budapest) A Honismeret melléklete (Budapest) Horizont (Székesfehérvár) Hungárián Studies (Budapest) Hungarológiai Értesítő (Budapest)

12 12 HungKözl HungPEN IF Ifjúkomm IFR IgSzó ^ IgSzóEvkönyve IM Inosztrannaja Literatura ínyt Iródia IrodUjs Iskusstvo ISz It ItK Itt-Ott JAF Jászk JC Je Jel-Kép JFR JfV JFVlied JfVuK JL JÖV JPMÉ JPrag Karikázó KárpátilgSzó Katarzis KatSz KatSzó KEK Keletkut Kelet-M agy aro KépesÚjs Hungarológiai Közlemények (Növi Sad) The Hungárián P. E. N. (Budapest) Indogermanischen Forschungen (West-Berlin) Ifjúkommunista (Budapest) Internationale Folklóré Review (London) Igaz Szó (Tirgu Mures.) Az Igaz Szó Évkönyve (Tirgu Mure ) Ifjúsági Magazin (Budapest) Inosztrannaja Literatura (Moszkva) Idegen nyelvek tanítása (Budapest) Iródia (Komarno) Irodalmi Újság (Paris) Iskusstvo (Moszkva) Irodalmi Szemle (Bratislava) Irodalomtörténet (Budapest) Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest) Itt-Ott (Ada, Ohio) Journal of American Folklóré (Washington) Jászkunság (Szolnok) Jazykovedny Casopis (Bratislava) Jelenkor (Pécs) Jel-Kép (Budapest) Journal of Folklóré Research (Bloomington, Ind.) Jahrbuch für Volkskunde (Würzburg) Jahrbuch für Volksliedforschung (Berlin) Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte (Berlin) Journal of Linguistic (London) Jahrbuch des Osterreichischen Volksliedwerkes (Wien) A Janus Pannonius Múzeum Evkönyve (Pécs) Journal of Pragmatics (Amsterdam) Karikázó (Bogotá, N. J.) Kárpáti Igaz Szó (Uzsgorod) Katarzis. A Károlyi Mihály Alapítvány Evkönyve (Budapest) Katolikus Szemle (Roma) Katolikus Szó (Budapest) A Kertészeti Egyetem Közleményei (Budapest) Keletkutatás (Budapest) Kelet-Magyarország (Nyíregyháza) Képes Újság (Budapest)

13 13 KerMagv Kilátó KisÉ KjK KMNF KodálylntÉvk Kom árommkt áros Kor KorÉvk Kort Kóta Könyv és Nev Könyvvilág KözművF Köznevelés KöznevEvk Kr KS KtáriF Ktáros KultKöz Kwartalnik Neofilologiczny L'autre Europe L'ethnographie L'Homme et Société Lakóhelyünk Ózd Látóh Légkör Lelkipásztor Lépcsők Létünk LevéltSz Lg LIn Linguistics Lit Literarnomuzejny letopis Literatur und Kritik LK LL LR Ludové noviny Magyarország Keresztény Magvető (Cluj-Napoca) Kilátó. A Magyar Szó melléklete (Növi Sad) Kis Építő (Bratislava) Keele ja Kirjandus (Tallinn) Komárom megyei néprajzi füzetek (Tatabánya) A Kodály Intézet Evkönyve (Budapest) Komárom Megyei Könyvtáros (Tatabánya) Korunk (Cluj-Napoca) Korunk Evkönyve (Cluj-Napoca) Kortárs (Budapest) Kóta (Budapest) Könyv és Nevelés (Budapest) Könyvvilág (Budapest) Közművelődés Fejér megyében (Székesfehérvár) Köznevelés (Budapest) Köznevelésünk Evkönyve (Budapest) Kritika (Budapest) Kultúra Slova (Bratislava) Könyvtári Figyelő (Budapest) Könyvtáros (Budapest) Kultúra és Közösség (Budapest) Kwartalnik Neofilologiczny (Warszawa) L'autre Europe (Paris) L'ethnographie (Paris) L'Homme et Société (Paris) Lakóhelyünk Ózd (Ózd) Látóhatár (Budapest) Légkör (Budapest) Lelkipásztor (Budapest) Lépcsők (Timispara) Létünk (Subotica) Levéltári Szemle (Budapest) Language (Baltimore) Linguistic Inquiry (Cambridge, Mass.) Linguistics (The Hague) Literatura (Budapest) Literarnomuzejny letopis (Martin) Literatur und Kritik (Salzburg) Levéltári Közlemények (Budapest) Language Learning (Ann Arbor, Mich.) Limba romána (Bucure ti) Ludové noviny (Budapest) Magyarország (Budapest)

14 14 MaHol Mai Magazin Marxism today Matyóföld MCsvtört Medvetánc MÉpítőműv MFF MFilSz MFMÉ MGrafika MH MHÍrek MHírl MHOMK MIfj MIOKÉvk MK MKép MképesÚjs MKSz Mkut MMMK MMűhely MN MNy MNyj Mo ModNyokt MPed MPSz MSFOu MTA I. OK Mtan MTud Munka Museum Ma és Holnap (Székesfehérvár) Mai Magazin (Budapest) Marxism today (London) Matyóföld (Mezőkövesd) Mozaikok Csongrád város történetéből (Szeged) Medvetánc (Budapest) Magyar Építőművészet (Budapest) Magyar Fonetikai Füzetek (Budapest) Magyar Filozófiai Szemle (Budapest) A Móra Ferenc Múzeum Evkönyve (Szeged) Magyar Grafika (Budapest) Múzeumi Híradó (Békéscsaba) Magyar Hírek (Budapest) Magyar Hírlap (Budapest) A miskolci Hermán Ottó Múzeum Közleményei (Miskolc) Magyar Ifjúság (Budapest) Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Évkönyv (Budapest) Múzeumi Kurír (Debrecen) Mozgó Képek (Budapest) Magyar Képes Újság (Osijek) Magyar Könyvszemle (Budapest) Magyarságkutatás (Budapest) A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei (Budapest) Magyar Műhely (Paris) Magyar Nemzet (Budapest) Magyar Nyelv (Budapest") Magyar Nyelvjárások (Debrecen) Magyarország (Budapest) Modern Nyelvoktatás (Budapest) Magyar Pedagógia (Budapest) Magyar Pszichológiai Szemle (Budapest) Memoires de la Société Finno-Ougrienne (Paris) Magyar Tudományos Akadémia I. (Nyelvés Irodalomtudományok) Osztályának Közleményei (Budapest) Magyartanítás (Budapest) Magyar Tudomány (Budapest) Munka (Budapest) Museum (Paris)

15 15 Musica sacra Múzeum MúzK MúzkutCsongrádm MúzL Múzműtv Muzs Múzsák Műev Műhely Műterv Műv MűvH MV Mvízgazdálk MZene Nagyv Napj NarNov NÉ Nemzetőr Neohel Népi kult. - népi társ. Népműv Népr. és Nyelvtud NéprK Népszabadság Népszava NeueZ New Yorki Figyelő NH NHQu NMMÉ Nógrád Nógrműv NógrSz NőkL NphM NyéK NylrK Musica sacra. A Teológia melléklete (Budapest) Múzeum (Bratislava) Múzeumi Közlemények (Budapest) Múzeumi kutatás Csongrád megyében (Szeged) Múzeumi Levelek (Szolnok) Múzeumi Műtárgyvédelem (Budapest) Muzsika (Budapest) Múzsák (Budapest) Műemlékvédelem (Budapest) Műhely (Győr) Műszaki tervezés (Budapest) Művészet (Budapest) Műveltség és hagyomány (Debrecen) Mozgó Világ (Budapest) Magyar vízgazdálkodás (Budapest) Magyar Zene (Budapest) Nagyvilág (Budapest) Napjaink (Miskolc) Narodne Novine (Budapest) Névtani Értesítő (Budapest) Nemzetőr (München) Neohelicon (Budapest) Népi kultúra népi társadalom (Budapest) Népművelés (Budapest) Néprajz és nyelvtudomány (Szeged) Néprajzi Közlemények (Budapest) Népszabadság (Budapest) Népszava (Budapest Neue Zeitung (Budapest) New Yorki Figyelő (New York) Néprajzi Hírek (Budapest) The New Hungárián Quarterly (Budapest) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (Salgótarján) Nógrád (Salgótarján) Nógrádi művelődés (Salgótarján) Nógrádi Szemle (Salgótarján) Nők Lapja (Budapest) Neuphilologische Mitteilungen (Helsinki) Nyelvünk és Kultúránk (Budapest) Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Cluj-Napoca)

16 16 NyK Nyelvtudományi Közlemények (Budapest) NyPÍ Nyelvpedagógiai írások (Budapest) Nyr Magyar Nyelvőr (Budapest) NyugMság Nyugati Magyarság (Montreal) OlvNép Olvasó Nép (Budapest) OrszV Ország-Világ (Budapest) OrvH Orvosi Hetilap (Budapest) Osjecki Zbomik Osjecki Zbomik (Osijek) OSZKHír OSZK Híradó (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) OtK Orvostörténeti Közlemények (Budapest) OZ CAV/ZPrMK CAV Onomasticky Zpravodaj CAV/Zpravodaj Mistopisné Komise CAV (Praha) ÖR Österreichische Richterzeitung (Wien) Örökség Örökség (Pécs) ÖZfV Österreichische Zeitschrift für Volkskunde (Wien) Pal Palócföld (Balassagyarmat) Pártélet Pártélet (Budapest) PárttörtKözl Párttörténeti Közlemények (Budapest) Pedműh Pedagógiai műhely (Budapest) PedSz Pedagógiai Szemle (Budapest) PMHírl Pest Megyei Hírlap (Budapest) PMHKözl Pest Megyei Honismereti Közlemények (Szentendre) RádayGyÉ A Ráday Gyűjtemény Evkönyve (Budapest) Rajztanítás Rajztanítás (Budapest) RefEgyh Református Egyház (Budapest) RefLap Reformátusok Lapja (Budapest) RefSz Református Szemle (Cluj-Napoca) Revue d'histoire du Théatre Revue d'histoire du Théatre (Paris) Revue de Littérature Comparée Revue de Littérature Comparée (Paris) Revue de Etudes Sud-Est Européenne : Revue des Etudes Sud-Est Européenne (Bucure ti) Revue des Sciences Humaines Revue des Sciences Humaines (Lille) Revue Romaine d'histoire Revue Romaine d'histoire (Bucure ti) Revue Roumaine Revue Roumaine (Bucure ti) RRLing Revue Roumaine de Linguistique (Bucure ti) Ruch Literacki Ruch Literacki (Kraków) SchAfV Schweizerisches Archív für Volkskunde (Zürich-Basel) SEER The Slavonic and East European Review (London) Semiotica Semiotica (Amsterdam)

17 17 binn und í'orm Slavia Slavic Review Slavica SlavSl Slovenská Literatura SlovNár SlovPohl'ady SMK SMM Sociologus SOF Som SomHonHír SomogyiKönyvtMűhely Sonntag Soprsz SovFu Sozialismus SR SRev SSlav Staféta StatSz StUBB StudCom StudHung Stúdium StudLittDebr StudMus SUSA SüdOE-Mit Szabolcs-SzatmáriSz Szabolcs-Szatmármhelytörtír Szakmunkásnevelés Sinn und Form (Berlin) Slavia (Praha) Slavic Review (New York) Slavica (Debrecen) Slavica Slovaca (Bratislava) Slovenská Literatura (Bratislava) Slovensky Národopis (Bratislava) Slovenská Pohl'ady (Bratislava) Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) Somogy Megye Múltjából (Kaposvár) Sociologus (Berlin) Südost-Forschungen (Oldenburg-München) Somogy (Kaposvár) Somogyi Honismereti Híradó (Kaposvár) Somogyi Könyvtári Műhely (Szeged) Sonntag (Weimar-Berlin) Soproni Szemle (Sopron) Sovjetskoe finnougrovedenie (Soviet Fenno- Ugric Studies) (Tallinn) Sozialismus (Berlin) Slovenská Rec (Bratislava) Slavisticna Revija (Ljubljana) Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Staféta (Budapest) Statisztikai Szemle (Budapest) Studia Universitatis Babe -Bolyai Series Philologica (Cluj-Napoca) Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest Megye Múzeumaiból (Szentendre) Studia Hungarica (Syktyvkar) Stúdium. Acta Iuvenum Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae (Debrecen) Studia Litteraria (Debrecen) Studia Musicologica (Budapest) Suomalais-ugrilaisen seuran alkakauskirja (Journal de la Société Finno-ougrienne) (Helsinki) Südosteuropa Mitteilungen (München) Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza) Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás (Nyíregyháza) Szakmunkásnevelés (Budapest)

18 18 Száz SzB-A-Z SzegE SzegediKM Széphalom SZF SZHH SZI Szính SzínhSz Szín-Kép Szivárvány SzMMÉ SZMN SzocNev Szociológia SzSzFöld SzTKÖzl Tábortűz Tanárképz. és Tud. Táncműv TáncművDok TánctudT TanTolnamtört Tanújs TársSz TárstudKözl Teatör TechnikatörtSz Tejipar Téka Településfejlesztés Teol TermTárs TETT The AHR TheolSz Századok (Budapest) Szülőföldünk Borsod-Abaúj-Zemplén (Miskolc) Szegedi Egyetem (Szeged) Szegedi Könyvtári Műhely (Szeged) Széphalom (Sátoraljaújhely) Szabad Föld (Budapest) Szécsényi Honismereti Híradó (Szécsény) Szovjet Irodalom (Budapest) Színház (Budapest) Színházi Szemle (Budapest) Szín-Kép. A Népművelés melléklete (Budapest) Szivárvány (Chicago, 111.) Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (Szolnok) Szolnok Megyei Néplap (Szolnok) Szocialista Nevelés (Bratislava) Szociológia (Budapest) Százoldalas Szabad Föld (Budapest) A Szombathelyi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei (Szombathely) Tábortűz (Bratislava) Tanárképzés és tudomány (Budapest) Táncművészet (Budapest) Táncművészeti dokumentumok (Budapest) Tánctudományi Tanulmányok (Budapest) Tanulmányok Tolna megye történetéből (Szekszárd) Tanügyi Újság (Bucure ti) Társadalmi Szemle (Budapest) Társadalomtudományi Közlemények (Budapest) Teatör (Sofija) Technikatörténeti Szemle (Budapest) Tejipar (Budapest) Téka (Szentendre) Településfejlesztés (Budapest) Teológia (Budapest) Természet és társadalom Természet, ember, tudomány, technika (Bucure ti) The American Historical Review (Washington) Theológiai Szemle (Budapest)

19 19 TM TolnaiKtáros TörtMúzK TörtstatT Tools and Tillage TörtSz Törttan Ttáj TűzMÉ UAJb UAJbNF Úí ÚjAur ÚJÉ ÚjEmb ÚjFo Újhold-Évkönyv ÚjLátóh ÚjSymp ÚjT ÚMGy Universitas Univerzum Utunk Üzenet Vágóállat hústermelés Városép VasiSz VasmKtárÉrt VHK Viata Romineasca Vig Vil Visszhang Vlastivedny Casopis VmHT VMH Turista Magazin (Budapest) Tolnai Könyvtáros (Szekszárd) Történeti Múzeumi Közlemények (Budapest) Történeti Statisztikai Tanulmányok (Budapest) Tools and Tillage (Kjflbenhawn) Történeti Szemle (Budapest) Történelemtanítás (Budapest) Tiszatáj (Szeged) Tűzoltó Múzeum Evkönyve (Budapest) Ural-Altaische Jahrbücher (Bloomington, Ind.) Ural-Altaische Jahrbücher Neue Folge (Wiesbaden) Új írás (Budapest) Új Aurora (Békéscsaba) Új Élet (Budapest) Új Ember (Budapest) Új Forrás (Tatabánya) Újhold-Évkönyv (Budapest) Új Látóhatár (München) Új Sympozion (Növi Sad) Új Tükör (Budapest) Új Mindenes Gyűjtemény (Bratislava) Universitas (Pécs) Univerzum (Budapest) Utunk (Cluj-Napoca) Üzenet (Subotica) Vágóállat és hústermelés (Budapest) Városépítés (Budapest) Vasi Szemle (Szombathely) Vas Megyei Könyvtárak Értesítője (Szombathely) Vasi Honismereti Közlemények (Szombathely) Viata Romineasca (Bucuresti) Vigília (Budapest) Világosság (Budapest) Visszhang (Veszprém) Vlastivedny Casopis (Bratislava) Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok (Veszprém) Vas Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv (Szombathely)

20 20 VMMK Volksk Volksstimme Vság Weimarer Beitrage Wochenpresse World Literature Today Zalaigyűjt ZalaiH ZblattfB ZbSlovNármuzEtn ZDL ZenetudD ZfAA ZfBalkanologie ZfBuB ZfV Zrnúz ZPh ZSlaw Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) Volkskunt. Zeitschrift für volkstümliche Sachkultur (München) Volksstimme (Wien) Valóság (Budapest) Weimarer Beitrage (Weimar-Berlin) Wochenpresse (Wien) World Literature Today (Oklahoma) Zalai gyűjtemény (Zalaegerszeg) Zalai Hírlap (Zalaegerszeg) Zentralblatt für Bibliothekwesen (Berlin) Zbornik Slovenského Národného Muzea Etnográfia (Martin) Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (Wiesbaden) Zenetudományi Dolgozatok (Budapest) Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie (Frankfurt am Main) Zeitschrift für Balkanologie (Wiesbaden) Zeitschrift für Bibliothekwesen und Bibliographie (Frankfurt am Main) Zeitschrift für Volkskunde (Stuttgart) Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) Zeitschrift für Phonetik. Kommunikationsforschung und Wissenschaft (Berlin) Zeitschrift für Slawistik (Berlin)

21 A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1987 Összeállította: Dobó Katalin

22

23 TARTALOM Irodalomtudomány Általános rész 25 Összehasonlító irodalomtörténet, irodalmi kapcsolatok 29 Irodalomelmélet, nyelv, stílus, fordítás 33 Régi magyar irodalom 36 Felvilágosodás, reformkor 39 XIX. század II. fele 41 XX. század 43 Egyes szerzők. 48 Magyar irodalom külföldön 142 Csehszlovákia általános rész 142 egyes szerzők 144 Jugoszlávia általános rész 148 egyes szerzők 149 Románia általános rész 152 egyes szerzők 154 Szovjetunió általános rész 163 egyes szerzők 164 Egyéb országok általános rész 164 egyes szerzők ben ismertetett irodalomtörténeti müvek 169

24

25 IRODALOMTUDOMÁNY Általános rész (összefoglaló munkák, bibliográfiák, hungarológia) BAKÓ Dorottya: A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. = MKsz sz ; BAKONYI Ferencné-GÁBOR Iván: Az Allatorvostórténeti Könyvgyűjtemény régi magyar és magyar vonatkozású könyvei. [Bibliográfia] Állatorvostudományi Egyetem, Bp., (Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai 2.) BELOHORSZKY Pál: Égő rózsamáglya. [Tanulmányok.] Szépirodalmi, Bp., *Bibliografie ceskoslovenské hungaristiky za léta (Sestav. Jiri Cvetler, Richárd Prazák, Marta Romportlová.) Statni Ped. Nakl., Praha, 1986, BÍRÓ Zoltán: Vállalások és kételyek. [Tanulmányok.] Szépirodalmi, Bp., BOJTÁR Endre: Kelet-Európa vagy Közép-Európa? (1980.) = Életünk sz BORSA Gedeon: Hol tartanak a régi hungarika bibliográfiák munkálatai? = Ktáros sz BORSA Gedeon: Pótlások és igazítások a Régi Magyarországi Nyomtatványok" első két kötetéhez 6. = MKsz sz *V. BUSA Margit: Magyar sajtóbibliográfia, A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent, valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1. Sajtóbibliográfia. 2. Mutatók. OSZK, Bp., , CSAPODI Csaba-TÓTH András-VÉRTESY Miklós: Magyar könyvtártörténet. Gondolat, Bp., CSERBAK András: Kalendárium-típusok a Néprajzi Múzeum gyűjteményében. Múzsák, Bp., , [Trattner és Károlyi Nemzeti kalendáriuma évi reprintjével] DOMOKOS Péter: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és a magyar irodalom. = Kort sz

26 26 DÜMMERTH Dezső: írástudók küzdelmei. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok. Panoráma, Bp., (Utazások a múltban és a jelenben) Fejér megyei Könyvtáros. Repertórium, (Összeáll. Csaba Orsolya, Hegedűs Éva, Kisteleki Gyözöné.) Vörösmarty Megyei Könyvtár, Székesfehérvár, *Forum, szeptember augusztus. Repertórium. (Összeáll. Török Lajosné.) Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen, FRÁTER Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosai, MTA Könyvtára, Bp., (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei) FUTAKY László: A hungarika-kutatás egy jelentős kötetéről. = Szabói cs-szatmárisz sz [A Göttingische Gelehrte Anzeigen Magyarországra vonatkozó közleményei ] GÖMÖRI György: A bécsi Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. = Szivárvány 22. sz HATÁR Győző: A nemzeti hamistudat, annak áldásos nosztalgiái és áldatlan következményei. = ŰjLátóh sz HELLENBART Gyula: Mi végre írnak a magyar írók? = ŰjLátóh sz Helyünk, sorsunk és a népek barátsága Kelet-Közép-Európában. Balatonszárszó, szeptember = Confessio sz. CZINE Mihály: Helyünkről, sorsunkról KISS Gy. Csaba: Magyarságtudat és Közép-Európa VARGA Csaba: A minőségi megmaradás esélyei KOSA László: A távoli népeket összekötő népi kultúra BOLYKI János: Egyházunk törekvései a népek barátságáért a múltban - és ma *Hungarológiai Napok. Szombathely, január Az ülésszakon elhangzott előadások. (Szerk. Szalay László.) Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, írás és könyv. [Tanulmányok.] Magyar Bibliofil Társaság, Bp., (A Magyar Bibliofil Társaság évkönyve 1.) F. CSANAK Dóra: írói hagyatékok az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában BOTKA Ferenc: Magyar költők és írók kéziratai a Petőfi Irodalmi Múzeumban KARSAY Orsolya: írói és költői hagyatékok az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában SOLTÉSZ Zoltánná Juhász Erzsébet: Lappangó könyvkincseinkről HAIMAN György: Bibliofília vagy demokratikus könyvkiadás? ROZSONDAI Marianne: A magyar könyvkötőművészet múltjából HORVÁTH Hilda: Az ex libris-kultúra a századeleji Magyarországon POGÁNY György: A Magyar Bibliofil Társaság története, Jelenléti ív. A Szabolcs-Szatmári írócsoport tagjainak jelentősebb publikációi az elmúlt tíz évben, (Összeáll. Madár János.) Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Nyíregyháza, (Bibliográfiai füzetek 27.) KÁFER István: Nemzetközi hungarológiai kongresszus Bécsben. = Pal sz. 7-9.

27 KELECSÉNYI László Zoltán: Az értékek szerepe az irodalmi müvekben. (Értékelemzés és gimnáziumi irodalomtanítás.) = Mtan sz Kérdések értékről, értékelésről. = Úí sz. ALFÖLDY Jenő: Értékválság - vagy az értékelés válsága BA LASSA Péter: A kritikaírás mesterségéhez BARÁNSZKY JÓB László: Az érték-probléma CSANY1 László: Szolgálat és tanúság DOMOKOS Mátyás: ítélkezés helyett megértés KABDE- BÓ Lóránt: Széljegyzetek egy körlevélre POMOGÁTS Béla: Igent mondani SZERDAHELYI István: Nincs értékválság TANDORI Dezső: Természetes Vészét" s Összes Műve KISS Gy. Csaba: Hungarológia és Közép-Európa. = Eletünk sz [II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus] KORZENSZKY Richárd: A Biblia a magyar költészetben. = KatSz sz KOVESDI János: Vallomások és párhuzamok. Madách-Szépirodalmi, Bratislava-Bp., [Interjúk] *LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. ( köt.) A Reggel.-Székely hírmondó. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei A. sor ) MADÁR Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 8. köt. Madrid határán. Mai magyar drámák (Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei F. sor ) MARGÓCSY József: A Rétköz és a szépirodalom. = Szabolcs-SzatmáriSz sz *MASLER Jenő: Az esztergomi Népakarat repertóriuma. Tanítóképző Főiskola, Esztergom, (Kiskönyvtár 4.) MEZEY László Miklós: Világ- és magyar irodalmi archívum a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. = KönyvNev sz MISÓCZKÍ Lajos: A gyöngyösi kincses könyvház. = OlvNép sz [A ferences kolostor műemlék könyvtára] MÓZES Huba: Irodalomtörténet Magyar irodalomtörténeti vonatkozású írások válogatott bibliográfiája. = NylrK sz MURÁNYI Péter: Irodalmi bibliográfiákról - objektivitásra törekedve, de kicsit szubjektíven. = Ktáros sz NÉMETH G. Béla: Hosszmetszetek és keresztmetszetek. [Tanulmányok.] Szépirodalmi, Bp., NYERGES Judit: A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. = NyéK Tom ORDAS Iván: Történelmi tudat és hazafiság a magyar irodalomban. (Indulatos tűnődések.) = TolnaiKtáros sz PÁSZTOR Emil: Mennyire értjük klasszikus íróinkat? = Köznevelés sz. 28. _ POMOGÁTS Béla: Költészet és népiesség. Tanulmányok. Új Aurora Szerkesztősége, Békéscsaba, (Új Aurora füzetek) 27

28 28 RÉDEI Károly: Der Zweite Internationale Kongress für Hungarologie in Wien. (1.-5. September 1986.) = Österreichische Osthefte sz SIMOR András: Táncsicstól Ladányiig. [Esszék] Szépirodalmi, Bp., STAUDER Mária: Vigília repertórium, Actio Catholica, Bp., SZABÓ Ferenc: Az irodalmi hagyományápolás helyzete és megoldatlan kérdései Békés megyében. = BékésiÉ sz SZABÓ György: A Dunántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Pápa) kéziratkatalógusa előtti kéziratok. OSZK, Bp., (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 6.) SZABÓ T. Ádám: Magyarságtudományi központ Finnországban. = Honism sz. 55. SZABOLCSI Miklós-CSŰRÖS Klára: Culture nationale et bibliologie historique: une expérience hongroise. = Revue de Bibliologie Tom SZATHMÁRI István: Magyar nyelvi, nyelvészeti oktatás a külföldi egyetemeken; a hungarológiai központok lehetőségei. = NyéK Tom %. Irodalmi és művészeti kultúrszemle, (Sajtó alá rend. Szabó Ágnes.) Kossuth, Bp., [A folyóirat 1. évfolyamának reprintje] A SZÁZADOK repertóriuma (Szerk. Pamlényi Ervin.) Akadémiai, Bp., SZÉKELY András Bertalan: Hungarológiai világkongresszus Bécsben. = IJonism sz Szépirodalmi írások a Dolgozók Lapjában, Repertórium. (Összeáll. szerk. Nász János.) József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, A Tisza és az irodalom. = Híd sz. SZELI István: Elmélkedés a Tiszáról, egy réges-régi versről és a tájköltészet metamorfózisáról TOLNAI Ottó: Nézni a Tiszát - mint radikális program SEBŐK Zoltán: Hérakleitosz a Tiszán TOKAJI NAGY Erzsébet: A szombathelyi Herzan-Könyvtár. = VasiSz sz TOLDY Ferenc: A magyar költészet története. Az ősidőktől Kisfaludy Sándorig (Összeáll, szöveggond. Szálai Anna.) Szépirodalmi, Bp., TOLDY Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. A legrégibb időktől a jelen korig, rövid előadásban (Összeáll, szöveggond. Szálai Anna.) Szépirodalmi, Bp., TOLDY Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. Példatárral (Ösz szeáll. szöveggond. Szálai Anna.) Szépirodalmi, Bp., TOMIS, Karol: O hungarológii medzinárodne. = Slovenská Literatura sz TOMIS, Karol: A szlovák hungarológia irodalomtudományi ágának feladatai és problémái. = ISz sz *Unkarin kirjallisuus. Tóim. Tibor Klaniczay kirjoittajat István Nemeskürty. Suomalainen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 438.)

29 Az Útközben" repertóriuma, (Összeáll, szerk. Sipos Csaba.) Togliatti Megyei Könyvtár, Kaposvár, (Somogyi bibliográfiák 12.) VARGA Sándor: Kiegészítések a Petrik " kiadástörténetéhez. = MKsz sz VARGA Sándor: A Petrik " kiadástörténete. = MKsz sz ZIMONYI Zoltán: Irodalmi lapok, lapkísérletek Miskolcon, Miskolci társalgó, Hölgyvilág, Legyező, Miskolci szemle, Termés, Új utakon, Kohó (Széphalom). Városi Könyvtár, Miskolc, (Borsod-miskolci irodalomtörténeti füzetek 15.) 29 Összehasonlító irodalomtörténet, irodalmi kapcsolatok B.: Magyar versek - svédül. = Él sz. 8. BOGDÁN László: A rejtélyes hasonmás. Az Esti Kornél románul. = A Hét sz. 6. BOKROS Katalin: Karinthy Frigyes és Karel Capek művészi rokonsága. = Hét sz. 10. BOSNYÁK István: Lehetetlen" kapcsolatok lehetetlen" időkben. Jegyzetek a XIX. századi horvát folyóiratok magyar és magyar-horvát anyagából. (1-4.) = Híd sz ; 5. sz ; 7-8. sz ; 9. sz BOTKA Ferenc: Kassák és Gorkij. = Szí sz BOHM Orsolya: A magyar irodalom fogadtatása a bécsi folyóiratokban között. = MKsz sz BROGYÁNYI Judit: Az egyetlen szlovák hungarológus. Pozsonyi beszélgetés Rudolf Chmel irodalomtörténésszel. = Él sz. 7. CYGIELSKA, Elzbieta: Szecesszió a lengyel és a magyar irodalomban. = Úl sz Cs. D.: Magyar esszék - lengyelül. = ÚjT sz. 26. CSÁNYI László: Egy vers vándorútja Vörösmartytól Illyésig. In: Cs. L.: Égtájak utassal [Thomas Moore: Ne feledd a tért] DÁVIDHÁZI Péter: Egy irodalmi kultusz működése. = Vság sz [A Shakespeare-kultusz" kapcsán] K. DEÁK László: Grácián, bolond Grácián..." Az angol nyelvű Csáth-kötetek tanulságairól. = Úzenet sz DOMOKOS Mátyás: Ablak napjaink világirodalmára avagy a Bika - Európa hátán. In: D. M.: Átkelés, áttűnés [A Napjaink költészete és a Pegazus c. sorozatról] EMERY, George: Radnótiról angolul. = Él sz. 2. Franczia tükör. Válogatás a 19. század magyar vonatkozású francia irodalmából. (Összeáll, szerk. elő-, utószó, jegyz. Bajomi Lázár Endre.) Magvető, Bp., (Magyar hírmondó)

30 30 FUTAKY István-SCHWAM, Kristin: Die Ungarn betreffenden Beitráge in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen, MTA Könyvtára, Bp., GERA Judit: Magyar irodalom Hollandiában. = Él sz. 6. GORILOVICS Tivadar: Kosztolányi franciául. = Nagyv sz GÖMÖRI György: Angol irodalomtörténész a magyar irodalomról. = Nagyv sz [Seymour-Smith, Martin: Macmillan Guide to Modern World Literature, 1985.] GÖMÖRI György: Magyar irodalomtörténet - angolul. = Eletünk sz [Czigány Lóránt: The Oxford History of Hungárián Literatur. Oxford, Clarendon Press, 1984.] GUSZEV, Jurij Pfetrovics]: Szovremennaja vengerszkaja literatura v kontekszte literatur szocialiszticseszkih sztran Evropü. Dinamika hudozsesztvennogo konflikta. Nauka, Moszkva, Pál Hunfalvy ja suomalaiset. Kirjeitá vuositta Toimittanut Viljo Tervonen. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki, (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 197.) [Levelek ] JÁVORSZKY Béla: Költészetünk finnül. = Él sz. 6. KALMÁR Éva: Irodalmunk külföldi barátai. Hszing Van-seng. = ÚjT sz. 8. KANTOR Lajos: Szilágyi Domokos és a román költészet. = Kr sz. 2. KARIG Sára: Irodalmunk külföldi barátai. Le Xuan Giang. = ÚjT sz. 2. KAFER István: A miénk és az övék. A szlovák-magyar szellemi határok. = Kort sz ; Látóh sz KERÉNYI Imre: Csíksomlyó és a világ = FSzM sz. 6-7.; 38. sz [A Csíksomlyói passió külföldi előadásai] Egy kis ablakon bejutni a Nyugat tudatába. Beszélgetés Eva Haldimann-nal. (Riporter: Botka Ferenc.) = Ttáj sz KISS Gy. Csaba: Magyar irodalom - két lengyel folyóiratban. = Nagyv sz [Literatura na Swiecie; Akcent] KLOSS Andor: Ha az emberek olvasnak, az irodalom él. Beszélgetés Barbara Frischmuth-tal. = Műhely sz A komparatisztika kézikönyve. (Szerk. Fried István, Kovács Sándor.) JATE, Szeged, (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae) H. LUKÁCS Borbála: Összehasonlítás és összehasonlító irodalomtörténetírás ODORICS Ferenc: Az irodalomtudomány mint az összehasonlítás cselekvése SZIKLAY László: A közép- és kelet-európai irodalmak összehasonlító vizsgálatának speciális szempontjai FRIED István: Jegyzetek a kapcsolatformákról KÜRTÖSI Katalin: A kétnyelvűség fogalma és irodalmi megnyilvánulása PÁL József: Az irodalmi és képzőművészeti alkotások összehasonlításának területeiről NIE- DERHAUSER Emil: Az összehasonlító történetírás lehetőségei és korlátai KERÉNYI Ferenc: Komparatisztika és színháztörténet

31 KÖVESDI János: Dobozy Imre. Irodalmak kölcsönössége. [Interjú] In: K. J.: Vallomások és párhuzamok LENGYEL Dénes: A Kalevala párviadalai és rokonságuk. = FilKözl sz LISZTÓCZKY László: Régi Kalevala. Reguly Antal fordítástöredéke. = HevSz sz LUKÁCSY Sándor: A kinyújtott testvéri kéz politikája. Két régi vélemény a magyar-román viszonyról. = Alf sz [Deák Farkas, 1832.; Lukács Béla, 1947.] M. S.: Magyar írók franciául. = El sz. 8. [Lettre Internationale sz.] Magam törvénye szerint. Tanulmányok és dokumentumok Kassák Lajos születésének századik évfordulójára. FERENCZI László: Kassák és Cendrars BOTÁR Olivér: Kassák és az amerikai avantgárd SZABÓ Lilla: Kassák Lajos és a cseh avantgárd Magyar-portugál kapcsolatok. Tanulmányok, bibliográfia, szemelvények. (Szerk. Rózsa Zoltán. Összeáll. Lukács Laura, Rákóczi István.) ELTE, Bp., RÁKÓCZI István: A magyar-portugál recepciókutatások irodalmi részeredményei RÓZSA Zoltán: Camoes na Hungária PÁL Ferenc: Megjegyzések Greguss Gyula a Luziádák magyar fordításához RÁKÓCZI István: Egy történelmi tévedés anatómiája RÁKÓCZI István: Történeti bevezető, portugál források Budavár visszavételéről Bibliográfia MARTOS Gábor: Magyar eső -japán eső. Összehasonlító képverselemzés-kísérlet. = MV sz MIHÁLYFI Márta: Karinthy Frigyes művei külföldön. = Nagyv sz MIHÁLYFI Márta: Szabó Magda művei külföldön. = Nagyv sz MISLEY Pál: Karinthy Ferenc művei külföldön. = Nagyv sz D. MOLNÁR István: Hasonlítás és hasonlóságok. Szakaszok az 1944/ /69 közötti magyar és lengyel irodalomban. = Napj sz D. MOLNÁR István: Irodalmunk tavaly Lengyelországban. = El sz. 8. D. MOLNÁR István: Lengyel nyelvű magyar antológiák. = Nagyv sz NAGY Miklós: Szerbek és horvátok a XIX. századi magyar írók szemével. = Alf sz NAGY Miklós: Virrasztók. Katona József és a világirodalom Jókai és az osztrák szellemi élet A magyar romantikus triász és Goethe Goethe magyar utóélete a XIX. század közepén

32 32 NAGY Péter: Az irodalmak körtánca. Kölcsönhatások az irodalomban. = Nagyv sz NAVRATIL, Milán: A versfordító szomorúsága. = Kort sz Néhány szó a szavakról. Tanulmányok A mai szlovák irodalom című konferencia anyagából. Új Aurora Szerkesztősége, Békéscsaba, (Új Aurora füzetek) KAFER István: A magyar-szlovák szellemi kapcsolatok lehetőségei és kérdőjelei a mai szlovák irodalomban, különös tekintettel a történelmi regényre és drámára NÉMETH G. Béla: Közös korszak, kétféle variációval. (A magyar és az osztrák impresszionizmus és szimbolizmus előzményének és jellegének néhány vonása.) = Je sz NYÉKI Zoltán: Magyar irodalom a Lettre Internationale-ban. = ÚjT sz. 28. [ sz.] ÖRDÖGH Szilveszter: Vendégünk: Le Xuan Giang. = Él sz. 8. PÉTER László: Párhuzamos verselemzés. = Ttáj sz [Éluard: Egyetlen gondolat.; Illés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról] Hozzászólások: Somlyó György = Él sz. 4.; Péter László = Él sz. 2.; Somlyó György = Él sz. 2.; Monostory Klára = Él sz. 4.; Vargha Kálmán = Él sz. 4. POLGÁRDY Géza: Szenei Molnár zsoltárai szlovákul. = RefL sz. 4. POMOGATS Béla: Idegen tükrökben. = NyéK Tom [Külföldi költők magyar témájú versei] POP, Ion: Kenéz-versek románul. = Utunk sz. 2. [Kenéz Ferenc] PÓPA, Mircea: Az első román Madách-fordítás. = Utunk sz. 2. SÁNDOR László: József Attila ukránul. = Él sz. 10. SAUVAGEOT, Aurélien: Magyarországi élmények. = Nagyv sz SIMOR András: József Attila Latin-Amerikában. In: S. A.: Táncsicstól Ladányiig SNOPEK, Jerzy: Jóslás a te idődről. = Életünk sz [Költészetünk lengyelül] SŐTÉR István: Aurélien Sauvageot emlékei. = Fo sz SZ.: Orbán Ottó versei amerikai folyóiratokban. = Él sz. 8. SZAKOLCZAY Lajos: Találkozások. Ioan Alexán dru és Kányádi Sándor. = Kort sz SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Musil és Ottlik. = Úí sz SZIKLAY László: Együttélés és többnyelvűség az irodalomban. (Utószó Fried István.) Gondolat, Bp., (Közös dolgaink) SZIKLAY László: Vörösmarty lírája cseh nyelven. = Nagyv sz Szlavisztikai tanulmányok. Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára. (Szerk. Gregor Ferenc, Nyomárkay István.) ELTE, Bp., DOBOSSY László: Néhány észrevétel a társadalmi regényről a kelet-középeurópai irodalmakban HOLLÓS Attila: Óorosz irodalmi művek

33 magyar fordítói szemmel KÁFER István: A magyar-szlovák irodalmi kapcsolatok története PÓTH István: Kondor Lajos, egy elfelejtett irodalomközvetítő SZOPORI NAGY Lajos: Egy osztrák-magyar tintaceruza és egy finn csizmapár vándorlása a háborúban. Tersánszky Józsi Jenő és Pentti Haanpáá regényének érintkezési pontjai. = FilKözl sz SZÖRÉNYI László: A mai magyar próza - németül. = OlvNép sz M. TAKÁCS Lajos: Ady, Mikszáth, Illyés. Szépirodalmunk ukrán nyelven. = Napj sz TOMIS, Karol: A szlovák és magyar szocialista irodalom közössége. = ISz sz VADERNA József: Ambrose Bierce és Csáth Géza. Egy amerikai és egy magyar író művészetének összehasonlító vizsgálata. = Üzenet sz VÁRADI-STERNBERG János-M. TAKÁCS Lajos: A forradalom magasra fellobbant, vörös fénye. Lunacsarszkij és Petőfi. = Napj sz CS. VARGA István: A részvét, a tapintat s az ízlés égtájai". Németh László Csehov-képéről. In: A lélek tápanyagai. Tanulmányok Németh Lászlóról VARGA Lajos Márton: Bojtár Endre a közép- és kelet-európai irodalmak fogadtatásáról. [Interjú] = Könyvvilág sz. 4. VARGA Rózsa: Stanislav Kostka Neumann és a magyarok. = Ttáj sz VERŐ Gábor: Magyar-jugoszláv kulturális együttműködés. = Honism sz VÖRÖS Imre: Fejezetek XVIII. századi francia-magyar fordításirodalmunk történetéből. Akadémiai, Bp., (Modern filológiai füzetek 41.) ZÖLDHELYI-DEÁK Zs[uzsanna]: Linien der ungarischen Turgenev-Rezeption im 19. Jahrhundert. = ZSlaw sz : Esterházy-regények németül. = Mo sz : Ukrán folyóirat magyar száma. = Szí sz [Vsevit április] 33 Irodalomelmélet, nyelv, stílus, fordítás ÁGOSTON Vilmos: Az új vizualitás és a kritika. = Életünk sz ALFÖLDY Jenő: Jegenyesor. (Esszé a költészetről.) = MV sz ALFÖLDY Jenő: Verskezdés. = Él sz. 5. BALOGH F. András: Szempontok irodalomtörténeti monográfiák megítéléséhez. = Kor sz BARTA János: Ma, tegnap, tegnapelőtt. In: B. J.: A pálya végén [A líráról] BASA MOLNÁR, Enikő: The national epic as a retelling of history. = Neohel sz

34 34 BÉCSY Tamás: A cselekvés lehetősége. A drámai akció története Shakespearetől a XIX. század végéig. Magvető, Bp., BÉCSY Tamás: Mi a dráma? Akadémiai, Bp., (Kérdőjel) BÉCSY Tamás: Az ontológiai műnem-elmélet szükségességéről. = Kr sz BELOHORSZKY Pál: Égő rózsamáglya. A romantikus én-mítosz ontológiája Egy romantikaelmélet alapjai A romantika irányainak rendszeres elemzése A romantika élményszínpada BOJTÁR Endre: Irodalomelméleti elmélkedések. = Vság sz BUJDOSÓ Alpár: Néhány megjegyzés vizuális szövegek értelmezéséhez. = Életünk sz CSÍKVÁRI Gábor: A modern regény kompozíciója. = Mtan sz CSŰRI Károly: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből. Tankönyvkiadó, Bp., (Műelemzések kiskönyvtára) Irodalomtudomány, tudományelmélet, modellalkotás DOMOKOS Mátyás: Átkelés, áttűnés. A hiányzó regénykritika Üres a tábla? [Líra és kritika] FABÓ Kinga: A határon. [Esszék, tanulmányok] Magvető, Bp., (JAK füzetek 31.) A nyelv emotív funkciója Az érzelmi hatástalanítás módjai művészi szövegekben Esszé a versről és Marilyn Monroe-ról Érték és modalitás Ontológia és egzisztenciológia. (A lételméletek és a létköltészet két lehetséges típusa.) , GÁL Sándor: Tövis a látomás szívében. (A versolvasás gyönyörűsége és kínja.) = ISz sz GÁLDI László: Ismerjük meg a versformákat! Móra, Bp., GYÖRGY Péter: Az esztétika kihívása. Megjegyzések Hegyi Lóránd Avantgárdé és transz avantgárdé című munkájához. = MV sz HEGYI Lóránd: Élmény és fikció. = Életünk sz A hermeneutika elmélete. Szöveggyűjtemény köt. (Vál. szerk. Fabiny Tibor.) JATE, Szeged, , (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Ikonológia és műértelmezés 3.) [Fabiny Tibor A hermeneutika tudománya és művészete" c. tanulmányával.] KELEMEN János: Válság és kiútkeresés a szemiotikában. = Vság sz KIBÉDI VARGA Áron: Gondolatok a posztmodern kultúráról. = Életünk sz KULCSÁR SZABÓ 'Ernő: Műalkotás - szöveg - hatás. Irodalomértés és a magyar epikai hagyomány Metaforikusság és elbeszélés Antimetaforizmus és szinkronszerűség. A líra mint esztétikai hatásforma a konkrét költészetben Hatás, befogadás, esztétikai tapasztalat Az intermedialitás elve az irodalomtörténetben

35 LENGYEL Dénes: A quiproquo és a quidproquo irodalmi funkciójáról. = FK sz LŐRINCZ Judit: De l'enquéte comparative sur la reception du román. = Revue de Bibliologie Tom MADEJ Ferencne: Gondolatok az óda műfajának tanításáról a gimnáziumi irodalomórán. = Mtan sz MANDICS György: Egy műfaj átváltozásai avagy kalandozások a sci-fi lényege körül. = Lépcsők MÁTÉ Jakab: A jelentéskutatás új útjain. = MNy sz MÁTYÁS István: Völgyvidék és magaslati levegő. Beszélgetés a líráról Tarján Tamással. = OlvNép sz MÁTYÁS István: Még egy vélemény. Beszélgetés ugyancsak a líráról, Varga Lajos Mártonnal. = OlvNép sz Miben azonos? Miben más?" Kerekasztal-beszélgetés a gyermek- és ifjúsági irodalom elméleti alapkérdéseiről. X. Szekszárdi Tanácskozás. Tolna Megyei Könyvtár, Szekszárd, NAGY Pál: Irodalmi krónika. Nyelvhelyességről, nyelvi kérdésekről. = MMűhely 72/3. sz NEMES NAGYÁgnes: Megjegyzések a szabadversről. In: N. N. Á.: Látkép, gesztenyefával NÉMETH G. Béla: Hosszmetszetek és keresztmetszetek. Az önmegszólító verstípusról Interpretáció és elemzés A romantika alkonyán - a pozitivizmus árnyékában. A pozitivizmus néhány műfaji következménye a lírában és a regényben A kiábrándultság hanghordozása. A romantikát lezáró lírai forduló néhány vonása PÁLOVICS László: A vers analízise. = ISz sz POMOGÁTS Béla: Az életképtől a balladáig. A népi lírai" irányzat poétikájáról. In: P. B.: Költészet és népiesség RÁCZ István: Hangos levél a főszerkesztőnek. = Pal sz [A Kalevala új fordításáról] STOLL Béla: Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban. Tankönyvkiadó, Bp., SZÁSZ Imre: Csak könnyűlovasság, ló nélkül. = Él sz [A kritikáról] Hozzászólás: Pomogáts Béla = uo. 9. sz. 2. Válasz: Szász Imre = uo. 10. sz. 2. SZATHMÁRI István: Magyar stilisztika. = MNy sz SZATHMÁRI István: Nyelvtudomány, stilisztika, fordításelmélet és -gyakorlat. = MNy sz Szépen magyarul, szépen emberül. (Szerk. Bachát László. Vál. Győri László.) Kossuth, Bp., SZEPES Erika: Kipontozzuk vagy kimondjuk? Gondolatok szövegértelmezésről és műfordításról III. = Kr sz [Aristophanes: Lysistraté] SZERDAHELYI István: Fortuna szekerén. [Verstani esszé.] Szépirodalmi, Bp.,

36 36 SZOMBATHY Bálint: Az avantgardizmustól a neoizmusig. = Életünk sz THOMKA Beáta: A regény mint értelmezéstörténet és a fikció ábécérendje. = Híd sz [A szótárregényről] UDVARDY László: Jegyzetek az esztétikum geneziséről. = Lépcsők VAJDA Zsuzsa: Gondolatok a tragédiáról. = Kor sz VARGA Lajos Márton: Alexa Károly a kritikáról. [Interjú] = Könyvvilág sz. 4. VAS István: Mit nehéz fordítani? In: V. I.: Igen is, nem is Régi magyar irodalom BALÁZS János: Mikor kezdték a Bibliát nyelvünkre fordítani? = MNy sz BEKÉ György: Élőknek öröksége... A 400 esztendős gyulafehérvári oskola emlékére. = Kort sz ; Látóh sz BENEDEK István: Az értelem dicsérete. Művelődéstörténeti tanulmány a század gondolkodóiról. Minerva, Bp., Magyar kartéziánusok Bod-kódex. XVI. század első negyede. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. - Sándor kódex. XVI. század első negyede. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. (Bev. jegyz. Pusztai István.) Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., , (Régi magyar kódexek 2-3.) BORSA Gedeon: A 18. századi erdélyi törvénykiadások nyomdai vizsgálata. = MKsz sz BORSA Gedeon: A 18. századi magyarországi törvénykiadások nyomdai vizsgálata. = MKsz sz DÁN Róbert: Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. Akadémiai, Bp., (Humanizmus és reformáció 13.) DOBOSSY László: Kedves magyar szomszédok..." Comenius föltételezett magyar származásáról. = Napj sz DOMOKOS Pál Péter: Müncheni Kódex, = Honism sz DÜMMERTH Dezső: írástudók küzdelmei. Árpádházi Szent Margit halála éve és a legendák A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése ( ) A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának alapjai. Az Antiquissima-gyűjtemény I. és II. kollekciója ( ) Inchofer Menyhért küzdelmei és tragédiája Rómában ( ). A magyar forráskritikai történetírás megszületése és a Jézus Társaság meghiúsult reformja FÉJA Géza: Régi arcképek. = Confessio sz [Haller László, Sylvester János, Szegedi Kis István, Szöllősi Mihály, Tholnai Mihály]

A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke

A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke AAPNy AAPSz Aetas AEthn AF AFT AGHR Agrármuzf AgrártörtSz AHét AHist AHistArt AHistLittUSzeg A Könyv Akzente Álba Regia Alf Alftan ALH ALing ALitt Aluta

Részletesebben

Hungarológiai Értesítő 1999. XIV. évfolyam

Hungarológiai Értesítő 1999. XIV. évfolyam Hungarológiai Értesítő 1999. XIV. évfolyam r Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata 1999. XIV. évfolyam Felelős szerkesztő: Jankovics József Hungarológiai Értesítő A

Részletesebben

Hungarológiai Értesítő

Hungarológiai Értesítő Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Hungarológiai Értesítő 1981. III. évfolyam 1 2. szám Hungarológiai Értesítő 1981. HI. évfolyam 1-2. szám Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Hungarológiai Értesítő 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám

Hungarológiai Értesítő 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám Hungarológiai Értesítő 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám r Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám Felelős szerkesztő: Jankovics József Hungarológiai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

Folyóirat megőrzési terv

Folyóirat megőrzési terv Folyóirat megőrzési terv R Zs RÁDIÓ ÉS TELEVIZIÓ ÚJSÁG -2009- RÁDIÓTECHNIKA (kölcsönözhető) 1962-1989 ; 1990- RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (kölcsönözhető) 1999-2001 RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (gyermekkönyvtár) 1999-2001

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Folyóirataink (teljes lista)

Folyóirataink (teljes lista) Folyóirataink (teljes lista) 168 ÓRA 2010-2000 2007- ADÓ 2011- ADÓ KÓDEX 2011- ALFÖLD 1970- AMELIE 2009- ANTIK TANULMÁNYOK 1968-1994 ANYÁK LAPJA 2010- AQUA 2001-2005 ARANYSAS 2009- ART & DECORATION 2009-

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Mo13. Csillag. 100 x Szép. Csongrád Megyei Könyvtáros H: 1998/1., 4. 2 Zsiráf H: 1969/1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., /1., 2., 3.

Mo13. Csillag. 100 x Szép. Csongrád Megyei Könyvtáros H: 1998/1., 4. 2 Zsiráf H: 1969/1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., /1., 2., 3. 100 x Szép H: 1998/1., 4. 2 Zsiráf 168 Óra 2000 Acta Agronomica Ovariensis Adó Per Számvitel Adókódex H: 1995/2. Aetas Agrárpiac Agrártörténeti Szemle Alaprajz Alföld H: 1978/4. Autó Motor H: 1967/21.,

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2.

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. Kozma Bálint 3/0 3. Mogyorósi Erik, Celldömölk Mészáros Péter 3/1 4. Mészáros Péter, Cegléd Kozma Bálint 3/2 5. Kramarics Gergő, Veszprém 6. Sós Péter 3/0 7.

Részletesebben

Folyóiratlista. 168 ÓRA 2 év 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- (5 év) ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012

Folyóiratlista. 168 ÓRA 2 év 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- (5 év) ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012 Folyóiratlista 100xSZÉP 168 ÓRA 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- () ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012 () ANTIK TANULMÁNYOK 1968-1994 ANYÁK LAPJA - megszűnt 2013 AQUA 2001-2005 ARANYSAS ART & DECORATION

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Pártfogó Felügyelet Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON:

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Áldozatsegítő Szolgálat

Áldozatsegítő Szolgálat MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter 72/512-776 FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/512-770 FAX: 72/512-771

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Nyilasy Balázs publikációi

Nyilasy Balázs publikációi 1 Nyilasy Balázs publikációi 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt Nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok Variations on a Process of Demythicization on Hungarian

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben