BELSŐ PERIFÉRIÁK JELENE ÉS JÖVŐJE A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉRSZERKEZETBEN MAGYARORSZÁGON. Szerző: Dr. Veres Lajos 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELSŐ PERIFÉRIÁK JELENE ÉS JÖVŐJE A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉRSZERKEZETBEN MAGYARORSZÁGON. Szerző: Dr. Veres Lajos 1"

Átírás

1 BELSŐ PERIFÉRIÁK JELENE ÉS JÖVŐJE A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉRSZERKEZETBEN MAGYARORSZÁGON Szerző: Dr. Veres Lajos 1 A periféria kifejezést az emberek általában távoli országok, vagy távoli települések viszonylatában alkalmazzák. Ez az első reakció általában meg is felel a hagyományos gondolkodásnak, és tegyük hozzá a hagyományos térszerkezetnek. A központtól (központoktól) távolodva általában növekszik a társadalmi-gazdasági elmaradottság, ezért a távolság értelmezésében gyakran egybeesnek a földrajzi távolság, valamint a fejlett és fejletlen közötti különbségben megjelenő távolság fogalmak. Fontos annak hangsúlyozása, hogy bármely periféria csak valamely központhoz való viszonyításban értelmezhető. A centrum-periféria fogalompár ún. duális elméleti modellként térségi szinttől függetlenül legalább háromféle jelentésben értelmezi a távolságot: A helyzeti (földrajzi) centrum-periféria kettőség alapján földrajzi távolság; A társadalmi-gazdasági fejlettség centrum-periféria különbségei vizsgálatakor az értéke egyenlőtlenség; Hatalmi jelentésben pedig a periféria centrumtól való függése képezi a minősítés tárgyát. A periférikusság értelmezése a témakör kényes volta, nehezen megfoghatósága ellenére folyamatosan fellelhető a regionális kutatásokban. Az Európai Unió 10 új taggal való bővítése pedig még inkább előtérbe helyezte a kérdéskört, hiszen tovább szaporodik a perifériába, félperifériába sorolható térségek száma. Nem véletlen, hogy a London székhelyű Regionális Tudományok Társasága Európa peremén: perifériák - vidékek címmel szervezett nemzetközi tudományos konferenciát április án a franciaországi Angers városban. A különféle megközelítések figyelembe vételével megállapítható, hogy a centrumperiféria viszony különféle térségi szinteken vizsgálható annak figyelembe vételével, hogy nemcsak maga a duális viszony igényli a rendszerelvű megközelítést, hanem a centrumon és a periférián belüli kapcsolatok is, hiszen ezek a relációk is tovább taglalhatók. A nemzetközi szintű összehasonlításokban az elemzők Magyarország esetében általában a félperiféria kifejezést használják. A legtöbb kutató a centrum-periféria viszony a vizsgálathoz az EU NUTS 3 szintjét veszi alapul (a kimutatható agglomerációs hatások miatt). Magyarországon nagyszámú és megbízható statisztikai adat áll rendelkezésre a NUTS 4 (kistérségek) szinteken, ezért célszerű ezen a szinten elvégezni a centrum-periféria viszony értékelő elemzését. A jelenleg érvényes lehatárolás szerinti 168 kistérségből 53-at az MTA RKK-ban végzett kutatások során (fejlődő és/vagy magas státuszúnak) minősítettek, 42 pedig az ún. leghátrányosabb helyzetben lévő kistérség (a vonatkozó Országgyűlési határozat alapján). Fejlettségi értelmezésben tehát a 42 kistérség tekinthető perifériának a magyarországi társadalmi-gazdasági térszerkezetben. Ugyanakkor ezek a kistérségek helyzeti értelmezésben feloszthatók belső perifériára és külső perifériára. A külső perifériák a földrajzi távolság tekintetében is távol esnek a centrumoktól (országos és regionális), így általában az országhatár menti, vagy ahhoz közeli térségekről van szó. A belső perifériák fejlettség tekintetében távol esnek a centrumoktól, földrajzi távolságuk azonban nem meghatározó, gyakran a centrumokhoz közel helyezkednek el. Nagyszámú statisztikai adat elemzését követően a belső perifériára 25 kistérség került besorolásra (lásd 1. ábra). 1 regionális politika- és gazdaságtan Ph.D. elnök-vezérigazgató, Hazai Térségfejlesztő Rt Budapest, Lónyay u. 22. Tel: , Fax:

2 A belső perifériát alkotó kistérségek 1. ábra Forrás: A Szerző saját szerkesztése Ezek a kistérségek több helyen összefüggő belső periférikus zónát képezve megyehatárokon, régióhatárokon, folyók mentén helyezkednek el. A belső perifériák átfogó vizsgálatának főbb megállapításait a SWOT analízis szerkezetében foglaltam össze. BELSŐ PERIFÉRIÁK SWOT ANALÍZISE Gyengeségek (Weaknesses) Társadalmi-gazdasági elmaradottság Alacsony jövedelmek, Magas munkanélküliség, Elöregedő és fogyó népesség, Elmaradt infrastruktúrák Nem versenyképes térségek Gazdasági szerkezetben domináns a mezőgazdaság, az ipar hiánya és a tercer szektor alacsony súlya, Kedvezőtlen megközelíthetőség Innováció-hiányos kisvárosok Funkcióhiányos térségközpontok Alacsony tőkeabszorpciós képesség BELSŐ PERIFÉRIÁK SWOT ANALÍZISE Erősségek (Strengths) Természeti értékek Kulturális értékek Egészséges környezet Tiszta levegő, Csend, Nem szennyezett talaj, Kisebb balesetveszély, Egészségesebb étel, Emberközpontúbb életvitel, Nyugodtabb élet/tempó, Család nagyobb szerepe, Szomszédság, Helyi közösségek összetartása, (Nagyobb) biztonság 2

3 A lehetőségek áttekintése során kiemelt figyelem irányult a belső perifériák közlekedési megközelíthetőségének jelenlegi és jövőbeni vizsgálatára. Segítette a lehetőség-vizsgálatot az a tény, hogy a kormány közlekedésfejlesztési koncepciója részletesen bemutatja a 2015-ig tervezett gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési elképzelést (lásd 2. ábra). A gyorsforgalmi úthálózat elérhetősége 2015-ben 2. ábra Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (2004) A lehetőségek további összetevői a hazai és nemzetközi tapasztalatok, valamint a területfejlesztési célú források igénybevételét meghatározó prioritások, intézkedések (Nemzeti Fejlesztési Terv) figyelembe vételével lettek megfogalmazva. 3

4 BELSŐ PERIFÉRIÁK SWOT ANALÍZISE Lehetőségek (Opportunities) Telekommunikációs infrastruktúra fejlesztése, Centrum települések gazdaságiinnovációs potenciáljának fejlesztése, A centrum város és vonzáskörzetébe tartozó települések hatékonyabb együttműködése, Endogén források mélyreható feltárása, azokra épített komplex programok megvalósítása, Hatékony technikai segítségnyújtás a projektfejlesztéshez, a helyi intézményi struktúra fejlesztéséhez, Hazai és EU vidékfejlesztési források intenzív felhasználása. BELSŐ PERIFÉRIÁK SWOT ANALÍZISE Veszélyek (Threats) Ha a közlekedés fejlesztési programok nem veszik figyelembe a belső perifériák sajátos igényeit hosszú távon sem alakul ki a felzárkózás alapfeltétele, A mezőgazdaság egyoldalú fejlesztése konzerválja a helyi gazdaság szerkezetét, A tartósan magas munkanélküliség és az alacsony jövedelmek tovább rontják a lakosság életminőségét. A stratégiai szemléletű megközelítési mód elősegíti az elemzések eredményeinek szintetizálását és arra építve a belső perifériák felzárkóztatását elősegítő fejlesztési koncepció főbb összetevőinek megfogalmazását. Jelen tanulmányban vázolt ajánlások alkalmazhatók, felhasználhatók mind a készülő országos átfogó területfejlesztési terv dokumentumok, mind a regionális és kistérségi programok továbbfejlesztése, aktualizálása során, emellett elősegíthetik az ágazati koncepciók területi vonatkozásának finomítását is. A perifériák fejlesztési koncepciójában három különösen fontos intézkedéscsoport emelhető ki: 1. A közlekedési megközelíthetőség és a telekommunikációs elérhetőség javítása. Mint a bemutatott ábrákból látható a közlekedési hálózatok fejlesztése terv a gyorsforgalmi úthálózat bővítése már 2006-ban is érzékelhető, 2015-ben pedig már csak néhány felér folt marad a megközelíthetőséget is bemutató térképeken. Az összességében pozitív változásokat indikáló tervek arra is felhívják a figyelmet, hogy a közlekedési hálózatok jövőbeni tervezésekor nagyobb súllyal szükséges számításba venni a belső perifériák közlekedési feltárását. A légi forgalom infrastruktúráját alapvetően a Budapest nemzetközi repülőtér, valamint 2015-ben már két regionális repülőtér állandó és menetrend szerinti charter járatokkal üzemelő működésével Debrecen és Sármellék esetében. A nemzetközi szakirodalomban is használatos 50 km-es közeli és 100 km-es távoli vonzáskörzetek bemutatásával (lásd 3. ábra) jól látható, hogy különösen az ország déli térségeiben szükséges további repülőterek üzembe helyezése. Az Európai Unió országaiban korábban kialakult fejlesztések eredményeképpen mintegy 200 km-enként találunk regionális repülőtereket. A perifériák jövőjét alapvetően meghatározó kemény infrastruktúrális feltétel a nagysebességű, szélessávú infokommunikációs közművek (IKK) kiépítése. Annak ellenére, hogy - mint minden más közmű esetében - a fejlesztések ütemezését számottevően befolyásolhatják a meglévő felhasználói igények, az esélyek megteremtése, 4

5 valamint a gyorsabb felzárkóztatás érdekében a periférikus térségeket is indokolt szerepeltetni a közeljövőben kiépítendő IKK hálózatában. A repülőterek vonzáskörzete 2015-ben 3. ábra Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium adatai alapján a Szerző saját szerkesztése 2. Strukturális változások, melyek általában a szolgáltatások arányának növekedését és (ha van) egyidejűleg a nehézipar, valamint az alapanyag-termelés csökkentését irányozzák elő. A magyarországi társadalmi-gazdasági térszerkezetben kialakult belső perifériák erősségeire alapozva kiemelt koncepcionális elemek lehetnek: a belső perifériák üdülési, pihenési, rekreációs és gyógyászati funkciónak sokoldalú megalapozása és az ilyen irányú projektek támogatott fejlesztései; a belső periféria kistérségeiben található városok közigazgatási, szolgáltatási és innovációs funkciók erősítése; a régiókon belüli falu-város település-hálózatok harmonikus, egymással szimbiózisban megvalósuló fejlesztései (lásd 4. ábra) 5

6 OPTIMÁLIS FUNKCIÓMEGOSZTÁS A CENTRUM-PERIFÉRIA TELEPÜLÉSEI KÖZÖTT PERIFÉRIA vidék agglomeráció - szuburbán terület külső ipari öv külső lakóöv belső ipari öv belső lakóöv CENTRUM Üzlet Tömeges ellátás Képzés Szabadidő Minőségi rekreáció, gyógyászat Minőségi szolgáltatás LAKÁS Üzlet Minőségi szolgáltatás Üdülés Primer, szekunder szektor Tercier, quaterner szektor Jelmagyarázat: Funkció meglévő optimális helye Funkció későbbi optimális helye Elmozdulás az optimális irányba A népesség mozgási folyosói, és azok forgalma (arányos a vonalvastagsággal) 4. ábra 6

7 3. Az intézkedések harmadik csoportja az ún. soft tényezőket tartalmazza, amelyek összehangolt fejlesztése nélkül az elindított kedvező irányú folyamatok fenntarthatósága csupán illúzió marad: a humán erőforrások jelenlegi felkészültségének javítása, a képzett munkaerő arányának növelése; a szétaprózódott kisvállalkozói körből kis- és középvállalkozói (KKV) helyi hálózatok kialakítása; a helyi intézmények fejlesztése; a helyi és külső (egészen a globálisig) kapcsolatok kiépítése és hatékony működtetése; a széthúzó helyi társadalmi struktúrák felől elmozdulás a helyi társadalmi kohézió felé. A vázolt fejlesztési irányok és a hozzájuk kapcsolódó tennivalók nem rövid távúak, ezért az elindított intézkedések hatása is csak közép, illetve hosszú távon mérhető, értékelhető. A kedvező irányú folyamatok azonban csak akkor tudnak kibontakozni, hogy a célirányos EU-s, valamint a kapcsolódó, illetve komplementer hazai források elérésére kellő helyi összefogás és kezdeményezés irányul. A kezdeményező-készséget nagymértékben felerősítheti a külső támogatásokat közvetítő technikai segítségnyújtás hatékony rendszerének kiépítése és tartós működtetése a belső periféria kistérségeiben. Bízom abban, sikerült e rövid tanulmány keretében is érzékeltetnem, hogy a belső perifériák jövője annak ellenére, hogy fejlesztésük több ponton is egyező intézkedéseket tartalmazhat a külső perifériákkal várhatóan más módon, sajátos fejlődési pályán bontakozhat ki. Az ajánlott célrendszer csúcsán az élettér megőrzése, felértékelése áll. Irodalomjegyzék Nemes Nagy József (1993) Adalékok a térbeliség társadalmi magyarázó erejéhez (lokalitás, regionalizmus, centrum-periféria). Társadalmi területi egyenlőtlenségek Magyarországon - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1993: Rechnitzer János (1993) Innovációs pontok és zónák, változási irányok a térszerkezetben. Társadalmi területi egyenlőtlenségek Magyarországon - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1993: Enyedi György (1996) Regionális folyamatok Magyarországon (az átmenet időszakában). - Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest Becsei József (1999) Érdemes-e alföldi városnak lenni? Az Alföld a XXI. század küszöbén, - Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba 1999: Baranyi Béla (1999) A periféria perifériáin A határmentiség kérdőjelei egy vizsgálat tükrében az Északkelet-Alföldön. Tér és Társadalom XIII. évf szám: KTM (1992) Jelentés a területi folyamatokról. - Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest december. Tóth József (1995) A terület- és településfejlesztés kapcsolatának egy lehetséges értelmezése. Válogatott fejezetek a társadalomföldrajz köréből, - JPTE TTK Pécs, 1995: Dobosi Emilia (2003) A komplex regionális fejlettség matematikai-statisztikai elemzése. - Területi statisztika VI. (43.) évfolyam 1. szám, január: Ács J. Zoltán Varga Attila (2000) Térbeliség, endogén növekedés és innováció. - Tér és Társadalom, XIV. évf szám, MTA RKK, Pécs: KSH (2003) Társadalom és Gazdaság 2003/3. KSH jelenti: A hátrányos és leghátrányosabb kistérségek. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (2004): 7