Belső ellenőrzés és Könyvvizsgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belső ellenőrzés és Könyvvizsgálat"

Átírás

1 A felelős társaságirányítás kérdései Harmadik védelmi vonalról Belső ellenőrzés és Könyvvizsgálat

2 Témák Belső ellenőrzés Bizottságok felügyeleti feladatai Mit érdemes a belső ellenőrzés működésében ismernem, mint Ellenőrző Bizottsági tag? Belső ellenőrzés szerepe Éves tervezés Erőforrás bázis Eredmények kommunikálása Belső ellenőrzés hatékonysága Slide 2

3 Ellenőrző bizottságok felügyeleti feladatai Többek között a Gt, Hpt, BÉT, EU 8, IIA ajánlásai szerint az Ellenőrzési Bizottság felelős: Hatékony belső kockázat és kontroll rendszer Pénzügyi beszámolás működtetésének ellenőrzésért. 2. Védelmi vonal Szabályozók Könyvvizsgálat Belső ellenőrzés Compliance, Kockázat kezelés, stb Belső ellenőrzés és Könyvvizsgálat mint 3. védelmi vonal Tudom, hogy mire használhatom? Tudom, hogy mikor működik jól? Tudom, hogy mi a felelősségem? 1. Védelmi vonal Menedzsment kontrollok Slide 3

4 Mit érdemes a belső ellenőrzés működésében ismernem, mint Ellenőrző Bizottsági tag? A belső ellenőrzés szerepe A belső ellenőrzés hatékonysága Belső ellenőrzési terv Bizottság Az eredmények kommunikálása Belső ellenőrzési erőforrások Slide 4

5 A belső ellenőrzés szerepe mire használhatom? Bizottság felelőssége: Belső ellenőrzés a vezetői elvárások mentén definiálja szerepét, jelentési vonalait és küldetését a szervezeten belül. A meghatározott szerep, felelősségi kör, jogosultság, jelentési vonal a belső ellenőrzés alapszabályában kerül lefektetésre, amelyet a Bizottság jóváhagy. Belső ellenőrzés (IIA) definíciója Független és objektív bizonyosságot nyújtó és konzultáns tevékenység, melynek célja a Társaság működésének fejlesztése, értékteremtés és értékmegőrzés. Segíti a Társaság céljainak elérését a kockázat kezelés, kontroll és irányítási folyamatok eredményességének szisztematikus értékelésével és fejlesztésével. BE = Rendőrség Újraértékelt kockázatok Költségcsök kentés Új szerepek A belső ellenőrzés szerepe változóban van Hangsúlyeltolódás a vállalati szintű kockázat menedzsmentben való aktív részvételre Nagyobb szerepvállalás a visszaélések felderítésében Projektek menet közbeni vizsgálata Részvétel az általános költségcsökkentésben saját munkáját és a vizsgált területeket tekintve. Vékony jég : Elég közel áll az üzlethez ahhoz, hogy jól értse DE ne sérüljön a függetlenség és objektivitás. Pozitív jelek: Adminisztratívan a felső vezetésnek, funkcionálisan az audit bizottságnak jelent. Nem vállal vezetői feladatokat, felelősséget, döntéseket Dokumentum és evidencia alapú ellenőrzés Belső ellenőrzés az egyetlen bizonyosságot nyújtó független félnek jelentő belső szerv

6 Belső ellenőrzési terv a releváns kockázatokra koncentrál? Bizottság felelőssége: A Bizottság megvizsgálja és jóváhagyja az éves belső ellenőrzési tervet, jóváhagyva ezzel, azt, hogy az ellenőrzés majd a megfelelő kockázatokra fokuszál. Milyen kockázatokra fókuszál a belső ellenőrzés? Kulcs kockázatok Új, változó kockázatok (pl. új termékek, új technológiák, új törvényi előírások, reputációs folyamatok) Előre tekintő kockázatelemzés, stratégiai gondolkodás (Stratégiai audit terv (2-3 évre) Az ellenőrzések általánosak és nem a kritikus fontosságú üzleti kérdésekre fókuszálnak Mennyire követi le a tervezés a Társaság változását? Kockázat alapú tervezés Vezetők bevonása A belső ellenőrzési terv jóváhagyásakor elengedhetetlen a rugalmasság teret adva az évközi változásoknak (gördülő terv/tervezési puffer) Együttműködési lehetőségeket kihasználja? Integrált működés! Feltárni és optimalizálni a könyvvizsgálat valamint a 2. védelmi vonal közötti szinergiákat Informatikai és folyamat audit összehangolása Slide 6

7 Belső ellenőrzési erőforrások erőforrás bázis megfelelő és elegendő az eredményes ellenőrzéshez? Bizottság felelőssége: Erőforrás és költségterv jóváhagyása. Bizottság segíteni tud, hogy a belső ellenőrzés megfelelő költségvetéssel, optimális erőforrás modellel és megfelelő szaktudással, kompetenciákkal rendelkezzen. Fontos az AB bevonása a belső ellenőrzési vezető kiválasztásába. Mennyire bízhatok a belső ellenőrzési szakemberek felkészültségében, tudásának hatékony felhasználásában? BE jó tudásbázis! - Érti az üzletet? Terjeszti a legjobb gyakorlatot? Kompetenciák széleskörű szükséglete! - Átlátja az IT rendszereket? Audit tudása erős? Interperszonális készségei segítik az ellenőrzési kultúrát? Stratégia a fenntartásra! Testreszabott a képzési terv? Reális a tréningekre fordított idő? Nem rendelkezés a megfelelő tudással és elég erőforrással nem lehet az oka egy audit nem elrendelésének A belső ellenőrök tudása nem elég mély bizonyos területeken, mint amilyen például az informatika! A belső ellenőrök nincsenek elegen, hogy olyan vizsgálatot végezzenek ami nekem segít Melyik erőforrásmodell támogatja a legjobban a szervezetem? Házon belüli mély üzleti tudás Increas Kiszervezett professzionális audit és speciális szaktudás e DE: meggyőződni az objektivitásról és kompetenciákról Hibrid költség kímélő, rugalmas, gyors, hiányzó tudást hoz a házba IA skills IA cost Optimi ze! Business insight by Company s IA Decreas e Full internal staffing Co-sourcing/coaching Full outsourcing

8 Hogyan változnak a belső ellenőrzésen szükséges alábbi képességek és ismeretek a következő 3 évben? Magyar Nő Változatlan Csökken Speciális technológiai tapasztalatok (biztonsági, ERP) Multinacionális cégnél szerzett tapasztalat Kritikus gondolkodás A szervezeti stratégia és üzleti modell ismerete Képesítések (CPA, CIA, BSA, CISA, stb) Kommunikációs készség Kockázatkezelési módszerek ismerete Tapasztalat a belső ellenőrzésen kívüli más területeken Együttműködési és csapatmunka készség Szabályozói megfelelési tapasztalat Vezetői készségek Slide 8

9 Az eredmények kommuniká lása hasznos és időszerű az ellenőri kommunikáció? Bizottság felelőssége: A bizottság feladata a beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére. A belső ellenőri vezető úgy tapasztalja, hogy a vezetés felvállal egy olyan szintű kockázatot ami a szervezet szempontjából elfogadhatatlan lehet és a kérdés megoldásában nem tudnak megállapodásra jutni, akkor az ügyről tájékoztatni kell a vezető testületet. Érdemes felvenni a Bizottsági napirendbe Az éves terv végrehajtásának státuszát A korábban tett megállapítások utókövetésének státuszát A jelentősebb új megállapítások és azok üzleti hatásainak összefoglalását Bizalom kiépítése folyamatos párbeszéddel Egyszerű és emészthető jelentések Vezetői összefoglaló a fő üzenettel Csak a legjelentősebb megállapítások prioritásonként Azonosítani a végső okokat is Fókusz a trendeken és a várható problémákon Tartalomhoz a forma. Evolúció a jelentések megjelenési formájában (grafikus elemek, ábrák, ppt) Cél: a jelentéssel szemben támasztott tartalmi követelményekhez a legjobb megjelenítési formát alkalmazni.! A belső ellenőrzési jelentéseik túl részletesek de nem teljes körűek Bizottság tudja demonstrálni a BE szervezet fontosságát Slide 9

10 A belső ellenőrzés hatékonyság a működése hatékony és eredményes? Bizottság felelőssége: a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése (GT). A Bizottságok véleményezhetik és jóváhagyhatják a Belső ellenőrzési módszertant és működési kereteket, kérhetnek visszamérési folyamatokat. Erősek a belső ellenőrzés saját kontroll eljárásai?! Integrált módszertan Dokumentálási sztenderdek Vezetői négy szem elv Technológia kihasználtság (adatmenedzsment, audit szoftware)!! Hogyan mérhetem az ellenőrzés teljesítményét? Definiált és karbantartott teljesítmény-indikátorok (pl. terv vs tény számok, határidők tartása, terv megvalósítás, kommunikáció, ROI stb) Független visszacsatolás az érdekelt felektől (kérdőívek, beszélgetések) A belső ellenőrök nem kapnak munkájukról visszajelzést Rendszeresen értékelt szervezet - önértékelés (2 évente)/ külső független értékelés (5 évente) Slide 10

11 A felelős társaságirányítás kérdései A könyvvizsgálatról

12 Témák Könyvvizsgálat Könyvvizsgálati munka felépítése A könyvvizsgáló feladatai a csalással kapcsolatban Kommunikáció a könyvvizsgáló és az ellenőrző bizottságok között Könyvvizsgálói függetlenség Európai szabályozás várható változása Slide 12

13 A könyvvizsgálatról Könyvvizsgálati munka felépítése ÜGYFÉL ELFOGADÁSA A TÁRSASÁG ÉS KORNYEZETÉNEK MEGÉRTÉSE A KOCKÁZATOK ELEMZÉSE JELENTŐS BIZONYOSSÁG KONTROLLOKBÓL CSEKÉLY BIZONYOSSÁG KONTROLLOKBÓL ALAPVETŐ KÖNYVVIZSGÁLATI BIZONYÍTÉK ELEMZŐ ELJÁRÁSOK RÉSZLETES TESZTEK EGYÉB KÖNYVVIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ BEFEJEZÉS Slide 13

14 A könyvvizsgálatról A könyvvizsgáló feladatai a csalással kapcsolatban Csalás a könyvvizsgáló szempontjából Típusai: beszámoló elkészítése, eszközök elsikkasztása Felelősség: menedzsment, könyvvizsgáló Kockázatelemzés Kötelező és tipikus eljárások Kommunikáció az ellenőrző testületek tagjaival: felelősség, eljárások, kockázatok, kontrollok, felderített és bejelentett esetek Slide 14

15 A könyvvizsgálatról Kommunikáció a könyvvizsgáló és az ellenőrző bizottságok között Jelentős kockázatok Belső kontrollok vizsgálata Audit stratégia, időzítés Könyvvizsgáló csapat Vezetőségi levél Jelentős könyvvizsgálati problémák (kontrollok, becslések, eltérések) Függetlenség Informális kommunikáció fontossága Slide 15

16 A könyvvizsgálatról Könyvvizsgálói függetlenség Összetett szabályozás IESBA kódex Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról szóló törvény, Könyvvizsgálói Kamara Etikai Szabályzata Gazdasági társaságokról szóló törvény Slide 16

17 A könyvvizsgálatról Könyvvizsgálói függetlenség Függetlenséget veszélyeztető tényezők és óvintézkedések Önérdek Önellenőrzés Elfogultság Magánjellegű kapcsolat Fenyegetettség Slide 17

18 A könyvvizsgálatról Könyvvizsgálói függetlenség Gyakorlati alkalmazás Előzetesen jóváhagyott szolgáltatások, limitek: Könyvvizsgálattal határos területek, átvilágítás Adótanácsadás Üzleti tanácsadás Szinergiák Tiltott szolgáltatások Könyvvizsgáló tájékoztatása az audit bizottság felé Slide 18

19 A könyvvizsgálatról Európai szabályozás várható változása Európai Bizottság Audit Reform javaslat 2011 novemberében Formája: irányelv és szabályozás a közérdeklődésre számot tartó társaságok könyvvizsgálatának vonatkozásában A javaslat véleményezése a Parlament és a Tanács által jelenleg is folyamatban a különböző bizottságokban illetve munkacsoportokban Számos változtatási javaslat született melyek megvitatása után állhat elő egy kompromisszumos tervezet Slide 19

20 A könyvvizsgálatról Európai szabályozás várható változása Közérdeklődésre számot tartó társaságok meghatározása Könyvvizsgáló cégek kötelező rotációja Kötelező tendereztetés Közös könyvvizsgálatok (ún. joint audit) Könyvvizsgáló által nyújtott egyéb szolgáltatások Slide 20

21 A könyvvizsgálatról Európai szabályozás várható változása Csak könyvvizsgálattal foglalkozó cégek Audit bizottságok Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgáló jelentése az audit bizottság részére Slide 21

22 Köszönjük szíves figyelmüket. Mi az Ön véleménye? Berta Nóra Belső ellenőrzés Telefon: Bárdy Zoltán Könyvvizsgálat Telefon: WARNING: The following disclaimer and copyright notices must be customised for your local territory - if you need assistance with appropriate wording, contact your local Risk Management or Office of General Counsel. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, [insert legal name of the PwC firm], its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see for further details.