2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14"

Átírás

1 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit és konszolidált vezetőségi gyorsjelentését. A jelentés a társaság vezetése által az Európai Unió által befogadott Évközi Pénzügyi Beszámolásról szóló 34. Nemzetközi Számviteli Standard (IAS 34) szerint elkészített, június 30-ával végződő időszakra vonatkozó Tömörített Konszolidált Időközi Pénzügyi Kimutatásait is tartalmazza. A tavalyi év során elért javuló teljesítmény folytatódott az idei első félév során is. ÁTTEKINTÉS Danubius Hotels Csoport (IFRS) Millió Ft Millió EUR 1 Millió Ft Millió EUR 1 Összes bevétel ,7 43, ,8 71,6 7 EBITDA ,2 9, ,9 6,6 34 Működési eredmény ,2 5, n.a. 0,9-1,2 n.a. Pénzügyi eredmény ,7 0, n.a. -2,6 2,5 n.a. Adózás előtti eredmény ,9 5, n.a. -1,6 1,4 n.a. Működési cash flow ,3 7, ,7 4,8 41 CAPEX ,0 1, ,3 3,2 222 HUF/EUR átlagárfolyam 295,9 294, ,1 295,6 0 1 A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra 2 A fenti táblában található számok az számú mellékletekben található kimutatásokból vannak kiemelve. Az összes működési és egyéb bevétel az első félévben 22,7 milliárd Ft volt, ami 7,4-kal magasabb a tavalyi év első hat hónapjához képest, elsősorban a magyar és a szlovák földrajzi szegmens által elért jelentős növekedés hatására. Euróban kifejezve az árbevétel 7,3-os emelkedést mutatott, a 2013 első félévében kialakult enyhén gyengébb átlagos devizaárfolyam következtében. A csoport foglaltság 2012 első félévében 60,0 volt szemben a 2012 azonos időszakában elért 56,5-kal. Az első félév során a csoport működési eredménye 275 millió forintra javult a tavalyi első félév során elért 343 millió forint veszteségről. A első félévében a földrajzi szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakult: A magyarországi szegmens bevétele 12,6 milliárd Ft volt, ami 10-os javulást jelent, mivel a szállodák foglaltsága 53,3-ról 57,6-ra nőtt és az átlagár is javult. A működési veszteség millió forintról 387 millió Ft-ra javult. A cseh szállodák bevételei 1-os növekedést mutattak, míg a tavalyi első félév során elért 643 millió Ft működési nyereség az idei év első félévben 483 millió Ft-ra zsugorodott, mivel az időszakosan magas volt a javításikarbantartási költségek értéke. A szlovák szegmens árbevétele 7-kal emelkedett, köszönhetően az első féléves átlagos foglaltság 60,4-ról 64,0-ra történt emelkedésének köszönhetően. A működési nyereség az első hat hónapban 231 millió Ft volt, szemben a tavalyi 32 millió Ft-tal. A román szegmens bevétele 1-ot emelkedve 652 millió Ft-ot tett ki. Az első félévben végrehajtott jelentős felújítási munkálatok következtében a működési eredménye 49 millió forint veszteség volt szemben a tavalyi első félévben elért 16 millió Ft nyereséggel. A pénzügyi eredmény 2013 első félévében 760 millió Ft veszteség volt, szemben a tavalyi első féléves 749 millió Ft nyereséggel, elsősorban a nem realizált árfolyamváltozásoknak köszönhetően első félévében 328 millió Ft (többségében nem realizált) árfolyamveszteség keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésén, szemben a első féléves millió Ft-ot kitevő árfolyamnyereséggel. A kamatköltségek 2013 első félévében 443 millió Ft-ra csökkentek a 2012 első félévi 584 millió Ft-ról, ami elsősorban az átlagos hitelállomány és a kamatlábak csökkenésének következménye volt. Az árbevétel javulásának köszönhetően az EBITDA 678 millió forintos jelentős javulást mutat az idei év első félévet a tavalyi év azonos időszakához hasonlítva. A működésből származó nettó pénzeszközök 2013 ében 2,0 milliárd Ft-ot tettek ki szemben a I. félévéből származó 1,4 milliárd Ft-tal eredményeink javulása következtében. A beruházások és befektetések értéke 2013 ében 3,0 milliárd Ft-ot tett ki szemben a i 0,9 milliárd Ft-tal, a cseh és romániai leányvállalatoknál végrehajtott számottevő beruházások következtében. A csoport átlagos létszáma 2013 első félévében fő volt, ami egy 1-nál kisebb emelkedés az előző év azonos időszakához képest.

2 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 2/14 PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyarországi szegmens MAGYARORSZÁG Millió Ft Millió EUR 1 Millió Ft Millió EUR 1 Összes bevétel ,3 24, ,7 38,8 10 EBITDA ,2 3, n.a. 1,9-0,3 n.a. Működési eredmény ,5 1, ,3-3,5-63 Pénzügyi eredmény ,0 0, n.a. -2,2 2,8 n.a. Adózás előtti eredmény ,5 1, ,5-0,7 367 CAPEX ,0 0, ,7 1, A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra Az összes működési és egyéb bevétel 10-ot emelkedve 12,6 milliárd Ft-ot tett ki 2013 ében, amely növekmény döntő többségét a szobakiadási árbevételben sikerült elérni. A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele év első félévében 11-kal növekedett és így 6,6 milliárd Ft-ot tett ki, a foglaltság 53,3-ról 57,6-ra történő emelkedésének valamint a magasabb (mind forintban mind euróban kifejezett) átlagos szoba árak (ARR) együttes hatására, ami az elmúlt évek átlagárcsökkenésének tükrében különösen örvendetes fejlemény. A vendégéjszakák száma 2013 ében ra növekedett ről, melyből a belföldi vendégéjszakák 17-ot tesznek ki szemben a 2012 i 18-hoz képest. A növekmény legjelentősebb részét az Izraeli vendégéjszakákon értük el, míg az Oroszországból érkező vendégéjszakák száma 27-ot emelkedett. A szobakiadás eredménye 2013 ben 12-kal, azaz 544 millió Ft-tal javult 2012 éhez viszonyítva. A szállodák és éttermek vendéglátásból származó bevétele 2013 ében 3,6 milliárd Ft volt, ami 6-os növekmény a tavalyi összehasonlító időszakhoz képest, amit a foglaltság növekedése indokol. A vendéglátás eredménye 2013 első félévében 23 millió Ft-tal javult a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. A Gundel étterem 2013 első félévi bevétele 33-os növekedést mutatott a tavalyi év azonos időszakában elért bevételhez képest a megerősödött bankett tevékenységnek és az állatkertben megnyitott új értékesítő helyeknek köszönhetően. Ennek következtében a tavalyi év első hat hónapjában elszenvedett 25 millió forintos veszteséggel szemben 2013 első hat hónapját 31 millió forint nyereséggel zárta. A gyógyászati bevétel 2013 ében 720 millió Ft volt, amely 6-os javulást mutat éhez viszonyítva, az átlagos értékesítési árak növekedése miatt. A gyógyászat eredménye elenyésző mértékben javult. A felhasznált alapanyagokat és igénybe vett közüzemi költségeket érintő magas infláció, valamint a foglaltságemelkedés együttes hatására az összes anyagjellegű ráfordítás 8-kal növekedett szállodáinkban és 2,8 milliárd Ft volt 2013 ében. Ezen belül az energia költség millió Ft-ot tett ki, ami 53 millió forintos növekedés az energia árak növekedése következtében. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2013 első félévében 5-os növekedés mellett 2,8 milliárd Ft volt, főleg a jutalék és karbantartási költségek növekménye miatt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2013 ében 5,0 milliárd Ft volt, amely 2-os növekedést mutat, tükrözve az éves béremelések hatását. A 3 hónapos EURIBOR és az átlagos hitelállomány csökkenésnek együttes hatására 2013 első félévében a kamatráfordítások összege 472 millió Ft-ról 360 millió Ft-ra csökkent. Elsősorban az időszak végi euró árfolyamnak az előző év végi árfolyamhoz képest bekövetkezett gyengülésének következtében főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent 278 millió Ft árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a ben elszámolt millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke 786 millió Ft-ot tett ki 2013 első félévében, amely főként a büki szállodában végrehajtott családbarát fejlesztéseket és a Hilton Budapest biztonsági rendszerével kapcsolatos beruházásait tartalmazza, szemben a i 363 millió Ft-tal. Összességében a nem realizált árfolyam-különbözetek eredményének elszámolása miatt a magyarországi szegmens adózás előtti vesztesége 2013 első félévében 1,0 milliárd Ft-ra növekedett a i 0,2 milliárd Ftról. A működési tevékenységek vesztesége 387 millió forintra csökkent a tavalyi első félévi millió forintról. A működési tevékenység első hat hónapra kimutatott értéke a szezonalitást tükrözi. A működési tevékenység eredménye jobban tükrözi a magyar hotelek valós teljesítményét, mint az adózás előtti veszteség.

3 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 3/14 Cseh szegmens CSEH KÖZTÁRSASÁG Millió Ft Millió EUR 1 Millió Ft Millió EUR 1 Összes bevétel ,2 9, ,2 15,0 1 EBITDA ,0 3, ,5 4,1-13 Működési eredmény ,0 2, ,6 2,2-25 Pénzügyi eredmény ,1-0, ,2-0, Adózás előtti eredmény ,9 1, ,4 2,2-34 CAPEX ,3 1, ,5 1,2 277 HUF/CZK átlagárfolyam 11,5 11,7-2 11,5 11,7-2 CZK/EUR átlagárfolyam 25,8 25,3 2 25,7 25,2 2 1 A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra A működési és egyéb bevétel 1-kal növekedve 4,5 milliárd Ft-ot tett ki 2013 ében. A mérsékelt növekedés elsősorban a folyamatban lévő beruházások következtében ideiglenesen kevesebb kiadható szobaszámnak tulajdonítható. E negatív hatást ellensúlyozta az átlagos szobaárban elért növekedés az előző időszakhoz képest. A marienbadi szállodák foglaltsága továbbra is a legmagasabb a csoporton belül, 2013 első félévében 73,7 volt, szemben a tavalyi első féléves 75,0-kal. Az időszak során lebonyolított felújítások miatt átlagosan kevesebb kiadható szoba állt rendelkezésre, a kiadott szobák száma ről ra csökkent. A szoba átlagára (ARR) CZK-ről CZK-re javult. Az átlagos tartózkodási idő tovább javult, 2013 ében 10,1 nap volt, amely jelentős javulás a tavalyi év hasonló időszakának 9,5 napos átlagához viszonyítva. A vendégéjszakák száma 2013 I. félévében volt a tavalyi tel szemben. A német és a belföldi piac 42-os és a német vendégek 21- os csökkenését részben ellensúlyozta az orosz piacról érkező vendégek számának 19-os növekedése. Utóbbi nagyrészt hozzájárult az ARR és az átlagos tartózkodási idő növekedéséhez is, a cseh korona euróval szembeni leértékelődésének hatásán túl első félévében az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 6-os növekedés mellett 1,9 milliárd Ft-ot tett ki, ami az inflációnak és a javítási-karbantartási költségek növekedésének tudható be. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2013 ében 1,2 milliárd Ft volt, amely 2-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A cseh szállodák üzemelési nyeresége 2013 ében 483 millió Ft volt, szemben a 2012 i 643 millió Ft-tal, a fenti változások következtében. Az időszaki átlagos EURIBOR és az átlagos hitelállomány csökkenésének együttes hatásaként a i kamatráfordítások összege 21 millió Ft volt szemben a tavaly első félévi 27 millió Ft-tal. Az időszak végi cseh korona euróval szembeni gyengülésének következtében az euróban jegyzett eszközökön és forrásokon 41 millió Ft árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra, szemben a i 23 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke 2013 ében millió Ft volt, amely elsősorban Tátra projektnek köszönhető és tartalmazza a Hotel Imperial (korábbi nevén Tátra) megújítását, a Hotel Hvezda panorámaliftjeinek, valamint a Hotel Skalnik lobby bárjának felújítását, 42 parkolóhely kialakítását és egy a létesítményeket összekötő föld alatti folyosó kialakítását. A projekt április végén lezárásra került. Összességében a csehországi adózás előtti nyereség ében 422 millió Ft volt, szemben az összehasonlító időszaki 640 millió Ft-tal.

4 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 4/14 Szlovák szegmens SZLOVÁKIA Millió Ft Millió EUR 1 Millió Ft Millió EUR 1 Összes bevétel ,0 9, ,7 15,6 7 EBITDA ,9 2, ,2 2,5 29 Működési eredmény ,7 1, ,8 0,1 621 Pénzügyi eredmény ,1-0, ,2-0,2-30 Adózás előtti eredmény ,6 1, n.a. 0,6-0,1 n.a. CAPEX ,5 0, ,7 0,7 4 HUF/EUR átlagárfolyam 295,9 294, ,1 295,6 0 1 A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra Az összes működési és egyéb bevétel 2013 ében 7-kal növekedve 4,9 milliárd Ft volt. A pöstyéni szállodák foglaltsága az év első félévében 64,0 volt, ami számottevő javulás a tavaly első féléves 60,4- hoz viszonyítva, követve a tavalyi év során tapasztalt javuló trendet. Az átlagos szobakiadási ár (ARR) 2-kal növekedett 42,9 EUR-ra 42,0 EUR-ról. Az értékesített szobák száma ről re emelkedett 2013 első félévében, miközben a vendégéjszakák száma volt szemben a tavalyi első félévi vendégéjszakával. A belföldi piac, amely az összes kereslet 39-át adta 3-os növekedést, a 25-ot kitevő német piacon pedig 8-os növekményt tapasztaltunk, míg a regisztrált vendégéjszakák száma szinte minden más nemzet irányából szintén növekedést mutatott, beleértve az orosz vendégéjszakák számának 48-os és az Izraelből érkező vendégéjszakák számának 36-os növekedését is ében az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest - a forgalomnövekedés hatásának ellenére - csupán 5-kal növekedve 1,8 milliárd Ft-ot tett ki. A legtöbb költségelemet sikerült a tavalyi szinten tartani, kivéve a fenntartási költségeket, melyek 18-kal növekedtek a tavalyi évhez képest. A személyi jellegű ráfordítások összege 2013 ében a tavalyival egyezően 1,8 milliárd Ft volt, ami a forgalom növekedésének hatását kiszűrve a tavalyi év során meghozott létszámleépítési intézkedéseket tükrözi. Az átlagos hitelállomány csökkenésének következtében a kamatráfordítások összege 2013 ében 30- kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A beruházások összegét az előző évhez hasonlóan ben is alacsony szinten tartottuk, összegük 209 millió Ft volt. A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti nyeresége 2013 első félévében 183 millió Ft-ra javult, szemben a tavalyi hasonló időszaki 36 millió Ft veszteséggel.

5 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 5/14 Román szegmens ROMÁNIA Millió Ft Millió EUR 1 Millió Ft Millió EUR 1 Összes bevétel ,1 1, ,2 2,2 1 EBITDA ,2 0, ,3 0,4-29 Működési eredmény n.a. -0,1 0,2 n.a n.a. -0,2 0,1 n.a. Pénzügyi eredmény n.a. -0,0 0,0 n.a n.a. -0,0 0,0 n.a. Adózás előtti eredmény n.a. -0,1 0,2 n.a n.a. -0,2 0,1 n.a. CAPEX ,3 0, ,4 0, HUF/RON átlagárfolyam 67,3 66,5 1 67,4 67,4 0 RON/EUR átlagárfolyam 4,4 4,4-1 4,4 4,4 0 1 A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2013 első félévében 1-kal növekedett a tavalyi év első félévéhez viszonyítva. A i foglaltság 49,1-ra emelkedett a tavalyi 47,3-ról, melynek részben oka, hogy a Hotel Bradet felújítása kapcsán 11-kal kevesebb szoba állt rendelkezésre az időszak során, mint tavaly. A vendégek száma 2013 első félévében főre csökkent főről. Az átlagos szobakiadási ár (ARR) 10-kal 118 RON-ról 130 RON-ra emelkedett részben szintén a miatt, hogy a Hotel Bradet felújított szobáit a korábbinál lényegesen magasabb áron tudtuk értékesíteni. A szobakiadás eredménye román lejben kifejezve 1-kal javult az első félévben. Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 337 millió Ft-ot tett ki 2013 ében, amely 11-os növekedés a tavalyi szinthez képest, melyet elsősorban az infláció és egyszeri költségek felmerülése okozott. Az időszak során került elszámolásra a romániai működési tevékenységgel nem bíró Salina Invest SA leányvállalatunk beolvadásának előkészítési költségei a szintén romániai, a helyi szállodáinkat üzemeltető Balneoclimaterica SA leányvállaltunkba. Az értékcsökkenési leírás értéke szintén növekedett ez előző időszakhoz képest a Hotel Bradet felújítása során aktivált eszközök következtében. A fentiek következtében a működés eredménye az első félév során 49 millió forint veszteség volt szemben a tavalyi első félévben realizált 16 millió forint nyereséggel. A beruházások értéke 2013 első félévében 702 millió Ft volt, szemben a tavalyi 24 millió Ft-tal. A megnövekedett beruházások a Hotel Bradet négy csillag szuperior kategóriára történő felújítását tükrözik. A felújítás két szakaszban valósul meg. Az első szakasz 2013 második negyedévében lezárult le, míg a második szakasz befejezése 2014 tavaszára van ütemezve. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti vesztesége 2013 első félévben 56 millió Ft volt szemben a tavaly azonos időszakban elszámolt 22 millió Ft nyereséggel.

6 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 6/14 Konszolidált mérleg Az összes konszolidált eszközállomány 87,9 milliárd Ft volt június 30-án, amely a december 31-i állományhoz képest 2-os növekedés. A készpénzállomány 14-kal növekedett a december 31-i értékhez képest a működési tevékenység eredménye és a bankoktól lehívott új hitelek következtében. A vevőkövetelések összege 54-kal emelkedett december 31-hez képest, az üzletmenet szezonalitásának következtében. A vevőkövetelések értéke 3-ot emelkedett a június 30-i állományhoz képest, annak hatására, hogy az időszak vége közelében magasabb árbevételt számoltunk el, mint egy évvel korábban, melyet az intenzív behajtási kampányunk részben kompenzált. A tárgyi eszközök állománya 76,8 milliárd Ft volt június 30-án. Az előző év végéhez viszonyítva 1-os növekedést mutat, a 3,0 milliárd Ft-os tárgyi eszköz beszerzés, valamint az elszámolt 2,4 milliárd Ft amortizáció hatására. A külföldi pénznemek árfolyamváltozásának hatása elhanyagolható volt a tárgyi eszközök állományára az időszak során. Az összes kötelezettség állománya június 30-án 35,4 milliárd Ft volt, amely 9-os növekedés december 31-hez viszonyítva részben a szezonalitás miatt részben pedig megnövekedett beruházási szállítóállomány valamint a bankhitelek változásai miatt. A csoportnak június 30-án 74,9 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt, amely tartalmazza az éven belül esedékes kötelezettségeket is, szemben a december 31-én fennálló 68,8 millió EUR állománnyal. A forintban kifejezett teljes hitelállomány mindössze 7-os növekményt mutatott a hat hónap során a folyószámlahiteleink csökkenésének következtében. A saját tőke értéke 2-kal csökkent a december 31-i állapothoz viszonyítva, a 0,6 milliárd Ft adózás utáni veszteség, valamint az átváltási tartalék 0,2 milliárd Ft-os csökkenésének eredményeként. Cash flow A működésből származó nettó pénzeszköz 2013 első félévében 2,0 milliárd Ft volt, amely a I félévi 1,4 milliárd forinthoz képest egy jelentős javulást mutat a jobb üzemelési eredmények hatására. A beruházások értéke 3,0 milliárd Ft volt 2013 ében, amely jelentős növekedés hasonló időszaki 0,9 milliárd Ft-hoz viszonyítva, a Cseh Köztársaságban, valamint Romániában végrehajtott jelentős beruházási kiadások következtében első hat hónapja során általános vállalati- és projectfinanszírozási célokra 13 millió EUR értékben történt hitellehívás és 6,8 millió EUR értékben történt hitel visszafizetés. Összességében a bankhitelek állománya (rövid és hosszú lejáratú része együtt) 22,0 milliárd forintról 23,5 milliárd forintra növekedett a hat hónap alatt, melyet részben az euró árfolyam változása is eredményezett. A működés szezonalitása A csoport fő tevékenysége a szállodaiparban megszokott szezonális ingadozásoknak van kitéve. A szabadidős vendégek a nyári hónapokban, míg a konferenciavendégek az őszi és tavaszi hónapokban generálnak erősebb forgalmat. A június 30-ával végződő 12 hónap során az összes bevétel 48.0 milliárd forint volt (a június 30-ával végződő 12 hónap során 45.7 milliárd forint), míg a működési eredmény 2,4 milliárd forint volt (a megelőző 12 hónap során 1,3 milliárd forint).

7 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 7/14 1. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT LT MÉRLEG (millió Ft) december 31 Jún 30 Jún 30 Eszközök Pénzeszközök Követelések Készletek Értékesítésre tartott eszközök Társasági adó követelés Egyéb követelések és forgóeszközök Forgóeszközök összesen Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Egyéb befektetett eszközök Halasztott adó követelések Befektetett eszközök összesen Eszközök összesen Források Szállítók Kapott előlegek vendégektől Nyereségadó-kötelezettség 40 - n.a Egyéb kötelezettségek és elhatárolások Kamatozó hitelek és kölcsönök Céltartalékok Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Kamatozó hitelek és kölcsönök Halasztott adó kötelezettségek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Kötelezettségek összesen Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Saját részvények Átváltási tartalék Fedezeti tartalék Eredménytartalék Anyavállalat részesedése Ellenőrzést nem biztosító részesedések Saját tőke összesen Kötelezettségek és Saját tőke összesen

8 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 8/14 2. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (millió Ft) Szálloda bevétel Vendéglátás bevétel Gyógyászati bevétel Egyéb üzemegységi bevétel Borászati bevétel Biztonsági szolgáltatások bevétele Egyéb bevételek Összes működési és egyéb bevétel Eladott áruk beszerzési értéke Anyag jellegű ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és amortizáció Egyéb ráfordítások Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények értéke Összes működési ráfordítás Működési eredmény n.a. Kamatbevételek Kamatráfordítások Árfolyamnyereség / -veszteség n.a. Nettó pénzügyi eredmény n.a. Tőkemódszerrel elszámolt befektetések nyereségéből való részesedés 1 - n.a. 3 - n.a. Adózás előtti eredmény n.a. Adott időszakra vonatkozó adóköltség Halasztott adó ráfordítás / (bevétel) Adózás utáni eredmény n.a. Ebből: Anyavállalatra jut n.a. Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jut Egy részvényre jutó alap és hígított eredmény (Ft/részvény) n.a.

9 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 9/14 3. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (millió Ft) Adózás utáni eredmény n.a. Egyéb átfogó jövedelem Külföldi befektetések átváltási különbözete Fedezeti ügyletek piaci értékének változása 12 - n.a n.a. Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Ebből: Anyavállalatra jut Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jut n.a n.a. Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem

10 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 10/14 4. számú MELLÉKLET Nem auditált KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft) A június 30-val végződő 6 hónapos időszakra vonatkozóan Anyavállalat részesedése Ellenőrzést nem Jegyzett Tőke- Saját Eredmény- Átváltási Fedezeti biztosító tőke tőke tartalék részvények tartalék Tartalék tartalék Összesen részesedés december Saját Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása Fedezeti ügyletek piaci értékének változása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek fizetett osztalék Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet június

11 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 11/14 4. számú MELLÉKLET Nem auditált KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft) A június 30-val végződő 6 hónapos időszakra vonatkozóan Anyavállalat részesedése Ellenőrzést nem Jegyzett Tőketartalék Saját Eredmény- Átváltási Fedezeti biztosító tőke tőke részvények tartalék Tartalék tartalék Összesen részesedés december Saját Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása Fedezeti ügyletek piaci értékének változása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek fizetett osztalék Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet június

12 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 12/ számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS (millió Ft) Működési eredmény n.a. Értékcsökkenés és amortizáció Működő tőke változásai Céltartalék csökkenése (-) / növekedése n.a n.a. Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése (-) / csökkenése Készletek növekedése (-) / csökkenése n.a. Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése Fizetett kamat Fizetett társasági adó Működésből származó nettó pénzeszköz Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása Kapott kamat Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása n.a Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz n.a n.a. Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-) n.a n.a. Nyitó nettó pénzeszközök Árfolyamváltozás hatása pénzeszközökön Záró nettó pénzeszközök Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével

13 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 13/ számú MELLÉKLET FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény, illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket, illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét. 7.. számú MELLÉKLET TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK A tárgyidőszak során nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül. Időszak vége Tulajdonos 1 II.n.év III.n.év IV.n.év I.n.év II.n.év CP Holdings és befektetései 2 78,95 79,07 80,33 80,33 80,33 melyből: CP Holdings Ltd. 37,94 37,94 38,85 38,85 38,85 Interag Zrt. 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 Israel Tractors 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 Külföldi pénzügyi befektetők 8,78 8,78 7,52 7,51 7,59 Belföldi pénzügyi befektetők 4,60 4,43 4,55 4,45 4,69 Magánszemélyek 3,15 3,20 3,08 3,19 2,87 Saját részvény 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 A táblában az 5-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően 2 A CP Holdings és befektetéseinek 80,33-os részesedése 84,14-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt-ben, valamint tartalmazza Schreier család által közvetlenül tulajdonolt részvényeket is. június 1-jén Sir Bernard Schreier, az igazgatóság korábbi elnöke elhunyt. Az elnöki pozíciót lánya, Iris Gibbor vette át. A részvényeket jelenleg Sir Bernard hagyatékának intézője kezeli. 8. számú MELLÉKLET KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS (Az alábbiakban található konszolidált vezetőségi jelentés nem terjed ki a társaság időszaki tevékenységének elemzésére, mivel az a fentiekben került bemutatásra.) A pozitív trend továbbra is érzékelhető mindegyik piacunkon, ugyanakkor a válság jelei még jelen vannak és a közép-kelet európai régióban megnőtt szálloda kapacitások következtében a turizmus iparág továbbra is kihívásokkal küszködik. Mindezek alapján e pozitív trendeket óvatos optimizmussal szabad tekinteni. A magyar Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, a magyarországi piacon a vendégéjszakák száma 4,9-kal növekedett az év első 6 hónapja alatt a tavalyi év azonos időszakához képest. Azon belül a belföldi vendégéjszakák száma mindössze 1,6-kal növekedett, míg a külföldi országokból származó vendégéjszakák száma 7,8-kal lett magasabb. A szállodai szegmensben regisztrált vendégéjszakák száma 6,0-os növekedést mutatott. A Széchenyi Pihenőkártya 41,5-kal magasabb forgalmat generált az év első 6 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában együttesen a Széchenyi Pihenőkártya és az üdülési csekk. A Cseh Statisztikai Hivatal jelentése szerint, 2013 ében a cseh piacon az értékesített vendégéjszakák száma 1,1-kal csökkent a tavalyi év azonos időszakához hasonlítva. Azon belül a belföldi vendégek száma 4,4-os csökkenést, a külföldieké pedig 1,6-os növekedést mutatott. A második negyedév során a legtöbb vendég Németországból ( vendégéjszaka, ami 3,9-os csökkenés) és Oroszországból ( , +13,8) érkezett.

14 2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 14/14 A Szlovák Statisztikai Hivatal 2013 I. negyedévre vonatkozó adatai szerint a szlovák idegenforgalmi piacon a szálláshelyek összesen vendéget fogadtak, ami 12,9-os növekedést jelent 2012 hasonló időszakához képest. A külföldi és a belföldi vendégek száma egyaránt növekedést mutatott, az előbbi 19,9, az utóbbi 8,8-al. A vendégéjszakák száma összességében 12,8-al nőtt, a belföldi vendégéjszakák 12-os, míg a külföldi vendégéjszakák 13,9-os növekedést mutattak. A céljaink és stratégiánk nem változtak. Magyarországi szállodáink esetében 2013-ban folytatjuk intézkedéseinket az elmúlt években elszenvedett bevételcsökkenés helyreállítására. Legfőképp Budapesten várunk javulást, ahol az üzleti és konferencia turizmus visszaesése részben a Malév csődje miatt is a legszámottevőbb volt. E célt az első félév során részben elértük. A Radisson Blu Béke Hotel a 100., a Danubius Hotel Flamenco pedig 30. jubileumát ünnepli ebben az évben, aminek kapcsán több rendezvényre is sor kerül. A Danubius zölddé válását egyre szélesebb körben érvényre juttatjuk, melynek szellemében néhány szoba különleges átalakításra kerül. A gyógy és wellness hoteljeinkben a belföldi kereslet bővülésére számítunk, a gyengébb forint és a Széchenyi Pihenőkártya által biztosított állami ösztönzők terjedésének köszönhetően. A Széchenyi Pihenőkártya a legnépszerűbb cafetéria elem a magyar piacon. Az életkörülmények és a személyes vagyon növekedése miatt 2013-ban a szovjet utódállamokból és az arab országokból érkező vendégeink számának további növekedésére számítunk, ami legnagyobb mértékben a vidéki gyógyszállodáinkat érinti során céljaink továbbá, a nagy partnerektől való függőség csökkentése és a vásári részvételek helyett a kulcsfontosságú piacokon, direkt kapcsolatok és direkt foglalások növelése, márkaépítés és a családbarát koncepció fejlesztése, az előrejelzési módszerek egységesítése, a gyógy piaci árrendszer átláthatóbbá tétele, a központi szobafoglalás hatékonyságának növelése. Az online kommunikáció megújulásának részeként nagyobb hangsúlyt fektetünk a social media stratégiánkra és cégünk új honlapja áprilistól üzemel, amely a kor elvárásaihoz igazodva immáron mobiltelefonokra optimalizált formában is elérhető. A hoteliparban jelen lévő általános kockázatokon túl jelentős hatással van ránk a devizaárfolyamok változása is. Különösképpen a forint/euró árfolyama, amely az évet lényegesen erősebb pozícióban nyitotta, mint tavaly, majd márciusban ideiglenesen gyengült, és a félév végére kis mértékben gyengült, mind a tavalyi év, mind a tavalyi első félév végéhez képest. A féléves átlagárfolyam alig érzékelhető mértékben gyengébb volt, mint a tavalyi első félév átlagárfolyama. A gyengébb átlagos forint árfolyam magasabb forintban kifejezett árbevételt eredményez, mindazonáltal egy magasabb időszaki záró árfolyam a meglévő euró-hiteleink átértékelése nyomán jelentős nem realizált árfolyamveszteséget is okoz. 9.. számú MELLÉKLET NYILATKOZAT A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált, az EU által befogadott IAS 34 szerint készült Tömörített Konszolidált Évközi Pénzügyi Kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, politikák, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző év végi és időközi pénzügyi kimutatások, ezért azokkal összehasonlíthatók. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint ez a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről valamint kockázatairól. A pénzügyi kimutatások nem hallgatnak el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a jelentések tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel. Dr. Deák Imre Az Igazgatóság tagja Tóbiás János Az Igazgatóság tagja

2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11

2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11 2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által

Részletesebben

2014 NEGYEDIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14

2014 NEGYEDIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14 2014 NEGYEDIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta negyedik negyedéves, nem auditált eredményeit és konszolidált vezetőségi

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

2014 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14

2014 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14 2014 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta első negyedéves, nem auditált eredményeit és konszolidált vezetőségi gyorsjelentését.

Részletesebben

Vált % A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

Vált % A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta első kilenc havi és III. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A folytatódó magyarországi nehéz üzleti feltételeket ellensúlyozta a leányvállalatok eredmény hozzájárulása IV.n.év IV. n.év.

A folytatódó magyarországi nehéz üzleti feltételeket ellensúlyozta a leányvállalatok eredmény hozzájárulása IV.n.év IV. n.év. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta es és IV. negyedes, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

Vált % I. n.év I. n.év

Vált % I. n.év I. n.év 2015 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta első negyedéves, nem auditált eredményeit és konszolidált vezetőségi gyorsjelentését.

Részletesebben

2015 HARMADIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/16

2015 HARMADIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/16 2015 HARMADIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/16 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta harmadik negyedéves, nem auditált eredményeit és konszolidált vezetőségi

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2014. április 2. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE A DANUBIUS HOTELS CSOPORT. III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. III. negyedéves

Részletesebben

KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN

KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2006. I negyedéves, nem auditált eredményeit.

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT ÉVI ÉS IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT ÉVI ÉS IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta évi és IV. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését.

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését. A DANUBIUS HOTELS CSOPORT I. FÉLÉVES ÉS II. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. féléves és II. negyedéves,

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP Tartalom Az Elnök közgyűlési beszéde 2 Az Igazgatóság tagjai 6 A Felügyelőbizottság tagjai 7 Idegenforgalom 2013-ban 8 Az Igazgatóság jelentése 11 A Felügyelőbizottség jelentése 31

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP. Éves jelentés 2014

DANUBIUS HOTELS GROUP. Éves jelentés 2014 DANUBIUS HOTELS GROUP Éves jelentés 2014 Az Elnök közgyűlési beszéde TARTALOM Az Elnök közgyűlési beszéde 2 Az Igazgatóság tagjai 5 A Felügyelőbizottság tagjai 6 Idegenforgalom 2014-ben 7 Az Igazgatóság

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt április 25-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt április 25-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2013. április 25-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2013. április 3. 1 TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt április 18-án tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt április 18-án tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2011. április 18-án tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2011. március 25. 1/53 TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

A Danubius Hotels Rt. 2004. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata

A Danubius Hotels Rt. 2004. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A Danubius Hotels Rt. 2004. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A) Gazdálkodási adatok IFRS szerint készült konszolidált, auditált mérleg 2004. év Eszközök 2003 2004 Bázis

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi kimutatások

Konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2011. I. félévéről készült Féléves jelentéshez Konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2016. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP ÉVES JELENTÉS 2 0 1 1 Tartalom Az Elnök Közgyűlési Beszéde 2 Középpontban a minőség - 2011 5 Az igazgatóság tagjai 7 A felügyelőbizottság tagjai 8 Idegenforgalom 2011-ben 9 Az igazgatóság

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt április 16-án tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt április 16-án tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2012. április 16-án tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2012. március 23. 1 TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

A Danubius Hotels Rt. 2005. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata

A Danubius Hotels Rt. 2005. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A Danubius Hotels Rt. 2005. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A) Gazdálkodási adatok Konszolidált, auditált, IFRS szerint készült mérleg 2005. év Eszközök 2004 2005 Bázis

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP ÉVES JELENTÉS 2007 Tartalom Elnöki köszöntô 2 Középpontban a minôség 2007 4 Az igazgatóság tagjai 8 A felügyelôbizottság tagjai 9 Idegenforgalom 2007-ben 10 Az igazgatóság jelentése

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb I. negyedév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2016. III. negyedévi Időközi vezetőségi beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés Budapest, 2001. június 11. 2 JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP ÉVES JELENTÉS 2 0 1 0 Tartalom Az Elnök Közgyűlési Beszéde 2 Középpontban a minőség -2010 5 Az igazgatóság tagjai 7 A felügyelőbizottság tagjai 8 Idegenforgalom 2010-ben 9 Az igazgatóság

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT LIBRI-BOOKLINE NYRT. KONSZOLIDÁLT FÉLÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT 2016. JÚNIUS 30. 1 Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve ha másképp

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Törzs/Alaptőke MFt. 93,44 78,60 78,60 L Preventív-Technika Információ és Biztonságtechnika Rt. (2)

Törzs/Alaptőke MFt. 93,44 78,60 78,60 L Preventív-Technika Információ és Biztonságtechnika Rt. (2) PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben