Ön Regisztráló Partner Független Ajánló Independent Affiliate IA. Business Partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ön Regisztráló Partner Független Ajánló Independent Affiliate IA. Business Partner"

Átírás

1 AFFILIATE PARTNERSHIP POLICIES továbbiakban: APP Ez a dokumentum tartalmazza azon irányelveket és rendelkezéseket, amelyek szabályozzák az Ön ajánlói együttműködését az E-Talking Club Ltd-vel. (továbbiakban: ETC) Az Ön felelőssége, hogy elolvassa és megértse ezen irányelveket és rendelkezéseket, mielőtt szerződést köt az ETC-vel. A következőkben a leendő független ajánló partnerre (legyen akár magánszemély, cég vagy társasági forma) a következő megnevezéseket használjuk: Ön Regisztráló Partner Független Ajánló Independent Affiliate IA. Business Partner Az E-Talking Club Ltd. nevű angol ETC székhelye: first floor unit 3 Temple place 247 the Broadway SW19 1SD London, United Kingdom company no: VAT no: GB a továbbiakban: ETC rövidített néven szerepel, és az E-Talking Club Ltd. csoport minden egyéb (akár leendő) ETC Holding vállalata is ide értendő. Amennyiben Ön Customer Partner, akkor nem kap jutalékot az ETC termékei és szolgáltatásai ajánlásáért. Az IA ajánlói tevékenységének, valamint az ETC és a további IA-k üzleti tevékenységének kölcsönös érdekeit szem előtt tartva Ön vállalja, hogy betartja a mindenkor hatályos, időről időre módosított APP rendelkezéseit. Az IA tudomásul veszi, hogy az ETC-től kapott jutalékát önadózóként köteles állampolgársága vagy állandó lakhelye szerint bevallani, mert az ETC az Egyesült Királyság törvényei alapján senkit sem kötelezhet vállalkozói tevékenység folytatására. IA vállalja az ETC ajánlatainak megismerését. Vállalja, hogy IA tevékenységét az ETC etikai kódex normáinak a betartása mellett végzi. IA vállalja, hogy az ajánlói munkájához szükséges ismeretek megszerzése végett legalább 1 alkalommal részt vesz a First Business Course (FBC) üzleti partnerek indulását segítő képzésen, amennyiben országában az FBC képzés elérhető. Minden ajánló partnere az ETC-nek a First Business Course-on való részvétellel válik a CoreWin Club tagjává és részesülhet a CoreWin Club tagjait megillető bónuszokból. Ön independent affiliate (IA), akinek nem áll jogában az ETC nevében kötelezettséget vállalni. IA-ként maga osztja be idejét és határozza meg üzletmenetét, a jelen APP-ban lefektetett előírások keretein belül. Az üzletvitellel kapcsolatos minden esetlegesen felmerülő költség úgymint az adók, a biztosítások stb. Önre hárulnak. Az ETC az osztalékok, bónuszok, prémiumok, jutalékok (továbbiakban: jutalék) kifizetését az Ön nevére megnyitott folyószámlára utalja vagy számla ellenében a számlát kibocsátó számlaszámára. Az IA-k jutalékára vagy sikerére az ETC nem vállal garanciát. A jutalék és üzleti siker kizárólag az IA direkt partnerei és azok partnerei stb. által felépített többszintű hálózati struktúrából származhat. Az ETC vállalja a jutalék kifizetését a Kompenzációs terv alapján. IA nem kap juttatást azért, ha csupán ösztönöz másokat, illetve további érdeklődőknek mutatja be az ETC ajánlatait. A megtermelt jutalék részletezését a webirodájában tekintheti meg, amely folyamatosan mutatja ajánlói hálózatában az Önnek jutalékot jelentő befizetéseket. 1

2 Az ETC rendszeréhez csatlakozni csak a cég weblapján ( regisztrálva lehetséges. A regisztráció mindkét fél számára kötelezettségeket és előnyöket nyújt. A regisztrációval IA nem válik a cég tulajdonosává, befektetőjévé, alkalmazottjává, sőt kinevezett megbízottjává vagy alkalmazott ügynökévé sem. AZ ETC magára nézve kötelezőnek csak a weboldalain közölt adatokat tartja és felelősséget egyáltalán nem vállal az IA partnereinek a közléséért, ígéretéért. A regisztráló partner kijelenti, hogy regisztrációja előtt az ETC ajánlatát, Általános Szerződési Feltételt, APP-t, Kompenzációs tervet, gyakran ismételt kérdéseket megismerte, elolvasta, megértette és önakaratából regisztrált. Kijelenti, hogy ebben a döntésében az ETC nem befolyásolta és az independent affiliate (IA) partnerek számára adott információit leellenőrizte. Kijelenti továbbá, hogy a fenti szerződéseket és irányelveket magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az ETC programjában regisztrálni csak érvényes ajánlói kóddal lehet. Az IA tudomásul veszi, hogy az APP érvényességéhez el kell érnie az országában jogi értelemben vett nagykorúságot, és cselekvőképesnek kell lennie, hogy jogokat szerezhessen és kötelezettségeket vállaljon. Ön kizárólag saját személyét regisztrálhatja az ETC rendszereiben, harmadik fél helyett nem járhat el, harmadik fél nevében kötelezettségeket nem vállalhat és más nevében előnyöket nem szerezhet, hacsak erre törvényi felhatalmazással nem rendelkezik. Ön harmadik fél felé az independent affiliate titulust használhatja magára értve. Independent affiliate (továbbiakban IA) tájékoztatást csak személyesen adhat baráti beszélgetéseken élőben vagy valós idejű elektronikus kapcsolatban. Webkonferenciákat vagy arra a célra rendezett rendezvényeket csak a cég által dedikált előadó tarthat. Ön az ETC-vel kapcsolatos tevékenységét sem off-line sem on-line médiában nem hirdetheti. IA az ETC nevében semmiféle pénz, adomány, előleg, foglaló gyűjtést nem végezhet. Csak dedikált előadó vagy képzett IA, (még az ETC sem) jogosult harmadik személynek ajánlani az ETC termékeit és szolgáltatásait annak érdekében, hogy e harmadik személy az ETC partnerévé váljon. Az ETC-nél történő regisztrációjával IA tudomásul veszi, hogy a továbbiakban havi használati díj (továbbiakban: MUF, Monthly Usage Fee) fizetését vállalja, amíg az ETC partnereként igénybe veszi a szolgáltatásokat és jutalékokat. Személyenként csak egy regisztráció lehetséges. Amennyiben IA a regisztrációt követő 8 napon belül felbontja a Szerződését a ETC-vel, a befizetett partneri csomagból az ETC az első havi MUF-t levonja mint regisztrációs díjat, amely nem visszakérhető és nem visszatérítendő Önnek. Ön az elállási jogáról lemond azzal, ha az ETC honlapjairól bármilyen anyagot letölt vagy programot telepít vagy további szolgáltatásokat vesz igénybe. A 8 napon belül felbontott szerződés után kifizetett jutaléko(ka)t, egyéb jövedelmeket, szintlépéseket és a jóváírt pontokat az ETC visszavonja a teljes struktúrából. Ön személyesen felelős minden, az adott országra vonatkozó jogszabályi előírásnak való megfelelésért, azok betartásáért, és vállalja a szükséges képzéseken való részvételt, hogy az üzleti tevékenységét az adott ország hatályos jogszabályaival összhangban, etikusan, hatékonyan, az itt lefektetett irányelveknek és rendelkezéseknek megfelelően tudja végezni. Elfogadja, hogy a nemzetközi Közvetlen Értékesítői Szövetségek World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) által kibocsátott elvek szerint jár el. IA elfogadja, hogy nem tesz semmiféle félrevezető, túlzó vagy hamis állítást az ETC révén elérhető nyelvi tudással és üzleti lehetőségekkel kapcsolatban. Mielőtt szponzorálni kezdene, amennyiben az Ön hazájában elérhető, részt vesz a szükséges képzésen annak érdekében, hogy megfelelően tudja támogatni a szponzorált személyeket. Nem végezhet tisztességtelen, megtévesztő vagy félrevezető toborzási tevékenységet. Minden kereskedelmi és pénzkereseti lehetőségre vonatkozó információt az ETC által kiadott, nyomtatott vagy elektronikus anyagokban található, dokumentált tényekre alapozza. Minden esetben hívja fel tárgyaló partnerének a figyelmét, hogy Ő is nézzen utána az ajánlatoknak. 2

3 IA nem használhatja az ETC márkaneveit és védjegyét, TOVÁBBÁ AZ ETC MÓDSZERTANÁT SEM EGÉSZBEN SEM RÉSZEIBEN NEM PROMOTÁLHATJA. IA elfogadja, hogy az ETC márkanevei és védjegyei és NYELVELSAJÁTÍTÁSI MÓDSZERTANA az ETC kizárólagos tulajdonában állnak, és tudomásul veszi, hogy semmilyen módon nem élhet vissza velük. IA elfogadja, hogy az üzleti lehetőségek promóciójára kizárólag az ETC által kibocsátott hivatalos tájékoztató- és egyéb anyagokat, illetve az ETC által jóváhagyott értékesítési segédanyagokat használja fel. IA nem használhat az ETC márkaneveit, vagy logóit feltüntető névjegykártyát, vagy más kereskedelmi segédanyagot, kivéve, ha azokat az ETC adja ki, illetve ha az ETC erre Önnek kifejezetten engedélyt ad vagy jóváhagyás nélkül rendelhet az ETC szerződött és elfogadott partnereitől marketing anyagokat. IA csak az ETC által készített Üzletépítői weboldalakat, ETC honlapjait és web eszközeit vagy az ETC által jóváhagyott webes eszközöket használhatja az ETC szolgáltatásainak az interneten történő promóciójára. NEM ALAKÍTHAT KI üzleti lehetőségeket általános jelleggel sem bemutató honlapokat és/vagy általános ún. affiliate oldalakat, melyek linket vagy utalást tartalmazhatnak az ETC honlapjaira. Weblapokat burkolt formában sem lehet az ETC tevékenységének promótálására használni. IA által használt weboldalak nem tartalmazhatnak az ETC-re, annak ajánlataira vagy üzletvitelére vonatkozó információt, továbbá képeket, sem a termékekről, szolgáltatásokról, illetve az ETC létesítményeiről vagy alkalmazottairól. Az Internetet az ETC reklámozására, ideértve annak összes ajánlatát és/vagy szolgáltatását, a jelen APP-ban leírtaktól eltérően használni nem lehet. A szerződésben meghatározott szabályok megsértése esetén az ETC kötelezheti Önt az APP alapján a sértő tartalmak, anyagok megsemmisítésére, és további szankciókat alkalmazhat az IA-val szemben jelen APP értelmében. Az ETC szolgáltatásainak megrendelésére az Egyesült Királyság hatályos jogszabályi, és egyéb előírásainak megfelelően történhet. Az ETC csak a nyelvelsajátításra vállal garanciát, az ajánlói rendszerből származó ígérvényekre nem, mivel az függ a hálózat struktúrájától és aktivitásától. Az ETC által jóváhagyott üzleti anyagok az ideális állapotot tartalmazzák, attól kisebb és nagyobb jutalékot is termelhet az IA hálózata. Amennyiben az IA megszegi a szerződés bármely pontját vagy feltételét, az ETC saját hatáskörében dönthet, hogy megszünteti a szerződést, vagy szankciókat léptet életbe korlátozás nélkül. IA tudomásul veszi, hogy köteles minden olyan kárt megtéríteni az ETC-nek, amit e szerződésének IA általi megszegése idéz elő. Az ETC nem felelős az IA-t érő semmilyen kárért (ideértve a következményként fellépő további károkat is), mely a szerződés ETC általi megszüntetéséből eredhet. Az ETC nem felelős az IA-t érő semmilyen kárért (ideértve a következményként fellépő további károkat is), mely az IA tevékenységéből ered. Természetesen az ETC és az IA közötti szerződés megszűnése, az IA már megszerzett részvényeit és tulajdonjogait nem érinti, hiszen azokat IA birtokolja. A jelen szerződés automatikusan érvényét veszti, ha IA 6 hónapon keresztül nem fizeti a havi használati díjat. A jelen szerződés bármilyen okból történő megszüntetésekor IA megtarthatja a jelen szerződés értelmében Önnek kifizetett jutalékokat, kivéve, ha az ETC a jutalék azonnali visszafizetését követeli Öntől kártérítés címén, vagy beszámíthatja a jutalék értékét az Önnek az ETC felé fennálló esetleges tartozásával szemben. A jelen szerződés tartalmazza az összes feltételt. Az IA Szponzorának nem áll jogában változtatni a feltételeken. Ha IA alperesként szerepel a jelen szerződés feltételeiből adódó tevékenységekkel kapcsolatos bármilyen esetben, az ETC-nek joga van úgy dönteni, hogy átveszi az ügyet és abban eljár, és IA elfogadja, hogy nem vitatja a ETC ily módon történő eljárását. Potenciális jelentkezőket az ETC a következőképpen kezeli: Az emberek néha közvetlenül az ETC-nél érdeklődnek az üzleti lehetőség és a termékek iránt. Ha az ETC tudatában van annak, hogy ez a Személy az ETC-ről egy bizonyos IA-tól hallott, akkor az Érdeklődő Személyt ehhez az Üzletépítőhöz irányítja. Azoknak a Személyeknek az adatait, akik az ETC-ről ismeretlen forrásból hallottak, a lehető legigazságosabban osztja szét az aktív IA-k között, figyelembe véve az érdeklődők érdekeit és az azokkal való kapcsolattartás lehetőségeit. Az ETC fenntartja a jogot a potenciális jelentkezők szétosztásával kapcsolatos végső döntésekben. 3

4 Az ETC a MUF befizetéséről igazolást/számlát csak útján küld a befizetéskor a regisztrációs adatok között szereplő címre és ezt utólag csak külön díj ellenében tudja ismételten kiküldeni. Az ETC a számlát a regisztrációkor megadott adatokra kiállítja. Amennyiben a regisztrált cég nem rendelkezik érvényes közösségi adószámmal, ebben az esetben az ETC a számlát a szerződést megkötő magánszemély részére állítja ki. A közösségi adószám érvényességét az alábbi címen tudja ellenőrizni: ttp://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ Az IA a regisztrációval tudomásul veszi, hogy az ETC termékei vagy szolgáltatásai vagy MUF fizetése által semmiféle jogot, tulajdonrészt nem szerez az ETC-ben. Az IA a regisztrációval tudomásul veszi, hogy a MUF minden esetben, még az első befizetéskor is, a befizetést követő hó napjainak számával növeli a rendszerhasználati jogosultságot. Vissza nem kérhető, hiszen a regisztrációkor az Általános Szerződési Feltételeket elfogadta, döntését saját akaratából hozta. Az IA ajánlói linkje az első termék vagy szolgáltatás megfizetése után aktiválódik. Az IA a regisztrációval tudomásul veszi, hogy az MUF nem fizetése esetén az adott inaktív időszakra az ETC-től semmiféle jutalékra, bónuszra, prémiumra, sikerdíjra, sőt kedvezményre sem jogosult. Kedvezmények és IA juttatások igénybevételének a feltétele a rendszerben elfoglalt regisztrált pozíció aktivitása. Az aktivitás feltétele valamelyik termék vagy szolgáltatás megvásárlása és a 30. naptól a MUF megfizetése. Bármelyik előző feltétel és/vagy hiánya esetén az ETC semmiféle IA jutalékot, bónuszt, prémiumot, sőt kedvezményt utólag sem számol el az adott hónapra. A feltételek meglétét vagy befolyását az ETC folyamatosan ellenőrzi. A szerződő partner tudomásul veszi az ETC működését és a képződő jutalék hatályos kompenzációs terv szerinti elszámolását. Ez a szerződés személyre szóló és csak az ETC írásos tudomásul vételével és engedélyével ruházható át harmadik félre. A szerződés természetesen örökölhető. Amennyiben a cég törvényesen jogutóddal átalakul vagy végelszámol, úgy abban az esetben a törvényes eljárásban érintett személyek birtokába kerül az IA pozíció. Passzív pozíció nem aktiválható újra és a hozzá kapcsolódó IA-k nem mozgathatók más pozíciók alá. A passzív partner az ETC-vel új szerződést köthet, akár más IA által is. IA szponzort válthat, ha az ETC írásban ezt engedélyezi és az IA új pozíciót vásárolt. Az ETC fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására és kiegészítésére. Az ETC bármilyen változtatás és kiegészítés hatályba léptetése előtt a saját weboldalának hírek szekciójában közzéteszi és mindig a közzétételt követő hónaptól érvényesíti. IA azzal, hogy MUF fizetésével az adott hónapra elfogadja a megváltoztatott és kiegészített rendelkezéseket. A szerződés határozatlan időre jön létre. A szerződést az IA 180 napos felmondási idővel, rendes felmondással megszüntetheti. Szerződésszegés esetén az ETC 10 napos felmondási idővel, rendkívüli felmondással a szerződést megszüntetheti. Szerződésszegésnek minősül: IA részéről a nem személyes információ átadása, audió- és videóanyagok publikálása nyílt megosztókon, social network oldalakon A reklámozási feltételek megszegése ETC-vel ellentétes információk átadása Azonnali kizárást von maga után: Téves információk szándékos átadása Szabályok szándékos megszegése Mások akaratán és tudtán kívüli csatlakoztatása a rendszerhez Az ETC nevében bármilyen pénz átvétel, akár személyesen, akár saját számlára bekérve Ha az ETC rendezvényein más MLM szervezet termékeit és szolgáltatásait ajánlja. Amennyiben az ETC azt tapasztalja, hogy jogosulatlan szponzorváltás történt 4

5 IA kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben megadott személyes adatok továbbításra kerüljenek az ETC hálózatához tartozó gazdasági ETC társvállalkozások részére, ideértve a világ bármely pontján található ETC gazdasági társaságokat is. IA kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az ETC a továbbított személyes adatokat kezelje. IA a szerződést érintő adatok változását köteles 3 napon belül írásban bejelenteni az ETC részére. A nem bejelentett adatok megváltozásából eredő károkért az ETC felelősséget nem vállal. A személyes adataihoz IA hozzáférhet, és azokat szükség esetén kijavíthatja, amennyiben azok helytelenek. IA kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ETC hírlevél listájára kerüljön és a pozíció aktivitása alatt ezeket a leveleket saját jól megfontolt érdekében fogadja. Az ETC a hatályos szerződések nem ismeretéért felelősséget nem vállal. IA tudomásul veszi, hogy a szerződések esetleges változásai után, ha bármiféle anyagot letölt vagy szolgáltatást megrendel, akkor ezeket a változásokat elfogadottnak és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Egyesült Királyság jogi rendelkezései az irányadók. A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton tartoznak rendezni egymás között. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, a felek a vitájukat az Egyesült Királyság Bírósága előtt kötelesek rendezni. Jelen dokumentum kétoldalú megállapodást az ETC és IA között. 5

6 A COREWIN CLUB TAGJAIT ÉRINTŐ BÓNUSZOK BETANULÁSI BÓNUSZ: 250 A kifizetés feltételei: teljesítendő a First Business Course-on való részvételt követő 2. hónap utolsó napjáig Teljesített 800 Kérdés-Válasz párbeszéd az E-Talking Channel -en a 2+1-es terv 3. hónapra előirányzott csoportjának a felépülése (3 közvetlen Business partner és 4 fő Business partner, akiket a közvetlen partnerei csatlakoztattak) csoportjának 7 Business partnere E-Training Club rendezvényen és First Business Course képzésen is részt vett csoportjának 7 Business partnere aktív státuszú az ETC nyilvántartása szerint 2000 KÉRDÉS-VÁLASZ UTAZÁSI BÓNUSZ Az utazáson való részvétel feltételei: Az utazás értéke 3000 a 2000KV utazásokat az ETC Ltd. évente egyszer szervezi. Amennyiben a teljesítők számának növekedése szükségessé teszi, úgy az ETC az utazásokat gyakrabban is megszervezi teljesítendő a First Business Course-on való részvételt követő 5. hónap utolsó napjáig az utazáson Ön plusz egy fővel vehet részt Teljesített 2000 Kérdés-Válasz párbeszéd az E-Talking Channel -en 6 közvetlen és az ő csoportjukban még 137 aktív Business partner csoportjának 143 Business partnere E-Training Club rendezvényen és First Business Course képzésen is részt vett csoportjának 143 Business partnere aktív státuszú az ETC nyilvántartása szerint csoportjában összesen legalább 600 pont van 4000 KÉRDÉS-VÁLASZ UTAZÁSI BÓNUSZ Az utazáson való részvétel feltételei: az utazás értéke 7000 a 4000KV utazásokat az ETC Ltd. évente egyszer szervezi. teljesítendő a First Business Course-on való részvételt követő 11. hónap utolsó napjáig az utazáson Ön plusz egy fővel vehet részt Teljesített 4000 Kérdés-Válasz párbeszéd az E-Talking Channel -en Az Ön karrier szintje legalább V. legalább 8 közvetlen és az ő csoportjukban még legalább 500 aktív Business partner csoportjának legalább 500 Business partnere E-Training Club rendezvényen és First Business Course képzésen is részt vett csoportjának legalább 500 Business partnere aktív státuszú az ETC nyilvántartása szerint 6

7 6000 KÉRDÉS-VÁLASZ (1. IDEGEN NYELV) RÉSZVÉNY BÓNUSZ A 6000KV részvénybónusz feltételei: Az Ön karrier szintje X. Minden X. karrier szintet teljesített partner az ETC Ltd. zárt részvénytársaságban részvényessé válik, ha és amikor: Egy idegen nyelven teljesített 6000 Kérdés-Válasz párbeszédet az E-Talking Channel -en Ön törzsrészvényt kap KÉRDÉS-VÁLASZ (2. IDEGEN NYELV) RÉSZVÉNY BÓNUSZ A 12000KV részvénybónusz feltételei: Az Ön karrier szintje XII. Minden XII. karrier szintet teljesített partner az ETC Ltd. zárt részvénytársaságban további részesedést kap, ha és amikor: egy 2. idegen nyelven teljesített 6000 Kérdés-Válasz párbeszédet az E-Talking Channel -en Ön törzsrészvényt kap KÉRDÉS-VÁLASZ (3. IDEGEN NYELV) RÉSZVÉNY BÓNUSZ A 18000KV részvénybónusz feltételei: Az Ön karrier szintje XIII. Ön szavazati jogot biztosító részvényt kap Részvényesként szavazati joggal bír a részvénytársaság közgyűlésein, ha jelen van Egy 3. idegen nyelven Teljesített 6000 Kérdés-Válasz párbeszédet az E-Talking Channel -en, akkor: Meghívást kap az ETC-t irányító igazgatói tanácsába, amely javaslatokat tehet az ETC működésével kapcsolatban, részt vehet az ETC igazgatói tanácsának döntéseinek az előkészítésében, valamint szavazhat az igazgatósági üléseken, ha jelen van. XI. KARRIER SZINT TÁRGYJUTALMA: ETC pecsétgyűrű 7

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG Ez az Üzletépítői és Nemzetközi Szponzori Szerződés a Nu Skin International, Inc., Utah államban bejegyzett társaság, 75 West Center Street, Provo,

Részletesebben

RCI tagsági feltételek

RCI tagsági feltételek RCI tagsági feltételek 1. BEVEZETŐ 1.1 Jelen Tagsági Feltételek kötelező erejű szerződést keletkeztetnek az RCI Europe (továbbiakban: RCI vagy mi) és minden olyan személy között, aki tulajdonjoggal, birtokjoggal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Felhasználói feltételek

Felhasználói feltételek Felhasználói feltételek ÖN ÉS AZ RCI EUROPE KÖZÖTTI SZERZŐDÉS Ezen weboldalt az RCI Europe (a továbbiakban "RCI", "mi", "minket", illetve "miénk" szavak által jelölt) bocsátja az Ön rendelkezésére. A szóban

Részletesebben

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson.

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson. ÁSZF amely, létrejött egyrészről továbbiakban Megbízó, valamint a "MIT-MÉR" KFT. (1221 Budapest, Kiránduló utca 65.) továbbiakban Megbízott, illetve együttesen: Felek között. A megbízás tárgya A Megbízó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, GARANCIA, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISZAVÁSÁRLÁSA 7

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, GARANCIA, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISZAVÁSÁRLÁSA 7 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, GARANCIA, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISZAVÁSÁRLÁSA 7 4. BÓNUSZRENDSZER / MARKETING TERV 9 5. MANAGERI MINŐSíTÉS ÉS FELTÉTELEI 12 6. VEZETŐSÉGI

Részletesebben

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és a revolution Software

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Általános Felhasználási Feltételek Bevezetés Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.huniojob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

Részletesebben

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz A [freemail] az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "Origo")

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS

BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A DOKUMENTUMOT! A JELEN MEGÁLLAPODÁS TARTALMAZ OLYAN RENDELKEZÉSEKET,

Részletesebben

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Szolgáltatások. Tartalomjegyzék

1 Bevezetés. 2 Szolgáltatások. Tartalomjegyzék Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Szolgáltatások 3 Az Önök közreműködése 4 Díjak 5 Titoktartás 6 Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 7 Adatvédelem 8 Felelősségkorlátozás 9 A

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben