SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA"

Átírás

1 Iktatószám: I.B /2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága január 27-én (kedden) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Tanácskozási joggal megjelent: Távol maradtak: Jelen lévı meghívottak: dr. Tóth Gyula elnök, Csillagné Szántó Polixéna, Sárközi János József, Dr. Gaál Zsuzsanna, Horváth Jánosné, Maller Béla bizottsági tagok dr. Fıfai Klára irodavezetı Takács Béláné Egészségügyi Gondnokságvezetı Rottenbacher Ádám igazgató Dr. Kubik Andrea jogász dr. Szabó Tímea bizottsági referens, jkv.vezetı Ilosfai Gábor bizottsági tag dr. Keller Péter Dr. Burány Zsuzsanna Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fı jelen van, a bizottság határozatképes. A bizottság ülését 15 órakor megnyitja. Dr. Fıfai Klára javasolja levenni a napirendi pontok közül a Támogatási kérelmet tekintettel arra, hogy a Bizottság még nem rendelkezik a 2009-es költségvetési alappal. Továbbá felvenni javasolja nyílt ülésre Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet. Zárt ülésre kéri még felvenni az étkezési térítési díj csökkentési kérelmet. Takács Béláné kéri a Bizottságot, hogy a 2. napirendi pontot, Javaslat fogorvosi körzetek módosítására, 1. napirendi pontként tárgyalja tekintettel a meghívottakra. Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:

2 Napirend NYILVÁNOS ülés napirendje: 1./ napirendi pont Javaslat fogorvosi körzetek módosítására sz. közgyőlési elıterjesztés Elıterjesztı: Takács Béláné gondnokságvezetı 2./ napirendi pont Szociális Központ szakmai programjának módosítása Elıterjesztı: Rottenbacher Ádám igazgató 3./ napirendi pont Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. ( ) rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl szóló 10/2002. (VII.2.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) sz. közgyőlési elıterjesztés 4./ napirendi pont Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására - 5. sz. közgyőlési elıterjesztés 5./ napirendi pont Javaslat önkormányzati intézményvezetık évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására - 4. sz. közgyőlési elıterjesztés 6./ napirendi pont Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása sz. közgyőlési elıterjesztés 7./ napirendi pont Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és Munkarend) sz. közgyőlési elıterjesztés 8./ napirendi pont Javaslat SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága évi munkaterve 9./ napirendi pont Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve 22. sz. közgyőlési elıterjesztés Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya

3 ZÁRT ülés napirendje: 10./ napirendi pont Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása 11./ napirendi pont Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése 12./ napirendi pont Lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítás 13./ napirendi pont Lakásbérleti szerzıdés módosítása 14./ napirendi pont Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására sz. közgyőlési elıterjesztés 15./ napirendi pont Beszámoló a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról 16./ napirendi pont Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása 17./ napirendi pont Kérelem étkezési térítési díj csökkentésére... A bizottság az elfogadott napirend alapján megkezdi munkáját perckor. 1./ napirendi pont Javaslat fogorvosi körzetek módosítására sz. közgyőlési elıterjesztés Elıterjesztı: Takács Béláné gondnokságvezetı Meghívott: dr. Keller Péter Dr. Kövesdi Zsuzsanna Dr. Burány Zsuzsanna Dr. Keller Péter bemutatkozik és ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat.

4 1/2009. (I. 27.) SZEB határozat Javaslat fogorvosi körzetek módosítására (10. sz. közgyőlési elıterjesztés) Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta Javaslat a fogorvosi körzetek módosítására 10. számú közgyőlési elıterjesztést, és úgy határozott, hogy támogatja azt és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: január 29. Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 2./ napirendi pont Szociális Központ szakmai programjának módosítása Elıterjesztı: Rottenbacher Ádám igazgató Rottenbacher Ádám ismerteti az elıterjesztést és hozzáteszi, hogy a jogszabályi változások folytán vált szükségessé a szakmai program módosítása. Kérdés nem hangzott el. 2./2009. (I.27.) SZEB határozat Szociális Központ szakmai programjának módosítása Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a Szociális Központ szakmai programjának módosítására irányuló kérelmét, és egyhangúan támogatja azt. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke 3./ napirendi pont Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. ( ) rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl szóló 10/2002. (VII.2.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) sz. közgyőlési elıterjesztés Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea

5 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 3./2009. (I. 27.) SZEB határozat Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. ( ) rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl szóló 10/2002. (VII.2.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) (16. sz. közgyőlési elıterjesztés) Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. ( ) rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl szóló 10/2002. (VII.2.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) 16. számú közgyőlési elıterjesztést, és úgy határozott,hogy támogatja azt és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: január 29. Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 4./ napirendi pont Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására - 5. sz. közgyőlési elıterjesztés Elıterjesztı: Dr. Kubik Andrea Dr. Fıfai Klára ismerteti az elıterjesztést. Maller Béla megkérdezi, hogy az írásos értékelést mikor kell elkészíteni és azt megkapja-e az érintett személy. Dr. Fıfai Klára válaszol, hogy az értékelést, valamint a teljesítménykövetelményeket március 31-ig kell elkészíteni. Az értékelésrıl kap egy példányt az érintett és a munkáltató is. 4./2009. (I.27.) SZEB határozat Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására (5. sz. közgyőlési elıterjesztés) Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta Javaslat a

6 Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására 5. számú közgyőlési elıterjesztést, és úgy határozott, hogy támogatja azt és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: január 29. Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 5./ napirendi pont Javaslat önkormányzati intézményvezetık évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására - 4. sz. közgyőlési elıterjesztés Dr. Fıfai Klára ismerteti az elıterjesztést Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 5./2009. (I.27.) SZEB határozat Javaslat önkormányzati intézményvezetık évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására (4. sz. közgyőlési elıterjesztés) Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta Javaslat önkormányzati intézményvezetık évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására 4. számú közgyőlési elıterjesztést, és úgy határozott, hogy támogatja azt és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: január 29. Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 6./ napirendi pont Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása sz. közgyőlési elıterjesztés Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea Dr. Kubik Andrea ismerteti az elıterjesztést. 6./2009. (I. 27.) SZEB határozat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása

7 (17. sz. közgyőlési elıterjesztés) Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 17. számú közgyőlési elıterjesztést,és úgy határozott, hogy támogatja azt és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: január 29. Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 7./ napirendi pont Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és Munkarend) sz. közgyőlési elıterjesztés Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea Dr. Kubik Andrea elmondja, hogy a módosításra a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása miatt került sor, valamint a jogszabályi változások miatt. Ismerteti az elıterjesztést. Dr. Gaál Zsuzsanna megkérdezi, hogy Városfejlesztési és üzemeletetési Igazgatóság létszáma lecsökkent-e. Dr. Kubik Andrea elmondja, hogy ennél az Igazgatóságnál a létszám nem változott. Dr. Gaál Zsuzsanna elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalt érintı változásokkal nem ért egyet. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen, és 2 nem 7./2009. (I. 27.) SZEB határozat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és Munkarend) (19. sz. közgyőlési elıterjesztés) Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és Munkarend) 19. számú közgyőlési elıterjesztést,és úgy határozott, hogy támogatja azt és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: január 29. Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 8./ napirendi pont Javaslat SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága évi munkatervére

8 Maller Béla javaslatot tesz, a évi bizottsági munkatervére. Felvenni kéri a következı pontokat: 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosításából adódó feladatok számbavétele 2. A Városi Bölcsıde jelentése a jelenlegi biztonsági rendszer hatékonyságáról és elképzeléseinek felvázolása a további fejlesztésekrıl Csillagné Szántó Polixéna felvenni kéri a Bizottsági munkatervébe a Családi napközik támogatását. 8./2009. (I. 27.) SZEB határozat Javaslat SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága évi munkatervére Egészségügyi Bizottsága az elıterjesztést megtárgyalta és a következı napirendi pontokat veszi fel a évi munkatervébe: Február: 1. A Városi Bölcsıde jelentése a jelenlegi biztonsági rendszer hatékonyságáról és elképzeléseinek felvázolása a további fejlesztésekrıl. Március: 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosításából adódó feladatok számbavétele 2. Családi napközik támogatása Határidı: azonnal Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 9./ napirendi pont Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve 22. sz. közgyőlési elıterjesztés Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya Kocsis-Kisantal Orsolya ismerteti az elıterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 9./2009. (I. 27.) SZEB határozat

9 Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve (22. sz. közgyőlési elıterjesztés) Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve 22. számú közgyőlési elıterjesztést,és úgy határozott, hogy támogatja azt és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: január 29. Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök A bizottság elnöke a nyilvános ülést perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja a munkáját. K.m.f dr. Tóth Gyula SZEB elnök Készítette: dr. Szabó Tímea jkv.vezetı Ellenjegyzem: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

10 Iktatószám: I.B /2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága január 27-én (kedden) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott zárt ülésérıl Jelen vannak: Tanácskozási joggal megjelent: Távol maradtak: dr. Tóth Gyula elnök, Csillagné Szántó Polixéna, Sárközi János József, Dr. Gaál Zsuzsanna, Horváth Jánosné, Maller Béla bizottsági tagok dr. Fıfai Klára irodavezetı Takács Béláné Egészségügyi Gondnokságvezetı dr. Szabó Tímea bizottsági referens, jkv.vezetı Ilosfai Gábor bizottsági tag Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fı jelen van, a bizottság határozatképes. A bizottság zárt ülését 15 órakor megnyitja. A bizottság a nyilvános ülésen elfogadott napirend alapján kezdi meg munkáját. 10./ napirendi pont Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása Dr. Fıfai Klára elmondja, hogy a jogszabály által meghatározott minimális lakásnagyság családonként 55 m2. Ehhez az önkormányzati rendelet annyi engedményt tesz, hogy személyenként 5 m2-el megemeli a minimális lakásnagyságot. Azonban ezen felül nincs lehetıség méltányosságra. 1. Kovács Józsefné kérelme Dr. Tóth Gyula elmondja, hogy mivel méltányosságra itt nincs lehetıség, a Bizottság nem tudja megállapítani a támogatást. 2. Kıszegi József kérelme Sárközi János József elmondja, hogy Kıszegi József és családja rendkívül nehéz körülmények között élnek, hatalmas összegő díjhátralékot halmoztak fel. Továbbá azt is

11 hozzáteszi, hogy a kérelem benyújtásakor a család lakásnagysága még belefért a jogszabály által megállapított határba, így indokoltnak tartja megállapítani a támogatást. Kocsis Zoltán elmondja, hogy Kıszegi József kérelmezı megtévesztette a hivatalt, ugyanis nem jelenlegi tulajdoni lap kivonatot hozott, hanem hónapokkal korábbit, amely alapján még belefért a jogszabály által meghatározott minimális lakásnagyságba. Azonban a lakáshoz történı hozzáépítés folytán a lakás alapterülete megnıtt, melynek következtében már túllépi a megállapított minimális lakásnagyságot. Dr. Tóth Gyula elmondja, hogy ezek alapján a Bizottság keze meg van kötve. Nincs lehetısége méltányosságra, nem tudja megállapítani az adósságcsökkentési támogatást. 3. Gyarmati Katalin kérelme Dr. Tóth Gyula elmondja, hogy Gyarmati Katalin esetében az elutasítás indokolt, ugyanis a kérelmezı nem mőködött együtt az adósságkezelés során. Javasolja a fenti 3 kérelmezı támogatásának elutasítását, illetve a többi kérelmezınek a támogatás megállapítását. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen, és 1 tartózkodik 10./2009. (I. 27.) SZEB határozat Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és Egészségügyi Bizottsága a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (3) bekezdése alapján átruházott hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv a, valamint a 34/2001. (XII.21.) ör. 26/A. 26/E. -ai alapján az adósságcsökkentési támogatás megállapítása céljából benyújtott kérelmeket január 27-ei ülésén megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 1. Kovács Józsefné ( an.: Kolompár Aranka) 7100 Szekszárd, Zrínyi u szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 55. (1) bekezdés c) pontja, a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör /A. (1) bekezdés d) pontja alapján. 2. Kıszegi József ( an.: Sárközi Anna) 7100 Szekszárd, Cséby F. u. 13/A. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 55. (1) bekezdés c) pontja, a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör /A. (1) bekezdés d) pontja, valamint a

12 közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 51. (2) bekezdése alapján. 3. Földesi Jánosné ( an.: Farkas Ilona) 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp /2. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmére napjától napjáig, 2 hónapra a 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. 26/B. -a alapján az ALFA- NOVA Kft-nél fennálló főtés-melegvíz tartozásának csökkentésére havi Ft összegő támogatást, valamint az évi III. tv. 38. (5) bekezdése alapján a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatást állapít meg, melyet az önrész befizetésének igazolását követıen a szolgáltatónak utal. 4. Csurai Anita ( an.: Kolompár Ildikó) 7100 Szekszárd, Mikes u. 3. I/7. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmére napjától napjáig, 10 hónapra a 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. 26/B. -a alapján az ALFA- NOVA Kft-nél fennálló főtés-melegvíz tartozásának csökkentésére havi Ft, a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft-nél fennálló tartozására havi Ft összegő támogatást, valamint az évi III. tv. 38. (5) bekezdése alapján a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatást állapít meg, melyet az önrész befizetésének igazolását követıen a szolgáltatóknak utal. 5. Faddi Magdolna ( an.: Szabó Mária) 7100 Szekszárd, Cséby F. u. 9. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmére napjától napjáig, 4 hónapra a 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. 26/B. -a alapján az E-ON Energiaszolgáltató Kft-nél fennálló gázdíj tartozásának csökkentésére havi Ft összegő támogatást, valamint az évi III. tv. 38. (5) bekezdése alapján a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatást állapít meg, melyet az önrész befizetésének igazolását követıen a szolgáltatónak utal. 6. Sárközi Irén ( an.: Orsós Irén) 7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmére napjától napjáig, 12 hónapra a 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. 26/B. -a alapján a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-nél fennálló lakbér tartozásának csökkentésére havi Ft összegő támogatást, valamint az évi III. tv. 38. (5) bekezdése alapján a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatást állapít meg, melyet az önrész befizetésének igazolását követıen a szolgáltatónak utal. 7. Mészáros Mária ( an.: Pintér Mária) 7100 Szekszárd, Tartsay ltp /3. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmére napjától napjáig, 8 hónapra a

13 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. 26/B. -a alapján az ALFA- NOVA Kft-nél fennálló főtés-melegvíz tartozásának csökkentésére havi Ft összegő támogatást, valamint az évi III. tv. 38. (5) bekezdése alapján a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatást állapít meg, melyet az önrész befizetésének igazolását követıen a szolgáltatónak utal. 8. Lakatos József Pál ( an.: Lakatos Mária Rozália) 7100 Szekszárd, Barát J. u. 24. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmére napjától napjáig, 4 hónapra a 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. 26/B. -a alapján az E-ON Energiaszolgáltató Kft-nél fennálló áramdíj tartozásának csökkentésére havi Ft összegő támogatást, valamint az évi III. tv. 38. (5) bekezdése alapján a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatást állapít meg, melyet az önrész befizetésének igazolását követıen a szolgáltatónak utal. 9. Komáromi Kitti ( an.: Fülöp Irén) 7100 Szekszárd, Semmelweis u. 3/B. 2/10. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmére a 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. 26/B. (4) bekezdése alapján az E-ON Energiaszolgáltató Kft-nél fennálló áramdíj tartozásának csökkentésére Ft, a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft.-nél fennálló vízdíj tartozásának csökkentésére Ft egyösszegő támogatást állapít meg, melyet az önrész befizetésének igazolását követıen a szolgáltatóknak utal. 10. Rácz Márta ( an.: Bene Piroska) 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u /11. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmére napjától napjáig, 6 hónapra a 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. 26/B. -a alapján az ALFA-NOVA Kft-nél fennálló főtésmelegvíz tartozásának csökkentésére havi Ft összegő támogatást, valamint az évi III. tv. 38. (5) bekezdése alapján a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatást állapít meg, melyet az önrész befizetésének igazolását követıen a szolgáltatónak utal. 11. Varga József ( an.: Németh Anna) 7100 Szekszárd, Kövendi S. u. 8. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmére a 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. 26/B. (4) bekezdése alapján az E-ON Energiaszolgáltató Kft-nél fennálló áramdíj tartozásának csökkentésére Ft egyösszegő támogatást állapít meg, melyet az önrész befizetésének igazolását követıen a szolgáltatónak utal. 12. Gyarmati Katalin ( an.: Kolompár Róza) 7100 Szekszárd, Kemény s. u. 19. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

14 1993. évi III. tv. 55. (1) bekezdés c) pontja, a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör /A. (1) bekezdés b) pontja alapján. 13. Megyeri Andrásné ( ) Szekszárd, Rákóczi u. 83. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmére a 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. 26/B. -a alapján napjától napjáig, 6 hónapra az E-ON Energiaszolgáltató Kft-nél fennálló áramdíj tartozására havi Ft összegő, a Vagyonkezelı Kft.-nél fennálló tartozására havi Ft összegő támogatást, valamint az évi III. tv. 38. (5) bekezdése alapján a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatást állapít meg, melyet az önrész befizetésének igazolását követıen a szolgáltatóknak utal Határidı: január 31. Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke 11./ napirendi pont Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése Dr. Fıfai Klára ismerteti az elıterjesztést. Maller Béla javaslatot tesz, hogy Ohn Andrea adósságcsökkentési támogatását ne szüntesse meg a Bizottság, hanem csak függessze fel 6 hónapra, azzal a feltétellel, hogy vállalja korábbi számláinak a kifizetését. Ha most megszüntetjük két évre ki lesz zárva az adósságkezelésbıl. Kocsis Zoltán elmondja, hogy szerinte nem fogja tudni fizetni tartozásait. Dr. Fıfai Klára hozzáteszi, hogy a 6 hónap felfüggesztés nagyon hosszú, inkább 3 hónapot javasolja. 11./2009. (I. 27.) SZEB határozat Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és Egészségügyi Bizottsága Ohn Andrea (sz.: , an.: Vörös Edit Mária) Szekszárd, Béri B. Á. u fsz. 1. szám alatti lakos részére a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (3) bekezdése alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 55/B -a, valamint a 34/2001. (XII.21.) ör. 26/B. (4)

15 bekezdése alapján az adósságkezelés idıtartamát 3 hónappal meghosszabbítja azzal a feltétellel, hogy júniusától keletkezett közüzemi számlait április 27-ig befizeti. Határidı: január 31. Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke 12./ napirendi pont Lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítása Dr. Fıfai Klára ismerteti az elıterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 12./2009. (I. 27.) SZEB határozat Lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítás Egészségügyi Bizottsága Szekszárd Város Képviselı-testülete 3/1994. (II.1.) Kt. számú rendeletének 9. (4) bekezdésében foglaltak szerint Szabó Béláné (szül: , an.: Erb Teréz) Szekszárd, Mikes u. 1. IV/19 szám alatti lakos részére lakásbérleti szerzıdését meghosszabbítja december 31-ig. A Bizottság felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t a szerzıdés meghosszabbítására. Határidı: február 20. Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök Dr. Kiss Gyula ügyv.igazgató 13./ napirendi pont Lakásbérleti szerzıdés módosítása Dr. Fıfai Klára ismerteti az elıterjesztést. Kérdés nem hangzott el.

16 13./2009. (I. 27.) SZEB határozat Lakásbérleti szerzıdés módosítása Egészségügyi Bizottsága Szekszárd Város Képviselı-testülete 3/1994. (II.1.) Kt. számú rendeletének 5/A. (1) aa) pontjában foglaltak szerint Sallainé Nagy Ágnes (szül: , an.: Németh Erika) Szekszárd, Honvéd u. 17/A szám alatti lakos 40 m2 alapterülető önkormányzati bérlakás havi lakbérét 200 Ft/m2/hó állapítja meg január 1-tıl január 1-ig. A Bizottság felkéri a Vagyonkezelı Kft-t a lakásbérleti szerzıdés fentiek szerinti módosítására. Határidı: február 20. Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök Dr. Kiss Gyula ügyv.igazgató 14./ napirendi pont Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására sz. közgyőlési elıterjesztés 1. Hazafi Jenı Dr. Tóth Gyula javasolja részére a támogatás megállapítását. 2. Orbán Zoltán Dr. Tóth Gyula javasolja a támogatás méltányosságból történı megállapítását. 3. Bárdosi Margit Dr. Tóth Gyula ebben az esetben is javasolja a támogatás megállapítását. 14./2009. (I. 27.) SZEB határozat Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására (15. sz. közgyőlési elıterjesztés) Egészségügyi Bizottsága a következı javaslatot teszi a Közgyőlésnek elfogadásra:

17 1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság Özv. Hazafi Jenı (szül.: ) Szekszárd, Jókai u. 6. I/2 szám alatti lakos részére méltányosságból napjától napjáig 50 %-os lakbértámogatást állapít meg a 3/1994 (II. 1.) KT rendelet 5/B (2) bekezdés c) pontjában bekezdésében foglaltak alapján. 2. A Szociális és Egészségügyi Bizottság Orbán Zoltán (szül.: ) Szekszárd, Zrínyi u. 36. szám alatti lakos részére méltányosságból napjától napjáig havi Ft összegő helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg a 34/2001. (XII. 21.) ör. 33. (3) bekezdésében foglaltak alapján. 3. A Szociális és Egészségügyi Bizottság Bárdosi Margit (szül.: ) Szekszárd, Kölcsey ltp /3. szám alatti lakos részére méltányosságból napjától napjáig havi Ft összegő helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg a 34/2001. (XII. 21.) ör. 33. (3) bekezdésében foglaltak alapján. Határidı: 2009.január 29. Felelıs: Horváth István polgármester 15./ napirendi pont Beszámoló a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 15./2009. (I.27.) SZEB határozat Beszámoló a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról Egészségügyi Bizottsága az elıterjesztés mellékletét képezı SZEB határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tóth Gyula elnök Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı 16./ napirendi pont Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása

18 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 16./2009. (I. 27.) SZEB határozat Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása 1. Egészségügyi Bizottsága a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 34/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. 8. (1) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében eljárva a határozat mellékletét képezı döntést hozta. A határozat ellen a kézhezvételt követı naptól számított 15 napon belül Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőléséhez címzett, de a Szociális és Egészségügyi Bizottságnál benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a meghozott egyedi határozatokat küldje meg az érintetteknek és gondoskodjon végrehajtásukról. Határidı: Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök A 2. pont tekintetében Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı 17./ napirendi pont Kérelem étkezési térítési díj csökkentésére Dr. Fıfai Klára ismerteti az elıterjesztést. Dr. Tóth Gyula javasolja az 50 % megállapítását. 17./2009. (I. 27.) SZEB határozat Étkezési térítési díj csökkentése Egészségügyi Bizottsága a Szekszárdi Önkormányzat 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdése alapján: Hegedős Jánosné (szül: , an.: Gyöngyösi Julianna) Szekszárd, Béri B. Á. u. 25. szám alatti lakos részére 50 %-os étkezési díjcsökkentést állapít meg február 01-tıl február 01-ig.

19 Határidı: február 20. Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök Dr. Fıfai Klára irodavezetı A bizottság elnöke a nyilvános ülést perckor berekeszti. K.m.f dr. Tóth Gyula SZEB elnök Készítette: dr. Szabó Tímea jkv.vezetı Ellenjegyzem: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-10/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-12/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-10/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010. április 27- én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-9/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-5/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-3/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2009. március 24-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B. 267-6/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2013.06.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 114-13/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának 2009.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Pócs Margit közmővelıdési és civil referens, Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Pócs Margit közmővelıdési és civil referens, Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı Iktatószám: I.B.1558-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2012.06.26-án 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Igazoltan távol maradt: Tanácskozási

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 24-23/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 23-10/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2008. augusztus 7-én 9

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 70-12/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült Humán Bizottságának 2014. június 16-án (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-11/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2010.09.27-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-15/2011. JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZİJE Iktatószám: I.B. 747-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2014.01.28-án 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) házasságkötı

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1558-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.05.29-én 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Iktatószám: I.B. 747-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2014.09.29-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 167-1/2010. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2010. március 2-án (kedden) 16 óra

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-17/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2012. május 22-én 14 óra 07 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 85-4/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-14/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010. szeptember 2-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-3/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11 MELLÉKLET : 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 747-14/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2014.12.09-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t

T á r g y s o r o z a t Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én (Kedden) 18 óra 50 perc kezdettel megtartott zárt ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 122-123/2010. (XII.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének évi munkaterve

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének évi munkaterve AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 314. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. évi munkaterve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 71. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2009. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-7/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-46/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-18/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. szeptember 24-én 8 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes.

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-5/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. szeptember 2-án (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 577/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1558-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2012.10.29-én 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Igazoltan távol maradt: Tanácskozási

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144-10/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. szeptember 30-án (csütörtökön) 9 óra 24 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartott zárt ülésén

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartott zárt ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartott zárt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.170-13/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. szeptember 9-én (pénteken) 9 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Kocsis Csaba, a Tolna Megyei Kormányhivatal oktatási fıosztályvezetıje

JEGYZİKÖNYV. Kocsis Csaba, a Tolna Megyei Kormányhivatal oktatási fıosztályvezetıje Iktatószám: IV. 136-1/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 10-én (kedden) 16 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Rácz Zoltán Rókus bizottsági tagot megválasztani.

JEGYZŐKÖNYV. dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Rácz Zoltán Rókus bizottsági tagot megválasztani. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: VI/A. 246-3/2016. JEGYZŐKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-18/2011. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 87-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Pénzügyi Bizottságának 2013. május 28-án (kedden)

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 Iktatószám: IV. 80-9/2008 JEGYZİKÖNYV amely készült 2008. november 26-án (szerdán) 16 órakor a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 138/2014. JEGYZİKÖNYV amely készült 2014. február 11-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010. február 2-án (kedden) 15 órakor

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 239. MELLÉKLET: 2 TÁRGY: Javaslat külterületi ingatlan értékesítésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 25-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben