KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében"

Átírás

1 KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről postai csekken történőfizetésre való áttérés Készpénzátutalási megbízással (postai csekken) történő törlesztőrészlet fizetésének díja 80/törlesztőrészlet Késedelmes törlesztőrészletre felszámított egyszeri kezelési díj: (a törlesztőrészlet befizetése vagy meg nem fizetése esetén is) 5 00 Késedelmes törlesztőrészletre felszámított egyszeri kezelési díj 30 napon túli késedelem esetén Késedelmi kamat Ügyfél finanszírozó általi személyes felkeresésének díja (alkalmanként) Szerződés felmondási díj Gépjármű visszaszármaztatási díj Gépjármű értékesítésével kapcsolatos adminisztratív díj A nem teljesített, vagy késedelmesen teljesített fizetés összege után fizetendő késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamat másfélszerese plusz 3 (három) százalékpont, de legfeljebb a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény 17/A. -ban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke Felmondás esetén a gépjármű visszaszármaztatása és a behajtás érdekében igénybe vett közreműködők költségeit a Banif Plus Bank Zrt. áthárítja; a fentiekkel összefüggésben felmerült, tájékoztató jellegű, a Kondíciós lista kiadásakor aktuális, becsült költségek összege: Gépjármű telephelyre történő elszállítása Gépjármű telephelyen történő tárolás költsége Gépjármű aukciós költsége Gépjármű értékbecslési költség Pótkulcs készítése gépjárműhöz Külsős behajtó igénybevételével járó költség egyszeri díj: kb ÁFA és ezen felül kb ÁFA /km kb ÁFA/nap (maximum 12 hónapig tárolás) kb. az eladási ár 5%-a+ÁFA kb ÁFA kb ÁFA kb ÁFA - kb ÁFA Szerződésmódosítási díj (pl. 30 napos előtörlesztési értesítéstől való eltekintés) Szerződés átütemezési díj Deviza alapú hitel futamidejének módosítása Esedékesség módosítási díj 5 00

2 Teljes előtörlesztés, részbeni előtörlesztés Bankszámlaszám változás Postázási cím változása Taxi hozzájárulás Üzembentartói engedély kiadása Gépjármű kiviteli engedély külföldi utazáshoz Újrafinanszírozás Törzskönyv másolat műszaki vizsgáztatáshoz Törzskönyv postázási díj Opciós bejegyzés törlési kérelem újbóli kiadása Bevételi pénztárbizonylat másolata Befizetésekről kiállított értesítő másolata Szerződés másolata Törlesztési terv másolata Egyéb okmányok kiállítása (tartozásmentességi nyilatkozat) a fiókirodában, telefonos ügyfélszolgálaton keresztül Az előtörlesztett összeg egy százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a Lízing / Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. Az előtörlesztett összeg fél százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a Lízing / Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. Ezen költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a Lízing / Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. Nem illeti meg a Banifot a jelen pont szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Adós által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a ot Fiókban ; egyéb: Díjmentes 3 00 KHR-rel (régen BAR lista) kapcsolatos ügyféltudakozvány díja Első díjmentes, második 5 00 Személygépjármű és motor finanszírozás (hitel és lízing esetében) Devizanem: Forint (HUF) Önerő: minimum a kölcsönösszeg 25 %-a ÉV FUTAMIDŐ THM THM THM THM THM THM THM THM THM THM THM THM THM THM THM THM THM THM THM % 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% % 21.19% 21.50% 21.88% 22.32% 22.83% 23.40% 24.03% 24.74% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% % 20.72% 21.03% 21.41% 21.85% 22.35% 22.92% 23.55% 24.24% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% % 19.32% 19.63% 19.99% 20.43% 20.92% 21.47% 22.09% 22.77% 23.52% 24.32% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% % 18.09% 18.39% 18.75% 19.17% 19.65% 20.20% 20.80% 21.47% 22.19% 22.98% 23.83% 24.74% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% % 18.14% 18.44% 18.79% 19.20% 19.68% 20.21% 20.80% 21.45% 22.16% 22.93% 23.76% 24.66% 24.90% 24.90% 24.90% % 19.46% 19.74% 20.08% 20.48% 20.93% 21.44% 22.01% 22.63% 23.31% 24.05% 24.84% 24.90% 24.90% 24.90% % 21.81% 22.08% 22.40% 22.78% 23.22% 23.70% 24.24% 24.84% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% % 22.94% 23.20% 23.51% 23.87% 24.28% 24.75% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% % 23.98% 24.23% 24.53% 24.88% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% 24.90% THM: 1,000,000 Forint kölcsönösszegre kalkulálva THM: 24,90%* *Banif Plus Bank Zrt. Kondíciós Lista Július 1.

3 KONDÍCIÓS LISTA Bankszámla vezetés Betéti kamat Hatályba lépés: június 16. I. Bankszámla vezetés Minimum nyitó összeg: 50,000 Forint. 1. Készpénzfelvételi rend A Banif Plus Bank Zrt. által meghatározott készpénzfelvételi limitet elérő, vagy azt meghaladó összegű pénztári készpénz kifizetések esetén, a felvétet, a kifizetés napját megelőző banki munkanapon óráig írásban kell bejelenteni. Készpénzfelvételi limit: 250,000 Forint 2. Bankszámlavezetésnél alkalmazott teljesítési rend Fizetési megbízások benyújthatók: Hétfő Péntek: A befogadott fizetési megbízások teljesítéséből a Bankra háruló feladatok tárgynapi teljesítése: Hétfő Péntek: között befogadott fizetési megbízások esetén Hibátlan és hiánytalan megbízás banki munkanapon óráig történő befogadása esetén a kedvezményezett számlájának jóváírására bankon belüli kedvezményezett esetén azonos napon; bankon kívüli kedvezményezett esetén, amennyiben a kedvezményezett bankja közvetlen csatlakozik a Bankközi Klíring Rendszerhez a befogadást követő második banki munkanapon, egyéb esetben a befogadást követő harmadik banki munkanapon kerül sor. 3. Bankszámla díjai és jutalékai Megnevezés Adminisztrációs díjak Számlanyitási díj Számlavezetési díj Számlamegszüntetési díj Tranzakciók díjai Készpénz befizetés Készpénz kifizetés Bejelentett készpénzfelvétel meghiúsulása Beérkező tételek jóváírása Bankon belüli átutalás Átutalás GIRO-n keresztül Azonnali/Határidős beszedési megbízás *Törvény által biztosított kedvezményes limiten felül Díjtétel 300 Ft/hó 2,00 0,03%, min. 30* 5, ,2%, min. 200 Ft, max

4 4. Egyéb szolgáltatások díjai és jutalékai Megnevezés Egyéb szolgáltatások Számlakivonat pótlása Ügyfél kérelmére kiállított igazolás Díjtétel 50 3,00 A díjak, jutalékok bankszámlán történő megterhelése a tranzakció napján történik, a havi számlavezetési díj megterhelése a hónap utolsó napján. A havi számlavezetési díjat a Bank minden megkezdett hónapra felszámítja. II. Betéti kamat 1. A betétek típusai 1.1. Látra szóló betét A bankszámla napi záró pozitív egyenlege után a Bank a Kondíciós Listában közzétett mértékű látra szóló kamatot fizeti Lekötött betét Egyszeri betétlekötés A betét lekötése a lekötés időpontjában hatályos Kondíciós Listában meghatározott futamidőre és kamatfeltételek mellett fix kamatozással történik. Egyszeri betétlekötésnél, lejáratkor a kamattal növelt betét összegét a Bank átvezeti, mint látra szóló betétet a bankszámlára Ismétlődő betétlekötés Az ismétlődően lekötött betét a betét elhelyezésekor, illetve a fordulónapon érvényben lévő Kondíciós Lista szerint kamatozik. A betét kamatozása az adott futamidő alatt fix. A Bank a betétet, illetve a betét kamattal növelt összegét az eredeti lekötési időtartammal megegyező időtartamra időről időre ismét leköti Ismétlődő nem tőkésedő betétlekötés Az esedékes kamat összege a bankszámlán kerül jóváírásra, a tőke összege ismételten lekötésre kerül Ismétlődő tőkésedő betétlekötés A kamattal növelt betét összege változatlan futamidőre ismételten lekötésre kerül. 2. Betétlekötésre vonatkozó általános feltételek: Leköthető legkisebb összeg: 50,000,- Ft Betétfeltörés esetén fizetett éves kamat: 0% Betétlekötési megbízás teljesítése: a betéti szerződés felek által történő aláírásának napja Betétlekötési megbízások banki munkanapokon Hétfő Péntek: óra között adhatók meg. A betét lejártakor az 1 millió forintot meghaladó készpénzfelvételi szándékát ügyfél legalább egy munkanappal a felvételt megelőzően 8 és 12 óra között jelzi a Bank felé.

5 A kamatszámítás módja küszöbös, tehát az adott összeghatár felett a betét teljes összege a magasabb összegre meghatározott kamattal kamatozik. 3. Látra szóló betétek kamatai Éves kamatláb EBKM 0,1% 0,1% Napi kamatszámítás, kamatjóváírás negyedévente a tárgynegyedév utolsó napján. 4. Lekötött betétek kamatai Betét összege Lekötési idő 1 hónap 2 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 50,000 Ft 249,999 Ft 250,000 Ft 999,999 Ft 1,000,000 Ft 2,999,999 Ft 3,000,000 Ft 4,999,999 Ft 5,000,000 Ft 9,999,999 Ft 10,000,000 Ft felett Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM

6 KONDÍCIÓS LISTA Bankszámla vezetés Betéti kamat Hatályba lépés: július 18. I. Bankszámla vezetés Minimum nyitó összeg: 50,000 Forint. 1. Készpénzfelvételi rend A Banif Plus Bank Zrt. által meghatározott készpénzfelvételi limitet elérő, vagy azt meghaladó összegű pénztári készpénz kifizetések esetén, a felvétet, a kifizetés napját megelőző banki munkanapon óráig írásban kell bejelenteni. Készpénzfelvételi limit: 250,000 Forint 2. Bankszámlavezetésnél alkalmazott teljesítési rend Fizetési megbízások benyújthatók: Hétfő Péntek: A befogadott fizetési megbízások teljesítéséből a Bankra háruló feladatok tárgynapi teljesítése: Hétfő Péntek: között befogadott fizetési megbízások esetén Hibátlan és hiánytalan megbízás banki munkanapon óráig történő befogadása esetén a kedvezményezett számlájának jóváírására bankon belüli kedvezményezett esetén azonos napon; bankon kívüli kedvezményezett esetén, amennyiben a kedvezményezett bankja közvetlen csatlakozik a Bankközi Klíring Rendszerhez a befogadást követő második banki munkanapon, egyéb esetben a befogadást követő harmadik banki munkanapon kerül sor. 3. Bankszámla díjai és jutalékai Megnevezés Adminisztrációs díjak Számlanyitási díj Számlavezetési díj Számlamegszüntetési díj Tranzakciók díjai Készpénz befizetés Készpénz kifizetés Bejelentett készpénzfelvétel meghiúsulása Beérkező tételek jóváírása Bankon belüli átutalás Átutalás GIRO-n keresztül Azonnali/Határidős beszedési megbízás *Törvény által biztosított kedvezményes limiten felül Díjtétel 300 Ft/hó 2,00 0,03%, min. 30* 5, ,2%, min. 200 Ft, max

7 4. Egyéb szolgáltatások díjai és jutalékai Megnevezés Egyéb szolgáltatások Számlakivonat pótlása Ügyfél kérelmére kiállított igazolás Díjtétel 50 3,00 A díjak, jutalékok bankszámlán történő megterhelése a tranzakció napján történik, a havi számlavezetési díj megterhelése a hónap utolsó napján. A havi számlavezetési díjat a Bank minden megkezdett hónapra felszámítja. II. Betéti kamat 1. A betétek típusai 1.1. Látra szóló betét A bankszámla napi záró pozitív egyenlege után a Bank a Kondíciós Listában közzétett mértékű látra szóló kamatot fizeti Lekötött betét Egyszeri betétlekötés A betét lekötése a lekötés időpontjában hatályos Kondíciós Listában meghatározott futamidőre és kamatfeltételek mellett fix kamatozással történik. Egyszeri betétlekötésnél, lejáratkor a kamattal növelt betét összegét a Bank átvezeti, mint látra szóló betétet a bankszámlára Ismétlődő betétlekötés Az ismétlődően lekötött betét a betét elhelyezésekor, illetve a fordulónapon érvényben lévő Kondíciós Lista szerint kamatozik. A betét kamatozása az adott futamidő alatt fix. A Bank a betétet, illetve a betét kamattal növelt összegét az eredeti lekötési időtartammal megegyező időtartamra időről időre ismét leköti Ismétlődő nem tőkésedő betétlekötés Az esedékes kamat összege a bankszámlán kerül jóváírásra, a tőke összege ismételten lekötésre kerül Ismétlődő tőkésedő betétlekötés A kamattal növelt betét összege változatlan futamidőre ismételten lekötésre kerül. 2. Betétlekötésre vonatkozó általános feltételek: Leköthető legkisebb összeg: 50,000,- Ft Betétfeltörés esetén fizetett éves kamat: 0% Betétlekötési megbízás teljesítése: a betéti szerződés felek által történő aláírásának napja Betétlekötési megbízások banki munkanapokon Hétfő Péntek: óra között adhatók meg. A betét lejártakor az 1 millió forintot meghaladó készpénzfelvételi szándékát ügyfél legalább egy munkanappal a felvételt megelőzően 8 és 12 óra között jelzi a Bank felé.

8 A kamatszámítás módja küszöbös, tehát az adott összeghatár felett a betét teljes összege a magasabb összegre meghatározott kamattal kamatozik. 3. Látra szóló betétek kamatai Éves kamatláb EBKM 0,1% 0,1% Napi kamatszámítás, kamatjóváírás negyedévente a tárgynegyedév utolsó napján. 4. Lekötött betétek kamatai Betét összege Lekötési idő 1 hónap 2 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 50,000 Ft 249,999 Ft 250,000 Ft 999,999 Ft 1,000,000 Ft 2,999,999 Ft 3,000,000 Ft 4,999,999 Ft 5,000,000 Ft 9,999,999 Ft 10,000,000 Ft felett Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM

9 1. KHR-rel kapcsolatos tájékoztatás I. A központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR törvény) rendelkezései értelmében a központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. A.) Természetes személlyel kötendő szerződés esetében A Bank a korábbi, fizetési kötelezettség elmulasztásából, valótlan adat közléséből, illetve hamis vagy hamisított okirat felhasználása miatti jelentési kötelezettsége mellett, köteles a természetes személlyel megkötött szerződésre vonatkozó referenciaadatokat a szerződés megkötését követően írásban a KHR részére átadni. A KHR-ben így kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetők a referenciaadat-szolgáltató által. Amennyiben a szerződés megkötésre kerül, a Bank, mint referenciaadat-szolgáltató köteles a természetes személy Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs alábbi adatait írásban a KHR részére átadni: 1. név, 2. születési név, 3. születési idő, hely, 4. anyja születési neve, 5. személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, 6. lakcím, 7. levelezési cím, 8. elektronikus levelezési cím, 9. a szerződés típusa és azonosítója (száma), 10. a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, 11. ügyféli minőség (adós, adóstárs), 12. a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, 13. a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. A KHR a referenciaadatokat a szerződés megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli, kivéve ha a szerződést kötő természetes személy írásban kéri a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást, hogy adatait a szerződés megszűnését követő, legfeljebb öt (5) évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Bank útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. A természetes személy Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs köteles nyilatkozni arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a szerződés megkötését követően adatait a KHR-ből más referenciaadat-szolgáltató átvegye. Az Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs ezen hozzájárulását az adatok KHRben történő nyilvántartásának időtartama alatt bármikor megadhatja. Amennyiben az Ügyfél vagy az Adóstárs úgy nyilatkozik, hogy nem járul hozzá adatainak a KHR-ből történő, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez, úgy az pontban megjelölt adatokon túl az alábbi adatok kerülnek átadásra: 14. a nyilatkozat kelte (hely, dátum), 15. referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, 16. az Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs azonosító adatai, 17. a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. Az Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs pontban megjelölt adatain túl, az alábbi adatai átadásra kerülnek a KHR részére, amennyiben a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven (90) napon keresztül fennállt: 18. a késedelembeesési feltételek bekövetkezésének időpontja, 19. a késedelmebeesési feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, 20. a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, 21. a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, 22. előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és fennálló tőketartozás összege, pénzneme, 23. fennálló tőketartozás összege és pénzneme. Az Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs 1-8. pontban megjelölt adatain túl, az alábbi adatai átadásra kerülnek a KHR részére, amennyiben a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adat kerül közlésre és ez okirattal biznyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat kerül felhasználásra és emiatt a bíróság jogerős határozatában a június 30-ig hatályban volt, Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény (Btk.) 342., 343., 345. és a ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg: 24. az igénylés elutasításának időpontja, indoka, 25. okirati bizonyítékok, 26. jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma.

10 Az Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs 1-8. pontban megjelölt adatain túl, az alábbi adatai átadásra kerülnek a KHR részére, amennyiben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a június 30-ig hatályban volt évi IV. törvény 313/C. -ában vagy a Btk (5) bekezdésében és ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg: 27. a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), 28. a letiltás időpontja, 29. a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, 30. a jogosulatlan felhasználások száma, 31. az okozott kár összege, 32. a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, 33. perre utaló megjegyzés. A KHR a referenciaadatokat az Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs késedelmes tartozásának teljesítését követő egy évig kezeli, az egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli, a valótlan adatok közlését, valamint a hamis vagy hamisított okiratok használatát követően öt évig kezeli, és öt év letelte után, illetve amennyiben az Ügyfél vagy az Adóstárs a további adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Haladéktalanul és véglegesen törli továbbá abban az esetben is, amennyiben a referenciaadatszolgáltató nem állapítható meg, vagy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. Amennyiben a késedelmes tartozás nem került megfizetésre, úgy a KHR a referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított ötödik év végétől számított öt évig kezeli. B.) Vállalkozással kötendő szerződés esetében Amennyiben a szerződés megkötésre kerül, a Bank, mint referenciaadat-szolgáltató köteles a vállalkozás alábbi adatait írásban a KHR részére atadni: 1. cégnév, név, 2. székhely, 3. cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, 4. adószám, 5. a szerződés típusa és azonosítója (száma), 6. a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, 7. a szerződés megszűnésének módja, 8. a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, 9. a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. A KHR a referenciaadatokat vállalkozások esetében a szerződés megszűnésének időpontjától számított öt évig kezeli, az öt év letelte után véglegesen és vissza nem állítható módon törli, illetve haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli, amennyiben a referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg, vagy ha a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. A Bank a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak az Ügyfélnek, mint vállalkozásnak az 1-9. pontban megjelölt adatain túl az alábbi referenciaadatait, aki fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt: 10. a késedelembeesési feltételek bekövetkezésének időpontja, 11. a késedelembeesési feltételek bekövetkezéskor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, 12. a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, 13. a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, 14. a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, 15. előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, 16. fennálló tőketartozás összege és pénzneme. A KHR a referenciaadatokat vállalkozások esetében amennyiben a tartozás nem szűnt meg az adatátadás időpontjától számított 10 évig kezeli. II. Az Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs referenciaadatainak nyilvántartásával milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át, továbbá az adataihoz ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá kapcsolatos tájékoztatás jogát a Bank, illetve bármely referenciaadat-szolgáltató közreműködésével gyakorolhatja. A Bank a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. A tájékoztatás az Ügyfél és Adóstárs számára korlátozás nélküli és költség, illetve díjmentes. Az Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs kifogást emelhet a referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál vagy a Banknál. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt adatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta (amennyiben ez a vállalkozás jogutód nélkül megszűnt, az ügyet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki). A Bank, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a Bank, mint referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot az Ügyfél, illetve Adóstárs egyidejű értesítése mellett a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást 2 munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. Az Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs adatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a Bank és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen kereset indítható. Keresetindításra az Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs elsősorban akkor jogosult, ha nem ért egyet a kifogására adott válasszal. A keresetlevelet a kifogásra adott válasz kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartott személyt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a Bank, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás nem tett

11 eleget a törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségének. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. A bíróság a keresetlevelet 3 munkanapon belül megvizsgálja és az iratoknak a bírósághoz való érkezését követően úgy tűz ki tárgyalást, hogy az 8 munkanapon belül megtartható legyen. A peres eljárás megindulásának tényét a KHR-ben is fel kell tüntetni. A bíróság elrendelheti a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A bíróságnak a nyilvántartott adat törlésére, illetve helyesbítésére, a referenciaadat zárolására, a zárolás megszüntetésére vonatkozó jogerős határozatát haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani. A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerős határozatát a Felügyeletnek is megküldi. Ügyfél és ha van, akkor Adóstárs kijelenti, hogy a fentiekben leírt KHR-rel kapcsolatos tájékoztatást elolvasta és megértette, azokat elfogadja. Budapest,. év. hó 1. X Ügyfél X Adóstárs (ha van) Nyilatkozat referenciaadatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéről 2. Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy a Bank, mint referenciaadat-szolgáltató által a KHR részére továbbított és a KHR által kezelt, a fentiekben meghatározott referenciaadataim más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez Hozzájárulok nem járulok hozzá. Budapest, év hó. X Ügyfél 3. Alulírott Adóstárs kijelentem, hogy a Bank, mint referenciaadat-szolgáltató által a KHR részére továbbított és a KHR által kezelt, a fentiekben meghatározott referenciaadataim más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez Hozzájárulok nem járulok hozzá. Budapest,. év.hó. X Adóstárs Nyilatkozat a KHR-ben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez adott hozzájárulásról 4. Alulírott Ügyfél a KHR törvény 9. (2) bekezdés alapján ahhoz, hogy a Banknál, mint referenciaadat-szolgáltatónál - amennyiben a szerződés megkötésre kerül - a szerződésemmel kapcsolatosan a KHR részére a szerződéskötést követően átadott referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 (öt) évig kezelje Hozzájárulok nem járulok hozzá. Budapest,. év.hó. X Ügyfél Alulírott Adóstárs a KHR törvény 9. (2) bekezdés alapján ahhoz, hogy a Banknál, mint referenciaadat-szolgáltatónál - amennyiben a szerződés megkötésre kerül - a szerződésemmel kapcsolatosan a KHR részére a szerződéskötést követően átadott referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 (öt) évig kezelje Hozzájárulok nem járulok hozzá. Budapest,. év.hó. X Adóstárs

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

Banif Plus Bank Zrt. KONDÍCIÓS LISTA A Banif Plus Bank Zrt. kölcsönszerződéseihez kapcsolódó díjak, jutalékok: Megnevezés Díjtétel

Banif Plus Bank Zrt. KONDÍCIÓS LISTA A Banif Plus Bank Zrt. kölcsönszerződéseihez kapcsolódó díjak, jutalékok: Megnevezés Díjtétel Banif Plus Bank Zrt. KONDÍCIÓS LISTA Hatályos 2011. szeptember 6. előtt megkötött hitel- és lízingszerződések esetén (szerződéskötés napja 2011.09.06. előtt volt esedékes) A Banif Plus Bank Zrt. kölcsönszerződéseihez

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS JKK003_01 Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő!

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.09.05. Hatályos: 2016. szeptember 06. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.03.31. Hatályos: 2016. április 01. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet : 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-510

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2016. március 21-től, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 2. Jövedelem jóváírás a forint fizetési számlán, amely

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

Személyi kölcsön Személyi kölcsön Személyi kölcsön Lombard hitel Felhasználás célja

Személyi kölcsön Személyi kölcsön Személyi kölcsön Lombard hitel Felhasználás célja Fogyasztási kölcsönök F_0001-001 F_0001-002 F_0003-000 F_0004-000 Hitelkonstrukció megnevezése Személyi kölcsön éven belül Személyi kölcsön éven túl Személyi kölcsön ingatlan fedezettel Lombard hitel Fogyasztási

Részletesebben