Füzesgyarmat Város Őnkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/ , Fax: 66/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Füzesgyarmat Város Őnkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361."

Átírás

1 Füzesgyarmat Város Őnkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/ , Fax: 66/ fgvphiv(~globonet.hu web:www.fuzesgyarmat.hu Előterjesztés A Füzesg~armati Kastélypark Kf~ hitelfelvételéhez, tulajdonosi hozzájárulásról. A Riáma-First Ku, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Füzesgyarmati Kastélypark Ftirdő és Üdülési Szolgáltató Kft között 2012.január 12-én létrejött Együttműködési Megállapodás alapján, Április tól CHP rendszerű metán gázt hasznosító gázmotor t~emel a t~irdő területén. A kísérőgáz gázmotorban való elégetésével nyert energiával részben villamos energiát állítunk elő, részben hőenergiát termelünk. A villamos áramot fejlesztő folyamat során a metán, mint tüzelőanyag elégetésével elsődleges energiaforrás mellet, másodlagos hő energia is keletkezik, melyet a motor hűtővizén keresztül a fürdő weilness központjának fütésére használunk fel. Ezáltal a hagyományos hőerőművekkel ellentétben nagy energiahatékonyságot érünk el. A keletkező hulladék hőt, a helyi hőigények kielégítésére használjuk fel. Cl{P- technológia lehetővé teszi az elektromos áram és a hőenergia egyidejű előállítását egyetlen rendszerben, így növelve az össztelj esítményt. A Riáma-First Kfl, a Deutz G226-B-6 típusú gázmotorra, február 1-én kivásárlási ajánlatott tett a Kastélypark Kft-nek (1.sz. melléklet), melyet Saját gazdasági számításink (2. sz. melléklet) alapján nem tartottunk elfogadhatónak. A kivásárlási tárgyalás során március 30-án elfogadható, ajánlatot (3.sz.melléklet) kapott a Kastélypark Kft. A Kastélypark K1~, a tulajdonos FÜzesgyarmat Város Önkormányzat hozzájárulását kéri, hogy a mellékletek alapján, Kitelfelvétellel megvásárolja a Deutz G226-B-6 típusú gázmotort. A megvásárlás feltétele a motor felújított műszaki állapota, ennek részletes leírását az (4. számú melléklet) tartalmazza. A megvásárláshoz szükséges hitelt a Kastélypark Kft az UniCredt banktól veszi fel a 5. számú mellékletben szereplő feltételekkel. Azzal, hogy a Kastélypark Kft megvásárolja Deutz G226-B-6 típusú gázmotort és annak telephelyét, várhatóan további Üzleti lehetőségei nyílnak, melyekkel növelheti bevételeit. A Magyar Kormány 141/2014. Kormány rendeletében döntött arról, hogy Füzesgyarmat

2 városában a Kastélypark Fürdő mellet tanuszodát épít, mely különálló vízi létesítményként állami fenntartással a Nemzeti Sportközpont részeként üzemel. Az egyeztető tárgyalások folyamán, azzal az Üzleti ajánlattal fordultunk a fenntartóhoz, hogy az uszoda hő, elektromos áram, és medence víz ellátását a Kastélypark Kfl, mint szolgáltató biztosíthassa. Ahhoz, hogy ezzel a szolgáltatással tovább növelhessük a Kft bevételeit a meglévő Gázmotor telephelyet pályázati forrásból bővíteni kell egy 50 kw/h teljesítményű gázmotorral. Erre a következő operatív pályázati lehetőség nyílhat meg: 1301/2l3fEU rendelet 5. cikk 4 (C): az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása. A 6. számú mehéklet a Kastélypark mérlegének várható alakulását mutatja a gázmotor megvásárlása es~én a megmaradó források és a Tanuszodának történő energiaszolgáltatás figyelembevételével. A mérleg már 2016-tól folyamatosan és fenntartható módon pozitív eredményt mutat. Határozati javaslat Füzesgyarmat Város Képviselő testülete, hozzájárul a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő hitelfelvételéhez Ft-ig a Riáma-First tulajdonát képező Deutz G226-B-6 típusú gázmotor és az ahhoz tartozó telephely valamint csőhálózat megvásárlásához. Határidő: Felelős: Kovács Márton Füzesgyarmat, Kovács Márton ügyvezető

3 4, sz. melléklet Füzesgyarinat Önkormányzat 5525 Rlzesgyarmat Szabadság téri 6630 Mindszent Klapka György utca ii Tárgy; Pénzügyi ~s~esít~a, F~zesgyarma1i Kastélypai1~ FÜTCIŐ ~ ÜdtlIési Sz~lgá1tató Kft. telepbelyén e1eptetticí~gáz basmosító rendszer vokozásában Tisztelt Beie Károly Po1gármes~z 1~Ir! Csonka Istvánnal 2015 január 26.áu történt személyes egyeztetés alapján elk&~tettük, tái~gyi beruházás p6nzu~ji ősszesítését 1) 2012 január 12...én lceltn~gáflapodú~ szerinti egyősszegű nettó kivásárlási ár Ft 2) Megállapodásbmuögzíteu ~.olgá1tatási kl& min 84 hónap 3) Szolgáltatásból te~jesített hóna~k száma 34 h 4) Termelt villamos energia mennyiségo kw 5) Termelő bei~zdez~ 1egáib~pQdás szerint beépített villamos te~jesftrnénye~ 30kW 6) Termelő berendezés ténylegesen beépített villamos teljesítménye: 40kW 7) Termelő berendezés árlagos viflarnós energia termelése (kw): 21 W 8) TermelŐ berendezés átlagos villamos energia termelése aktuális energia egységárak (28Ft / kw) a1apján~ 602~000 Ft + ÁFÁIbőnep 9) Fennmaradó szolgáltatási idő: 50 hónap 10) Fennmaradó szolgáltatási időszakta várható nett& árbevétel: Ft 1 1)Főkőnyvi adatok sz~iat átadott villamos energia nettó értéke: v: Ft v: Ft november 9-ig Ft 2014~ov fébr 1-ig: Ft 20.5~i.625 Ft Ó*azesen:

4 ~.~ ; 6630 Minds74ent.iUapka György utca Főkönyv szerinti nettó tetási ér karbantartási költségek óv: 201~.óv: óv: óv: Ft Ft Ft Ft Ft Rláma-First Kft által 2lMebruár 1-4 megvalósított, ételt növelő iflt&kedések: 2014 március hónaptól Strand Fogadó és étterem,hulladék hóból megvalósított hőszolgáltatás megvalósítása, ezett árbevétel Ft ± ÁFAL6V 2014 auguszhisiiónaptól Kiskastély Fogadó-étterem hulladék hóból megvalósított bőszolgáltatás megvalósítása, ezett árbevétel Ft + ÁFA/éV 2013 augusztus hónaptói Villamos energiatermelő berendezés kapacitásbővítés 3kW-rói 40kW-villamos teljesítmónyre Árbevételt növelő int&zkedáselc beruházási értéke: Ft ± ÁFA Riáma-Firat Kft által ezett, árbevételt növeiö intézkedései: Hajnal István Idősek tthona hulladék hóból megvalósított hőszolgáltatás mevalósligsa, ezett árbevétel Ft + ÁFA/év Szük~ges bcrubázá~ mértéke: 1, Ft + ÁFA Riárna-First Kf~ által felajánlott kivásárlúsi ár: Ft + ÁFA Amennyiben fenti összesltésünkkel kapcsolatosan bármely kérdés merülne fel, kérem jelezze az ismert elérhetőséeginken &bruár 1 Ügyvezető Igazgató

5 2. számú melléklet CHP- rendszerű metán gázt hasznosító gázmotor üzemeltetése, hitelből történő megvásárlás esetén. Megállapodás szerinti minimális szolgáltatott energia mennyiség: kwh Termelt energia mennyiség ( ig): kw Fennmaradó energia mennyiség: kw Villamos teljesítmény: 40 kw Havi átlagos termelés: kwh Várhatóan kifizetésre kerül 3 év alatt a Riáma-First Kf~-nek eddigi átlag energia egységárral számítva (28 Ft!kW): Ft A Riáma-First Kf~-nek fizetett energia díj átlagban: Ftlhó ± Áfa Megvásárlás esetén a Kastélypark Kft megtakarítása: ± Ft! hó Egyéb bevétel (Falatozó és Kiskastély éttermek): Karbantartási költség: Értékcsökkenési leírás: Ft! hó Ft/hó Ft/hó Kamat és tőketörlesztés (4.sz. melléklet) Ft/hó ± Ftlhó (átlag kamat) - 180,166 Ft/hó Megtakarítás Összesen: Ft/hó

6 3. sz. melléklet 6630 Mindszent Klapka György utca 11 Füzesgyarmati Kastélypark FiirdŐ és Üdillési Szolgáltató Kft 5525 Ftlzesgyarmat Kossuth u 88 Tárgy: Többlet teljesítések összefoglalása, Fí]zesgyarmati K.astélypark Ftirdő és Üdlési Szolgáltató Ki. telephelyén telepített kísérőgáz hasznosító rendszer vonatkozásában Tisztelt Kovács Márton Úr! A Riáma-First KI, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Ftizesgyarmati Kastélypark Fíkdő ás Üdülási Sz~1gáltató Ki között 2012.január 12-én létrejött Együttműködési Megállapodás által rögzített, Riáma-First Ki részére meghatározott kötelezettség vállalások az alábbiak szerint módosultak 1) Beépített energiatermelő berendezés (Gázmotor) villamos teljesítménye Megállapodásban rögzített 30KW helyett 40kW 2) Beépített energiatermelő berendezés (Gázmotor) típusa a Megállapodásban rögzített Perkins 1104 helyett Deutz G226-B-6 3) Megállapodásban rögzített feltételek szerint a Riáma-First KI hulladékhő energia hasznosításának érdekében kiépítette és üzembe helyezte a Kiskastély Fogadó és a Strand Falatozó Éttermeket ellátó hő vezetéket ás egyéni hőmennyiséginérő berendezéseket. Ezáltal többietbevételi forrást (összesen Ft / év) teremtve a jelenlegi és a későbbi üzemeltető részére A Riáma-First KI kijelenti, hogy az általa elvégzett, Megállapodástól eltérő intézkedései a gázhasznosító rendszer hosszú távú üzembiztonságát ás pénzügyi hatékonyságát szolgálták 1) nagyobb teljesítményű gázniotor többlet beruházási igénye mindössze Ft + AFA volt 2) A nagyobb teljesítményű berendezést a névleges teljesítmény 80%-án üzemeltetve a berendezés élettartama megnövekszik, tehát a javítási ás karbantartási költségeket is csökkenteni tudtuk. 3) A hulladékhő hasznosítására irány~6 törekvés a beruházás megtérülési idejét csökkenti A fentiek alapján a Riáma-First Ki által felajánlott kivásárlási ár: Ft + ÁFA 2015.március 30 Elekes Mária Ügyvezető Igazgató

7 4, sz. melléidet. ~~Id ti~i 1; Mindszent Klapká György utca 11 Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft 5525 Ftizesgyarmat Kossuth u 88 Tárgy: Kivásárhisi ajánlat kiegészítés, műszaki tartalom meghatározása, Ftizesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. telephelyén telepített kísérőgáz hasznosító rendszer kivásárlásához kap~o1ódóan Tisztelt Kovács Márton Úr! 2014.árilis 13-án kelt, levelt1nk~iöz kapcsolódóan az alábbiak szerint részezzuk a megvételre ajánlott technológia eszközeit Gázlevílasztó rendszer a) 1 db 5 m3 gázleválasztó tartály b) Összekötő csőhálózat Kútfej és gázleválasztó tartály között c) Összekötő csőhálózat gázleválasztó tartály kondenzvíz leválasztó között d) 1 db Gázelőkészftő berendezés - 1 db Kondenz leválasztó - 1 db Összekötő csőhálózat, elzáró szerelvényekkel, szűrőkkel. e) Gázvezetékek kiépítés gázelőkészítő - gázrnotor f) Gázszerelvény sor (szelepek, etzárók, biztonsági lefúvatók) Gázhasznosító berendezés 1db Deutz G226B-6 típusú hajtómotorral szerelt 5KVA villamos teljesítmény(~ gázmotor (Adatlap mellékelve) 1db Motorhűtővfz keringtető szivattyú. 1db Lemezes hőcserélő. 1db Kipufogógáz hőcserélő. 1db Gázszerelvény~or. 1db Füstgázhangtompító (DiN 45635). 1db Friss olaj tartály. 1db Elektronikus gyújtás rendszer 1db Automata kenőolaj utántöltő rendszer. 1db Vezérlő szekrény, érintő képernyős operátor panellel. 1db Intelligens motorvezérlő és szinkronizáló berendezés villamos védelmekkel 1db Vészhűtő berendezés a CHP egység 100% hőjének elhűthetőségére.

8 id t*d *Ijl Mindszent Klapka György utca 11 Hő hasznosító rendszer Strand falatozó étterem területén a) ldb500lhmvtartály b) Összekötő csőhálózat gázmotor és HMV tartály között c) 1db MH minősített hőmennyiségmérő Hő hasznosító rendszer Kiskastély Fo2adó területén a) ldbslhmvtartály b) Összekötő csőhálózat gázmotor és HN4V tartály között c) 1db MH minősített hőmennyiségmérő A felsorolt eszközöket és berendezéseket a Riáma-First Kft működő és üzemképes állapotban adja át. Az átadott eszközökre és berendezésekre a Riáma-First Kf~, az átadás-átvételtől számítva 24 hónap teljes körű garanciavállalá~ biztosít, különös tekintettel az alábbi részegységekre. 1db Altronic típusú gyújtás rendszer. 1db Gáz mágnes szelep és nyomásszabályzó készülék. Gázmotor fődarabok o Hüvelyek o Dugattyúk o Hengerfejek Nem tartoznak a Riáma-First Kft garanciavállalási körébe az alábbi esetek: 1. karbantartás hiányából adódó meghibásodások 2. szándékos vagy véletlenszerű rongálásból eredő károk, meghibásodások 3. Környezeti károk okozta meghibásodások 4. Nem rendeltetésszerű használatból eredő megbibásodások 5. használatból, kopásból eredő megbibásodások Mindszent, június 12 Elekes Mária Ügyvezető Igazgató

9 beruh~zási negyedéves Éves Hosszú lejáratú hitel Rövid lejáratú hitel Hitelállomány év Éves kamatösszeg hitel törlesztőrészlet törlesztőrészlet év végén év végén végén lm BUBR + 2,5% havi BUBR marge 1,50% 2,50% ~sz. melléklet

10 AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA Lid özö[jük bankunkban~ SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZLGÁLTATÁSKRA P Uni redit Bank AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. INDIKATÍV AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZLGÁLTATÁSKRA A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. részére A kiadás dátuma: Az ajánlatra történő felhívás érvényességi ideje: 30 nap Az indikatív ajánlatot elfogadom, az abban foglalt feltételekkel ajánlatot teszek. cégszerű aláírás FÜZESGYARMATI KASTÉLYPARK Kft. Az ajánlatot a Bank elfogadja: cégszerű aláírás :

11 AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA 5ZÁMLAVEZETÉ5I ÉS PÉNZÜGYI 5ZLGÁLTATÁSKRA Üd özö[jük bankunkban! UniCredi Bank Az UniCredit Az UniCredit vezető európai kereskedelmi bank, amely 20 országban van jelen intézményhálózatával. Hálózatunk, mely több mint 9000 bankfiókból áh, és amelyben több mint munkatárs dolgozik, mintegy 50 piacra terjed ki (2013. szeptember 30-ai adatok). A közép- és kelet-európai régióban az UniCredit működteti a legnagyobb, mintegy 3600 fiókból álló nemzetközi bankhálózatot. Az UniCredit a következő országokban folytatja tevékenységét: Ausztria, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németország, laszország, roszország, Románia, Szerbia~ Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna. Az UniCredit Bank Magyarországon Az UniCredit Bank Magyarországon kedvező feltételek mellett kínál átfogó, rugalmas pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat magánszemélyeknek, kis- és középvállalkozásoknak és nagyvállalatoknak egyaránt. A magyar bankszektor egyik meghatározó szereplöjeként a magán- és vállalati hitelektől és a faktorálástól az európai uniós támogatásokkal megvalósuló nagy fejlesztési projektekig, a számlavezetéstől, bankbetétektől a vagyonkezelésen át a befektetési banki szolgáltatásig széles körű kínálattal szolgálja ki ügyfeleit. Ezt a választékot egészíti ki az UniCredit Csoport hazai lízingvállalata, az UniCredit Leasing Hungary Zrt., és a Pioneer Alapkezelő Zrt., valamint támogatja finanszírozási forrásokkal az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Az UniCredit Bank várja ügyfeleit fiókjaiban, telefonos ügyfélszolgálatán és az interneten is. Szakértő kollégáink egyszerűen és átláthatóan kínálnak konkrét válaszokat és valódi előnyöket azokra a kihívásokra és lehetőségekre, amelyekkel ügyfeleink napjainkban a való életben találkoznak. Az Önök számára, egyedi elbírálás alapján készített finanszírozási ajánlatunk a következő: 1. Beruházási hitel (hitelszám: 32423) Hitel összege HUF i ,- Hitelkeret célja Deutz G226-B-6 CHP gázmotor finanszírozása Rendelkezésre tartási idő Lejárat Törlesztés módja, összege negyedévente egyenlő részletekben, első törlesztés időpontja Hitel kamata a mindenkori 3 hónapos BUBR + 2,50% p.a., (Jelenleg összesen 4,0% p.a.) Kamat-meghatározás módja változó Kamatfizetés penódusa negyedévente Rendelkezésre tartási jutalék 0,5% pa. Kezelési költség ,- HUF, mely hatálybalépéskor fizetendő Hitelkeret fedezete..... ovadeki betet ,- Ft. ingó zálogjog gázmotoron. zálog vagyonbiztosításon (gázmotor). Füzesgyarmat Város Önkormányzata garanciavállaló nyilatkozat 10 millió forint értékben. lnkasszó jog a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. más bankoknál vezetett számláira és Füzesgyarmat ? ~;~~; ~ L. 1~.. -~ - -~.-. 1?... ;- -.~~.. L,. -.~ ~-...

12 AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLA\]EZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZLGÁLTATÁSKRA Ud\/özöLjü~ bankunkban! P UniCredit Bank Város Önkormányzata helyi adó/illetékbeszedési számláira Hitelfelvételhez a Bank előzetes hozzájárulása szükséges A hitelszerződés aláírásától kezdődően a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. köteles hitelarányos számlaforgalmat, de minimum éves HUF 18 millió számlaforgalmat a Banknál bonyolítani. Bankszámla terhelési forgalmi díj Ügyfél vállalja, hogy a bank és a közte létrejött hiteljogviszony fennállása alatt évente legalább ,- forint terhelési számlaforgalmat a bankon keresztül bonyolít. Deviza folyószámla esetén a tranzakció napján érvényes MNB deviza közép árfolyammal történik a tranzakció összegének átszámítása forintra.. A vállalt minimális terhelési számlaforgalom nem teljesítése vagy részleges teljesítése esetén a bank bankszámla terhelési forgalmi díjat számít fel a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbség alapján az alábbi táblázat szerint: Díj mértéke forintban Vállalt és teljesített terhelési számlaforgalom közötti különbség százalékos mértéke ,- 80% vagy annál nagyobb , % , % , % , % ,- 9% alatt A finanszírozásra vonatkozó kondícióink tájékoztató jellegűek, azoknak az elfogadása bankunk részéről nem jelent kötelezettségvállalást. Annak feltétele Ugyanis a bonitás vizsgálat, bankunk hitelbizottságának a jóváhagyása, valamint megfelelő hiteldokumentáció. A fentiekben részletezett kondícióink a jelenlegi állapotokat tükrözik. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy piaci változások esetére az ár-, ill. kamatváltoztatás jogát bankunk fenntartja. A bank ezen indikatív ajánlatbar foglalt díjakat visszavonásig érvényes egyedi akciónak tartja. Az ajánlatban nem szereplő szolgáltatásokért a bank a mindenkor érvényes kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. A Bank a kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett kondíciós lista közzétételét megelőző naptári hónapban publikált KSH éves fogyasztói árindex mértékét 15 százalákponttal meghaladó mértékben emeli, mely emeléstől az Ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet. Minden jelenlegi és jövőbeni számlaszerződés elválaszthatatlan részét képezik a jelen ajánlatunk szerinti feltételek és azok esetleges módosításai, valamint az Általános Üzleti Feltételek, a Vállalati és ;.. ~ 5~_ -... ~ -~ ~

13 AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZLGÁLTATÁSKRA ~Jd iözö~jük bankunkban! UniCredit Bank Önkormányzati Üzletszabályzat valamint a Kondíciós lista Vállalati ügyfelek és Önkormányzatok részére. Reméljük, hagy ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetöségeken: Zanócz László osztályvezető UniCredit Bank ~ngary Zrt. H-6722 Szeged Kossuth Lajos sgt Tel.: +36(62) Fax: +36(62) mobil : Szeged, június ~ : - -

14 6 sz. melléklet adatok E Ft-ban SorI A tétel megnevezése BelibIdi értékesítés nettó árbevétele rtértékesítés nettó árbevétele Értékesttés nettó rbevétele SannelésükdseletekáH tozma~k 4 Saát előáilltósú eszkőzűk aktivált értéke IL AkIivált u ár te esitmén ek értéke III. E éb bevételek ebből: visszalrt értékvesztés 5 An Öl I 2 L W. 10 II 12 V. VL VII tény tény (X) (X) Í Q Ex vettszol tatásokéitéke bszol tatásokértéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott kőzvetített szol tatások értéke An eli ráfordítások E llérkőltsé Személ I die b kiflzetések Bérárulékok Személ I eli I ráfordítások Értékesőkkenési lel E éb ráfordítások ebből:értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLET» TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I~II-I-JII-IV V-V1-Vfl) 13 tt áró osztalék és részesedés ebből: t vállalkozástól 14 Részesedések értékesítésének áifol anin eresé e ebből: it vállalkotástól 15 Befektetett eszközök kamatai, ol n eresé e ebből: It vállalkozástól tt 16 E éb k tt áró kamatok és kamatelle bevételek ebből: It vállalkozástól 17 PénzÜ i műveletek b bevételei ebből: értékelési különbőzet VIIL Pénzü I művektek bevételei It LI $ I 54.51)

15 34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből: kapcsolt váilalkozásnak adott Fizctendő kamatok és kamatjehegű ráfbrdltások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Reszesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 40 ebből: értékelési külőnbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításal (I8+19~2+2I) B. PÉNZÜGYI M~)VELETEK EREDMÉNYE (VIlI-IX) C. SzoKÁsos VÁLLALKZÁSI EREDMÉNY (~t~a~kb) l X. Rendkívüli bevételek XL Rendkívüli ráfordítások 46 D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (~C~D) l XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZTT EREDMÉNY (~E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (~F+22-23)

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2015. augusztus 18-tól Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke (a futamidő első 3 évére) 1 5 % vetítve

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Egyszeri belépési díj

Egyszeri belépési díj Hatályos: 2015. július 22-től (1504) Közzététel napja: 2015. július 21. Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, UniCredit Mobil alkalmazás, Telepített Spectra és Spectra

Részletesebben

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram I. TELEFONBANK Szolgáltatási díj II. SMS SZOLGÁLTATÁS 1. Fizetési számlához

Részletesebben

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Növekedési Hitelprogram Váci utca. 38.

MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Növekedési Hitelprogram Váci utca. 38. Küldő terület megnevezése Referens: Tel./Fax: Cégnév Levelezési Cím xy ügyvezető igazgató részére Tárgy: indikatív ajánlat MNB-NHP hitelprogram Tisztelt xy Úr! Mint bizonyára az Ön számára is már ismert,

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Adós kéri, hogy a hitelezők járuljanak hozzá ahhoz, hogy az Adós a jelen fizetőképességének helyreállítását célzó átdolgozott reorganizációs program

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. Érvényben: 2015. február 01-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2015.02.1-től a 2014. évi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. Érvényben: 2013. július 01-től Aktív üzletág kondíciói 1.) Lakossági üzletág H i t e l e k Éves kamat Kezelési ktg. THM % % % Fogyasztási jellegű

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS Igényelt hitelkeret összege Hitel devizae HUF EUR A hitelkerethez kapcsolódó bankszámla száma Az igényelt hitelkeret

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI FORMÁK EXPORTŐRÖK ÉS BESZÁLLÍTÓI PARTNEREIK RÉSZÉRE AZ UNICREDIT BANKNÁL

FINANSZÍROZÁSI FORMÁK EXPORTŐRÖK ÉS BESZÁLLÍTÓI PARTNEREIK RÉSZÉRE AZ UNICREDIT BANKNÁL FINANSZÍROZÁSI FORMÁK EXPORTŐRÖK ÉS BESZÁLLÍTÓI PARTNEREIK RÉSZÉRE AZ UNICREDIT BANKNÁL Somogyi Katalin, igazgató kereskedelem finanszírozás Budapest, 2014 június 5. TARTALOM Az UniCredit Csoport Az UniCredit

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6419-122-14

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : % Futamidő: 24 36 48 60 hónap Szállító neve: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR:

ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : % Futamidő: 24 36 48 60 hónap Szállító neve: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR: 1. Lízingelni kívánt járművek adatai Megengedett Felépítmény Db. Nettó ár Deviza össztömeg típusa nem Összesen: Kért finanszírozás típusa: Nyíltvégű pénzügyi lízing Zártvégű pénzügyi lízing Finanszírozás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2013. június 01..-től az újonnan váltott betétekre 2013. július 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17.

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17. HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 013. május 17. Forint alapú Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Megnevezés Hitelsávok

Részletesebben