Füzesgyarmat Város Őnkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/ , Fax: 66/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Füzesgyarmat Város Őnkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361."

Átírás

1 Füzesgyarmat Város Őnkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/ , Fax: 66/ fgvphiv(~globonet.hu web:www.fuzesgyarmat.hu Előterjesztés A Füzesg~armati Kastélypark Kf~ hitelfelvételéhez, tulajdonosi hozzájárulásról. A Riáma-First Ku, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Füzesgyarmati Kastélypark Ftirdő és Üdülési Szolgáltató Kft között 2012.január 12-én létrejött Együttműködési Megállapodás alapján, Április tól CHP rendszerű metán gázt hasznosító gázmotor t~emel a t~irdő területén. A kísérőgáz gázmotorban való elégetésével nyert energiával részben villamos energiát állítunk elő, részben hőenergiát termelünk. A villamos áramot fejlesztő folyamat során a metán, mint tüzelőanyag elégetésével elsődleges energiaforrás mellet, másodlagos hő energia is keletkezik, melyet a motor hűtővizén keresztül a fürdő weilness központjának fütésére használunk fel. Ezáltal a hagyományos hőerőművekkel ellentétben nagy energiahatékonyságot érünk el. A keletkező hulladék hőt, a helyi hőigények kielégítésére használjuk fel. Cl{P- technológia lehetővé teszi az elektromos áram és a hőenergia egyidejű előállítását egyetlen rendszerben, így növelve az össztelj esítményt. A Riáma-First Kfl, a Deutz G226-B-6 típusú gázmotorra, február 1-én kivásárlási ajánlatott tett a Kastélypark Kft-nek (1.sz. melléklet), melyet Saját gazdasági számításink (2. sz. melléklet) alapján nem tartottunk elfogadhatónak. A kivásárlási tárgyalás során március 30-án elfogadható, ajánlatot (3.sz.melléklet) kapott a Kastélypark Kft. A Kastélypark K1~, a tulajdonos FÜzesgyarmat Város Önkormányzat hozzájárulását kéri, hogy a mellékletek alapján, Kitelfelvétellel megvásárolja a Deutz G226-B-6 típusú gázmotort. A megvásárlás feltétele a motor felújított műszaki állapota, ennek részletes leírását az (4. számú melléklet) tartalmazza. A megvásárláshoz szükséges hitelt a Kastélypark Kft az UniCredt banktól veszi fel a 5. számú mellékletben szereplő feltételekkel. Azzal, hogy a Kastélypark Kft megvásárolja Deutz G226-B-6 típusú gázmotort és annak telephelyét, várhatóan további Üzleti lehetőségei nyílnak, melyekkel növelheti bevételeit. A Magyar Kormány 141/2014. Kormány rendeletében döntött arról, hogy Füzesgyarmat

2 városában a Kastélypark Fürdő mellet tanuszodát épít, mely különálló vízi létesítményként állami fenntartással a Nemzeti Sportközpont részeként üzemel. Az egyeztető tárgyalások folyamán, azzal az Üzleti ajánlattal fordultunk a fenntartóhoz, hogy az uszoda hő, elektromos áram, és medence víz ellátását a Kastélypark Kfl, mint szolgáltató biztosíthassa. Ahhoz, hogy ezzel a szolgáltatással tovább növelhessük a Kft bevételeit a meglévő Gázmotor telephelyet pályázati forrásból bővíteni kell egy 50 kw/h teljesítményű gázmotorral. Erre a következő operatív pályázati lehetőség nyílhat meg: 1301/2l3fEU rendelet 5. cikk 4 (C): az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása. A 6. számú mehéklet a Kastélypark mérlegének várható alakulását mutatja a gázmotor megvásárlása es~én a megmaradó források és a Tanuszodának történő energiaszolgáltatás figyelembevételével. A mérleg már 2016-tól folyamatosan és fenntartható módon pozitív eredményt mutat. Határozati javaslat Füzesgyarmat Város Képviselő testülete, hozzájárul a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő hitelfelvételéhez Ft-ig a Riáma-First tulajdonát képező Deutz G226-B-6 típusú gázmotor és az ahhoz tartozó telephely valamint csőhálózat megvásárlásához. Határidő: Felelős: Kovács Márton Füzesgyarmat, Kovács Márton ügyvezető

3 4, sz. melléklet Füzesgyarinat Önkormányzat 5525 Rlzesgyarmat Szabadság téri 6630 Mindszent Klapka György utca ii Tárgy; Pénzügyi ~s~esít~a, F~zesgyarma1i Kastélypai1~ FÜTCIŐ ~ ÜdtlIési Sz~lgá1tató Kft. telepbelyén e1eptetticí~gáz basmosító rendszer vokozásában Tisztelt Beie Károly Po1gármes~z 1~Ir! Csonka Istvánnal 2015 január 26.áu történt személyes egyeztetés alapján elk&~tettük, tái~gyi beruházás p6nzu~ji ősszesítését 1) 2012 január 12...én lceltn~gáflapodú~ szerinti egyősszegű nettó kivásárlási ár Ft 2) Megállapodásbmuögzíteu ~.olgá1tatási kl& min 84 hónap 3) Szolgáltatásból te~jesített hóna~k száma 34 h 4) Termelt villamos energia mennyiségo kw 5) Termelő bei~zdez~ 1egáib~pQdás szerint beépített villamos te~jesftrnénye~ 30kW 6) Termelő berendezés ténylegesen beépített villamos teljesítménye: 40kW 7) Termelő berendezés árlagos viflarnós energia termelése (kw): 21 W 8) TermelŐ berendezés átlagos villamos energia termelése aktuális energia egységárak (28Ft / kw) a1apján~ 602~000 Ft + ÁFÁIbőnep 9) Fennmaradó szolgáltatási idő: 50 hónap 10) Fennmaradó szolgáltatási időszakta várható nett& árbevétel: Ft 1 1)Főkőnyvi adatok sz~iat átadott villamos energia nettó értéke: v: Ft v: Ft november 9-ig Ft 2014~ov fébr 1-ig: Ft 20.5~i.625 Ft Ó*azesen:

4 ~.~ ; 6630 Minds74ent.iUapka György utca Főkönyv szerinti nettó tetási ér karbantartási költségek óv: 201~.óv: óv: óv: Ft Ft Ft Ft Ft Rláma-First Kft által 2lMebruár 1-4 megvalósított, ételt növelő iflt&kedések: 2014 március hónaptól Strand Fogadó és étterem,hulladék hóból megvalósított hőszolgáltatás megvalósítása, ezett árbevétel Ft ± ÁFAL6V 2014 auguszhisiiónaptól Kiskastély Fogadó-étterem hulladék hóból megvalósított bőszolgáltatás megvalósítása, ezett árbevétel Ft + ÁFA/éV 2013 augusztus hónaptói Villamos energiatermelő berendezés kapacitásbővítés 3kW-rói 40kW-villamos teljesítmónyre Árbevételt növelő int&zkedáselc beruházási értéke: Ft ± ÁFA Riáma-Firat Kft által ezett, árbevételt növeiö intézkedései: Hajnal István Idősek tthona hulladék hóból megvalósított hőszolgáltatás mevalósligsa, ezett árbevétel Ft + ÁFA/év Szük~ges bcrubázá~ mértéke: 1, Ft + ÁFA Riárna-First Kf~ által felajánlott kivásárlúsi ár: Ft + ÁFA Amennyiben fenti összesltésünkkel kapcsolatosan bármely kérdés merülne fel, kérem jelezze az ismert elérhetőséeginken &bruár 1 Ügyvezető Igazgató

5 2. számú melléklet CHP- rendszerű metán gázt hasznosító gázmotor üzemeltetése, hitelből történő megvásárlás esetén. Megállapodás szerinti minimális szolgáltatott energia mennyiség: kwh Termelt energia mennyiség ( ig): kw Fennmaradó energia mennyiség: kw Villamos teljesítmény: 40 kw Havi átlagos termelés: kwh Várhatóan kifizetésre kerül 3 év alatt a Riáma-First Kf~-nek eddigi átlag energia egységárral számítva (28 Ft!kW): Ft A Riáma-First Kf~-nek fizetett energia díj átlagban: Ftlhó ± Áfa Megvásárlás esetén a Kastélypark Kft megtakarítása: ± Ft! hó Egyéb bevétel (Falatozó és Kiskastély éttermek): Karbantartási költség: Értékcsökkenési leírás: Ft! hó Ft/hó Ft/hó Kamat és tőketörlesztés (4.sz. melléklet) Ft/hó ± Ftlhó (átlag kamat) - 180,166 Ft/hó Megtakarítás Összesen: Ft/hó

6 3. sz. melléklet 6630 Mindszent Klapka György utca 11 Füzesgyarmati Kastélypark FiirdŐ és Üdillési Szolgáltató Kft 5525 Ftlzesgyarmat Kossuth u 88 Tárgy: Többlet teljesítések összefoglalása, Fí]zesgyarmati K.astélypark Ftirdő és Üdlési Szolgáltató Ki. telephelyén telepített kísérőgáz hasznosító rendszer vonatkozásában Tisztelt Kovács Márton Úr! A Riáma-First KI, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Ftizesgyarmati Kastélypark Fíkdő ás Üdülási Sz~1gáltató Ki között 2012.január 12-én létrejött Együttműködési Megállapodás által rögzített, Riáma-First Ki részére meghatározott kötelezettség vállalások az alábbiak szerint módosultak 1) Beépített energiatermelő berendezés (Gázmotor) villamos teljesítménye Megállapodásban rögzített 30KW helyett 40kW 2) Beépített energiatermelő berendezés (Gázmotor) típusa a Megállapodásban rögzített Perkins 1104 helyett Deutz G226-B-6 3) Megállapodásban rögzített feltételek szerint a Riáma-First KI hulladékhő energia hasznosításának érdekében kiépítette és üzembe helyezte a Kiskastély Fogadó és a Strand Falatozó Éttermeket ellátó hő vezetéket ás egyéni hőmennyiséginérő berendezéseket. Ezáltal többietbevételi forrást (összesen Ft / év) teremtve a jelenlegi és a későbbi üzemeltető részére A Riáma-First KI kijelenti, hogy az általa elvégzett, Megállapodástól eltérő intézkedései a gázhasznosító rendszer hosszú távú üzembiztonságát ás pénzügyi hatékonyságát szolgálták 1) nagyobb teljesítményű gázniotor többlet beruházási igénye mindössze Ft + AFA volt 2) A nagyobb teljesítményű berendezést a névleges teljesítmény 80%-án üzemeltetve a berendezés élettartama megnövekszik, tehát a javítási ás karbantartási költségeket is csökkenteni tudtuk. 3) A hulladékhő hasznosítására irány~6 törekvés a beruházás megtérülési idejét csökkenti A fentiek alapján a Riáma-First Ki által felajánlott kivásárlási ár: Ft + ÁFA 2015.március 30 Elekes Mária Ügyvezető Igazgató

7 4, sz. melléidet. ~~Id ti~i 1; Mindszent Klapká György utca 11 Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft 5525 Ftizesgyarmat Kossuth u 88 Tárgy: Kivásárhisi ajánlat kiegészítés, műszaki tartalom meghatározása, Ftizesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. telephelyén telepített kísérőgáz hasznosító rendszer kivásárlásához kap~o1ódóan Tisztelt Kovács Márton Úr! 2014.árilis 13-án kelt, levelt1nk~iöz kapcsolódóan az alábbiak szerint részezzuk a megvételre ajánlott technológia eszközeit Gázlevílasztó rendszer a) 1 db 5 m3 gázleválasztó tartály b) Összekötő csőhálózat Kútfej és gázleválasztó tartály között c) Összekötő csőhálózat gázleválasztó tartály kondenzvíz leválasztó között d) 1 db Gázelőkészftő berendezés - 1 db Kondenz leválasztó - 1 db Összekötő csőhálózat, elzáró szerelvényekkel, szűrőkkel. e) Gázvezetékek kiépítés gázelőkészítő - gázrnotor f) Gázszerelvény sor (szelepek, etzárók, biztonsági lefúvatók) Gázhasznosító berendezés 1db Deutz G226B-6 típusú hajtómotorral szerelt 5KVA villamos teljesítmény(~ gázmotor (Adatlap mellékelve) 1db Motorhűtővfz keringtető szivattyú. 1db Lemezes hőcserélő. 1db Kipufogógáz hőcserélő. 1db Gázszerelvény~or. 1db Füstgázhangtompító (DiN 45635). 1db Friss olaj tartály. 1db Elektronikus gyújtás rendszer 1db Automata kenőolaj utántöltő rendszer. 1db Vezérlő szekrény, érintő képernyős operátor panellel. 1db Intelligens motorvezérlő és szinkronizáló berendezés villamos védelmekkel 1db Vészhűtő berendezés a CHP egység 100% hőjének elhűthetőségére.

8 id t*d *Ijl Mindszent Klapka György utca 11 Hő hasznosító rendszer Strand falatozó étterem területén a) ldb500lhmvtartály b) Összekötő csőhálózat gázmotor és HMV tartály között c) 1db MH minősített hőmennyiségmérő Hő hasznosító rendszer Kiskastély Fo2adó területén a) ldbslhmvtartály b) Összekötő csőhálózat gázmotor és HN4V tartály között c) 1db MH minősített hőmennyiségmérő A felsorolt eszközöket és berendezéseket a Riáma-First Kft működő és üzemképes állapotban adja át. Az átadott eszközökre és berendezésekre a Riáma-First Kf~, az átadás-átvételtől számítva 24 hónap teljes körű garanciavállalá~ biztosít, különös tekintettel az alábbi részegységekre. 1db Altronic típusú gyújtás rendszer. 1db Gáz mágnes szelep és nyomásszabályzó készülék. Gázmotor fődarabok o Hüvelyek o Dugattyúk o Hengerfejek Nem tartoznak a Riáma-First Kft garanciavállalási körébe az alábbi esetek: 1. karbantartás hiányából adódó meghibásodások 2. szándékos vagy véletlenszerű rongálásból eredő károk, meghibásodások 3. Környezeti károk okozta meghibásodások 4. Nem rendeltetésszerű használatból eredő megbibásodások 5. használatból, kopásból eredő megbibásodások Mindszent, június 12 Elekes Mária Ügyvezető Igazgató

9 beruh~zási negyedéves Éves Hosszú lejáratú hitel Rövid lejáratú hitel Hitelállomány év Éves kamatösszeg hitel törlesztőrészlet törlesztőrészlet év végén év végén végén lm BUBR + 2,5% havi BUBR marge 1,50% 2,50% ~sz. melléklet

10 AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA Lid özö[jük bankunkban~ SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZLGÁLTATÁSKRA P Uni redit Bank AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. INDIKATÍV AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZLGÁLTATÁSKRA A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. részére A kiadás dátuma: Az ajánlatra történő felhívás érvényességi ideje: 30 nap Az indikatív ajánlatot elfogadom, az abban foglalt feltételekkel ajánlatot teszek. cégszerű aláírás FÜZESGYARMATI KASTÉLYPARK Kft. Az ajánlatot a Bank elfogadja: cégszerű aláírás :

11 AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA 5ZÁMLAVEZETÉ5I ÉS PÉNZÜGYI 5ZLGÁLTATÁSKRA Üd özö[jük bankunkban! UniCredi Bank Az UniCredit Az UniCredit vezető európai kereskedelmi bank, amely 20 országban van jelen intézményhálózatával. Hálózatunk, mely több mint 9000 bankfiókból áh, és amelyben több mint munkatárs dolgozik, mintegy 50 piacra terjed ki (2013. szeptember 30-ai adatok). A közép- és kelet-európai régióban az UniCredit működteti a legnagyobb, mintegy 3600 fiókból álló nemzetközi bankhálózatot. Az UniCredit a következő országokban folytatja tevékenységét: Ausztria, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németország, laszország, roszország, Románia, Szerbia~ Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna. Az UniCredit Bank Magyarországon Az UniCredit Bank Magyarországon kedvező feltételek mellett kínál átfogó, rugalmas pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat magánszemélyeknek, kis- és középvállalkozásoknak és nagyvállalatoknak egyaránt. A magyar bankszektor egyik meghatározó szereplöjeként a magán- és vállalati hitelektől és a faktorálástól az európai uniós támogatásokkal megvalósuló nagy fejlesztési projektekig, a számlavezetéstől, bankbetétektől a vagyonkezelésen át a befektetési banki szolgáltatásig széles körű kínálattal szolgálja ki ügyfeleit. Ezt a választékot egészíti ki az UniCredit Csoport hazai lízingvállalata, az UniCredit Leasing Hungary Zrt., és a Pioneer Alapkezelő Zrt., valamint támogatja finanszírozási forrásokkal az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Az UniCredit Bank várja ügyfeleit fiókjaiban, telefonos ügyfélszolgálatán és az interneten is. Szakértő kollégáink egyszerűen és átláthatóan kínálnak konkrét válaszokat és valódi előnyöket azokra a kihívásokra és lehetőségekre, amelyekkel ügyfeleink napjainkban a való életben találkoznak. Az Önök számára, egyedi elbírálás alapján készített finanszírozási ajánlatunk a következő: 1. Beruházási hitel (hitelszám: 32423) Hitel összege HUF i ,- Hitelkeret célja Deutz G226-B-6 CHP gázmotor finanszírozása Rendelkezésre tartási idő Lejárat Törlesztés módja, összege negyedévente egyenlő részletekben, első törlesztés időpontja Hitel kamata a mindenkori 3 hónapos BUBR + 2,50% p.a., (Jelenleg összesen 4,0% p.a.) Kamat-meghatározás módja változó Kamatfizetés penódusa negyedévente Rendelkezésre tartási jutalék 0,5% pa. Kezelési költség ,- HUF, mely hatálybalépéskor fizetendő Hitelkeret fedezete..... ovadeki betet ,- Ft. ingó zálogjog gázmotoron. zálog vagyonbiztosításon (gázmotor). Füzesgyarmat Város Önkormányzata garanciavállaló nyilatkozat 10 millió forint értékben. lnkasszó jog a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. más bankoknál vezetett számláira és Füzesgyarmat ? ~;~~; ~ L. 1~.. -~ - -~.-. 1?... ;- -.~~.. L,. -.~ ~-...

12 AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLA\]EZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZLGÁLTATÁSKRA Ud\/özöLjü~ bankunkban! P UniCredit Bank Város Önkormányzata helyi adó/illetékbeszedési számláira Hitelfelvételhez a Bank előzetes hozzájárulása szükséges A hitelszerződés aláírásától kezdődően a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. köteles hitelarányos számlaforgalmat, de minimum éves HUF 18 millió számlaforgalmat a Banknál bonyolítani. Bankszámla terhelési forgalmi díj Ügyfél vállalja, hogy a bank és a közte létrejött hiteljogviszony fennállása alatt évente legalább ,- forint terhelési számlaforgalmat a bankon keresztül bonyolít. Deviza folyószámla esetén a tranzakció napján érvényes MNB deviza közép árfolyammal történik a tranzakció összegének átszámítása forintra.. A vállalt minimális terhelési számlaforgalom nem teljesítése vagy részleges teljesítése esetén a bank bankszámla terhelési forgalmi díjat számít fel a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbség alapján az alábbi táblázat szerint: Díj mértéke forintban Vállalt és teljesített terhelési számlaforgalom közötti különbség százalékos mértéke ,- 80% vagy annál nagyobb , % , % , % , % ,- 9% alatt A finanszírozásra vonatkozó kondícióink tájékoztató jellegűek, azoknak az elfogadása bankunk részéről nem jelent kötelezettségvállalást. Annak feltétele Ugyanis a bonitás vizsgálat, bankunk hitelbizottságának a jóváhagyása, valamint megfelelő hiteldokumentáció. A fentiekben részletezett kondícióink a jelenlegi állapotokat tükrözik. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy piaci változások esetére az ár-, ill. kamatváltoztatás jogát bankunk fenntartja. A bank ezen indikatív ajánlatbar foglalt díjakat visszavonásig érvényes egyedi akciónak tartja. Az ajánlatban nem szereplő szolgáltatásokért a bank a mindenkor érvényes kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. A Bank a kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett kondíciós lista közzétételét megelőző naptári hónapban publikált KSH éves fogyasztói árindex mértékét 15 százalákponttal meghaladó mértékben emeli, mely emeléstől az Ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet. Minden jelenlegi és jövőbeni számlaszerződés elválaszthatatlan részét képezik a jelen ajánlatunk szerinti feltételek és azok esetleges módosításai, valamint az Általános Üzleti Feltételek, a Vállalati és ;.. ~ 5~_ -... ~ -~ ~

13 AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZLGÁLTATÁSKRA ~Jd iözö~jük bankunkban! UniCredit Bank Önkormányzati Üzletszabályzat valamint a Kondíciós lista Vállalati ügyfelek és Önkormányzatok részére. Reméljük, hagy ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetöségeken: Zanócz László osztályvezető UniCredit Bank ~ngary Zrt. H-6722 Szeged Kossuth Lajos sgt Tel.: +36(62) Fax: +36(62) mobil : Szeged, június ~ : - -

14 6 sz. melléklet adatok E Ft-ban SorI A tétel megnevezése BelibIdi értékesítés nettó árbevétele rtértékesítés nettó árbevétele Értékesttés nettó rbevétele SannelésükdseletekáH tozma~k 4 Saát előáilltósú eszkőzűk aktivált értéke IL AkIivált u ár te esitmén ek értéke III. E éb bevételek ebből: visszalrt értékvesztés 5 An Öl I 2 L W. 10 II 12 V. VL VII tény tény (X) (X) Í Q Ex vettszol tatásokéitéke bszol tatásokértéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott kőzvetített szol tatások értéke An eli ráfordítások E llérkőltsé Személ I die b kiflzetések Bérárulékok Személ I eli I ráfordítások Értékesőkkenési lel E éb ráfordítások ebből:értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLET» TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I~II-I-JII-IV V-V1-Vfl) 13 tt áró osztalék és részesedés ebből: t vállalkozástól 14 Részesedések értékesítésének áifol anin eresé e ebből: it vállalkotástól 15 Befektetett eszközök kamatai, ol n eresé e ebből: It vállalkozástól tt 16 E éb k tt áró kamatok és kamatelle bevételek ebből: It vállalkozástól 17 PénzÜ i műveletek b bevételei ebből: értékelési különbőzet VIIL Pénzü I művektek bevételei It LI $ I 54.51)

15 34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből: kapcsolt váilalkozásnak adott Fizctendő kamatok és kamatjehegű ráfbrdltások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Reszesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 40 ebből: értékelési külőnbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításal (I8+19~2+2I) B. PÉNZÜGYI M~)VELETEK EREDMÉNYE (VIlI-IX) C. SzoKÁsos VÁLLALKZÁSI EREDMÉNY (~t~a~kb) l X. Rendkívüli bevételek XL Rendkívüli ráfordítások 46 D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (~C~D) l XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZTT EREDMÉNY (~E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (~F+22-23)