Füzesgyarmat Város Őnkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/ , Fax: 66/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Füzesgyarmat Város Őnkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361."

Átírás

1 Füzesgyarmat Város Őnkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/ , Fax: 66/ fgvphiv(~globonet.hu web:www.fuzesgyarmat.hu Előterjesztés A Füzesg~armati Kastélypark Kf~ hitelfelvételéhez, tulajdonosi hozzájárulásról. A Riáma-First Ku, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Füzesgyarmati Kastélypark Ftirdő és Üdülési Szolgáltató Kft között 2012.január 12-én létrejött Együttműködési Megállapodás alapján, Április tól CHP rendszerű metán gázt hasznosító gázmotor t~emel a t~irdő területén. A kísérőgáz gázmotorban való elégetésével nyert energiával részben villamos energiát állítunk elő, részben hőenergiát termelünk. A villamos áramot fejlesztő folyamat során a metán, mint tüzelőanyag elégetésével elsődleges energiaforrás mellet, másodlagos hő energia is keletkezik, melyet a motor hűtővizén keresztül a fürdő weilness központjának fütésére használunk fel. Ezáltal a hagyományos hőerőművekkel ellentétben nagy energiahatékonyságot érünk el. A keletkező hulladék hőt, a helyi hőigények kielégítésére használjuk fel. Cl{P- technológia lehetővé teszi az elektromos áram és a hőenergia egyidejű előállítását egyetlen rendszerben, így növelve az össztelj esítményt. A Riáma-First Kfl, a Deutz G226-B-6 típusú gázmotorra, február 1-én kivásárlási ajánlatott tett a Kastélypark Kft-nek (1.sz. melléklet), melyet Saját gazdasági számításink (2. sz. melléklet) alapján nem tartottunk elfogadhatónak. A kivásárlási tárgyalás során március 30-án elfogadható, ajánlatot (3.sz.melléklet) kapott a Kastélypark Kft. A Kastélypark K1~, a tulajdonos FÜzesgyarmat Város Önkormányzat hozzájárulását kéri, hogy a mellékletek alapján, Kitelfelvétellel megvásárolja a Deutz G226-B-6 típusú gázmotort. A megvásárlás feltétele a motor felújított műszaki állapota, ennek részletes leírását az (4. számú melléklet) tartalmazza. A megvásárláshoz szükséges hitelt a Kastélypark Kft az UniCredt banktól veszi fel a 5. számú mellékletben szereplő feltételekkel. Azzal, hogy a Kastélypark Kft megvásárolja Deutz G226-B-6 típusú gázmotort és annak telephelyét, várhatóan további Üzleti lehetőségei nyílnak, melyekkel növelheti bevételeit. A Magyar Kormány 141/2014. Kormány rendeletében döntött arról, hogy Füzesgyarmat

2 városában a Kastélypark Fürdő mellet tanuszodát épít, mely különálló vízi létesítményként állami fenntartással a Nemzeti Sportközpont részeként üzemel. Az egyeztető tárgyalások folyamán, azzal az Üzleti ajánlattal fordultunk a fenntartóhoz, hogy az uszoda hő, elektromos áram, és medence víz ellátását a Kastélypark Kfl, mint szolgáltató biztosíthassa. Ahhoz, hogy ezzel a szolgáltatással tovább növelhessük a Kft bevételeit a meglévő Gázmotor telephelyet pályázati forrásból bővíteni kell egy 50 kw/h teljesítményű gázmotorral. Erre a következő operatív pályázati lehetőség nyílhat meg: 1301/2l3fEU rendelet 5. cikk 4 (C): az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása. A 6. számú mehéklet a Kastélypark mérlegének várható alakulását mutatja a gázmotor megvásárlása es~én a megmaradó források és a Tanuszodának történő energiaszolgáltatás figyelembevételével. A mérleg már 2016-tól folyamatosan és fenntartható módon pozitív eredményt mutat. Határozati javaslat Füzesgyarmat Város Képviselő testülete, hozzájárul a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő hitelfelvételéhez Ft-ig a Riáma-First tulajdonát képező Deutz G226-B-6 típusú gázmotor és az ahhoz tartozó telephely valamint csőhálózat megvásárlásához. Határidő: Felelős: Kovács Márton Füzesgyarmat, Kovács Márton ügyvezető

3 4, sz. melléklet Füzesgyarinat Önkormányzat 5525 Rlzesgyarmat Szabadság téri 6630 Mindszent Klapka György utca ii Tárgy; Pénzügyi ~s~esít~a, F~zesgyarma1i Kastélypai1~ FÜTCIŐ ~ ÜdtlIési Sz~lgá1tató Kft. telepbelyén e1eptetticí~gáz basmosító rendszer vokozásában Tisztelt Beie Károly Po1gármes~z 1~Ir! Csonka Istvánnal 2015 január 26.áu történt személyes egyeztetés alapján elk&~tettük, tái~gyi beruházás p6nzu~ji ősszesítését 1) 2012 január 12...én lceltn~gáflapodú~ szerinti egyősszegű nettó kivásárlási ár Ft 2) Megállapodásbmuögzíteu ~.olgá1tatási kl& min 84 hónap 3) Szolgáltatásból te~jesített hóna~k száma 34 h 4) Termelt villamos energia mennyiségo kw 5) Termelő bei~zdez~ 1egáib~pQdás szerint beépített villamos te~jesftrnénye~ 30kW 6) Termelő berendezés ténylegesen beépített villamos teljesítménye: 40kW 7) Termelő berendezés árlagos viflarnós energia termelése (kw): 21 W 8) TermelŐ berendezés átlagos villamos energia termelése aktuális energia egységárak (28Ft / kw) a1apján~ 602~000 Ft + ÁFÁIbőnep 9) Fennmaradó szolgáltatási idő: 50 hónap 10) Fennmaradó szolgáltatási időszakta várható nett& árbevétel: Ft 1 1)Főkőnyvi adatok sz~iat átadott villamos energia nettó értéke: v: Ft v: Ft november 9-ig Ft 2014~ov fébr 1-ig: Ft 20.5~i.625 Ft Ó*azesen:

4 ~.~ ; 6630 Minds74ent.iUapka György utca Főkönyv szerinti nettó tetási ér karbantartási költségek óv: 201~.óv: óv: óv: Ft Ft Ft Ft Ft Rláma-First Kft által 2lMebruár 1-4 megvalósított, ételt növelő iflt&kedések: 2014 március hónaptól Strand Fogadó és étterem,hulladék hóból megvalósított hőszolgáltatás megvalósítása, ezett árbevétel Ft ± ÁFAL6V 2014 auguszhisiiónaptól Kiskastély Fogadó-étterem hulladék hóból megvalósított bőszolgáltatás megvalósítása, ezett árbevétel Ft + ÁFA/éV 2013 augusztus hónaptói Villamos energiatermelő berendezés kapacitásbővítés 3kW-rói 40kW-villamos teljesítmónyre Árbevételt növelő int&zkedáselc beruházási értéke: Ft ± ÁFA Riáma-Firat Kft által ezett, árbevételt növeiö intézkedései: Hajnal István Idősek tthona hulladék hóból megvalósított hőszolgáltatás mevalósligsa, ezett árbevétel Ft + ÁFA/év Szük~ges bcrubázá~ mértéke: 1, Ft + ÁFA Riárna-First Kf~ által felajánlott kivásárlúsi ár: Ft + ÁFA Amennyiben fenti összesltésünkkel kapcsolatosan bármely kérdés merülne fel, kérem jelezze az ismert elérhetőséeginken &bruár 1 Ügyvezető Igazgató

5 2. számú melléklet CHP- rendszerű metán gázt hasznosító gázmotor üzemeltetése, hitelből történő megvásárlás esetén. Megállapodás szerinti minimális szolgáltatott energia mennyiség: kwh Termelt energia mennyiség ( ig): kw Fennmaradó energia mennyiség: kw Villamos teljesítmény: 40 kw Havi átlagos termelés: kwh Várhatóan kifizetésre kerül 3 év alatt a Riáma-First Kf~-nek eddigi átlag energia egységárral számítva (28 Ft!kW): Ft A Riáma-First Kf~-nek fizetett energia díj átlagban: Ftlhó ± Áfa Megvásárlás esetén a Kastélypark Kft megtakarítása: ± Ft! hó Egyéb bevétel (Falatozó és Kiskastély éttermek): Karbantartási költség: Értékcsökkenési leírás: Ft! hó Ft/hó Ft/hó Kamat és tőketörlesztés (4.sz. melléklet) Ft/hó ± Ftlhó (átlag kamat) - 180,166 Ft/hó Megtakarítás Összesen: Ft/hó

6 3. sz. melléklet 6630 Mindszent Klapka György utca 11 Füzesgyarmati Kastélypark FiirdŐ és Üdillési Szolgáltató Kft 5525 Ftlzesgyarmat Kossuth u 88 Tárgy: Többlet teljesítések összefoglalása, Fí]zesgyarmati K.astélypark Ftirdő és Üdlési Szolgáltató Ki. telephelyén telepített kísérőgáz hasznosító rendszer vonatkozásában Tisztelt Kovács Márton Úr! A Riáma-First KI, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Ftizesgyarmati Kastélypark Fíkdő ás Üdülási Sz~1gáltató Ki között 2012.január 12-én létrejött Együttműködési Megállapodás által rögzített, Riáma-First Ki részére meghatározott kötelezettség vállalások az alábbiak szerint módosultak 1) Beépített energiatermelő berendezés (Gázmotor) villamos teljesítménye Megállapodásban rögzített 30KW helyett 40kW 2) Beépített energiatermelő berendezés (Gázmotor) típusa a Megállapodásban rögzített Perkins 1104 helyett Deutz G226-B-6 3) Megállapodásban rögzített feltételek szerint a Riáma-First KI hulladékhő energia hasznosításának érdekében kiépítette és üzembe helyezte a Kiskastély Fogadó és a Strand Falatozó Éttermeket ellátó hő vezetéket ás egyéni hőmennyiséginérő berendezéseket. Ezáltal többietbevételi forrást (összesen Ft / év) teremtve a jelenlegi és a későbbi üzemeltető részére A Riáma-First KI kijelenti, hogy az általa elvégzett, Megállapodástól eltérő intézkedései a gázhasznosító rendszer hosszú távú üzembiztonságát ás pénzügyi hatékonyságát szolgálták 1) nagyobb teljesítményű gázniotor többlet beruházási igénye mindössze Ft + AFA volt 2) A nagyobb teljesítményű berendezést a névleges teljesítmény 80%-án üzemeltetve a berendezés élettartama megnövekszik, tehát a javítási ás karbantartási költségeket is csökkenteni tudtuk. 3) A hulladékhő hasznosítására irány~6 törekvés a beruházás megtérülési idejét csökkenti A fentiek alapján a Riáma-First Ki által felajánlott kivásárlási ár: Ft + ÁFA 2015.március 30 Elekes Mária Ügyvezető Igazgató

7 4, sz. melléidet. ~~Id ti~i 1; Mindszent Klapká György utca 11 Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft 5525 Ftizesgyarmat Kossuth u 88 Tárgy: Kivásárhisi ajánlat kiegészítés, műszaki tartalom meghatározása, Ftizesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. telephelyén telepített kísérőgáz hasznosító rendszer kivásárlásához kap~o1ódóan Tisztelt Kovács Márton Úr! 2014.árilis 13-án kelt, levelt1nk~iöz kapcsolódóan az alábbiak szerint részezzuk a megvételre ajánlott technológia eszközeit Gázlevílasztó rendszer a) 1 db 5 m3 gázleválasztó tartály b) Összekötő csőhálózat Kútfej és gázleválasztó tartály között c) Összekötő csőhálózat gázleválasztó tartály kondenzvíz leválasztó között d) 1 db Gázelőkészftő berendezés - 1 db Kondenz leválasztó - 1 db Összekötő csőhálózat, elzáró szerelvényekkel, szűrőkkel. e) Gázvezetékek kiépítés gázelőkészítő - gázrnotor f) Gázszerelvény sor (szelepek, etzárók, biztonsági lefúvatók) Gázhasznosító berendezés 1db Deutz G226B-6 típusú hajtómotorral szerelt 5KVA villamos teljesítmény(~ gázmotor (Adatlap mellékelve) 1db Motorhűtővfz keringtető szivattyú. 1db Lemezes hőcserélő. 1db Kipufogógáz hőcserélő. 1db Gázszerelvény~or. 1db Füstgázhangtompító (DiN 45635). 1db Friss olaj tartály. 1db Elektronikus gyújtás rendszer 1db Automata kenőolaj utántöltő rendszer. 1db Vezérlő szekrény, érintő képernyős operátor panellel. 1db Intelligens motorvezérlő és szinkronizáló berendezés villamos védelmekkel 1db Vészhűtő berendezés a CHP egység 100% hőjének elhűthetőségére.

8 id t*d *Ijl Mindszent Klapka György utca 11 Hő hasznosító rendszer Strand falatozó étterem területén a) ldb500lhmvtartály b) Összekötő csőhálózat gázmotor és HMV tartály között c) 1db MH minősített hőmennyiségmérő Hő hasznosító rendszer Kiskastély Fo2adó területén a) ldbslhmvtartály b) Összekötő csőhálózat gázmotor és HN4V tartály között c) 1db MH minősített hőmennyiségmérő A felsorolt eszközöket és berendezéseket a Riáma-First Kft működő és üzemképes állapotban adja át. Az átadott eszközökre és berendezésekre a Riáma-First Kf~, az átadás-átvételtől számítva 24 hónap teljes körű garanciavállalá~ biztosít, különös tekintettel az alábbi részegységekre. 1db Altronic típusú gyújtás rendszer. 1db Gáz mágnes szelep és nyomásszabályzó készülék. Gázmotor fődarabok o Hüvelyek o Dugattyúk o Hengerfejek Nem tartoznak a Riáma-First Kft garanciavállalási körébe az alábbi esetek: 1. karbantartás hiányából adódó meghibásodások 2. szándékos vagy véletlenszerű rongálásból eredő károk, meghibásodások 3. Környezeti károk okozta meghibásodások 4. Nem rendeltetésszerű használatból eredő megbibásodások 5. használatból, kopásból eredő megbibásodások Mindszent, június 12 Elekes Mária Ügyvezető Igazgató

9 beruh~zási negyedéves Éves Hosszú lejáratú hitel Rövid lejáratú hitel Hitelállomány év Éves kamatösszeg hitel törlesztőrészlet törlesztőrészlet év végén év végén végén lm BUBR + 2,5% havi BUBR marge 1,50% 2,50% ~sz. melléklet

10 AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA Lid özö[jük bankunkban~ SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZLGÁLTATÁSKRA P Uni redit Bank AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. INDIKATÍV AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZLGÁLTATÁSKRA A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. részére A kiadás dátuma: Az ajánlatra történő felhívás érvényességi ideje: 30 nap Az indikatív ajánlatot elfogadom, az abban foglalt feltételekkel ajánlatot teszek. cégszerű aláírás FÜZESGYARMATI KASTÉLYPARK Kft. Az ajánlatot a Bank elfogadja: cégszerű aláírás :

11 AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA 5ZÁMLAVEZETÉ5I ÉS PÉNZÜGYI 5ZLGÁLTATÁSKRA Üd özö[jük bankunkban! UniCredi Bank Az UniCredit Az UniCredit vezető európai kereskedelmi bank, amely 20 országban van jelen intézményhálózatával. Hálózatunk, mely több mint 9000 bankfiókból áh, és amelyben több mint munkatárs dolgozik, mintegy 50 piacra terjed ki (2013. szeptember 30-ai adatok). A közép- és kelet-európai régióban az UniCredit működteti a legnagyobb, mintegy 3600 fiókból álló nemzetközi bankhálózatot. Az UniCredit a következő országokban folytatja tevékenységét: Ausztria, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németország, laszország, roszország, Románia, Szerbia~ Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna. Az UniCredit Bank Magyarországon Az UniCredit Bank Magyarországon kedvező feltételek mellett kínál átfogó, rugalmas pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat magánszemélyeknek, kis- és középvállalkozásoknak és nagyvállalatoknak egyaránt. A magyar bankszektor egyik meghatározó szereplöjeként a magán- és vállalati hitelektől és a faktorálástól az európai uniós támogatásokkal megvalósuló nagy fejlesztési projektekig, a számlavezetéstől, bankbetétektől a vagyonkezelésen át a befektetési banki szolgáltatásig széles körű kínálattal szolgálja ki ügyfeleit. Ezt a választékot egészíti ki az UniCredit Csoport hazai lízingvállalata, az UniCredit Leasing Hungary Zrt., és a Pioneer Alapkezelő Zrt., valamint támogatja finanszírozási forrásokkal az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Az UniCredit Bank várja ügyfeleit fiókjaiban, telefonos ügyfélszolgálatán és az interneten is. Szakértő kollégáink egyszerűen és átláthatóan kínálnak konkrét válaszokat és valódi előnyöket azokra a kihívásokra és lehetőségekre, amelyekkel ügyfeleink napjainkban a való életben találkoznak. Az Önök számára, egyedi elbírálás alapján készített finanszírozási ajánlatunk a következő: 1. Beruházási hitel (hitelszám: 32423) Hitel összege HUF i ,- Hitelkeret célja Deutz G226-B-6 CHP gázmotor finanszírozása Rendelkezésre tartási idő Lejárat Törlesztés módja, összege negyedévente egyenlő részletekben, első törlesztés időpontja Hitel kamata a mindenkori 3 hónapos BUBR + 2,50% p.a., (Jelenleg összesen 4,0% p.a.) Kamat-meghatározás módja változó Kamatfizetés penódusa negyedévente Rendelkezésre tartási jutalék 0,5% pa. Kezelési költség ,- HUF, mely hatálybalépéskor fizetendő Hitelkeret fedezete..... ovadeki betet ,- Ft. ingó zálogjog gázmotoron. zálog vagyonbiztosításon (gázmotor). Füzesgyarmat Város Önkormányzata garanciavállaló nyilatkozat 10 millió forint értékben. lnkasszó jog a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. más bankoknál vezetett számláira és Füzesgyarmat ? ~;~~; ~ L. 1~.. -~ - -~.-. 1?... ;- -.~~.. L,. -.~ ~-...

12 AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLA\]EZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZLGÁLTATÁSKRA Ud\/özöLjü~ bankunkban! P UniCredit Bank Város Önkormányzata helyi adó/illetékbeszedési számláira Hitelfelvételhez a Bank előzetes hozzájárulása szükséges A hitelszerződés aláírásától kezdődően a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. köteles hitelarányos számlaforgalmat, de minimum éves HUF 18 millió számlaforgalmat a Banknál bonyolítani. Bankszámla terhelési forgalmi díj Ügyfél vállalja, hogy a bank és a közte létrejött hiteljogviszony fennállása alatt évente legalább ,- forint terhelési számlaforgalmat a bankon keresztül bonyolít. Deviza folyószámla esetén a tranzakció napján érvényes MNB deviza közép árfolyammal történik a tranzakció összegének átszámítása forintra.. A vállalt minimális terhelési számlaforgalom nem teljesítése vagy részleges teljesítése esetén a bank bankszámla terhelési forgalmi díjat számít fel a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbség alapján az alábbi táblázat szerint: Díj mértéke forintban Vállalt és teljesített terhelési számlaforgalom közötti különbség százalékos mértéke ,- 80% vagy annál nagyobb , % , % , % , % ,- 9% alatt A finanszírozásra vonatkozó kondícióink tájékoztató jellegűek, azoknak az elfogadása bankunk részéről nem jelent kötelezettségvállalást. Annak feltétele Ugyanis a bonitás vizsgálat, bankunk hitelbizottságának a jóváhagyása, valamint megfelelő hiteldokumentáció. A fentiekben részletezett kondícióink a jelenlegi állapotokat tükrözik. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy piaci változások esetére az ár-, ill. kamatváltoztatás jogát bankunk fenntartja. A bank ezen indikatív ajánlatbar foglalt díjakat visszavonásig érvényes egyedi akciónak tartja. Az ajánlatban nem szereplő szolgáltatásokért a bank a mindenkor érvényes kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. A Bank a kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett kondíciós lista közzétételét megelőző naptári hónapban publikált KSH éves fogyasztói árindex mértékét 15 százalákponttal meghaladó mértékben emeli, mely emeléstől az Ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet. Minden jelenlegi és jövőbeni számlaszerződés elválaszthatatlan részét képezik a jelen ajánlatunk szerinti feltételek és azok esetleges módosításai, valamint az Általános Üzleti Feltételek, a Vállalati és ;.. ~ 5~_ -... ~ -~ ~

13 AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZLGÁLTATÁSKRA ~Jd iözö~jük bankunkban! UniCredit Bank Önkormányzati Üzletszabályzat valamint a Kondíciós lista Vállalati ügyfelek és Önkormányzatok részére. Reméljük, hagy ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetöségeken: Zanócz László osztályvezető UniCredit Bank ~ngary Zrt. H-6722 Szeged Kossuth Lajos sgt Tel.: +36(62) Fax: +36(62) mobil : Szeged, június ~ : - -

14 6 sz. melléklet adatok E Ft-ban SorI A tétel megnevezése BelibIdi értékesítés nettó árbevétele rtértékesítés nettó árbevétele Értékesttés nettó rbevétele SannelésükdseletekáH tozma~k 4 Saát előáilltósú eszkőzűk aktivált értéke IL AkIivált u ár te esitmén ek értéke III. E éb bevételek ebből: visszalrt értékvesztés 5 An Öl I 2 L W. 10 II 12 V. VL VII tény tény (X) (X) Í Q Ex vettszol tatásokéitéke bszol tatásokértéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott kőzvetített szol tatások értéke An eli ráfordítások E llérkőltsé Személ I die b kiflzetések Bérárulékok Személ I eli I ráfordítások Értékesőkkenési lel E éb ráfordítások ebből:értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLET» TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I~II-I-JII-IV V-V1-Vfl) 13 tt áró osztalék és részesedés ebből: t vállalkozástól 14 Részesedések értékesítésének áifol anin eresé e ebből: it vállalkotástól 15 Befektetett eszközök kamatai, ol n eresé e ebből: It vállalkozástól tt 16 E éb k tt áró kamatok és kamatelle bevételek ebből: It vállalkozástól 17 PénzÜ i műveletek b bevételei ebből: értékelési különbőzet VIIL Pénzü I művektek bevételei It LI $ I 54.51)

15 34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből: kapcsolt váilalkozásnak adott Fizctendő kamatok és kamatjehegű ráfbrdltások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Reszesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 40 ebből: értékelési külőnbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításal (I8+19~2+2I) B. PÉNZÜGYI M~)VELETEK EREDMÉNYE (VIlI-IX) C. SzoKÁsos VÁLLALKZÁSI EREDMÉNY (~t~a~kb) l X. Rendkívüli bevételek XL Rendkívüli ráfordítások 46 D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (~C~D) l XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZTT EREDMÉNY (~E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (~F+22-23)

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Növekedési Hitelprogram Váci utca. 38.

MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Növekedési Hitelprogram Váci utca. 38. Küldő terület megnevezése Referens: Tel./Fax: Cégnév Levelezési Cím xy ügyvezető igazgató részére Tárgy: indikatív ajánlat MNB-NHP hitelprogram Tisztelt xy Úr! Mint bizonyára az Ön számára is már ismert,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Egyszeri belépési díj

Egyszeri belépési díj Hatályos: 2015. július 22-től (1504) Közzététel napja: 2015. július 21. Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, UniCredit Mobil alkalmazás, Telepített Spectra és Spectra

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram I. TELEFONBANK Szolgáltatási díj II. SMS SZOLGÁLTATÁS 1. Fizetési számlához

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2015. augusztus 18-tól Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke (a futamidő első 3 évére) 1 5 % vetítve

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. november 7.. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző E L Ő

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. IV. negyedévben Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18. Javaslat Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek igénybevételére

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2012. IV. negyedévi eredményéről Sorszám: III/1. Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben