MLDT HÍRLEVÉL JUBILEUMI KÖSZÖNTÉS. A jövő záloga a tudás, innováció, minőség, hatékonyság, együttműködés és kommunikáció (I.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MLDT HÍRLEVÉL JUBILEUMI KÖSZÖNTÉS. A jövő záloga a tudás, innováció, minőség, hatékonyság, együttműködés és kommunikáció (I.)"

Átírás

1 AZ MLDT HIVATALOS HÍRLEVELE MLDT HÍRLEVÉL I. É V F O L Y A M I I. S Z Á M O K T Ó B E R Tisztelt Tagtársak! Az alábbiakban az MLDT jubileumi kongresszusának alkalmából megjelent könyvben közölt írások alapján, két részletben idézzük fel szakmánk múltját és lehetséges jövőképét. JUBILEUMI KÖSZÖNTÉS A jövő záloga a tudás, innováció, minőség, hatékonyság, együttműködés és kommunikáció (I.) A TARTALOMBÓL: Szakmánk 1 múltja és jövője Hírek, 8 beszámolók Továbbképzés 15 rendezvények Szomorú 17 aktualitások A múlt kötelez! Az MLDT az egyik legöregebb, színes történelemmel, nagy tradíciókkal és szellemi hagyatékkal bíró tudományos társaság, még nemzetközi szakmai porondon is. Jobst professzor kitűnő történeti áttekintése kiválóan példázza, hogy történelmi, társadalmi, szakmai és gazdasági viharok ellenére is szakmánk fejlődése az évtizedek során töretlen, és követi a hazai és nemzetközi trendeket. Nincs szégyenkezni valónk, bár dolgunk, mint a tenger! Számos megoldandó probléma vár ránk, és szakmánk jelene és jövője legalább annyi küzdelmet tartogat az elkövetkező évtizedekre, mint az előző 60 év harcos múltja. Különböző frontokon kell megküzdenünk, és valljuk meg, szerencsére lényegesen békésebb harctereken, mint a II. világháború utáni alapító, vagy az 1956-os forradalom alatti/utáni elődeinknek. A példa tehát adott. A nagy elődök munkája kötelez. A jövő a feltörekvő fiatal laboratóriumi szakember generáció kezében van! Nehéz, és talán túl ambiciózus is lenne vizionáriusi prófétizmussal meghatározni, hogy mi vár ránk az elkövetkező 60 évben. A technika, biotechnológia és informatika soha nem látott sebességgel fejlődik körülöttünk, mely felfokozott adaptációs készséget követel a fiatal nemzedéktől. Ezért ha 60 évre előre nem is, de a következő 10 évre feladataink adottak, és talán már bizonyos fokú késésben is vagyunk e gyorsan robogó sebesvonatra való felkapaszkodásban. Megítélésem szerint a jövő záloga a tudás, innováció, minőség, hatékonyság, együttműködés és kommunikáció! Az MLDT felismerte ezeket a kihívásokat, és a szakmai kollégiummal és szakfelügyelettel együtt közös stratégiai tervben kívánja megfogalmazni az előttünk PUBLIKÁCIÓS álló ÉS KOMMUNIKÁCIÓS rövid-, közép- PUBLIKÁCIÓS ÉS KOMMUNI- BIZOTTSÁG: és hosszútávú konkrét teendőket. Merre menjünk tovább, hogyan, KÁCIÓS mikor, BIZOTTSÁG: kikkel? Ezek azok az alapkérdések, melyekre konkrét szakmai válaszokat DEBRECZENI kell LÓRÁND elnök DEBRECZENI adnunk, LÓRÁND és elnök amelyek megvalósulása nélkül szakmai jövőnk elképzelhetetlen. Joggal ANTAL-SZALMÁS merül fel PÉTER a kérdés tag és ANTAL-SZALMÁS PÉTER tag pesszimista kritika, hogy a rendszerváltás óta naponta változó MÁRKI-ZAY társadalmi JÁNOS tag és gazdasági MÁRKI-ZAY JÁNOS tag környezetben van-e az ilyen terveknek realitása? Egyértelmű, FODOR hogy LAJOS az tag elmúlt 5-10 év FODOR LAJOS tag gazdasági változásai és az egészségügyi reformok elmaradása súlyos helyzetet teremtett TOLDY ERZSÉBET tag az orvosi laboratóriumok számára is, mely szakmánk kiszolgáltatottságát TOLDY ERZSÉBET fokozza. tag Ilyen Lakos Gabriella Póttag 1 kiszolgáltatott helyzetekből azonban csak világos jövőképpel és Lakos célokkal, Gabriella Póttag szakmai 1 tudással és konkrét szakmai eredményekkel, érvekkel és erőink egyesítésével lehet győztesen Hársfalvi Jolán Póttag 2 Hársfalvi Jolán Póttag 2 kikerülni. 1

2 JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK Ma már az orvosi beavatkozások legalább 70-80%-a nyugszik valamilyen diagnosztikai teszt eredményén. Tény, hogy egyre nagyobb tért hódít a képalkotó diagnosztika az orvosi döntések befolyásolásában, a genomika és proteomika fejlődésével azonban új biomarkerek színesítik a laboratóriumi diagnosztika fegyvertárát is. Magas színvonalú laboratóriumi diagnosztika nélkül elképzelhetetlen ma már klinikailag és gazdaságosság szempontjából hatékonyan és eredményesen működő egészségügy, ezért szakmánk az orvostudomány egyre erősödő alappillére marad. Ezen alapvetésből kiindulva, a laboratóriumi diagnosztikai szakma alapvető feladata és célja magas tudományos, technikai és technológiai színvonalú, minőségi, bizonyítottan hatásos és hatékony, továbbá költséghatékony diagnosztikai szolgáltatás nyújtása a klinikumnak és a betegeknek. Az MLDT feladata ezen alapvető célok szakmai és tudományos támogatása. TUDÁS ÉS INNOVÁCIÓ A laboratóriumi diagnosztikai technikák és technológiák, illetve az információ-technológia fejlődésével lépést kell tartanunk. Az in vitro diagnosztikai ipar a biotechnológiai, nanotechnológiai és informatikai fejlesztések eredményeit új robotikus rendszerekbe integrálja, és szembesülnünk kell azzal, hogy ezen rendszerek egyre inkább ki fogják szorítani a szakembereket és a humán erőforrást a korszerű laboratóriumokból. Tudomány a labordiagnosztikában Jelenleg még kevés olyan hazai laboratóriumi szakemberrel rendelkezünk, akik professzionálisan, tudományosan is innovatív készséggel képesek ezeket az új technológiákat alkalmazni. Ennek oka, hogy egyre kevesebb munkahelyen van lehetőség elmélyült kutatómunkára, melynek következménye molekuláris biológiai és genetikai képzési lemaradásunk, és hogy limitált számú munkahelyen engedélyezett egyelőre ezen technikák és technológiák rutinszerű alkalmazása. Helyes irány, hogy a szakképzési tematika már tartalmazza ezen ismeretek kötelező megszerzését, el kell azonban érnünk, hogy a molekuláris genetikai technikák alkalmazása mind szélesebb körű legyen, és fiatal kollegáink kellő tapasztalatot és tudást szerezhessenek a gyakorlatban is. A magyar egészségügy fejlődése elképzelhetetlen a jövőben az egészségügyi szolgáltatók és az ipar megfelelő együttműködése nélkül. Így várhatóan egyre nagyobb szerepet fog kapni az ú.n. egészségipari koncepciók megvalósulása, melyet várhatóan az EU is támogat. Fejlett országokban nagy egészségügyi szolgáltató intézmények és egyetemek köré csoportosulnak az ú.n. bioinnovációs kutatásfejlesztésre épülő tudományos parkok. Ezek megvalósulása jelentős lendületet adhat a magyar orvos- és egészségtudományok fejlődésének, mely folyamatokba a laboratóriumi szakmának is be kell kapcsolódni. Számos ilyen kezdeményezés indult már meg itthon is, elsősorban az egyetemi háttérrel bíró intézmények közelében, mely új lehetőségeket nyújt a laboratóriumi szakemberek tudományos tevékenységének kibontakozására. Természetesen nemcsak az alapkutatásokhoz társuló tudományos tevékenység fellendítése a cél. A laboratóriumi diagnosztika klasszikusan interdiszciplináris tudást igénylő szakmai tevékenység. Ezért fontos szerepet kell vállalnunk az interdiszciplináris és klinikai tudományok művelésében is, melynek egyik tere a gyógyszeripari kutatásokban való részvétel, másrészt a klinikai és epidemiológiai kutatásokban való közreműködés. Hazánkban is ha lassan és nem elég hatékonyan is, de megindultak a népegészségügyi programok. Ezek labordiagnosztikai hátterének biztosítása, és eredményeinek a klinikummal való együttes értékelése számos klinikai kutatási területet biztosít azok számára is, akik az egyetemek vagy tudományos parkok falaitól távolabb dolgoznak. A fő feladat, hogy a képzés és továbbképzés, illetve szakmai projektek révén hozzuk közelebb a tudományos gondolkodást a laboratóriumi szakma művelőihez. Ellenkező esetben, jelen munkánkat 2

3 könnyen átvehetik a gondolkodni nem tudó, és hamarosan a humán erőforrásnál lényegesen olcsóbban és megbízhatóbban is dolgozó robotok. A tudományos gondolkodás és tevékenység nem az akadémiai szférában dolgozó kutatók privilégiuma. A napi klinikai diagnosztikai tevékenység számos olyan kérdést vethet fel, melyeket megfelelő klinikai adatok birtokában és a klinikummal való együttműködésben, rutin diagnosztikai eszköztárunk és saját tudásunk alapján is megválaszolhatunk. Tudomány a rutindiagnosztikában is végezhető! Ennek alapfeltétele azonban a problémák felismerése, az örökös kérdezés, és a szakirodalom bizonyos fokú követése. A tudományos gondolkodáshoz nem kellenek steril laboratóriumi körülmények, csak egyfajta szakmai igényesség, a tudás megszerzésének vágya, és a kérdezni tudás alapvető készsége. Klinikai szintű kutatások végzéséhez jó, ha van némi ismeretünk a bizonyítékokon alapuló orvoslás, a klinikai epidemiológia és legalább alapszinten a biostatisztika módszereiről. Ezért fontos feladatunknak tartom ezen tárgyak alapképzési, szak- és továbbképzési szintű oktatását. Bizonyítékokon alapuló laboratóriumi medicina tanfolyamot az utóbbi 5 évben már 3 alkalommal tartottunk (egy nemzetközi szintűt 2005-ben az IFCC és FESCC támogatásával, és két hazait 2002-ben és 2006-ban), melyekről az volt a hallgatóság véleménye, hogy szemléletformáló kurzusok voltak. A tudományos gondolkodás szemléletének kialakítása tehát fontos jövőbeli feladatunk lesz, melynek további eszköze lehet az a kiváló gondolat, melyet Sipka Sándor professzor egyik legutóbbi vezetőségi ülésünkön úgy fogalmazott meg, hogy itt az ideje, hogy bizonyos szakmánkat érintő területeken multicentrikus tanulmányokat kezdjünk. Az ilyen jellegű önálló vagy interdiszciplináris szakmai projektekben való részvétel a gyakorlati tudományos képzés egyik legjobb eszköze lehet, melyet az MLDT messzemenően támogatni kíván. Alapképzés, szakképzés, továbbképzés A tudományos ismereteken túl, szakmánk műveléséhez alapvető az elmélyült szakmai ismeretek megszerzése. Nagy megelégedéssel tölt el valamennyiünket, hogy évtizedes küzdelmek után végre sikerült megoldani a nem egészségügyi diplomások szakképzésének problémáját. A szakképzési rendelet adott, de mindaddig csak egy keretrendszer, amíg azt megfelelő tartalommal ki nem töltjük. Igaz ez persze a szakorvos és szakgyógyszerész szakképzésre is. Szakmánk közismerten hiányszakma, és egyre kevesebb az egészségügyi végzettséggel rendelkező diplomás rezidens. Nyilvánvaló, hogy a laborszakma sem anyagilag, sem szakmai presztízsét tekintve nem tekinthető vonzó területnek, és az is egyre nyilvánvalóbb, hogy szakmánk egyre inkább elnőiesedik. (Ennek talán jó példája vagy elismerése az is, hogy 60 éve most van először nő elnöke társaságunknak?) Ezért egyik fő feladatunk a szakma presztízsének, megbecsülésének és értékének emelése. Mindez azonban lehetetlen kiművelt emberfők, jól képzett és felkészült, a klinikai kollegákkal érdemi párbeszédet folytató, szakmai konzultációra és problémamegoldásra képes szakemberek nélkül. Ehhez alapvető, hogy az analitikai, preanalitikai, technikai és informatikai, illetve menedzsment ismereteken túl megfelelő klinikai ismeretekkel rendelkező kollegák álljanak rendelkezésre. Erősíteni kell szakmánk klinikai jellegét! Nem bújhatunk elefántcsonttornyunkba, nem húzhatjuk meg magunkat az alagsorban, vagy ma már szofisztikált informatikai rendszereink képernyői előtt gubbasztva naphosszat. Ki kell lépni a laboratórium falai mögül, el kell jutnunk a betegekhez, és a beteget kezelő klinikusok partnereivé kell válnunk! Csak ekkor nevezhetjük szakmánkat laboratóriumi medicinának és nem klinikai kémiának. Én jelenleg ezt látom a legnehezebb feladatnak. Tradicionálisan, a laboros egyre távolabb került a klinikumtól és a betegtől, mely komolyan csökkentette szakmánk társszakmák általi megbecsülését. Míg más országokban a labor szakember belgyógyász szakvizsgával is kell, hogy rendelkezzen, és betegeket is lát el szakterületéhez jól kapcsolódó klinikai szakrendeléseken (pl. lipid, diabetes, endokrin, csont, hemosztázis, anyagcsere betegségek), addig nálunk a beteg-laboros találkozás legjobb esetben a vérvételi helyre korlátozódik. A klinikus kollegák sem hallják eleget a laboros kollegák hangját, legfeljebb akkor, ha anyagi megszorítások miatt az jelzi, hogy valamit már megint nem tud mérni, vagy ugyanezen okból valamilyen vizsgálatot nem kérhet az orvos. Sajnos a laborfinanszírozási problémák miatt egyre gyakoribbak a laboros és klinikus közötti feszültségek, mely szakmánk 3

4 eddig sem túl nagy presztízsét csak tovább rombolja. Fenti problémák miatt és a szakma jövője érdekében ezért jól tervezett stratégiára van szükség a kialakult helyzet megoldására. Komplex megoldások együttes alkalmazása szükséges, melynek képzésre, labor struktúrára és finanszírozásra, kommunikációra és klinikai együttműködésre vonatkozó elemei vannak. Utóbbiakat alább említeném meg, és e passzusban csak a képzési és tudás elemekre hívnám fel a figyelmet. A klinikai képzés jelen szakképzési rendeleteink ellenére nem mondható megfelelőnek. A rendeletben előírt belgyógyászati és sürgősségi osztályos gyakorlatok nagyobb részt csak nominálisak, mint ahogy a klinikai rezidensek számára előírt laboratóriumi képzés is gyakran az. Pontosítanunk és egységesítenünk kell ezen gyakorlatok szakmai tartalmát, meg kell teremtenünk a konzultatív laboratóriumi medicina feltételeit, rendszeres klinikai esetmegbeszélések, interpretatív laboratóriumi leletek és a laborosok szakrendelésekbe való bevonásával. Az MLDT kongresszusain immáron hagyományossá váló interpretatív konzultatív laboratóriumi medicina szimpózium az egyik leglátogatottabb pre-kongresszusi esemény. Az alapképzésben is egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a laboratóriumi medicina tárgy eset-orientált, probléma megoldó jellegű oktatására, melyet a hallgatók is nagyobb érdeklődéssel fogadnak, mint a tisztán elméleti jellegű képzési formákat. Támogatnunk kell a nem egészségügyi diplomásokat a klinikai ismeretek megszerzésében és elmélyítésében, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy szakorvos nélkül orvosi laboratórium ne működhessen. A szak- és továbbképzési programok tartalmi harmonizálása megindult az orvostudományi karok grémium vezetőinek példás együttműködésével. Tizennyolc millió forintos humán erőforrás fejlesztési (ú.n. HEFOP) pályázatot nyertünk el az EU alapokból, mely lehetővé teszi a klinikai biokémikus és mikrobiológus szakképzés kurrikulumának és képzési rendszerének tartalommal való feltöltését és integrálását a hazai egészségügyi diplomás képzésbe és az európai szakképzési rendszerekbe. A European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EC4) klinikai biokémikus képzési rendszerünket a többi EU országéval kompatibilisként ismerte el idén, és megindult a nem regulált szakmák (mint pl. gyógyszerész és klinikai biokémikus) diplomájának európai egyenértékűsítését célzó ú.n. Common Platform kialakítása. Új EU tagként azzal is szembesülnünk kell, hogy jól képzett kollegáink szabadon vállalhatnak munkát az EU-ban, mely további kihívásokat tartogat képzési rendszerünk működését, és szakmánk utánpótlását illetően. Szeged, augusztus 6. Prof. Horváth Andrea Rita az MLDT elnöke (folytatjuk) 60 éves a klinikai laboratóriumi társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 4

5 5 A hazai diagnosztikus szakmák társaságaikat, beleértve az elméleti orvostudományokat is, a múlt század első felében alapították. Így a Röntgen Társaságot 1922-ben, az Élettanit 1931-ben, a Patológust 1932-ben és legfiatalabbként a Laboratóriumit 1946-ban, a KOLSZ-ét, az MLDT elődjét. De nem kell szégyenkeznünk, több más országot megelőztünk. Az amerikai társaságot, az AACC-t 1948-ban, a németet, a DGKCH-t 1964-ben, az osztrák ÖGKC-t 1968-ban, a nemzetközi szervezetet, az IFCC-t 1952/1967-ben alapították. A felsorolt társaságok nevében, a magyar kivételével, a klinikai kémia szó szerepel. Ez érthető, hisz a szerves és analitikai kémiának már az 1800-as évek közepétől alapvető eredményei voltak. A századfordulót követően és főképp a II. világháború után az újabb és újabb biokémiai felismerésekre épülő analitikaikémiai, diagnosztikai módszerek váltották le a klasszikus gravimetriás, titrimetriás eljárásokat. Továbbra is a kémia uralta a diagnosztika nagyobb hányadát. Ez magyarázza, hogy a klinikai kémia név számos megalakuló társaság nevében szerepelt. A magyarok nem azért nem nevezték klinikai kémiainak társaságukat, mert 30 évre előre látták a nem klasszikus kémiai diagnosztikai irányok betörését, (immunológia, toxikológia, molekuláris biológia), hanem mert a beteg klinikus, vagyis diagnosztika centrikus szemlélet, nem egyedül módszertan, a szolgáltatás volt a névadással is célkitűzésük. Az MLDT akkori és mai angol neve ezt tükrözi: Hungarian Society of Clinical Pathology. Ma a kémia magas technikai szinten van már sok laboratóriumunkban, az utóbbi még várat magára. Ha ez hosszú távon így marad, megkérdőjelezhető, hogy szükség lesz-e ilyen nagyszámú, az orvosképzés jellegéből adódó orvos diplomásra, nem inkább természettudományos alapképzettségűekre - beleértve a napjaink kutatási igényét is. Jó név az MLDT csakúgy, mint a Laboratóriumi Medicina. Éltem a római mondással: Audiatur et altera pars, hisz korábban szakmai köreinkben sokan a nem orvos diplomást alsóbbrendű megtűrt véglénynek tartották. Mindig mindenben a kezdet, az indító ötlet, gondolat érdekelt, hisz a többi sokszor már csak iparos munka, nem bír eredetiséggel. A társaságokkal is így vagyok. Hazai vonatkozásban csak az élettani ragadta meg figyelmemet, meg kisebb mértékben az MLDT is. A debreceni Verzár Frigyes professzor úr beszámolt, hogy a 13. Nemzetközi Élettani Kongresszust 1929-ben Bostonban tartották. Főképp angol ösztöndíj támogatással hat magyar: Verzár Frigyes, Pekár Mihály, Szent-Györgyi Albert, Jendrassik Loránd, Mansfeld Géza, Farkas Géza hozzátartozók nélkül! Kilenc napig hajóztak ragyogó időben az Atlanti óceánon Boston felé. Az út során nemcsak neves európai, később Nobel díjas kutatókkal kerültek kapcsolatba, de együttlétük rádöbbentette őket, hogy országon belül nincs szakmai találkozási fórum, szervezet, amely az izoláltan dolgozó élettani intézetek munkatársait összefogná. Az Atlanti óceánon határozták el a Magyar Élettani Társaság megalakítását, amit aztán a bostoni kongresszuson be is jelentettek. Két évi szervezés után áprilisában Tihanyban alakult meg a Magyar Élettani Társaság, a MÉT, egy évvel a nagy szakmai múltú Magyar Patológus Társaság előtt. (A Magyar Kémikusok Egyesületét 1907-ben, azaz 100 éve alapították.) Sok, nálam idősebb kollégám ma már nem él, de az elmúlt évtizedek során többükkel beszéltem múltunkról. Ebből egyértelmű lett számomra, hogy 1945 előtt nem volt szakmánknak önálló társasága, egyesülete. Szakmánkat a legtöbb hazai kórházban a patológus főorvos képviselte. Egyetemeinken általában a belgyógyászati klinikának volt, a többi osztály esetleges kérését is biztosító laboratóriuma, melyet egy megbízott belgyógyász vezetett/felügyelt. Így a budapesti Korányi klinikán Babest Viktor, Udránszky László és Korányi Sándor, Pécsett Jendrassik Loránd, Debrecenben Verzár Frigyes dolgoztak klinikus, belgyógyász-kutató, laboratóriumi orvos vezetőként. Így érthető, hogy 1945 előttig a laboratóriumot a patológus és a Patológiai Társaság reprezentálta. Ennek eredménye volt, hogy a laboratórium fejlesztése nem volt a kórboncnok főorvosok szívügye, színvonala ezért néhány kivételtől eltekintve messze elmaradt a kor akkori követelményétől. Értelemszerűen laboratórium centrikus orvosképzésre sem helyeztek súlyt a patológusok. Az évi első rendszerváltás igencsak szerény színvonalon találta a hazai laboratóriumokat. A háború után1945/46-ban alakult meg az Egészségügyi Dolgozók Szabad Szakszervezete. Ennek keretében szervezte meg a két volt pécsi orvos: az közt patológusként, 1936-ban itt

6 6 habilitált Kellner Béla és az közt a Belklinikán Jendrassik Loránd mellett is (akinek utóda Halász Mihály, a későbbi soproni főorvos lett) dolgozó Bálint Péter a KOLAB-ot, a kórboncnok és laboratóriumi orvosok közös szakcsoportját. Elnököt nem választottak, csak főtitkárnak Kellner Bélát, és titkárnak Bálint Pétert. Bár a volt két pécsi egyetemi asszisztens, most alapító-szervező titkár közt felhőtlen volt az emberi kapcsolat, e laboratóriumi szakma jövőjének e kényszerházasság nem kedvezett. Bálint Péter világosan felismerte, hogy ebben, lényegében a háború előtti struktúrában nem változik a laboratóriumok helyzete, ami előnytelen a szakma önálló kibontakozásához. Ezért az Eü. Szakszervezet keretében 1947-ben önálló szakmai profillal alakította meg a Kísérletes Orvostudományi és Laboratóriumi Szakcsoportot, a KOLSZ-t. Elnöknek Mansfeld Gézát, az közt a pécsi Erzsébet, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem akadémikus professzorát kérték fel. A KOLSZ titkára Bálint Péter lett, vezetőségének tagjai sorában találjuk Alföldy Zoltánt, Fischer Antalt, Hegedűs Andrást, Sós Józsefet. A nagy tudású és műveltségű, Auschwitzot túlélt Mansfeld Géza személye rányomta a bélyeget az első feladatok kialakítására. 1) Laboratóriumi szakemberképzés, továbbképzés, 2) A Kísérletes Orvostudomány szaklap elindítása, 3) Klinikai Laboratóriumi Diagnosztika szakkönyv megírása, aminek szerkesztésére Bálint Pétert kérték fel. (A könyv 1952-ben jelent meg, három magyar és egy német kiadása volt.) A szakcsoport kéthavonta tartotta szakmai üléseit az I. Belklinika tantermében. A nagyszámú hallgatóság főleg az egyetem orvosaiból került ki, akik szívesen hallgatták a válogatott, neves előadókat. A vezetőség tagjai közt kitűnő emberi, baráti kapcsolat volt, ülések után gyakran együtt vacsoráztak, 1848 alkalmából ünnepi tudományos ülést tartottak, melyre külföldi kollégákat is meghívtak. Sajnálatos, de ennek az időnek az írásos anyaga a háború során, majd később 1956-ban megsemmisült, így számomra már nem volt eredetiben megtekinthető, jórészt kollégáim elmondására hagyatkozhattam csak. Mansfeld professzor 1950-ben Genfben meghalt. Az elnökséget a nagytekintélyű tudós Issekutz Béla akadémikus, a Gyógyszertani Intézet igazgató professzora vette át. Ez időben már egyre nyilvánvalóbb lett, hogy az elméleti intézeti és a laboratóriumi kollégák érdeklődése igencsak eltér. Előbbiek részben az újjászervezett MTA keretében, de főképp a lendületet vett MÉT-ben találtak inkább kibontakozási fórumot, egyre kevesebben látogatták így a KOLSZ üléseit. Mindez a laborosok érdekében szükségessé tette annak átszervezését, amire azonban csak 1956 után került sor. Lényeges irányelv volt, hogy a vezetésbe gyakorló laboratóriumi szakembereket kell delegálni. Így Issekutz professzor mandátumának lejárta után 1956-ban Bálint Pétert választották elnöknek, titkárnak Hegedűs Andrást. Ez utóbbi nem volt szerencsés, mert idejének jelentős részét társadalmi-politikai feladatok kötötték le. A szakma ebben a kritikus, egyedül induló periódusában nem számíthatott a mindenkor kulcsszerepet betöltő főtitkárra. Társaságunk története alátámasztotta, egy fenékkel általában nem mindenki tud két lovat eredményesen megülni. (Az igazsághoz tartozik, több évtizeddel később az ellenkezőjére is lett társaságunknak példája.) 1962-ben új vezetés vette át a szakcsoport irányítását a patológus Putnoky Gyula professzor elnökségével. Az új Alapszabály lehetővé tette két alelnök választását. Habán Györgyre és Fischer Antalra esett a döntés, főtitkárnak Sipeki Balás Bélára. Habánt a Hygienikus Társaság választotta elnökének, helyére Rex-Kiss Béla került, míg a visszalépett Balás Béla főtitkári helyére Miltényi Miklóst választották. Az 1960-as években pezsgő szakmai élet indult meg, 10 ankétot rendezett a Szakcsoport a Semmelweis teremben, beleértve az I. Országos Nagygyűlést ben a Szakcsoport beadványt állított össze az ETT részére, melyben a laboratóriumok típusaira, az ajánlott módszerekre, a szakorvosképzés reformjára, a vegyészek specializálására, a laboratóriumi pótlék visszaállítására tettek - valljuk be most, akkor nem sok eredménnyel járó - javaslatot. Az ankétokon az

7 7 onkológiaidiagnosztikán át a véralvadás aktuális kérdéséről, az automatizálásról, kromatográfiáról hallhattunk ben megalakult a Laboratóriumi Asszisztensek Szakcsoportja és megrendezték első Nagygyűlésüket. Sor került 1965-ben az első szlovák-magyar tudományos ülésre. Ez időben sürgetővé vált a kórházakban és egyetemeken az önálló laboratóriumi osztályok kialakítása, önálló főorvosi állásokkal, ami végül is a hatvanas évek elejére realizálódott. Az önállóság később igazolódott az eredményekben, ami lehetővé tette aszakmának fokozatos felzárkózását a nyugati igényekhez. Ebben a szak- és munkabizottságok mindenkori vezetésének érdeme vitathatatlan volt. Összefoglalva úgy ítélem, a szakmai közösség, a szakcsoport nulláról indult és az első 20 év alatt biztos alapokat adott a további évtizedek fejlesztéséhez. Az 1966-os év szakcsoportunk életében fordulópont volt. Az eddigi, saját, igencsak eltérő felépítésű szakmai szervezeteket az újonnan megalakult MOTESZ, a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége fogta össze egységes társaságba. Így alakult meg 1966-ban a Magyar Klinikai Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság (MKLDT), további 3 évre változatlan elnökséggel: Putnoky Gyula elnök, Rex-Kiss Béla alelnök, Miltényi Miklós főtitkárral. Töretlenül folytatódtak a szakmai ankétok, részben vidéken, és mintegy 100 külföldi vendéggel került sor a pajzsmirigy-hipofízis főtémájú Nagygyűlésre1968-ban. Ismételten foglalkozott Társaságunk a vegyész diplomások státusának rendezésével, a szakorvosok és asszisztensnők képzésével ben nyitották meg a Pécsi Egyetem új klinikai épületében az első egyetemi Központi Laboratóriumot, melynek vezetője a patológus Jobst Kázmér, későbbi akadémikus lett januárban az újonnan, ugyancsak három évre választott elnök Sós József professzor, alelnök Fischer Antal, főtitkár Miltényi Miklós. Első ülésükön az elnökség Putnoky professzornak tiszteletbeli elnökké választására tett javaslatot. Ebben az évben vette fel társaságunkat az IFCC tagjai sorába. Négy ankét mellett Sopronban került sor a 24. Kongresszusunkra, melyen először vett részt két hazai gyártó: a Medicor és Reanal. (mára az arány csaknem megfordult, a cégek uralják a szakmát). Többen javasolták társaságunk nevének megváltoztatását, mivel a klinikai szó kizárhatja nem orvos és kutatóintézeti orvos diplomásokat is. Ezért 1970-től MOTESZ LDT-re változott társaságunk neve. A hallei Haschen professzor ekkor tartott elő adást az NDK laboratóriumok automatizálásáról (NDK átdolgozott Technikon I. rendszer) és került minisztériumi támogatással az LKB Ultrolab rendszer, annak első, gyors fotométer egysége bevezetésre. Tagságunk létszáma ekkor 340. Megjelent Szilágyi László szerkesztésében a hiánypótló Laboratóriumi ajánlott módszerek MOM kiadvány ben ankétot tartottak a laboratóriumok minőségi ellenőrzéséről és 1973-ban Társaságunk két alkalommal szervezett önkéntes résztvevőkkel körvizsgálatot. Ennek értékelését a Laboratóriumi Diagnosztika I. számában tették közzé. Bővültek kapcsolataink a szocialista országok társaságaival. Évi nagygyűléseinkre egy-egy képviselőjüket láttuk vendégül, de előbbieken túl egyre több nyugati kolléga vett részt, részben mint felkért előadó. Az IFCC 8. koppenhágai kongresszusán 14 tagtársunk vett részt től olvashattuk Sós József professzor szerkesztésében a Laboratóriumi Diagnosztika könyvet, mely nem aratta a várt sikert ben megjelent évekig Hevér Ödön, majd Szabó Antal tagtársaink főszerkesztői irányításával, a Reanalból Zajka Gabriella támogatásával a Laboratórium Diagnosztika, lapunk első száma től Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina címmel került az olvasóhoz, de a 31. kötettel ben nyomtatott formában megszűnt. A jövőben elektronikus továbbítással teszi a szerkesztőség közkincsé a tudnivalókat. Társaságunk nehezményezte a minisztériumnál, hogy nem vonják be szakértőinket a szakmánkat is érintő rendeletek, a továbbképzés reformjának előkészítésébe ban társaságunk Fischer Antalt választotta elnökének, Goreczki Lászlót alelnöknek, Miltényi Miklós továbbra is maradt a főtitkár. Bár tagságunk aktivitása némileg lanyhult, nagygyűléseink mindig nagy látogatottságot mutattak. Az évi pécsi nagygyűlésen M. Rubin (USA), az IFCC elnöke, majd 1986-ban D. Young (USA) a budapestin vett részt, ami megtisztelő elismerés volt eddigi szakmai tevékenységünknek ben alapították az OTKI telephelyén a Kísérletes és Klinikai Laboratóriumi Intézetet, melynek első vezetője Endrőczi Elemér professzor volt, csakúgy, mint az Országos Laboratóriumi Intézetnek és az 1975-ben alapított Szakmai Kollégiumnak is. Az évi budapesti kongresszu-

8 sunkon még részt vett az 1979-ben fiatalon elhunyt neves hazánkfia, Szász Gábor. Fontos esemény volt, hogy 1978-ban alapították meg a Debreceni Egyetem Központi Klinikai Laboratóriumát, melynek vezetője Muszbek László ma már akadémikus, utóda, Kappelmayer János ben lejárt az 1975-ben elnöknek választott Hársing László elnöki, Miltényi Miklós főtitkári periódusa. A vezetőség Jobst Kázmért kereste meg, aki megindokolta, miért nem vállalja az elnökséget. Így az es periódusra Miltényi Miklóst választották elnöknek, Simon Györgyöt főtitkárnak és Bakos Gyulát pénztárosnak. Pezsgő szakmai élet vette kezdetét az új vezetés alatt, aminek nemzetközi eredménye is lett. Az IFCC Executive Board Nagy Ivánt, a Scientific Committee Jobst Kázmért 1981-ben a szocialista országokból tagjai sorába választotta ban megkezdődött az SI és zárt vérvételi rendszer bevezetése ban társaságunk nagy sikerrel rendezte meg az 5. Európai Klinikai Kémiai Kongresszust decemberében váratlanul lemondott Simon György főtitkár, akinek helyére Nagy Ivánt választotta meg tagságunk. Az MTA 1982-ben Jobst Kázmért levelező tagjai sorába választotta. Mansfeld Géza, Issekutz Béla, Bálint Péter és Sós József után ismét akadémikusa lett társaságunknak. És ez csak a kezdet ben öt évre Jobst Kázmért választották elnöknek, Nagy Ivánt főtitkárnak. Újjászervezték és újakkal bővítették tudományos bizottságainkat, mozgósítva így tagságunk szakmai életét. Kapcsolatunk az NDK, cseh és szlovák társaság mellett igen kedvezően alakult az osztrákokkal, Kaiser és Müller professzor baráti kapcsolatán át társaságukkal is. Ennek eredménye volt 1986-ban a Sopronban rendezett magyar-osztrák konferencia. A váci nagygyűlésünkön a meghívott finn kollégákkal körvonalazódott a hivatalos kapcsolatfelvétel is. Továbbra is napirenden tartottuk a Jendrassik és Pándy érem jóváhagyását és a Somogyi plakett alapítását. Taglétszámunk 700 körüli volt márciusára elkészült a Jendrassik emlékérem. Az elsőt Jendrassik professzor özvegyének adtuk át lakásán. Az alapító okirat szerint évente egy magyar és egy külföldi a szakmánkban neves kollégának adományozható és nem jár hozzá honorárium. A külföldi kolléga egyidejűleg a társaságunk tiszteletbeli tagja. A márciusi tudományos ülés első napirendi pontja neves nyugalmazott szakmai elődeink munkásságának a Jendrassik éremmel történő elismerése volt. Név szerint Alföldy Zoltán, Baranyai Pál, Bálint Péter, Goreczky László, Halász Mihály, Hammer Sára, Pálóczy József, Ringelhann Béla, Sárfy Erzsébet, Skarupinszky Nándor, Szécsényi-Nagy László vehette át az érmet. Az első külföldi kitüntetett a bécsi E. Kaiser professzor, a második az IFCC elnöke D. Young volt. Második napirendként tudományos előadások hangzottak el, többek közt az LKB-Wallac DELFIA rendszerről. A klinikai laboratóriumi szakma megalakulásának 40. évfordulóján a 40. nagygyűlésünket Budapesten rendeztük. (folytatjuk) HÍREK A SEMMELWEIS EGYETEMRŐL A Semmelweis Egyetemen a klinikai laboratóriumi szolgáltatás alacsony hatékonyságú, nem kellően szervezett, egyes klinikákra szétaprózott, párhuzamos és kihasználatlan kapacitásokkal működött. A múlt hagyományai és területileg a nagy mértékű széttagoltság miatt évtizedekig nem tudott funkcionálni központi diagnosztikai laboratórium. Korunk követelménye, hogy a laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás megbízható és gyors információkat adjon a klinikusok döntéséhez, alkalmazkodjon a változó igényekhez (választékbővítés, minőségi fejlesztés, számítógépes on-line adatközlés, vonalkódos mintaazonosítás). Az Egyetemi Tanács 53/a/2005. (IX. 29) számú határozata alapján elindult a rutin diagnosztikai laboratóriumok centralizációja, amelynek célja egy központi szervezeti egységként működő Központi Laboratórium létrehozása két telephellyel: Pesten és Budán. A Központi Laboratórium feladata a Semmelweis Egyetemen a vizsgálatok minőségének és gyorsaságának javítása, a modern, költségtakarékos laboratóriumi szolgáltatás megvalósítása. 8

9 Első lépésben az I. sz. Belgyógyászati klinika épületében működő "SE Központi Laboratórium (Pest)" októberétől vezetési és gazdálkodási szinten önálló lett. Ez a laboratórium évek óta a külső telepi klinikák (I. Belgyógyászati, I. Sebészeti, Urológiai, Fül-Orr-Gége, Szemészeti, II. Szülészeti, Neurológiai, Pszichiátriai, Radiológiai-Onkoterápiás) rutin vizsgálatait végzi folyamán további centralizációra került sor. Gazdálkodási szinten ide csatolva a SE Központi Immunológiai Laboratórium (vezető: Prof. Gergely Péter), áttelepült a Pszichiátriai klinika gyógyszerszint laboratóriuma, az I. Gyermekklinika a hormonvizsgálatokat és gyógyszerszint méréseket átadta és július 1- től a belső telepen működő II. Belgyógyászati-, I. Szülészeti-, Szemészeti-, Szájsebészeti klinikák rutin mintáit is ez a központosított laboratórium végzi, napi háromszori mintaszállítással a külső és belső telep között. Jelenlegi átlagos vizsgálati szám ezer havonta és 158 féle kóddal rendelkező paraméter. A SE Központi Laboratórium (Pest) igazgatója Dr. Bekő Gabriella laboratóriumi- és mikrobiológia szakorvos, aki rendkívül sokat dolgozott az elmúlt időszakban a laboratórium korszerű kialakításán. Igazgató helyettes Dr. Kocsis Ibolya laboratóriumi szakgyógyszerész, szakorvosok: Dr. Fehér Adrienne és Dr. Novák Mária, szakgyógyszerész: Molnár-Világos Györgyi, vegyészek: Dr. Dajka Klára és Bíró Edina. A "SE Központi Laboratórium (Buda)" bázisa a Kútvölgyi Klinikai Tömb Központi Laboratóriuma, vezetője Dr. Kleiber Mónika laboratóriumi szakorvos. Ehhez a centrumhoz csatlakozott nyáron az Ortopéd klinika laboratóriuma, megoldandó feladat a Pulmonológiai klinika mintaszállítása csőposta rendszerrel. Az ún. belső telepi klinikai tömbben tovább funkcionál a Transzplantációs és Sebészeti Klinika jól felszerelt, speciális feladatokat ellátó laboratóriuma, amely egyben a belső telep sürgősségi- és ügyeleti vizsgálatait végzi. További, nehezebb feladataink vannak a jövőben: a szétaprózott hormonvizsgálatok koordinálása, az I. és II. Gyermekklinika laboratóriumának kérdése, az OEP féle TVK hatás elemzése, új ÁNTSZ besorolások, stb. A következő évek kiemelt tervei között szerepel egy SE Központi Diagnosztikai Centrum létrehozása új, különálló épületben. Ott valósulhat meg, hogy egy helyen funkcionáljon a klinikai kémiai-, az immunológiai-, a hematológiai/hemosztázis-, a hormon analitikai-, a tumormarker/gyógyszerszintés a molekuláris biológiai részleg, valamint a rutin klinikai mikrobiológiai laboratórium moduljai. Természetesen egységes minőségellenőrzéssel és minőségbiztosítással, központi adatfeldolgozással és OEP elszámolással, gazdasági vezetéssel. Ez a diagnosztikai centrum biztosíthatja az orvostanhallgatók és rezidensek laboratóriumi gyakorlatának a kulturált és hatékony helyszínét is. Ennek kialakítása természetesen óriási pénzösszeg, nem lesz könnyű forrást találni a következő hét szűk esztendőben. Az oktatás kérdése. A Kórélettani Intézet tanárai és munkatársai évtizedek óta kiválóan oktatják a III. éves orvostanhallgatóknak (5. és 6. szemeszter, mint kötelező preklinikai modul) a "Kórélettan és klinikai laboratóriumi diagnosztika" című tantárgyat heti 2,5 óra elmélet és heti 2,5 óra gyakorlat formában, évvégén szigorlati vizsgával. Az elméleti, tantermi előadások jelentős része a tantárgy természetéből következően közvetlenül kapcsolódik a laboratóriumi diagnosztikához, a gyakorlatok 80%-a pedig tisztán laboratóriumi téma (20 % EKG ismeretek, amelyet egy végzős általános orvosnak nagyon ildomos tudnia). A SE-HIETE kormányzati szinten eldöntött házassága idején jött létre a Kórélettani Intézeten belül az "Orvosi Laboratóriumi Tanszéki Csoport", hiszen a HIETE-n (OTKI) már volt laboratóriumi tanszék. Ez a tanszéki csoport a két egyetem különválása után megmaradt, de a vezetői állás nem volt betöltve ben tanszékvezetői/egyetemi tanári pályázatot írtak ki és Szabó Antal (MTA orvostudomány doktora, 38 éves laboratóriumi gyakorlat) adta be pályázatát. A kinevezést szeptember 4-én adta át a Köztársasági Elnök Úr. 9

10 A szervezeti egység vezetésére vonatkozó elképzeléseim (részletek a pályázati anyagból). Graduális képzés. A Kórélettani Intézet igazgatójával egyetértésben kívánom erősíteni az előadások, gyakorlatok és vizsgakövetelmények tematikáját, bevonva az Egyetem adott területének kiváló szakembereit, tanárait. "Elsődlegesen a laboratóriumi vizsgálatok klinikai értékét, információ tartalmát, felhasználási lehetőségeit és korlátait kell kiemelni és arra adni útmutatást, hogy a hallgatók miként építsék be a tanultakat a klinikai diagnosztika és terápia folyamatába" (Prof. Muszbek László irányelveiből kiemelt cél). Maximálisan támaszkodni kívánok a Debreceni- és Pécsi Tudományegyetemek Orvoskarain több évtizede, e területen folyó oktatási tematikájára. A gyakorlatok fő céljának azt tekintem, hogy a hallgatók az alapvető laboratóriumi vizsgálatokat (általános vizelet és üledék, általános vérkép, általános véralvadás, vércsoport szerológia, vérgáz-, liquor- analízis, POC technika, stb.) önálló elvégzésében jártasságot szerezzenek. Ezen túlmenően a rutinban használatos technikák és mérőmódszerek (hematológiai, klinikai kémiai, immunanalitikai, molekuláris diagnosztika, stb.) konkrét laboratóriumi bemutatása, mérések és értékelésük demonstrálásával. Gyakorlatban prezentálva azt, hogy a laboratóriumi analitika és az orvosi tevékenység csak szorosan egymás mellett, egymást kiegészítve hatékony. Posztgraduális képzés. A szakmai utánpótlás elengedhetetlen fontossága miatt segíteni kívánom a rezidensképzést az orvosi laboratóriumi vizsgálatok szakon, valamint kiemelt gyakorlati képzőhelyek megszervezését. Az egészségügyi miniszter 41/2005. (IX. 22.) EüM rendelete szerint a jövőben, a szakmában dolgozó vegyész és biológus alapképzettségű munkatársak klinikai biokémikus és klinikai mikrobiológus szakképesítést szerezhetnek. Az előirt kötelező gyakorlatok egyetemi klinikai kémiai/biokémiai intézetben, vagy az egyetem által a szakirányú szakképzésbe bevont laboratóriumban végezhető el. Erre az Orvosi Mikrobiológiai Intézettel és az Igazságügyi Orvostani Intézettel (gyógyszerszint meghatározások, toxikológia, kromatográfia, tömegspektrometria 3-3 hónap gyakorlat) közösen kell felkészülnünk, hiszen a Semmelweis Egyetemen számos vegyész, biológus dolgozik, a vonzáskörzetben ez a szám körül van. Azonos, kiemelt színvonalú - a többi orvoskarral összehangolt - képzésre van szükség, mint az orvosdiplomás rezidensek esetében. Továbbképző tanfolyamok. Évente, az érdeklődéstől függően, laboratóriumi szakemberek számára speciális területekről 1-2 napos kurzusok beindítása, például: - Csecsemő- és gyermekgyógyászati laboratóriumi diagnosztika. - Transzplantációhoz kapcsolódó laboratóriumi diagnosztika. - Klinikai toxikológia és vizsgáló módszerei. - A reproduktív rendszer rendellenességeinek laboratóriumi diagnosztikája. - Az MLDT-vel közösen, a hagyományos, kétévenként továbbképző szimpózium szervezése. Központi diagnosztikai laboratórium. Meggyőződésem szerint egy laboratóriumi tanszék nem működhet központi diagnosztikai laboratórium nélkül, ez utóbbi, pedig tanszék nélkül. Rektor Úr októbertől Dr. Jákó Kingával együtt (SE Gazdasági Főigazgatóság) tanácsadóként bízott meg e célkitűzések koordinálásával. A megbízás alapján személyesen voltunk az Egyetem mintegy 20 klinikáján/intézetében, ahol rutin klinikai kémiai-, hematológiai-, hormon-, és speciális laboratóriumok működnek és teljes körű felmérést végeztünk (vizsgálati profilok, személyzet, eszközök, minőségbiztosítás, OEP szerződések) és ez alap- 10

11 ján kezdtük el a már vázolt centralizációt. Kívánalom, hogy az Orvosi Laboratóriumi Vizsgálatok tanszéki csoportja koordinálja, és szakmailag felügyelje az Egyetemen a laboratóriumok ÁNTSZ engedélyeztetését, besorolását, az OEP szerződéseket, a havi- és éves statisztikákat, a külső és belső minőségbiztosítást, a számítógépes laboratóriumi információs hálózatot, a műszerbeszerzéseket és természetesen az oktatást, a szakképzést és a PhD képzést. Tudományos munka. Fiatal munkatársakkal vizsgálni kívánjuk az egyes anorganikus foszfát komponensek változását háromdimenziós függvénykapcsolatban a PTH, D-vitamin és osteocalcin szintekkel. Arra a kérdésre keresünk választ, hogy a vérben keringő legrosszabb oldékonyságú CaHPO 4 komplexet melyik hormon szabályozza elsődlegesen és meghatározóan különböző gyermekkori csontbetegségekben. Nem tisztázott még, hogy sikeres vesetranszplantáció után számos paraméterhez hasonlóan (aminosavak, kalcium- és foszfátszint, peptid hormonok, prokollagének, stb.) miért nem csökken a vér emelkedett homocystein tartalma. Feladat ennek a kérdésnek a megválaszolása, nevezetesen irreverzibilis károsodás történt-e például az ún. urémiás toxinok hatására, vagy a transzplantációt követően alkalmazott immunszupresszív gyógyszerek hatásával kell-e számolni. Több mint 30 éves klinikai laboratóriumi gyakorlattal merem felvállalni ezt, az Egyetem érdekeit szolgáló, komoly, szerteágazó feladatot. Szükséges kiemelni, hogy a fent vázolt program és eredmény Prof. Tulassay Tivadar Rektor Úr és az Egyetemi Tanács maximális támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. Tisztelettel kérek minden szakmában dolgozó kollégát, hogy segítsék és támogassák az elképzeléseinket. Tekintsük legfontosabb feladatnak a szakmai utánpótlás kérdését, mert a következő évben igen nehéz lesz szakembereket találni. A modern mérőmódszerek elterjedésével a feladataink egyre szélesednek és már most látható, hogy ezek szép, új, izgalmas jövőt biztosítanak a laboratóriumi diagnosztikában. Üdvözlettel: Szabó Antal 11

12 Tíz éves a QualiCont Kht. Csaknem napra pontosan a nemzeti külső minőségellenőrző szervezet, a QualiCont Kht. megalapításának (1996. aug. 26.) 10. évfordulóján került sor aug. 29-én a Kárpát- medencében élőlaboratóriumi szakemberek számára szervezett találkozón az MLDT 53. Nagygyűlésének kezdetét megelőzőnapon arra, hogy a QualiCont In Vitro Diagnosztikai Minőségellenőrzési Közhasznú Társaság létrehozásában közreműködőknek Emléklapot nyújthassunk át. A Minőségbiztosítás a laboratóriumi diagnosztikában szekció az elnöklő Dux professzor megnyitó szavai után ünnepélyes, de kicsit szívszorító pillanatokkal is folytatódott, hiszen a méltatottak közül többen már nem élhették meg a 10. évfordulót, kivetített képeik mellett családtagjaik vehették át az Emléklapot. A QualiCont megalapításában kifejtett alkotó tevékenységükért a következők kapták: Prof. Dr. Ádány Róza, az MLDT akkori főtitkára, Dr. Boroviczény Károly György, az Instand e.v. egyik alapítója, Prof. Dr. Dux László, a QualiCont Kht. Felügyelő Bizottságának elsőelnöke, Duxné Dr. Velcsov Katalin, jogi szakértő, Prof. Dr. Endrőczi Elemér, az OLI igazgatója, Prof. Dr. Erdei Anna, a MIT akkori elnöke, Forgó Andrea, adminisztrációs és gazdasági munkatárs, Prof. Dr. Gergely Lajos, a MMT akkori elnöke, Gémesi László, könyvelő, Dr. Juhász Péter, a QualiCont Kht. első ügyvezetője, Prof. Dr. Kovács L. Gábor, az OLVSZK elnöke, Prof. Dr. Mikó Tivadar, a MPT akkori elnöke, Prof. Dr. Muszbek László, az MLDT akkori elnöke, Prof. Dr. Nagy Erzsébet, a MMT képviselője, Prof. Dr. Rák Kálmán, a MHTT akkori elnöke, Prof. Dr. Reinauer János, az Instand e.v. elnöke, Dr. Simor Ferenc, könyvvizsgáló, Prof. Dr. Sipka Sándor, a MIT képviselője. Két angol patológus szakember: Dr. Keith Miller, Dr. Anthony Rhodes. Dr. Juhász Péter özvegye vette át az Emléklapot Dr. Boroviczény Károly György özvegye az Instand alapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia keretén belül vehette át az Emléklapot. Az MLDT tudományos ülésén a magyarországi külső minőségellenőrzés elindulásáról, s a QualiCont megalapításának körülményeiről, a külső minőségellenőrzés szervezésének és lebonyolításának általános elveiről, a vizsgálatok széles körét átfogó, rendszeres körvizsgálatok lehetőségét nyújtó QualiCont működéséről kapott áttekintést az ügyvezetőtől a hallga- 12

13 tóság. A társaság neve elválaszthatatlanul összekapcsolódott a nemzeti külső minőségellenőrzés utolsó 10 évével, de a határon túli hallgatóság között is voltak, akik elsősorban romániai területről - részt vesznek programjainkban. A QualiCont kiemelten fontos feladatának tekinti a résztvevő laboratóriumok szakembereinek segítését, kiadványainkkal is ezt kívántuk erősíteni. Nagyon fontos a felhasználóknak, de a laboratóriumok akkreditálását végző minősítőknek is, hogy ismerjék a külső minőségellenőrző szervezet értékelési módjait, azok tartalmát, hogy helyesen alkalmazhassák az analitikai teljesítmény javítására ill. megítélésére. Ezt a célt is szolgálta a másik itt elhangzott előadás (Dr Sárkány Erika, Dr Arató Gabriella) és a külső minőségértékelésben meg nem felelt teljesítmények kijavításához algoritmust kínáló IQA EQA poszter (Dr Arató Gabriella, Dr Horváth Katalin). Ezek kibővített anyagát is közre kívánjuk adni a QualiCont következő Fórumán. Az MLDT fennállásának 60. éves jubileumi ülésén különös jelentőséget kapott a 10. évfordulóját ünneplő QualiCont Kht. elismerése azzal is, hogy irodavezetőjét, Dr. Sárkány Erikát Pándy Emlékéremmel tüntették ki. A kongresszusi táskába is elhelyezett invitáló felhívásunkra sokan keresték fel a QualiCont standját észrevételeikkel, érdeklődő kérdőívünkre, mely elsősorban az internetes adatközlő rendszer használatára vonatkozott, több mint 50-en válaszoltak. Nagy sikere volt a laboratóriumok szakmai munkáját segítő ingyenes kiadványainknak: Biológiai variabilitás, Perifériás vérkenetek, haematológiai esetek 1-2 (szerkesztette: Dr. Horváth Katalin), QualiCont Bakteriológiai körkísérletek értékelése (szerkesztette: Dr. Urbán Edit), melyek közül ez utóbbit a mikrobiológiai szatellita szimpózium valamennyi résztvevője kézhez vehette. A QualiCont standon lehetőség nyílt a laboratóriumi szakemberekkel történő személyes találkozásra, potenciálisan új partnerek megismerésére is. 13

14 Tanulságos képet nyújt a magyar laboratóriumok területi eloszlásáról készült térkép, melyet Komárominé Galisz Anita szerkesztett. A határon túli kollégáknak rendezett elő kongresszuson a résztvevők közül 17 romániai, 5 ukrajnai, 11 szerbiai, 1-1 horvát és szlovák szakember kérte a következőévi programajánlat megküldését. Örömmel vették át a haematológiai és mikrobiológiai kiadványainkat. Képek a határon túli kollégákkal közösen rendezett vacsoráról a Öreg Kőrösi Halászcsárdában. 14

15 15 Továbbképzések, rendezvények

16 Az MLDT kreditpontos továbbképző tanfolyama a kreatinin meghatározás aktuális kérdéseiről 2.d) A szérum kreatinin szintje nem jelzi a kezdeti veseelégtelenséget és sokszor előrehaladott veseelégtelenségben sem tükrözi a vesefunkció romlását, ezért a GFR megítélésére önmagában nem alkalmazható 3.a) Emelkedett szérum kreatinin szint esetén javasolt, hogy a laboratóriumok minden esetben automatikusan adják meg az egyszerűsített MDRD-egyenlet alapján számított GFR-t Tisztelt Kollégák! (részlet a Nefrológiai Útmutató, Klinikai Irányelvek Kézikönyve 2005 kiadványból) Az MLDT Nefrológiai Munkabizottsága egy-napos továbbképző előadássorozatot szervez több helyszínen, laboratóriumban és alapellátásban dolgozó szakemberek, szakorvosok, rezidensek, nem orvos diplomások, PhD hallgatók, szakdolgozók részére a kreatinin meghatározás aktuális kérdéseiről valamint a kalkulált GFR (egfr) különösen az MDRD módszerek alkalmazhatóságáról. Mind a nemzetközi, mind a hazai klinikai elvárások egyre erőteljesebb igényt fogalmaznak meg ezen paraméterek rutin laboratóriumi interpretálása kapcsán. Ezen kérdések megvitatása érdekében regionális továbbképző előadás sorozatunkra tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő munkatársait. A továbbképzésen való részvétel díjtalan. A tanfolyami kreditpontok elbírálása jelenleg folyamatban van. Programok és előadók a változó helyszíneken Vesefunkciós laboratóriumi vizsgálatok klinikai jelentősége (Dr. Ladányi Erzsébet, Dr. Mátyus János, Prof. Dr. Nagy Judit, Prof. Dr. Sonkodi Sándor) Vesefunkciós vizsgálatok gyermekkorban (Dr. Szabó László, Prof. Dr. Túri Sándor) A kreatinin meghatározás aktuális problémái (Dr. Fodor Bertalan) egfr kalkulációs módszerek és alkalmazhatóságuk (Dr. V. Oláh Anna) Nemzetközi kitekintés, irányelvek, szakmai protokollok (Dr. Vámosi Ildikó, Dr. Kappelmayer János, Prof. Dr. Kovács L. Gábor, Prof. Dr. Horváth Andrea Rita) Jelentkezni lehet: Németh Andrea Markusovszky Kórház, 9700 Szombathely, Markusovszky u Fax: Prof. Dr. Horváth Andrea Rita az MLDT elnöke dr. Fodor Bertalan az MLDT Nefrológiai Munkabizottságának elnöke 2006 október 02 10h Miskolci Akadémiai Bizottság Székháza 2006 október 10 10h Debrecen DEOES Antaómiai Intézet előadója 2006 október 17 16h Pécs PTE I. sz. Klinikai Tömbjének tanterme 2006 október 31 15h Szeged Szeged MJVÖ Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat, Szeged, Tisza Lajos krt. 97. alatti tanácstermében 16

17 A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság fájdalommal tudatja három kolléga távozását. Tisztelt Kollégák! Társaságunk oszlopos tagja, az Országos Laboratóriumi Intézet nyugalmazott igazgatója, és az Orvostovábbképző Egyetem volt rektora, Endrőczi Elemér professzor távozott közülünk. Endrőczi Elemér Professzor úr hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 8-án, 12 órakor volt a Fiumei úti temető ravatalozójában (Budapest), ahol tagtársaink is leróhatták kegyeletüket. A szertartáson az MLDT és a szakma nevében Fekete Mátyás professzor mondott búcsúbeszédet. Végakaratának megfelelően, hamvait Pécsett helyezték örök nyugalomra szeptember 12-én, 12 órakor. Endrőczi professzor kutatói, szakmapolitikai munkássága, szakma iránt érzett töretlen elkötelezettsége, a szakma érdekében évtizedeken át tett fáradozásai, kimagasló hazai és nemzetközi tevékenysége jelzik, hogy egy sokoldalú embert, tanítómestert és kollegát veszítettünk el személyében. Béke poraira! Horváth Andrea az MLDT elnöke Kedves Professzor Úr! Kedves Elemér! A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság tagjai és a laboratóriumi diagnosztika országos szakfelügyelete nevében búcsúzom. Harminchét évvel ezelőtt, másodéves pécsi orvostanhallgatóként a halvány-furcsa mosolygós, ha kellett szigorú tekintetű és nagy tudású Endrőczi Elemér Professzor Úrtól hallgattam az élettani előadások keretében a hematológia alapjait. Magával ragadott és lenyűgözött a szeptemberi, az első élettani előadások széles ismeretanyaga. Olyan egzakt, mérhető, reprodukálható laboratóriumi ismereteket kaptunk, amire a mai napig emlékezve gyakorlati munkánkban naponta használunk. Megtanulhattuk Tőled, hogy a beteg embert megfigyelve, laboratóriumi eredményeit megismerve, nem a számok misztikájában és csapdájában élve, de az adatokat értékelve, hogyan juthatunk közelebb a betegségek felderítéséhez. Szakvizsgára készülve az OTKI Orvosi Laboratóriumi Tanszékén később azt is megtanulhattuk Tőled, hogy a laboratóriumi vizsgálatokat mennyire fontos korrekt minőségügyi feltételek között elvégezni! Szigorú voltál ebben a tekintetben is. Rendszeresen, azóta is kézikönyvként használjuk azt a szakmai könyvsorozatot, melyben a laboratóriumi diagnosztika legfontosabb fejezeteit értő gonddal, igényesen foglaltad össze. Amikor az elméleti pálya egy szakaszának lezárása után magam is a laboratóriumi gyakorlati tevékenységre, annak vezetésére pályáztam, örömmel dolgoztam néhány hetet laboratóriumodban, hogy a műhelyben, a helyszínen megtapasztalhassam, megtanulhassam azokat az apró gyakorlati, szakmai fogásokat is, melyekre addig kevésbé volt lehetőségem! Az első perctől támogattad azt a minőségi munkára való törekvésemet, mely a számomra is oly fontos pécsi gyökerek miatt Tőled eredeznek! Több alkalommal vezetéseddel és értő, körültekintő szervezésedben, széleskörű kapcsolataid révén számos neves külföldi és hazai szakember részvételével tanulmányozhattuk, kiváló előadóktól, mesterektől hallhattuk a laboratóriumi minőségügyi tevékenység alapjait és szakmai szabályait! Amikor a laboratóriumi hálózat minőségügyi auditjaira került sor, számtalan alkalommal volt lehetőségem több laboratóriumot Veled együtt meglátogatni és megtanulhattam ennek technikáját is. Bizonyára ez is hozzásegített bennünket ahhoz, hogy a Nemzeti Akkreditálási Testületben a laboratóriumi diagnosztika szakmai akkreditáló bizottsága létrejöjjön és elindíthassuk az Általad magyarra lefordított ISO szabványban leírt feltételek teljesülésének akkreditációját. 17

18 Az elmúlt egy évben figyelemmel kísérted az új szakfelügyeleti rendszer kiépítését és a közelmúltban elkezdett tevékenységét is. Még nincs egy hónapja, hogy rendszeres telefonbeszélgetésünk és váltásunk kapcsán hasznos útmutatást, útravalót kaptunk Tőled ehhez a munkánkhoz is! Utolsó elküldött e- mail-ed tanácsai alapján foglaltam össze az MLDT múlt héten befejeződött nagygyűlésén Szegeden az új szakfelügyeleti munka eddigi tapasztalatait. Sajnos válaszomat, összefoglaló értékelésünket már nem olvashatod! Mégis láthatod, bárhova fordulok a laboratóriumi diagnosztikai szakmában, mindenhonnan a munkád eredménye, közös emlékeink kerülnek elő! Nagyon sokat dolgoztál, nem kímélted Magad! Bőkezűen osztogattad tudásod, ugyanakkor igényesen őrizted szakmai függetlenségedet! Szerencsére nagyon sokat tanulhattunk Tőled és ezt a tudást, tapasztalatot, a példát visszük tovább a fiatalabb nemzedék számára is! Kosztolányi Dezső szavaival búcsúzunk a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság és a laboratóriumi diagnosztika szakfelügyelete nevében: Professzor Úr! Kedves Elemér! Nyugodj békében! Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. Szegény a forgandó, tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Prof. Dr. Endrőczi Elemér budapesti búcsúztatásakor, szeptember 8-án elhangzott gyászbeszéd. Prof. Dr. Fekete Mátyás In memoriam Dr. Szilágyi László Fájdalmas veszteség ért bennünket, augusztus 9-én. Elhunyt dr. Szilágyi László, Laci bácsi, a Főnök - ahogy mi, tanítványai neveztük. Halálára senki nem volt felkészülve. Június végén még vizsgáztatott és csodálatos szellemi frissességnek örvendett Dr. Szilágyi László április 28-án született Pécsett. Édesapját, aki középiskolai vegytan tanár volt, kisgyermek korában elvesztette. A gimnázium után édesanyja kívánságára az orvosi egyetemre ment, bár szíve szerint apja nyomdokain a vegyészetet választotta volna. Azután summa cum laude diplomával a zsebében, a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karát is elvégezte. Nappali tagozaton, nagyon szegényen de nagyon eredményesen. Első munkahelye a Chinoin Gyógyszergyár, ahol a penicillin fermentáció alapkísérletein dolgozott. Ezután került a János Kórház Központi laboratóriumába, ahol haláláig igen aktívan tevékenykedett január 1-jétől május 30-ig megbízott főorvosként, majd ettől az időponttól kinevezett főorvosként december 31-ig vezette a laboratóriumot. A nyugdíjba vonulás valószínűleg szebbé tette az életét: továbbra is részt vett szeretett laboratóriuma szellemi munkájában, azonban már a kötelező adminisztratív feladatok nélkül, csak a hivatásának élhetett. Ő tanított arra, hogy igazán csak a szabad ember tud alkotni. Laci bácsi a laboratórium vezetése mellett jelentős szerepet vállalt magyar laboratóriumi műszerek fejlesztésében, laboratóriumi módszerek kidolgozásában, fejlesztésében valamint a hazai kontrolsavók gyártásának előkészítésében is. Emellett kiemelkedő oktatói tevékenységet folytatott. Legfontosabb munkakapcsolatai: MOM, LABORMIM, REANAL, ORKI, Budapesti Műszaki Egyetem és ETI (laboratóriumi szakasszisztensek képzése.) Az 1960-as évek végétől az es évek közepéig gyümölcsöző együttműködés folyt a MOM és Szilágyi főorvos úr között, fotométerfejlesztési vonalon (Spektromom 401, 402, 410, lángfotométer). Később irányító szerepe volt a Picoscale sejtszámláló kipróbálási kísérleteiben, mely a mai hematológiai automaták elődje volt és amelyet évekig használtak a laboratóriumok a mindennapi rutin munkában. Az 1970-es évek első felében a LABORMIMmel a Contiflo áramlásos automata fejlesztésében, kórházi laboratóriumi módszerek kidolgozásában működött együtt. Ennek eredménye 1980-tól a karbamid, kreatinin, vérglukóz, kalcium meghatározása áramlásos rendszeren más kisebb sorozatú vizsgálatokkal együtt. E rendszerek közül legtovább a kétcsatornás karbamidkreatinin rendszer működött. A 80-as évek elejétől az országban elsőként - több, nagy teljesítményű automatát üzemszerű körülmények között vizsgált munkatársaival, orvos-szakmai véleményezés céljából. E munka a rutin diagnosztika terén is nagy segítséget jelentett a János Kórház labo- 18

19 ratóriuma számára. A Főnök munkatársait is bevonta a műszer és módszerfejlesztési munkákba, amiből aztán rengeteget lehetett tanulni. Laci bácsi élénk szellemi életet szervezett maga köré. A János Kórház, a Tétényi úti Kórház, a Margit Kórház és az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet laboratóriumainak diplomásai minden hónap első szerdáján közös referálóra gyűltek össze, ahol a szakmai irodalomban megjelent legújabb cikkekről számoltak be. Szellemi irányításával mind a diplomások, mind az asszisztensek rendszeresen, aktívan, előadásokkal készültek a hazai kongresszusokra. Miközben önmaga szüntelenül oktatott, munkatársait is bevonta a klinikai szakasszisztensi képzésbe előadások és gyakorlatok tartásával egyaránt. Jó volt vele dolgozni. Óriási tudásából, tapasztalataiból viszonylag keveset vetett papírra ben került a MOM nyomdába a Szilágyi László főorvos szerkesztésében megjelenő LABORATÓRIUMI AJÁNLOTT MÓD- SZEREK GYŰJTEMÉNYE című kiadvány. A klinikai laboratóriumi szakasszisztensek számára készített elméleti és gyakorlati jegyzetek megírásában és szerkesztésében aktívan vett részt: szívügyének tekintette a szakasszisztensek képzését. Egyes fejezetek megírásával közreműködött az 1970-ben megjelent LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA (Medicina, Budapest, főszerkesztő Sós József) elkészítésében. Társszerzőként három fejezetet írt a MÉRTÉKEGYSÉGEK ÉS ALKALMAZÁSUK AZ ORVOSI GYA- KORLATBAN Paksy András szerkesztésében a Medicina, Budapest kiadónál, 1983-ban megjelent könyvben. Tagja volt a Klinikai Laboratóriumi Vizsgálatok Szakmai Kollégiumának 1975-től (az alapítása évétől) egészen 1991-ig. A Magyar Klinikai Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság alakuló közgyűlése (1966. szeptember 15.) vezetőség tagjai közé választotta, és az MKLDT majd MLDT vezetőségi tagja maradt több választási cikluson keresztül. Munkásságának elismeréseként 1987-ben az MLDT Jendrassik Loránd emlékéremmel tüntette ki. Amikor hajlott kora miatt már csak ideje egy részét töltötte a laboratóriumban, számunkra, tanítványai számára továbbra is szellemi vezér maradt. Hozzá fordultunk a klinikai kémia területén megoldatlan kérdéseinkkel. Laci Bácsi mélységes türelemmel és a rá jellemző szakmai alapossággal segített megoldani problémáinkat, miközben sehol nem olvasható tapasztalatokat, bölcsességeket tanultunk tőle. Tisztelettel és kegyelettel őrizzük meg emlékét és adózzunk szakmánk érdekében kifejtett több évtizedes tevékenysége előtt. Dr. Czikkely Rózsa B ú c s ú z u n k Életének 83. évében, július 10-én váratlanul meghalt dr. Horváth Mihály, a Balatonfüredi Szívkórház nyugalmazott laboratóriumi főorvosa. Halálával az MLDT egy széles tudású, karakteres színfoltját veszítette el, aki mindenkor kiállt meggyőződése mellett. A kitűnő középiskolai tanuló osztálytársammal 1942-ben érettségiztünk a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában. Ő az Erzsébet tudományegyetemen kapta meg 1948-ban orvosi diplomáját, majd a Belklinikán 1958-ig volt már adjunktusként státuszban, amikor is ciszterci szellemisége miatt nem hosszabbították meg. A belklinikai 10 év alatt rendszeres látogatója volt a Jendrassik Loránd utód dr. Halász Mihály laborvezetőnek, majd az ott kialakított új Kórélettani Intézetnek, melynek vezetője az ugyancsak belgyógyász Donhoffer Szilárd lett. Így két mestertől kapta a tudomány, a kutatás iránti szemléletet, egy életre szóló elkötelezettséget. Ilyen töltettel kezdte meg Balatonfüreden a kémiai, majd izotóp laboratórium kialakítását. Ugyanis nemcsak belgyógyász, de klinikai laboratóriumi és radioizotóp diagnosztikai szakorvos is volt. Rövid idő alatt kifejlesztette a klinikai-kémiai profil mellett a radioizotóp/ immunoassay diagnosztikát, a szívbetegek komplex diagnosztikáját. Így a kardiológus körökben itthon és külföldön egyaránt elismert szakemberként ismerték. Aktivitását mutatja, hogy a VEAB Orvosi-Méréstechnikai és Számítástechnikai Munkabizottságának végig aktív tagja volt ben 19

20 kandidátus, 1991-ben az orvostudományok doktora, a HIETE címzetes egyetemi tanára (1984). Számos nemzetközi és hazai társaság tagja, tiszteleti tagja és kitüntetés tulajdonosa. Az MLDT 1984-es 34. Nagygyűlését nagy körültekintéssel rendezte meg Balatonfüreden a kardiológiai témakörből. Társaságunk 1989-ben Pándy, 2002-ben Jendrassik éremmel ismerte el majd 45 éves nagy ívű munkásságát. Dr. Horváth Mihály professzor barátunk otthonról szerény anyagi háttérrel indult és így is halt meg. Sohasem panaszkodott, mindig optimista volt. Magam előtt látom kissé kopottas sötét öltönyében, amint ringó járásával lóbálja ütött-kopott kornélküli bőr aktatáskájával közelít. Aztán váratlanul felnyitva azt, elém tesz egy még meleg fénymásolatot és lelkes magyarázatával majd feldönti az embert, hogy biztosan megértsem a lényeget. A tudomány iránti lelkesedése nem ismert határt. Igaz, becsületes, istenhívő magyar kutató volt, akit a politika tett takarék állásba, holott sokkal többre lett volna hivatott. Isten veled, nyugodj békében Miskám a balatonarácsi temetőben szeretett kedves feleséged mellett. Az MLDT megőrzi sokak Miskájának, Miska bácsijának, Horváth Mihály professzorának az emlékét. Jobst Kázmér 20

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 60 éves a klinikai laboratóriumi társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 4 5 A hazai diagnosztikus szakmák társaságaikat, beleértve az elméleti

Részletesebben

SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET

SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET Bevezetés A Laboratóriumi Medicina oktatását a hazai négy orvostudományi kar közül Debrecenben, Pécsett és Szegeden több mint

Részletesebben

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon Prof. Dr. Nagy Erzsébet Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Hazai Nemzeti Referencia Laboratóriumok

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016 A Jendrassik Lóránd Emlékérme Fokozatai Bronz: magyar, külföldi Ezüst: magyar 1984 (1983. Október 10., alapítás dátuma) Elnyerés feltételei Bronz fokozat: Elismerésben részesíthető olyan magyar, feddhetetlen

Részletesebben

Tájékoztatás nem egészségügyi diplomások szakképzésével kapcsolatos tevékenységekről, feladatokról

Tájékoztatás nem egészségügyi diplomások szakképzésével kapcsolatos tevékenységekről, feladatokról Tájékoztatás nem egészségügyi diplomások szakképzésével kapcsolatos tevékenységekről, feladatokról MLDT elnökségi, vezetőségi, bizottsági ülés Budapest, 2006. január 20. Seres Erika, Horváth Andrea Rita,

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények Cím: Merre tart a radiológia? Szervező: Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Radiológusok Társasága Helye:

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu TÁJÉKOZTATÓ a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint molekuláris biológiai diagnosztikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzéséről. A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető:

Részletesebben

MLDT beszámoló 2006-2008. Küldött-közgyűlés 2008. november 25. Budapest

MLDT beszámoló 2006-2008. Küldött-közgyűlés 2008. november 25. Budapest MLDT beszámoló 2006-2008 Küldött-közgyűlés 2008. november 25. Budapest Az MLDT stratégiai és cselekvési terve (2006-2008) Nyitás s a klinikum és s a lakosság g felé I. Együttműködés és kommunikáció II.

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

INFEKTOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

INFEKTOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA A 2007.09.30-től hatályos

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform Tudásmenedzsment, oktatás és képzés a gyógyszerinnovációban - Munkaértékezlet - Botz Lajos Budapest, Duna Palota, 2009. január 7.

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 A megpályázott állás: teljes munkaidős egyetemi docens, SE Transzplantációs és Sebészeti

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIA

ORVOSI MIKROBIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TELEPHELY

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

MLDT stratégiai és szakmapolitikai terve (2009-2011) A tudományos-szakmai munka területén

MLDT stratégiai és szakmapolitikai terve (2009-2011) A tudományos-szakmai munka területén MLDT stratégiai és szakmapolitikai terve (2009-2011) A tudományos-szakmai munka területén 1. Humán erıforrás felmérés 2. Laboratóriumi vizsgálati regiszter kialakítása 3. Cselekvési terv a molekuláris

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

A jövő záloga (a laboratóriumi medicinában is) a jelen oktatási rendszere. Muszbek László

A jövő záloga (a laboratóriumi medicinában is) a jelen oktatási rendszere. Muszbek László A jövő záloga (a laboratóriumi medicinában is) a jelen oktatási rendszere Muszbek László Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Klinikai Kutató Központ Mi a laboratóriumi medicina? Az analítikai

Részletesebben

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika) MEGHÍVÓ A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR ENDOKRINOLÓGIAI ÉS ANYAGCSERE TÁRSASÁG XXVI. JUBILEUMI KONGRESSZUSÁRA, amely 2016. május

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ I. A szekció adatai Beszámolás időszaka Neve 2012. év Neurorehabilitációs Szekció Szekció tisztség megnevezése Postacíme Email címe Kontaktszemély neve,

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Köszöntő. Kedves Kollégák!

Köszöntő. Kedves Kollégák! Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostani Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények Címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok Szervező: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Helyszín: Győr

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

A laboratóriumi medicina 2008. évi teljesítménymutatói, lehetıségeink,

A laboratóriumi medicina 2008. évi teljesítménymutatói, lehetıségeink, A laboratóriumi medicina 2008. évi teljesítménymutatói, lehetıségeink, feladataink Fekete Mátyás a laboratóriumi diagnosztika országos szakfelügyelı fıorvosa Quality Control szimpózium a Bio-Rad Magyarország

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. Cím: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi Szekciójának Tudományos Ülése Szervező: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi

Részletesebben

A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság története Az utolsó 10 év kronológiája

A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság története Az utolsó 10 év kronológiája A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság története Az utolsó 10 év kronológiája 2006-2008 2006. január Munkába állt az MLDT új Vezetősége és Elnöksége Az Elnökség tagjai: Jobst Kázmér - örökös tiszteletbeli

Részletesebben

Versenyelőny vagy nyűg a minőségirányítás?

Versenyelőny vagy nyűg a minőségirányítás? Versenyelőny vagy nyűg a minőségirányítás? Dr. Kardos Lilla Vezető orvos igazgató 2 Vezető európai egészségügyi szolgáltató Fejlett képalkotó diagnosztika Sugárterápia Diagnosztikai és sugárterápiás szolgáltatások

Részletesebben

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

SZABÁLYZAT SZEGED 2015.

SZABÁLYZAT SZEGED 2015. SZABÁLYZAT Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinika Liquordiagnosztikai Laboratórium SZEGED 2015. 1 A Liquordiagnosztikai Laboratórium

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

A párbeszéd szerepe az egészségügyi informatika oktatásában/művelésében

A párbeszéd szerepe az egészségügyi informatika oktatásában/művelésében A párbeszéd szerepe az egészségügyi informatika oktatásában/művelésében Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 2014. február 13. Nem tudunk felülni a biciklire,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében II. BETEGBIZTONSÁGI KONFERENCIA A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében TERVEZETT PROGRAM Budapest, Danubius Health Spa Resort Helia 2016.03.31.-04.02.

Részletesebben

Az általános pályázat feladatokon túl a pályázó által ellátandó feladatok:

Az általános pályázat feladatokon túl a pályázó által ellátandó feladatok: KS/HUM/2477/2011 A Semmelweis Egyetem rektora pályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Karon, egyetemi docensi álláshelyek betöltésére. Az álláshelyek a pályázati eljárást követően tölthetők be, határozatlan

Részletesebben

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK Pécs 2016. október 13-15. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kolleganők és Kollegák! A Magyar Humángenetikai Társaság 2014-ben Budapesten tartott

Részletesebben

Laki Kálmán Doktori Iskola Képzési terv

Laki Kálmán Doktori Iskola Képzési terv Laki Kálmán Doktori Iskola Képzési terv 1. A doktori iskolába történő felvétel. A doktori iskolába történő felvétel követelményeit a Debreceni Egyetem OEC Orvostudományi doktori szabályzata tartalmazza.

Részletesebben

TERVEZETT PROGRAM GASZTROENTEROLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI BETEGSÉGEK. a mindennapi gyakorlat szemszögéből

TERVEZETT PROGRAM GASZTROENTEROLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI BETEGSÉGEK. a mindennapi gyakorlat szemszögéből 2017 GASZTROENTEROLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI BETEGSÉGEK a mindennapi gyakorlat szemszögéből TERVEZETT PROGRAM 2017. január 27-28. Hotel Park Inn by Radisson Budapest www.convention.hu PÉNTEK 2017. JANUÁR

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

Mit ad a képzőknek a projekt? Új irányok az alapellátók képzésében

Mit ad a képzőknek a projekt? Új irányok az alapellátók képzésében Mit ad a képzőknek a projekt? Új irányok az alapellátók képzésében Budapest, 2013. 05.28. dr. Kósa Zsigmond A felsőoktatási képzőhelyek területei Képzők Egészségtudományi képzés Orvostudományi képzés A

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL

XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL Pécs, Tudásközpont 2015. május 14-16. A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Kongresszusai

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. NÉV: prof. dr. Muszbek László SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Sárrétudvari, február 25. ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar

Szakmai Önéletrajz. NÉV: prof. dr. Muszbek László SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Sárrétudvari, február 25. ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar Szakmai Önéletrajz NÉV: prof. dr. Muszbek László SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Sárrétudvari, 1942. február 25. ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar TANULMÁNYOK: 1960-1966 Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) VÉGZETTSÉG: 1966

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

Kongresszus Marosvásárhelyen

Kongresszus Marosvásárhelyen Beszámoló az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XXVI. tudományos üléséről. Tavaly tavasszal Kolozsvárott gyűltek össze a Romániában élő és az egészségügyben dolgozó magyar

Részletesebben

A patológia mint pályakép az I. és III. éves orvostanhallgatók, valamint patológus szakorvosok véleménye szerint

A patológia mint pályakép az I. és III. éves orvostanhallgatók, valamint patológus szakorvosok véleménye szerint A patológia mint pályakép az I. és III. éves orvostanhallgatók, valamint patológus szakorvosok véleménye szerint Werly Zsuzsanna Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.12.05 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc Ph.D hallgató papp.henriett@med.u-szeged.hu Tanulmányok: 2013-2015. Biológus MSc Molekuláris-, immun- és mikrobiológia szakirány (nappali) Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Részletesebben

A képalkotás világa - Képalkotó diagnosztikai szakmai portál M é d i a a j á n l a t 2008-2009 A modern radiológiának a kommunikációban is élnie kell az internet adta lehetőségekkel. Portálunk többmint

Részletesebben

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Kerekasztal-beszélgetés vitaindító Prof. Abonyi János Innováció korlátai Menedzsment Soft-skill K+F+I

Részletesebben

NEFROLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

NEFROLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. NEFROLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. NEFROLÓGIA DR. RÉTHY PÁL KÓRHÁZ, BÉKÉSCSABA Az emberi erőforrások

Részletesebben

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam 2015. március 20 21. Fókuszban az antibiotikum terápia PROGRAM 2015. MÁRCIUS 20. PÉNTEK 07.30 09.00 Regisztráció 09.00 09.30 Antibiotikum kezelés jelene és jövője 09.30 10.00 10.00 10.30 Prof. Dr. Ludwig

Részletesebben

1993 és 1999 között négy újabb képzést indított karunk. 1993-ban a Diplomás Ápoló Szak (alapító vezetői Prof. Dr. Karmazsin László és Dr.

1993 és 1999 között négy újabb képzést indított karunk. 1993-ban a Diplomás Ápoló Szak (alapító vezetői Prof. Dr. Karmazsin László és Dr. II. Fejezet 1 1993 és 1999 között négy újabb képzést indított karunk. 1993-ban a Diplomás Ápoló Szak (alapító vezetői Prof. Dr. Karmazsin László és Dr. Kovács Árpád), 1997-ben az Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. KLINIKAI ONKOLÓGIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Kempinski Hotel Corvinus***** 2010. március 5 6. Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Továbbképzô Tanfolyam 2010. március 5 6. A továbbképzés elnöke: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Témakörök

Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Témakörök Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház) Témakörök I. Minőség a mai magyar egészségügyi

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

Pulmonológiai Mozaikok 2015

Pulmonológiai Mozaikok 2015 Pulmonológiai Mozaikok 2015 Tüdőgyógyászati Továbbképző Konferencia Miskolctapolca, 2015. október 16-17. 1 tudogyogyaszati_mozaikok.indd 1 14/10/15 12:12 PULMONOLÓGIAI MOZAIKOK 2015. Tüdőgyógyászati Továbbképző

Részletesebben