A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT"

Átírás

1 A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP PÉNZPIACI ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA RELAX VEGYES ALAP EURÓ RELAX VEGYES ALAP KÖTVÉNY PLUSZ VEGYES ALAP ALGORITMUS VEGYES ALAPOK ALAPJA BALANCE VEGYES ALAPOK ALAPJA EURÓ BALANCE VEGYES ALAPOK ALAPJA REFLEX VEGYES ALAPOK ALAPJA KINCSEM KÖTVÉNY ALAP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA DUPLA PROFIT TŐKEVÉDETT ALAP GYÓGYSZERGYÁRTÓK SZÁRMAZTATOTT ALAPJA EURÓ GYÓGYSZERGYÁRTÓK SZÁRMAZTATOTT ALAPJA ÉLMEZŐNY PLUSZ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP EURÓ ÉLMEZŐNY PLUSZ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TISZTA AMERIKA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP WEBWILÁG TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TRIPLATOP TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA EURÓ LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA BIZTOS PONT TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP AUTÓGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA EURÓ AUTÓGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA WEBWILÁG 2 SZÁRMAZTATOTT ALAP EURÓ WEBWILÁG 2 SZÁRMAZTATOTT ALAP VILÁGMÁRKÁK SZÁRMAZTATOTT ALAPJA EURÓ VILÁGMÁRKÁK SZÁRMAZTATOTT ALAPJA SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP STABIL EURÓPA 2 SZÁRMAZTATOTT ALAP Tájékoztatója Hatályba lépés időpontja: július 1. A tőke- ill. árfolyamvédett, származtatott ok portfóliója származtatott terméket tartalmaz, ezért a tőke- ill. árfolyamvédett, származtatott okba történő befektetés a szokásostól eltérő kockázattal jár. A származtatott termékek nettó pozíciójának a 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti korrigált összértéke legfeljebb kétszerese, korrekció nélküli összértéke legfeljebb nyolcszorosa lehet a tőkevédett származtatott ok Saját tőkéjének. 1/34

2 TARTALOMJEGYZÉK Fogalmak...4 I. A befektetési alapokra vonatkozó alapinformációk A befektetési alapok alapadatai A befektetési alapok neve A befektetési alapok rövid neve A befektetési alapok székhelye A befektetési alapkezelő neve A letétkezelő neve A forgalmazó neve A befektetési alapok működési formája (zártkörű vagy nyilvános) A befektetési alapok fajtája (nyílt végű vagy zárt végű) A befektetési alapok futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése Annak feltüntetése, ha a befektetési alapok ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapok A befektetési alapok által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól A befektetési alapok elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap) Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája a támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ A befektetési alappal kapcsolatos határozatok A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként) A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként) A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ A befektetési alap kockázati profilja A befektetési alap célja Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-át, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfolió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100%-át fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nezetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás Egyéb információk A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ Adózási szabályok A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk A Befektetési jegyek forgalomba hozatala A Befektetési jegyek forgalomba hozatala A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke Az allokáció feltételei A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja Az allokációról való értesítés módja A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára A fenti ár közzétételének módja A fenti ár közzétételének helye A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk A befektetési alapkezelő neve, cégformája A befektetési alapkezelő székhelye A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása Egyéb kezelt vagyon nagysága A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege /34

3 7.10 A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe A befektetés-kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése A letétkezelőre vonatkozó információk A letétkezelő neve, cégformája A letétkezelő székhelye A letétkezelő cégjegyzékszáma A letétkezelő fő tevékenysége A letétkezelő tevékenységi köre A letétkezelő alapításának időpontja A letétkezelő jegyzett tőkéje A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje A letétkezelő alkalmazottainak száma A könyvvizsgálóra vonatkozó információk A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája A könyvvizsgáló társaság székhelye A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma Természetes személy könyvvizsgáló neve Természetes személy könyvvizsgáló címe Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik A tanácsadó neve, cégformája A tanácsadó székhelye A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként) A forgalmazó neve, cégformája Cégnév: ERSTE Bank Befektetési Zrt., cégjogi forma: zártkörűen működő részvénytársasága forgalmazó székhelye A forgalmazó cégjegyzékszáma A forgalmazó tevékenységi köre ERSTE Bank Befektetési Zrt.: főtevékenység: értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység, forgalmazó alapításának időpontja A forgalmazó jegyzett tőkéje A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk Az ingatlanértékelő neve Az ingatlanértékelő székhelye Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma Az ingatlanértékelő tevékenységi köre Az ingatlanértékelő alapításának időpontja Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje Az ingatlanértékelő saját tőkéje Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma Egyéb információk /34

4 FOGALMAK ok: ABA: ÁKK Zrt.: kezelő: ABAK: Állampapír: 78/2014. kormányrendelet 231/2013/EU Rendelet 2010/C 348/09. MIFID előírásait végrehajtó nemzeti intézkedés BAMOSZ: Befektetési alap letétkezelési tevékenység: Befektetési alap letétkezelő: Befektetési alap: Befektetési alapkezelési tevékenység: Befektetési alapkezelő: Befektetési jegy: Befektető: Bszt. Cstv: Dematerializált értékpapír: Értékpapír-kölcsönzés: Értékpapír-letétkezelés: Értékpapírszámla: Felügyelet: Forgalmazáselszámolási nap: Forgalmazás-teljesítési nap: Forgalmazó üzletszabályzata: Forgalmazó: Hátralévő átlagos futamidő: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: Befektetési kezelő Zrt. által kezelt Hozamvédett Betét, Euró Pénzpiaci, Pénzpiaci, Ingatlan ok ja, Relax Vegyes, Euró Relax Vegyes, Kötvény Plusz Vegyes, Algoritmus Vegyes ok ja, Balance Vegyes ok ja, Reflex Vegyes ok ja, Euró Balance Vegyes ok ja, Kincsem Kötvény, Közép-európai Részvény, Fejlett Részvénypiaci ok ja, Feltörekvő Részvénypiaci ok ja, Indexkövető Részvény, Nyersanyag ok ja, Dupla Profit Tőkevédett, Gyógyszergyártók Származtatott ja, Euró Gyógyszergyártók Származtatott ja, Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott, Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott, Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott, Triplatop Tőkevédett Származtatott, WebWilág Tőkevédett Származtatott, Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott ja, Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott ja, Biztos Pont Tőkevédett Származtatott, Autógyártók Tőkevédett Származtatott ja, Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott ja, WebWilág 2 Származtatott, Euró WebWilág 2 Származtatott, Világmárkák Származtatott ja, Euró Világmárkák Származtatott ja, Stabil Európa 2 Származtatott ; alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások) nem minősülő kollektív befektetési forma; Államadósság Kezelő Központ Zrt.; Befektetési kezelő Zrt.; alternatív befektetési alapkezelő, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ABA-t kezelő befektetési alapkezelő; magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír; 78/2014. (III. 14.) korm. rendelet a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól A BIZOTTSÁG 231/2013/EU Rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről A szabályozott piacok magyarázatokkal ellátott jegyzéke és a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (MiFID) vonatkozó előírásait végrehajtó nemzeti intézkedések Befektetési kezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége; Bszt. 5. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának - ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszaváltásával, a hozamok kifizetésével és a Nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi; befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet, befektetési vállalkozás; befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében kezel; befektetési alapkezelő által a befektetési alap részére végzett kollektív portfóliókezelés; befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező vállalkozás; befektetési alap, mint kibocsátó által - a Kbftv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; befektetési jegy tulajdonosa; évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól; évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról; Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. értékpapír tulajdonjogának olyan átruházása, amelynek keretében a kölcsönbe adó a kölcsönbe vevő részére azzal a kötelezettséggel ruház át értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú és azonos sorozatú értékpapírt egy, a szerződésben vagy a kölcsönbe adó által meghatározott jövőbeni időpontban visszaadni a kölcsönbe adó vagy az általa megjelölt harmadik személy részére; értékpapír letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása; dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás; az felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank; az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított Nettó eszközérték alapján a leadott Befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások elszámolásra kerülnek, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket; az a nap, amelyen az elszámolt Befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások ellenértéke a Befektetők felé teljesítésre illetve jóváírásra kerül; Forgalmazó befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata; értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet, jelen Tájékoztató vonatkozásában a Bank Zrt.; fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a - kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával - súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamat-megállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration); minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a 4/34

5 Hosszú pozíció: Kbftv.: Hozam: KELER Zrt.: Kereskedési nap: Kezelési szabályzat: Kibocsátó: Közzétételi hely: Likvid eszköz: MNB: Nettó eszközérték: Nyílt végű befektetési alap: Nyitott pozíció: Portfólió: Ptk.: Rövid pozíció: Saját tőke Számlavezető: Származtatott ügylet: Szintetikus betét: Szja: Tájékoztató: hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti; minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg; A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény lejárattal rendelkező, tőkevédett származtatott alapok futamideje alatt illetve lejárata után kifizetésre kerülő fix illetve változó hozam. A fix hozam az adott által kifizetésre kerülő minimum hozam, amennyiben az adott hozamvédelmet biztosít. A változó hozam az Opció alapjául szolgáló befektetési eszköz(ök)nek a tőkevédett származtatott alapok futamideje alatt elért teljesítménynek meghatározott hányada, az Opciós pénzügyi eszköz megvásárlása egy vagy több Opciós ügylet megkötésével történhet;; Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.; minden olyan munkanap, amelyen az adott portfóliójában szereplő egyes pénzügyi eszközökre azok elsődleges szabályozott piacain a szokványos kereskedési időben ügyletkötés történik; jelen tájékoztató részét képező, az egyes befektetési alap működésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó dokumentum; Befektetési kezelő Zrt. által kezelt nyilvános befektetési alap a Hozamvédett Betét, Euró Pénzpiaci, Pénzpiaci, Ingatlan ok ja, Relax Vegyes, Euró Relax Vegyes, Kötvény Plusz Vegyes, Algoritmus Vegyes ok ja, Balance Vegyes ok ja, Euró Balance Vegyes ok ja, Reflex Vegyes ok ja, Kincsem Kötvény, Közép-európai Részvény, Fejlett Részvénypiaci ok ja, Feltörekvő Részvénypiaci ok ja, Indexkövető Részvény, Nyersanyag ok ja, Dupla Profit Tőkevédett, Gyógyszergyártók Származtatott ja, Euró Gyógyszergyártók Származtatott ja, Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott, Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott, Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott, Triplatop Tőkevédett Származtatott, WebWilág Tőkevédett Származtatott, Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott ja, Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott ja, Biztos Pont Tőkevédett Származtatott, Autógyártók Tőkevédett Származtatott ja, Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott ja, WebWilág 2 Származtatott, Euró WebWilág 2 Származtatott, Világmárkák Származtatott ja, Euró Világmárkák Származtatott ja, Stabil Európa 2 Származtatott (a továbbiakban: ok); és honlapok; pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét; Magyar Nemzeti Bank; befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is; olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra; befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység, illetőleg árutőzsdei szolgáltatási tevékenység során megkötött, de valamely szerződő fél által nem vagy csak részben teljesített, illetve határidőig helytállási kötelezettséget jelentő ügyletek együttes értéke; jelen Tájékoztató vonatkozásában a befektetési alap, mint vagyontömeg részét képező eszközelemek összessége, melyet az kezelő saját döntése alapján, az meghirdetett befektetési elveinek megfelelően alakít ki; évi V. törvény a polgári törvénykönyvről. minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg; befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített Nettó eszközértékével azonos; bármely befektetési vállalkozás, amely jogosult dematerializált értékpapírok nyilvántartására is alkalmas számla vezetésre, illetve ahol biztosított az ügyfelek állományainak elkülönített nyilvántartása; olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva); fix kamatozású instrumentum, amelynek a mindenkor aktuális piaci értékét az adott napi zérókupon szintek határozzák meg évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; jelen dokumentum, amely az ra vonatkozóan a Kbftv. előírásainak megfelelő információkat tartalmazza, melynek része a Kezelési Szabályzat; Tőzsde: Budapesti Értéktőzsde Zrt. (H-1062 Budapest, Andrássy út 93.) Tpt.: évi CXX. törvény a tőkepiacról; Ügyfél: az a személy, aki a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi; 5/34

6 Tájékoztató I. A befektetési alapokra vonatkozó alapinformációk 1. A BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPADATAI 1.1 A befektetési alapok neve Hozamvédett Betét (2014/04/03 időpontot megelőzően hatályos megnevezés: Hozamgarantált Betét ), Euró Pénzpiaci, Pénzpiaci, Ingatlan ok ja, Relax Vegyes, Euró Relax Vegyes, Kötvény Plusz Vegyes, Balance Vegyes ok ja, Reflex Vegyes ok ja, Algoritmus Vegyes ok ja, Euró Balance Vegyes ok ja, Kincsem Kötvény, Középeurópai Részvény, Fejlett Részvénypiaci ok ja, Feltörekvő Részvénypiaci ok ja, Indexkövető Részvény, Nyersanyag ok ja, Dupla Profit Tőkevédett, Gyógyszergyártók Származtatott ja, Euró Gyógyszergyártók Származtatott ja, Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott, Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott, Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott, Triplatop Tőkevédett Származtatott, WebWilág Tőkevédett Származtatott, Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott ja, Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott ja, Biztos Pont Tőkevédett Származtatott, Autógyártók Tőkevédett Származtatott ja, Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott ja, WebWilág 2 Származtatott, Euró WebWilág 2 Származtatott, Világmárkák Származtatott ja, Euró Világmárkák Származtatott ja, Szabadidő Származtatott, Stabil Európa 2 Származtatott. 1.2 A befektetési alapok rövid neve Hozamvédett Betét (2014/04/03 időpontot megelőzően hatályos megnevezés: Hozamgarantált Betét ), Euró Pénzpiaci, Pénzpiaci, Relax, Euró Relax, Kötvény Plusz, Algoritmus ok ja, Balance ok ja, Euró Balance ok ja, Reflex ok ja, Kincsem Kötvény, Ingatlan ok ja, Közép-európai Részvény, Fejlett Részvénypiaci ok ja, Feltörekvő Részvénypiaci ok ja, Indexkövető Részvény, Nyersanyag ok ja, Dupla Profit Tőkevédett, Gyógyszergyártók Származtatott ja, Euró Gyógyszergyártók Származtatott ja, Élmezőny Plusz Származtatott, Euró Élmezőny Plusz Származtatott, Tiszta Amerika Származtatott, Triplatop Származtatott, WebWilág Származtatott, Luxusmárkák 2 Származtatott ja, Euró Luxusmárkák 2 Származtatott ja, Biztos Pont Származtatott, Autógyártók Származtatott ja, Euró Autógyártók Származtatott ja, WebWilág 2 Származtatott, Euró WebWilág 2 Származtatott, Világmárkák Származtatott ja, Euró Világmárkák Származtatott ja, Szabadidő Származtatott, Stabil Európa 2 Származtatott. 1.3 A befektetési alapok székhelye Az ok székhelye: H-1027 Budapest, Medve utca A befektetési alapkezelő neve Az ok befektetési alapkezelője: Befektetési kezelő Zrt. 1.5 A letétkezelő neve Az ok letétkezelője: Bank Zrt. 1.6 A forgalmazó neve Az ok forgalmazója: Bank Zrt. 1.7 A befektetési alapok működési formája (zártkörű vagy nyilvános) Az ok működési forma szerinti besorolása: nyilvános befektetési alap. 1.8 A befektetési alapok fajtája (nyílt végű vagy zárt végű) Az ok fajta szerinti besorolása: nyíltvégű befektetési alap. 1.9 A befektetési alapok futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése 6/34

7 A Hozamvédett Betét, Euró Pénzpiaci, Pénzpiaci, Relax, Euró Relax, Kötvény Plusz, Algoritmus ok ja, Balance ok ja, Euró Balance ok ja, Reflex ok ja, Kincsem Kötvény, Ingatlan ok ja, Közép-európai Részvény, Fejlett Részvénypiaci ok ja, Feltörekvő Részvénypiaci ok ja, Indexkövető Részvény, Nyersanyag ok ja futamideje nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart. Dupla Profit Tőkevédett futamideje: 2010/08/ /12/30, Gyógyszergyártók Származtatott ja, Euró Gyógyszergyártók Származtatott ja futamideje: 2013/07/ /09/06, Élmezőny Plusz Származtatott és Euró Élmezőny Plusz Származtatott futamideje: 2014/02/ /02/27, Tiszta Amerika Származtatott futamideje: 2013/10/ /10/07, Triplatop Tőkevédett Származtatott futamideje: 2014/06/ /06/14, WebWilág Tőkevédett Származtatott futamideje: 2014/04/ /04/14, Luxusmárkák 2 Származtatott ja, Euró Luxusmárkák 2 Származtatott ja futamideje: 2014/12/ /12/14, Biztos Pont Származtatott futamideje: 2015/03/ /03/22, Autógyártók Származtatott ja, Euró Autógyártók Származtatott ja futamideje: 2015/06/ /11/20, WebWilág 2 Származtatott, Euró WebWilág 2 Származtatott futamideje: 2015/08/ /08/16, Világmárkák Származtatott ja, Euró Világmárkák Származtatott ja futamideje: 2015/10/ /10/11, Szabadidő Származtatott futamideje: 2015/12/ /12/21, Stabil Európa 2 Származtatott futamideje: 2016/03/ /03/ Annak feltüntetése, ha a befektetési alapok ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapok Az ok ÁBAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alapok A befektetési alapok által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól Az ok befektetési jegyei onként egy befektetési jegy sorozatot képeznek A befektetési alapok elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap) Az ok elsődleges eszközkategória szerinti besorolása: értékpapír befektetési alap Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája a támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése A Hozamvédett Betét Befektetési jegyeinek árfolyama azon időszak alatt, amelyre a hozamvédelem vonatkozik legalább olyan mértékben nő, mint az kezelő által az adott időszak tekintetében közzétett mérték. A tőke- és hozamvédelemre szóló ígéretet az kezelő a Saját tőkét és a minimum hozamot biztosító pénzügyi eszközökre vonatkozó befektetési politikával támaszt alá, amelynek részleteit a Kezelési szabályzat VII. fejezet, 34. pontja tartalmazza. A Élmezőny Plusz Származtatott, Euró Élmezőny Plusz Származtatott, Tiszta Amerika Származtatott, Triplatop Tőkevédett Származtatott, WebWilág Tőkevédett Származtatott, Luxusmárkák 2 Származtatott ja, Euró Luxusmárkák 2 Származtatott ja, Biztos Pont Származtatott, Autógyártók Származtatott ja, Euró Autógyártók Származtatott ja a Befektetési jegyeinek tőkevédett névértékén felül minimum hozamot nem fizet a Befektetők számára. A tőkevédelemre szóló ígéretet az kezelő a Saját tőkét biztosító pénzügyi eszközökre vonatkozó befektetési politikával támaszt alá, amelynek részleteit a Kezelési szabályzat VII. fejezet, 34. pontja tartalmazza. A Pénzpiaci, Euró Pénzpiaci, Relax, Euró Relax, Kötvény Plusz Vegyes, Algoritmus Vegyes ok ja, Balance Vegyes ok ja, Euró Balance ok ja, Reflex ok ja, Kincsem Kötvény, Ingatlan ok ja, Közép-európai Részvény, Fejlett Részvénypiaci ok ja, Feltörekvő Részvénypiaci ok ja, Indexkövető Részvény, Nyersanyag ok ja, Gyógyszergyártók Származtatott ja, Euró Gyógyszergyártók Származtatott ja, WebWilág 2 Származtatott, Euró WebWilág 2 Származtatott, Világmárkák Származtatott ja, Euró Világmárkák Származtatott ja, Szabadidő Származtatott, Stabil Európa 2 Származtatott a Saját tőkéje megóvására és minimum hozam fizetésére nem tesz ígéretet Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ Az ok alapadataihoz további információk nem tartoznak. 7/34

8 2. A BEFEKTETÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK 2.1 A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként) Az ok létrehozásáról szóló kezelői határozatok a Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a Kiemelt befektetői információk valamint a Hirdetmény az ok forgalomba hozatalának Felügyeleti engedélyezését megelőzően. Hozamvédett Betét 7/ /12/17 Euró Pénzpiaci 6/ /05/16 Pénzpiaci 12/ /12/08 Relax 32/ /06/08 Euró Relax 33/ /06/08 Kötvény Plusz 1/ /01/28 Algoritmus ok ja 1/ /02/07 Balance ok ja 56/ /09/08 Euró Balance ok ja 21/ /04/02 Reflex ok ja 58/ /11/18 Kincsem Kötvény 2/ /04/16 Ingatlan ok ja 4/ /06/02 Közép-európai Részvény 8/ /11/20 Fejlett Részvénypiaci ok ja 4/ /11/11 Feltörekvő Részvénypiaci ok ja 1/ /01/15 Indexkövető Részvény 4/ /06/10 Nyersanyag ok ja 2/ /03/02 Dupla Profit Tőkevédett 7/ /04/12 Gyógyszergyártók Származtatott ja 6/ /03/12 Euró Gyógyszergyártók Származtatott ja 7/ /03/12 Élmezőny Plusz Származtatott 28/ /10/08 Euró Élmezőny Plusz Származtatott 28/ /10/08 Tiszta Amerika Származtatott 17/ /07/10 WebWilág Származtatott 62/ /12/30 Triplatop Származtatott 7/ /02/26 Luxusmárkák 2 Származtatott ja 54/ /08/18 Euró Luxusmárkák 2 Származtatott ja 55/ /08/18 Biztos Pont Származtatott 65/ /11/24 Autógyártók Származtatott ja 14/ /02/27 Euró Autógyártók Származtatott ja 15/ /02/27 WebWilág 2 Származtatott 30/ /05/07 Euró WebWilág 2 Származtatott 31/ /05/07 Világmárkák Származtatott ja 42/ /07/08 Euró Világmárkák Származtatott ja 43/ /07/08 Szabadidő Származtatott 51/ /09/18 Stabil Európa 2 Származtatott 59/ /11/ A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként) A Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a Kiemelt befektetői információk valamint a Hirdetmény közzétételének jóváhagyásáról és a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott Felügyeleti határozatok. Hozamvédett Betét III/ / /02/04 Euró Pénzpiaci III/ / /09/02 Pénzpiaci / /04/13 Relax H-KE-III-669/ /07/02 Euró Relax H-KE-III-668/ /07/02 Kötvény Plusz H-KE-III-300/ /02/25 Algoritmus ok ja KE-III-78/ /02/23 Balance ok ja H-KE-III-625/ /10/21 Euró Balance ok ja H-KE-III-497/ /04/30 Reflex ok ja H-KE-III-1075/ /12/22 Kincsem Kötvény / /05/23 Ingatlan ok ja III/ / /08/06 Közép-európai Részvény / /04/22 Fejlett Részvénypiaci ok ja / /04/14 Indexkövető Részvény III/ / /08/09 Feltörekvő Részvénypiaci ok ja III/ / /02/19 Nyersanyag ok ja III/ / /05/18 Dupla Profit Tőkevédett TTE-199/ /05/27 Gyógyszergyártók Származtatott ja H-KE-III-204/ /04/11 8/34

9 Euró Gyógyszergyártók Származtatott ja H-KE-III-205/ /04/11 Élmezőny Plusz Származtatott H-KE-III-837/ /11/21 Euró Élmezőny Plusz Származtatott H-KE-III-836/ /11/21 Tiszta Amerika Származtatott H-KE-III-593/ /08/12 WebWilág Származtatott H-KE-III-100/ /02/03 Triplatop Származtatott H-KE-III-270/ /03/26 Luxusmárkák 2 Származtatott ja H-KE-III-578/ /10/01 Euró Luxusmárkák 2 Származtatott ja H-KE-III-579/ /10/01 Biztos Pont Származtatott H-KE-III-852/ /12/17 Autógyártók Származtatott ja H-KE-III-403/ /04/02 Euró Autógyártók Származtatott ja H-KE-III-400/ /04/02 WebWilág 2 Származtatott H-KE-III-584/ /06/03 Euró WebWilág 2 Származtatott H-KE-III-583/ /06/03 Világmárkák Származtatott ja H-KE-III-748/ /07/29 Euró Világmárkák Származtatott ja H-KE-III-749/ /07/29 Szabadidő Származtatott H-KE-III-928/ /10/13 Stabil Európa 2 Származtatott H-KE-III-1079/ /12/ A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte Hozamvédett Betét E-III/ / /02/24 Euró Pénzpiaci E-III/ / /09/21 Pénzpiaci E-III/ / /05/03 Relax H-KE-III-792/ /08/26 Euró Relax H-KE-III-793/ /08/26 Kötvény Plusz H-KE-III-409/ /04/15 Algoritmus ok ja KE-III-188/ /04/06 Balance ok ja H-KE-III-778/ /12/10 Euró Balance ok ja H-KE-III-599/ /06/15 Reflex ok ja H-KE-III-96/ /02/03 Kincsem Kötvény / /06/04 Ingatlan ok ja E-III/ / /09/01 Közép-európai Részvény / /05/08 Fejlett Részvénypiaci ok ja E-III/ / /04/30 Feltörekvő Részvénypiaci ok ja E-III/ / /03/12 Indexkövető Részvény E-III/ / /08/30 Nyersanyag ok ja E-III/ / /06/02 Dupla Profit Tőkevédett EN-III/TTE-350/ /08/19 Gyógyszergyártók Származtatott ja H-KE-III-439/ /06/21 Euró Gyógyszergyártók Származtatott ja H-KE-III-440/ /06/21 Élmezőny Plusz Származtatott H-KE-III-102/ /01/27 Euró Élmezőny Plusz Származtatott H-KE-III-103/ /01/27 Tiszta Amerika Származtatott H-KE-III-717/ /10/10 Triplatop Származtatott H-KE-III-393/ /06/06 WebWilág Származtatott H-KE-III-314/ /04/11 Luxusmárkák 2 Származtatott ja H-KE-III-776/ /12/10 Euró Luxusmárkák 2 Származtatott ja H-KE-III-777/ /12/10 Biztos Pont Származtatott H-KE-III-346/ /03/11 Autógyártók Származtatott ja H-KE-III-589/ /06/10 Euró Autógyártók Származtatott ja H-KE-III-590/ /06/10 WebWilág 2 Származtatott H-KE-III-777/ /08/13 Euró WebWilág 2 Származtatott H-KE-III-778/ /08/13 Világmárkák Származtatott ja H-KE-III-901/ /10/06 Euró Világmárkák Származtatott ja H-KE-III-892/ /10/06 Szabadidő Származtatott H-KE-III-1053/ /12/16 Stabil Európa 2 Származtatott H-KE-III-229/ /03/ A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban Hozamvédett Betét Euró Pénzpiaci Pénzpiaci Relax Euró Relax Kötvény Plusz Algoritmus ok ja Balance ok ja Euró Balance ok ja Reflex ok ja Kincsem Kötvény /34

10 Ingatlan ok ja Közép-európai Részvény Fejlett Részvénypiaci ok ja Feltörekvő Részvénypiaci ok ja Indexkövető Részvény Nyersanyag ok ja Dupla Profit Tőkevédett Gyógyszergyártók Származtatott ja Euró Gyógyszergyártók Származtatott ja Élmezőny Plusz Származtatott Euró Élmezőny Plusz Származtatott Tiszta Amerika Származtatott Triplatop Származtatott WebWilág Származtatott Luxusmárkák 2 Származtatott ja Euró Luxusmárkák 2 Származtatott ja Biztos Pont Származtatott Autógyártók Származtatott ja Euró Autógyártók Származtatott ja WebWilág 2 Származtatott Euró WebWilág 2 Származtatott Világmárkák Származtatott ja Euró Világmárkák Származtatott ja Szabadidő Származtatott Stabil Európa 2 Származtatott A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte Az kezelő az ok Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát, a Kiemelt befektetői információit mindenkor hatályos szervezeti és működési szabályoknak megfelelő eljárásrend keretei között módosítja, melynek értelmében kezelő döntéseit nem határozatai formában hozza meg. 2.6 A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte A Felügyelet által hozott határozatok száma és időpontja a Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról Hozamvédett Betét : III/ / /02/04, III/ / /02/24, III/ / /09/12, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /06/04, III/ / /09/10, III/ / /11/20, III/ / /03/13, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-212/ /03/03, H-KE-III-527/ /05/15, H-KE-III-972/ /11/18. Euró Pénzpiaci : III/ / /09/02, III/ / /09/21, III/ / /09/30, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /06/04, III/ / /06/06, III/ / /06/23, III/ / /09/10, III/ / /11/20, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-214/ /03/03, H-KE-III-524/ /05/15, H-KE-III- 969/ /11/18. Pénzpiaci : / /04/13, / /05/03, III / /04/ /04/10, III / /06/08, III / /07/23, III / /12/03, III/ / /05/13, III/ / /11/26, III/ / /03/05, III/ / /10/27, III/ / /03/19, III/ / /06/04, III/ / /11/25, III/ / /07/20, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /05/07, III/ / /06/04, III/ / /09/10, III/ / /11/20, III/ÉA-81/ /07/30, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-213/ /03/03, H-KE-III- 521/ /05/15, H-KE-III-979/ /11/18. Relax Vegyes : H-KE-III-1001/ /11/18. Euró Relax Vegyes : H-KE-III-929/ /11/18. Algoritmus Vegyes ok ja: KE-III-78/ /02/23, KE-III-188/ /04/06, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-200/ /03/03, H-KE-III-457/ /05/19, H-KE-III-986/2015, 2015/11/18. Kötvény Plusz Vegyes : H-KE-III-978/ /11/18, H-KE-III-143/ /02/08. Balance Vegyes ok ja: H-KE-III-448/ /05/12, H-KE-III-942/ /11/18, H-KE-III- 122/ /02/08. Euró Balance Vegyes ok ja: H-KE-III-943/ /11/18. Kincsem Kötvény : / /05/23, / /06/04, / /05/14, / /06/29, III / /02/22, III / /04/06, III / /06/08, III / /07/23, III / /12/03, III/ / /05/13, III/ / /11/26, III/ / /03/05, III/ / /10/27, III/ / /12/16, III/ / /03/19, III/ / /06/04, III/ / /11/25, III/ / /07/20, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /05/07, III/ / /06/04, III/ / /09/10, KE-III-207/ /04/14, H-KE- III-215/ /03/03, H-KE-III-481/ /05/15, H-KE-III-988/ /11/18. 10/34

11 Ingatlan ok ja III/ / /08/06, III/ / /09/01, III/ / /10/27, III/ / /03/19, III/ / /06/04, III/ / /04/04, III/ / /08/22, III/ / /07/20, III/ / /09/12, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /06/04, III/ / /09/10, III/ / /10/15, III/ / /11/20, III/ÉA-82/ /07/30, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-217/ /03/03, H-KE-III-483/ /05/14. Közép-európai Részvény : / /04/22, / /04/14, / /05/14, III / /04/06, III / /06/08, III / /07/23, III / /12/03, III/ / /05/13, III/ / /11/26, III/ / /03/05, III/ / /10/27, III/ / /03/19, III/ / /06/04, III/ / /11/25, III/ / /08/22, III/ / /07/20, H-KE-III-196/ /03/03, H-KE-III-472/ /05/20, H-KE-III-132/ /02/08. Fejlett Részvénypiaci ok ja: / /04/14, / /04/30, / /06/29, / /02/22, III / /04/10, III / /06/08, III / /07/23, III / /12/03, III/ / /05/13, III/ / /11/26, III/ / /03/05, III/ / /10/27, III/ / /03/19, III/ / /06/04, III/ / /11/25, III/ / /04/04, III/ / /08/22, III/ / /07/20, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /05/07, III/ / /06/04, III/ / /06/06, III/ / /09/10, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-199/ /03/03, H-KE-III-471/ /05/12, H-KE-III-117/ /02/08. Feltörekvő Részvénypiaci ok ja: III/ / /02/19, III/ / /03/12, III/ / /06/06, III/ / /09/10, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-198/ /03/03, H-KE-III-446/ /05/12, H-KE-III-119/ /02/08. Indexkövető Részvény : III/ / /08/09, III/ / /08/30, III/ / /11/25, III/ / /07/20, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /06/04, III/ / /09/10, III/ / /10/15, KE-III-208/ /04/14, H-KE-III-197/ /03/03, H-KE-III-456/ /05/19, H-KE-III-130/ /02/08. Nyersanyag ok ja: III/ / /05/18, III/ / /06/02, III/ / /07/20, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /06/04, III/ / /06/06, III/ / /09/10, III/ / /10/15, III/ÉA-31/ /06/11, KE-III-208/ /04/14, H-KE-III-202/ /03/03, H-KE-III-470/ /05/20, H-KE-III- 144/ /02/08. Dupla Profit Tőkevédett : TTE-199/ /05/27, TTE-350/ /08/19, KE-III-446/ /10/26, KE-III-548/ /12/17, H-KE-III-201/ /03/03, H-KE-III-434/ /05/12, H-KE-III- 954/ /11/13. Gyógyszergyártók Származtatott ja: H-KE-III-285/ /05/19, H-KE-III-447/ /05/12., H-KE- III-496/ /06/01 Euró Gyógyszergyártók Származtatott ja: H-KE-III-286/ /05/19, H-KE-III-445/ /05/12., H-KE-III-497/ /06/01 Élmezőny Plusz Származtatott : H-KE-III-365/ /06/03, H-KE-III-468/ /05/12. Euró Élmezőny Plusz Származtatott : H-KE-III-191/ /03/03, H-KE-III-371/ /05/29, H-KE- III-467/ /05/12. Tiszta Amerika Származtatott : H-KE-III-287/ /05/19, H-KE-III-406/ /05/12. Triplatop Származtatott : H-KE-III-443/ /05/14. WebWilág Származtatott : H-KE-III-443/ /05/14. Luxusmárkák 2 Származtatott ja: H-KE-III-517/ /05/12. Euró Luxusmárkák 2 Származtatott ja: H-KE-III-523/ /05/12. Autógyártók Tőkevédett Származtatott ja: H-KE-III-680/ /07/01. Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott ja: H-KE-III-682/ /07/14. Euró WebWilág 2 Származtatott : H-KE-III-987/ /11/18. Világmárkák Származtatott ja: H-KE-III-57/ /02/04. Euró Világmárkák Származtatott ja: H-KE-III-74/ /02/04. 11/34

12 2.7 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ Az kezelő a Kbftv.-ben, illetve a 78/2014. (III. 14.) kormányrendeletben meghatározott befektetési szabályok keretein belül, saját döntése alapján végez, illetve végeztet minden olyan tranzakciót, amivel megítélése szerint az eszközértéke, befektetéseinek hozama növelhető, az eszközeinek likviditási feltételei javíthatók, illetve a befektetések kockázata csökkenthető. Az jelen Kezelési szabályzatban meghatározott befektetési politikájának bármely elemét az kezelő egyoldalúan módosíthatja, a változtatások csak a Felügyelet engedélyével, a közzétételt követő 30 nap elteltével léphetnek hatályba. Az kezelő az Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát, a Kiemelt befektetői információit mindenkor hatályos szervezeti és működési szabályoknak megfelelő eljárásrend keretei között módosítja, melynek értelmében kezelő döntéseit nem határozatai formában hozza meg. A Felügyelet határozatait a Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról az nyilvántartásba vételét követően az kezelő kérelme alapján hozza meg.. 3. A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI PROFILJA 3.1 A befektetési alap célja Az a forint bankbetétek kamataival versenyképes hozamot teszi elérhetővé a kockázatok maximális kerülése mellett. Az célja a kiszámítható árfolyam-alakulás, a folyamatos növekedés biztosítása. A biztonságot fokozza, hogy az kezelő az eszközeit úgy fekteti látra szóló és lekötött betétekbe, hogy az minden hónap elején a Befektetési jegyek aktuális tőkevédett árfolyamán felül minimum hozamot nyújtson. Az ok Befektetői a rövid lejáratú forint illetve euró állampapírokéval versenyképes hozamot érhetnek el. Az ok egy folyószámla rugalmasságát nyújtják Befektetőik számára. Az ok célja a kiegyensúlyozott árfolyamalakulás, a konzervatív, a biztonságot előtérbe helyező befektetési stratégia követése. Az ok célja, hogy több éves időtávon a Relax esetében a referenciaindexet jelentő RMAX indexnél illetve a Euró Relax esetében az Eonia (Euro OverNight Index Average) kamatlábból képzett EONIA Total Return Indexnél (Bloomberg code: DBDCONIA) magasabb hozamot érjen el a kockázatosnak tekinthető befektetési alapokra jellemző átlagos szintnél alacsonyabb kockázatvállalás mellett. Az lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy túlnyomó részben a fix kamatozású, betét, kötvény jellegű eszközök piacaira, kisebb részben a fejlett részvénypiacokra fókuszáló befektetésekből egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az portfóliójába más alapkezelők által kezelt befektetési alapok is bekerülhetnek, így biztosítható az a széles spektrum, amely tág teret enged a lehető legkedvezőbb várható hozam - kockázat szintek elérésére. Az célja, hogy több éves időtávon a referenciaindexet jelentő RMAX indexnél magasabb hozamot érjen el a kockázatosnak tekinthető befektetési alapokra jellemző átlagos szintnél alacsonyabb kockázatvállalás mellett. Ennek a célnak az elérése érdekében az hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb, részvény és kötvény típusú eszközosztályába befektethet, melyek közül jellemzően a magyar és fejlett országok kötvénypiacai valamint a fejlett európai országok és az Amerikai Egyesült Államok részvénypiacai kapnak hangsúlyosabb szerepet. Az célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb befektetési célpontokra fókuszáló befektetési alapok teljesítményéből egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az célja az, hogy több éves időtávon a diverzifikáció révén a kockázatos alapokra jellemző átlagos szintnél alacsonyabb kockázat mellett érjen el kedvező, a RMAX indexnél magasabb hozamot. Az ok célja, hogy több éves időtávon a Balance ok ja esetében a referenciaindexet jelentő RMAX indexnél illetve a Euró Balance ok ja esetében az Eonia (Euro OverNight Index Average) kamatlábból képzett EONIA Total Return Indexnél (Bloomberg code: DBDCONIA) magasabb hozamot érjenek el a kockázatosnak tekinthető befektetési alapokra jellemző átlagos szintnél alacsonyabb kockázatvállalás mellett. Az ok lehetőséget nyújtanak a Befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb a befektetési célpontokra fókuszáló befektetési alapok teljesítményéből egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az ok portfóliójába az kezelő, illetve más alapkezelők által kezelt befektetési alapok kerülhetnek be, így biztosítható az a széles spektrum, amely tág teret enged a lehető legkedvezőbb várható hozam - kockázat szintek elérésére. Az célja, hogy több éves időtávon a referenciaindexet jelentő RMAX indexnél magasabb hozamot érjen el a kockázatosnak tekinthető egyedi befektetési eszközökre jellemző szintnél kedvezőbb kockázatvállalás mellett. Az lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb a befektetési célpontokra fókuszáló befektetési alapok teljesítményéből egy magasan diverzifikált portfólión keresztül részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében az hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb, részvény-, kötvény-, illetve nyersanyagpiacán kitettséggel rendelkezhet. Az lehetőséget teremt arra, hogy a Befektetők a hazai ingatlanpiac teljesítményéből egy diverzifikált portfólión keresztül részesedhessenek. Az likviditásának biztosítása érdekében, valamint az kezelő által optimálisnak ítélt, megfelelő befektetési értéket képviselő, ingatlanpiaci kitettséget biztosító befektetési alapok vételéről szóló befektetési döntések meghozataláig az portfóliójába pénzpiaci, folyamatos futamidővel rendelkező tőke- illetve 12/34

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP PÉNZPIACI ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALGORITMUS VEGYES ALAPOK ALAPJA KÖTVÉNY PLUSZ VEGYES ALAP BALANCE VEGYES ALAPOK

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

CAPITOL INGATLANALAP TÁJÉKOZTATÓ ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1

CAPITOL INGATLANALAP TÁJÉKOZTATÓ ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 TÁJÉKOZTATÓ CAPITOL INGATLANALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak növekedését

Részletesebben

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. december 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB WEBWILÁG 2 SZÁRMAZTATOTT ALAP Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 15. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2013.08.14 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I.. A befektetési alapra

Részletesebben

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos: MNB határozat száma: H-KE-III-96/2015. Közzététel

Részletesebben

icash DYNAMIC FX Származtatott Befektetési Alap

icash DYNAMIC FX Származtatott Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ icash DYNAMIC FX Származtatott Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 MNB határozat száma: H-KE-III-189/2015. 2015. február 9. Közzététel

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-487

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 15.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2014. október 13. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP

ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓ ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.3 Hatályos (közzététel napja): 2014.12.02. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-640/2014.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) január 12.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) január 12. ÁLTAL KEZELT CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA

CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 31. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési szabályzat

Tájékoztató és Kezelési szabályzat Tájékoztató és Kezelési szabályzat 2013 Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Az Allianz Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Részletesebben

CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-181 Hatályba lépés:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és

Részletesebben

DIÓFA INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

DIÓFA INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. DIÓFA INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzététel: 2016. december 30. napján Hatálybalépés: 2017. január 2. napján Tartalom A Tájékoztatóban és Kezelési

Részletesebben

CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2017. január 18. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK...

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2017. január 18. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK...

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. november 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT ALAP (EUR)

ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT ALAP (EUR) TÁJÉKOZTATÓ ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT ALAP (EUR) ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. október 9. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP

ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓ ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos: A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. július 14. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

ERSTE KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (KORÁBBI NÉVEN: ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP) tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB Természeti Kincsek 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Természeti Kincsek 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési szabályzat

Tájékoztató és Kezelési szabályzat Tájékoztató és Kezelési szabályzat 2013 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Az Allianz Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. július 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő Zrt.. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX USD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX USD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX USD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. október 29. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. november 25. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó:Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-356

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

ACCESS GLOBAL SELECTION ALAP

ACCESS GLOBAL SELECTION ALAP TÁJÉKOZTATÓ ACCESS GLOBAL SELECTION ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak növekedését

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) január 12.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) január 12. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magyarország

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magyarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 22.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 22. ÁLTAL KEZELT CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 22. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 26. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA

PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap

icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: MNB határozat száma: H-KE-III-152/2014. 2014.02.03. Felhívjuk

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-215 2013. szeptember

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatálybalépés:

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos: 2015 február 03. (Az MNB H-KE-lll-161/2015. számú határozata)

Részletesebben

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. február 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

NHC SAFE KÖTVÉNY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

NHC SAFE KÖTVÉNY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ NHC SAFE KÖTVÉNY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016.12.27 Jóváhagyó MNB határozat: H-KE-III- 844/2016.

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magyarország

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzététel: 2016. február 10. Hatályos: 2016. február 11. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015.02.05 Az Allianz Alapkezelő Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Tájékoztató... 9 A

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

ERSTE GLOBÁL AKTÍV 10 ALAPOK ALAPJA (KORÁBBI NÉVEN: ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA)

ERSTE GLOBÁL AKTÍV 10 ALAPOK ALAPJA (KORÁBBI NÉVEN: ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA) AZ ERSTE GLOBÁL AKTÍV 10 ALAPOK ALAPJA (KORÁBBI NÉVEN: ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA) tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA tájékoztatója

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA tájékoztatója AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-71

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK...

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. szeptember 21. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143

Részletesebben