ÚJ DIFFERENCIÁCIÓS ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKUS MARKEREK VIZSGÁLATA HUMAN HEPATOBLASTOMÁBAN. Doktori tézisek. Dr. Halász Judit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ DIFFERENCIÁCIÓS ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKUS MARKEREK VIZSGÁLATA HUMAN HEPATOBLASTOMÁBAN. Doktori tézisek. Dr. Halász Judit"

Átírás

1 ÚJ DIFFERENCIÁCIÓS ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKUS MARKEREK VIZSGÁLATA HUMAN HEPATOBLASTOMÁBAN Doktori tézisek Dr. Halász Judit Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola Témavezető: Dr. Schaff Zsuzsa egyetemi tanár, az orvostudományok doktora Hivatalos bírálók: Szigorlati bizottság elnöke: Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Kovács Gábor, egyetemi docens Dr. Bodó Miklós, egyetemi tanár Dr. Keller Éva, egyetemi tanár Dr. Abonyi Margit, egyetemi docens Dr. Simon Károly, osztályvezető főorvos Budapest 2010

2 1. BEVEZETÉS A hepatoblastoma a csecsemőkor és a kisgyermekkor leggyakrabban előforduló rosszindulatú primer májdaganata; mégis relative ritka, mivel az összes gyermekkori rosszindulatú daganatnak csupán 1 %-át alkotja. A Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) 1972 és 1992 között végzett vizsgálati adatai szerint a gyermekkori rosszindulatú májdaganatok évente mintegy 5 %-os növekedést mutatnak. Kialakulásának oka pontosan nem ismert, de tény, hogy a genetikai és környezeti tényezők mellett a fiúknál és a koraszülött, alacsony súllyal született kisgyermekeknél nagyobb gyakoriságot mutat. A hepatoblastoma általában 3 éves kor alatt jelentkezik, de az átlagéletkor a diagnózist illetően 1 év. A hepatoblastoma prognózisa az idősebb gyermekekben és a fiatal felnőttekben sokkal rosszabb, mint csecsemőkorban és a korai gyermekkorban (1-3 év). A hepatocelluláris daganatok felismerésének vagy nyomonkövetésének a leghasznosabb markere a szérum AFP. A hepatoblastomák %-ában észlelhető a szérum AFP-szint emelkedése. Hepatoblastomában az alacsony AFP vérszint (<100 ng/ml) kifejezetten rossz prognózissal jár. A hepatoblastoma a máj éretlen ún. precursor sejtjeiből származtatható, de egyre több bizonyíték szól amellett, hogy a daganat a máj pluripotens őssejtjeiből ered. A hepatocellularis carcinomával ellentétben, amely gyakran alakul ki cirrhosis talaján, a hepatoblastoma cirrhosismentes májban fejlődik ki. A hepatoblastomák karyotipizálása során a 2-es és a 20-as, valamint a 8-as kromoszóma triszómiáját írták le, ezeknek vélhetően a tumorgenezis korai szakaszában lehet jelentőségük. A tumorban megtalálható a Beckwith- Wiedemann szindróma lókusz hiánya is: loss of heterozygosity (LOH) 11p. A Beckwith- Wiedemann szindróma (macroglossia, visceromegalia, hasfali defektus, hemihypertrophia) gyakran társul hepatoblastomával. A familiaris adenomatosus polyposis szindrómában (FAP) szenvedő betegekben ugyancsak gyakrabban fordul elő a hepatoblastoma. Az adenomatosus polyposis coli (APC) tumorszupresszor gén csírasejtes mutációja vastagbél polyposishoz (FAP) és végül adenocarcinomához vezethet. Az APC gén terméke, az APC fehérje, amely a sejtadhézióban és egyéb jelátviteli folyamatokban játszik fontos szerepet. Az APC gén mutációja funkcióvesztéssel jár, amely során a β-catenin nevű protoonkogén citoplazmatikus degradációja nem történik meg, intracellulárisan akkumulálódik, majd transzlokálódik a sejtmagba és ott a TCF-4-hez kötődik. Ennek során a transzkripciós faktorok segítségével egyes oncogének pl.: c-myc, cyclin D1, TCF/LEF aktiválódnak, melyek serkentik a proliferációt, a dedifferenciációt és gátolják az apoptózist. A β-catenin mutáció, függetlenül a szövettani típustól, a hepatoblastomák közel 50%-ában megtalálható. 1

3 A daganat szövettani klasszifikációja szerint megkülönböztetünk epithelialis, azaz csak hámelemek tartalmazó és kevert, azaz hám- és mesenchymalis elemeket egyaránt tartalmazó típusokat. Ez utóbbi teratoid és nem-teratoid szubtípusra osztható. Az epithelialis típus két eltérő differenciáltságú hámkomponensből épül fel, melyek változó arányú keveredése alapján tisztán fetalis ill. fetalis/embryonalis szubtípusokat különböztetünk meg. Emellett ide tartoznak a fentiektől megjelenésükben eltérő macrotrabecularis és kissejtes differenciálatlan szubtípusok is. A fetalis komponensben a tumorsejtek növekedési mintázata hasonlít a normális májsejtek elrendeződésére: kötegeket, trabekulákat alkotnak, míg az embryonalis komponens leginkább clusterekben elhelyezkedő, kissé elongált, ovoid alakú differenciálatlan daganatsejtekből épül fel, melyek mitotikus aktivitása kifejezett. Az embryonalis komponens daganatsejtjei gyakran képeznek ún. pszeudorozettákat. A daganat differenciálatlan sejtjei leginkább a blastema sejtekhez hasonlítanak, ezért differenciáldiagnosztikailag az ún. kis, kerek, kék sejtes daganatok (nephroblastoma, neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, lymphomák) jönnek számításba. A hepatoblastoma két komponense gyakran keveredik egymással. A hepatoblastoma kezelése az európai SIOPEL (International Childhood Liver Tumour Strategy Group) csoport szerint elsősorban a szisztémás kemoterápiás kezelésen, másodsorban a tumor minél eredményesebb sebészi eltávolításán alapul. Észak Amerikában a Children s Cancer Study Group (CCSG), a Pediatric Oncology Group (POG) és a Children s Oncology Group (COG) a SIOPEL csoporttal ellentétben elsődlegesnek a tumor sebészi eltávolítását tartja, és csak ezután kapnak a betegek kemoterápiás kezelést. A különböző terápiás megközelítések ellenére az 5 éves túlélési eredmények hasonlóan 70 % felett vannak. A claudinok (CLDN) a tight junction (TJ) típusú sejtkapcsoló struktúrák felépítésében vesznek részt. A molekulacsalád felfedezésére 1998-ban került sor és jelenleg a gerinces szervezetben 24 tagja ismert. Minden claudin molekula 4 transzmembrán szegmentumból áll, valamint két extracelluláris hurokkal rendelkezik; az N és C terminális régió intracitoplazmatikusan helyezkedik el. Funkciójukat tekintve a TJ-k egyrészt intercelluláris kapcsolatot hozhatnak létre, másrészt lezárják és kompartmentekre osztják a sejtek közötti teret. A claudinok, mint TJ proteinek elsődleges funkciói a gate vagy kapufunkció (az intercellularis rések lezárása, a paracelluláris szelektív diffúzió irányítása) és a fence vagy kerítésfunkció (az apicalis és basolateralis membrán közötti fehérjék és lipidek eltérő összetételének fenntartása). Néhány claudin molekula (CLDN-2, -4 és -16) szelektív ioncsatornaként is funkcionál. A TJ-t alkotó molekulák a jelátvitel többlépcsős folyamatának is résztvevői, reagálnak a membrán felől érkező különböző szignálokra; szerepük van a sejtek 2

4 növekedésének és differenciációjának szabályozásában és a tumorgenezisben is. A claudinok hiánya vagy csökkent jelenléte, megváltozott expressziója a sejtadhézió csökkenésével, a daganatos infiltráció fokozódásával, azaz metasztázisképződéssel járhat. Számos daganatban - ahol az invázióban feltehetően a TJ-k megváltozott struktúrája is szerepet játszik - bizonyos claudinok fokozott expresszióját írták le. A claudinok szerv- és szövetspecifikus molekulák. A CLDN-1 fokozott expressziója pl. oralis laphámrákokban megnövekedett invázióval és aggresszív hisztológiai képpel függ össze. Oesophagus eredetű laphám daganatokban a CLDN-1 magasabb expresszióját találták a nem daganatos laphámhoz képest. A normál hámhoz képest a CLDN-1 (és CLDN-7) expresszió emelkedik a cervix diszplasztikus elváltozásaiban (CIN) és csökken az invazív rákban a diszplasztikus elváltozásokhoz képest. A CLDN-2 fehérje a gasztrointesztinális hámsejtekben és az azokból kiinduló daganatokban fokozottan expresszálódik. Az endothelsejtek és a belőlük kiinduló tumorok CLDN-5 pozitivitást mutatnak. Az epeúti daganatok fokozott CLDN-4 expressziója elkülöníti ezen tumorokat a hepatocellularis carcinomáktól. Pancreas eredetű adenocarcinomában szintén a CLDN-4 fokozott expressziója igazolódott. A CLDN-1 expressziójának növekedését találták pl. colorectalis carcinomákban, sőt a CLDN-1 nukleáris lokalizációja is észlelhető volt annak metasztázisaiban. Primer colorectalis carcinoma sejteket vizsgálva a CLDN-1 expressziója ugyancsak fokozott volt. A tüdőben a magas CLDN-3 expresszió kissejtes daganatra utal, elkülönítve azt az atípusos carcinoidtól, adenocarcinomától és laphámcarcinomától. Néhány daganatban az expresszió mértéke a prognózisra is utal. Például a CLDN-1, -3, -4 és -5 fehérje expressziója a kifejezetten rossz prognózisú, diffúz típusú gyomor daganatokban alacsonyabb, a jobb prognózisú intestinalis tumorokhoz viszonyítva. Invazív, metasztatikus emlő daganatokban a CLDN-1 és -7 fehérje csökkent expressziója látható. A CLDN-10 a recidív HCC kiváló markere. Human hepatoblastomában a claudinok expressziójára vonatkozóan nincs adat az irodalomban. Egyes claudinok a kórokozóknak a sejtbe való bejutását segítik elő, míg mások a kórokozók receptoraként funkcionálnak. A CLDN-1 (CLDN-6, CLDN-9 és occludin) molekulának a Hepatitis C vírus sejtbe való belépésében tulajdonítanak jelentős szerepet. Ez az említett claudin molekulák antivirális terápiában való jelentőségét veti fel. A CLDN-3 és -4 a Clostridium perfringens enterotoxinjának (CPE) receptora, amely a fehérjéket expresszáló sejtek lízisét okozza. Egyes közlemények szerint a CPE az említett claudin molekulákat expresszáló daganatsejtek (pancreas adenocarcinoma, prostata carcinoma) lízisét okozza; amely célzott terápia bevezetését teszi lehetővé. 3

5 A dlk-1 egy sejtfelszíni transzmembrán protein, mely hat EGF-szerű elemet tartalmazó extracellularis doménnel, egy transzmembrán doménnel és egy rövid intracellularis farokkal rendelkezik. A fehérjét, amely az epidemalis-növekedési-faktor szerű (EGF-like), ún. homeotic fehérjecsalád tagja, a DLK-1 gén kódolja. A dlk-1 protein aminosav szekvenciája és cisztein gazdag régiói az individuális EGF-szerű ismétlődésekben nagyon hasonlítanak a delta proteinre (innen az elnevezés), mely a Drosophilában előforduló Notch receptor ligand. A dlk-1 molekula funkciója nem ismert, egyes közlemények szerint a Notch1 jelátviteli folyamat negatív regulátora. A dlk-1 számos embryonalis szövetben expresszálódik (máj, nyelv, csigolyák, vázizomzat, porc és hasnyálmirigy), az érett szervezetben pedig a mellékvese zona glomerulosajában, az agyalapi mirigy somatotroph sejtjeiben, a központi idegrendszer monoaminerg neuronjaiban, a here és az ovarium Leydig- és hilusi sejtjeiben, valamint az endokrin pancreas β-sejtjeiben van jelen. A dlk-1 protein a human és az egér embrionális máj hepatoblastjaiban erősen kifejeződik, míg a biliaris epithelium és a hemopoetikus sejtkompartmentben nem mutatható ki. A dlk-1 protein expresszióját számos humán daganatban leírták: neurofibrómában, mielodiszpláziás szindrómában, glioblastoma multiformében, mellékvesekéreg carcinomában, phaeocromocytomában és mellékvese kéreg adenomában. Biliaris atresiában a dlk-1 fokozott expressziója és a fibrogenezis között írtak le szoros összefüggést, miszerint a dlk-1 szerepet játszik a máj stellata sejtjeinek myofibroblastokká való transzformálásában. 4

6 2. CÉLKITŰZÉS A legújabb adatok szerint a hepatoblastoma prognózisa, mint egyéb gyermekkori malignus daganatok esetében is (Wilms tumor, neuroblastoma), a szöveti differenciálódással alapvetően összefügg. A hepatoblastoma különböző differenciáltságú szövettani típusaiban és/vagy szubtípusaiban a daganat pontosabb eredetét feltáró markerek vizsgálata intenzív kutatás tárgya. Egyes embryonalis markerek hepatoblastokban való expressziója egyre inkább a daganat embryonalis és/vagy fetalis progenitor sejt eredetét támasztja alá. A claudin molekulák expressziós profiljának vizsgálata számos szervben és daganatban ígéretes eredményeket mutat. Ez egyrészt a molekula funkciójának pontos felderítéséhez, másrészt a különböző differenciáltságú és prognózisú daganatok vagy daganattípusok (szubtípusok) elkülönítéséhez nyújt segítséget. Mindezek alapján célunk volt, hogy megvizsgáljuk a claudin molekulák és a hepatoblastokban fiziológiásan előforduló dlk-1 fehérje jelenlétét humán hepatoblastomák eltérő differenciáltságú epithelialis komponenseiben. A következő kérdések megválaszolását tűztük ki célul: 1. Expresszálódnak-e a vizsgált claudin fehérjék human hepatoblastomában? Vizsgálni kívántuk a CLDN-1, -2, -3, -4 és -7 fehérjék expresszióját human hepatoblastomákban immunhisztokémiai módszerrel. 2. A vizsgált claudinok vonatkozásában látható-e expressziós különbség a daganat eltérő differenciáltságú epithelialis komponensei (embryonalis és fetalis) között? Célunk volt a fetalis és az embryonalis hámkomponens CLDN-1, -2, -3, -4 és -7 expressziós mintázatátának összehasonlítása az immunhisztokémiai reakciók és az RT-PCR módszer során kapott eredmények alapján. 3. Van-e összefüggés a szöveti differenciáció, a proliferatios markerek (PCNA, Ki- 67) és a vizsgált claudinok expressziója között? Vizsgálni kívántuk a hepatoblastomák különböző differenciáltságú, azaz eltérő proliferációs készséggel rendelkező két hámkomponensében (fetalis és embryonalis) egyes claudinok és bizonyos proliferációs markerek (Ki-67, PCNA) expresszióját immunhisztokémiai módszerrel, és célunk volt azokat egymással összehasonlítani. 5

7 4. Kimutatható-e a vizsgált hepatoblastomákban a Wnt/β-catenin jelátvitel károsodása? Célunk volt a hepatoblastomák β-catenin expressziójának fehérje szintű vizsgálata immunhisztokémiai módszerrel, ezen belül a daganat embryonalis és fetalis komponensének β-catenin expressziós mintázatát kívántuk egymással összehasonlítani. Terveztük a két komponens Wnt/β-catenin jelátvitel károsodását jelző mag-pozitív eseteiből a β-catenin gén mutációs analízisének elvégzését, mellyel a génben bekövetkezett lehetséges mutáció(k) igazolása és a mutáció(k) jellegének pontos identifikálása volt célunk. 5. Kifejeződik-e a dlk-1 fehérje human hepatoblastomában, human hepatocellularis carcinomában és egyéb, differenciáldiagnosztikai vonatkozású daganatokban (ganglio/neuroblastoma, Wilms tumor, infantilis hemangioenothelioma, medulloblastoma, rhabdoid tumor, AFP pozitív csírasejtes tumorok, máj MPNST)? Vizsgálni és egymással összehasonlítani kívántuk a human hepatoblastoma, human hepatocellularis carcinoma és a fentebb felsorolt egyéb, differenciáldiagnosztikai vonatkozású daganatok dlk-1 fehérjeexpressziós mintázatát immunhisztokémiai módszerrel és annak szerepét elemeztük a differenciáldiagnosztikában. 6

8 3. ANYAG ÉS MÓDSZER 3.1. Betegek és szövetminták A Semmelweis Egyetem II. sz. Pathológiai Intézetének és az I. Sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének archívumából kiválasztott, formalin fixált, paraffinba ágyazott blokkjaiból készült metszeteken végeztünk retrospektív vizsgálatokat a Semmelweis Egyetem Regionális Etikai Bizottságának engedélyével (TUKEB#172/2003). Vizsgálatainkban összességében 31 db humán hepatoblastoma 24 db human hepatocellularis carcinoma és 30 db egyéb differenciáldiagnosztikai vonatkozású daganat szerepelt. A claudinokkal végzett vizsgálatainkban 14 db hepatoblastoma esetet tanulmányoztunk immunhisztokémiai módszerrel. Az esetek átlagéletkora 3 év volt, a nemeket illetően 8 fiú és 6 lány szerepelt a vizsgálatokban. Az esetek szövettanilag túlnyomórészt az epithelialis típus (9 db) közé tartoztak, melyek közül tisztán fetalis (2 db), valamint fetalis/embryonalis (7 db) szubtípusokat vizsgáltunk. Kevert típust (5 db) ugyancsak tanulmányoztunk Egyéb szövettani típusokat, mint macrotrabecularis vagy kissejtes differenciálatlan HB nem vizsgáltunk. Az egyes hámkomponenseket makrodisszekálva 5 esetben (fetalis/embryonalis) Real Time RT-PCR módszerrel mrns színtű, további 4 esetben (fetalis/embryonalis) pedig mutáció analízis vizsgálatokat is végeztünk. A 14 db hepatoblastoma esetnél a továbbiakban AFP, HSA, CK-7, Ki-67, PCNA és β-catenin ellenes antitestekkel végzett immunhisztokémiai reakciókat is elvégeztünk. A dlk-1 fehérje kimutatását mind a 31 db hepatoblastoma [nemek: 17 fiú, 14 lány; átlagéletkor: 3,16 év; szövettan: epithelialis (21 db) ebből fetalis (4 db), fetalis/embryonalis (27 db) és kevert (10db)] esetében elvégeztük. Emellett vizsgáltuk a dlk-1 fehérje expresszióját 24 db hepatocellularis carcinomában (nemek: 20 férfi, 4 nő, átlagéletkor: 61,3 év; tumor Grade: 13 db Grade II és 11 db Grade III) és a fentebb részletezett egyéb, differenciáldiagnosztikai vonatkozású daganatokban [AFP pozitív csírasejtes tumor (2 db yolk sac, 2 db teratocarcinoma, 1 db seminoma és 1 db éretlen teratoma, nemek: 6 férfi; átlagéletkor: 22,8 év), 5 db Wilms tumor (nemek: 4 fiú, 1 lány, átlagéletkor: 5,7 év), 9 db ganglio/neuroblastoma (nemek: 3 fiú, 6 lány, átlagéletkor: 3,2 év), 5 db medulloblastoma (nemek: 3 fiú, 2 lány, átlagéletkor: 7,6 év), 1 db rhabdoid tumor (1 éves fiú), 2 db infantilis hemangioendothelioma (2 fiú, átlagéletkor: 2 hónap), 1 db mesenchymalis hamartoma (6 7

9 hónapos lány) és 1 db máj MPNST (23 éves lány)] vizsgáltuk immunhisztokémiai módszerrel. Ezen esetekben AFP és CK-19 immunhisztokémiai reakciókat is végeztünk Módszerek Szövettani és hisztokémiai vizsgálatok A formalinban fixált és paraffinba ágyazott daganatokból származó szövetmintákat hematoxilin-eozinnal festettük. Kiegészítő festésként picrosirius festést, valamint perjódsav- Schiff (PAS), diasztáz emésztett PAS reakciókat és Berlini kék festéseket alkalmaztunk Immunhisztokémia CLDN-1,-2, -3, -4 és -7 ellenes antitestek alkalmazása Paraffinba ágyazott blokkokból, deparaffinált metszeteken az endogén peroxidáz blokkolás és antigén feltárás után az elsődleges ellenanyagok kerültek alkalmazásra, melyek közül a CLDN-1 (KAT.: ), -3 (KAT.: ) és -7 (KAT.: ) antitest poliklonális, a CLDN-2 (KAT.: ) és -4 (KAT.: ) antitest monoklonális volt (Zymed Inc, San Francisco, CA, USA). A megfelelő biotinilált másodlagos ellenanyagot, avidin-streptavidin-enzim konjugátumot a Ventana immunautomata protokollja szerint alkalmaztuk. A reagensek és másodlagos ellenanyagok a Ventana cég (Tuscon, AZ, USA) termékei. A reakciót diaminobenzidinnel (DAB: Ventana, Tuscon, AZ, USA) vizualizáltuk, magfestésként hematoxilint alkalmaztunk. Negatív kontroll készítésénél az elsődleges antitest helyett nem-immun nyúl és egér szérumot használtunk, illetve az elsődleges antitesttel való inkubálást elhagytuk. Pozitív kontrollként a következő szövetmintákat használtuk: CLDN-1 kimutatásához bőrből származó epitheliumot; CLDN-2, -3 és -4 esetében normál colon nyálkahártyát, a CLDN-7 detektálására emlő ductushámsejteket. A reakciót lineáris membrán-pozitivitás esetén pozitívként értékeltük, kivéve a CLDN- 2 esetében, ahol granuláris citoplazmatikus reakció volt megfigyelhető. 8

10 Dlk-1, AFP, β-catenin, HSA, CK-7, CK-19, Ki-67 és PCNA ellenes antitestek alkalmazása Az antitestek közül a dlk-1 (kecske polyclonalis, R&D Systems - AF1144, Minneapolis, MN, USA), AFP (nyúl polyclonalis, DAKOCytomation A0008, Glostrup, Dánia), CK-19 (egér monoclonalis, Biogenex MU246-UC, San Remon, CA, USA) és β- catenin (egér monoclonalis, BD Transduction , San Diego, CA, USA) reakciókat kizárólag manuálisan; a HSA (egér monoclonalis, Novocastra , New Castle, UK), CK-7 (egér monoclonalis, DAKOCytomation - M7018, Glostrup, Dánia), Ki-67 (egér monoclonalis, DAKOCytomation - M7240, Glostrup, Dánia) és PCNA (nyúl polyclonalis, DAKOCytomation - M0879, Glostrup, Dánia) reakciókat pedig a Ventana ES immunfestő automatával (Ventana Medical Systems Inc, Tucson, AZ, USA) végeztük. A jel előhívása a Ventana iview kit DAB detection Kittel történt. A manuálisan végzett reakciók közül az AFP, a CK-19 és a dlk-1 esetében a Vectastain ABC Elite Kit (Vector Laboratories, Burlingname, CA, USA); a β-catenin esetében a Dako Cytomation EnVision+ System Labelled Polymer-HRP Anti-Mause (Dako North America, Inc. USA) detektálórendszert alkalmaztuk. Kromogénként 3,3 - diaminobenzidin (DAB) szolgált (CELL MARQUE, USA). A negatív kontroll készítésénél az elsődleges antitest helyett nem-immun nyúl és kecske szérumot használtunk az elsődleges antitestnek megfelelő hígításban, illetve az elsődleges antitesttel való inkubálást elhagytuk. A HSA és a CK-7 kimutatásához pozitív kontrollként humán máj-és epeúti sejteket, a CK-19-hez tranzícionális hámot; a β-cateninhez, Ki-67-hez és a PCNA-hoz nyirokcsomót használtunk. Az AFP és a dlk-1 kimutatásához pozitív kontrollként acetaminofluorén/partialis hepatectomia kísérlettel előídézett patkány máj ovális sejteket alkalmaztunk (Am J Pathol 164, , 2004) Az immmunreakciók értékelése A claudinokkal, valamint a HSA és s CK-7 ellenes antitestekkel végzett vizsgálatokban a szemikvantitatív analízis során 10 random kiválasztott nagy nagyítású látótérben (400X) sejtet vizsgáltunk, majd az immunreakciók eredményét a pozitívan festődő sejtek százalékában fejeztük ki. A szemikvantitatív értékelésnél a következő pontrendszert alkalmaztuk: 0 (0-5% pozitivitás), 1 (6-20% pozitivitás), 2 (21-40% pozitivitás), 3 (41-60% pozitivitás), 4 (61-80% pozitivitás), 5 (81-100% pozitivitás). A 0 9

11 értéket immuhisztokémiai szempontból negatívnak tekintettük. A PCNA, Ki-67 és β-catenin ellenes antitestekkel végzett vizsgálatokban a magi pozitivitást százalékban fejeztük ki. A dlk-1 vizsgálatokban az immunhisztokémiai reakciók erősségét szemikvantitatív pontrendszerben (- és +++ között) értékeltük, és meghatároztuk a pozitívan reagáló sejtek százalékos arányát, valamint a festődés mintázatát (cytoplasmaticus / membranosus / canalicularis / pontszerű) Molekuláris biológiai vizsgálatok Real-time (RT-) PCR A paraffinba ágyazott szövetblokkokból teljes RNS-t izoláltunk High Pure RNA Paraffin kit segítségével (Roche, Indianapolis, Indiana, USA), majd a totál RNS-ből reverz transzkripcióval cdns-t állítottunk elő MmulV reverz transzkriptázt, (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), random hexamert (Applied Biosystems) alkalmazva RNáz inhibitor jelenlétében (Applied Biosystems). A SYBR Green alapú RT-PCR-hez mintánként 12,5 µl Sybr Green Master Mixet (BIO-RAD ), illetve az általunk megtervezett primerekből (Primer Expressz program segítségével - Applied Biosystems) 300nM koncentrációban 0,5-0,5 µl-t, a korábban előállított cdns mintákból 2 µl-t, valamint 9,5 µl desztillált vizet használtunk fel. A reakciókat az ABI PRISM 7000 Sequence Detection System (Applied Biosystems) készülékkel végeztük a következő paramétereket alkalmazva: 95 C 2 perc, 95 C 20 másodperc, 60 C 30 másodperc, 72 C 30 másodperc, ciklusszám: β-catenin mutáció-analízis Négy db immunhisztokémiailag magi pozitivitást mutató HB esetet választottunk ki, melyek mindegyike egyszerre tartalmazott megfelelő mennyiségű fetalis és embryonalis komponenst. A paraffinba ágyazott szövetblokkokból makrodisszekció alkalmazásával PCR Template Kit-tel (Roche) izoláltunk DNS-t. Az izolált DNS-t tartalmazó mintákból a szekvenálást a Genoid Kft. végezte el. A direkt szekvenálás céljára először egy 232 bázispár hosszúságú terméket amplifikáltunk a β-catenin gén potenciálisan pontmutációt hordozó 3. exonjáról ABI Prism BigDye Terminator Kit-tel az alábbi primerekkel: Fwd 5 - AGCTGATTTGATGGAGTTG-3 ( ) és Rev 5 - ACCAGCTACTTGTTCTTGAG-3 10

12 ( ) (RefSeq GI: ). A talált mutációkat kétirányú szekvenálással erősítettük meg. A szekvenálás ABI373 (Applied Biosystems) berendezésen történt Statisztikai módszerek Az immunhisztokémiai vizsgálatok esetében a statisztikai analízist a claudin, β- catenin, proliferációs markerek (Ki-67 és PCNA), CK-7 és HSA esetében Mann-Whitney U teszttel végeztük, amely során az immunhisztokémiai pontértékeket hasonlítottuk össze a hepatoblastoma különböző epithelialis (fetal/embryonal) sejtcsoportjaiban. A dlk-1 vizsgálatokban az értékelés eredményeit tartalmazó kontingencia-táblákat Fisher s exact tesztnek vetettük alá. A Real Time RT-PCR vizsgálatok során az adatok analíziséhez és a statisztikai vizsgálatokhoz a REST software-t (Relative Expression Software Tool, és a Pairwise Fixed Reallocation Randomization Testet használtuk. A relatív kvantifikációhoz referencia génként β-actin használtunk. Az értékeket valamennyi statisztika esetében akkor tekintettük szignifikánsnak, ha P<0,05. 11

13 4. EREDMÉNYEK 4.1. Claudin expresszió vizgálatata a tumormentes, környező májban immunhisztokémiai módszerrel. A hepatocyták a CLDN-1 esetében többnyire csak a lumináris pólusukon adtak gyenge lineáris membranózus reakciót, míg a CLDN-2 esetében a luminalis pólusok mentén a citoplazmában láttunk gyenge granuláris pozitivitást. A CLDN-3, CLDN-4 és CLDN-7 proteineket a hepatocyták többnyire nem expresszálták. Az epeutak a vizsgált claudinokat többnyire expresszálták Claudin expresszió vizsgálata hepatoblastomában immunhisztokémiai módszerrel. A vizsgált claudinok közül csupán a CLDN-1 és a CLDN-2 fehérjék fokozott expressziója volt megfigyelhető a daganat epithelialis (fetalis, embryonalis) komponenseiben. A CLDN-1 és a CLDN-2 reakciók esetében a hepatoblastoma fetalis és embryonalis komponensei között egyértelmű expressziós különbség mutatkozott: a CLDN-1 és CLDN-2 a hepatoblastoma fetalis komponensében szignifikánsan magasabb expressziót mutatott az embryonalis komponenshez képest. Az embryonalis komponens (szórványos, gyenge pozitivitást leszámítva) negatív volt Proliferációs (Ki-67, PCNA) és egyéb markerek (HSA, CK-7) vizsgálata human hepatoblastomában immunhisztokémiai módszerrel. A Ki-67 és a PCNA fehérjék szignifikánsan magasabb nukleáris expressziót mutattak az embryonalis komponensben a fetalis komponenshez képest. A HSA a fetalis komponensben fokozott expressziót mutatott, míg az embryonalis komponens negatív volt. A CK-7 reakció a tumor mindkét komponensében negatív volt CLDN-1, -2, -3, -4 és -7 mrns expressziójának vizsgálata a hepatoblastoma fetalis és embryonalis komponensében (Real Time RT-PCR). A hepatoblastoma epithelialis, azaz fetalis és embryonalis komponenseiben elvégzett mrns expresszió vizsgálati eredményei az immunhisztokémiai reakciók során kapott eredményekkel korreláltak. A CLDN-1 (23-fold; P = 0.001) és CLDN-2 (8.5-fold; P = 0.001) mrns expresszió szignifikánsan magasabb volt a fetalis komponensben az embryonalishoz képest. A CLDN-3, -4 és -7 mrns expresszió (3.5, 2- és 2.2-fold) a fetalis komponensben ugyan magasabb volt, az expressziós különbségek azonban nem voltak szignifikánsak. 12

14 4.5. β-catenin expresszió vizsgálata human hepatoblastomában immunhisztokémiai módszerrel. Az általunk vizsgált 14 hepatoblastoma esetből összesen 13-ban láttuk a β- catenin magi festődését. Az fetalis és embryonalis komponens β-catenin expressziója között nem mutatkozott szignifikáns különbség A β-catenin gén mutációjának vizsgálata molekuláris biológiai módszerrel (mutáció analízis). A makrodisszekált mintákból (4 db fetalis/embryonalis) származó PCR amplikonok nukleotid szekvenciája a β-catenin génben egy-egy esetben mutatott missens mutációt mind a fetalis mind az embryonalis komponensben. Mindkét mutáció a 3. exon 37-es kodonjában jött létre, ahol a TCT TGT váltás egy szerin cisztein cserét eredményezett Dlk-1 fehérjeexpresszió vizsgálata human hepatoblastomában immunhisztokémiai módszerrel. Minden megvizsgált hepatoblastoma esetből elvégzett dlk-1 immunhisztokémiai reakció pozitív eredményt adott. A daganatban a festődés a legtöbb esetben fokális, míg a környező tumormentes májszövet minden esetben negatív volt. Pozitív reakció a tumornak csak az epithelialis komponenseiben (fetalis, embryonalis) volt detektálható, a mesenchymalis elemek (kevert hepatoblastoma) negatívak voltak. A dlk-1 fehérjeexpressziója a két hámkomponens között nem mutatott szignifikáns különbséget Dlk-1 fehérjeexpresszió vizsgálata hepatocellularis carcinomában és egyéb daganatokban immunhisztokémiai módszerrel. A hepatocellularis carcinomák (egy atípusos eset kivételével) és a differenciáldiagnosztikai vonatkozású, egyéb megvizsgált daganatok (ganglioneuroblastomában az érett ganglionsejtek kivételével) mindegyike dlk-1 negatív volt. 13

15 5. KÖVETKEZTETÉSEK / ÚJ MEGÁLLAPÍTÁSOK 5.1. Human hepatoblastomában elsőként írtuk le a claudinok expresszióját. A hepatoblastoma epithelialis komponenseiben a vizsgált claudinok közül a CLDN-1 és CLDN-2 fehérjék fokozott jelenléte igazolódott. A CLDN-3, -4 és -7 nem mutatott értékelhető pozitivitást A CLDN-1 és CLDN-2 fehérjék a hepatoblastoma epithelialis komponensei közül a fetalis komponensben szignifikánsan magasabb expressziót mutattak az embryonalis komponenshez képest. Az embryonalis komponens (szórványos pozitivitást leszámítva) negatív volt. A Real Time RT-PCR vizsgálatok eredményei az immunhisztokémiai vizsgálatok eredményeivel korreláltak. Mindez arra utal, hogy hepatoblastomában a CLDN-1 és CLDN-2 fehérjék differenciációs markernek tekinthetőek Hepatoblastomában a magasabb szöveti differenciáció fokozott CLDN-1 és CLDN-2 expresszióval és alacsonyabb proliferációs készséggel jár. Igazoltuk, hogy a magasabb szöveti differenciációt jelző CLDN-1 és -2 expresszió és a sejtproliferáció között fordított összefüggés áll fenn A hepatoblastomák csaknem mindegyikében (14/13) kimutattuk a β-catenin nukleáris akkumulációját, melynek eloszlása nem korrelált a hisztológiai szubtípussal. A kiválasztott esetek közül mind a fetalis, mind az embryonalis komponenst illetően egy-egy esetben igazolódott a β-catenin génjében (3. exon) bekövetkezett pontmutáció. Mindez arra utal, hogy a Wnt/β-catenin jelátvitel károsodása a hisztológiai szubtípustól függetlenül játszik szerepet a hepatoblastoma patogenezisében Hepatoblastoma eseteink mindegyike expresszálta a dlk-1 fehérjét. Az expresszió eloszlása nem korrelált a hisztológiai szubtípussal. A hepatocellularis carcinomák csaknem mindegyike (24/23) és a megvizsgált egyéb, differenciáldiagnosztikai vonatkozású daganatok is mind dlk-1 negatívak voltak. Fentiek alapján bizonyítottuk, hogy a dlk-1 protein alkalmas a hepatoblastomának elsősorban a hepatocellularis carcinomától való elkülönítésére, expressziója így felhasználható a gyermekkori rosszindulatú hepatocellularis daganatok differenciáldiagnosztikájában. 14

16 6. SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Megjelent közlemények impact faktora (IF): 18,378 Az értekezés alapjául szolgáló közlemények jegyzéke (IF: 4,98): 1. Halász J, Holczbauer A, Páska C, Kovács M, Benyó G, Verebély T, Schaff Z, Kiss A. (2006) Claudin-1 and claudin-2 differentiate fetal and embryonal components in human hepatoblastoma. Hum Pathol, 37: IF: 2, Dezso K, Halász J*, Bisgaard HC, Paku S, Turányi E, Schaff Z, Nagy P. (2008) Delta-like protein (DLK) is a novel immunohistochemical marker for human hepatoblastomas. Virchows Arch, 452: IF: 2, Jakab Cs, Halász J, Kiss A, Szász A. M, Schaff Zs, Rusvai M, Kulka J. (2008) Külső pozitív kontrollok alkalmazása claudin-expressziós immunhisztokémiai vizsgálatokban. Magyar Állatorvosok Lapja, 130: IF: 0,088 *megosztott első szerző Nem az értekezés alapjául szolgáló közlemények: 1. Jakab C, Halász J, Kiss A, Schaff Z, Rusvai M, Gálfi P, Abonyi TZ, Kulka J. (2009) Claudin-5 protein is a new differential marker for histopathological differential diagnosis of canine hemangiosarcoma. Histol Histopathol, 24: IF: 2, Aigelsreiter A, Janig E, Sostaric J, Pichler M, Unterthor D, Halasz J, Lackner C, Zatloukal K, Denk H. (2009) Clusterin expression in cholestasis, hepatocellular carcinoma and liver fibrosis. Histopathology, 54: IF: 4,131 (2008) 3. Jakab Csaba, Halász Judit, Kiss András, Schaff Zsuzsa, Pekár Magdolna, Keszthelyi Rita, Meczker Ágnes, Kulka Janina. (2007) Szöveti multiblokk (tissue micro-array- TMA) technika az állatorvosi onkopatológiai vizsgálatokban. Magyar Állatorvosok Lapja, 129: IF: 0, Jakab Cs, Dudás Gy Z, Horváth É, Tóth A, Halász J. (2008) A májbiopsziás vizsgálatok jelentősége a kisállatpraxisban. Magyar Állatorvosok Lapja, 130: IF: 0, Jakab Cs, Halász J, Kiss A, Schaff Zs, Pekár M, Szabára Á, Kulka J. (2008) Claudin- 5 fehérje expressziójának vizsgálata kutyák emlőmirigyeinek és emlőcarcinomáinak nyirokér endothelsejtjein immunhisztokémiai módszerrel. Magyar Állatorvosok Lapja, 130: IF: 0,088 15

17 6. Jakab C, Halász J, Kiss A, Schaff Z, Szász AM, Rusvai M, Tóth ZA, Kulka J. (2008) Evaluation of microvessel density (MVD) in canine mammary tumours by quantitative immunohistochemistry of the claudin-5 molecule. Acta Vet Hung, 56(4): IF: 0, Jakab C, Halász J, Szász AM, Kiss A, Schaff Z, Rusvai M, Gálfi P, Kulka J. (2008) Expression of claudin-1, -2, -3, -4, -5 and -7 proteins in benign and malignant canine mammary gland epithelial tumours. J Comp Pathol, 139: IF: 1, Jakab C, Halász J, Szász AM, Batmunkh E, Kiss A, Schaff Z, Rusvai M, Gálfi P, Kulka J. (2008) Expression and localisation of claudin-1, -2, -3, -4, -5, -7 and -10 proteins in the normal canine mammary gland. Acta Vet Hung, 56(3): IF: 0, Fuszek P, Horvath HC, Speer G, Papp J, Haller P, Fischer S, Halasz J, Jaray B, Szekely E, Schaff Z, Papp A, Bursics A, Harsanyi L, Lukovich P, Kupcsulik P, Hitre E, Lakatos PL. (2006) Location and age at onset of colorectal cancer in Hungarian patients between 1993 and The high number of advanced cases supports the need for a colorectal cancer screening program in Hungary. Anticancer Res, 26: IF: 1, Fuszek P, Horváth HC, Speer G, Papp J, Haller P, Halász J, Járay B, Székely E, Schaff Z, Papp A, Bursics A, Harsányi L, Lukovich P, Kupcsulik P, Hitre E, Lakatos PL. (2006) A colorectalis rákok lokalizációjának változása Magyarországon 1993 és 2004 között. Orv Hetil, 147(16): Sobel G, Halász J, Bogdányi K, Szabó I, Borka K, Molnár P, Schaff Z, Paulin F, Bánhidy F. (2006) Prenatal diagnosis of a giant congenital primary cerebral hemangiopericytoma. Pathol Oncol Res, 12(1): IF: 1, Csak T, Folhoffer A, Horvath A, Halász J, Diczházi C, Schaff Z, Szalay F. (2006) Holmes-Adie syndrome, autoimmune hepatitis and celiac disease: a case report. World J Gastroenterol, 12(9): Lakatos PL, Gyori G, Halasz J, Fuszek P, Papp J, Jaray B, Lukovich P, Lakatos L. (2005) Mucocele of the appendix: an unusual cause of lower abdominal pain in a patient with ulcerative colitis. A case report and review of literature. World J Gastroenterol, 11(3): Vereckei A, Vándor L, Halász J, Karádi I, Lengyel M. (2004) Infective endocarditis resulting in rupture of sinus of Valsalva with a rupture site communicating with both the right atrium and right ventricle. J Am Soc Echocardiogr, 17: IF: 1, Halász J, Kovács M, Illyés G, Máttyus I, Szolnoki J, Szabó A, Verebély T, Schaff Z. (2004) Malignant rhabdoid tumour in the liver. Orv Hetil, 145(27): Lakatos PL, Halász J, Keresztes K, Fuszek P, Jäckel M, Poros A, Morvay K, Lakatos L. (2004) A familiaris adenomatosus polyposisról egy eset kapcsán. Orv Hetil, 145(15):

18 17. Horvath A, Folhoffer A, Lakatos PL, Halasz J, Illyes G, Schaff Z, Hantos MB, Tekes K, Szalay F. (2004) Rising plasma nociceptin level during development of HCC: a case report. World J Gastroenterol, 10(1): Lakatos PL, Lakatos L, Fuszek P, Lukovich P, Kupcsulik P, Halász J, Schaff Zs, Papp J. A nyelőcső és a gastrooesophagealis junctio daganatainak gyakorisága és szövettani megoszlása között. (2005) Orv Hetil, 146 (9): Csák T, Folhoffer A, Horváth A, Osztovits J, Halász J, Diczházi Cs, Schaff Zs, Szalay F. (2006) Autoimmun hepatitis, coeliakia és Holmes-Adie-szindróma együttes előfordulása. Magy Belorv Arch, 59: Az értekezéssel összefüggő, lektorált folyóiratban megjelent, idézhető absztrakt: 1. Judit Halasz, A. Kiss, A. Holczbauer, Cs. Paska, M. Kovács, G. Benyo, K. Galantai, T. Verebely and Zs. Schaff. Expression of claudins in human hepatoblastoma. Z Gastroenterol 2005; Dezső K, Halász J, Paku S, Bisgaard HC, Schaff Zs, Nagy P. DLK a potential new immunohistochemical marker for hepatoblastoma: 43rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, Milan, Italy, April 23-27, 2008 Journal of Hepatology 48:(S2) p. S153. (2008) 3. Halász J, Holczbauer Á, Kiss A, Páska Cs, Kovács M, Benyó G, Galántai I, Schaff Zs. Expression of claudins in human hepatoblastoma. 20th European Congress of Pathology, Paris, France, September 3-8, 2005 Virchows Arch 447: 2005 (2005) 4. Halász J, Horváth A, Folhoffer A, Szalay F, Nagy P, Schaff Zs. Hepatocellular carcinoma in biliary cirrhosis with stem cell markers XXVI International Congress of the International Academy of Pathology, Montreal, Canada, September, 2006 Modern Pathol 19 S3: (2006) Egyéb kutatási témából készült, idézhető absztraktok: 1. Horváth A, Hantos M, Tekes K, Halász J, Illyés Gy, Schaff Zs, Folhoffer A, Lakatos PL, Szalay F. Hepatocellular carcinoma in a patient with primary biliary cirrhosis. Is nociceptin a marker for HCC? FALK Symposium, Freiburg, Germany, Z Gastroenterol 2003;41: A Horvath, Folhoffer, T Csak, PL Lakatos, MB Hantos, K Tekes, A Szijarto, P Kupcsulik, A. Kiss, J Halasz, Z Schaff, F Szalay. High nociceptin content in human hepatocellular carcinoma tissue. DDW, New Orleans, USA, Gastroenterol 2004, 40 Suppl 1: A Aigelsreiter, A; Janig, E, Halasz, J, Lackner, C, Sostaric, J, Pichler, M, Stumptner, C, Unterthor, D, Kufferath, I, Zatloukal K, Denk, H. (2007): Clusterin expression in cholestasis and liver fibrosis Virchows Archive 2007; 451(2): th European Congress of Pathology; SEPT 8-13; Istanbul, TURKEY. 17

19 4. Aigelsreiter, A; Halasz J, Lackner C, Sostaric J, Reihs R, Stark K, Kufferath I, Pichler M, Stumptner C, Zatloukal K, Denk H (2007): Hepatocellular carcinomas with Mallory bodies and/or Intracellular hyaline bodies: Correlation with steatohepatitic features Virchows Archive 2007; 451(2): th European Congress of Pathology; SEPT 8-13, 2007; Istanbul, TURKEY. 5. Győri G, Fuszek P, Járay B, Halász J, Schaff Zs, Lukovich P, Abonyi M, Lakatos PL. Mucocele of the appendix: An unusual cause of lower abdominal pain in a patient with ulcerative colitis. A case report. 46th Annual Meeting of the Hungarian Society of Gastroenterology, Balatonaliga, June 1-5, 2004 Z. Gastroenterol 42: 414, 2004 (2004). Egyéb kutatási témából készült, nem idézhető absztraktok: 1. Horváth A, Hantos M, Tekes K, Halász J, Illyés Gy, Schaff Zs, Folhoffer A, Lakatos PL, Szalay F. Hepatocellular carcinoma in a patient with primary biliary cirrhosis. Is nociceptin a marker for HCC? 45 th Annual Meeting of the Gastroenterology Society, Balatonaliga, Hungary, Halász J, Horváth A, Folhoffer A, Lakatos PL, Illyés Gy, Hantos BM, Tekes K, Nagy P, Szalay F, Schaff Zs. Primary biliaris cirrhosis in hepatocellular carcinoma. 63 th Congress of Pathology, Balatonszéplak, Hungary, Judit Halász, Margit Kovács, György Illyés, István Máttyus, Judit Szolnoki, Antal Szabó, Tibor Verebély, Zsuzsa Schaff. Malignant rhabdoid tumor in the liver. FALK Symposium, Freiburg, Germany, Judit Halasz, A. Kiss, A. Holczbauer, Cs. Paska, M. Kovács, G. Benyo, K. Galantai, T. Verebely and Zs. Schaff. Expression of claudins in human hepatoblastoma. FALK Symposium, Berlin, Germany, P. Valyi, K. Danyi, J. Halasz, Z. Schaff, A. Fazekas, K. Bogi. Expression of the tight junction associated claudins in normal human gingiva. Joint meeting of the Continental European Division and Scandinavian Divison of the IADR, Amsterdam, Netherland, P. Valyi, K. Danyi, J. Halasz, Z. Schaff, A. Fazekas, K. Bogi. Expression of occludin and ZO-1 in healthy stratified gingival epithelium. Joint meeting of the Continental European Division and Scandinavian Divison of the IADR, Amsterdam, Netherland, Halasz J., Kiss A., Holczbauer A., Paska Cs., Kovacs M., Benyo G., Verebely T., Schaff Zs. Claudin expression in human hepatoblastoma. 64 th Congress of Pathology, Pécs, Hungary, Halasz J., Verebely T., Kovacs M. VIP secreted ganglioneuroblastoma which caused WDHA-syndrome. 64 th Congress of Pathology, Pécs, Hungary,

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

A vizsgálati anyagot a következők alkották;

A vizsgálati anyagot a következők alkották; A sejtkapcsolatok fellazulása a daganatok kialakulásának és a tumoros progressziónak alapvető történése. A sejt-sejt és a sejt-extracellularis matrix (ECM) kapcsolat megbomlása számos daganatban, kiemelten

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

CLAUDINEXPRESSZIÓ KÜLÖNBÖZŐ ÉS JELENTŐSÉGE A DIFFERENCIÁLDIAGNÓZISBAN. Doktori tézis. Borka Katalin

CLAUDINEXPRESSZIÓ KÜLÖNBÖZŐ ÉS JELENTŐSÉGE A DIFFERENCIÁLDIAGNÓZISBAN. Doktori tézis. Borka Katalin CLAUDINEXPRESSZIÓ KÜLÖNBÖZŐ PANCREASDAGANATOKBAN ÉS JELENTŐSÉGE A DIFFERENCIÁLDIAGNÓZISBAN Borka Katalin Semmelweis Egyetem, Patológiai Doktori Iskola, Budapest A claudinok (CLDN) a tight junction nélkülözhetetlen

Részletesebben

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Dr. Lotz Gábor, Dr. Szirtes Ildikó, Dr. Kiss András Prof. Tímár József, Prof. Kulka Janina Semmelweis Egyetem II. Pathologiai Intézet - Exophyticus

Részletesebben

Doktori tézisek. Dr. Borka Katalin. Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola

Doktori tézisek. Dr. Borka Katalin. Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola Claudin expresszió különbözı pancreas daganatokban és jelentısége a differenciáldiagnózisban Doktori tézisek Dr. Borka Katalin Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Schaff Zsuzsa

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Az endometrium és a pajzsmirigy daganatainak claudin expressziója: beszélhetünk-e e szervek papilláris daganatainak közös markerérıl? Dr.

Az endometrium és a pajzsmirigy daganatainak claudin expressziója: beszélhetünk-e e szervek papilláris daganatainak közös markerérıl? Dr. Az endometrium és a pajzsmirigy daganatainak claudin expressziója: beszélhetünk-e e szervek papilláris daganatainak közös markerérıl? Doktori tézisek Dr. Németh Júlia Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori

Részletesebben

Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával

Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával Fónyad László 1, Moskovszky Linda 1, Szemlaky Zsuzsanna 1, Szendrői Miklós 2, Sápi

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

Claudin-1 és claudin-7 expresszió növekedése cirrhosisban és hepatocelluláris carcinomában

Claudin-1 és claudin-7 expresszió növekedése cirrhosisban és hepatocelluláris carcinomában Claudin-1 és claudin-7 expresszió növekedése cirrhosisban és hepatocelluláris carcinomában Dr. Kiss András 2. Pathologia Intézet Semmelweis Egyetem, Budapest 67. Pathologus Kongresszus, Keszthely 2008

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Doktori értekezés. Dr. Halász Judit. Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola

Doktori értekezés. Dr. Halász Judit. Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola ÚJ DIFFERENCIÁCIÓS ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKUS MARKEREK VIZSGÁLATA HUMAN HEPATOBLASTOMÁBAN Doktori értekezés Dr. Halász Judit Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Schaff Zsuzsa

Részletesebben

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Genetikai változások Onkogének Tumorszuppresszor gének DNS hibajavító gének Telomer és telomeráz Epigenetikai változások DNS-metiláció Mikro-RNS

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Claudin 2, 3 és 4 expressziója a coeliakiás gyermekek proximalis és distalis duodenumában

Claudin 2, 3 és 4 expressziója a coeliakiás gyermekek proximalis és distalis duodenumában Claudin 2, 3 és 4 expressziója a coeliakiás gyermekek proximalis és distalis duodenumában Győrffy Hajnalka dr, Nagy Szakál Dorottya*, Dr. Tőkés Anna-Mária, Arató András dr*, Dezsőfi Antal dr* és Veres

Részletesebben

CONFIRM anti-estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody

CONFIRM anti-estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody CONFIRM anti-estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 790-4324 50 790-4325 250 FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 1. ábra. CONFIRM anti-er (SP1) festés lobuláris emlőcarcinómában. Ez az antitest

Részletesebben

Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain

Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain Doktori tézisek dr. Riesz Péter Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Romics Imre

Részletesebben

Mikroszatellita instabilitás immunhisztokémiai kimutatása colorectális carcinomában: antitestek, módszerek, standardizálás

Mikroszatellita instabilitás immunhisztokémiai kimutatása colorectális carcinomában: antitestek, módszerek, standardizálás Mikroszatellita instabilitás immunhisztokémiai kimutatása colorectális carcinomában: antitestek, módszerek, standardizálás Dr. Krenács Tibor Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató

Részletesebben

Hepatocita-szerű sejtek karakterizálása a humán embrionális őssejtek máj irányú differenciáltatása során. Erdélyi-Belle Boglárka

Hepatocita-szerű sejtek karakterizálása a humán embrionális őssejtek máj irányú differenciáltatása során. Erdélyi-Belle Boglárka Hepatocita-szerű sejtek karakterizálása a humán embrionális őssejtek máj irányú differenciáltatása során Doktori értekezés tézisei Erdélyi-Belle Boglárka Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM. 2013. szeptember 26., csütörtök

RÉSZLETES PROGRAM. 2013. szeptember 26., csütörtök 2013. szeptember 26., csütörtök 8:00 Érkezés, regisztráció 9:00-10:30 Gyakorlat orientált neuropatológia - Rezidens kurzus Catalonia terem Üléselnök: Reiniger Lilla (Budapest) Turányi Eszter (Budapest)

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása.

Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása. Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása. Kerekasztal moderátor Péter Ilona Dako Workshop A Frank Diagnosztika Kft. és az Országos Onkológiai Intézet szervezésében

Részletesebben

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Tight junction alkotórészek és mikrorns expresszió vizsgálata humán daganatokban, különös tekintettel a májdaganatokra

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Tight junction alkotórészek és mikrorns expresszió vizsgálata humán daganatokban, különös tekintettel a májdaganatokra MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Tight junction alkotórészek és mikrorns expresszió vizsgálata humán daganatokban, különös tekintettel a májdaganatokra Dr. Kiss András Semmelweis Egyetem Budapest, II. sz.

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

A daganatok pathologiája. A daganatok pathológiája

A daganatok pathologiája. A daganatok pathológiája A daganatok pathologiája A daganatok pathológiája Alapfogalmak Neoplasia (új növedék) - daganat Rokonértelmű: tumor - duzzanat Oncologia (görög: onkos; duzzanat ) daganatos betegségek vizsgálatával foglalkozó

Részletesebben

Semmelweis University, 2nd Department of Pathology Director: Dr. Zsuzsa Schaff /Dr. József Tímár (as of July 1.)

Semmelweis University, 2nd Department of Pathology Director: Dr. Zsuzsa Schaff /Dr. József Tímár (as of July 1.) Semmelweis University, 2nd Department of Pathology Director: Dr. Zsuzsa Schaff /Dr. József Tímár (as of July 1.) Scientific Publications IF: 37.575 2008 Barna G, Reiniger L, Tátrai P, Kopper L, Matolcsy

Részletesebben

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5.

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. Háttér A tüdő ACA heterogén tumor csoport és a jelenlegi klasszifikáció elsősorban

Részletesebben

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Doktori tézisek Dr. Cserepes Judit Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

szerepe a gasztrointesztinális

szerepe a gasztrointesztinális A calprotectin és egyéb biomarkerek szerepe a gasztrointesztinális gyulladásos betegségek differenciál diagnosztikájában 1 Halmainé Kiss Ilona, 2 Rutka Mariann, 1 Földesi Imre Szegedi Tudományegyetem 1

Részletesebben

I./6. fejezet: Praeblastomatosisok. Bevezetés

I./6. fejezet: Praeblastomatosisok. Bevezetés I./6. fejezet: Praeblastomatosisok Zalatnai Attila A fejezet célja, hogy a hallgató megismerkedjen a praeblastomatosisok fogalmával, és lehetséges megjelenési formáival. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Hisztopatológiai és molekuláris patológiai prognosztikai faktorok vizsgálata béltumorokban

Hisztopatológiai és molekuláris patológiai prognosztikai faktorok vizsgálata béltumorokban Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Hisztopatológiai és molekuláris patológiai prognosztikai faktorok vizsgálata béltumorokban Dr. Tóth László Témavezető: Dr. András Csilla DEBRECENI EGYETEM Klinikai

Részletesebben

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei. Készítette:

Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei. Készítette: Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Dr. Sz ke Tamás Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült gyulladásos betegségeiben Dr. Ruzsovics Ágnes PhD értekezés tézisei 2004, Budapest Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

A jól differenciált gastrointestinalis neuroendocrin tumorok prognosztikai lehetőségei

A jól differenciált gastrointestinalis neuroendocrin tumorok prognosztikai lehetőségei Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Pathologiai Osztály A jól differenciált gastrointestinalis neuroendocrin tumorok prognosztikai lehetőségei rutin pathologiai feldolgozás során Cifra János

Részletesebben

meghatározásának jelentősége

meghatározásának jelentősége A HerHer-2 státusz meghatározásának jelentősége gyomorkarcinomában Tímár József, Szirtes Ildikó, Lotz Gábor, Kulka Janina SE 2.sz. Pathologiai Intézet 140 HER-2 fokozott expressziót mutató Emlőrák 20%

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL EREDMÉNYEK Munkacsoportunk úttörő szerepet játszott a molekuláris onkológiai (onkogenetikai)

Részletesebben

Az EGF-receptor és a claudinok expressziós mintázatának vizsgálata a fej-nyak régió laphámrákjaiban. Dr. Szabó Balázs

Az EGF-receptor és a claudinok expressziós mintázatának vizsgálata a fej-nyak régió laphámrákjaiban. Dr. Szabó Balázs Az EGF-receptor és a claudinok expressziós mintázatának vizsgálata a fej-nyak régió laphámrákjaiban Doktori tézisek Dr. Szabó Balázs Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

mtorc1 and C2 komplexhez köthető aktivitás különbségek és ennek jelentősége humán lymphomákbanés leukémiákban

mtorc1 and C2 komplexhez köthető aktivitás különbségek és ennek jelentősége humán lymphomákbanés leukémiákban mtorc1 and C2 komplexhez köthető aktivitás különbségek és ennek jelentősége humán lymphomákbanés leukémiákban Sebestyén A, Márk Á, Nagy N, Hajdu M, Csóka M*, SticzT, Barna G, Nemes K*, Váradi Zs*, KopperL

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

Diagnózis és prognózis

Diagnózis és prognózis Diagnózis, prognózis Általános vizsgálat Diagnózis és prognózis Fizikális vizsgálat Endoszkópia Képalkotás Sebészi feltárás A kezelés megválasztása Specifikus elemzés Kórszövettan/citológia Klinikai kémia

Részletesebben

Rutinszerően alkalmazható standardizált tumor marker vizsgálatok

Rutinszerően alkalmazható standardizált tumor marker vizsgálatok Rutinszerően alkalmazható standardizált tumor marker vizsgálatok Tumor gyanú esetén elsı választásként ajánlható TM Tumor TM Tumor TM Máj (primer) AFP; CEA Prostata PSA; fpsa Here AFP; hcg Hólyag TPA;

Részletesebben

Diagnosztikus problémák és prognosztikai faktorok prosztatarákban

Diagnosztikus problémák és prognosztikai faktorok prosztatarákban Diagnosztikus problémák és prognosztikai faktorok prosztatarákban Ph.D. Tézis Dr. Tarján Miklós Témavezet : Prof. Dr. Cserni Gábor SZTE - Patológiai Intézet Bács-Kiskun Megyei Kórház Patológiai Osztály

Részletesebben

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Iparilag alkalmazható szekvenciák, avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Neutrokin α - jelentős kereskedelmi érdekek

Részletesebben

"A genius is one per cent inspiration and ninety nine per cent perspiration." Thomas A. Edison

A genius is one per cent inspiration and ninety nine per cent perspiration. Thomas A. Edison "A genius is one per cent inspiration and ninety nine per cent perspiration." Thomas A. Edison Zorn-Keszthelyi Rita laborvezető Hisztopatológia Kft, Pécs www.histopat.hu Pécs, 2013. június 7. Alapítás

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben

A D-Vitamin státusz korszerű diagnosztikája

A D-Vitamin státusz korszerű diagnosztikája A D-Vitamin státusz korszerű diagnosztikája Dr. Orosz Enikő Országos Onkológiai Intézet Budapest 2013. Milyen szerepet tölt be szervezetünkben a D-Vitamin? Mi a D 1 -D 2 Vitamin és mit takar az aktív D-Vitamin

Részletesebben

Epithelioid lágyrészdaganatok differenciáldiagnosztikája

Epithelioid lágyrészdaganatok differenciáldiagnosztikája DAKOCytomation Workshop Budapest Epithelioid lágyrészdaganatok differenciáldiagnosztikája dr. Orosz Zsolt 2008. december 05. Epithelioid sejttípus Resembling epithelium In a general sense, a cell that

Részletesebben

Daganatok fogalma, általános jellegzetességeik és osztályozásuk. Zalatnai Attila

Daganatok fogalma, általános jellegzetességeik és osztályozásuk. Zalatnai Attila Daganatok fogalma, általános jellegzetességeik és osztályozásuk Zalatnai Attila Daganat: olyan kóros szövetszaporulat, mely a szervezet saját sejtjeiból kiindulva, fokozatosan függetlenedik a fiziológiás

Részletesebben

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 1 7518* Kemoterápia, bevacizumab+xeliri protokoll szerint... 3 (2011. július 1-től) 7271*

Részletesebben

CLAUDINOK ÉS PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA EGYES GASTROINTESTINALIS BETEGSÉGEKBEN

CLAUDINOK ÉS PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA EGYES GASTROINTESTINALIS BETEGSÉGEKBEN CLAUDINOK ÉS PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA EGYES GASTROINTESTINALIS BETEGSÉGEKBEN Doktori tézisek Dr. Gyırffy Hajnalka Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Kiss András, PhD,

Részletesebben

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban Doktori tézisek Dr. Bogos Krisztina Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Pulmonológia program

Részletesebben

Claudinok szerepe az emlőrák prognózisának meghatározásában. Dr. Szász A. Marcell

Claudinok szerepe az emlőrák prognózisának meghatározásában. Dr. Szász A. Marcell Claudinok szerepe az emlőrák prognózisának meghatározásában Doktori tézisek Dr. Szász A. Marcell Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kulka Janina, egyetemi tanár, Ph.D. Hivatalos

Részletesebben

Immunhisztokémia: Előhívó rendszerek, problémák és megoldások

Immunhisztokémia: Előhívó rendszerek, problémák és megoldások Immunhisztokémia: Előhívó rendszerek, problémák és megoldások Dr. Krenács Tibor Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Budapest Patológus Klasszikus patomorfológia Klinikai

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

20 éves a Mamma Klinika

20 éves a Mamma Klinika 20 éves a Mamma Klinika A sejtdiagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában dr Járay Balázs, dr Székely Eszter Medserv Kft, Semmelweis Egyetem II. Patológiai Intézet Budapest 1 22196 betegből

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék Claudin-5 alapú immunhisztokémiai vizsgálatok lovak haemangiosarcomájában Készítette: Molnár Szabina Témavezető:

Részletesebben

I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere

I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatok kialakulásában szerepet

Részletesebben

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Áramlási citometria 2011. / 4 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Az áramlási citometria elve Az áramlási citometria ( Flow cytometria ) sejtek gyors, multiparaméteres vizsgálatára alkalmas

Részletesebben

Emlődaganatok gyógyszeres kezelés. Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék

Emlődaganatok gyógyszeres kezelés. Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék Emlődaganatok gyógyszeres kezelés Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék Epidemiológia Kb.7000-8000 új eset évente Mo-on Idősebbek betegsége: -25 éves korban: 5/100 000-50 éves korban: 150/100 000-75

Részletesebben

A pajzsmirigy benignus és malignus daganatai

A pajzsmirigy benignus és malignus daganatai A pajzsmirigy benignus és malignus daganatai Dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet 25 évesen az átlag népesség 10%-nak 70 évesen 55%-nak UH-gal van pajzsmirigy göbe, szoliter pajzsmirigygöb vagy

Részletesebben

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna III./5. GIST Pápai Zsuzsanna A fejezet célja: a GIST daganatok epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának valamint, kezelési lehetőségeinek áttekintése egy beteg esetének bemutatásán keresztül.

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

A daganatos beteg megközelítése. Semmelweis Egyetem II Belklinika 2015.11.18

A daganatos beteg megközelítése. Semmelweis Egyetem II Belklinika 2015.11.18 A daganatos beteg megközelítése Semmelweis Egyetem II Belklinika 2015.11.18 Kezelés??? Ellátás??? Gyógyítás??? Stigma Félelem Szerteágazó tünettan Minden szakma érintett Érzelmek? IJESZTŐ ADATOK WHO adatok

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

A pre-analitika szerepe a patológiai minták. Dr. Lotz Gábor Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet

A pre-analitika szerepe a patológiai minták. Dr. Lotz Gábor Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet A pre-analitika szerepe a patológiai minták megőrz rzöttségében Dr. Lotz Gábor Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet A sebészeti anyagok útja Műtő OPTIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET (20-22 C) IDŐFAKTOR (15

Részletesebben

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Dr. Molnár Ildikó 2004 Tézisek Az utóbbi 11 évben végzett tudományos munkám új eredményei 1. Graves-kórhoz társult infiltratív ophthalmopathia kialakulásában

Részletesebben

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák A kutyák emlıtumorainak patológi giája Dr. Jakab Csaba SZIE - ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék Budapest 1078 István u. 2. 2012 A kutyák emlıtumorainak patológi giája Klinikum Az emlımirigytumorok

Részletesebben

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében Doktori (PhD) dolgozat Gastroenterológia c. PhD program keretében

Részletesebben

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI X Lo3; C63 TULASSAY ZSOLT - LAPIS KÁROLY - ZALATNAI ATTILA A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT. BUDAPEST, 2014 KTE Klebeisberg Könyvtár Egyvtem Lektorok: HELYBEN OLVASHATÓ SCHAFF ZSUZSA,

Részletesebben

Onkológiai betegek és az oszteoporózis

Onkológiai betegek és az oszteoporózis Onkológiai betegek és az oszteoporózis Dr. Nusser Nóra Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház (2011.) Oszteoporózis (OP) jelentősége Az első törésig tünetmentes! Az 50 év feletti nők 50%-ának, férfiak

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK

Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK HISTORY Antitestet találtak egy koraszülött gyermek anyjának szérumában; ez lenne felelős a gyermek haláláért?

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Damjanovich László az MTA doktora cím elnyerése érdekében benyújtott,

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Damjanovich László az MTA doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, 1 OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr. Damjanovich László az MTA doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, KLINIKAI ÉS MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATOK COLON TUMOROK PROGRESSZIÓJA SORÁN című pályázatáról I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

Családban marad? avagy a felmenőinktől nem csak a vagyont örököljük

Családban marad? avagy a felmenőinktől nem csak a vagyont örököljük Családban marad? FIGAMU Balatonalmádi 2016 avagy a felmenőinktől nem csak a vagyont örököljük Prof. Nagy Ferenc Rutka Mariann, Farkas Klaudia, Bálint Anita, Bor Renáta, Milassin Ágnes, Fábián Anna, Szepes

Részletesebben