KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 Az egyes Treasury Szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről, illetve az alapbiztosíték mértékéről, a fedezetbe foglalható Biztosítékok listájáról és azok befogadási értékéről Hatályos: november 17. napjától 3 Közzétéve: október 18. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cégjegyzékszámon (pre)lei: W3MOO00A18X956. Központi postacím: 1876 Budapest Honlap: 1 Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata szerint, ha az Üzletfél a módosítás közzétételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, úgy a Kiegészítő hirdetményt, mint az Üzletszabályzat és a szerződés egyéb feltételének módosítását részéről elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben az Üzletfél a Kiegészítő hirdetmény, mint az Üzletszabályzat és a szerződés egyéb feltételének módosítása következtében a továbbiakban nem kívánja az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatást igénybe venni, úgy jogosult az adott szolgáltatásra vonatkozó, vagy az összes szolgáltatásra vonatkozó szerződést 15 (tizenöt) napos vagy a Felek által egyeztetett rövidebb határidővel, így akár azonnali hatállyal is írásban felmondani, amely esetben az Egyedi Ügyetekre a Lezárás szabályait kell alkalmazni. 2 A Kiegészítő Hirdetmény hatályba lépő módosításaira a) az Üzletszabályzat A/II/15.1. b) pontja alapján, így különösen az Egyedi Ügyletek kockázati tényezőinek, az Egyedi Ügylet elszámolásánál alkalmazott árfolyamoknak aktuális piaci eseményekre, körülményekre visszavezethető változásából kifolyólag és b) az Üzletszabályzat A/II/ pontjában az OTP Bank Nyrt. részére biztosított jogok alapján került sor. 3 A Kiegészítő hirdetmény módosított rendelkezései a hatályba lépés napját követően megkötött egyedi ügyletek esetében kerülnek alkalmazásra. 1

2 I. Egyes tőzsdén kívüli származtatott ügyletek I.A. Alapelvek 1. Az I.B. pontban felsorolt tőzsdén kívüli származtatott ügyleteknél amennyiben az Üzletszabályzat, az Üzletféllel kötött Keretszerződés vagy Külön szerződés, Egyedi Szerződés, vagy az Egyedi Ügylet eltérően nem rendelkezik az Üzletfél mindenkor köteles a. az Egyedi Ügylet OTP Bank Nyrt. által megválasztott módszertan szerinti értékelése alapján kalkulált értékét (biztosított követelés összege), b. az OTP Bank Nyrt. által elfogadott mértékben (óvadék mennyisége), c. az OTP Bank Nyrt. által elfogadott Biztosítékkal (óvadék fajtája) fedezni. Az 1.a. pont szerinti kalkulált érték azonos a Ptk. szerinti biztosított követeléssel ( Biztosított követelés ). A Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára megállapított összegét Treasury Szolgáltatásonként az I.B. pont tartalmazza. Ennek az összegnek a devizaneme az Egyedi Ügylettől függ az I.B. pontban részletezett módon. Amennyiben a Biztosított követelés összege forint (HUF) devizanemtől eltérő devizanemben kerül megállapításra, a Biztosított követelés forintban (HUF) fennálló összege minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege. A Biztosított követelés összege továbbá naponta, de akár napon belül is változhat az Egyedi Ügylet értékelésének eredményétől, az aktuális devizaárfolyam alakulásától és az Üzletszabályzatban rögzített egyéb körülményektől függően az Üzletszabályzatban és Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról és a biztosított követelés összegének változását meghatározó feltételekről szóló tájékoztató hirdetményben rögzítettek szerint. A Biztosított követelés összegének, továbbá forintban (HUF) kifejezett összegének változása esetén az OTP Bank Nyrt. az ügyletkötés időpontját követően, de akár már az ügyletkötés napján jogosult kiegészítő biztosítékot (változó letétet) bekérni az Üzletféltől, aki azt köteles nyújtani. 2. Az Üzletfél az 1.b. pontban rögzítettek alapján legalább a Biztosított követelés I. B. pont szerinti értékének 100%-át köteles Biztosítékkal fedezni kivéve, ha az I.B. pont eltérően rendelkezik. 3. Az Üzletfél az 1.c. pontban rögzítettek alapján az Üzletszabályzatban és az 1. számú mellékletben meghatározott Biztosítékot köteles a Biztosított Követelés fedezeteként biztosítani. A Biztosítékot a fedezettség megállapításánál az OTP Bank Nyrt. az 1. számú mellékletben meghatározott befogadási értéken veszi figyelembe. A devizafedezetek forintértékének meghatározásakor az OTP Bank Nyrt. az aktuális, utolsó OTP középárfolyammal számol. 2

3 Az Egyedi Ügyletek vonatkozásában az Egyedi Ügylet megkötésének időpontjában hatályos Kiegészítő hirdetmény rendelkezései irányadóak, továbbá alkalmazandók a Kiegészítő hirdetmény rendelkezéseinek azon módosításai, melyek kiterjednek a már fennálló Egyedi Ügyletre is. A Kiegészítő hirdetmény korábbi hatályos dokumentumai elérhetőek a honlap Treasury aloldalán az üzletszabályzatok menüpont alatt: I.B. A Tőzsdén kívüli származtatott ügyleteknél a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára megállapított összege és az alapbiztosíték mértéke 1. Határidős Deviza Adásvételre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével. Az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértéke egyenlő az Üzletfél OTP Bank felé teljesítendő, Egyedi Ügyletben megállapításra kerülő kötelezettsége Egyedi Ügyletben rögzített pénznemben (devizanemben) kifejezett összegének (a jelen Kiegészítő hirdetmény alkalmazásában: Egyedi Ügylet Névértéke) alábbi táblázat szerinti százalékával: FX FWD EUR CHF GBP DKK NOK SEK AUD CAD USD JPY HUF CZK PLN EUR CHF 8% GBP 7% 14% DKK 5% 8% 7% NOK 5% 9% 8% 5% SEK 5% 8% 6% 5% 5% AUD 5% 9% 9% 5% 5% 5% CAD 5% 9% 8% 5% 5% 5% 5% USD 6% 9% 8% 5% 6% 5% 5% 5% JPY 8% 10% 12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% HUF 5% 10% 7% 5% 5% 5% 8% 5% 5% 8% CZK 5% 10% 8% 5% 5% 5% 8% 8% 8% 8% 5% PLN 5% 10% 7% 5% 5% 5% 8% 5% 8% 8% 5% 5% BGN 1% 8% 7% 6% 5% HRK 5% 9% 7% 5% 5% RON 5% 10% 7% 5% 5% RSD 5% 10% 7% 8% 5% RUB 20% 20% 20% 20% 20% UAH 25% 25% 25% 25% 25% BRL 10% 12% 10% 10% 10% CNY 8% 8% 8% 8% TRY 10% 12% 10% 10% 10% 10% 10% KRW 8% ILS 8% XAU 12% 12% XAG 20% 20% NZD 8% A Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügyletkötéskor megállapított ún. rögzített deviza (az a deviza, amelyre a másik deviza mennyiségét az árfolyam segítségével kiszámítjuk), amely lehet devizapár első vagy második devizája is. Amennyiben a Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében rögzített (fixált) pénznem nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális 3

4 OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege. Alapbiztosítéki igényt az OTP Bank Nyrt. a fenti számítás alkalmazásával a Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek összességére a következő módszerrel állapítja meg: alapbiztosítéki igény a nyitott pozíciót eredményező Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek, illetve az Egyedi Ügylet lezárt pozíciót nem eredményező része (részben nyitott pozíció) tekintetében keletkezik, a lezárt pozíciót eredményező Egyedi Ügyletnek, valamint az Egyedi Ügylet lezárt pozíciót eredményező részének (részben lezárt pozíció) nincs alapbiztosítéki igénye. Lezárt vagy részben lezárt pozíciót eredményező Egyedi Ügyletnek minősül az egy vagy több megkötött Egyedi Ügylettel ellentétes irányú, azonban a rögzített (fixált) devizát, a devizapárt és a lejáratot illetően megegyező Egyedi Ügylet, minden egyéb Egyedi Ügylet nyitott vagy részben nyitott pozíciót eredményez. 2. Az egydevizás Kamatcsere Ügyletre (IRS) vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet Névértékének az alábbi táblázat szerinti százaléka: Az egydevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügylet devizája. Amennyiben az egydevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege. 3. Kamat Opciós Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az az Egyedi Ügylet Névértékével, b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Üzletfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Üzletféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra, c. a Kamatopciós Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügylet devizája, d. amennyiben a Kamatopciós Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált 4

5 összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege. 4. A többdevizás Kamatcsere Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az az Egyedi Ügylet Névértékével, b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Üzletfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Üzletféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra, c. a többdevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az Üzletfél által fizetendő devizanem, d. amennyiben a többdevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege. 5. Deviza Opciós Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében 5/A. Egyszerű (Plain Vanilla) Opció kötésekor a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet kötési (strike) árfolyamon számolt Névértékének az alábbi táblázat szerinti százaléka: 5

6 delta delta <5% 5%<= delta <=15% 15% < delta <= 35% 35% < delta <= 65% 65% < delta <= 85% 85% < delta call put call put call put call put call put call put CHFHUF T<=1W 4,8% 4,2% 4,9% 4,2% 4,9% 4,2% 5,0% 4,1% 5,0% 4,1% 5,1% 4,0% 1W<T<3M 6,6% 6,5% 8,0% 7,4% 8,6% 8,6% 9,9% 8,8% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 3M<=T<6M 6,6% 6,5% 8,0% 7,4% 8,6% 8,6% 9,9% 8,8% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 6M<=T<1Y 6,6% 6,5% 8,0% 7,4% 8,6% 8,6% 9,9% 8,8% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 1Y<=T<2Y 6,6% 6,5% 8,0% 7,4% 8,6% 8,6% 9,9% 8,8% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 2Y 6,6% 6,5% 8,0% 7,4% 8,6% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,0% EURCHF T<=1W 4,1% 3,6% 4,1% 3,5% 4,1% 3,6% 4,1% 3,6% 4,2% 3,6% 4,2% 3,6% 1W<T<3M 6,9% 5,7% 7,7% 6,3% 7,9% 7,3% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 3M<=T<6M 6,9% 5,7% 7,7% 6,3% 7,9% 7,3% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 6M<=T<1Y 6,9% 5,7% 7,7% 6,3% 7,9% 7,3% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 1Y<=T<2Y 6,9% 5,7% 7,7% 6,3% 7,9% 7,3% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 2Y 6,9% 5,7% 7,7% 6,3% 7,9% 7,3% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% EURHUF T<=1W 2,2% 2,2% 2,4% 2,5% 2,7% 2,6% 2,8% 2,6% 2,8% 2,6% 2,8% 2,6% 1W<T<3M 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 3,6% 3,6% 4,7% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 3M<=T<6M 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 3,6% 3,6% 4,7% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 6M<=T<1Y 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 3,6% 3,6% 4,7% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 1Y<=T<2Y 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 3,6% 3,6% 4,7% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 2Y 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 3,6% 3,6% 4,7% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% EURJPY T<=1W 4,6% 4,1% 4,6% 4,1% 4,7% 4,1% 4,8% 4,1% 4,8% 4,1% 4,9% 4,1% 1W<T<3M 5,3% 4,1% 6,4% 5,1% 7,9% 6,6% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 3M<=T<6M 5,3% 4,1% 6,4% 5,1% 7,9% 6,6% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 6M<=T<1Y 5,6% 4,2% 6,7% 5,2% 7,9% 6,6% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 1Y<=T<2Y 5,6% 4,2% 6,7% 5,2% 7,9% 6,6% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 2Y 5,6% 4,2% 6,7% 5,2% 7,9% 6,6% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% USDCHF T<=1W 4,9% 4,6% 5,1% 4,7% 5,3% 4,8% 5,4% 4,8% 5,5% 4,8% 5,5% 4,8% 1W<T<3M 4,9% 4,6% 5,1% 5,1% 7,4% 6,8% 8,9% 7,8% 8,9% 8,1% 8,9% 8,1% 3M<=T<6M 4,9% 4,6% 5,1% 5,1% 7,4% 6,8% 8,9% 7,8% 8,9% 8,1% 8,9% 8,1% 6M<=T<1Y 4,9% 4,6% 5,1% 5,1% 7,4% 6,8% 8,9% 7,8% 8,9% 8,1% 8,9% 8,1% 1Y<=T<2Y 4,9% 4,6% 5,1% 5,1% 7,4% 6,8% 8,9% 7,8% 8,9% 8,1% 8,9% 8,1% 2Y 4,9% 4,6% 5,1% 5,1% 7,4% 6,8% 8,9% 7,8% 8,9% 8,1% 8,9% 8,1% USDHUF T<=1W 3,2% 2,9% 3,9% 3,2% 4,7% 3,9% 4,8% 3,9% 4,8% 3,8% 4,9% 3,8% 1W<T<3M 3,5% 3,6% 4,0% 3,9% 4,8% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 3M<=T<6M 3,5% 3,6% 4,0% 3,9% 4,8% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 6M<=T<1Y 3,5% 3,6% 4,0% 3,9% 4,8% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 1Y<=T<2Y 3,5% 3,6% 4,0% 3,9% 4,8% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 2Y 3,5% 3,6% 4,0% 3,9% 4,8% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% USDJPY T<=1W 5,4% 4,5% 5,4% 4,5% 5,5% 4,4% 5,6% 4,4% 5,6% 4,3% 5,7% 4,3% 1W<T<3M 7,0% 5,6% 7,8% 6,3% 7,9% 7,1% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 3M<=T<6M 7,0% 5,6% 7,8% 6,3% 7,9% 7,1% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 6M<=T<1Y 7,0% 5,6% 7,8% 6,3% 7,9% 7,1% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 1Y<=T<2Y 7,0% 5,6% 7,8% 6,3% 7,9% 7,1% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 2Y 7,0% 5,6% 7,8% 6,3% 7,9% 7,1% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% Jelmagyarázat: Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő 1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap 6

7 delta delta <5% 5%<= delta <=15% 15% < delta <= 35% 35% < delta <= 65% 65% < delta <= 85% 85% < delta call put call put call put call put call put call put AUDJPY T<=1W 5,4% 4,1% 5,8% 4,7% 6,1% 5,4% 6,5% 5,6% 6,7% 5,6% 6,8% 5,6% 1W<T<3M 5,5% 4,3% 5,9% 4,8% 6,3% 5,4% 7,9% 6,6% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 3M<=T<6M 5,5% 4,3% 5,9% 4,8% 6,3% 5,4% 7,9% 6,6% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 6M<=T<1Y 5,5% 4,3% 5,9% 4,8% 6,4% 5,4% 7,9% 6,6% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 1Y<=T<2Y 5,5% 4,3% 5,9% 4,8% 6,4% 5,4% 7,9% 6,6% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 2Y 5,5% 4,3% 5,9% 4,8% 6,4% 5,4% 7,9% 6,6% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% AUDUSD T<=1W 4,0% 3,2% 4,0% 3,2% 4,1% 3,2% 4,1% 3,2% 4,2% 3,2% 4,2% 3,2% 1W<T<3M 4,4% 3,3% 4,9% 3,8% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 3M<=T<6M 4,4% 3,3% 4,9% 3,8% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 6M<=T<1Y 4,4% 3,3% 4,9% 3,8% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 1Y<=T<2Y 4,4% 3,3% 4,9% 3,8% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 2Y 4,4% 3,3% 4,9% 3,8% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% CHFJPY T<=1W 8,4% 7,4% 9,1% 7,4% 9,2% 7,3% 9,3% 7,2% 9,4% 7,1% 9,6% 7,0% 1W<T<3M 8,4% 7,4% 9,5% 7,9% 9,9% 8,9% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 3M<=T<6M 8,4% 7,4% 9,5% 7,9% 9,9% 8,9% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 6M<=T<1Y 8,4% 7,4% 9,5% 7,9% 9,9% 8,9% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 1Y<=T<2Y 8,4% 7,4% 9,5% 7,9% 9,9% 8,9% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 2Y 8,4% 7,4% 9,5% 7,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% EURAUD T<=1W 3,8% 3,6% 4,0% 3,7% 4,2% 3,7% 4,3% 3,7% 4,4% 3,6% 4,4% 3,6% 1W<T<3M 3,8% 3,6% 4,0% 3,7% 4,2% 3,7% 4,9% 4,2% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 3M<=T<6M 3,8% 3,6% 4,0% 3,7% 4,2% 3,7% 4,9% 4,2% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 6M<=T<1Y 3,8% 3,6% 4,0% 3,7% 4,2% 3,7% 4,9% 4,2% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 1Y<=T<2Y 3,8% 3,6% 4,0% 3,7% 4,2% 3,7% 4,9% 4,2% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 2Y 3,8% 3,6% 4,0% 3,7% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% EURCAD T<=1W 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 3,3% 3,0% 3,4% 3,0% 3,4% 3,0% 3,4% 3,0% 1W<T<3M 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 3,8% 3,6% 4,9% 4,2% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 3M<=T<6M 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 3,8% 3,6% 4,9% 4,2% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 6M<=T<1Y 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 3,8% 3,6% 4,9% 4,2% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 1Y<=T<2Y 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 3,8% 3,6% 4,9% 4,2% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 2Y 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 3,8% 3,6% 4,9% 4,2% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% EURCZK T<=1W 1,7% 1,6% 1,7% 1,6% 1,8% 1,7% 1,9% 1,7% 1,9% 1,7% 1,9% 1,7% 1W<T<3M 2,4% 2,2% 3,1% 2,8% 4,7% 4,2% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 4,9% 4,6% 3M<=T<6M 2,4% 2,2% 3,1% 2,8% 4,7% 4,2% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 4,9% 4,6% 6M<=T<1Y 2,4% 2,2% 3,1% 2,8% 4,7% 4,2% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 4,9% 4,6% 1Y<=T<2Y 2,4% 2,2% 3,1% 2,8% 4,7% 4,2% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 4,9% 4,6% 2Y 2,4% 2,2% 3,1% 2,8% 4,7% 4,2% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 4,9% 4,6% EURGBP T<=1W 3,0% 2,8% 3,0% 3,0% 3,4% 3,2% 3,6% 3,4% 3,7% 3,4% 3,7% 3,4% 1W<T<3M 4,0% 4,2% 5,2% 4,9% 6,5% 5,9% 7,0% 6,5% 7,0% 6,5% 7,0% 6,4% 3M<=T<6M 4,0% 4,2% 5,2% 4,9% 6,5% 5,9% 7,0% 6,5% 7,0% 6,5% 7,0% 6,4% 6M<=T<1Y 4,0% 4,2% 5,2% 4,9% 6,5% 5,9% 7,0% 6,5% 7,0% 6,5% 7,0% 6,4% 1Y<=T<2Y 4,0% 4,2% 5,2% 4,9% 6,5% 5,9% 7,0% 6,5% 7,0% 6,5% 7,0% 6,4% 2Y 4,0% 4,2% 5,2% 4,9% 6,5% 5,9% 7,0% 6,5% 7,0% 6,5% 7,0% 6,4% EURNOK T<=1W 4,1% 3,7% 4,1% 3,7% 4,2% 3,7% 4,3% 3,7% 4,3% 3,7% 4,4% 3,7% 1W<T<3M 4,1% 3,7% 4,1% 3,7% 4,2% 4,0% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 3M<=T<6M 4,1% 3,7% 4,1% 3,7% 4,2% 4,0% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 6M<=T<1Y 4,1% 3,7% 4,1% 3,7% 4,2% 4,0% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 1Y<=T<2Y 4,1% 3,7% 4,1% 3,7% 4,2% 4,0% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 2Y 4,1% 3,7% 4,1% 3,7% 4,2% 4,0% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% Jelmagyarázat: Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő 1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap 7

8 delta delta <5% 5%<= delta <=15% 15% < delta <= 35% 35% < delta <= 65% 65% < delta <= 85% 85% < delta call put call put call put call put call put call put EURPLN T<=1W 1,8% 1,8% 2,0% 2,0% 2,4% 2,3% 2,5% 2,4% 2,6% 2,4% 2,6% 2,4% 1W<T<3M 1,8% 1,8% 2,0% 2,4% 3,3% 3,4% 4,5% 4,2% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 3M<=T<6M 1,8% 1,8% 2,0% 2,4% 3,3% 3,4% 4,5% 4,2% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 6M<=T<1Y 1,8% 1,8% 2,0% 2,4% 3,3% 3,4% 4,5% 4,2% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 1Y<=T<2Y 1,8% 1,8% 2,0% 2,4% 3,3% 3,4% 4,5% 4,2% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 2Y 1,8% 1,8% 2,0% 2,4% 3,3% 3,4% 4,5% 4,2% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% EURSEK T<=1W 2,3% 2,2% 2,4% 2,3% 2,4% 2,3% 2,5% 2,3% 2,5% 2,3% 2,5% 2,3% 1W<T<3M 2,3% 2,5% 2,9% 3,1% 4,2% 4,0% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% 3M<=T<6M 2,3% 2,5% 2,9% 3,1% 4,2% 4,0% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% 6M<=T<1Y 2,3% 2,5% 2,9% 3,1% 4,2% 4,0% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% 1Y<=T<2Y 2,3% 2,5% 2,9% 3,1% 4,2% 4,0% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% 2Y 2,3% 2,5% 2,9% 3,1% 4,2% 4,0% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% EURTRY T<=1W 3,0% 2,4% 2,7% 3,3% 4,5% 5,0% 6,0% 5,0% 6,1% 5,0% 6,2% 5,0% 1W<T<3M 5,5% 5,4% 5,6% 6,5% 8,2% 7,8% 9,9% 8,3% 9,9% 8,1% 9,9% 7,6% 3M<=T<6M 5,5% 5,4% 5,6% 6,5% 8,2% 7,8% 9,9% 8,3% 9,9% 8,1% 9,9% 7,6% 6M<=T<1Y 5,5% 5,4% 5,6% 6,5% 8,2% 7,8% 9,9% 8,3% 9,9% 8,1% 9,9% 7,6% 1Y<=T<2Y 5,5% 5,4% 5,6% 6,5% 8,2% 7,8% 9,9% 8,3% 9,9% 8,1% 9,9% 7,6% 2Y 5,5% 5,4% 5,6% 6,5% 8,2% 7,8% 9,9% 8,3% 9,9% 8,1% 9,9% 7,6% EURUSD T<=1W 4,0% 3,4% 4,0% 3,4% 4,0% 3,3% 4,1% 3,3% 4,1% 3,3% 4,1% 3,3% 1W<T<3M 4,5% 3,9% 5,2% 4,5% 5,9% 5,2% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 3M<=T<6M 4,5% 3,9% 5,2% 4,5% 5,9% 5,2% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 6M<=T<1Y 4,5% 3,9% 5,2% 4,5% 5,9% 5,2% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 1Y<=T<2Y 4,5% 3,9% 5,2% 4,5% 5,9% 5,2% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 2Y 4,5% 3,9% 5,2% 4,5% 5,9% 5,2% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% GBPJPY T<=1W 5,0% 4,6% 5,6% 5,0% 6,1% 5,6% 6,4% 5,8% 6,6% 5,8% 6,7% 5,7% 1W<T<3M 9,8% 7,4% 10,7% 8,5% 12,0% 10,2% 12,0% 11,0% 12,0% 11,0% 12,0% 10,7% 3M<=T<6M 9,8% 7,4% 10,7% 8,5% 12,0% 10,2% 12,0% 11,0% 12,0% 11,0% 12,0% 10,7% 6M<=T<1Y 9,8% 7,4% 10,7% 8,5% 12,0% 10,2% 12,0% 11,0% 12,0% 11,0% 12,0% 10,7% 1Y<=T<2Y 9,8% 7,4% 10,7% 8,5% 12,0% 10,2% 12,0% 11,0% 12,0% 11,0% 12,0% 10,7% 2Y 9,8% 7,4% 10,7% 8,5% 12,0% 10,2% 12,0% 11,0% 12,0% 11,0% 12,0% 10,7% GBPUSD T<=1W 3,1% 3,1% 3,5% 3,3% 3,9% 3,7% 4,1% 3,9% 4,2% 3,9% 4,3% 3,9% 1W<T<3M 5,1% 4,8% 6,0% 5,6% 7,4% 6,7% 8,0% 7,3% 8,0% 7,5% 8,0% 7,4% 3M<=T<6M 5,1% 4,8% 6,0% 5,6% 7,4% 6,7% 8,0% 7,3% 8,0% 7,5% 8,0% 7,4% 6M<=T<1Y 5,1% 4,8% 6,0% 5,6% 7,4% 6,7% 8,0% 7,3% 8,0% 7,5% 8,0% 7,4% 1Y<=T<2Y 5,1% 4,8% 6,0% 5,6% 7,4% 6,7% 8,0% 7,3% 8,0% 7,5% 8,0% 7,4% 2Y 5,1% 4,8% 6,0% 5,6% 7,4% 6,7% 8,0% 7,3% 8,0% 7,5% 8,0% 7,4% USDCAD T<=1W 3,2% 2,8% 3,2% 2,8% 3,2% 2,8% 3,3% 2,8% 3,3% 2,8% 3,3% 2,8% 1W<T<3M 3,2% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8% 4,4% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 3M<=T<6M 3,2% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8% 4,4% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 6M<=T<1Y 3,2% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8% 4,4% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 1Y<=T<2Y 3,2% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8% 4,4% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 2Y 3,2% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8% 4,4% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% USDPLN T<=1W 4,6% 4,0% 4,6% 4,0% 4,7% 4,0% 4,7% 3,9% 4,8% 3,9% 4,8% 3,9% 1W<T<3M 4,6% 4,8% 4,6% 5,7% 7,2% 6,7% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 3M<=T<6M 4,6% 4,8% 4,6% 5,7% 7,2% 6,7% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 6M<=T<1Y 4,6% 4,8% 4,6% 5,7% 7,2% 6,7% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 1Y<=T<2Y 4,6% 4,8% 4,6% 5,7% 7,2% 6,7% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 2Y 4,6% 4,8% 4,6% 5,7% 7,2% 6,7% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% Jelmagyarázat: Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő 1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap 8

9 delta delta <5% 5%<= delta <=15% 15% < delta <= 35% 35% < delta <= 65% 65% < delta <= 85% 85% < delta call put call put call put call put call put call put USDTRY T<=1W 3,8% 4,1% 4,5% 4,1% 5,0% 4,1% 5,1% 4,1% 5,2% 4,1% 5,3% 4,1% 1W<T<3M 4,9% 6,8% 6,0% 7,6% 9,3% 8,3% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 3M<=T<6M 4,9% 6,8% 6,0% 7,6% 9,3% 8,3% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 6M<=T<1Y 4,9% 6,8% 6,0% 7,6% 9,3% 8,3% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 1Y<=T<2Y 4,9% 6,8% 6,0% 7,6% 9,3% 8,3% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 2Y 4,9% 6,8% 6,0% 7,6% 9,3% 8,3% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% USDRUB T<=1W 17,6% 12,4% 17,9% 12,2% 18,7% 12,2% 19,2% 12,2% 19,7% 12,2% 20,0% 12,2% 1W<T<3M 17,6% 14,1% 17,9% 15,2% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 3M<=T<6M 17,6% 14,1% 17,9% 15,2% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 6M<=T<1Y 17,6% 14,1% 17,9% 15,2% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 1Y<=T<2Y 17,6% 14,1% 17,9% 15,2% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 2Y 17,6% 14,1% 17,9% 15,2% 19,9% 16,3% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% EURRON T<=1W 0,9% 1,3% 1,1% 1,4% 1,6% 1,6% 3,5% 1,7% 1,8% 1,7% 1,9% 1,7% 1W<T<3M 2,1% 2,4% 2,7% 2,9% 3,9% 3,9% 4,9% 4,5% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 3M<=T<6M 2,1% 2,4% 2,7% 2,9% 3,9% 3,9% 4,9% 4,5% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 6M<=T<1Y 2,1% 2,4% 2,7% 2,9% 3,9% 3,9% 4,9% 4,5% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 1Y<=T<2Y 2,1% 2,4% 2,7% 2,9% 3,9% 3,9% 4,9% 4,5% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 2Y 2,1% 2,4% 2,7% 2,9% 3,9% 3,9% 4,9% 5,0% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% XAUUSD T<=1W 8,2% 6,1% 8,2% 6,1% 8,3% 6,0% 8,5% 5,9% 8,6% 5,8% 8,7% 5,7% 1W<T<3M 10,6% 8,2% 11,9% 9,2% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 3M<=T<6M 10,6% 8,2% 11,9% 9,2% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 6M<=T<1Y 10,6% 8,2% 11,9% 9,2% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 1Y<=T<2Y 10,6% 8,2% 11,9% 9,2% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 2Y 10,6% 8,2% 11,9% 9,2% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% EURRUB T<=1W 15,2% 12,1% 15,8% 11,9% 16,8% 11,6% 17,4% 11,3% 17,9% 10,9% 18,4% 10,5% 1W<T<3M 15,2% 12,4% 15,8% 14,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 3M<=T<6M 15,2% 12,4% 15,8% 14,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 6M<=T<1Y 15,2% 12,4% 15,8% 14,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 1Y<=T<2Y 15,2% 12,4% 15,8% 14,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 2Y 15,2% 12,4% 15,8% 14,0% 19,9% 16,0% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% NOKSEK T<=1W 3,2% 3,0% 3,3% 3,1% 3,4% 3,1% 3,5% 3,1% 3,5% 3,1% 3,6% 3,1% 1W<T<3M 3,2% 3,0% 3,3% 3,1% 3,9% 3,6% 4,9% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 3M<=T<6M 3,2% 3,0% 3,3% 3,1% 3,9% 3,6% 4,9% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 6M<=T<1Y 3,2% 3,0% 3,3% 3,1% 3,9% 3,6% 4,9% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 1Y<=T<2Y 3,2% 3,0% 3,3% 3,1% 3,9% 3,6% 4,9% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 2Y 3,2% 3,0% 3,3% 3,1% 3,9% 3,6% 4,9% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% Jelmagyarázat: Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő 1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap Delta: Az egyszerű (plain vanilla) opció deltája az opció piaci értékének változását mutatja az opció alapterméke árának/árfolyamának (kismértékű) változása függvényében. Az egyszerű (plain vanilla) opció deltája 0 és 1 közötti szám vett call opciók esetén, míg 0 és -1 közötti szám vett put opció esetén. A táblázatban a delta kategóriák %-os formában lettek megjelenítve, vagyis az 1 az 100%-nak, a 1 pedig -100%-nak felel meg. A delta a delta érték abszolút értékét jelöli. A delta értéke Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letétigény mértékének számításáról és a biztosított követelés összegének változását meghatározó feltételekről című tájékoztató hirdetményben bemutatott értékelési modellből, az alapbiztosíték igény meghatározásakor kerül kiszámításra. A delta értékét az OTP Bank Nyrt. számítja ki az általa meghatározott módszertan alapján. Az Egyszerű (Plain Vanilla) Opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügyletben szereplő devizapár második devizája. Amennyiben az Egyszerű (Plain Vanilla) Opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, a devizában kalkulált összeg forint értéke, mely az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege. 9

10 5/B. Árfolyamkorlát (Barrier) Opció kötésekor a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az az Egyedi Ügylet Névértékével, b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Üzletfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Üzletféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra, c. az Árfolyamkorlát (Barrier) Opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügyletben szereplő devizapár második devizája, d. amennyiben az Árfolyamkorlát (Barrier) Opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege. 6. Inflációs Swap Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az az Egyedi Ügylet Névértékével, b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Üzletfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Üzletféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra, c. az Inflációs Swap Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az Üzletfél által fizetendő devizanem, d. amennyiben az Inflációs Swap Egyedi Ügyletek esetében alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege. 7. Áru Swap Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet Névértékének az alábbi táblázat szerinti százaléka: 10

11 11

12 Bullet swap: olyan csereügylet, amelyben elszámoláskor az ügyletben szereplő egyik fél előre meghatározott, fix árat fizet, míg a másik fél az ügylet alaptermékének lejáratkor megfigyelt árát fizeti, adott névértékre vetítve. Az ügylet egyperiódusú, a kifizetések elszámolása csak egyszer, az ügylet lejáratakor történik. Ázsiai típusú swap: olyan csereügylet, amelyben elszámoláskor az ügyletben szereplő egyik fél előre meghatározott, fix árat fizet, míg a másik fél az ügylet alaptermékének meghatározott időtartamon keresztül megfigyelt napi záróárainak számtani átlagát, adott névértékre vetítve. Az ügyletnek több periódusa is lehet. 12

13 Az Áru Swap Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügylet azon devizája, amelyben a kifizetés történik. Amennyiben az Áru Swap Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege. II. Tőzsdei származtatott ügyletek letéti követelménye 1. BÉT Tőzsdei Határidős Ügylet és BÉT Tőzsdei Opciós Ügylet esetén Biztosítékként az OTP Bank Nyrt. (i) pénzóvadékot és (ii) azon értékpapírokat fogadja el, amelyeket a KELER Zrt. elfogadhatóként meghatároz. Az Értékpapír óvadék beszámítási értéke megegyezik az adott tőzsdéhez tartozó elszámolóház által alkalmazott beszámítási értékkel. 2. A II.1. pont hatálya alá nem tartozó Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet Biztosítékaként kizárólag Pénzóvadékot fogad el. A Pénzóvadék devizaneme minden esetben megegyezik az Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet tárgyát képező termék kereskedésének devizanemével. 3. Alapbiztosíték mértéke: A BÉT Tőzsdei Határidős Ügylet, a BÉT Tőzsdei Opciós Ügylet és a Deutsche Börse-n végrehajtott vagy Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet mindenkori elszámolását végző elszámolóház által meghatározott vagy a Teljesítési Partner által előírt mérték *1,5. III. A fedezetbe foglalható Biztosítékok (értékpapírok) listája és azok befogadási értéke A fedezetbe foglalható Biztosítékok (értékpapírok) listáját és azok befogadási értékét a jelen Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete tartalmazza. IV. Egyéb rendelkezések A jelen Kiegészítő Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata (Üzletszabályzat) és mellékletei irányadóak. Amennyiben a jelen Kiegészítő Hirdetmény eltérően nem rendelkezik, akkor az itt használt fogalmak az Üzletszabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak. 13

KELER KSZF számú leirat Pénzügyi ügyletkör

KELER KSZF számú leirat Pénzügyi ügyletkör KELER KSZF-05-2016. számú leirat Pénzügyi ügyletkör Hatályos: 2016. január 28. Termék név A maximális Árváltozáshoz tartozó alapbiztosíték a határidős termékek esetében spread kedvezmény spread paraméterek

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

Forex Marge-ok/Spread-ek

Forex Marge-ok/Spread-ek Forex Marge-ok/Spread-ek Az általunk megcélzott vételi és eladási árfolyam közötti különbségek a normális piaci feltételek mellett elérhető legjobb marge-aink. Nyugodt piaci körülmények mellett a marge

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 320/2005. számú határozata

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 320/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 320/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság vezérigazgatója a Kereskedési Kódex 5.2 f) pontjában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 131/2006. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 131/2006. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 131/2006. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója a Kereskedési Kódex 5.2

Részletesebben

Kondíciós Lista. Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát.

Kondíciós Lista. Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. Kondíciós Lista Hatályos: 2015.08.23. napjától Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. A STRATEGON Értékpapír Zrt. tájékoztatja

Részletesebben

Általános szabályok. Általános szabályok:

Általános szabályok. Általános szabályok: Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről Általános szabályok A befektetési

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának 87/2014 sz. határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának 87/2014 sz. határozata Budapest, 2014. február 12. A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen (továbbiakban: a Tőzsde) Vezérigazgatója a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Szabályzata a Kereskedési Kódexről (továbbiakban: Kereskedési

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

Kondíciós Lista. Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát.

Kondíciós Lista. Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. Kondíciós Lista Hatályos: 2016.10.01.-től Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. A STRATEGON Értékpapír Zrt. tájékoztatja ügyfeleit,

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

Deviza kereskedés és kondíciók a Buda-Cash Trader rendszerén keresztül

Deviza kereskedés és kondíciók a Buda-Cash Trader rendszerén keresztül Deviza kereskedés és kondíciók a Buda-Cash Trader rendszerén keresztül A devizapiacról (Forex) általánosan: A devizapiac a maga 3,5 trillió USD napi forgalmával a legnagyobb és legdinamikusabb tőkepiac

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

Kondíciós Lista. Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát.

Kondíciós Lista. Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. Kondíciós Lista Hatályos: 2016.02.12-től Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. A STRATEGON Értékpapír Zrt. tájékoztatja ügyfeleit,

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

CFD - Floating Spread Currency Financial Instruments - Group A

CFD - Floating Spread Currency Financial Instruments - Group A CFD - Floating Spread Currency Financial Instruments - Group A Instrumentum Instrumentum Egy lot A Tranzakció Tranzakció Tipikus Megbízás Maximális Legkisebb Referencia Kereskedési időpontok jele megnevezése

Részletesebben

CFD - Floating Spread Currency Financial Instruments - Group B

CFD - Floating Spread Currency Financial Instruments - Group B CFD - Floating Spread Currency Financial Instruments - Group B Instrumentum jele Instrumentum megnevezése Egy lot névértéke A Tranzakció Tranzakció Tipikus Megbízás Megbízás Legkisebb Referencia legkisebb

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 286/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 286/2004. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 286/2004. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság vezérigazgatója a Kereskedési Kódex 5.2 f) pontjában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT. TERMÉKLISTA

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT. TERMÉKLISTA értéke Lejárati hét AUD/CAD (egyhetes) 1.000 AUD CAD-ban kifejezett ellenértéke CAD-ban kifejezett árfolyam négy tizedes jegyig 0.0001 CAD 0.1 CAD-nak az MNB által közzétett adott napi CAD/HUF fixingárfolyamon

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: április 17. napjától. Közzététel napja: március 27.

HIRDETMÉNY. Érvényes: április 17. napjától. Közzététel napja: március 27. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY

FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Erste Befektetési Zrt. által nyújtott és az Ügyfeleink által igénybe vehető befektetési szolgáltatások és kiegészítő

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget] QUAESTOR kereskedési stratégiák tájékoztatás az eredményekről. 2011. június

[Ide írhatja a szöveget] QUAESTOR kereskedési stratégiák tájékoztatás az eredményekről. 2011. június [Ide írhatja a szöveget] QUAESTOR kereskedési stratégiák tájékoztatás az eredményekről 2011. június Kereskedési stratégiák Tájékoztatjuk a kedves eqtrader Felhasználókat, és kedves Ügyfeleinket, hogy i

Részletesebben

FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY

FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Erste Befektetési Zrt. által nyújtott és az Ügyfeleink által igénybe vehető befektetési szolgáltatások és kiegészítő

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDİK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 18.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDİK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 18. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDİK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 18. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2014. május 1-jétıl Közzétéve: 2014. február 24. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

Részvénytársaság Vezérigazgatójának 183/2010. sz. határozata

Részvénytársaság Vezérigazgatójának 183/2010. sz. határozata Budapest, 2010. május 28. A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: a Tızsde) Vezérigazgatója a Kereskedési Kódex 5.2 f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Terméklistában

Részletesebben

(CIB Prémium befektetés)

(CIB Prémium befektetés) CIB Bank Zrt. Részletes terméktájékoztatója a Keretszerződés Opcióhoz kötött Betét elhelyezésére és a kapcsolódó Opciós Devizaügylet megkötésére vonatkozó keretszerződés hatálya alá tartozó ügyletekre

Részletesebben

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015. január 2. péntek X X X X X X 2015. január 3. szombat 2015.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetés egy olyan összetett befektetési termék, amely

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 9343 Beled, Rákóczi Ferenc utca 131. Hatályos: 2014. március 14-től Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató egyszerű (plain vanilla) devizaárfolyam opciós ügyletekhez elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. január 1. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. január 1. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a Teljesítési

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2013. január 1-jétıl Közzétéve: 2012. november 1. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

Indexált betét az FHB Bankban

Indexált betét az FHB Bankban Indexált betét az FHB Bankban Indexált betét bemutatása Olyan strukturált befektetési lehetőség, amely keretében az Ügyfélnek lehetősége van a normál betéti kamatoknál magasabb kamatot elérni. A prémium

Részletesebben

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Havi portfolió egyeztető mezők részletezése Ügyfél LEI kódja Vonatkozási

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2015-08-03 5 2015-08-03 CHF 1 290,42 292,92 295,42 5 2015-08-03 EUR 1 307,90 310,40 312,90 2015-08-04 5 2015-08-04 CHF 1 289,94 292,44 294,94 5 2015-08-04 EUR 1 307,90 310,40 312,90

Részletesebben

3. opciós ügylet deviza eladásra: opciós jog + opciós kötelezettség = forward

3. opciós ügylet deviza eladásra: opciós jog + opciós kötelezettség = forward 3. opciós ügylet deviza eladásra: opciós jog + opciós kötelezettség = forward MIFID komplexitás FX 2 3.a. deviza eladási jog (EUR put opció vétele) a termék leírása EUR put opció vásárlásával cége arra

Részletesebben

Féléves jelentés 2014 DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2014 DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2014 DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-319 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.757/2009 ISIN kód: HU0000707732 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (42. hét)

BC Tipp heti statisztika (42. hét) BC Tipp heti statisztika (42. hét) USDHUF eladás 216,65 áttörésekor Profitcél: 210,15 Javasolt stop loss: 218,25 2013.10.11. 11:56 100 000 263,7 pont 263 700 Ft 649 950 Ft 2 500 000 Ft 1 / 10 DAX index

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE!

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/9 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/9 I. Lakossági és vállalkozói devizabetét kamat kondíciói Lekötési idő Devizanem CHF USD GBP Éves EBKM

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos: 2016. január 1. 1 I. Általános feltételek

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Hozamfelhalmozó (Range Accrual - RAC) strukturált befektetések esetében a hozam

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetésekről elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

7. forward extra ügylet (forward extra)

7. forward extra ügylet (forward extra) 7. forward extra ügylet (forward extra) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A forward extra ügylet ötvözi a határidôs ügylet biztonságát az opciós ügyletek rugalmasságával. Amennyiben konkrét elképzelése

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az év végi ünnepek alatt az alábbi nyitva tartási idő szerint állunk rendelkezésére:

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az év végi ünnepek alatt az alábbi nyitva tartási idő szerint állunk rendelkezésére: Budapest, 2015. december 8. Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az év végi ünnepek alatt az alábbi nyitva tartási idő szerint állunk rendelkezésére: 2015. december 23.(szerda) szerdai

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Az MKB Bank bemutatása* 1950, 1996 Fő tulajdonosa: Bayerische Landesbank (~90%) Mérlegfőösszege: ~3000 Mrd, jegyzett

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.01.01 2010.03.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

I. KONDÍCIÓS LISTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes és hatályos: 2014. június 01. napjától

I. KONDÍCIÓS LISTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes és hatályos: 2014. június 01. napjától 2. MELLÉKLET QUAESTOR Értékpapír Zrt. KONDÍCIÓS LISTA I. KONDÍCIÓS LISTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes és hatályos: 2014. június 01. napjától II. KONDÍCIÓS LISTA - eqtrader internetes SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és a devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE!

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és a devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói devizabetétek és a devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 I. Lakossági és vállalkozói devizabetét kondíciói Lekötési idő Devizanem CHF USD GBP Éves EBKM

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

Tájékoztató Hirdetmény

Tájékoztató Hirdetmény Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2017. április

Részletesebben

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió bemutatása Egyedi árfolyamos devizaügylet esetén az Ügyfél konverziója az aktuális piaci árakhoz igazodik, így a bankok

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

Határidős ügyletek. Határidős ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Határidős ügyletek. Határidős ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Határidős ügyletek Egy határidős ügylet mindig egy jövőbeli időpontra szól, egyszerűen egy termék jövőbeni árfolyamára vonatkozó spekuláció, ahol minden teljesítés is a jövőbeni időpontban esedékes az

Részletesebben

FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY

FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Erste Befektetési Zrt. által nyújtott és az Ügyfeleink által igénybe vehető befektetési szolgáltatások és kiegészítő

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2015-01-05 5 2015-01-05 CHF 1 264,95 267,45 269,95 5 2015-01-05 EUR 1 318,91 321,41 323,91 2015-01-06 5 2015-01-06 CHF 1 264,77 267,27 269,77 5 2015-01-06 EUR 1 318,71 321,21 323,71

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) Jelen terméktájékoztatóban ismertetett ügylet az egyszerű (Plain vanilla) és Barrier típusú devizaárfolyam

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/4/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/4/2015. KONDÍCIÓS LISTA Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/4/2015. Érvényben: 2015. május 26-tól Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 1.) a jegybanki alapkamat, valamint a pénzpiaci kamatlábak

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Magyarázat A devizakonverziók normál elszámolásának meghatározása: Minden normál devizakonverziót alap esetben T+2 napos elszámolással teljesít

Részletesebben

Tájékoztató a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről

Tájékoztató a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről Tájékoztató a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről A letétképzési kötelezettség általános szabályai A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj ~ 1 ~ LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA VEZETÉS I. Kamat HIRDETMÉNY SZÁMLACSOMAGOK Látra szóló, változó mértékű, éves kamat, havi tőkésítéssel 0,05 % EBKM: 0,05 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 15 %, az egészségügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

8. javított határidôs ügylet (boosted forward)

8. javított határidôs ügylet (boosted forward) 8. javított határidôs ügylet (boosted forward) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A javított határidôs ügylet megkötésével a határidôs devizaeladáshoz hasonlóan cége egyidejûleg szerez devizaeladási

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 163/2005. számú határozata

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 163/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 163/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság (továbbiakban: Tozsde) Vezérigazgatója a deviza alapú ügyletkörben szereplo

Részletesebben

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA Meghirdetve: 2016. február 1. Hatályos: 2016. február 1-től (kivéve a jelen Kondíciós Listában a konkrét kondíciónál megjelölt - ettől eltérő - hatályba lépési időponttal meghirdetett kondíciók) Díjak

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (9. hét)

BC Tipp heti statisztika (9. hét) BC Tipp heti statisztika (9. hét) DAX index vétel 7697,95 áttörésekor Profitcél: 7997,95 Javasolt stop loss: 7603,90 2013.02.22. 12:52 5 db CFD Index 158,94 pont 235 650 Ft 684 730 Ft 2 500 000 Ft 1 /

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (8. hét)

BC Tipp heti statisztika (8. hét) BC Tipp heti statisztika (8. hét) S&P 500 index vétel 1526,60 áttörésekor Profitcél: 1559,60 Javasolt stop loss: 1515,70 2013.02.15. 15:34 60 db Index CFD 4,99 dollár 66 465 Ft 1 220 060 Ft 2 500 000 Ft

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2010. MÁJUS 12-TŐL INTERNET:

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL A kamatlábcsere-megállapodás (IRS vagy Kamatswap ügylet) olyan származtatott kamatlábügylet, amelynek keretében a Bank és az Ügyfél között

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (3. hét)

BC Tipp heti statisztika (3. hét) BC Tipp heti statisztika (3. hét) EURGBP vétel 0,8275 áttörésekor Profitcél: 0,8480 Javasolt stop loss: 0,8191 2013.01.11. 15:15 50 000 129 pont 224 745 Ft 439 500 Ft 2 500 000 Ft 1 / 8 EURUSD vétel 1,3358

Részletesebben

TRY/HUF opció (PUT és CALL típusú) A TRY/HUF határidıs kontraktusnak a TRY/HUF opciós kontraktus adott lejáratával megegyezı lejárata

TRY/HUF opció (PUT és CALL típusú) A TRY/HUF határidıs kontraktusnak a TRY/HUF opciós kontraktus adott lejáratával megegyezı lejárata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Vezérigazgatójának 121/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vezérigazgatója a Kereskedési Kódex 5.2

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben