AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN"

Átírás

1 AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN A ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN A választási eljárás alapelvei [91/2002. (IV. 15.) OVB határozat] Az Országos Választási Bizottság T. A. országgyűlési képviselőjelölt panasza tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országimázs Központ nem sértette meg a választási eljárás alapelveit, amikor az egyik jelölő szervezet kampányrendezvényéhez egy térképvázlatot bocsátott rendelkezésre, ezért a panaszt elutasítja. A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb április 18- án óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. A beadványtevő annak megállapítását kérte, hogy az Országimázs Központ megsértette a választási esélyegyenlőség elvét, amikor a Fidesz-Magyar Polgári Párt április 13-án megtartott kampányrendezvényéhez úgy nyújtott segítséget, hogy részére elkészítette és rendelkezésre bocsátotta a helyszínrajzot és színpadtervet. A beadványtevő kérte továbbá, hogy az Országos Választási Bizottság kezdeményezze a Kormány intézkedését annak érdekében, hogy a választási időszak alatt a kormányhivatalok infrastruktúrájának kampánycélú felhasználása ne ismétlődjön. Az Országimázs Központ vezetője arról tájékoztatta az Országos Választási Bizottságot, hogy a rendelkezésükre álló közhasznú információkat, térképeket 50

2 minden esetben bárki számára hozzáférhetővé teszik, jelen esetben is egy térképvázlatot adtak át a Fidesz-MPP részére. Az Országos Választási Bizottság a fentiek alapján megállapította, hogy az Országimázs Központ nem sértette meg a választási eljárásról szóló évi C. törvény (Ve.) 3. -ának c) pontjában foglalt esélyegyenlőség elvét. A határozat a Ve. 3. -ának c) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) bekezdésén, 78. (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 51

3 [92/2002 (IV. 15.) OVB határozat] Az Országos Választási Bizottság T. A. panasza tárgyában meghozta az alábbi Az Országos Választási Bizottság a panaszt hatáskör hiányában elutasítja. A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb április 18- án óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. A beadványozó szerint Áder János április 10-ei sajtótájékoztatóján ismertette a Venyige és Kozma utcai büntetés-végrehajtási intézetben az előzetes letartóztatottak szavazati arányát, és ezzel megsértette a Magyar Köztársaság Alkotmányát és a választási eljárásról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 6. -ának (1) bekezdését. Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) megállapította, hogy a beadvány elbírálása nem tartozik hatáskörébe. Erre tekintettel az OVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A határozat a Ve ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) bekezdésén, 78. (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 52

4 [96/2002 (IV. 18.) OVB határozat] Az Országos Választási Bizottság T. A. képviselőjelölt panasza tárgyában meghozta az alábbi Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 3. -ának c) pontjában foglalt esélyegyenlőség alapelvének megsértését jelenti, hogy a Miniszterelnöki Hivatal munkatársa a Hivatal infrastruktúrájának felhasználásával folytatott választási kampánytevékenységet. A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb április 21- én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. A beadványtevő kérte az Országos Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a Ve. 3. -ának c) pontjában foglalt esélyegyenlőség alapelvének megsértését, mivel a Miniszterelnöki Hivatal munkatársa a Miniszterelnöki Hivatal infrastruktúrájának felhasználásával (számítógépes levelezőrendszer) a Fidesz MPP támogatására szólítja fel a címzetteket. A Miniszterelnöki Hivatal informatikai kormánybiztosa az elektronikus levélnek a Hivatal számítógépes rendszeréből történt továbbítását elismerte, azzal, hogy annak tartalma nem tükrözi a Miniszterelnöki Hivatal, illetőleg a Kormány véleményét. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint állami vagy önkormányzati hatóság infrastruktúrájának felhasználása a választási kampányban a választási esélyegyenlőség elvét sérti, ezért az Országos Választási Bizottság a fentiek szerint határozott. A határozat a Ve. 3. -ának c) pontján, 21. -ának (1) bekezdésén, 34. -a (2) bekezdésének e) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) bekezdésén, 78. (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 53

5 [99/2002. (IV. 21.) OVB határozat] Az Országos Választási Bizottság Dr. B. L. és dr. D. I. panaszai tárgyában meghozta az alábbi Az Országos Választási Bizottság a panaszokat hatáskör hiányában elutasítja. Egyidejűleg a panaszokat azok elbírálása céljából az Országos Rádió és Televízió Testülethez teszi át. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb április 24-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. A beadványtevők a Magyar Televízió Rt. m1 csatornáján április 19-én 20 óra 40 perctől sugárzott, a Fidesz-MPP és az MSZP választási kampányát összefoglaló műsorral szemben nyújtottak be panaszt. A beadványban sérelmezték, hogy míg a műsor a Fidesz-MPP kampányát összefoglaló részében, Az összefogás kampánya cím alatt, Orbán Viktor miniszterelnök elsősorban két forduló közötti kampányát mutatta be, Vangelis zenei aláfestéssel, hangsúlyos tömegjelenetekkel, hosszú szövegrészletekkel a miniszterelnök beszédeiből, a politikai hirdetésekben használt eszköztárakat alkalmazva, addig második részében A Medgyessy-kampány cím alatt a műsoridő legalább ötven százalékában politológusok, szociológusok és az MSZP választási ellenfelei fűztek értékelő magyarázatot az MSZP elsősorban első fordulót megelőző kampányához. A kampány bemutatására a műsorban a Fidesz-MPP kampányához képest a műsoridő kevesebb, mint fele időtartama jutott, a műsor ezen részének képi elemei, vágástechnikái egyértelműen a dokumentumfilmekben használt eszközárat alkalmazták. A beadványtevők álláspontja szerint mindez súlyosan sérti a választási eljárásról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. c) pontjában a jelöltek és jelölő szervezetek esélyegyenlőségét biztosítani hivatott alapelveket. A Ve. 3. -a szerint az ott meghatározott alapelveket a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek kell érvényre juttatniuk. Ebből következően a Ve. 3. -ában meghatározott alapelvek alkalmazási köre a Ve. hatálya alá tartozó választási eljárásra terjed ki. 54

6 A Ve. a műsorszolgáltatók választási kampányban való részvételével kapcsolatban csak a politikai hirdetés közlésére, illetve közzétételére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. A Ve. 44. (2) bekezdése szerint a műsorszolgáltatók választási kampányban való részvételére egyebekben a rádiózásról és e televíziózásról szóló 1996 évi I. törvény (a továbbiakban: Médiatörvény) rendelkezéseit kell alkalmazni. A fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottságnak (a továbbiakban: OVB) nincs hatásköre a Médiatörvény rendelkezéseinek alkalmazására, illetve értelmezésére. A határozat a Ve. 3. -án, 34. -ának (2) bekezdésén, 44. -án és 93. -án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 55

7 [101/2002. (IV. 21.) OVB határozat] Az Országos Választási Bizottság Dr. B. L április 20-án kelt panasza tárgyában meghozta az alábbi Az Országos Választási Bizottság a panaszt elutasítja. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb április 24-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. A beadványtevő panaszában kérte, hogy az Országos Választási Bizottság a Fidesz-MPP által létrehozott demokrácia vonalak, illetve az általuk kialakított demokrácia központ vonatkozásában állapítsa meg a jogsértés tényét és tiltsa el az elkövetőt jogsértő magatartása folytatásától. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a Fidesz-MPP által a választópolgárok tájékoztatására létrehozott demokrácia központ és demokrácia vonalak, mint a választópolgárok által hívható és bejelentésre szolgáló telefonvonalak működtetése nem jelenti a választási eljárásról szóló évi C. törvény (Ve.) 3. -ában foglalt alapelvek, valamint a Ve a szerinti kampánycsend-sértés tilalmára vonatkozó rendelkezés sérelmét, önmagában nem alkalmas a választópolgárok választói akaratának befolyásolására. A határozat a Ve. 3. -án, 41. -án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint ának (4) bekezdésén alapul. 56

8 [71/2002. (IV. 4.) OVB határozata] Az Országos Választási Bizottság H. G-nak a Szabad Demokraták Szövetsége nevében benyújtott kérelmére meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Választási Iroda által készíttetett pártsemleges reklámszpot nem sérti a választási eljárásról szóló évi C. törvény (Ve.) 3. -ának c) pontjában meghatározott esélyegyenlőség elvét, így az erre vonatkozó panaszt elutasítja. Az Országos Választási Bizottság a Ve. 92. (1) bekezdésére alapított panaszt hatáskör hiányában ugyancsak elutasítja. A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb április 7-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. A beadványtevő annak megállapítását kérte, hogy az Országos Választási Iroda által készíttetett pártsemleges reklámszpot sérti a Ve. 3. -ának c) pontjában meghatározott esélyegyenlőség elvét. Kérte annak megállapítását is, hogy a televíziós szpot elkészítése ezen kívül sérti a Ve. 92. (1) bekezdésének rendelkezéseit, amelyek meghatározzák a jelölő szervezetek által a kampány lebonyolítására fordítható összeg felső korlátját. Indokolásában arra hivatkozott, hogy a reklámszpot olyan mértékben emlékeztet a 2002-es országgyűlési képviselő-választásokon országos listát állított egyes jelölő szervezetek méghozzá a közös listát állított Fidesz-MPP és Magyar Demokrata Fórum által a választási kampány során közzétett és nagyon jelentős számban használt plakátra, hogy az a pártsemleges reklámszpot és a pártokat népszerűsítő plakát tartalmát (üzenetét) a választópolgárok számára összetéveszthetővé, egymástól nehezen megkülönböztethetővé teszi. Ez a körülmény jogtalan előnyhöz juttatja azokat a pártokat, amelyek választási kampánybeli üzenetére a pártsemleges kampány utal, illetve emlékeztet. Bizonyítékként a panasztevő becsatolta a hivatkozott televíziós szpot felvételét, továbbá a Fidesz-MPP/MDF által közzétett választási plakátról készített fény- 57

9 képmásolatot. Az összetéveszthetőség és az egymástól nehezen megkülönböztethetőség körében hivatkozott arra, hogy az első kifejezés mindkét helyen szerepel, az írásmód, a betűtípus, a betűméret és a színek hasonlóak. Hivatkozott még arra is, hogy az Országos Választási Iroda megbízásából készített reklámszpot tervezője és kivitelezője az Atlantic Star nevű cég volt, amely a Fidesz-MPP választási kampányában közreműködő Ezüsthajó Kft. által készített produkciók kivitelező cége. Az Országos Választási Bizottság a panasz kivizsgálása során becsatolt bizonyítékokat megtekintette, és a Ve. 34. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a panaszt megvizsgálta. Megállapította, hogy az Országos Választási Iroda a Ve. 35. (1) bekezdése alapján a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával kapcsolatban a feladatkörében eljárva jogszerűen közbeszerzési eljárás keretében rendelt meg és készíttetett a választásokon való részvételre ösztönző felhívást. Megállapította az Országos Választási Bizottság azt is, hogy az Országos Választási Iroda által készíttetett reklámszpot a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem hozható közvetlenül és egyértelműen kapcsolatba a Fidesz- MPP/MDF panasztevő által becsatolt plakátjával. Tény, hogy bizonyos formai azonosságok a szpot és a plakát között fellelhetők (betűtípus és színek hasonlósága, az első szó használata), azonban közöttük a tartalmi eltérések dominálnak. Ilyen lényegi eltérés az, hogy a plakát egy pártfelhívást tartalmaz, míg a szpot a választópolgárok összességének szóló és a választásokon való részvételre ösztönző felhívást. A plakáton a pártok szimbólumai, jelvényei, szlogenje és egyik jelöltje látható, míg a szpotban egyik párt ilyen jegyei és személyiségei sem szerepelnek. Megállapította az Országos Választási Bizottság azt is, hogy a Ve. 92. (3) bekezdése alapján a választásra fordított állami és más pénzeszközök felhasználását az Állami Számvevőszék jogosult a választás második fordulóját követő egy éven belül hivatalból, illetve kérelemre ellenőrizni, így ebben a kérdésben az Országos Választási Bizottságnak hatásköre nincs. A fentiek miatt az Országos Választási Bizottság a panaszban felvetett mindkét kérdésben elutasító határozatot hozott. A határozat a Ve. 3. -ának c) pontján, 34. (2) bekezdés e) pontján, 35. (1) bekezdésén, 92. (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) bekezdésén, 78. (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 58

10 [82/2002. (IV. 10.) OVB határozat] Az Országos Választási Bizottság Z. A. panasza tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a panaszt hatáskör hiányában elutasítja. A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb április 13- án óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. A beadványtevő április 7-én panaszt nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a beadványban foglaltak nem sértik a választási eljárásról szóló évi C. törvény rendelkezéseit, ezért a fentiek szerint határozott. A határozat a Ve a (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) bekezdésén, 78. (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 59

11 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Kvk. IV /2002/2.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a Szőgyényi és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Hét Lyra Alapítvány (1067 Budapest, Csengeri u. 68.) kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság (1450 Budapest Pf. 81.) 82/2002. (IV.10.) határozata ellen benyújtott kifogás elbírálása során az alulírott napon meghozta a következő végzést: A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező kifogását elutasítja. A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. I N D O K O L Á S A kérelmező az évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 34. (2) bekezdés e) pontjára, 3. a), d) e) pontjára, 149. o) pontjára alapítottan panaszt nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz (továbbiakban OVB). Előadta, hogy március 31-én a Budapesti Kongresszusi Központban tartott ünnepségen a Romantic együttes az alapítvány által létrehozott Junior-Lyra díjban részesült. A díjat az ugyancsak díjazott Lőrinc Ádám adta át. Az Ifjúsági és Sportminisztérium (továbbiakban ISM) április2-ai meghívójában azonban a sajtó képviselőit arról tájékoztatta, hogy az ISM minisztere április 3-án az együttesnek Junior-Lyra díjat ad át. A Blikk és a Színes Mai Lap című újságokban pedig erről április 4-én tudósítás jelent meg. A cikkekből az újságolvasók arról értesültek, hogy a díjat az ISM alapította, és adta át a meghívó szerint. Ez a valóságnak nem megfelelő, választókat félrevezető olyan tájékoztatás, amely Fidesz színekben induló politikust népszerűsít, sérti a választási eljárás alapelveit. Az OVB a 82/2002. (IV.10.) határozatában a panaszt a Ve. 34. (2) bekezdésére alapítottan hatáskör hiányában elutasította. Döntését azzal indokolta, hogy a beadványban foglaltak nem sértik a Ve. rendelkezéseit. A határozat ellen a kérelmező nyújtott be kifogást. Kérte a megváltoztatását és annak megállapítását, hogy a panaszban foglaltak sértik a 3. -ában rögzített elveket. A kifogás nem alapos. A Ve ának (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottságok elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. E törvényhely azonban a választási bizottságok 60

12 feladatait általánosságban fogalmazza meg. A választási bizottságok (szavazatszámláló, helyi, választási, országgyűlési egyéni választókerületi választási, területi választási, Országos Választási Bizottság) konkrét feladatait, hatáskörét a Ve a tartalmazza. E törvényi szabályozás az egyes bizottságokat érintően taxatív felsorolást rögzít, kogens szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy melyik, milyen feladatot, milyen módon láthat el. A Ve ának (1) és (3) bekezdése is kimondja, hogy csak a választási törvények megsértésére hivatkozva nyújtható be panasz, mégpedig az elbírálásra jogosult választási bizottságnál. A Ve. 79. (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében a választási bizottság, ha a kifogásnak helyt ad megváltoztatja vagy megsemmisíti a törvénysértő döntést. Panasszal, kifogással tehát csak konkrét döntés támadható az annak elbírálására jogosított fórum előtt. Kérelmező a panaszát az OVH-hez nyújtotta be. A Ve. 34. (2) bekezdésének a)-n) pontja értelmében az OVB állásfoglalást ad ki a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezése, és az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében, dönt a listák és az azokon szereplő jelöltek, a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről, illetőleg elutasításáról, kisorsolja a listák sorszámát, jóváhagyja az országos népszavazás szavazólapjainak adattartalmát, dönt a benyújtott kifogásról, megsemmisíti a szavazás eredményét, ha olyan törvénysértést állapít meg, amely azt érdemben befolyásolta, megállapítja, hogy mely jelölő szervezetek érték el a törvényben meghatározott mértékű százalékos szavazathatárt, megállapítja, hogy az országosan összesített töredékszavazatok alapján az országos listák jelöltjei közül kik szereztek mandátumot, kiadja a mandátumot szerzett képviselőknek a megbízólevelet, megállapítja és közzéteszi a választás országosan összesített eredményét, kitűzi az időközi országgyűlési képviselőválasztást, és megállapítja annak naptár szerinti határnapjait, a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését, beszámol az Országgyűlésnek a választásról, népszavazásról, és eljár mindazon ügyekben, amelyeket a törvén a hatáskörébe utal. A kifogásban előadottakat az ismertetett törvényi szabályozással egybevetve az állapítató meg, hogy az OVB 82/2002. (IV.10.) határozatában a panaszt hatáskör hiányában törvényesen utasította el. Megjegyzi egyben a Legfelsőbb Bíróság azt is, hogy a kérelmező a kifogásában maga sem jelölt meg olyan konkrét Ve. 34. (2) bekezdésében meghatározott törvényhelyet, amelyek alapján az OVB hatásköre megállapítható lett volna, illetve amely a hatáskör hiányát megállapító határozat törvénysértő voltát alátámasztotta volna. A kifejezettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a kérelmező kifogását a Ve. 80. (4) bekezdése alapján elutasította. A további jogorvoslatot a Ve áank (2) bekezdése kizárja. Budapest, évi április hó 16. napján Dr Lomnici Zoltán sk. tanácselnök, Dr. Kárpáti Magdolna sk. előadó bíró, Dr. Hajnal Péter sk. bíró 61

13 [105/2002. (IV. 21.) OVB határozat] Az Országos Választási Bizottság dr. T. A április 18-án kelt panasza tárgyában meghozta az alábbi Az Országos Választási Bizottság a panaszt hatáskör hiányában elutasítja. A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb április 24-én 16 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. A beadványtevő panaszában kérte, hogy az Országos Választási Bizottság mondja ki, hogy a beadványhoz mellékelt szórólapok készítői és terjesztői megsértették a Ve. 3. a), c) és d) pontjában foglaltakat, a választások tisztaságát, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, megtévesztették a magyar választókat. Beadványához mellékelt 9 db szórólapot, amelyek tartalma véleménye szerint bizonyítékul szolgál. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a Ve ai a választási kampánnyal kapcsolatban nem határozzák meg a szórólapok fogalmát, illetve azok használatára semmilyen korlátozó rendelkezést nem fogalmaznak meg. A beadványozó a szórólapok hangnemét, a kampány stílusát kifogásolja, azonban a fent említett szakaszok erre nézve sem tartalmaznak korlátozó rendelkezést. Egyértelmű tilalom hiányában önmagában a Ve. alapelveire való hivatkozás nem teremt megfelelő alapot a panasz vizsgálatára. Maga a beadványozó sem jelölte meg azt a hatásköri szabályt, amelynek alapján az Országos Választási Bizottság a szórólapok tartalmát érdemben megvizsgálhatná és minősíthetné. A határozat a Ve. 3. -án, a 34. (2) bekezdésén és án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. (2) és (3) bekezdésén, 78. (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. (4) bekezdésén alapul. 62

14 Jelöltek, jelölő szervezetek, ajánlás [1/2002. (I. 18.) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Szabad Szabadságért Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Szabad Szabadságért Pártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 21-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Szabad Szabadságért Párt január 16-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Szabad Szabadságért Párt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. 63

15 [2/2002. (I. 18.) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Munkáspárt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Munkáspártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 21-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. A Munkáspárt január 18-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett. I. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Munkáspárt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 64

16 [3/2002. (I. 18.) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Magyar Vállalkozó Egységpárt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Magyar Vállalkozó Egységpártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 21-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Magyar Vállalkozó Egységpárt január 18-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Vállalkozó Egységpárt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 65

17 [4/2002. (I. 24.) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Magyarországi Roma Összefogás Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Magyarországi Roma Összefogás Pártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 27-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Magyarországi Roma Összefogás Párt január 22-én, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Roma Összefogás Párt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 66

18 [5/2002. (I. 24.) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Reform Kisgazdapárt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Reform Kisgazdapártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 27-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Reform Kisgazdapárt január 22-én, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Reform Kisgazdapárt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 67

19 [6/2002. ( I. 24.) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Magyarországi Romák Demokratikus Pártja, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Magyarországi Romák Demokratikus Pártját, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 27-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Magyarországi Romák Demokratikus Pártja január 23-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Romák Demokratikus Pártja a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 68

20 [7/2002. ( I. 24. ) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Magyar Szocialista Pártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 27-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A magyar Szocialista Párt január 23-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Szocialista Párt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 69

21 [8/2002. ( I. 24. ) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Magyarországi Roma Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Magyarországi Roma Pártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 27-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Magyarországi Roma Párt január 23-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Roma Párt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 70

22 [9/2002. ( I. 24.) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Kisgazdapárt a Kisgazda Szövetség Pártja, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Kisgazdapárt a Kisgazda Szövetség Pártját, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 27-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Kisgazdapárt a Kisgazda Szövetség Pártja január 23-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Kisgazdapárt a Kisgazda Szövetség Pártja a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 71

23 [10/2002. ( I. 24. ) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Fidesz Magyar Polgári Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Fidesz Magyar Polgári Pártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 27-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Fidesz Magyar Polgári Párt január 24-én, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Fidesz Magyar Polgári Párt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 72

24 [11/2002. ( I. 24. ) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Magyar Demokrata Fórum, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Magyar Demokrata Fórumot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 27-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Magyar Demokrata Fórum január 24-én, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Demokrata Fórum a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 73

25 [13/2002. ( I. 28.) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Magyar Cigányok Demokrata Pártja, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Magyar Cigányok Demokrata Pártját, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 31-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Magyar Cigányok Demokrata Pártja január 25-én, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Cigányok Demokrata Pártja a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 74

26 [14/2002. ( I. 28. ) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Szociáldemokrata Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Szociáldemokrata Pártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 31-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Szociáldemokrata Párt január 25-én, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Szociáldemokrata Párt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 75

27 [15/2002. ( I. 28. ) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Magyar Igazság és Élet Pártja, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Magyar Igazság és Élet Pártját, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 31-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Magyar Igazság és Élet Pártja január 28-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Igazság és Élet Pártja a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 76

28 [16/2002. ( I. 28. ) határozat] Az Országos Választási Bizottság az Összefogás Magyarországért CENTRUM, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság az Összefogás Magyarországért CENTRUMot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb január 31-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. Az Összefogás Magyarországért CENTRUM január 28-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy az Összefogás Magyarországért CENTRUM a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 77

29 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Kvk. VI /2002/2.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a Kittka és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Centrum Párt /1054 Budapest, Zoltán u. 12./ kérelmezőnek, az Országos Választási Bizottság 16/2002. /I. 28./ számú határozata ellen benyújtott kifogás folytán az alulírott napon meghozta az alábbi végzést: A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 16/2002. /I. 28./ számú határozata ellen benyújtott kifogást elutasítja. E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. INDOKLÁS Az Országos Választási Bizottság 16/2002. /I. 28./ számú határozatában az Összefogás Magyarországért Centrumot mint jelölő szervezetet nyilvántartásba vette. Határozatának indoklásában megállapította, hogy az Összefogás Magyarországért Centrum a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, és utalt a választási eljárásról szóló évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 51. /1/ bekezdés a/ pontjára, 55. /2/ bekezdésére, 77. /2/ és /3/ bekezdésére, 78. /1/ és /4/ bekezdésére, valamint a 80. /4/ bekezdésére. A kérelmező az Országos Választási Bizottsághoz január 31-én benyújtott kifogásában előadta, hogy a Magyar Centrum Párt társadalmi szervezetet a Fővárosi Bíróság március 28-án kelt 7.Pk /1999. számú végzésével nyilvántartásba vette, és a szervezet a kifogás benyújtásának napján jelölő szervezetként az Országos Választási Bizottsághoz is bejelentést tett. Kifejtette, hogy az újabb Centrum Párt, illetve társadalmi szervezet megalakulása és nyilvántartásba vétele a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezéseibe ütközik, mert az új párt választott elnevezése nem felel meg a névkizárólagosság és a névszabatosság követelményének. Sérelmezte, hogy a Fővárosi Bíróság e követelmények megvalósítása érdekében elmulasztotta megkeresni a Legfelsőbb Bíróságot. 78

30 Hivatkozott arra, hogy a Centrum Békejobb, HOM Kereszténydemokrata, Zöld Demokrata Összefogás Magyarországért Párt nyilvántartásba vétele ellen a Legfelsőbb Bírósághoz fellebbezést nyújtottak be. Hangsúlyozta, hogy mindkét újabb társadalmi szervezet nevében szerepel a jellemzően felismerhető rövidített név, vagyis a centrum szó, illetve a gondolatjelek között felsorolt társadalmi szervezeteket a bíróság már korábban is nyilvántartásba vette, ami félreérthető helyzetet teremthet. A kifogás nem alapos. A Ve. 51. /1/ bekezdése szerint, azt a jelölő szervezetet, amely jelöltet, vagy listát kíván állítani, bírósági bejegyzésének hiteles másolatával kell bejelenteni. A kérelmező kifogásában arra hivatkozott, hogy az Összefogás Magyarországért Centrum Fővárosi Bíróság előtt indult nyilvántartásba vételi eljárásában törvénysértő határozat meghozatalára került sor, amely a kérelmező fellebbezése folytán nem jogerős. A kérelmezett által előterjesztett iratok tanúsága szerint azonban az Összefogás Magyarországért Centrum társadalmi szervezet bejelentését nem a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételi eljárására alapozta, hanem a Somogy Megyei Bíróság december 21-én kelt és január 7-én jogerőre emelkedett Pk /2001/1. számú végzését csatolta, amely az Összefogás Magyarországért Centrum társadalmi szervezetet sorszám alatt nyilvántartásba vette. A bejelentéshez csatolt P.1-es jelű nyomtatványon szintén a kaposvári székhelylyel bejegyzett társadalmi szervezet adatai szerepelnek. A Ve. 55. /2/ bekezdése értelmében az Országos Választási Bizottságnak a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásba vétel csak akkor utasítható vissza, ha a jelölő szervezet a törvényes feltételeknek nem felel meg. (Ve. 56. /1/ bekezdése). A következetes bírói gyakorlat szerint a bírósági bejegyzést tanúsító jogerős végzés bíróság által vizsgált körülmények vonatkozásában az Országos Választási Bizottságot köti. (Kvk.III /1998/4.). Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény /a továbbiakban: Etv./ 7. /2/ bekezdése alapján az Összefogás Magyarországért Centrum, mint társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele ügyében eljárt Somogy Megyei Bíróságnak vizsgálnia kellett, hogy a társadalmi szervezet elnevezése különbözik-e az ország területén hasonló működési körben tevékenykedő, korábban bejegyzett társadalmi szervezetek elnevezésétől. Minthogy a Somogy Megyei Bíróság Pk /2001/1. számú végzésével az Összefogás Magyarországért Centrumot társadalmi szervezetként jogerősen 79

31 nyilvántartásba vette, az Országos Választási Bizottság a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét ezen a címen nem utasította vissza. Mindezekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a kérelmező kifogását a Ve. 80. /4/ bekezdése alapján elutasította. A további jogorvoslatot a Ve. 79. /2/ bekezdése zárja ki. Budapest, február 4. Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök Dr. Darák Péter sk. előadó bíró Dr. Fekete Ildikó sk. bíró 80

32 [17/2002. ( II. 01. ) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Magyar Centrum Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Magyar Centrum Pártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A jelölő szervezet nevének rövidítéseként megjelölt CENTRUM rövidítést a szavazólapon nem lehet feltüntetni, azt nem vagy csak megkülönböztető jelzéssel ellátva használhatja a Magyar Centrum Párt a évi országgyűlési választások során. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb február 04-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Magyar Centrum Párt január 29-én, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Centrum Párt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. Az Országos Választási Bizottság a 16/2002. ( I. 28. ) számú OVB határozattal az Összefogás Magyarországért CENTRUM-ot jelölő szervezetként nyilvántartásba vette. Az Öszszefogás Magyarországért CENTRUM a jelölő szervezet rövidített neveként a CENTRUM rövidítést jelölte meg. A Magyar Centrum Párt szintén ezt a rövidítést jelölte meg rövidített névként. Mivel megjelölt rövidített nevet két párt kívánja használni, ez a választópolgárok számára megtévesztő lehet, és a fent említett jelölő szervezetek egyikének bírósági nyilvántartásába vételéről szóló végzése sem tartalmaz rövidített nevet, a később bejelentkezett jelölő szervezet köteles rövidített nevét megkülönböztető jelzéssel ellátni. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 81

33 [18/2002. (II. 01.) határozat] Az Országos Választási Bizottság a Független Kisgazdapárt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Független Kisgazdapártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb február 04-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. A Független Kisgazdapárt január 29-én, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Független Kisgazdapárt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 82

34 [19/2002. (II. 01.) határozata] Az Országos Választási Bizottság a Nyugdíjasok Pártja, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság a Nyugdíjasok Pártját, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb február 04-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. A Nyugdíjasok Pártja január 29-én, mint jelölő szervezet bejelentkezett. I. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Nyugdíjasok Pártja a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 83

35 [20/2002. (II. 01.) határozat] Az Országos Választási Bizottság az Összefogás a Fennmaradásért Szövetség, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság az Összefogás a Fennmaradásért Szövetséget, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb február 04-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. I. Az Összefogás a Fennmaradásért Szövetség január 30-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy az Összefogás a Fennmaradásért Szövetség a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 84

36 [21/2002. (II. 01) határozat] Az Országos Választási Bizottság az Új Baloldal Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő Az Országos Választási Bizottság az Új Baloldal Pártotot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb február 04-én óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. Az Új Baloldal Párt január 30-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett. I. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy az Új Baloldal Párt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént. II. A határozat a Ve ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. -ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve ának (2) és (3) bekezdésén, 78. -ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. -ának (4) bekezdésén alapul. 85

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN A 2002. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK IDŐSZAKÁBAN Jelölő szervezet nyilvántartásba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án órakor tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án órakor tartott üléséről IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2014. 09. 23-án 16.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Kvk.V.37.198/2014/2.szám A Kúria az ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt I. rendű, Együtt a Korszakváltók Pártja II. rendű, Demokratikus Koalíció III. rendű, Párbeszéd Magyarországért Párt

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A bíróság a dr. B. M. Ügyvédi Iroda (...) által képviselt G.A. (...) kérelmezőnek, dr. Cserny Ákos elnök által képviselt Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) kérelmezett ellen,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában 53/2014. (IX. 20.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Tarany községi Helyi Választási Bizottság 37/2014. (X. 12.) határozata A Tarany községi Helyi Választási

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1525-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JOGGYAKORLATA II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JOGGYAKORLATA 2002.

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános

Részletesebben

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához.

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához. VADNAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához A Vadnai Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati

Részletesebben

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. SZUHAKÁLLÓI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Szuhakállói Helyi Választási Bizottság 28/2014.(X.12.) határozata a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

Pécsi Ítélőtábla Pk.VI /2014/2. szám

Pécsi Ítélőtábla Pk.VI /2014/2. szám A Pécsi Ítélőtábla a kérelmező neve (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 21. napján kelt, 90/2014.(X.21.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Alsózsolca Város Helyi Választási Bizottsága 3571Alsózsolca Kossuth Lajos u. 138 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Helye: 2014. október hó 13. napján.- 3:25 órakor kezdődő Alsózsolca Város Helyi

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 68/2014. (X. 13.) sz. határozata az L. S. és R. F. által benyújtott fellebbezések tárgyában

A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 68/2014. (X. 13.) sz. határozata az L. S. és R. F. által benyújtott fellebbezések tárgyában A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 68/2014. (X. 13.) sz. határozata az L. S. és R. F. által benyújtott fellebbezések tárgyában 68/2014. (X. 13.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1494-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT:

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT: Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-6/2014. HATÁROZATI KIVONAT SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot:

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot: Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. 59/2014. (X.12.) számú HVB határozat Verpelét Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a helyi önkormányzati

Részletesebben

Választási Bizottság 39/2014. (IV.6.) Vas 01. OEVB számú határozata

Választási Bizottság 39/2014. (IV.6.) Vas 01. OEVB számú határozata Vas Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság Szám: 8504-77/2014. Tárgy: kifogás elbírálása Vas Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 51/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

Kúria. A Kúria a dr. Kádár Balázs ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt, Együtt a Korszakváltók Pártja,

Kúria. A Kúria a dr. Kádár Balázs ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt, Együtt a Korszakváltók Pártja, Kúria Kvk.IV.37.360/2014/2.szám A Kúria a dr. Kádár Balázs ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt, Együtt a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Magyar

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁPRILIS 10-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁPRILIS 10-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. ÁPRILIS 10-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 27/2010. (V.4.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 27/2010. (V.4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 323-011*, (46) 517-700*, (46) 517-633, (46) 346-256 Telefax: (46) 352-525 II-827-1/2010. A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-8/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI

Részletesebben

v é g z é s t: A megyei bíróság a H. O.-néval kapcsolatban benyújtott kifogást elutasítja.

v é g z é s t: A megyei bíróság a H. O.-néval kapcsolatban benyújtott kifogást elutasítja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Sz. A. (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti székhely) elleni választási

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

V é g z é s t. A bíróság a kérelmezett 2/2010. (I.18.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s :

V é g z é s t. A bíróság a kérelmezett 2/2010. (I.18.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s : Fővárosi Bíróság 14.Kpk. 45084/2010/2. A bíróság a Dr.T.által képviselt K kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság (1052. Budapest, Városház u. 9-11.) kérelmezett ellen választási ügyben hozott határozat

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 A Bánréve Helyi Választási Bizottság 44/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember 15-én 19.00 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. számú

Részletesebben

299/2014. (X. 17.) FVB számú határozatával

299/2014. (X. 17.) FVB számú határozatával A Fővárosi Választási Bizottság a FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u. 9-11. Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 299/2014. (X. 17.) FVB számú határozatával a S. A. által a Budapest

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t:

KÚRIA. v é g z é s t: KÚRIA Kvk.IV.38.085/2014/2. A Kúria a Dr. Bence Péter és Társa Ügyvédi Iroda által képviselt M. A. kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 26. napján meghozott 1443/2014. számú határozata

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s :

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s : Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.050/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (iroda címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság

Részletesebben

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT Határozat száma:48/2014. (X.13.) hbv. Tárgy: egyéni listás képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/440-130 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Fácánkert Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29. napján,

Részletesebben

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. március 6-án 9:30 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság október 3-án megtartott munkaülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság október 3-án megtartott munkaülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság 2010. október 3-án megtartott munkaülésen. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint. Varga Ernő jegyző üdvözli a bizottsági tagokat,

Részletesebben

V É G Z É S T. A megyei bíróság a Területi Választási Bizottság TVB határozatát helybenhagyja. I N D O K O L Á S

V É G Z É S T. A megyei bíróság a Területi Választási Bizottság TVB határozatát helybenhagyja. I N D O K O L Á S BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság ügyvéd által képviselt kérelmezőnek a TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme folytán indult

Részletesebben

KIVONAT. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

KIVONAT. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: Veszprém megyei 1.sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Tel.: 88/521-108 Fax: 88/212-794 ------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/ Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006 Telefax: 57/446-002 Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 2/2016. (VII.05.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 45/2014. (X. 13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Kivonat a választási eljárásról szóló évi C. törvényből. XII/A. Fejezet A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Kivonat a választási eljárásról szóló évi C. törvényből. XII/A. Fejezet A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA Kivonat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényből XII/A. Fejezet A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 115/B. Az I-X. fejezet - a külképviseleti névjegyzékkel és a külképviseleti

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

v é g z é s t : A bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.7.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t : A bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.7.) számú határozatát helybenhagyja. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint elsıfokú bíróság dr. Sáhy Erzsébet ügyvéd által képviselt polgármesterjelölt kérelmezınek, - a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

206/2014. (IX. 18.) FVB számú határozatával

206/2014. (IX. 18.) FVB számú határozatával A Fővárosi Választási Bizottság a FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u. 9-11. Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 206/2014. (IX. 18.) FVB számú határozatával az A. Cs. által a Budapest

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 ' A Bánrévei Helyi Választási Bizottság 43/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság a helyi

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. A Nemzeti Választási Bizottság 1394/2014. számú határozata

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. A Nemzeti Választási Bizottság 1394/2014. számú határozata NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Nemzeti Választási Bizottság 1394/2014. számú határozata A Nemzeti Választási Bizottság a Farmos Község Önkormányzata (2765 Farmos, Fő tér 1.) nevében eljáró Horváth László

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő v é g z é s t:

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő v é g z é s t: A határozat száma: 3317/2014. (XI. 21.) AB végzés A határozat kelte: Budapest, 2014.11.17 A határozat szövege: Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő v é g z é

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Készült: szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban órai kezdettel tartott ülésről.

Készült: szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban órai kezdettel tartott ülésről. Jegyzőkönyv Helyi Választási Bizottság (HVB) üléséről Készült: 2010. szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban 16.00 órai kezdettel tartott ülésről. Jelen vannak: elnök, Nagy Ákos elnök helyettes,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság én órakor tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság én órakor tartott üléséről IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2014. 09. 11-én 17.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u. 9-11. Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855. 308/2014. (X. 20.) FVB számú határozatával

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u. 9-11. Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855. 308/2014. (X. 20.) FVB számú határozatával A Fővárosi Választási Bizottság a FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u. 9-11. Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 308/2014. (X. 20.) FVB számú határozatával a Demokratikus Koalíció (1132

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 38/2014.(IX.18.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 38/2014.(IX.18.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 38/2014.(IX.18.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182 Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy u 12 74/447-998, fax: 74/447-182 Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a 2010 október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

v é g z é s t: A megyei bíróság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 120/2006./X.9./ sz. határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A megyei bíróság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 120/2006./X.9./ sz. határozatát helybenhagyja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság ügyvéd által képviselt..alatti lakos / I.r.,.alatti lakos / II.r.kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság /3525.Miskolc, Városház

Részletesebben

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a Szatymaz Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága 1153 Bp., Bocskai u Tel: , fax:

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága 1153 Bp., Bocskai u Tel: , fax: 243/2006. (X.05.) HVB sz. határozatával 8 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következı döntést: Mihályi Zoltán a Magyar Demokrata Fórum kompenzációs listáján szereplı jelölt (listaszám: 029, jelölt

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV

Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. október 10-én 16:00 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u Telefon: , telefax: /2014. (X. 17.) FVB számú határozatával

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u Telefon: , telefax: /2014. (X. 17.) FVB számú határozatával A Fővárosi Választási Bizottság a FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u. 9-11. Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 276/2014. (X. 17.) FVB számú határozatával a Hajdu László által a Budapest

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal)

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal) Budapest XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozata A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának kitűzése tárgyában

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 oldal Ügyszám: 141/E/1999 Első irat érkezett: Az ügy tárgya: Előadó Harmathy Attila Dr. : Támadott jogi aktus: Határozat száma: 60/2003. (XI. 26.) AB határozat ABH oldalszáma: 2003/620

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában 95/2014. (X. 18.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi

Részletesebben

választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (2) bekezdésében biztosított

választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (2) bekezdésében biztosított igénybe veheti. levélcímét. hatáskörében eljárva Mezőberény városban a kompenzációs listás választás eredményét A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 13.Pk.50.052/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Gera Annamária Ügyvédi Iroda (székhelycíme) által képviselt Kiss Róbert (lakcím) kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság (1052

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje: 2014.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság. végzést:

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság. végzést: A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr.... ügyvéd, által képviselt... kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2016. február 29. napján meghozott

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Szendrői Helyi Választási Bizottság

A Szendrői Helyi Választási Bizottság A Szendrői Helyi Választási Bizottság...j~.2014. (x.!~l)határozata A Szendrői Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 1.Pk.50.046/2014/2.

Fővárosi Ítélőtábla 1.Pk.50.046/2014/2. Fővárosi Ítélőtábla A Fővárosi Ítélőtábla P. G. kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság által 2014. október 17. napján meghozott 276/2014. (X. 17.) FVB számú határozata ellen benyújtott bírósági

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

2013. évi LXXXVII. törvény. az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről 1

2013. évi LXXXVII. törvény. az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről 1 2013. évi LXXXVII. törvény az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek 1 Az Országgyűlés a kampányköltségek átláthatóvá tétele, és ezzel az országgyűlési képviselők választásán induló jelöltek

Részletesebben