A Festo csoport vállalatainak etikai kódexe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Festo csoport vállalatainak etikai kódexe"

Átírás

1 A Festo csoport vállalatainak etikai kódexe

2 Bevezetés A Festo csoport nagy hagyományokkal rendelkező, üzleti partnerei és alkalmazottai körében kiváló hírnévnek örvendő, nemzetközi tevékenységet folytató családi vállalkozás. A Festo csoport az etikai és jogi szabályok betartása tekintetében kiemelkedő fontosságot tulajdonít az integritásnak és a magas színvonalnak. Magatartási kódexünkkel elismerjük kereskedelmi és társadalmi környezetünk, többek között a világ minden táján dolgozó alkalmazottaink felé fennálló felelősségünket. 1

3 1. Az alkalmazás célja és köre Ezen etikai kódex célja, hogy a vezetőség tagjai és az alkalmazottak számára bemutassa a betartandó etikus és jogszerű magatartást, amellyel eleget tehetnek a Festo csoport etikus és jogszerű, valamint tisztességes tevékenységre vonatkozóan felállított magas követelményeinek. E magatartási kódexnek az is célja, hogy mind az alkalmazottak, mind a harmadik felek számára nyilvánvalóvá tegye, hogy a Festo csoportnak kiemelkedően fontos, hogy üzleti tevékenységének végzése jogszerű és etikus keretek között, tisztességes módon történjen. A vállalat vezetőségének tagjai és az alkalmazottak a Festo csoport érdekeinek megfelelően járnak el, ha az irányadó törvényeket betartják, valamint ha a jogszabályokat és a jogi kötelezettségeket tiszteletben tartják, még akkor is, ha azok az egyén vagy a vállalat szempontjából gazdaságilag hátrányosnak, célszerűtlennek, vagy a vezetőség utasításainak ellentmondónak tűnnek. Ezt a magatartási kódexet a Festo csoport minden munkahelyén alkalmazni kell. Ha a helyi törvények a jelen magatartási kódexnél szigorúbb rendelkezéseket tartalmaznak, akkor a szigorúbb helyi szabályokat kell követni. Ez a magatartási kódex összefoglalja azokat a legfontosabb elveket, amelyek iránt a vállalat vezetőségének, az egyes tisztségviselőknek, valamint a Festo csoport minden alkalmazottjának elkötelezettséget kell vállalnia. Ez a magatartási kódex harmadik felek számára jogokat nem keletkeztet. E magatartási kódex betartása kötelező annak érdekében, hogy a Festo csoport imázsát növelje és vállalatainak hosszú távú sikerét biztosítsa. Sem a magatartási kódex megsértése, sem pedig a kódex mások általi megsértésében való közreműködés nem megengedhető, és az egyéb törvényes és méltányos jogorvoslati lehetőségen felül fegyelmi intézkedést is maga után vonhat. 2. A megfelelőségi vezető A Festo csoport vezetősége a felügyelő bizottsággal egyetértésben megfelelőségi vezetőt nevezett ki, akinek közvetlenül a vezetőség számára kell jelentést tennie. A megfelelőségi vezető feladatai közé tartozik a jelen magatartási kódex megvalósításának és betartatásának felügyelete, a Festo csoport egyes vállalatainak a támogatása a magatartási kódex megvalósításában, részvétel az irányelvek megfogalmazásában és felülvizsgálatában a magatartási kódexnek megfelelően, valamint a kapcsolattartói funkció ellátása a magatartási kódex megvalósításával és alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket illetően. A csoport belső ellenőrzésének is gondoskodnia kell a magatartási kódex betartatásáról, és a kódex minden azonosított megsértését jelenteni kell a megfelelőségi vezetőnek. 3. Magatartás üzleti környezetben 3.1 A jogszabályok, belső szabályok és szabályzatok betartása Az irányadó törvényeket, szabályokat és rendeleteket, a minimális normákat, az ENSZ-egyezményeket és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) előírásait, valamint minden belső szabályt és szabályzatot és minden más vonatkozó szabályt (a továbbiakban Szabályok ) be kell tartani a Festo csoport minden munkahelyén. A Szabályok bármilyen ismertté váló megsértését azonnal jelenteni kell a megfelelőségi vezetőnek. 3.2 Tisztességes verseny A Festo csoport betartja a tisztességes verseny szabályait, és mind nemzeti, mind nemzetközi szinten támogatja a szabad piac és a nyílt verseny megvalósítására irányuló próbálkozásokat. Minden üzleti tevékenységnek a felelős és etikus elveken és eljáráson kell alapulnia, és a Szabályokkal összhangban kell lennie. A Festo csoportba tartozó vállalatoknak ezért minden olyan megrendelést és egyéb előnyt el kell utasítania, amely csak a vonatkozó Szabályok megsértésével érhető el Versenyellenes megállapodások Sem a vezetőség, sem pedig az alkalmazottak nem folytathatnak megbeszéléseket a versenytársakkal az árak és kapacitások koordinálása vagy egyéb rögzítése céljából. A Festo csoportba tartozó vállalatok ezenkívül nem köthetnek megállapodást vagy egyezséget arra vonatkozóan, hogy (a) nem folytatnak versenyt adott versenytárssal, (b) bojkottálnak valamely beszállítót vagy vevőt, (c) színlelt ajánlatokat nyújtanak be, (d) felosztják a vevőket, területeket és gyártási programokat, vagy (e) bármilyen olyan intézkedést tesznek, amely az ipar monopolizálására irányuló kísérletnek tekinthető vagy akként értelmezhető, vagy amely más módon törvénytelen. E tilalmak korlátozás nélkül magukban foglalják a nem hivatalos megbeszéléseket, a nem hivatalos, kölcsönös bizalmon alapuló megállapodásokat, és az összehangolt lépéseket, amelyek a verseny fentiek szerinti korlátozására irányulnak, vagy azt eredményezik Vesztegetés A Festo csoport meg van győződve termékeinek minőségéről, saját innovatív erejéről, kapcsolatainak integritásáról és alkalmazottainak képességeiről. Az üzleti partnerek, azok alkalmazottai és képviselői, a köztisztviselők, a politikusok és más harmadik felek megvesztegetése ezért szigorúan tilos. A Festo csoport vezetőségének és alkalmazottainak tilos az üzleti partnerek, azok alkalmazottai és képviselői, a köztisztviselők, a politikusok és más harmadik felek számára áruk vagy szolgáltatások beszerzése során tanúsított kedvezményes elbánásért előnyöket felajánlani, ígérni és juttatni. Ezenkívül a Festo csoport vezetősége és alkalmazottai kötelesek azonnal a megfelelőségi vezetőhöz fordulni, ha valamely forgalmazó vagy beszállító a jelen magatartási kódexnek ellentmondó (közvetlen vagy közvetett) ajánlatot tesz nekik Fizetések A jogilag érvényes és engedélyezett átruházási megállapodás és a kötelező visszaváltás esetét kivéve a Festo csoport vállalatai a leszállított árukért és nyújtott szolgáltatásokért kizárólag az adott 2

4 szerződéses partnernek és a szerződéses partner székhelye szerinti országban eszközölnek kifizetést. A készpénzben történő fizetés tilos. Az előző mondat ellenére jelentéktelen összegek az adott összegre vonatkozó, megfelelően aláírt átvételi elismervény ellenében kifizethetők. Minden más esetben a megfelelőségi vezetőt késedelem nélkül, lehetőleg előre tájékoztatni kell a fenti elvtől eltérő minden fizetésről és/vagy fizetési megállapodásról Kereskedelmi ösztönzők A kereskedelmi ösztönzők jellemzően teljesítmény-alapú jutalékok, jutalmak (beleértve az ezeket tartalmazó írott pooling megállapodásokat), árleszállítások, ingyenesen nyújtott áruk és szolgáltatások, valamint ehhez hasonló elemek. Ilyen jellegű ösztönzők kizárólag a vonatkozó Szabályokkal összhangban nyújthatók és fogathatók el. Az ilyen kereskedelmi ösztönzők nyújtásának és elfogadásának mindig etikusnak, törvényesen engedélyezettnek és társadalmilag helyesnek kell lennie, és azt részletesen dokumentálni kell. Egyéb esetekben az ilyen jellegű ösztönzőket azonnal el kell utasítani és/vagy vissza kell szolgáltatni. Harmadik felek, elsősorban az értékesítők, ingatlanügynökök, tanácsadók és más közvetítők számára, különösen jutalék formájában nyújtott díjazásnak az elvégzett munkával összemérhetőnek kell lennie, és azt írásban, a nyújtott szolgáltatások céljára vonatkozó minden részletet és az esedékesség napját is tartalmazóan, teljes körűen dokumentálni kell Előnyök felajánlása és nyújtása A Festo csoport vezetőségének és alkalmazottainak szigorúan a vonatkozó törvényekkel összhangban, tisztességesen és etikusan kell cselekedniük. Ezzel az elvvel összhangban ajándékokat, ajándéktárgyakat, meghívásokat és hasonló előnyöket csak akkor szabad felajánlani, ha sem értékük, sem az üzleti kontextus, sem pedig egyéb ok nem kérdőjelezheti meg a célszemély függetlenségét, és nem kelthetik a célszemélyben azt a benyomást, hogy az előny meglétét el kell titkolnia, vagy hogy nem helyénvaló befolyást gyakorolnak rá. Tilos az általánosan elfogadott vagy a szokásos üzleti gyakorlatban alkalmazott mértéket meghaladó meghívások, ajándékok vagy egyéb előnyök juttatása. Készpénzt ajándékozni mindig tilos. Az eseményekre vagy tevékenységekre szóló meghívásoknak a szokásos üzleti gyakorlatban elfogadottaknak, e gyakorlatnak megfelelő mértékűeknek és típusúaknak kell lenniük, vagy világos üzleti célra kell vonatkozniuk. Jótékonysági eseményre történő meghívás vagy jótékony célú adományozás csak akkor engedélyezett, ha az a jelen magatartási kódexszel a jelen pont első bekezdésében foglalt elveket is beleértve összhangban van. Szövetségi, állami és helyi tisztségviselőknek és alkalmazottaknak meghívások és előnyök nem adhatók. Az üzleti célú étkezési és vendéglátási kiadásoknak a körülményeknek megfelelőeknek és ésszerű mértékűeknek kell lenniük. Üzleti partnerekkel rendezett eseményeken a Festo csoport tulajdonában lévő légi járművön (kis léghajó, hőlégballon) való utazásra történő meghívás engedélyezett azzal, hogy az esemény terjedelme, formája és mértéke az ésszerű értéket nem haladhatja meg Előnyök kérése és elfogadása A Festo csoport vezetőségének és az alkalmazottaknak jogszerűen, etikusan és tisztességesen kell eljárniuk. Ez a kötelező előírás az alábbiakat jelenti: A Festo csoportba tartozó vállalatok vezetőségének tagjai és alkalmazottai pozíciójukat és tisztségüket nem használhatják személyes előnyök kérésére, elfogadására és felhasználására (a nem vagyoni előnyöket is beleértve). Engedélyezett azonban az alkalomszerű meghívás ügyfelek számára rendezett (a pontban meghatározott kritériumoknak megfelelő) eseményre vagy vendéglátásra, valamint egyéb szimbolikus jellegű, kis értékű ajándékok elfogadása, ha az az elfogadót nem kötelezi le olyan mértékben, hogy azzal függetlensége megkérdőjeleződhessen. Általánosnak és megszokottnak minősülnek a kis értékű és szimbolikus jellegű alkalmi ajándékok. Meghívás elfogadása esetén az eseménynek egyértelműen üzleti célúnak, az üzleti étkezés és vendéglátás költségének pedig megfelelő jellegűnek és mértékűnek kell lennie. Alkalmazott üzleti partnertől jótékonysági eseményre való meghívást vagy jótékony célú adományozásra való felkérést kizárólag akkor fogadhat el, ha a meghívás vagy adományozás a jelen magatartási kódexszel, különösen a pont első bekezdésében meghatározott alapelvekkel összhangban van. Készpénzajándékot sohasem szabad elfogadni. Ha vezetőségi tagnak vagy alkalmazottnak olyan ajándékot, előnyt, vagy saját magának vagy rokonának olyan előnyös feltételeket ajánlanak fel, amelyek a jelen magatartási kódexben meghatározott korlátozások mértékét meghaladják, az ajándékot vagy előnyt elvből el kell utasítani. Az ilyen jellegű felajánlásokat a megfelelőségi vezető számára azonnal jelenteni kell Adományozás és támogatás (szponzorálás) Az adományozásnak és vállalati támogatásnak mindig átláthatónak kell lennie, azaz az adományt vagy támogatást kapó személynek és az általa történő felhasználás céljának ismertnek és követhetőnek kell lennie. A támogatásnak a megállapodott ellenszolgáltatáshoz igazodó mértékűnek kell lennie. 3.3 Fenntarthatóság és környezeti hatás A Festo csoport a fenntarthatóság és környezeti kompatibilitás elveit követi. A Festo csoport tudatában van az erőforrások szűkösségének és a jövőbeni generációk felé fennálló felelősségének. Az vezetőségnek és a Festo csoport minden alkalmazottjának magától értetődő kötelessége, hogy a Festo csoport vállalataira világszerte vonatkozó környezetvédelmi törvényeket, szabályokat és rendelkezéseket betartsák. 3

5 3.4 Tolerancia és esélyegyenlőség A világ minden táján jelen lévő Festo csoport különböző nemzetiségű, kulturális hátterű és hitű alkalmazottakkal és üzleti partnerekkel dolgozik. Együttműködésünket a tolerancia, a tisztelet és a nyitottság jellemzi. Tilos és fegyelmi eljárást von maga után bármely alkalmazott vagy üzleti partner nem, etnikai hovatartozás, nemzetiség, rokkantság, faj, vallás, hit, politikai nézet, szexuális irányultság, kor vagy törvényileg védett egyéb tulajdonság alapján történő megkülönböztetése, zaklatása vagy megalázása. A munkahelyen tilos a szexuális és minden egyéb formájú zaklatás, még akkor is, ha a célszemély képes volt azt elkerülni, vagy ha a zaklató a magatartását elfogadhatónak ítéli. A vezetőségi tagoknak példát kell mutatniuk, és diszkriminációtól és zaklatástól mentes munkakörnyezetet kell biztosítaniuk. 3.5 Jelentés és dokumentálás Minden jegyzőkönyvnek és jelentésnek, különösen a harmadik feleknek szóló jegyzőkönyveknek és jelentéseknek pontosaknak és hitelt érdemlőeknek kell lenniük. A feltüntetett adatoknak és feljegyzéseknek mindig teljesnek, pontosnak, időszerűnek és minden szükséges rendszerrel kompatibilisnek kell lenniük, és fel kell tüntetniük a kezdeményezőt vagy a szerzőt és a létrehozás napját. Minden üzleti tranzakciót a Festo csoport nevében létrejövő minden szóbeli és írásbeli megállapodást és szerződést is beleértve a vonatkozó törvényeknek és a Festo csoport belső előírásainak megfelelően dokumentálni és iktatni kell. 3.6 Az üzleti partnerek kiválasztása A Festo csoport a beszállítók minden ajánlatát tisztességes és pártatlan módon vizsgálja. Beszállítók szubjektív, különösen személyi okokból kifolyólag történő előnyben részesítése vagy akadályozása elvből tilos. Projekttel kapcsolatos pályázati felhívás esetében a legköltséghatékonyabb pályázóval kell szerződést kötni, kivéve, ha az ettől eltérő döntést egyéb okok indokolják (korlátozás nélkül beleértve a minőséget, a szolgáltatást, a hosszú távú üzleti kapcsolatot, a hitelképességet stb.). Ezekben az esetekben az ilyen döntést eredményező megbeszéléseket és szempontokat dokumentálni kell, és a döntést olyan módon kell meghozni, hogy harmadik fél a döntés alapján követeléssel ne élhessen. A Festo csoport minden beszállítójától, ügyfelétől és más üzleti partnerétől elvárja, hogy vállalatuknál a jelen magatartási kódexben meghatározott értékeket tiszteletben tartsák és megvalósítsák. A Festo csoport fenntartja a jogot hosszú távú beszállítói kapcsolat idő előtti megszüntetésére abban az esetben, ha a beszállító figyelmeztetés ellenére a jelen magatartási kódexben meghatározott elveket és tilalmakat súlyosan megsérti, és a jogsértést nem szünteti meg különösen vesztegetés, tisztességtelen előny juttatása, valamint kényszer- és gyermekmunka esetén Titoktartás és adatvédelem A Festo csoportra és üzleti partnereire vonatkozó minden információ bizalmas jellegű, azok nem bocsáthatók harmadik felek rendelkezésére, kivéve, ha az adott információ már nyilvános, vagy törvényes módon nyilvánosságra került. Az információk felfedése állami vagy szabályozóhatósági kérésre és a Festo csoport kereskedelmi érdekeinek a kiszolgálására engedélyezett. Ez a titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszűnését követően is érvényben marad. Bizalmas adatok személyes célokra való közvetlen vagy közvetett felhasználása szigorúan tilos. A vállalat vezetőségének minden tagja és minden alkalmazott köteles a bizalmas adatokhoz való engedély nélküli hozzáférést a belső vállalati irányelvekkel összhangban aktívan megakadályozni. A személyes adatok titkosságát és az üzleti adatok biztonságát minden üzleti tevékenység során a vonatkozó törvényeknek megfelelően védeni kell. Minden bizalmas információt, hivatalos dokumentumot és adathordozót elvből védeni kell a harmadik felek általi engedély nélküli hozzáféréstől. Az adatok engedély nélküli hozzáférése elleni technikai védelem fenntartása során a legmagasabb szintű szakmai normákat és minőséget kell alkalmazni. 4. Kollégákkal szembeni magatartás 4.1. Vezetési kultúra A vállalat vezetőségének minden tagja felelősséggel tartozik a személyének alárendelt alkalmazottakért. A vezetőségi tagoknak példás személyes magatartásukon, teljesítményükön, nyitottságukon és szociális kompetenciájukon keresztül kell megszerezniük az alkalmazottak tiszteletét. A Festo csoport a dolgozóit tartja legfontosabb tőkéjének. Ennek megfelelően befektet dolgozói képzésébe és tapasztalatszerzésébe, valamint ösztönzi és díjazza az odaadást és a teljesítményt. 4.2 Tisztességes és biztonságos munkafeltételek A Festo csoport az alkalmazottainak minden országban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, tisztességes munkafeltételeket biztosít. A csoport elítéli a kényszer- és gyermekmunka minden formáját. Alkalmazottai egészségének és biztonságának védelme a Festo csoport számára kiemelkedő fontosságú elv. A Festo csoport ezért elkötelezett az iránt, hogy minden vállalati divíziónál folyamatosan biztosítsa a magas minőséget, különös tekintettel a termékek tervezésére és a munkahelyi biztonság fenntartására. A folyamatoknak, rendszereknek és üzemi erőforrásoknak minden vonatkozó jogszabályban előírt és belső egészségügyi és biztonsági szabálynak, valamint tűz- és környezetvédelmi törvénynek, szabálynak és rendeletnek meg kell felelniük. 4.3 Összeférhetetlenség elkerülése A Festo csoport mindent elkövet annak érdekében, hogy a vezetőségi tagok és az alkalmazottak szakmai tevékenységük végzése során ne szembesüljenek az összeférhetetlenség és a lojalitás dilemmájával. Konfliktus merülhet fel például az alábbi esetekben: (i) üzleti vagy egyéb tranzakciók egyik részről a Festo csoport vállalatai, másik részről a vezetőségi 4

6 tagok, az alkalmazottak vagy kapcsolt felek között; (ii) ha egy vezetőségi tag vagy alkalmazott másik vállalatban munkát végez vagy abban közvetve vagy közvetlenül érdekeltséggel rendelkezik; vagy (iii) ha a Festo csoport versenytársaival vagy üzleti partnereivel fennálló üzleti kapcsolatokból személyes előnyök származnak. Az vezetőségi tagok és az alkalmazottak nem tarthatnak fenn olyan üzleti kapcsolatot, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy befolyásolni fogja őket a Festo csoporttal kapcsolatos üzleti döntéseik meghozatalában vagy a tranzakciók folytatásában. Ezért az ilyen üzleti kapcsolatok fenntartása kizárólag a megfelelőségi vezető előzetes írásbeli jóváhagyásával engedélyezett. 5. A jelen magatartási kódex érvényre juttatása Minden vezetőségi tag köteles beosztottjait a jelen magatartási kódex tartalmáról és jelentőségéről tájékoztatni. Kötelesek továbbá biztosítani, hogy beosztottjaik a magatartási kódexben foglaltakat megértsék, felügyelniük kell a magatartási kódex rendelkezéseinek betartását, és támogatniuk kell beosztottjaikat a jelen magatartási kódex rendelkezéseinek betartására irányuló erőfeszítéseikben. Az irányadó törvényeknek való megfelelőséget figyelemmel kell követni, és felmérésekkel alá kell támasztani. Az irányadó törvények megsértésének esetén a vezetőségi tagoknak gondosan ki kell vizsgálniuk az esetleges jogszabálysértést és tájékoztatniuk kell a megfelelőségi vezetőt. A Festo csoport minden alkalmazottját megfelelően tájékoztatja annak érdekében, hogy segítsen az irányadó törvényeknek és a jelen magatartási kódex rendelkezéseinek esetleges megsértését elkerülni. Ez korlátozás nélkül magában foglalja a meghatározott témakörökben és kockázati területeken szervezett tanfolyamokat is. Kétség esetén a vezetőségnek és az alkalmazottaknak önállóan meg kell győződniük arról, hogy intézkedéseik törvényesek és etikai szempontból helyesek-e. A témával kapcsolatos kérdésekkel a megfelelőségi vezetőhöz lehet fordulni. A Festo csoport alkalmazottai a jelen magatartási kódex tartalmát vagy értelmezését érintő kérdésekkel felettesükhöz vagy a megfelelőségi vezetőhöz fordulhatnak, korlátozás nélkül beleértve a rendelkezések megsértésének bejelentését is, amely név nélkül megtehető. A jelen magatartási kódexet érintő kérdések benyújtása és a kódex rendelkezései megsértésének bejelentése céljából forródrót működik. A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok az interneten megtalálhatók. Amennyiben egy alkalmazott felettesét vagy a megfelelőségi vezetőt e magatartási kódex megsértéséről tájékoztatja, a tájékoztatást bizalmasan fogják kezelni, és a kódex megsértésének bejelentéséből a bejelentő személynek semmilyen hátránya nem fog származni. A forródrótot harmadik felek is használhatják a Festo csoport nevében tett törvénytelen tevékenységek bejelentésére. Esslingen, március 19. Dr. Eberhard Veit Alfred Goll Dr. Claus Jessen Dr. Ansgar Kriwet Michael Mölleken Igazgató Tanács elnök Igazgató Tanács tag Igazgató Tanács tag Igazgató Tanács tag Igazgató Tanács tag HR & IT Termékellátás Európai régió és értékesítés Pénzügy 5

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez www.hu.schindl er.com Schindler Hungária Kft. Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez Oldal 1/6 Ezek az Irányelvek szerves részét képezik a Magatartás Kódexnek, és segítenek annak megértésében mit is

Részletesebben

5.sz. melléklet Üzleti magatartás

5.sz. melléklet Üzleti magatartás 5.sz. melléklet Üzleti magatartás Útmutató a tisztességes üzleti tranzakciókhoz Tartalom I. Bevezetés 4 Megfelelő üzleti magatartás 5 1.1. Célkitűzések és témák 5 1.2. A megfelelő üzleti magatartás meghatározása

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex 2015. október 2 Tartalom 3 Előszó 4 5. Tisztességes verseny 18 CR-alapelvek, Magatartáskódex

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

Code of Conduct szerződéses partnerek részére. our. My Business. A HOCHTIEF Aktiengesellschaft magatartási szabályzata. Vízióból értéket teremtünk.

Code of Conduct szerződéses partnerek részére. our. My Business. A HOCHTIEF Aktiengesellschaft magatartási szabályzata. Vízióból értéket teremtünk. Code of Conduct szerződéses partnerek részére My Business our ethics A HOCHTIEF Aktiengesellschaft magatartási szabályzata Vízióból értéket teremtünk. Tartalom Előszó...3 Alapelvek...4 Összeférhetetlenség

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben

e t i k a i k ó d e x

e t i k a i k ó d e x e t i k a i kódex Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex célja Hatálya Törvényi megfelelőség Emberi jogok tiszteletben tartása Korrupcióellenesség Összeférhetetlenség Tisztességes foglalkoztatás Esélyegyenlősség

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ Üzleti ajándékok felajánlása vagy az ehhez való hozzájutás gyakran a megfelelő mód

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

A Supplier of the Year

A Supplier of the Year A Supplier of the Year - 2016 Versenyszabályzata 1. Általános versenyfelhívás A verseny célja: Üzleti partneri, beszállítói fontosak a LeasePlan Hungária Zrt-nek (továbbiakban: LeasePlan)! Termékeinek

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET I. Általános rendelkezések 1. A kódex célja A közpénzek hatékony felhasználásának, a közvagyon védelmének, a közbeszerzési eljárások tisztasága előmozdítása érdekében

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató 2016. október 10. I. Közbeszerzési tájékoztató A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) az alábbiak

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei

ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei Tartalomjegyzék ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

Korrupcióellenes kézikönyv

Korrupcióellenes kézikönyv Korrupcióellenes kézikönyv Mire kell ügyelned? Mit kell tenned? Tartalom Fő üzenet Fő üzenet 3 Bevezetés 4 A te felelősséged 5 A vezetők felelőssége 5 A Telenor Way 6 Korrupció elleni fellépés 8 Kenőpénz

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

A Számvizsgáló Bizottság megbízatása

A Számvizsgáló Bizottság megbízatása EKB-NYILVÁNOS A Számvizsgáló Bizottság megbízatása Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa által az EKB eljárási szabályzatának 9a cikke alapján létrehozott magas szintű Számvizsgáló Bizottság

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Ringier Axel Springer Media AG Magatartási Kódexe

Ringier Axel Springer Media AG Magatartási Kódexe Ringier Axel Springer Media AG Magatartási Kódexe Kedves munkatársak, A tájékoztatás és a szórakoztatás képezi üzletünk magvát. A szakmai integritás nem csak az újságíró hitelességének, de a médiatársaság

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf)

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf) Legkisebb munkabér megállapítása 1./ "A legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról szóló 1928. évi Egyezmény"(ILO 26. sz. Egyezmény, 1928. június 16., Genf) kihírdette: 1932. évi XIX. tv.

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Dr. Petrányi Dóra 2011. március 24. 3/24/2011 Témakörök 1. A szerzıdés lényeges elemei Fizetési feltételek Biztosítékok és

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól United Technologies Corporation Üzleti ajándék a szállítóktól BevezetŒ A UTC az árukat és a szolgáltatásokat azok érdeme alapján vásárolja meg, törekedve a legjobb értékre és a szállítóival való állandó

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 4.0 változat Bevezetés Jelmondatához híven Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport szeretne megfelelni vállalt kötelezettségének egy új és változó világban is, amelyben

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. Kiindulási alapelvek és résztvevők Kezdő kutatóként

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ WIR ALLE SIND DIE POST. @@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mi mindannyian @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ a postához @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ tartozunk. @@ELŐSZÓ@@

Részletesebben