Segítség az írásbeli vizsgához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segítség az írásbeli vizsgához"

Átírás

1 Magyarország története Segítség az írásbeli vizsgához A vizsga egyes várható feladataihoz az alábbi ismeretek elsajátítása szükséges. Figyelem! A vizsgán ettıl eltérı feladatok is elıfordulhatnak, pl. felsorolások, összehasonlítások, mini-esszékérdések egyes résztémakörökben stb. Tartalom: Kronológia Forrásfelismerés Ki kicsoda? Statisztikai adatok Fontosabb törvények Fogalmak Kronológia ld. a Kronológia menüpontban: A piros színnel kiemelt dátumokat napra pontosan, a csillaggal (*) jelölteket hónapra pontosan (természetesen évszámmal együtt!!!) kell tudni, a többi adat csak tájékoztató jellegő. Forrásfelismerés a félév elején kiadott tematikán szereplı források szövegét kell elolvasni, ezekbıl lesznek jól azonosítható részletek a dolgozatban. A forrás felismerése akkor teljes, ha szerzıje (kiadója), címe és keletkezési ideje (legalább év, hónap) szerepel; további kérdés lehet a forrás jelentıségének rövid értékelésére vonatkozóan Ki kicsoda? Az közötti korszak legfontosabb szereplıi az általuk betöltött posztokat, jelentısebb cselekedeteiket is ismerni kell. Valamennyi alább felsorolt személy életrajza megtalálható a Ki kicsoda menü alatt. A kollokviumon számonkért nevek listáját alább közlöm. A vizsgán a jelzett személyek 1963 és 1990 közötti tevékenységérıl, tisztségeirıl kell csak beszámolni!! Aczél György Ajtai Miklós Andropov, Jurij Antall József Apró Antal Bauer Tamás Berecz János Bibó István

2 Bihari Mihály Biszku Béla Bíró Zoltán Biľák, Vasil Brandt, Willy Brezsnyev, Leonyid Bush, George id. Casaroli bíboros* Ceauşescu, Nicolae Czinege Lajos Csernyenko, Konsztantyin Csoóri Sándor Csurka István Demszky Gábor Deutsch Tamás Dobi István Donáth Ferenc Dubček, Alexander Duray Miklós Erdélyi Károly Fehér Lajos Fejti György Fock Jenı Fodor Gábor Für Lajos Gáspár Sándor Gorbacsov, Mihail Grósz Károly Gomulka, Władysław Göncz Árpád Hagemann Frigyes Haraszti Miklós Hruscsov, Nyikita Heller Ágnes Havasi Ferenc Horn Gyula Horváth István Ilia Mihály Illyés Gyula Kádár János Kállai Gyula Király Zoltán Keresztes Sándor Kis János Kohl, Helmuth Komócsin Zoltán Kónya Imre Korom Mihály Konrád György Kövér László

3 Lázár György Lénárd Ödön Lengyel László Lezsák Sándor Losonczi Pál Magyar Bálint Maróthy László Mécs Imre Nagy Gáspár Nagy Jenı Nemes Dezsı Németh Károly Németh Miklós Nyers Rezsı Novotný, Antonín Onódy Lajos Orbán Viktor Óvári Miklós VI. Pál Palmer, Mark Pártay Tivadar Paskai László Péter György Péter János Petrasovits Anna Petı Iván Pozsgay Imre Pullai Árpád Rajk László ifj. Rácz Sándor Reagan, Ronald Solt Ottília Sólyom László (1942) Szőrös Mátyás Tamás Gáspár Miklós Tabódy István Thürmer Gyula Tölgyessy Péter Tıkés László Tömpe András Ulbricht, Walter Vályi Péter Vásárhelyi Miklós Vigh Károly Vörös Vince Zsivkov, Todor Zimányi Tibor

4 Statisztikai adatok 1990-es választás listás eredményei (%) MDF 24,7%, SZDSZ 21,3%, FKGP 11,7%, MSZP 10,8%, Fidesz 8,9% és KDNP 6,4% népesség száma: 1960: 10 millió, 1970: 10,3 m, 1980: 10,7 m, 1990: 10,4 m fı adósságállomány (milliárd dollár) 1970: 0,8 md., 1980: 9,1 md., 1990: 21,6 md. a gazdasági növekedés egy évre esı ötéves átlagai: : 4,1% : 6,8% : 6,3% : 2,9% : 1,6% : 0,6% fıbb külkereskedelmi partnerországok részesedése az összes forgalomból 1970: 1. Szovjetunió 35%, 2. NDK 10,5% 1990: 1. Szovjetunió 19,5%, 2. NSZK 17% Fontosabb törvények (a törvények éve, sorszáma, neve és jelentısége is szükséges a vizsgán) 1966: III. tv. a választójogról 1967: III. tv. a termelıszövetkezetekrıl 1967: IV. tv. a földtulajdonról 1970: III. tv. a választójogról 1972: I. tv. az Alkotmány módosításáról 1973: III. tv. a miniszterek és államtitkárok felelısségérıl 1975: II. tv. a társadalombiztosításról 1978: IV. tv. a Büntetı törvénykönyvrıl 1983: III. tv. a választójogról 1984: I. tv. az Alkotmányjogi Tanácsról 1987: VI. tv. a személyi jövedelemadóról 1987: XI. tv. a jogalkotásról 1989: II. tv. az egyesülési jogról 1989: VII. tv. a sztrájkról 1989: XVII. tv. a népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl 1989: XXXI. tv. az Alkotmány módosításáról 1989: XXXII. tv. az Alkotmánybíróságról 1989: XXXIII. tv. pártokról 1989: XXXIV. tv. a választójogról 1990: X. a titkosszolgálati eszközökrıl és módszerekrıl 1990: XL. az Alkotmány módosításáról

5 Fogalmak Figyelem! a meghatározások nem tekinthetık teljes körőnek, csak a felkészülést segítı emlékeztetık!! 3 t támogatás, tőrés, tiltás (kultúrpolitika, Aczél György) 301-es parcella Nagy Imre és társainak sírhelye ágazati minisztériumok az egységes Ipari Minisztérium elıtti könnyőipari, nehézipari stb. tárcák 1980-ig Alkotmánybíróság 1989 (1990) Alkotmányjogi Tanács 1984 állambiztonság a politikai rendırség neve 1956 után (1962-tıl III. fcsf.-ség) Állami Tervbizottság 1973, a gazdaság recentralizálásának egyik eleme átlagbér-rendszer az új gazdasági mechanizmus egyik eleme, a vállalatok szabadon differenciálják a bérek nagyságát, de a bérek átlaga után adóznak Beszélı szamizdat folyóirat 1981-tıl (Kis János) Brezsnyev-doktrína 1968, a kommunista pártok felelısek az összes szoc. ország sorsáért, ha a kommunizmust veszély fenyegeti, testvéri segítséget kell nyújtaniuk bruttósítás , az szja bevezetése utáni névleges béremelés BZSBT Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság, ellenzéki csoport 1985-tıl (Vígh Károly) Charta 77 csehszlovák ellenzéki mozgalom, 1977 (Václav Havel) cserearány-romlás az olajárrobbanás utáni Mo.-ra káros árváltozások (importárak fel, exportárak le) CSKP Csehszlovák Kommunista Párt Demisz Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, 1989 Demokrata szamizdat folyóirat 1986-tól (Nagy Jenı) demokratikus/urbánus ellenzék fıleg budapesti értelmiségiek, általános emberi jogokért küzdı ellenzéki csoportja, a késıbbi SZDSZ elıdje depolitizálás a kádárizmus egyik eleme (a párt nem avatkozik a magánéletbe, az embereket pedig a politika helyett a hétköznapi tevékenység felé orientálja) dezideologizálás a kádárizmus egyik eleme (a marxista ideológia teljes lecsupaszítása, a párt nem várja el az emberektıl, hogy hitet tegyenek az ideológia mellett) Duna Kör 1984, a Bıs-Nagymaros elleni egyik zöld ellenzéki csoport Dunagate 1990, az állambiztonság titkos adatgyőjtési és törvénytelen iratmegsemmisítési botránya EBEÉ Európai Biztonsági és együttmőködési Értekezlet, Helsinki, 1975 EKA Ellenzéki Kerekasztal, 1989 (8, majd 9 ellenzéki erı szövetsége) életszínvonal-alku a kádárizmus egyik eleme. A politázálásról lemondó társadalomnak folyamatosan növekvı életsz.-t biztosít a párt Elnöki Tanács 21 fıs kollektív államfıi testület 1989-ig; a parlament helyett hoz jogszabályokat (törvényerejő rendeleteket) eurokommunizmus Nyugaton létrejött új kommunista irányzat a 70-es évektıl. Szakít Moszkvával és elfogadja a többpárti demokráciát, a piacgazdaságot és a magántulajdont FDDSZ Felsıoktatási Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, 1989 fellazítás a szocialista tábor ellen alkalmazott nyugati stratégia a 60-as évektıl. (célja: éket verni a szoc. államok közé, elterjeszteni és népszerősíteni a nyugati életformát, lassan belülrıl átalakítva a komm. rendszereket) Fidesz Fiatal Demokraták Szövetsége, 1988 FJF Független Jogász Fórum, 1988 Fordulat és reform reformközgazdászok gazd. és pol. programja 1986

6 fridzsider-szocializmus a 70-es évek fogyasztási szokásait (tartós fogyasztási cikkek elterjedését) jelképezı sajtóbeli kifejezés FSZDL Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, 1988 gerontokrácia az elöregedı politikai vezetés gúnyneve a Szovjetunióban és Magyarországon a 80-as években glasznoszty nyíltság, nyilvánosság; Gorbacsov reformja 1987-tıl gmk, vgmk (vállalati) gazdasági munkaközösség, 1982-tıl mőködı cégformák a második gazdaságban gulyáskommunizmus a 60-as évek fogyasztási szokásait (bıséges élelmiszerválaszték) jelképezı sajtóbeli kifejezés harmadik oldal a Nemzeti Kerekasztal egyik résztvevı csoportja, MSZMP-hez közeli társadalmi szervezeteket tömörített, 1989 Hazafias Népfront társadalmi és tömegszervezeteket, ill. pártonkívülieket tömörítı szervezet, a választások lebonyolításának felelıse, a 80-as évektıl Pozsgayval reformszervezetté vált háztáji gazdaság a tsz-tagok saját mővelése alatt álló intenzív mőveléső földterület (kert, gyümölcs, zöldség, stb.) Hétfıi Szabadegyetem a demokratikus ellenzék illegális politikai vitafóruma a 80-as években Hírmondó szamizdat folyóirat 1983-tól (Demszky G.) Hitel a népiek folyóirata 1988-tól (Csoóri S., Bíró Z.) hivatalos kapcsolat az állambiztonságnak munkaköri feladatkörébıl adódóan jelentéseket adó vezetı személy (igazgató, dékán stb.) III/III. csoportfınökség az állambiztonság belsı reakció és szabotázs -elhárító, leghírhedtebb csoportfınöksége, 1962-tıl IMF a Nemzetközi Valutaalap angol rövidítése, Mo ben csatlakozott (több sikertelen kísérlet után) Jogász/Bibó Szakkollégium 1983, a Fidesz elıdje, az ELTE joghallgatói által alapított szervezet Jurta Színház az MDF által létrehozott politikai fórum a Népligetben 1988 elejétıl (urbánusok is látogatták) kádárizmus az életszínvonal-alku, a pragmatikus politizálás kapun belüli munkanélküliség az átlagbér-rendszer miatt a gyárakba tömegesen felvett, de valódi munka és feladat nélkül tébláboló, igen alacsony fizetést kapó személyek KB Központi Bizottság, az MSZMP fıs egyik vezetı testülete (a párt parlamentje ) KDNP Kereszténydemokrata Néppárt, 1989 kétlépcsıs átmenet Fejti György 1989-es tavaszi elképzelése a rendszerváltás elodázására (1990-re az MSZMP-nek biztosította volna a parlamenti többséget) kétszintő bankrendszer a jegybanki és a kereskedelmi banki funkciókat elkülönítı, Nyugaton mőködı rendszer. Mo.-on 1948-ig, majd 1987 óta mőködik így a pénzpiac KGST Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, 1949-tıl (1959: újjáalapítva), a szoc. országok gazdasági együttmőködése KISZ Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség, 1957-tıl 1989-ig mőködött konzervatív rendpárt Kádár és hívei csoportja 1988-ban (minden reformot és személycserét ellenzett) környezettanulmány az állambiztonság által alkalmazott adatgyőjtési eljárás lakiteleki találkozó 1987, az MDF-et megalapító népi ellenzéki összejövetel (reformkommunisták részvételével)

7 lánchídi csata márc. 15-i brutális rendıri fellépés az ellenzéki ünneplı tüntetıkkel szemben legnagyobb kereskedelmi kedvezmény az USA által nyújtott elınyös vám- és kvótarendszer (aki ezt megkapja, automatikusan részesül egy harmadik félnek nyújtott bármilyen kedvezményben is) második gazdaság az iparban mőködı, 1980-ban engedélyezett (piaci alapon álló) magánszektor MDF Magyar Demokrata Fórum, 1987 (a népiek szervezete) melléküzemág a tsz-ek nem mezıgazdasági jellegő tevékenységeinek összessége (ipari, vagy szolgáltató tevékenység) modellváltás az MSZMP azon törekvése, hogy a teljes rendszerváltás helyett megırizze a párt hegemóniáját a többi politikai szervezet felett monori találkozó a népi és az urbánus ellenzék közös összejövetele 1985-ben Mozgó Világ a népiekhez közel álló budapesti folyóirat (Kulin Ferenc) MSZP Magyar Szocialista Párt, 1989 (MSZMP XIV. kongresszusán alakult meg) munkaegység-rendszer a 60-as évekig fennálló jövedelem-elszámolási rendszer a tsz-ekben (a parasztok nem bért kaptak, hanem a tsz esetleges nyereségét osztották szét köztük a végzett munka arányában) munkásellenzék a 70-es évek neosztálinista, reformellenes politikai frakciója az MSZMPben (Komócsin, Biszku, Pullai) Münnich Ferenc Társaság veterán kommunistákból létrejött reformellenes csoport, 1989 Nagy Népi Hurál a népiek baráti összejövetelei a 60-as években (fıvárosi vendéglıkben) négyigenes népszavazás nov. 26. fı kérése a köztársasági elnök megválasztásának ideje volt Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért USA, a plurális demokrácia terjesztését szolgáló kormányszerv Reagan elnöksége alatt, ami támogatta a magyar ellenzéket is népi ellenzék fıleg paraszti származású írókból álló ellenzéki csoport, amely a határon túli magyarok védelmét és a társadalmi devianciák elleni küzdelmet tőzte zászlajára NKA Nemzeti Kerekasztal Nyilvánosság Klub a sajtó- és vélemény-nyilvánítás szabadságáért küzdı összellenzéki és reformkommunista csoport, 1988 olajár-robbanás 1973, a kıolaj világpiaci árának hirtelen 3-4-szeresére emelkedése Ostpolitik az NSZK új keleti politikája, kapcsolatfelvétele a kommunista államokkal (W. Brandt, 1969-tıl) Páneurópai piknik Sopron, 1989, a vasfüggöny lebontását ünneplı rendezvény PB Politikai Bizottság, az MSZMP KB tagjaiból létrejött szőkebb vezetıgárda, a párt Elnöki Tanácsa PDSZ Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, 1988 peresztrojka átalakítás, reform oroszul. Gorbacsov politikája 1987-tıl Prágai tavasz az 1968-as csehszlovák politikai reformok közismert neve pragmatikus politika a kádárizmus egyik eleme ( Balra indexel, de jobbra fordul ) pszeudojog második normarendszer, titkos jogszabályok összessége, amelynek betartását azonban a pártvezetés elvárta az állampolgároktól puha diktatúra Kádár 1963 utáni uralmának népszerő elnevezése, a politikai rendırség mőködésének tudatos visszafogásával alakult ki Rajk-butik ifj. Rajk László lakása, ahol szamizdat-termékekhez lehetett hozzájutni Recski Szövetség az 50-es években Recsken internált rabok érdekvédelmi szervezete, 1988 Reform és demokrácia 1987, Bihari Mihály reformprogram-javaslata reformkörök az MSZMP-n belül 1988 végétıl megalakult helyi csoportok, akik Pozsgayt, Nyerset támogatták

8 részes mővelés a 60-as évektıl a tsz-ekben alkalmazott módszer; a föld egy részét egész évben egy család mővelte meg, és az elvárt termésen túli felesleg nagy részét saját céljaira tarthatta meg sarkalatos törvények az utolsó pártállami országgyőlés által 1989 ıszén elfogadott jogszabályok, amelyek a NKA-tárgyalások eredményeit, a rendszerváltást kodifikálták spontán jelöltek az 1985-ös választáson a Népfront szándékai ellenére jelöltséget szerzı személyek (78-ból 41-et meg is választottak) stagfláció az infláció és a gazdasági stagnálás egyidejő jelentkezése a 70-es évek végétıl szállásrendelet Románia, román állampolgár ettıl kezdve csak akkor adhatott éjszakára szállást külföldinek, ha az közvetlen rokona volt szamizdat illegális, magánkiadású lap, röplap illetve könyv, az urbánus ellenzék által használt módszer (pl. a Beszélı, Hírmondó, Demokrata c. lapok) SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége, az urbánusok szervezete SZETA Szegényeket Támogató Alap, Az urbánus ellenzék alternatív karitatív szervezete (Solt Ottília) szignalizáció a politikai bőncselekmények elıre jelzése, elızetes felderítése és ily módon az elkövetés elıtti megakadályozása SZKH Szabad Kezdeményezések Hálózata, 1988 (az SZDSZ elıdje, de eredetileg átfogó ellenzéki tömörülésnek szánták) SZT-tiszt, esztéta az állambiztonság szigorúan titkos állományú tisztje, akinek valamilyen fedıfoglalkozása is volt Társadalmi Szerzıdés az urbánus ellenzék 1987-es reformprogramja, amely elıször mondta ki, hogy Kádárnak mennie kell (Kis János, Kıszeg Ferenc, Solt Ottília) tartótiszt az állambiztonság azon tisztje, aki ügynökök és más hálózati személyek egy csoportját irányítja, neveli TDDSZ Tudományos Dolgozók Demokr. Szakszervezete, 1988 (az elsı alternatív szaksz.) TIB Történelmi Igazságtétel Bizottsága, 1988 (a politikai üldözöttek érdekvédıje, Nagy Imre újjátemetésének és rehabilitációjának szorgalmazója) Tiszatáj szegedi folyóirat, a népiek egyik lapja (Ilia Mihály, majd Vörös László) Titkárság az állampárt legszőkebb, legbefolyásosabb vezetı szervezete (a párt kormánya ) tmb titkos megbízott, az állambiztonság elvi ( hazafias ) alapon beszervezett hálózati embere tmt titkos munkatárs, ld. a tmb.-t, de annál magasabb szinten álló tröszt a szocialista ipar mamutvállalata, többnyire egy iparágban 1-2 ilyen óriáscég mőködött a 80-as évekig Új Forrás Tatabányán megjelenı folyóirat, a népiek egyik szócsöve új gazdasági mechanizmus elejétıl indult reform. Három fı eleme az árrendszer reformja (fix, sávos és szabadárak), a bérreform (átlagbérrendszer) és a vállalatok döntési jogkörének jelentıs bıvítése (decentralizáció) Új Látóhatár magyar emigránsok folyóirata, München (Borbándi Gyula) új rendpárt Grósz és híveinek elnevezése ben (személycserék és gazdasági reform igen, de politikai reform nem) ÚMF Új Márciusi Front, 1988 (Nyers Rezsı) uszkorenyije orosz: gyorsítás; Andropov (és eleinte Gorbacsov) reformelképzelése ügynök az állambiztonság besúgója. A 60-as évek végétıl már csak a zsarolással beszervezetteket hívták így, akik maguk is áldozatok voltak Varsói Szerzıdés a szoc. államok katonai szövetsége, Világbank nemzetközi újjáépítési és fejlesztési bank, 1944 (Mo ben lépett be, több sikertelen kísérlet után) zavidovói találkozó 1972, Brezsnyev a reformok leállítását követeli Kádártól

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

A rendszerváltás. vetíthető oktatási segédanyag. Keglevich Kristóf. Budapest, 2016

A rendszerváltás. vetíthető oktatási segédanyag. Keglevich Kristóf. Budapest, 2016 A rendszerváltás vetíthető oktatási segédanyag Keglevich Kristóf Budapest, 2016 1. Előzmények a Kádár-korszak válságba jutott a) gazdasági válság tervgazdálkodás nem termel hasznot külpolitikai ok: olajárrobbanás

Részletesebben

Tananyag és minimum követelmény TÖRTÉNELEM 12. évfolyam I. HIDEGHÁBORÚS KONFLIKTUSOK ÉS A KÉTPOLÚSÚ VILÁG

Tananyag és minimum követelmény TÖRTÉNELEM 12. évfolyam I. HIDEGHÁBORÚS KONFLIKTUSOK ÉS A KÉTPOLÚSÚ VILÁG Tananyag és minimum követelmény TÖRTÉNELEM 12. évfolyam I. HIDEGHÁBORÚS KONFLIKTUSOK ÉS A KÉTPOLÚSÚ VILÁG 1.Háborús együttműködésből békés szembenállás 2. A hidegháború kibontakozása 3. A párizsi béke

Részletesebben

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON RENDSZERVALTOK A BALOLDALON REFORMEREK ÉS REFORMKÖRÖK 1988-1989 VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK KOSSUTH KIADÓ BUDAPEST 1999 NIEDERS, \ ATS- U. UNIV.-! Tartalom Előszó 19 Géczi József: Reformerek és reformkorok

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23.

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23. 1989/1990-es tanév Eseménykrónika: 1989. március 3 1990. február 23. 1989. márc. 3. FDSZ Intézõbizottság ülése 1989. márc. 30. FDSZ-TUDOSZ-TDDSZ Fórum 1989. ápr. 11. Az Országgyûlés Kulturális Bizottságának

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Diplomáciatörténet II. Rendszerváltások Kelet-Közép Európában. 2009. április 28.

Budapesti Corvinus Egyetem Diplomáciatörténet II. Rendszerváltások Kelet-Közép Európában. 2009. április 28. Budapesti Corvinus Egyetem Diplomáciatörténet II. Rendszerváltások Kelet-Közép Európában 2009. április 28. Paragi Beáta beata.paragi@uni-corvinus.hu Az emberarcú szocializmus és a prágai tavasz (1968)

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Dr. Németh József Lajos 1

Dr. Németh József Lajos 1 Dr. Németh József Lajos: Az 1988. július 01. és december 31. közötti időszakban Magyarországon zajló vagy azt érintő események biztonság k alapján csoportosítva Dr. Németh József Lajos 1 Az 1988. július

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 - 1944. december 2-án Szegeden megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front és december 21-re

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ MAGYARORSZÁGON (1990-2005) ÉS AZ EURÓ

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

HEVES MEGYE TISZTIKARA

HEVES MEGYE TISZTIKARA HEVES MEGYE TISZTIKARA 1990 2000 Országgyűlési képviselők 1990 1998 1990. május 2. 1994. június 27. 1 Szarvas Béla (Magyar Demokrata Fórum) 1. választókerület, Eger 1990. május 2. 1994. június 27. Kelemen

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

MAGYARORSZÁG BELPOLITIKAI HELYZETE KÖZÖTT

MAGYARORSZÁG BELPOLITIKAI HELYZETE KÖZÖTT MAGYARORSZÁG BELPOLITIKAI HELYZETE 1985-1989 KÖZÖTT Magyar András Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyarország az ötvenes évekbeli gazdaságpolitikája után önellátóvá vált, és az

Részletesebben

Hung. Monitoring, 29.3.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h)

Hung. Monitoring, 29.3.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) Hung. Monitoring, 29.3.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) A MSZMP Központi Bizottsága ma ülést tartott, kapcsoljuk Domány Andrást és Tóth Pált. - A KB jelenleg zárt ülését tartja, vagyis be fog

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

A PAKTUM Dátum: 2005. May 03. Tuesday, 20:39 Rovat: Tények és dokumentumok

A PAKTUM Dátum: 2005. May 03. Tuesday, 20:39 Rovat: Tények és dokumentumok A PAKTUM Dátum: 2005. May 03. Tuesday, 20:39 Rovat: Tények és dokumentumok Pozsgay Imre eredményes munkája létrehozta az MSZMP számára a hatalom átadásához nélkülözhetetlen ellenzéki szervezetet a Magyar

Részletesebben

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Készítette: Dr. Czeglédi Sándor Tanmenet E tanmenet célja egyrészt a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Európai parlamenti választás június 7-én - Amit tudni érdemes -

Európai parlamenti választás június 7-én - Amit tudni érdemes - Európai parlamenti választás 2009. június 7-én - Amit tudni érdemes - Az Európai Unió országaiban 2009. június 4. és 7. között - Magyarországon minden bizonnyal június 7-én - választják meg az Európai

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN A 2002. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK IDŐSZAKÁBAN Jelölő szervezet nyilvántartásba

Részletesebben

Fogalmak polgárjogi kérdések eu-i enyhülés szorgalmazás Helsinki előtti helyzet Duray Miklós erőszakment polg. jogi mo tőke- és technológia igény

Fogalmak polgárjogi kérdések eu-i enyhülés szorgalmazás Helsinki előtti helyzet Duray Miklós erőszakment polg. jogi mo tőke- és technológia igény Fogalmak polgárjogi kérdések eu-i enyhülés szorgalmazás Helsinki előtti helyzet Duray Miklós erőszakment polg. jogi mo tőke- és technológia igény Visszaállitása Sütő András Király Károly Szövetség a Haladásért

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

1284 Hung.Monitorint 19.8.89-1. ( 168 Óra )

1284 Hung.Monitorint 19.8.89-1. ( 168 Óra ) 1284 Hung.Monitorint 19.8.89-1 - Itt 168 óra, a Ráidó politikai magazinja. - Az NDK-ban élők közül egyre többen, mintha nagyon leegyszerűsítnék a nálunk folyó változásokat. Ők csupán annyit vesznek észre

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

Magyarországon 1948 után

Magyarországon 1948 után 1948 2008 RENDSZERVÁLTÁS ÉS GAZDASÁG Magyarországon 1948 után megkezdõdtek a szovjet típusú gazdasági jog évtizedei. Ennek egyik alapvetõ tényezõje volt a szovjet jogi technikával végrehajtott államosítás:

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK RÉSZÉRE 2008. ÁPRILIS Összeállította: HARASZTI PÁLNÉ Országgyőlési Könyvtár Képviselıi Kutatószolgálat

Részletesebben

Alkotmányos rendszerváltás

Alkotmányos rendszerváltás BIHARI MIHÁLY Alkotmányos rendszerváltás Bihari Mihály politológus az MTA doktora A szocialista-kommunista rendszerek összeomlása más-más úton következett be és játszódott le a különbözô szocialista országokban.

Részletesebben

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba A 2010. október 03. napjára kitűzött helyi önkormányzati és cigány kisebbségi önkormányzati választásra nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák Polgármesterjelöltek Horváth Károly Független

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK MEGVÁLASZTÁSA

AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK MEGVÁLASZTÁSA I. AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK MEGVÁLASZTÁSA Az Országgyőlési képviselık megválasztása 11 Minden országban a választási rendszer határozza meg azt, hogy a választók szavazatai hogyan válthatók át képviselıi

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 5. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

REFORM KUTATÁS VÉLEMÉNY kérdőív A válaszadás önkéntes!

REFORM KUTATÁS VÉLEMÉNY kérdőív A válaszadás önkéntes! A válaszoló személy sorszáma: REFORM KUTATÁS VÉLEMÉNY kérdőív A válaszadás önkéntes! Kérdezett: a Leslie Kish kulccsal kiválasztott személy 1995 Kérdezte:... kérdezői igazolványszám 2 I.-III. MÁSOLD ÁT

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Frakcióvezetők a Parlamentben

Frakcióvezetők a Parlamentben Frakcióvezetők a Parlamentben A Képviselőfigyelő elemzése alapján az LMP-s Schiffer András számít messze a legaktívabb frakcióvezetőnek az Országgyűlésben. Mind a hozzászólások, mind a nem önálló kategóriájában

Részletesebben

1992. november A párt közgyűlésén két évre Pető Ivánt választották elnökké, majd 1994-ben és 1996-ban is újraválasztottak.

1992. november A párt közgyűlésén két évre Pető Ivánt választották elnökké, majd 1994-ben és 1996-ban is újraválasztottak. Az SZDSZ története Április 27-én rendkívüli küldöttgyűlést tart a Szabad Demokraták Szövetsége Budaörsön, döntenek a koalícióból való kilépésről, az SZDSZ alapszabályának módosításáról és a második rendkívüli

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Berecz János. KÁDÁR élt. az velünk van!

Berecz János. KÁDÁR élt. az velünk van! Berecz János KÁDÁR élt az velünk van! 1 2 Berecz János KÁDÁR élt az velünk van! Második rész Munkatársa voltam DUNA INTERNATIONAL 3 A könyv megjelenését támogatták: Blikk Index.hu Darshan Udvar Étterem

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Szavazóköri eredmények. MEDINA 1. sz. szavazókör KULTÚROTTHON KOSSUTH U. 11.

Szavazóköri eredmények. MEDINA 1. sz. szavazókör KULTÚROTTHON KOSSUTH U. 11. Frissítve : 2006.05.25. 10:21 2006. évi Országgyőlési Képviselı Választás 1. fordulója - 2006. április 9. Szavazóköri eredmények MEDN 1. sz. szavazókör KULTÚROTTHON KOSSUTH U. 11. TOLN megye 01. számú

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

1. Az alkotmány fogalma

1. Az alkotmány fogalma 1. Az alkotmány fogalma 1. Az alkotmány közkeletű fogalma: napjainkban az alkotmány különleges törvényt jelent, olyan alaptörvényt amelybe az állam önmagát korlátozva biztosítja polgárai számára az alapvető

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

A legvidámabb barakk A Kádár-korszak

A legvidámabb barakk A Kádár-korszak SZK 212_26 p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n legvidámabb barakk Kádár-korszak modul szerzője: Baracs Nóra SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYM 400 szociális, életviteli és

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály Név: Iskola: Osztály:...... 1. Határozd

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS. készítette: Bánlaki Ildikó

NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS. készítette: Bánlaki Ildikó NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS készítette: Bánlaki Ildikó DEMOKRÁCIA a hatalomgyakorlás formája MODERNITÁS modern állam demos választójoggal rendelkezők csoportja (nagy) a közügyek intézésére

Részletesebben

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI 1948-1956 BUDAPEST TARTATOM Előszó, 5 2948 1. A Magyar Dolgozók Pártja programnyilatkozata (1948. június 13-14.) 15 2. A Magyar Dolgozók Pártja Szervezeti Szabályzata

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

XV. 49 Hang- és képfelvételek levéltári gyűjteménye 1997 2000. b) Gergely Sándor videofelvételei 1990 1991

XV. 49 Hang- és képfelvételek levéltári gyűjteménye 1997 2000. b) Gergely Sándor videofelvételei 1990 1991 XV. 49 Hang- és képfelvételek levéltári gyűjteménye 1997 2000 b) Gergely Sándor videofelvételei 1990 1991 Terjedelem: 0,11 fm (11 db videokazetta), 1 doboz, 1 raktári egység Raktári hely: VVL, 1. sz. raktár,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

Önkormányzati Választások körzet

Önkormányzati Választások körzet Önkormányzati Választások 2010. 1. körzet Név Párt Szavazat % 1. kör 9. kör 10. kör Dr. Bauer Zsolt Városvédők Egyesülete 311 39,67% 131 11 169 Lenkei György 341 43,49% 130 97 114 Móricz Lászlóné 26 3,32%

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

és gazdaságélénkítı csomagok a

és gazdaságélénkítı csomagok a 12. Elıadás Magyarországi nagyberuházások és gazdaságélénkítı csomagok a rendszerváltás küszöbén Papp Adrienn Tanársegéd 1 Nagyberuházások 1. Kıolajvezetékek kiépítése 2. Paksi Atomerımő 3. Autópályák

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől sorszám A KÉRDEZETT 1955 ÉS 1986 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 nem X OMNIBUSZ 2004/10 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Aproletárdiktatúra modernizációs funkcióját a keletközép-európai

Aproletárdiktatúra modernizációs funkcióját a keletközép-európai A desztalinizáció elsõ hulláma Magyarországon Nagy Imre kontra Rákosi Mátyás, 1953 1956 Aproletárdiktatúra modernizációs funkcióját a keletközép-európai térségben történetírásunk nem vizsgálta. Magyarázható:

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET_12_TÁVOKTATÁS_1_V3

TÁRSADALOMISMERET_12_TÁVOKTATÁS_1_V3 1 TÁRSADALOMISMERET_12_TÁVOKTATÁS_1_V3 ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 1, Tétel Mi a politika? Mi a demokrácia? A politika fogalma. Alkotmány. A demokrácia alapelvei. A demokratikus társadalmi és állami berendezkedés

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben