LA SALETTE - MÁRIA JELENÉS szeptember 19.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LA SALETTE - MÁRIA JELENÉS 1846. szeptember 19."

Átírás

1 La Salette

2 LA SALETTE - MÁRIA JELENÉS szeptember 19. Én a franciaországi La Salette-ben és a portugáliai Fatimában feltártam az Igazságot, de oly sokan mégsem értik azt, amit elmagyaráztam. Hamarosan a megjövendölt próféciák valósággá válnak, és a gonosz Irántam való gyûlölete különleges szertartásokban fog megnyilvánulni, amely sértõ lesz Istennel szemben (2013. május 7. kaptuk ezt az üzenetet az Ír látnoknõn, Maria Divine Mercyn keresztül) Erre igyekszek reagálni úgy, hogy próbálom megeleveníteni a La Salette-i üzeneteket. A La Salette-i Mária jelenés a katolikus egyház vizsgálata szerint alapvetõen hitelesített, és La Salette-i Miasszonyunk néven jóváhagyott Szûz Mária -jelenés. La Salette egy kis hegyi falu az Alpokban m-es magasságban fekszik, a franciországi Dauphiné tartományban. A természet fensége lenyûgözõ erejû, grandiózus, de kietlen. La Salette Grenoble-tól 75 km-re, délkeletre található ban jelent meg a Szent Szûz elõször, mégpedig Párizsban, a Rue de Bac utcában, ahol Labouré Katalin novíciának adott útmutatást és egy csodás érmet. De a Szent Szûz ezen közbenjárása ellenére a rossz továbbra is folytatódik a világban. 16 évvel késõbb, szeptember 19-én, a Fájdalmas Szûzanya ünnepén Szûz Mária azonban ismét megjelenik, ezúttal la Salette-ben. A Szûzanya két gyermeknek jelent meg. Az egyik Maximin Giraud, 11 éves, becenevén Mémin, augusztus 27-én, Corps-ban született. Apja kocsikészítõ volt.édesanyját nagyon korán elvesztette. Apja újra megnõsült, és mostohaanyja szívtelen asszony volt, aki a kisfiút gyakran étlen-szomjan zavarta ki a házból. Apja szerette elsõ házasságából származó fiát, de nem merte megvédelmezni a mostohával szemben. Emiatt az alkoholban keresett menedéket. Maximin nagyon ideges gyermek volt, és meggondolatlan természetû. Misehallgatás helyett inkább rosszalkodni szeretett. A másik Melanie Calvat, vagy Mathieu, majdnem 15 esztendõs, aki november 7-én született Corps-ban. Sovány és félénk kislány volt, alig látszott 11 évesnek. Apja, Pieter Calvat koldusszegény, és alkalmi munkákból tengeti életét, mint kõmûves és favágó. A család sokszor hetekig nem látja õt. Melanie házaknál koldult. 8 éves korától kezdve gazdáknál õrzi a birkanyájat. Igy került 1846 tavaszán Baptiste Pra gazda birtokára, Les Ablandis falucskában. A leányka tanulatlan és lassú felfogású volt. Imádkozni alig tudott. Ez a két pásztor gyermek - Maximin Giraud és Mélanie Calvat - beszámolt róla, hogy látták Szûz Máriát a La Salette-i hegycsúcs közelében szeptember 19-én, 15:00 óra körül. Õk abban az idõben nagyon korlátozott oktatásban részesültek. Elõször Mélanie egy tûzgömbre lesz figyelmes, mely szétválik és a gyerekek láttak a ragyogó fényben egy gyönyörû hölgyet furcsa ruhába öltözve. Ezután következett a beszélgetés, az üzenetek átadása. Akkoriban ezek az üzenetek teljesen felkavarták a keresztény világot, de a mai ember már alig ismeri ezeket. Az üzenetek A szép hölgy gyermekekhez intézett szavaiból: Ha az én népem nem akarja megadni magát, kénytelen leszek Fiam kezét rája bocsátani. Oly nehéz, oly súlyos e kéz, hogy már nem tudom többé visszatartani. Mióta szenvedek miattatok! Ha azt akarom, hogy Fiam titeket el ne hagyjon, szüntelenül kérnem kell Õt. Ti ezzel egyáltalán nem törõdtök. Bizony sokat kellene imádkoznotok és tennetek és még akkor sem fizetnétek le a szenvedéseimet, melyeken értetek mentem végig.

3 Hat napot adtam nektek a munkára. A hetediket elkülönítettem és annak ellenére sem kívánjátok nekem. Éppen azért mindinkább nehezebb Fiam keze. Akik szekerekkel járnak, nem tudnak másképp szólni, mint hogy Fiam nevét vegyék szájukba. Ez az a két dolog, amely nehezíti Fiam kezét. Ha a termés megrothad, ti tehettek róla. Tavaly azt bemutattam a burgonyán; nem vettétek tudomásul; éppen fordítva; ha találtatok köztük rothadtakat, káromkodtatok és fölöslegesen emlegettétek Fiam nevét. Továbbra is romlani fognak és karácsonyra nem belõlük egy szem sem. Melánia, amit most mondok nektek, nem lesz állandó titok; 1858-ban közzé tehetitek. Papok, a Fiam szolgái, papok a csúnya életükkel, tiszteletadás hiányával és istentelenségükkel a szent titkok ünneplésekor, pénzsóvárságukkal, tetszést találva az élvezetekben és a tisztelgések elfogadásában, a tisztátalanság hordalékaivá váltak. Igen, a papok kérik a bosszút és a bosszú már a fejük felett lebeg. Jaj azoknak a papoknak és Istennek felszentelt szolgáknak, akik tékozlással és csúnya élettel újból keresztre feszítik Fiamat! Az Istennek fölszentelt személyek bûnei az égig kiáltanak és magukra vonzzák a bosszút és nézzük, a bosszú az ajtó elõtt áll, mivel nem lehet találni senkit, aki alkalmas volna az Örökkévalónak fölajánlani a világ hasznára Bárány áldozatát szeplõtelenül. Az Isten páratlan módon fog lecsapni. Jaj a Föld lakóinak! Isten kiönti haragját és a sok egymásba kapcsolódó rosszaságot senki sem fogja tudni kerülni. Isten népének fejei, vezetõi elmulasztották az imát és az engesztelést és a démon elsötétítette az intelligenciájukat; tévelygõ csillagokká váltak, melyeket az öreg ördög az õ tüzével a kárhozat helyére ránt. Isten megengedi az öreg kígyónak, hogy konfliktusokat ültessen a mindenféle közösségek vezetõi közé és a családokban. Az emberek megszenvedik a fizikai és morális fájdalmakat; az Isten magukra hagyja õket és büntetéseket küld rájuk, melyek több mint 35 évig fogják egymást követni. A közösség a legborzasztóbb csapások, és a legnagyobb események elõtt áll; számítsanak azzal, hogy vaskesztyûvel fognak velük bánni és fognak inni az Isten haragjának kelyhébõl. Fiam helytartója, IX. Piusz pápa 1859 után már nem hagyja el Rómát. Legyen szilárd és erõs, mivel a hit és szeretet eszközeivel fog harcolni. Vele leszek. Napóleonhoz ne legyen bizalommal; az õ szíve kétfelé hajlik, és ha pápa és császár is akar majd lenni egyidõben, Isten elfordul tõle: õ az a sas, mely állandóan följebb és följebb szeretne jutni. Kardélre esik, mellyel segíteni akart önmagán, hogy rászedje a nemzeteket az õ följebb jutására. Olaszország meg lesz büntetve a becsvágyért, mikor le akarja magáról rázni az Urak Urának terhét. Szintén háborúskodásnak lesz kiadva. Mindenhol vér fog folyni. A templomokat be fogják zárni és világiasítva lesznek. A papok és a szerzetesek ki lesznek ûzve és kegyetlen halállal gyilkolva. Sokan elhagyják hitüket és sok pap és szerzetes elszakad az igaz vallástól, köztük püspökök is lesznek. A pápa résen legyen a csodák csinálói elõtt, mivel eljön az idõ, amikor a földön és a légi térben is csodálatos dolgok fognak történni.

4 1864-ben ki lesz engedve a Lucifer sok démon kíséretével. Fokozatosan fogják semmisíteni a hitet még az Istennek fölszentelt szolgákban is. Olyannyira elvakítja õket, hogy különleges kegyelmek kivételével ezek a személyek elfogadják a rossz angyalok lelkét. Sok szerzetesi ház elveszíti hitét teljesen, és sok lelket veszítenek el. A földön szaporodni fognak a rossz könyvek és a sötétség lelkei lelki elfásultságot fognak okozni, mindenben, ami az Istennek való szolgálattal függ össze. Nagy hatalmuk lesz a természet fölött. Templomok lesznek, ahol ezeknek a lelkeknek fognak szolgálni.... Ezek a személyek egyik helyrõl a másikra lesznek hordozva és a papok is, mivel nem a jó evangéliumi lélek szerint (az alázatosság lelke, a könyörületesség lelke, és az isten dicsõségének elõsegítésén való lelkesedés) fogják tenni a dolgukat. Halottaikból támasztanak föl halottakat és igazságosakat. (Az azt jelenti, hogy ezek a halottak magukra veszik az igazságosak lelkét, akik a földön éltek, hogy az embereket könnyebben elcsábítsák; ezek az úgynevezett föltámasztott halottak, akik nem mások lesznek, mint démonok ilyen alakokat öltve, más evangéliumot fognak hirdetni, Jézus Krisztus evangéliumával ellentéteset, megtagadva az ég létezését, sõt a kitaszítottak létezését is. Mindezek a lelkek úgy fognak tûnni, mintha a testükkel kapcsolatba lennének). Mindenhol különleges csodák fognak történni, mivel az igaz hit kialszik és a világot hamis fény fogja bevilágítani. Jaj az egyház elöljáróinak, akik csak a gazdagság megszerzésével, saját tekintélyük növelésével és a büszke uralomvággyal lesznek elfoglalva. Fiam helytartójának sokat kell majd szenvedni, mivel az egyház bizonyos ideig ki lesz téve perzekúciónak, üldözésnek: ez a sötétség ideje lesz. Az egyház borzasztó krízisen megy át. Minthogy az Istenbe való hit feledésbe megy, azért ki-ki önmagát fogja igazgatni és mások fölötti uralkodásra törekszik; a polgári és egyházi hatalom el lesz törölve; minden rendet és igazságot lábbal fognak tiporni. Nem lesz egyéb látható, mint gyilkosság, gyûlölet, féltékenység, hazugság, egyenlõtlenség a haza és a család szeretet nélkül. A szentatyának sokat kell szenvedni. Végsõkig vele leszek hogy elfogadjam az áldozatát. A rosszak az életére próbálnak törni, még ha igazában nem is tudnak neki ártani; de sem õ, sem az utódja, aki nem fog sokáig uralkodni, nem fogják meglátni ahogy az Isten Egyháza triumfál, gyõzedelmeskedik. Minden polgári kormány ugyanazt a célt fogja követni kitörölni és megsemmisíteni bármilyen vallási alapelvet, hogy így hely legyen adva a materializmusnak, az ateizmusnak, a spiritizmusnak és mindenféle bûnnek, erkölcstelenségnek ban erkölcsi kihalás lesz a szenthelyeken; a kolostorokban kirothadnak az egyház virágai és a démon olyan lesz mint a szívek királya. Mindnyájan, akik a szerzetesi közösségek élén vannak, legyenek nagyon elõvigyázatosak, mivel a démon kihasználja minden rosszaságát, hogy a szerzetesi rendekbe bûnben fetrengõ személyeket juttasson, mivel a rendetlenség és a testi élvezetek hajszolása terjedni fog az egész földkerekségen. Franciaország, 0laszország, Spanyolország és Anglia háborús állapotban lesznek. Vér az utcákon fog folyni. Francia üti a Franciát. Olasz az Olaszt; aztán következik az általános háború, mely borzasztó lesz. Bizonyos ideig Isten hátat fordít Franciaországnak és Olaszországnak, mivel a Jézus Evangéliuma

5 már nem lesz. A rosszak kiterjesztik minden rosszaságukat a gyilkosságra és kölcsönös mészárlásra házról házra. Ostorának elsõ zúzó csapására megremegnek a borzalomtól a hegyek és az egész természet, mivel a zûrzavar és a gonosztettek áthatnak az égi boltozaton. Párizs leég, Marseille elsüllyed. Sok nagyváros föl lesz forgatva és földrengések által elnyelve. Úgy fog tûnni, hogy minden elveszett; csak csupa gyilkosságról lehet hallani, a fegyverek ropogását és az átkozódást. Az igazak sokat fognak szenvedni; imáik, vezeklésük és könnyeik az egekig hatnak és Isten minden népe bocsánatáért és irgalomért fog esedezni. Fogják kérni az én segítségemet és közbenjárásomat. Akkor Krisztus az õ igazságossága és az igazak iránti nagy irgalmassága által indíttatva megparancsolja angyalainak, hogy öljék meg minden ellenségét. És azonnal megsemmisülnek Jézus Krisztus ellenségei és minden (bûnbánat nélküli) bûnös ember, és a föld pusztasággá változik. Aztán béke áll be és az emberek kiengesztelik az Istent. Jézus Krisztusnak fognak szolgálni, tisztelve és magasztalva lesz, mindenhol virágozni fog a könyörületesség. Az új királyok a szent egyház jobb kezei lesznek, mely erõs lesz, alázatos, istentisztelõ, szegény, és nagy buzgósággal fognak törekedni Jézus erényeinek utánzásában. Mindenhol terjeszteni fogják az Evangéliumot és az emberiség nagyon elõrehaladott lesz a hit terén, mivel a Jézus Krisztus munkásai egységesek lesznek és a nép istenfélõen fog élni. Ez a béke nem fog sokáig tartani a népek közt: 25 év gazdag termésének betakarítása elfeledteti velük, hogy az emberi bûnök az okai minden ínségnek, melyek a földet sújtják. Az Antikrisztus elõfutára harcol majd minden nemzetbõl összeállított serege segítségével az igazi Krisztus ellen, aki a világ egyetlen megváltója. Sok vért ont, és meg akarja semmisíteni Isten imádatát és tiszteletét, hogy önmagát tüntesse fel Isten gyanánt. A Földet mindenféle csapások érik (a járványok és éhínség mellett, amely széles körben elterjed). Háborúk sorozatai lesznek az utolsó háborúig, amelyet az Antikrisztus tíz királya vív meg, akiknek azonos lesz tervük, az Antikrisztus pedig egyeduralkodója lesz a Földnek. Mielõtt ez megtörténik, valamilyen hamis béke lesz a Földön. Az emberek semmi másra nem gondolnak, csak a szórakozásra. A gonoszok a legkülönbözõbb bûnöket követik el. De az Anyaszentegyház gyermekei, az én hitem gyermekei, igaz követõim, növekszenek szeretetükben Isten iránt, és erényeik igen kedvesek lesznek elõttem. Boldogok az alázatos lelkûek, akiket a Szentlélek vezet. Én oldalukon küzdök, míg el nem érik az idõk teljességét. A természet bosszúért kiált az ember miatt, és remeg a rémülettõl azok miatt, amiknek el kell következniük a bûnnel szennyezett Földön. Remegj föld, remegjetek mindnyájan, akik Jézus Krisztus szolgáinak valljátok magatokat, és bensõtökben csak önmagatokat imádjátok. Remegjetek, mert Isten ellenségeitek kezébe ad majd, mert a szent helyek teli vannak rothadással. Sok zárda nem az Isten háza többé, hanem Asmodeus (a Sátán egyik neve) és a hozzá hasonlók legelõi. Ebben az idõben születik meg az Antikrisztus egy zsidó apácától, egy hamis szûztõl, aki az õskígyóval játszik össze, aki mestere minden tisztátalanságnak. Az Antikrisztus apja egy püspök lesz. Születésekor istenkáromlás árad szájából. Foggal születik. Megtestesült ördög lesz. Rettenetesen fog

6 ordítani. Csodákat cselekszik majd. Eledele tisztátalanság lesz. Lesznek testvérei, akik bár nem lesznek megtestesült ördögök, mint az Antikrisztus, de a gonoszság fiai lesznek. Tizenkét éves korában magára vonja az emberek figyelmét nagyszerû gyõzelmeivel. Hamarosan mindnyájan (az Antikrisztus és testvérei) csapatokat vezetnek, melyeket a pokol légiói segítenek. Az évszakok megváltoznak. A föld nem terem mást, csak rossz gyümölcsöt. A csillagok eltérnek megszokott pályájukról. A Hold elmosódott, pirosas fényt ad ki. Víz és tûz görcsökként rázzák meg a Földgolyót. Borzalmas földrengések lesznek, amelyek elnyelnek hegyeket és városokat. Róma elveszti hitét, és az Antikrisztus székhelye lesz. A démonok, az Antikrisztussal együtt, nagy csodákat mûvelnek a földön és a levegõben. Az ember egyre gonoszabbá válik. Isten gondoskodik majd hûséges szolgáiról és a jóakaratú emberekrõl. Az Evangéliumot mindenütt hirdetik, és minden nemzet fiai megismerik az igazságot. Sürgõs felhívást intézek a Földhöz, felhívom az égben uralkodó Élõ Isten igazi tanítványait, felhívom igazi követõit Krisztusnak, az emberek egyetlen és igaz Megváltójának, aki emberré lett. Felhívom gyermekeimet, akik igazán tisztelnek engem, mindenkit, akik átadták nekem magukat, hogy vezessem õket Isteni Fiamhoz. Mindenkit, kiket majdhogy az ölemben hordozok. Mindenkit, akik lelkemmel élnek. Végül felhívom a végsõ idõk apostolait, Jézus Krisztus hû tanítványait, akik önmaguk és a világ megvetésében élnek szegénységben és alázatban, kitaszítva és csendben, imában és visszafojtottságban, szemérmesen és Istennel való közösségben, szenvedésben és ismeretlenül e világ szemében. Itt az ideje, hogy elõjöjjetek és megvilágítsátok a földet. Menjetek és mutatkozzatok be mint gyermekeim. Bennetek és veletek vagyok, hogy hitetek fény legyen, mely bevilágítja a nyomorúság e napjait. Harcoljatok, világosság gyermekei, ti kicsiny nyáj, akik láttok, mivel az idõk ideje és a végek vége már itt van. Az egyház sötétségbe lesz burkolva, a világ meg lesz rémülve, döbbenve. De ekkor jönnek a Hénoch és az Éliás, megtelve Isten Lelkével; igyekeznek prédikálni Isten szavát és a jóakaratú emberek hisznek Istenben és sok lelket megörvendeztetnek. Nagy sikereket fognak aratni a Szentlélek segítségével és elítélik az Antikrisztus tévtanait. Jaj a Föld lakóinak! Véres háborúk keletkeznek és éhínség lesz. Kiüt a pestis, a járványok, és a ragályos betegségek. Jégesõ módjára élõlények fognak zuhogni az égbõl. Villámlások, melyek fölfordítják a városokat; földrengések, miközben egyetsmást elnyel a föld. A levegõben hangok hallatszanak. Az emberek a fejüket falba verik; kérik a halált, de a halál egyben kínzást is okoz. Mindenhol vér fog folyni. Ki tudna gyõzni, ha Isten nem rövidítené meg a próbák idejét? Az igazak vérétõl, könnyeitõl, imáitól hagyja Isten magát meggyõzni, hogy engedjen szigorából. Hénoch és Éliás halálra lesznek adva. A pogány Róma eltûnik. Három várost tûz emészt el az égbõl. Az egész világot borzalom uralja és sokan hagyják magukat félrevezetni, mivel nem imádták az igaz élõ Krisztust. Már itt az idõ; a nap sötétedik; csak egy hit fog élni. Itt ez az idõ; az alvilág megnyílik. Itt jön a sötétség királyainak királya, itt a Vadállat az õ alattvalóival, aki magát a világ megváltójának mondja. Büszkén felemelkedik a levegõbe, hogy az égbe menjen. De Szent Mihály megfojtja õt leheletével. Lezuhan a Földre, amely három napon keresztül állandóan háborgott, és most megnyílik tüzes belseje. Az Antikrisztus bennreked

7 minden követõjével együtt a pokol örökké tartó mélységeiben. Akkor a tûz és a víz megtisztítja a Földet, megemészti az emberek büszkeségének alkotásait, és minden megújul. Minden Istent szolgálja és dicsõíti. Szerkesztõi záró szavam: A világ sorsa az Antikrisztus fellépésével fog végzetessé válni. Azt pedig mi, akik most 2013-ban és utána élünk, hamarosan meg fogjuk keserûen ízlelni. Szûzanya mindenkit hív a sátán elleni harcra úgy 1846-ban, mint azelõtt és azután is állandóan. Kérdezzük csak ki tesz eleget kérésének?

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA.

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. A TISZTELET HIÁNYA, AMELYET IRÁNTAM, ÉS AZ ÖRÖK ATYA IRÁNT TANUSÍTANAK EZEN ÚJ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Lessz-e. világ vége? Mint van megírva

Lessz-e. világ vége? Mint van megírva Lessz-e világ vége? Mint van megírva 2 Mint van megírva Milyen kérdést tettek fel a tanítványok Jézusnak az Ő eljövetelével és a világ végével kapcsolatban?...hozzá menének a tanítványok magukban mondván:

Részletesebben

Páduai Szent Antal kis imakönyve

Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK 520 P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és egyben egy fontos

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők PPEK 390 Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők Barsi Balázs-Telek Péter-Pál Magasság és mélység Szent idők (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) Szentírási elmélkedések az egyházi

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Bernada Fernandez bizonyságtétele Puerto Rico-ból. Az egész egy este kezdődött, amikor nagyon beteg voltam. Jóllehet dícsértem az Urat, az erőm azonban elhagyott és

Részletesebben

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY Egresits Ferenc CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY A Szent Istváni példa Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, Ki voltál valaha országunk istápja? Olvassuk, naponta a Győr-Bácsai Szent István király plébánia templom

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben