Mitl lesz hasznos és eredményes a controlling rendszerünk?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mitl lesz hasznos és eredményes a controlling rendszerünk?"

Átírás

1 MCE Konferencia 2007 A controlling gyakorlata Mitl lesz hasznos és eredményes a controlling rendszerünk? - A szervezeti kultúra és a személyes magatartás hatása a controllingra - Csanádi Péter MCS Management & Controlling-Service Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Babér u. 5., Tel: Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

2 Controlling az MCS Kft. értelmezése szerint Amit jelent: controlling szabályzókör a controlling tervezést és irányítást, azaz "kézben tartást" jelent felsvezetk menedzsment funkciója döntési szinten szakmai vezetk irányítási funkciója operatív mködési szinten controllerek szolgáltatási funkciója a vezetk számára a controlling a tudatos vezetés eszköze a vállalat teljeskör és egyeztetett tervezésére és irányítására Aminél több: a controlling nem kontrollt jelent és ezért írjuk "c"-betvel a controlling nem a bels ellenrzés feladata a controlling nem megoldatlan vállalati problémák "raktára" a controlling több, mint költségszámítás és beszámolás Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

3 Kézben tartás, avagy a controlling szabályzókör mködése irányítási intézkedések visszacsatolás célegyeztetés tervezés célok megtervezése célelérés prognózisa controlling szabályzókör tényadatok rögzítése eltérések elemzése terv-tény összehasonlítás irányítás Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

4 Együttmködés, hatáskörök, felelsségek menedzsment döntési kompetencia eljárások tartalmak controlling módszertani kompetencia cél módszerek funkcionális szakterületek szakmai kompetencia Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

5 A felelsségbl fakadó feladatok menedzsment döntési kompetencia funkcionális szakterületek szakmai kompetencia elirányzatokat, stratégiát határoz meg jóváhagyja a célokat, a stratégiát és a terveket biztosítja a feltételeket felel a célkonfliktusok megoldásáért felel a kivitelezésért, a gazdasági eredményekért és döntésekért cselekményfelels rendkívüli helyzetekben szakmai döntéstámogatást nyújt felel a terv szakmai minségéért felel az erforrás- és teljesítményigényekért egyeztetési kötelezettsége van felel a gazdaságos teljesítésért kezeli az operatív információs rendszereket értelmezi az eltéréseket controlling módszertani kompetencia szervezi és koordinálja a tervezési folyamatot módszereket és eljárásokat bocsát rendelkezésre összefoglalja a terv eredményeit helyzetelemzéseket végez a terveltérések kimutatását biztosítja várható értékeket számít korai zavarjelzést ad döntési javaslatokat, alternatívákat dolgoz ki Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

6 A kommunikáció a controlling szabályzókörben célelérés értékelése tárgyi szint célelképzelés kommunikációs folyamat célegyeztetés eltérések elemzése emocionális szint céltervezés Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

7 Els gondolatok, reakcók érzések, érzelmek,... - túlteljesítési kényszer - sürgetés a célelérés érdekében - bénultság az elmaradások miatt irányítási intézkedések visszacsatolás célegyeztetés tervezés célok megtervezése - magas elvárások - biztonságra törekvés - túl-, vagy alulkövetelés - egyéni érdekek ütközése célelérés prognózisa controlling szabályzókör tényadatok rögzítése eltérések elemzése irányítás terv-tény összehasonlítás - félelem a szankcióktól - bizalmatlanság az ellenrzéssel szemben - elégedetlenség a túlmunka miatt Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

8 Vállalati életciklus Adizes alapján Megállapodottság Férfikor Serdülkor Id eltti öregedés Válás Beteljesületlen vállalkozó Arisztokrácia Korai bürokrácia Gyerünk-gyerünk Csecsemkor Alapítói vagy családi kelepce Csecsemhalandóság Bürokrácia Udvarlás Szerelmi viszony Halál Növekedés Öregedés Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

9 A controlling fejldése az MCS Kft. tapasztalatai alapján Változás intenzitása Új minség vállalati életpálya A tudatos vezetés korszer szemléletének fejldése Controlling szervezet fejldése Küls szakértk bevonása Controlling mködés Indulás Fejldés Megújulás Zöldmezs Szigetvilág Integrált mködés Teljes áthatás Vállalati életciklus Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

10 Controller szerepek és lehetségek Menedzsment-, és rendszerorientált controller stratégiai és operatív controlling döntéstámogatást nyújt rendszer- és módszertani szakember extrém dinamikus környezetben mködik "innovátor" Jöv,- és akció-orientált controller költséggazdálkodás és operatív controlling tervezési és irányítási információkat szolgáltat elemzéseket végez és várható értékeket számol korlátozottan dinamikus környezetben mködik "navigátor" hagyományos, számvitel-orientált controller ügyel a küls és bels beszámolók elkészítésére nem ad irányítási információkat számfejt és múltba tekint statikus környezetben mködik "regisztrátor" Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

11 A controller kompetenciák követelményprofilja Tudás, ismeret, gyakorlat szakmai kompetenciák közgazdaságtan számvitel / pénzügy projektmenedzsment csoportmunka vezetés módszertani kompetenciák szervezetfejlesztés informatikai rendszerek matematika / statisztika általános mveltség vállalatvezetés 100 % 75 % 50 % 25 % prezentációs technikák rendszerezési és elemzési módszerek tervezési és prognózis módszerek kreativitás technikák beszédképesség vezeti képesség együttmködési képesség konfliktuskezelési képesség kommunikációs képesség koordináló képesség önállóság szociális kompetenciák vevorientáltság MINTA! analitikus gondolkodás absztrakciós képesség kreativitás elkötelezettség lelkesedés önbizalom személyes integritás Készség, képesség, attitd személyes kompetenciák Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

12 Handy szervezeti kultúra modellje Személyiség-kultúra Hatalom-kultúra Szerep-kultúra pókháló halmaz Feladat-kultúra görög oszlopcsarnok háló Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

13 Quinn szervezeti kultúra modellje rugalmasság Támogató Innováció-orientált befelé összpontosítás kifelé összpontosítás Szabály-orientált Célorientált szoros kontroll Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

14 MBTI: Myers-Briggs Típusindikátor preferencia-párok Carl Gustav Jung nézetein nyugvó rendszer, személyiség tipológia. Gondolkodási sémaként használva, mélyebb megértésre juthatunk a személyek és a csoportok munkájára vonatkozóan. Jung elmélete szerint három alappreferencia-pár ( energia, észlelés, döntés ) közül mindenki valamelyiket elnyben részesíti. Tanítványai (Myers és Briggs) egészítették ki egy negyedik preferencia-párral ( életstílus ). Készült az ARK Anima Ráció Konzultánsok forrásanyagainak felhasználásával. Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

15 Energia HONNAN GYJTJÜK ENERGIÁNKAT? Extrovertált (Extraversion) E Aki inkább extrovertált, az szeret emberek között lenni és küls történésekbe bekapcsolódni. Energiájukat kifele fordítják és onnan is töltdnek fel: élményekbl, eseményekbl és kapcsolatokból. Jellemzjük: beszéddel kommunikálnak megbeszélés és munka közben tanulnak a legjobban társasági emberek, és jó a kifejez készségük nagy bennük a kezdeményez kedv a munka és a személyes élet terén egyaránt Introvertált (Introversion) I Aki inkább introvertált, az jobban a bels világára, gondolataira és élményeire figyel. Energiájukat befele irányítják és onnan is töltdnek fel: energiájukat gondolataikból, érzelmeikbl és tndéseikbl nyerik. Jellemzjük: inkább írásban kommunikálnak reflexió, tndés, mentális gyakorlatok által tanulnak személyes dolgai vonatkozásában zárkózott és visszafogott személyek jól és könnyen összpontosítanak Készült az ARK Anima Ráció Konzultánsok forrásanyagainak felhasználásával. Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

16 Észlelés HOGYAN GYJTJÜK AZ INFORMÁCIÓKAT? Érzékel (Sensing) S Az érzékelést preferáló személyek elssorban az öt érzékszerven keresztül fogadják az információt. Jó megfigyelk és különösen a praktikus dolgokat veszik észre. Jellemzjük: a valósra és aktuálisra fókuszálnak gyakorlati alkalmazást értékelik tényszerek, konkrétak és részleteket megfigyelk a tapasztalatban bíznak Intuitív (Intuition) N Az intuíciót preferáló emberek az információt inkább a nagy egész átlátásából nyerik, a konkrét jelentésen túli jelentést keresik Alapmintákat keresnek. Különösen jók az új lehetségek és alternatív megoldások meglátásában. Jellemzjük: a lehetségekre fókuszálnak a képzelert és meglátásokat értékelik elvontak és elméletiek az inspirációban bíznak Készült az ARK Anima Ráció Konzultánsok forrásanyagainak felhasználásával. Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

17 Döntés HOGYAN HOZZUK MEG A DÖNTÉSEINKET? Gondolkodó (Thinking) T A gondolkodó típusúak a döntések és választások logikai oldalát látják meg inkább. Céljuk az objektív igazság és a korrekt alapelvek alkalmazása. Ersségük éppen a problémamegoldásban rejlik. Jellemzjük: deduktív érvelés racionálitás korrektség személytelen, objektív igazságra törekvés Érz (Feeling) F Aki az érzelmeket használja a döntéseknél, az jobban ügyel arra, hogy rá, és a döntés érintettjeire a döntés maga milyen hatással lesz. Céljuk a harmónia és a másik ember figyelembevétele. Ersségük a megértés, elismerés és támogatás. Jellemzjük: a személyes értékek vezérlik együttérzek, elfogadóak harmóniára és egyéni elismerésre törekszenek elvontak és elméletiek Készült az ARK Anima Ráció Konzultánsok forrásanyagainak felhasználásával. Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

18 Életstílus HOGYAN IRÁNYÍTJUK ÉLETÜNKET? Megítél (Judging) J Akik inkább a megítél, következtet állapotot preferálják, azok szeretik a döntéseiket idben meghozni. Kedvelik az idbeli strukturáltságot. Tevékenységeiket a cél, eredmény érdekében végzik. Életüket és dolgaikat az áttekintés, az elrelátás irányítja. Jellemzjük: szervezettség módszeresség szeret tervezni nem hagyja a dolgokat az utolsó pillanatra Észlel (Percieving) P Az észlelést preferáló emberek a minél teljesebb információbázist részesítik elnyben. Elhalasztják a döntést, ha nem tartják elégségesnek az információkat. A folyamat minsége motiválja ket. Életüket és dolgaikat az élmények, az új impulzusok igénye irányítja. Jellemzjük: spontaneitás rugalmasság szeretik, ha a dolgok nincsenek behatárolva a szk idhatár energiával tölti fel Készült az ARK Anima Ráció Konzultánsok forrásanyagainak felhasználásával. Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

19 És az Ön kompetenciaprofilja? szakmai kompetenciák közgazdaságtan számvitel / pénzügy projektmenedzsment csoportmunka vezetés módszertani kompetenciák szervezetfejlesztés informatikai rendszerek vállalatvezetés 100 % 75 % 50 % prezentációs technikák rendszerezési és elemzési módszerek tervezési és prognózis módszerek matematika / statisztika általános mveltség 25 % kreativitás technikák beszédképesség vezeti képesség együttmködési képesség konfliktuskezelési képesség kommunikációs képesség koordináló képesség önállóság szociális kompetenciák vevorientáltság analitikus gondolkodás absztrakciós képesség kreativitás elkötelezettség lelkesedés önbizalom személyes integritás személyes kompetenciák Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

20 Köszönjük a figyelmüket! MCS Management & Controlling-Service Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Babér u. 5., Tel: Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november /20

A szervezetpszichológia egyes kérdései

A szervezetpszichológia egyes kérdései A szervezetpszichológia egyes kérdései Szervezet (Andorka R.): Az emberek többé-kevésbé személytelen kapcsolatokra épülı nagyobb csoportja, melyet konkrét cél megvalósítására hoztak létre. A szervezetnek

Részletesebben

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Az emberi erforrások társadalmi-gazdasági összefüggései program ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága?

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Kópházi Andrea Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Napjaink vezetői kihívásai közül kiemelendő az a képesség, hogy olyan szervezeteket alakítsunk ki, amelyek

Részletesebben

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA?

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? A szervezetek elvileg végtelen sokféle magatartással válaszolhatják meg a kihívásokat, gyakorlatilag azonban csak eggyel: választaniuk kell a lehetőségek közül. A választás

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség

Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség Babes- Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és neveléstudományok kar Pszichológia szak Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség Téma vezető tanár Dr. Hóka Hédi Készítette Laczkó Laura Rita pszichológia

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A vezetés olyan komplex feladat, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amely révén a szervezet realizálja céljait, küldetését, biztosítja a résztevékenységek összhangját.

Részletesebben

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései V e z e t é s i B e n c h m a r k o k Member of Kommunalkredit Bank Impresszum Kiadja a TÖOSZ megbízásából az ÖNkorPRess Kiadó Felelős kiadó:

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET GONDOLATOK 2. MUNKASZERVEZETEK M KÖDÉSÉNEK HUMÁN FELTÉTELRENDSZERE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra)

Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra) Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra) Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes A módszertani megújulást indokolják: más a tanulók neveltsége, ismerete, készsége,

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei

II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei A munkahelyen való tanulás kézikönyvének a szerzoje: Maria João Filgueiras-Rauch BFZ Bildungsforschung NÜRNBERG Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Indokolás,

Részletesebben

Peter Senge világhírűvé vált Az ötödik alapelv című művében mutatatta be a tanuló szervezeteket, és ezzel alakította ki a fogalom mai jelentését.

Peter Senge világhírűvé vált Az ötödik alapelv című művében mutatatta be a tanuló szervezeteket, és ezzel alakította ki a fogalom mai jelentését. A tanuló szervezetek jellemzői, 2010. Az egyetlen fenntartható előny versenytársaiddal szemben az, ha képes vagy gyorsabban tanulni, mint ők (Arie De Geus, a Royal Dutsch / Shell Stratégiai vezetője) Az

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben

15. SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ

15. SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ 15. SZERVEZETI A szervezetek működésének alapja a kommunikáció. Az eredményes kommunikáció képessége a működés sikerességét biztosítja, míg anélkül a szervezet pusztulásra van ítélve. A kommunikáció minden

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETésPSZICHOLÓGIA

SZERVEZETésPSZICHOLÓGIA ELTEPedagógiai éspszichológiaikar SZERVEZETésPSZICHOLÓGIA ÚJIRÁNYZATOK AZEZREDFORDULÓN 2. SZERVEZETIDÖNTÉSEK SZERKESZTETTE FARAGÓKLÁRA SZERVEZET ÉS PSZICHOLÓGIA Szervezet és pszichológia Új irányzatok

Részletesebben