A Cursillo Mozgalom veszélyei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Cursillo Mozgalom veszélyei"

Átírás

1 A Cursillo Mozgalom veszélyei Mindenekelőtt fontos leszögezni, a Cursillo Mozgalom célja, hogy a barátságon keresztül feltárja Isten szeretetének jó hírét azok számára, akik részt vesznek a Cursillo hétvégéjén. A jelöltek azért érkeznek a hétvégére, hogy találkozzanak Istennel, önmagukkal és másokkal, hogy hazatérve ők is tanúságot tehessenek a jó hírről, hogy Isten szereti őket. A Cursillo Mozgalom veszélyei A veszélyek listája nagyon hosszú lehetne, de csak hat veszélyt említünk, amelyek megzavarják és félreérthetővé teszik a Cursillo célját. Infláció (értékvesztés) Ezzel a veszéllyel olyan keresztény közösségeknek kell számolni, ahol sokan vágynak jobb kereszténnyé lenni, de csak korlátozott számban vannak vezetők, akik képesek az utat mutatni. Más szavakkal sok a munka, de kevés a munkás. A Cursillo Mozgalomban gyakran fordul elő, hogy több figyelmet szentelünk a cursillós hétvégének az örök negyedik nap állandó, normális életvitelénél. Ez azt jelenti, hogy jobban szeretjük a látványos dolgokat a lényegnél. Egy jó keresztény azt teszi, ami lényeges. Sokkal fontosabb a lelkek találkozása Istennel, hiszen az Ő követése a lényeg. Nem a záró ünnepélyért, hanem az életben megtörténő eseményekért dolgozunk. Jobb egy felkészült rektor a cursillón vagy az utócursillón, akár negyven jelöltnél is, akik azt kiáltják a zárón, hogy "Krisztus Király él!". Ezért négy dologra szeretnénk felhívni a figyelmet: 1. Nem tarthatunk cursillót, ha nincs olyan működő keresztény közösség, ami a végzett cursillistát befogadja. 2. Nem tarthatunk cursillót azt megelőzően, hogy a korábban végzett cursillisták nem kapcsolódtak be az őket befogadó csoportokba. A befogadáshoz másfél-két hónap szükséges. 3. Az új cursillista első lépéseiről való gondoskodás. Ez azt jelenti, hogy az záró ünnepélyen a munkatársak feladata még csak éppen elkezdődött. 4. Különös figyelmet kell fordítani azokra, akik a vezetők lehetnek a jövőben.

2 Specializáció Ez a probléma akkor merül fel, ha a mozgalom az egyház vagy a társadalom egy különálló területére fókuszál (szervezetek, foglakozások stb.) cursillo politikusok, zenészek, építészek, ügyvédek vagy focisták stb. számára. Az is előfordulhat, hogy a Cursillo vezetői saját céljaira, világi vagy apostoli stb. képez ki jelölteket. Ez szűkíti és minimalizálja a Cursillo Mozgalom célját, amely a keresztényi lét alapjára helyezi a hangsúlyt. A Cursillo mindenkinek szól. A Cursillo Mozgalom nem a személyes érdek megvalósításában segít, hanem Isten szerelmét tárja fel mindenki számára. Ilyen módon minden területen és mindenki számára termékeny. Őszintén nem kérhetünk többet annál, amit tisztán és bizonyosan látunk, ami Isten akarata. Váljunk kereszténnyé, és megkeresztelkedvén mindenki váljon szentté a maga területén. Ehhez a következők szükségesek: 1. Távol tartani magunkat olyan céloktól, ami nem a mi, hanem az egyház feladata. 2. A Cursillo a férfiak és a nők számára lényegében azonos, ahogy keresztségükben és lelkükben is azonosak. Az egyetlen különbség az, ahogy ezeket az igazságokat a személyes életükben megélik. Hasonló mondható el a faji, nemzeti, kulturális különbségekről is, amiket a Cursillo gyakorlati kérdésnek tekint. 3. A Cursillo hétvégéje minden korosztály számára azonos. Habár a kor egy mentális különbség, ezen a Cursillo felülemelkedik, de ez nem annyira fontos, mint a korábbiak. Valójában a cursillón teljes személyiségünkkel kell jelen lenni. Stagnálás (helyben toporgás) A Cursillo Mozgalom akkor lehet sikeres, ha hűséges az igazsághoz és ugyanakkor naprakész. Ezt a kettőt, ortodoxia és hatékonyság, a teológiai és a pasztorális munka során sem szabad szem elől téveszteni. Habár a Cursillo Mozgalom lényegi része soha nem változik, alkalmazkodni kell a kor és a körülmények kihívásaihoz. Ez szükséges ahhoz, hogy az alkalmazott módszer naprakész lehessen.

3 Ennek két feltétele van: 1. Minden vezető számára kihívás az, hogy hogyan lehet naprakész: végiggondolnia azt, hogy miként lehet megfogalmaznia azt, amit jobban is ki tud fejezni, hogyan tud végrehajtani egy faladatot, ha azt jobban is képes megoldani. 2. A nemzeti titkárságok és az OMCC irányításával, olyan eszközök bevezetésére van szükség, amelyek garantálják, hogy megfeleljünk ezeknek a kihívásoknak. Kerülni kell a nagyszerű akár kevésbé nagyszerű személyes módosítások alkalmazását ott, ahol mindennek meg van a saját szerepe, anélkül hogy a korábbi forrásokat figyelembe vennénk, vagy azokra hivatkoznánk. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne saját ötletekből származó konkrét eredményeket megosztani azokkal, akik eldöntik ezen eredmények hitelességét. Szervezet A Cursillo Mozgalom nem egy szervezet, és nem is válhat azzá. Az veszélyes lehet. Nem könnyű megakadályozni, hogy szervezetté váljon annak ellenére, hogy nincsen tagsága és nincsenek rangok. A Cursillo Krisztusnak elkötelezett személyekből áll. A Cursillo Mozgalomban nincsenek kötelezettségek. Nem kérhetünk valakit, hogy ezt vagy azt megtegye, úgy mint rektor vagy munkatárs legyen a cursillón, tagja legyen a vezetőképzőnek, beszédet tartson az ultreyán, ezeket csak felajánlhatjuk számukra mint lehetőséget. A Cursillo mozgalomban nincs olyan, aki utasíthat és olyan sincs, akinek engedelmeskedni kellene. Sem a titkárság, sem más nem adhat utasításokat cursillistáknak. A cursillistáknak nincs olyan kötelezettsége, amely alapján engedelmeskedniük kellene. Úgy is mondhatjuk, a titkárság a Cursillót irányítja és nem a cursillistákat. A Titkárság meghatározhatja egy ultreya helyét és időpontját, de a cursillistákat nem kötelezheti a részvételre. Ezek több módon is érintik a Cursillo rendezvényeit. Ezek a következmények többnyire két területen fontosak: 1. A kiscsoportok azok számára van, akik részt szeretnének benne venni, és senkit sem lehet erőltetni, hogy részt vegyen rajta. 2. A kiscsoport, az ultreya, a vezetőképző nem tüntetheti fel magát olyan színben, hogy szervezetként kötelezettségeket fogalmaz meg, mert ilyen kötelezettségek nem léteznek. A programlapocska (szárnyas oltár) az egyén számára fogalmaz meg egy tervet Istennel, hogy talentumait miként tudja maximálisan kamatoztatni.

4 Cursillizmus Ennek a veszélynek három oldala van: 1. Az első a Cursillo Mozgalom túlértékelése (mintha mi lennénk az igazság letéteményesei) és az egyház szerepének alulértékelése. 2. A második, hogy lényeges szerepet tulajdonít olyan mellékes elemeknek, mint a szóhasználat, viccek, dalok, történetek stb. 3. A harmadik, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a cursillónak mint az utócursillónak. Az első, a Cursillo túlértékelése és az egyház alulértékelése nehezen fogható meg. Csak kizárólag Isten mentheti meg a világot. Az egyház különböző területeken tevékenykedik. A Cursillo célja ennek a reménynek az átadása, de nem az egyetlen az egyházban, és reméljük nem is válik azzá. Fáradhatatlanul, de féltékenység nélkül kell ezt képviselni. A második hiba (lényegest tulajdonítani az esetleges dolgoknak) még gyakrabban előfordulhat. A Cursillo Mozgalom sajátos szóhasználata rémisztőnek tűnhet kezdetben, habár tudjuk, azért jött létre, hogy Istenről beszélhessünk anélkül, hogy bárkit megrémisztenénk. Néha a dalok mesterkéltnek tűnnek. A Cursillóban ezeket az esetleges dolgokat humorosan kezeljük. A Cursillo célja, hogy megszabadítson a lényegtelen dolgoktól. A harmadik gyakorlat (több figyelmet szentelni a cursillónak mint az utócursillónak) egy még veszélyesebb hiba. A Cursillo arra törekszik, hogy a keresztények számára feltárja, hogy hogyan élhetik mindennapjaikat keresztényibb módon, és hogyan élhetnek közösségibb életet. Másképp mondva, megpróbálunk segíteni, hogy hogyan válhatnak jobb kereszténnyé a kiscsoportok lelkisége által. Nem törekszünk arra, hogy minden keresztény elvégezze a cursillót. Valójában a Cursillo Mozgalom nem az előcursillóról, a cursillóról és az utócursillóról szól, hanem a kiscsoportok megalakulásáról. Az első örökkön, örökké létező közösség az Atya a Fiú és a Szentlélek egysége. Ennek a célnak az eléréshez segít az előcursillo és a cursillo. A legfontosabb cél a negyedik örök nap megélése, a kiscsoportok állandó lelkiségében. Plebanizálás (elsősorban egyházi és plébániai tevékenységekre gondolva) A Cursillo nem a plébániák, hanem Isten számára nyújt szolgálatot teljesítőket ott ahová Isten helyezte őket. A plébániák a saját területükön tevékenykednek, ebben a cursillisták is szerepet vállalhatnak.

5 A pap viszont nem szólíthatják fel a cursillistákat, hogy bekapcsolódjanak a plébániai csoportok, szervezetek életébe. A cursillisták valóban Isten Egyházához tartoznak. Valódi keresztényekké kell válniuk, nemcsak az egyházban, de a hétköznapi életben is. A Cursillo megpróbálja a világot keresztényibbé tenni, megőrizve az emberek között már korábban létrejött kapcsolatokat, azoknak keresztényi jelentést tulajdonítva. Ezek a kapcsolatok nemcsak a közvetlen szomszédokat érintik. Ezért válik lényegessé és szükségszerűvé, hogy az apostoli munkát mindenki a saját környezetében fejtse ki, legyen az plébániák közötti, egyházmegyei stb. szint. Összegzés Hat veszélyt említettünk: értékvesztés, specializáció, stagnálás, szervezet, cursillizmus, plebanizálás. Istenhez való tartozásunk megadja a józanságot ahhoz, hogy elkerüljük ezeket a veszélyeket. Kedves Barátaim: a mai világban mindenki siet. Mindenki rohan, mert minden elmúlik. A pénz is, a munka is, a szerelem is, a test is elmúlik. A cursillo három napja is véget ér. Ennek a rohanásnak a neve: stressz, korunk legnagyobb betegsége. Az egyetlen megoldás, hogy elkerüljük ezt az, hogy valaki olyanhoz kapcsolódjunk, aki soha sem múlik el, és Ő nem más, mint Isten Szeretete, Jézus Krisztus a mi Urunk. 1. A Cursillo Mozgalom célja az élet maga. 2. Akkor élvezhetjük ezt az életet, ha tudatára ébredünk annak, amit a cursillón fedezünk fel, hogy Isten szeret bennünket. 3. Megélni és megosztani azt az örömet, hogy Isten szeret bennünket. 4. Drága barátaim, nem kell prédikálni..., a szomszédaink és barátaink meg fogják kérdezni: honnan van ez az öröm..., és az lesz a válaszunk: gyere el és nézd meg.

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ Uraim, ha ezzel most nem foglalkoznak, hanem várnak még három hónapot,, a Magyar Köztársaság emberi jogi nagykövetével a Budapesti Népirtás Megelőzési Nemzetközi Központról

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Takáts Péter ez a kérdés, válasszatok! : Képviseleti vagy részvételi demokrácia?

Takáts Péter ez a kérdés, válasszatok! : Képviseleti vagy részvételi demokrácia? Takáts Péter ez a kérdés, válasszatok! : Képviseleti vagy részvételi demokrácia? A kulturális kreatívok minden közösségi területen új utakat keresnek. Olyanokat, melyekben ők aktív résztvevők és a folyamatok

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Bereczki Silvia sa. A tisztítótűz mélyétől a Föld végső határáig Néhány gondolat a Segítő Nővérek Kongregációjáról

Bereczki Silvia sa. A tisztítótűz mélyétől a Föld végső határáig Néhány gondolat a Segítő Nővérek Kongregációjáról Bereczki Silvia sa A tisztítótűz mélyétől a Föld végső határáig Néhány gondolat a Segítő Nővérek Kongregációjáról 1992-ben új szerzetes közösség jelent meg a Gyulafehérvári Egyházmegyében: a Segítőnővérek

Részletesebben

Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1 Jn 1, 2.

Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1 Jn 1, 2. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1 Jn 1, 2.) Lelkipásztori körlevél a Hit évének hivatalos megnyitásának

Részletesebben

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk,

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk, Ébredj ember mély álmodból.. Mindannyian ismerjük a rorátés hajnalok hangulatát. Az álmos felkelést, amikor az ember a hideg és a sötét elöl legszívesebben visszabújna a takaró alá, erre még egy órával

Részletesebben

A szeretet türelmes. Első nap

A szeretet türelmes. Első nap Első nap A szeretet türelmes Szeretetünket sokféle módon közölhetjük, de szavaink gyakran szívünk állapotát tükrözik. A következő napra határozd el, hogy türelmes leszel és semmi negatívat nem mondasz

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1923. E L Ő SZ Ó "Drága Jézusom! Tudom,

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Témák: bizalom, dogmatika, egyház, elosztás, enciklika, erkölcs, etika,

Részletesebben

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MATEMATIKA-INFORMATIKA TANSZÉK A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ TANÁR:

Részletesebben

Unió vagy föderáció?

Unió vagy föderáció? Takáts Péter Unió vagy föderáció? Gondolatok az MAI után és az ESM előtt Nem felemelkedni akarni, azt jelenti, hogy én elsüllyedni akarok. Rudolf Steiner Unió vagy föderáció? Egy lényegtelen kérdés, és

Részletesebben

IRÁNYELVEK AZ ELŐREHALADOTT DAGANATOS BETEGEK SZÁMÁRA HOGYAN LEHET AZ ONKOLÓGUSUKTÓL A LEGTÖBBET MEGTUDNI

IRÁNYELVEK AZ ELŐREHALADOTT DAGANATOS BETEGEK SZÁMÁRA HOGYAN LEHET AZ ONKOLÓGUSUKTÓL A LEGTÖBBET MEGTUDNI IRÁNYELVEK AZ ELŐREHALADOTT DAGANATOS BETEGEK SZÁMÁRA HOGYAN LEHET AZ ONKOLÓGUSUKTÓL A LEGTÖBBET MEGTUDNI www.esmo.org/patients/ A következő szervezetek segítségével készült: IRÁNYELVEK AZ ELŐREHALADOTT

Részletesebben

Miért várjunk a házasságig?

Miért várjunk a házasságig? Miért várjunk a házasságig? Írta: Tim Staffort A kiadványban szereplő adatok az Amerikai Egyesült Államok statisztikáiból származnak. A neveket néhány esetben megváltoztattuk. A kiadvány eredeti címe:

Részletesebben

4. Jó és rossz. Baal Schem Tow

4. Jó és rossz. Baal Schem Tow 4. Jó és rossz A benne lakozó fenség átfogja az egész világot, Minden teremtményt, jót és rosszat. És ez a valódi egység. Hogyan is hordhatná magában jó és rossz ellentétét? Valójában nincs is ellentét,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretteink elvesztésének átéléséhez

HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretteink elvesztésének átéléséhez HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretteink elvesztésének átéléséhez 1 HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretteink elvesztésének átéléséhez Tartalom Bevezető Gyakorlatias teendők 5 Mi a gyász? 9 Meddig tart a gyász? 9

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9)

BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős 2010. március 12-13-14 VALAKI HÍVOTT ENGEM? Sámuel története hivatás Érdeklődése felkeltése Játsszunk egyet!

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai Patsch Ferenc SJ Példás életű nem keresztények? Teológiai megfontolások Karl Rahner alapján hitről, erkölcsről, valamint arról, mit jelent kereszténynek lenni vallásközi módon 1. Előzetes megfontolások:

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben