2015. FEBRUÁR VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. FEBRUÁR VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA"

Átírás

1 BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST FŐVÁROS XVII., RÁKOSMENTE BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL KÖRNYEZETÉBEN MEGALAPOZÓ ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ FEBRUÁR VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA

2 TERVEZŐK Generáltervezés, városrendezés Városrendezés Városrendezés Zöldterületek, tájrendezés Közlekedés Marthi Zsuzsa Zétényi Zsófia Herczik Eszter Nemes Zoltán Heckenast Judit ügyvezető városrendezési vezető tervező okleveles építészmérnök TT/1É PORTATERV Kft. városrendezési vezető tervező okleveles építészmérnök TT/ PLANNER-T Kft. okleveles tájépítész KÉSZ Közmű Kft. okl. kertépítészmérnök K/ VÁRKERT Kft. okleveles közlekedésmérnök MMK és K1d-1 Heckenast&Heckenast Bt. Vízi közművek Bíró Attila Energia közművek Hanczár Zsoltné Környezetvédelem Auer Jolán okleveles építőmérnök MK Infraplan Kft. okleveles gépészmérnök okleveles városrendező mérnök MK KÉSZ Közmű Kft. okl. táj- és kertépítészmérnök TK TÁJOLÓ-TERV Kft. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A projekt bemutatása ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK Helyzetfeltárás Helyzetelemzés Helyzetértékelés Alátámasztó javaslatok Örökségvédelmi hatásvizsgálat kiegészítés A változó területi egységek táblázata VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 3

4 I. cikkely 1. BEVEZETŐ (a) 1.1. A projekt bemutatása Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. számú mellékletének 2.7. pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások körébe tartozik a 80. és 100c. számú vasútvonalak, Rákos-Hatvan-Miskolc- Nyíregyháza szakasz rekonstrukciója, valamint 2.8. pontja alapján a budapesti elővárosi vasútvonalak rekonstrukciója. Az átépítés után a vasútvonalon a pályasebesség és a pálya tengelyterhelése, teherbírása is növelhető lesz, a forgalmi irányító és biztosító berendezéseket is kicserélik. Az állomások, megállóhelyek kialakítása magas színvonalon elégíti ki a mai kor igényeit, az épületek és az átkelőhelyek új peront, perontetőt kapnak, és az átközlekedés akadálymentesen lesz kialakítva. Az állomásokon és a megállóhelyeken új távközlés, vizuális utastájékoztatás, hangosítás és órahálózat kerül kiépítésre. A vonalszakasz a lakóterületek felé zajvédőfallal kerül kialakításra. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) megbízta az UVATERV Zrt-t a MÁV Budapest-Hatvan (80. számú) vasútvonal Rákos-Hatvan szakasza fejlesztéséhez kapcsolódó engedélyezési terv elkészítésével, amelynek környezeti hatásvizsgálati munkarésze megkapta a környezetvédelmi engedélyt. A települési Önkormányzatok megbízásából, és az UVATERV Zrt. finanszírozásában, a Portaterv Kft. készíti a vasútrekonstrukciós projekt településrendezési terveinek módosításait. A Kormány a között meg kívánja valósítani - Európai Uniós forrásokból - a vonal elővárosi, Rákos-Hatvan közötti szakaszának rekonstrukcióját. A mintegy 150 milliárd Ft-os becsült összköltségű beruházás csak akkor kaphat az EU-tól nagy eséllyel pályázati finanszírozást, ha a vasútfejlesztési projekt 2014 végéig engedéllyel rendelkezik. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 4

5 (b) 1.2. Vasútfejlesztés Magyarországon A 80. számú Budapest - Hatvan - Miskolc (- Nyíregyháza) kétvágányú, villamosított vasúti fővonal, amely a főváros XVII. kerületét is kelet-nyugati irányban átszeli, egyike Magyarország legforgalmasabb törzshálózati vasútvonalainak, egyben Észak-Magyarország legfontosabb kötött pályás közlekedési tengelye. A vasútvonal első szakasza Budapest és Hatvan között 1867-ben épült ki, a fővárost a felvidéki bányavárosokkal összekötő salgótarjáni vasútvonal első ütemeként. Keleti irányban az es években épült tovább, közvetlen kapcsolatot biztosítva Budapest és az addig vasúton csak kerülővel, Debrecenen át elérhető Miskolc és az észak-magyarországi ipar- és bányavárosok, a Felvidék keleti része valamint Galícia felé. A vonal az 1960-as évek közepén komoly korszerűsítésen ment keresztül a borsodi iparvidék fejlesztéséhez kapcsolódóan, valamint mivel ez az útirány biztosította teherszállítás szempontjából az elsődleges összeköttetést Budapest és a Szovjetunió között, a vonalat teljes hosszában villamosították. A vonalon az utolsó komolyabb fejlesztések 1979 és 1982 között zajlottak le, ekkor jelentős infrastrukturális beruházások valósultak meg, számos helyen különszintű csomópontok, alul- és felüljárók épültek, a vonalat alkalmassá tették a 120 km/h-s sebességű közlekedésre. A vasútvonal állaga az elmúlt több mint 30 évben jelentős mértékben leromlott, több helyen állandó lassújelek kihelyezésére és sebességkorlátozásra volt szükség a pályaállapotok miatt. A vonalszakasz az időközben meghatározott V. sz. helsinki korridor részévé lett, így kiemelten fontos szerep jut neki az elkövetkezendő időszakban. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 5

6 (c) 1.3. Alapadatok A tervezési munka a megbízó által rendelkezésre bocsájtott alaptérkép és az állami alapadatok felhasználásával készült. A településrendezési tervezés érinti az alábbi településeket: - Budapest XVII. kerület - Pécel Város - Isaszeg Város - Gödöllő Város - Bag Nagyközség - Aszód Város - Hévízgyörk Község - Galgahévíz Község - Tura Város A tervezéshez a hatályos fővárosi (TSZT, FRSZ) és kerületi településrendezési eszközöket is figyelembe vettük, utóbbi a Budapest Főváros XVII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelettel elfogadott integrált Városfejlesztési és Építési Szabályzat. A módosítás alapja az Uvaterv Zrt. által készített engedélyezési tervben meghatározott vasúti és közúti területek tervezett határvonala, a kisajátítási vonal volt. Az engedélyezési terv munkarészeként elkészült a Környezeti hatástanulmány is, ebben külön fejezet készült a Natura 2000 hatásbecslésről, az élővilág védelméről és az örökségvédelemről. A hatástanulmány alapján a vasúti vonalszakasz 2013 decemberében megkapta a környezetvédelmi engedélyt, melynek száma: KTVF: /2013. Az építési engedélyhez az egyes települések településrendezési eszközeiben a kijelölt vasúti és közúti létesítmények területeinek átvezetése, szükség esetén azok módosítása indokolt. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 6

7 1.4 A településen tervezett létesítmények: A Budapest Főváros XVII. kerületében a vasútvonal átépítése során: - ívkorrekció nem szükséges, a vasúti terület viszont több szakaszon kissé szélesedik, a meglévő töltések megerősítése és szélesítése miatt, - a meglévő megállóhelyeken új peronok épülnek, a peronok megközelítéséhez új aluljárók, átkelőhelyek létesülnek, az esélyegyenlőség figyelembevételével, az Akadémiatelep (Városszéli telep)nél) és Rákoscsaba megállóhelynél lift is épül, - a vasútvonal mentén, a lakóterületek felé zajvédő falak is létesülnek, - új megállóhely, peronaluljáró és P+R parkoló épül a Akadémiatelep (Városszéli telep)nél, - a meglévő parkolók megmaradnak, új parkolók lesznek a Akadémiatelep (Városszéli telep)nél és Rákoscsaba megállóhelynél, - a Cinkotai út és a vasút kereszteződésénél közúti felüljáró épül, - a Tarcsai útnál is közúti felüljáró épül, - a Cinkotai útnál átépül a gyalogos és kerékpáros szintbeni átkelő, - megmarad, átépül a Ferihegyi úti közúti-vasúti átjáró, - szintén átépül a közúti-vasúti átjáró a Szabadság sugárút és a Szent Imre herceg út között, - átépül a Rákoscsaba vasútállomásnál lévő vasúti gyalogos átjáró is. 1.5 A Budapest főváros településszerkezeti tervében (TSZT) szükséges módosítások: Az elkészült építési engedélyezési tervek alapján a Budapest-Hatvan vasútvonal XVII. kerületet érintő területén módosítani kell az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi településszerkezeti tervet, valamint a Fővárosi rendezési szabályzatról (FRSZ) szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet vonatkozó rajzi mellékleteit. A módosítás elsősorban a Cinkotai és a Tarcsai úti tervezett közúti felüljáró környezetében az egyes területek területfelhasználási besorolásának változása miatt szükséges. A vasúti terület bővítése, az új megállóhely kialakítása és a P+R parkolók elhelyezése az FRSZről szóló rendelet 24. (1) szerint a TSZT módosítása nélkül lehetséges. 24. (1) Jelen rendelet előzetes módosítása nélkül b) növelhető a kötöttpályás közlekedési területbe (KÖk) sorolt területfelhasználási egység szélessége ba) új, vagy áthelyezésre kerülő állomás, megállóhely építése, bb) környezetvédelmi berendezés telepítése esetén, 1.6 A tervezett módosítások által érintett védett területek: A vasútvonal a Rákos-patak völgyében halad. A völgy a Nemzeti Ökológiai Hálózat része. A nyomvonal érinti továbbá, az Országos- és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervében kijelölt Tájképvédelmi területeket. A Tarcsai úti felüljáró üzemtervezett erdőterületet is érint. A PORTATERV által készített településrendezési eszközök (TSZT/FRSZ módosítása) az út és vasúti engedélyezési tervtől, és a környezetvédelmi hatástanulmánytól eltérő elemet nem tartalmaznak. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 7

8 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT A XVII. kerület a főváros pesti felének legkeletibb kerülete. A főváros és a környék településeinek összehangolt fejlesztését az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK), a térségi, fővárosi és Pest megyei Fejlesztési Koncepció (PMTFK), valamint a térség rendezését a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve biztosítja. A kerületet a szomszédos kerületek és több Pest megyei község, és kisváros határolja. 1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata (OTFK, BTFK) Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a területhasználat és a közlekedés integrált fejlesztésénél a városi közösségi közlekedés súlyának növelését javasolja. Ez fontos lehet a népességmegtartás szempontjából is. A fejlesztéspolitikai feladatoknál is első a vasúti közlekedés javítása. Budapest Területfejlesztési Koncepciója: A gazdaság szolgálatában elsődleges a mobilitás és az elérhetőség. A gazdaságfejlesztésen belül lényeges még az alacsony CO2 kibocsátású ágazatok, területek támogatása. 1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata (OTrT, BATrT) Országos Területrendezési Terv 2.SZ. MELLÉKLET: AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE RÉSZLET AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 2013-BAN JÓVÁHAGYOTT SZERKEZETI TERVÉBŐL (AZ ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE) A tervezési terület települési térséget és erdőgazdálkodási térséget érint. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 8

9 3/1. Az Országos ökológiai hálózat övezete 3/2. A Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 3/3. A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 3/4. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 3/5. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 3/6. A világörökség és világörökségi várományos terület övezete VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 9

10 BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT 3/7. Országos vízminőség védelmi terület övezete 3/8. Nagyvízi meder területének övezete Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete 3/9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete A tervezési terület érinti az ökológiai hálózat, a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, az országos jelentőségű tájképvédelmi terület, a világörökség és világörökségi várományos terület, valamint a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezeteit. Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve Szerkezeti Terv 2.sz. melléklet VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 10

11 A tervezési terület a városias települési térséget és erdőgazdálkodási térséget érinti. Magterület övezete Ökológiai folyosó övezete Puffer terület övezete 3.1.sz. melléklet 3.2.sz. melléklet 3.3.sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 3.5.sz. melléklet 3.6.sz. melléklet VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 11

12 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 3.9.sz. melléklet 3.10.sz. melléklet Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 3.11.sz. melléklet Asványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 3.15.sz. melléklet VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 12

13 Rendszeresen belvíz járta terület övezete 3.16.sz. melléklet Földtani veszélyforrás területének övezete 3.18.sz. melléklet Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete Honvédelmi terület övezete 3.21.sz. melléklet 3.22.sz. melléklet VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 13

14 A tervezési terület érinti az ökológiai folyosó, a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, az erdőterület, az országos jelentőségű tájképvédelmi terület, a világörökség és világörökségi várományos terület, az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, valamint a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét. 1.4 A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek a település fejlesztését befolyásoló vonatkozó megállapításai A szomszédos települések településszerkezeti tervei szerint nincs olyan fejlesztési szándék, amely kedvezőtlenül érintené a települést. 1.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása A településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai A vasút fejlesztés beleillik a kerület közlekedési koncepciójába, a népesség legfőbb közösségi közlekedési eszköze nyugat-kelet irányban a vasút. Észak-déli irányban az autóbusz viszonylatok szolgálják az utasokat. A közösségi közlekedés mind a munkavállalók, mind a tanulók számára kényelmes és gyors eljutást biztosít, jól elérhető a lakóterületek felől. 1.6 A település településrendezési tervi előzmények vizsgálata A hatályban lévő településrendezési eszközök Rákosmente Integrált Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló Városrendezési és Építési szabályzatát, a Képviselő-testület a 12/2014. (VI.30.) rendeletével fogadta el. Ennek mellékletei a belterületi és külterületi szabályozási tervlapok szelvényei, valamint az övezeti terv. Az Integrált Városépítési és Építési Szabályzat az egész kerületre készült el, mely már az összes, eddig elfogadott szabályozási tervet és azok előírásait is tartalmazza januárjában a Fővárosi Közgyűlés az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadta a Fővárosi településszerkezeti tervet (TSZT) és megalkotta a Fővárosi rendezési szabályzatról (FRSZ) szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletet. A fővárosi településrendezési eszközökkel összhangban lévő kerületi építési szabályzat még nem készülhetett el A hatályos Fővárosi településszerkezeti terv vonatkozó megállapításai A hatályos településszerkezeti terv meghatározta a kerület területére vonatkozóan az egyes területfelhasználási kategóriákat és egyéb szerkezeti, és védelmi elemeket. A főbb, meglévő közlekedési elemek mellett a kialakult, különböző intenzitású lakóterületeket, intézményi és vegyes területeket, gazdasági térségeket is ábrázolja, valamint kijelöli, főleg északi területeken, a lakóterületi és jellemzően a nyugati és a keleti széleken az ipari, szolgáltató területeket. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 14

15 1.7. A település társadalma, Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő) év év év év év év év év év év év év év év év év év év év 1.8 A település humán infrastruktúrája Nem jellemző fejezet, a módosítás nem befolyásolja a kerület humán infrastruktúráját. 1.9 A település gazdasága Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő) év év év év év év év év Az álláskeresők aránya 2011 óta csökken év 1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere A Kormány a között fogja, Európai Uniós forrásokból, megvalósítani a vonal elővárosi, Rákos-Hatvan közötti szakaszának rekonstrukcióját Településüzemeltetési szolgáltatások A fejlesztés nem érinti a településüzemeltetési szolgáltatásokat év év év év év év év év év év VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 15

16 A táji természeti adottsága vizsgálata, tájhasználat, tájszerkezet, tájhasználati konfliktusok A vizsgált terület a X. és XVII. kerület határától a Budapest-Pécel közötti városhatárig húzódik, magában foglalva a vasútvonaltól északra és délre fekvő, mintegy m széles, a Rákospatak völgyét kísérő zöldsávot, amely mint tervezési terület a Tarcsai út térségében 1,0 km-re szélesedik ki. A vasútvonal északi oldalán tervezett erdőterületek, munkahelyi és lakóterületek húzódnak, a déli oldalon jellemzően a Rákos-patak melletti, a patakvölgyet lényegében kitöltő üzemtervezett közjóléti erdők találhatók. Az erdőterület sajátossága, hogy abba az övezeti előírásokkal teljesen ellentétes területfelhasználású lakóterületek, továbbá a közjóléti erdő funkciót kiegészítő szabadidős területek (strand, kutyakiképző, lovarda stb.) ékelődnek be szigetszerűen. A vasúti terület bővítése és a hozzá kapcsolódó út és műtárgy fejlesztések némileg csökkentik a tervezett erdők területét, de lakóterületeket csak a Cinkotai úti átépülő kereszteződés mellett érintenek. A ténylegesen fásított erdőterületek túlnyomó része üzemtervezett erdő, mely a Pilisi Parkerdő Gazdaság Zrt. kezelésében van. A Rákos-patak menti zöldsáv hossza mintegy 6,5 km a vizsgált területen, a gyalogos megközelítése elsősorban a keresztező utak menti járdákról és a közbenső hidak, átereszek csatlakozó pontjain történik Védett, védendő táji,- természeti értékek, területek A szabályozási terv által érintett terület túlnyomó része Budapest egyik legfontosabb, az elővárosi zónába tartozó lineáris, kelet-nyugati fekvésű, ökológiai zónájában, a Rákospataknak a völgyében van. A térség fontos része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. Jelentőségét a patakvölgyet kísérő, közjóléti erdő és védelmi erdő területfelhasználási kategóriákba sorolt zöldfelületek és a természetes kisvízfolyás együttese, mint átszellőző sáv adja. A területen egyéb természeti védettség nincs, a patakvölgy nem része a Natura 2000 védettségi kategóriának és helyi jelentőségű védett természeti értékek sem találhatók benne. A terület növényföldrajzilag a Pannóniai flóratartományba, az Eupannónicum flóravidékbe tartozik Zöldfelületi rendszer A vizsgált patakvölgy szakasz egészére általánosságban az alacsony fajkészlet, a degradált területek kiterjedt volta az alacsony hasznosítottság és átlagosan 45%-os fásítottság jellemzi. Magas az invazív özönnövények fajainak az aránya a teljes fajkészleten belül. A Cinkotai úti kereszteződés térségébe tartozó zöldsáv részben összefüggő, részben ligetescsoportos faállománya jórészt szürke nyárfákból és nemes nyárfákból áll, melyet invazív, spontán nőtt fafajok és cserjék (zöld juhar, ostorfa) egészítenek ki. A rét jellegű területrészek lágyszárú növényzete zavart gyep, melyet főleg tarackbúza, egérárpa és fehér libatop alkot, de parlagfű foltok is helyenként fellelhetők. A Cinkotai út- Rétsár utca térségében a közjóléti erdő területfelhasználási egységbe sorolt területben kisméretű természetes tavacskák is vannak, ezek közvetlen környéke növényfajokban gazdagabb a zöldsáv egyéb részeinél. Itt fűzfajok csoportjai, és közvetlen tóparti vegetációként nád, gyékény, sás-fajok is találhatók, egyben az egyébként szegényes állatvilág is gazdagabb, mert kétéltűek is találhatók a vizekben és parti zónájukban. A vasúti rézsűk homoktűrő lágyszárú növények fajaiban gazdagok, közöttük vörös listás fajok is akadnak. A Tarcsai úttal keresztezett zóna gyepnövényzete szegényes, a kövezett csatornaként kiépített Rákos-patak medre környezetétől elzárt, ezért a természetes vízparti növényzet hiányzik. A ligetesen fásított erdők egy része természetes erdő hatású, a három szintes növényzet a terület jelentős részét lefedi. Sajnálatos, hogy a cserjés területrészeken illegális VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 16

17 hulladéklerakás nyomai is fellelhetők. Az erdőfoltok uralkodó fafaja ebben a területrészben a fehér akác, a gyepes felületek uralkodó lágyszárú növényei a tarackbúza és az egérárpa. A Tarcsai úti átkötés térsége tervezett közjóléti erdő terület. Itt az erdők kisebb része van tényleges erdészeti kezelésben, egy része még gyakorlatilag művelt mezőgazdasági parcella A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái A vasútvonal korszerűsítése csak rövid, keskeny szakaszokon vesz igénybe zöldfelületeket, a ténylegesen számottevő területveszteség az átkötő utak által igényelt területeknél csonkítja a meglévő és a tervezett erdőket. Különösen nagymértékű a zöldfelület csökkenés a Tarcsai úti új átkötés kiépítése miatt és a Cinkotai úti átkötés mellett. Az erdőterület pótlása a terv szerint a Tarcsai út melletti, jelenlegi általános mezőgazdasági területbe tartozó, mezőgazdasági művelésű terület erdő területfelhasználási egységbe sorolásával történik. A beruházással érintett üzemtervezett erdőket ki kell vonni a művelésből és a faállományt le kell termelni a beruházás megépítésének megkezdése előtt. A művelésből való kivonáshoz módosítani kell az érvényben lévő erdészeti üzemtervet, véghasználatot előírva. Az engedélyezést az illetékes erdészeti hatóságnál kell megindítani, mely területarányos csereerdősítést fog előírni. Csereerdősítésre igazoltan alkalmas termőhelyi adottságú, talajvizsgált új terület kell az erdősítésbe bevonni. Számolni kell a vasúti rézsűk módosuló, átépülő sávjain a lágyszárú növényzet átmeneti pusztulásával. A károkat az új rézsűk újra füvesítésével lehet ellensúlyozni Az épített környezet vizsgálata A területfelhasználás vizsgálata A településszerkezet vizsgálata A vasútvonal a kerület fontos nyugat-kelet irányú szerkezeti eleme, több más országos közlekedési nyomvonallal, a délebbi vasúttal, a Jászberényi úttal. A vasút párhuzamos még, a Rákos-patakkal, a patak menti erdő besorolású sávjával is. A vasút érintkezik még gazdasági területekkel a kerület nyugati és keleti szélén, kereskedelmi, szolgáltató és intézményi területtel, nyugaton, majd a középső szakaszon északon végig, délen rövid szakaszon kertvárosias lakóterülettel, délen többnyire erdőterületekkel beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek A tervezési terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területből áll. A beépítésre szánt területek általában a település belterületéhez, a beépítésre nem szánt területek pedig általában a település külterületéhez tartoznak. A beépítésre szánt terület az alábbi terület-felhasználási egységekre tagozódik: - kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület, Lke-1 - intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület, Vi-2 - gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület, Gksz-1 - gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület, Gksz-2 - közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló különleges terület K-Közl A beépítésre nem szánt területek a következő terület-felhasználási egységekre tagozódnak: - közúti közlekedési terület, KÖu - kötöttpályás közlekedési terület, KÖk - erdőterület (közjóléti, védelmi), Ek, Ev - általános mezőgazdasági terület, Má - vízgazdálkodási terület (folyóvizek medre és partja), Vf. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 17

18 funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) A módosítási területen a meglévő népesség ellátása biztosított, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a módosítás nem eredményez népesség-növekedést, ellátásukról nem kell gondoskodni alulhasznosított barnamezős területek A módosítással érintett területek közül alulhasznosított terület az Egyesült Vegyiművek területe, használaton kívüli terület a rákoscsabai strand területe konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) területek A módosítási területeken nincs szlömösödött, degradálódott terület A telekstruktúra vizsgálata A vizsgált területen a kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági épületek telkei több ezer négyzetméteres, vagy több hektáros alapterületűek. A kertvárosi lakótelkek m2 közötti alapterületűek Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése Az állami alapadatokat tartalmazó tervezési alaptérkép évi adatokat tartalmaz Az építmények vizsgálata funkció, kapacitás A vizsgált területen lévő épületek mind funkcióban, mind építménymagasságban sokféle. Az épületek, építmények kialakítása, mérete, épületmagassága mindig a funkciónak megfelelő. A kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági épületek nagy, több ezres négyzetméteres, alapterületűek. A kertvárosi lakóépületek általában egylakásos, átlagos alapterületűek beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) A munkahelyi, gazdasági célú épületek beépítési módja vagy szabadonálló, vagy zártsorú. A kertvárosias lakóépületek szabadon állóak. A beépítés mértéke a gazdasági területeken 35-45% közötti, a lakóterületek beépítettsége legfeljebb 25% magasság, szintszám, tetőidom A munkahelyi, gazdasági célú épületek épületmagassága legalább 4,5 legfeljebb 9-12m. A kertvárosias lakóépületek épületmagassága legalább 4,5 legfeljebb 6 m településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok A vasúti nyomvonal mentén a településkép legfőbb sajátossága a Rákos-patak két oldalán kialakult erdősávok, a területen végighaladó kerékpárúttal és az erdőkhöz kapcsolódó városi zöldterületekkel Az épített környezet értékei a településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag A Magyar Északi Vasút társaság 1861 és 1867 között építette meg a Budapest-Hatvan- Salgótarján vasútvonalat, egy vágánnyal. Így a vasútvonal 1868-ban az első vonala lett a MÁVnak, és csaknem 150 éve része a településnek ban már a MÁV építette meg a Hatvan- Miskolc szakaszt és 1873 között épült meg a második vágány Budapest és Hatvan között és 1888 között Hatvan és Miskolc között épült meg a második vágány. A nyomvonal a belterületen halad nyugat-keleti irányban, párhuzamosan a Rákos-patakkal. A kezdetben gőzmozdony vontatták a vonatokat, az 1951 és 54 között kiépült villamosítás után már villanymozdonyok húzták. A teljes vonal villamosítása 1966-rakészült el. A villamosítás során felsővezetékek létesültek. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 18

19 régészeti területek, védett régészeti és régészeti érdekű területek Az országosan védett régészeti értékeket, fokozottan védett régészeti területeket, régészeti lelőhelyeket, régészeti érdekű területeket, a környezeti hatástanulmány vizsgálta és sorolta fel. Meghatározta, hogy milyen intézkedéseket kell betartani a régészeti emlékek megőrzéséhez. A kerületben nyilvántartott régészeti lelőhelyek közül 5 lelőhelyet érint a vasútbővítési és a hozzá kapcsolódó létesítmények építése. A vizsgált területen nyilvántartott lelőhelyek: KÖH: 15236, Bp.8. Keresztúri út, KÖH: 66474, Bp.20. Kerepesi út Jászberényi út Budapest határ, KÖH: 15136, Bp. 31. Rákoskeresztúr, KÖH: 15135, Bp. 30. Rákoskeresztúr, KÖH: 15139, Bp. Rákoscsaba védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők A helyi, kerületi védelemre javasolt épületek építmények érintettségét a hatályos kerületi szabályozási terven feltüntetett elemek szerint vizsgáltuk. A Pesti út elején két köztéri szobor javasolt helyi védelemre. A vasút mentén található Gózon Gyula helyi védelemre javasolt villája, a hrsz. telken. A Vk (városképi jelentőségű) terület határvonal a kerület olyan részeit határolja le, amelyek értékes településképpel bírnak. Ilyen határvonal húzódik az Akadémia telep körül, a vasúttól délre a vasúttól északra, és a Cinkotai út és a Lyka Károly utcák közötti szakaszon Az épített környezet konfliktusai, problémái A térség régóta kialakult térbeli rendszereit, a településszerkezet és utcahálózat, a telekosztás, a beépítési mód, a beépítési karakter, az utcaképek, az épületeken megjelenő architektonikus elemek a tervezett létesítmények megvalósulása nem érinti, azokat nem pusztítja, károsítja. A módosítási területen új térbeli rendszerek, új minőségű, karakterű térbeli rendszerek nem jönnek létre. Országos jelentőségű épített érték nem található a vizsgált területen. A településkarakter a módosítással nem fog megváltozni. A vasút és az egyéb közlekedési létesítmény és közmű átépítésével, a korszerűsítésekkel, a vasúti pálya átépítésével, a zajvédő falak létesítésével a térség környezeti terhelése jelentősen csökkenni fog. A tervezett beépítések tudatos településfejlesztési tervezés eredménye, melyek a gazdasági és társadalmi változásokra figyelemmel volt. A változás szerves fejlődésnek tekinthető. A folyamatok iránya a fenntartható fejlődést szolgálják. A folyamatok visszafordítására nincs szükség Közlekedés Hálózatok és hálózati kapcsolatok A kerület egyik legfontosabb kelet-nyugat irányú közlekedéshálózati eleme a Budapest- Hatvan-Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal, ami egyúttal az V. páneurópai vasúti folyosó főágának része, emellett fontos a belföldi és a budapesti elővárosi közlekedés szempontjából is. Jelenleg ugyanakkor, a műszaki állapota következtében, nem tud teljes mértékben megfelelni ennek a hálózati szerepkörnek. Jelentős viszont az elválasztó szerepe a kerület északi és déli része közötti közúti közlekedésben. Pillanatnyilag öt fontos észak-dél irányú út keresztezi, a Keresztúri út kivételével szintben. Az utak közül egy (a Keresztúri út) a X., XIV. kerülethez, egy (a Tarcsai út) az M0-hoz (és Nagytarcsához), három a XVI. kerülethez kapcsolja VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 19

20 Rákosmentét. A közúthálózati kapcsolatok szempontjából nagyon fontosak a kerületen áthaladó országos utak, az M0 (három csomóponttal a kerületben), a Maglód irányú 31sz. főút, és a Pécel irányú 3103j. út. Közülük a 31sz. főút bevezető nyomvonala, a Pesti út egy rövid szakasza (a Keresztúri úttól nyugatra) esik a módosítás területébe, az országos utak ezen kívül közvetlenül nem érintik a tervezési területet, ahogy a kerületet átszelő másik vasútvonal (az Újszászi vonal) sem. A kerékpáros főúthálózat fontos tervezett elemei haladnak át a kerületen, megvalósult szakaszok a Rákos patak mellett, a Cinkotai út és a Pesti út egy-egy része mellett vannak. A légi-közlekedési hálózati kapcsolatok szempontjából fontos Ferihegyi repülőtér területileg részben a kerületben van, megközelítése azonban a kerületből nehézkes Közúti közlekedés A tervezési terület délnyugati szélét érinti egy fontos kelet-nyugat irányú útnak, a 31sz. főút bevezető nyomvonalának, a Pesti útnak egy rövid szakasza. Öt fontos észak-dél irányú út halad át a területen, a Keresztúri út, a Cinkotai út, a Ferihegyi út, a Naplás út, Rákoscsaba u., és a Tarcsai út-czeglédi M. utca. Az utakat a vasúttal párhuzamosan, a vasút északi oldalán haladó Liget sor - Szent Imre herceg u. útvonal kapcsolja egymáshoz. Mindegyik út kerületi/kerületközi jelentőségű főútként szerepelt a korábbi Fővárosi településszerkezeti tervben, és ennek megfelelően a hatályos kerületi tervekben is. (A Keresztúri út, a Cinkotai út, és a Tarcsai út-czeglédi M. utca II. rendű főútként, a Ferihegyi út, a Naplás út, és a Liget sor- Szent Imre herceg u. útvonal településszerkezeti jelentőségű gyűjtőútként szerepel a TSZTben. Ez utóbbi kategóriába került a Szabadság sugárút is.) A vasútkeresztezések a Keresztúri úti felüljáró kivételével szintbeliek, fénysorompós keresztezések. Egy további szintbeli vasúti keresztezés van a helyi kiszolgálóút szerepű Szabadság sugárúton (Újtelep vasúti megállónál). A KVSZ szerint a közterület szabályozási szélessége nő a Cinkotai úton, a Liget sor /Szent Imre herceg utcán Rákoscsaba-Újtelep vasúti megálló környezetében, a Tarcsai út Kis Háros hídtól északra eső szakaszán Közösségi közlekedés közúti A fontosabb közúthálózati elemek mindegyikén közlekedik helyi (helyközi) autóbuszjárat. Mindegyik vasúti állomás közelében vannak megállók. A legfontosabb átszállóhelyek, végállomások a kerületközpontban, a Ferihegyi út-pesti út találkozásánál vannak, egy fontos üzemi létesítmény, buszgarázs, pedig a Cinkotai úton. Az előbbiek a tervezési területen kívül esnek, de a tervezési területen is áthaladó hálózati szerepű utak mellett kötöttpályás A kötöttpályás tömegközlekedést a kerületben a vasútvonalak képviselik. Mindkét vasútvonal, a Hatvani és az Újszászi is fontos a belföldi és a budapesti elővárosi közlekedés szempontjából. Jelenleg ugyanakkor még csak korlátozottan töltik be ezt a szerepet. A Hatvani vonalon ütemes menetrend van érvényben. Személyvonatok és gyorsvonatok óránként, egymáshoz hangolva közlekednek. A vonal mára már elhasználódott, a pályán egyre több a lassan bejárható pályarész. Az állomásokon az utas-peronok jellemzően alacsony, keskeny kialakításúak, nem felelnek meg a kor követelményeinek. Ez igaz a vasúti pályához tartozó kiszolgáló létesítményekre (felvételi épületek, állomási előterek, parkolók, utak) is, amik szintén nem felelnek meg a kor elvárásainak, elővárosi forgalom megfelelő lebonyolítására nem alkalmasak. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 20

21 Kerékpáros és gyalogos közlekedés A kerület már jelenleg is kerékpáros-barát kerület. Kiépített kerékpárút azonban csak a Pesti út egy-egy szakasza mentén, és a Cinkotai út Gyöngytyúk utcától északra eső szakaszán van. A Rákos-patak menti sétány megépült része közös gyalogos/kerékpáros útvonal Parkolás A vasútfejlesztéssel érintett területsávban részben családiházas beépítés van, részben nagyobb üzemek, üzletközpontok találhatóak. A parkolás egyik esetben sem okoz különösebb problémát. Az üzletközpontoknak, üzemi létesítményeknek kiépített nagy parkolói vannak (bár elég sivárak, fásítás nélküliek), és a lakóterületekre is jellemző a telken belül megoldott parkolás. P+R parkolók találhatóak mindegyik vasúti megálló közelében, Rákosligetnél és Újtelepnél a vasút északi oldalán a Liget soron és a Szent Imre herceg utcában, Rákoscsabánál a vasút mindkét oldalán a Naplás/Rákoscsaba utakról megközelíthetően Közművesítés Budapest XVII. kerületének közigazgatási területéről kiindulóan tervezik a Rákos-Hatvan vasútvonal rekonstrukcióját és fejlesztését. A területigényes fejlesztés többnyire a MÁV telek területén belül történik, de egyes helyeken a nyomvonal fejlesztésére, annak tartozékainak elhelyezési lehetőségére bővíteni kell a területét. A MÁV területének bővítési igényein túl, a vasúti pálya sebességosztályának növelése érdekében a vasútfejlesztéssel érintett közutak és azok műtárgyainak elhelyezése, átépítése is igényel területi bővítést, amelyek együttesen teszik szükségessé a hatályos településrendezési eszközök módosítását, s benne a közműhálózatok és létesítményeik érintettségének vizsgálatát. Jelen terv a Rákos-Hatvan vasútvonalat övező területet Budapest, XVII. kerület közigazgatási területének határáig vizsgálja a módosítási igények tekintetében. A vizsgált vasútfejlesztéssel érintett terület, részben beépített, illetve beépítésre szánt környezetben, részben be nem épített környezetben halad. A már beépített területrész teljes közműellátással rendelkezik, amelyen Budapest egységes közműhálózati rendszereihez tartozóan, a vízellátás, a szennyvízelvezetés, a csapadékvíz elvezetés, a villamosenergia ellátás és a földgázellátás, valamint az elektronikus hírközlés elosztóhálózata is kiépítésre került. Ezen a területen a kiépített közmű elosztó- és gyűjtőhálózati nyomvonalak egyes szakaszai keresztezik a vasútfejlesztési területet, illetve a vasúti terület bővítése egyes vasúttal párhuzamosan haladó közműveket is érintenek. Ezeken a területeken a közmű elosztó- és gyűjtőhálózati nyomvonalak rekonstrukciója, ill. a felszíni vízelvezetés kialakítása tervbe van véve. A beépítéssel nem rendelkező területrészre közműellátás nem épült ki, így a tervezett fejlesztés Budapest közmű elosztóhálózati rendszerét azon a területrészen nem érinti, de ezen a beépítésre nem szánt, be nem épített területen is haladnak keresztül helyi- és a tágabb térség ellátását szolgáló hálózati nyomvonalak. A kerület érintett részének nyugati felén halad keresztül az ELMÜ Hálózati Kft 132 kv-os gerinc hálózati nyomvonala, valamint a keleti felén a kerülethatárhoz közel a MAVIR Zrt 220 kv-os átviteli hálózata, amik keresztezik is a vasút nyomvonalát. Helyi jelentőségű középfeszültségű villamos légvezetékek keresztezik a vasúti nyomvonalat a kerület több pontján is, amelyek településrészek ellátásában töltenek be meghatározó szerepet. A vizsgált terület természeti adottsága a topográfiai fekvése, amelynek mélyvonalain árkok, vízfolyások csatornák haladnak, amelyekkel összegyűjtött vizeket a vasúttal párhuzamosan haladó Rákos-patak fogadja be és szállítja tovább. A Rákos-patak a Dunába torkollik. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 21

22 A tervezett fejlesztés megvalósítását előkészítő tervekhez a közmű szakági terveket az UVATERV Zrt készítette. Az általuk tanulmánytervi szinten elkészített közműtervekben a vasútvonalat keresztező közműveket és vízátvezetéseket megvizsgálták, azoknak helyben tartására, szükség esetén védelmére, kiváltására adtak előzetes tájékoztató javaslatot. Ezeket a javaslatokat a településrendezési terv készítéséhez átadták. A településrendezési terv közmű szakági munkarésze, így az UVATERV által készített javaslatokat elfogadva és átvéve készült, mivel azok előzetes tájékoztató egyeztetése a szolgáltatókkal megtörtént. Meg kell jegyezni, hogy az egyes érintett közművek továbbtervezése, engedélyezési tervének elkészítése során a szolgáltatók felmerülő elvárásai még figyelembe vehetők. A településrendezési terv közmű alátámasztó munkarészének elkészítéséhez figyelembe vételre került a vizsgált területet érintő korábbi településrendezési tervek szakági munkarészei is Környezetvédelem szakasz Talaj-, felszíni- és felszín alatti vizek A vasútvonal mentén védendő földtani értékek, sziklakibúvások, barlangok, stb. nem találhatóak. A vasút környezetében érzékeny termőterületek: meliorált és öntözött területek nem találhatóak. A terület erősen vízhiányos voltát, emiatt a patakok szélsőségesen ingadozó vízhozamát Gödöllő területén a Rákos-patak felduzzasztásával, tavak létesítésével enyhítették, így a XVII. kerületi szakaszon a vízjárás már egyenletesebb. A vasútvonal a Rákos-patak völgyében halad, így a felszíni vizek a fejlesztéssel közvetlen érintettek. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Budapest XVII. kerület területe érzékeny besorolású. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása szerint a Cinkotai úti és a Tarcsai úti tervezett különszintű csomópontok térségében a terület felszín alatti vizek szempontjából érzékeny besorolású. A vasútvonal korrekciója és kapcsolódó létesítményei vízbázis védőterületét, hidrogeológiai védőövezetét nem érintik szakasz levegőtisztaság és védelme A vasútvonal jelenleg is villamosított, károsanyag kibocsátása nincs. A vasúti közlekedés károsanyagot csak a Diesel-mozdonyok működésével bocsát ki, melyek ezen a szakaszon nem jellemzőek szakasz zaj- és rezgésvédelem A jelenlegi zajhelyzet jellemzésére Budapest, XVII. kerületében a Liget sor 8. épület védendő homlokzata előtt került sor reprezentatív zajmérésre. Mérési pont helye L AM,va, mért [db(a)] Nappal (06 22 óra) Éjjel óra Bp., XVII. ker. Liget sor 8. 66,8 db 64,8 db Jelenleg a mérések és számítások alapján Budapest, XVII. kerület területén a vasúttól 25 m-re, a referencia távolságban kialakuló környezeti zajszinteket és a 65/55 db határérték teljesülésének távolságát az alábbi táblázat foglalja össze: VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 22

23 2011 Sebesség L Aeq (25) 65/55 db határérték teljesülésének határa Nappal Éjjel Nappal Éjjel Budapest, XVII. kerület 120 km/h 65 db 62,0 db 27,2 m 95,4 m Az adatokból látható, hogy a jelenlegi forgalom okozta zaj a referenciatávolságban (vasútvonaltól 25m-re) nappal a határérték közelében mozog, éjjel viszont már ebben a távolságban is 7 db határérték a túllépés mértéke. A zajszint csak mintegy 100 m távolságban csökken határérték alá. Az érintett lakóterületeken számos védendő épület esetében van határérték feletti zajterhelés. Több épület (nem MÁV ingatlanok) esetében a pályától való távolság még a 25m-t sem éri el, ami a vonalra vonatkozó levegővédelmi övezet határa szakasz hulladékkezelés A vasútvonal üzemelésével összefüggésben kétféle hulladék jelentkezik: kommunális (utas) és technológiai (szállítmányozás, karbantartás) hulladék. A vasútvonal üzemelése során keletkező hulladékok kezelése, ártalmatlanítása megoldott Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést befolyásoló vagy korlátozó tényezők) építésföldtani korlátok alábányászott területek, barlangok, pincék területei Alábányászott területek, bányák, pincék a módosítandó területeken nem található csúszás- és süllyedésveszélyes területek Csúszás- és süllyedésveszélyes területek a módosítandó területeken nem található földrengés által veszélyeztetett területek Földrengés által veszélyeztetett területek a módosítandó területeken nem található vízrajzi veszélyeztetettség árvízveszélyes területek A vizsgált, módosított területeken árvízveszélyes térségek nincsenek belvízveszélyes területek A vizsgált, módosított területeken belvízveszélyes térségek nincsenek mély fekvésű területek A vizsgált, módosított területeken mélyfekvésű területek nincsenek árvíz és belvízvédelem A vasútvonal fejlesztése ár- és belvízvédelmi rendszereket nem érint egyéb veszélyek kedvezőtlen morfológiai adottságok (lejtés, falszakadás) A vizsgált, módosított területeken kedvezőtlen morfológiai adottságú területek nincsenek mélységi, magassági korlátozások A vizsgált, módosított területeken mélységi vagy magassági korlátozás alá eső területek nincsenek tevékenységből adódó korlátozások Közművezetékek jogszabályokban előírt védőterületei, VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 23

24 Közút és vasút védőterülete: külterületen 50-50m, m, ill m Ásványi nyersanyag lelőhely Ásványi anyag lelőhely, megkutatott terület, bányatelek, tervezett bányatelek nem található a vizsgált területeken. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 24

25 2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése A vasút párhuzamos, a Rákos-patakkal, a patak menti erdő besorolású sávjával is. A vasútvonal a kerület fontos nyugat-kelet irányú szerkezeti eleme, több más országos közlekedési nyomvonallal, a délebbi vasúttal, a Jászberényi úttal. A vasút párhuzamos még, a Rákos-patakkal, a patak menti erdő besorolású sávjával is. A vasút érintkezik még gazdasági területekkel a kerület nyugati és keleti szélén, kereskedelmi, szolgáltató és intézményi területtel, nyugaton, majd a középső szakaszon északon végig, délen rövid szakaszon kertvárosias lakóterülettel, délen többnyire erdőterületekkel. A vasút az elővárosi közlekedés szempontjából is fontos. Jelenleg ugyanakkor nem tud igazán megfelelni ennek a hálózati szerepkörnek, jelentős viszont az elválasztó szerepe a kerület északi és déli része között. A tervezett fejlesztések lehetővé teszik az igazi elővárosi közlekedés bevezetését, ugyanakkor, a közúti felüljárókkal, enyhítik a vasút elválasztó szerepét. A vasúti területek bővítése és a kapcsolódó utak, felüljárók kialakítása, valamint mindezekkel összefüggően a területfelhasználás módosítása igénybe vesz intézményi, gazdasági, kertvárosias lakó- és különleges közlekedési területeket, de az erdőpótlás miatt legnagyobb mértékben az általános mezőgazdasági területeket csökkenti, mintegy 5,3 ha nagyságban. Az erdőterületek összességében valamivel több, mint 0,06 ha-ral nőnek. A területrendezési terv (BATrT) előírásai szerint, az erdőterületek egy-egy település igazgatási területén belül nem csökkenhetnek. 3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a vasúti közlekedési terület igénybe vesz beépítésre szánt intézményi, gazdasági, különleges közlekedési és lakóterületeket, minimális, néhány ezer négyzetméternyi területet, az erdőterületekből viszont mintegy 5,3 ha területet kell kiváltani. A pótlásra olyan mezőgazdasági terület alkalmas, amelynek aranykorona értéke alacsonyabb, de erdőtelepítésre alkalmas minőségű. A tervezett fejlesztések közlekedés-hálózati szempontból, mind a közösségi közlekedés, mind az útkapcsolatok számára kedvező változásokat eredményeznek A folyamatok értékelése A vasúti átépítés után a vasútvonalon a pályasebesség és a pálya tengelyterhelése, teherbírása is növelhető lesz, a forgalmi irányító és biztosító berendezéseket is kicserélik. Az állomások, megállóhelyek átépítése a mai igényeknek megfelelő lesz. A kerületben a vasútvonal átépítése során több kisebb, nagyobb beavatkozás történik, a létesítmények helyigénye miatt a fővárosi TSZT-t és az FRSZ-t, a kerület településrendezési eszközeit, szabályozási és övezeti tervét, a területfelhasználási és az építési övezeti besorolást, és azok előírásait csak néhány területen kell módosítani A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése A 80. Budapest-Hatvan-Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal az V. páneurópai vasúti folyosó főágának része, így jelentős szerepet játszik a személy- és az áruszállításban. Emellett fontos a belföldi és a budapesti elővárosi közlekedés szempontjából is. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából az Uvaterv Zrt. készítette a vasútvonal engedélyezési tervét, valamint a vasútvonal korszerűsítésének környezetvédelmi hatástanulmányát. Az átépítés VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 25

26 után a vasútvonalon a pályasebesség és a pálya tengelyterhelése, teherbírása is növelhető lesz, a forgalmi irányító és biztosító berendezéseket is kicserélik. Az állomások, megállóhelyek átépítése a mai igényeknek megfelelő lesz A településfejlesztés és településrendezés kapcsolata A magasabb, nemzetgazdasági elhatározás, kormányrendelet alapján történik a vasútfejlesztés, a tervezett változásokat a fővárosi terveszközökbe, és a kerület fejlesztési és rendezési terveibe kell illeszteni Problématérkép/ értéktérkép Az erdőterület csökken, kiváltásukra mezőgazdasági területet javasolt igénybe venni. 4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 4.1. Településrendezési javaslatok Javasolt területfelhasználás A vasúti bővítési területsávokat beépítésre nem szánt, kötöttpályás közlekedési területbe kell átsorolni. Az igénybevett erdőterületek kiváltására, a szintén beépítésre nem szánt mezőgazdasági területeket javasolt felhasználni Beépítésre szánt terület A beépítésre szánt területek csökkennek, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre Beépítésre nem szánt terület A vasúti bővítési területsávokat beépítésre nem szánt, kötöttpályás közlekedési területbe kell átsorolni (KÖk). Az új felüljárók területét közúti közlekedési területbe kell sorolni (KÖu). Az erdőterületek kiváltása a szintén beépítésre nem szánt, általános mezőgazdasági területeket (Má) lehet felhasználni, a Tarcsai út mentén Szerkezetet meghatározó nyomvonalas elemek A vasútvonal a kerület fontos nyugat-kelet irányú szerkezeti eleme, több más országos közlekedési nyomvonallal, a délebbi vasúttal, a Jászberényi úttal Védelmi elemek Ökológiai folyosó a Rákos-patak területe, és a patak környéke. A vizsgált területen nyilvántartott lelőhelyek: KÖH: 15236, Bp.8. Keresztúri út, KÖH: 66474, Bp.20. Kerepesi út Jászberényi út Budapest határ, KÖH: 15136, Bp. 31. Rákoskeresztúr, KÖH: 15135, Bp. 30. Rákoskeresztúr, KÖH: 15139, Bp. Rákoscsaba. A Vk (városképi jelentőségű) terület határvonal húzódik az Akadémia telep körül, a vasúttól délre a vasúttól északra, és a Cinkotai út és a Lyka Károly utcák közötti szakaszon. 5. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 5.1. A településszerkezeti változások bemutatása A terület a hatályos településszerkezeti tervben A hatályos településszerkezeti terv ábrázolja a kerület területfelhasználási kategóriáit. A kötöttpályás és közúti közlekedési területek mellett a kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterületeket, intézményi, gazdasági, közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 26

27 szolgáló különleges területeket is ábrázolja, valamint a beépítésre nem szánt területek közül a közjóléti erdőterületeket és az általános mezőgazdasági területeket. A területen haladnak egyes fővárosi közlekedési utak nyomvonalai (Cinkotai út, Tarcsai út), és néhány kerületi gyűjtőút útvonala is A javasolt módosítás és indoklása A vasúti bővítési területsávokat beépítésre nem szánt, kötöttpályás közlekedési területbe kell átsorolni. A közúti felüljárókhoz vezető fővárosi és kerületi utak területét közúti közlekedési területbe kell átsorolni. Az erdőterületek kiváltására a szintén beépítésre nem szánt mezőgazdasági területeket javasolt felhasználni A településszerkezeti változás területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bekutatása A tervezési terület a BATrT térségi területfelhasználási kategóriái közül az erdőgazdálkodási térséget és a városias települési térséget érinti A településszerkezeti változásnak a településfejlesztési koncepcióval (BTFK 2030) való összhangja A módosítás megfelel a településfejlesztési koncepció két fő célkitűzésével, a mobilitás és az elérhetőség elvével Tájrendezési és zöldfelület-rendszeri javaslat A vasútvonal korszerűsítésével, a XVII. kerületi szakaszon épülő új és megújuló vasútállomások utasforgalmi szerepének növekedésével, a tervezett P+R parkolók megépítésével felértékelődik a jelenleg csak a városközpont közelében látogatott, a külső szakaszokon szinte teljesen néptelen, alulhasznált patak parti zöldsáv. A beruházás következtében feltehetően megnő a vasútvonal és a Rákos-patak közötti külső közjóléti erdő zóna várható látogatottsága, lakossági használata. Ezért javasoljuk a teljes parkerdő sáv szabadidős funkciókat szolgáló szerepének az újra értékelését, a parkerdő sáv teljes megújítását. A zöldsáv megújítása során javasoljuk, hogy a területet feltáró új séta és turista utak épüljenek, megadva a hosszanti átjárhatóság mellett a zöldsáv keresztirányú megközelíthetőségének kibővített lehetőségét is. Javasoljuk erdei tornapálya, tanösvény, lovagló út, továbbá pihenőhelyek, esőbeállók létesítését, kapcsolódva a már meglévő, szabadidő eltöltését szolgáló funkciókhoz. A közjóléti erdő megújítása során növelni kell annak florisztikai attraktivitását is. Gazdagítani kell a jelenleg szegényesnek mondható fafaj összetételt a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, őshonos fa és cserjefajokból álló vegyes kiültetések telepítésével. A ligetes, laza, barátságos jelleg fokozásával, átlátások kialakításával, a gyepes területek rendezésével, a tervezett sétaút hálózat és pihenőhelyek kiépítésével, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolásával és a terület felügyeletével, ápolásával a patak és a vasút közötti közjóléti erdő rendszer a XVII. kerület és Budapest egészének kedvelt turisztikai létesítményévé válhat. A vasútfejlesztési beruházáson messze túlmutató zöldfelület-fejlesztési lehetőséget kínál a parkerdő megújításával együtt végrehajtható Rákos-patak revitalizáció is, melyet a Főváros már több évtizede meg szeretne valósítani. A két környezetrendezési akció együtt hozhatna létre igazán értékes, komplex szabadidő eltöltésére alkalmas területeket a városhatár és Rákoskeresztúr központ között. VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA 27

TURA VÁROS BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT

TURA VÁROS BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT TURA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT 2014. JÚLIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BAG NAGYKÖZSÉG BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT BAG NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT 2014. JÚNIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE 2014. JÚLIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA TERVEZŐK

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT 2014. JÚNIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Sárospatak Településrendezési tervének felülvizsgálata 2013.

Sárospatak Településrendezési tervének felülvizsgálata 2013. Sárospatak Településrendezési tervének felülvizsgálata 2013. Az alábbi tervezési-vállalkozási ajánlat összeállítása a 2013. január 01-től hatályba lépett 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 MISKOLC MJV 2016. szeptember M30 GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC TORNYOSNÉMETI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK MISKOLC VÁROS ÉRINTETT TERÜLETEIRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE 1.sz. MOL Nyrt. Sáv-DK-11 és Sáv-DK-12 jelű kutak területének kijelölése a 094 hrsz területen,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu NAGYCENK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 gyorsforgalmi út Miskolc Tornyosnémeti közötti szakaszának FORRÓ községet érintő területeire PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE ÖSSZEÁLLÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2016. július TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA a 23. vrk. keleti a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területrészére vonatkozóan

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. június 22-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tárgy; Budapest, Duna-parti építési szabályzat III. üteme

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

Kakucs Község. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre

Kakucs Község. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre Kakucs Község Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre Az Étv. 9. (8) bek. szerinti dokumentáció) TSZ.:107/2012 PORTATERV Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft. I

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

KAPUVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KAPUVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során 4.3. TERÜLETI MÉRLEG A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során a) a területfelhasználási egység területét a településszerkezetet

Részletesebben

I. HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

I. HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, VALAMINT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 314/2012 (XI.8) KORMÁNYRENDELET SZERINTI MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MÓDOSÍTÁSA

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MÓDOSÍTÁSA BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XVII., RÁKOSMENTE BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL KÖRNYEZETÉBEN 2/2005. (I.11.) KORMÁNY RENDELETBEN

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben