DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató"

Átírás

1 DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Általános Életbiztosítási Feltételek Kockázati Életbiztosítás Esetére Különös feltételek

2 DIMENZIÓ Ráadás kockázati életbiztosítás ügyféltájékoztatója Ebben az ügyféltájékoztatóban összefoglaljuk a DIMENZIÓ Ráadás fõbb jellemzõit. Kérem, vegye figyelembe, hogy ez a tájékoztató nem tartalmazza az összes szerzõdési feltételt. A feltételeket teljes körûen a DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK címû dokumentum, valamint a kockázati életbiztosítások esetén alkalmazandó Általános Életbiztosítási Feltételek tartalmazzák. 1. A Biztosító A DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület a tagok kockázatközösségén alapuló non-profit Biztosító, amely 1993 óta nyújt biztosítási szolgáltatásokat tagjai számára. Egyesület címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a Fax: Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Telefon: Honlap: A Biztosító honlapjáról letölthetõ az Egyesület Alapszabálya, valamint a Befektetési Politika Tartalmi Kivonata. Az Alapszabály tartalmazza többek között a tagok jogait és kötelezettségeit, az Egyesület mûködését, valamint az esetleges pótbefizetéssel vagy szolgáltatáscsökkenéssel kapcsolatos elõírást. 2. A DIMENZIÓ Ráadás biztosítás fõbb jellemzõi A DIMENZIÓ Ráadás biztosítás az Ön életének a végéig tartó biztosítás. A biztosítás elhalálozás esetén fizeti ki az Ön által a kötéskor választott összeget kedvezményezettje (vagy az örököse) részére. Hány éves koromban köthetek DIMENZIÓ Ráadás -t? A biztosítás éves korban köthetõ meg. Hogyan állapítja meg a Biztosító a biztosítási díjamat? A Biztosító az Ön belépési korának, egészségi állapotának, a díjfizetés tartamának, valamint az Ön által választott biztosítási összegnek a figyelembevételével, biztosításmatematikai módszerekkel állapítja meg a biztosítási díjat. Akkor is köthetek biztosítást, ha nem jó az egészségi állapotom? Igen, de az Ön részére számított biztosítási díj magasabb lesz, mint egy egészséges személyé. Mennyi ideig kell a biztosítási díjat fizetnem? Ön 90 éves koráig fizeti meg a biztosítási díjakat, ezután nem kell díjat fizetni. Változni fog a biztosítás díja a biztosítás idõtartama alatt? A biztosítás díját a Biztosító három éves idõszakokra garantálja. A Biztosító a díjat három évenként felülvizsgálhatja. Az éves inflációval a biztosítás díja évente növekedhet az Ön választása alapján, és ez a biztosítási összeg értékállóságát biztosíthatja. Mikor szûnik meg a biztosítási szerzõdésem? A biztosítás megszûnik az Ön (biztosított) halála esetén, a biztosítási összeg kifizetésével. Miért kell egészségügyi nyilatkozatot kitölteni? Az egészségügyi nyilatkozatban közölt adatok alapján történik a biztosítási díj megállapítása, és a késõbbi szolgáltatás teljesítése. Ki kapja meg a biztosítási összeget a halálom esetén? A biztosítási szerzõdésben Ön kedvezményezettet jelölhet meg, aki részére kifizetést teljesít a Biztosító. Ha Ön nem jelöl meg kedvezményezetettet, a kifizetést az Ön törvényes örököse fogja megkapni. Mi történik, ha nem tudom a díjakat megfizetni, vagy meggondolom magam, és nem szeretném fenntartani a biztosításomat? Amennyiben Ön nem fizeti a biztosítási díjat, úgy a biztosítás kifizetés nélkül megszûnik. Ez alól kivétel, ha Ön a 90. életkort eléri, mert azután a biztosítás díjfizetés nélkül is élete végéig érvényben marad. Mit kell tennie a kedvezményezettnek vagy örökösnek, hogy hozzájusson a biztosítási összeghez? A biztosítási eseményt a bekövetkeztétõl számított 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Biztosítónak a szükséges dokumentumok csatolásával. A szükséges dokumentumok listáját a Biztosító Általános Életbiztosítási Feltételei tartalmazzák. 3. Milyen adózási szabályok vonatkoznak a biztosításomra? Az Ön halála esetén a kedvezményezettnek vagy örökösnek történõ kifizetés adómentes. 4. Hová fordulhatok, ha nem vagyok elégedett a biztosító szolgáltatásaival? Panasz nyújtható be a Biztosító szolgáltatásaival kapcsolatosan: A Biztosítóhoz, a Biztosító központi ügyfélszolgálatához. (Elérhetõségét ld. az 1. pontnál.) A Biztosító felügyeleti szervéhez, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, Címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. Címe: 1088 Budapest, József krt. 6., Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett mûködõ, Pénzügyi Békéltetõ Testületnél (PBT) Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Postafiók: 172. Telefon: (+36 1) Honlap: A fõvárosi és megyei gazdasági kamarák mellett mûködõ békéltetõ testületekhez is. Az eljárásról és a testületek elérhetõségérõl a Biztosító ügyfélszolgálatától kérhetõ felvilágosítás. (Elérhetõségét ld. az 1. pontnál.). A fentieken túl ügyfeleinknek természetesen rendelkezésre áll a bírói út igénybevételének lehetõsége is. Bízunk benne, hogy biztosítási termékünk szolgáltatásai megfelelnek az igényeinek, és így Önt is hamarosan ügyfeleink között üdvözölhetjük. Tisztelettel: DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület 3

3 I. AZ ÁLTALÁNOS ÉLETBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK TARTALMA A jelen feltételek azokat a kikötéseket tartalmazzák, amelyeket ellenkezõ szerzõdéses kikötés hiányában a DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület (1119 Budapest, Fehérvári út 84/a, továbbiakban: biztosító) kockázati életbiztosítási szerzõdéseire kell alkalmazni, feltéve, hogy a szerzõdést e feltételekre hivatkozással kötötték. Ezen szerzõdések részét képezik továbbá a biztosító által a szerzõdõ (biztosított) fél részére átadott Belépési nyilatkozat, Ajánlat/Nyilatkozat, Termékismertetõ, Ügyfél-tájékoztató és egyéb dokumentumok. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A biztosító egyesület kizárólag tagjainak szolgáltathat. (2) A szerzõdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. A szerzõdõ biztosítási ajánlatát a Biztosító/Biztosító képviselõje fogadja el. A szerzõdés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerzõdés az ajánlatnak a Biztosító vagy képviselõje részére történõ átadása idõpontjára visszamenõ hatállyal jön létre. (3) A biztosító, a szerzõdés létrehozására irányuló nyilatkozatot ajánlatnak tekinti. (4) Az ajánlat esetleges elutasítását a Biztosító nem köteles indokolni. (5) A biztosító az ajánlat elfogadása elõtt kockázat elbírálást végezhet, melyhez a biztosított egészségügyi nyilatkozatát, vagy orvosi vizsgálatát, illetve egyéb írásos nyilatkozatait is kérheti. (6) Amennyiben a biztosítási szerzõdés feltétele a leendõ ügyfél orvosi vizsgálata, akkor az elvégzett vizsgálatok eredményeit az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény értelmében az egészségügyi szolgáltatónál megismerheti. (7) Az életbiztosítási szerzõdés megkötését követõen, a szerzõdés létrejöttétõl számított 30 napon belül a biztosító a szerzõdõt bizonyítható és azonosítható módon, egyértelmûen tájékoztatja a biztosítási szerzõdés létrejöttérõl. (8) A biztosítási szerzõdés megszûnik a tagsági viszony megszûnésével egyidejûleg. III. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÕDÉS ALANYAI A BIZTOSÍTÓ A biztosító az a jogi személy, amely a biztosítási díj ellenében a biztosítási kockázatot viseli, és a különös feltételekben meghatározott szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal. A SZERZÕDÕ A szerzõdõ az, aki a biztosítási szerzõdés megkötésére ajánlatot tett, és a biztosítási díjat fizeti. A szerzõdõ és a biztosított lehet azonos is, amennyiben a szerzõdõ természetes személy. A szerzõdõ/díjfizetõ jogi személy (pl. csoportos biztosítás esetén) és természetes személy egyaránt lehet. A BIZTOSÍTOTT Biztosított az a természetes személy, aki az egyesület tagja, akinek az életével, egészségi állapotával kapcsolatos eseményekre a szerzõdés létrejön. A biztosított a szerzõdõ fél írásbeli hozzájárulásával a Biztosítóval közölt írásbeli nyilatkozatával a szerzõdés létrejötte után bármikor a szerzõdõ helyébe léphet. Ha nem a biztosított, hanem más lép a szerzõdõ helyébe, ahhoz a szerzõdõ és a biztosított írásbeli hozzájárulása is szükséges. A biztosított, mielõtt a szerzõdés felmondás vagy díjfizetés elmaradása miatt megszûnik a Biztosítóval közölt írásbeli nyilatkozatával a szerzõdõ hozzájárulása nélkül a szerzõdõ helyébe léphet. A biztosított a szerzõdõ fél beleegyezésével a szerzõdõ fél helyébe bármikor beléphet, a belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. A KEDVEZMÉNYEZETT A Biztosító a nem haláleseti szolgáltatásokat a biztosítottnak, a haláleseti biztosítási összeget a biztosított kedvezményezettjének fizeti ki. Ha a biztosított nem jelölt kedvezményezettet, vagy a kedvezményezés a biztosítási esemény bekövetkeztekor nincs hatályban, a szolgáltatást az örökös részére kell teljesíteni. A szerzõdésben mód van több kedvezményezett megjelölésére, ilyenkor külön-külön meg kell határozni a kedvezményezés arányait. Ennek hiányában a kedvezményezés arányait egyenlõnek kell tekinteni. A szerzõdõ az eredetileg kijelölt kedvezményezett helyett a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a biztosítási esemény bekövetkezte elõtt más kedvezményezettet nevezhet meg. Ehhez a biztosított hozzájárulása szükséges. A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte elõtt meghal (gazdasági társaság esetén a társaság megszûnik). Ha a szerzõdõ ilyenkor nem tesz új nyilatkozatot a kedvezményezésrõl, de korábban több kedvezményezettet is megjelölt, akkor a továbbiakban a kedvezményezés arányára a hatályban maradt jelölések aránya az irányadó. IV. KÖZLÉSI KÖTELEZETTSÉG (1) A biztosított köteles a biztosítási jogviszony létrejöttekor az ajánlat, a biztosító kérésére az egészségügyi nyilatkozat kitöltésével a valóságnak megfelelõen közölni a biztosítóval minden olyan a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt, amelyre a biztosító kérdést tett fel és amelyeket a biztosított ismert vagy ismernie kellett. A biztosított köteles a közölt adatok ellenõrzését a biztosító részére lehetõvé tenni. (2) A közlési kötelezettség megsértése esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve, a) ha bizonyítják, hogy az elhallgatott körülményt a biztosító a biztosítási jogviszony létesítésekor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében, b) vagy a biztosított a közlési kötelezettség teljesítése során úgy járt el, ahogy ez tõle általában elvárható, c) a szerzõdés megkötésétõl a biztosítási esemény bekövetkeztéig 5 év már eltelt. (3) Amennyiben a biztosító a közlési kötelezettség megsértése miatt mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, a visszavásárlási összeget fizeti ki a jogosult részére, feltéve, ha a biztosítás rendelkezik visszavásárlási értékkel. 4

4 V. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG (1) A szerzõdõ és a biztosított köteles a biztosítás tartama alatt bekövetkezett a biztosítás szempontjából fontos, az ajánlaton szereplõ adatok változását, a Biztosítónak 5 napon belül bejelenteni. Lakcímváltozás bejelentésének elmulasztása esetén a biztosító az utolsó általa ismert lakcímre joghatályosan küldhet nyilatkozatot. (2) Amennyiben a szerzõdõ (biztosított) a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a közlési kötelezettség megsértésére vonatkozó szabályok lépnek életbe. (ld. IV. pontot). VI. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY A biztosítási esemény meghatározását az egyes biztosítási fedezetek különös feltételei tartalmazzák. VII. SZERZÕDÉS HATÁLYA, A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE ÉS A VÁRAKOZÁSI IDÕ (1) A biztosítás a szerzõdésben meghatározott napon lép hatályba, feltéve, hogy a biztosítási díjat a Biztosítónak megfizették, illetõleg azon a napon, amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, vagy a Biztosító díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti. A kockázatviselés a szerzõdés hatálybalépése napjának 0.órájától kezdõdik. (2) A biztosítási védelem kiterjed a nap 24 órájában bármikor, illetve belföldön és külföldön bárhol bekövetkezett halálra és balesetre. (3) A nem balesetbõl eredõ halál esetén a biztosító fizetési kötelezettsége csak a kockázatviselés kezdetét követõ 180. nap elteltével bekövetkezõ biztosítási eseményre terjed ki (várakozási idõ) ha a különös feltételek szerint várakozási idõ került kikötésre. Nincs várakozási idõ akkor, ha a szerzõdést a tartam lejártát követõen a felek újabb egy évre meghosszabbítják. VIII. BIZTOSÍTÁSI DÍJ, DÍJFIZETÉS ELMULASZTÁSA (1) A biztosítási díjfizetés módját, ütemét a különös feltételek tartalmazzák. Az egyszeri díjat a szerzõdés megkötésekor kell megfizetni. Folytatólagos díjfizetés esetén a biztosítás elsõ díja a szerzõdés hatályba lépésekor, minden késõbbi díj pedig, annak az idõszaknak az elsõ napján esedékes, amelyre vonatkozik. (2) A biztosítási díj meghatározása a biztosítási terméktervben rögzített biztosításmatematikai alapelvek alkalmazásával történik. A biztosító a biztosított belépési korát úgy állapítja meg, hogy a díjfizetés technikai kezdetének évszámából levonja a biztosított születésének évszámát. (3) Ha a szerzõdõ (biztosított) a biztosítás díját az esedékességtõl számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, halasztást nem kapott és a biztosító a díj igényét bírói úton nem érvényesíti, a biztosító a kockázatot az esedékességtõl számított 30 napig viseli. Ettõl a biztosításra vonatkozó különös feltételek eltérõ rendelkezést tartalmazatnak. IX. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE (1) A biztosítási eseményt a bekövetkeztétõl számított 15 napon belül be kell jelenteni a Biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetõvé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenõrzését. Ennek elmulasztása esetén a Biztosító annyiban megtagadhatja a szolgáltatási igény elfogadását, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. (2) A szolgáltatás iránti igényt írásban kell, amennyiben a különös feltételek másként nem rendelkeznek- a következõ iratok csatolásával bejelenteni: a) a biztosított halála esetén: - halotti anyakönyvi kivonat, - a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány, illetve a halálhoz vezetõ betegség(ek)rõl szóló orvosi dokumentumok (leletek, zárójelentések) és a halottvizsgálati bizonyítvány, - biztosítási szolgáltatás felvételére való jogosultság igazolása, - azok az egyéb okiratok, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához szükségesek. b) a biztosított balesete esetén azokat az okiratokat, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához különösen szükségesek, - a kórházi kezelésrõl készült zárójelentést, illetve az orvos által a kórházi kezelésrõl kiadott idõközi igazolást, - a kórházi kezelés idõtartamáról kiadott igazolást, illetve a halálhoz vezetõ betegség(ek)rõl szóló orvosi dokumentumok (leletek, zárójelentések) - a balesettel kapcsolatban készült hatósági jegyzõkönyvet, (3) A Biztosító kárelbíráláskor maga is beszerezhet adatokat. (4) A Biztosító a szolgáltatási igény elbírálást az elbíráláshoz szükséges utolsó irat beérkezésétõl számított 15 napon belül végzi el. A Biztosító az igény elfogadása esetén a szolgáltatást 15 napon belül teljesíti. X. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE (1) A Biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, amennyiben a biztosított halála, balesete: a) a kedvezményezett szándékos magatartása folytán (Ptk (3) bekezdés) következett be, b) a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben (Ptk (4) bekezdés) következett be, c) a biztosítottnak a biztosítási szerzõdés elsõ kötésétõl számított két éven belül elkövetett öngyilkossága folytán (Ptk (4) bekezdés) következett be, d) a biztosított alkohol, kábítószer, kábító hatású anyag, vagy gyógyszer által befolyásolt állapotában, azzal összefüggésben következett be, kivéve, ha a gyógyszer szedése orvosi el?írásra és annak betartásával történt, e) radioaktív vagy ionizáló sugárzás következménye, kivéve, ha a sugárzás a biztosítottat munkaköri feladatainak ellátása közben vagy terápiás beavatkozás következtében érte. 5

5 (2) Az (1) a) pontban szabályozott esetben a Biztosító a biztosítási összeget a kedvezményezettnek nem fizeti ki, a biztosítási összeg az örökösöket illeti meg. (3) Az (1) d) és e) pontokban szabályozott esetben a Biztosító, ha a haláleset a biztosított neki fel nem róható magatartása miatt következett be a biztosítási összeget fizeti ki. XI. EGYÉB KOCKÁZATKIZÁRÁSOK (1) A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra az esetekre ha bizonyítást nyer, hogy a biztosított balesete, illetve halála a) közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll harci eseményekben vagy más háborús cselekményekben, illetve felkelésben, lázadásban, zavargásban vagy terrorcselekményben való részvétellel, b) bármely, olimpiai sportágként be nem jegyzett sporttevékenységgel összefüggésben következett be, c) öncsonkításával vagy ezek kísérletével összefüggésben történik, d) az ismert betegségére vonatkozó orvosi kezelés elõírásainak tudatos be nem tartása következtében fellépõ elme- vagy tudatzavara, illetve eszméletvesztése idézett elõ, e) ittas állapotával közvetlen okozati összefüggésben következett be, f) gépjármû vezetõi engedéllyel nem rendelkezõ személy vezetése következtében, vagy más közlekedés rendészeti szabály megszegése folytán történt, g) kábító vagy bódító hatású anyag, vagy egyéb vegyi anyag bódító szerként történõ használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal összefüggésben történt, h) a testén saját maga, vagy hozzájárulásával az adott szakterületre vonatkozó - a magyar egészségügyi hatóság által kiadott - mûködési engedéllyel nem rendelkezõ személy által végzett gyógyító célú kezelés és beavatkozás folytán elõidézett károsodás következik be. (2) Nem teljesít a biztosító szolgáltatást annyiban, amennyiben a biztosított a balesettel összefüggésben elõírt orvosi kezelésnek nem vetette alá magát, vagy nem követte az orvosi utasításokat, és ezzel gyógyulását akadályozta. (3) A baleset elõtt már maradandóan károsodott, nem ép szervek és testrészek, illetve az azokkal kapcsolatos következményi károk a biztosító kockázatáviselésébõl ki vannak zárva. XII. A BIZTOSÍTÁS MEGSZÛNÉSE (1) A biztosítás megszûnik: a) a biztosítottnak a biztosítás tartama alatt bekövetkezõ halálát követõen azonnal, b) a biztosítási díj feltételek szerinti meg nem fizetése esetén, c) a tartam végén, kivéve akkor, ha a felek megállapodnak a biztosítás újabb egy évre történõ meghosszabbításról d) felmondással. (2) Az életbiztosítási szerzõdést önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül megkötõ természetes személy szerzõdõ a biztosítási kötvény kézhezvételétõl számított 30 napon belül az életbiztosítási szerzõdést írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül felmondja. (3) A Biztosító kockázatviselése a felmondó nyilatkozat kézhezvételét követõ napon megszûnik. A szerzõdõ érvényesen nem mondhat le az õt megilletõ felmondási jogáról. (4) A szerzõdõ felmondó nyilatkozatának kézhezvételét követõen a Biztosító 15 napon belül elszámol a szerzõdõ által a biztosítási szerzõdéssel kapcsolatban bármely jogcímen részére teljesített befizetésekkel. Az elszámolás során a Biztosító a befizetett összeget csökkentheti: a) a szerzõdés létrehozása érdekében felmerült költségeivel, b) a kockázatviselés kezdetétõl a megszûnésig eltelt idõszakra idõarányosan számított kockázati díjjal, illetõleg c) a kiegészítõ biztosítások díjának a kockázatviselés kezdetétõl a megszûnésig eltelt idõszakra számított idõarányos részével. (5) Amennyiben a szerzõdés díjmegnemfizetés, vagy a tartam végén szûnik meg, megszûnésekor a Biztosítónak fizetési kötelezettsége nincs. XIII. JOGNYILATKOZATOK (1) A biztosító által a szerzõdõnek, biztosítottnak vagy egyéb jogosultnak a biztosító által ismert utolsó címére ajánlott tértivevényes levélben elküldött jognyilatkozata annak átvételekor megérkezettnek tekintendõ. A Biztosító által postai úton megküldött jognyilatkozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, amennyiben a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a Biztosítóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkezõ bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követõ ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. (2) A biztosító a hozzá eljuttatott jognyilatkozatokat és bejelentéseket csak akkor köteles joghatályosnak tekinteni, ha azokat írásban jutatták el hozzá. Az elektronikusan megküldött jognyilatkozatokat, bejelentéseket a szerzõdés megkötésekor vagy a szolgáltatás nyújtását megelõzõen papír alapon is meg kell küldeni a Biztosítónak. XIV. BIZTOSÍTÁSI TITOK A biztosítási titokra vonatkozó szabályok (1) A Biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló évi LX. törvényben (továbbiakban Bit.) meghatározott biztosítási titokra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani. (2) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, b) a folyamatban lévõ büntetõeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, 6

6 c) büntetõügyben, polgári ügyben, valamint a csõdeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzõvel, e) az adóhatósággal, f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, g) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, h) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzõvel, i) a feladatkörében eljáró országgyûlési biztossal, j) ha a magyar bûnüldözõ szerv, illetõleg az Országos Rendõr-fõkapitányság - a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló évi XV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bûnüldözõ szerv, illetõleg külföldi Pénzügyi Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából - írásban kér biztosítási titoknak minõsülõ adatot a biztosítótól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérõ által aláírt titoktartási záradékot. (3) További szabályokat a mindenkor hatályos jogszabályok tartalmaznak. (4) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a 2. pontban meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed. (5) A Biztosító képviselõje a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a) kábítószerrel való visszaéléssel, b) terrorcselekménnyel, c) robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaéléssel, d) lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaéléssel, e) pénzmosással, f) bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel van összefüggésben. (6) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelõ) történõ adattovábbítás abban az esetben, ha a Biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelõnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelõ székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatvédelmi jogszabállyal. (7) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybõl az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, b) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére személyes adatnak nem minõsülõ adatok átadása. (8) A Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelõ nyilvántartással rendelkezik, amely megvalósítja a biztosítási titok védelmét. (9) A Biztosító ügyfeleinek azon üzleti titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzõdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzõdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerzõdésbõl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Ezen céltól eltérõ célból végzett adatkezelést a Biztosító csak az ügyfél elõzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható elõny. (10)A biztosítási titok tekintetében, idõbeli korlátozás nélkül ha törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetõit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. XV. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK A személyes adatok kezelése (1) A Biztosító, illetve képviselõje a biztosított különleges és személyes adatait annak hozzájárulásával jogosultak kezelni. A Biztosító azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a biztosított az ajánlati ûrlapon, illetõleg az ajánlat megtétele, vagy a szerzõdés hatálya, illetõleg a szerzõdésbõl eredõ igények érvényesítése során egyéb formában a biztosítási szerzõdés létrehozása érdekében a Biztosítóval közölt. (2) A Biztosító a személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg a létrejött, illetõleg létre nem jött szerzõdésbõl igény érvényesíthetõ. (3) Az adatkezelés célja kizárólag a biztosítási szerzõdés megkötése, módosítása, állományban tartása és a követelések megítéléséhez szükséges adatok nyilvántartása, illetõleg törvényi kötelezettségek teljesítése lehet. (4) A személyes és különleges adatokat a Biztosító a biztosított írásbeli hozzájárulásával jogosult kezelni, valamint ezen adatokat feldolgozás és az ügymenet szakszerûbbé tétele érdekében adatkezelõ, adatfeldolgozó, illetõleg kiszervezett tevékenységet végzõ személy részére átadni. (5) A biztosítási ajánlat aláírásával a biztosított megadja a különleges és személyes adatai kezelésére vonatkozó írásbeli hozzájárulást. (6) A biztosított a különleges és személyes adatairól jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a megfelelõ igazolások alapján a Biztosító a nyilvántartásában módosíthatja. (7) A személyes és különleges adatokat a Biztosító kizárólag azon adatkezelõ részére jogosult továbbítani, amelynél az adatvédelem magyar jogszabályok által támasztott követelményei valamennyi adatra nézve teljesülnek. (8) A Biztosító a telefonon vagy Interneten történõ, az ügyfelet, illetõleg szerzõdését érintõ tevékenysége során gondoskodik a különleges és személyes adatok kezelésére, valamint a biztosítási titokvédelemre vonatkozó szabályok maradéktalan érvényesítésérõl. (9) A Biztosító a tevékenységéhez kapcsolódó információkról hírlevélben, en tájékoztatást adhat ügyfeleinek. A Biztosító, valamint a biztosítóval szerzõdéses kapcsolatban álló biztosításközvetítõ az ügyfeleket, üzletszerzés céljából, e- mailen, telefonon megkeresheti. 7

7 XVI. ELÉVÜLÉS (1) A biztosítottnak, illetve kedvezményezettjének (örökösének) a biztosításból eredõ és már esedékessé vált biztosítási szolgáltatásra vonatkozó igénye, ha azt az esedékességtõl számított 2 éven belül nem érvényesíti, elévül. (2) A jogosult késedelme miatt fel nem vett szolgáltatás összegét az Egyesület az elévülési idõn belül az esedékességtõl a felvételéig kamatmentes letétként kezeli. XVII. A BIZTOSÍTÓ LEGFONTOSABB ADATAI Név: DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a Levélcím: 1509 Budapest, Pf cím: Jogi forma: egyesület (alapítás éve 1991) Nyilvántartási száma: Fõvárosi Bíróság 3691 A központi ügyfélszolgálat címe: HU-1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete HU-1013 Budapest, Krisztina krt

8 DIMENZIÓ Ráadás kockázati életbiztosítás különös feltételei I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket ellenkezõ kikötés hiányában a DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület, 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a mint biztosító (a továbbiakban: Biztosító) a DIMENZIÓ Ráadás kockázati életbiztosítási szerzõdéseire alkalmazni kell, feltéve, hogy a szerzõdést jelen feltételekre való hivatkozással kötötték. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekre a Biztosító kockázati életbiztosítások esetén alkalmazandó Általános Életbiztosítási Szerzõdési Feltételeit, valamint a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 1. SZERZÕDÉS HATÁLYA, KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE 1.1. Jelen biztosítási szerzõdés a szerzõdõ ajánlatának a biztosító által történõ elfogadásától kezdõdõen és az esedékes biztosítási díj megfizetésével a biztosított haláláig tart A biztosítási szerzõdést a szerzõdõ a biztosítási kötvény kézhezvételétõl számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül felmondhatja. Ez esetben a Biztosító felmondó nyilatkozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos és mellékletként csatolt kondíciós listában meghatározott csökkentett összeget fizeti vissza A biztosítás a szerzõdésben meghatározott napon lép hatályba, feltéve, hogy a biztosítási díjat a Biztosítónak megfizették, illetve azon a napon, amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg. A kockázatviselés a szerzõdés hatálybalépése napjának 0. órájától kezdõdik Amennyiben a felek a hatályba lépés idõpontjáról nem állapodtak meg, a biztosítási szerzõdés az azt követõ napon 0 órakor lép hatályba, amikor a szerzõdõ ajánlatot tett és az elsõ díjat megfizette. A kockázatviselés kezdete megegyezik a hatálybalépés napjával A biztosítási védelem kiterjed a nap 24 órájában bármikor, illetve belföldön és külföldön bárhol bekövetkezett biztosítási eseményre. 2. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY Biztosítási esemény a biztosított halála. 3. BIZTOSÍTOTT A biztosított a biztosítás megkötésekor nem lehet fiatalabb 18 évesnél, és életkora nem haladhatja meg a 80 évet. 4. BIZTOSÍTÁSI DÍJ 4.1. A biztosítás díját a Biztosító a biztosított belépési korának, egészségi állapotának, a díjfizetés tartamának (díjfizetés megkezdésének hónapjától a 90. életév betöltésének a hónapját megelõzõ hónapig számítva), valamint a biztosítási összegnek a figyelembevételével, biztosításmatematikai módszerekkel állapítja meg A biztosítás díja a díjfizetési tartam végéig vagy annak a biztosítási hónapnak a végéig esedékes, amelyben a biztosított halála bekövetkezett. (A díjmentes idõszakot ez a szabály nem érinti.) 4.3. A biztosítás díja éves, féléves, negyedéves vagy havi fizetésû lehet Havi díjfizetéstõl eltérõ díjfizetési módok esetén a Biztosító díjengedményt adhat. A díjengedmény egy biztosítási évre érvényes A biztosítás kezdeti díját a Biztosító a biztosítás megkötésétõl számított három éves idõszakokra garantálja. A három éves idõszakok elteltét követõen a biztosító a díjat a biztosítási események bekövetkezési valószínûségének jelentõs változása miatt felülvizsgálhatja, és új díjkalkuláció és díjszabás alapján új díjtételeket állapíthat meg. A díjmódosítás mértékérõl a Biztosító két hónappal az új díj életbelépése elõtt írásban tájékoztatja a szerzõdõt. Az így módosított díj a biztosítás évfordulóját kezdõdõen érvényes a következõ három éves évfordulóig Amennyiben a szerzõdõ a módosított díjat nem fogadja el, úgy az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát 30 nappal az új díj életbelépését megelõzõen kell a Biztosítóhoz eljuttatnia. Ez esetben a Biztosító az eredeti biztosítási összeget a díjkülönbözetre vonatkozóan újraszámolja és csökkenti A Biztosító a díjfizetési tartam alatt pótlólagos költség felszámítása és újabb kockázatelbírálás nélkül lehetõséget ad a szerzõdõnek arra, hogy a biztosítás díját évente növelje, és így inflációs idõszakban a biztosítási összeg reálértékének csökkenését mérsékelje Az automatikus díjnövelési lehetõség csak akkor érvényesíthetõ, ha ezt a tartam alatt egymást követõ két évben a szerzõdõ nem utasítja vissza Nincs lehetõség a díjnövelésre azt a naptári évet követõen, amelyben a biztosított a 85. életévét betöltötte A díjnövelés mértékét a Biztosító minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett inflációs ráta alapján állapítja meg A díjnövelés mértékérõl és a megnövelt biztosítási összegrõl a Biztosító minden évben legkésõbb július 31-ig értesíti a szerzõdõt. A szerzõdõnek jogában áll a díjnövelési lehetõséget visszautasítani, ha azonban ezt 30 napon belül nem teszi meg, a Biztosító a megnövelt díjat tekinti érvényesnek. 5. BIZTOSÍTÁSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A biztosítás alapján a díjfizetési kötelezettség a biztosított 90. életévének a betöltéséig áll fenn. A 90. életkor betöltését követõ naptól feltéve, hogy a biztosított életben van a biztosítás díjmentessé válik. 9

9 DIMENZIÓ Ráadás kockázati életbiztosítás különös feltételei 6. VÁRAKOZÁSI IDÕ 6.1. A biztosító a biztosított nem baleseti halála esetén a szolgáltatás vonatkozásában 180 napos várakozási idõt köt ki A várakozási idõ tartama alatt bekövetkezett biztosítási esemény esetén a Biztosító a biztosításra megfizetett díjakat visszautalja a szerzõdõ részére, és a biztosítás szolgáltatás nélkül megszûnik. 7. BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA, BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG 7.1. A Biztosítási összeg az a pénzösszeg, amelynek megfizetését a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezte esetén vállalja A biztosítási esemény bekövetkeztekor kifizetésre kerülõ biztosítási összeg a szerzõdõ, illetve a biztosított szerzõdés megkötésekor hozott döntése alapján lehet Ft, vagy annál több Ft-onként emelkedõen legfeljebb Ft Amennyiben a biztosított életkora a szerzõdés megkötésekor a 60. évet meghaladja, a szerzõdés legfeljebb Ft biztosítási összegre köthetõ. 8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A biztosítás maradékjoggal nem rendelkezik, díjmentesen nem leszállítható, kötvénykölcsönt a Biztosító nem nyújt. 10

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,,CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,,CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,,CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Általános életbiztosítási feltételei kockázati életbiztosítás esetére Különös feltételei DIMENZIÓ Biztosító

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási feltételek Hatályos 2012. január 1. A jelen EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási Feltételek (a továbbiakban: a Feltételek)

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ PARTNER. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ PARTNER. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ PARTNER Biztosítási feltételek Hatályos 2012. január 1. A jelen (a továbbiakban: Feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a "DIMENZIÓ VÉDELEM" balesetbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ VÉDELEM balesetbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kincsem életbiztosítás ügyféltájékoztatója Ebben az ügyféltájékoztatóban

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 2007. április 01. I. Általános rendelkezések 1. A biztosítási szerződés résztvevői a következő személyek. 1.a. A szerződő az a természetes

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási 2. (1) akaratukat írásba

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei - ték. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - 2. (1) - akaratukat írásba foglalják. (2) - amennyiben az ajánlat elbírálásához

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

- - mondhatja. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. - - a kockázat egyedi elbírálása szükséges.

- - mondhatja. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. - - a kockázat egyedi elbírálása szükséges. - ték. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - dés részét képezik az ajánlattételkor hatályos általános és 2. (1) - akaratukat írásba foglalják. (2) - - Biztosító

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Általános Szerzõdési Feltételek 1/13 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Hatályos: 2016. január 1. napjától A jelen szabályzatban

Részletesebben

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS CASCO LIGHT Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a biztosítási védelem iránti igényével az AIM Általános Biztosító

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Ügyfél-tájékoztató AHE-21340/ÜT 1/6

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Ügyfél-tájékoztató AHE-21340/ÜT 1/6 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Ügyfél-tájékoztató 1/6 Ügyfél-tájékoztató a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításról Tisztelt leendõ Partnerünk! Ez az ügyfél-tájékoztató, amit Ön most

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban Biztosító) jelen

Részletesebben

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A baleseti rokkantság esetére szóló balesetbiztosítási szerződés a biztosítási ajánlat aláírásával jelen szabályzat

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület HAVI FIX JÁRADÉKBIZTOSÍTÁS Biztosítási Feltételek Ügyféltájékoztató Hatályos 2014. 03. 15. Havi fix járadékbiztosítás biztosítási feltételek A járadékbiztosítási

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

PostaÉrtékÔr (2 3024)

PostaÉrtékÔr (2 3024) PostaÉrtékÔr (2 3024) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Tartalom A PostaÉrtékÔr (2 3024 kódszámú) folyamatos díjas vegyes életbiztosítás I. Ügyféltájékoztató......................................

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Térítési limitek (Ft/EUR) Külföldön felmerült orvosi költségek megtérítése Külföldön

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1 Allianz Hungária Biztosító Zrt. Életbiztosítási osztály, szakkezelési szekció 387 Budapest, Pf. Fax: 06--350-4288 Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-42-42 Internet: www.allianz.hu; e-mail: eszallianz.hu

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Szerzõdési Feltételek 1/11 Szerzõdési Feltételek a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1. Jelen Szerzõdési Feltételek azokat a feltételeket tartalmazzák,

Részletesebben

AutoSOS Ügyfél tájékoztató

AutoSOS Ügyfél tájékoztató AutoSOS Ügyfél tájékoztató AZ EUROP ASSISTANCE HOLDING IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni az AutoSOS biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Szerzõdési Feltételek 1/11 Szerzõdési Feltételek a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1. Jelen Szerzõdési Feltételek azokat a feltételeket tartalmazzák,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. ÉBSZ-97 AZ ARGOSZ BIZTOSÍTÓ Rt. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. Ez a szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyeket - ellenkező szerződéses kikötés hiányában - az Argosz Biztosító

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V06 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS Biztosítási Feltételek Ügyféltájékoztató Hatályos 2014. 03. 15. DIMENZIÓ Kincsem életbiztosítás biztosítási

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2008. november 10. 1 K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED)

Részletesebben

Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán

Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán eletut_utbf_kor7 7/23/10 4:06 PM Page 48 Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán eletut_utbf_kor7 7/23/10 4:06 PM Page 1 PostaÉletút

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk Önt

Részletesebben

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS. Az OTP Csoport partnere

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS. Az OTP Csoport partnere ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Levelezési cím: 1387 Budapest,

Részletesebben

SIGNAL klasszikus életbiztosítások

SIGNAL klasszikus életbiztosítások SIGNAL klasszikus életbiztosítások Általános szerződési feltételek Új Bit. 2016.01.01. Tartalom Életbiztosítási Általános Feltételek Klasszikus életbiztosításokhoz... 3 Fogalmak, meghatározások... 3 1.

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás)

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) CSALÁDI BIZTOSÍTÁS Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) Az ÁB-AEGON Általános biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Jelzőszám: SV-00/2000/1 Hatályos: 2016. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás

Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás szerződési feltételei Tartalom Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás szerződési feltételei (G0431)... 5 Fogalmak, meghatározások... 5 1. A biztosítási szerződés

Részletesebben

Csoportos Kockázati Életbiztosítás

Csoportos Kockázati Életbiztosítás Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2015. július 20-tól Ny.sz.:1056V01

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen

Részletesebben

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm Borostyán járadékbiztosítás különös feltételei (GLJ15) A jelen biztosítási feltételekben (a továbbiakban: különös feltételek) nem szabályozott kérdésekre a Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő

Részletesebben

AZ OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

AZ OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI AZ OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 1. Az életbiztosítási általános feltételek tartalma A jelen feltételek azokat a kikötéseket tartalmazzák, amelyeket ellenkezô szerzôdéses

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos a 2012. május 1-től aláírt biztosítási

Részletesebben

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco Csoportos Balesetbiztosítás biztosítottainak körében! Bár, a Tesco Félmaraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban:

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános személybiztosítási feltételek (EÁSZF04).........................................................5

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK. Hatályos: 2010. szeptember 1-től

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK. Hatályos: 2010. szeptember 1-től AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK 2010 AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB)

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) e szerződési feltétel előírásai szerint nyújt szolgáltatást:

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012)

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15199 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója..............................................

Részletesebben

Általános Balesetbiztosítási Feltételei

Általános Balesetbiztosítási Feltételei Általános Balesetbiztosítási Feltételei - - - Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - - - dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási -

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben