Biztosítási terméktájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítási terméktájékoztató"

Átírás

1 Biztosítási terméktájékoztató A Telenor Magyarország Zrt. által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó csoportos számlavédelmi biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Telenor Magyarország Zrt. által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó számlavédelmi biztosítás főbb jellemzőit tartalmazó egyszerűsített tájékoztató anyag, mely (1) nem tartalmazza az alkalmazandó feltételek összességét és (2) nem képezi a biztosításra vonatkozó szerződési feltételek részét. A jelen terméktájékoztató és az Általános Biztosítási Feltételek és/vagy a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek között fennálló esetleges ellentmondás esetén az Általános Biztosítási Feltételek és a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek rendelkezései irányadók. A Csoportos Biztosítási Szerződésre vonatkozó biztosítási feltételek megismerése céljából kérjük, olvassa el a mellékelt Általános és Különös Biztosítási Feltételeket. Szerződő: Biztosító: Biztosított: Kedvezményezett: Biztosítási események: Biztosítási szolgáltatás: Biztosítási összeg: A kockázatviselés kezdete: A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók: Teljesítési határidő: Elévülési idő Telenor Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Szerződő) CARDIF Biztosító Zrt. Székhely: 1033, Budapest Kórház u Cégjegyzékszám: PSzÁF eng.sz.: II 404 / 2002 Alaptőke: 977 millió Ft olyan lakossági szegmensű Telenor előfizető magánszemély, aki a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor 18 és 60 év közötti életkorú, a forgalmi díját utólag fizeti meg, nem öregségi nyugdíjas, illetőleg nem részesül rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, az általa tett nyilatkozattal a Csoportos Biztosítási Szerződéshez csatlakozott, és akire ennek alapján a Biztosító kockázatviselése kiterjed. Telenor Magyarország Zrt. Keresőképtelenség (60 napon túli betegállomány), Munkanélküliség (60 napot meghaladó álláskeresőként történő nyilvántartás) Keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén: A Biztosító kifizeti a havi biztosítási összeget a Telenor Magyarország Zrt. részére készpénzre nem váltható számlajóváírás formájában, ha a Biztosított igazolja, hogy a keresőképtelenség vagy a nyilvántartott munkanélküliség 61. napját követően továbbra is keresőképtelen, vagy nyilvántartott álláskereső. A Biztosító térítési kötelezettsége egy adott biztosítási eseményre vonatkozóan addig az időpontig áll fenn, amelyik az itt felsorolt időpontok közül a leghamarabb bekövetkezik: (1) a keresőképtelenség illetve a regisztrált munkanélküli állapot megszűnéséig vagy, (2) a Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés megszűnésének időpontjáig, (3) de legfeljebb 6 egymást követő hónapig. kockázat: Alap biztosítási csomag: Keresőképtelenség 5.000,- Ft / hó Munkanélküliség 5.000,- Ft / hó A Biztosított által tett csatlakozási nyilatkozat megtételét követő számlázási ciklus 1. napján 0 óra. A kockázatviselés kezdetének napját a Biztosító a Biztosított részére küldött írásbeli visszaigazoláson rögzíti. Várakozási idő (munkanélküliségi szolgáltatás esetén): A kockázatviselés kezdetétől számítandó 60 nap. Ha (i) a Biztosított munkaviszonyát megszüntető írásbeli jognyilatkozat a várakozási idő alatt kelt, vagy (ii) a munkaviszony a várakozási idő alatt szűnt meg, a Biztosító a bekövetkezett álláskeresővé (munkanélkülivé) válás esetében sem a várakozási idő alatt, sem annak lejártát követően nem nyújt biztosítási szolgáltatást. Szolgáltatási (keresőképtelenségi és munkanélküliségi szolgáltatás esetén) maximum: a biztosítás tartama alatt legfeljebb 12 havi szolgáltatás (kockázatonként különkülön) Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül, ha a biztosítási esemény tekintetében a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége beáll. A biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év. 1

2 A biztosítási esemény bejelentésének módja: A biztosítás megszüntetése A szolgáltatás díja Mentesülési okok: Kizárások: Ld. az Általános Biztosítási Feltételek 16. -át. Ld. az Általános Biztosítási Feltételek 17. -át, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek megfelelő -ait (a keresőképtelenségi kockázat esetében a 4., a munkanélküliségi kockázat esetében az 5. ) Pl.: meglévő ismert betegség; ittas járművezetés; harci események; HIV fertőzés; anyasággal kapcsolatos keresőképtelenség; pszichiátriai betegségek; határozott tartamú munkaviszony; munkaviszony próbaidő alatti megszűnése, vagy a munkaviszonynak a biztosított által kezdeményezett rendes felmondással vagy közös megegyezéssel történő megszüntetése. A biztosítási eseményt haladéktalanul, de legkésőbb 2 éven belül be kell jelenteni az alábbi címen illetve telefonszámon: CARDIF Biztosító Zrt. Kárrendezési osztály- 1033, Budapest Kórház u Telefon: (06-1) A biztosítási esemény bejelentésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Általános Biztosítási Feltételek 15. -a, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 3. -a tartalmazza. Rendes felmondás Azonnali hatályú felmondás Felmondás benyújtásának helye 345 Ft / hó Az Önre vonatkozó biztosítás (i) a Szerződőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, vagy (ii) a Szerződő által megadott telefonszám felhívása során megfelelő azonosítást követően tett és a Szerződő által hangfelvétel útján rögzített szóbeli nyilatkozattal felmondható. Rendes felmondás esetén a kockázatviselés a rendes felmondás Szerződőhöz történő beérkezésekor folyamatban levő számlázási ciklus utolsó napján 0:00 órakor megszűnik. A szóbeli csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosító írásbeli visszaigazolást küld Önnek, melyhez mellékeli a részletes szerződési feltételeket. Ezen írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a csatlakozása folytán létrejött biztosítási jogviszonyt (i) írásbeli nyilatkozattal, vagy (ii) a Szerződő által megadott telefonszám felhívása során megfelelő azonosítást követően tett és a Szerződő által hangfelvétel útján rögzített szóbeli nyilatkozattal indokolási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. Az azonnali hatályú felmondás a megtételének napján 24 órakor lép hatályba, a kockázatviselés megszűnéséig terjedő időszakra nem áll fenn díjfizetési kötelezettség. Az azonnali hatályú felmondás jogát akkor kell határidőben érvényesítettnek tekinteni, ha az azonnali hatályú felmondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt a Szerződő részére postára adják vagy egyéb igazolható módon megküldik. A határidőn túl tett azonnali hatályú felmondást a Szerződő az Önre vonatkozó biztosítási jogviszony rendes felmondásának tekinti. Az azonnali hatályú felmondás megtételére rendelkezésre álló 14 (tizennégy) napos határidő lejártát követően Önt a továbbiakban csak a rendes felmondási jog illeti meg. A rendes- vagy az azonnali hatályú felmondást az alábbi címre kell küldeni: levélben: Telenor Magyarország Zrt Törökbálint, Pannon út 1. fax: tel: 1220 és

3 A Telenor Magyarország Zrt. szolgáltatásaihoz kapcsolódó, a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Csoportos Számlabiztosítás Szerződési Feltételei Általános Biztosítási Feltételek Jelen Általános és Különös feltételek (továbbiakban: Feltételek) - ellenkező szerződéses kikötések hiányában - a Telenor Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Szerződő) és a CARDIF Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) között létrejött 1/B/2012 Telenor számú csoportos számlabiztosítási szerződés (a továbbiakban: Csoportos Biztosítási Szerződés) alapján létrejött egyes biztosítási jogviszonyokra érvényesek. Kifejezetten felhívjuk a figyelmet az Általános Biztosítási Feltételek 5.6., 5.7., 6.1., 6.2. pontjaira, 7. -ára, 8.6., 9.3., , , , , valamint pontjaira, 12. -ára, 15.3., pontjaira, 16. és 17. -aira, és pontjaira, valamint a Különös Biztosítási Feltételek Keresőképtelenségi kockázat 1.3., pontjára, 2. -ára, 3.2., 3.3., 3.5. pontjaira és 4. -ára, a Különös Biztosítási Feltételek Munkanélküliségi kockázat 1.3., pontjára, 2. -ára, 3.2., 3.3., 3.5., pontjaira, 4. és 5. -ára. 1. A biztosítási jogviszony szereplői 1.1. A Szerződő a Telenor Magyarország Zrt., amely a Biztosítóval a Csoportos Biztosítási Szerződést megköti és az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokat teszi, valamint a csoportos biztosítás első díját a Biztosítónak megfizeti A Biztosított: az a lakossági szegmensű magánszemély Telenor előfizető, aki (1) a Szerződővel hatályos, mobil rádiótelefon vagy mobil adatforgalmi szolgáltatásra vonatkozó havidíjas előfizetői szerződéssel rendelkezik, (2) megfelel a 7. -ban szereplő előírásoknak és (3) az általa a Szerződő felé tett nyilatkozattal a Csoportos Biztosítási Szerződéshez csatlakozott (ld. még az 5. - ban), és (4) akit ennek alapján a Szerződő a Biztosítónak Biztosítottként bejelentett. Amennyiben az elő- és számlafizető személy nem azonos, minden esetben az előfizető minősül Biztosítottnak A Biztosító a CARDIF Biztosító Zrt. amely a biztosítási díj ellenében a biztosítási kockázatot viseli és a feltételekben meghatározott események bekövetkezésekor a jelen feltételekben meghatározott szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal A Kedvezményezett az a jogi személy, amely a biztosítási esemény bekövetkeztekor a Biztosító szolgáltatására jogosult. A Csoportos Biztosítási Szerződés szerint a kedvezményezett a Biztosított által a csatlakozási nyilatkozatban adott hozzájárulás alapján - a Telenor Magyarország Zrt. 2. A Csoportos Biztosítási Szerződés létrejötte, tartama 2.1. A Csoportos Biztosítási Szerződés a Szerződő és a Biztosító között írásban, határozatlan tartamra jött létre. 3. A biztosítás tartama az egyes Biztosítottakra vonatkozóan, a biztosítási időszak 3.1. Az egyes Biztosítottakra vonatkozóan a biztosítás tartama a kockázatviselés kezdetétől (ld. 10. ) a kockázatviselés megszűnéséig (ld. 11. ) terjedő időtartam, amely az alábbi rendelkezések szerint biztosítási időszakokra oszlik A biztosítási időszak megegyezik a Biztosított és a Szerződő között létrejött előfizetői szerződésben meghatározott számlázási időszakkal. 4. A biztosítási esemény 4.1. A Csoportos Biztosítási Szerződés alapján az alább felsoroltak számítanak biztosítási eseménynek: balesetből vagy betegségből eredő, 60 napot meghaladó keresőképtelenség, napot meghaladó munkanélküliség A fenti biztosítási események meghatározását a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek tartalmazzák. 5. A Biztosított csatlakozása a Csoportos Biztosítási Szerződéshez 5.1. A Csoportos Biztosítási Szerződés egyidejűleg több Biztosítottra vonatkozik, melyhez a Biztosítottak csatlakozási nyilatkozat megtételével egyénileg csatlakoznak A Csoportos Biztosítási Szerződéshez Biztosítottként csatlakozhatnak mindazon személyek, akik megfelelenek jelen Feltételek 7. -ában leírtaknak A leendő Biztosított az alábbi módokon csatlakozhat a Csoportos Biztosítási Szerződéshez: a Szerződő vagy megbízottja általi telefonos megkeresés során tett, rögzített szóbeli csatlakozási nyilatkozattal, a Szerződő telefonos ügyfélszolgálatán kezdeményezett telefonbeszélgetés során tett szóbeli csatlakozási nyilatkozattal A Biztosított a csatlakozási nyilatkozattal: elfogadja a Csoportos Biztosítási Szerződés jelen Feltételekben rögzített feltételeit, hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító kockázatviselése rá kiterjedjen és a Csoportos Biztosítási Szerződésbe Biztosítottként a jelen Feltételek szerint belép, hozzájárul, hogy a biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje a Szerződő legyen, 3

4 felhatalmazást ad arra, hogy a Szerződő a havi biztosítási díjat a havi szolgáltatási díjjal együtt tőle beszedje és azt a Biztosítónak továbbadja (ld. még a pontot) A Biztosító a csatlakozást írásban visszaigazolja (a továbbiakban: írásbeli visszaigazolás), amelyhez mellékelve elküldi a jelen biztosítási feltételeket Semmis azon személyek csatlakozása a Csoportos Biztosítási Szerződéshez, akik a kockázatviselés kezdetekor öregségi nyugdíjasok, illetőleg rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban részesülnek, illetve bármilyen jogcímen kivéve az özvegyi nyugdíjat nyugdíjasok. Amennyiben ilyen személy mégis csatlakozik, úgy a Biztosító szolgáltatást nem teljesít részére, de a megfizetett biztosítási díjakat kamat nélkül visszafizeti részére A Biztosított a Telenorral fennálló előfizetői szerződései alapján legfeljebb öt hívószáma vonatkozásában csatlakozhat a Csoportos Biztosítási Szerződéshez. A 6. vagy további előfizetői szerződéshez kapcsolódóan létrejött biztosítási jogviszony(ok) semmis(ek) és a Biztosító a megfizetett biztosítási díjakat kamat nélkül visszafizeti a Biztosított részére. 6. A Biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony felmondása Azonnali hatályú felmondás 6.1. Az pontok szerinti csatlakozás esetében a Biztosított a rá vonatkozó biztosítási jogviszonyt az 5.5 pont szerinti visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napon belül (i) a Szerződő részére küldött írásbeli nyilatkozattal, vagy (ii) a Szerződő által megadott telefonszám felhívása során megfelelő azonosítást követően tett és a Szerződő által hangfelvétel útján rögzített szóbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja (a 14 napos határidő számítása szempontjából ellenkező bizonyításig a visszaigazolás kézhezvétele napjának a kiküldés napját követő 4. nap tekintendő). A határidőn belül tett azonnali hatályú felmondás a megtételének napján 24 órakor lép hatályba (írásban tett felmondás esetén a megtétel napjának az a nap számít, amikor a Biztosított a felmondó nyilatkozatot postára adja, vagy egyéb igazolható módon elküldi). A határidőn belül tett azonnali hatályú felmondás esetén a Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől a kockázatviselés megszűnéséig terjedő időtartamra vonatkozóan nem áll fenn díjfizetési kötelezettség. A határidőn túl tett azonnali hatályú felmondó nyilatkozat a Biztosítottra vonatkozó jogviszony rendes felmondásának (ld. 6.2 pont) minősül. Rendes felmondás 6.2. A Biztosított a 6.1 pontban szereplő határidő leteltét követően is jogosult a rá vonatkozó biztosítási jogviszonyt (i) a Szerződőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, vagy (ii) a Szerződő által megadott telefonszám felhívása során tett és a Szerződő által hangfelvétel útján rögzített szóbeli nyilatkozattal (a továbbiakban együttesen: felmondó nyilatkozat) felmondani. Rendes felmondás esetén (1) a Biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony a felmondó nyilatkozat Szerződőhöz történő beérkezésekor folyamatban levő számlázási ciklus utolsó napján 24:00 órakor megszűnik, (2) a kockázatviselés megszűnéséig terjedő időtartamra vonatkozóan Biztosítottat díjfizetési kötelezettség terheli. Az azonnali hatályú- vagy a rendes felmondás az alábbi elérhetőségeken tehető meg: Telenor Magyarország Zrt. Postacím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. fax: , tel: 1220 és A Biztosítottra vonatkozó előírások 7.1. A Biztosított az a személy lehet, aki: lakossági szegmensű magánszemély Telenor előfizető, a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor életkora 18 (tizennyolc) és 60 (hatvan) év közötti, előfizetése igénybevételi díját utólag fizeti meg, nem öregségi nyugdíjas, illetőleg nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban. 8. A biztosítási jogviszony alanyainak jogai és kötelezettségei 8.1. A Szerződő köteles a Csoportos Biztosítási Szerződéssel kapcsolatos megfelelő jognyilatkozatok megtételére A díjfizetési kötelezettség a 9.2 pont rendelkezései szerint a Biztosítottat terheli A Biztosító a szolgáltatás jogalapjának megállapításához a közölt adatokat ellenőrizheti, az egészségi állapot tekintetében saját orvosa által vizsgálatot kezdeményezhet A Biztosító köteles a tudomására jutott adatokat megőrizni és a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. tv. (továbbiakban: biztosítási törvény-bit.) foglaltak szerint titokként kezelni A Biztosítottként csatlakozott egyes Biztosítottakat nem illeti meg (1) a Csoportos Biztosítási Szerződés módosításának és/vagy (2) a rájuk vonatkozó biztosítási jogviszonyra vonatkozó szerződési feltételek módosításának a joga Amennyiben a Csoportos Biztosítási Szerződés felmondás útján megszüntetésre kerül, abban az 4

5 esetben a Biztosított biztosítási jogviszonya is megszűnik (ld. még a pontot). A Biztosított ebben az esetben semmilyen jogcímén nem jogosult kártérítésre, vagy más egyéb kompenzációra vagy visszatérítésre. 9. A Csoportos Biztosítási Szerződés alapján fizetendő biztosítási díj, a díj módosításának lehetősége 9.1. A Csoportos Biztosítási Szerződés első díjának megfizetésére a Szerződő köteles A Biztosított belépését (ld. még a pontot) követően a Biztosítottra vonatkozó biztosítási díj megfizetésére a Biztosított köteles az alábbi rendelkezések szerint: A biztosítási díj összege havonta, az adott biztosítási időszakra vonatkozóan előre esedékes A Biztosított minden biztosítási időszakra vonatkozóan (függetlenül annak tényleges tartamától) egységesen havi díjat fizet, a Biztosító tört időszakra díjat nem fogad el A biztosítási díj összegét a Szerződő a Biztosított részére a havi igénybevételi díjról kiállított számlán írja elő, amelyet a Biztosított a számla alapján megfizet a Szerződő részére. A Szerződő a Biztosítottaktól beszedett biztosítási díjat a Biztosítóval kötött megállapodás feltételei szerint a Biztosító számlájára történő átutalással továbbítja a Biztosító részére. A Szerződő a 9.1 pontban szereplő első díjon kívül kizárólag a hozzá befolyt díjat köteles megfizetni Ha a Szerződő és a Biztosító a díjtételek emeléséről megállapodnak, a Szerződő a díjemelés hatályba lépését megelőzően legalább 30 naptári nappal korábban értesíti a Biztosítottakat a díj módosulásáról. Ha a Biztosított a díjemelést nem fogadja el, jogosult a rá vonatkozó biztosítási jogviszonyt a 6.2 pontban foglaltak szerint felmondani. Amennyiben a Biztosított felmondó nyilatkozata a változás hatályba lépését megelőző 5. napig nem érkezik be a Szerződőhöz, úgy a módosítás elfogadottnak tekintendő. 10. A kockázatviselés kezdete A Biztosító kockázatviselése a Biztosított által tett csatlakozási nyilatkozatot követő számlázási ciklus 1. napján 0 órától kezdődik. A kockázatviselés kezdetének napját a Biztosító a Biztosított részére küldött írásbeli visszaigazoláson rögzíti. 11. A Biztosító kockázatviselésének megszűnése A Biztosító kockázatviselése az összes kockázatra vonatkozóan megszűnik abban az időpontban, amelyik az alább felsoroltak közül leghamarabb bekövetkezik: a Szerződő és a Biztosított közötti előfizetői szerződés megszűnése napján 24 órakor, a Biztosított 65. életévének betöltésével annak a naptári évnek az utolsó napján 24 órakor, amikor a Biztosított a 65. életévét betöltötte, a Biztosított halálának napján, abban az esetben, ha a Szerződő a Biztosítottra vonatkozó biztosítási díjat az esedékességtől számított 90 nap elteltével sem tudta beszedni a Biztosítottól, a 90. napon 24 órakor, a Biztosított által tett azonnali hatályú felmondás (ld. 6.1 pont) vagy rendes felmondás (ld. 6.2 pont) esetén a biztosítási jogviszony megszűnésének ott meghatározott időpontjában, azon a napon 24 órakor, amikor a Biztosított öregségi vagy előrehozott öregségi nyugállományba vonul, a Biztosított rokkantságát megállapító jogerős határozat meghozatalának napján 24 órakor, a Csoportos Biztosítási Szerződés megszűnése esetén a megszűnés napján 24 órakor A Csoportos Biztosítási Szerződés megszűnése esetén a Szerződő írásban tájékoztatja az egyes Biztosítottakat arról, hogy a rájuk vonatkozó Csoportos Biztosítási Szerződés és ezzel a kockázatviselés megszűnik. 12. Területi hatály A biztosítás valamennyi országban bekövetkezett biztosítási eseményre kiterjed, kivéve a munkanélkülivé válás kockázatát, amelyre vonatkozóan a területi hatály Magyarország területére korlátozódik. 13. Értékkövetés A Biztosító értékkövetést nem alkalmaz. 14. A Biztosító szolgáltatása A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek szerinti szolgáltatást nyújtja. 15. A biztosítási esemény bejelentése, a Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges iratok A biztosítási eseményt a Biztosított vagy a Biztosított által meghatalmazott személy (a továbbiakban együttesen: a szolgáltatást igénylő személy) köteles annak bekövetkezését követő 15 napon belül - akadályoztatás esetén 30 napon belül - bejelenteni a Biztosítónak, az alábbi címen, telefonszámon: 5

6 CARDIF Biztosító Zrt Budapest, Kórház u Tel: (06-1) A bejelentést követően a Biztosító kárrendezési osztálya megküldi a Szolgáltatási igénybejelentő elnevezésű nyomtatványt, amelyet kitöltve, a nyomtatványon és a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben felsorolt dokumentumokkal, igazolásokkal együtt a fenti címre kell visszaküldeni A Biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a bejelentési és a szükséges felvilágosítási kötelezettségek megsértése miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez a Biztosító a következő dokumentumokat kérheti: a Szerződőtől a Biztosított csatlakozását igazoló eszközöket, a szolgáltatást igénylő személy által kitöltött szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt, ha a biztosítási esemény külföldön történik, az idegen nyelven kiállított dokumentumok hitelesített magyar fordítását, a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben felsorolt egyéb dokumentumokat Abban az esetben, ha a Biztosító által kért dokumentumokat nem, vagy hiányosan nyújtják be, a Biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetőleg azt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el A Biztosító teljesítése az elbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentum beérkezését követő 15 napon belül esedékes A Biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésekor köteles indokolatlan késedelem nélkül orvosi ellátást igénybe venni, valamint a kezelést a gyógyító eljárás befejezéséig folytatni. A Biztosító jogosult a szolgáltatást részben vagy egészben megtagadni, amennyiben a Biztosított e kötelezettségének nem tett eleget. 16. A Biztosító mentesülése A közlési kötelezettség megsértése esetében a Biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a kockázatviselés kezdetekor már ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében Amennyiben a Biztosítónak a biztosítási esemény után tudomására jut, hogy azt bármely olyan körülmény idézte elő, amely a kockázatviselés kezdetekor, szándékosan pontatlan vagy hiányos információk miatt nem volt előre meghatározható, holott a kockázatvállalás szempontjából lényeges lett volna, a Biztosító jogosult a szolgáltatását megtagadni A Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, amennyiben a biztosítási esemény összefüggésben áll a Biztosított nem orvosi javallatra vagy nem az előírt adagolásban történő gyógyszer szedésével A Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítást nyer, hogy a biztosítási eseményt a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő. Súlyosan gondatlan magatartás okozta balesetnek, illetve betegségnek minősül, ha: a biztosítási esemény a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben következett be, a biztosítási esemény a Biztosított rendszeres alkoholfogyasztásával összefüggésben következett be, vagy a biztosítási esemény a Biztosított bódító, kábító, vagy más hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztása miatti állapotával összefüggésben, illetve toxikus anyagok szedése miatti függése folytán következett be, vagy a baleset idején a Biztosított alkoholos állapotban volt, illetőleg kábítószer vagy kábító hatású anyag hatása alatt állt és ez a tény a baleset bekövetkezésében közrehatott, vagy a biztosítási esemény a Biztosított jogosítvány, vagy érvényes forgalmi engedély nélküli gépjárművezetése közben következett be és a Biztosított mindkét esetben más közlekedésrendészeti szabályt is megszegett, vagy a biztosítási esemény amiatt következett be, hogy a Biztosított engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végzett, vagy a Biztosított munkavégzése során, a munkavédelmi szabályoknak a Biztosított általi súlyos megsértése miatt következett be, továbbá diagnosztizált betegség esetén a Biztosított az orvosi utasításokat nem tartotta be és ennek következményeként szövődmény, állapotromlás következett be, ami megelőzhető lett volna A Biztosító jogosult a szolgáltatást megtagadni, ha a szolgáltatást igénylő személy az igénybejelentés alkalmával és/vagy a Biztosító szolgáltatása során (i) a biztosítási eseménnyel vagy a szolgáltatás szempontjából lényeges körülménnyel kapcsolatban valótlan információt közöl vagy lényeges körülményt elhallgat, (ii) hamis, hamisított, vagy valótlan tartalmú okiratot használ, vagy (iii) a Biztosítót egyéb módon megtéveszti. 6

7 17. Kizárások A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a bekövetkezett biztosítási esemény közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll: harci eseményekkel vagy más háborús cselekményekkel (jelen feltételek szempontjából harci cselekménynek minősül a hadüzenettel vagy anélkül vívott háború, határvillongás, felkelés, forradalom, zendülés, törvényes kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, polgárháború, népi megmozdulás, például nem engedélyezett tüntetés, vagy be nem jelentett, illetve nem engedélyezett sztrájk, idegen ország korlátozott célú hadicselekményei például csak légi csapás vagy csak tengeri akció, kommandó támadás, terrorcselekmény), állam elleni bűncselekményekkel, felkelésekkel, vagy zavargásokkal (e feltétel szerint állam elleni bűncselekmény az, amit a Büntető Törvénykönyv annak minősít: különösen lázadás, kémkedés, rombolás), atomkárokkal (nukleáris hasadás, nukleáris reakció, fúzió, radioaktív-, ionizáló- illetve lézersugárzás valamint ezek szennyezése, kivéve az orvosilag előírt terápiás célú sugárkezelést), fegyver, robbanószer, vegyi vagy gyúlékony anyagok használatával, HIV fertőzéssel (kivéve azokat a speciális eseteket, amikor a fertőződés olyan körülmények között történt, amit a Biztosított nem tudott elkerülni; például laboratóriumi fertőződés, vagy fogorvosi manipuláció), nemi érintkezés útján terjedő egyes fertőző betegségekkel, egyéb kockázatosnak minősülő tevékenységekkel, különösen a búvárkodás, barlangászat, hegymászás, egyéni hajózás, vitorlázás, vadvízi evezés, tengeri horgászat A Biztosító nem viseli a kockázatot, ha a Biztosított halála, balesete vagy betegsége gépi erővel hajtott szárazföldi, légi vagy vízi járműben hazai vagy nemzetközi sportversenyen való részvétel következtében, vagy ilyen versenyekre való felkészülés során következik be, vagy nem a szervezett légi forgalom keretében végrehatott légi úton való részvétel, hanem egyéb (akár motoros, akár motor nélküli) repülés vagy repülősportolás következménye, vagy hivatásos sportolóként végzett, a saját megélhetését Biztosító sporttevékenysége során következett be A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (a továbbiakban együttesen: meglévő betegség) és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévő betegségről a Biztosított tudomással bírt A kockázatviselés kezdete előtt bekövetkezett baleset vagy betegség miatt bármely okból már károsodott, beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és szervek, illetve e sérülések későbbi következményei a biztosításból ki vannak zárva A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki az olyan szubjektív panaszokra épülő igényekre, amelyek objektív orvosi módszerekkel nem igazolhatók (például migrén, vagy a gerinc egyes degeneratív betegségei polidiszkopátia és azok közvetett vagy közvetlen következményei, stb.). 18. Egyéb tudnivalók Elévülés A biztosítási események alapján érvényesíthető igények a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított 2 év elteltével elévülnek. Panaszbejelentés A Biztosító szolgáltatásának teljesítésével vagy működésével kapcsolatos panaszokat személyesen vagy írásban az alábbi címen, telefonon pedig az alábbi telefonszámon lehet bejelenteni: CARDIF Biztosító Zrt Budapest, Kórház u Tel: A Biztosító az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi a panaszosnak A Biztosító a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja (kivéve, ha annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges), és szükség szerint orvosolja Ha a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panaszos a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Biztosító a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát (1) a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a panaszosnak átadja, (2) telefonon közölt szóbeli panasz esetén - a panasz közlését követő harminc napon belül megküldendő - indokolással ellátott álláspontjának megküldésével egyidejűleg megküldi a panaszosnak. 7

8 Felügyeleti szerv A Biztosító felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) Jogok érvényesítésének egyéb fórumai A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a panaszos a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Biztosítási Ügyfélszolgálati és Panaszügyintézési Főosztály 1013 Budapest, Krisztina körút 39.), A biztosítási jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: H-1534 Budapest BKKP Pf.: 777. Telefon: A Csoportos Biztosítási Szerződésre vonatkozó jog A jelen Feltételekre és az annak alapján létrejött egyes biztosítási jogviszonyokra a magyar jog alkalmazandó, a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint igények érvényesítése során a magyar anyagi és eljárásjog szabályai szerint kell eljárni. A Biztosító főbb adatai CARDIF Biztosító Zrt. Székhely: 1033 Budapest, Kórház u Cégjegyzékszám: Székhely állama: Magyarország A biztosítási titok, a személyes adatok kezelésének elvi és gyakorlati tudnivalói A biztosítási titokra, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkor hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő eljárást, illetve szabályozást a Biztosító hatályos "Adatvédelmi tájékoztatója" tartalmazza. A Biztosítónak bármikor jogában áll az "Adatvédelmi tájékoztató" egyoldalú és a Szerződő értesítése nélküli módosítása, amennyiben a tartalmát meghatározó hatályos jogi szabályozás megváltozik. A hatályos "Adatvédelmi tájékoztató" jelen feltételek, és így a Csoportos Biztosítási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A biztosítási titok, a személyes adatok kezelésének elvi és gyakorlati tudnivalói A biztosítási titok, üzleti titok 1. A Biztosító köteles a mindenkor hatályos biztosítási törvényben meghatározott biztosítási és üzleti titokra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani. 2. Biztosítási titok minden olyan, a Biztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a Biztosító, a biztosításközvetítő egyes ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. Személyes adat az olyan adat, az adatból levonható következtetés, amely egy meghatározott természetes személlyel összefüggésbe hozható. A személyes adat biztosítási titoknak minősül. Amennyiben a személyes adat az ügyfél egészségi állapotára, kóros szenvedélyére vonatkozik, úgy az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint különleges adatnak minősül, és így kizárólag az ügyfél írásbeli hozzájárulásával kezelhető. 3. A Biztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek azon adatait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási jogviszony létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási jogviszony létrejöttéhez, módosításához, állományban tartásához, a Csoportos Biztosítási Szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges cél lehet. 4. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 5. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) a Biztosító, a biztosításközvetítő ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, b) a Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény ában meghatározott esetekben a titoktartási kötelezettség nem áll fenn az alábbi hatóságokkal, illetve szervezetekkel szemben: - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, - folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatóság és ügyészség, - büntetőügyben, polgári ügyben, csődeljárás illetve felszámolási eljárás ügyében eljáró bíróság, 8

9 - végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó, - a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, - adóhatóság, - feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat, - a Biztosítókkal, illetve a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal, - a feladatkörében eljáró gyámhatóság, - az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény a (2) bekezdésében foglalt egészségügyi államigazgatási szerv, - a külön törvényben meghatározott feltételek esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésére felhatalmazott szerv, - a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, - állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosító, - a kiszervezett tevékenységet végző szerv, - a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosa, - a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A Biztosító az ügyfelet nem tájékoztathatja a nyomozó hatóság és ügyészség, a nemzetbiztonsági szolgálat, valamint a külön törvényben meghatározott feltételek esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésére felhatalmazott szerv részére történő adattovábbításról. 6. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét: - Az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, - a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása. - A Bit. Nyolcadik részének III. és III/A. fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás. 7. A Biztosító a működésével kapcsolatban a tudomására jutott biztosítási titoknak minősülő titkot köteles időbeli korlátozás nélkül megtartani, azt harmadik személynek nem adhatja át. Az üzleti titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró - Felügyelettel, - MNB-vel, - nemzetbiztonsági szolgálattal, - Állami Számvevőszékkel, - Gazdasági Versenyhivatallal, - a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel, - vagyonellenőrrel, - Információs Központtal szemben. 8. A Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő technikai adatvédelemmel, nyilvántartással rendelkezik, amely megvalósítja a biztosítási titok védelmét. A személyes adatok kezelése 9. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. 10. Az ügyfél kérésére a Biztosító köteles az általa vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól tájékoztatást adni és az ügyfél által kezdeményezett változásokat adatbázisán átvezetni. 11. Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse gyakorolhatja. 12. A Biztosító a személyes és azon belül a különleges adatokat azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. 13. Az Infotv. értelmében a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Biztosító, mint adatkezelő köteles a bejelentéseket a törvény előírása szerint kivizsgálni és a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Biztosító, mint adatkezelő köteles megtéríteni az érintett igazolt kárát is, amennyiben azt jogellenes adatkezeléssel, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozta. Különös Biztosítási Feltételek Keresőképtelenségi kockázat A CARDIF Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a jelen Különös Biztosítási Feltételek alapján díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a jelen Különös Biztosítási Feltételek 1. -ában meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2. -ban meghatározott szolgáltatást nyújtja. 9

10 Jelen Különös Biztosítási Feltételekben foglaltak a Biztosító csoportos számlabiztosításra vonatkozó Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek. 1. A biztosítási esemény 1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a Biztosítottnak a kockázatviselés időszakán belül bekövetkezett balesetéből vagy betegségéből eredő, 60 egymást követő napot meghaladó folyamatos betegállománya (továbbiakban: keresőképtelenség) A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a keresőképtelenség 61. napja E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a kockázatviselés tartama alatt, a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélkül bekövetkezett baleset vagy betegség következményei minősülnek biztosítási eseménynek. 2. A Biztosító szolgáltatása 2.1. A Biztosító a 2.2 pontban meghatározott időbeli korlátozások figyelembe vételével havi fix forintot térít a Telenor Magyarország Zrt., mint kedvezményezett részére készpénzre nem váltható számlajóváírás formájában, ha a Biztosított a szolgáltatásra való jogosultságát a pontok szerint igazolta Egy adott biztosítási esemény miatt a Biztosító térítési kötelezettsége addig az időpontig áll fenn, amelyik az itt felsoroltak közül a leghamarabb bekövetkezik: a Biztosított keresőképtelenségének megszűnéséig, vagy a kockázatviselés megszűnéséig, de legfeljebb 6 egymást követő hónapig Ha a Biztosított a biztosítási szolgáltatás megszűnését követő 60 napon belül a korábbi biztosítási eseményt kiváltó ok vagy annak következménye miatt újból keresőképtelenné válik, akkor az ilyen keresőképtelenséget a Biztosító az előző biztosítási esemény folytatásaként tekinti és az újbóli keresőképtelenség bekövetkezése után azonnal szolgáltat. A 60 napon belül más okból keletkező, vagy a biztosítási szolgáltatás megszűnése után több mint 60 nappal bekövetkező keresőképtelenséget a Biztosító az 1. -ban leírtak szerint új biztosítási eseménynek tekinti Ha a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a pont szerinti 6 havi szolgáltatás kifizetése miatt szűnt meg, akkor a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag abban az esetben nyílik újra meg, ha (i) a megszűnést követően újabb, az 1.1 pont szerinti újabb biztosítási esemény következett be és (ii) a kockázatviselés említett okból történő megszűnése és az újabb biztosítási esemény bekövetkezése között legalább 12 hónapos, díjfizetéssel fedezett időszak eltelt A biztosítás tartama alatt a Biztosító egy Biztosítottra vonatkozóan keresőképtelenség címén összesen legfeljebb 12 hónapig vállalja a szolgáltatás teljesítését. 3. A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok 3.1. A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához - az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakon túl - a következő dokumentumokat kéri: az Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről elnevezésű nyomtatvány másolatát, a keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos vagy kórház által kiállított olyan igazolás vagy egyéb dokumentum másolatát, amely tartalmazza a keresőképtelen állapotban tartás alapjául szolgáló betegség(ek) vagy állapot(ok) megnevezését és/vagy BNO kódját, az Orvosi igazolás a folyamatos keresőképtelenségről elnevezésű nyomtatvány másolatát, véralkohol vizsgálati eredményt (ha készült), rendőrségi/munkahelyi baleseti jegyzőkönyv másolatát (ha készült) Az első szolgáltatást a Biztosító akkor teljesíti, ha a Biztosított igazolta, hogy több mint 60 napja folyamatosan keresőképtelen állományban van. A teljesítéshez a pont szerinti olyan igazolás szükséges, amelyet a keresőképtelenség kezdetétől számított 61. napon vagy azt követően állítottak ki További szolgáltatást (ha az jár) a Biztosító abban az esetben nyújt, ha a Biztosított igazolja, hogy az általa legutóbb benyújtott igazolás keltét követő jogosultsági időpontban (ld. 5.4 pont) is folyamatosan keresőképtelen állományban van vagy volt. A teljesítéshez a pont szerinti olyan igazolás szükséges, amelyet a legutóbb benyújtott igazolás keltét követő jogosultsági időpontban (ld. 5.4 pont) vagy azt követően állítottak ki Ha a Biztosító által teljesített szolgáltatást követően a Biztosított a keresőképtelenségének további fennállását a 3.3 pont szerint nem igazolja, a Biztosító kötelezettségét teljesítettnek, és a szolgáltatást befejezettnek tekinti. A Biztosító visszamenőleges hatállyal teljesíti a szolgáltatást abban az esetben, ha a Biztosított pótolja az igazolást. A késedelem miatt felmerült kamatot, egyéb költséget a Biztosító nem fizet A Biztosító a biztosítási szolgáltatást egyidejűleg csak egy jogcímen (vagy keresőképtelenség, vagy munkanélküliség jogcímén) teljesíti. Ha a Biztosítónak másik biztosítási esemény jogcímén is szolgáltatási kötelezettsége keletkezik, akkor a 10

11 Biztosító mindaddig az elsőként bejelentett biztosítási esemény alapján teljesít, amíg ezen a jogcímen az adott Biztosított szolgáltatásra jogosult. 4. Kizárások 4.1. A Biztosító kockázatviselése - az Általános Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl - nem terjed ki: aszténiával, depresszióval és más mentális rendellenességekkel kapcsolatos keresőképtelenségre, pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel kapcsolatos keresőképtelenségre, detoxikálóval, alvásterápiával kapcsolatos keresőképtelenségre, geriátriai vagy gerontológiai kezeléssel kapcsolatos keresőképtelenségre, rehabilitációval, utógondozással kapcsolatos keresőképtelenségre, gyógypedagógiával, logopédiával kapcsolatos keresőképtelenségre, gyógytornával, fizio- és fizikoterápiával, masszázzsal, fürdőkúrával, fogyókúrával kapcsolatos keresőképtelenségre, orvosilag nem indokolt, a Biztosított által kezdeményezett beavatkozásokkal, (például kozmetikai, plasztikai beavatkozások) kapcsolatos keresőképtelenségre, ha a biztosítási esemény okozati összefüggésben áll a Biztosított a biztosítás hatályba lépését követően - két éven belül bekövetkező öngyilkossági kísérletével, függetlenül attól, hogy azt tudatzavarában követte el anyasággal összefüggő keresőképtelenségre (kivéve a balesetből eredő keresőképtelenséget), mint: terhesség és szülés miatti keresőképtelenség gyermekápolási táppénz, GYES-en, GYED-en lévő Biztosított keresőképtelensége, művi terhesség-megszakítás miatti keresőképtelenség, kivéve a nem szociális, hanem orvos által elrendelt, egészségügyi okú terhesség-megszakítást, spontán vetélés eseteivel kapcsolatos keresőképtelenség, mesterséges megtermékenyítés, valamint a sterilitás kezelésével kapcsolatos keresőképtelenség, olyan keresőképtelenségre, amely alatt a Biztosított jövedelemszerző tevékenységet folytat, olyan keresőképtelenségre, amely nem a Biztosított egészségi állapota miatt következett be, a keresőképtelenség időtartama alatt történt csatlakozás esetén arra a keresőképtelenségre, amely a kockázatviselés kezdetekor már fennállt Amennyiben Magyarország bevezeti a sorkatonaság intézményét, vagy más, ezzel egyenértékű honvédelmi kötelezettséget, úgy a Biztosító a Biztosított ezen kötelezettségteljesítése alatt fennálló keresőképtelenséget nem tekinti biztosítási eseménynek és ilyen címen szolgáltatást sem teljesít. 5. Fogalom meghatározások 5.1. Jelen feltételek szempontjából balesetnek minősül az a Biztosított akaratától függetlenül hirtelen fellépő olyan külső behatás, amely a kockázatviselés tartama alatt a Biztosított keresőképtelenségét idézi elő. Az öngyilkosság, öncsonkítás vagy ezek kísérlete még akkor sem baleset-biztosítási esemény, ha a Biztosított azt beszámítási képességének hiányában követte el Jelen feltétel szempontjából kórháznak minősül a magyar és tisztiorvosi és szakmai felügyeletek által (külföldön bekövetkezett kórházi kezelés esetén az adott ország szakmai felügyeletei által) elismert és engedélyezett fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény, amely állandó orvosi irányítás, felügyelet alatt áll Jelen feltétel szempontjából keresőképtelen az, aki (i) balesete illetve betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni, (ii) aki kórházi ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül, illetve (iii) az a személy, akit közegészségügyi okokból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy (iv) akit közegészségügyi okokból hatóságilag elkülönítenek, továbbá (v) aki járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható, és (vi) a keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos vagy kórház által igazoltan, saját jogon keresőképtelen állományban van Jogosultsági időpont: az első alkalommal megegyezik a biztosítási esemény bekövetkezésének napjával (azaz a keresőképtelenség 61. napjával). Az ezt követő jogosultsági időpontok megegyeznek a soron következő naptári hónapok azon napjaival, amelyek sorszáma megegyezik annak a napnak a sorszámával, amelyen a biztosítási esemény bekövetkezett. Ha egy adott hónapban ilyen sorszámú nap nincs, akkor az adott hónapban a jogosultsági időpont a hónap utolsó napja. 11

12 Különös Biztosítási Feltételek Munkanélküliségi kockázat A CARDIF Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a jelen Különös Biztosítási Feltételek alapján, díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a jelen Különös Biztosítási Feltételek 1. -ában meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2. -ban meghatározott szolgáltatást nyújtja. Jelen különös feltételekben foglaltak a Biztosító csoportos számlabiztosításra vonatkozó Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek. 1. A biztosítási esemény 1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a Biztosítottnak a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt bekövetkezett 60 egymást követő napot meghaladóan álláskeresőként (munkanélküliként) történő nyilvántartása. Ha Biztosított (i) a munkaügyi központ által támogatott képzésben vesz vészt, vagy (ii) rövid, 90 napot meg nem haladó időtartamú kereső tevékenységet folytat, vagy (iii) közfoglalkoztatásban vesz részt és emiatt az álláskeresőként való nyilvántartása szünetel, ennek a biztosítási esemény bekövetkezésére illetőleg fennállására nincs hatása A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a Biztosított álláskeresőként (munkanélküliként) nyilvántartott állapotának a 61. napja E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a Biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatt - a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélkül - bekövetkezett vétlen és akaratán kívüli ok miatti álláskeresővé (munkanélkülivé) válása minősül biztosítási eseménynek. 2. A Biztosító szolgáltatása 2.1. A Biztosító a 2.2 pontban meghatározott időbeli korlátozások figyelembe vételével havi fix forintot térít a Telenor Magyarország Zrt., mint kedvezményezett részére készpénzre nem váltható számlajóváírás formájában, ha a Biztosított a szolgáltatásra való jogosultságát a pontok szerint igazolta Egy adott biztosítási esemény miatt a Biztosító térítési kötelezettsége addig az időpontig áll fenn, amelyik az itt felsoroltak közül a leghamarabb bekövetkezik: a Biztosított álláskeresőként (munkanélküliként) történő nyilvántartásának megszűnéséig, vagy a kockázatviselés megszűnéséig, de legfeljebb 6 egymást követő hónapig Ha a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a pontban feltüntetett ok miatt megszűnt, akkor a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag abban az esetben nyílik újra meg, ha a Biztosított a megszűnést követően ismételten a 6.2 pont szerinti munkaviszonyt létesített, majd azt követően ismételten álláskeresővé (munkanélkülivé) vált Ha a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a pont szerinti 6 havi szolgáltatás kifizetése miatt szűnt meg, akkor a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag abban az esetben nyílik újra meg, ha (i) a Biztosított a megszűnést követően ismételten a 6.2 pont szerinti munkaviszonyt létesített, majd azt követően ismételten álláskeresővé (munkanélkülivé) vált és (ii) a kockázatviselés említett okból történő megszűnése és az újbóli álláskeresővé (munkanélkülivé) válás között legalább 12 hónapos, díjfizetéssel fedezett időszak eltelt A biztosítás tartama alatt a Biztosító egy Biztosítottra vonatkozóan munkanélküliség címén legfeljebb 12 hónapig vállalja a szolgáltatás teljesítését. 3. A Biztosító teljesítése, teljesítéshez szükséges iratok 3.1. A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához - az Általános Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl - a következő dokumentumokat kéri: a munkáltató által kitöltött Igazolólap az álláskeresési járadék megállapításához elnevezésű nyomtatvány másolatát, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról szóló - igazolványának másolatát, a munkáltató által kitöltött igazolás másolatát a munkaviszony megszűnéséről, a megszűnt munkaviszonyra vonatkozó munkaszerződés fénymásolatát, a munkaviszonyt megszüntető írásbeli jognyilatkozat (felmondás vagy közös megegyezés) másolatát, a munkaügyi központ vagy kirendeltség igazolását, hogy a Biztosított az adott hónapra vonatkozóan mely időponttól, mely időpontig regisztrált álláskereső, valamint az álláskeresési járadék iránti kérelem másolatát, az álláskeresési járadékra való jogosultságot megállapító (esetleg az azt elutasító) határozat másolatát, a megállapított járadék vagy segély havi összegéről szóló szelvény fénymásolatát Az első szolgáltatást a Biztosító akkor teljesíti, ha a Biztosított igazolta, hogy több mint 60 napja 12

13 folyamatosan nyilvántartott álláskereső. A teljesítéshez a pont szerinti olyan igazolás szükséges, amelyet az álláskeresőkénti nyilvántartás kezdetétől számított 61. napon vagy azt követően állítottak ki További szolgáltatást (ha az jár) a Biztosító abban az esetben nyújt, ha a Biztosított igazolja, hogy az általa legutóbb benyújtott igazolás keltét követő jogosultsági időpontban (ld. 6.3 pont) is folyamatosan nyilvántartott álláskereső. A teljesítéshez a pont szerinti olyan igazolás szükséges, amelyet a legutóbb benyújtott igazolás keltét követő jogosultsági időpontban (ld. 6.3 pont) vagy azt követően állítottak ki Ha a Biztosító által teljesített szolgáltatást követően a Biztosított az álláskeresőkénti nyilvántartását a 3.3 pont szerint nem igazolja, a Biztosító kötelezettségét teljesítettnek, és a szolgáltatást befejezettnek tekinti. A Biztosító visszamenőleges hatállyal teljesíti a szolgáltatást abban az esetben, ha a Biztosított pótolja az igazolást. A késedelem miatt felmerült kamatot, egyéb költséget a Biztosító nem fizet A Biztosító a biztosítási szolgáltatást egyidejűleg csak egy jogcímen (vagy keresőképtelenség, vagy munkanélküliség jogcímén) teljesíti. Ha a Biztosítónak másik biztosítási esemény jogcímén is szolgáltatási kötelezettsége keletkezik, akkor a Biztosító mindaddig az elsőként bejelentett biztosítási esemény alapján teljesít, amíg ezen a jogcímen az adott Biztosított szolgáltatásra jogosult. 4. Várakozási idő 4.1. Álláskeresővé (munkanélkülivé) válás esetére a Biztosító a kockázatviselés kezdetétől számítandó 60 napos várakozási időt határoz meg. Ha (i) a Biztosított munkaviszonyát megszüntető írásbeli jognyilatkozat a várakozási idő alatt kelt, vagy (ii) a munkaviszony a várakozási idő alatt szűnt meg, a Biztosító a bekövetkezett álláskeresővé (munkanélkülivé) válás esetében sem a várakozási idő alatt, sem annak lejártát követően nem nyújt biztosítási szolgáltatást. 5. Kizárások 5.1. A Biztosító kockázatviselése - az Általános Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl - nem terjed ki: a határozott tartamú munkaviszonyra, valamint a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra, olyan Biztosítottra, aki az álláskeresővé válását megelőzően (i) nem állt a 6.2 pont szerinti munkaviszonyban, vagy (ii) a 6.2 pont szerinti munkaviszonyban állt ugyan, de a munkaviszony megszűnését megelőző 6 hónap során a munkavégzése a táppénz kivételével szünetelt, a munkaviszony megszűnésére, ha (i) a munkáltatói jogok gyakorlója a Biztosított vagy a Biztosított hozzátartozója, vagy (ii) a Biztosított az adott munkáltatónál többségi tulajdonnal vagy meghatározó befolyással rendelkezik, vagy (iii) a Biztosított a munkáltató üzletvitelét befolyásoló döntések meghozatalára jogosult vagy egyéb vállalati vezetési befolyással rendelkezik, a munkaviszonynak a Biztosított által kezdeményezett (i) rendes felmondás vagy (ii) közös megegyezés miatti megszűnésére, a munkaviszony próbaidő alatti megszűnésére, a munkaviszonynak a munkáltató által rendkívüli felmondással történő megszüntetésére, vagy ha a munkáltató a Biztosított magatartása miatt rendes felmondással élt, a munkáltató általi rendes felmondásra öregségi- vagy rokkantság miatti nyugdíjazás esetén, a Biztosított munkaviszonyának megszűnésére, ha azt a munkáltató a biztosítás kezdete előtt már írásban közölte vagy bejelentette, arra a munkanélküliségi időszakra, amely a kockázatviselés kezdetekor már fennállt. 6. Fogalom meghatározások 6.1. Jelen feltétel szempontjából álláskereső (munkanélküli) az, akit a munkaügyi központ/kirendeltség a vonatkozó jogszabályok alapján álláskeresőként (munkanélküliként) nyilvántart Munkaviszony: legalább heti 30 órás, határozatlan időtartamú, (i) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény ( Mt. ) hatálya alá tartozó munkaviszony, továbbá a magyar jog hatálya alá tartozó (ii) közszolgálati jogviszony, (iii) közalkalmazotti jogviszony, (iv) bírósági és igazságügyi- illetőleg ügyészségi szolgálati viszony, (v) fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjainak szolgálati viszonya Jogosultsági időpont: első alkalommal megegyezik a biztosítási esemény bekövetkezésének napjával (azaz az álláskeresői minőségben történő nyilvántartás 61. napjával). Az ezt követő jogosultsági időpontok megegyeznek a soron következő naptári hónapok azon napjaival, amelyek sorszáma megegyezik annak a napnak a sorszámával, amelyen a biztosítási esemény bekövetkezett. Ha egy adott hónapban ilyen sorszámú nap nincs, akkor az adott hónapban a jogosultsági időpont a hónap utolsó napja. 13

14 14 ver

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett lakossági forint bankszámlákhoz kapcsolódó Csoportos Biztosítás Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek Jelen feltételek (továbbiakban: ÁSZF) - ellenkező

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek Jelen Általános Biztosítási Feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek:

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek: Összefoglaló terméktájékoztató az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött hitelkártya szerződésekhez kapcsolódó, az UNION VIG Biztosító Zrt. által nyújtott Csoportos Hitelfedezeti Biztosításról Jelen összefoglaló

Részletesebben

TELJES VÉDELEM. Általános Szerződési Feltételek

TELJES VÉDELEM. Általános Szerződési Feltételek TELJES VÉDELEM Általános Szerződési Feltételek Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Telefon: 06 40 200 521 Fax: 06 1 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Jelen feltételek

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az Csoportos baleset-, betegség- és munkanélküliségi biztosításának Szerződési Feltételei az ERSTE Bank Hungary Nyrt. által vezetett lakossági forint alapú bankszámlákhoz Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 01-jétől

Hatályos: 2016. január 01-jétől Az Csoportos Hitelfedezeti Biztosításának Szerződési Feltételei az Erste Bank Hungary Zrt. által kötött lakossági forint folyószámlahitel szerződésekhez (SV/00/2015/01) Jelen feltételek - ellenkező szerződéses

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek A CARDIF Biztosító ZRt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei a Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. által nyújtott autófinanszírozási - és/vagy személyi

Részletesebben

A két társaság fontosabb adatai:

A két társaság fontosabb adatai: Ügyféltájékoztató a Magyar Cetelem Bank Zrt. (1) Személyi- és (2) Ingatlanfelújítási kölcsönszerződéseihez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz A CARDIF Életbiztosító Zrt. és CARDIF Biztosító

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató Budapest Jövedelembiztosítási szolgáltatáshoz

Biztosítási terméktájékoztató Budapest Jövedelembiztosítási szolgáltatáshoz Biztosítási terméktájékoztató Budapest Jövedelembiztosítási szolgáltatáshoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. bankszámla-, hitelkártya- vagy befektetési kártya szerződésekhez kapcsolódó csoportos

Részletesebben

Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank)

Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Biztosítási terméktájékoztató A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe által értékesített BIZTOS HÉTKÖZNAPOK csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Citibank

Részletesebben

Biztosító: CARDIF Biztosító Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Biztosító); Székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.; Cégjegyzékszám: 01-10-044717

Biztosító: CARDIF Biztosító Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Biztosító); Székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.; Cégjegyzékszám: 01-10-044717 Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által nyújtott Személyi kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz

Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által nyújtott Személyi kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által nyújtott Személyi kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által nyújtott

Részletesebben

UNION Magyar Telekom Havifix Biztosítás Általános Biztosítási Feltételek*

UNION Magyar Telekom Havifix Biztosítás Általános Biztosítási Feltételek* 1. sz. melléklet Jelen általános biztosítási feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött csoportos Havifix Biztosítási Szerződés (a továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Székhely: 1033, Budapest Kórház u Cégjegyzékszám: PSzÁF eng.sz.: II 403 / 2002

Székhely: 1033, Budapest Kórház u Cégjegyzékszám: PSzÁF eng.sz.: II 403 / 2002 Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Autófinanszírozási Zrt. gépjárműhitel- és lízingszerződéseihez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz (a csoportos hitelfedezeti biztosításhoz 2014. július

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az ERSTE Lakástakarék Zrt. által kínált Klasszik Plusz lakáselőtakarékossági szerződésekhez kapcsolódó Csoportos Biztosítás Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek Jelen feltételek (továbbiakban:

Részletesebben

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Hatályos: 2016. január 1. napjától A jelen szabályzatban

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött hitelkártya szerződésekhez Általános Biztosítási Feltételek

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco Csoportos Balesetbiztosítás biztosítottainak körében! Bár, a Tesco Félmaraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban:

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

A Biztosított személyére vonatkozó rendelkezések részletes meghatározását a biztosítás szerződési feltételeinek 1., 2. és 3. pontjai tartalmazzák.

A Biztosított személyére vonatkozó rendelkezések részletes meghatározását a biztosítás szerződési feltételeinek 1., 2. és 3. pontjai tartalmazzák. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tájékoztató K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás szolgáltatásáról

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatáshoz (csoportos hitelfedezeti biztosítás) Szerződő Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1. Cégjegyzékszám: 01-10-041566 Adószám: 10491984-4-44 Biztosított Biztosított lehet az a természetes

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében

Részletesebben

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009)

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Bajnok ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank által nyújtott jelzálog kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz

Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank által nyújtott jelzálog kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank által nyújtott jelzálog kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank által nyújtott jelzálog

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidejű folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról AHB_21439_3.qxp 2006.09.11. 8:43 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a "DIMENZIÓ VÉDELEM" balesetbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ VÉDELEM balesetbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében a jelen biztosítási

Részletesebben

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8.

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365 - a továbbiakban: Biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő vagy a Biztosított által megfizetett

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés Biztosítási szerződés mely létrejött egyrészt a(z) (székhely: adószám: ) mint szerződő (továbbiakban: Szerződő), másrészt az (1082 Budapest, Baross u. 1. számlaszám: 11600006-00000000-14544390, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl Feltétel Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás Érvényes: 2015. október 1-tôl Otthon és környezet Techno+ lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék I. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1 II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB)

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) e szerződési feltétel előírásai szerint nyújt szolgáltatást:

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról

Ügyfél-tájékoztató. a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról AHB_21427_2.qxp 2006.08.15. 9:26 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás:

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H MASTERCARD ÉNKÁRTYÁHOZ, VALAMINT K&H WORLD MASTERCARD PLUSZ HITELKÁRTYÁHOZ

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Telefon: 06 40 200 521 Fax: 06 1 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Csoportos Hitelfedezeti Biztosításának Szerződési Feltételei az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött lakossági forint folyószámla hitelszerződésekhez Általános Biztosítási Feltételek Jelen feltételek

Részletesebben

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Postacím: 1509 Budapest Pf. 78. Email: info@dimenziobiztosito.hu Zöldszám: 06 80 201 417 DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET Ügyfél

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Ajánlat. Puzzle. Balesetbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Puzzle. Balesetbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Puzzle Balesetbiztosítás Érvényes: 2015. január 1-től Puzzle balesetbiztosítás szolgáltatási csomagjai Baleseti szolgáltatások (Ft) Bázis Standard Optimum Gyermek Baleseti haláleset 7500000 10000000

Részletesebben

ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó RELAX Számlavédelem csomagok biztosításhoz Jelen terméktájékoztató az EDF DÉMÁSZ Zrt. által nyújtott szolgáltatáshoz

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009)

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS CASCO LIGHT Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a biztosítási védelem iránti igényével az AIM Általános Biztosító

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 2007. április 01. I. Általános rendelkezések 1. A biztosítási szerződés résztvevői a következő személyek. 1.a. A szerződő az a természetes

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK NYRT. ÉS/VAGY AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT. JELZÁLOGHITELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ GB849 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK NYRT. ÉS/VAGY AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT. JELZÁLOGHITELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ GB849 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK NYRT. ÉS/VAGY AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT. JELZÁLOGHITELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ GB849 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20.

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia- Biztonsági Öv ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül Biztosítási terméktájékoztató Hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás Plusz biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Utasbiztosítás. Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek

Utasbiztosítás. Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek Utasbiztosítás Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítás Tartalomjegyzék

Részletesebben

Számlavédelem Biztosítási terméktájékoztató

Számlavédelem Biztosítási terméktájékoztató Számlavédelem Biztosítási terméktájékoztató Jelen terméktájékoztató a NETRISK.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. (a továbbiakban: Netrisk.hu Zrt., vagy Netrisk) által értékesített Számlavédelem Help20,

Részletesebben

AutoSOS Ügyfél tájékoztató

AutoSOS Ügyfél tájékoztató AutoSOS Ügyfél tájékoztató AZ EUROP ASSISTANCE HOLDING IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni az AutoSOS biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 22 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe. 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe. 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2014. augusztus 1. Kibocsátó: Szirtesi György

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ÁLTALÁNOS, VALAMINT A KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ÁLTALÁNOS, VALAMINT A KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ÁLTALÁNOS, VALAMINT A KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. december 1-től. AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset- és egészségbiztosítási, munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben