Föld mágneses tere . ionoszférában magnetoszférának (napszél A Napból érkező részecskesugárzás napszél,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Föld mágneses tere . ionoszférában magnetoszférának (napszél A Napból érkező részecskesugárzás napszél,"

Átírás

1 A Föld mágneses tere A földi mágneses tér eredetét a magas vas és nikkel tartalmú, olvadt külső földmagnak a szilárd Földhöz viszonyított forgásában kereshetjük. A mag áramlásai révén örvényáramok keletkeznek, az örvényáramok pedig kiterjedt mágneses teret gerjesztenek, a mágneses dipóluséhoz (mágnes rúdéhoz) hasonló teret hoznak létre. A Föld mágneses tere 90%-ban felel meg egy ilyen dipólus térnek, a többi a magban lejátszódó ismeretlen hatások, a kéreg változó összetételének és a külső kozmikus hatásoknak a következménye. Bolygónk esetében a két pólus az Északi- és Déli-sark közelében található. A mágneses pólusokat összekötő képzeletbeli tengely nagyjából 11,3 -kal tér el a bolygó forgástengelyétől, ezt a jelenséget mágneses elhajlásnak nevezzük. (A pólusok vándorlásáról itt olvashat: A Föld légköre a felszín közelében semleges atomokból és molekulákból áll, azaz elektromosan szigetelő. Nagyobb magasságokban a napsugárzás hatására egyre nagyobb mértékben ionizálódik, s ezzel nő az elektromos vezetőképessége. Az ún. ionoszférában, kb.90 km felett az ionizáció már számottevő, és éjjelnappal fennmarad, mert a légkör itt már oly ritka, hogy a rekombinációnak egy napnál hosszabb időre volna szüksége a nappal keletkezett ionok és elektronok eltüntetésére. A magasság további növelésével a légkör tovább ritkul, s az ionizált gáz hányada növekszik. Az ionoszféra felett, kb km-től kezdve a légkör teljesen ionizáltnak tekinthető, s ritkasága miatt a részecskék ütközései is elhanyagolhatók. A részecskemozgást itt főként a mágneses tér határozza meg, ezért a felső légkörnek ezt a részét magnetoszférának nevezzük. Benne a légkört lényegében protonokból és elektronokból állónak tekinthetjük. Összetételét tekintve a földi légkör folytonosan olvad bele az interplanetáris tér anyagába. A Föld mágneses tere a felszínen, s felette is néhány földsugárnyi távolságig jó közelítéssel dipólusnak tekinthető, viszont ettől kifelé már nem hasonlít a dipólus térhez, ráadásul erővonalai (magnetoszféra erővonalai) nem nyúlnak a végtelenbe: a magnetoszférának határozott külső határa állapítható meg. A bolygónk dipólterét torzító és lehatároló hatások nagyrészt az interplanetáris tér plazmájának áramlásától (napszél) nyerik eredetüket. A Napból érkező részecskeáram és a földi mágneses tér kölcsönhatására először a napkitöréseket (flereket) követő ún. mágneses viharok hívták fel a figyelmet. A kitörést követően kb. egy nap múlva a Föld felszínén mágneses vihar keletkezhet, ami mindenekelőtt a mágneses térerősség ingadozását jelenti. Minthogy a flerek hatásai kb. egynapos késéssel jelentkeznek a Földön, kézenfekvő volt feltenni, hogy e hatásokat korpuszkuláris sugárzás, pontosabban a fler által kidobott plazmacsomag közvetíti. A Nap-Föld távolságból kiszámítható, hogy ez a plazmacsomag km/s sebességgel mozog az interplanetáris térben. A Napból nem csak a flerek idején távozik plazma, hanem állandóan, s ez a folytonos részecskeáram az egész Naprendszert kitölti. Jelenlétét az üstökösök csóvájának magyarázatára már régebben feltételezték. A Napból érkező részecskesugárzás összefoglaló elnevezése a napszél, melynek alkotói 87 % proton és elektron; 12 % - részecske (He atommag); 1 % nehezebb atommag. A napszél sűrűsége a Föld távolságában kb. 5 proton/cm 3. Áramlási sebessége a Föld pályánál 200 és 700 km/s között változik, nyugodt naptevékenységi időszakban átlagosan 320 km/s. A napszelet alkotó részecskék spirális pályákon érkeznek a Napból a Földre. A Földet elérő anyag bolygónkról nézve nem a Nap látszólagos irányából jönnek, hanem nyugatabbról. A spirálist a Nap általános mágneses tere határozza meg, ami együtt forog csillagunkkal. (Az ábra szemlélteti a Nap mágneses terét, benne a bolygókkal.)

2 A Föld mágneses terének szerkezete Amint a napszél áramlása a magnetoszférába ütközik, egy lökéshullámfront alakul ki a magnetoszféra előtt 2-3 földsugárnyi távolságban, és a Napból érkező plazma áram eltérül, a napszél a földi erővonalakat a nappal szemközti oldalon összenyomja, az átellenes oldalon pedig az erővonalakhoz kötött, töltött részecskékkel együtt több millió kilométerre elfújja. A Föld mágneses erővonalai egy hosszan elnyúló, csóvaszerű "üregbe", a magnetoszféra-üregbe szorulnak. Ezt az üreget a napszél körülfolyja, nem hatol belé. Az üreg határa a magnetopauza egy vékony határréteg, a magnetoszféra méreteihez képest felületnek tekinthető (vastagsága 100 km körüli). A magnetopauza a Nap irányába nyugodt időszakban kb. 10 földsugárnyi távolságban ( km) húzódik, a Nappal ellentett oldalon azonban több száz földsugárnyi messzeségbe nyúlik ki, s itt már nincs éles határa az interplanetáris tér felé. A magnetoszféra a napszél számára áthatolhatatlan akadályt jelent. A mágneses tér meggátolja, hogy a napszél töltött részecskéi szabadon a Föld légkörébe jussanak, és megakadályozza azt is, hogy a napszél a felső légkört elsodorja. Képletesen azt mondhatjuk, hogy a mágneses tér egyensúlyt tart a napszél nyomásával. Ezt az egyensúlyi felületet hívjuk magnetopauzának. A magnetopauza olyan felület, melyen töltött részecskék csak különleges folyamatok révén juthatnak át, így mint egy tartály magába zárja a Föld légkörét olyan magasságban, ahol azt már a gravitáció képtelen lenne tartósan megtartani. A magnetoszférában az ionizált gázt már nem a gravitáció, hanem a geomágneses tér tartja meg. Ha Naprendszerünkben szétnézünk, azt találjuk, hogy ebben a tekintetben még az ún. Föld-típusú bolygók is elég nagy eltéréseket mutatnak. A Vénusznak egyáltalán nincs mágneses tere, ennek oka az lehet, hogy forgása rendkívül lassú. Másik szomszédunknak, a Marsnak ugyan van, de az a Földéhez viszonyítva csekély, vélhetően csak a szilárd kőzetek maradék mágnesezettségéből ered. (A Marsnak feltehetőleg nincs olyan belső magja, mint a Földnek.) Amikor nincs napkitörés, a földi mágneses mező eltéríti a napszelet bolygónktól. A Föld mágneses mezejét leginkább úgy képzelhetjük el, mint egy folyóból kiálló szikla és a folyó vizének kapcsolatát - a sziklához közel, de még előtte kitér a víz, a szikla mögött viszont hosszan elnyúló farvize alakul ki az áramlatnak. Ha egy papírcsónakot engedünk az áramlatba, látható, hogy szemből a sziklához érve nem ütközik a sziklának, hanem annak valamelyik oldalát megkerülve elúszik a szikla mögé, majd a farvizén úszik tovább. (A szikla farvizében ráadásul örvények alakulnak ki, amelyek a kis hajócskát kitéríthetik egyenes útjáról.) Hasonló viselkedést tapasztaltak a földmágnesség és a napszél kapcsolatrendszerében is, a csóvában a védőernyő belsejébe jutott napszél nem feltétlenül éri el a földi légkör felső rétegeit, hanem a Föld mögé kerülve úszik tovább.

3 A sarki fény keletkezése A naptevékenységnek talán az egyik leglátványosabb földi hatása a sarki fény, melyet a két pólus közében figyelhetünk meg. Maga a jelenség egy pólus középpontú ovális mentén keletkezik. Átlagos távolsága a mágneses pólusoktól 4000 km. A sarki fényes éjszakák száma a 67. fok környékén a legnagyobb, itt a sarki fényes éjszakák száma eléri a 300-at, míg Magyarországon ez a szám 1 és 5 közé esik, és intenzitása is sokkal kisebb. Leginkább március április és szeptember október között figyelhető meg. A sarki fény (az északi féltekén aurora borealis, délen aurora australis, nevét a római hajnalistennő Aurora nevéből alkották), a Föld északi és déli sarkánál, a megnetoszféra poláris tölcséreinél a légkör sűrűbb rétegeibe behatoló töltött részecskék (elsősorban protonok és elektronok) által keltett időleges fényjelenség. A magnetoszfárába behatoló, az erővonalak mentén mozgó, felgyorsuló, részecskék ütköznek a légkör atomjaival, molekuláival. Az ütközés által gerjesztett atomok fénykibocsátás mellett visszanyerik eredeti energiaszintjüket. A kibocsátott fény az atomra vagy molekulára jellemző színű. A színkép látható tartományában elsősorban az oxigén zöld és vörös, valamint a nitrogénmolekulák kékesibolya vonalai jelentkeznek. A sarki fény az ultraibolya tartományban is érzékelhető. A jelenség km magasságban fordul elő, de leggyakrabban 100 km körüli magasságban figyelhető meg. Töltött részecskék mozgása az erővonalak mentén (Lorentz - erő) mágneses tér (magnetoszféra) Nap sarki fény keletkezése napszél Föld sűrűbb légkör A sarki fény kialakulásának helyét nyilván a magnetoszféra alakja, az erővonalak sűrűsége határozza meg, általában a mágneses pólust övező ovális gyűrűben látható - illetve a nagy légköri magassága miatt sokkal távolabbról is, mint a kialakulás alatti pont. Az ovális volta a magnetoszféránk napfelőli és ellentétes oldalon történő torzulásának köszönhető: a Föld nappali oldalán közelebb van a mágneses pólushoz, az éjjeli oldalán távolabb.

4 Műholdról készült felvételek tanúsága szerint a jelenség fénygyűrűként, glóriaként veszi körül a mágneses pólust. Ilyen ábrán látható a sarki fény aktuális helyzete ITT Sarki fények a Discovery űrsiklóról készült képen Természetesen a behatoló részecskék száma és így a sarki fény láthatósága elsősorban a napszél erősségével, azaz a Napunk aktivitásával van kapcsolatban. Erős naptevékenységet követően, mágneses viharok idején megváltozik a magnetoszféra szerkezete, ilyenkor a sarki fény alacsonyabb szélességi körökön, így nagyon ritkán Magyarországon is megfigyelhető. Jelenleg még tart a naptevékenység minimuma, esélyesek a maximum ideje táján leszünk hazai megfigyelésre - természetesen nagy napkitörés bármikor kialakulhat, de az előfordulása maximum idején gyakori. Legközelebb ban lesz naptevékenységi maximum, ekkoriban ismét nagyobb esély lesz hazai auróra-észlelésre. Sebők György fotója 1991-ben a bakonyi Ráktanyáról készült Novák András fotója november 20-án készült Veszprémből A sarki fény formái változatosak, állandóan változnak, gyakran függönyre, ívelt szalagokra emlékeztetnek vagy sugaras szerkezetűek. A sarki fénynek 5 formája ismert: folt-forma: kisméretű fényjelenségek, ív-forma: enyhén görbülő szalagok, sáv-forma: csomós vagy ráncos, sugár-forma: egyenes fénynyalábok, amelyek a Föld mágneses erővonalait követik, fátyol-forma: diffúz, nagy kiterjedésű fénylések.

5 Sarki fények a Szaturnusz, a Jupiter, az Uránusz és az Io felett (ebben a sorrendben), a felvételek nem látható fény tartományában, hanem ibolyántúliban és infravörösben készültek. Akik a sarki fények iránt érdeklődve szeretnének tudni egy-egy várható eseményről, megtehetik ezen az oldalon, illetve a következő oldalon. Ez utóbbin csodás képgaléria is várja a sarki fények szerelmeseit.

6 Mi mindenre hatnak a napkitörések és a geomágneses viharok? A napszél és a Föld kölcsönhatásaiból a sarki fényeken kívül sokáig semmi egyebet nem érzékeltünk. Amióta a technikai fejlettségünkhöz hozzátartozik az elektromosság használata, majd később az űrhajózás, kiderült, hogy a napkitörések energiái sok egyéb, számunkra immáron bonyodalmas jelenséget is okoznak. A Föld felső légkörében az ún. ionoszférában a naptevékenységgel párhuzamosan változások mutatkoznak. Ez nem is csoda, mert ezekhez az igen ritka, elektromosan töltött gázból álló rétegeknek a létrehozásában a Nap ibolyántúli és röntgensugárzása játszik döntő szerepet. A rövidhullámú sugárzás ionizálja a felsőlégkört, így alakul ki az ionoszféra. Ennek fontos gyakorlati jelentősége van a rövidhullámú rádiózás szempontjából, ugyanis nagyon jelentős a rádióhullámok visszaverődése az ionoszféráról. A rádióadásokat ne csak hírek és zenehallgatás képében képzeljük el, hanem távközlési kommunikációs és navigációs eszközként is, hajók, repülőgépek, stb. fedélzetén. Ezért kell mindig úgy megválasztani a hullámhosszakat, hogy a visszaverődés megfelelő legyen, de az elnyelés ne legyen túl nagy. Mára a fontos rádiókommunikáció műholdas rendszereken keresztül folyik, s a használt frekvenciák okán e sugárzást nem befolyásolja az ionoszféra állapota. A napkitörések, flerek az ibolyántúli részen többszörös, a röntgentartományban pedig már több nagyságrendnyi sugárzásnövekedést okoznak. Erre az ionoszféra érzékenyen reagál. A röntgensugárzás hatására megnő a D-réteg ionizációja, ami erőteljes elnyeléshez vezet a rövidhullámok tartományában (fading). Ugyanakkor a megnövekedett ionizáció miatt az ionoszféra olyan ultrarövid hullámokat is visszaver, amelyeket egyébként átengedne. Hasonló következmény, hogy a közepes szélességeken megnövekszik a nagyon nagy (kb.10 km) hullámhosszúságú légköri rádiózaj erőssége. Ezt a zajt az állandó trópusi zivatarok villámai keltik, s az ionoszféra D-rétegéről visszaverődve jutnak el hozzánk. A fenti zavarokat a flerek elektromágneses sugárzása okozza, amely minden, a Nap felénk forduló félgömbjén látható flerből elér a Földre, és a fénysugárzással egyidejűleg érkezik. Az úgynevezett geomágneses vihar jelensége akkor alakul ki, ha a napkitörések során nagyenergiájú napszél találkozik a Föld mágneses mezejével, s a Föld ionoszférájában folyó elektronáramlatokat megzavarja. Napkitörés alkalmával a plazmaáramlat eltorzítja a Föld mágneses mezejét, bolygónk amúgy is üstökös formát öltő magnetoszférája még jobban összenyomódik, a plazma beérkezése helyén megemelkedik a mágneses térerősség, áram indukálódik. Ahol ez illetve hatása a mi érzékeny elektromos berendezéseinkkel találkozik, ott túláram keletkezik, ami tönkreteheti a berendezéseket. Egy elektromos távvezeték (telefonkábel, stb.) esetében magában a távvezetékben is indukálódhat a áram, akár már kis geomágneses aktivitás hatására is. Az ilyen jellegű megfigyelések már a múlt században kezdődtek, mikor kiépültek a telegráfvezetékek. Ez törvényszerűen vonja maga után azt, hogy Tehát az erővonalak közelebb kerülnek egymáshoz, amely végső soron térerősség-növekedéshez vezet ben megfigyelték, hogy sarki fény idején, azaz mágneses viharban hiába kapcsolták le a hálózatot a feszültségforrásról, a hálózat a lekapcsolásra fittyet hányva működik tovább. Fölfigyeltek arra is, hogy a vezetékben indukált áram ingadozásai összefüggésben állnak a sarki fény intenzitásának ingadozásával. A nagyobb napkitörések által kiváltott geomágneses viharok néha egészen megdöbbentő hatásokat hoznak létre ezekben a vezetékekben. Az január között lejátszódó geomágneses vihar például az USA-t Skóciával összekötő Transzatlanti vezetékben 2700 V-os feszültséget indukált. Ennek hatására több városban szinte teljesen összeomlott a telekommunikációs hálózat. Geomágneses viharban tönkrement transzformátor Érdekes adalék, hogy az sem mindegy, milyen az elektromos távvezetékek alatti kőzet, az altalaj. Ahol ugyanis magma eredetű, vulkanikus kőzetek vannak, amely kőzetek ellenállása nagy, a geomágneses vihar alkalmával keletkező áram hajla-

7 mos inkább a távvezetékeken át "közlekedni", máshol, ahol a kőzetek ellenállása kisebb, a talajban vezetődik az áram. Az erős geomágneses viharok hatására a magas feszültségű hálózatok is furcsa viselkedést produkálnak ban Torontóban geomágneses vihar következtében megsemmisült az áramelosztó rendszer, aminek hosszabb áramkimaradás lett a következménye. Hasonló eset történt 1972 szeptemberében az USA-ban, amikor a nagy napaktivitás hatására a túlterhelődött transzformátorok felmondták a szolgálatot. A legutolsó nagy geomágneses aktivitás 1989-ben volt, melynek hatására némely kanadai telefonhálózat vezetékében A erősségű indukált áramot mértek. A távvezetékekhez hasonlóan a felszíni csővezetékekben is indukálódhat áram a mágneses viharok alkalmával. Ezeket a vezetékeket úgy védik a korrózió ellen, hogy a vezetéken áramot vezetnek keresztül. A védőáramot szolgáltató és ellenőrző berendezések a geomágneses háborgások alatt túlterhelésnek lehetnek kitéve. Jó példa erre az Alaszkában található, 1300 km-es kőolajvezeték, amelyben augusztus 5-én 85A nagyságú indukált áramot és V/km nagyságú térerősséget regisztráltak! Az 1989-es nagy áramkimaradást az USA északi államaiban és Kanadában is egy napkitörés számlájára írhatjuk A bolygónk körül keringő műholdakra is veszélyes a napkitörés, a finom műszerekben zárlatokat, elektromos kisüléseket okozhat, mivel a keringés során különböző töltésű régiókon halad keresztül a műhold, a töltött részecskék a járművet bombázva azt is feltöltik, az eltérő polaritású töltések között - akár a szonda felületén, akár a belsejében - kialakulnak a kisülések. A sugárzás hatására az űrjárművek érzékelői, adattárolói is sérülhetnek. Az űrhajósok, amennyiben napkitörés anyagának hozzájuk érkezése során épp űrsétát tennének, nagy sugárveszélynek lennének kitéve. Éppen ezért is próbálják a külső szerelési munkálatokat a naptevékenység minimum időszakára időzíteni. Akcióterv is létezik, mellyel a napkitörések idejére pl. a Nemzetközi Űrállomás legénységét utasítják, hogy azonnal fejezzenek be mindenféle kültéri tevékenységet (űrséta), húzódjanak az űrállomás Földhöz közelebbi részébe (a nagyenergiájú protonok nagy része elnyelődik, mire eléri őket). Milyen veszélyt jelenthet az űrhajósokra a napszél? A plazma, amely élő szervezettel találkozik, nagyenergiájú, ionizáló hatású részecskékből áll. Az ionizáló sugárzások - mint pl. a közismert radioaktivitás - az élő szervezetben akut és hosszú távú hatást is kifejtenek. Azonnali hatás lehet a szemben a szürke hályog kialakulása, különböző szervek működészavarai, ezek a besugárzás dózisától függenek. Hosszú távú hatás lehet a DNS elváltozás, amely rákos megbetegedéseket éppúgy eredményezhet, mint a szaporodás komplex problémáit. Ez utóbbi esetben nincs határérték, a bekövetkezés véletlenszerű, mivel egyéni érzékenység és

8 hajlam határozza meg, mikortól okoz elváltozást a sugárzás. A sugárzást elnyelő védőanyagok híján az űrsétát végzők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Az 1989-es nagy napkitörés idején olyan nagy energiájú részecskék robogtak a világűrben, hogy egy feltételezett űrhajóst, aki akkor épp a Hold felszínén tartózkodott volna egy szál űrruhában, minden bizonnyal órák alatt megölt volna. Fokozott, ma még nem megoldott veszélyességi tényező a majdani bolygóközi utazások során az űrhajósokat érő sugárzásmennyiség, de attól tartok, ez sem a kedves olvasókat, sem engem nem érint. Néhány állat, amely a mágnesség alapján tájékozódik, mint pl. a postagalambok vagy egyéb vándormadarak, a delfinek, stb. tájékozódását veszti mágneses viharban. Ezen állatok közvetlenül a Föld mágneses mezejében bekövetkező hirtelen és nagy léptékű változásokat érzékelik, mivel rendelkeznek olyan magnetoszómákkal, amelyek kimondottan e célra fejlődtek ki bennük. Az ember nem rendelkezik a mágnességet érzékelő szervvel, sejtekkel, így mi direkt módon nem is vesszük észre a földi mágneses tér megváltozását. Érinthet viszont olyan légiút során a geomágneses viharban megnövekedett sugárzás bárkit, aki a sarki fények övezetében repül nagy magasságokban. Ez azonban csak extra erős viharban léphet fel, amikor ráadásnak a technológiát érintő okok miatt törölni szokták a légijáratokat. A gyakorlati valószínűsége tehát ennek is elhanyagolható. Miként lehet védekezni e hatások ellen? A műholdakat, ha van rá lehetőség, kikapcsolják (alvó üzemmódba állítják) napkitörések idején, hogy a lehető legkisebb sérülést szenvedjék el. Mivel a napkitörések során a bolygót elérő különféle sugárzások hatására a felső légkör felmelegszik és kitágul, az alacsonyabb pályákon keringő műholdakat ez lelassítja (sűrűbb közegben kell keringeniük), alacsonyabb pályára húzza le, akár a légkörbe zuhanásukat is okozhatja, ha nem időben magasabb pályára vezérelni őket ben a Skylab nevű egykori amerikai űrállomással is ez történt: a már használaton kívüli és megsemmisülésre váró Skylab nem a tervezett helyen lépett be a légkörbe (bár módosítottak a pályáján így is), mivel épp egy nagy napkitörés zajlott, amely miatt túl alacsony pályára állva az Indiai-óceán vize helyett Ausztrália nyugati vidékén értek földet a darabjai. Az egykorvolt Skylab A Napot figyelő-mérő SOHO űrszonda Addig, míg nem voltak űrszondáink, amelyek a Napról gyorsan és közvetlenül tudtak adatokat továbbítani, nem volt lehetőség sem a geomágneses viharok megfelelő előrejelzésére. Ma már egészen pontosan megjósolható, hogy egy-egy napkitörés lesz-e valamilyen hatással bolygónk életére, működésére, mérhető az áramló plazma sebessége és sűrűsége, az iránya (hogy a Föld felé jön-e, vagy elkerüli messzire). A SOHO űrszonda több, mint 10 éve szolgálja a földi környezet megóvását és a sarkifény-vadászok tevékenységét azzal, hogy naponta többször részletes információkkal, képekkel, mérési eredményekkel látja el a földi személyzetet. A SOHO adataiból azonnali információkat lehet látni az interneten is, illetve az érintett szervezetek külön értesítést is kapnak, ha megemelkednek az értékek és napkitörést észlel a műhold.

9 Kiegészítések, megjegyzések: Ezen írás elején említésre került, hogy a Napnak is van mágneses mezeje, amely együtt forog a Nappal. Csak megjegyezzük, hogy ennek változásai szoros összefüggést mutatnak a naptevékenységgel, a napfoltok kialakulásával, s hatással vannak még a földi időjárás alakulására is. De vajon Nap mágneses tere meddig terjed, vajon meg véd-e ez bennünket valamitől? Azt szokták mondani, hogy a Naprendszer határa ott van, ameddig a Nap gravitációs tere érvényesül. A Föld-Hold rendszer példájából kiindulva ez nyilván messzebb van, mint a mágneses tér (a helioszféra) határa. (A Hold keringése során csak időlegesen tartózkodik a földi magnetoszférán belül.) Mai tudásunk szerint a helioszféra és a galaktikus, csillagközi tér találkozásánál a földi magnetoszféra és a napszél kölcsönhatásához hasonló jelenségek játszódhatnak le. A kozmikus galaktikus sugárzás ismereteink szerint sokkal nagyobb energiájú részecskéket is tartalmaz, mint a napszél, tehát van mitől megvédeni bennünket. Az 1977-ben indított Voyager-1 űrszonda a híradások szerint elérte a naplégkör, a helioszféra határzónáját, amiről itt olvashat többet:http://web.interware.hu/valas/valas/hirek/astro/heliosph.htm

10 Még egy megjegyzés, ami csak arra vonatkozik, hogy a napszélen kívül elektromágneses hullámok is érkeznek a Napból (és a galaktikus térből is!) a Földhöz. Ezek egyik másika nem igazán van jó hatással az élő szervezetekre. Csak egy ábra, amely azt szemlélteti, hogy a légkörünk hogyan engedi át a különböző hullámokat, milyen magasságig ( mélységig ) hatolnak be a légkörbe. A Napból érkező elektromágneses hullámok spektruma és erőssége, mennyisége:

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP

ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP Az atomoktól a csillagokig Előadássorozat az ELTE Természettudományi Kar Fizika Intézetében ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP Forgácsné dr. Dajka Emese Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézet

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

A gravitáció és az idő törvényei

A gravitáció és az idő törvényei 1 ASPEKTUS 4 Az Idő örvénye A gravitáció és az idő törvényei A planetális tér részecskeáramlásának a hatása a Föld globális időjárásváltozására ISBN: 963 430 867 8 Kiadja: Globusbau Kft. 7630 Pécs Zsolnay

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben Múltunk és jövőnk a Naprendszerben Holl András MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Vetített változat: http://www.konkoly.hu/staff/holl/petofi/nemesis.pdf Az emberiség a Naprendszerben

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék)

KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék) KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék) Bevezetés A lakott világok sokaságának első kimondásáért még máglyahalál

Részletesebben

Az egzotikus atommagok szerkezete

Az egzotikus atommagok szerkezete Az egzotikus atommagok szerkezete Horváth Ákos ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék 1. Felfedezetlen területek az izotópok térképén 1932-ben James Chadwick felfedezte a neutront, azóta tudjuk miből állnak a körülöttünk

Részletesebben

BARCZA SZABOLCS. Egyetemi jegyzet. BUDAPEST, 1997 AZ ELTE Eötvös Kiadónál megjelent 1997-es kiadás revideált változata

BARCZA SZABOLCS. Egyetemi jegyzet. BUDAPEST, 1997 AZ ELTE Eötvös Kiadónál megjelent 1997-es kiadás revideált változata 1 BARCZA SZABOLCS CSILLAGLÉGKÖRÖK FIZIKÁJA CSILLAGSZÍNKÉPEK KIÉRTÉKELÉSÉNEK ASZTROFIZIKAI ALAPJAI Egyetemi jegyzet BUDAPEST, 1997 AZ ELTE Eötvös Kiadónál megjelent 1997-es kiadás revideált változata 2

Részletesebben

TANÍTÁSA A FIZIKA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Népességnövekedés fizikus szemmel (Dr. Nánai László)

TANÍTÁSA A FIZIKA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Népességnövekedés fizikus szemmel (Dr. Nánai László) A FIZIKA TANÍTÁSA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT Népességnövekedés fizikus szemmel (Dr. Nánai László) Kutatás alapú tanulás számítógéppel segített mérések alkalmazásával (Dr. Gingl Zoltán Kopasz Katalin Tóth Károly)

Részletesebben

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KATINIZÁIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Szilágyi László Témavezető: Dr. Zsuga Miklós egyetemi tanár a kémia tudomány doktora Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

ÉRDEKESSÉGEK AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁSRÓL

ÉRDEKESSÉGEK AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁSRÓL ÉRDEKESSÉGEK AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁSRÓL Az infravörös sugárzás felfedezése Mi az infravörös sugárzás? A látható fényhez közeli, a közepes és a látható fénytől távoli infravörös sugárzás (Forrás: a NASA

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben