A Kvantum Fizikától a Lélekig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kvantum Fizikától a Lélekig"

Átírás

1 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata A Kvatum Fizikától a Lélekig Hiv. 1. A Kvatum Tér körülvesz beüket Ez az a tér amibe élük. Ez az a tér amibe az Uiverzum létezik. Kasolatba vagyuk a kvatum térrel, de az hogya éül fel? Az idő defiíiója em adható meg eseméy élkül. Eseméyek térbe és időbe törtéek. Az elemi részeskék mid folyamatok. A roto, a eutro, az elektro, mide kvark, leto és mezo eseméy (folyamat), ami időbe zajlik. A foto és a glüo, midkettő magáak az eergia kvatumak felel meg a kvatum térbe. 1.1 Egész életük folyamatos változás. Az elemi folyamatok jellemzője is az álladó változás. A fő kérdés ebbe az esetbe az: tudjuk-e a méri az elemi folyamatokat, mit eseméyeket? Valószíű, hogy helyesebb úgy fogalmazi: kéesek vagyuk-e az elemi folyamatok változását megméri? A relativitás-elmélet alaja az időfolyamatok összevetése: Az eseméyek törtéek, az idő edig úgy ketyeg, ahogya azt az életük időredszere meghatározza. (Egy és ugyaazo eseméy az é testem időredszerébe 13 szívdobbaás alatt törtéik, a tiédbe edig 10 alatt. Az eseméy egy és ugyaaz, az időmérés azoba külöböző.) Az elemi világ eseméyei a mi időredszerükbe a Föld felszíé mérve olya lassú ütembe törtéek, hogy azokat álladóak, a résztvevőket edig részeskékek tekitjük. Pedig ha így teszük és úgy godoljuk, hogy a részeskék tömege és eergiája álladó és változatla, akkor a részeskékre voatkoztatva az idő em defiiálható. Máredig az idő a részeske redszerébe is kell hogy telje, hisze aélkül ott em lee értelmezhető. Nis idő eseméy élkül és is eseméy idő élkül. A roto folyamat a tömeg eergiává alakulása, gömbszimmetrikus lassuló tágulás. A eutro folyamat az eergia visszaalakulása tömeggé, gömbszimmetrikus gyorsuló összeomlás. A roto és eutro folyamat viszoya az Erős Kölsöhatás. Nem létezhetek egymás élkül. ((Mit ahogya aya és aa sem létezhet egymás élkül)). És az elektro folyamat ((a gyermek)) a motorja mideek, a Gyege Kölsöhatás. A roto folyamat eredméye elektro, az elektro folyamat a eutro folyamat meghajtója, a eutro folyamat edig az ifleiós otba roto folyamatkét idítja a következő elemi iklust. Életük értelme a boldogság. Az elemi folyamatok yelvé ez eergia/tömeg egyesúlyt jelet. A roto-elektro-eutro iklus a kvark folyamatok láolatá keresztül végtele eseméy. De mide iklusak etróia vozata va. Az etróiát veszteségkét is el lehet kézeli, de em az. Az Etróia a folyamat megmaradó, megváltozhatatla része, mitegy a változás ára. A legutolsó változás költségét már em lehet kifizeti, mert az maga a változás. A kvatum etróia az az eergia/tömeg meyiség, ami mide egyes befejezett és újraiduló iklus végé bet marad a roto-elektro-eutro-roto-elektro-eutroroto végtele láolatba

2 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Az etróia oká, az Erős Kölsöhatás roto-eutro tömeg/eergia egyesúlyába aráyi eltérés alakul ki. Az eergiafejlődés (mit roto folyamat) meyisége több mit a tömeg visszaalakulása (eutro folyamat). Eek a külöbségek a terméke az eergia kvatum, amely az elemi folyamatok végtele láolatába folyamatosa keletkezik és halmozódik, létrehozva ezzel a Kvatum Teret. Mivel a roto folyamat egyelő tágulással, a eutro folyamat edig összeomlással és a kialakuló eergia/tömeg egyesúly eltérés az eergia oldalo adódó többlettermék, az eergia kvatum megszületése és halmozódása egyelő magával a tágulási folyamattal. Így a kialakuló Kvatum Tér egybe maga a tér. Mide eseméyük és mide kasolatuk eek megfelelőe térbe és időbe törtéik. A tér és az idő, mit az eseméyek szítere egy és ugyaaz, de amit mi erről a térről (mit hosszúság térméret) és időről (mit időmérés) taasztaluk, az a mi életterük dimeziójáak, valamit mérési kéességeikek a függvéye, vagyis relatív A Kvatum Tér elemi kvatum kasolata Az elemek világába a kvatum kommuikáió felelőse az elektro folyamat. Egyedi gerjesztő hatása va a kvatum térre. Mit a vízbe dobott kőek: a gerjesztett hullámok a vízfelszí meté mide iráyba terjedek. Itt a kvatum tér továbbítja a gerjesztett hatást a Kvatum Térek, vagyis magáak a térek mide iráyába. A gerjesztett hatást az elektromágeses folyamatok világába blue shift-ek (kék eltolásak) hívják, így ebbe az esetbe is ez a eve. Az elektro folyamat eredeti elemi fukiója a eutro összeomlás meghajtása a kék eltolás hatás révé. A eutro folyamat az elektro hatást iros eltolással fogadja be és így az összeomlás megvalósul. Az elemi világba az elemek külöbözek. Vaak elemek, amelyekbe a roto folyamat a domiás, vaak olyaok, amelyekbe a eutro folyamat. Mivel az elektro folyamat a roto folyamat terméke, így roto folyamat itezív elemekbe (mit éldául az oigébe) elektro folyamat többlet keletkezik. A megövekedett elektro kék eltolás hatás ilye esetbe a Kvatum Teret mitegy membráá változtatja az elektro folyamat hatósugarába. A kvatum membrá a hatást megövekedett itezitással és sebességgel továbbítja mide iráyba. Az eergia kvatum em vesz részt a kék eltolás hatásba semmilye módo. Mit imulzust továbbítja azt mide változtatás élkül. Hogya? Az elemi folyamatok ifleiós otja a Kvatum Tér mozgató szívmotorja. Az ifleiós otba fordul a eutro összeomlás roto tágulásba. Az ifleiós ot kiválóa demostrálja: ulla ot sak úgy létezik, mit találkozási határot elletétes iráyú folyamatok között. Hisze a világ ozitív és egatív iráyokba is végtele. Mide egyes elem ifleiós otja a keletkező kvatum etróia eredméyekét két azoos értékű, de elletétes előjelű gradiessel imulzust ad a Kvatum Térek. Ilye módo az elemek ifleiós otja a Kvatum Teret folyamatos gerjesztés alatt tartja. A Kvatum Tér felveszi az imulzust és a kvatumok a jelet egymásak átadva az ifleiós ot által gerjesztett rezgő imulzusak megfelelőe továbbítják. 1.1/.1 1.1/.1 1.1/b Kvatum Tér azt jeleti: elemeket tartalmaz és eergia kvatumot. Vákuum azt jeleti: elemek iseek, de a tér em üres. Csak kvatummetes tér omlik össze.

3 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata 3. A Kvatum Tér résztvevői vagyuk 3.1. Az aura érzékeysége 3.1 Kvatum Térbe élük elemi hatásokkal és imulzusokkal. Valameyie redelkezük saját kvatum terükkel aurákkal. Aurákat életfukiók elemi folyamatai alakítják ki. Mit az Uiverzum természetes szerelői, kasolatukat a Kvatum Térrel auráko keresztül alakítjuk ki. Testük és aurák a Kvatum Tér részei. A Kvatum Tér em mellettük va, haem mi vagyuk bee. Az aurák a mi közös kvatum imulzus-membrá terük a Kvatum Térrel. (Akkor em sodálkozuk eze a megfogalmazáso, ha a Kvatum Teret sak térek evezzük. Mert hisze a Kvatum Tér maga a tér.) Mivel mi midayia kasolatba vagyuk a Kvatum Térrel, így kasolatba álluk egymással is. A kérdés az, mi eek a módja és ez a kasolat hogya iráyítható? Aurák gerjesztett állaotáak motorja a szívük, ahogya az a Kvatum Térbe az elemek ifleiós otja. Eek köszöhetőe aurákak megva az az alaérzékeysége, amit belső, saját, és külső, mások hatásai befolyásolhatak. Az első imulzus az, amit a szívük, mit gerjesztő mukát végző közvetít az auráak. Testük bioeergiájáak és agyuk alafukiójáak imulzusa automatikusa kiegészíti ezt az iformáiót és feltölti az aurát fizikai és metális egyesúlyi állaotuk jellemzőivel. Egy szó élkül aduk teljes tájékoztatást alavető életfukióik állaotáról és lelki állaotukról Amellett hogy aurák saját szervezetük és érzéseik hű tükre, arra is alkalmat ad, hogy üzeeteket küldjük és kajuk. 36 A Kvatum Tér megmért érzékeysége 10 dimeziójú. Ma Plak mérte meg a 0. század elejé, mit egyetle kvatum eergia tartalmát. Ez a Plak-álladó, értéke ( se Joule ) Többségük tudatosa em, de ösztööse érzékeli a Kvatum Teret. A tréiggel megövelt érzékeység ajádék. Ha aurák Kvatum Térrel kialakított kasolatáak, gyakorlással megövelt imulzus 3 eergia agyságredje 10 ami a koveioális gyakorlatba továbbra is egy megmérhetetle érték az 10,000-szer agyobb, mit az átlag. Ez azt jeleti, hogy szádékosa, vagy ösztööse küldött és kaott metális jeleik tízezerszer erősebbek, mit embertársaiké. Kvatum tér hatásuk érzékeységét/itezitását az öveli meg, ha saját időredszerüket kéesek vagyuk lelassítai. Ez em azt jeleti, hogy elkéyelmesedük, haem ée az ellekezőjét: Itezitásuk övekedik meg és így a külső eseméyek megtörtéte kevesebb időt igéyel saját időredszerükbe. 3. A személyes időredszer lelassítása számtala élettai és biológiai körülméy feltétele. Ami kvatum fizikai értelembe elegedhetetle körülméy, az a kiegyesúlyozott fizikai és (kvatum) eergetikai (metális) állaot. 3

4 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata 3.. A aurák kvatum hatásáak formái Két fajta imulzus hatás va: kék eltolás és iros eltolás. (A iros modható lágy eergiáak is, bár az a fogalom más voatkoztatásba alkalmazott.) A kék eltolás emsak elektromágeses hullám kibosájtást (kvatum hatást) jelethet, haem aak eergia kofliktusát is. Az elemek világába a kék eltolás em okoz sérülést, em rossz szádék a mozgatója, haem az egyesúlyi állaot kialakítása. A iros eltolás a segítő által adott és a fogadó által beéített kvatum eergia hatását jeleti. Emberi viszoyaik között a kék eltolás metális kofliktust jelethet, a iros edig segítséget yújtást: mások taásáak elfogadását, kofliktusok elkerülését. A metális üzeetek hatásával kasolatba két fotos téyező va: - a küldő szádéka és idítéka, és - a ímzett kéessége. Aurák egyfajta kvatum membrá, ami gerjesztett állaotba va. Ezt a gerjesztést tőlük kaja, szellemi és fizikai egyesúlyuk valamit adottságaik függvéyébe. Eek a membráak va egy itezitás küszöbértéke. Csak olya metális hatás tud eze a küszöbö átjuti, amelyek itezitása agyobb. Élettailag mide beüket éritő metális hatást érzékelük, hisze ami erősebb az átjö, ami edig gyegébb azt ée azért érzékeljük, mert a mi itezitásuk erősebb (más szóval, agyobb felbotású, mit a küldőé). Miél kiegyesúlyozottabbak vagyuk, miél jobb metális és fizikális állaotuk, aál jobba tuduk tudatosa segítei másoko ozitív imulzusaikkal. (Beérkező metális üzeet kék eltolással való fogadása, mit védekezés gyegíti az aurákat. A iros eltolás azoba erősíti azt.) Az aura hatása befelé, a gerjesztő teljes bio-motorja és redszere felé is működik. Bármilye erős is aurák, midig tuduk segítő, lágy eergiás imulzust küldei. A jó szádék a kuls. Lelki taítóik azt taásolják: legyük ozitívak, boldogok, hálásak, jók és midig küldjük ozitív metális üzeeteket. És azt is ígérik, hogy sokkal több jót kauk majd viszozásul vissza, mit ameyit külük, mithogy a jó szádék jó dolgokat voz. 3.5 És a kvatum fizika, a kvatum tér fizikai igazsága ékese igazolja ezt az állítást! Pozitív hatású üzeeteik hosszú hullámhosszúak, megövelt időtéyezővel. A szeretet hullámai is kis frekveiás hosszú hullámhosszú lelki üzeetek. Vagyis a jó szádék megöveli az időtéyezőt. Pozitív üzeetet küldve, szervezetük összegzett eutro folyamataik itezitása kisebb lesz, mert az üzeet hosszabb hullámhosszú és kisebb frekveiájú a roto folyamataik összegzett itezitása edig változatla marad. Az üzeetet személyes kvatum terükö (auráko) keresztül küldjük. Az itezitásába lesökket itegrált eutro folyamat mialatt az itegrált roto folyamat itezitása marad az eredeti értéke azt eredméyezi, hogy belső eergiatermelésük és fogyasztásuk itezitás külöbsége megövekedik

5 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Így aurák, az üzeet küldés időszakába agyobb kvatumtámogatást ka (saját maguktól) és itezitása is megövekszik. (A megövekedő elektro folyamat kék eltolás többlet megöveli az aura kvatum membrájáak itezitását.) Szervezetük hosszú távo kialakított belső szabváyuk szeriti fizikai és metális egyesúlyi állaotba va. Ez az állaot megfelel szervezetük összegzett rotoeutro folyamat aráyáak, visszatükrözi edzettségi állaotukat és viselkedésüket. A kialakított szokváyos egyesúlyi állaotukhoz kéest az üzeet küldése miatti itezitás külöbség egy eltérés, amit szervezetük egyszerűe helyre tud állítai. vagy Ha a hatás folyamatos, ami egy új itegrált roto-eutro egyesúlyi állaotot testesít meg, az álladó korrekió ezzel a megövelt roto-eutro itezitás külöbséggel újra írja az egyesúlyt (mialatt az egyesúly abszolút értékbe em változik). A változáshoz idő kell, de a megövelt itezitás külöbséggel kialakított új egyesúlyi állaot megöveli a személyes kvatum tér (aura) itezitását és a belső elemi (szervezeti) működés hatékoyságát. Erősebbekké váluk, kvatum kasolatuk itezívebbé és érzékeyebbé válik. (További magyarázatok a 3.8 alatt találhatók) Életük sodái: a hidrogé és a víz A hidrogé mit roto-elektro-eutro folyamat azért külöleges, mert eutro folyamata mi tér-időkbe em mérhető. Ezért a kortárs fizika tudomáy úgy tartja a hidrogéek is eutroja. Ha a hidrogét azoba mit megvalósuló, sak a mi gyakorlatukba em mérhető (és ezért em elfogadott) eutro folyamattal együtt mit egészet vizsgáljuk, akkor emsak a hidrogéről alkotott kéük változik meg, haem a világ és az ayag végteleségéről alkotott felfogásuk is. Ha elfogadjuk azt, hogy a hidrogé eutro folyamatáak az itezitása végtele kisi értékű, kvázi végtele idejű, akkor elfogadjuk egybe azt is, hogy világuk elemi folyamatai végtele iklusba törtéek és elmagyarázható többek között a Nagy Bumm és sok más, jele esetbe vizsgált, de em érthető eseméy és jeleség is. Ilye a víz metális taítók által közismert és jelzett, és ma már a hivatalos tudomáy által is elfogadott és vizsgált iformáió tartalma. Az ok: a hidrogé kék eltolása kvatum kommuikáiós hatása iformáió felvétele. A hidrogé eutrojáak végtele idejű és végtele kis itezitású folyamata azt is jeleti egybe, hogy a térbe (mert a tér azoos a Kvatum Térrel) megjeleő, hidrogée kívüli külső forrásokból származó kék eltolási jelek, mit itezitást övelők beéülek a hidrogé folyamatba. (Kék eltolás hatása a eutro folyamat meghajtója és elemi kasolatok kialakítója.) A külső kék eltolás imulzus érdembe em változtatja meg a hidrogé eutro folyamatáak itezitását, az továbbra is végtele kis értékű marad, de mit imulzus hatás érvéyesül. A hidrogé, ezzel a kivételes tulajdoságával maga kezdeméyezi ezt a helyzetet. Így a hidrogé, művileg előállított kék eltolást, elektromágeses jelet, iformáiót tartalmazhat. Ez átalakítja és/illetve torzítja a hidrogé és ezzel együtt a víz belső folyamat szerkezetét, mert a hidrogé roto folyamatáak hatása és a teljes belső kék eltolás hatás között disszoaia alakul ki. Eek következtébe a víz elveszíti természetes folyamat struktúráját. 5

6 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata A hideg ivóvíz természetes ösztöük. Mert ez a megoldás. Lehűtéssel a víz megtisztítható a em természetes külső kék eltolás szeyezőktől. Lehűtéssel a víz belső kék eltolás itezitása sökke, mert a felvett kék eltolás szeyező eergiát a hűtési folyamat kiveszi és így a víz kitisztul. A fagyott víz gyakorlatilag teljese természetes tisztáak tekithető. Megfagyott hó-, és jégvirágok mutatják legszebbe a víz tiszta természetes folyamat struktúráját. (És Vízkereszt ajá feltörjük a jeget és megfürdük a jeges vízbe, hogy megtisztuljuk!) 5. A ma tehológiája Mide, a ma és a múlt műszaki gyakorlatába alkalmazott tehológia a kvatum fizika kék eltolás kofliktusa hatásá alaszik. A tűz maga, végtele frekveiájú kék eltolás kofliktus. Meleg és hideg mérésük és érzésük kék eltolás többlet (kofliktus) vagy hiáy. A szilárd, a folyékoy és a gáz-halmazállaot a kék eltolás kofliktusak vagy hiáyáak a függvéye. A Kvatum Teret ma, helyese, a híradás-, számítás-, és egyéb iformáiós tehika tehológiája uralja. Úgy veszük le készülékükkel ifót a térből, mit kabátot a fogasról. Mide elektroikus beredezésük kasolatba va a Kvatum Térrel. De üzeetet em fotookkal küldük. A kvatum üzeet a Kvatum Térbe úgy halad, mit hullám a vízbe. A Kvatum Tér továbbítja azt mide iráyba, amíg az üzeet kék eltolás eergiájából futja. És az üzeet megérkezik mobilukra, számítógéükre bárhol is tartózkoduk. Hogya találáak meg egyébkét máskée beüket a szállítók fejlesztő üzeeti, és meyit kellee küldeiük hogy midekihez eljusso? Hogya tudá a foto, hogy ée hol vagyuk, vagy egyszerre több helye is kellee leie? Ezt is kommetálja több más fotos témája mellett Marus Chow tudomáyos szakíró, a New Sietist kozmológiai taásadója is A Kvatum Elmélet em haraós (a ím fordítása saját iterretáióm, eredeti: Quatum Theory aot hurt you ) ímű köyvébe. Ahogya azt is, hogy a mai tudomáy állása szerit az ayag 99 és még 13 kilees a tizedesvessző utá semmiből áll!? Merthogy, hogya éülhete fel a valami a semmiből! Szité felvetve, hogy a mai tudomáyak új megközelítésre va szüksége, mert a jeleleg elfogadott relativitás- és kvatumelmélet alajaiba em komatibilis. A Kvatum Tér az életük része. De em (sak) mit iformatikai tehológia. És elsősorba em az oká. Haem életük, aurák, kasolatuk tömeg és eergia viszoyaik létezése révé térbe és időbe. A tudomáyos magyarázat élkülözhetetle, de bizoyosság erre az a felhalmozódott emberi bölsesség és taasztalat, ami eek a beszélgetések is az idítója volt. Köszöet modva és hálás vagyok a meghallgatásért, Kiss Zoltá J A szöveghez kasolódó fizikai/matematikai utalásokat, mit bizoyítékokat számok jelzik a margó. Megtalálhatók a kasolt kélet mellékletbe. 6

7 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Melléklet: kéletek és magyarázatok Proto folyamat (gömbszimmetrikus és 0 v = i = (lim a t = ) lassuló tágulás): i = lim a t = sebessége az érték: dm = v e ; o dm i e = o Neutro folyamat (gömbszimmetrikus és i v 0 gyorsuló összeomlás): az ifleiós otba az értéke: v dm ( i) i e = 1 dm ( i) e = 1 o o v Proto-eutro folyamat egyesúly egyelete abszolút értéke: dm i dm ( i) o = i 1 1 o Elektro folyamat (gyorsulás álladó és lim( i) = lim a t = 0 sebessége, változó gyorsulás értékkel: dm ( i) elem e = e i meghatározott a gyorsulással Kvatum etróia: ahol: ( i) = at = 0 dm ( i) dm i ( i) az etróia értéke qe = = i o lim a = 0 eseté dm ( i) az ifleiós otba egyelő: qeo = Eergia kvatum az első iklus végé: Eergia kvatum az -dik iklus végé: Kvarkok: q q q 1 = q =... = q 1 = q dm i ( i) i ( i) 1 = lim o dm o ( i) = lim o Dow Strage Bottom To Charm U megmért tömeg (hatás) [MeV] , ,100 1, ,00 171,00 1, ,370 17,400 1, Kvarkok folyamat iklusa: Összeomlás Tágulás Dow Strage Bottom To Charm U Hiv. 1.1/a /b / /d /d 1.7 U Charm To Bottom Strage Dow Gyorsulás Lassulás 7

8 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Relativitás: idő o v = v Relativitás: tér dso dsv = v Kék eltolás: az okozott hatás: (a t) dm ( i) ( a t) e = blue i Kvatum etróia gradies az ifleiós otba - az összeomlás gradiese (tömeg): dm ( i) ( = qe ) o - a tágulás gradiese (eergia): dm ( i) ( = qe ) o Lelassuló idő folyam (itezitás övekedés): work = work work work w A = ; w B = ; A B Aura Humá Aura Egészséges őt ábrázoló ké Walter Joh Kiler ( ). A ké a belső és külső aurát ábrázolja. A szíekek az illusztráió kívül is más jeletősége. forrás: iteret Piros eltolás: felvett kék eltolás: dm ( i) e = red 1 1 i Az ifleiós otba az a összeomlásból tágulásba Ha < A B o w A > w B o Miért aya és aa és miért roto és eutro? És miért gyermek és miért elektro? Fukió: Proto (mit aya) fukió: eergia biztosítás eutro (mit aa) fukió: mukavégzés A eutro sak akkor kées mukát végezi (eergiából tömeggé változi), ha roto biztosítéka (eergia fedezete) va. Csakis akkor. A eutro bármilye meyiségű mukát elvégez, attól függőe meyi a roto által biztosított eergia meyisége. A eutrot em köti az elemi szerkezet. A rotoak (egy adott elemi szerkezetbe) sakis egy meghatározott eergia tartalma va. Nem tud többet és kevesebbet sem. Protot köti az elemi szerkezet

9 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Keletkezés: Az elektro folyamat (gyermek) a roto folyamat végterméke. Továbbviszi az eergia termelési folyamatot, ezáltal hajtja előre a eutro folyamatot (a roto eergiájáak átalakítását tömeggé). A eutro és a roto folyamat az ifleiós otba olvad gymásba. A roto felveszi és továbbviszi a eutro üzeetét és a iklus újra idul. roto folyamat elektro folyamat 3.4 eergia áramlás a rototól Ifleiós Pot eutro folyamat Hosszú hullámhosszú alasoy frekveiás lágy elektro folyamat hatás: dm ( i) e = e i i = ost dm ( a t) = a evezőbe meg kell i övekedie: mert és mivel a ( i) ( a t) 1 = = = f akkor a jeletése: ( a t = ost ) Abszolút értéke az egyesúly megvalósul, de itezitás szite a jellemzők viszoya megváltozik: a roto folyamat itezitása (az eergy fejlődés) erősebb a eutro folyamatéál (a mukavégzésél). dm i dm ( i) o = i 1 1 o dm i dm i = 1 o dm i dm ( i) i > 1 Ez megövekedett belső eergia fejlődéssel és megövekedett kék eltolás hatással egyeértékű. Kék eltolás többlet keletkezik. ( i) A kvatum membá (aura) itezitása és a udated = 1 > kvatum kommuikáió itezitása megerősödik

10 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Az elemi Erős Kölsöhatás két szemot szerit jellemezhető: - a kialakuló belső egyesúly szerit, és - aak a külső hatása szerit. A más elemekre való külső hatás a kialakuló belső egyesúly következméye. A belső egyesúly két iráyba fejlődhet: - övekvő, vagy - sökkeő az Erős Kölsöhatás itezitás viszoya, a Gyege Kölsöhatás (elektro folyamat) szabályozója. övekvő kék eltolás többletet eredméyez, sökkeő kék eltolás (elektro folyamat) hiáyt okoz. A külső hatásba - kék eltolás többlet eergiát és roto folyamat fedezetet biztosít, - kék eltolás hiáy eergiát és roto folyamatot vesz el más elemektől. Változatok: és és = ost és = ost és = ost belső hatás elem/ek külső hatás erőjel Határtala belső H Lágy és korlátla eergia oteiál eergia adás Megövekedett belső eergia oteiál Belső eergia övekedés, sökkeő eergia igéy miatt Csökkeő belső oteiál, övekvő eergia igéy és Megövekedett belső = ost eergia igéy és Határtala eergia igéy O C, S, Si Ca, Cl.. Al, Mg, Na, K.. Pb, U, Pl, Th.. (már) em létezik (segítség) Erős de korlátos eergia adás (segítség) Lágy és korlátos eergia adás (segítség) Lágy és korlátos eergia igéy (felvétel) Erős de korlátos eergia igéy (felvétel) Erős és korlátla eergia igéy (felvétel) Feti elemi kasolat, emberi viszoyokba az alábbiak szerit értelmezhető: Abszolút és relative () eutro folyamat itezitás sökkeés, () eutro itezitás övekedés Aura féyerő Belső eredméy Hatás kifelé A fogadó lehetősége az üzeettel 3 legféyesebb Nagy hatású korlátla metális Elfogad ozitív aura segítség és eergia féyes ozitív aura éítés eergia és metális segítség Elfogad Ha em, a koflikus gyegíti az aurát 1 világos Eergia többlet eergia segítség Elfogad/elutasít egyezkedik 1 szürkés Eergia hiáy eergy igéy Elutasít/elfogad egyezkedik szürke Aura eergia sökkető eergia igéy és metális gyegítés Pozitív válasz Pozitív válasz (-gyegíti) a küldőt 3 sötét Aura leéítés, eergia kiürítés korlátla metális és eergia igéy Pozitív válasz Pozitív válasz (-gyegíti) a küldőt

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges.

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges. ERMODINMIK I. FÉELE els eergia: megmaraó meyiség egy izolált reszerbe (eergiamegmaraás törvéye) mikroszkóikus kifejezését láttuk Izolált reszer falai: sem mukavégzés sem a reszer állaotáak mukavégzés élküli

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel Orosz Gyula: Marov-láco 2. orsoláso visszatevéssel Néháy orét feladat segítségével vezetjü be a Marov-láco fogalmát és a hozzáju acsolódó megoldási módszereet, tiius eljárásoat. Ahol lehet, több megoldást

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

V. Deriválható függvények

V. Deriválható függvények Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése 3.1.1. Rugalmas elektroszórás 45 3.1.1. Rugalmas elektroszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése Aray, ikkel, szilícium és grafit mitákról rugalmasa visszaszórt elektrook eergiaeloszlását mértem

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

f(n) n x g(n), n x π 2 6 n, σ(n) n x

f(n) n x g(n), n x π 2 6 n, σ(n) n x Számelméleti függvéyek extremális agyságredje Dr. Tóth László 2006 Bevezetés Ha számelméleti függvéyek, l. multilikatív vagy additív függvéyek agyságredjét vizsgáljuk, akkor először általába az adott függvéy

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

X = 9,477 10 3 mol. ph = 4,07 [H + ] = 8,51138 10 5 mol/dm 3 Gyenge sav ph-jának a számolása (általánosan alkalmazható képlet):

X = 9,477 10 3 mol. ph = 4,07 [H + ] = 8,51138 10 5 mol/dm 3 Gyenge sav ph-jának a számolása (általánosan alkalmazható képlet): . Egy átrium-hidroxidot és átrium-acetátot tartalmazó mita 50,00 cm 3 -es részletée megmérjük a ph-t, ami,65-ek adódott. 8,65 cm 3 0, mol/dm 3 kocetrációjú sósavat adva a mitához, a mért ph 5,065. Meyi

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések!

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések! ORVOSI STATISZTIKA Az orvos statsztka helye Életta Aatóma Kéma Lehet kérdés?? Statsztka! Az orvos dötéseket hoz! Mkor jó egy dötés? Meyre helyes egy dötés? Mekkora a tévedés lehetősége? Példa: test hőmérséklet

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE

KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAÚ OTOR ECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE A mérés célja: az egyik leggyakraa alkalmazott egyeáramú géptípus =f() jelleggöréiek megismerése és méréssel törtéő felvétele: A felkészüléshez

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

LOGO. Kvantum-tömörítés. Gyöngyösi László BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

LOGO. Kvantum-tömörítés. Gyöngyösi László BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar LOGO Kvatum-tömörítés Gyögyösi László BME Villamosméröki és Iformatikai Kar Iformációelméleti alaok összefoglalása A kódolási eljárás Az iformáció átadás hűsége és gazdaságossága a kódolástól függ Az iformáció

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok...

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok... Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó... 1.. Biet-formula...3 1.3. Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása...8 3. Iformatikai módszer...8

Részletesebben

A kommutáció elve. Gyűrűs tekercselésű forgórész. Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész

A kommutáció elve. Gyűrűs tekercselésű forgórész. Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész Egyeáramú gépek 008 É É É + Φp + Φp + Φp - - - D D D A kommutáció elve Gyűrűs tekercselésű forgórész Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész 1 Egyeáramú gép forgórésze a) b) A feszültség időbeli változása

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szit 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Formai előírások: Fotos tudivalók

Részletesebben

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során Elektrokémiai fémleválasztás Felületi érdesség: defiíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás sorá Péter László Elektrokémiai fémleválasztás Felületi érdesség fogalomköre és az érdesség

Részletesebben

Differenciaegyenletek aszimptotikus viselkedésének

Differenciaegyenletek aszimptotikus viselkedésének Differeciaegyeletek aszimptotikus viselkedéséek vizsgálata Mathematica segítségével Botos Zsófia Újvidéki Egyetem TTK Újvidék Szerbia E-mail: botoszsofi@yahoo.com 1. Bevezető Tekitsük az késleltetett diszkrét

Részletesebben

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása Moder iacelmélet Moder iacelmélet A iaci erő mérése ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Selei Adrie ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Készítette: Hidi Jáos A taayag a Gazdasági Verseyhivatal Verseykultúra

Részletesebben

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198.

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198. ALGEBRA MÁSODFOKÚ POLINOMOK. Határozzuk meg az + p + q = 0 egyelet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 98.. Határozzuk meg az összes olya pozitív egész p és q számot, amelyre az

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

Oktatási Hivatal KÉMIA I. A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló. Javítási-értékelési útmutató I.

Oktatási Hivatal KÉMIA I. A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló. Javítási-értékelési útmutató I. ktatási Hivatal I. FELADATSR A 015/016. taévi rszágos Középiskolai Taulmáyi Versey második forduló KÉMIA I. Javítási-értékelési útmutató 1., Mg pot. Fr 1 pot 1 eltérés: 1 pot; mi. 0 pot 3. a) pl. 1 1 H

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

2. Hogyan változik a töltött részecske mozgási energiája elektrosztatikus térben, ill. mágneses térben?

2. Hogyan változik a töltött részecske mozgási energiája elektrosztatikus térben, ill. mágneses térben? Vizsgakérdések Fizika II. I. Mi jellemzi az elektromágeses mezőbe mozgó töltött részecskék eergia- és pályaviszoyait?. Írja fel a töltött részecskékre ató Loretz-erőt kifejező összefüggést! F qe q( v B)

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

2.6. Az ideális gáz fundamentális egyenlete

2.6. Az ideális gáz fundamentális egyenlete Fejezetek a fzka kéából.6. Az deáls gáz fudaetáls egyelete A legegyszerűbb terodaka redszer az u. deáls gáz. Erre jellező, hogy a részecskék között az egyetle kölcsöhatás a rugalas ütközés, és a részecskék

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services KÖNNYŰFÉM HAJTÓMŰVES MOTOROK HAJTÓMO- ÉS TOR FREKVENCIAVÁLTÓK SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw HU KOMPLETT HAJTÁSRENDSZEREK EGY KÉZBŐL KOMPLETT

Részletesebben

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l!

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l! KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK A ombiatoria általába a véges halmazora voatozó redezési és leszámlálási feladatoal foglalozi. Az elemi ombiatoria legtöbb esetbe a övetező ét érdés egyiére eresi a választ:

Részletesebben

Átfolyó-rendszerű gázvízmelegítő teljesítményének és hatásfokának meghatározása Gazdaságossági számításokhoz

Átfolyó-rendszerű gázvízmelegítő teljesítményének és hatásfokának meghatározása Gazdaságossági számításokhoz Átfolyó-redszerű gázvízmelegítő teljesítméyéek és hatásfokáak meghatározása Gazdaságossági számításokhoz Szuyog Istvá 005 Készült az OTKA T-0464 kutatási projekt keretébe A Gázipari oktatási laboratórium

Részletesebben

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3 Dr. Tóth László, Fejezetek az elemi számelméletből és az algebrából (PTE TTK, 200) Számelméleti függvéyek Számelméleti függvéyek értékeire voatkozó becslések A τ() = d, σ() = d d és φ() (Euler-függvéy)

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Első rész Matematikai tréfák Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok . fejezet Számsorozatok, számsorok .. Számsorozatok és számsorok... Számsorozat megadása, határértéke Írjuk fel képlettel az alábbi sorozatok -dik elemét! mooto, korlátos, illetve koverges-e! Vizsgáljuk

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás HU / -- Mag redszer Padlótisztítás Mag redszer Kocepció 2 www.vermop.com Előyei Mag redszer Ameyire iovatív, ayira egyedi. A VERMOP mágeses redszere teljese új módot jelet a felmosóhuzatok tartóra (ill.

Részletesebben

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció Fizika. tatárgy 4. előadásáak vázlata MÁGNESES NDKÓ, VÁLÓÁAM, VÁLÓÁAMÚ HÁLÓAOK. Mágeses idukció: Mozgási idukció B v - Vezetőt elmozdítuk mágeses térbe B-re merőlegese, akkor a vezetőbe áram keletkezik,

Részletesebben

I. Függelék. A valószínűségszámítás alapjai. I.1. Alapfogalamak: A valószínűség fogalma: I.2. Valószínűségi változó.

I. Függelék. A valószínűségszámítás alapjai. I.1. Alapfogalamak: A valószínűség fogalma: I.2. Valószínűségi változó. I. Függelék A valószíűségszámítás alapjai I.1. Alapfogalamak: Véletle jeleség: létrejöttét befolyásoló összes téyezőt em ismerjük. Tömegjeleség: a jeleség adott feltételek mellett akárháyszor megismételhető.

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

Δ x Δ px 2. V elektromos. nukleáris. neutron proton

Δ x Δ px 2. V elektromos. nukleáris. neutron proton Nukleáris kölcsöhatás: az atommagba számú proto, és N = számú eutro va, és stabil képződméy Mi tartja össze az atommagot? Heiseberg-féle határozatlasági reláció alapjá egy ukleo becsült kietikus eergiája

Részletesebben

Folytonos idejű rendszerek stabilitása

Folytonos idejű rendszerek stabilitása Folytoos idejű redszerek stabilitása Összeállította: dr. Gerzso Miklós egyetemi doces PTE MIK Műszaki Iformatika Taszék 205.2.06. Itelliges redszerek I. PTE MIK Mérök iformatikus BSc szak Stabilitás egyszerűsített

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

1. Az absztrakt adattípus

1. Az absztrakt adattípus . Az asztrakt adattípus Az iformatikáa az adat alapvető szerepet játszik. A számítógép, mit automata, adatokat gyűjt, tárol, dolgoz fel (alakít át) és továít. Mi adatak foguk tekitei mide olya iformációt,

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise Nagyméretű emlieáris közúti közlekedési hálózatok speciális aalízise Dr. Péter Tamás* *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedéautomatikai Taszék (tel.: +36--46303; e-mail: peter.tamas@mail.bme.hu

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

Stabilitás Irányítástechnika PE MI_BSc 1

Stabilitás Irányítástechnika PE MI_BSc 1 Stabilitás 2008.03.4. Stabilitás egyszerűsített szemlélet példa zavarás utá a magára hagyott redszer visszatér a yugalmi állapotába kvázistacioárius állapotba kerül végtelebe tart alapjelváltás Stabilitás/2

Részletesebben

2.10. Az elegyek termodinamikája

2.10. Az elegyek termodinamikája Kéma termodamka.1. z elegyek termodamkája fzka kéma több féle elegyekkel foglakozk, kezdve az deáls elegyektől a reáls elegyekg. Ha az deáls elegyek esetébe az alkotók közt kölcsöhatásokat elhayagoljuk,

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható 8. Valószí ségszámítás. (Valószí ségeloszlások, függetleség. Valószí ségi változók várható értéke, magasabb mometumok. Kovergeciafajták, kapcsolataik. Borel-Catelli lemmák. Nagy számok gyege törvéyei.

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

(L) Lamellás szivattyú mérése

(L) Lamellás szivattyú mérése (L) Lamellás szivattyú mérése A mérésre való felkészülés sorá a Hidraulikus tápegység mérésleírás Hidrosztatikus hajtásokról c részét is kérjük elsajátítai 1 A mérés célja, a beredezés ismertetése 11 A

Részletesebben

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága Azoos évleges értékű, htelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérés bzoytalasága Zeleka Zoltá* Több mérés feladatál alkalmazak súlyokat. Sokszor ezek em egyekét, haem külöböző társításba kombácókba

Részletesebben

A hőátszármaztatás kétdimenziós matematikai modelljének és a változó peremfeltételeknek kitett épületszerkezetek hőátbocsátási modelljének kidolgozása

A hőátszármaztatás kétdimenziós matematikai modelljének és a változó peremfeltételeknek kitett épületszerkezetek hőátbocsátási modelljének kidolgozása OTKA yilvátartási szám: T 038336 005. ÉVI SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Témavezető: Dr. Vajda József, főiskolai taár Pécsi Tudomáyegyete Pollack Mihály Műszaki Kar A hőátszármaztatás kétdimeziós matematikai modelljéek

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Megoldott feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 59 ) INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Határozd meg azt az f:r R függvéyt, amelyre f ( f ( ) x R és a g:r R g ( = x f ( függvéy

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása 59. Számsorozatok.. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása.. Defiíció. Azokat az f : N R valós függvéyeket, melyek mide természetes számhoz egy a valós számot redelek hozzá, végtele számsorozatokak,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK. Oktatók. Dr. Nagy András. Makrogazdasági egyensúlyi problémák. A munkanélküliség

KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK. Oktatók. Dr. Nagy András. Makrogazdasági egyensúlyi problémák. A munkanélküliség KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK Oktatók Dr. Sas Éva Dr. Nagy Adrás Makrogazdasági egyesúlyi problémák A mukaélküliség 1 A mukapiac alapkategóriái Népesség Mukaképes épesség Aktív épesség A Foglalkoztatottak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

képzetes t. z = a + bj valós t. a = Rez 5.2. Műveletek algebrai alakban megadott komplex számokkal

képzetes t. z = a + bj valós t. a = Rez 5.2. Műveletek algebrai alakban megadott komplex számokkal 5. Komplex számok 5.1. Bevezetés Taulmáyaik sorá többször volt szükség az addig haszált számfogalom kiterjesztésére. Először csak természetes számokat ismertük, később haszáli kezdtük a törteket, illetve

Részletesebben

HŐTAN Oktatási segédanyag

HŐTAN Oktatási segédanyag Eergeikai Géek és Redszerek aszék HŐAN Okaási segédayag Kézira Szerkeszee: dr. Zsebik Albi Faluskai Norber Budaes, 003. jauár Hoa_.do.do Eergeikai Géek és Redszerek aszék aralojegyzék. Alafogalak.....

Részletesebben

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE DR. BENKŐ JÁNOS * A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE ÁTTEKINTÉS Az ayag- és készletgazdálkodás fotos feladata a termelés üteméek megfelelő ayagszükséglet folyamatos kielégítése. A termelési program és az

Részletesebben

Fizika informatikusoknak I.

Fizika informatikusoknak I. Fizika iformatikusokak I. Hullámta, hagta és optika Ajálott irodalom. Budó Á.: Kísérleti fizika I. (Taköyvkiadó). Deméy A. Erostyák J. Szabó G. Trócsáyi Z.: Fizika I. (Nemzeti Taköyvkiadó) 3. Budó Ágosto

Részletesebben

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat Kísérlettervezés - biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert u-próba Feltétel: egy ormális eloszlású sokaság σ variaciájáak számszerű értéke ismert. Hipotézis: a sokaság µ várható értéke

Részletesebben

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel?

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel? 5. Kombiatorika I. Feladatok. Háyféleképpe olvashatók ki az alábbi ábrákról a PAPRIKAJANCSI, a FELADAT és a MATEMATIKASZAKKÖR szavak, ha midig a bal felső sarokból kell iduluk, és mide lépésük csak jobbra

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

Egyszerő kémiai számítások

Egyszerő kémiai számítások Egyszerő kéiai száítások z egyes fizikai, illetve kéiai eyiségek közötti összefüggéseket éréssel állapítjuk eg. hhoz, hogy egy eyiséget éri tudjuk, a eyiségek valaely rögzített értékét (értékegység) kell

Részletesebben

ÖSSZEFÜGGÉSVIZSGÁLAT, PARAMÉTERBECSLÉS

ÖSSZEFÜGGÉSVIZSGÁLAT, PARAMÉTERBECSLÉS ÖSSZEFÜGGÉSVIZSGÁLAT, PARAMÉTERBECSLÉS Összefüggésvizsgálat, paraméterbecslés A kísérletek sorá a redszer állapotát ellemző paraméterek kapcsolatát vizsgáluk. A yert adatok alapá felállítuk a redszer matematikai

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben