A Kvantum Fizikától a Lélekig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kvantum Fizikától a Lélekig"

Átírás

1 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata A Kvatum Fizikától a Lélekig Hiv. 1. A Kvatum Tér körülvesz beüket Ez az a tér amibe élük. Ez az a tér amibe az Uiverzum létezik. Kasolatba vagyuk a kvatum térrel, de az hogya éül fel? Az idő defiíiója em adható meg eseméy élkül. Eseméyek térbe és időbe törtéek. Az elemi részeskék mid folyamatok. A roto, a eutro, az elektro, mide kvark, leto és mezo eseméy (folyamat), ami időbe zajlik. A foto és a glüo, midkettő magáak az eergia kvatumak felel meg a kvatum térbe. 1.1 Egész életük folyamatos változás. Az elemi folyamatok jellemzője is az álladó változás. A fő kérdés ebbe az esetbe az: tudjuk-e a méri az elemi folyamatokat, mit eseméyeket? Valószíű, hogy helyesebb úgy fogalmazi: kéesek vagyuk-e az elemi folyamatok változását megméri? A relativitás-elmélet alaja az időfolyamatok összevetése: Az eseméyek törtéek, az idő edig úgy ketyeg, ahogya azt az életük időredszere meghatározza. (Egy és ugyaazo eseméy az é testem időredszerébe 13 szívdobbaás alatt törtéik, a tiédbe edig 10 alatt. Az eseméy egy és ugyaaz, az időmérés azoba külöböző.) Az elemi világ eseméyei a mi időredszerükbe a Föld felszíé mérve olya lassú ütembe törtéek, hogy azokat álladóak, a résztvevőket edig részeskékek tekitjük. Pedig ha így teszük és úgy godoljuk, hogy a részeskék tömege és eergiája álladó és változatla, akkor a részeskékre voatkoztatva az idő em defiiálható. Máredig az idő a részeske redszerébe is kell hogy telje, hisze aélkül ott em lee értelmezhető. Nis idő eseméy élkül és is eseméy idő élkül. A roto folyamat a tömeg eergiává alakulása, gömbszimmetrikus lassuló tágulás. A eutro folyamat az eergia visszaalakulása tömeggé, gömbszimmetrikus gyorsuló összeomlás. A roto és eutro folyamat viszoya az Erős Kölsöhatás. Nem létezhetek egymás élkül. ((Mit ahogya aya és aa sem létezhet egymás élkül)). És az elektro folyamat ((a gyermek)) a motorja mideek, a Gyege Kölsöhatás. A roto folyamat eredméye elektro, az elektro folyamat a eutro folyamat meghajtója, a eutro folyamat edig az ifleiós otba roto folyamatkét idítja a következő elemi iklust. Életük értelme a boldogság. Az elemi folyamatok yelvé ez eergia/tömeg egyesúlyt jelet. A roto-elektro-eutro iklus a kvark folyamatok láolatá keresztül végtele eseméy. De mide iklusak etróia vozata va. Az etróiát veszteségkét is el lehet kézeli, de em az. Az Etróia a folyamat megmaradó, megváltozhatatla része, mitegy a változás ára. A legutolsó változás költségét már em lehet kifizeti, mert az maga a változás. A kvatum etróia az az eergia/tömeg meyiség, ami mide egyes befejezett és újraiduló iklus végé bet marad a roto-elektro-eutro-roto-elektro-eutroroto végtele láolatba

2 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Az etróia oká, az Erős Kölsöhatás roto-eutro tömeg/eergia egyesúlyába aráyi eltérés alakul ki. Az eergiafejlődés (mit roto folyamat) meyisége több mit a tömeg visszaalakulása (eutro folyamat). Eek a külöbségek a terméke az eergia kvatum, amely az elemi folyamatok végtele láolatába folyamatosa keletkezik és halmozódik, létrehozva ezzel a Kvatum Teret. Mivel a roto folyamat egyelő tágulással, a eutro folyamat edig összeomlással és a kialakuló eergia/tömeg egyesúly eltérés az eergia oldalo adódó többlettermék, az eergia kvatum megszületése és halmozódása egyelő magával a tágulási folyamattal. Így a kialakuló Kvatum Tér egybe maga a tér. Mide eseméyük és mide kasolatuk eek megfelelőe térbe és időbe törtéik. A tér és az idő, mit az eseméyek szítere egy és ugyaaz, de amit mi erről a térről (mit hosszúság térméret) és időről (mit időmérés) taasztaluk, az a mi életterük dimeziójáak, valamit mérési kéességeikek a függvéye, vagyis relatív A Kvatum Tér elemi kvatum kasolata Az elemek világába a kvatum kommuikáió felelőse az elektro folyamat. Egyedi gerjesztő hatása va a kvatum térre. Mit a vízbe dobott kőek: a gerjesztett hullámok a vízfelszí meté mide iráyba terjedek. Itt a kvatum tér továbbítja a gerjesztett hatást a Kvatum Térek, vagyis magáak a térek mide iráyába. A gerjesztett hatást az elektromágeses folyamatok világába blue shift-ek (kék eltolásak) hívják, így ebbe az esetbe is ez a eve. Az elektro folyamat eredeti elemi fukiója a eutro összeomlás meghajtása a kék eltolás hatás révé. A eutro folyamat az elektro hatást iros eltolással fogadja be és így az összeomlás megvalósul. Az elemi világba az elemek külöbözek. Vaak elemek, amelyekbe a roto folyamat a domiás, vaak olyaok, amelyekbe a eutro folyamat. Mivel az elektro folyamat a roto folyamat terméke, így roto folyamat itezív elemekbe (mit éldául az oigébe) elektro folyamat többlet keletkezik. A megövekedett elektro kék eltolás hatás ilye esetbe a Kvatum Teret mitegy membráá változtatja az elektro folyamat hatósugarába. A kvatum membrá a hatást megövekedett itezitással és sebességgel továbbítja mide iráyba. Az eergia kvatum em vesz részt a kék eltolás hatásba semmilye módo. Mit imulzust továbbítja azt mide változtatás élkül. Hogya? Az elemi folyamatok ifleiós otja a Kvatum Tér mozgató szívmotorja. Az ifleiós otba fordul a eutro összeomlás roto tágulásba. Az ifleiós ot kiválóa demostrálja: ulla ot sak úgy létezik, mit találkozási határot elletétes iráyú folyamatok között. Hisze a világ ozitív és egatív iráyokba is végtele. Mide egyes elem ifleiós otja a keletkező kvatum etróia eredméyekét két azoos értékű, de elletétes előjelű gradiessel imulzust ad a Kvatum Térek. Ilye módo az elemek ifleiós otja a Kvatum Teret folyamatos gerjesztés alatt tartja. A Kvatum Tér felveszi az imulzust és a kvatumok a jelet egymásak átadva az ifleiós ot által gerjesztett rezgő imulzusak megfelelőe továbbítják. 1.1/.1 1.1/.1 1.1/b Kvatum Tér azt jeleti: elemeket tartalmaz és eergia kvatumot. Vákuum azt jeleti: elemek iseek, de a tér em üres. Csak kvatummetes tér omlik össze.

3 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata 3. A Kvatum Tér résztvevői vagyuk 3.1. Az aura érzékeysége 3.1 Kvatum Térbe élük elemi hatásokkal és imulzusokkal. Valameyie redelkezük saját kvatum terükkel aurákkal. Aurákat életfukiók elemi folyamatai alakítják ki. Mit az Uiverzum természetes szerelői, kasolatukat a Kvatum Térrel auráko keresztül alakítjuk ki. Testük és aurák a Kvatum Tér részei. A Kvatum Tér em mellettük va, haem mi vagyuk bee. Az aurák a mi közös kvatum imulzus-membrá terük a Kvatum Térrel. (Akkor em sodálkozuk eze a megfogalmazáso, ha a Kvatum Teret sak térek evezzük. Mert hisze a Kvatum Tér maga a tér.) Mivel mi midayia kasolatba vagyuk a Kvatum Térrel, így kasolatba álluk egymással is. A kérdés az, mi eek a módja és ez a kasolat hogya iráyítható? Aurák gerjesztett állaotáak motorja a szívük, ahogya az a Kvatum Térbe az elemek ifleiós otja. Eek köszöhetőe aurákak megva az az alaérzékeysége, amit belső, saját, és külső, mások hatásai befolyásolhatak. Az első imulzus az, amit a szívük, mit gerjesztő mukát végző közvetít az auráak. Testük bioeergiájáak és agyuk alafukiójáak imulzusa automatikusa kiegészíti ezt az iformáiót és feltölti az aurát fizikai és metális egyesúlyi állaotuk jellemzőivel. Egy szó élkül aduk teljes tájékoztatást alavető életfukióik állaotáról és lelki állaotukról Amellett hogy aurák saját szervezetük és érzéseik hű tükre, arra is alkalmat ad, hogy üzeeteket küldjük és kajuk. 36 A Kvatum Tér megmért érzékeysége 10 dimeziójú. Ma Plak mérte meg a 0. század elejé, mit egyetle kvatum eergia tartalmát. Ez a Plak-álladó, értéke ( se Joule ) Többségük tudatosa em, de ösztööse érzékeli a Kvatum Teret. A tréiggel megövelt érzékeység ajádék. Ha aurák Kvatum Térrel kialakított kasolatáak, gyakorlással megövelt imulzus 3 eergia agyságredje 10 ami a koveioális gyakorlatba továbbra is egy megmérhetetle érték az 10,000-szer agyobb, mit az átlag. Ez azt jeleti, hogy szádékosa, vagy ösztööse küldött és kaott metális jeleik tízezerszer erősebbek, mit embertársaiké. Kvatum tér hatásuk érzékeységét/itezitását az öveli meg, ha saját időredszerüket kéesek vagyuk lelassítai. Ez em azt jeleti, hogy elkéyelmesedük, haem ée az ellekezőjét: Itezitásuk övekedik meg és így a külső eseméyek megtörtéte kevesebb időt igéyel saját időredszerükbe. 3. A személyes időredszer lelassítása számtala élettai és biológiai körülméy feltétele. Ami kvatum fizikai értelembe elegedhetetle körülméy, az a kiegyesúlyozott fizikai és (kvatum) eergetikai (metális) állaot. 3

4 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata 3.. A aurák kvatum hatásáak formái Két fajta imulzus hatás va: kék eltolás és iros eltolás. (A iros modható lágy eergiáak is, bár az a fogalom más voatkoztatásba alkalmazott.) A kék eltolás emsak elektromágeses hullám kibosájtást (kvatum hatást) jelethet, haem aak eergia kofliktusát is. Az elemek világába a kék eltolás em okoz sérülést, em rossz szádék a mozgatója, haem az egyesúlyi állaot kialakítása. A iros eltolás a segítő által adott és a fogadó által beéített kvatum eergia hatását jeleti. Emberi viszoyaik között a kék eltolás metális kofliktust jelethet, a iros edig segítséget yújtást: mások taásáak elfogadását, kofliktusok elkerülését. A metális üzeetek hatásával kasolatba két fotos téyező va: - a küldő szádéka és idítéka, és - a ímzett kéessége. Aurák egyfajta kvatum membrá, ami gerjesztett állaotba va. Ezt a gerjesztést tőlük kaja, szellemi és fizikai egyesúlyuk valamit adottságaik függvéyébe. Eek a membráak va egy itezitás küszöbértéke. Csak olya metális hatás tud eze a küszöbö átjuti, amelyek itezitása agyobb. Élettailag mide beüket éritő metális hatást érzékelük, hisze ami erősebb az átjö, ami edig gyegébb azt ée azért érzékeljük, mert a mi itezitásuk erősebb (más szóval, agyobb felbotású, mit a küldőé). Miél kiegyesúlyozottabbak vagyuk, miél jobb metális és fizikális állaotuk, aál jobba tuduk tudatosa segítei másoko ozitív imulzusaikkal. (Beérkező metális üzeet kék eltolással való fogadása, mit védekezés gyegíti az aurákat. A iros eltolás azoba erősíti azt.) Az aura hatása befelé, a gerjesztő teljes bio-motorja és redszere felé is működik. Bármilye erős is aurák, midig tuduk segítő, lágy eergiás imulzust küldei. A jó szádék a kuls. Lelki taítóik azt taásolják: legyük ozitívak, boldogok, hálásak, jók és midig küldjük ozitív metális üzeeteket. És azt is ígérik, hogy sokkal több jót kauk majd viszozásul vissza, mit ameyit külük, mithogy a jó szádék jó dolgokat voz. 3.5 És a kvatum fizika, a kvatum tér fizikai igazsága ékese igazolja ezt az állítást! Pozitív hatású üzeeteik hosszú hullámhosszúak, megövelt időtéyezővel. A szeretet hullámai is kis frekveiás hosszú hullámhosszú lelki üzeetek. Vagyis a jó szádék megöveli az időtéyezőt. Pozitív üzeetet küldve, szervezetük összegzett eutro folyamataik itezitása kisebb lesz, mert az üzeet hosszabb hullámhosszú és kisebb frekveiájú a roto folyamataik összegzett itezitása edig változatla marad. Az üzeetet személyes kvatum terükö (auráko) keresztül küldjük. Az itezitásába lesökket itegrált eutro folyamat mialatt az itegrált roto folyamat itezitása marad az eredeti értéke azt eredméyezi, hogy belső eergiatermelésük és fogyasztásuk itezitás külöbsége megövekedik

5 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Így aurák, az üzeet küldés időszakába agyobb kvatumtámogatást ka (saját maguktól) és itezitása is megövekszik. (A megövekedő elektro folyamat kék eltolás többlet megöveli az aura kvatum membrájáak itezitását.) Szervezetük hosszú távo kialakított belső szabváyuk szeriti fizikai és metális egyesúlyi állaotba va. Ez az állaot megfelel szervezetük összegzett rotoeutro folyamat aráyáak, visszatükrözi edzettségi állaotukat és viselkedésüket. A kialakított szokváyos egyesúlyi állaotukhoz kéest az üzeet küldése miatti itezitás külöbség egy eltérés, amit szervezetük egyszerűe helyre tud állítai. vagy Ha a hatás folyamatos, ami egy új itegrált roto-eutro egyesúlyi állaotot testesít meg, az álladó korrekió ezzel a megövelt roto-eutro itezitás külöbséggel újra írja az egyesúlyt (mialatt az egyesúly abszolút értékbe em változik). A változáshoz idő kell, de a megövelt itezitás külöbséggel kialakított új egyesúlyi állaot megöveli a személyes kvatum tér (aura) itezitását és a belső elemi (szervezeti) működés hatékoyságát. Erősebbekké váluk, kvatum kasolatuk itezívebbé és érzékeyebbé válik. (További magyarázatok a 3.8 alatt találhatók) Életük sodái: a hidrogé és a víz A hidrogé mit roto-elektro-eutro folyamat azért külöleges, mert eutro folyamata mi tér-időkbe em mérhető. Ezért a kortárs fizika tudomáy úgy tartja a hidrogéek is eutroja. Ha a hidrogét azoba mit megvalósuló, sak a mi gyakorlatukba em mérhető (és ezért em elfogadott) eutro folyamattal együtt mit egészet vizsgáljuk, akkor emsak a hidrogéről alkotott kéük változik meg, haem a világ és az ayag végteleségéről alkotott felfogásuk is. Ha elfogadjuk azt, hogy a hidrogé eutro folyamatáak az itezitása végtele kisi értékű, kvázi végtele idejű, akkor elfogadjuk egybe azt is, hogy világuk elemi folyamatai végtele iklusba törtéek és elmagyarázható többek között a Nagy Bumm és sok más, jele esetbe vizsgált, de em érthető eseméy és jeleség is. Ilye a víz metális taítók által közismert és jelzett, és ma már a hivatalos tudomáy által is elfogadott és vizsgált iformáió tartalma. Az ok: a hidrogé kék eltolása kvatum kommuikáiós hatása iformáió felvétele. A hidrogé eutrojáak végtele idejű és végtele kis itezitású folyamata azt is jeleti egybe, hogy a térbe (mert a tér azoos a Kvatum Térrel) megjeleő, hidrogée kívüli külső forrásokból származó kék eltolási jelek, mit itezitást övelők beéülek a hidrogé folyamatba. (Kék eltolás hatása a eutro folyamat meghajtója és elemi kasolatok kialakítója.) A külső kék eltolás imulzus érdembe em változtatja meg a hidrogé eutro folyamatáak itezitását, az továbbra is végtele kis értékű marad, de mit imulzus hatás érvéyesül. A hidrogé, ezzel a kivételes tulajdoságával maga kezdeméyezi ezt a helyzetet. Így a hidrogé, művileg előállított kék eltolást, elektromágeses jelet, iformáiót tartalmazhat. Ez átalakítja és/illetve torzítja a hidrogé és ezzel együtt a víz belső folyamat szerkezetét, mert a hidrogé roto folyamatáak hatása és a teljes belső kék eltolás hatás között disszoaia alakul ki. Eek következtébe a víz elveszíti természetes folyamat struktúráját. 5

6 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata A hideg ivóvíz természetes ösztöük. Mert ez a megoldás. Lehűtéssel a víz megtisztítható a em természetes külső kék eltolás szeyezőktől. Lehűtéssel a víz belső kék eltolás itezitása sökke, mert a felvett kék eltolás szeyező eergiát a hűtési folyamat kiveszi és így a víz kitisztul. A fagyott víz gyakorlatilag teljese természetes tisztáak tekithető. Megfagyott hó-, és jégvirágok mutatják legszebbe a víz tiszta természetes folyamat struktúráját. (És Vízkereszt ajá feltörjük a jeget és megfürdük a jeges vízbe, hogy megtisztuljuk!) 5. A ma tehológiája Mide, a ma és a múlt műszaki gyakorlatába alkalmazott tehológia a kvatum fizika kék eltolás kofliktusa hatásá alaszik. A tűz maga, végtele frekveiájú kék eltolás kofliktus. Meleg és hideg mérésük és érzésük kék eltolás többlet (kofliktus) vagy hiáy. A szilárd, a folyékoy és a gáz-halmazállaot a kék eltolás kofliktusak vagy hiáyáak a függvéye. A Kvatum Teret ma, helyese, a híradás-, számítás-, és egyéb iformáiós tehika tehológiája uralja. Úgy veszük le készülékükkel ifót a térből, mit kabátot a fogasról. Mide elektroikus beredezésük kasolatba va a Kvatum Térrel. De üzeetet em fotookkal küldük. A kvatum üzeet a Kvatum Térbe úgy halad, mit hullám a vízbe. A Kvatum Tér továbbítja azt mide iráyba, amíg az üzeet kék eltolás eergiájából futja. És az üzeet megérkezik mobilukra, számítógéükre bárhol is tartózkoduk. Hogya találáak meg egyébkét máskée beüket a szállítók fejlesztő üzeeti, és meyit kellee küldeiük hogy midekihez eljusso? Hogya tudá a foto, hogy ée hol vagyuk, vagy egyszerre több helye is kellee leie? Ezt is kommetálja több más fotos témája mellett Marus Chow tudomáyos szakíró, a New Sietist kozmológiai taásadója is A Kvatum Elmélet em haraós (a ím fordítása saját iterretáióm, eredeti: Quatum Theory aot hurt you ) ímű köyvébe. Ahogya azt is, hogy a mai tudomáy állása szerit az ayag 99 és még 13 kilees a tizedesvessző utá semmiből áll!? Merthogy, hogya éülhete fel a valami a semmiből! Szité felvetve, hogy a mai tudomáyak új megközelítésre va szüksége, mert a jeleleg elfogadott relativitás- és kvatumelmélet alajaiba em komatibilis. A Kvatum Tér az életük része. De em (sak) mit iformatikai tehológia. És elsősorba em az oká. Haem életük, aurák, kasolatuk tömeg és eergia viszoyaik létezése révé térbe és időbe. A tudomáyos magyarázat élkülözhetetle, de bizoyosság erre az a felhalmozódott emberi bölsesség és taasztalat, ami eek a beszélgetések is az idítója volt. Köszöet modva és hálás vagyok a meghallgatásért, Kiss Zoltá J A szöveghez kasolódó fizikai/matematikai utalásokat, mit bizoyítékokat számok jelzik a margó. Megtalálhatók a kasolt kélet mellékletbe. 6

7 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Melléklet: kéletek és magyarázatok Proto folyamat (gömbszimmetrikus és 0 v = i = (lim a t = ) lassuló tágulás): i = lim a t = sebessége az érték: dm = v e ; o dm i e = o Neutro folyamat (gömbszimmetrikus és i v 0 gyorsuló összeomlás): az ifleiós otba az értéke: v dm ( i) i e = 1 dm ( i) e = 1 o o v Proto-eutro folyamat egyesúly egyelete abszolút értéke: dm i dm ( i) o = i 1 1 o Elektro folyamat (gyorsulás álladó és lim( i) = lim a t = 0 sebessége, változó gyorsulás értékkel: dm ( i) elem e = e i meghatározott a gyorsulással Kvatum etróia: ahol: ( i) = at = 0 dm ( i) dm i ( i) az etróia értéke qe = = i o lim a = 0 eseté dm ( i) az ifleiós otba egyelő: qeo = Eergia kvatum az első iklus végé: Eergia kvatum az -dik iklus végé: Kvarkok: q q q 1 = q =... = q 1 = q dm i ( i) i ( i) 1 = lim o dm o ( i) = lim o Dow Strage Bottom To Charm U megmért tömeg (hatás) [MeV] , ,100 1, ,00 171,00 1, ,370 17,400 1, Kvarkok folyamat iklusa: Összeomlás Tágulás Dow Strage Bottom To Charm U Hiv. 1.1/a /b / /d /d 1.7 U Charm To Bottom Strage Dow Gyorsulás Lassulás 7

8 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Relativitás: idő o v = v Relativitás: tér dso dsv = v Kék eltolás: az okozott hatás: (a t) dm ( i) ( a t) e = blue i Kvatum etróia gradies az ifleiós otba - az összeomlás gradiese (tömeg): dm ( i) ( = qe ) o - a tágulás gradiese (eergia): dm ( i) ( = qe ) o Lelassuló idő folyam (itezitás övekedés): work = work work work w A = ; w B = ; A B Aura Humá Aura Egészséges őt ábrázoló ké Walter Joh Kiler ( ). A ké a belső és külső aurát ábrázolja. A szíekek az illusztráió kívül is más jeletősége. forrás: iteret Piros eltolás: felvett kék eltolás: dm ( i) e = red 1 1 i Az ifleiós otba az a összeomlásból tágulásba Ha < A B o w A > w B o Miért aya és aa és miért roto és eutro? És miért gyermek és miért elektro? Fukió: Proto (mit aya) fukió: eergia biztosítás eutro (mit aa) fukió: mukavégzés A eutro sak akkor kées mukát végezi (eergiából tömeggé változi), ha roto biztosítéka (eergia fedezete) va. Csakis akkor. A eutro bármilye meyiségű mukát elvégez, attól függőe meyi a roto által biztosított eergia meyisége. A eutrot em köti az elemi szerkezet. A rotoak (egy adott elemi szerkezetbe) sakis egy meghatározott eergia tartalma va. Nem tud többet és kevesebbet sem. Protot köti az elemi szerkezet

9 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Keletkezés: Az elektro folyamat (gyermek) a roto folyamat végterméke. Továbbviszi az eergia termelési folyamatot, ezáltal hajtja előre a eutro folyamatot (a roto eergiájáak átalakítását tömeggé). A eutro és a roto folyamat az ifleiós otba olvad gymásba. A roto felveszi és továbbviszi a eutro üzeetét és a iklus újra idul. roto folyamat elektro folyamat 3.4 eergia áramlás a rototól Ifleiós Pot eutro folyamat Hosszú hullámhosszú alasoy frekveiás lágy elektro folyamat hatás: dm ( i) e = e i i = ost dm ( a t) = a evezőbe meg kell i övekedie: mert és mivel a ( i) ( a t) 1 = = = f akkor a jeletése: ( a t = ost ) Abszolút értéke az egyesúly megvalósul, de itezitás szite a jellemzők viszoya megváltozik: a roto folyamat itezitása (az eergy fejlődés) erősebb a eutro folyamatéál (a mukavégzésél). dm i dm ( i) o = i 1 1 o dm i dm i = 1 o dm i dm ( i) i > 1 Ez megövekedett belső eergia fejlődéssel és megövekedett kék eltolás hatással egyeértékű. Kék eltolás többlet keletkezik. ( i) A kvatum membá (aura) itezitása és a udated = 1 > kvatum kommuikáió itezitása megerősödik

10 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Az elemi Erős Kölsöhatás két szemot szerit jellemezhető: - a kialakuló belső egyesúly szerit, és - aak a külső hatása szerit. A más elemekre való külső hatás a kialakuló belső egyesúly következméye. A belső egyesúly két iráyba fejlődhet: - övekvő, vagy - sökkeő az Erős Kölsöhatás itezitás viszoya, a Gyege Kölsöhatás (elektro folyamat) szabályozója. övekvő kék eltolás többletet eredméyez, sökkeő kék eltolás (elektro folyamat) hiáyt okoz. A külső hatásba - kék eltolás többlet eergiát és roto folyamat fedezetet biztosít, - kék eltolás hiáy eergiát és roto folyamatot vesz el más elemektől. Változatok: és és = ost és = ost és = ost belső hatás elem/ek külső hatás erőjel Határtala belső H Lágy és korlátla eergia oteiál eergia adás Megövekedett belső eergia oteiál Belső eergia övekedés, sökkeő eergia igéy miatt Csökkeő belső oteiál, övekvő eergia igéy és Megövekedett belső = ost eergia igéy és Határtala eergia igéy O C, S, Si Ca, Cl.. Al, Mg, Na, K.. Pb, U, Pl, Th.. (már) em létezik (segítség) Erős de korlátos eergia adás (segítség) Lágy és korlátos eergia adás (segítség) Lágy és korlátos eergia igéy (felvétel) Erős de korlátos eergia igéy (felvétel) Erős és korlátla eergia igéy (felvétel) Feti elemi kasolat, emberi viszoyokba az alábbiak szerit értelmezhető: Abszolút és relative () eutro folyamat itezitás sökkeés, () eutro itezitás övekedés Aura féyerő Belső eredméy Hatás kifelé A fogadó lehetősége az üzeettel 3 legféyesebb Nagy hatású korlátla metális Elfogad ozitív aura segítség és eergia féyes ozitív aura éítés eergia és metális segítség Elfogad Ha em, a koflikus gyegíti az aurát 1 világos Eergia többlet eergia segítség Elfogad/elutasít egyezkedik 1 szürkés Eergia hiáy eergy igéy Elutasít/elfogad egyezkedik szürke Aura eergia sökkető eergia igéy és metális gyegítés Pozitív válasz Pozitív válasz (-gyegíti) a küldőt 3 sötét Aura leéítés, eergia kiürítés korlátla metális és eergia igéy Pozitív válasz Pozitív válasz (-gyegíti) a küldőt

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges.

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges. ERMODINMIK I. FÉELE els eergia: megmaraó meyiség egy izolált reszerbe (eergiamegmaraás törvéye) mikroszkóikus kifejezését láttuk Izolált reszer falai: sem mukavégzés sem a reszer állaotáak mukavégzés élküli

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok...

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok... Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó... 1.. Biet-formula...3 1.3. Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása...8 3. Iformatikai módszer...8

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

2. Hogyan változik a töltött részecske mozgási energiája elektrosztatikus térben, ill. mágneses térben?

2. Hogyan változik a töltött részecske mozgási energiája elektrosztatikus térben, ill. mágneses térben? Vizsgakérdések Fizika II. I. Mi jellemzi az elektromágeses mezőbe mozgó töltött részecskék eergia- és pályaviszoyait?. Írja fel a töltött részecskékre ató Loretz-erőt kifejező összefüggést! F qe q( v B)

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Δ x Δ px 2. V elektromos. nukleáris. neutron proton

Δ x Δ px 2. V elektromos. nukleáris. neutron proton Nukleáris kölcsöhatás: az atommagba számú proto, és N = számú eutro va, és stabil képződméy Mi tartja össze az atommagot? Heiseberg-féle határozatlasági reláció alapjá egy ukleo becsült kietikus eergiája

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható 8. Valószí ségszámítás. (Valószí ségeloszlások, függetleség. Valószí ségi változók várható értéke, magasabb mometumok. Kovergeciafajták, kapcsolataik. Borel-Catelli lemmák. Nagy számok gyege törvéyei.

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz Radiális szivattyú járóeré fő méreteie meghatározása előírt - üzemi pothoz iret hajtás eseté szóa jövő asziromotor fordlatszámo % üzemi szlip feltételezésével: 90, 55, 970, 78 /mi Midegyi fordlatszámhoz

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy a Nemzeti Fejlesztési Terv Humáerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3... közpoti program (Pedagógusok és oktatási szakértők

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996 62 Kertesi Gábor Köllõ Jáos Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 997. július augusztus (62 634. o.) Kertesi Gábor Köllõ Jáos Reálbérek és kereseti egyelõtleségek, 986 996 A bérszerkezet átalakulása Magyarországo,

Részletesebben

SPORTPÉNZÜGYEK. r m. A pénz időértéke.

SPORTPÉNZÜGYEK. r m. A pénz időértéke. SPORTPÉNZÜGYEK A péz időétéke. A ai pézösszeg azét étékesebb, it egy későbbi időpotba esedékes pézösszeg, et a befektető eek évé jövedelee, kaata tehet szet Kaat: A péz áa Haszálója azét fizet, et a pézt

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás és piaci erő. Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás. Modern piacelmélet

Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás és piaci erő. Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás. Modern piacelmélet Moder acelmélet Moder acelmélet Termékdfferecálá ELTE TáTK Közgazdaágtudomáy Tazék Sele Adre ELTE TáTK Közgazdaágtudomáy Tazék Kézítette: Hd Jáo A taayag a Gazdaág Vereyhvatal Vereykultúra Közota é a Tudá-Ökoóma

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

Anyagok a föld mélyérôl

Anyagok a föld mélyérôl Ayagok a föld mélyérôl 2. Földgázból műayag Középpotba az acetilé 2.1. Az acetilé (eti) molekulájába a széatomok között háromszoros kovales kötés va Molekula eve Molekula szerkezete 2.3. Az acetilé l-addíciója

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív Iskolakultúra 202/3 Sátha Kálmá Kodoláyi Jáos Főiskola Neveléstudomáyi Taszék Numerikus problémák a kvalitatív megbízhatósági mutatók meghatározásáál A taulmáy a kvalitatív vizsgálatok megbízhatósági problémáiak

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

HIBRIDNAPRAFORGÓ VETÕMAG AJÁNLATA

HIBRIDNAPRAFORGÓ VETÕMAG AJÁNLATA A BÁCSALMÁSI AGRÁRIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2001. ÉVI HIBRIDNAPRAFORGÓ VETÕMAG AJÁNLATA KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ VETÕMAGOK, ÚJDONSÁGOKKAL KIBÕVÜLT SZÉLES VÁLASZTÉKBAN ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. Új! Új! Ige korai: MAGÓG,

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez)

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez) iíiíi á HlftADÁSfCCHNIKAI TUOOHANfOS EGYíSBLIT (APJA KULCSÁR GÁBOR Híradástechikai Ipari Kutató Itézet Algoritmus poligook lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógép adatelőkészítés patter

Részletesebben

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó Előszó A Pézügyi számítások I. a Miskolci Egyetem közgazdász appali, kiegészítő levelező és posztgraduális kurzusai oktatott pézügyi tárgyak feladatgyűjteméyéek az első darabja. Tematikája elsősorba a

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy.

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy. Baraya megye közoktatásáak feladatellátási, itézméyhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése 93/2011. (X. 21.) Kgy. Határozat A Baraya Megyei Ökormáyzat Közgyűlése a Baraya megye közoktatásáak

Részletesebben

HosszútávúBefektetések Döntései

HosszútávúBefektetések Döntései VállalatgadaságtaII. HossútávúBefektetések Dötései Előadó: Koma Tímea Tatárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba 27. November 9. A hossútávúbefektetések sajátosságai Rövidebb időre sóló befektetés hossabb időtávra

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben DR. GODA PÁL DR. TÓTH TAMÁS Pókháló-etróa mt ú redszervzsgálat megközelítés a terület elemzésekbe Gyakra szembesülük azzal a kérdéssel, hogy mtől lesz egy felesztés stratéga fetartható. Mt s elet a fetarthatóság,

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

A szerkezeti mechanikától a biomechanikáig

A szerkezeti mechanikától a biomechanikáig Kurutzé Kovács Márta az MTA levelező tagja A szerkezeti mechaikától a biomechaikáig Elhagzott 24. október 14-é Az előaás címéek választásakor a röviségre töreketem. Azoba miél röviebb a cím, aál szélesebb

Részletesebben

MATEMATIKA I. FEKETE MÁRIA. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MATEMATIKA TANSZÉK feketemt@witch.pmmf.hu

MATEMATIKA I. FEKETE MÁRIA. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MATEMATIKA TANSZÉK feketemt@witch.pmmf.hu MATEMATIKA I. FEKETE MÁRIA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MATEMATIKA TANSZÉK feketemt@witch.pmmf.hu 007 PMMANB3 Matematika I. RÉSZLETES TANTÁRGYPROGRAM Hét Ea/Gyak./Lab.. 3 óra előadás

Részletesebben

Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus)

Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus) Alkalmazott tudomáyok Irodalom - Nyelvtudomáy Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsaa (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus) Tartalom Fekete Imre: Ekvivales Lax-stabilitási fogalom és alkalmazása a traszport egyeletre

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után MATEMATIKA C. évflyam. mdul Srba, egymás utá Készítette: Kvács Kárlyé Matematika C. évflyam. mdul: Srba egymás utá Taári útmutató A mdul célja Időkeret Ajáltt krsztály Mdulkapcslódási ptk Srzat fgalma,

Részletesebben

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o)

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o) Ismérvek között kapcsolatok szorosságáak vzsgálata 1. Egy ks smétlés: mérés skálák (Huyad-Vta: Statsztka I. 5-6. o) A külöböző smérveket, eltérő mérés sztekkel (skálákkal) ellemezhetük. a. évleges (omáls)

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelési Szabályzat Sigma Faktorig Zrt. A Sigma Faktorig Zrt. tevékeységi köre A Sigma Faktorig Zrt. a Cégbíróság által 1999. 05.13-á részvéytársasági formába bejegyzett pézügyi vállalkozás, az

Részletesebben

Bevezetés. 1 A pénz időértékének elve. Befektetés pénzáram grafikonja. 1.1. ábra - Befektetés pénzáram grafikonja

Bevezetés. 1 A pénz időértékének elve. Befektetés pénzáram grafikonja. 1.1. ábra - Befektetés pénzáram grafikonja Bevezetés A Pézügyta feladatgyűjteméy a Pézügyta tatágy gyakolataihoz készült példatá első észe. Az oktatási segédlet a pézügyi számítások világába vezeti be az olvasót. Bá az oktatási segédletbe sok képlet

Részletesebben

1. DIGITÁLIS ADATFELDOLGOZÁS

1. DIGITÁLIS ADATFELDOLGOZÁS 1. DIGITÁLIS ADATFELDOLGOZÁS A médiumok szite midegyike előállítható már digitális formába. Ez az ú. digitális közös evező lehetővé teszi az ilye adatok egységes kezelését. Miél összetettebb egy médium,

Részletesebben

Bruttó kereslet Nettó kereslet (1) 5. elıadás: Vétel és eladás indulókészlettel; Intertemporális választások. Indulókészlet

Bruttó kereslet Nettó kereslet (1) 5. elıadás: Vétel és eladás indulókészlettel; Intertemporális választások. Indulókészlet (C http://kgt.be.hu/ 5. elıadás: Vétel és eladás idulókészlettel; Itetepoális választások uttó keeslet ettó keeslet ( uttó keeslet: ait a fogyasztó téylegese elfogyaszt (hazavisz a piacól ( ( Jele:, vagy,

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák

Finanszírozás, garanciák 29..9. Fiaszíozás, gaaciák D. Fakas Szilvesze egyeemi doces SZE Gazdálkodásudomáyi Taszék fakassz@sze.hu hp://d.fakasszilvesze.hu/ Fiaszíozás émaköei. A péz idıééke, jövıéék és jeleéék, speciális pézáamlások

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I BARABÁS BÉLA FÜLÖP OTTÍLIA AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I Ismertető Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Godozó Szakmai vezető Lektor Techikai szerkesztő Copyright Barabás Béla, Fülöp Ottília, BME takoyvtar.math.bme.hu

Részletesebben

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelkerék Fiaszírozási Termékhez Érvéyes Hitelkerék termékevű hitelszerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők A lakosság egészség állapotát befolyásoló téyezők Számos kockázat téyező befolyásolja a lakosság egészség állapotát. Szükséges eze kockázat téyezőkre való odafgyelés az egyé, a család, a házorvos, a mukahely,

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudomáyos közleméyei Alapítva: 2011 3 (1) Főszerkesztő: Takácsé György Katali Meghívott szerkesztő: Tóth Zoltá Felelős szerkesztő: Cserák József Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Szerkesztõbizottság/Editorial Board. Szer kesz tõ ség/editors

Szerkesztõbizottság/Editorial Board. Szer kesz tõ ség/editors CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi László, Kirscher Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferec, Nagy Ádám,

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8. Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg:

Részletesebben

festményeken és nem utolsó sorban az emberi test különböz arányaiban. A következ képek magukért beszélnek:

festményeken és nem utolsó sorban az emberi test különböz arányaiban. A következ képek magukért beszélnek: Az araymetszés és a Fiboacci számok mideütt Tuzso Zoltá Araymetszésrl beszélük, amikor egy meyiséget, illetve egy adott szakaszt úgy osztuk két részre, hogy a kisebbik rész úgy aráylik a agyobbikhoz, mit

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN*

Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Origial scietific paper Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Egy körkérdés alkalmával az amerikai középiskolák mide ötödik diákja bevallotta, hogy hetete egyszer leissza magát,

Részletesebben

VALÓS IDEJŰ MULTILATERÁCIÓ WAMLAT PILOTRENDSZER 3 MULTILATERÁCIÓ [4]

VALÓS IDEJŰ MULTILATERÁCIÓ WAMLAT PILOTRENDSZER 3 MULTILATERÁCIÓ [4] Szüllő Ádám Seller Rudolf VALÓS IDEJŰ MULILAERÁCIÓ WAMLA PILORENDSZER 3 A ikkbe bemutatott passzív radarredszer a multilateráiós tehika segítségével képes mide olya légi jármű valós idejű detekiójára és

Részletesebben

MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 127 128 Műszaki és Természettudomáyi Szekció Kiterjedéssel redelkező autoóm robotok gyülekezése Bolla Kálmá 1, Kovács Tamás 2, Fazekas Gábor 2 1 Iformatika Taszék,

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

1. Gyors folyamatok szabályozása

1. Gyors folyamatok szabályozása . Gyor olyamatok zabályozáa Gyor zabályozá redzerekrl akkor bezélük, ha az ráyított olyamat dálladó máoder, agy az alatt agyágredek. gyor olyamatok eetébe a holtd általába az ráyítá algortmu megalóítááál

Részletesebben

Mag SySteM. Padlótisztítás

Mag SySteM. Padlótisztítás HU Mag SySteM Padlótisztítás Mag System Kocepció Egy tartó midehez! Ilye még em volt: a Mag System esetébe egy tartóhoz az összes moptípus alkalmazható. Így helybe bármikor kiválasztható az optimális felmosási

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 74 EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR SEGÍTÉSE CIVIL OLDALRÓL Kiyik Margit A magyar oprofit szektor egyik ige sajátos és szűk (szektoro belüli aráyuk

Részletesebben

:.::-r:,: DlMENZI0l szoc!0toolnl ránsnnat0m A HELYI,:.:l:. * [:inln.itri lú.6lrl ri:rnl:iilki t*kill[mnt.ml Kilírirlrln K!.,,o,.r*,u, é é é ő é é é ő é ő ő ú í í é é é ő é í é ű é é ő ő é ü é é é í é ő

Részletesebben

ó ó ú ú ó ó ó ü ó ü Á Á ü É ó ü ü ü ú ü ó ó ü ó ü ó ó ú ú ú ü Ü ú ú ó ó ü ó ü ü Ü ü ú ó Ü ü ű ű ü ó ü ű ü ó ú ó ú ú ú ó ú ü ü ű ó ú ó ó ü ó ó ó ó ú ó ü ó ó ü ü ó ü ü Ü ü ó ü ü ü ó Ü ó ű ü ó ü ü ü ú ó ü

Részletesebben

Á ű ő ö Í é é ő Ö Ö é ő Ö ő ö é é Ö ü é ó Ő é é ó é ó é é é é Ö ó ó ő é Ü é ó ö ó ö é é Ő ú é é é é ő Ú é ó Ő ö Ő é é é é ű ö é Ö é é ó ű ö é ő é é é é é é é é é Ö é Ö ü é é é é ö ü é ó é ó ó é ü ó é é

Részletesebben

Ü Ö Á Á Á Á Á É ű Ü Ú ű ű Á É ű Ú Ü ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Ü Ü Ü Ö Ö Ú Ö Ü Ö ű ű ű ű ű Á ű Ú ű ű ű ű ű É Á Ö Ö Ö ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű Ü Ö Ü Ó Ö ű ű ű

Részletesebben

Ü Éü É ü í í Í ö Ü Ú ú Ó í ő í Ö ű ö Ó ú Ű ü í Ó ö Ó Ü Ó Ó í í ú í Ü Ü ő Ú Ó Ó í ú É ÉÉ É Á Ü Ü Ü Ú ő í Ő Ó Ü ő ö ü ő ü ö ú ő ő ő ü ö ő ű ö ő ü ő ő ü ú ü ő ü ü Í ü Í Á Ö Í É Ú ö Í Á Ö í É ö í ő ő í ö ü

Részletesebben

Ö Ó ú É ű É Ö Ö Ö Ü Ó Ú É ú É Ü Ú ú Ü ű ú Ü Ö Ö ú ű Ú ű ű ú Ö Ö Ö Ö É ú ú Ő Ö ú Ü Ó ú Ú Ü Ö ű ű ű Ö ű ú Ó ű Ö Ü ű ú ú ú ú É ú Ö ú ú Ü ú Ó ú ú ú ú ú ú ű ű ú ű ú ú ű Ö ú ú ú ű Ö ú ű ú ű Ü Ö Ü ű Ü Ö ú ú Ü

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek Termékjellemzők optmalzálásáál haszálatos formácós módszerta 1 Bevezetés Koczor Zoltá, Némethé Erdőd Katal, Kertész Zoltá, Szecz Péter Óbuda Egyetem, RKK, Mőségráyítás és Techológa Szakcsoport Napjak aktuáls

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye

Részletesebben