A Kvantum Fizikától a Lélekig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kvantum Fizikától a Lélekig"

Átírás

1 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata A Kvatum Fizikától a Lélekig Hiv. 1. A Kvatum Tér körülvesz beüket Ez az a tér amibe élük. Ez az a tér amibe az Uiverzum létezik. Kasolatba vagyuk a kvatum térrel, de az hogya éül fel? Az idő defiíiója em adható meg eseméy élkül. Eseméyek térbe és időbe törtéek. Az elemi részeskék mid folyamatok. A roto, a eutro, az elektro, mide kvark, leto és mezo eseméy (folyamat), ami időbe zajlik. A foto és a glüo, midkettő magáak az eergia kvatumak felel meg a kvatum térbe. 1.1 Egész életük folyamatos változás. Az elemi folyamatok jellemzője is az álladó változás. A fő kérdés ebbe az esetbe az: tudjuk-e a méri az elemi folyamatokat, mit eseméyeket? Valószíű, hogy helyesebb úgy fogalmazi: kéesek vagyuk-e az elemi folyamatok változását megméri? A relativitás-elmélet alaja az időfolyamatok összevetése: Az eseméyek törtéek, az idő edig úgy ketyeg, ahogya azt az életük időredszere meghatározza. (Egy és ugyaazo eseméy az é testem időredszerébe 13 szívdobbaás alatt törtéik, a tiédbe edig 10 alatt. Az eseméy egy és ugyaaz, az időmérés azoba külöböző.) Az elemi világ eseméyei a mi időredszerükbe a Föld felszíé mérve olya lassú ütembe törtéek, hogy azokat álladóak, a résztvevőket edig részeskékek tekitjük. Pedig ha így teszük és úgy godoljuk, hogy a részeskék tömege és eergiája álladó és változatla, akkor a részeskékre voatkoztatva az idő em defiiálható. Máredig az idő a részeske redszerébe is kell hogy telje, hisze aélkül ott em lee értelmezhető. Nis idő eseméy élkül és is eseméy idő élkül. A roto folyamat a tömeg eergiává alakulása, gömbszimmetrikus lassuló tágulás. A eutro folyamat az eergia visszaalakulása tömeggé, gömbszimmetrikus gyorsuló összeomlás. A roto és eutro folyamat viszoya az Erős Kölsöhatás. Nem létezhetek egymás élkül. ((Mit ahogya aya és aa sem létezhet egymás élkül)). És az elektro folyamat ((a gyermek)) a motorja mideek, a Gyege Kölsöhatás. A roto folyamat eredméye elektro, az elektro folyamat a eutro folyamat meghajtója, a eutro folyamat edig az ifleiós otba roto folyamatkét idítja a következő elemi iklust. Életük értelme a boldogság. Az elemi folyamatok yelvé ez eergia/tömeg egyesúlyt jelet. A roto-elektro-eutro iklus a kvark folyamatok láolatá keresztül végtele eseméy. De mide iklusak etróia vozata va. Az etróiát veszteségkét is el lehet kézeli, de em az. Az Etróia a folyamat megmaradó, megváltozhatatla része, mitegy a változás ára. A legutolsó változás költségét már em lehet kifizeti, mert az maga a változás. A kvatum etróia az az eergia/tömeg meyiség, ami mide egyes befejezett és újraiduló iklus végé bet marad a roto-elektro-eutro-roto-elektro-eutroroto végtele láolatba

2 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Az etróia oká, az Erős Kölsöhatás roto-eutro tömeg/eergia egyesúlyába aráyi eltérés alakul ki. Az eergiafejlődés (mit roto folyamat) meyisége több mit a tömeg visszaalakulása (eutro folyamat). Eek a külöbségek a terméke az eergia kvatum, amely az elemi folyamatok végtele láolatába folyamatosa keletkezik és halmozódik, létrehozva ezzel a Kvatum Teret. Mivel a roto folyamat egyelő tágulással, a eutro folyamat edig összeomlással és a kialakuló eergia/tömeg egyesúly eltérés az eergia oldalo adódó többlettermék, az eergia kvatum megszületése és halmozódása egyelő magával a tágulási folyamattal. Így a kialakuló Kvatum Tér egybe maga a tér. Mide eseméyük és mide kasolatuk eek megfelelőe térbe és időbe törtéik. A tér és az idő, mit az eseméyek szítere egy és ugyaaz, de amit mi erről a térről (mit hosszúság térméret) és időről (mit időmérés) taasztaluk, az a mi életterük dimeziójáak, valamit mérési kéességeikek a függvéye, vagyis relatív A Kvatum Tér elemi kvatum kasolata Az elemek világába a kvatum kommuikáió felelőse az elektro folyamat. Egyedi gerjesztő hatása va a kvatum térre. Mit a vízbe dobott kőek: a gerjesztett hullámok a vízfelszí meté mide iráyba terjedek. Itt a kvatum tér továbbítja a gerjesztett hatást a Kvatum Térek, vagyis magáak a térek mide iráyába. A gerjesztett hatást az elektromágeses folyamatok világába blue shift-ek (kék eltolásak) hívják, így ebbe az esetbe is ez a eve. Az elektro folyamat eredeti elemi fukiója a eutro összeomlás meghajtása a kék eltolás hatás révé. A eutro folyamat az elektro hatást iros eltolással fogadja be és így az összeomlás megvalósul. Az elemi világba az elemek külöbözek. Vaak elemek, amelyekbe a roto folyamat a domiás, vaak olyaok, amelyekbe a eutro folyamat. Mivel az elektro folyamat a roto folyamat terméke, így roto folyamat itezív elemekbe (mit éldául az oigébe) elektro folyamat többlet keletkezik. A megövekedett elektro kék eltolás hatás ilye esetbe a Kvatum Teret mitegy membráá változtatja az elektro folyamat hatósugarába. A kvatum membrá a hatást megövekedett itezitással és sebességgel továbbítja mide iráyba. Az eergia kvatum em vesz részt a kék eltolás hatásba semmilye módo. Mit imulzust továbbítja azt mide változtatás élkül. Hogya? Az elemi folyamatok ifleiós otja a Kvatum Tér mozgató szívmotorja. Az ifleiós otba fordul a eutro összeomlás roto tágulásba. Az ifleiós ot kiválóa demostrálja: ulla ot sak úgy létezik, mit találkozási határot elletétes iráyú folyamatok között. Hisze a világ ozitív és egatív iráyokba is végtele. Mide egyes elem ifleiós otja a keletkező kvatum etróia eredméyekét két azoos értékű, de elletétes előjelű gradiessel imulzust ad a Kvatum Térek. Ilye módo az elemek ifleiós otja a Kvatum Teret folyamatos gerjesztés alatt tartja. A Kvatum Tér felveszi az imulzust és a kvatumok a jelet egymásak átadva az ifleiós ot által gerjesztett rezgő imulzusak megfelelőe továbbítják. 1.1/.1 1.1/.1 1.1/b Kvatum Tér azt jeleti: elemeket tartalmaz és eergia kvatumot. Vákuum azt jeleti: elemek iseek, de a tér em üres. Csak kvatummetes tér omlik össze.

3 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata 3. A Kvatum Tér résztvevői vagyuk 3.1. Az aura érzékeysége 3.1 Kvatum Térbe élük elemi hatásokkal és imulzusokkal. Valameyie redelkezük saját kvatum terükkel aurákkal. Aurákat életfukiók elemi folyamatai alakítják ki. Mit az Uiverzum természetes szerelői, kasolatukat a Kvatum Térrel auráko keresztül alakítjuk ki. Testük és aurák a Kvatum Tér részei. A Kvatum Tér em mellettük va, haem mi vagyuk bee. Az aurák a mi közös kvatum imulzus-membrá terük a Kvatum Térrel. (Akkor em sodálkozuk eze a megfogalmazáso, ha a Kvatum Teret sak térek evezzük. Mert hisze a Kvatum Tér maga a tér.) Mivel mi midayia kasolatba vagyuk a Kvatum Térrel, így kasolatba álluk egymással is. A kérdés az, mi eek a módja és ez a kasolat hogya iráyítható? Aurák gerjesztett állaotáak motorja a szívük, ahogya az a Kvatum Térbe az elemek ifleiós otja. Eek köszöhetőe aurákak megva az az alaérzékeysége, amit belső, saját, és külső, mások hatásai befolyásolhatak. Az első imulzus az, amit a szívük, mit gerjesztő mukát végző közvetít az auráak. Testük bioeergiájáak és agyuk alafukiójáak imulzusa automatikusa kiegészíti ezt az iformáiót és feltölti az aurát fizikai és metális egyesúlyi állaotuk jellemzőivel. Egy szó élkül aduk teljes tájékoztatást alavető életfukióik állaotáról és lelki állaotukról Amellett hogy aurák saját szervezetük és érzéseik hű tükre, arra is alkalmat ad, hogy üzeeteket küldjük és kajuk. 36 A Kvatum Tér megmért érzékeysége 10 dimeziójú. Ma Plak mérte meg a 0. század elejé, mit egyetle kvatum eergia tartalmát. Ez a Plak-álladó, értéke ( se Joule ) Többségük tudatosa em, de ösztööse érzékeli a Kvatum Teret. A tréiggel megövelt érzékeység ajádék. Ha aurák Kvatum Térrel kialakított kasolatáak, gyakorlással megövelt imulzus 3 eergia agyságredje 10 ami a koveioális gyakorlatba továbbra is egy megmérhetetle érték az 10,000-szer agyobb, mit az átlag. Ez azt jeleti, hogy szádékosa, vagy ösztööse küldött és kaott metális jeleik tízezerszer erősebbek, mit embertársaiké. Kvatum tér hatásuk érzékeységét/itezitását az öveli meg, ha saját időredszerüket kéesek vagyuk lelassítai. Ez em azt jeleti, hogy elkéyelmesedük, haem ée az ellekezőjét: Itezitásuk övekedik meg és így a külső eseméyek megtörtéte kevesebb időt igéyel saját időredszerükbe. 3. A személyes időredszer lelassítása számtala élettai és biológiai körülméy feltétele. Ami kvatum fizikai értelembe elegedhetetle körülméy, az a kiegyesúlyozott fizikai és (kvatum) eergetikai (metális) állaot. 3

4 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata 3.. A aurák kvatum hatásáak formái Két fajta imulzus hatás va: kék eltolás és iros eltolás. (A iros modható lágy eergiáak is, bár az a fogalom más voatkoztatásba alkalmazott.) A kék eltolás emsak elektromágeses hullám kibosájtást (kvatum hatást) jelethet, haem aak eergia kofliktusát is. Az elemek világába a kék eltolás em okoz sérülést, em rossz szádék a mozgatója, haem az egyesúlyi állaot kialakítása. A iros eltolás a segítő által adott és a fogadó által beéített kvatum eergia hatását jeleti. Emberi viszoyaik között a kék eltolás metális kofliktust jelethet, a iros edig segítséget yújtást: mások taásáak elfogadását, kofliktusok elkerülését. A metális üzeetek hatásával kasolatba két fotos téyező va: - a küldő szádéka és idítéka, és - a ímzett kéessége. Aurák egyfajta kvatum membrá, ami gerjesztett állaotba va. Ezt a gerjesztést tőlük kaja, szellemi és fizikai egyesúlyuk valamit adottságaik függvéyébe. Eek a membráak va egy itezitás küszöbértéke. Csak olya metális hatás tud eze a küszöbö átjuti, amelyek itezitása agyobb. Élettailag mide beüket éritő metális hatást érzékelük, hisze ami erősebb az átjö, ami edig gyegébb azt ée azért érzékeljük, mert a mi itezitásuk erősebb (más szóval, agyobb felbotású, mit a küldőé). Miél kiegyesúlyozottabbak vagyuk, miél jobb metális és fizikális állaotuk, aál jobba tuduk tudatosa segítei másoko ozitív imulzusaikkal. (Beérkező metális üzeet kék eltolással való fogadása, mit védekezés gyegíti az aurákat. A iros eltolás azoba erősíti azt.) Az aura hatása befelé, a gerjesztő teljes bio-motorja és redszere felé is működik. Bármilye erős is aurák, midig tuduk segítő, lágy eergiás imulzust küldei. A jó szádék a kuls. Lelki taítóik azt taásolják: legyük ozitívak, boldogok, hálásak, jók és midig küldjük ozitív metális üzeeteket. És azt is ígérik, hogy sokkal több jót kauk majd viszozásul vissza, mit ameyit külük, mithogy a jó szádék jó dolgokat voz. 3.5 És a kvatum fizika, a kvatum tér fizikai igazsága ékese igazolja ezt az állítást! Pozitív hatású üzeeteik hosszú hullámhosszúak, megövelt időtéyezővel. A szeretet hullámai is kis frekveiás hosszú hullámhosszú lelki üzeetek. Vagyis a jó szádék megöveli az időtéyezőt. Pozitív üzeetet küldve, szervezetük összegzett eutro folyamataik itezitása kisebb lesz, mert az üzeet hosszabb hullámhosszú és kisebb frekveiájú a roto folyamataik összegzett itezitása edig változatla marad. Az üzeetet személyes kvatum terükö (auráko) keresztül küldjük. Az itezitásába lesökket itegrált eutro folyamat mialatt az itegrált roto folyamat itezitása marad az eredeti értéke azt eredméyezi, hogy belső eergiatermelésük és fogyasztásuk itezitás külöbsége megövekedik

5 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Így aurák, az üzeet küldés időszakába agyobb kvatumtámogatást ka (saját maguktól) és itezitása is megövekszik. (A megövekedő elektro folyamat kék eltolás többlet megöveli az aura kvatum membrájáak itezitását.) Szervezetük hosszú távo kialakított belső szabváyuk szeriti fizikai és metális egyesúlyi állaotba va. Ez az állaot megfelel szervezetük összegzett rotoeutro folyamat aráyáak, visszatükrözi edzettségi állaotukat és viselkedésüket. A kialakított szokváyos egyesúlyi állaotukhoz kéest az üzeet küldése miatti itezitás külöbség egy eltérés, amit szervezetük egyszerűe helyre tud állítai. vagy Ha a hatás folyamatos, ami egy új itegrált roto-eutro egyesúlyi állaotot testesít meg, az álladó korrekió ezzel a megövelt roto-eutro itezitás külöbséggel újra írja az egyesúlyt (mialatt az egyesúly abszolút értékbe em változik). A változáshoz idő kell, de a megövelt itezitás külöbséggel kialakított új egyesúlyi állaot megöveli a személyes kvatum tér (aura) itezitását és a belső elemi (szervezeti) működés hatékoyságát. Erősebbekké váluk, kvatum kasolatuk itezívebbé és érzékeyebbé válik. (További magyarázatok a 3.8 alatt találhatók) Életük sodái: a hidrogé és a víz A hidrogé mit roto-elektro-eutro folyamat azért külöleges, mert eutro folyamata mi tér-időkbe em mérhető. Ezért a kortárs fizika tudomáy úgy tartja a hidrogéek is eutroja. Ha a hidrogét azoba mit megvalósuló, sak a mi gyakorlatukba em mérhető (és ezért em elfogadott) eutro folyamattal együtt mit egészet vizsgáljuk, akkor emsak a hidrogéről alkotott kéük változik meg, haem a világ és az ayag végteleségéről alkotott felfogásuk is. Ha elfogadjuk azt, hogy a hidrogé eutro folyamatáak az itezitása végtele kisi értékű, kvázi végtele idejű, akkor elfogadjuk egybe azt is, hogy világuk elemi folyamatai végtele iklusba törtéek és elmagyarázható többek között a Nagy Bumm és sok más, jele esetbe vizsgált, de em érthető eseméy és jeleség is. Ilye a víz metális taítók által közismert és jelzett, és ma már a hivatalos tudomáy által is elfogadott és vizsgált iformáió tartalma. Az ok: a hidrogé kék eltolása kvatum kommuikáiós hatása iformáió felvétele. A hidrogé eutrojáak végtele idejű és végtele kis itezitású folyamata azt is jeleti egybe, hogy a térbe (mert a tér azoos a Kvatum Térrel) megjeleő, hidrogée kívüli külső forrásokból származó kék eltolási jelek, mit itezitást övelők beéülek a hidrogé folyamatba. (Kék eltolás hatása a eutro folyamat meghajtója és elemi kasolatok kialakítója.) A külső kék eltolás imulzus érdembe em változtatja meg a hidrogé eutro folyamatáak itezitását, az továbbra is végtele kis értékű marad, de mit imulzus hatás érvéyesül. A hidrogé, ezzel a kivételes tulajdoságával maga kezdeméyezi ezt a helyzetet. Így a hidrogé, művileg előállított kék eltolást, elektromágeses jelet, iformáiót tartalmazhat. Ez átalakítja és/illetve torzítja a hidrogé és ezzel együtt a víz belső folyamat szerkezetét, mert a hidrogé roto folyamatáak hatása és a teljes belső kék eltolás hatás között disszoaia alakul ki. Eek következtébe a víz elveszíti természetes folyamat struktúráját. 5

6 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata A hideg ivóvíz természetes ösztöük. Mert ez a megoldás. Lehűtéssel a víz megtisztítható a em természetes külső kék eltolás szeyezőktől. Lehűtéssel a víz belső kék eltolás itezitása sökke, mert a felvett kék eltolás szeyező eergiát a hűtési folyamat kiveszi és így a víz kitisztul. A fagyott víz gyakorlatilag teljese természetes tisztáak tekithető. Megfagyott hó-, és jégvirágok mutatják legszebbe a víz tiszta természetes folyamat struktúráját. (És Vízkereszt ajá feltörjük a jeget és megfürdük a jeges vízbe, hogy megtisztuljuk!) 5. A ma tehológiája Mide, a ma és a múlt műszaki gyakorlatába alkalmazott tehológia a kvatum fizika kék eltolás kofliktusa hatásá alaszik. A tűz maga, végtele frekveiájú kék eltolás kofliktus. Meleg és hideg mérésük és érzésük kék eltolás többlet (kofliktus) vagy hiáy. A szilárd, a folyékoy és a gáz-halmazállaot a kék eltolás kofliktusak vagy hiáyáak a függvéye. A Kvatum Teret ma, helyese, a híradás-, számítás-, és egyéb iformáiós tehika tehológiája uralja. Úgy veszük le készülékükkel ifót a térből, mit kabátot a fogasról. Mide elektroikus beredezésük kasolatba va a Kvatum Térrel. De üzeetet em fotookkal küldük. A kvatum üzeet a Kvatum Térbe úgy halad, mit hullám a vízbe. A Kvatum Tér továbbítja azt mide iráyba, amíg az üzeet kék eltolás eergiájából futja. És az üzeet megérkezik mobilukra, számítógéükre bárhol is tartózkoduk. Hogya találáak meg egyébkét máskée beüket a szállítók fejlesztő üzeeti, és meyit kellee küldeiük hogy midekihez eljusso? Hogya tudá a foto, hogy ée hol vagyuk, vagy egyszerre több helye is kellee leie? Ezt is kommetálja több más fotos témája mellett Marus Chow tudomáyos szakíró, a New Sietist kozmológiai taásadója is A Kvatum Elmélet em haraós (a ím fordítása saját iterretáióm, eredeti: Quatum Theory aot hurt you ) ímű köyvébe. Ahogya azt is, hogy a mai tudomáy állása szerit az ayag 99 és még 13 kilees a tizedesvessző utá semmiből áll!? Merthogy, hogya éülhete fel a valami a semmiből! Szité felvetve, hogy a mai tudomáyak új megközelítésre va szüksége, mert a jeleleg elfogadott relativitás- és kvatumelmélet alajaiba em komatibilis. A Kvatum Tér az életük része. De em (sak) mit iformatikai tehológia. És elsősorba em az oká. Haem életük, aurák, kasolatuk tömeg és eergia viszoyaik létezése révé térbe és időbe. A tudomáyos magyarázat élkülözhetetle, de bizoyosság erre az a felhalmozódott emberi bölsesség és taasztalat, ami eek a beszélgetések is az idítója volt. Köszöet modva és hálás vagyok a meghallgatásért, Kiss Zoltá J A szöveghez kasolódó fizikai/matematikai utalásokat, mit bizoyítékokat számok jelzik a margó. Megtalálhatók a kasolt kélet mellékletbe. 6

7 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Melléklet: kéletek és magyarázatok Proto folyamat (gömbszimmetrikus és 0 v = i = (lim a t = ) lassuló tágulás): i = lim a t = sebessége az érték: dm = v e ; o dm i e = o Neutro folyamat (gömbszimmetrikus és i v 0 gyorsuló összeomlás): az ifleiós otba az értéke: v dm ( i) i e = 1 dm ( i) e = 1 o o v Proto-eutro folyamat egyesúly egyelete abszolút értéke: dm i dm ( i) o = i 1 1 o Elektro folyamat (gyorsulás álladó és lim( i) = lim a t = 0 sebessége, változó gyorsulás értékkel: dm ( i) elem e = e i meghatározott a gyorsulással Kvatum etróia: ahol: ( i) = at = 0 dm ( i) dm i ( i) az etróia értéke qe = = i o lim a = 0 eseté dm ( i) az ifleiós otba egyelő: qeo = Eergia kvatum az első iklus végé: Eergia kvatum az -dik iklus végé: Kvarkok: q q q 1 = q =... = q 1 = q dm i ( i) i ( i) 1 = lim o dm o ( i) = lim o Dow Strage Bottom To Charm U megmért tömeg (hatás) [MeV] , ,100 1, ,00 171,00 1, ,370 17,400 1, Kvarkok folyamat iklusa: Összeomlás Tágulás Dow Strage Bottom To Charm U Hiv. 1.1/a /b / /d /d 1.7 U Charm To Bottom Strage Dow Gyorsulás Lassulás 7

8 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Relativitás: idő o v = v Relativitás: tér dso dsv = v Kék eltolás: az okozott hatás: (a t) dm ( i) ( a t) e = blue i Kvatum etróia gradies az ifleiós otba - az összeomlás gradiese (tömeg): dm ( i) ( = qe ) o - a tágulás gradiese (eergia): dm ( i) ( = qe ) o Lelassuló idő folyam (itezitás övekedés): work = work work work w A = ; w B = ; A B Aura Humá Aura Egészséges őt ábrázoló ké Walter Joh Kiler ( ). A ké a belső és külső aurát ábrázolja. A szíekek az illusztráió kívül is más jeletősége. forrás: iteret Piros eltolás: felvett kék eltolás: dm ( i) e = red 1 1 i Az ifleiós otba az a összeomlásból tágulásba Ha < A B o w A > w B o Miért aya és aa és miért roto és eutro? És miért gyermek és miért elektro? Fukió: Proto (mit aya) fukió: eergia biztosítás eutro (mit aa) fukió: mukavégzés A eutro sak akkor kées mukát végezi (eergiából tömeggé változi), ha roto biztosítéka (eergia fedezete) va. Csakis akkor. A eutro bármilye meyiségű mukát elvégez, attól függőe meyi a roto által biztosított eergia meyisége. A eutrot em köti az elemi szerkezet. A rotoak (egy adott elemi szerkezetbe) sakis egy meghatározott eergia tartalma va. Nem tud többet és kevesebbet sem. Protot köti az elemi szerkezet

9 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Keletkezés: Az elektro folyamat (gyermek) a roto folyamat végterméke. Továbbviszi az eergia termelési folyamatot, ezáltal hajtja előre a eutro folyamatot (a roto eergiájáak átalakítását tömeggé). A eutro és a roto folyamat az ifleiós otba olvad gymásba. A roto felveszi és továbbviszi a eutro üzeetét és a iklus újra idul. roto folyamat elektro folyamat 3.4 eergia áramlás a rototól Ifleiós Pot eutro folyamat Hosszú hullámhosszú alasoy frekveiás lágy elektro folyamat hatás: dm ( i) e = e i i = ost dm ( a t) = a evezőbe meg kell i övekedie: mert és mivel a ( i) ( a t) 1 = = = f akkor a jeletése: ( a t = ost ) Abszolút értéke az egyesúly megvalósul, de itezitás szite a jellemzők viszoya megváltozik: a roto folyamat itezitása (az eergy fejlődés) erősebb a eutro folyamatéál (a mukavégzésél). dm i dm ( i) o = i 1 1 o dm i dm i = 1 o dm i dm ( i) i > 1 Ez megövekedett belső eergia fejlődéssel és megövekedett kék eltolás hatással egyeértékű. Kék eltolás többlet keletkezik. ( i) A kvatum membá (aura) itezitása és a udated = 1 > kvatum kommuikáió itezitása megerősödik

10 Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság i redezvéyéek előadás vázlata Az elemi Erős Kölsöhatás két szemot szerit jellemezhető: - a kialakuló belső egyesúly szerit, és - aak a külső hatása szerit. A más elemekre való külső hatás a kialakuló belső egyesúly következméye. A belső egyesúly két iráyba fejlődhet: - övekvő, vagy - sökkeő az Erős Kölsöhatás itezitás viszoya, a Gyege Kölsöhatás (elektro folyamat) szabályozója. övekvő kék eltolás többletet eredméyez, sökkeő kék eltolás (elektro folyamat) hiáyt okoz. A külső hatásba - kék eltolás többlet eergiát és roto folyamat fedezetet biztosít, - kék eltolás hiáy eergiát és roto folyamatot vesz el más elemektől. Változatok: és és = ost és = ost és = ost belső hatás elem/ek külső hatás erőjel Határtala belső H Lágy és korlátla eergia oteiál eergia adás Megövekedett belső eergia oteiál Belső eergia övekedés, sökkeő eergia igéy miatt Csökkeő belső oteiál, övekvő eergia igéy és Megövekedett belső = ost eergia igéy és Határtala eergia igéy O C, S, Si Ca, Cl.. Al, Mg, Na, K.. Pb, U, Pl, Th.. (már) em létezik (segítség) Erős de korlátos eergia adás (segítség) Lágy és korlátos eergia adás (segítség) Lágy és korlátos eergia igéy (felvétel) Erős de korlátos eergia igéy (felvétel) Erős és korlátla eergia igéy (felvétel) Feti elemi kasolat, emberi viszoyokba az alábbiak szerit értelmezhető: Abszolút és relative () eutro folyamat itezitás sökkeés, () eutro itezitás övekedés Aura féyerő Belső eredméy Hatás kifelé A fogadó lehetősége az üzeettel 3 legféyesebb Nagy hatású korlátla metális Elfogad ozitív aura segítség és eergia féyes ozitív aura éítés eergia és metális segítség Elfogad Ha em, a koflikus gyegíti az aurát 1 világos Eergia többlet eergia segítség Elfogad/elutasít egyezkedik 1 szürkés Eergia hiáy eergy igéy Elutasít/elfogad egyezkedik szürke Aura eergia sökkető eergia igéy és metális gyegítés Pozitív válasz Pozitív válasz (-gyegíti) a küldőt 3 sötét Aura leéítés, eergia kiürítés korlátla metális és eergia igéy Pozitív válasz Pozitív válasz (-gyegíti) a küldőt

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után MATEMATIKA C. évflyam. mdul Srba, egymás utá Készítette: Kvács Kárlyé Matematika C. évflyam. mdul: Srba egymás utá Taári útmutató A mdul célja Időkeret Ajáltt krsztály Mdulkapcslódási ptk Srzat fgalma,

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

(Kis útikalauz a mindenséghez)

(Kis útikalauz a mindenséghez) (Kis útikalauz a mindenséghez) Második kiadás Tisztelt Olvasó! Ön egy rendhagyó könyvet tart a kezében. A könyv írója több tucat kiadó megkeresése után találkozott velem... Nekem sem volt könnyű döntés

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés

Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés Ez nem jelent egyebet, mint azt, hogy a világról szerzett ismereteinket gyökeresen más nézőpontból kell megközelíteni, és ennek következtében újra is kell értelmezni azokat.

Részletesebben

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás A pézügyi vezető, a számviteles és a kotroller feladatai Lejárati összhag elve Pézügyes Számviteles Bakkapcsolatok Köyvelés Pézgazdálkodá Pézügyi s Fiaszírozás Osztalékfizetés Biztosítások Befektetések

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS

A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS ALBERT EINSTEIN A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS IV. KIADÁS GONDOLAT BUDAPEST 1973 A mű eredeti címe: ÜBER DIE SPEZIELLE UND DIE ALLGEMEINE RELATIVITATSTHEORIE (Druck und Verlag von Friedrich Vieweg

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben