Elmúlt a válság - mi lesz most?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elmúlt a válság - mi lesz most?"

Átírás

1 IBM Globális Üzleti Szolgáltatások Vezetôi jelentés Stratégia és változás IBM Institute for Business Value Elmúlt a válság - mi lesz most?

2 IBM Institute for Business Value Az IBM Globális Üzleti Szolgáltatások üzletága az IBM Institute for Business Value kutatóintézeten keresztül tényeken alapuló stratégiai tanulmányokat készít a felsô vezetôk számára a közszféra és a privát szektor legfontosabb kérdéseirôl. Ez a vezetôi jelentés az intézet kutatócsoportja által készített, mélyreható tanulmányon alapul. Az IBM Globális Üzleti Szolgáltatások tartósan elkötelezett amellett, hogy elemzésekkel és a különbözô szempontok feltárásával segítse a vállalatokat az értékteremtésben. További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a tanulmány szerzôivel, vagy küldjön t az címre.

3 Szerzôk: Saul J. Berman, Richard Christner és Ragna Bell A nemrég lezajlott gazdasági válságot követôen a vállalatok komoly erôfeszítéseket tesznek arra, hogy felkészüljenek a növekedésre az egyre bonyolultabb környezetben. Miközben a siker felé vezetô utat keresik a válság utáni környezetben, mit tehetnek a szervezetek annak érdekében, hogy sikeresen tudják kezelni a bizonytalanságot és komplexitást, majd végsô soron elô tudják segíteni a növekedést? Szerintünk a választ olyan határozott intézkedések jelentik, amelyek célja a hiányok felmerülésének megelôzése, a gazdaságosság elôsegítése a termelékenység és az agilitás fokozásán keresztül, valamint a célzott és innovatív megközelítések felkutatása a bevétel növelése érdekében. Fellépés a bizonytalanság közepette A pénzügyi ágazat megingása, majd az azt követô gazdasági világválság talán a legjelentôsebb gazdasági zavarnak számít a közelmúlt történelmében. Miközben a pénzügyi rendszer látszatra stabilizálódott, és számos gazdaság tekint növekedés elébe, az általános gazdasági helyzet továbbra is igen labilis. A közgazdászok továbbra is azt latolgatják, hogy vajon a gazdaság valóban a helyreállás felé vezetô úton halad, vagy elôfordulhat megtorpanás, újabb esés, esetleg néhány véletlenszerû bukkanó. Függetlenül attól, hogy melyik a helytálló forgatókönyv, egy dolog egyértelmû: napjaink üzleti környezete egyre összetettebb és bizonytalanabb. A szervezetek fokozódó globális kapcsolatrendszerekkel, felgyorsult ágazati átalakulással, növekvô adattömegekkel és gyorsan kialakuló vevôi elvárásokkal szembesülnek (lásd az 1. ábrát). Komplexitás Extrém adatmennyiség Fekete hattyúk Nem is tudjuk, mi az, Hálózatban mûködô gazdaság amit nem tudunk. Komplex összefüggések - Nicholas Taleb Védvámrendszer Állami kéz az üzleti világban Válság elôtt Üzleti környezet Hitelkorlátozások Ágazati átszervezés Demográfiai eltolódások Ingadozó árak - Valutaárfolyamok - Termékárak - Infláció Eladósodás Bizonytalanság Az inger megszûnése Államcsôd Források: IBM Institute for Business Value elemzés; Taleb, Nissam Nicholas. The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House, ábra: Fokozódó bizonytalanság és komplexitás napjaink üzleti környezetében

4 2 Elmúlt a válság - mi lesz most? A globális kapcsolatok - illetve ezek gazdasági, társadalmi és kulturális integráló hatásai - leszûkítették, de egyben bonyolultabbá is tették a világot. Miközben a globalizáció új kereskedelmi útvonalakat nyitott meg, és elôsegítette a növekedést, egyidejûleg létrehozott egy összefüggôbb gazdasági környezetet is. A globalizáció és az általa megestesített összefüggôség egy kényszerpályás törékeny rendszert (interlocking fragility) produkálnak, amint azt Nicholas Taleb leírja Fekete hattyúk címû könyvében. 1 A válság jelentôsen fellendítette az ágazati átszervezôdést, és számos vállalatot késztetett az üzleti modell megváltoztatására. Egyes ágazatok, például a pénzügyi, kormányzati beavatkozástól várták a túlélésük biztosítását. Mások közben továbbfejlôdnek, miközben az alapjaikban való átalakítással, esetleg szétzilálódással néznek szembe. Ezeknek az elmozdulásoknak - illetve a kormányzat ágazatokba való beavatkozásának - a hosszú távú hatásai továbbra sem ismertek. Ráadásul a szervezetek folyamatosan küszködnek, miközben az egyre adatéhesebb világban való fennmaradást próbálják elsajátítani. Miközben a stratégiáját jelöli ki, egy vállalatnak nyilván elônyére válik, ha a hatalmas adattömegeket információvá, tudássá tudja transzformálni. Persze elôfordulhat az is, hogy túlcsordulnak az adatok, és igen nehézzé válik a zaj kiszûrése a fontos tények közül. A fogyasztói preferenciák is gyorsan változnak, hiszen a fogyasztók számára is soha nem látott adatmennyiség vált közvetlenül elérhetôvé. Ez nem csak azt befolyásolja, hogy mit és mikor vesznek meg, hanem azt is, hogy hogyan és hol intézik a vásárlást. Az adatok ilyen szintû elérése tájékozottabb, ügyesebb fogyasztókat eredményezett. Napjaink felvilágosult fogyasztója folyamatosan hatással van a változásokra minden ágazatban - ami által sok szervezet kényszerül az üzleti modelljének átértékelésére. A vállalatoknak a fent említett, fokozódó komplexitás és elhúzódó bizonytalanság ellenére is fel kell készülnie a határozott fellépésre, valamint arra, hogy szükség szerint mindig elég rugalmasan tudjanak módosítani az üzletmeneten. A válságot követô gazdasági környezetben való sikeres mûködéshez azt javasoljuk a szervezeteknek, hogy az intézkedéseiket három fô célra összpontosítsák (lásd a 2. ábrát): Hiányok megelôzése Kulcsfontosságú beszerzési források elérésének biztosítása A globálisan legmagasabb színvonalú tehetség lekötése Gyors haladás a fúziós és felvásárlási ütemtervben Környezetbarát mûködés pénzügyi megfontolásokból Forrás: IBM elemzés Összpontosítás a termelékenységre és agilitásra Együttmûködés fokozása Az információban rejlô lehetôségek kiaknázása prediktív elemzés révén Olyan irányítási rendszer kiépítése, amely a gyors döntéshozás és végrehajtás felé vezet Globális integráció megvalósítása Célzott megközelítések felkutatása a bevétel növelésére Értékre figyelô ajánlatok elôtérbe helyezése A marketing, értékesítés és szolgáltatás termelékenységének fokozása Ügyfelek elérése digitális csatornákon Kormányzati partnerkapcsolatok kiépítése 2. ábra: Három közvetlen prioritás a határozott fellépés terén a bizonytalanság ellenére 1. Hiányok megelôzése: miközben az árak visszaállnak a normális szintre, a hiányok felmerülése egyre nagyobb hatást fog gyakorolni. A vállalkozásnak azonnal kell cselekednie ahhoz, hogy hosszú távú elônyre tehessen szert. 2. Gazdaságosság elôsegítése a termelékenység és agilitás fokozásán keresztül: miközben a szervezetek egyre többre törekednek egyre kevesebb forrás felhasználásával, olyan folyamatokat kell kialakítaniuk, amelyek rugalmasságot és skálázhatóságot tesznek lehetôvé, illetve olyan irányítási rendszert kell kiépíteniük, amely gyorsan reagál és cselekszik. 3. Célzott megközelítések felkutatása a bevétel növelésére: a megváltozott vevôi prioritások és vásárlási minták, valamint a makrogazdasági növekedés korlátai azt eredményezik, hogy a vállalatoknak szelektíven kell összegyûjtenie a növekedést célzó innovatív megközelítéseket. Az egyre összetettebb és bizonytalanabb környezetben a szervezeteknek határozott lépéseket kell tenniük, és késznek kell lenniük az üzletvitel szükség szerinti igazításaira.

5 IBM Global Business Services 3 Hiányok megelôzése A gazdasági válság határozottan, de csak átmenetileg megszakította a hiányok felmerülése felé vezetô trendet - ezt a korlátozott globális nyersanyagforrások, természeti erôforrások, piaci megjelenés és más tényezôk iránti fokozódó versengés idézi elô. A válság tetôzése alatt sok erôforrás és eszköz ára csökkent - és soké jóval a valós értéke alá. Mindazonáltal az árak kezdenek visszaemelkedni mesterséges mélypontjaikról, és a hiányok felé vezetô trendek azonnal jelentkezni fognak, amint beindul a gazdaság. Egy példa erre az, hogy a nyersolaj ára csaknem megkétszerezôdött februárja és februárja között 2. A vállalkozásoknak gyorsan kell lépniük a hosszú távú elônyük bebiztosítása érdekében, melynek keretében elônyös hozzáférést kell szerezniük mindazokhoz az erôforrásokhoz, amelyek stratégiáik szempontjából kritikus jelentôségûek. Úgy véljük, a vállalatok a hiányok felmerülését azáltal tudják megelôzni, ha az alábbi négy területen intézkedéseket hoznak: Kulcsfontosságú beszerzési források elérésének biztosítása A válság mélysége miatt sok vállalkozásnak gyengült meg a szállítói és partnerhálózata. Ez a helyzet kockázatokat, de egyben lehetôségeket is rejt magában. Az újjáéledô kereslet mellett a cégeknek meg kell próbálniuk elkerülni annak kockázatát, hogy az elégtelen szállítás korlátozza a rugalmasságukat. Egyes cégeknek sikerült elônyt kovácsolnia abból, hogy a hanyatlás lehetôségeket teremtett a jövôbeli szállítmányok bebiztosítására. Például a pénzügyi válság tetôpontján kínai vállalatok több milliárd dollár értékû alapvetô eszközt vásároltak fel nyomott áron, miközben utánpótlást biztosítottak be olajból, ásványokból, fémekbôl és más olyan stratégiai jelentôségû természeti erôforrásokból, amelyek kritikusak a gazdasági növekedéshez. 3 A globálisan legmagasabb színvonalú tehetség lekötése A tehetség sikeres igazgatása kulcsfontosságú egy kihívásokkal teli üzleti környezetben. A fokozódó komplexitás tovább növeli a tehetség értékét. Ráadásul a verseny globális kiterjedése azt is jelenti, hogy a kiemelkedô tehetségben globális szinten kell gondolkodni. Egy alkalmazottak termelékenységére vonatkozó tanulmány jelentôs eltérést mutat ki a legkiemelkedôbb teljesítményt nyújtók és a többi dolgozók között, és ez a különbség még inkább megnövekszik, amint fokozódik a munkakör összetettsége (lásd a 3. ábrát). 4 Mielôtt a piac ismét megerôsödik - illetve miközben a hanyatló cégek a létszámcsökkentésen fáradoznak -, az élelmes vezetôk megragadják az alkalmat, és jelentôs állományt csábítanak el és építenek föl kritikus tehetségekbôl. Ez ment végbe a Deutsche Bank esetében. A cég rendkívüli tehetségeket gyûjtött be azáltal, hogy egész csapatokat vett át olyan riválisoktól, mint például a Merrill Lynch a pénzügyi válság alatt, és ennek segítségével próbálta kiépíteni a saját globális pénzintézeti üzletágát. 5 Napjaink környezete a tehetség újjáépítésére is új lehetôségeket kínál a meglévô dolgozók szaktudásának fejlesztésén, illetve az alacsony kihasználtságú dolgozók átirányításán keresztül. A Mori Seiki nevû japán szerszámgépgyártó vállalat úgy kovácsolt elônyt a csökkentett gyártási elôjegyzésekbôl, hogy 600 egy szakmában járatos dolgozóját több munkakör ellátására képezte át. Ezáltal a vállalatnak sikerült fokoznia az alkalmazkodási képességét a bizonytalan kereslethez, illetve fejleszteni tudta a dolgozói tudásbázisát. 6 A felsô 1 százaléknyi alkalmazott termelékenysége az átlagos dolgozói termelékenységhez képest 1.52x 1.85x 2.27x Alacsony Közepes Magas Munkakör összetettsége Források: IBM Institute for Business Value elemzés; Hunter, J. E., F. L. Schmidt és M. K. Judiesch. Individual Differences in Output Variability as a Function of Job Complexity. Journal of Applied Psychology ábra: A legkiemelkedôbb tehetség jelentôsége a munka összetettségével együtt növekszik

6 4 Elmúlt a válság - mi lesz most? Gyors haladás a fúziós és felvásárlási ütemtervben A válság a felvásárlások és fúziók (M&A) területén is utat teremtett a hiányok megelôzôsére. A sajáttôke értéke még a gazdaság általános helyreállása elôtt visszatér a normális szintre, így a szervezeteknek gyorsan elônyt kell szerezniük az alacsony eszközárakból. A fúziók és felvásárlások sikere egyaránt igényel gyorsaságot és alaposságot, így a vállalatoknak e téren nagy gonddal kell kiválasztaniuk azokat a célokat, amelyek támogatni tudják növekedési stratégiájukat. Példaként szeptemberében a Xerox bejelentette, hogy fel kívánja vásárolni a Affiliated Computer Services Inc. vállalatot annak érdekében, hogy gyorsabban tudjon növekedni egy bôvülô piacon. A Xerox dokumentációs technológiában elért eredményeinek, illetve az ACS munkafolyamatok kezelése és automatizálása terén szerzett tapasztalatinak ötvözésétôl a Xerox azt reméli, hogy új piaci lehetôségeket tud teremteni az üzleti folyamatok kiszervezése terén, továbbá sikerül beteljesítenie azt a jövôképét, mely szerint a cél az, hogy a dokumentumkezelés terén minden tényezônek birtokában legyen. 7 Egy másik példa a Volkswagen német autógyár, amely decemberében jelentette be, hogy egyötödnyi részesedést kíván szerezni a japán Suzuki autógyárban. Miközben az autógyártó ágazatban folyamatos átalakulás megy végbe, ezzel az ügylettel a Volkswagen kiaknázhatja a Suzuki kisebb, olcsóbb gépkocsik gyártása terén szerzett tapasztalatait, továbbá jó pozíciót szerezhet a sebesen növekvô ázsiai, és különösen az indiai piacon. Ezenfelül a partnerkapcsolattal optimalizálni lehet a hibrid és elektromos gépkocsik fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat mindkét márkanév alatt. 8 Környezetbarát mûködés pénzügyi megfontolásokból A vállalkozások és kormányok - elsôsorban a fogyasztók és érdekelt felek részérôl jelentkezô elvárások hatására - egyre jobban figyelnek a fenntarthatóságra. Miközben a gazdaságban átmenetileg eltolódott a hangsúly a környezetvédelmi kérdésekrôl, a hiánygazdaság egyre fontosabbá fogja tenni a fenntartható mûködés pénzügyi elônyeit. Azt javasoljuk a vállalatoknak, hogy pénzügyi elônyök figyelembe vételével foglalkozzanak a környezetbarát mûködéssel, és folyamatosan kutassák, hogyan tudnák az erôforrások felhasználását csökkenteni napjainkban - még mielôtt fokozódna a nyomás az energiaellátás és a környezetvédelem oldaláról. Egy vállalatnak minden részén számtalan lehetôség adódik az erôforrás-felhasználás csökkentésére. Például a humán erôforrás igazgatók az irodaterületeket, utazási költségeket és tehetség-megtartást vizsgálják, míg az informatikai vezetôk az elektromos fogyasztással, hardverleépítéssel és adatközpontokkal kapcsolatos témaköröket. A szállítói láncban a szervezetek az üzemanyag, áram, víz és más anyagok fogyasztásának visszafogására összpontosítanak. Az ilyen kezdeményezések nyerô-nyerô helyzetet teremtenek, mivel ha a hatékonyságot a környezeti hatás csökkentése érdekében fokozzák, az általában azt is eredményezi, hogy lecsökkennek a költségek, illetve a hulladék mennyisége. Példaként a kínai China Ocean Shipping Company (COSCO) óriás szállítóvállalat 15 százalékkal csökkentette szén-dioxid kibocsátását, illetve 25 százalékkal az üzemanyagfogyasztását azáltal, hogy módosította a szállítói láncát. A COSCO mûveleteinek részletes elemzésébôl kiderült, hogy ha a 100 elosztó központját 40-ben vonná össze, akkor a logisztikai költségei 23 százalékkal csökkennének, ami éves szinten tonnával kevesebb üvegházhatást elôidézô gáz kibocsátását jelentené mindezt bármilyen járulékos költség nélkül. 9 A fenntarthatóság egyre fontosabbá válik a válságot követô környezetben

7 IBM Global Business Services 5 Összpontosítás a termelékenységre és agilitásra Válaszként a válságra sok szervezet csökkentette a költségeit azáltal, hogy az alacsonyabb szintû kereslethez igazodva lecsökkentette a kapacitását a személyi állományának megritkításával, beruházásainak visszafogásával, valamint a kiadások korlátozásával olyan szabadon irányítható területeken, mint például az utazás. A vállalkozások és kormányok a gazdaságossági megfontolásokat ma már egy következô szinten kénytelenek kezelni: a mûveleteket és alapvetô folyamatokat kell alapjaikban átalakítani annak érdekében, hogy azok termelékenyebbek legyenek, de közben fokozni kell az agilitást is a növekedési stratégiák támogatása érdekében. A válság utáni környezetben a gazdaságosság és a hatékonyság fontosabb, mint valaha. A szervezeteket egyrészrôl szorongatja a vevôk szûk pénztárcája, másrészrôl az élénk globális verseny. Hasonlóképpen a kormányok bevételei csökkennek, miközben egyre fokozódik a szolgáltatások iránti kereslet. Egyre fontosabb lesz az, hogy többet lehessen tenni kevesebb felhasználásával. A válság utáni környezetben is fennmaradó bizonytalanság szintén az agilitásra irányítja a figyelmet. A szervezeteknek elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy az egyre bizonytalanabbá váló keresletnek megfelelôen skálázzák magukat felfelé vagy lefelé, gyorsan tudjanak alkalmazkodni a változó fogyasztói igényekhez és piaci lehetôségekhez, továbbá minimalizálni tudják a kiaknázatlan kapacitásokat. A cégeknek fokozott agilitásra van szüksége ahhoz, hogy az elôre nem jelzett problémákra és szûk keresztmetszetekre reagálni tudjanak - a szállítótól a partnereken át a vevôig. Az új környezet négy fontos eszközt ad a vállalkozások kezébe, melyekkel jócskán fokozni tudják termelékenységüket és agilitásukat: Együttmûködés fokozása A hatékonyság tényleges ösztönzéséhez a szervezeteknek rá kell állnia az együttmûködésre - mind cégen belül, mind azon kívül. Az együttmûködés javításával egy vállalkozás fejleszteni tud a folyamatain, és akár szélesebb körû innovációs forrásokhoz is hozzásegítheti magát. Az IBM kiváló példa az együttmûködésre hangolódó szervezetekre. A vállalat elkötelezettsége az együttmûködô innováció mellett kiterjed alkalmazottaira, üzleti partnereire, vevôire, sôt általánosan véve még a nagyközönségre is. A vállalati szintû együttmûködés érdekében az IBM elsôként alkalmazta az összejöveteleket (jam), melyek valós idejû, online beszélgetések az IBM alkalmazottak között. Az összejöveteleken ma már részt vesznek vevôk, üzleti partnerek és az IBM alkalmazottak érdeklôdô családtagjai is. A céljuk a növekedési stratégiák, innovációs kezdeményezések, termékmegoldások, és még sok más témakör megtárgyalása. Ezenfelül az IBM-nek számos olyan kezdeményezése van még, amely a belsô együttmûködést segíti elô. Ide tartoznak a wikik, blogok, a közösségi hálózatok és a médiamegosztó oldalak. Az IBM egy online innovációs piacteret is létrehozott ThinkPlace név alatt, amely egy nyílt, globális együttmûködési fórumot nyújt az alkalmazottak számára, ahová beküldhetik ötleteiket a hatékonyság és a folyamatok fejlesztése, bevételi források, idômegtakarítási technikák, és még sok egyéb terület kapcsán. Az információban rejlô lehetôségek kiaknázása prediktív elemzés révén Ugyan arra nincs lehetôség, hogy a jövôt mindig jó eséllyel megjósoljuk, arra mégis van mód, hogy egy szervezet a változások érzékelésére és elôrejelzésére vonatkozó képességét továbbfejlessze. Rengeteg adat fordul meg szó szerint a kezünk alatt, így a feladat az, hogy ezeket hogyan lehet olyan hasznos információkká és tudássá formálni, melyekbôl intézkedések születnek. A prediktív analízis segíteni tud abban, hogy a vállalatok az adatokat az ügyfélkapcsolatok javítására, illetve a folyamatok hatékonyságának és az eszközök termelékenységének fokozására használják. A norvég StatoilHydro olajipari óriás csökkenteni tudta a költségeit a termelés fokozása közben azáltal, hogy kiaknázta a prediktív analízisben rejlô lehetôségeket. A vállalat egy új folyamat keretrendszert vezetett be, amely a terepet pásztázó fejlett, valós idejû érzékelô képességeket kapcsolt össze a vállalaton belül elérhetô hatékony együttmûködési és elemzési erôforrásokkal. Az új megoldás segítségével a

8 6 After the crisis: What now? StatoilHydro megfigyeli a partmenti olaj- és gázmezôket, ami által javítani tud a kutak mûködésének rendszerességén, és integrált mûveleti programjai keretében a hosszú távú termelést is optimalizálni tudja. A végeredmény fokozott termelés és jobb mûveleti hatékonyság alacsonyabb költségek mellett. 10 Olyan irányítási rendszer kiépítése, amely a gyors döntéshozás és végrehajtás felé vezet Az együttmûködés és a prediktív analízis mellett a hatékony vezetés is fontos összetevô a termelékenység és agilitás fokozásáért vívott küzdelemben. Egy vállalkozás nem lehet mozgékony úgy, hogy az irányítási rendszere nem segíti elô a gyors döntéshozást és a határozott fellépést. Amikor arról készítettünk felmérést, hogy melyek az agilis üzletvitel legfôbb jellemzôi, a megkérdezett vezetôk 61 százaléka jelölte meg a gyors döntéshozást és végrehajtást. 11 A jövôre való felkészüléshez egy mai szervezetnek át kell formálnia az irányítási rendszereit ahhoz, hogy azok gyors döntéseket és végrehajtást tegyenek lehetôvé. Nyolc olyan lépést határoztunk meg, amelyek segíthetnek egy hatékony irányítási rendszer kiépítésében (lásd a 4. ábrát). Ebben a keretrendszerben a döntéshozási események a megfelelô szinten egyértelmûen meghatározott jogkörökön, a szervezet stratégiájához közvetlenül kapcsolódó kritériumokon, valamint fejlett üzleti adatgyûjtésen, és az új technológiára épülô együttmûködésen alapulnak A döntéseket adott események váltják ki, így gyorsabban meghozhatók, és hamarabb átalakíthatók olyan intézkedésekké, amelyeknek részét képezik a visszajelzési körök és a szervezeti szintû ismeretszerzés. Az intézkedések hatását és eredményeit valós idôben lehet nyomon követni, és ezáltal fontos információkat lehet nyújtani az üzletmenet gyors átalakításához. Irányítási keretrendszer 1. Jogkör Üzletágak felhatalmazása: a tömegközéppont súlyának csökkentése 2. Kritériumok Szorosabb illeszkedés a stratégiához 3. Információ Az adatok elérhetôségének és jelentôségének javítása 4. Módszer A döntéshozásra szolgáló rendezvények virtualizálása 5. Esemény Ciklusidôk csökkentése 6. Döntések A terepen mûködô végrehajtók bevonása a döntéshozásba 7. Intézkedések Képességek és rendszerek kialakítása tesztelés és tanulás céljából Forrás: IBM elemzés 8. Eredmények Valós idejû teljesítménykövetés, illetve az intézkedések és eredmények összekapcsolásánaklehetôvé tétele 4. ábra Nyolc lépés egy hatékonyabb irányítási rendszer felé

9 IBM Global Business Services 7 Miközben a cégek rendkívül strukturált megközelítéssel rendelkeznek a hosszú távú döntéshozás - például az éves tervezés és teljesítményelemzés - területén, a valós idejû döntéshozásuk általában eseti jellegû és reaktív. A fenti nyolc lépést összekapcsoló, szabványos, ütemezett folyamatok megállapításával felgyorsítható az értékelés-döntés-intézkedés ciklus. Globális integráció megvalósítása Ahhoz, hogy egy szervezet sikeresen vegye fel a versenyt - és gyôztesként kerüljön ki abból - az új, válság utáni gazdasági környezetben, globális szinten csökkentenie kell a költségeket, illetve optimalizálnia az erôforrások és a tôke termelékenységét. A növekedés fejlôdô piacokra való, egyre gyorsuló elmozdítása ismét kiemelte a globálisan integrált mûveletek jelentôségét. Ráadásul a fejlôdô piacok egyre inkább válnak az innováció és a tehetség forrásaivá. Egy valódi globálisan integrált vállalkozásban a munkát olyan helyekre irányítják, ahol azokat a leghatékonyabban tudják elvégezni. 12 A munka szabad áramlása azt biztosítja, hogy a feladatokat költség és minôség szempontjából optimális helyen és idôben végzik el. A szabványosított globális folyamatok, illetve a legjobb gyakorlatok átvétele lehetôvé teszi a vevôk elégedettségének fokozását azáltal, hogy globálisan azonos szintû vevôi élményt biztosítanak, továbbá a méretgazdaságosság és a többszörös munkavégzés visszaszorítása révén lecsökkenthetik a mûködési költségeket. A globális integrációval megvalósítható az a hatékony és rugalmas mûködés, amely lehetôvé teszi a versenyben maradást mind a fejlett, mind a fejlôdô piacokon. A svájci Nestle vállalat éppen élenjáró GLOBE (Global Business Excellence - kiváló globális üzletvitel) programjának gyümölcseit aratja le. A program világszerte szabványosította a folyamatokat, melynek eredményeként fokozódott a hatékonyság a globális szállítói lánc mentén és a háttérirodai folyamatokban egyaránt, valamint a vállalaton belüli áttekinthetôségnek köszönhetôen felgyorsította a döntéshozást és a helyi piacokhoz kötôdô innovációt. 13 Egy másik példa a globális optimalizálásra a GE Healthcare, amely innovációt tudott kinyerni egy fejlôdô gazdaságból. A hagyományos megközelítés - felsôkategóriás termékek fejlesztése fejlett piacokon, majd azok más országokra való adaptálása - helyett a GE kifejlesztett egy olcsó, hordozható ultrahangos készüléket a kínai piacra, mellyel a helyi vevôk sajátos igényeit kívánta kielégíteni. Eközben a vállalat rátalált egy olyan új, speciális piacra a fejlett világban, ahol érdeklôdés mutatkozott az innovatív termék iránt. Ezt ma mentôautókban, baleseti helyszíneken, magánrendelôkben és más olyan helyeken használják, ahol a hagyományos, drágább gépek alkalmazása nem igazán ideális megoldás. 14 Célzott megközelítések felkutatása a bevétel növelésére A válság jelentôsen átformálta a vevôk vásárlási mintáit. A szigorúbb hitelfeltételek és korlátozott pénztárcák azt eredményezték, hogy a vevôk alapvetôen értéktudatosabbá váltak annak tekintetében, hogy mit és hogyan vásároljanak. A kereslet az adósságok által meghatározott, fejlett piacok területérôl eltolódott a fejlôdô piacgazdaságok felé, ahol a vevôk új, és a fejlett gazdaságok vevôihez képest eltérô prioritásokkal léptek fel. A globális integráció versenyelônyöket nyújt a vállalatok számára mind a fejlett, mind a gyorsan fejlôdô piacokon

10 8 Elmúlt a válság - mi lesz most? Az új gazdasági környezetben a vállalkozásoknak célzott megközelítéseket kell találniuk az új bevételi források generálására. A múltbeli, bevételnövekedést a piac általános növekedésétôl elváró stratégiák már nem mûködnek. Négy olyan alapvetô fellépést találtunk, amelyek segítségével a szervezetek új bevételi forrásokhoz juthatnak: Értékre figyelô ajánlatok elôtérbe helyezése A bevétel növelésének egyik módja az értékre figyelô ajánlatok elôtérbe helyezése - ezek nem feltétlenül olcsó ajánlatok, inkább olyanok, amelyeknél változik az ár/érték arány. Ha egy szervezet leegyszerûsíti a portfolióját, és az értékre összpontosít, azzal egyaránt szolgálja a fejlett piacok szoros költségvetésû vevôit, és a fejlôdô piacok árakra érzékeny vevôit. Az amerikai Express Scripts gyógyszerkereskedelmi szolgáltató cég jó példa arra, hogy az értéktudatos vevôk szempontjainak figyelembe vétele hogyan generálhat valójában magasabb árrést a vállalat számára. Az Express Scripts egy kampányt indított el, amely arra ösztönzi a betegeket, hogy takarítsanak meg pénzt azáltal, hogy a márkás gyógyszerekrôl átváltanak a generikumokra. Mindamellett, hogy a vevôk is spórolhatnak rajtuk, a generikumoknál az Express Scripts is magasabb árréssel dolgozik. Ezzel a nyerô-nyerô kampánnyal az Express Scripts elérte, hogy megnôtt a generikumokra kitöltött vények száma, és ezáltal a cég bruttó nyeresége is. 15 A marketing, értékesítés és szolgáltatás termelékenységének fokozása Mivel a vevôk ma már jobban odafigyelnek az árra és az értékre, nagy nyomás nehezedik a bruttó haszonkulcsra, amellyel az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati mûveleteket szokták finanszírozni. Ezért a vállalkozásoknak növelniük kell e tevékenységek termelékenységét ahhoz, hogy a költségek a bevétel arányában csökkenjenek, de közben a hatékonyságukat is fokozni kell, mivel ez további bevételt eredményez. Ezeken a területeket bôséges adat áll rendelkezésre, így az elemzések gyors és jelentôs javulást hozhatnak. A termelékenység javítását célzó, általában gyártási és háttérirodai folyamatokban sikeresen kipróbált megközelítések akár a marketing, értékesítési és szolgáltatási területekhez is hozzáigazíthatók. A Starbucks Coffee Company indított el egy hatékonyság fokozó kezdeményezést, melynek keretében a vállalat alaposan megvizsgálta üzleteinek mûködését. A cél az eladási tranzakciók felgyorsítása, a szolgáltatási költségek csökkentése és a várakozási idô lerövidítése volt. A kezdeményezés karcsúsító (lean) technikákat alkalmazott, melyekben az alapgondolat az, hogy magasabb érték teremtôdjön kevesebb munkával. Végül a változtatások között olyan tételek szerepeltek, mint például a kávébab tárolási helye, illetve ôrlésének ideje, vagy az, ahogyan a süteményes pultokat minden nap feltöltik. 16 Ügyfelek elérése digitális csatornákon Napjaink egyre kiterjedtebb ismeretekkel rendelkezô vevôi jócskán kiaknázzák a digitális információs forradalmat, és annak segítségével alakítják ki újra keresési, bevásárlási, fizetési szokásaikat, illetve azt, ahogyan az árucikkeket és szolgáltatásokat megszerzik. Eközben maguk is alakítják az információk szerzésére és közlésére szolgáló új módszereket. Ha mindezeket a tényezôket hozzávesszük a válság utáni gazdasági környezethez, kiemelten fontos a vállalatok számára, hogy a vevôket az új csatornákon keresztül is sikeresen el tudják érni, és a változatos csatornákat hatékonyan tudják kezelni. A vevôk elérésére és meghallgatására szolgáló új módszerek segíthetnek a le nem fedett igények megtalálásában és az új igények generálásában. A szervezetek akár együtt is dolgozhatnak a vevôkkel a digitális csatornákon új értékek kialakításán. A válság utáni környezetben a piac általános növekedésére építô múltbeli növekedési stratégiák már mûködnek.

11 IBM Global Business Services 9 Számos szervezet mûködött már együtt vevôkkel meglévô termékek átalakításán és újak létrehozásán. Egy példa erre az ausztrál Kraft Foods, amely a Vegemite termékének felhasználóit kereste fel egy online felmérés keretében. A vevôktôl kapott információk alapján a vállalat kifejlesztette a Vegemite terméknek egy lágyabb, kenhetôbb változatát. 17 A vevôket akár provokatív értékesítési technikákkal, például vírusmarketing kampányokkal is el lehet érni. Az Unilever tulajdonában lévô, szépségápolási cikkeket gyártó Dove cég Kampány az igazi szépségért elnevezésû kezdeményezésének keretében kiadott egy videót, amely sorozatfotók alkalmazásával mutatja be, hogyan alakul át egy átlagos nô szupermodellé stylist technikák és digitális manipuláció segítségével. A klip szlogenje ez volt: Nem csoda, hogy eltorzult a valódi szépségrôl alkotott képünk". Ugyan a klipet tévében alig néhányszor adták csak le, volt olyan idôpont, amikor ez volt az Internet legnézettebb videója. 18 Kormányzati partnerkapcsolatok kiépítése Az új bevételnövelô források keresésének egy újabb módja a kormányzati partnerkapcsolatok kiépítése. Mivel a kormányok egyre aktívabb szerepet vállalnak fel az üzleti és gazdasági életben, a szervezetek számára egyre több lehetôség nyílik meg arra, hogy kapcsolatot építsenek ki velük. Erre példa a szélenergia-ipar kiépülése Kínában. Sok energetikai cég lépett eddig partnerkapcsolatba a Kínai kormánnyal annak érdekében, hogy 2020-ra az energia 15 %-át megújuló forrásokból lehessen fedezni. A szélenergia egyike azoknak a legfontosabb szektoroknak, ahol a kormányzat is beruház, melynek keretében szélenergia termelô farmokat építenek ki kínai gyártású turbinákkal. A helyi gépészeti vállalatok közvetlenül részesülnek az elônyökbôl a jelentôs ágazati beruházásnak köszönhetôen. Ráadásul a beruházás hosszú távú célja egy globális szinten versenyképes ágazat felépítése, amely a jövôben talán a globális export piacokon is részesedést szerezhet. 19 Azt az egyes vállalatoknak kell kitalálniuk, hogy milyen téren építenek partnerkapcsolatot a kormányokkal - kormányzati szolgáltatás hatékonyabb, eredményesebb nyújtásában mûködnek, esetleg ágazati szabályok kialakításában, vagy társadalmi jólét javításában. Elôfordulhat, hogy egy szervezet úgy dönt, hogy a kormányzatokkal való közvetlen partnerkapcsolat kialakítása helyett elônyösebb a számára, ha ügyfeleinek segít e téren. Felkészült a cselekvésre? Miközben a szervezetek bizonytalanság közepette készülnek a jövôre, egy dolog biztos: elôre kell lépni. Az elôreláthatatlan, összetett háttér ellenére is fontos, hogy a vállalatok határozott intézkedéseket hozzanak, és kiaknázzák a válság után környezetben felmerülô legfôbb lehetôségeket. A világos, stabil helyzet kivárása nem megoldás. A leírt intézkedések révén egy vállalkozás agresszívan tud elôrelépni, miközben megtartja azt a rugalmasságot és agilitást, amely a környezet gyors változásaihoz való alkalmazkodáshoz szükséges. Az vállalatvezetôknek azzal kell kezdeni, hogy egyértelmû forgatókönyveket dolgoznak ki az ágazatukra és az általános helyzetre. Ezek segíthetnek annak meghatározásában, hogy mely stratégiák és üzleti modellek segítik hozzá leginkább szervezeteiket a sikerhez egy sor lehetséges jövôbeli helyzetben. Ha sikerül az aktuális helyzetükrôl alkotott képet jövôre nézô forgatókönyveknek egy meghatározott halmazával összhangba hozniuk, akkor ki tudják választani a határozott elôrelépéseket az e tanulmányban megadott három javaslat mentén - hiányok felmerülésének megelôzése, összpontosítás a termelékenységre és agilitásra, illetve a bevétel növelését célzó megközelítések megkeresése.

12 10 Elmúlt a válság - mi lesz most? Az alábbiakban olyan fontos kérdéseket adunk meg, amelyek útmutatást nyújthatnak a vállalkozásvezetôk számára: Hiányok megelôzése: Mely erôforrások kritikusak az Ön vállalkozása számára? Milyen hatással lenne a vállalkozására, ha magasabb ellátási költségekre térne vissza? Hogyan tud megelôzô jelleggel bebiztosítani elônyös hozzáférést? Vannak olyan felvásárlási vagy beruházási lehetôségek, amelyek kapcsán gyorsan lépni kellene - mielôtt megemelkednek az árak, illetve a konkurencia lépne? Tudja, hogy mennyi energiát fogyaszt a vállalkozás, és hol történik a felhasználás? Gazdaságosság elôsegítése a termelékenység és agilitás fokozásán keresztül: Tudja rugalmasan skálázni a termelését úgy, hogy gyorsan meg tudjon felelni a változó és bizonytalan keresletnek? Sikerül a lehetô legjobban kiaknáznia a meglévô eszközeit, beruházásait és tehetségbázisát? Rendelkezik olyan globálisan mûködô eszközökkel és alkalmazottakkal, amelyek nem produkálnak olyan elônyöket, mint például a méretgazdaságosság vagy a tudásmegosztás? Új megközelítések felkutatása bevétel generálásához: Hogyan tudja pontosan elôrejelezni a keresletet és a vevôi igényeket, illetve új bevételi forrásokat kialakítani? Ki tudja szûrni a keze alatt áthaladó hatalmas adatmennyiségbôl, hogy mit mond a piac? Hogyan aknázza ki a digitális csatornákat az új vevôk eléréséhez, illetve ahhoz, hogy új és más módokon nyerje meg ôket? Hogyan hatnak a mennyiségek és árrések változásai a bevétel optimalizálását célzó értékesítési és szolgáltatási követelményekre? Hogyan fogja a kihívásokat potenciális bevételi forrásokkal kompenzálni a fejlett piacokon? A válság utáni üzleti környezetben rengeteg lehetôség adódik arra, hogy kiugorjon a versenytársak közül. Sok szempontból számít ez nincs vesztenivaló helyzetnek, melyben a tétlenség az egyedüli helytelen választás. Ha egy szervezet proaktívan felvázolja a helyes lépéseket, megelôzheti a hiányok felmerülését, termelékenység és agilitás fokozása révén fejlesztheti a gazdaságosságot, továbbá új módokat találhat a bevételek generálására. Ha egy szervezet ezt az utat választja, akkor a helyes úton indul el ahhoz, hogy sikeres legyen az új gazdasági környezetben.

13 IBM Global Business Services 11 Megfelelô partner a változó világban Az IBM Globális Üzleti Szolgáltatásoknál ügyfeleinkkel együttmûködve gyûjtjük össze a szereplôk üzleti ismereteit és a legújabb kutatás-fejlesztési eredményeket, hogy az ügyfelek egyértelmû elônyre tehessenek szert napjaink sebesen változó világában. Megközelítésünkben integráljuk az üzleti tervezést és a végrehajtást, hogy segítsünk a vállalatoknak stratégiájuk kivitelezésében. Ismereteink 17 iparágból, a világ 170 különbözô országából származnak, így segíthetünk ügyfeleinknek, hogy felkészüljenek a változásokra és kihasználják az új lehetôségeket. A szerzôkrôl Saul J. Berman az IBM Global Business Services partnere és globális ügyintézôje, valamint az IBM Global Strategy & Change (IBM Globális Stratégia és Változás) csoport vezetôje. 25 éves tapasztalattal rendelkezik a felsô szintû vezetési tanácsadás terén, számos publikált cikke van, és gyakran szerepel kiemelt elôadóként jelentôs konferenciákon. A Consulting Magazine felmérése szerint 2005-ben egyike volt a 25 legnagyobb befolyású tanácsadónak. Saul a következô címen érhetô el: Richard Christner az IBM Global Business Services egységen belül az Internal Strategy and Transformation (Belsô stratégia és átalakítás) gyakorlat partnere. Több mint 15 éves stratégiai tanácsadási tapasztalatával új és innovatív üzleti modellek kialakításában segített változatos ágazatokban - például technológia, szállítás, fogyasztói cikkek, kiskereskedelmi és ipari termékek - mûködô cégeknek. Rich a következô címen érhetô el: Ragna Bell az IBM Global Business Services egységen belül mûködô IBM Institute for Business Value stratégiai és változási vezetôje. Több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik élvonalbeli ügyfeleknek nyújtott tanácsadás terén fôként fúziókra és felvásárlásokra, stratégia megfogalmazására és vállalat átalakításra vonatkozóan. Üzleti modell innovációra és vállalati átalakításra vonatkozó cikkekben volt társszerzô. Ragna a következô címen érhetô el: Vezetô Szponzorok Grace Chopard, fejlôdô piacok stratégiai és átalakítási vezetôje, IBM Global Business Services Michel Vlasselaer, délnyugat-európai stratégiai és átalakítási vezetô, IBM Global Business Services

14 12 Elmúlt a válság - mi lesz most? Hivatkozások 1 Taleb, Nissam Nicholas. The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House, Crude Oil Price History. New York Stock & Commodity Exchanges weboldal március 1-jei elérési cím: 3 Cha, Ariana Eunjung. China Gains Key Assets In Spate of Purchases. The Washington Post. March 17, article/2009/03/16/ar html 4 Hunter, J. E., F. L. Schmidt és M. K. Judiesch. Individual Differences in Output Variability as a Function of Job Complexity. Journal of Applied Psychology Cimilluca, Dana. Deutsche Bank s Hiring Spree. The Wall Street Journal. March 4, article/sb html 6 Japanese Company Action After Crisis. Toray Corporate Business Research július 8. sensor/sen_a107.pdf 7 Hartley, Paul. The ACS-Xerox deal: Was it a smart move? Real Business at Xerox. October 1, realbusinessatxerox.blogs.xerox.com/2009/10/01/the-acs-x erox-deal-was-it-a-smart-move/ 8 Fuhrmans, Vanessa. VW to Buy 20% Stake in Suzuki. The Wall Street Journal. December 10, html 9 IBM Helps COSCO Cut Supply Chain Emissions 15%. Sustainable Life Media. January 27, sustainablelifemedia.com/content/story/sourcing/ibm_ helps_cosco_cut_supply_chain_emissions_15_percent 10 Statoil pumps up production levels through informa tion sharing and smart practices. IBM weboldal. www-01.ibm.com/software/success/cssdb.nsf/cs/jsts-78 HQ6F?OpenDocument&Site=soa&cty=en_us 11 Organization agility: How business can survive and thrive in turbulent times. Economist Intelligence Unit március. dl.asp?mode=fi&fi= pdf&rf=0 12 Palmisano, Samuel J. The Globally Integrated Enterprise. Foreign Affairs május/június. ignaffairs.pdf Full Year Results Conference Call presenta-tion and transcript. Nestle weboldal február 19. Sales+and+Results/Sales+and+Results.htm; 1st Annual General Meeting of Nestle SA Chairman and CEO s address by Peter Brabeck-Letmathe. Nestle weboldal április 10. SpeechesAndStatements/AllSpeechesAndStatements/141A nnualgeneralmeetingnestles.a.htm 14 Immelt, Jeffrey R., Vijay Govindarajan és Chris Trimble. How GE is disrupting itself. Harvard Business Review. October uploads/2009/09/how_ge_is_disrupting_itself.pdf

15 IBM Global Business Services Orelli, Brian. Express Scripts gets more generic. The Motley Fool weboldal augusztus 1. ess-scripts-gets-more-generic.aspx 16 Jargon, Julie. Latest Starbucks buzzword: Lean Japanese techniques. The Wall Street Journal augusztus Foley, Meraiah. Vegemite contest draws protests. The New York Times november 2. nytimes.com/2009/11/03/business/global/03vegemite. html?pagewanted=1&_r=1 18 The top ten viral ad campaigns. Times Online július 25. industry_sectors/media/article ece 19 Lim, Louisa. China s Wind Power Plans Turn on Coal. National Public Radio

16 IBM Global Services U.S.A. Készült az Amerikai Egyesült Államokban március Minden jog fenntartva. Az IBM, az IBM logó és az ibm.com az International Business Machines Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Amennyiben ezeket vagy más IBM védjeggyel rendelkezô kifejezéseket a dokumentumban az elsô elôfordulás helyén a védjegy jelzéssel láttuk el ( vagy ), úgy ez a jelzés azt jelenti, hogy az IBM tulajdonában álló, az Egyesült Államokban bejegyzett vagy közönséges jog által védett védjegyrôl van szó a kiadás idôpontjában. Ezek a védjegyek bejegyzett vagy közönséges jog által védett védjegyek lehetnek más országokban is. Az IBM védjegyeinek aktuális listája elérhetô az Interneten a Copyright and trademark information cím alatt a következô weblapon: ibm.com/legal/ copytrade.shtml A kiadványban elôforduló egyéb cégnevek, terméknevek vagy szolgáltatások nevei mások védjegyei vagy szolgáltatási védjegyei lehetnek. Bár a kiadványban hivatkozhatunk az IBM más termékeire vagy szolgáltatásaira, ez nem jelenti azt, hogy az IBM-nek szándékában áll ezeket az összes országban elérhetôvé tenni, ahol az IBM mûködik. Kérjük, ügyeljen az újrahasznosításra!

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple. Magyar Üzletviteli Mentor Központ

Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple. Magyar Üzletviteli Mentor Központ Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple Magyar Üzletviteli Mentor Központ Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

A modern, mobil munkahely hatékonyabbá tétele az Office 365 lehetőségeivel

A modern, mobil munkahely hatékonyabbá tétele az Office 365 lehetőségeivel A modern, mobil munkahely hatékonyabbá tétele az Office 365 lehetőségeivel Nagy Levente Üzletágvezető, Microsoft Magyarország E-mail: nagy.levente@microsoft.com Telefon: +36 (1) 4372832 AZ ÖN VÁLLALATA

Részletesebben

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310

Részletesebben

AZ ITC PIAC FEJLŐDÉSE EGY KÖZGAZDÁSZ SZEMÉVEL

AZ ITC PIAC FEJLŐDÉSE EGY KÖZGAZDÁSZ SZEMÉVEL AZ ITC PIAC FEJLŐDÉSE EGY KÖZGAZDÁSZ SZEMÉVEL Dr. Bőgel György CEU Business School 2008. április 7. AMERIKAI TŐZSDEI EREDMÉNYEK Gazdasági szektor Energia Nyersanyag Közönséges fogyasztási cikkek Beruházási

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

A felhő, amely a vállalatának készült.

A felhő, amely a vállalatának készült. A felhő, amely a vállalatának készült. Ez a Microsoft Cloud. Nincs két egyforma vállalat. Legyen szó akár az egészségügyi ellátásról, akár a kiskereskedelemről, vagy akár a feldolgozóiparról vagy a pénzügyről

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 A könyv által tárgyalt témakörök 17 Kinek van szüksége információra? 18 A megcélzott olvasóközönség 18 A szervezett információs rendszer szükségessége

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon. Nyíregyháza, 2014.09.05.

Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon. Nyíregyháza, 2014.09.05. Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon Nyíregyháza, 2014.09.05. A Continental Cégcsoport A dohánymagvetéstől az értékesítésig lefedi a teljes vertikumot

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató)

Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató) Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató) Készítette: Dátum: Fűr Attila 2014.10.30. Bevezetés A mobilitás szerepe átértékelődik Gazdasági környezet változik: Válság, megszorítások kevesebb

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége

Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége A regionális innováció Magyarországon Dr. Lippényi Tivadar Pécs - 2010 március 3. Tartalom Fenntarthatóság Erőforrás gazdálkodás Tudástársadalom hálózati társadalom

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana A megújuló energiaforrások közgazdaságtana Ságodi Attila Partner KPMG Tanácsadó Kft. Energetikai és közüzemi tanácsadás Energetikai körkép FAKT Konferencia 214. október 7. AGENDA I. Megújulók helyzete

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5.

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? A közhasznúság szolgálatában Kutatás-fejlesztés, innováció Foglalkoztatás-bővítés Nemzeti

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Változási esettanulmány Assen város példáján

Változási esettanulmány Assen város példáján Változási esettanulmány Assen város példáján A kontextus és helyi kihívások bemutatása Assen városa ambiciózus fenntarthatósági célt tűzött ki maga elé,amely keretében 2015-ig (ill. 2020-ig) számos fenntarthatósági

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

Cégformáló Innováció

Cégformáló Innováció 77 Elektronika Kft Cégformáló Innováció Egy új technológia, ami megváltoztatta a 77 Elektronika életét Bayer Gábor MAFITUD Fejlesztési igazgató 11. Országos találkozó 77 Elektronika Kft 2012. szeptember

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

utakon A válságkezelés kihívásai

utakon A válságkezelés kihívásai Új utakon A válságkezelés kihívásai Az elmúlt években a nagyvállalatok hatalmas összegeket fordítottak az informatikai infrastruktúrák átalakítására, olyan architektúrák kiépítésére, mint a SOA (szolgáltatásorientált

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Osztálya István Zsolt, zsolt.istvan@bayzoltan.hu CAL-Transnational

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe Vajda Éva Bevezetés a keresőmarketingbe Alapfogalmak Fizetett hivatkozások - hirdetés Organikus találatok - ki kell "érdemelni" jó honlappal Organikus vs fizetett hivatkozás Organikus - keresőoptimalizálás

Részletesebben

Külkereskedelem és innováció

Külkereskedelem és innováció Külkereskedelem és innováció Mit tudnak a közgazdászok és azt hogyan lehet(ne) felhasználni Magyarországon? Békés Gábor, PhD MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Közép-európai Egyetem Portfolio.hu EXPORT

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013

FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013 FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013 XV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL -BESZÉLGETÉS SZOMOLÁNYI KATALIN BUDAPEST, 2014. SZEPTEMBER 3. MAGYAR TELEKOM ÜGYFÉLSZÁMAI ~ ~ Energia 175 000 TV 900 000 ~ Internet 850

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére Sallay Péter ügyvezető igazgató peter.sallay@graphit.hu Kasuba-Tóth Endre PLM tanácsadó endre.kasuba-toth@graphit.hu www..hu Tartalom

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Tartalom Bevezető / FTP általában Stratégiai Kutatási Terv (SRA) Az SRA megvalósítása = FTP FTP szervezetei Összefoglalás

Részletesebben

BYOD. Bring Your Own Device

BYOD. Bring Your Own Device BYOD Bring Your Own Device BYOD Bring Your Own Device vagyis Hozd magaddal a saját eszközöd Magyarországon a táblagépek és az okostelefonok gyors terjedésével és azzal, hogy hazánkban is számos üzleti

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Az üzleti szolgáltató szektorban rejlő regionális lehetőségek Suhajda Attila 2011.06.21. Sopron,

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célrendszer, célok, prioritások ismerete. Feladatok meghatározása. Intézményi szerep és fejlődés irányai 2010. 11. 30.

Közlekedésbiztonsági célrendszer, célok, prioritások ismerete. Feladatok meghatározása. Intézményi szerep és fejlődés irányai 2010. 11. 30. A KTI az EU és a hazai közlekedéspolitika irányelveit követve a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezet kialakítását tekinti

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató Email Marketing szolgáltatás tájékoztató RENDESWEB Kft. Érvényes: 2012.03.01-től visszavonásig +3 20 A RENDES (273 337) 1. Minőség Nálunk legmagasabb prioritást vevőink elégedettsége élvez így próbálunk

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató Email Marketing szolgáltatás tájékoztató RENDESWEB Kft. Érvényes: 2013.03.01-től visszavonásig +3 20 A RENDES (273 337) Adószám: 12397202-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-7079 1. Minőség Nálunk legmagasabb prioritást

Részletesebben

A VÁLLALATOK FELELŐSSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN

A VÁLLALATOK FELELŐSSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN A VÁLLALATOK FELELŐSSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN Radácsi László, Ph.D. ügyvezető igazgató II. Magyarországi Klímacsúcs Budapest, 2009. február 19. NYELVHASZNÁLAT ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Reducing our climate impact

Részletesebben