AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA PEDAGÓGUSOKNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA PEDAGÓGUSOKNAK"

Átírás

1 J ft.1t AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA PEDAGÓGUSOKNAK i 1973/II

2 .PMOU5.tegye i Könyvtár, Verseghy Feísncl.bibliográfia pedagógusoknak, /átás a - - Pedagógiai Szolgalatán^ ihan beszerzett könyveiből. Összeáll. Jánosné.l Szolnok, cm , CHázi sokssrl L3H ií 6 fillér 137:0' 1 I I.

3 Kedves igazgató Kartárs! A Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár Pedagógiai Szolgálata tisztelettel küldi Ajánló bibliográfia podagóguscknak c. kiadványa 8. számát. A bevált hagyománynak megfelelően érdeklődési kör szerint cscpcrtcsitva juttatjuk el az júliustól decemberig beszerzett könyvek jegyzékét. Ajánló bibliográfiánkat abban a reményben bocsátjuk útjára, hegy előzményeivel együtt felkelti majd mind az Igazgató Kartárs, mind a szaktanárok érdeklődését, és kedves mindannyiójukat mielőbb olvasóink táborába köszönthetjük. Pedagógiai Szolgálatunk /Szolnok, Kossuth tér 4. fsz. Pedagógus Klub/ mindig készségesen áll a pedagógusok rendelkezésére. 68 folyóirat, lexikonok, kézikönyvek, pedagógiai bibliográfiák is segitik a pedagógia és segédtudományai iránt mélyebben érdeklődők munkáját. Szelnek, december A Szelnek Megyei Verseghy Könyvtár Pedagógia i Szolgálata N Y I T V A T Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: AHTÁS

4 IGAZGATÓKNAK, OSZTÁLYFŐNÖKÖKNEK A J Á N L J U K KEDVES KARTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek részére - kérés esetén - készséggel megküldjük. A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

5 1. ÁGOSTON György: Neveléselmélet. Bp. 1973, Tankönyvk Akceleráció és nevelés. /Összeállítás a TIT 9» Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból. Szeged, TIT soksz. Bp /Szegedi nyári egyetem »/ 3. Alkotó pedagógusok. /Tanulmányok./ Pécs. 3./ ' "' ' írták: Csuti Tibor, Pusztai József stb./ 1972, BAKOS Zsigmond: Pártmunka az értelmiségi pártszervezetekben. Bp. 1972, Kossuth K BAIN, Alexander: Neveléstudomány. Bp. 1912, Magyar Tud. Akadémia. 1. köt. 28? köt BÉKÉSI Imre: Feladataink egy alanvető pedagógustulajdonság kialakításában. Szeged, 1970, Szeged ny /Budapest. Gyakorló Iskola./ Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Iskolájának évkönyve. Bp Szerk. Fazekas Mihály. 1972, Főv.ny DURIC, Ladislav: -. ' A pedagógus teljesítőképessége és fáradtsága. Bp. 1973, Tankönyvk ^v*, - -. *. * : «9. A felsőoktatási intézmények vezetőinek tanácskozása ckt. 10. és 12. Bp. 1972, Felsookt. Ped.Kutatóközpont. Soksz Felsőoktatási szakirodalmi tájékoztató. B/ sorozat. Társadalomtudományok évf.l.sz.1972,Scksz

6 11. A Felsőoktatási Szemle repertóriuma. 2. Tizéves betűrendes és szakmutató. / / /Összeáll. Héberger K., Végh F./ /FORRAI János/: Audiovizuális eszközök a pályaválasztási propa,. ;. gandában. Bp. 1972, Országos Pályaválasztási.. #* Tanácsadó Intézet /Pályaválasztási propaganda módszertani füzet 2./ 13. FUCHS t Walter: Az uj tanulási módszerek. Bp. 1973, Közgazd. és Jogi K /GÉBLER József/: Korszerű vezetési ismeretek KISZ-vezetőknek. Bp. 1973, Ifj. Lapkiadó GYÖRGY Júlia: A "nehezen nevelhető" gyermek. Bp. 1973, Medicina /HORÁMYI Györgyné - KRUG Ferenc/: Együtt az iskolával gyermekeink jövőjéért. Bp. 1972, /Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet./ /Pályaválasztási tanácsadás kiskönyvtára 1./ éve mienk az iskola. Dekumentumok az iskolák államositásának Szolnok megyei történetéből.' Kiad. a Verseghy F. Megyei Könyvtár. Szolnok, Házi soksz KISS Árpád: A tanulás programozása. Bp. 1973, Tankönyvk.. I 19. KISS Ferenc: Korszerű logikai oktatás a tanárképzésben. Sze ged, 1970, Szegedi ny

7 20. A kommunista nevelés kérdéseiről. Cikkgyűjtemény. Bp. Közckt. K. 1. köt /Szocialista nevelés könyvtára 37./ 21. MAKARENKO, A.Sz.: Az 1930-as menet. Bp. 1973, TankÖnyvk /Pedagógiai források./ 22. MAKARENKO, A.Sz.: Pedagógiai hősköltemény. Bp. 1973, Kárpáti K. Európa A mérnök. Irta: C.C. Furnas, Jce Mac Carty stb. Bp. 1973, Műszaki K /Pályaválasztáshoz is./, >..., 2 4. M É S Z Á R O S J ó z s e f : '.. / ',:.'."-'':': :.'. : : :^:, ' " Gondolatok a könyvről. /Aforizmák. Antológia./, Bukarest 1972, Kritericn Művelődés és szocializmus. /Összeállitás a TIT Szegedi Müvelődéselméleti Nyári Egyetemén el ' hangzott előadásokból./ Szeged, 1972, TIT. Bp /Szegedi nyári egyetem 1972./ 26. NAGY Katalin; Igazságos, becsületes, bátor. Tizennégy éves ' tanulók erkölcsi Ítélete. Bp. 1973, Tankönyvk.. '.' /Korszerű nevelés./ 27. Országcs Agitációs, Propaganda és Művelődési,. Tanácskozás. /Bp./ 1973, január /Aczél- György: Az ideológiai és kulturális élet néhány időszerű kérdése. + Óvári Miklós: A tömegpclitikai munka néhány időszerű kérdése akb ncvenberi állásfoglalása után./ Bp. 1973, Kossuth K

8 28. Az óvodai nevelés programja. /Szerk. Bakonyi Pálné, Szabadi Ilona. Kiad. az OPI./ Bp.1973, Tankönyvk Pedagógia. Jegyzet a MSZMP marxizmus leninizmus esti egyetemek neveléselméleti tanfolyam hallgatói részére. /Szerk. Kiss Gyula, Voksán Jó-. zsef./ Bp Kossuth K PETROV, N.A.: A tanitó tekintélye és személyes példaadása. Bp. 1951, Közokt. K /Szocialista nevelés könyvtára 15./ 31. RAKONCZAS Pál: A csoportkirándulás mint nevelési alkalom. Szeged, 1970, Szegedi ny RANSCHBURG Jenő: Félelem, harag, agresszió. Bp. 1973t Tankönyvk /Pszichológia - nevelőknek 4-./ 33» Rövid ütőn. Pedagógiai folyóiratszemle. Szolnok. Kiad. a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. Szolnok sz. 34. SKINHER, Burrhus F.: ' A tanulás technológiája. Bp. 1973, Tankönyvk. 36? SPOCK, Benjámin: Tinédzserek könyve. Bp. 1973, Medicina Statisztikai tájékoztató a felsőoktatási intézmények... tanévi helyzetéről. Bp. 1973/73. /Összeáll. Rőth Tiborné./ Statisztikai tájékoztató. Gyermek- és ifjúságvédő intézetek. + Nevelőotthonok, nevelőintézetek stbi Kiad. a MUv.Min. Stat. Oszt. Bp dec. 31-i állapot

9 '?*. 38. Statisztikai tájékoztató a középiskolák nappali, esti és levelező tagozatainak 1971/72. tanév végi helyzetéről. Kiad. a Müv.Min.Statr Oszt. Bp SZAKASITS D. György: Magyarország és a tudománycs-technikai forradalom. Bp. 1973, Kossuth K /Szeged/, Tanárképző Főiskola A Szfigedi tudományos közleményei. Acta Academiae Paedagcgieae Szegediensis. Szeged, Szegedi ny r. /Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Szerk. Benkő. László./ r. /Tanulmányok a természettudományok köréből. Szerk. Megyeri János./ /Szeged/ Tanárképző Főiskola A Szegedi tudományos közleményei. Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. Szeged, 1972, Szegedi ny r. /Szerk. Benkő László./ ' r. /Szerk. Megyeri János./ Tájékoztató az es tanévre az általános iskolában, a gimnáziumban és a szakközépiskolákban bevezetett fontosabb változásokról. A szülők számára készitette a Müv.Min. Bp Tankönyvkiadó A éves gyermek nevelése a családban. /Szerk. Majzik Lászlóné./ Bp. 1958, Kossuth K /Szülők könyvtára 4,/ 44. Vallomások a gyógyitásról.szerk.székely Sándcrné. Bp. 1973, Medicina 44-Q 1. /Pályaválasztáshoz is./ 4-5. VARGHA Balázs: Az általános iskolai oktató-nevelő munka lehetősége. /Kiad. az OSZK Könyvtártudományi és Módszert.Közp./ Bp. 1971, Házi scksz

10 MAGYAR SZAKOS TANÁROKNAK AJÁNLJUK A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvedre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére - kérés esetén - készséggel megküldjük. A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

11 Irodalomtanítás 1. Alkotó pedagógusok. /Tanulmányok./ Pécs. 3. /írták: Csuti Tibor, Pusztai József stb./ HORVÁTH Gedecnné: Csoportmunka az általános iskolai irodalomórán. Bp. 1973, Tankönyvkiadó KESZTHELYI György: A tudományos és az iskolai műelemzés kapcsolatának problémái. = A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta Academiae Paedagógicae Szegediensis. Szeged r Országos Ircdalcmtanitasi Konferencia. /Budapest, május 4-5./ Jóbcru Magda rejarátuma és szemelvények a vita anyagából. Szerk. Vargha Balázs. Bp. 1952, Tankönyvkiadó /Szocialista nevelés kiskönyvtára 37./ 5. Tanári kézikönyv az Iskolatelevizio műsoraihoz. Bp. Tankönyvkiadó. /Bcrus üózsa - Miklós Gyuláné/: Magyar ircdalcm cszt. /1973./14O 1, 6. /VÁRHIDI Gyuláné/: Irodalomtanítás a szakközépiskolában. Bp. 1973» Tankönyvkiadó » /A tanítás problémái 17«/.- Szaktudományi müvek 1. BAJOMI LÁZÁR Endre: Anatcle Francé világa. Bp. 1973, Európa /írók világa./, /CZDTH Béláné - ESIK Zcltánné:/ Petőfitől - Petőfiről. A költő születésének 150. évfordulóján. /Antológia./ Bp. 1973, Tankönyvk ,

12 3. DEVECSERI Gábor: Műhely és varázs. Görög-római tanulmányok. /Szerk. és utószó: Szilágyi János György./ Bp. 1973, Szépircd.K FENYŐ István: Nemzet, nép - irodalom. Tanulmányok a magyar ** reformkor irodalmáról. Bp. 1973, Magvető K /Elvek és utak./ 5. HAJDÚ Ráfis: Sarkadi Imre. Bp. 1973, Akaá. K. 1?1 1. /Kortársaink./ 6. In memóriám Verseghy Ferenc. Emlékkönyv a Szolnokon december én tartott ülésszak anyagából. /Szerk és bev. Szurmay Ernő. Kiad. a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár./ Szolnok, KARDOS László: író, irás, irodalom. Bp. 1973, Magvető. 4? LÖWENTHAL, Lee: Irodalom és társadalom. A könyv a tömegkultúrában. Bp. 1973, Gondolat. 250 : Meghallói a térvényeknek. Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből. Bp. Akad. K. 3. Szerk. Szabolcsi Miklós, Illés László. + /Függelék: Bctka Ferenc - Lakatos Éva: Magyar szocialista irodalom Válcg.biblicgr./ /Ircdalom - szocializmus./ 10. MÉSZÁROS Vilma: " Camus. Bp. 1973, Gcndclat t * y

13 ' /> ". 11. Az uj magyar irodalom negyedszázada. / / Módszertani mutató. Kiad. a TIT Budapesti Szervezete; Főv. Tanács Népművelési Főoszt. Bp VARGHA Kálmán: Álom, szecesszió, valóság. Tanulmányok huszadik századi magyar prózairókról. Bp. 1973» Magvető 3^6 1. ; ^ _"..-. /Elvek és utak./ Nyelvtantanitás. '.'.;;' ; 1. Alkotó pedagógusok. Aanulmányok./ Pécs. 3. /írták: Csuti Tibor, Pusíai József stb./ 1972, 'f*.'.', : 2. /HERNÁDI Sándor/: ' A helyesirás tanitásának problémái. Bp. 1973» -' Tankönyvkiadó : : /A tanitás problémái 19./ ' 3. HERNÁDI Sándor: írjuk, mondjuk helyesen! Bp. 1973* Tankönyvk, v 4. HOFFMANN Ottó: Az anyanyelvi nevelés tervezése. /Tanmenet az általános iskola 5-8. osztálya számára./ Pécs, /Tantárgypedagógiai tanulmányok 2./ 5. MAGASSY László:" ^ Beszédmüvelő feladatok az általános iskolai anyanyelvi nevelésben. Pécs, 1973; /Tantárgypedagógiai tanulmányok 4./

14 Szaktudományi müvek 1. SZABÓ T. Attila: Nyelv és múlt. Vál. tanulmányok, cikkek. Bukarest, Kriterion Előzményei: Anyanyelvünk életéből. - A szó és az ember. 2. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. Szeged r. /Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Szerk. Benkő László./ Filmesztétika 1. Filmklub, filmoktatás. Tanulmányok. /Szerk. Büjdcsó Dezső. /Bp. 1973, M.Filmtud. Int. és Filmarchivum - NPI /Filmbarátok kiskönyvtára 9./ 2. üj filmlexikon. /Főszerk. Ábel Péter./ Bp. Akad. K. 2. köt. LsZ Irodalmi szinpad. 1. /CZUTH Béláné - ESIK Zoltánné/: Petőfitől - Petőfiről. A költő születésének 150. évfordulóján. /Antológia./ Bp. 1973,Tankönyvk CSOKONAI VTTÉZ Mihály: Aálogatott irások./ Műsorfüzet a költő születésének 200. évfordulójára osztályosoknak. Bp. 1973, Móra K /Iskolai színpad./

15 Iskolai Könyvtár 1. MÉSZÁROS József: Gondolatok a könyvről. /Aforizmák. " Bukarest 1972, Kriterion Antológia./ 2. Olvasó ifjúság. Tanulmányok, cikkek és dokumentumok az ifjúsági regény és az olvasónevelés kérdéseiről. Aal., szerk. és a bibliográfiát összeáll. Rákai István./ Bp. 1972, Móra K Biblicgr Előzménye: Vita az ifjúsági irodalomról. Jelenkor TÁHCZOS Gábor: A pedagógusok és a szépirodalom. Kutatási beszámoló a MTA Szociológiai Kutató Intézete és " a Könyvtártudományi és Módszertani Központ olvasásszociológiai kutatásáról. Bp. 1972, SPI

16 VILÁGNÉZETÜNK ALAPJAIT TANÍTÓKNAK AJÁNLJUK KEDVES KARTÁRSAK! ; V A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére - kérés esetén készséggel megküldjük. A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

17 1. Olvasókönyv a világnézetünk alapjai tantárgyhoz a középiskolák IV. osztálya számára. /Szerk. Varga Dénesné./ Bp. 1973, Tankönyvk Tanterv és utasitás a szakközépiskolák számára. Világnézetünk alapjai. /Kiad. a Müv.Miniszt./ Bp. 19?2. Scksz Világnézetünk alapjai a középiskolák IV. osztálya számára. /Irta: Harsány! István, Varga Dénesné, Zrinszky László./ Bp. 1972, Tankönyvk Szaktudományi müvek 1. Acta marxistica-leninistica. /Kiad. a Debrecen, Egyetem, Marxizmus-Leninizmus Tanszék./ Debre-' cen. 17. Szerk. Kónya István. 1971, Alföldi ny ÁGH Attila: Az őstörténet aktualitása. A marxista őstörténetelmélet fejlődéséhez. Bp. 1973, Kossuth K COGNIOT, Georges: ' ' ' Kortársunk, Lenin. Bp. 1973, Kossuth K Érdekviszonyok a szocializmusban. /Szerk. Kovács Dóra./ Bp. 1973, Kossuth K /Agitprop. kézikönyvek 1./ 5. GRECSKO, A.A.: A béke és a kommunizmus épitésének őrhelyén. Bp. 1973, Zrinyi K A kcrszerü harc és az ember. /Szerk. Csépéi József./Bp. 1973, Zrinyi K

18 7. A nemzetközi kommunista mozgalom. Stratégia és taktika. Főszerk. V.V. Zaglagyin. Bp. 1973, Kossuth K SZAKASITS D. György: Magyarország és a tudományos-technikai forradalom. Bp. 1973, Kossuth K Újságolvasók képes évkönyve. Bp /Szerk. D. Gergely Anikó./ TÓTH Tamás: Útkeresés és utveeztés. Diákmozgalmak a mai kapitalista társadalomban. Bp. 1973, Kossuth K Tá.jékcztató. Filozófia. Politikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus 1. Tájékoztató. Filozófia. Politikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus. /Kiad./a Müv.Min.Marxizmus Léninizmus Oktatási Főosztálya. Bp sz. /Fő/ /szerk. Bence László. Szerk. Szigeti Györgyné./ /Horváth József: A mozgás dialektikája, valamint a_ tér és idő filozófiai értelmezésének néhány kérdése / 2. Tájékoztató. Filozófia. Politikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus. Ki ad. a Müv.Min.Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp sz. Főszerk. Bence László. Szerk. Szigeti Györgyné /Pál József: A szocializmus, kommunizmus megitélésének alakulása a pápai megnyilatkozásokban 7. 1./ 3. Tájékoztató. Filozófia. Politikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus. Kiad. a Müv.Min.Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp sz. Főszerk.Bence László.Szerk.Szigeti Györgyné /Vakalicsz Thanaszisz: Az alkotás és az anyagi.jólét mint a szabadságnélküliség eszköze /

19 4. Tájékoztató. Filozófia. Politikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus. Kiad. a Müv.Min.Marxiz- " mus-leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp A-. sz. Főszerk. Bence László. Szerk. Szigeti Györgyné /A történelmi materializmus biblicgráfiá.ja / 5. Tájékoztató. Filozófia. Politikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus. Kiad. a Müv.Min.Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp «sz. Főszerk. Bence László. Szerk. Szigeti Györgyné /Devics József: A szocialista országok gazdasági integrációjának szükségessége és lényege / 6. Tájékoztató. Filozófia. Pditikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus. Kiad. a Müv.Min.Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp sz. Főszerk. Bence László. Szer^. Szigeti Györgyné /Végh Gyula: Adalékok a visszatükrözés-fogalom meghatározásához. 39» 1./ 7. Tájékoztató. Filozófia. Mitikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus. Kiad. a Müv.Min.Marxiz ' mus-leninizmus Oktatási Főosztálya Bp "l.sz. /Marx: Etika - politika. Szemelvénygyűjtemény Marx Írásaiból./ Főszerk. Bence László. Szerk. Szigeti Györgyné Tájékoztató. Filozófia. Ibiitikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus. Kiad. a Müv.Min.Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp. 1971* 6.sz. Főszerk. Bence László. Szerk. Szigeti Györgyné.- ^" /Aggod József: A szocialista világrendszer ellentmondásainak.jellegéről /

20 9. Tájékoztató. Filozófia. Politikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus. Kiad. a Müv.Min.Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp sz. Főszerk. Meruk Vilmos. Szerk. Szigeti Györgyné //Görög Tibor: Korunk alapvető ellentmondása. 7.1./ 10. Tájékoztató. Filozófia. Politikai gazdaságtan. '" Tudományos szocializmus. Kiad. a Müv.Min.Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp sz. /Orosz Lajosné: A marxizmus oktatók publikációinak jegyzéke Összesités tanszékenként./ Főszerk. Meruk Vilmos. Szerk. Szigeti Györgyné Tájékoztató. Filozófia. Politikai gazdaságtan. " Tudományos szocializmus. Kiad. a Müv.Min.Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp sz. /Engels, F.: Etika - politika. Szemelvénygyűjtemény Engels Írásaiból. Összeáll, és bev. Farkas Endre./ Főszerk. Meruk'Vilmos. Szerk. Szigeti Györgyné Tájékoztató. Filozófia. Ibiitikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus. Kiad. a Müv.Min.Marxizmus Leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp. 1969* 2. sz. Szerk. Licskó György Bibliogr. - Dominik Gyula: A tájékoztató évi számainak bibliográfiája /Edélyi Lajos: A filozófiai szakbizottság vitá-.iáról / 13. Tájékoztató. Filozófia. Politikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus. Kiad. a Müv.Min.Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp «sz. /Marx,Kari: A demokritcszi és epikurcszi természetfilozófia különbsége.+tanulmányck stb./ Szerk. Licskó György

21 14. Tájékoztató. Filozófia. Politikai gazdaságtan. Tudományos szocializmus. Tanulmányok. Kiad. a Müv.Min.Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp sz /P.Sz." Düslevüj: Az általános relativitáselmélet tér-idő felfogásai / Politikai gazdaságtan füzetek 1. DENDE Géza - KOÓS Mártonné: A tudományos-technikai forradalom néhány gazdásági és társadalmi hatása. Bp. 1972/1973, Kossuth K. soksz /Politikai gazdaságtan Tűzetek 6./ 2. DÓCZI József: A termelési eszközök és a fogyasztási cikkek termelésének növekedési ütemaránya. Bp. 1972, Kossut>> K. Soksz /Politikai gazdaságtan füzetek 4./ ' 3. HÁMORI Balázs: Adalékok a termelés és a fogyasztás strukturális összefüggéseihez. +Matheisz Erzsébet: Gazdasági növekedésünk jellege a hatvanas években. Bp. 1972, Kossuth K. Soksz /Politikai gazdaságtan füzetek 3./ 4. KOZMA Pál: Tulajdon és gazdasági mechanizmus. Bp. 1971* Kossuth K. soksz /Politikai gazdaságtan füzetek 3./ 5. MOLNÁK László: Földjáradék és érték.-bp /1973./ Kossuth K. scksz /Politikai gazdaságtan füzetek 5./

22 * * * TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁROKNAK AJÁNLJUK KEDVES KART ARS AK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. -A vidékiek cimére - kérés esetén - készséggel megküldjük. * A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

23 Tantárgypedagógia 1. Alkotó pedagógusok. /Tanulmányok./ Pécs. 3. /írták: Csuti Tibor, Pusztai József stb./ HŐNYI Ede, ifj. - SZEBENYI Péter: Tanári kézikönyv a Képes történelmi atlasz haszgi-. nálatára. Bp. 1973, Tankönyvk. 14? 1. F* Szaktudományi müvek 1. BARTHA Antal: A IX-X. századi magyar társadalom. Bp. 1973, Akad. K KOSSUTH Lajos: Fel mindnyájan a hcn védelmére! Válogatott cikkek, beszédek és egyéb iratok Bp. 1952, Müveit Nép LIPTAI Ervin: A Magyar Tanácsköztársaság. Bp. 1973» Kossuth K /Népszerű történelem./ -r. /Müveiődésszcciclógia.//Debrecen./ Cim a gerincen. Az ősközösség. ; Tanitóképző intézetek jegyzete. í 5. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudcmánycs közleményei. Acta Academiae Paedagcgiae Szegediensis. Szeged, r. /Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Szerk. Benkő László./ 1973*

24 KISZ- ÉS UTTÖRŐVEaiTŐKKEK AJÁNLJUK KEDVES KARTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szíves figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére - kérés esetén készséggel megküldjük. : A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

25 1. DOBICZ Jáncs: A 25 éves úttörőmozgalom válogatott bibliográfiája. Kiad. a Magyar Úttörők Szövetsége Országcs Elnöksége. Bp Scksz. 12? Fáklyavivők. /Kísérleti tankönyv az 1972/73-as KISZ-cktatási évre. Összeáll. Rigó Béla, Simon László, Stenczer Ferenc./ Bp. 1972, Ifj. Lapkiadó /GÉBLER József/: Korszerű vezetési ismeretek KISZ-vezetőknek. /Szemelvények./ Bp. 1973, Ifj. Lapkiadó /SCHUDICH Ilona/: Népi himzés a gyejnmek szakkörökben. 197^, NPI Ünnepek, ünnepélyek az általános iskola alsó tagozata számára. /Szalay László./ Bp. 1973, Tankönyvk /Tanitók kézikönyvtái*a 6./ 6. VÁJÓ Péter: A középiskolai ifjúsági szervezet nevelőmunkájának néhány fő kérdése. Bp. 1968, Ifj. Lapkiadó ; /KISZ-vezet.ők kiskönyvtára 6./ ^

26 MATEMATIKA SZAKOS TANÁROKKEK AJÁNLJUK KEDVES KARTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére - kérés esetén - készséggel megküldjük.. ; A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

27 Matematikaoktatás 1. /BALOGH Viktória/: Tanári kézikönyv az általános iskolák matematika szakcsitctt tantervű 7-8. osztályainak matematika tanitásáhcz. Bp. 1973, Tankönyvk DIENES Zoltán: Épitsük fel a matematikát! Bp. 1973, Gondolat /ELŐD Istvánná/: Számoljunk együtt. Segédkönyv a szülők számára. Bp. 1973, Tankönyvk h. /GÁBOR Endréné - VÁRI János/: Tanári segédkönyv a szakközépiskolák 1. osztályaiban a matematika tanitásáhcz. Bp. 1973» Taniönyvk GAZSÓ István: A programozott oktatás jelentősége és lehetőségei a matematika szakos tanárképzésben. Szeged, 1970, Szegedi ny Hogyan tanitsuk a számtant az általános iskola felső osztályaiban? Bp. 1951, Kossuth K /Az oktatás és nevelés kérdései 8./ 7. KOVÁCS Margit: A gyakorló iskolában folyó matematikai oktatási kisérletek tzpasztalatai. - Pécs, /Tantárgypedagógiai tanulmányok 3./ 8. /KŐHEGYI Jáncsné - VAJDA József/: Egyéni matematikatanulás osztályközösségben. Feladatgyűjtemény tanárok számára az ált.isk.6.osztálya matematika cktatásához.bp. 197% Tankönyvk

28 9. REVUZ, André: Modern matematika - élő matematika. Bp. 1973* Gcndclat Tanári segédkönyv az Iskclatelevizó műsoraihoz. Bp. Tankönyvk. /Imrecze Z cltánné/: Számtan-mértan. Általános iskola 7-8. oszt. /1973./ Szakköri füzetek, példatárak, feladatgyűjtemények 1. FRIED Ervin: Oszthatóság és számrendszerek. Bp. 1971» Taiucönyvk, /Általános iskolai szakköri füzetek./ 2. HÁMORI Miklós: Relációk az általános és a középiskolai tanulók számára. Bp. 1972, Tankönyvk /Általános iskolai szakköri füzetek./ 3. LARICSEV, P.A.: Algebrai'feladatok gyűjteménye. Bp. 1952, Kossuth K /Szocialista nevelés könyvtára 46./ 4. /LOVÁSZ László - VESZTERGOMBI Katalin, L. - PE- LIKÁN József/: Kombinatorika az általános és a középiskolai matematika szakkörök számára. Bp. 1972, Tankönyvk /Általános iskolai szakköri füzetek./ 5. LUKÁCS Ernőné - RÁBAI Imre: Eleget tudok-e matematikából? /Érettségire, felvételire./ Bp. 1973, Minerva, /MAKLÁRI József/: Körérintési szerkesztések és alkalmazásaik. Bp. 1970, Tankönyvk /Középiskolai szakköri füzetek./

29 7. /MOLNÁR József/: Matematikai versenyfeladatok az általános iskolai tanulók számára. Bp. 1967, Tankönyvk /Általános iskolai szakköri füzetek./ fi. RÁBAI Imre: Elemi matematikai példatár. Bp. Gondolat. 2. *' Algebra - geometria SCHARNITZKY Viktor: Egyetemi felvételi feladatok matematikából. Bp. Tankönyvk. 2. köt SOLT György: Valószinüségszámitás. Példatár. Bp. 1973, Műszaki K /Bolyai - könyvek./ 11. /SZÖRÉNYINÉKARVALY Valéria/: Aritmetikai és geometriai feladatok. Egy év a matematikai szakkörben. Szakköri anyag az ált. iskola 8. osztálya számára. Bp. 1972, Tankönyvk /Általános iskolai szakköri füzetek./ Szaktudományi müvek 1. COXETER, H.S.M.: A geometriák alapjai. Bp. 1973, Műszaki K. 4? SZERÉNYI Tibor: Analizis. Tanárképző főiskolai tankönyvek. Bp. 1972, Tankönyvk

30 P S Z I C H O L Ó G I A SZAKOS TANÁROKNAK AJÁNLJUK KEDVES KARTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére kérés esetén készséegel megküldjük. A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

31 1. JONES, Ernest: Sigmund Freud élete és munkássága. Bp. 1973* Európa KARDOS Lajos: Általános pszichológia. /Egyetemi tankönyv./ Bp Tankönyvk PIAGET - FRAISSE - REÜCHLIN: A kisérleti pszichológia módszerei. Bp. 1973» Akad. K RANSCHBURG Jenő: Félelem, harag, agresszió. Bp. 1973» Tankönyvk /Pszichológia-nevelőknek 4./ 5. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. Szeged r. /Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Szerk. Benkő László./ Szociálpszichológia. /Tanulmányok./ Vál. bev. és összekötő szöveg: Hunyady György. Bp. 1973, Gondolat. ^33 1.

32 KÉMIA SZAKOS TANÁROKNAK AJÁNLJUK KEDVES KARTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére - kérés esetén - készséggel megküldjük. ; -. A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

33 1. Alkotó pedagógusok. /Tanulmányok./ Pécs. 3. /írták: Csuti Tibor, Pusztai József stb./ FORGÁCH Géza: _ Az oktatott kémiai anyag nevelési vonatkozásai.. * Szeged, 1970, Szegedi ny Hatékonyabb kémiaoktatás az általános iskolában, /írták: Bubregh Anna, Dobribán Jakabné stb./ Pécs, /Módszertani segédanyag általános iskolák számára 10./ 4. A kémia ujabb eredményei. Szerk. Csákvári Béla. Bp. Akad. K. 12. /1973./ A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta Academiae Paedagogicaé Szegediensis. Szeged, 1973, Szeged ny. 2. r A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta Academiae Paedagogicaé Szegediensis. Szeged, Szegedi ny. 2. r Tanári segédkönyv az Iskclatelevizió műsoraihoz. Bp. Tankönyvkiadó. /Pálfalvi Aladárné -Szabó Lászlóné/: Kémia a középiskolák számára

34 ..-* FIZIKA SZAKOS TANÁROKNAK AJÁNLJUK KEDVES KARTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére - kérés esetén készséggel megküldjük. \ A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

35 1. /Budapest, Egyetem/ Fizikus Diákkör problémamegoldó versenye /Feladatok és megoldások./ Bp. 1972, ELTE soksz DÉR János - RADNAI Gjiula - SOÓS Károly: Fizikai feladatok egyetemi és főiskolai felvé- * teli vizsgára készülők számára. Bp. Tankönyvk.. 2. köt ELEK Tibor: Marxizmus és relativitáselmélet. Megjegyzések Albert Einstein tudományos önéletrajzához. Bp. 1973, Akad. K JÁNOSSY Lajos: Relativitáselmélet a fizikai valóság alapján. Bp. 1973, Akad. K SCHOLZ, Oskar: Atomfizika. Röviden és tömören. Bp. 1973» Műszaki K

36 IDEGEN NYELVET OKTATÓKNAK AJÁNLJUK KEDVES KARTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyel* műket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére kérés esetén - készséggel megküldjük. A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

37 1. A burátság hidja. Orosz nyelvi segédkönyv a ma- Kyurcrssági orosz nyelvtanárok számára. /Szerk. Bánó István./ Bp Tankönyvk KÁMÁJ Erzsébet: Usztnoe pceticseszkce ruaszkogo naroda. /Egyetemi tankönyv./ Bp. 1972, Tankönyvk }. /KOSARAS István/: Tanári kézikönyv az orosz nyelv tanitásához a gimnáziumok 1. osztályában. Bp. 1973i Tankönyvk. 98 1, 4. Modern nyelvoktatás. A felnőttoktatás tájékoztatója. /Föszerk.Telegdi Zsigmond./ Kiad. a TIT. Bp. 7. évi sz '.->. Modern nyelvoktatás. A felső- és felnőttoktatás időszaki táiékoztatója. /Főszerk. Krammer Jenő./ Bp. TIT. 3.évf.l965.1.sz.l sz.lO? 1. 3.sz évf sz l.évf sz ó. SERÉNY Andor: Tájékoztató az állami nyelvvizsgáról. Jelentkezés, anyag, követelmények. Bp. 1973, Közgazd. és Jogi K V. VJATJUTNEV - KOCSETKOVA - VOHMINA: Ruszsnkij jazük. Kniga dija ucsenikov. Moszkva. Izdat. Pedagcgika hanglemezmell. /Audiovizual'nüj kursz dija zarubezsnüh skol./ 8. VJATJUTNEV - PLUZSINKOVA: Ruszszkij jazük. Kniga dija ucsenikov. Moszkva, izdat. Pedagcgika hangiemezme11. /Audicvizual'nüj kursz dija zarubezsnüh skol./ 9. VJATJUTNEV - SZOSZENKC - PROTOPOPOVA: Ruszszkij jazük.kniga dija ucsenikov.moszkva, Izdat. Pedagcgika hanglemezmell. /Audicvizual'nüj kursz dija zarubezsnüh skol./

38 FÖLDRAJZ SZAKOS TANÁROKNAK AJÁNLJUK KEDVES KARTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére - kérés esetén -. készséggel megküldjük. A Verseghy Könyvtár. Pedagógiai Szolgálata

39 1. /ÁKOS István/: A földrajzi szaktanterem. Bp. 1973* Tankönyvk /A földrajztanítás időszerű kérdései 5«/ 2. Kontinensek földrajza. Tanárképző főiskolai tan- * könyvek. Szerk. Szabó László. Bp. Tankönyvkiadó /MAKAINÉ CSÁSZÁR Margit - RÁKÓCZI Ferenc/: Az időjárás előrejelzésének alapjai és fejlődése. Bp. 1973, Tankönyvk /Földrajztudomány - földrajztanítás 4./ 4. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei Acta Academiae Paedagcgicae Szegediensis. Szeged, 1972, Szegedi ny. 2. r A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. Szeged, 1973, Szegedi ny. 2. r Tanári segédkönyv az Iskolatelevizió műsoraihoz. Bp. Tankönyvk. /Nagy Vendelné/: Földrajz. Ált. iskcla 7-8. oszt UDVARHELYI Kárcly - GÖCSII Imre: Az alsó és középfokú földrajztanítás története Magyarországon. Bp. 1973, Tankönyvk

40 BIOLÓGIA SZAKOS TANÁROOAK AJÁNLJUK v- «KEDVES KARTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére - kérés esetén - készséggel megküldjük. A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

41 1. ÁGH Attila: Az őstörténet aktualitása. A marxista őstörténet-elmélet fejlődéséhez. Bp. 1973, Kossuth K /FUTÓ Józsefné/: Öt póknak hány lábáról *- és más tudnivalók. Élővilág 5. Szemelvénygyűjtemény. Bp. 1973» Tankönyvkiadó /FUTÓ Józsefné/: Tanári kézikönyv az Élővilág tanitásához cszt. Bp. 1973* Tankönyvkiadó IGNATYEV, B.V.: A növények életének megfigyelése a természetben. Oktatási módszertani segédeszköz. Bp. 1953i Tankönyvkiadó /Szocialis+a nevelés könyvtára 64./ 5. /KOVÁCS Gyuláné/: A folyamatos ellenőrzés és értékelés az 5. osztályban élővilág órákon. Pécs /Módszertani segédanyag általános iskolák számára 11./ 6. NAGY Mária -PERENDY Mária: Biológiai önképző. Bp. 1973, Gondolat NAGY Mária - PERENDY Mária: Biológiai segédkönyv a felvételi vizsgákhoz. /Kiad. a /TIT Csongrád megyei Szervezete; Szeged. 1973, JATE. 1. r r Növénytan. /Tanárképző főiskolai tankönyv. /Bp. 1973, Tankönyvkiadó. 1. Növényszerkezettan és növényélettan. /Szerk.Haraszty Árpád./ Növényrendszertan és növényföldrajz. /Szerk. Hortobágyi Tibor./

42 9. SPOCK, Benjámin: Tinédzserek könyve. Bp. 197% Medicina Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta Acadőmiae Padegogiae Szegediensis. Szeged. 1973«2. r. /Tanulmányok a természettudományok köréből. Szerk. Megyeri János./ Vallomások a gyógyitásról. Szerk. Székely Sándorné. Bp Medicina :

43 $ ' ÉHEK, RAJZ SZAKOS AJÁNLJUK TALÁROKNAK KEDVES KARTÁRSAK! : A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére kérés esetén készséggel megküldjük., A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata ''l^

44 Ének szakos tanároknak HEGYI József: Az ének-zene tanítása. Tanárképző főiskolai tankönyvek. Bp. 1973, Tankönyvk HORVÁTH Eászló: Az ének-zenei tudás és készség szintmérés az általános iskolában. Bp. 1972, Tankönyvk. 1A-7 1. /Az ének-zenétanitás időszerű kérdései 1./ 3. PÉTER József:. Zenei nevelés az általános iskolában. Bp. 1973, Tankönyvk. 28? A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta Academiae Paedagogiae Szegediensis. Szeged l.r. /Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Szerk. Benkő László./ Ra.jz szakos tanároknak 1. KOVÁTS Albert: A rajzról. Bp. 1973, Corvina /Műhelytitok./ ; f ' : 2. MOHOLY-NAGY László: Az anyagtól az épitészetig. Bp t Corvina ; , -.. -:. ' Törekvések az általános iskolai rajztanitás korszerüsitésére. Válogatás a kétéves komplex tanfolyam záródolgczataiból /Módszertani segédanyag általános iskolák részére ő. / ,, ; -...

45 TESTNEVELŐ TANÁROKNAK, GYAKORLATI FOGLALKOZÁST TANÍTÓKNAK A J Á N L J U K KEDVES KARTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére - kérés esetén - készséggel megküldjük. A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata fi

46 Testnevelés 1. KMETYKÓ Jáncs - MSÁJÍGYI Ottó: A nevelő testgyakorlás tanitásanyaga kcrcsztá- I' lycknak megfelelő cscpcrtcsitásban. Bp ;'-l. köt köt A spcrt és testnevelés időszerű kérdései. Bp. Sport /1. Szerk. Náderi László _.. ' 3. /Budapest/, Magvar Testnevelési Főiskola ' Tudományos közlemények. Bp S^erk. Halász Margit Scksz Gyakorlati foglalkozás 1. C S E R F e r e n c n é : --.'/. ' Szabás-varrás. Útmutató a szabó-varró szakkörök számára. Bp. 1973, Kossuth K : OROSZI András: Tanári kézikönyv az általános iskolai 5-8. csztálycs mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok tanitásáhez. Bp. 1973, Tankönyvk

47 ALSÓ TAGOZATOS NEYELŐKHEK AJÁNLJUK TfEDVES KARTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a" következő könyvekre hivja fel szives figyel-' műket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére - kérés esetén - készséggel megküldjük. A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata,f «^ i -zolnok -' í

48 1. ARATÓ Endréné - CSOMA Vilmos - TIHAUYI Andor: A kifejezőképesség fejlesztése az általános iskola 1-4. osztályában. Bp ; Tankönyvk /Tanitók kézikönyvtára 7./ 2. /ASZÓDI Éva, T./: Rókavieasztaló. Gyermekversek a világirodalomból. /Antológia./ Bp. 1973, Móra K FUCHS Walter: Az uj tanulási módszerek. Bp. 1973, Közgazd. és Jogi K /KOVÁCS Dezsőné/: Peti és Panni második osztályba jár. Szülőknek. Bp. 1973, Tankönyvk Előzménye: Gergely Kárclyné - Kovács Dezsőné: Peti és Panni olvasni, irni tanul. 5. MAKARENKO, A.Sz.: Pedagógiai hősköltemény. Bp. 1973, Kárpáti K. - Európa IGNATYEV, B.V.: A növények életének megfigyelése a természetben.'. Oktatási módszertani segédeszköz. Bp. 1953, Tankönyvkiadó /Szocialista nevelés könyvtára 64./ 7. Országos Irodaiomtanitási Konferencia. /Budapest, 1952, május 4-5./ Jobcru Magda referátuma és szemelvények a vita anyagából. /Szerk. Vargha Balázs. Bp. 1952, Tankönyvkiadó *-*. /Szocialista nevelés kiskönyvtára 37./ 8. PETROV, N.A.: A tanitó tekintélye és személyes példaadása. Bp. 1951, Közckt. K /Szocialista nevelés könyvtára 15./

49 9. RANSCHBURG Jenő: Félelem, harag, agresszió. Bp. 1973* Tankönyvk /Pszichológia - nevelőknek 4./ 10. /SCHUDICH Ilona/: Népi himzés a gyermek szakkörben. Bp. 1973* NPI SELMBCZI Marcella1 Szedem szép virágom. Kisgyermekek iátékcskönyve. Bukarest 1972, Kriterion A tanitó kézikönyve. Szerk. M.A. Melnyikov. Bp.,1952, Közokt. K /Szocialista nevelés könyvtára 48./ 13. Ünnepek, ünnepélyek az általános iskola alsó tagozata számára. /Szerk. Szalay László./ Bp. 1973» Tankönyvk /Tanitók kézikönyvtára 6./

50 ÓVÓNŐKNEK ajánljuk KEHVES KARTARSAK!.;. ;., / A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a" következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére - kérés esetén - készséggel megküldjük.. A Verseghy Könyvtár. Pedagógiai Szolgálata

51 1. /ASZÓDI Éva, T./: Rókavigasztaló. Gyermekversek a világirodalomból. /Antológia./ Bp. 1973, Móra K Ének-zene az óvodában. Segédkönyv. /Irta: Diener "Klára, Kerecsényi László stb./ Bp Tan- **' könjvk " '- " 3» Az óvodai nevelés programja. /Szerk. Bakonyi Pálné, Szabadi Ilona. Xiad. Az OPI./ Bp. 1973, Tan- ' könyvk SELMECZI Marcella: Szedem szép virágom. Kisgyermekek játékoskönyve. Bukarest 1972, Kriterion » A magyar óvónőképző intézetek neveléstudományi közieménvei. 9* köt. óvónőképzés és óvodai élet. /Felelős szerk. Elek László./ 1972, /Békés m. ny. Gyula./ 32? 1.

52 DOLGOZÓK ISKOLÁJÁBAN TANÍTÓKNAK AJÁNLJUK KEDVES KABTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgáláta/a ' következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek címére - kérés esetén - készséggel megküldjük.... >. A Verseghy Könjvtár Pedagógiai Szolgálata

53 1. ÁGOSTON György: Neveléselmélet. Bp. 1973* Tankönyvk DURIC, Ladislav: " A pedagógus teljesítőképessége és fáradtsága. Bp , Tankönyvkiadó A felnőttektatás módszerei. Időszakos közlemények. /Kiad. a Babits Mihály Művelődési Központ, Szekszárd./ Főszerk. Maróti Andor. 2. /Az iskolánkivüli felnőttektatás tanári munkaértekezletének április 7-8., Debrecen szekcióülés jegyzőkönyvei./ /1972/ /1973./ soksz. h. KISS Árpád: A tanulás programozása. Bp. 1973* Tankönyvkiadó Módszer. Kiad. a Heves megyei Müv.Közp. Szerk. Lovas Tünde Felnőttoktatási tájértekezlet Egerben. /1971. december.//l972/ Művelődés és szocializmus. /Összeállítás a TIT szegedi Müvelodeselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból./ Szeged, 1972, TIT. Bp. 3^5 1. /Szegedi nyári egyetem / 7. SKINNER, Burrhus F.: A tanulás technológiája. Bp. 1973, Tankönyvk. 36?

54 .C: NÉPMŰVELŐKNEK AJÁNLJUK KEDVES KARTÁRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére kérés esetén készséggel megküldjük. A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

55 1. LÖWENTHAL, Leo: Ircdalom és társadalom. A könyv a tömegkultúrában. Bp. 1973, Gcndclat /Magyar Szocialista Munkáspárt/ - Országgyűlés A Központi Bizottság nov-i, az Országgyü- I lés decemberi ülésszakának főbb dokumentu-..."* mai a propagandisták részére. Bp. 1973«Kossuth K Művelődés és szocializmus, /összeállitás a TIT szegedi Müvelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból./ Szeged, 1972, TIT. Bp /Szegedi nyeri egyetem / 4. /Művelődési Otthon igazgatók Országos Konferenciája, 3./ A Müvelődésiotthon vezetők Országos Konferenciája, 3. /Bp márc / Bp. 1973, MPI. 14 Ö /Müvelődésszcciológia/ /Debrecen/ Cim a gerincen: Az ősközösség. Tanitóképző intézetek jegyzetei 6. Olvasó ifjúság. Tanulmányok, cikkek és dokumentumok az ifjúsági regény és az olvasónevelés kérdéseiről. /Vál.szerk. és a bibliográfiát összeáll. Rákai István./ Bp. 1972, Móra K Biblicgr Országos Agitációs, Propaganda és Művelődési Tanácskozás. Bp. 1973, jan /Aczél György: Az ideológiai és kulturális élet néhány időszerű kérdése. + Ó vári Miklós: A törnegpclitikai munka néhány időszerű kérdése a KB novemberi állásfoglalása után./bp. 1973, Kossuth K

56 FILOZÓFIA /BÖLCSELET/ SZAKOS MEVELŐKBEK AJÁKLJUX KEDVES KABTÍRSAK! A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata a következő könyvekre hivja fel szives figyelmüket. A könyveket szolgálatunktól kölcsönözhetik. A vidékiek cimére - kérés esetén - készséggel megküldjük. A Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálata

57 1. ENGELS: Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége. Bp. 1973, Kcssuth K /A marxizmus-leninizmus klasszikusainak kiskönyvtára 12./ 2. Etikai tanulmányok. /Vál. és bev. Farkas Endre. Szerk. Hársing László./ Bp. 1972, Kossuth K. scksz /A filozófia időszerű kérdései 8./ 3. GONDI József: A filozófia, alapkérdéseiről. + Jáger Ida: A gyakorlat mint totalitás. Bp. 1972, Kossuth K. Soksz. 12? 1. /A filozófia időszerű kérdései 10./ HAVAS Katalin, G.:. Formális logika. Bp. 1973, Kossuth K HEGEL: A szellem fenomenológiája. Bp. 1973, Akad. K KOCZOGH Ákcs: A ocdern művészet utjai. Bp. 1972, BPI MADARÁSZNÉ ZSIGMOND Anna: A logikai szemantika kérdései. Bp. 1972, Kossuth K. scksz /A filozófia időszerű kérdései 9./ 8. MARX - ENGELS: Feuerbach.A matematika és az idealista szemlélet ellentéte. Bp. 1973, Kcssuth K /A Marxizmus-Leninizmus klasszikusainak kiskönyvtára 19./

58 10. Tájékoztató. Filozófia. Politikai gazdaságtan. Tudományos szccializmus. /Kiad./ a Müv.Min. Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. Bp sz sz sz. 197O.6.sz A-.,5.,6.sz l.,2.,3.,4-.,5.sz l.,2.sz. 11. TÖKEI Ferenc: ' A szépség szive. Régi kinai esztétikai irások. Bp. 1973, Gondolat

59 Napközi otthon : _ '/ /KELEMEN Sándcrné/: Hogyan segitsem felsőtagczatcs napközis tanulóim tanulmányi munkáját? Pécs, /Módszertani segédanyag általános iskclák számára 9./ Szakmunkásképzés KŐRÖSTŐI László: Az egyéni tanulás módszerei a szakmai elméleti tantárgyakban. Bp. 1971, MüM. Házi scksz /A szakmunkásképzés módszertani tapasztalatai 11./ Szociológia '..-'.- - KULCSÁfi Kálmán:." v,, '... : A társadalom és a szociológia. Bp. 1972, Kossuth K Szociálpszichológia. /Tanulmányok./ Vál. bev. és összekötő szöveg: Hunyadi György. Bp. 1973» Gondolat ,,-. :- -. ; *: ;.: ' \. v / -,..'-.-. Jog, büntetőjog v\ ;. :. '..', ; Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok. Bp. Közgazd. és Jogi K. 10. /Szerk. Gödöny József./ Néprajz. '" DIÓSZEGI Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Bp. 1973* Akad. K /Körösi Csorna kiskönyvtár 4./,

60 5ŐTÖŐ5100SZX

61