ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA KÉSZÍTETTE: KOSKOCSÁK ÉVA BUDAPEST, 2008

2 TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁZATOK ÉS DIAGRAMOK JEGYZÉKE...5 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 5 DIAGRAMOK JEGYZÉKE... 5 BEVEZETŐ GONDOLATOK...7 AZ ENERGIAHORDOZÓKRÓL A KIMERÜLŐ ENERGIAFORRÁSOKRÓL A FOSSZILIS ENERGIAHORDOZÓKRÓL A FEKETE GYÉMÁNTRÓL A FEKETE ARANYRÓL A KÉK ARANYRÓL A NUKLEÁRIS ENERGIÁRÓL ÖSSZEGZÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓKRÓL ELŐNY - HÁTRÁNYELEMZÉS A SZÉLENERGIÁRÓL A NAPENERGIÁRÓL A GEOTERMIKUS ENERGIÁRÓL A BIOMASSZÁRÓL ÁLTALÁBAN A BIOGÁZRÓL A BIOÜZEMANYAGOKRÓL A HIDROGÉNRŐL ÖSSZEGZÉS A VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓBAN MAGYARORSZÁGON EPILÓGUS...70 FÜGGELÉK

3 TÁBLÁZATOK DIAGRAMOK MELLÉKLETEK...93 HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE...90 KÖNYVEK NAPI- ÉS HETILAPOK, FOLYÓIRATOK, ONLINE CIKKEK KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, IRÁNYELVEK ÉS AZOK MAGYARÁZATAI KIADVÁNYOK ELŐADÁSOK, TÁJÉKOZTATÓK, EGYÉB SEGÍTSÉG EGYÉB INTERNETES FORRÁSOK

4 TÁBLÁZATOK ÉS DIAGRAMOK JEGYZÉKE TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1) Energiahordozók 2) A nukleáris energia világban betöltött szerepe 3) A nukleáris energia EU-ban betöltött szerepe 4) Az energiahordozók részesedése a primerenergia-mérlegben az EU-ban (%) 5) A hazai energiahordozók részesedése a primerenergia-mérlegben 6) Villamosenergia-fejlesztés fajlagos területigénye 7) A összes szélenergia-kapacitás top 10 listája 2007-ben 8) A 2007-ig üzembe helyezett magyar szélerőművek 9) Pesszimista előrejelzés a napelemek kapacitásának alakulásáról 2012-ig (MW) 10) Támogatások által vezérelt előrejelzés a napelemek kapacitásának alakulásáról 2012-ig (MW) 11) Összes beépített geotermikus erőmű-kapacitás a világon (MW) 12) Geotermikus villamosenergia-termelés az EU országaiban (MW) 13) A közvetlen geotermikus felhasználásban vezető országok top 15-ös világranglistája 14) A vízerőművek világban betöltött szerepe 15) A biomassza csoportosítása 16) A világ országainak bruttó belföldi biomassza fogyasztása 2005-ban (Mtoe) 17) Az EU biogázból származó elsődleges energia- és áramtermelése, ) Bioüzemanyag-termelés, 2006 (millió liter) 19) Az EU etanol-termelése, (millió liter) 20) A biodízel-termelés az EU-ban, (1000 tonna) 21) A biodízel termelési kapacitása (1000 tonna) 22) Top listás országok a megújuló kapacitások tekintetében 2006-ban DIAGRAMOK JEGYZÉKE 1) A világ műrevaló szénvagyonának regionális megoszlása 2) A kőolaj pillanatnyi árainak havi átlagai között (US dollár/hordó) 3) A világ műrevaló kőolajvagyonának regionális megoszlása 4) A legnagyobb importáló térségek 5) A világ műrevaló földgázvagyonának regionális megoszlása 5

5 6) A világ szélenergia-kapacitása, (MW) 7) A megújuló energiafelhasználás megoszlása Magyarországon, ) A világ és az EU fotovoltaikus rendszerei 1994 és 2007 között (MWp) 9) A napkollektorok piaci részesedése, EU-27 + Svájc 10) A geotermikus energia helyzete a világban (MW) 11) A bioüzemanyagok előállításának alapanyagai 12) Az EU 2020-as megújuló energia célkitűzéseinek tagállami megoszlása 13) Az EU-27 elsődleges energiatermelése a megújuló energiahordozókból, ) A megújuló energiafelhasználás megoszlása Magyarországon,

6 BEVEZETŐ GONDOLATOK Az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúságában, hajlandó elhinni, hogy a világ törvényei ellen is élhet, megmásíthatja azokat és büntetlenül lázadhat ellenök. 1 Mennyire húsbavágóan igaz ez a Márai Sándor idézet, melyet Füves könyvében olvashattam. Az emberek évszázadok, évezredek alatt elhitették magukkal, hogy a Föld őértük van, azt tehetnek vele, amit akarnak, úgy rabolhatják, fosztogathatják értékeit, mintha az a világ legtermészetesebb dolga volna. Egy dologról viszont elfeledkeztek, éspedig arról, amit nagyon találóan James Lovelock fogalmazott meg számukra: Nem a Föld sérülékeny, hanem mi magunk. A Természet az általunk előidézettnél sokkal nagyobb katasztrófát is átvészelt már. A tevékenységünkkel nem pusztíthatjuk el a természetet, de magunkat annál inkább. 2 Földünkön közel hat milliárd ember él, és ez a szám évről évre nő. Az emberiség lassan kinövi saját Földjét, elfogyasztva róla mindazt, ami egykoron földi paradicsommá tette. Az éltető levegő és vizeink beszennyeződtek, a Föld kincsei megfogyatkoztak, az emberi életet fenntartó energia fogyóban van. Mindezekre leginkább a XX. század csapásai döbbentették rá az emberiséget, egyre gyakrabban és pusztítóbban tomboló hurrikánok, áradások és szárazságok kíséretében. A globális felmelegedés kezdetben még vitatott jelensége is egyre nagyobb rémképként fenyeget, melyet megelőzni már nem tudunk, de mérsékelni talán igen. Tudósok és kutatók számtalan forgatókönyvet, megoldási javaslatot, alternatívát sorakoztattak és sorakoztatnak fel a problémák kezelésére és mérséklésére, számtalan konferenciát rendeztek már e témával kapcsolatban, de sajnos a megvalósításuk még csak gyermekcipőben jár. Szász Tibor szerint a környezeti problémákat akkor lehetne kiküszöbölni, ha a gazdasági döntéshozók és szereplők a természet és a gazdaság hosszú távon egybeeső érdekeit a napi döntéseiknél meghatározó módon érvényesítenék, azaz nem sértenék a környezet megújuló és öntisztuló képességét 3. Ez nagyon szép gondolat, ám gazdasági és egyéni érdekekkel átszőtt világunkban megtalálni eme egyensúlyt nagyon nehéz. Csak reménykedhetünk abban, hogy a fokozódó gondok végre rádöbbentik a gazdasági és politikai hatalmakat és döntéshozókat, hogy a már 1969-ben U. Thant által kissé drámai hangon megfogalmazott felhívásnak eleget tegyenek, és ennek megfelelően cselekedjenek e jelenben a jövőre tekintettel. Az emberiség történelme során most első ízben vagyunk tanúi egy olyan világviszonylatú válság kibontakozásának, 1 Márai Sándor: Füves könyv, Budapest, Helikon kiadó, 1999, p Moldova György: Magyarország szennybemenetele című könyvének hátlapján 3 Szász Tibor: Környezetgazdaságtan, Nyíregyháza, Stúdium Kiadó, 2005, p.8. 7

7 amely mind a fejlett, mind a fejlődő országokat érinti; az emberi környezet válságáról van szó. Ha a jelenlegi irányzatok továbbra is érvényesülnek biztosra vehető, hogy veszélybe kerül az élet a földgolyónkon. Ezért sürgősen fel kell hívni a figyelmet azokra a problémákra, amelyek megakadályozhatják az emberiséget abban, hogy a legmagasabb rendű törekvéseinek megvalósulását lehetővé tevő környezetben élhessen. 4 Amíg nem történik a hatalmasok körében e téren változás, addig sokat nem tehetünk Földünk és önmagunk megmentéséért. Ám nem várhatjuk ölbe tett kézzel azt, hogy történjen valami. A környezet védelme, a környezettudatos gondolkozás a hétköznapokban kezdődik, és ez a legfontosabb, amit tudatosítanunk kell. Mi, apró alkotóelemei egy községnek, falunak, városnak, régiónak, országnak, az Európai Uniónak és a nagyvilágnak képesek vagyunk akár nemcsak egy adott, decentralizált szinten tenni közös ügyünk érdekében. Hogy hogyan? Nehéz kérdés, és ez a dolgozat nem is tudna erre átfogó és kielégítő választ adni, nem is szándéka. A gordiuszi csomó feloldása nem az én feladatom. E nagy kihívásnak csak egy kis szegmensével fogok foglalkozni, az energiával. Dolgozatomban egy olyan energiakörképre hívom a Kedves Olvasót, mely segítségével feltárhatjuk a világban, az Európai Unióban és hazánkban zajló tendenciákat, különös hangsúlyt fektetve Magyarországra. A világra való kitekintés nélkül országunkat nem lehet mélyrehatóan bemutatni, globalizált világunkban ugyanis minden mindennel összefügg. Hazánk helyzetének jobb megértése érdekében tehát eme hármas struktúrát végig alkalmazni fogom. Ahogy alapok nélkül nincsen ház, úgy elemzések, háttértanulmányok nélkül sincs tervezhető jövő. Ezért is elengedhetetlenül fontos, hogy megtaláljuk a választ arra, mely energiahordozók lesznek a jövő energiái a jelenlegi helyzetből kiindulva. Ehhez a lehető legprecízebb jövőkép elkészítésével tudnánk hozzájárulni, mely a jövő kiszámíthatatlansága miatt ugyan nem garancia, de mindenképpen támpont. Márpedig a globális felmelegedéssel, klímaváltozással fenyegető közeljövőnkben nem lehet máról holnapra élni. Cselekednünk kell, át kell látnunk a folyamatokat, meg kell találnunk az ördögöt a részletekben, mely jelenleg a megújuló energiahordozóknál bújt el, az igazán nagy kérdőjelek ugyanis velük kapcsolatosak. Nem titkolt szándékom, hogy művemmel népszerűsítsem a zöldenergiát, de hozzá kell tennem, az elfogultság csapdájába nem kívánok esni. Kutatómunkám hamar rávilágított arra, hogy a megújulók sem tökéletesek, számtalan gazdasági, környezetvédelmi, társadalmi, esztétikai problémát vetnek fel. Ám tudva azt, hogy a kisebb rossz még mindig jobb, mint a nagy, 4 Dr. Juhász Csaba, A9s%20%C3%A9s%20k%C3%B6rnyezetgazd%C3%A1lkod%C3%A1s%20az%20Eur%C3%B3pai%20Uni% C3%B3ban.ppt, letöltés:

8 nem kérdés, hogy a fosszilisekkel és az atomenergiával szemben inkább a megújulókat támogatom. Munkám első részében egy rövid fogalomismertető után vizsgálódásaimat a fosszilis energiahordozókkal és a nukleáris energiával folytatom, önmagukat is bemutatva. Előnyeik és hátárnyaik mellett a főbb tendenciákat is felvázolom, hogy meglássuk, hol van és merre tart a világ, az Európai Unió és Magyarország. E rész összegzése után dolgozatom kiemelten fontos részéhez érkezünk, a megújuló energiahordozókhoz. Az előbbi fejezet struktúrájához hasonló elemzésemben a részletekbe jobban belemélyedve tanulmányozom a zöldenergiát a lehető legtöbb kérdésre választ adva. Előny-hátrány elemzésem után külön-külön bemutatom a megújulók legfőbb típusait, s a velük kapcsolatos trendeket, változásokat. A harmadik fejezetben külön-külön is összegzem a világban, az Európai Unióban és hazánkban bekövetkezett és elkövetkező eseményeket, és azok mozgatórugóinak feltárása után megpróbálom megállapítani, mely energiahordozók lesznek a jövő energiái. Mindezeket kommentálva, építő kritikával zárom le dolgozatomat. AZ ENERGIAHORDOZÓKRÓL Az energiahordozók egy részét a természet szolgáltatja, ezek az elsődleges (primer-, alap-) energiahordozók csoportja. Ezt két nagyobb részre lehet továbbtagolni. Az egyikbe tartoznak a bányászati módszerekkel kinyerhető ásványi energiahordozók, azaz a fosszilis ásványi tüzelőanyagok és a nukleáris energiafejlesztés alapanyagai. Az elsődleges energiahordozók másik csoportját a megújuló vagy zöldenergia-források alkotják, melyek folyamatosan újratermelődnek, ebből kifolyólag nem merülnek ki. Persze nem árt megjegyezni, hogy tulajdonképpen a természetben minden megújul, csak a megújulás ideje, üteme nem mindegy. Ezzel a kiegészítéssel élve, csak azok tekinthetők megújulónak, melyeket legfeljebb a keletkezés ütemében lehet hasznosítani, ilyen ütemben viszont állandóan újratermelődnek. Példának okáért itt a fa. Joggal mondható, hogyha kivágjuk az összest, nem lesz minek megújulnia, így nem is megújuló. Ám ha csak annyit használunk fel, mint amennyi megújul tehát nem használunk fel több fát, mint amennyit elültetünk megújuló energiahordozóként kezelhetjük a fát is. A geotermikus energiánál is hasonló a helyzet, hiszen ezt is csak részben tekinthetjük megújulónak. Mindezekre A megújuló energiahordozókról című fejezetben még kitérek. 5 5 Vajda György: Energiaellátás ma és holnap, Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004, p.16, p

9 Az Európai Unió minden kétely eloszlatására fogalmazta meg 2001/77/EK irányelvében, mit is tekint megújulónak. E szerint megújuló energiaforrásnak számítanak a nem foszszilis energiaforrások, ezen belül is a nap-, a szél-, a geotermikus, a hullám-, az árapály-, a vízenergia, a biomassza, a biogázok energiája, a szennyvíztisztító telepeken és a hulladéklerakóhelyeken keletkező gázok energiája. 6 Az 1. táblázat (lásd Függelék) az előbbiek mellett a másodlagos, azaz szekunder energiahordozókat is szemlélteti, melyekről annyit érdemes tudni, hogy az elsődleges energiahordozók több mint feléből energiaátalakító technológiákkal vagy energiaátszármaztatás útján jönnek létre, és igen széles körben elterjedtek. Példaként említeném a benzint, a vízgőzt, az etanolt és a hidrogént. 7 Számunkra a primer energiahordozók csoportja, azon belül is a kimerülő energiaforrások és a megújuló energiahordozók lesznek érdekesek. Az alábbiakban ezek általános ismertetése mellett a világban zajló tendenciákat is nyomon fogom követni, melyek segítenek rávilágítani arra, mely energiaforrások válhatnak a jövő energiájává. A világ primerenergiamérlegében 8 betöltött szerepüket jellemezve egységesen a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) elemzéseit 9, az Európai Unióhoz és Magyarországhoz pedig az Európai energia és közlekedés, trendek 2030-ig című dokumentumot 10 használtam fel. 1. A KIMERÜLŐ ENERGIAFORRÁSOKRÓL Ebben a fejezetben a két legnagyobb meg nem újuló energiaforrással fogok foglalkozni, a fosszilis energiahordozókkal és a nukleáris energiával. Az energiaellátás terén olyan jelentős szerepet sikerült betölteniük az idők folyamán, hogy kétséget kizáróan ezek nyerték a XX. század energiája címet. A kérdés csak az, hogy meg fogják-e tudni őrizni az eddigi veretlen pozíciójukat a XXI. században is /77/EK irányelv, 2. cikk a) pont, L0077:HU:HTML, letöltés: Vajda György: Energiaellátás ma és holnap, Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004, p Primerenergia-mérleg: Az energiaellátás kiinduló alapjellemzője a primerenergia-felhasználás, melyben a hazai és az importált források egyaránt szerepelnek. Primerenergia: a kimerülő és a megújuló energia, Dr. Büki Gergely: A biomassza energetikai hasznosítása (I.), Bioenergia, II. évfolyam 4. szám, p.2. 9 IEA: World Energy Outlook 2007, IEA: Key World Energy Statistics 2007, letöltés: Prof. P. Capros, Dr. L. Mantzos, V. Papandreou, N. Tasios: European Energy and Transport, Trends to 2030 Update 2007, _trends_2030_update_2007_en.pdf, letöltés:

10 1.1. A FOSSZILIS ENERGIAHORDOZÓKRÓL A szén, a kőolaj és a földgáz az elmúlt évszázadokban és napjainkban is jelentős helyet foglaltak és foglalnak el az energiaellátás területén. Elhelyezkedésüket tekintve az egyenetlenség jellemzi őket, hiszen nem minden országban találhatók. Számos előnnyel rendelkeznek, mivel olcsón lehet belőlük energiát előállítani a meglévő, jól kiépített infrastruktúrák miatt és jelenleg még rendelkezésre állnak. Emellett még a vegyiparban betöltött szerepük is kiemelkedő, mivel a szénhidrogének a műanyag legfőbb alapanyagai. A hátrányait tekintve kiemelendő, hogy apadásuk, a növekvő energiaéhség és a politikai, gazdasági folyamatok egyre inkább bizonytalanná teszik a közhangulatot, áruk már most is sokszor az egekbe szökik, arról nem is beszélve, hogy őket okolhatjuk leginkább a levegőszennyezés és az egyre nagyobb problémává váló globális felmelegedés miatt. Az alábbiakban röviden jellemezni fogom külön-külön is a szén, a kőolaj és a földgáz energiaellátásban betöltött szerepét, és megpróbálom megkeresni a választ, meddig tarthat jelenlegi triumvirátusuk a jövőben A FEKETE GYÉMÁNTRÓL 11 A szén diadalmenete az első ipari forradalommal kezdődött. Sorra hívta életre a gőzgépeket, gőzhajókat, gőzmozdonyokat, melyeknek sikere összefonódott a szénnel. Eme energiahordozó volt a kialakuló vegyipar alapja, és a villamosság forrása. Hegemóniáját azonban a megjelenő kőolaj és fölgáz megtörte a XX. század folyamán. Az 1930-as években elérte a világ energiaszerkezetében részarányának maximumát, azaz több mint 50 százalékot, ám a századvégre 20 százalékra csökkent ben 20,4 százalékban részesedik az energiamixben, mely a fosszilisek között a legkisebbnek számít. Manapság főleg Kína és India dinamikus fejlődése hatására új erőre kezd kapni, és ismételt növekedés jellemzi. Ennek legfőbb oka az, hogy e térség bőségesen, s a világon legnagyobb, 30 százalékos mértékben van ellátva szénnel. A második helyen Észak-Amerika áll 26 százalékkal, mely az előbb említett területekkel együtt bőséggel tud exportálni az Európai Unióba, Japánba és Dél-Koreába. A legkevésbé ellátott területek közé tartozik Afrika és a Közel-Kelet 6, valamint Dél- és Közép-Amerika 2 százalékkal. Mindezeket az 1. diagram szemlélteti a Függelékben. Az Európai Unió nem támogatja a szénbányászatot, pedig területén 130 milliárd tonna található. 12 Ennek ellenére néhány állam a foglalkoztatás megőrzése és az ellátásbiztonság 11 Vajda György: Energiaellátás ma és holnap, Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004, p

11 érdekében dotációkkal próbálja fenntartani a széntermelést. Az európai szénbányászat válsághelyzetét tovább rontotta az olcsó importszén is. Megoldásként az úgynevezett tiszta szén stratégia (UCG-, CCS- és CTL- technológia) kínálkozik, mely nemcsak hatásfoknövelést eredményez a szenes erőműveknél, hanem a károsanyag-kibocsátást is minimálisra csökkenti. Ezek a fejlesztések azonban igencsak költségesek, melyek a villamos energia árában óhatatlanul tükröződni fognak. Az UCG- technológia a szén elgázosítását jelenti, mely bányászati és átalakítási eljárás is egyben. Az így kapott hidrogént, szén-monoxidot és metánt tartalmazó szintézisgázt hő- és villamosáram-termelésre használják fel, továbbá szénvegyészeti végtermékeket állítanának elő belőle. A CCS a széndioxid lekötését teszi lehetővé, míg a CTL a szén folyadékká történő átalakítását jelenti. 13 Magyarországon a hazai primer energiafelhasználásban negyedik helyen szerepel a szén 11,1 százalékos részesedéssel, melyet a nukleáris energia, az olaj és a földgáz előz meg. A nagy múltra visszatekintő magyar széntermelés napjainkban ismét kezd új erőre kapni, ra ugyanis az ásványi nyersanyag kitermelése 105,7 millió tonnára nőtt, mely majdnem kétszerese az 1990-es értékhez képest. A fejlett országokban már használt és az Unió által is támogatott tiszta szén technológia hazánkban ugyan még gyermekcipőben jár, de megtörténtek már az első lépések a Mecsekben. 14 Emellett a másik megfigyelhető tendencia a szénerőművek fatüzelésű erőművekké való átalakítása, melyet többek között a 2005-ben bevezetett szén-dioxid kereskedelem idézett elő az Unióban. Ez alapján minden államnak megszabják a kibocsátás mértékét, s a kvóták betartását. Mivel a fa égetése kevésbé szennyező, ugyanakkor rá lehet húzni, hogy megújuló, az erőműveknek evidens az átállás. És még üzlet is van benne, ugyanis a fel nem használt kvóták eladásából felújíthatják elavult ipartelepeiket. Fatüzelésű blokk üzemel így a Kazincbarcikai, Ajkai, Pécsi erőművekben, vegyes tüzelésű lett a Mátrai és a Tiszapalkonyai erőmű. 15 Azt azonban hozzá kell tennem, hogy ezek az erőművek nem számítanak igazán hatékonynak és korszerűnek, éppen ezért elterjedésük nemcsak az értékes faállományt veszélyezteti, de egyre nagyobb feszültségeket gerjeszt a faiparban. Mindezekre a későbbiekben még visszatérek. Összességében elmondható hogy ugyan a XX. században a hagyományos szénkitermelés környezetszennyező mivolta, nehéz kezelhetősége és munkaerő-intenzitása miatt vissza- 12 Dr. Zoltay Ákos: Új irányok a bányászatban, Környezetvédelem, XV. évfolyam, 4. szám, július, p i.m. 14 i.m. p GKM: Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája strategia_tars_egyeztetes.pdf, p , letöltés:

12 szorult, ám a feltörekvő gazdaságok miatt a jövőben egyre nagyobb teret fog majd hódítani, megerősítve pozícióját a világ energiamérlegében (2030-ban 22-26%). Ezzel szemben a fejlett országokban így az Uniós országokban is inkább csökkeni fog részesedése az energiamérlegben 2030-ra (16,7%), ugyanakkor az említett új technológiák használata jellemzővé válik. Így eme legbőségesebb, azaz 204 évig elérhető fosszilis erőforrásunk a fejlődő országokban ugyan nem, de az EU-ban talán helyrehozhatja a több száz év alatt okozott kárt A FEKETE ARANYRÓL 16 A kőolaj korunk igen fontos energiaforrása, hiszen nemcsak könnyen tárolható és szállítható, de kis térfogatban sok energiát tartalmaz. Földünk primerenergia-mérlegében is a kőolaj az első számú energiahordozó 40,6 százalékos részesedéssel, s csak ezután következik a földgáz 21,8 százalékkal és a szén 20,4 százalékkal. Nem meglepő ez a nagy szám, hiszen amíg a legtöbb autó benzinnel, dízellel és gázolajjal működik, amíg az óriási haszonkulccsal dolgozó kőolajszektornak érdekében áll, és amíg az államok költségvetésének bevételeit növeli, fenn fog maradni ez az erős ragaszkodás. Ára meghatározó szerepet tölt be a gazdasági folyamatokban, erőteljes hatást gyakorolva a világgazdaság és a nemzetgazdaságok alakulására. Elméletben ezt a kereslet és kínálat alakítja, gyakorlatban azonban ez a törvényszerűség alig érvényesül a gazdaságon kívüli körülmények miatt. Az állami beavatkozások, monopóliumok, és a politikai akarat mind-mind erősen befolyásolják árát. A 2. diagram (lásd Függelék) kiválóan szemlélteti azt a tendenciát, mely már a 80-as években elkezdődött. A kőolaj hordónkénti 10 dolláros árról 2007-re dolláros árra szökött fel olykor-olykor megközelítve a 100 dollárt is. Ez az áremelkedés 2008-ban is tovább folytatódott, és elemzők szerint nem kizárt az idei 120 dolláros átlagos árfolyam sem, mivel már napjainkban is ezen rekordérték közelében mozog a fekete arany ára. Ehhez számos egyéb tényező mellett az USA gazdaságának recessziója és a feltörekvő gazdaságok óriási kőolajéhsége is hozzájárul. Az évtized végére a 150 dolláros átlagár sem kizárt. 17 A Föld kőolajvagyonát igen nehéz felbecsülni, hiszen árának növekedésével egyre inkább nő a kiaknázásra érdemes kőolaj mennyisége. A 3. diagram (lásd Függelék) jól mutatja, hogy a Közel-Kelet kezében van a kőolajvagyon kétharmad része, mely a helyi háborúk legfőbb oka, és kissé leegyszerűsítve a dolgot a legtöbb közel-keleti konfliktus (például a ban kezdődő iraki-amerikai háború) casus bellije is volt. 16 Vajda György: Energiaellátás ma és holnap, Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004, p Világgazdaság Online: Nem ismer határt a kőolajár, letöltés:

13 Fontos megemlíteni, hogy a kőolajpiac legfontosabb szereplője a Kőolajexportáló Országok Nemzetközi Szervezete, azaz az OPEC, mely a világ kőolajkészleteinek 69 százalékával rendelkezik. 18 Monopolpozícióját nem egyszer mutatta már meg az úgynevezett olajfegyver segítségével, gondoljunk csak a két olajárrobbanásra 1973-ban és 1979-ben. Mindezekkel szemben az Európai Unió kiszolgáltatottságát mi sem bizonyítja jobban, hogy a világ olajvagyonának 1 százalékával sem rendelkezik, ugyanakkor fogyasztása a világfelhasználás 20 százalékát teszi ki. A legnagyobb importáló térségek megoszlását tekintve a 4. diagram ad iránymutatást (lásd Függelék). Az Egyesült Államok és szorosan mellette Nyugat-Európa a két legnagyobb importáló, vagyis az a két térség logikusan, mely a legkevesebb kőolajjal rendelkezik. Ugyanakkor Távol-Kelet, és elsősorban Kína és India kőolajéhsége valamint növekvő importfüggősége is szembeötlő. Az Európai Unió kiszolgáltatottsága a kőolajjal szemben a legnagyobb. Az EU primerenergia-mérlegében a kőolaj közel 40 százalékos (2005, 36,7%) részesedést élvez. A legnagyobb importáló országok közé tartozik Németország, Olaszország, Franciaország, Hollandia és Spanyolország. Vélhetően ez nem is fog megváltozni 2030-ig sem, a kőolaj meg fogja őrizni vezető pozícióját (35,3%). Magyarországon az olaj jelenlegi 26,6 százalékos részesedésével a második legfontosabb energiahordozó. Elemzések szerint ezt a pozícióját 2030-ig meg fogja őrizni tovább erősítve részesedését (27,2%) az energiamixben. Ehhez azonban már egyáltalán nem fog hozzájárulni a hazai kőolaj-kitermelés, mivel ennek már inkább csak múltja van. Kitermelésünk 1980-as évek közepén érte el maximumát 2 Mt/éves termeléssel, ám azóta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A feltárt lelőhelyek kőolajkincse (Zalaegerszeg, Algyő, Kiskunhalas-Szank, Hajdúszoboszló és ezek környéke) évi termelési szint mellett (1,2 Mt/év) még 9 évig elegendő, azaz körülbelül mostanra tehető kimerülésük. Ebből kifolyólag évről évre nő behozatalunk (2005-ben 79,2%-os importfüggőség!), melyet három határt keresztező vezetéken keresztül oldjuk meg. Az egyik és talán a legfontosabb az Oroszországból Ukrajnán át érkező Barátság II. vezeték, a másik a Horvátországból induló Adria vezeték, a harmadik pedig az Adria egyik leágazása, mely Szlovákián és Csehországon keresztül köti össze 18 Pápay József: Kőolaj és földgáztermelés a XXI. században, Bányászati és Kohászati Lapok 139. évfolyam, 2006/3. szám, p

14 a Barátság I. vezetéket hazánkkal. A Barátság II. vezeték mellett létezik még egy olajtermék vezeték, melyet általában benzin, gázolaj illetve dízel szállítására használ a MOL Nyrt. 19 A rendelkezésre álló kőolaj mennyisége véges. Vajda György elemzése alapján a világ műrevaló kőolajvagyona 48,6 évig lesz elérhető. Az azonban tény, hogy a technika fejlődésével újabb és újabb lelőhelyek látnak majd napvilágot, és már most is igaz az, hogy az utóbbi években a vagyon gyorsabban nőtt, mint a felhasználás. Abból kifolyólag pedig, hogy tömegesen még nem lehet helyettesíteni, elengedhetetlen marad még egy jó időre az emberiség számára. A növekvő és egyre súlyosbodó környezeti, gazdasági és politikai okok miatt azonban vissza kell szorítani korunk energiagazdaságában betöltött szerepét A KÉK ARANYRÓL A földgáz a XXI. század egyik legfontosabb energiaforrásává lépett elő, és jelentősége folyamatosan nő. Mindezt igen kedvező tulajdonságainak köszönheti, hiszen a fosszilisek közül a legkevésbé káros tüzelőanyag, gazdaságosan, sokoldalúan és energiatakarékosan alkalmazható, melyet nemcsak villamos energia előállítására, de fűtésre, főzésre, vízmelegítésre, motorhajtásra egyaránt alkalmaznak. Az sem elhanyagolható, hogy a Földön még 61,9 évig rendelkezésünkre fog állni Vajda György szerint. 20 A földgáz hátrányai közé sorolható az a tény, hogy rendkívül tűz-és robbanásveszélyes. Napjainkban is lehet hallani elhanyagolt csővezetékek által okozott, vagy háztartásokon belül történt robbanásokról. Emellett szállítása a kőolajéhoz képest sokkal költségesebb, hiszen kétszeres csőátmérővel és ötszörös költséggel jár, arról nem is beszélve, hogy tengeri szállítását jó ideig nem tudták megoldani az LPG (liquid natural gas), azaz a cseppfolyósított gáz megalkotásáig. 21 Eme energiforrásnak az önköltsége ugyan alacsony, árát azonban - számtalan tényező mellett - a kőolaj árának ingadozása igencsak befolyásolja, s annak magas piaci értéke maga után vonja a földgáz drágulását. Attól viszont egyelőre nem kell tartani, hogy ára extrém magasságokba szökne, már csak azért sem, mert a jelenleg ismert készleteket tekintve még egy pár évtizedig el leszünk látva. 22 Az 5. diagramon láthatjuk (lásd Függelék), hogy a közel-keleti és a volt szovjet országok rendelkeznek a legnagyobb mennyiségű földgázzal. Ezen belül is az OPEC és Oroszor- 19 Matolcsy György: Magyarország energiapolitikájáról, valamint a piacnyitásról az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamán, letöltés: Vajda György: Energiaellátás ma és holnap, Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004, p i.m. 22 Pápay József: Kőolaj és földgáztermelés a XXI. században, Bányászati és Kohászati Lapok 139. évfolyam, 2006/3. szám, p

15 szág birtokolja a legtöbbet, az előbbi 51 százalékot, az utóbbi 28 százalékot. Eme vagyon birtokában Oroszország vált a legnagyobb exportőrré, és a pusztán 2 százalékos földgázvagyonnal rendelkező Európai Unió országai importőrökké. Ezen országok igencsak ki vannak szolgáltatva a GAZPROM-nak, ami tudvalevő az orosz energiafegyver kezelője, s mint azt a januári ukrán-orosz gázvita valamint a januári orosz-belorusz energiavita mutatta, eme fegyverét használni sem rest. 23 Túlzott félelmeket kelteni azonban nincs ok, hiszen az elmúlt húsz évben igazán komoly ellátási probléma nem volt, és az is tény, hogy Oroszország is ugyanannyira függ tőlünk, mint mi tőle. A fő exportcikküket adó földgáz és kőolaj bevételei létfontosságúak a számára, ahogy nekünk is eme energiahordozók importja. Függőségét tovább erősíti az a tény, hogy szomszédjával, Kínával való viszonya nem mondható éppen fényesnek, és emellett a szükséges infrastruktúra sem áll rendelkezésre. 24 A mondás azonban itt is igaz, miszerint jobb félni, mint megijedni. Az EU is így van ezzel, s a több lábon állás érdekében éppen ezért foganatosított már számtalan intézkedést. Ezek közül a Nabucco-gázvezeték 25 ötletét emelném ki, melyet 2002-ben írtak alá, de hosszú idő óta csak papíron létezik. Mostanra sem tisztult ki igazán a kép ezzel kapcsolatban. 26 Mindezeket Oroszország sem hagyhatta szó nélkül, s életre hívta a Nabucco-terv konkurensét, a GAZPROM Kék Áramlat (Blue Stream) vezetékét. Ez Törökországból indult volna, és Románián valamint Bulgárián át szinte ugyanazt az útvonalat futotta volna be hasonló költséggel és kivitelezési idővel. A múlt idő azért helyes, mert ezt a tervet a mostanában igen népszerű témává váló Déli Áramlat 27 váltotta fel, melyet június 23-án Rómában írt alá a GAZPROM és az olasz ENI. 28 Magyarország a gázellátást tekintve Európa egyik legveszélyeztetettebb országa, hiszen elsődleges energiamérlegünkben 43,3 százalékot tesz ki részesedése. Ráadásul a földgáz Pápay József: Kőolaj és földgáztermelés a XXI. században, Bányászati és Kohászati Lapok 139. évfolyam, 2006/3. szám, p V. Pap Zsófia: Magyarország a közös Nabucco-vezetékre szavaz, letöltés: Gázvezeték, mely a közel-keleti és a Kaszpi-térségből fog földgázt szállítani 3300 kilométeren át Közép- és Nyugat-Európa irányába. Építési költsége körülbelül 4,6 milliárd euróra fog rúgni, és 2011-ben fogja elkezdeni működését. 26 EUvonal: A kormány nemzetközi konferenciát tervez a Nabucco-gázvezetékről, letöltés: Gázvezeték, mely Oroszországból a Fekete-tenger alatt fog húzódni Bulgáriáig, majd ott kettéválik, s a tervek szerint a déli szakasz Görögországon, esetleg Albánián át tenger alatt jut el Dél-Olaszországig, míg az északi szakasz Szerbián, Magyarországon át megy tovább Ausztriába. A több mint 900 kilométer hosszú vezeték várhatóan 2013-ra lesz üzemképes. Dunai Péter: Állami üzlet lesz a Déli áramlat magyar szakasza, letöltés: Budapest Analyses: A Déli Áramlat gázvezeték terve, %C3%A9sek_Arch%C3%ADvum/analysys_180_hu.html, letöltés:

16 százalékát importból fedezzük, melynek kizárólagos forrása Oroszország. 29 A jelenlegi események alapján vélhetően az is marad, hiszen február 28-án aláírtuk a Déli Áramlat magyar szakaszának megépítéséről szóló magyar-orosz megállapodást, mely szerint Magyarországon tízmilliárd köbméter gáz fog áthaladni. A magyar szakasz költsége becslések szerint körülbelül 2 milliárd dollár lesz. 30 Mindezen események tovább erősítik bennem azt, hogy a Nabucco megépülését és a megújulók ügyét annál jobban kell támogatni, hiszen akkor diverzifikáltabbá tudnánk tenni a két, egymást nem kizáró vezetékkel nemcsak a magyar gázpiacot, de az egész energiapiacot, és a versenyt felébresztve talán nem lennénk annyira kiszolgáltatva az orosz gáznak, és a Déli Áramlatnak. A jövőben nagy kérdés tehát, hogy az uniós kőolaj- és földgázszállítások 25 százalékát adó Oroszországot hogy lehet elkerülni, illetve, hogy el lehet-e egyáltalán. Véleményem szerint amíg Oroszországnak ilyen nagy befolyása van az adott térségben, ilyen nagy készletekkel rendelkezik, és a Közel-Keleten ilyen súlyos háborús viszonyok vannak, sok esély nincs a függetlenedésre. S az a tény, hogy az Északi Áramlat és a Déli Áramlat is Európát fogja táplálni, továbbá a Nabucco bevallottan orosz forrásokból is fog vásárolni, elénk vetíti azt a képet, hogy a kiszolgáltatottság talán még nagyobb lesz. A jövőről készített prognózisok alapján is igazolódni látszik a gyanúm, mivel mind Magyarországon (45,3%) mind az EU-ban (25,7) fokozódni fog a földgáz részaránya A NUKLEÁRIS ENERGIÁRÓL Az emberek többsége, ha már csak a szót meghallja, félelem támad benne és ellenszenv. Nem alaptalanul. Bármennyire is régen volt Hirosima, Nagaszaki vagy a csernobili katasztrófa, következményeire, hatásaira mai napig emlékeztetnek a halálvárosok, a kijelölt halálzónák és a még most is sugárzásban, illetve annak hatására kialakuló rákos megbetegedésekben szenvedő lakosság. Az emberáldozatokra vonatkozóan ma sem lehet pontos statisztikákat találni, a kár felbecsülhetetlen. A két legfontosabb aggály sem szüntethető meg teljesen. Az egyik az atomreaktorokból kikerülő radioaktív hulladékok sorsa, melyeket ugyan elrejteni el lehet, de megszüntetni nem. Ezek sugárzása évmilliókig is eltarthat. A másik pedig a balesetek kialakulásának valószínűsége, melyet pont az emberi tényező miatt nem lehet kizárni. 29 V. Pap Zsófia: Magyarország a közös Nabucco-vezetékre szavaz, letöltés: HVG: Gyurcsány és Putyin, letöltés:

17 Az sem megnyugtató tény, hogy egyre több ország rendelkezik atom- és hidrogénbombával, mely tovább fokozza az atomenergiával szemben táplált félelmet. A folyamatokat öt atomhatalom, nevezetesen az USA, Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország és Kína indította el, mely országok hivatalos státust kaptak az 1968-as atomsorompó egyezmény értelmében. Ez a szerződés az atomfegyverrel rendelkező államokat arra kötelezi, hogy nem adhatja át fegyverét az azzal nem rendelkező országok számára, illetve ezen országoknak meg is tiltja mind az előállítást, mind pedig a beszerzést. Csak a békés célú atomenergia-szükségletek kielégítését engedi meg, feltéve, ha a bécsi központú Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) ellenőrzésének aláveti magát. Az atomsorompó egyezményhez napjainkig 190 ország csatlakozott, viszont három "de facto" atomhatalom, azaz India, Izrael és Pakisztán nem tette ezt, Észak-Korea pedig 2003-ban felmondta a szerződést. Emellett még számos állam akar atomhatalommá válni: Irán, Argentína, Brazília, Egyiptom, Dél-Korea, Svédország, Tajvan és Irak, melyek közül nem mindegyiknek békések a szándékai. 31 Ugyanakkor energiaéhségünk nőttön-nő, s bármennyire is félünk tőle, rá kellett jönnünk, hogy nélküle nem megy. Még a megújulók egyre nagyobb volumenű használata sem teszi lehetővé a közeljövőben sem kiiktatásukat. Az egyetlen megoldást tehát az jelentette, hogy a legfejlettebb biztonsági technikákat és technológiákat latba vetve kialakították a kor legbiztonságosabb erőműveit. Emellett olyan szigorú előírások is bevezetésre kerültek, melyek minimálisra csökkentették az esetleges balesetek előfordulását. A hulladékok sorsát illetően is ugyan részleges, de megoldást találtak. A kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére több mint 100 erre alkalmas létesítményt hoztak létre a világon (Magyarországon Püspökszilágyiban illetve Bátaapátiban most épül). A nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezését pedig stabil geológiai formációkban (barlangokban, kőzetrétegekben) valósítják meg. 32 Még négy fontos érv szól a nukleáris energia mellett. Az egyik annak fenntarthatósága. Ezt annak köszönheti, hogy nem bocsát ki szinte semmilyen káros anyagot, és a radioaktív sugárzás is minimális (persze csak akkor, ha minden a szigorú biztonsági előírásoknak megfelelően zajlik). A globális felmelegedés súlyos következményeit használatukkal tehát csökkenteni lehetne, és sokak szerint kell is, mivel az már most látszik, hogy még a kiotói egyezményben foglalt előírásokat sem tudja jó pár ország teljesíteni nélkülük. Ez tehát még egy ok a használatuk mellett. A harmadik fontos érv pedig az urán maga. Rendkívül nagy mennyi- 31 HVG: Atomhatalmak, letöltés: Vajda György: Egy energiára (is)éhes világ jövőképe, letöltés:

18 ségben áll rendelkezésünkre, ráadásul az uránérc nagy része politikailag stabil országból származik, azaz Ausztráliából és Kanadából. A stabilitást azonban nemcsak az urán, hanem az atomerőművek működésének jellege is biztosítja. A fűtőelemek ugyanis könnyen, kis helyen is tárolhatók arról nem is beszélve, hogy körülbelül 3-4 év alatt használódnak el, mely nagymértékben hozzájárul az ellátásbiztonsághoz. 33 Ezek a tények némiképp csökkenteni tudták a társadalmi ellenállást, melynek hatására mára már az atomerőművek reneszánszáról beszélhetünk. Egyre több ország jelenti be igényét az atomerőművek építését illetően, és számuk növekvő tendenciát mutat ben a primerenergia-mérlegben már 11 százalékot foglaltak el. Az IAEA 2006-os adatai alapján összesen 438 reaktor van a világon ( MW, 2660,9 TWh). A legtöbb reaktor az Európai Unió területén található (145), de tekintélyes mennyiség van Amerikában (128) és Ázsiában is (106). Az egyes országokat tekintve az Egyesült Államok vezet 104 reaktorral, majd Franciaország (59), Japán (55), és Oroszország (31) következik a sorban a 2. táblázat adatai alapján (lásd Függelék). Az IAEA prognózisai szerint gomba módra fognak nőni az atomerőművek. Tizenkét országban harminckettő - összesen megawatt kapacitású - új reaktor épül, illetve kapott engedélyt. Ha ezek elkészülnek, a világ atomerőmű-kapacitása 2030-ra a 2006-os ról megawattra nő. Ha pedig a kormányok és közszolgáltatók terveiben szereplő további, több mint száz reaktor is megvalósul, akár megawattra is emelkedhet ez a mennyiség. Bármennyire is hihetetlen, még ez sem lesz elég ahhoz, hogy a 2030-ig akár duplájára is növekedő áraméhséget kielégítse ban tehát a világ áramigényének mindössze 13,3 százalékát fedezheti az atomenergia a 2006-os 15,2 százalékkal szemben. 34 Ami pedig a primerenergia-mérlegben való szereplését illeti az sem lesz túl fényes a jövőben, részaránya ugyanis 5-6 százalékra fog lesüllyedni. Az erőművek többsége várhatóan Ázsiában fog felépülni. Kína és India például a következő 25 évben tucatjával állít majd üzembe reaktorokat. Ez egyesek szerint nem túl megnyugtató, mivel az ázsiai produktumok sohasem igazán a minőségükről, megbízhatóságukról voltak híresek. Addig azonban nincs ok a félelemre, amíg a bécsi központú IAEA ellenőrzése alatt maradnak ezek az államok. Ugyanakkor kétségtelen, hogy szükséges a kapacitásbővítés ebben a térségben, mivel Indiában, Kínában és Pakisztánban mindösszesen 2-3 százalékban részesedik az atomenergia 33 Vajda György: Energiaellátás ma és holnap, Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004, p Nagy Gábor: Az atomenergia reneszánsza, letöltés:

19 a teljes áramellátásban. Emellett Japán és Dél-Korea is növelni fogja atomreaktorai számát, s Indonézia, Vietnám valamint Malajzia is be fog kapcsolódni az atomenergia termelésébe. Latin-Amerikában Argentína és Brazília akar új reaktorokat építeni illetve Chile fontolgatja az első atomreaktor beüzemelésének lehetőségét. A közel-keleti térséget nézve bármennyire is meglepő, de mindegyik országnak van atomprogramja a gazdag olajvagyon ellenére. A jövőben az uránkincsekben bővelkedő Afrika számos országa és a legnagyobb uránexportőr Ausztrália is felhasználóvá válhat. Velük tehát tovább bővülhet a nukleáris energiát használó országok jelenleg 30 tagú, összesen 438 reaktort működtető csoportja. 35 Európában hosszú időn keresztül nem volt e téren előrelépés az 1986-os csernobili katasztrófa nyomasztó emlékei miatt. Azóta huszonkét év telt el, mely idő elég volt ahhoz, hogy mára már egyre többen veszik védelmébe a nukleáris energiát. Ez az EU energiamérlegében is meglátszik, mivel az atomenergia részaránya 14,2 százalék volt 2005-ben. Nemcsak Finnország épít újabban reaktort, de Franciaország is kapacitásbővítésen fáradozik, pedig ott már ahogy a 3. táblázat mutatja (lásd Függelék) 78,1 százalékos részesedésnek örvend az atomenergia az összes villamosenergia-termelésen belül. Nem csoda, hogy a legtöbb reaktorral és a legnagyobb részesedéssel is ez az ország rendelkezik, s csak jóval lemaradva következik a sorban az Egyesült Királyság 19, Németország 17, és Svédország 10 reaktorral. A villamosenergia-termelésben betöltött szerepe alapján Franciaországban (78,1%), Szlovákiában (57,2%), Belgiumban (54,4%), Bulgáriában (43,6%) és Szlovéniában (40,3%) rendelkezik a legnagyobb részesedéssel az atomenergia. Az Európai Unió egyébként 2007-ban összesen 145 reaktorral rendelkezett, mely számhoz az újonnan csatlakozó országok is hozzájárultak: Bulgária 2, Csehország 6, Magyarország 4, Litvánia 1, Románia 1, Szlovákia 5, Szlovénia 1 reaktorral. Ráadásul ezek az országok is újabb erőművek építését illetve az eddigiek bővítését tervezik. Magyarországon összesen 4 reaktor működik Pakson. Az 1976 óta üzemelő, 1992-ben részvénytársasággá váló Paksi Atomerőmű Vállalat több mint 1860 megawatt beépített teljesítményen dolgozik, mely így el tudja látni Magyarország villamosenergia-felhasználásának közel 40 százalékát (2007, 36,8%). 36 Ez az energiamérlegben való 12,8 százalékos részesedést jelent. Az ország területén összehasonlítva a napenergiából nyert forintos, a biomaszszából nyert forintos valamint a fosszilisekből nyelt forintos kilowattóránkénti 35 Nagy Gábor: Az atomenergia reneszánsza, letöltés: Bemutatkozik a paksi atomerőmű, letöltés:

20 árral az atomerőmű állít elő legolcsóbban villamos energiát, 8-9 forintos kilowattóránkénti áron. 37 Helyettesítése tehát ilyen kedvező feltételeket és árakat biztosítva lehetetlen. Megszűnésével vélhetően alternatív módon nem tudnánk pótolni a kieső hiányt, mivel körülbelül szélerőművet kellene építenünk, mely azt jelentené, hogy az ország minden 3x3 kilométerén szélkeréknek kellene működnie. Más lehetőség hiányában villamos áram importra szorulnánk (melyben hazánk így is a világranglista 10. helyén áll!), illetve tovább kéne növelnünk a fosszilis tüzelőanyagokkal működő erőműveink számát, aminek a következményeit szerintem nem kell részletezni. 38 Az erőművet 2010 és 2017 között kellene leállítani, ha nem történne az eredeti tervekben változtatás. Mivel azonban élettartamát biztonságosan, műszaki akadályoktól mentesen meg lehet hosszabbítani, akár évvel is meg lehet toldani működésének idejét, mely valljuk be, mindenkinek érdeke ÖSSZEGZÉS A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) elemzései alapján a világ primerenergiamérlegét vizsgálva elmondható, hogy a fosszilisek uralták a piacot 2005-ben 82,8 százalékkal. Ezen belül a kőolaj részesedése a legnagyobb 40,6 százalékkal, mely után a földgáz következik 21,8 százalékkal, és rögtön mellette a szén 20,4 százalékkal. A nukleáris energia 11 százalékot ért el, a vízenergia 2-t. A megújulók utolsóként 4,2 százalékkal részesedtek az energiamérlegben a vízenergia nélkül. Az IEA a jövővel kapcsolatban is készített forgatókönyveket, az egyik az optimista, támogatások által vezérelt, a másik a pesszimista, intézkedésekkel nem számoló előrejelzés. Ezek szerint a jövőben, azaz 2030-ban a fosszilisek uralma még mindenképpen megmarad, ám pozíciójuk kis mértékben csökkenni fog. Az optimista forgatókönyv alapján részesedésük 76,9 százalékos lesz, míg a pesszimista 81,2 százalékos arányt prognosztizál. A kőolaj szereplése a jövőben csökkenni fog, de még mindig a legfontosabb energiahordozó marad földünkön mind az optimista (32,2%) mind a pesszimista (32,6%) előrejelzések szerint. A szén erősíteni fog helyzetén főleg Kína és India miatt 22,8 illetve 26 százalékos részesedést elérve. A földgáz esetében kisebb erősödés lesz majd megfigyelhető, azaz 21,8 százalékról 21,9 illetve 22,6 százalékon fog stabilizálódni. Mindkét szcenárió szerint a nukleáris energia veszíteni fog pozíciójából és az előbbi szerint 6,9 az utóbbi szerint 5 százalékot fog elérni. Végül a megújulók 37 HVG: Árnyékban, letöltés: Dr. Katona Tamás: Élettartam-hosszabbítás a Paksi Atomerőműben, letöltés:

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BORÓK GYÖRGY ELMÉLETI ALAPVETÉSEK A FENNTARTHATÓ JÓ KORMÁNYZÁS KÖZÉPTÁVÚ GLOBÁLIS FELTÉTELRENDSZERÉRŐL

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Kozma Tibor kozmatibor@yahoo.com GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL Absztrakt A felhasználók számára biztosított energia értéke és a mindennapok során betöltött

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

A CSEPPFOLYÓS FÖLDGÁZ, AZAZ AZ LNG SZEREPE EURÓPÁBAN

A CSEPPFOLYÓS FÖLDGÁZ, AZAZ AZ LNG SZEREPE EURÓPÁBAN DÉL-KELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 1. No. 4 (Winter 2010/4 Tél) A CSEPPFOLYÓS FÖLDGÁZ, AZAZ AZ LNG SZEREPE EURÓPÁBAN KECSE ZSUZSANNA RÉKA Résumé Mai modern világunk

Részletesebben

Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák (2.)

Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák (2.) Sz. Bíró Zoltán Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák (2.) 1. A válság hatása Oroszország világgazdaságban betöltött pozícióira Az orosz gazdaság növekedése az 1998-as pénzügyi kollapszust követő évtől

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT.

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT. BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon. Vision 2040 Hungary 1.2. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon. Vision 2040 Hungary 1.2. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon Vision 2040 Hungary 1.2 Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 2011 dr. Munkácsy Béla (szerk.) Erre van előre! Egy fenntartható

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 10.14750/ME.2013.035 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SEBESTYÉNNÉ SZÉP TEKLA AZ ENERGIA GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN, 1990 ÉS 2009 KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. december 15. Tartalomjegyzék

MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. december 15. Tartalomjegyzék 1 MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. december 15. Tartalomjegyzék Hírek az MVM-ről A régió ellátásbiztonságát növelik az MVM Csoport új energetikai beruházásai 2-3 Szlovák elemző: jók az MVM esélyei a szlovák

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés A korlátos rendszer okozta problémák Összefoglaló Jelenlegi gazdasági-társadalmi rendszerünk nem része a természetes rendszernek, hanem vetélytársa. Az elmúlt több száz évet a folytonos növekedés jellemezte,

Részletesebben

Merre tart az elektromos autók piaca?

Merre tart az elektromos autók piaca? www.pwc.com/hu Merre tart az elektromos autók piaca? A plug-in elektromos hibrid és a tisztán elektromos gépjárművek jövője Magyarországon 1. Összefoglaló Tartalom 1.1. A tanulmány célja és fókusza 1.

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 1. A felmelegedéssel, a szélsőséges meteorológiai eseményekkel és a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi állásfoglalások ENSZ Konferencia, Stockholm, 1972,

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság ELŐSZÓ Hans van Steen A megújuló energiaforrások szabályozási politikájával és előmozdításával foglalkozó, Regulatory Policy and Promotion of Renewable Energy nevű egység vezetője, Energiaügyi és Közlekedési

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

Kis Katalin: A kőolaj szerepe az OPEC Öböl-menti kisállamaiban: mi lesz az olaj után?

Kis Katalin: A kőolaj szerepe az OPEC Öböl-menti kisállamaiban: mi lesz az olaj után? X. évfolyam 2013/3-4. TANULMÁNY Kis Katalin: A cikk arra keresi a választ, hogy milyen szerepet tölt be a kőolaj az OPEC Perzsa-öböl menti kisállamainak (Katar, Kuvait, Egyesült Arab Emírségek) fejlődésében

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Új Széchenyi Terv vitairata Vélemény és javaslatok Az Új Széchenyi Terv hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiát előkészítő dokumentumként igyekszik elszakadni a választási

Részletesebben

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE Rövid összefoglaló az atomerőmű kiváltásának módjáról 2007 Magyarországnak nincs szüksége a Paksi Atomerőműre 2 MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI

Részletesebben