KLHTK JAVASLAT A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KLHTK JAVASLAT A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉBE"

Átírás

1 KLHTK JAVASLAT A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉBE I. EK (PROGRAMOK) 1. Stratégia és katonai biztonság 2. Nem háborús műveletek 3. Védelmi és haderőtervezés 4. Katonai doktrínák, haderő-felkészítés és alkalmazás 5. Vezetés és vezetés-támogatás 6. Katonai logisztika és gazdálkodás 7. Haditechnikai és technológiai fejlesztések 8. Humán erőforrás gazdálkodás és fejlesztés 9. Humán faktor és medicina 10. Társadalom és haderő 11. Hadtörténelem és katonai hagyományőrzés 12. Nemzetvédelmi (hadtudományi, katonai műszaki) felsőoktatás 13. Tudományelmélet, kutatásmódszertan 14. Katasztrófavédelem 15. ABV védelem 16. Környezetbiztonság 17. Civil-katonai együttműködés (CIMIC) 18. Biztonságtechnika 19. Járműdinamikai rendszerek tervezése és vizsgálata 20. Védelmi igazgatás 21. Válságreagáló műveletek katonaszociológiai aspektusai 22. Katonai nevelés és szocializáció 23. Terrorizmus ismeret 24. támogatás (GEOMETOC) 1

2 II. A ÉVRE KUTATÁSI TÉMÁK 1. HAZAI KÜLSŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN FOLYÓ KUTATÁSOK TÉMÁI BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS KATONAI STRATÉGIAI INTÉZET BIZTONSÁG ÉS VÉDELEMPOLITIKAI TANSZÉK 1. Biztonságelméletek Elméleti alapkutatás 2. Biztonságpolitika A nemzetközi környezet és biztonsági kihívások változásainak folyamatos tudományos igényű kutatása A nemzetközi és a hazai szakirodalom alapján öszszeállítani egy több szinten oktatható tananyagot, oktatási programot A biztonság felfogásában és a biztonságpolitikában bekövetkezett változások feltárása Dr. Szenes Zoltán SVKI Kutatók, tanszéki oktatók Dr. Gazdag Ferenc SVKI Tananyag, dokumentum és szöveggyűjtemény Egyetemi tankönyv HADTÖRTÉNELEM TANSZÉK sz. program Az évi háború 200. évfordulója esemény rekonstrukció Csikány Tamás HM-HIM KATONAI STRATÉGIAI TANSZÉK Konferencia, Kiadvány 2

3 4. 1. sz. program A nemzetközi és a nemzeti felkészülés a XXI. századra a fegyveres küzdelem tartalma; a katonai védelem területei Dr. Ronkovics József HM HM HVK tanulmány ÖSSZHADERŐNEMI MŰVELETI INTÉZET KUTATÁSI TÉMA MEGNEVEZÉSE sz. program MH Összhaderőnemi műveleti doktrína A doktrína kidolgozása ÖHMI igazgató HM HVK, ÖHP Doktrína GEOINFORMÁCIÓS TANSZÉK sz. program A NATO új geoinformációsi irányelvei Megalapozni a geoinformációs doktrína kidolgozását Tanszék Dr. Für Gáspár Szolgálat Dr. Nagy Péter tanulmány MŰVELETI TÁMOGATÓ TANSZÉK sz. program sz. program sz. program A tüzérségi tűztámogatás rendszerének újszerű követelményei a béketámogató műveletek és válságkezelés során. A tüzérség NATO STANAG-ben előírt tűztámogatási okmányrendszerének kidolgozása Az egyéni tűzfeladatok rendszere az AARTY P-1 STANAG alapján Egységes követelményrendszer alapjainak kidolgozása, a kompatibilitás megteremtése Az AARTYP-1 és az AARTY P-5 STANAG-nek megfelelő okmányrendszer kidolgozása A Tü/1 és az AARTY P-1 követelményének megfelelő egyéni és kötelék tűzfeladatok végrehajtási rendjének kidolgozása Dr. Felházi Sándor mk. Dr. Szabó Tibor Dr. Szabó Tibor MH ÖHP tanulmány MH ÖHP Főnökségi kiadvány MH ÖHP tanulmány 3

4 SZÁRAZFÖLDI MŰVELETI TANSZÉK sz. program sz. program A fegyveres küzdelem megvívásának és támogatásának újszerű kérdései. A hadtudomány kutatási problémái a megváltozott fegyveres küzdelem tükrében sz. program A mesterlövészek korszerű kiképzése sz. program A hegyi kiképzés módszertana sz. program A túlélés módszertana sz. program Társadalmi és haderő kultúra egysége sz. program Történeti katonai felkészítési rendszerek sz. program A CIMIC műveletek helye és szerepe a béketámogató műveletekben. A nem háborús katonai műveletek tapasztalatainak felhasználása az oktatásban. Eredmények összegzése. Összegzett eljárási rendszerek kimunkálása, a mesterlövész kiképzés megalapozása. A hegyi kiképzés módszertani fogásainak, eljárásainak elemzése, a kutatás eredményeinek oktatásba történő bevitele. A túlélés oktatásával, kiképzésének módszereivel kapcsolatos eljárások kutatása, oktatásba történő bevitele. Műveltség és katonai felkészítés párhuzamainak kimutatása. A kiképzési struktúrák elemeinek adaptálása. Rendszerezni a meglévő ismereteket, következtetéseket levonni a folyamatban lévő műveletek sikere érdekében. SzMT Dr. Juhász József SzMT Prof. Dr. Szternák György Vukics Ferenc Vukics Ferenc Vukics Ferenc Vukics Ferenc Vukics Ferenc Kolossa Sándor KLHTK Hallgatók HDI Hallgatók KLHTK Katonai vezető szak KLHTK Katonai vezető szak KLHTK Katonai vezető szak ELTE TTK TEGYE ELTE TTK TEGYE MH CKELMK Boldizsár Gábor alez Értékelő tanulmány Tanulmány Jegyzet, tankönv Tanulmány Tanulmány Tanulmány Könyv Tanulmánykötet, konferenciakötet TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET JOGTUDOMÁNYI ÉS POLITIKAELMÉLET TANSZÉK 4

5 sz. program A kisebbségi törekvések hatása az állam biztonságpolitikájára Feltárni és tematizálni az okokat és a következményeket SZOCIOLÓGIA-PSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA TANSZÉK Dr. Beréti László TIT HABE Kiadvány (konferencia) KIEMELT KU- TATÁSI sz. program sz. program KUTATÁSI TÉMA MEG- NEVEZÉSE Beválás a ZMNE-n friss diplomásként és másoddiplomásként végzett egykori hallgatóink elhelyezkedési esélyeiről és jelenlegi helyzetéről a saját és közvetlen munkahelyi vezetőik/parancsnokaik nézőpontjából Végzett biztonság- és védelempolitikai szakos hallgatók pályakövetése a ZMNE-n a biztonság- és védelempolitikai szakon friss diplomásként és másoddiplomásként végzett egykori hallgatóink elhelyezkedési esélyeiről és jelenlegi helyzetéről a saját és közvetlen munkahelyi vezetőik/parancsnokaik nézőpontjából A vizsgálat célja, hogy az új Felsőoktatási Törvényben foglalt kötelezettségünknek 1, valamint saját, nemrégiben életbe léptetett Minőségirányítási Programunkban megcélzott minőségbiztosítási törekvéseinknek megfelelően megvizsgáljuk: mi történt egykori hallgatóinkkal, hogyan tudták hasznosítani azt az elméleti és gyakorlati szakmai tudást, melyet a ZMNE-n elsajátítottak. Arra is kíváncsiak vagyunk az egykori hallgatóktól és az alakulatok parancsnokaitól kapott visszajelzések alapján, hogy miféle változtatásokra van szükség a ZMNE egyes karain, szakjain és szakirányain azért, hogy az egyetemen folyó képzés gyakorlat-orientáltabbá, a valós életre, s a HM-, MH- és csapatigényeknek még inkább megfelelővé tehető legyen. A vizsgálat célja, hogy megvizsgáljuk: mi történt a ZMNE-n a biztonság- és védelempolitikai szakon friss diplomásként és másoddiplomásként végzett egykori hallgatóinkkal, hogyan tudták hasznosítani azt az elméleti és gyakorlati szakmai tudást, melyet a ZMNE-n elsajátítottak. Arra is kíváncsiak vagyunk az egykori hallgatóktól és az alakulatok parancsnokaitól kapott visszajelzések alapján, hogy miféle változtatásokra van szükség a ZMNE egyes karain, szakjain és szakirányain azért, hogy az egyetemen folyó képzés gyakorlat-orientáltabbá, a valós életre, s a HM-, MH- és csapatigényeknek még inkább megfelelővé tehető legyen. EGYÜTT- MŰKÖDŐ HM, MH ÖHP HM, MH ÖHP Kutatási zárójelentés Kiadvány a Katonaszociológiai kutatások-sorozaton belül. Kutatási zárójelentés Kiadvány a Katonaszociológiai kutatások-sorozaton belül. 1 Lásd: évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról, 34. (6), 53. (6), 103. (1) (aa), 130. (4), 156. (2) 5

6 sz. program sz. program sz. program sz. program Békefenntartás kutatás A béketámogató műveletekben részt vevő ill. külszolgálatból hazaérkezett i állomány vizsgálata A hatás alapú műveletekre történő felkészítés és a műveletek végrehajtásának társadalomtudományi aspektusai A MH belső kommunikációs rendszerének helyzete, változásának főbb tendenciái Piackutatás a védelmi közkapcsolatok szakirányú továbbképzési szak indításával összefüggésben A válságreagáló (azon belül is elsősorban a NATO béketámogató) műveletekben részt vevő ill. külszolgálatból hazaérkezett i állomány tapasztalatainak feltárása survey-jellegű vizsgálat és interjúk keretében; a felkészítésre, kiképzésre és a műveleti területen végzendő tevékenységre vonatkozó gyakorlati hasznosítási lehetőségek gyakorlat-orientált áttekintése A hatás alapú műveletekre (EBO) 2 történő (CIMIC, PSYOPS, INFOOPS, PI/PR/PA) felkészítés és a műveletek végrehajtásának társadalomtudományi aspektusai A haderő belső kommunikációs alrendszereinek vizsgálata, egymáshoz való viszonya; a különböző belső kommunikációs csatornák működésének együttes hatásrendszere Piackutatás a védelmi közkapcsolatok szakirányú továbbképzési szak indításának esetleges fogadtatásáról, a szakra jelentkezők potenciális köréről és elvárásairól Szombath Csaba ezds. MH ÖHP MH ÖHP HM HM Kutatási zárójelentés Kiadvány a Katonaszociológiai kutatások-sorozaton belül. Könyv (angol és magyar nyelven) Kutatási zárójelentés Kutatási zárójelentés 2 Az un. hatás alapú műveletek (Effect Based Operations, EBO) kategóriájába tartozik a polgári-katonai együttmûködés (Civil-Military Relations, CIMIC), a lélektani műveletek (Psychological Operations, PSYOPS), az információs műveletek (Information Operations, INFOOPS), valamint a közkapcsolati tájékoztatás (Public Information, PI). 6

7 2. KÜLFÖLDI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN FOLYÓ KUTATÁSOK TÉMÁI BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS KATONAI STRATÉGIAI INTÉZET BIZTONSÁG ÉS VÉDELEMPOLITIKAI TANSZÉK Az EU közös kül- és biztonságpolitikája NATO szervezeti átalakítás, transzformáció A CPS rendszer biztonsági kihívásai 4. Biztonsági tanulmányok Biztonsági tanulmányok oktatásának átalakítása az EU biztonságpolitikai stratégiájának függvényében A NATO katonai szervezetiben bekövetkezett változások tudományos idényű vizsgálata A világrendszer szintjén jelentkező biztonsági kihívások folyamatos feltérképezése Közös angol nyelvű oktatási programok összeállítása Biztonság- és védelempolitikai szakértők, valamint nemzetközi szervezetekbe tervezett tisztek biztonságpolitikai tanfolyamainak összeállítása A NATO-tanulmányok oktatási programjainak folyamatos karbantartása Nemzetközi szinten elősegíteni a biztonsági kihívások és kockázatok azonos értelmezését, és kialakítani egy hatékony stratégiát. a biztonság megteremtésére. Elősegíteni a biztonságpolitia területén a közös képzést. (katonai ERASMUS) Dr. Gazdag Ferenc Dr, Szenes Zoltán Dr. Gazdag Ferenc Dr. Gazdag Ferenc ESDC Executive Academic Board, dr. Molnár Dóra, Takács Judit SVKI NATO parancsnoki konzultációs fórum Univeristé Paris III, Sorbonne, dr. Molnár Dóra, Forgács Balázs fhdgy. Mária Teréztia Katonai Akadémia, Bécsújhely Nemzetközi tanfolyamok oktatási anyaga tananyag Francia nyelvű tanulmánykötet Közös képzés 7

8 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET SZOCIOLÓGIA-PSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA TANSZÉK sz. program KUTATÁSI TÉMA MEGNEVEZÉSE Az afganisztáni magyar PRT létrehozásának és működésének katonaszociológiai tapasztalatai Az afganisztáni magyar PRT létrehozásának és működésének katonaszociológiai tapasztalatai EGYÜTT-MŰKÖDŐ Pearson Intézet MH CKELMK MH Műveleti Központ Tanulmány angol nyelven sz. program KUTATÁSI TÉMA MEGNEVEZÉSE A haderő szervezeti kultúrájának átalakulása a XXI.sz. haderőiben ( Organisational Culture of the Armed Forces at the Beginning of the 21 st Century.) Nemzetközi kutatási projektben való részvétel, melynek célja annak összehasonlító vizsgálata, hogy milyen tényezők hatására, hogyan alakul a Visegrádi Országok hadseregeinek szervezeti kultúrája a nemzeti haderők önkéntes alapon történő feltöltése, professzionalizálódása és nemzetközi válságreagáló műveletekben történő részvételének felerősödése következtében. A longitudinális kutatást között hajtjuk végre cseh, szlovák és magyar kutatók részvételével. EGYÜTT-MŰKÖDŐ Magyar, cseh és szlovák HM Brno-i Védelmi Egyetem Szlovák Katonai Akadémia Könyv (angol és magyar nyelven) 8

9 BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS KATONAI STRATÉGIAI INTÉZET BIZTONSÁG ÉS VÉDELEMPOLITIKAI TANSZÉK 3. MEGRENDELT KUTATÁSOK TÉMÁI A CPS rendszer biztonsági kihívásai Az EU közös kül- és biztonságpolitikája A világrendszer szintjén jelentkező biztonsági kihívások folyamatos feltérképezése Biztonsági tanulmányok oktatásának átalakítása az EU biztonságpolitikai stratégiájának függvényében Nemzetközi szinten elősegíteni a biztonsági kihívások és kockázatok azonos értelmezését, és kialakítani egy hatékony stratégiát. a biztonság megteremtésére. Biztonság- és védelempolitikai szakértők, valamint nemzetközi szervezetekbe tervezett tisztek biztonságpolitikai tanfolyamainak összeállítása Dr. Gazdag Ferenc Dr. Gazdag Ferenc Univeristé Paris III, Sorbonne, dr. Molnár Dóra, Forgács Balázs fhdgy. ESDC Executive Academic Board, dr. Molnár Dóra, Takács Judit SVKI Francia nyelvű tanulmánykötet Nemzetközi tanfolyamok oktatási anyaga KATONAI STRATÉGIAI TANSZÉK sz. program A hadtudomány fogalmának, tartalmának, összetevőinek változásai, fejlődésének irányai A hadtudományban az új jelenségek hatására bekövetkezett változások elemzése KLHTK, Magyar Hadtudományi Társaság, Dr. Nagy László MTA Hadtudományi Bizottság és 11. (két konferencia) A Hadtudomány című folyóirat tematikus száma 9

10 ÖSSZHADERŐNEMI MŰVELETI INTÉZET KUTATÁSI TÉMA MEGNEVEZÉSE 4. Katonai doktrínák, haderő-felkészítés és alkalmazás MH Összhaderőnemi műveleti doktrína A doktrína kidolgozása ÖHMI igazgató HM HVK, ÖHP Doktrína TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET SZOCIOLÓGIA-PSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA TANSZÉK KUTATÁSI TÉMA MEGNEVEZÉSE MEGRENDELŐ 5. Társadalom és haderő Beválás a ZMNE-n friss diplomásként és másoddiplomásként végzett egykori hallgatóink elhelyezkedési esélyeiről és jelenlegi helyzetéről a saját és közvetlen munkahelyi vezetőik/parancsnokaik nézőpontjából A vizsgálat célja, hogy az új Felsőoktatási Törvényben foglalt kötelezettségünknek 3, valamint saját, nemrégiben életbe léptetett Minőségirányítási Programunkban megcélzott minőségbiztosítási törekvéseinknek megfelelően megvizsgáljuk: mi történt egykori hallgatóinkkal, hogyan tudták hasznosítani azt az elméleti és gyakorlati szakmai tudást, melyet a ZMNE-n elsajátítottak. Arra is kíváncsiak vagyunk az egykori hallgatóktól és az alakulatok parancsnokaitól kapott visszajelzések alapján, hogy miféle változtatásokra van szükség a ZMNE egyes karain, szakjain és szakirányain azért, hogy az egyetemen folyó képzés gyakorlatorientáltabbá, a valós életre, s a HM-, MH- és csapatigényeknek még inkább megfelelővé tehető legyen. HM, MH ÖHP Kutatási zárójelentés Kiadvány a Katonaszociológiai kutatások-sorozaton belül. 3 Lásd: évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról, 34. (6), 53. (6), 103. (1) (aa), 130. (4), 156. (2) 10

11 6. Válságreagáló műveletek katona-szociológiai aspektusai Békefenntartás kutatás A béketámogató műveletekben részt vevő ill. külszolgálatból hazaérkezett i állomány vizsgálata A válságreagáló (azon belül is elsősorban a NATO béketámogató) műveletekben részt vevő ill. külszolgálatból hazaérkezett i állomány tapasztalatainak feltárása survey-jellegű vizsgálat és interjúk keretében; a felkészítésre, kiképzésre és a műveleti területen végzendő tevékenységre vonatkozó gyakorlati hasznosítási lehetőségek gyakorlat-orientált áttekintése MH ÖHP Kutatási zárójelentés Kiadvány a Katonaszociológiai kutatások-sorozaton belül. BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS KATONAI STRATÉGIAI INTÉZET BIZTONSÁG ÉS VÉDELEMPOLITIKAI TANSZÉK 4. KARI/TANSZÉKI KUTATÁSI TÉMÁK 1. Hadtudomány Hadikultúrák A háborúkban és a harceljárásokban alkalmazott módszerek tudományos igényű feldolgozása Dr. Deák János Forgács Balázs fhdgy PhD disszertáció 2. Biztonságelméletek Biztonsági kihívások Nyugat-Afrika államaiban Az államkudarc mint biztonsági probléma és ennek sajátos megjelenése a vizsgált térség országaiban Dr. Szenes Zoltán Dr. Molnár Dóra PhD disszertáció tervezet és tanulmányok 3. Válságkörzetek A világ válságkörzeteinek biztonsági kihívásai A MH nemzetközi szerepvállalásainak elmélet alátámasztása, segítése a válságkörzetek tudományos igényességű feldolgozásával Dr. Héjja István, Dr. Kaiser Ferenc Tanulmánykötet, tansegédlet HADTÖRTÉNELEM TANSZÉK 11

12 sz. program Komárom sz. program Rongyos Gárda 1938 KATONAI STRATÉGIAI TANSZÉK Várépítészeti és eseménytörténeti rekonstrukció Események feltárása pontosítása, Csikány Tamás Monostori Erőd KHT tanulmány Horváth Csaba Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tanulmány sz. program sz. program sz. program sz. program sz. program sz. program A katonai stratégia (hadászat) aktuális kérdései Oroszország katonai stratégiájában beálló változások A stratégia és a katonai biztonság nemzeti és nemzetközi dimenziói A komplex biztonság katonai szegmensének aspektusai a XXI. század első felében A katonai műveletek elmélete és gyakorlata a XXI. század első felében A magyar hadtudomány elméletének fejlődése (változása) a XX. század közepétől napjainkig A korszerű hadászati műveletek kutatása, aktualitások feltárása Megismerni, elemezni a változásokat A nemzet feladatai; a felelősség megosztás határai A katonai képességek, lehetőségek és műveleti alkalmazások hatása illetve visszahatása a komplex biztonságfelfogás gyakorlatára. Az elmélet és a gyakorlat viszonyrendszerének vizsgálata, hatása illetve viszszahatása a katonai műveletek megvalósulására Hadtudomány tudományelméleti kérdéseinek fejlődése. A hadtudomány területén bekövetkezett változások vizsgálata. Katonai Stratégiai Tanszék, tanszékvezető Dr. Deák János Dr. Ronkovics József Prof. Dr. Szendy István Prof. Dr. Szendy István Dr. Gőcze István Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék Katonai Stratégiai Tanszék Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék Dr. Gőcze István Dr. Deák János Dr. Szendy István Katonai Stratégiai Tanszék Katonai Stratégiai Tanszék Katonai Stratégiai Tanszék Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány, jegyzet Tanulmány, jegyzet Tanulmány, jegyzet 12

13 ÖSSZHADERŐNEMI MŰVELETI INTÉZET GEOINFORMÁCIÓS TANSZÉK sz. program sz. program sz. program sz. program sz. program sz. program sz. program sz. program A Magyar Honvédség geoinformációs támogatásának rendszere A Magyar Honvédség geoinformációs támogatásának rendszere Katonai terepelemzés, meteorológiai és óceonográfiai támogatás A katonai térképészeti tevékenységgel és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok A térinformatikai munkaállomások és terepi adatrögzítők alkalmazása, üzemeltetése és hadrafogható állapotban tartása Térképészeti szabványismeret Katonaföldrajzi információk gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása A gyakorlatorientált tisztképzés követelményeit szem előtt tartó tanulmány készítése A gyakorlatorientált tisztképzés követelményeit szem előtt tartó tanulmány készítése A gyakorlatorientált tisztképzés követelményeit szem előtt tartó tanulmány készítése A gyakorlatorientált tisztképzés követelményeit szem előtt tartó tanulmány készítése A gyakorlatorientált tisztképzés követelményeit szem előtt tartó tanulmány készítése A gyakorlatorientált tisztképzés követelményeit szem előtt tartó tanulmány készítése A gyakorlatorientált tisztképzés követelményeit szem előtt tartó tanulmány készítése A gyakorlatorientált tisztképzés követelményeit szem előtt tartó tanulmány készítése Tanszék, Dr. Für Gáspár Tanszék, Dr. Für Gáspár Tanszék, Koós Tamás Tanszék, Dr. Für Gáspár Tanszék, Szabóné Dr. Szalánczi Erika Tanszék, Koós Tamás Tanszék, Szabóné Dr. Szalánczi Erika Tanszék, Dr. Pócsmegyeri Gábor Szolgálat/Dr. Nagy Péter Szolgálat/Dr. Nagy Péter Szolgálat/Dr. Nagy Péter Szolgálat/Dr. Nagy Péter Szolgálat/Dr. Nagy Péter Szolgálat/Dr. Nagy Péter Szolgálat/Dr. Nagy Péter Szolgálat/Dr. Nagy Péter 13

14 sz. program sz. program sz. program A biztonság geográfiai alapjai Válságövezetek földrajza Bevezetés a katasztrófa földrajzba A gyakorlatorientált tisztképzés követelményeit szem előtt tartó tanulmány készítése A gyakorlatorientált tisztképzés követelményeit szem előtt tartó tanulmány készítése A gyakorlatorientált tisztképzés követelményeit szem előtt tartó tanulmány készítése Tanszék, Siposné Dr. Kecskeméthy Klára Tanszék, Dr. Pócsmegyeri Gábor Tanszék, Siposné Dr. Kecskeméthy Klára Szolgálat/Dr. Nagy Péter Szolgálat/Dr. Nagy Péter Szolgálat/Dr. Nagy Péter LÉGIERŐ MŰVELETI TANSZÉK A szárazföldi csapatok támadó légi támogatása (OAS) A légi harc elmélete és gyakorlata sz. program Katonai doktrínák, haderő-felkészítés és alkalmazás Katonai doktrínák, haderő-felkészítés és alkalmazás A doktrinális irodalom fejlesztésével kapcsolatos lehetséges stratégiák elemzése (OTKA 67890) A légierő hadművelet elmélet tantárgy elméleti megalapozása (MSc) A repülõ-harcászat tantárgy elméleti megalapozása (MSc) Javaslatok kidolgozása a magyar összhaderőnemi doktrínafejlesztési rendszer további működtetéséhez. Dr. Kurta Gábor Dr. Varga Ferenc Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. A LMT munkatársai, ÖHP A LMT munkatársai, ÖHP A LMT munkatársai A cikk megjelentetése Jegyzet, tanulmány Tanulmány MŰVELETI TÁMOGATÓ TANSZÉK sz. program Alternatív javaslatok kidolgozásának lehetőségei és módszerei a műveletek tűztámogatásának előkészítésére. Tűzeszköz független algoritmusok kidolgozása a tűztámogatásra ZMNE KLHTK Tüzér szakcsoport Dr. Szabó Tibor tanulmány 14

15 sz. program TOPCCIS rendszer fejlesztése sz. program sz. program sz. program sz. program sz. program sz. program sz. program sz. program sz. program Részfeladatok kidolgozása a harcálláspontok munkahelyei számára TOPCCIS továbbfejlesztésének lehetőségei Termékfejlesztés Pilótanélküli felderítő repülő eszközök Alternatív felderítő eszközök, és tűzeszköz-felderítő lokátorok alkalmazásának fegyverek felkutatása lehetőségei a Műveleti a Force protection feladatok számára, különösen az Reagáló Központ rendszerében, a nem háborús katonai műveletekben afganisztáni PRT számára A program kiterjesztése az A TOPCCIS rendszer periférikus területeinek integrált vezetésre és anlatba fejlesztése nak bevezetése a gyakor- Páncéltörő eszközök alkalmazási lehetőségei, különös tekintettel a harckocsi védelmi rendszerek elterjedésére. A kiszámított elemek megállapításának folyamata a NATO STANAG lőtáblák alkalmazásával A standard lőtábla követelmények tanulmányozása a SANAG4119 alapján A tüzéralagységek alkalmazása békeműveletekben, különleges viszonyok között. A hadműveleti és műveleti szintű felderítő rendszerek tervezése a nem háborús katonai műveletek végrehajtásában A Magyar Honvédség különleges felderítő erőinek alkalmazási lehetőségei a NATO és az EU műveletekben A páncéltörő alegységek szerepe a katonai műveletekben A 105 és 155 mm-es lőtábla adatainak feldolgozása, alkalmazási lehetőségének kimunkálása. Az ISO szabványlégkör szerinti lőtáblaszerű viszonyok szerinti lőtáblák kialakításának elméleti alapjainak tanulmányozása, A tüzéralagységek alkalmazási sajátosságainak vizsgálata hegyi és sivatagi viszonyok között. Tervezési feladatok kidolgozása és az egyetemi oktatásba való bevitele Az MH Különleges Műveleti zászlóalj alkalmazási lehetőségeinek kutatása, kidolgozása. Dr. Furján Attila nyá. Dr. Furján Attila nyá. Dr. Furján Attila nyá. Dr. Felházi Sándor mk. Dr. Furján Attila nyá. Marót Ádám főhadnagy Dr. Szabó Tibor Marót Ádám főhadnagy Dr. Szabó Tibor Berta Gábor főhadnagy Holndonner Hermann Forray László őrnagy Számítógépes vezetési rendszer, szoftverfejlesztés Szoftverfejlesztés tanulmány Működő alprogram kialakítása tanulmány Kidolgozott okmányok tanulmány tanulmány Doktori értekezés Doktori értekezés 15

16 sz. program sz. program A korszerűsített tüzérségi lőszerek különösen az irányított lövedékek és rakéták fejlesztési irányai és alkalmazási lehetőségei napjaink katonai és békeműveleteiben. A Baglyas-2 számítógépes szimulátor alkalmazási lehetőségei a békeműveletek tüzérségi tűztámogatása során. Az önirányított lövedékek alkalmazási lehetőségének beépítése a BsC és MSC képzésbe. Alkalmazási lehetőségek kidolgozása és bevitele az oktatásba. Dr. Szabó Tibor Dr. Szabó Tibor Marót Ádám főhadnagy Tanulmány 2009 Kidolgozott komplex feladatrendszerek SZÁRAZFÖLDI MŰVELETI TANSZÉK sz. program Katonai hegyi kiképzés sz. program Katonai túlélés sz. program sz. program sz. program A hatásalapú és hálózatközpontú katonai műveletek jellemzői. Béketámogató műveletek Bosznia- Hercegovinában. A CIMIC műveletek helye és szerepe a béketámogató műveletekben. Kutatási eredmények oktatásba történő bevitele. Kutatási eredmények oktatásba történő bevitele. Minőségbiztosítás az oktatásban Rendszerezni a meglévő ismereteket. Rendszerezni a meglévő ismereteket és következtetéseket levonni a folyamatban lévő műveletek sikere érdekében. Vukics Ferenc Vukics Ferenc KLHTK KVSZ Hallgatók KLHTK KVSZ Hallgatók Tanulmány Tanulmány Dr. Szternák György Tanulmány Kolossa Sándor MH CKELMK Tanulmány Kolossa Sándor MH CKELMK Tanulmánykötet, konferenciakötet 16

17 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET FILOZÓFIA ÉS KULTÚRTÖRTÉNET TANSZÉK sz. program A terrorisztikus hadviselés specifikumai. Filozófia és kultúrtörténet tanszék Dr. Törő Lajos Publikáció 1 ív terjedelem a Hadügyi szemlé -ben JOGTUDOMÁNYI ÉS POLITIKAELMÉLET TANSZÉK sz. program A halálbüntetés hazai és nemzetközi vizsgálata sz. program Népesedés és migráció Összefüggések feltárása, következtetések levonása A téma kutatása akadémiai értekezés elkészítése céljából Dr. Bódi Stefánia Publikáció Dr. Szabó A. Ferenc Akadémiai doktori cím SZOCIOLÓGIA-PSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA TANSZÉK sz. program sz. program sz. program KUTATÁSI TÉMA MEGNEVEZÉSE A katonai szervezetek szociológiája A CIMIC és PSYOPS műveletekre történő felkészítés és a műveletek végrehajtásának társadalomtudományi aspektusai A civil-katonai kapcsolatok szociológiai kérdései Elméleti és empirikus kutatási eredmények alapján vizsgálni a modern katonai szervezeteket A CIMIC, PSYOPS, INFOOPS, PI/PR/PA felkészítés és a műveletek végrehajtásának társadalomtudományi aspektusai A haderő, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok valamint a polgári társadalom közötti kapcsolatrendszer vizsgálata nemzetközi és hazai példák alapján Prof. Dr. Malomsoki József nyá.ezds MH ÖHP MH CKLEMK HM, MH ÖHP tankönyv jegyzet (angol és magyar nyelven) jegyzet 17

18 sz. program sz. program KUTATÁSI TÉMA MEGNEVEZÉSE A válságreagáló műveletek katonaszociológiai kérdései A lélektani műveleti tevékenység aktuális kérdései. Az ENSZ, NATO, EU és EBESZ válságreagáló műveleteinek szociológiai vizsgálata PSYOPS tevékenység vizsgálata Prof. Dr. Bolgár Judit - Szekeres György - Dr. Pix Gábor alez Dr. Kiss Zoltán László HM, MH ÖHP MH ÖHP, MH CKLEMK jegyzet jegyzet III. A ÉVRE TUDOMÁNYOS EK BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS KATONAI STRATÉGIAI INTÉZET BIZTONSÁG ÉS VÉDELEMPOLITIKAI TANSZÉK MEGNEVEZÉSE CÉLJA 1. Nemzetközi konferencia HADTÖRTÉNELEM TANSZÉK Nyugat-Balkán biztonsági problémáinak megvitatása FŐ SZERVEZŐJE IDEJE JELLEGE Tanszék Elmélet konferencia FORMÁJA tudományos tanácskozás MEGNEVEZÉSE CÉLJA FŐ SZERVEZŐJE IDEJE JELLEGE FORMÁJA évfordulós emlékkonferencia Csikány Tamás Kari konferencia 3. A NATO 60 éve évfordulós emlékkonferencia Csikány Tamás Intézeti konferencia 4. A II. világháború kitörésének 70. évfordulója évfordulós emlékkonferencia Csikány Tamás Intézeti Konferencia évfordulós emlékkonferencia Csikány Tamás Tanszéki konferencia 6. Kárpátalja visszacsatolásának 70. évfordulója évfordulós emlékkonferencia Csikány Tamás Tanszéki konferencia KATONAI STRATÉGIAI TANSZÉK MEGNEVEZÉSE CÉLJA FŐ SZERVEZŐJE IDEJE JELLEGE FORMÁJA 18

19 MEGNEVEZÉSE CÉLJA 7. Hadtudományi konferencia 8. Hadtudományi konferencia A hadtudományban bekövetkezett változások elemzése A hadtudományban bekövetkezett változások elemzése 9. A sakk és a stratégia A stratégiai gondolkodás fejlesztése FŐ SZERVEZŐJE MHTT, Dr. Nagy László MHTT, Dr. Nagy László Katonai Stratégiai tanszék Dr. Ronkovics József IDEJE JELLEGE FORMÁJA országos konferencia országos konferencia nemzetközi konferencia ÖSSZHADERŐNEMI MŰVELETI INTÉZET MŰVELETI TÁMOGATÓ TANSZÉK MEGNEVEZÉSE CÉLJA 10. A tábori tüzér tűztámogatás lehetőségei a békeműveletekben A tábori tüzér tűztámogatás lehetőségeinek kidolgozása a nemzetközi tapasztalatok alapján FŐ SZERVEZŐJE ) Dr. szabó Tibor IDEJE JELLEGE FORMÁJA tanszéki konferencia SZÁRAZFÖLDI MŰVELETI TANSZÉK MEGNEVEZÉSE CÉLJA 11. Együttműködés A CIMIC műveletek helye és szerepe a béketámogató műveletekben. A tanszéki együttműködés kiszélesítésének lehetőségei. Rendszerezni a meglévő ismereteket és következtetéseket levonni a folyamatban lévő műveletek sikere érdekében. FŐ SZERVEZŐJE Prof. Dr. Szternák György IDEJE JELLEGE FORMÁJA tanszéki Konferencia Kolossa Sándor Egyetemi Konferencia TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET FILOZÓFIA ÉS KULTÚRTÖRTÉNET TANSZÉK MEGNEVEZÉSE CÉLJA FŐ SZERVEZŐJE IDEJE JELLEGE FORMÁJA 19

20 13. A helyi, regionális háborúk és konfliktusok kulturális, vallási háttere Bemutatni és rendszerezni a 3. évezred eleji helyi háborúk és konfliktusok kulturális, civilizációs, vallási alapjait és okait. Dr. Törő Lajos intézeti konferencia SZOCIOLÓGIA-PSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA TANSZÉK MEGNEVEZÉSE CÉLJA A haderő szervezeti kultúrájának átalakulása a XXI.sz. haderőiben ( Organisational Culture of the Armed Forces at the Beginning of the 21 st Century.) Cseh, szlovák és magyar kutatókból álló nemzetközi kutatói team workshop-jellegű megbeszélése a Visegrádi Országok hadseregeinek szervezeti kultúráját vizsgáló összehasonlító kutatás első fázisának az eredményei összegzése céljából. FŐ SZERVEZŐJE A válságreagáló műveletek társadalomtudományi jellegű tapasztalatai Nemzetközi workshop összehasonlító kutatás megalapozása céljából A beválás-vizsgálatok társadalomtudományi Workshop kutatási eredmények alapján jellegű tapasztalatai SoSA. EB-SAT kurzus Kurzus megszervezése, lebonyolítása ; NATO ACT IDEJE JELLEGE Nemzetközi (angol, szlovák és magyar nyelven) Nemzetközi (angol, és magyar nyelven) FORMÁJA konferencia konferencia Magyar nyelven konferencia Nemzetközi (angol, és magyar nyelven) konferencia IV. A ÉVRE MTA DOKTORI VALAMINT PhD DOKTORI MŰHELYVITÁK ÉS VÉDÉSEK BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS KATONAI STRATÉGIAI INTÉZET BIZTONSÁG ÉS VÉDELEMPOLITIKAI TANSZÉK PÁLYÁZÓ TÉMAVEZETŐ DOKTORI ÉRTEKEZÉS CÍME VÁRHATÓ DOKTORI IDŐPONT ISKOLA MEGJEGYZÉS 1. Forgács Balázs Dr. Deák János Hadikultúrák HDI védés 2. Dr. Molnár Dóra Dr. Szenes Zoltán A nyugat-afrikai régió biztonsága HDI munkahelyi vita HADTÖRTÉNELEM TANSZÉK 20

21 PÁLYÁZÓ TÉMAVEZETŐ DOKTORI ÉRTEKEZÉS CÍME 3. Pászti László Dr. Csikány Tamás Az es szabadságharc harcászata 4. Baltavári Tamás Dr. Csikány Tamás Hadi események számítógépes rekonstrukciója 5. Kaló József Dr. Püski Levenete (DE) Szombathelyi Ferenc vezérkarfőnöki működése VÁRHATÓ IDŐPONT DOKTORI ISKOLA KLHTK KLHTK DE MEGJEGYZÉS műhelyvita védés műhelyvita védés műhelyvita védés KATONAI STRATÉGIAI TANSZÉK PÁLYÁZÓ TÉMAVEZETŐ DOKTORI ÉRTEKEZÉS CÍME VÁRHATÓ IDŐPONT DOKTORI ISKOLA MEGJEGYZÉS 6. Alekszandrov Olekszandr Dr. Nagy László Ukrajna együttműködése a NATO-val a katasztrófavédelem területén II. negyedév HDI műhelyvita 7. Alekszandrov Olekszandr Dr. Nagy László Ukrajna együttműködése a NATO-val a katasztrófavédelem területén IV. negyedév HDI Védés 8. Forgács Balázs Dr. Deák János Katonai hadikultúrák I. negyedév HDI Műhelyvita 9. Forgács Balázs Dr. Deák János Katonai hadikultúrák I. negyedév HDI Védés ÖSSZHADERŐNEMI MŰVELETI INTÉZET MŰVELETI TÁMOGATÓ TANSZÉK PÁLYÁZÓ TÉMAVEZETŐ DOKTORI ÉRTEKEZÉS CÍME 10. Holndonner Hermann Dr. Héjja István 11. Forray László őrnagy Dr. Héjja István A hadműveleti és műveleti szintű felderítő rendszerek tervezése a nem háborús katonai műveletek végrehajtásában A Magyar Honvédség különleges felderítő erőinek alkalmazási lehetőségei a NATO és az EU műveletekben VÁRHATÓ IDŐPONT DOKTORI ISKOLA MEGJEGYZÉS II. félév HDI Műhelyvita II. félév HDI Műhelyvita SZÁRAZFÖLDI MŰVELETI TANSZÉK 21

22 PÁLYÁZÓ TÉMAVEZETŐ DOKTORI ÉRTEKEZÉS CÍME 12. Vukics Ferenc Négyesi Lajos A válságkezelő és béketámogató műveletek történetéből levonható tapasztalatok hasznosítása a katonai felsőoktatásban. VÁRHATÓ IDŐPONT DOKTORI ISKOLA MEGJEGYZÉS HDI Műhelyvita TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET JOGTUDOMÁNYI ÉS POLITIKAELMÉLET PÁLYÁZÓ TÉMAVEZETŐ DOKTORI ÉRTEKEZÉS CÍME VÁRHATÓ IDŐPONT DOKTORI ISKOLA 13. Szilágyi Ilona Dr. Beréti László Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája regionális aspektusból HDI 14. Dr. Szabó A. Ferenc Népesedés és migráció MTA MEGJEGYZÉS SZOCIOLÓGIA-PSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA TANSZÉK PÁLYÁZÓ TÉMAVEZETŐ DOKTORI ÉRTEKEZÉS CÍME 15. Szilágyi László Prof. Dr. Szabó János 16. Benkő Tibor Dr. habil. Kiss Zoltán László 17. Szekeres György Prof. Dr. Malomsoki József Professzionalizáció és a hivatásos és szerződéses katonák elégedettsége a szolgálati és életkörülményekkel, között Rekonverzió, mint a professzionális haderő humán erőforrás-gazdálkodásának stratégiai kérdése A kulturális sokk jelensége, megelőzésének fontossága a műveleti területen folytatott tevékenységre történő felkészítés során VÁRHATÓ IDŐPONT DOKTORI ISKOLA MEGJEGYZÉS HDI Munkahelyi vita HDI Munkahelyi vita HDI Munkahelyi vita OKTATÁSI REKTORHELYETTES NYELVI INTÉZET BKNYK VÁRHATÓ DOKTORI PÁLYÁZÓ TÉMAVEZETŐ DOKTORI ÉRTEKEZÉS CÍME MEGJEGYZÉS IDŐPONT ISKOLA 1. Kiss Gabriella Dr. Vincze Lajos A multikulturizmus kihívásai a Magyar Honvéd III. HDI Műhelyvita 22

23 ségben. 2. Ujházy László Dr. Deák János Tartalékos szövetségek a NATO országokban. negyedév III. negyedév HDI Műhelyvita 23

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O  I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2005. 01. 12. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2005. számú példány T A

Részletesebben

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 505 1943, Szolg.: +36 30 6867471 HM vezetékes: 02 29137 Vezetékes fax: HM fax: e-mail: szabo.tibor@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAKIÍRÁSA A 2015/16-OS ÉVRE (HM)=megjelölt témák lefedik a Honvédelmi Minisztérium által preferált témákat 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Kutatás terület vezető:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID1000 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szenes

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Tehetséggondozás a ZMNE n

Tehetséggondozás a ZMNE n Tehetséggondozás a ZMNE n A mentorálás gyökerei az antik korba nyúlnak vissza. A szó maga Homérosz Odüsszeiájának mentorából ered, aki bár a műben egy erőtlen öregember Athéné istenasszony segítségével

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Biztonságpolitika és válságkezelés

Biztonságpolitika és válságkezelés Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban Biztonságpolitika és válságkezelés 2013. szeptember 26. STEFÁNIA PALOTA MEGNYITÓ Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes NKE NIT tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE . számú példány Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2007. 01. 26. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2007 2

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN Összeurópai biztonsági struktúra Cél A megváltozott körülményekre, a radikálisan átalakuló nemzetközi

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Siku László mérnök alezredes A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS ÚJSZERŰ MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATRENDSZERE TÉZISFÜZET

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Siku László mérnök alezredes A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS ÚJSZERŰ MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATRENDSZERE TÉZISFÜZET ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Siku László mérnök alezredes A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS ÚJSZERŰ MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATRENDSZERE TÉZISFÜZET Témavezető: (Dr. Bodrogi László mk. ezredes) egyetemi tanár

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS KUTATÓI SZEMINÁRIUMAI TUDOMÁNYSZAKONKÉNT A 2008/2009. TANÉVRE 2 MAGYARÁZAT A Hadtudományi Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjaihoz A tantárgykód

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán "Társadalmi konfliktusok-társadalmi társadalmi jól-lét lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés" projekt indult a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2013. március 11. Elkezdődött

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2016. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Bolgár Judit. Szakmai tapasztalat. Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Bolgár Judit. Szakmai tapasztalat. Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Bolgár Judit Utónév(ek) Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: +36 30 9196372 Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@nke-uni.hu

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ 1 A 2007. ÉVRE KUTATÁSI PROGRAMOK KIEMELT KUTATÁSI

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderônemi Mûveleti Intézet

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderônemi Mûveleti Intézet ZNEHK027100 Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderônemi Mûveleti Intézet Katonai Stratégiai tanszék Iroda: A. épület, 4. emelet, 453. Telefon: 432 9000 /29-312 E-mail: gocze.istvan@zmne.hu. Web: : Tanszéki

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 1. Név (titulus) Szakterület Kutatási terület Oktatott tárgyak Dr. habil. Resperger István ezredes 2. Simon László alezredes, katonai elhárítás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet aszimmetrikus

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Dr. Csery-Szücs Péter nyá. mk. alezredes A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban, különös tekintettel

Részletesebben

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja Tantárgy Tartalom Óraelosztás kontakt önképzés összesen Eligazítás 1 - - Konzultáció/Önképzés 12 81 93 A titokvédelem törvényi szabályozása, az állam- - 4 4 és szolgálati titok fogalma. Az irat fogalma,

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ EK (PROGRAMOK) Katonai biztonság és védelmi stratégia;

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS KOVÁCS PÉTER GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ Az emberi történelem folyamán az aktív testmozgás és a hozzá

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZERZŐI ISMERTETŐ. Kovács Csaba alezredes

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZERZŐI ISMERTETŐ. Kovács Csaba alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZERZŐI ISMERTETŐ Kovács Csaba alezredes A KÜLÖNLEGES MŰVELETI ERŐK HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGE A 21. SZÁZAD KATONAI MŰVELETEIBEN című

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2016. 01. 15. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Alapmodulok, tantárgyak. Előfeltétel. Tantárgy- Felelős tanszék neve. Teljesítés kreditp. Tantárgy neve Kód Óraszám. Teljesítés Szk.

Alapmodulok, tantárgyak. Előfeltétel. Tantárgy- Felelős tanszék neve. Teljesítés kreditp. Tantárgy neve Kód Óraszám. Teljesítés Szk. A tanulási zavarok felismerés és kezelése pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés alapú mintatanterve Érvényes az 2oo2/2oo3-as tanévből Alapmodulok, tantárgyak Teljesítés p. Teljesítés

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

A BIZTONSÁG PRIVATIZÁLÁSA. Nemzetközi tapasztalatok és azok hatása a Magyar Honvédségre

A BIZTONSÁG PRIVATIZÁLÁSA. Nemzetközi tapasztalatok és azok hatása a Magyar Honvédségre ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola KARÁCSONY VERONIKA A BIZTONSÁG PRIVATIZÁLÁSA Nemzetközi tapasztalatok és azok hatása a Magyar Honvédségre Doktori (PhD) tézisfüzet Tudományos

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Képzési forma: Képzési cél: Képzési idő: Képzés nyelve: Tagozat: Finanszírozás: A képzésbe történő belépés:

Részletesebben

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről A negyedik generációs hadviselésről szól az a kötet, amelyet április 20-án mutattak be a Stefánia Palotában. Dr. Kiss Álmos Péter Háború a nép között

Részletesebben