MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz"

Átírás

1 MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik, remekül érzi magát liberális felfogású apja társaságában. Nem is volna ez olyan nagy baj, ha az ifjú Ferenc József császár nem szeretne fülig bele első látásra, és nem akarná feleségül venni. Sissy életének első szakaszát meséli el az osztrák írónő. Fény és árnyék, lelkesültség és csűggedés, mulatságos és szomorú fordulatok jellemzik Erzsébet életének ezt az időszakát. A fény Ferenc József rajongó szerelme, az árnyék Zsófia anyacsászárnő féltékenysége, az ókonzervatív bécsi udvar intrikái. 198, - Ft. MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy Egy kislányból császárné lesz Rakéta Könyvkiadó KFT. BUDAPEST A borító ERWIN MOSER-BRANDSCH tervének felhasználásával készült Fordította: PATAKY PÉTERNÉ A verseket fordította: PETŐCZ ANDRÁS BuDAPEST

2 1985 by hpt - VcrlagsgesellschaftmbH Co KG - Neuer Breítschopf Verlag - First published in Austria by hpt- VerlagsgesellschaftmbH Co KG, Neuer Breitschopf Verlag, under the title: Ein Mádchen wird Kaiserin All rights reserved throughout the world. No parts of thís publicatíon may be reproduced, stored in a retreviai system, ör transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopyíng, recording or otherwise, without the prior permission of hpt - VerlagsgesellschaftmbH Co KG. Hungarian translation Pataky Péterné, 1991

3 Első rész 1. Egy huncut napsugár az orrát csiklandozta meg. Sissy hangos tüsszentéssel ébred, nagyot nyújtózik, és egy ugrással kinn is terem az ágyból. Mezítláb fut az ablakhoz, végig a puha szőnyegen, amelyet apja hozott neki egyik útjáról, és gyors mozdulattal széthúzza a függönyt. Vakító napfény önti el a szobát, az égen egyetlen felhőcske sem látszik. A fiatal lány boldogan tárja ki az ablak szárnyait, kihajol, és jó mélyet szippant a friss levegőből. "Csodálátos egy idő! - gondolja. - Egész nap lovagolhatok Nenével! " Csinos arcocskája azonban nyomban el is kornorodik. "Ajaj! Hiszen Wulffen bárónő ma törnénelemórát akar nekünk tartani, és ilyenkor nem ismer könyörületet! De én nem akarok egész nap a sötét szobában ücsörögni..." - mérgesen toppant a lábával. A tanuláshoz Sissynek ritkán van kedve, egy ilyen napon pedig, mint ez a mai, végképp nem fűlik a foga a tankönyvekhez. Possenhofen ma tényleg legeslegszebb oldalát mutatja. A család nyári kastélya közvetlen a Starnbergi-tó partján áll. A lágyan fodrozódó víz csillog és szikrázik a napfénybén, a sürű erdőben csicseregnek a madarak, a haragoszöld réten a távolban két parasztfiú birkózik. A közeli istállók felől halk nyihogás hallatszik: a lovak 5 is örülnek a csodálatos időnek, szeretnék, ha máris megfuttatnák őket. Mély sóhajjal fordul el Sissy a pompás kilátástól, és lassan kefélni kezdi hosszú haját, amely a reggeli fényben aranylón csillog. Közben elgondolkodva nézi magát a tükörben: tavaly még vásott kölyöknek látszott, de idén arca már finom, gyöngéd vonásokat kapott. Épp nemrégen állapította meg a papa, hogy lassacskán

4 már olyan, mint egy igazi, takaros kis bakfis. De mit használ mindez, ha az embert egy ilyen gyönyörű nyári napon unalmas tanórák fenyegetik! "Mindenesetre - határozza el Sissy - a lovaglóruhámat veszem fel. Talán papa rá tudja beszélni majd Wulffen bárónőt, és a tanulást elhalaszthatjuk egy esős napra!" Jókedvűen lép be a reggelizőszobába, ahol már öszszegyűlt a család. Mint mindig, most is az utolsó. A szalonban, úgy tűnik, nyomott a hangulat. A testvérek feltűnően illedelmesen ülnek a nagy asztal körül, ami máskor igencsak ritkán fordul elő. A szülők sötét arccal, szándékosan kerülik egymás tekintetét. "Valószínűleg megint veszekedtek - mormogja Sissy magában. - Igy hát elő sem jöhetek a kérésemmel." - Jó reggelt! - köszönti a jelenlévőket fojtott hangon, és kérdően néz Nenére, nővérére, de az csak tanácstalanul megvonja a vállát. - De Sissy! - dörren rá apja vidáman. - Miért vágsz egy ilyen meseszép reggelen olyan szomorú képet, mint a háromnapos esős idő? Gyere, idd meg gyorsan a teádat, aztán menjünk lovagolni! Anyja erre csak még szorosabban préseli össze ajkait, állapítja meg Sissy egy gyors oldalpillantással. Most aztán tényleg nem tudja, mit mondjon. - Igen; jó, de... - dadogja. - Mi az, hogy de? Egyik napról a másikra elment a kedved a lovaglástól? - Miksa bajor herceg, úgy látszik, elhatározta, hogy feleségét a végsőkig bosszantja. Ludovika hercegnő erre már tényleg elveszíti eddig is nehezen megőrzött önuralmát. A dühtől pirosan, majdnem a sírás határán könnyít a szívén: - Miksa, egyszerűen nem értelek! Egész évben alig látunk, nem törődsz a gyerekeiddel, de ha nagy kegyesen meglátogatsz bennünket, akkor aztán tüstént felfordítod a házat. Míg az apa zavartalanul kanalazza a lágy tojását, egyszerre hat bűntudatos testvér orra hajlik mélyen a

5 csészék fölé. Mamának igaza van. Apa az ideje legnagyobb részét külföldön tölti, családját csak akkor látogatja meg, amikor Possenhofenban vannak, de ilyenkor aztán alaposan elkényezteti a gyerekeket. Ha a gondtalan kicsiknek épp nincs kedvük tanulni, Sissyt menesztik követségbe apjukhoz, Miksa herceg pedig nagyon is könnyen hagyja, hogy lánya az ujja köré csavarja. Gyakran előfordul az is, hogy hívatlanul betoppan az osztályterembe, az elképedt nevelőnő orra előtt becsukja a könyveket, és jó hangosan kijelenti: mára elég! A gyerekek ilyenkor a herceggel az élen szinte lezúdulnak a lépcsőkön, futnak egyenest egy fa koronájában épült kis kunyhóba, amely a herceg hozzáértő irányításával készült. Ott fenn aztán apjuk kalandos történeteket mesél nekik távoli országokról, idegen népek szokásairól. Sissy nem tud betelni velük. Újra és újra megkéri apját, vigye egyszer magával.oda, ahol egész évben süt a nap, az emberek agyagkunyhókban laknak, és azon a különös nyelven beszélnek, amelyik úgy hangzik, mintha torokbajuk lenne. Pár évvel ezelőtt apa négy néger kisfiút hozott magával Kairóból. Egész München ott volt a szegény ijedt kisgyerekek ünnepélyes keresztelőjén, de titokban mindenfelé suttogtak 6 7 a herceg különös kedvteléseiről. Miksa keveset tötődik a pletykákkal, az emberek véleménye teljesen közömbös számára. Ludovikát azonban, aki ügyel társadalmi helyzetére, kínosan érinti, ha férje kerül szóba. Gyakran jön el idő előtt a bálokról is, ha úgynevezett barátnői csípős megjegyzéseket tesznek a férjére. Sissy néha hallja, ahogy anyja a hálószobában zokog. Tegnap este újabb terméketlen vita folyt apa szokásairól. Bármennyire szereti is Miksa a feleségét és a gyerekeit - egyszerűen nem bír sokáig otthon maradni. Irtózik a fogadásoktól, színházlátogatásoktól, báloktól és estélyektől. Néhány hét múltán mindig újra elfogja az utazási láz.

6 - Gyerünk, igyekezzetek! - sürgeti épp a gyerekeket, anélkül hogy Ludovika szemrehányásaira válaszolna. - Különben egyedül fogok kilovagolni! A kicsiknél már rég megnyerte a csatát, ők türelmetlenül csoszognak lábukkal, és sorra lecsúsznak a székekről. Sissy és Nené, akiknek kicsit rossz a lelkiismeretük, tétovázva a mamára pillantanak. Ő pedig jámborul megadja magát sorsának, hiszen végül is ő sem akarja elrontani gyerekeinek ezt a szép napot... - Jól van, mehettek mindannyian - mosolyog kicsit elkínzottan - de ha az első esőcsepp leesik, mindent bepótolunk! Ellenkezés nélkül! Sissy fellélegzik: ma mindenjól sikerül! Mielőtt elmenne, még egy gyengéd puszit nyom anyja homlokára, aztán gyorsan a többiek után szalad. Ludovika egyedül marad. A szobában hirtelen nagy csönd lett. Gondolatai önfejű férje körül keringenek. "Teljesen el fogja rontani a gyerekeketi Hogyan illeszkednek majd be az udvari életbe, ha mindenfélével telebeszéli a fejüket?" - gondolja. Titokban mégis egy kicsit irigyli Ludovika az ő Miksáját. Házasságuk első éveiben még ő is vele mehetett Svájcba, és végigutazták Itáliát is. Bár nem szerelemből ment hozzá feleségül, a házasságot a szülők határozták el, a minden iránt érdeklődő, sokoldalú és vonzó férfi hamar meghódította a szívét. A távoli országokban közösen átélt élmények sok szép órával ajándékozták meg Ludovikát. Nemsokára aztán megszületett Lajos, az első gyerek, és ezzel számára véget is ért a kalandos, csavargó élet. Miksa bajor hercegnek, akinek nem volt semmiféle politikai kötelezettsége hazájával szemben, eszébe sem jutott, hogy ő is feladja vándoréletét. Aztán világra jött Ilona (azaz Nené), aztán Sissy (Erzsébet), Károly Tivadar (Gackel - azaz gágogó lúd, ez volt a beceneve), Mária, Matild (Spatz, azaz veréb), Zsófia és Miksa Emánuel. A gyerekek jövője érdekében, akár tetszett, akár nem, Ludovikának át kellett vennie a családfő szerepét, reprezentálnia

7 kellett a társaságban, és a gyerekek neveltetésének gondja is az ő vállárá nehezedett. "Hogy fogom a lányokat férjhez adni, ha úgy viselkednek, mint a lovászfiúk? Sissynek jobb lett volna talán, ha polgári családba születik és nő fel - gondolja Ludovika magában. - Ennek a kislánynak nagyon nehéz dolga lesz, ha egyszer majd fel kell adnia a szabadságát. Arra is alig tudom rábeszélni, hogy valami csinosabb ruhát húzzon fel. Még Münchenben sem jár semmi más az eszében, mint a lovak, a lószerszám, legfeljebb még az új lovaglóruhák." Ludovika kitölt még egy csésze teát magának, átül kézzel faragott íróasztalkájához, amelyet Miksa Spanyolországból hozott neki, és levelet fogalmaz nővérének, Zsófiának, Bécsbe. De ma folyton elkalandoznak a gondolatai. "Tulajdonképpen nem szabadna panaszkodnom. Zsófiának összehasonlíthatatlanul nehezebb az élete, mint az enyém." - Nővére Ferenc Károly osztrák főherceghez ment feleségül. A politikai helyzet egész embert, teljes erőkifejtést kívánt: hosszú, szívós harccal Zsófia végül is elérte, hogy 1848-ban ne pipogya férje, hanem legidősebb fia, Ferenc József üljön az osztrák trónra. A fiatal császár első lépései mögött persze érezni lehetett az ő erős, határozott és kemény kezét. "A császár anyja az egyetlen férfi az udvarban" - ez a mondás járja Bécsben. A császár mellé pedig császárné is kell. A nővérek, Zsófia és Ludovika már megállapodtak, hogy Ferenc József Ilonával, Sissy nővérével fog egybekelni. Nené erről még semmit sem sejt, de amióta ez a terv létezik, őt szigorúbban nevelik, mint a testvéreit. Egy leendő császárné talán mégse a fa tetején nőjön fel! A levélben, amelyet Ludovika ma Bécsbe küld, mégis elsősorban Sissyről van szó. Úgy tűnik, Ferenc József öccsének, Károly Lajosnak nagyon tetszik kis unokatestvére. A gyerekek egyszer Innsbruckban ta-

8 lálkoztak egymással. Ferenc József, akit akor már eljövendő nagy feladatai kötöttek le, nem sokat törődött rokonaival, Károly Lajos viszont egyetlen pillanatra sem maradt el Sissy mellől. Azóta is rendszeresen ír Bécsből, édességeket és préselt virágokat küld, sőt nemrégen kis barátnőjének még egy gyűrűt is küldött. Sissy természetesen mindig rendesen válaszol, de vonzalom jelét nemigen lehet felfedezni a leveleiben. Ludovika egy pillanatra elgondolkodik. Érdekházasságba kényszerítse mindkét lányát? A józan ész végül csatát nyer. "Kedves Zsófia-kezdi tehát a leveletörömmel hallom, hgy Károly Lajos rajong Sissyért." Sissynek közben szinte elröpül a napja. A vacsoránál észreveszi, hogy anyja a reggeli veszekedést láthatóan elfelejtette már, és sokkal barátságosabb hangulatban van. Elhatározza, hogy lefekvés előtt elmond neki egy titkot. - Mama - fuvolázza legédesebb hangján - emlékszel Irene Paumgarttenre? - Persze, anyja, a grófnő pár napja meglátogatott engem. Itt a közelben laknak a rokonai, és az egész nyarat itt szeretné tölteni a gyermekeivel a tó mellett. - Mondd csak, akkor azt is tudod, hogy Irenének van egy bátyja is? Ijedten tartja vissza lélegzetét a hercegnő. Mit fog most hallani? Sissy is elakad egy kicsit. Hogyan mondja meg a mamának, hogy Irene bátyját, Dávidot szíve mélyéből kedveli, egészen másvpopen, mint saját testvérét, Károly Tivadart, akit gyöngéden Gackelnak nevez. Ösztönösen érzi, hogy ez a barátság nemigen fog tetszeni az anyjának. - Nos, mi az, Sissy? - Szóval, tudod, azt akartam... azt szeretném megkérdezni, hogy Irene és David kilovagolhatnak-e majd velünk? Sissynek elillant a bátorsága, hogy titkát felfedje.

9 Anyja nagyon jól ejti, mit akart lánykája igazából mondani, de jobbnak látja, ha a dolgot egyikük sem mondja ki. Így hát örömmel válaszol a sebtiben kitalált kérdésre. - Persze, annyiszor hívod meg Irenét, ahányszor csak akarod. De te is tudod, hogy majd Münchenben nem láthatod olyan gyakran. Paumgarttenék nem a legmegfelelőbb társaság számodra Ezekkel a szavakkal a hercegnő el is hagyja a szobát. Sissy pontosan megértette a célzást. Még vár egy darabig, amíg elül a léptek zaja a lépcsőn, aztán csöndben kibújik az ágyából, meggyújt egy gyertyát, és a fiókos szekrényből előkotorja a naplóját, gondosan elrejtett kincsét. Gondolataiba merülve lapozgat az elmúlt napok bejegyzései között. 2. Sissy naplójában sokat lehet Irenéről és Davidról olvasni. Az idei nyáron ők hárman jóformán elválaszthatatlanok: Ezek a játszópajtások egészen mások, mint akikkel Sissy Münchenben anyja kívánságára szokott együtt lenni. A három gyerek szívesen rejtőzik el az erdőben, ott aztán Sissy felolvassa saját verseit, Irene csuda állatokat eszkábál össze gyökerekből és falevelekből, David fantáziája pedig azokat a hőstetteket színezi ki, amelyeket felnőtt korában fog majd véghezvinni. Sissynek agyon tetszik a fiú álmodozó, kicsit elvarázsolt lénye. Órák hosszat képes hallgatni, amint arról mesél, hogy hogyan fogja őt vadállatok karmaiból kimenteni, a viharos tengeren megoltalmazni és távoli oázisokra szöktetni. Néha, ha Irene épp nem néz oda, David végigsimít Sissy dús haján, és gyöngéden rámosolyog. David Sissyt egy kicsit az apjára emlékezteti. Nagy kár, hogy a fiú egészsége oly gyönge lábakon áll. Gyakran kell ágyban maradnia, ha előző nap túlságosan kifáradt a játékban.

10 Már Irene is észrevette, hogy bátyja milyen türelmetlenül vár arra, hogy Sissy sötétszőke feje végre felbukkanjon. - Ne hagyjatok majd magamra akkor sem, amikor összeházasodtok! - súgja egyszer Sissy fülébe, aki bár fülig vörösödik, de rábólint. - Rendben, mindenhová magunkkal viszünk téged is! 12 Most azonban Sissy szomorúan néz a gyertya lángjába. Vajon miért gondolja a mama, hogy David és Irene nem a megfelelő társaság számára? Paumgarttenék ugyan nem túl gazdagok, de a családban mindig igen vidám a hangulat. Sissy szászországi és porosz nagynénjeire gondol: bizony még sohasem látta őket szívből nevetni. Elhatározza, hogy másnap megbeszéli az ügyet apjával. Ludovika is éppen ezt tervezi, de nem halasztja,a dolgot holnapra. Miksa herceg ugyan egy kicsit rosszkedvű, hiszen épp indulni készült tudós kerekasztal társaságába, amelynek ő, mint a mondabeli Arthur király, a feje, de Ludovika nem engedi. - Tudod, hogy Sissynk szemmel láthatóan beleszeretett a kis Paumgartten fiúba? - kérdezi szemrehányóan, mintha Miksa tehetne a dologról. - Nem, ez még nem jutott a fülembe. De hát Sissy nerizsokára tizenöt éves lesz, ilyenkor már ébredeznek az első érzelmek. Te sem voltál sokkal idősebb, amikor összeházasodtunk... - Tisztában vagyok vele - szakítja félbe férjét Ludovika türelmetlenül. - De Paumgarttenék nem a rangjához illő társaság. Kedvem lenne megtiltani Sissynek, hogy ezekkel a gyerekekkel játsszon. - Mit jelentsen ez? - kérdi Miksa felháborodva. Most már őt is jobban érdekli a beszélgetés, leteszi a kabátját. -A család nagyon rendes, becsületes, és sokkal barátságosabbak, mint bizonyos uraságok az udvarnál. Minden kislány átéli az első szerelmet, és én

11 örülök, hogy Sissy ezt a kedves Dávidot választotta magának. Ludovika ismeri férje ellenszenvét a müncheni társasággal szemben, amely társaság - ezt meg kell adnianéha tényleg nagyon fárasztó tud lenni. - Nem erről van szó! Nagyon jól tudod, hogy Sissyt 13 tulajdonképpen már elígértük Ferenc József öccsének. Az esküvő valószínűleg két év múlva lesz, és Zsófia minden levelében érdeklődik, hogy fejlődik Sissy. Talán azt írjam neki, hogy leendő menye ágrólszakadt fiúcskákkal turbékol? Miksa herceg azonban erélyesen kiáll gyermeke mellett, kedvenc lányáról senki sem szólhat semmi rosszat. - Először is David nem akárhonnan szalasztott kis senki. Másodszor pedig Sissy tőlem akár egy parasztfiúhoz is hozzámehet, ha úgy lesz boldog. Vagy netán ugyanolyan házasságot kívánsz neki, mint a miénk? Ludovika levegő után kapkod. - Mit akarsz ezzel mondani? - Mi alig fél évvel a házasságkötés előtt ismerkedtünk meg, és se a te, se az én szüleim nem kérdezték a véleményünket. Azt állítod, hogy te boldog voltál, hogy így kötöttünk házasságot? Amíg én Possenhofenban vagyok, gondoskodni fogok arról, hogy Sissy anynyiszor találkozhasson Dáviddal, ahányszor csak lehetséges! Ezzel Miksa elfordul; veszi a kabátját, és köszönés nélkül elhagyja a kastélyt. Neki, mint liberálisan gondolkodó férfinak, már régen szálka a szemében a jobb körökben szokásos érdekházasság. Ludovika megint csak egyedül és bosszankodva mard otthon. Nem elég, hogy a férje sértegeti, most majd még a gyerekei is hátba támadják? Lajos, a legnagyobbik fiú is gyakran forog rossz társaságban. Lassan több időt tölt a színházban, mint a családdal. Ha pedig megjelenik a közös étkezéseknél, igencsak

12 radikális nézeteknek ad hangot, és a hercegnő szemére veli, hogy rangkórságban szenved, gőgös és elfogult. Ludovika titokban elhatározta, hogy a két nagylányt amilyen gyorsa csak lehet, férjhez adja. Másnap esik, bánatos az idő. Sissy megadóan készíti elő a füzeteit, Wulffen bárónő mindjárt szólítani fogja az órára. Már kopog is a szoba ajtaján. De Ludovika lép be. - Sissy, tegnap írtam Zsófia néninek. Nem akarsz pár sort hozzáírni Károly Lajosnak? Még meg sem köszönted a gyűrűt! Károly Lajosról Sissy már rég megfeledkezett. - Azt sem tudom, hogy néz ki. Mi a csudát írjak neki? - Biztos eszedbe jut majd valami kedves dolog, gyermekem. A tanórákra sem kellene bemenned. Szeretném a levelet délben elküldeni. - Na jó, máris hozzákezdek - feleli Sissy, miközben megpróbálja diadalmas mosolyát elfojtani. Ha nevelőnőjét bosszanthatja, még bécsi unokatestvérének is szívesen ír levelet. Ludovika is csöndesen mosolyog magában. Déltájt bekocsizik majd Münchenbe, vesz egy szép kis gyűrűt, és beleteszi Sissy Károly Lajoshoz írt levelébe... Sissy elővesz egy világoskék, virágokkal díszített levélpapírt, és rágni kezdi a tollszárat. Ugyan hová lett az a gyűrű? - jut eszébe hirtelen. Ijedten ugrik fel. Figyelmetlenül letette valahová, egyszer sem húzta fel az ujjára. Az ékszeres dobozkájában mindenesetre nincs. "Ha elveszítettem ezt a gyűrűt, mama nagyon mérges lesz. Valami miatt nagyon ügyel arra, hogy mindent, amit Károly Lajostól kapok, gondosan megőrizzek. Hátha leesett az íróasztal mögé?" - gondolja. Sissy félretolja a nehéz bútordarabot. Ott sincs. Talán a fiókos szekrényben? Fehérneműi között turkál, pillanatok alatt felfordítja a fiókokat, de eredménytelenül. A gyűrű eltűnt.

13 Sóhajtva újra feláll, kutatva körülnéz, közben pil lantása.az Ikra esik. Mi ez Messze a tóparton Davidot látja; amint egy nagyobb fiúval fogócskázik. Ajaj; biztos meg fog fázni, és megint napokra ágyban kell majd maradnia!" - gondolja Sissy. Fejcsóválva és gondterhelten próbálkozik most Sissy a szőnyegekkel, hátha alájuk gurult? Végre a baldachinos ágy alatt megtalálja a finom kis ékszert. Megkönnyebbülve ül vissza az íróasztalához, hogy megírja a levelet. Kislányos írásával illedelmesen megköszöni az ajándékot, mesél a kis báránykákról, amelyeket apja hozott neki, a lovaglásban tett óriási előmeneteléről, és végül hűvösen így fejezi be: unokatestvéred, Sissy. Szobájában a szokásos rendetlenséget hátrahagyva, máris fut művével anyjához. Ludovika látható nemtetszéssel olvassa a levelet. - Nem tudtál volna egy kicsit barátságosabb hangon írni? És miért nem kérdezed meg tőle legalább azt, hogy érzi magát? Sissynek azonban elege van bécsi rokonaiból. - De mama, riziért jössz folyton Károly Lajossal, hiszen egyáltalán nem érdekel engem! Különben is csak egyetlenegyszer láttam, és annak is már legalább négy éve! - Sissy, figyelj rám, az unokatestvéred mégiscsak az osztrák császár öccse. És olyan gyakran és kedvesen ír neked! - Írjam meg a levelet újra? - duzzog Sissy. - Ne, mára elég lesz. Sietek, mert indulni szeretnék már Münchenbe. Sissy elcsodálkozik. Mióta küldi el mama a leveleket saját kezűleg? Mindegy, biztos igaza van. Elhatározza, hogy a nap hátralévő részében megpróbál minél jobban eltűnni, nehogy a bárónő karmai közé kerüljön. - endet csinálok a szobámban, és utána festek egy képet Hossenhofenról, rendben van? - 16

14 Késő délután Sissy szobájában még mindig óriási a rendetlenség. Egy gyors vázlat a parkról is már a földön hever összegyűrve, Sissy pedig nagy gonddal dolgozik Wulffen bárónő nem túl hízelgő portréján: a nevelőnő szép hosszú, hegyes orrot kapott, rajta jó nagy bibircsók, amitől olyan, mint egy középkori boszorkány. Felemelt mutatóujjal próbálja padok alá bújt tanulóit jó modorra, erkölcsre, illemre oktatni. Ezt meg kell mutatnom Davidnak és Irenének! - villan Sissy eszébe. Irene pillantásra sem méltatja a tréfás karikatúrát, amikor Sissy pár nap múlva látogatóba megy hozzájuk. - David rettenetesen beteg! - magyarázza kisírt szemmel. - Beleesett a tóba, és tüdőgyulladást kapott! - közli barátnőjével, aki maga is nagyon megijed. Paumgarttenné asszony kilép a betegszobából, tálcával a kezében. - Egy pillanatra bemehetsz hozzá, Sissy, de ne maradj túl soká! David nagyon fáradt; és a doktor azt mondta, sokat kell aludnia, hogy erőre kapjon. Bátortalanul lép be Sissy David szobájába. Milyen más ez a kamrácska az ő otthoni, pompásan berendezett szobájához képest! A helyiség keskenyebbik oldalán egy kis szekrény roskadozik a rárakott könyvek súlya alatt. Vajon miket olvas David szívesen? Sissy elhatározza, beszél majd vele erről, amint egészen meggyógyul. A falakon sok színes kép és szobrocskák, amelyeket Irene készített. David ágya az ablak mellett áll. - Sissy, milyen kedves, hogy eljöttél! - David erőtlenül szorítja meg barátnéja felé nyújtott kezét. Sissy forrónak és száraznak érzi a fiúét. - Hoztam neked valamit, nézd csakr - mutatja a gúnyrajzot Szóval ilyen a nevelőnőtök! Biztos nagyon szigorú! Ez itt te vagy! - David kicsit elmosolyodik, és

15 megpróbál felülni. Görcsös köhögés rázza meg vékony f. kis testét. - Ne gyere túl közel, nehogy megfertőzzelek, Sissy! - mondja gyorsan. - De hát mi történt? - Sissy közelebb húz egy kis fotelt David fekvőhelyéhez, és leül. - Pár nappal ezelőtt esett az eső, és én kiszöktem a házból, pedig mama megtiltotta. A tóparton találkoztam Johannesszel, fogócskát játszottunk, de elcsúsztam a nedves füvön, és beleestem a vízbe. Még egy órába sem telt, máris felszökött a lázam, azóta pedig Í arra várok, mikor látogatsz már meg! - Gyorsan meg kell gyógyulriod, David. Mama megengedte, hogy velünk gyere lovagolni, és az idő is olyan szép már! Az ajtó résnyire kinyílik. - Sissy! - szól be David mamája. - Ennyi elég lesz! Sissy máris feláll. - Viszontlátásra, David, és gyógyulj meg hamar! - Türelem, Sissy, hamarosan újra talpra állok! - Képzeld el - sírja el magát Irene, amikor a lányok már egyedül vannak - tegnap kihallgattam a doktort. Azt mondta a szüleinknek, hogy a legrosszabbra kell számítaniuk. Vajon mit akart ezzel mondani? Mind-. annyian olyan komoran néztek! - Valószínűleg azt jelenti, hogy Davidnak sokkal jobban kell majd vigyáznia magára. Hiszen olyan könynyen megbetegszik, ezt te is tudod. Mi hárman aligha tudjuk majd körülvitorlázni a világot, ha David egy kis vízbe eséstől így meghűl! - próbálja Sissy barátnője figyelmét a gondokról elterelni, habár neki is nagyon rossz sejtelmei vannak. Néhány hónapja apja egyik barátja, egy erőteljes férfi, aki addig még sosem volt 18 beteg, belehalt a tüdőgyulladásba. Hogy fogja David ezt a betegséget átvészelni, David, akit a legkisebb fuvallat is feldöntött? Bánatosan indul hazafelé. Lassan sétál a tóparton, és

16 próbálja saját magát megnyugtatni. "Biztos most is sikerülni fog neki meggyógyulni! Ha átjön majd hozzánk lovagolni, ügyelni fogok rá, nehogy túlságosan W egerőltesse magát!" - gondolja. Ebben a hangulatban találkozik apjával, aki épp horgászni indult. - Nocsak, napsugaram, milyen csöndes vagy ma! Kire vagy mérges? Gyere ki velem a tóra! Hallgatagon segít Sissy apjának a csónakot vízre tenni. Amikor Miksa már elég messzire kievezett, behúzza az evezőket, bedobja a horgokat, és kisleányához fordul: - No, mesélj! És Sissy előbb dadogva, majd egyre folyékonyabban beszél David betegségéről, saját félelmeiről. Aztán még azt is bevallja apjának, mennyire szereti pajtását. - Hát igen, a tüdőgyulladást nem szabad fél vállról venni. Sajnos csak várni lehet, hogy a beteg összeszedi-e magát újra. Az pedig, hogy Dávidot kedveled, és egészen másképp, mint a fiútestvéreidet, egészen természetes dolog. Ha a fiúk és a lányok már elég idősek, akkor elkezdenek egymás iránt érdeklődni. Ezt a vonzalmat egész másmilyennek érezzük, mint a testvéri szerétetet. - Azt hiszem, mama nem nagyon kedveli Dávidot! - veti ellene Sissy, aki apja utolsó szavait nem értette meg egészen pontosan. - Tudom, tudom! - sóhajt Miksa herceg. - Ő azt szeretné, ha olyan valakihez mennél majd egyszer feleségül, aki rangodhoz méltó életet tud neked biztosítani. Tudod jól, mennyire nem szívesen látja azt sem 19 amikor a barátaimmal találkozom, csak azért, mert ők semmiféle főúri származást nem tudnak felmutatni. Nekem ezek az emberek ezerszer kedvesebbek, mint a beképzelt császárok és királyok, akikkel két értelmes szót is alig lehet váltani. A barátaim értik a tréfát, és aranyszívű emberek. Ez nekem sokkal többet számít,

17 mint hogy milyen udvari méltóságot viselnek. Ezt a nézetet Sissy teljes mértékben osztja. - Pontosan így is van, papa, gondoljunk csak például Arenbergékre... Góndolatban máris összerázkódik, ha ezek a gyerekek jutnak eszébe, akik magasan hordják az orrukat, semmit nem értenek a lovakhoz, és csak fintorognak, ha Sissy a nyuszijairól mesél. - De - veti közbe - én még egyáltalán nem is akarok férjhez menni. Szeretnék inkább a lovaim mellett maradni. És ha majd elég nagy leszek - teszi hozzá bátran - magaddál vihetnél engem és Dávidot az egyik utazásodra! Miksa herceg rázkódik a nevetéstől, amikor elképzeli, milyen arcot vágna Ludovika, ha most hallaná a lányát. "Remélem, Sissynek nem lesz túl nehéz sorsagondolja aztán elkomolyodva. - Sok tulajdonságomat örökölte..." - Mamának nem szabad elárulni a terveidet! Nem érterie meg téged, és csak fölösleges aggodalmakat okoznánk neki. Helyette gyere mindig hozzám, ha valami nyomja a szívedet! - Rendben van, papácskám! Ezután mindketten nekilátnak, hogy a Starnbergitó halállományát megtizedeljék. A sors nem kegyes Sissyhez ezen a nyáron. Nem sokkal látogatása után David meghal az alattomos betegségben. Sissy vigasztalhatatlan, napokra bezárkózik a szobájába, és keserű könnyeket hullat barátjáért. 20 Csak apja léphet be hozzá. Órákon át ül a lányánál, és karjaiban tartva ringatja. De a kérdésre, amelyet leánya zokogva újra meg újra feltesz, ő sem tudja a választ: - Miért kellett Davidnak meghalnia, apa? Hiszen olyan fiatal volt! A testvérek szomorúan járnak-kelnek a kastélyban. Még Ludovika is azt kérdezi magától, nem bánt-e túl

18 szigorúan a lányával. Sissy órákat tölt az íróasztala mellett, és naplójának önti ki szíve bánatát. Amikor az első nagy fájdalom már elmúlt, verset ír elhunyt barátja emlékére: Tiéd az ifjú halál Tiszta békességben, Engem nem kért a halál, S magad vagy az égben. 3. Mire a család ősszel visszautazik Münchenbe, Sissy egészen megváltozott. A szélvészkisasszonyból, akinek mintha mindig egy kis kobold kacsintott volna ki a szeméből, komoly leányka lett. A müncheni Ludwigstrassén álló hercegi palota belső udvarában nagy a sürgés-forgás. Tucatn munkás dolgozik, kalapál, szögel egy kupolaszerű építményt, ácsok fűrészelnek, gyalulnak. A nagy nyüzsgés kellős közepén Miksa herceg épp most egyenesedik fel munkájából, nagyot sóhajtva. Noha már jól benne járunk az őszben, a fák még egyetlen levelüket sem hullatták le, és a nap is hétágra süt le a férfiakra. Miksa, aki a többiekhezhasonlóan felgyűrte az 21 ingét, foltos zsebkendővel megtörli gyöngyöző homlokát. - Most pedig szünet, ebédeljünk! - kiáltja. Zajóngva másznak le a munkások a favázakról, ki- I!:.. csomagolják a magukkal hozott kenyereket, és leülnek egy padra Miksa köré. A hercegnek dolgozni valóságos élvezet. A többi építtetővel ellentétben Miksa sok időt tölt köztük, nem restell ő maga is alaposan nekilátni a munkának, ha épp arra van szükség, és mindig a szokásosnál hosszabb pihenőket engedélyez. Legújabb tervével Miksának sikerült újabb beszédtémát szolgáltatnia a müncheni társaságnak: a palota udvarán cirkuszt állítanak fel. És bár mindenütt megvetően mosolyognak az ötlet hallatán, mégis mindenki

19 kíváncsi a magánmanézs megnyitójára. Senki sem akarja elszalasztani az alkalmat, hogy ezen a látványosságon részt vegyen. li A herceg különös ötletei a münchenieket már sok érdekes estével ajándékozták meg. Egy párizsi utazása után Miksa a hercegi palota földszintjén francia mintára egy kis varietét rendezett be. Külföldi művészek lépnek itt fely és hazájuk népi bölcsességeiből, dalaiból adnak elő. Miksa ilyenkor nagyvonalú vendéglátó: az asztalok roskadoznak a legfinomabb étkek alatt, a bor patakokban folyik, és ritkán megy el vendég a mulatságról éjfél előtt. Amikor már hölgyek nincsenek jelen, gyakran előfordul, hogy a herceg kedvenc zeneszerszámán, a citerán maga ad elő dalokat, néha bizony meglehetősen szemteleneket és vakmerőeket. Ilyenkor aztán igazán elemében van: a hajnali órákig játszanak, nevetnek, táncolnak barátaival. Ludovika az ilyen ünnepségeken természetesen soha nem jelenik meg, méltóságán alulinak tartja, hogy ebbe a varietébe betegye a lábát. Az emeleten van egy óriási táncterem, ahol akár száz párnak is jut hely. Miksa ott is rendez ünnepélyeket, amelyekről egész München napokig beszél. Ludovika már sokszor megkérte a férjét, ügyeljen jobban házuk hírnevére. Ezek a vendégségek talán kicsit túl mozgalmasak, túl zajosak. Már Ludovika nővére, Zsófia is hírét vette Bécsben ennek a kész bolondokházának, és félreérthetetlenül megmondta a véleményét róla. Hát még ha Zsófia tudná, hogy sógora az építőmunkásokkal osztja meg ebédjét... Sissy nevetve áll az egyik ablakban, és apját figyeli, amint az épp teli szájjal nevet, combját csapkodva örömében. Már Miksa is észrevette őt: - Gyere le, Sissy, és nézd meg, mennyi mindent csináltunk ma! - kiabál fel lányának az ablakba. Ezt nem kell kétszer mondani! Szélsebesen fut le Sissy a lépcsőn, egyenesen apjához, aki kézen fogja, és körbesétál vele. Nagyon megkönnyebbúilt, mióta úgy látja, hogy Sissy kiheverte kis barátja halálát. Megint

20 olyan felszabadultan, boldogan nevet, mint régen, és tréfákat eszel ki, amelyekkel anyját és nevelőnőjét kétségbeejtheti. Csak néha suhan át egy-egy árnyék az arcocskáján, olyankor elcsöndesedik, és álmodozóvá válik. Miksa nemcsak azért halasztotta el szokásos őszi utazását, hogy az építkezésre felügyeljen, hanem azért is, hogy szeretett lányára több figyelmet fordíthasson. - Nézd, itt középen lesz az aréna. Ott építjük fel a páholyokat. Tíz nap múlva készen leszünk. Már szerződtettem is egy vándorcirkuszt. Igaz, hogy csak vén gebéik vannak, de a lovaglószámokat magam is be tudom mutatni. - Hadd legyek ott az első előadáson! - könyörög Sissy. - Nem tudom, anyád megengedi-e majd? Az előadás késő este kezdődik, de rendezhetünk egyszer délutáni előadást is. Arra meghívhatnád a barátaidat, nos, mit szólsz hozzá? Az nagyon jó mulatság lenne, papa! Megmutatod nekem lovakat, amelyek tegnap érkeztek? -- Persze; mehetünk az istállókba, csak megkérem Schattenstein grófot; kísérjen el bennünket. Várj meg itt! A Schattenstein név hallatára Sissy fülig pirul. Szerencsére apa semmit sem vett észre. Richard Schattenstein gróf néhány hete áll a herceg szolgálatában. Teljesen elszegényedett családból származik, titkárként kell megkeresnie a kenyerét, de ez a körülmény Richard életkedvét a legkevésbé sem befolyásolja. Húszéves, magas, kisportolt jelenség, állandóan jó kedve van, kiválóan szót ért a szigorú Ludovikával is, sőt még a komor Wulffen bárót is sikerül néha megnevettetnie. Sissy pedig, aki teljes gyászban érkezett Münchenbe, hagyta, hogy vidám lénye őrá is jó hatással legyen. A fájdalom sokkal hamarabb elmúlt, mint bárki gondolta volna. Még senki sem tudja a családban, menynyire vonzódik Sissy Richard grófhoz. Amikor a lány

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

AZ IDŐ ES A SZOBA. Botho Strauss

AZ IDŐ ES A SZOBA. Botho Strauss Botho Strauss AZ IDŐ ES A SZOBA SZEMÉLYEK JULIUS OLAF MARIE STEUBER FÉRFI, AKINEK NINCS MEG AZ ÓRÁJA TÜRELMETLEN NŐ FRANK ARNOLD ALVÓ NŐ FÉRFI TÉLIKABÁTBAN TELJESEN ISMERETLEN FÉRFI Szoba három nagy, utcára

Részletesebben

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS SZABÓ MAGDA Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS Szabó Magda, 1970, 1997 Móra Könyvkiadó, 1994, 1997 TARTALOMJEGYZÉK GINA INTÉZETBE KERÜL... 3 MATULA PÜSPÖK ISKOLÁJA... 7 AZ

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Fordította Bíró Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter

Fordította Bíró Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter Fordította Bíró Júlia A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter Federica Bosco SZERELMEM EGY ANGYAL Libri Kiadó Budapest Federica Bosco, 2011 Newton Compton editori s.rl, 2011 Hungárián translation

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

DE MI LETT A N ŐVEL? Férfimese (Jan de Miettanövel ötlete nyomán) Csehov-Kiss Csaba

DE MI LETT A N ŐVEL? Férfimese (Jan de Miettanövel ötlete nyomán) Csehov-Kiss Csaba Játék - súgópéldány - színdarab Manapság, mikor oly sok szó esik a klasszikus szövegek átírásáról, hogy már tudományos fogalom - az enyhén rosszalló mellékzöngéjű dekonstrukció" - is született a jelenség

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Turan Oflazoglu NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN. Terebess Kiadó Budapest, 2000

Turan Oflazoglu NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN. Terebess Kiadó Budapest, 2000 Turan Oflazoglu NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN Terebess Kiadó Budapest, 2000 Fordította: Tasnádi Edit NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN TÖRVÉNYHOZÓ ÉS FENSÉGES tragédia két felvonásban Kötetünk a Török Köztársaság Nagykövetsége

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MUSICAL MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE ÉS REGÉNYE ALAPJÁN SZÖVEGKÖNYVÉT ÉS DALSZÖVEGÉT ÍRTA: MIKLÓS TIBOR

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MUSICAL MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE ÉS REGÉNYE ALAPJÁN SZÖVEGKÖNYVÉT ÉS DALSZÖVEGÉT ÍRTA: MIKLÓS TIBOR 1 LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MUSICAL MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE ÉS REGÉNYE ALAPJÁN SZÖVEGKÖNYVÉT ÉS DALSZÖVEGÉT ÍRTA: MIKLÓS TIBOR ZENÉJÉT SZEREZTE: KOCSÁK TIBOR 2 SZEREPLŐK: Nyilas Orczy: Gimesi: Böszörményi:

Részletesebben

Az első gyilkosságom

Az első gyilkosságom Leena Lehtolainen Az első gyilkosságom SKANDINÁV KRIMIK animus Budapest, 2012 2 Viszi az ár csónakom, hová sodorja vajon? Hullára csap orrába, oldalába. Mi az emberi lét? Nyughatatlan lidércfény, nyughatatlan

Részletesebben

Pozsgai Zsolt. Liselotte és a május. -tragikomédia két részben-

Pozsgai Zsolt. Liselotte és a május. -tragikomédia két részben- Pozsgai Zsolt Liselotte és a május -tragikomédia két részben- Komédium Színház Budapest 2004 2 Szereplők: Liselotte.Nagy-Kálózy Eszter Férfiak: - Karl, Liselotte régi osztálytársa - Ludwig, könyvelő -

Részletesebben

2. Lesum, 1951. Aug. 18. 3. The Knolls, 1951. Szept. 3.

2. Lesum, 1951. Aug. 18. 3. The Knolls, 1951. Szept. 3. 2. Lesum, 1951. Aug. 18. Kedves Nyuszim! - remélem első lapomat, amit még csütörtökön délután írtam innen és a Stiftungba címeztem, idejében megkaptad és már tudod, hogy hol vagyunk. Elhelyezésünk nagyon

Részletesebben

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS NNCL1490-521v1.0 Fekete István Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS Fekete István jogutódja, 1970 ISBN 963 11 5138 7 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó:

Részletesebben

E L JAMES. A szabadság ötven árnyalata

E L JAMES. A szabadság ötven árnyalata E L JAMES A szabadság ötven árnyalata Ulpius-ház Könyvkiadó, 2012 A fordítás alapjául szolgáló mű E L James: Fifty Shades of Freed Fordította: Tótisz András Para mi Mamá con todo mi amor y gratitud És

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN

VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN A MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA D R Á M A M E L L É K L E T 2 0 0 6. F E B R U Á R Shakespeare VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN FORDÍTOTTA: NÁDASDY ÁDÁM A FORDÍTÓ MEGJEGYZÉSEI A fordítás az alábbi kiadásból

Részletesebben

Hazudd, hogy szeretsz!

Hazudd, hogy szeretsz! 1 Hazudd, hogy szeretsz! 1. Hattyúból kiskacsa Február végi péntek délután volt. Az utolsó rajzórám utolsó negyede, amit azzal töltöttem, hogy álmodoztam a kábé két óra múlva bekövetkező csodás változásról,

Részletesebben

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Borítóterv: Malum Stúdió ISBN 978-963-248-132-6 HU ISSN 2060-7512 HU ISSN

Részletesebben

Bezzeg az én időmben

Bezzeg az én időmben Fehér Klára Bezzeg az én időmben REGÉNY TARTALOM 1. FEJEZET Dicstelen bemutatkozás 2. FEJEZET A térkép 3. FEJEZET Hazudtam egy Lacit 4. FEJEZET Összes titkom papírzacskóban 5. FEJEZET Igazi filmszerep

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben