MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz"

Átírás

1 MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik, remekül érzi magát liberális felfogású apja társaságában. Nem is volna ez olyan nagy baj, ha az ifjú Ferenc József császár nem szeretne fülig bele első látásra, és nem akarná feleségül venni. Sissy életének első szakaszát meséli el az osztrák írónő. Fény és árnyék, lelkesültség és csűggedés, mulatságos és szomorú fordulatok jellemzik Erzsébet életének ezt az időszakát. A fény Ferenc József rajongó szerelme, az árnyék Zsófia anyacsászárnő féltékenysége, az ókonzervatív bécsi udvar intrikái. 198, - Ft. MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy Egy kislányból császárné lesz Rakéta Könyvkiadó KFT. BUDAPEST A borító ERWIN MOSER-BRANDSCH tervének felhasználásával készült Fordította: PATAKY PÉTERNÉ A verseket fordította: PETŐCZ ANDRÁS BuDAPEST

2 1985 by hpt - VcrlagsgesellschaftmbH Co KG - Neuer Breítschopf Verlag - First published in Austria by hpt- VerlagsgesellschaftmbH Co KG, Neuer Breitschopf Verlag, under the title: Ein Mádchen wird Kaiserin All rights reserved throughout the world. No parts of thís publicatíon may be reproduced, stored in a retreviai system, ör transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopyíng, recording or otherwise, without the prior permission of hpt - VerlagsgesellschaftmbH Co KG. Hungarian translation Pataky Péterné, 1991

3 Első rész 1. Egy huncut napsugár az orrát csiklandozta meg. Sissy hangos tüsszentéssel ébred, nagyot nyújtózik, és egy ugrással kinn is terem az ágyból. Mezítláb fut az ablakhoz, végig a puha szőnyegen, amelyet apja hozott neki egyik útjáról, és gyors mozdulattal széthúzza a függönyt. Vakító napfény önti el a szobát, az égen egyetlen felhőcske sem látszik. A fiatal lány boldogan tárja ki az ablak szárnyait, kihajol, és jó mélyet szippant a friss levegőből. "Csodálátos egy idő! - gondolja. - Egész nap lovagolhatok Nenével! " Csinos arcocskája azonban nyomban el is kornorodik. "Ajaj! Hiszen Wulffen bárónő ma törnénelemórát akar nekünk tartani, és ilyenkor nem ismer könyörületet! De én nem akarok egész nap a sötét szobában ücsörögni..." - mérgesen toppant a lábával. A tanuláshoz Sissynek ritkán van kedve, egy ilyen napon pedig, mint ez a mai, végképp nem fűlik a foga a tankönyvekhez. Possenhofen ma tényleg legeslegszebb oldalát mutatja. A család nyári kastélya közvetlen a Starnbergi-tó partján áll. A lágyan fodrozódó víz csillog és szikrázik a napfénybén, a sürű erdőben csicseregnek a madarak, a haragoszöld réten a távolban két parasztfiú birkózik. A közeli istállók felől halk nyihogás hallatszik: a lovak 5 is örülnek a csodálatos időnek, szeretnék, ha máris megfuttatnák őket. Mély sóhajjal fordul el Sissy a pompás kilátástól, és lassan kefélni kezdi hosszú haját, amely a reggeli fényben aranylón csillog. Közben elgondolkodva nézi magát a tükörben: tavaly még vásott kölyöknek látszott, de idén arca már finom, gyöngéd vonásokat kapott. Épp nemrégen állapította meg a papa, hogy lassacskán

4 már olyan, mint egy igazi, takaros kis bakfis. De mit használ mindez, ha az embert egy ilyen gyönyörű nyári napon unalmas tanórák fenyegetik! "Mindenesetre - határozza el Sissy - a lovaglóruhámat veszem fel. Talán papa rá tudja beszélni majd Wulffen bárónőt, és a tanulást elhalaszthatjuk egy esős napra!" Jókedvűen lép be a reggelizőszobába, ahol már öszszegyűlt a család. Mint mindig, most is az utolsó. A szalonban, úgy tűnik, nyomott a hangulat. A testvérek feltűnően illedelmesen ülnek a nagy asztal körül, ami máskor igencsak ritkán fordul elő. A szülők sötét arccal, szándékosan kerülik egymás tekintetét. "Valószínűleg megint veszekedtek - mormogja Sissy magában. - Igy hát elő sem jöhetek a kérésemmel." - Jó reggelt! - köszönti a jelenlévőket fojtott hangon, és kérdően néz Nenére, nővérére, de az csak tanácstalanul megvonja a vállát. - De Sissy! - dörren rá apja vidáman. - Miért vágsz egy ilyen meseszép reggelen olyan szomorú képet, mint a háromnapos esős idő? Gyere, idd meg gyorsan a teádat, aztán menjünk lovagolni! Anyja erre csak még szorosabban préseli össze ajkait, állapítja meg Sissy egy gyors oldalpillantással. Most aztán tényleg nem tudja, mit mondjon. - Igen; jó, de... - dadogja. - Mi az, hogy de? Egyik napról a másikra elment a kedved a lovaglástól? - Miksa bajor herceg, úgy látszik, elhatározta, hogy feleségét a végsőkig bosszantja. Ludovika hercegnő erre már tényleg elveszíti eddig is nehezen megőrzött önuralmát. A dühtől pirosan, majdnem a sírás határán könnyít a szívén: - Miksa, egyszerűen nem értelek! Egész évben alig látunk, nem törődsz a gyerekeiddel, de ha nagy kegyesen meglátogatsz bennünket, akkor aztán tüstént felfordítod a házat. Míg az apa zavartalanul kanalazza a lágy tojását, egyszerre hat bűntudatos testvér orra hajlik mélyen a

5 csészék fölé. Mamának igaza van. Apa az ideje legnagyobb részét külföldön tölti, családját csak akkor látogatja meg, amikor Possenhofenban vannak, de ilyenkor aztán alaposan elkényezteti a gyerekeket. Ha a gondtalan kicsiknek épp nincs kedvük tanulni, Sissyt menesztik követségbe apjukhoz, Miksa herceg pedig nagyon is könnyen hagyja, hogy lánya az ujja köré csavarja. Gyakran előfordul az is, hogy hívatlanul betoppan az osztályterembe, az elképedt nevelőnő orra előtt becsukja a könyveket, és jó hangosan kijelenti: mára elég! A gyerekek ilyenkor a herceggel az élen szinte lezúdulnak a lépcsőkön, futnak egyenest egy fa koronájában épült kis kunyhóba, amely a herceg hozzáértő irányításával készült. Ott fenn aztán apjuk kalandos történeteket mesél nekik távoli országokról, idegen népek szokásairól. Sissy nem tud betelni velük. Újra és újra megkéri apját, vigye egyszer magával.oda, ahol egész évben süt a nap, az emberek agyagkunyhókban laknak, és azon a különös nyelven beszélnek, amelyik úgy hangzik, mintha torokbajuk lenne. Pár évvel ezelőtt apa négy néger kisfiút hozott magával Kairóból. Egész München ott volt a szegény ijedt kisgyerekek ünnepélyes keresztelőjén, de titokban mindenfelé suttogtak 6 7 a herceg különös kedvteléseiről. Miksa keveset tötődik a pletykákkal, az emberek véleménye teljesen közömbös számára. Ludovikát azonban, aki ügyel társadalmi helyzetére, kínosan érinti, ha férje kerül szóba. Gyakran jön el idő előtt a bálokról is, ha úgynevezett barátnői csípős megjegyzéseket tesznek a férjére. Sissy néha hallja, ahogy anyja a hálószobában zokog. Tegnap este újabb terméketlen vita folyt apa szokásairól. Bármennyire szereti is Miksa a feleségét és a gyerekeit - egyszerűen nem bír sokáig otthon maradni. Irtózik a fogadásoktól, színházlátogatásoktól, báloktól és estélyektől. Néhány hét múltán mindig újra elfogja az utazási láz.

6 - Gyerünk, igyekezzetek! - sürgeti épp a gyerekeket, anélkül hogy Ludovika szemrehányásaira válaszolna. - Különben egyedül fogok kilovagolni! A kicsiknél már rég megnyerte a csatát, ők türelmetlenül csoszognak lábukkal, és sorra lecsúsznak a székekről. Sissy és Nené, akiknek kicsit rossz a lelkiismeretük, tétovázva a mamára pillantanak. Ő pedig jámborul megadja magát sorsának, hiszen végül is ő sem akarja elrontani gyerekeinek ezt a szép napot... - Jól van, mehettek mindannyian - mosolyog kicsit elkínzottan - de ha az első esőcsepp leesik, mindent bepótolunk! Ellenkezés nélkül! Sissy fellélegzik: ma mindenjól sikerül! Mielőtt elmenne, még egy gyengéd puszit nyom anyja homlokára, aztán gyorsan a többiek után szalad. Ludovika egyedül marad. A szobában hirtelen nagy csönd lett. Gondolatai önfejű férje körül keringenek. "Teljesen el fogja rontani a gyerekeketi Hogyan illeszkednek majd be az udvari életbe, ha mindenfélével telebeszéli a fejüket?" - gondolja. Titokban mégis egy kicsit irigyli Ludovika az ő Miksáját. Házasságuk első éveiben még ő is vele mehetett Svájcba, és végigutazták Itáliát is. Bár nem szerelemből ment hozzá feleségül, a házasságot a szülők határozták el, a minden iránt érdeklődő, sokoldalú és vonzó férfi hamar meghódította a szívét. A távoli országokban közösen átélt élmények sok szép órával ajándékozták meg Ludovikát. Nemsokára aztán megszületett Lajos, az első gyerek, és ezzel számára véget is ért a kalandos, csavargó élet. Miksa bajor hercegnek, akinek nem volt semmiféle politikai kötelezettsége hazájával szemben, eszébe sem jutott, hogy ő is feladja vándoréletét. Aztán világra jött Ilona (azaz Nené), aztán Sissy (Erzsébet), Károly Tivadar (Gackel - azaz gágogó lúd, ez volt a beceneve), Mária, Matild (Spatz, azaz veréb), Zsófia és Miksa Emánuel. A gyerekek jövője érdekében, akár tetszett, akár nem, Ludovikának át kellett vennie a családfő szerepét, reprezentálnia

7 kellett a társaságban, és a gyerekek neveltetésének gondja is az ő vállárá nehezedett. "Hogy fogom a lányokat férjhez adni, ha úgy viselkednek, mint a lovászfiúk? Sissynek jobb lett volna talán, ha polgári családba születik és nő fel - gondolja Ludovika magában. - Ennek a kislánynak nagyon nehéz dolga lesz, ha egyszer majd fel kell adnia a szabadságát. Arra is alig tudom rábeszélni, hogy valami csinosabb ruhát húzzon fel. Még Münchenben sem jár semmi más az eszében, mint a lovak, a lószerszám, legfeljebb még az új lovaglóruhák." Ludovika kitölt még egy csésze teát magának, átül kézzel faragott íróasztalkájához, amelyet Miksa Spanyolországból hozott neki, és levelet fogalmaz nővérének, Zsófiának, Bécsbe. De ma folyton elkalandoznak a gondolatai. "Tulajdonképpen nem szabadna panaszkodnom. Zsófiának összehasonlíthatatlanul nehezebb az élete, mint az enyém." - Nővére Ferenc Károly osztrák főherceghez ment feleségül. A politikai helyzet egész embert, teljes erőkifejtést kívánt: hosszú, szívós harccal Zsófia végül is elérte, hogy 1848-ban ne pipogya férje, hanem legidősebb fia, Ferenc József üljön az osztrák trónra. A fiatal császár első lépései mögött persze érezni lehetett az ő erős, határozott és kemény kezét. "A császár anyja az egyetlen férfi az udvarban" - ez a mondás járja Bécsben. A császár mellé pedig császárné is kell. A nővérek, Zsófia és Ludovika már megállapodtak, hogy Ferenc József Ilonával, Sissy nővérével fog egybekelni. Nené erről még semmit sem sejt, de amióta ez a terv létezik, őt szigorúbban nevelik, mint a testvéreit. Egy leendő császárné talán mégse a fa tetején nőjön fel! A levélben, amelyet Ludovika ma Bécsbe küld, mégis elsősorban Sissyről van szó. Úgy tűnik, Ferenc József öccsének, Károly Lajosnak nagyon tetszik kis unokatestvére. A gyerekek egyszer Innsbruckban ta-

8 lálkoztak egymással. Ferenc József, akit akor már eljövendő nagy feladatai kötöttek le, nem sokat törődött rokonaival, Károly Lajos viszont egyetlen pillanatra sem maradt el Sissy mellől. Azóta is rendszeresen ír Bécsből, édességeket és préselt virágokat küld, sőt nemrégen kis barátnőjének még egy gyűrűt is küldött. Sissy természetesen mindig rendesen válaszol, de vonzalom jelét nemigen lehet felfedezni a leveleiben. Ludovika egy pillanatra elgondolkodik. Érdekházasságba kényszerítse mindkét lányát? A józan ész végül csatát nyer. "Kedves Zsófia-kezdi tehát a leveletörömmel hallom, hgy Károly Lajos rajong Sissyért." Sissynek közben szinte elröpül a napja. A vacsoránál észreveszi, hogy anyja a reggeli veszekedést láthatóan elfelejtette már, és sokkal barátságosabb hangulatban van. Elhatározza, hogy lefekvés előtt elmond neki egy titkot. - Mama - fuvolázza legédesebb hangján - emlékszel Irene Paumgarttenre? - Persze, anyja, a grófnő pár napja meglátogatott engem. Itt a közelben laknak a rokonai, és az egész nyarat itt szeretné tölteni a gyermekeivel a tó mellett. - Mondd csak, akkor azt is tudod, hogy Irenének van egy bátyja is? Ijedten tartja vissza lélegzetét a hercegnő. Mit fog most hallani? Sissy is elakad egy kicsit. Hogyan mondja meg a mamának, hogy Irene bátyját, Dávidot szíve mélyéből kedveli, egészen másvpopen, mint saját testvérét, Károly Tivadart, akit gyöngéden Gackelnak nevez. Ösztönösen érzi, hogy ez a barátság nemigen fog tetszeni az anyjának. - Nos, mi az, Sissy? - Szóval, tudod, azt akartam... azt szeretném megkérdezni, hogy Irene és David kilovagolhatnak-e majd velünk? Sissynek elillant a bátorsága, hogy titkát felfedje.

9 Anyja nagyon jól ejti, mit akart lánykája igazából mondani, de jobbnak látja, ha a dolgot egyikük sem mondja ki. Így hát örömmel válaszol a sebtiben kitalált kérdésre. - Persze, annyiszor hívod meg Irenét, ahányszor csak akarod. De te is tudod, hogy majd Münchenben nem láthatod olyan gyakran. Paumgarttenék nem a legmegfelelőbb társaság számodra Ezekkel a szavakkal a hercegnő el is hagyja a szobát. Sissy pontosan megértette a célzást. Még vár egy darabig, amíg elül a léptek zaja a lépcsőn, aztán csöndben kibújik az ágyából, meggyújt egy gyertyát, és a fiókos szekrényből előkotorja a naplóját, gondosan elrejtett kincsét. Gondolataiba merülve lapozgat az elmúlt napok bejegyzései között. 2. Sissy naplójában sokat lehet Irenéről és Davidról olvasni. Az idei nyáron ők hárman jóformán elválaszthatatlanok: Ezek a játszópajtások egészen mások, mint akikkel Sissy Münchenben anyja kívánságára szokott együtt lenni. A három gyerek szívesen rejtőzik el az erdőben, ott aztán Sissy felolvassa saját verseit, Irene csuda állatokat eszkábál össze gyökerekből és falevelekből, David fantáziája pedig azokat a hőstetteket színezi ki, amelyeket felnőtt korában fog majd véghezvinni. Sissynek agyon tetszik a fiú álmodozó, kicsit elvarázsolt lénye. Órák hosszat képes hallgatni, amint arról mesél, hogy hogyan fogja őt vadállatok karmaiból kimenteni, a viharos tengeren megoltalmazni és távoli oázisokra szöktetni. Néha, ha Irene épp nem néz oda, David végigsimít Sissy dús haján, és gyöngéden rámosolyog. David Sissyt egy kicsit az apjára emlékezteti. Nagy kár, hogy a fiú egészsége oly gyönge lábakon áll. Gyakran kell ágyban maradnia, ha előző nap túlságosan kifáradt a játékban.

10 Már Irene is észrevette, hogy bátyja milyen türelmetlenül vár arra, hogy Sissy sötétszőke feje végre felbukkanjon. - Ne hagyjatok majd magamra akkor sem, amikor összeházasodtok! - súgja egyszer Sissy fülébe, aki bár fülig vörösödik, de rábólint. - Rendben, mindenhová magunkkal viszünk téged is! 12 Most azonban Sissy szomorúan néz a gyertya lángjába. Vajon miért gondolja a mama, hogy David és Irene nem a megfelelő társaság számára? Paumgarttenék ugyan nem túl gazdagok, de a családban mindig igen vidám a hangulat. Sissy szászországi és porosz nagynénjeire gondol: bizony még sohasem látta őket szívből nevetni. Elhatározza, hogy másnap megbeszéli az ügyet apjával. Ludovika is éppen ezt tervezi, de nem halasztja,a dolgot holnapra. Miksa herceg ugyan egy kicsit rosszkedvű, hiszen épp indulni készült tudós kerekasztal társaságába, amelynek ő, mint a mondabeli Arthur király, a feje, de Ludovika nem engedi. - Tudod, hogy Sissynk szemmel láthatóan beleszeretett a kis Paumgartten fiúba? - kérdezi szemrehányóan, mintha Miksa tehetne a dologról. - Nem, ez még nem jutott a fülembe. De hát Sissy nerizsokára tizenöt éves lesz, ilyenkor már ébredeznek az első érzelmek. Te sem voltál sokkal idősebb, amikor összeházasodtunk... - Tisztában vagyok vele - szakítja félbe férjét Ludovika türelmetlenül. - De Paumgarttenék nem a rangjához illő társaság. Kedvem lenne megtiltani Sissynek, hogy ezekkel a gyerekekkel játsszon. - Mit jelentsen ez? - kérdi Miksa felháborodva. Most már őt is jobban érdekli a beszélgetés, leteszi a kabátját. -A család nagyon rendes, becsületes, és sokkal barátságosabbak, mint bizonyos uraságok az udvarnál. Minden kislány átéli az első szerelmet, és én

11 örülök, hogy Sissy ezt a kedves Dávidot választotta magának. Ludovika ismeri férje ellenszenvét a müncheni társasággal szemben, amely társaság - ezt meg kell adnianéha tényleg nagyon fárasztó tud lenni. - Nem erről van szó! Nagyon jól tudod, hogy Sissyt 13 tulajdonképpen már elígértük Ferenc József öccsének. Az esküvő valószínűleg két év múlva lesz, és Zsófia minden levelében érdeklődik, hogy fejlődik Sissy. Talán azt írjam neki, hogy leendő menye ágrólszakadt fiúcskákkal turbékol? Miksa herceg azonban erélyesen kiáll gyermeke mellett, kedvenc lányáról senki sem szólhat semmi rosszat. - Először is David nem akárhonnan szalasztott kis senki. Másodszor pedig Sissy tőlem akár egy parasztfiúhoz is hozzámehet, ha úgy lesz boldog. Vagy netán ugyanolyan házasságot kívánsz neki, mint a miénk? Ludovika levegő után kapkod. - Mit akarsz ezzel mondani? - Mi alig fél évvel a házasságkötés előtt ismerkedtünk meg, és se a te, se az én szüleim nem kérdezték a véleményünket. Azt állítod, hogy te boldog voltál, hogy így kötöttünk házasságot? Amíg én Possenhofenban vagyok, gondoskodni fogok arról, hogy Sissy anynyiszor találkozhasson Dáviddal, ahányszor csak lehetséges! Ezzel Miksa elfordul; veszi a kabátját, és köszönés nélkül elhagyja a kastélyt. Neki, mint liberálisan gondolkodó férfinak, már régen szálka a szemében a jobb körökben szokásos érdekházasság. Ludovika megint csak egyedül és bosszankodva mard otthon. Nem elég, hogy a férje sértegeti, most majd még a gyerekei is hátba támadják? Lajos, a legnagyobbik fiú is gyakran forog rossz társaságban. Lassan több időt tölt a színházban, mint a családdal. Ha pedig megjelenik a közös étkezéseknél, igencsak

12 radikális nézeteknek ad hangot, és a hercegnő szemére veli, hogy rangkórságban szenved, gőgös és elfogult. Ludovika titokban elhatározta, hogy a két nagylányt amilyen gyorsa csak lehet, férjhez adja. Másnap esik, bánatos az idő. Sissy megadóan készíti elő a füzeteit, Wulffen bárónő mindjárt szólítani fogja az órára. Már kopog is a szoba ajtaján. De Ludovika lép be. - Sissy, tegnap írtam Zsófia néninek. Nem akarsz pár sort hozzáírni Károly Lajosnak? Még meg sem köszönted a gyűrűt! Károly Lajosról Sissy már rég megfeledkezett. - Azt sem tudom, hogy néz ki. Mi a csudát írjak neki? - Biztos eszedbe jut majd valami kedves dolog, gyermekem. A tanórákra sem kellene bemenned. Szeretném a levelet délben elküldeni. - Na jó, máris hozzákezdek - feleli Sissy, miközben megpróbálja diadalmas mosolyát elfojtani. Ha nevelőnőjét bosszanthatja, még bécsi unokatestvérének is szívesen ír levelet. Ludovika is csöndesen mosolyog magában. Déltájt bekocsizik majd Münchenbe, vesz egy szép kis gyűrűt, és beleteszi Sissy Károly Lajoshoz írt levelébe... Sissy elővesz egy világoskék, virágokkal díszített levélpapírt, és rágni kezdi a tollszárat. Ugyan hová lett az a gyűrű? - jut eszébe hirtelen. Ijedten ugrik fel. Figyelmetlenül letette valahová, egyszer sem húzta fel az ujjára. Az ékszeres dobozkájában mindenesetre nincs. "Ha elveszítettem ezt a gyűrűt, mama nagyon mérges lesz. Valami miatt nagyon ügyel arra, hogy mindent, amit Károly Lajostól kapok, gondosan megőrizzek. Hátha leesett az íróasztal mögé?" - gondolja. Sissy félretolja a nehéz bútordarabot. Ott sincs. Talán a fiókos szekrényben? Fehérneműi között turkál, pillanatok alatt felfordítja a fiókokat, de eredménytelenül. A gyűrű eltűnt.

13 Sóhajtva újra feláll, kutatva körülnéz, közben pil lantása.az Ikra esik. Mi ez Messze a tóparton Davidot látja; amint egy nagyobb fiúval fogócskázik. Ajaj; biztos meg fog fázni, és megint napokra ágyban kell majd maradnia!" - gondolja Sissy. Fejcsóválva és gondterhelten próbálkozik most Sissy a szőnyegekkel, hátha alájuk gurult? Végre a baldachinos ágy alatt megtalálja a finom kis ékszert. Megkönnyebbülve ül vissza az íróasztalához, hogy megírja a levelet. Kislányos írásával illedelmesen megköszöni az ajándékot, mesél a kis báránykákról, amelyeket apja hozott neki, a lovaglásban tett óriási előmeneteléről, és végül hűvösen így fejezi be: unokatestvéred, Sissy. Szobájában a szokásos rendetlenséget hátrahagyva, máris fut művével anyjához. Ludovika látható nemtetszéssel olvassa a levelet. - Nem tudtál volna egy kicsit barátságosabb hangon írni? És miért nem kérdezed meg tőle legalább azt, hogy érzi magát? Sissynek azonban elege van bécsi rokonaiból. - De mama, riziért jössz folyton Károly Lajossal, hiszen egyáltalán nem érdekel engem! Különben is csak egyetlenegyszer láttam, és annak is már legalább négy éve! - Sissy, figyelj rám, az unokatestvéred mégiscsak az osztrák császár öccse. És olyan gyakran és kedvesen ír neked! - Írjam meg a levelet újra? - duzzog Sissy. - Ne, mára elég lesz. Sietek, mert indulni szeretnék már Münchenbe. Sissy elcsodálkozik. Mióta küldi el mama a leveleket saját kezűleg? Mindegy, biztos igaza van. Elhatározza, hogy a nap hátralévő részében megpróbál minél jobban eltűnni, nehogy a bárónő karmai közé kerüljön. - endet csinálok a szobámban, és utána festek egy képet Hossenhofenról, rendben van? - 16

14 Késő délután Sissy szobájában még mindig óriási a rendetlenség. Egy gyors vázlat a parkról is már a földön hever összegyűrve, Sissy pedig nagy gonddal dolgozik Wulffen bárónő nem túl hízelgő portréján: a nevelőnő szép hosszú, hegyes orrot kapott, rajta jó nagy bibircsók, amitől olyan, mint egy középkori boszorkány. Felemelt mutatóujjal próbálja padok alá bújt tanulóit jó modorra, erkölcsre, illemre oktatni. Ezt meg kell mutatnom Davidnak és Irenének! - villan Sissy eszébe. Irene pillantásra sem méltatja a tréfás karikatúrát, amikor Sissy pár nap múlva látogatóba megy hozzájuk. - David rettenetesen beteg! - magyarázza kisírt szemmel. - Beleesett a tóba, és tüdőgyulladást kapott! - közli barátnőjével, aki maga is nagyon megijed. Paumgarttenné asszony kilép a betegszobából, tálcával a kezében. - Egy pillanatra bemehetsz hozzá, Sissy, de ne maradj túl soká! David nagyon fáradt; és a doktor azt mondta, sokat kell aludnia, hogy erőre kapjon. Bátortalanul lép be Sissy David szobájába. Milyen más ez a kamrácska az ő otthoni, pompásan berendezett szobájához képest! A helyiség keskenyebbik oldalán egy kis szekrény roskadozik a rárakott könyvek súlya alatt. Vajon miket olvas David szívesen? Sissy elhatározza, beszél majd vele erről, amint egészen meggyógyul. A falakon sok színes kép és szobrocskák, amelyeket Irene készített. David ágya az ablak mellett áll. - Sissy, milyen kedves, hogy eljöttél! - David erőtlenül szorítja meg barátnéja felé nyújtott kezét. Sissy forrónak és száraznak érzi a fiúét. - Hoztam neked valamit, nézd csakr - mutatja a gúnyrajzot Szóval ilyen a nevelőnőtök! Biztos nagyon szigorú! Ez itt te vagy! - David kicsit elmosolyodik, és

15 megpróbál felülni. Görcsös köhögés rázza meg vékony f. kis testét. - Ne gyere túl közel, nehogy megfertőzzelek, Sissy! - mondja gyorsan. - De hát mi történt? - Sissy közelebb húz egy kis fotelt David fekvőhelyéhez, és leül. - Pár nappal ezelőtt esett az eső, és én kiszöktem a házból, pedig mama megtiltotta. A tóparton találkoztam Johannesszel, fogócskát játszottunk, de elcsúsztam a nedves füvön, és beleestem a vízbe. Még egy órába sem telt, máris felszökött a lázam, azóta pedig Í arra várok, mikor látogatsz már meg! - Gyorsan meg kell gyógyulriod, David. Mama megengedte, hogy velünk gyere lovagolni, és az idő is olyan szép már! Az ajtó résnyire kinyílik. - Sissy! - szól be David mamája. - Ennyi elég lesz! Sissy máris feláll. - Viszontlátásra, David, és gyógyulj meg hamar! - Türelem, Sissy, hamarosan újra talpra állok! - Képzeld el - sírja el magát Irene, amikor a lányok már egyedül vannak - tegnap kihallgattam a doktort. Azt mondta a szüleinknek, hogy a legrosszabbra kell számítaniuk. Vajon mit akart ezzel mondani? Mind-. annyian olyan komoran néztek! - Valószínűleg azt jelenti, hogy Davidnak sokkal jobban kell majd vigyáznia magára. Hiszen olyan könynyen megbetegszik, ezt te is tudod. Mi hárman aligha tudjuk majd körülvitorlázni a világot, ha David egy kis vízbe eséstől így meghűl! - próbálja Sissy barátnője figyelmét a gondokról elterelni, habár neki is nagyon rossz sejtelmei vannak. Néhány hónapja apja egyik barátja, egy erőteljes férfi, aki addig még sosem volt 18 beteg, belehalt a tüdőgyulladásba. Hogy fogja David ezt a betegséget átvészelni, David, akit a legkisebb fuvallat is feldöntött? Bánatosan indul hazafelé. Lassan sétál a tóparton, és

16 próbálja saját magát megnyugtatni. "Biztos most is sikerülni fog neki meggyógyulni! Ha átjön majd hozzánk lovagolni, ügyelni fogok rá, nehogy túlságosan W egerőltesse magát!" - gondolja. Ebben a hangulatban találkozik apjával, aki épp horgászni indult. - Nocsak, napsugaram, milyen csöndes vagy ma! Kire vagy mérges? Gyere ki velem a tóra! Hallgatagon segít Sissy apjának a csónakot vízre tenni. Amikor Miksa már elég messzire kievezett, behúzza az evezőket, bedobja a horgokat, és kisleányához fordul: - No, mesélj! És Sissy előbb dadogva, majd egyre folyékonyabban beszél David betegségéről, saját félelmeiről. Aztán még azt is bevallja apjának, mennyire szereti pajtását. - Hát igen, a tüdőgyulladást nem szabad fél vállról venni. Sajnos csak várni lehet, hogy a beteg összeszedi-e magát újra. Az pedig, hogy Dávidot kedveled, és egészen másképp, mint a fiútestvéreidet, egészen természetes dolog. Ha a fiúk és a lányok már elég idősek, akkor elkezdenek egymás iránt érdeklődni. Ezt a vonzalmat egész másmilyennek érezzük, mint a testvéri szerétetet. - Azt hiszem, mama nem nagyon kedveli Dávidot! - veti ellene Sissy, aki apja utolsó szavait nem értette meg egészen pontosan. - Tudom, tudom! - sóhajt Miksa herceg. - Ő azt szeretné, ha olyan valakihez mennél majd egyszer feleségül, aki rangodhoz méltó életet tud neked biztosítani. Tudod jól, mennyire nem szívesen látja azt sem 19 amikor a barátaimmal találkozom, csak azért, mert ők semmiféle főúri származást nem tudnak felmutatni. Nekem ezek az emberek ezerszer kedvesebbek, mint a beképzelt császárok és királyok, akikkel két értelmes szót is alig lehet váltani. A barátaim értik a tréfát, és aranyszívű emberek. Ez nekem sokkal többet számít,

17 mint hogy milyen udvari méltóságot viselnek. Ezt a nézetet Sissy teljes mértékben osztja. - Pontosan így is van, papa, gondoljunk csak például Arenbergékre... Góndolatban máris összerázkódik, ha ezek a gyerekek jutnak eszébe, akik magasan hordják az orrukat, semmit nem értenek a lovakhoz, és csak fintorognak, ha Sissy a nyuszijairól mesél. - De - veti közbe - én még egyáltalán nem is akarok férjhez menni. Szeretnék inkább a lovaim mellett maradni. És ha majd elég nagy leszek - teszi hozzá bátran - magaddál vihetnél engem és Dávidot az egyik utazásodra! Miksa herceg rázkódik a nevetéstől, amikor elképzeli, milyen arcot vágna Ludovika, ha most hallaná a lányát. "Remélem, Sissynek nem lesz túl nehéz sorsagondolja aztán elkomolyodva. - Sok tulajdonságomat örökölte..." - Mamának nem szabad elárulni a terveidet! Nem érterie meg téged, és csak fölösleges aggodalmakat okoznánk neki. Helyette gyere mindig hozzám, ha valami nyomja a szívedet! - Rendben van, papácskám! Ezután mindketten nekilátnak, hogy a Starnbergitó halállományát megtizedeljék. A sors nem kegyes Sissyhez ezen a nyáron. Nem sokkal látogatása után David meghal az alattomos betegségben. Sissy vigasztalhatatlan, napokra bezárkózik a szobájába, és keserű könnyeket hullat barátjáért. 20 Csak apja léphet be hozzá. Órákon át ül a lányánál, és karjaiban tartva ringatja. De a kérdésre, amelyet leánya zokogva újra meg újra feltesz, ő sem tudja a választ: - Miért kellett Davidnak meghalnia, apa? Hiszen olyan fiatal volt! A testvérek szomorúan járnak-kelnek a kastélyban. Még Ludovika is azt kérdezi magától, nem bánt-e túl

18 szigorúan a lányával. Sissy órákat tölt az íróasztala mellett, és naplójának önti ki szíve bánatát. Amikor az első nagy fájdalom már elmúlt, verset ír elhunyt barátja emlékére: Tiéd az ifjú halál Tiszta békességben, Engem nem kért a halál, S magad vagy az égben. 3. Mire a család ősszel visszautazik Münchenbe, Sissy egészen megváltozott. A szélvészkisasszonyból, akinek mintha mindig egy kis kobold kacsintott volna ki a szeméből, komoly leányka lett. A müncheni Ludwigstrassén álló hercegi palota belső udvarában nagy a sürgés-forgás. Tucatn munkás dolgozik, kalapál, szögel egy kupolaszerű építményt, ácsok fűrészelnek, gyalulnak. A nagy nyüzsgés kellős közepén Miksa herceg épp most egyenesedik fel munkájából, nagyot sóhajtva. Noha már jól benne járunk az őszben, a fák még egyetlen levelüket sem hullatták le, és a nap is hétágra süt le a férfiakra. Miksa, aki a többiekhezhasonlóan felgyűrte az 21 ingét, foltos zsebkendővel megtörli gyöngyöző homlokát. - Most pedig szünet, ebédeljünk! - kiáltja. Zajóngva másznak le a munkások a favázakról, ki- I!:.. csomagolják a magukkal hozott kenyereket, és leülnek egy padra Miksa köré. A hercegnek dolgozni valóságos élvezet. A többi építtetővel ellentétben Miksa sok időt tölt köztük, nem restell ő maga is alaposan nekilátni a munkának, ha épp arra van szükség, és mindig a szokásosnál hosszabb pihenőket engedélyez. Legújabb tervével Miksának sikerült újabb beszédtémát szolgáltatnia a müncheni társaságnak: a palota udvarán cirkuszt állítanak fel. És bár mindenütt megvetően mosolyognak az ötlet hallatán, mégis mindenki

19 kíváncsi a magánmanézs megnyitójára. Senki sem akarja elszalasztani az alkalmat, hogy ezen a látványosságon részt vegyen. li A herceg különös ötletei a münchenieket már sok érdekes estével ajándékozták meg. Egy párizsi utazása után Miksa a hercegi palota földszintjén francia mintára egy kis varietét rendezett be. Külföldi művészek lépnek itt fely és hazájuk népi bölcsességeiből, dalaiból adnak elő. Miksa ilyenkor nagyvonalú vendéglátó: az asztalok roskadoznak a legfinomabb étkek alatt, a bor patakokban folyik, és ritkán megy el vendég a mulatságról éjfél előtt. Amikor már hölgyek nincsenek jelen, gyakran előfordul, hogy a herceg kedvenc zeneszerszámán, a citerán maga ad elő dalokat, néha bizony meglehetősen szemteleneket és vakmerőeket. Ilyenkor aztán igazán elemében van: a hajnali órákig játszanak, nevetnek, táncolnak barátaival. Ludovika az ilyen ünnepségeken természetesen soha nem jelenik meg, méltóságán alulinak tartja, hogy ebbe a varietébe betegye a lábát. Az emeleten van egy óriási táncterem, ahol akár száz párnak is jut hely. Miksa ott is rendez ünnepélyeket, amelyekről egész München napokig beszél. Ludovika már sokszor megkérte a férjét, ügyeljen jobban házuk hírnevére. Ezek a vendégségek talán kicsit túl mozgalmasak, túl zajosak. Már Ludovika nővére, Zsófia is hírét vette Bécsben ennek a kész bolondokházának, és félreérthetetlenül megmondta a véleményét róla. Hát még ha Zsófia tudná, hogy sógora az építőmunkásokkal osztja meg ebédjét... Sissy nevetve áll az egyik ablakban, és apját figyeli, amint az épp teli szájjal nevet, combját csapkodva örömében. Már Miksa is észrevette őt: - Gyere le, Sissy, és nézd meg, mennyi mindent csináltunk ma! - kiabál fel lányának az ablakba. Ezt nem kell kétszer mondani! Szélsebesen fut le Sissy a lépcsőn, egyenesen apjához, aki kézen fogja, és körbesétál vele. Nagyon megkönnyebbúilt, mióta úgy látja, hogy Sissy kiheverte kis barátja halálát. Megint

20 olyan felszabadultan, boldogan nevet, mint régen, és tréfákat eszel ki, amelyekkel anyját és nevelőnőjét kétségbeejtheti. Csak néha suhan át egy-egy árnyék az arcocskáján, olyankor elcsöndesedik, és álmodozóvá válik. Miksa nemcsak azért halasztotta el szokásos őszi utazását, hogy az építkezésre felügyeljen, hanem azért is, hogy szeretett lányára több figyelmet fordíthasson. - Nézd, itt középen lesz az aréna. Ott építjük fel a páholyokat. Tíz nap múlva készen leszünk. Már szerződtettem is egy vándorcirkuszt. Igaz, hogy csak vén gebéik vannak, de a lovaglószámokat magam is be tudom mutatni. - Hadd legyek ott az első előadáson! - könyörög Sissy. - Nem tudom, anyád megengedi-e majd? Az előadás késő este kezdődik, de rendezhetünk egyszer délutáni előadást is. Arra meghívhatnád a barátaidat, nos, mit szólsz hozzá? Az nagyon jó mulatság lenne, papa! Megmutatod nekem lovakat, amelyek tegnap érkeztek? -- Persze; mehetünk az istállókba, csak megkérem Schattenstein grófot; kísérjen el bennünket. Várj meg itt! A Schattenstein név hallatára Sissy fülig pirul. Szerencsére apa semmit sem vett észre. Richard Schattenstein gróf néhány hete áll a herceg szolgálatában. Teljesen elszegényedett családból származik, titkárként kell megkeresnie a kenyerét, de ez a körülmény Richard életkedvét a legkevésbé sem befolyásolja. Húszéves, magas, kisportolt jelenség, állandóan jó kedve van, kiválóan szót ért a szigorú Ludovikával is, sőt még a komor Wulffen bárót is sikerül néha megnevettetnie. Sissy pedig, aki teljes gyászban érkezett Münchenbe, hagyta, hogy vidám lénye őrá is jó hatással legyen. A fájdalom sokkal hamarabb elmúlt, mint bárki gondolta volna. Még senki sem tudja a családban, menynyire vonzódik Sissy Richard grófhoz. Amikor a lány

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Cirmos barátra vágyik Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Sophie-nak 5 Elsô fejezet Ma is a tanya felé megyünk? kérdezte reménykedve Rosie a

Részletesebben

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok!

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok! MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Kedves Ügyfelek és Barátok! Szeretettel meghívunk minden érdeklödöt a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Summer Opening összejövetelére. Idöpont: 2015 június

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Dr. Natasha Campbell-McBride. GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata. Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához

Dr. Natasha Campbell-McBride. GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata. Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához Dr. Natasha Campbell-McBride GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához A fordítás alapjául szolgáló mű: Dr. Natasha Campbell-McBride

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Sok férfinak nehéz értelmeznie a nôk testbeszédének finomabb árnyalatait. A kutatások szerint a férfiak hajlamosak szexuális érdeklôdésnek tulajdonítani

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat NICK BRUEL ROSSZ Boldog szülinapot, Rossz Cica! CICA OLVASNI JÓ! 6 New York Times bestsellersorozat Könyvmolyképző Kiadó 2014 2. TarTalomjegyzék Első fejezet Jó reggelt, Cica! 5 Második fejezet Cica első

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás Holly Webb HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN Sophy Williams rajzaival második kiadás Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2010 3 Tomnak 5 Els fejezet Pamacs cica hanyatt feküdt a kosarában szőrös hasát mutogatva, és

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Zrínyi Miklós titokzatos halála

Zrínyi Miklós titokzatos halála Zrínyi Miklós titokzatos halála Péter Katalin történész írta Zrínyi Miklós halálával kapcsolatban A magyar romlásnak századában címû kötetében: Zrínyi halálának körülményeit mindenki ismeri; a magyar történelem

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

Milyenek a csehek (meg a magyarok meg a lengyelek)?

Milyenek a csehek (meg a magyarok meg a lengyelek)? Milyenek a csehek (meg a magyarok meg a lengyelek)? Adva van egy történet, Verával esett meg. Belép valahol Budapesten az orvosi rendelőbe, előtte két tucat ember. Leül és várakozni kezd. Utána egy öregasszony

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Jelentkezési lap. Név. Lakcím:... Iskola:... Osztály:... Email cím:... Telefonszám:...

Jelentkezési lap. Név. Lakcím:... Iskola:... Osztály:... Email cím:... Telefonszám:... Jelentkezési lap.. Név Lakcím:... Iskola:... Osztály:... Email cím:... Telefonszám:..... 1. Feladat Időrend Rakd sorba a történet eseményeit! a. Pippi a kapura ül, és fára mászik b. Pippi beköltözik a

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Szerelem, szerelem...

Szerelem, szerelem... Szerelem, szerelem... 0. Vers a szerelemről: Kelemen Zoltán: Szerelem Ő Igen, jól látja, ennyi az egész. Vers ez egyáltalán Ön szerint? 1. Aforizmák. Férfiak mondták őket nőkről. Egészítse ki! mit akar

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Szülői útmutató az első 10 napra

Szülői útmutató az első 10 napra Szülői útmutató az első 10 napra 1. Hogyan tartsuk a babát? Bármennyire is törékenynek és sebezhetőnek érezzük újszülöttünket, ne féljünk hozzáérni! Kutatások bizonyítják, hogy azok a babák, akiket naponta

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben