Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA..."

Átírás

1 Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7

2 1.1. Küldetésnyilatkzat Isklánk története Isklánk legfntsabb jellemzői, adttságai: Isklánk személyi és tárgyi feltételei Isklánk hagymányai, hagymánys ünnepei: Isklai elismerések: ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Kiemelt kmpetenciafejlesztési területek: Céljaink és feladataink: Az alsó tagzats nevelés-ktatás (1-4. évflyam) A felső tagzats nevelés ktatás (5-8. évflyam)...16 Céljaink: A nevelő-ktató munka eszköz- és eljárásrendszere: A kiemelt pedagógiai és ktatási területek és a kulcskmpetenciák fejlesztésének kapcslata Anyanyelvi nevelés (Anyanyelvi kmmunikáció fejlesztése) Az idegen nyelv ktatása (Idegen nyelvi kmmunikáció fejlesztése) Matematika ktatása (Matematikai kmpetencia fejlesztése) Digitális kmpetencia Művészeti nevelés (Esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőkészség) Környezeti és egészségnevelés (Egészséges és környezettudats életvitel) Testnevelés (Mzgáskultúra, egészséges életmód) A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A közösségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Sajáts nevelési igényű tanulók integrált nevelése és ktatása Sajáts nevelési igényű ( SNI ) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel ( BTM ) összefüggő pedagógiai tevékenység A sajáts nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása...33 A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatárzó tényezők A beszédfgyatéks tanulók isklai fejlesztésének elvei

3 A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási flyamatban tartósan és súlysan akadályztt tanulók isklai fejlesztésének elvei A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási flyamatban tartósan és súlysan akadályztt tanulók isklai fejlesztése Diszlexia, diszgráfia Diszkalkulia A gyermekek esélyegyenlőségét szlgáló tevékenység A tehetség, képesség kibntakztatását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatk A tanulási kudarcknak kitett tanulók felzárkóztatását segítő prgram A szciális hátrányk enyhítését szlgáló prgram A pedagógiai prgram végrehajtásáhz szükséges, nevelő-ktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, tanuló, isklai pedagógus együttműködésének frmái, az együttműködés tvábbfejlesztésének lehetőségei ISKOLÁNK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Az egészségfejlesztéssel kapcslats célkitűzések, feladatk A mindennaps testedzés megvalósításának hagymányai isklánkban ISKOLÁNK KÖRNYEZET NEVELÉSI PROGRAMJA A környezeti nevelés alapelvei, céljai, feladatai Megvalósítás munkafrmái, módszerei, eszközei: ISKOLÁNK HELYI TANTERVE Az iskla egyes évflyamain taníttt tantárgyak, a kötelező és tervezhető fglalkzásk és azk óraszámai Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményei és frmái; a tvábbá a tanuló teljesítményének értékelésének és minősítésének frmái A tanulói teljesítmények mérésének és értékelésének célja: a diagnsztikus visszajelzés Az isklai írásbeli beszámltatásk frmái, rendje, krlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Magatartás és szrgalm értékelésének alapelvei és célja: Szöveges értékelés

4 5.3.5 A tantervi követelmények teljesítését szlgáló vizsgák szabályai Vizsgaszabályzat Vizsgára jelentkezés, vizsgáztatás rendje Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje Az tthni és tanórára felkészülést szlgáló, előírt írásbeli és szóbeli feladatk meghatárzásának elvei és krlátai A tanulók fizikai állaptának mérésére használt módszerek A tantárgyak sajátsságaihz igazdva megjelenő fejlesztési területek: Egészségfejlesztés, környezetvédelem, fgyasztóvédelem Közlekedési nevelés Társadalmi bűnmegelőzés, áldzattá válás elkerülése Az erőszakmentes knfliktuskezelő technikák elsajátítása Az infkmmunikációs technikák alkalmazása A XXI. századnak megfelelő természettudmánys ismeretek elsajátítása Egyéni fglalkzásk, tanórán kívüli fglalkzásk lehetőségei PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK (hatálya, érvényesség, felülvizsgálat, módsítás, nyilvánsság, jóváhagyás, aláírásk) A pedagógiai prgram hatálya: Érvényesség Értékelés, felülvizsgálat Módsítás Nyilvánsság A PEDAGÓDIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓJA

5 Bevezetés Pedagógiai prgramunk: Az alkalmaztti közösség által június 11-én elfgadtt, A Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa által a 8/2009. (09.03.) számú határzatával elfgadtt pedagógiai prgram átdlgzása. A prgram felülvizsgálata és átdlgzása az alábbi törvényi váltzásk miatt vált szükségessé: A évi CXC. Törvény a Nemzeti köznevelésről, Magyarrszág Krmányának 110/2012.(VI. 4.) rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A fenti jgszabályk alapján készített Helyi tanterv A Köznevelés feladatai és értékei: a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése, az egyetemes kultúra közvetítése, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fgéknyság elmélyítése. A Köznevelési törvény, a Nemzeti alaptanterv, a Kerettanterv alapján készülő Pedagógiai Prgram és Helyi tanterv célja: a tanulók váljanak a haza felelős plgáraivá, fejlődjék ki hazafias érzelemviláguk, reális önismeretük és szilárd erkölcsi ítélőképességük legyen, találják meg helyüket a családban, szűkebb és tágabb közösségeikben, a munka világában, törekedjenek tartalmas és tartós kapcslatkra, legyenek képesek felelős döntések meghzatalára, maguk és a gndjaikra bízttak srsát illetően, legyenek képesek önálló tájékzódásra, véleményfrmálásra, cselekvésre, ismerjék meg és értsék meg a természeti társadalmi, kulturális jelenségeket, flyamatkat, tartsák értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág váltzatsságának megőrzését. 5

6 Magyarrszág alaptörvényének és a Nat szellemiségének megfelelően dkumentumainknak szlgálni kell az élet és az emberi méltóság tiszteletét, a lelkiismereti és vallásszabadságt, a magyar nemzeti hagymánykat, a nemzetiséghez tartzók identitását, az egész világt érintő kérdéseket, a fenntarthatóság iránti közös felelősséget. Biztsítani kell az együttműködést a szülőkkel a gyermekek érdekében, szülők és pedagógusk kölcsönös tapasztalatcseréjét, eredményes együttműködését. Törekedni kell arra, hgy az elsajátíttt tudás értékálló és a kr igényeinek megfelelő legyen. Legyen párbeszéd, közös nyelv a nemzedékek között, a kölcsönös megértés és a tisztelet jegyében. Isklánk szakmai önállóságának biztsítása mellett, a Köznevelési törvény szellemiségének megfelelően biztsítanunk kell nevelés-ktatás tartalmi egységét, az isklák közti átjárhatóságt, az elsajátítandó műveltségtartalmak megtanítását, végrehajtani a kötelező rendelkezéseket az ktatásszervezés körében, különös tekintettel a tanulók heti és napi terhelésének krlátzására. Fentiek szellemében isklánkban megkülönböztetett figyelmet frdítunk az alábbi szempntkra is: knstruktív életvezetés, a flyamats tanulás és önfejlesztés, a tlerancia képessége, kmmunikációs és együttműködési képesség, idegen nyelvi kmmunikáció, kezdeményező és vállalkzói képesség elsajátíttatására. A Révfülöpi Általáns Iskla - értékes hagymányaira építve - széles tevékenységkínálattal, a gyerekek skldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájával törekszik a kr kihívásainak megfelelni. 6

7 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA 1.1.Küldetésnyilatkzat Olyan isklát szeretnénk: ahvá a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, mtiváló, családias légkör veszi körül őket, ahl a természetes gyermeki kíváncsiságt megőrizve, életkri sajátsságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákk, ahl a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei skldalúan fejlődhetnek, és a tanulás mtivációs alapja a sikerélmény, ahvá mindezekért a szülők szívesen hzzák gyermekeiket, ahl a tantestület minden tagja fntsnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjbban ért, és alktói szabadsága kibntakzhat, amelyik rugalmasan képes alkalmazkdni a társadalmi elváráskhz, a tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez. A társadalm elvárása isklánktól Fiam, a jövevényeket Jó akaratúan gyámlítsad És becsben tartsad Hgy nálad szívesebben tartózkdjanak Mintsem másutt lakjanak (Szt. István intelme fiáhz) Tanulóink elvárása isklánktól Az iskla dlga, hgy megtanítsa velünk, hgyan kell tanulni, hgy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hgy megtanítsn bennünket a jól végzett munka örömére és az alktás izgalmára, hgy megtanítsn szeretni, amit csinálunk és hgy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk. (Szent-Györgyi Albert) 7

8 A tantestület elvárása önmagától Ha mindig ugyanazt csináld, mint eddig, akkr annyit is érsz el, mint eddig, de ha többet szeretnél elérni, tartsd szem előtt a célt, és találd meg hzzá az új -at és a más -t! 1.2.Isklánk története Isklánk jgelődje 1922-ben, a Balatn partján, az egykri halszárító épületében kezdte meg működését, két tanítóval és 72 tanulóval ben önálló településsé vált Révfülöp, lakssága flyamatsan növekedett, az iskla 1954-ben már körzeti közpnti általáns isklaként működött. A halszárító épülete mellett az Evangélikus Tanítók Üdülőjének épületét is birtkba vették. Az alsó és felső isklában, 10 tanteremben, 17 nevelővel és 300 tanulóval flyt az ktatás ban került átadásra jelenlegi épületünk az új iskla. A kr követelményei szerint jól felszerelt, 12 tantermes épület, amely a nevelő-ktató munka tárgyi feltételeit biztsíttta tól 1997-ig, a 8 sztálys általáns isklai ktatás mellett, szakisklai képzés is flyt intézményünkben, háziassznykat és dajkákat képeztünk. Ez akkr nem csupán a gyerekek és szülők számára vlt előnyös, de a tanulói létszámk visszaesése miatt pedagógusaink fglalkztatását, az intézmény gazdaságs működését is biztsíttta. A szakképzési trv. váltzása miatt kellett megszüntetnünk ezt a képzési frmát től 2008-ig zajltt isklánk épületének szakaszs felújítása, melynek eredményeként mst ismét új isklának nevezhetjük. 1.3.Isklánk legfntsabb jellemzői, adttságai: Isklánk a Balatn északi partján a Káli-medence és a Balatn találkzási pntján helyezkedik el. Ez meghatárzza az isklába járó gyerekek összetételét, elsősrban a Révfülöpről és a Káli-medence falvaiból járnak hzzánk gyerekek, néhány tanuló a Balatn-parti falvakból is érkezik. Sajns nem annyian, mint a 80-as, 90-es években. Szívesen válnánk újra befgadó isklává. Tanulóink létszáma 120 körül mzg. 8 isklai sztályunk van, az egész naps nevelés megvalósítása érdekében a délutáni időszakban a létszámnak megfelelően szervezzük a tanórákra felkészítő, tehetséggndzó, szakköri és tanulószbai fgalakzáskat, mind az alsó, mind pedig a felső tagzats tanulók számára. A 8

9 beisklázási körzetünk laksságának életkri összetétele, a csökkenő gyermeklétszám miatt ugrásszerű létszámnövekedéssel nem számlhatunk, éppen ezért törekszünk isklánk arculatát kedvezőbbé téve, vnzóbbá tenni a szülők számára. Alsó tagzatban nagyfelmenő rendszerben tanítunk. Azt gndljuk, tanítványainknak nem csupán bizts alapkészségekre, tudats személyiségfejlesztésre, alkalmazásképes tudásra, egyéni haladási tempójukhz igazíttt fejlesztésre, hanem érzelmi biztnságra is szükségük van. Ennek egyik biztsítéka, hgy az iskla alsó tagzatán ugyanaz a tanító neveli-ktatja tanítványainkat. Kiemelt szerepet kap a nyelvtanulás, angl és német nyelv tanulását választhatják a tanulók 4. sztálytól kezdődően. Az isklába érkező tanulási és/vagy magatartási gndkkal küzdő gyermekek száma évről-évre nő. Velük isklánk 1 fejlesztő pedagógusa, 1 gyógypedagógusa fglalkzik rendszeresen. A lgpédiai fejlesztést 1-2. sztályban, helyben, a tankerület által biztsíttt lgpédus végzi. Isklánk felújíttt épülete, parksíttt, játékkkal, pihenő asztalkkal, padkkal elláttt udvarunk a gyerekek számára kellemes környezetet biztsít. Sprtpályánk (kézilabda, ksárlabda), közép méretű trnatermünk biztsítja a gyerekek számára a szabad mzgást. A mindennaps testmzgásra, de a tanórán kívüli, és külső szervezésű sprtlási lehetőségekre is alkalmas. Isklánkat a Révfülöpi Általáns Iskláért Alapítvány támgatja, anyagilag is hzzájárul a nevelő-ktató munka színvnalának emeléséhez, tevékenységeink bővítéséhez, illetve tárgyi feltételeink javításáhz. Az iskla hivatals elnevezése: Révfülöpi Általáns Iskla Az iskla fenntartója és felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt 1055 Budapest, Szalay utca Az iskla alapításának éve: (Állami Elemi Népiskla) Az alapító kirat kelte, száma, kiállítója: (2008. nvember 19. 5/2008. sz. KT. határzat Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás) OM aznsító száma: Törzsszáma: Az intézmény jgállása: Állami fenntartású ktatási intézmény 9

10 Évflyamaink száma: 1-8. évflyam Osztályaink száma: 8 sztály Az intézmény fő tevékenységei: Nappali rendszerű, isklai ktatás. AZ INTÉZMÉNY ILLETÉKESSÉGI ÉS MŰKÖDÉSI KÖRE Az iskla feladat-ellátási kötelezettsége elsősrban a fenntartó által meghatárztt körzetben, Révfülöp és Térsége, a Káli-medence települései (Ábrahámhegy, Balatnhenye, Balatnrendes, Kékkút, Köveskál, Kővágóörs, Mindszentkálla, Révfülöp, Szentbékkálla) közigazgatási területén lakó vagy tartózkdó tanköteles gyermekek nevelésére és ktatására terjed ki. Ezt meghaladóan üres férőhelyeivel szívesen szlgálja a szülők szabad isklaválasztási jgának érvényesülését Isklánk személyi és tárgyi feltételei Személyi feltételek Tantestület Isklánk tantestületét szakmailag képzett, munkájuk iránt elkötelezett pedagógus alktják. Igénylik a flyamats tvábbképzést. Szaks ellátttságunk a felső tagzatban is teljes. Pedagógus álláshelyeink betöltöttek. Tantestületünk jól összeszktt, törekvése, hgy egységes pedagógiai értékeket közvetítő, megújulásra mindig kész nevelői közösséget alkssn. Oktató-nevelő munkát segítők Isklánkban az ktató-nevelő munkát, az egyénre szabtt fejlesztést, a tanulók sztályközösségbe való beilleszkedésének segítését fejlesztő pedagógusunk, gyógypedagógusunk végzi. Egyéni és kiscsprts fglalkztatással segítik a tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek fejlődését. Mindkét kllégánk szrs kapcslatban áll a szülőkkel és a nevelési és gyermekjóléti intézményekkel, szükség esetén szakvizsgálatt kezdeményeznek a gyermek érdekében. Isklatitkár Adminisztratív feladatinak ellátásával isklánk mindennapi tevékenységének fnts résztvevője, mind a pedagógusk, mind pedig a tanulók ügyeinek intézésében Technikai dlgzók Az isklában flyó nevelő-ktató munkáhz a technikai hátteret biztsítják a takarítók és a karbantartó. A január 1-jén életbe lépett új szabályzás értelmében munkáltatójuk 10

11 Révfülöp Nagyközség Önkrmányzata. Megteremtik a zavartalan működés feltételeit, tárgyi eszközeinket rendben tartják, mindennapjaink segítői. A tanulók étkeztetését az önkrmányzat által fenntarttt knyha biztsítja. Tárgyi feltételek: Isklánk kétemeletes épület. Földszintjén van a knyha és az étterem, az irdák (nevelői, igazgatói, isklatitkári), két alsó tagzats tanterem, és zngraszba, a tanórára felkészülést segítő könyvtárszba, valamint a trnaterem és az öltözők. Az első emeleten hárm sztályterem, a technika, a számítástechnikai és a képzőművészeti szaktanterem helyezkedik el. A másdik emeleten hárm tanterem, a bilógia, fizika-kémia szaktanterem, szertárak, és a fejlesztő szba található. Osztálytermeink 30 fő befgadására alkalmasak, a jelenlegi sztálylétszámkra megfelelőek. Az épület alagsrában karbantartó műhely és raktár található. Sprtudvarunk és játszóudvarunk sk mzgási lehetőséget biztsít. Az udvart az Isklaszék anyagi támgatásával, a szülők, karbantartónk közreműködésével láttuk el játékkkal, udvari bútrkkal. A park flyamats rendben tartását a szülők és a gyerekek végzik. Az iskla taneszköz ellátása megfelelő. Tárgyi feltételeink tthns és egészséges környezetet biztsítanak tanulóink egész naps fglalkztatásáhz. 1.5.Isklánk hagymányai, hagymánys ünnepei: Tanévnyitó- és tanévzáró ünnepélyeket tartunk. A 8. sztálysk ünnepélyesen fgadják az 1. sztályskat, év végén az első sztálysk is búcsúztatják a 8. sztályskat. Műsrs isklai ünnepséggel emlékezünk a nemzeti ünnepekre. Közös isklai kirándulást tartunk évi legalább egy alkalmmal, a Gázló Egyesület szervezésében, melynek célja természeti értékeink megismerése Családi sprtnapt tartunk az Isklaszék szervezésében, melynek célja a szülők és gyerekek játéks, közös testmzgása. Évente megszervezzük a hagymánys sí tábrt. 1-2 naps tanulmányi kirándulásn vesznek részt tanulóink májusban. 11

12 A művészeti nevelés erősítése érdekében évente két alkalmmal megrendezzük a Képzőművészeti kiállítás és hangverseny elnevezésű prgramt. Kiemelten támgatjuk a tanulói önkrmányzat (DÖK) működését, a tanulók önállóságra való felkészítését segítjük, közéletiségre nevelünk. Tanulmányi versenyeket és rendezvényeket szervezünk, és tevékenyen részt veszünk területi és rszágs pályázatkn, versenyeken, vetélkedődön. A szülőknek és pedagógusknak ősszel a Szülői Munkaközösség Suli buli -t rendez, melynek bevételével az iskla prgramjait támgatja. Gyere hzzánk isklába! prgramt szervezünk a leendő elsősztálys gyermekeknek és szüleiknek a beisklázás előtt. Az előbb felsrltakn kívül műsrs rendezvényeket tartunk: Farsang, Anyák Napja alkalmából az édesanyák köszöntése, Mikulásjárás alsós testvérsztálykat a felsősök megajándékzzák Rendhagyó szaktárgyi órák előadók meghívásával, Osztálykarácsnyk, klubdélutánk 1.6.Isklai elismerések: Az év legkiválóbb, példás tanulója tanév végén elnyeri az Iskladíj elnevezésű plakettet. Az év legeredményesebben tevékenykedő tanulóinak az Alapítvány a Révfülöpi Általáns Iskláért kitüntető címet admányzza. 12

13 2. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1.Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelő-ktató munkánk alapelveit kialakító értékek A nevelési prgram átdlgzása előtt - az alapelvek meghatárzásáhz - tantestületünk összegyűjtötte azkat a legfntsabb emberi és erkölcsi értékeket, amelyeket közösen a legértékesebbnek tartunk. Ezen értékek mentén fgalmaztuk meg alapelveinket, amelyek nevelő munkánkat meghatárzzák. Közösen elfgadtt legfntsabb értékek: tlerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése, humanizmus, szeretet, elfgadás, becsületesség, igazságsság, őszinteség, bizalm, a természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása a jövő nemzedék számára, önfegyelem, önismeret, példamutatás, pntsság, igényesség és kitartás a munkában, a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése, önállóság, szabadság, másk szabadságának tisztelete, esztétikai, művészeti értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra tisztelete, derű, humr, mely átsegít a gndkn. Pedagógiai nevelő-ktató munkánk srán az előbbiekben felsrlt értékek közvetítését alapfeladatnak tekintjük, nevelő-ktató munkánkat ezen értékek mentén végezzük. Legfntsabb alapelveink nevelő-ktató munkánkban: a gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése álljn a középpntban minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhz, hgy megtalálja azt, amiben tehetséges, az általáns műveltségnek azkat a szilárd alapjait sajátíttassuk el tanulóinkkal, amelyekre biztnságsan építhetik tvábbi tanulmányaikat, és képesek ismereteik önálló bővítésére, széleskörű tevékenységkínálattal minél több területen képezzük diákjainkat, megadva a lehetőségét a későbbi, érett krban történő pályaválasztásnak. figyelmet frdítunk az emberiség jövőjét meghatárzó közös prblémákra, az egész világt átfgó kérdésekre vnatkzóan hangsúlyzzuk: 13

14 az egyén és az állam felelősségét; az egyén és a társadalmak lehetőségeit, feladatait a prblémák megldásában, környezetünket, a Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető veszélyek csökkentésének fntsságát. A pedagógusk szakmai feladatai: A tanári tevékenységgel kapcslats szakmai feladatk tiszteli az egyetemes és nemzeti értékeket, erkölcsi nrmákat, krszerű műveltséggel, társadalmi érzékenységgel rendelkezik tevékenysége srán kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét, közösségi feladatkat vállal Együttműködés a szülőkkel a személyiségfejlesztésben és a képességek kibntakztatásban, a tanulóközösség kialakításában, fejlesztésében együttműködik a szülőkkel tiszteletben tartja a szülők jgát, hgy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben és ktatásban részesülhessenek gyermekeik Az egyes jgk biztsítása gndskdik a törvényekben biztsíttt tanulói és szülői jgk érvényesüléséről döntéseiben, intézkedéseiben az egyenlő bánásmód elvét érvényesíti Neveléssel-ktatással kapcslats feladatk a tanulók életkri és egyéni sajátsságaihz alkalmazkdva végzi nevelő-ktató munkáját, mtiváltan, krszerű pedagógiai módszerekkel nevel és tanít a tanulókat érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelően fejleszti mindenkr példát mutat, erősíti a tanulókban a nemzeti, nemzetiségi, és az etnikai hagymánykat, ezek megbecsülésére, áplására nevel ktató tevékenysége srán az ismereteket tárgyilagsan és többldalúan közvetíti, figyelembe veszi a tanulók egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének egyéni ütemét, sajáts nevelési igényét közreműködik a gyermek és ifjúságvédelmi feladatk ellátásában, a tanulókat veszélyeztető körülmények feltárásában elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi élet szabályait, törekszik azk betartatására, a szülőket rendszeresen tájékztatja, segíti őket gyermekeik jgainak védelmében a szülők, a tanulók javaslataira, kérdéseire érdemi választ a tevékenysége srán etikusan viselkedik, tiszteletben tartja a tanulók és a szülők emberi méltóságát és jgait tiszteletben tartja Pedagógiai feladatkkal, gyakrlati tennivalókkal kapcslats feladatk a nevelőtestület tagjaként részt vesz az iskla dkumentumainak elkészítésében munkáját tervszerűen végzi, a tevékenységével kapcslats dkumentumkat vezeti, adminisztrációs feladatainak időben, maradéktalanul eleget tesz a tanulók munkáját irányítja, flyamatsan értékeli a tanulók tevékenységét 14

15 flyamatsan képezi magát, rendszeresen részt vesz tvábbképzéseken, flyamats önképzéssel is gyarapítja ismereteit Az sztályfőnökök feladatai az sztályfőnök feladata, hgy megismerje az sztályába járó tanulók személyiségét, és ennek alapján segítse személyiségük fejlődését tevékenységével segítse az sztályközösség kialakulását, megerősödését az sztályába járó tanulók tanulmányi munkáját figyelemmel kíséri, kllégáival szükség szerint knzultál a gyermek érdekében a tanulók magatartását, szrgalmának értékelésébe bevnja a tanulókat és kllégáit a tanulók knfliktushelyzeteinek megldásában közreműködik, ha szükséges, a szülőket is bevnja ellátja az sztályfőnöki teendőkkel kapcslats adminisztrációkat szülői értekezletet tart, a szülőket mindig ellátja a szükséges infrmációkkal, a nevelés-ktatással és egyéb őket érintő kérdésekkel kapcslatban rendszeresen fgadóórát tart, melyen tárgyilagsan tájékztatja a szülőket gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről sztályának tanulóit ellátja az iskla életével kapcslats fnts infrmációkkal, segíti felkészülésüket, támgatja részvételüket az isklai rendezvényeken, prgramkn 2.2. Kiemelt kmpetenciafejlesztési területek: Anyanyelvi kmmunikáció Idegen nyelvi kmmunikáció Matematikai kmpetencia Természettudmánys és technikai kmpetencia Digitális kmpetencia Szciális és államplgári kmpetencia Kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia Esztétikai- művészeti tudatsság és kifejezőkészség A hatékny, önálló tanulás A kmpetenciaterületek fejlesztésének műveltségterületenkénti lebntását a helyi tanterv tantárgyi része tartalmazza részletesen. 2.3.Céljaink és feladataink: Céljaink: Az alsó tagzats nevelés-ktatás (1-4. évflyam) 15

16 óvjuk és fejlesszük tvább az isklába lépő kisgyermekben a megismerés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitttságt, segítsük a gyermekek természetes fejlődését; vezessük át a gyermekeket az óvda játékközpntú világából az isklai tanulás tevékenységeibe; a játéksságt megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és képességét fejlesszük az isklai, közös tevékenység srán; tegyük fgéknnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcslatk, majd a magasabb társadalm értékei iránt; isklánk adjn teret és lehetőséget a gyermekek játék és mzgás iránti vágyának kielégítésére; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt; a tanítási tartalmak feldlgzásának flyamatában közvetítsünk elemi ismereteket, fejlesszünk alapvető képességeket és alapkészségeket. Feladataink: a személyre szóló fejlesztés törekvése álljn pedagógiai munkánk középpntjában; a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal, mtivált munkában fejlesszük a kisgyermekekben a felelősségtudatt, a kitartás képességét, és mzdítsuk elő érzelemviláguk gazdagdását; adjunk, mutassunk példákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és prblémamegldáshz; alapzzuk meg tanulási szkásaikat; támgassuk az egyéni képességek kibntakzását; működjünk közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés flyamatában; figyeljünk azknak a hátrányknak a csökkentésére, amelyek gyermekeink szciáliskulturális környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből fakadnak; tudatsítsuk tanulóinkban a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket; erősítsük meg a humánus magatartásmintákat, szkáskat; frmáljuk a gyermekek jellemét, mely szlgálja személyiségük érését A felső tagzats nevelés ktatás (5-8. évflyam) Céljaink: flytassuk és erősítsük az első szakasz (alsó évflyamk) nevelő-ktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését; a tanítási tartalmak feldlgzásának flyamatában vegyük figyelembe, hgy ez az egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra taglódik; - a éves tanulóink gndlkdása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalataikhz 16

17 éves krtól a tanulóink ismeretszerzési flyamatában előtérbe kerül az elvnt fgalmi- és elemző gndlkdás; neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, mtivációjú, szcializáltságú, kultúrájú gyerekeket; tanulóinkat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsük fel a tvábbtanulásra, a társadalmba való majdani beilleszkedésre; készítsük fel tanulóinkat jgaik, kötelességeik törvényes gyakrlására. Feladataink: fejlesszük tanulóinkban azkat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmnikus, knstruktív kapcslataikhz szükségesek; a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet srán fejlesszük tanulóink önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szlidaritásérzését, empátiáját; teremtsünk lyan helyzeteket, amelyekben tanulóink gyakrlati módn igazlhatják megbízhatóságuk, becsületességük, szavahihetőségük értékét; tudatsítsuk tanulóinkban a közösség demkratikus működésének értékét és általánsan jellemző szabályait; tisztázzuk az egyéni- és közérdek, a többség és kisebbség fgalmát, fntsságát a közösséghez, illetve egymáshz való visznyában; terjesszük ki a tanulói demkratikus nrmarendszert a természeti és az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra; fejlesszük tanulóinkban a nemzeti hagymányk és a különböző kultúrák megismerése iránti igényeket; erősítsük tanulóinkban az Európáhz való tartzás tudatát A nevelő-ktató munka eszköz- és eljárásrendszere: Nevelési eljárásaink a kitűzött célk érdekében: A meggyőzés, a felvilágsítás, a tudatsítás érdekében alkalmaztt módszereink: az ktatásban alkalmaztt módszerek; minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép; bírálat, önbírálat; beszélgetés, felvilágsítás, tudatsítás; előadás, vita, beszámló. Ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, megbízás, elismerés, ígéret, dicséret; 17

18 gyakrlás, követelés; ellenőrzés, értékelés, szóban vagy írásban, sztályzás; játéks módszerek; A pzitív magatartásra ható módszereink: helyeslés, ösztönzés, bíztatás; elismerés, dicséret, jutalmazás; sztályzás; felszólítás; kényszerítés követelés. A negatív viselkedés kialakulása elleni módszerek: felügyelet; ellenőrzés; figyelmeztetés; intés, elmarasztalás, tiltás; büntetés. 2.5.A kiemelt pedagógiai és ktatási területek és a kulcskmpetenciák fejlesztésének kapcslata Anyanyelvi nevelés (Anyanyelvi kmmunikáció fejlesztése) Anyanyelvünk kiemelkedő szerepet játszik felnövekvő diákjaink személyiségének, gndlkdásmódjának fejlesztésében. Ebből következik, hgy az isklai nevelésbenktatásban alapvető szerepe van. Az anyanyelvi képzés átszövi a teljes ktatási-nevelési flyamatt. Keretében mindazkat az ismereteket tudatsítjuk, rendszerezzük és fejlesztjük, amelyeket a diák az isklában és az isklán kívül megszerzett. Az anyanyelvi képzés meghatárzóan hat a többi tantárgy tanítására és elsajátításának színvnalára. A különböző ismeretek tanításának-tanulásának szintje pedig visszahat az anyanyelvi képzés eredményességére. Ezért az anyanyelvi nevelésnek sajáts jelleggel minden tárgyban jelen kell lennie. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az értelmes, kifejező beszéd, az lvasás és írás igényes használatának, az ehhez szükséges képességeknek a fejlesztése. Az alsó tagzatban a fejlesztés kiemelt területei között szerepel az elemi műveltségbeli alapk feltételrendszerének megteremtése: a biztnságs szó- és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek elsajátíttatásával. 18

19 Arra kell törekedni, hgy az lvasás értékeit és hasznát ismerjék meg a tanulók. A pedagógusk feladata az igényességre nevelés, az lvasás előtérbe helyezése a túlztt televíziózással és videózással szemben, különös tekintettel a médiatudatsságra nevelésre. A felső tagzatn az önálló szövegfeldlgzás, szövegértés erősítése valamennyi tantárgy keretén belül kapjn kiemelt szerepet. Feladatunk még, hgy hzzájáruljunk az írásbeli képességek fejlesztéséhez. Az értő lvasás magasabb szintre emelésével segítsük a tudmánys ismeretek megszerzését. Fnts feladatunk, hgy tanulóink ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irdalmi nyelv egymásra hatását. Törekedjenek az anyanyelv védelmére, tudjanak egymással kultúrált párbeszédet, vitát flytatni. A pzitív attitűd magában fglalja a társas visznykra érzékeny, tudats, érdeklődő és önkritikus magatartást, a törekvést építő jellegű párbeszédre, az igényes megnyilvánulás értékének felismerését, az esztétikai minőség tiszteletét, másk megismerésének igényét és az anyanyelv iránti felelősség vállalását. Ehhez ismerni kell az anyanyelv és a nemzeti kultúra, a nyelv és a valóság, a kmmunikáció és a társas világ közötti összetett kapcslatt, a nyelvi váltzó-váltztató természetét, máskra gyakrlt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasznált jelentőségét Az idegen nyelv ktatása (Idegen nyelvi kmmunikáció fejlesztése) Az Európai Unió tagállamaként még fntsabb az idegen nyelvek tanítása és tanulása. Idegen nyelveket ismerni nem csupán praktikus kk miatt fnts. A nyelv egy nép identitásának kifejezése, így ha megtanulunk egy idegen nyelvet, autmatikusan közelebb kerülünk az adtt nyelvet beszélő emberek kultúrájáhz, nyitttabbak leszünk a világra. Oktató-nevelő munkánkban mi is arra törekszünk, hgy tanulóinknak lyan bizts alapt adjunk általáns isklai tanulmányaik srán, amire építhetnek a későbbiekben. A hatékny, intenzív nyelvtanulás alapvetően gyakrlás kérdése szókincsbővítés, nyelvtan bizts használatának elsajátítása - stb. A nyelvtanulás amennyiben a létszám lehetővé teszi - csprtbntásban történik. Így több lehetőség van az intenzív gyakrlásra és az idegen nyelven való megszólalásra. Igyekszünk kihasználni a csprtbntásból, illetve a kislétszámú sztályk adta előnyöket: differenciálás, tehetséggndzás, felzárkóztatás valamint azt a lehetőséget, hgy tanulóink az első sztálytól tanulják az angl nyelvet. Lényeges szempnt, cél a nyelvktatási módszerek adtt körülmények és lehetőségek közötti fejlesztése, terjesztése, hzzáférhetővé tétele, a bevált módszerek és a nyelvktatással kapcslats tapasztalatk közzététele. A délelőtti kötelező fglalkzásk mellett tehetséggndzás céljából szakköröket szervezünk különböző tematikával. (Nyelvvizsga-előkészítés, rszág-ismeret, játéks nyelvi fglalkzásk.) A pályázatírás lehetőségeit kihasználva minél több szemléltető és segédanyagt szerzünk be a tanítási frmák váltzatsabbá tétele érdekében. 19

20 Testvériskla keresésével, levelezéssel, valamint csereprgramk szervezésével kívánjuk szélesíteni a nyelvgyakrlás lehetőségét. Isklánk a társadalmi és a szülői igényeknek megfelelő szintre kívánja emelni az angl és német nyelv ktatását. Elsődleges célja a négy alapvető készség (írás, lvasás, hallás utáni megértés és a beszédkészség) fejlesztése. A pzitív attitűd magában fglalja a kulturális skféleség tiszteletben tartását, és a nyelvek, kultúrák közötti kmmunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságt Matematika ktatása (Matematikai kmpetencia fejlesztése) Társadalmunk gyrs technikai fejlődése, a gyrs váltzásk az alkalmazásképes tudást igénylik minden embertől. A matematika ktatása srán a legfntsabb, hgy felkészítsük tanulóinkat a mindennapk prblémáinak megldására a matematikai gndlkdás segítségével. Így kiemelt feladatunk: Bizts számlási készség kialakítása Prblémahelyzetekben a kreatív és lgikus gndlkdás fejlesztése Gyakrlati prblémákra matematikai megldásk keresése Adatgyűjtés, feldlgzás, grafiknk, táblázatk készítése, értelmezése, elemzése Alsó tagzatn az elemi számlási készség elsajátítása és a lgikus gndlkdás fejlesztése zajlik, sk szemléltetéssel, gyakrlati példákkal. A felső tagzatn az 5-6. sztályban az átmenet biztsításával, a tanulók képességeinek teljesebb megismerésével flytatjuk az ktatást. A matematikai fgalmak kialakítása és az elvnatkztatási készségek fejlesztése a legtöbb gyermeknél csak 7-8. sztályban válik lehetővé. Az egyéni fejlődés figyelemmel kísérése itt is fnts feladat. A matematika és a magyar nyelvi készségek fejlesztése nemcsak a matematika és a magyar óra feladata. Ennek a két alapkmpetenciának a fejlesztésére minden tanítási helyzetben és tanítási órán adódik lehetőség. A matematika iránt érdeklődő és tehetséges gyermekeinket versenyeken szerepeltetjük, amelyet felkészítés előz meg. A matematikai kmpetencia azt jelenti, hgy felismerjük az alapvető matematikai elveket és törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a prblémák megldását a mindennapkban, tthn és a munkahelyeken. E kmpetencia teszi lehetővé a törvényszerűségek felismerését a természetben és alkalmassá tesz az érvek lánclatának követésére, a matematika nyelvén megfgalmaztt törvények megértésére. 20

21 A matematikai műveltséghez való pzitív hzzáállás annak az igazságnak a tiszteletén alapul, hgy a világ rendje megismerhető, megérthető és leírható Digitális kmpetencia A XXI. században az infrmatika átszövi egész életünket, az infrmáció társadalmi szerepe megnőtt, ezáltal felértékelődött az infrmációszerzés képessége. Az egyén érdeke, hgy időben hzzájussn munkájáhz, életvitele alakításáhz szükséges infrmációkhz, képes legyen azkat céljának megfelelően feldlgzni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő technikai fejlődéssel lépést tartó - infrmációszerzési, feldlgzási, adattárlási, szervezési és átadási technikákat, a közismerten infrmációs és kmmunikációs, röviden IKT technlógia elsajátítását. Meg kell tanítani az összegyűjtött infrmációk feldlgzását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcslatk megkülönböztetését. Fő célunk tehát az infrmációs társadalmban tthnsan mzgó, az infrmációt munkája srán felhasználni és létrehzni tudó ember képzése, aki képes az infrmáció megkeresésére, összegyűjtésére, feldlgzására, kritikus alkalmazására Művészeti nevelés (Esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőkészség) A művészeti nevelés is elengedhetetlenül, kiemelkedően fnts területe isklánknak. Tanulóinknak skféle lehetőségük van tehetségük kibntakztatására. Meghatárzó az egyéni alktótevékenység, de a művészeti nevelés lehetőséget ad csprts munkára, közösségfejlesztésre is. Pedagógusaink egyre nagybb hangsúlyt fektetnek a művészeti tárgyak igényes ktatására, a tehetséggndzásra. Minderről színvnalas szerepléseink, kiállításaink, a versenyeken elért eredményeink tesznek tanúbiznyságt. A művészeti nevelés területei: Drámapedagógia színjátszás Az alsó tagzatn megalapztt drámapedagógiai szemlélet sk tekintetben gazdagíthatja eredményeinket. Különféle képességfejlesztés flyik a dráma tanítása srán. Pl.: A kmmunikációs játékkn keresztül fejlődik a gyerekek közösségi szereptudata, beszédtechnikai gyakrlatkkal útját állhatjuk a rmló kifejezés-technikának és kultúrának, a színes játékk a gyermekek fantáziáját fejlesztik, a memória-gyakrlatk az intellektuális képességeket tréningezik, az imprvizációs szerepjátékk egyaránt segítik tanulóink megismerését és érzelmi fejlődését. A rendszeres gyakrláskból előadásk kerekednek, melynek mindenki részese, a gátlássabb tanulók is magabiztsabbak lesznek. Ének és tánc Látszólag két külön műfaj, de mégis ősidőktől fgva elválaszthatatlan egymástól, az emberek mindennapjait jellemezte. Köztudtt a Kdály módszer elveinek alapján, hgy a zene és a tánc (különösen a népzene és a néptánc) a gyermek egészséges testi és mentális fejlődését alapzza meg. Napnta találkztatnunk kell ezekkel a frmákkal harmnikus fejlődése 21

22 érdekében. Ha gyermekeink egyszerre énekelnek, játszanak, tánclnak, ezáltal több képességüket is fejlődik, ez különösen az alsó tagzatn meghatárzó. Kielégíthető mzgásigényük, feszültségeik felldódnak. A népi gyermekjátékk srán fejleszthető a tiszta, szép magyar beszéd (irdalm, nyelvtan), a társas kapcslatk kialakítása, alkalmazkdóképesség (magatartás), a versenyszellem (testnevelés), szerepjáték (színjátszás) viselkedéskultúra, ritmusérzék, tisztán, jól intnált éneklés, hallásfejlesztés (ének-zene), kreativitás, leleményesség. A leglényegesebb: a magyar nyelvi-, zenei- és mzgáskultúra áplása együttesen. Az ének és a tánc fejlesztésének területei: (részben a dráma tanításával megegyező az ktatás szerkezete.) Rajz, vizuális kultúra A vizuális kultúra a teljes látható és láthatóvá tett tárgy- és jelenségvilág (a természet, a mesterséges környezet és a képzelet világa) használata és alakítása. A vizuális nevelés feladata: azknak a képességeknek és készségeknek fejlesztése és ismereteknek az átadása, amelyek a látható világ használatáhz, alakításáhz szükségesek. Média A XXI. század társadalmának legnagybb gndja a médiából a gyermekek felé krlátlanul áramló infrmáció. Hatnak rájuk, tele vannak feszültséggel. Kiemelkedő szerep jut éppen ezért a média tantárgynak, amely megtanítja a gyermekeket látni, nézni, érteni filmet, plakátt, és kiadványkat készíteni. Mindezek a vizuális kultúra alapjait teremtik meg. A gyerekek ma már ismereteik jelentős részét isklán kívül szerzik. Ebben a televíziónak van meghatárzó szerepe. Alapvető fntsságú tehát, hgy az iskla elősegítse, hgy a tanulók képesek legyenek a nagy mennyiségű (képi) infrmáció önálló feldlgzására, értelmezésére, értékelésére, a megfelelő szelekció elvégzésére. Kiemelt kmpetenciafejlesztési területek a művészeti nevelés területén: Esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőkészség Művészi önkifejezés, előadókészség Európai és egyetemes kulturális örökség megőrzésére irányuló igény Az esztétikum igénye a mindennapkban Környezettudatsságra nevelés Környezetünk esztétikus értékeinek megőrzésére, gyarapítására való igény Szciális és államplgári kmpetencia Nyitttság, érdeklődés Kulturális életben való részvételre való igény Környezeti és egészségnevelés (Egészséges és környezettudats életvitel) 22

23 Isklánk különleges tárgyi adttságai: felújíttt épület, nagy, szépen gndztt növényekkel telepített udvar, sprtpálya és játszóudvar, megadják gyermekeink számára az egészséges és esztétikus tárgyi környezetet. A szép és egészséges környezet önmagában is nevelőerő. A mi feladatunk az, hgy a gyerekek bevnásával ezt a környezetet megóvjuk, tvább szépítsük. Környezeti értékeink, és egészségünk védelme az emberiség jövője szempntjából egyre fntsabbá válik. Tanulóinknak meg kell ismerniük: az egészséges életmód előnyeit és lehetőségeit, a kárs szenvedélyek leküzdésének módjait, az emberiség előtt álló öklógiai prblémákat, az egészséges környezet kialakításának és védelmének lehetőségeit. Nem kampányszerű akciókban rejlik a megldás, hanem a mindennapi tevékenységünkben, a környezettudats szkásrend kialakításában és mindennapi gyakrltatásában. Ezért isklánk vállalja, hgy az iskla minden tevékenységi területén, a tanórákn és a tanórán kívüli tevékenységek srán flyamatsan építi a gyerekek napirendjébe a fenntarthatóság szemléletének erősítését Testnevelés (Mzgáskultúra, egészséges életmód) A testnevelésnek és a sprtnak egyedülálló szerepe van a mzgatórendszer, a mzgásszabályzás fejlesztésében, a civilizációs ártalmak megelőzésében, a mzgásszervi elváltzásk javításában. Sajátsan összetett műveltségi terület, mivel a mzgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kgnitív funkció működtetése. Hzzájárul a személyiség harmnikus fejlesztéséhez, az egészséges életmód megalapzásáhz. Széles körű elméleti és gyakrlati ismeretek, képességek és készségek célszerű viselkedésbe integrálásával elősegíti a tanulók szcializációját. Előmzdítja a belső erőfrrásk mbilizálását, pzitívan beflyáslja az erkölcsi, akarati tulajdnságkat, az élet minőségét. Fejleszti az egyén esztétikai érzékét, tűrő- és alkalmazkdási képességét. Segíti a helyes önértékelés kialakítását, a teljesítménynek, mint értéknek a felismerését. A testnevelés tanításunk célja, hgy fejlessze a tanulók mzgásműveltségét, cselekvési biztnságát, sikeres, aktív életvitelű embereket frmáljn, akik örömet lelnek a különféle pszichmtrs tevékenységekben, elviselik a stresszt, a fizikai igénybevételeket, követik a szabálykat, igénylik és elfgadják a közösségi nrmákat, a megmérettetést és az értékelést. 23

24 Isklánk tárgyi feltételei teljes mértékben megfelelnek ezen célk megvalósításáhz. Alsó és felső tagzatn megvalósítjuk a mindennaps testmzgást. A tanulók életkrából, alkatából és személyiségéből adódó különbségek szükségessé teszik a rendszeres differenciálást, valamint a tanórai teljesítmények megítélésében az önmagukhz mért fejlődés szerinti értékelést. Nagy súlyt fektetünk arra, hgy aktív és egyre tudatsabb testmzgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincszlpt kársító helyzeteket és mzgáskat. Isklánkban évtiezedes hagymánya van a mindennaps Negyedik sztályban ugyancsak a tantervbe illesztve úszást, vitrlázást tanítunk. Minden ötödik sztálys megtanulja a lvaglás alapjait. A téli időszakban lehetőség szerint élünk a Balatn adta lehetőségekkel (krcslyázás, fakutyázás). Tanítási órán kívül lehetőségük a gyerekeknek a síelés megtanulása, sprtszakkörön, versenyeken részt venni. 2.6.A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás szlgálják, hgy tanulóink különböző szintű adttságaikkal; eltérő mértékű fejlődésükkel; isklai és isklán kívüli tanulásukkal; eltérő érdeklődési körüket érintő tevékenységükkel; szervezett ismeretközvetítéssel; spntán tapasztalataikkal összhangban, bntakztathassák ki személyiségüket nevelőik tudats segítségével. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcslats pedagógiai feladataink: A tanulók erkölcsi nevelése A különböző szcikultúrális háttérrel rendelkező tanulóink között a hátrányk feltárásával és kmpenzálásával az esélyegyenlőség biztsítására törekszünk. Feladataink: az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatsítása és meggyőződéssé alakítása tanulóink körében.(szciális kmpetencia) A tanulók értelmi nevelése Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása, felkészülés az egész életen át tartó tanulásra. (hatékny, önálló tanulás kmpetenciájának fejlesztése) A tanulók érzelmi nevelése A tanulókat körülvevő környezet jelenségeire, a közösségre és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. (énkép, önismeret fejlesztése) A tanulók közösségi nevelése 24

25 Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. Az együttműködési készség kialakítása az önismeret fejlesztésével. (szciális kmpetencia) A kultúrált magatartás és kmmunikáció elsajátítása. (anyanyelvi kmmunikáció) A tanulók esztétikai nevelése Szűkebb és tágabb környezetünk esztétikájának tudatsítása, értékmegőrző magatartás kialakítása. Igényesség önmagunkkal és környezetünkkel szemben. (esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőképesség) A tanulók akarati nevelése Az önismeret kialakításával a kitartás, a szrgalm, a céltudatsság, az elkötelezettség frmálása. (énkép, önismeret fejlesztése) A tanulók nemzeti öntudatának fejlesztése, hazafias nevelése A haza, a szülőhely múltjának és jelenének megismerése. A nemzeti hagymányk áplása, megbecsülése; a hazaszeretet érzésének felébresztése. (szciális és államplgári kmpetencia) A tanulók államplgári nevelése Az alapvető emberi, államplgári és Európai Uniós jgk és kötelességek megismertetése. Prblémaérzékenység kialakítása a társadalmi jelenségek és prblémák iránt. (államplgári kmpetencia) A tanulók munkára nevelése A munka fntsságának tudatsítása. A munkavégzés, mint az ember egész személyiségét fejlesztő flyamat iránti tudats törekvés, igény kialakítása. (kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia) A tanulók egészséges életmódra nevelése A testmzgás képességeinek fejlesztése, a testmzgás iránti vágy felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fntsságának tudatsítása. A tanulók környezeti nevelése A természetes és mesterséges emberi környezet értékeinek megismerése. Értékmegőrző és fejlesztő, környezettudats magatartás kialakítása. Az egészséges természet kialakításáért és megtartásáért tevékenykedő tudats és felelős személyiség kialakítása. (természettudmánys kmpetencia) Az eredményes munka feltétele, hgy a pedagógus maga is rendelkezzen közösségi vnáskkal, és alkalmas legyen a személyiségfejlesztéssel járó feladatk elvégzésére, valamint tudatsan adjanak példát szakmai felkészültségből, krrektségből, emberségből. Ennek fejében mindezt jgsan várhatják el tanítványaiktól. Kiemelt kmpetenciafejlesztési területek: Anyanyelvi és matematikai kmpetenciák Kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia Környezettudatsságra nevelés Szciális és államplgári kmpetencia 25

26 Hatékny, önálló tanulás 2.7.A közösségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Az emberi élet alapja a társas valóság. Az ebben való élethez, eligazdáshz elengedhetetlen a közösségben való nevelés, amely mint tanulási színtér is megjelenik. A közösségfejlesztés az a flyamat, amely az egyén és a társadalm közötti kapcslatt kialakítja, megteremti. A közösségi nevelés területei: család óvda iskla isklán kívüli közösségek társadalm A gyerekek szempntjából meghatárzó a család, az óvda és az iskla, mert az alapvető viselkedési frmákat itt sajátítják el. Nem becsülhető le a baráti kör, sprtegyesület és egyéb közösségek hatása sem, de ezek csak később kezdenek előtérbe kerülni. A társadalm egészének hatása elsősrban a médián keresztül közvetítődik. A média hatása különösen erős a gyerekekre. Ezt az isklának figyelembe kell venni, és megfelelően értelmeznie. (digitális kmpetencia) Az isklában flyó közösségfejlesztés színterei: Tanórák sztályfőnöki órák Tanórákn kívüli, felnőttek által szervezett, isklai fglalkzásk: napközi tanulószba szakkörök sprtkörök Tanórákn kívüli, diákk által (tanári segítőkkel) szervezett isklai fglalkzásk diákönkrmányzat isklai ünnepélyek Szabadidős tevékenységek sztálykirándulásk klubdélutánk tanulmányi kirándulásk A tanulók közössége: Diákönkrmányzat Az évi Közktatási Törvény új jgi alaphelyzetet teremtett, amely egyenrangú félként kezeli az ktatás flyamatában szereplőket, és demkratikus működési frmát ír elő az isklák 26

27 számára. Az iskla egyes alapdkumentumai a Diákönkrmányzattal való egyeztetési vagy véleményezési flyamatn keresztül lépnek életbe, illetve ezeken keresztül váltztathatók meg. A DÖK szervezeti és működési szabályzatának előírásait, a jgkat, a kötelességeket tanulóinkkal flyamatsan betartatjuk. Ebben a Diákönkrmányzatnak nagy a felelőssége. A házirend elkészítésében és minden, a diákkat érintő kérdésben véleményt nyilváníthatnak. A felvállalt feladatk elvégzéséért felelősséggel tartznak. A Diákönkrmányzat önálló működési szabályzattal rendelkezik, aktívan részt vesz az egész isklát érintő közös prgramk szervezésében. A diákközgyűléseken feltett kérdéseivel, előfrduló prblémák felvetésével és a diákk kéréseinek tvábbításával segíti az iskla vezetésének munkáját. A diákönkrmányzat működése gyakrlóterepe a közügyekben való hatékny együttműködésnek, így az államplgári kmpetenciák fejlesztésének. Isklai Diákönkrmányzatunk dönt: saját működéséről; a működéséhez biztsíttt pénzeszközök felhasználásáról; hatáskörei gyakrlásáról; egy tanítás nélküli munkanap prgramjáról; tájékztatási rendszerének létrehzásáról és működtetéséről; a tájékztatási rendszer szerkesztőségének, tanulói vezetőjének és munkatársainak megbízásáról. Az isklában flyó közösségfejlesztés pedagógiai feladatai: Az egyén szintjén alapvetően két egymással szemben álló gndlkdásmód létezik: az individuális és a kllektív gndlkdásmód. Az iskla egyik fnts feladata, hgy a család mellett az isklai színtéren is megtanulják a gyerekek a kllektív gndlkdásmódt. A közösségfejlesztésnél kiemelt kmpetenciafejlesztési területek: Szciális és államplgári kmpetenciák Közjó iránti elkötelezettség, knfliktuskezelés, együttműködő magatartás Környezet és az emberi közösségek harmnikus visznyáért felelősségvállalás, Anyanyelvi kmmunikáció Neveljen: felelősségvállalásra Saját és közérdek képviseletéhez szükséges szóbeli és írásbeli, nyelvi kifejezőkészség. Ennek érdekében az iskla feladatai: saját képességek maximális kifejlesztésére játékszabályk betartására önfegyelemre 27

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk. Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM:03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu www.nagyszentjans.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Liszt Ferenc Ének - zenei Általáns Iskla 2013. Készítette: Frrainé Kószó Györgyi Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalm 1. Fgalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Petőfi Sándr Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény Példányszám: 9400 Sprn, Halász u. 25. Fax/Tel.: 99/510 246 Módsítás: TARTALOM TARTALOM...2 1. BEVEZETÉS...3 2. MINŐSÉGPOLITIKA...8 2. 1.

Részletesebben

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP)

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 1 - - ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 2 - - TARTALOMJEGYZÉK I.Bevezetés... 4 I.1 A minőségirányítási prgram jgszabályi háttere... 4 I. 2 Az iskla önmeghatárzása.

Részletesebben

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript Mi az etwinning Prgram? - Presentatin Transcript 1. e Twinning -Testvérisklák Európában 2. Mi az etwinning? Az Európai Bizttság kezdeményezésére indult 2004-ben. A Lifelng Learning prgram legfőbb alprgramja,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM V i r á n y s Á l t a l á n s I s k l a 1125 Budapest Viránys út 48. OM aznsító: 035006 : 394-50-15, Fax: 200-22-64 : viraltisk@axeler.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdahelyiné Jászberényi

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT)

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) Kuruczné Brbély Márta A diákönkrmányzat felnőtt vezetője 2014-2015 I. Általáns rendelkezések

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben