Javaslat az Érd, Velencei út 18778/1 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat az Érd, Velencei út 18778/1 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére"

Átírás

1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: 17098/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése március 25-ei ülésére Javaslat az Érd, Velencei út 18778/1 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére Tisztelt Közgyűlés! 1 / 6

2 Előzmények Az érdi Összefogás Egyesület a városban régóta igényként megjelenő vízi-sport illetve más verseny-sportok iránti igényt érzékelve 2002-ben egy megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett. Ebben megvizsgálták a piaci környezetet, a régióban és a városban szóba jöhető helyszíneket. Ennek alapján javaslatot tettek az akkori városvezetésnek egy Érdi Sport és Szabadidőközpont létrehozására a Velencei úton. Fontos eleme volt a város részére átadott javaslatnak az, hogy olyan komplexum jöjjön létre, amelyben bevételt termelő részek vannak, amelyek képesek eltartani a kevésbé rentábilis létesítményeket (ismert tény, hogy a sportlétesítmények nem képesek önmaguk kitermelni a fenntartási költségeiket) ben ennek megfelelően a már meglévő önkormányzati telek mellé egy nagyobb telket is vásároltak, hogy a komplexum minden igényt kielégítő területen valósulhasson meg. Ezek után az előzetes költségbecslések alapján döntöttek arról is, hogy félreteszik e célra az önkormányzat által az államtól a gázközmű-vagyonért kapott kötvényeket és 250 millió Ft értékben előzetes kötelezettséget vállaltak a megvalósításhoz szükséges önrész biztosítására, a pontos helyszín kijelölésével (219/2002(IX.26.) ÖK hat.). Tehát a 2002-es önkormányzati választások idején minden elő volt készítve, a helyszín is megvolt, és a pénz is egyben volt a megvalósítás indítására. Sajnos a projekt nem haladt márciusában jelentette be az önkormányzat, hogy a polgármester tárgyalt Gyurcsány Ferenc akkori sportminiszterrel, és az állam támogatni fogja a sportcsarnok-építést. Ekkor azt tervezte a város, hogy a Sportminisztérium a költségek 1/3-át biztosítja vissza nem térítendő támogatásként a létesítmény megvalósításához és vállalja továbbá egy hasonló összegű hitel kamatterheit is. Érd városának kellett volna vállalni önerőből a beruházás költségeinek 1/3-át, illetve az 1/3 összegnek megfelelő hitel tőkerészének a visszafizetését. Azzal, hogy a korábban elhatározott összeg mellé állami hozzájárulás is járult volna, újratervezésre került a létesítmény, és - egy akkor millió Ft előzetesen becsült értékű létesítményt kívánt megvalósítani - a korábban becsült, maximum 300 millió Ft-os helyett. A pénzügyi fenntartást biztosító kiegészítő, a további területeken megvalósítható egyéb létesítményekre sajnos ekkor már nem készültek tervek re jelentősen romlott az önkormányzatok pénzügyi helyzete. A hasonló támogatási konstrukciót tervező több település visszavonult és úgy döntött: mivel a fenntartási költségek 2 / 6

3 jelentős összegeket emésztenének fel, a romló pénzügyi helyzetben inkább más alapinfrastruktúra fejlesztést - utat, csatornát - kívánnak megvalósítani. Így tett Békéscsaba, Gyöngyös, Jászberény, Szigetszentmiklós, Veszprém, Mosonmagyaróvár, Bóly és Nagykanizsa. Mivel ekkorra már meg volt tervezve a létesítmény, Érden a szabályoknak megfelelően kiírták a pályázatot a megvalósításra. Több jelentkező is volt, végül azonban nem hirdettek győztest. Az ügy egészen 2005-ig újból megállt. A 2005 elejére született javaslatban már a beruházás értéke millió Ft lett volna, 20 éven keresztül kb. évi 212 millió Ft-os törlesztő részlettel összesen millió Ft (az első javaslat összesen kb. 300 millió Ft-os egyszeri beruházási összeggel számolt). A 2005 április képviselő-testületi ülésen a 86/2005 (IV.21.) ÖK határozatban döntöttek a banki finanszírozási konstrukcióban megvalósuló létesítményről. A szerződésekben vállalt EUR-ban kifejezett- éves törlesztés EUR volt (mai árfolyamon számolva kb. 250 millió Ft), 20 éves időtartamra. Ebben még nem szerepelt a fenntartás költsége és az EUR-ban megkötött szerződés árfolyamkockázata! Fontos megemlíteni, hogy a Pest Megyei Főügyészség által kezdeményezett semmisségi perben a Pest Megyei Bíróság 11.P /2008/6. számú ítéletével kimondta a felek között május 31-én az érdi 18778/2 hrsz-ú ingatlanra (rendezvénycsarnok és uszoda telke) létrejött szerződés érvénytelenségét. Az önkormányzat 317/2005. (XII. 14.) ÖK. számú határozata alapján pályázatot írt ki a 1878/1 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására, amely végül eredménytelen lett. A május 31-én kelt ötoldalú megállapodás 3.5 pontja értelmében a Városi Sport- és Rendezvénycsarnokot augusztus 20-án a befektetőknek be kellett volna fejezni. A határidő eredménytelenül elmúlt, ezért a beruházót felszólítottuk, hogy október 20-ra adja át üzemeltetésre a létesítményt. Az újabb határnap is eredménytelenül telt el. A Polgári Törvénykönyv lehetőséget biztosít arra ilyen esetben, hogy indokolási kötelezettség nélkül a szerződéstől elálljunk A Közgyűlés 293/2006. (X. 26.) számú határozatában kötelezte a polgármestert, hogy vizsgálja meg az egyrészről a befektetők, másrészről Érd Város Önkormányzata, a Városi Sport- és Rendezvénycsarnokra vonatkozó megállapodások, szerződések megszüntetésének jogi lehetőségét. A Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy amennyiben a fenti szerződéscsomag megszüntetésére a jogi lehetőségek fennállnak, intézkedjen a 3 / 6

4 megszüntetésükről. Ekkor egy újabb határidőt jelöltünk meg. Mivel az újabb határidőre sem adta át a befektető a létesítményt, megszüntettük a szerződéseket. Annak ellenére, hogy a megszüntetés álláspontunk szerint jogszerű volt, a HVB Leasing Sport Ingatlanhasznosító Kft. pert indított az önkormányzat ellen kártérítés jogcímén, amely jelenleg is elsőfokon folyamatban van. A javasolt konstrukció, pályázati kiírás Visszatérve az eredeti, 2002-es Összefogás Egyesület tanulmányban szereplő koncepcióhoz, több alkalommal is tárgyalásokat kezdeményeztünk annak érdekében, hogy megtaláljuk a létesítmény üzemeltetésének és ezzel együtt a komplex probléma kezelésének minden érintett fél részére legkedvezőbb módját, amely biztosítja a pénzügyi fenntarthatóságot is. Ezek eredményeként körvonalazódott, hogy egy külső befektető bevonásával a szomszédos ingatlanon - megvalósuló további sport és idegenforgalmi célú fejlesztés adhatna olyan anyagi hátteret, amely a rendezvénycsarnok és uszoda működtetésére is fedezetet nyújthatna. A rendezvénycsarnok és uszoda létesítményével szomszédos, érdi 18778/1 helyrajzi számú ingatlan összesen 5 hektár 8199 m 2 alapterületű beépítetlen terület, ami kizárólagos önkormányzati tulajdonban van. A terület nagysága és VT-2 építési övezeti besorolása alkalmassá teszi az ingatlant sport és idegenforgalmi célú beruházás megvalósítására egy külső befektető által. A legcélszerűbbnek tehát az mutatkozik, ha az önkormányzat bizonyos feltételek mellett értékesíti a fenti ingatlanát. Az ingatlan értéke egy januárjában készült értékbecslés alapján ,- Ft-os m2 árral számolva ,- Ft. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (1) bekezdése, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 4 / 6

5 gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) KGY. számú rendeletének 15. (1) bekezdése alapján az ingatlan csak pályázat útján értékesíthető. A beérkezett ajánlatokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2004. (VI.1.) ÖK. rendelet 55. (3) bekezdése alapján létrehozott, a Közgyűlés által kijelölt munkacsoport véleményezi. A pályázati kiírási feltételek meghatározásánál nagyon fontos, hogy a pályázó a rendezvénycsarnokhoz szorosan kapcsolódó funkciót megvalósító, sport és idegenforgalmi beruházást hajtson végre. Az ingatlan vételára kifizetésének vagy egy összegben az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül, vagy pedig halasztott fizetéssel - tulajdonjog fenntartás és bankgarancia nyújtása mellett - legfeljebb december 31-ig kell megtörténnie, hiszen ezen időpontig bizonyosan elkészül a beruházás, és ez az önkormányzati költségvetés számára is belátható időintervallum. A halasztott fizetés esetén a vételár a teljesítés időpontjához igazodóan arányosan növekvő módosítását is vállalnia kell az ajánlattevőnek. A visszavonhatatlan bankgarancia biztosítása mellett az ingatlan a vevő birtokába kerül és vevő jogosult lesz az ingatlan megterhelésére, és építmények létesítésére, amennyiben sport és idegenforgalmi beruházás céljára kap építési engedélyt. Előnyként kell értékelnünk a pályázat elbírálásánál, ha a pályázó a szomszédos területen lévő rendezvénycsarnok és uszoda üzemeltetését is ellátja. Ez a konstrukció ugyanis lehetőséget nyújt számunkra arra, hogy komplexen kezelhessük a fent már ismertetett problémát, vagyis az érdi 18778/2 hrsz-ú ingatlan tulajdoni helyzetének rendezését. Ennek egy lehetséges forgatókönyve lehetne egy olyan háromoldalú szerződés megkötése, amelyben a HVB Leasing Sport Ingatlanhasznosító Kft. vállalja a kártérítési per megszüntetését, és a perköltség viselését. Az önkormányzat pedig lemond az érdi 18778/2 hrsz-ú ingatlan tulajdoni igényéről azzal, hogy ráépítés jogcímén megszerezte a tulajdonjogát az építtető, a megváltási ár pedig a kifizetett vételárral már megtérült. Az ingatlan értékesítési pályázaton nyertes pályázó vállalja a rendezvénycsarnok és uszoda folyamatos üzemeltetését, az önkormányzat pedig kapacitást vásárol közbeszerzési eljárás kiírása útján. 5 / 6

6 A vázolt konstrukció első lépése az ingatlanértékesítési pályázat kiírása. A fentiek alapján javaslom, hogy a Közgyűlés a mellékelt pályázati kiírás alapján hirdesse meg a 18778/1 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan értékesítését. Érd, március 10. Mészáros András T. Előkészítette: Vezető Jogtanácsos, Polgármesteri Kabinet Kötelezettségvállalás: nincs A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda A határozat továbbításáért felelős: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda Folyt.: Határozati javaslat 6 / 6

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

28. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

28. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzattal

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

Jelentés a 2-es villamos beruházásról

Jelentés a 2-es villamos beruházásról Jelentés a 2-es villamos beruházásról A Közgyűlés a 281/2012. (XII.13.) határozattal felkérte a Tulajdonosi Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 2-es villamos beruházás projektjéről, és az elvégzett

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése A Közszolgáltatási Csoport és a mezőőrök működési modelljének vizsgálata (Intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök megosztásának szabályozása) Gyöngyös Város Önkormányzata

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR CEMENT MÉSZ- ÉS CEMENTIPARI KFT.

MAGYAR CEMENT MÉSZ- ÉS CEMENTIPARI KFT. MAGYAR CEMENT MÉSZ- ÉS CEMENTIPARI KFT. 2531 Tokod, Kossuth Lajos út 132. Telefon: +36(30) 949-1502 Fax: +36(1) 305-4029 Tájékoztató a Holcim konszern vállalatok és a Magyar Cement Kft. között folyamatban

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben