Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program A D4 dopamin receptor és a katekol-o-metiltranszferáz gének polimorfizmusának hatása a figyelmi rendszerek működésére gyermekkorban Doktori értekezés tézisei Birkás Emma Témavezető: Dr. Gervai Judit Budapest, 2005

2 Bevezető A molekuláris genetikai módszerek eredményessége a pszichiátriai kórképek genetikai hátterének feltérképezésében számos új kutatási irányt nyitott. Ezek egyike a monoaminerg ingerület átvitelben szerepet játszó génpolimorfizmusok hatását igyekszik feltárni a pszichiátriai zavarokkal összefüggésben álló viselkedési és nem-viselkedési fenotípusokra. A figyelmi funkciókban megjelenő egyéni különbségek, amelyek nem-klinikai populációkban is jelentős variabilitást mutathatnak, közvetett módon vizsgálhatók. Az elsősorban prefrontális kéreghez köthető végrehajtó funkciók, amelyek lehetővé teszik a célirányos viselkedés kontrollját és az új helyzetekkel való megbirkózást, különböző neuropszichológiai tesztekkel mérhetők. Ugyanakkor a figyelmi rendszerek befolyásolják a temperamentumban megjelenő egyéni különbségeket is, illetve a figyelmi rendszerek diszfunkciója viselkedési problémák megjelenéséhez is vezethet. A gyermekkori temperamentum és viselkedési problémák mérésére általában szülői kérdőíveket alkalmaznak. A figyelmi folyamatok kutatásának egyik közvetlenebb módszere az agyi eseményfüggő kiváltott potenciálok vizsgálata kísérleti helyzetben. A kiváltott potenciálok szekvenciáinak elemzése lehetővé teszi, hogy megfigyeljük az új, elterelő inger és az aktuális cselekvés interakcióját, vagyis a figyelem átirányulását az elterelő ingerre és a figyelem visszatérését az aktuális cselekvésre. Kutatásomban, amely a figyelmi funkciók és egyes génpolimorfizmusok összefüggését igyekszik feltárni, több különböző mérőeszközt alkalmaztam, mivel ezek a figyelmi folyamatok más-más aspektusát ragadják meg. Célkitűzések Doktori dolgozatomban két kandidáns gén polimorfizmusainak hatását vizsgálom meg a figyelmi rendszereket jellemző fenotípusokra, tipikusan fejlődő gyermekmintán. Az egyik az igen polimorf D4 dopamin receptor (DRD4) gén. A DRD4 gén III. exonjának ismétlődési polimorfizmusa azért került az érdeklődés középpontjába, mert a dopaminerg rendszer szerepet játszik a figyelmi folyamatok szabályozásában, továbbá a receptor preferenciális expressziót mutat a kérgi és limbikus területeken. A DRD4 gén szabályozó régiójában a -521 C/T nukleotid polimorfizmus szintén érdeklődésre tarthat számot, mert feltételezhetően befolyásolja a gén expresszióját. A másik kandidáns gén a katekol-o-metiltranszferáz enzim (COMT) génje. Ennek 158Val/Met polimorfizmusa azért került a figyelem középpontjába, mert az enzim feltételezhetően jelentős szerepet játszik a prefrontális dopamin szint szabályzásában. A metionint tartalmazó enzim változatot (amelyet a Met allél kódol) kisebb aktivitással jellemezték, mint a valint tartalmazó enzim típust (amelyet a Val allél kódol). A korábbi kutatások fényében a következő hipotézisek fogalmazhatók meg:

3 1. Genetikai hatások a végrehajtó funkciókra H.1. Korábbi vizsgálatok szerint ADHD csoportokban és felnőtt nem-klinikai mintákon asszociáció mutatkozott a DRD4 III. exon polimorfizmus és a végrehajtó funkciók között (1,2). Feltételeztem, hogy a gyengébb jelátvitellel jellemezhető 7-szeres ismétlődést hordozó gyermekek gyengébben teljesítenek a végrehajtó funkciókat becslő teszteken a 7-szeres ismétlődést nem hordozó csoporthoz képest. A DRD4 521 C/T polimorfizmus T allélja jelenlétében feltételezhetően kevesebb receptor fehérje szintetizálódik. Feltételeztem, hogy a 7-szeres változatot és a T allélt egyazon kromoszómán tartalmazó T.7 haplotípus jelenlétében gyengébb lesz a végrehajtó teljesítmény. H.2. Felnőtt nem-klinikai és skizofrén csoportokban a végrehajtó funkciók összefüggést mutattak a COMT 158Val/Met polimorfizmusával (3). A Val allél jelenlétében gyengébb teljesítményt találtak, ezért feltételeztem, hogy a Val/Val homozigóta csoportban gyengébb végrehajtó teljesítmény figyelhető meg, mint a Val/Met heterozigóta csoportban, míg a legjobb teljesítményt a Met/Met homozigóta csoportban vártam. H.3. A legerősebb genetikai hatást azokban a feladatokban vártam, amelyek komplex szabályokkal terhelik a munkamemóriát és emellett az automatikus válaszok gátlását is igénylik, mivel korábbi vizsgálatok alapján azt feltételezik, hogy ezek a tesztek a legérzékenyebbek a prefrontális dopamin szint változásaira (4). H.4. Mivel a korábbi vizsgálatok nem találtak összefüggést az említett polimorfizmusok és az intelligencia között, feltételeztem, hogy a DRD4 és COMT polimorfizmusok nem gyakorolnak hatást a Verbális és Performációs intelligencia pontszámra. 2. Genetikai hatások a temperamentumra H.5. A DRD4 III. exon polimorfizmus 7-szeres ismétlődésű variánsát korábbi vizsgálatok összefüggésbe hozták az aktivitás és újdonságkeresés temperamentum dimenzióval is (5), így feltételeztem, hogy a 7-szeres ismétlődést illetve T.7 haplotípust hordozó gyermekeket az anyák magasabb pontszámmal jellemzik az Aktivitás skálán, és azokon a skálákon, amelyek az új, ismeretlen, komplex ingerek preferenciáját mérik. H.6. A Rothbart-féle temperamentum elmélet feltételezi, hogy az önszabályozó mechanizmusok szorosan kapcsolódnak a végrehajtó funkciókhoz, ezért várható, hogy az anyák a COMT Val allélját hordozó gyermekeket gyengébb önszabályozó működéssel jellemzik.

4 3. Genetikai hatások a viselkedési problémákra H.7. Korábbi vizsgálatokban 4 és 7 éves korban több figyelmi és agresszív viselkedési problémát találtak a DRD4 III. exon polimorfizmus 7-szeres ismétlődésének jelenlétében, így feltételeztem, hogy a 7-szeres ismétlődést illetve T.7 hapotípust hordozó gyermekek esetében az anyák több figyelmi és externalizációs problémáról számolnak be. 4. Genetikai hatások az agyi eseményfüggő kiváltott potenciálokra H.8. Mivel a korábbi kutatások szerint a dopaminerg rendszer és a frontális kéreg is szerepet játszik a passzív figyelmi folyamatokat jellemző P3a komponens modulációjában (6), feltételeztem, hogy a P3a komponensek latencia és amplitúdó értékei összefüggést mutatnak a DRD4 III. exon polimorfizmus 7-szeres ismétlődésű alléljával illetve a T.7 haplotípussal. H.9. Az LN komponensről lényegesen kevesebb adat áll rendelkezésünkre. A dopaminerg rendszer szerepét a reorientációs folyamatban alátámasztották és elképzelhető, hogy a passzív figyelmi folyamatokat vizsgáló kísérlet során gyermekkorban regisztrálható LN szintén a reorientációs folyamattal áll összefüggésben. Ezért feltételeztem, hogy az LN komponensek latencia és amplitúdó értékei összefüggést mutatnak a DRD4 III. exon polimorfizmus 7-szeres ismétlődésű alléljával illetve a T.7 haplotípussal. Módszerek 1. Résztvevők A longitudinális Budapesti Családvizsgálat (BCsV) 103 időre született, normális súlyú (>2500g), elsőszülött, középosztálybeli családból származó gyermek kognitív és érzelmi fejlődését követi nyomon születéstől fogva. A családok önként jelentkezhettek a vizsgálatra hirdetés alapján. A hatéves kori adatfelvétel során 89 család (52 fiú, 37 lány) egyezett bele a neuropszichológiai és intelligencia vizsgálatba, illetve a szülői kérdőívek kitöltésébe. Az agyi eseményfüggő kiváltott potenciálok (EKP) rögzítését célzó vizsgálatra 66 család vállalkozott. Közülük 9 gyermek adatait kizártam az elemzésből, mivel a mozgási műtermékek miatt az értékelendő szakaszok 50%-a használhatatlan volt. Így az EKP elemzéseket 57 gyermek (32 fiú, 25 lány) adatain végeztem. A szülők egyetlen gyermek esetében sem számoltak be hallási problémáról. 2. Mérőeszközök Végrehajtó funkciók és az intelligencia mérése A végrehajtó funkciók működését a Korkman és munkatársai által a 3-12 éves korosztály számára kifejlesztett NEPSY (Neuropsychological Assessment for Children) neuropszichológiai

5 tesztcsomag megfelelő feladataival mértem (Torony, Verbális fluencia, Hallási figyelem, Kézjáték, Szobor). A feladatokat úgy választottam ki, hogy mérjék a tervezési, fluencia és gátló kontroll funkciókat is, a tesztből nyerhető kvantitatív változók megfelelő variabilitást mutassanak 6 éves korban, és a tesztsorozat 45 percen belül felvehető legyen. A teszt felvételét elővizsgálat előzte meg, amelynek célja a kvantitatív változók mérésére alkalmas megbízható értékelő rendszer kidolgozása volt. Az értékelők közötti megbízhatóságot a magam és egy tőlem független bíráló eredményeinek összehasonlítása alapján teszteltem egy 14 fős mintán. Az intelligencia becslésére a Magyar Wechsler Gyermek Intelligencia teszt revideált változatát (MAWGYI-R) használtam. Temperamentum mérése anyai kérdőívekkel A reaktivitás és önszabályozás keretében megfogalmazott temperamentum jellemzőket a rövidített Rothbart-féle Gyermek Viselkedési Kérdőív (Children s Behavior Questionnaire CBQ) segítségével mértem, amelyet az anyák töltöttek ki. Az eredeti kérdőívet Rothbart és munkatársai 2001-ben fejlesztették ki 3-7 éves korosztály számára. A tételek három nagyobb faktorba különülnek el: Extraverzió, Önszabályozás és Negatív emocionalitás. Az Extraverzió skálái mérik többek között az Aktivitás szintet, Impulzivitást, Intenzív játékok preferenciáját, míg az Önszabályozás a Figyelmet, Gátló kontrollt, Nyugtathatóságot. Viselkedési problémák becslése anyai kérdőívvel A viselkedési problémák felmérésére 6 éves korban az Achenbach-féle, 4-18 éves korban alkalmazható Gyermek Viselkedési Kérdőív (CBCL) szülői változatát használtam. A problémalista a jelen vizsgálatban az anyák a kérdőívnek csak ezt a részét töltötték ki -, 114 tételt tartalmaz, az egyes tételeket 3-fokú skálán kell értékelni. Faktoranalízis alapján a tünetek több problémaskálára bonthatók, amelyek közül a jelen vizsgálatban a Társas problémák, Figyelmi problémák, Internalizáló viselkedési problémák (szorongás, depresszió, visszahúzódás szomatikus panaszok), és az Externalizáló viselkedési problémák (szabályszegő és agresszív magatartás) skálákat vizsgáltam. Passzív figyelmi folyamatok mérése agyi eseményfüggő kiváltott potenciálokkal Az eseményfüggő kiváltott potenciálok vizsgálata kísérleti helyzetben, Winkler István és munkacsoportjának közreműködésével történt. Az EEG hullámok regisztrációja alatt a gyermek egy kényelmes karosszékben ült egy hangszigetelt kísérleti helységben és rajzfilmet nézett, nem kellett figyelnie a bemutatott hangsorozatra. A szabályos időközönként megjelenő szinusz hangok sorozatába 7,5%-os valószínűséggel megjelenő újdonság ingerek ékelődtek, amelyek a környezetben előforduló zajok rövid mintái voltak, mint pl. telefoncsörgés, fúrás stb. Összesen 8

6 darab Ag/AgCl elektródát helyeztünk fel, ezek közül hármat a Fpz, Fz, Cz pozíciókon. Elővizsgálatban igazoltuk, hogy az újdonságingerre megjelenő válaszok 6 éves korban megfelelő stabilitást mutattak, és a BCsV résztvevőivel végzett EKP kísérletekben is az újdonság ingerekre adott válaszokat elemeztem. Az újdonság hangingerre adott specifikus válaszok becslése az újdonság inger- mínusz- standard inger különbséggörbe kiszámításával történt. Hat különböző EKP hullámot azonosítottunk, ezek között szerepelt a korai és a késői P3a, illetve a 356 ms-os és 416 msos csúccsal megjelenő LN 1 és LN 2 késői negativitás komponens. 3. A genotípusok meghatározása A DRD4 és a COMT génpolimorfizmusok meghatározását Sasvári-Székely Mária és munkacsoportja (SE Orvosi Vegytani Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézete) végezte. A genotipizáláshoz a DNS-t nem-invazív, szájtörlet mintavétel után nyálkahártya sejtekből izolálták. 4. A statisztikai elemzésekben szereplő csoportosítások A DRD4 III. exon VNTR hatásának vizsgálatakor az irodalomban leggyakrabban előforduló csoportosítást alkalmazva a 7-szeres ismétlődésű változatot hordozó és nem hordozó csoportokat hasonlítottam össze. Mivel a -521 C/T promoter polimorfizmus feltételezhetően befolyásolja a DRD4 gén expresszióját, a 521T és a 7-szeres ismétlődésű allélokat egyazon kromoszómán tartalmazó T.7 haplotípust hordozó és nem-hordozó csoportosítást is használtam. A COMT 158Val/Met polimorfizmusa esetén a Val/Val, Val/Met és Met/Met genotípus csoportokat hasonlítottam össze. Eredmények 1. Végrehajtó funkciók E.1. A DRD4 III. exon polimorfizmus 7-szeres ismétlődésének jelenléte önmagában nem gyakorolt hatást a neuropszichológiai tesztekben nyújtott teljesítményre. A T.7 haplotípus jelenléte, amely feltételezhetően kevesebb és gyengébb jelátvitellel jellemezhető receptor típust kódol, szignifikánsan befolyásolta a motoros kitartást és az eltereléssel szembeni ellenállást mérő Szobor feladat pontszámát. A várakozással szemben a T.7 haplotípust hordozó gyermekek jobb teljesítményt nyújtottak a teszten. E.2. A COMT genotípus a gyermek nemétől függően több feladatban is befolyásolta a végrehajtó funkciókat. A Met/Met genotípusú gyermekek a várakozással ellentétben nem teljesítettek jobban ezeken a teszteken, sőt a Met/Met fiúk gyengébb végrehajtó funkcióval voltak jellemezhetők. A

7 Hallási figyelem feladatban nem csak a Met/Met fiúk teljesítménye különbözött szignifikánsan, hanem a Val/Val homozigóta lányoké is, akik jobban teljesítettek, mint a többi csoport. E.3. A COMT genotípus tehát hatást gyakorolt a munkamemóriát komplex szabályokkal terhelő és ugyanakkor az automatikus válaszok gátlását is igénylő Hallási figyelem feladat esetében. Hasonló irányú hatás mutatkozott a Verbális fluencia tesztnél, amely nem igényli az automatikus válaszok gátlását. Ugyanakkor nem tapasztaltunk hatást a nem-verbális ingereket alkalmazó konfliktus tesztekre. E.4. A várakozásnak megfelelően a genetikai rizikófaktorok nem befolyásolták a Verbális és Performációs intelligencia pontszámokat. 2. Temperamentum E.5., E.6. A DRD4 és COMT polimorfizmusok feltételezett kapcsolatát sem az Extraverzióval, sem az Önszabályozás dimenzióival nem sikerült kimutatni 6 éves korban. 3. Viselkedési problémák E.7. A DRD4 III. exon genotípus az agresszív és szabályszegő viselkedést magában foglaló Externalizáció skálát befolyásolta. A 7-szeres ismétlődést nem hordozó csoport átlaga magasabb volt, mint a 7-szeres ismétlődést hordozó csoporté. Az Internalizáció skála átlagaiban szintén hasonló irányú tendencia jelentkezett, azonban a Figyelmi problémák skálán nem volt kimutatható különbség. 4. Az eseményfüggő kiváltott potenciálok E.8. A P3a komponensek jellemzőit nem befolyásolta a DRD4 7-szeres ismétlődésének, illetve a T.7 haplotípusnak a jelenléte. Ez összhangban áll a felnőtt mintán kapott korábbi eredményekkel, ahol szintén nem mutatkozott kapcsolat a P300 komponens jellemzői és a DRD4 III. exon VNTR genotípus között. E.9. A DRD4 7-szeres ismétlődése önmagában nem gyakorolt hatást az LN komponensekre. A T.7 haplotípus jelenléte, ami feltételezhetően kevesebb és kevésbé érzékeny D4 receptor molekula szintéziséhez vezet, hatással volt mindkét LN komponens amplitúdójára, s a hatások iránya megegyezett. A T.7 haplotípust hordozó gyermekeknél szignifikánsan kisebb LN 1 és LN 2 amplitúdót lehetett regisztrálni.

8 Következtetések A doktori dolgozatomban bemutatott eredmények alátámasztják, hogy a DRD4 és COMT gén polimorfizmusa hatást gyakorol egyes - közvetett módon mérhető -, figyelmi működést jellemző fenotípusokra. Az eredmények megerősítik azt a feltételezést is, hogy a DRD4 III. exon polimorfizmus 7-szeres ismétlődésének hatását a -521C/T promoter polimorfizmus is befolyásolja, és a figyelemmel összefüggő fenotípusok vizsgálatában számolni kell az allélkombinációkra (haplotípusokra) vonatkozó információkkal is. A DRD4 polimorfizmusok vonatkozásában a kapott eredmények iránya ellentmondott annak a várakozásnak, hogy a gyengébb jelátvitellel jellemezhető receptor típust kódoló 7-szeres ismétlődés áll összefüggésben a gyengébb végrehajtó teljesítménnyel, illetve több viselkedési problémával. Több vizsgálatban találták a végrehajtó figyelmi rendszer gyengébb működését a 7-szeres ismétlődés hiányában. Az ellentmondó eredmények magyarázatára több feltételezés is született. A DRD4 génben ismétlődő szekvenciák szerkezetének, illetve a környező polimorfizmusoknak a vizsgálata arra enged következtetni, hogy a 7-szeres ismétlődésű változat evolúciós értelemben új keletű, és elterjedése pozitív szelekció eredménye lehet. Így felmerül a lehetőség, hogy a 7-szeres ismétlődés csak bizonyos környezeti feltételek mellett jelent hátrányt. A DRD4 III. exon ismétlési polimorfizmusa az externalizáló viselkedési problémákra gyakorolt hatást, a figyelmi problémákra nem, tehát a polimorfizmus hatását nem a figyelmi problémákban megjelenő egyéni különbségek közvetítik. Mivel a COMT genotípus hatása a verbális ingereket alkalmazó teszteken jelent meg elsősorban, így felmerül annak lehetősége, hogy a megfigyelt teljesítményt valamilyen módon a verbális képességek befolyásolják. A jelen vizsgálatban a COMT genotípus és a gyermek neme együttesen befolyásolta a teljesítményt, így a COMT hatás nem általánosítható és további megerősítést igényel. A COMT gyermekkori végrehajtó funkciókban betöltött szerepére vonatkozó egyéb ellentmondó szakirodalmi adatok más életkorokra is kiterjesztett vizsgálatokat tesznek szükségessé. Meghatározó szerepe lehet továbbá azoknak az egyéb géneknek és környezeti tényezőknek is, amelyek befolyásolhatják a katekolamin szintet, és ezzel megváltoztatják a COMT kognitív teljesítményre gyakorolt hatását.

9 A passzív figyelmi folyamatokat vizsgáló kísérlet eredményei azt mutatják, hogy a dopaminerg rendszer hatást gyakorol a késői negativitás komponensekre. Mivel a dopamin szerepet játszik a reorientációs folyamatban, feltételezhető, hogy az LN valóban a figyelemmel összefüggésben álló feldolgozási folyamat megragadható jellemzője. További vizsgálatoknak kell tisztázniuk a D4 dopamin receptor, illetve a genetikai változatosságnak a reorientációs folyamatokban betöltött szerepét. Az eredmények számos újabb kérdést vetnek fel a figyelmi rendszerek működésében megfigyelhető egyéni különbségekre vonatkozóan. További célkitűzéseim között szerepel a változók nagyobb elemszámú mintán történő vizsgálata környezeti faktorok bevonásával. Köszönetnyilvánítás Szeretnék köszönetet mondani Gervai Judit témavezetőmnek támogató segítségéért, Sasvári- Székely Máriának, Nemoda Zsófiának és Rónai Zsoltnak a genotipizálási munkáért, Winkler Istvánnak és Horváth Jánosnak a kiváltott potenciál vizsgálatban és az adatfeldolgozásban nyújtott segítségükért, továbbá Csépe Valériának és Egyed Katalinnak, akik rendelkezésemre bocsátották a NEPSY végrehajtó funkció tesztjeinek magyar fordítását. Köszönet illeti továbbá Gráf Rózsát és Kovács Annát az intelligencia teszt felvételében és kiértékelésében nyújtott segítségükért és Várnai Zsuzsannát a neuropszichológiai tesztek megbízhatósági kódolásáért.

10 Az értekezés témájában megjelent saját közlemények Birkás E, Horváth J, Lakatos K, Nemoda Zs, Sasvari-Szekely M, Winkler I, Gervai J. Association between dopamine D4 receptor (DRD4) gene polymorphisms and novelty-elicited auditory event-related potentials in preschool children. Brain Res. (submitted for publication) Birkás E, Lakatos K, Nemoda Zs, Ney K, Tóth I, Novák A, Sasvári-Székely M, Gervai J. A D4 dopamin receptor gén hatása a 6 éves kori viselkedési problémákra. Neuropsychopharmacologia Hung. 7 (2005) Lakatos K, Nemoda Z, Birkas E, Ronai Z, Kovacs E, Ney K, Toth I, Sasvari-Szekely M, Gervai J. Association of D4 dopamine receptor gene and serotonin transporter promoter polymorphisms with infants response to novelty. Mol Psychiatry. 8 (2003) Räikkönen K, Birkas E, Horváth J, Gervai J, Winkler I. Test-retest reliability of auditory ERP components in healthy 6-year-old-children. Neuroreport. 14 (2003) Konferenciák: Birkas E, Lakatos K, Varnai Z, Nemoda Z, Gervai J. COMT (Val158Met) gene variants associated with performance on executive function tests in children. American Journal of Medical Genetics Part B - Neuropsychiatric Genetics. 2004, 130B, 107. Birkas E, Lakatos K, Toth I, Nemoda Z, Gervai J. The role of D4 dopamine receptor gene, gender, and early attachment on later social adjustment. ISSBD, 18 th Biennal Meeting, Ghent, 2004, jun Birkas E, Lakatos K, Varnai Z, Nemoda Z, Gervai J. Effect of COMT (Val 108/158 Met) functional polymorphism on executive function in children, ISSBD, 18 th Biennal Meeting, Ghent, 2004, jun Birkás E, Lakatos K, Nemoda Z, Gervai J. Genetic effects on similarity of siblings response to novelty: A candidate gene study, SRCD 70th Anniversary Meeting, Tampa, 2003, apr Birkás E, Lakatos K, Ney K, Tóth I, Gervai J, Rónai Zs, Sasvári-Székely M. Genetikai hatások a csecsemőkori viselkedésben II.: A szerotonin transzporter promoter és a D4 dopamin receptor gén polimorfizmusának együttes vizsgálata. Magyar Biokémiai Társaság VII. Munkaértekezlete, Sárospatak, 2001 Gervai J, Birkas E, Lakatos K, Toth I. Developmental correlates of attachment to the mother at 6 years of age. XIIth European Conference on Developmental Psychology, 2005, Tenerife, Spain (poszter) Lakatos K, Birkas E, Nemoda Z, Gervai J. Fewer behaviour problems associated with the T.7

11 DRD4 haplotype at 6 years. American Journal of Medical Genetics Part B - Neuropsychiatric Genetics 2004, 130B, 107. Tarnok Z, Birkas E, Nemoda Z, Gadoros J, Sasvari-Szekely M, Gervai J. D4 dopamine receptor gene polymorphisms and social behaviour in ADHD-children. American Journal of Medical Genetics Part B - Neuropsychiatric Genetics. 2004, 130B, 107. Lakatos K, Birkas E, Gervai J. Multiple measurement of childhood behavioural problems: crossvalidation and association with normal temperament ISSBD, 18 th Biennal Meeting, Ghent, 2004, jun Novak A, Birkas E, Szollosi A, Nemoda Z, Sasvari-Szekely M, Gervai J. Genetic effects on distress to limitations in infants. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 21 (2003) 255 (research note) Gervai J, Toth I, Birkas E, Szollosi A, Danis I, Nemoda Z, Sasvari-Szekely M, Lakatos K. DRD4 gene polymorphism and children's attachment to their mother at 1 and 6 years of age. World Congress on Psychiatric Genetics XIII, Oct , 2005, Boston, MA, USA. Szollosi A, Toth I, Birkas E, Fenes D, Gervai J. The effects of maternal stimulation on infant play. ISSBD, 18 th Biennal Meeting, Ghent, 2004, jun Lakatos K, Tóth I, Birkás E, Ney K, Gervai J, Nemoda Z, Sasvári-Székely M. Genetikai hatások a csecsemőkori viselkedésben I.: A D4 dopamin receptor gén és a kötődési viselkedés kapcsolata. Magyar Biokémiai Társaság VII. Munkaértekezlete, Sárospatak, 2001 A tézisek összeállításánál felhasznált irodalom: 1. Faraone SV, Perlis RH, Doyle AE, Smoller JW, Goralnick JJ, Holmgren MA, Sklar P. Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder. Biol Psychiatry. 57 (2005) Fossella J, Sommer T, Fan J, Wu Y, Swanson JM,. Pfaff DW, Posner MI. Assessing the molecular genetics of attention networks. BMC Neuroscience. 3 (2002) Winterer G, Goldman D. Genetics of human prefrontal function. Brain Res Rev. 43 (2003) Diamond A, Briand L, Fossella J, Gehlbach L. Genetic and neurochemical modulation of prefrontal cognitive functions in children. Am J Psychiatry. 161 (2004) Auerbach JG, Faroy M, Ebstein RP, Kahana M, Levine J. The association of the dopamine D4 receptor gene (DRD4) and the serotonin transporter promoter gene (5-HTTLPR) with temperament in 12-month-old infants. J Child Psychol. Psychiatry. 42 (2001) Kähkönen S, Ahveninen J, Pekkonen E, Kaakkola S, Huttunen J, Ilmoniemi RJ, Jääskeläinen IP. Dopamine modulates involuntary attention shifting and reorienting: an electromagnetic study. Clin Neurophysiol. 113 (2002)

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program

Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program A D4 dopamin receptor és a katekol-o-metiltranszferáz gének polimorfizmusának hatása a figyelmi rendszerek működésére

Részletesebben

A kötődési mintázat és a

A kötődési mintázat és a Fakultatív program: Tudományos diákköri műhelyek: TDK háziverseny (dec 16. du) A kötődés mérése és genetikai háttere A gyermekkori temperamentum Személyiségvonások, mint endofenotípusok További érdekes

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31)

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

A D4 DOPAMIN RECEPTOR GÉN HATÁSA A 6 ÉVES KORI VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA

A D4 DOPAMIN RECEPTOR GÉN HATÁSA A 6 ÉVES KORI VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA A D4 DOPAMIN RECEPTOR GÉN HATÁSA A 6 ÉVES KORI VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA Birkás Emma 1, Lakatos Krisztina 1, Nemoda Zsófia 2, Ney Krisztina 1, Tóth Ildikó 1, Novák Alexa 1, Sasvári-Székely Mária 2, Gervai

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Kognitív teljesítménymutatók pszichogenetikai vizsgálata

Kognitív teljesítménymutatók pszichogenetikai vizsgálata Kognitív teljesítménymutatók pszichogenetikai vizsgálata Absztrakt A kognitív képességek örökletessége ikervizsgálatok és genom-analízissel végzett kutatások tanúsága szerint jelentős (Butcher és mtsai,

Részletesebben

Zárójelentés. A gyermekkori viselkedés zavarainak kapcsolata a monoaminerg neurotranszmisszió genetikai változatosságával

Zárójelentés. A gyermekkori viselkedés zavarainak kapcsolata a monoaminerg neurotranszmisszió genetikai változatosságával F49227 1 Zárójelentés A gyermekkori viselkedés zavarainak kapcsolata a monoaminerg neurotranszmisszió genetikai változatosságával A leggyakoribb gyermekpszichiátriai rendellenességek a figyelmi működés,

Részletesebben

Az etológia módszere és fogalmai. A Humánetológia

Az etológia módszere és fogalmai. A Humánetológia Humánetológia Darwin evolúcióelmélete A fajok eredete (1859) az egyedek különböznek, és ezek a különbségek öröklődnek az egyedek versengenek A természetes kiválasztódás az a folyamat melynek során bizonyos

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: )

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: ) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2012.02.01 2013.01.31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Bevezetés Korábbi támogatott pályázatok etológiai kutatatásai

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS A jelen kutatás háttere és irányvonala SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS A kötődési kapcsolatok stabilitása gyermekkorban Kutatásunk kezdetéig csak néhány középtávú, a kötődés minőségét csecsemőkortól kisiskolás korig

Részletesebben

A JELEN KUTATÁS CÉLJA DRD4

A JELEN KUTATÁS CÉLJA DRD4 Zárójelentés A korai kötődés az utód és a gondozó(k) között kialakuló tartós, személyspecifikus kapcsolat, amely eleinte a túlélést, később az egészséges érzelmi és személyiségfejlődést szolgálja. Az anya-csecsemő

Részletesebben

A Humán Fenom Projekt

A Humán Fenom Projekt A személyiség genetikája Endofenotípusok Endofenotípusok Temperamentum Személyiségdimenziók pszichogenetikai elemzése A Humán Fenom Projekt Intelligencia Személyiségvonások Hangulatzavarok ADHD Genom Drogfüggőség

Részletesebben

HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT. Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai" című habilitációs dolgozat

HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT. Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai című habilitációs dolgozat HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai" című habilitációs dolgozat T É Z I S E I Veres-Székely Anna, Ph.D. 2010 BEVEZETÉS Napjainkban

Részletesebben

Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája

Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája Dr. László Zsuzsa Klinikai szakpszichológus Viselkedésterapeuta Fimota Központ 1062 Budapest Bajza utca 68. T: 30 92 10 352 www.fimota.hu

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 660 AZ AKTIVITÁS GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA KANDIDÁNS GÉNMÓDSZERREL

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

A HOSSZÚ ALLÉL TÖRTÉNETE

A HOSSZÚ ALLÉL TÖRTÉNETE A HOSSZÚ ALLÉL TÖRTÉNETE DOPAMIN D4-ES RECEPTOR GENETIKAI POLIMORFIZMUSÁNAK PSZICHOLÓGIAI VONATKOZÁSAI Székely Anna 1, Sasvári-Székely Mária 2 és Pléh Csaba 3 1 Ph.D hallgató, ELTE-BTK Kognitív Pszichológia

Részletesebben

Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai

Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai Habilitációs dolgozat Veres-Székely Anna, Ph.D. 2010 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 Ábrajegyzék... 6 Táblázatok

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Az impulzivitás genetikai korrelátumai. Varga Gábor Doktori értekezés tézisei. ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Program

Az impulzivitás genetikai korrelátumai. Varga Gábor Doktori értekezés tézisei. ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Program Az impulzivitás genetikai korrelátumai Varga Gábor Doktori értekezés tézisei ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Program Témavezető: Dr. Veres-SzékelyAnna, habil. egyetemi docens

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A depresszió biomarkereinek vizsgálata

A depresszió biomarkereinek vizsgálata A depresszió biomarkereinek vizsgálata Doktori tézisek Halmai Zsuzsa Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Székely Anna, Ph.D., habil. egyetemi docens Hivatalos

Részletesebben

Gyermekek követéses objektív hallásvizsgálati eredményei zenei gyerekműsorok hatásának bemutatására

Gyermekek követéses objektív hallásvizsgálati eredményei zenei gyerekműsorok hatásának bemutatására Gyermekek követéses objektív hallásvizsgálati eredményei zenei gyerekműsorok hatásának bemutatására Dr. Gáborján Anita Semmelweis Egyetem, Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika 2015. április

Részletesebben

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Készítette: Szabó Ágnes logopédus hallgató; ELTE Bárczi

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés mérése és eszköztára csecsemő és kisgyermekkorban

A pszichomotoros fejlődés mérése és eszköztára csecsemő és kisgyermekkorban A pszichomotoros fejlődés mérése és eszköztára csecsemő és kisgyermekkorban Kenyhercz Flóra Egészségpszichológia MSc., II. Prof. Dr. Nagy Beáta Erika Egyetemi tanár Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar,

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata

Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata Doktori tézisek Dr. Kovács-Nagy Réka Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rónai Zsolt egyetemi adjunktus,

Részletesebben

A DOPAMIN D4-ES RECEPTOR GÉNVARIÁNSOK VIZSGÁLATA FIGYELEMHIÁNYOS HIPERAKTIVITÁSI ZAVARBAN

A DOPAMIN D4-ES RECEPTOR GÉNVARIÁNSOK VIZSGÁLATA FIGYELEMHIÁNYOS HIPERAKTIVITÁSI ZAVARBAN A DOPAMIN D4-ES RECEPTOR GÉNVARIÁNSOK VIZSGÁLATA FIGYELEMHIÁNYOS HIPERAKTIVITÁSI ZAVARBAN Kereszturi Éva 1, Király Orsolya 1, Csapó Zsolt 1, Tárnok Zsanett 2, Gádoros Júlia 2, Sasvári-Székely Mária 1 és

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

1.1. A Humán Genom Projekt A Humán Genom Projekt célja A humán genom elsõ munkapéldányából levonható következtetések

1.1. A Humán Genom Projekt A Humán Genom Projekt célja A humán genom elsõ munkapéldányából levonható következtetések VIII. 1. A GENETIKAI POLIMORFIZMUSOK PSZICHOLÓGIAI ÉS PSZICHIÁTRIAI VONATKOZÁSAI Sasvári-Székely Mária 1, Székely Anna 2, Nemoda Zsófia 1 és Rónai Zsolt 1 1 Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Figyelem. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, Created by Neevia Personal Converter trial version

Figyelem. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, Created by Neevia Personal Converter trial version Figyelem Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com A figyelem definíciója FIGYELEM: a feladattal/kontextussal

Részletesebben

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ELİADÁS KIVONAT 2008. november 06. Balázs Judit Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Ambulancia, Budapest ADHD pervalenciája 3-7 %-a az iskolás korú gyermekeknek

Részletesebben

szekely.anna@ppk.elte.hu kotyuk.eszter@ppk.elte.hu

szekely.anna@ppk.elte.hu kotyuk.eszter@ppk.elte.hu PSZB09-109 Veres-Székely Anna, Kótyuk Eszter és Sasvári Mária Prof. (2015 őszi félév:) szekely.anna@ppk.elte.hu kotyuk.eszter@ppk.elte.hu Fogadó óra: kedd 11-12 (Izu112) sasvari.maria@med.semmelweis-univ.hu

Részletesebben

Gyermekkori neuropszichiátriai zavarok Sajátosságok Tourette-szindrómában és társuló Figyelemhiányos Hiperaktivitás Zavarban.

Gyermekkori neuropszichiátriai zavarok Sajátosságok Tourette-szindrómában és társuló Figyelemhiányos Hiperaktivitás Zavarban. Gyermekkori neuropszichiátriai zavarok Sajátosságok Tourette-szindrómában és társuló Figyelemhiányos Hiperaktivitás Zavarban PhD. Doktori tézisek Tárnok Zsanett Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi

Részletesebben

ISMÉTLDÉSI POLIMORFIZMUSOK A KUTYA DOPAMINERG GÉNJEIBEN

ISMÉTLDÉSI POLIMORFIZMUSOK A KUTYA DOPAMINERG GÉNJEIBEN ISMÉTLDÉSI POLIMORFIZMUSOK A KUTYA DOPAMINERG GÉNJEIBEN Biológia Doktori Iskola Vezet: Prof. Erdei Anna Doktori tézisek Héjjas Krisztina Eötvös Loránd Tudományegyetem Szerkezeti Biokémia Doktori Program

Részletesebben

Tisztelt Selmeci József Csongor!

Tisztelt Selmeci József Csongor! Selmeci József Csongornak A Magyar Jóga Társaság elnökének Tisztelt Selmeci József Csongor! E levélhez csatoltan küldjük a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Jóga Társaság szervezésében 2013/14-ben

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Kovács Vivienne Semmelweis Egyetem, ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Csukly Gábor Az enyhe kognitív zavar (Mild cognitive impairment=mci)

Részletesebben

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi A memóriatréning hosszú távú hatásai időskorban: Egy longitudinális vizsgálat Sara Bottiroli,

Részletesebben

A gyermekkori kényszerbetegség. Gádoros Júlia Vadaskert Kórház Budapest

A gyermekkori kényszerbetegség. Gádoros Júlia Vadaskert Kórház Budapest A gyermekkori kényszerbetegség Gádoros Júlia Vadaskert Kórház Budapest OCD és s a normál l fejlıdés Fokozatos kezdet, többnyire 7 éves kor körül serdülıkorra kiterjedtebb tünetek tic és OC tünetek együtt

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

A függőség pszichogenetikája 2013.11.26

A függőség pszichogenetikája 2013.11.26 A függőség pszichogenetikája 2013.11.26 A függőség pszichogenetikája Addikciók fenotípusos vonatkozásai Addikciók genetikai vonatkozásai E kettő közötti asszociációk Függőség, szenvedélybetegség, addikció

Részletesebben

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Zárójelentés A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Kutatásaink legfontosabb eredménye, hogy pszichofizikai, eseményhez kötött potenciálok (EKP) és funkcionális mágneses rezonancia

Részletesebben

Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében

Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében TASKÓ TÜNDE ANNA, HATVANI ANDREA, DORNER LÁSZLÓ Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék A kutatásról TÁMOP-4.2.2.C-11/1 pályázat

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A kutya (Canis familiaris) mint a humán személyiségvizsgálatok egy lehetséges modellje: genetikai, kérdőíves és közvetlen megfigyeléses módszerek együttes alkalmazása Vas Judit Biológia

Részletesebben

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában Fenyvesi Katalin 1 Áttekintés Az átfogó projekt A motivációról és érzelmi tényezőkről szóló alprojekt Informánsok Adatgyűjtés

Részletesebben

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN Ph.D. értekezés tézisei Kántor Sándor Témavezetők: Prof. Dr. Bagdy György és Prof. Dr. Halász Péter Semmelweis Egyetem Idegtudományok

Részletesebben

TestLine - Liza tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - Liza tesztje-01 Minta feladatsor személyiségegyüttható (1 helyes válasz) 1. 1:50 Normál értéke széles sávban változhat a viselkedéses variancia 90%-át magyarázza a relatív konzisztencia alacsony fokára utal magas értéke alátámasztja a

Részletesebben

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes.

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes. Múlt órán: Lehetséges tesztfeladatok: Kitől származik a variáció-szelekció paradigma, mely szerint az egyéni, javarészt öröklött különbségek között a társadalmi harc válogat? Fromm-Reichmann Mill Gallton

Részletesebben

Egésznapos iskola vagy tanoda?

Egésznapos iskola vagy tanoda? Egésznapos iskola vagy tanoda? A 2013-as tanoda monitoring-program fő eredményeinek továbbgondolása Lannert Judit Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014, Debrecen 1 Kérdés: A tanodába járás összefüggésben

Részletesebben

Felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD) klinikai, neuropszichológiai és elektrofiziológiai jellemzőinek vizsgálata

Felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD) klinikai, neuropszichológiai és elektrofiziológiai jellemzőinek vizsgálata Felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD) klinikai, neuropszichológiai és elektrofiziológiai jellemzőinek vizsgálata Doktori tézisek Dr. Szuromi Bálint Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Zárójelentés. A D4-es dopamin receptor gén 5 régiójának haplotípus szerkezete: molekuláris és pszichiátriai vonatkozások (2003 2006) F042730

Zárójelentés. A D4-es dopamin receptor gén 5 régiójának haplotípus szerkezete: molekuláris és pszichiátriai vonatkozások (2003 2006) F042730 Zárójelentés A D4-es dopamin receptor gén 5 régiójának haplotípus szerkezete: molekuláris és pszichiátriai vonatkozások (2003 2006) F042730 Betegségeink kialakításában két f etiológiai faktor, a környezeti

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

A függőség fajtái 1. A függőség fajtái 2.

A függőség fajtái 1. A függőség fajtái 2. A függőség pszichogenetikája A függőség pszichogenetikája 2013.11.26 Addikciók fenotípusos vonatkozásai Addikciók genetikai vonatkozásai E kettő közötti asszociációk Függőség, szenvedélybetegség, addikció

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A függőség pszichogenetikája

A függőség pszichogenetikája A függőség pszichogenetikája A függőség pszichogenetikája Addikciók fenotípusos vonatkozásai Addikciók genetikai vonatkozásai E kettő közötti asszociációk Függőség, szenvedélybetegség, addikció Hétköznapi

Részletesebben

Személyiségvonások genetikai hátterének vizsgálata kutyán Kubinyi Enikő. ELTE TTK, Biológiai Intézet, Etológia Tanszék

Személyiségvonások genetikai hátterének vizsgálata kutyán Kubinyi Enikő. ELTE TTK, Biológiai Intézet, Etológia Tanszék Személyiségvonások genetikai hátterének vizsgálata kutyán Kubinyi Enikő ELTE TTK, Biológiai Intézet, Etológia Tanszék Összefoglalás Az utóbbi években egyre nagyobb megerősítést nyert, hogy egyes személyiségjegyek

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

Párkapcsolati preferenciák és humor

Párkapcsolati preferenciák és humor Párkapcsolati preferenciák és humor Az önértékelés és a kötődési típus szerepe Tisljár Roland SZTE Pszichológiai Intézet, Szeged Evolúciós Pszichológiai Kutatócsoport, Pécs Párkapcsolati mechanizmusok

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

A NIKOTIN DEPENDENCIA ÉS A DOPAMIN D4-ES RECEPTOR -521 CT PROMOTER POLIMORFIZMUSÁNAK ASSZOCIÁCIÓJA MAJOR DEPRESSZIÓS BETEGCSOPORTBAN

A NIKOTIN DEPENDENCIA ÉS A DOPAMIN D4-ES RECEPTOR -521 CT PROMOTER POLIMORFIZMUSÁNAK ASSZOCIÁCIÓJA MAJOR DEPRESSZIÓS BETEGCSOPORTBAN A NIKOTIN DEPENDENCIA ÉS A DOPAMIN D4-ES RECEPTOR -521 CT PROMOTER POLIMORFIZMUSÁNAK ASSZOCIÁCIÓJA MAJOR DEPRESSZIÓS BETEGCSOPORTBAN KÓTYUK ESZTER 1, KOVÁCS-NAGY RÉKA 2, FALUDI GÁBOR 3, URBÁN RÓBERT 1,

Részletesebben

Szakmai zárójelentés OTKA-48927. Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata

Szakmai zárójelentés OTKA-48927. Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata Szakmai zárójelentés OTKA-48927 Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata Módszerek Alanyok A Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórházban diagnosztizált betegek közül összesen

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Pszichogenetikai endofenotípusok vizsgálata

Pszichogenetikai endofenotípusok vizsgálata Pszichogenetikai endofenotípusok vizsgálata Székely Anna AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2017 Tartalomjegyzék KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS... 4 RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK... 6 ÁBRAJEGYZÉK... 9 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 10 A DISSZERTÁCIÓBAN

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSKIVONATOK)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSKIVONATOK) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSKIVONATOK) P. Z. Álmos A. Gábor Á. Nagy P. Álmos Z. Janka Correlations of neurocognitive visual tests in schizophrenia European

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK A kognitív hanyatlás szűrésének és megelőzésének új lehetőségei Dr Sirály Enikő, Szita Bernadett, Kovács Vivienne, Dr Csibri Éva, Dr Csukly Gábor Percentage of total U.S. population

Részletesebben

Domináns-recesszív öröklődésmenet

Domináns-recesszív öröklődésmenet Domináns-recesszív öröklődésmenet Domináns recesszív öröklődés esetén tehát a homozigóta domináns és a heterozigóta egyedek fenotípusa megegyezik, így a három lehetséges genotípushoz (példánkban AA, Aa,

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon:

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon: Csábi Eszter Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék Szoba: 0415 Telefon: 544-692 Email: eszter.csabi.psy@gmail.com Weblap: Csábi Eszter az egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen

Részletesebben

A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél

A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél Költő András, Zsiros Emese, Simon Dávid, Arnold Petra, Huhn Zsófia, Németh Ágnes Magyar Pszichológiai Társaság XXII.

Részletesebben

Személyiségvizsgálatok kutyán

Személyiségvizsgálatok kutyán Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Biológia Doktori Iskola, vezetője: Dr. Erdei Anna Etológia Doktori Program, vezetője: Dr. Miklósi Ádám Személyiségvizsgálatok kutyán Doktori Értekezés

Részletesebben

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17 Doménspecifikus korpusz építése és validálása Dodé Réka ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program 2017. február 3. Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott

Részletesebben

A SZEROTONIN TRANSZPORTER GÉN ÉS A SZEMÉLYISÉG: AZ 5HTTLPR S ALLÉL, A SZORONGÁS, A DEPRESSZIÓ ÉS AZ AFFEK- TÍV TEMPERAMENTUMOK ÖSSZEFÜGGÉSE

A SZEROTONIN TRANSZPORTER GÉN ÉS A SZEMÉLYISÉG: AZ 5HTTLPR S ALLÉL, A SZORONGÁS, A DEPRESSZIÓ ÉS AZ AFFEK- TÍV TEMPERAMENTUMOK ÖSSZEFÜGGÉSE A SZEROTONIN TRANSZPORTER GÉN ÉS A SZEMÉLYISÉG: AZ 5HTTLPR S ALLÉL, A SZORONGÁS, A DEPRESSZIÓ ÉS AZ AFFEK- TÍV TEMPERAMENTUMOK ÖSSZEFÜGGÉSE Doktori értekezés tézisei GONDA XÉNIA Országos Pszichiátriai

Részletesebben

A szezonalitás és a szezonális affektív zavar hazai előfordulása, jellemzői és összefüggései a szerotonin-2a és kannabinoid-1 receptor génekkel

A szezonalitás és a szezonális affektív zavar hazai előfordulása, jellemzői és összefüggései a szerotonin-2a és kannabinoid-1 receptor génekkel A szezonalitás és a szezonális affektív zavar hazai előfordulása, jellemzői és összefüggései a szerotonin-2a és kannabinoid-1 receptor génekkel Doktori tézisek Molnár Eszter Semmelweis Egyetem Magatartástudományi

Részletesebben

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Doktori tézisek Vécseyné Kovách Magdolna Testnevelési Egyetem

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

EMÓCIÓK ÉS EVOLÚCIÓSAN MEGALAPOZOTT MENEKÜLÉSI VÁLASZ 5-8 ÉVESEKKEL VÉGZETT TÉVES VÉLEKEDÉS TESZTEKBEN

EMÓCIÓK ÉS EVOLÚCIÓSAN MEGALAPOZOTT MENEKÜLÉSI VÁLASZ 5-8 ÉVESEKKEL VÉGZETT TÉVES VÉLEKEDÉS TESZTEKBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei EMÓCIÓK ÉS EVOLÚCIÓSAN MEGALAPOZOTT MENEKÜLÉSI VÁLASZ 5-8 ÉVESEKKEL VÉGZETT TÉVES VÉLEKEDÉS TESZTEKBEN Csinády Adriána Témavezető: Dr. Czigler István DEBRECENI

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Dr. Nagy Bálint az MTA doktora fokozat megszerzéséhez a fenti címen nyújtott be a

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal Intelligens Rendszerek Elmélete Dr. Kutor László Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html login: ire jelszó: IRE0 IRE / A természet általános kereső algoritmusa:

Részletesebben

Bayesi relevancia és hatáserősség mértékek. PhD tézisfüzet. Hullám Gábor. Dr. Strausz György, PhD (BME)

Bayesi relevancia és hatáserősség mértékek. PhD tézisfüzet. Hullám Gábor. Dr. Strausz György, PhD (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Bayesi relevancia és hatáserősség mértékek Hullám Gábor Témavezető: Dr. Strausz György, PhD (BME) Budapest,

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

VERBÁLISFLUENCIA-TESZTEK KÉT SZKIZOFRÉN ALCSOPORTBAN

VERBÁLISFLUENCIA-TESZTEK KÉT SZKIZOFRÉN ALCSOPORTBAN VERBÁLISFLUENCIA-TESZTEK KÉT SZKIZOFRÉN ALCSOPORTBAN Bagi Anita Szegedi Tudományegyetem bagianita88@gmail.com X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia Budapest, 2016. február 5. Az előadás célja

Részletesebben

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése Kiss Erzsébet Kovács László Bevezetés Nagy gazdasági gi jelentıségük k miatt a gyümölcs lcsök, termések fejlıdésének mechanizmusát

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

A Hardy Weinberg-modell gyakorlati alkalmazása

A Hardy Weinberg-modell gyakorlati alkalmazása 1 of 6 5/16/2009 2:59 PM A Hardy Weinberg-modell gyakorlati alkalmazása A genotípus-gyakoriság megoszlásának vizsgálata 1. ábra. A Hardy Weinberg-egyensúlyi genotípus-gyakoriságok az allélgyakoriság Számos

Részletesebben

A (human)genetika alapja

A (human)genetika alapja A (human)genetika alapja Genom diagnosztika - születés elött - tünetek megjelenése elött - hordozó diagnosztika Prenatalis genetikai diagnosztika indikációi emelkedett valószinüség egy gén betegségre egyik

Részletesebben