Acton, Lord John E. E. D.: Nacionalizmus. In: Ludassy Mária (szerk.): Az

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Acton, Lord John E. E. D.: Nacionalizmus. In: Ludassy Mária (szerk.): Az"

Átírás

1 elhasznált irodalom Acton, Lord John E. E. D.: Nacionalizmus. In: Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai. I. köt. Budapest, Atlantisz, Alfredson, Gudmundur: Introduction. In: Minority Rights Handbook. Latvian Human Rights Quaterly, Anderson, Benedict: Imagined Communities. London New York, Verso, Armstrong, John A.: Nations before Nationalism. Chapell Hill, University of North Carolina Press, Ch. 1. Barnard,. M.: Self-Direction and Political Legitimacy Rousseau and Herder. Oxford, Clarendon Press, Barry, Brian: Democracy and Power: Essays is Political Theory. Oxford, Clarendon Press, Berlin, Isaiah: Az emberiség göcsörtös fája. Budapest, Európa Könyvkiadó, Berlin, Isaiah: A nacionalizmus: In: Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai. II. köt. Budapest, Atlantisz, Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok. Második kötet. Budapest, Magvetõ Könyvkiadó, Bíró Gáspár: Az identitásválasztás szabadsága. Budapest, Osiris Századvég, Boia, Lucian: Történelem és mítosz a román köztudatban. Bukarest Kolozsvár, Kriterion Könyviadó, Breully, John: The Nationalism and the State. Manchester, Manchester University Press, Brubaker, Rogers: Nationalism Reframed. Cambridge, Cambridge University Press, Brubaker, Rogers: Citizenship and Nationhood in rance and Germany. Harvard University Press, Cambridge, Massachusets, London, England, Buchanan, Allen: The Morality of Secession. In: Kymlicka, Will (ed.): The Rights of Minority Cultures. Oxfor, Oxford University Press, Buchanan, Allen: Self-Determination, Secession, and the Rule of Law. In: McKim, Robert & McMahan, Jeff (eds.) The Morality of

2 2462 elhasznált irodalom Conversi, Daniele: A nacionalizmuselmélet három irányzata. Regio, 9. évf. (1998) 3. sz. Dunn, John: Western Political Theory in the ace of the uture. Cambridge University Press, Dworkin, Ronald: Vegyük komolyan a jogokat. In: Houranszki erenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris Kiadó, Dworkin, Ronald: A Matter of Principle. Oxford, Clarendon Press, einberg, Joel: Társadalomfilozófia. Budapest, Osiris Kiadó, einberg, Walter: Nationalism in Comparative Mode. In: McKim, Robert & McMahan, Jeff (eds.): The Morality of Nationalism. New York Oxford, Oxford University Press, ichte, Johann Gottlieb: Beszédek a német nemzethez (Tizennegyedik beszéd). In: Bretter Zoltán Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs, Tanulmány Kiadó, leiner-gerster, Thomas: Allgemeine Staatslehre. Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, Gellner, Ernest: Ecounters with Nationalism. Oxford, Blackwell Publishers, Gellner, Ernest: Natonalism. London, Weidenfeld & Nicolson, Gellner, Ernest: Nations and nationalism. Oxford, Blackwell Publishers, Geertz, Clifford: Primordial a Civic Ties. In: Hutchinson & Smith: i. m. Oxford New York, Oxford University Press, Giddens, Anthony: The Nation as Power-Container. In: Hutchinson & Smith (eds): Nationalism. Oxford New York, Oxford University Press, Gleason, Philip: Identifying Identity: A Semantic History. In: Sollors, Werner (ed.): Theories of Ehnicity. London, Glover, Jonathan: Nations, Identity and Conflict. In: The Morality of Greenfeld, Liah: The modern religion? Critical Review, Vol. 10. No. 2. Gyönyör József: Államalkotó nemzetiségek. Bratislava, Madách Kiadó, Habermas, Jürgen: Lesebrief an die rankfurter Allgemeine Zeitung. 11. August In: Historikerstreit. München Zürich, Piper, 1987.

3 elhasznált irodalom 2472 Habermas, Jürgen: Harcok az elismerésért a demokratikus jogállamban. In: eischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus. Budapest, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Habermas, Jürgen: aktizität und Geltung. rankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, Halmai Gábor Az egyesülés szabadsága. Budapest, Atlantisz Kiadó, Halmai Gábor: A véleményszabadság határai. Budapest, Atlantisz Kiadó, Halmai Gábor Tóth Gábor Attila: Az emberi jogok eredete. In: uõk (szerk.): Emberi jogok. Budapest, Osiris Kiadó, Hayek, riedrich August von: Law Legislation and Liberty. Chicago, Chicago University Press, é. n. Hobsbawm, Eric J.: A nacionalizmus kétszáz éve. Budapest, Maecenas, Hobsbawm, Eric and Ranger, Terence (eds.): The Invention of Tradition. Cambridge, Cambridge University Press, Hume, David: A nemzeti sajátosságokról. In: David Hume összes eszszéi. Budapest, Atlantisz, Hurka, Thomas: The Justification of National Partiality. In: McKim, Robert and McMahan, Jeff (eds.): The Morality of Kant, Immanuel: Történetfilozófiai írások. Budapest, Ictus, Kedourie, Elie: Nationalism. Oxford, Blecwell Publishers, Kelemen János: Az ész képe és tette. Budapest, Atlantisz, Kende Péter: A köztársaság törékeny rendje. Budapest, Osiris Kiadó, Kis János: Vannak-e emberi jogaink? Budapest, /Magyar üzetek könyvei, 11./ Kis János: Az állam semlegessége. Budapest, Atlantisz, Kis János: Alkotmányos demokrácia. Budapest, Indok, Kohn, Hans: Western and Eastern Nationalism. In: Hutchinson & Smith: Nationalism. Oxford New York, Oxford University Press, Kovács Péter: A nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Budapest, Osiris Kiadó, Kukathas, Chandran: Vannak-e kulturális jogaink? In: Bretter Zoltán Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs, Tanulmány Kiadó, Kusý, Miroslav: A kisebbségek kollektív jogai. In: uõ: Szlovák vagyok, szlovák leszek. Pozsony, Kalligram Kiadó, /Dominó Könyvek./

4 2482 elhasznált irodalom Kymlicka, Will: Liberalism, Community and Culture. Oxford, Oxford University Press, é. n. Kymlicka, Will: Multicultural Citizenship. Oxford, Clarendon Press, Kymlicka, Will: The Sources of Nationalism: Commentary on Taylor. In: McKim, Robert and McMahan, Jeff (eds.): The Morality of Lichtenberg, Judit: Nationalism. or and (Mainly) Against. In: McKim, Robert and McMahan, Jeff (eds.): The Morality of Lipset, Seymour Martin and Rokkan, Stein: Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments. In: Mair, Peter (ed.): The West European Party System. Oxford, Oxford University Press, Locke, John: Levél a vallási türelemrõl. Budapest, Akadémiai Kiadó, Ludassy Mária: Népi tánc és harci ének. In: uõ: Téveszméink eredete. Budapest, Atlantisz, Ludassy Mária: A nemzet kétféle fogalmáról. In: uõ: Sem vele, sem nélküle. Változatok a szabadság témájára. Budapest, T-Twins Kiadó, MacCormick, Neil: Does a Nation Need a State? Reflections on Liberal Nationalism. In: Mortimer, Edward (ed.): People Nation & State. London New York, I. B. Tauris Publishers, McMahan, Jeff: The Limits of National Partiality. In: McKim, Robert & McMahan, Jeff (eds.): The Morality of Nationalism. New York Oxford, Oxford University Press, Margalit, Avishai Raz, Joseph: A nemzeti önrendelkezés. In: Bretter György Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs, Tanulmány Kiadó, Mieses, Ludwig von: Human Action. Yale University Press, Mill, John Stuart: Considerations on Representative Governmen. London, Longmans, Green & Co., Mill, John Stuart: A szabadságról. Budapest, Miller, David: On Nationality. Oxford, Clarendon Press, Mocsáry Lajos: Nemzetiség. Pest, Kiadja Ráth Mór, Reprint kiadás: Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Narveson, Jan: Human Rights: Which, if any, are there? In: Pennock, J. R. and Chapman, J. W. (eds.): Human Rights. NOMOS, XXIII, New York London, The New York University Press, 1981.

5 elhasznált irodalom 2492 Nilsen, Kai: Cultural Nationalism, Neither Ethnic Nor Civic. The Philosophical orum, Vol. XXVIII, No. 1 2 ( all-winter) 1996 Parekh, Bhikhu: Defining national identity in a munticultural society. In: Mortimer, Edward (ed.): People Nation & State. London New York, I. B. Tauris Publishers, Parekh, Bhikhu: A Case for Positive Discrimination. In: Hepple, B. and Szyszczak, E. M. (eds.): Discrimination. The Limits of Law. Mansell, Plamenatz, John: A nacionalizmus két típusa. In: Bretter Zoltán Deák Ágnes (szerk.): Eszmék politikában: a nacionalizmus. Pécs, Tanulmány Kiadó, Rawls, John: Political Liberalism. New York, Columbia University Press, Raz, Joseph: Szabadság és autonómia. In: Huoranszki erenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Renan, Ernest: Mi a nemzet? In: Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs, Tanulmány Kiadó, Roy, Oliver: The Elusive Cultural Community. In: Mortimer, Edward ine, Robert (eds.): People Nation & State. London New York, I. B. Tauris Publishers, Salat Levente: Etnopolitika. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, Schöpflin. George: The unktions of Myths and a Taxonomy of Myths. In: Hosking and Schöpflin (eds.): Myths and Nationhood. London, Hurst & Company, Scruton, Robert: The irst Person Plural. In: Veliz, Claudio (ed.): The Worth of Nations. Boston, Skutnabb-Kangas, Tove: Menšina, jazyk a rasizmus. Bratislava, Kalligram, Sigdwick, Henry: Elements of Politics. London, Macmillan, Smith, Anthony D.: National Identity. London, Penguin Books, Spinner, Jeff: The Boundaries of Citizenship, Race, Ethnicity, and Nationality in the Liberal State. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, Sumner, Lawrence W.: The Moral undation of Rights, Oxford, Clarendon Press, Szûcs Jenõ: Nemzet és Történelem, Budapest, Gondolat, Szûcs Jenõ: A magyar nemzeti tudat kialakulása, Budapest, Balassi Kiadó JATE Osiris, Tamir, Jael: Liberal Nationalism. Princeton, Princeton University Press, 1993.

6 2502 elhasznált irodalom Taylor, Charles: Nationalism and Modernity. In: McKim, Robert & McMahan, Jeff (eds.): The Morality of Nationalism. New York Oxford, Oxford University Press, Taylor, Charles: Az elismerés politikája. In: leischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus. Budapest, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Tuck, Richard: Scepticism and toleration in the sevententh century. In: Mendus, Susan (ed.): Justifying toleration. Cambridge, University Press, Van Dyke, Vernon: Ethnic Communities in Political Theory. In: Kymlicka, Will (ed.): The Rights of Minority Cultures. Oxford, Oxford University Press, Yack, Bernard: The myth of the civic nation. Critical Review, Vol. 10. No. 2. Spring, Varennes, erdinand de: Language, Minorities and Himan Rights. Hague Boston London, Martinus Nishof Publishers, Walzer, Michel: The New Tribalism: Notes on a Difficult Problem. In: Dissent. Spring, Waldron, Jeremy: Toleration and Mill s liberty of though and discussion. In: Mendus (ed.): i. m. Waldron, Jeremy: Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative. In: Kymlicka, Will (ed.): The Rights of Minority Cultures. Oxford, Oxford University Press, Walker, Brian: Plural Cultures, Contested Territories: A Critique of Kymlicka. Canadian Journal of Political Science, Vol. XXX, No. 2 (June 1997). Weinreb, L. L.: Natural Law nad Justice. Cambridge, Harward University Press, Wejand, Klaus: Kants Geschichtsphilosophie. Köln, Kölner Universitats Verlag, Mortimer, Edward (ed.): People Nation & State. London New York, I. B. Tauris Publishers, Wellman, Carl: A Theory if Rights. Totowa, N. J., Rowman & Allanheld, Wittgenstein, Ludwig: ilozófiai vizsgálódások. Budapest, Atlantisz Kiadó, Wolff, Robert Paul: The Poverty of Liberalism, Boston, Beacon Press, 1968.

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Masterat: Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale; Teorie critică şi studii multiculturale Forma de învăţământ: zi Linia

Részletesebben

Kántor Zoltán. Bevezetés. A probléma

Kántor Zoltán. Bevezetés. A probléma Kántor Zoltán Bevezetés Tanulmányomban a nemzeti identitásra helyezem a hangsúlyt, amit a nacionalizmus, valamint a nemzetépítés keretében vizsgálok. A nacionalizmust nem a szó negatív (és nem is pozitív)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

SZAKIRODALOM Könyvek

SZAKIRODALOM Könyvek SZAKIRODALOM Könyvek Arendt, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa 1995 Múlt és jövő között. Budapest, Osiris Readers International 2002 A sivatag és az oázisok. Budapest, Gond Palatinus Arisztotelész

Részletesebben

Koller Boglárka: Nemzeti és európai identitás

Koller Boglárka: Nemzeti és európai identitás Koller Boglárka: Nemzeti és európai identitás Megjelent: Hegedűs István (szerk.): A magyarok bemenetele. Tagállamként a bővülő Európai Unióban. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány,

Részletesebben

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon Makra Hajnalka (Helsinki Egyetem Finnugor Tanszék) Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon A disszertáció háttere, elôzménye A Helsinki Egyetem finn irodalom tanszékén

Részletesebben

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ii-2 A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Doktori Iskola 2004 2005 és 2006 2007 tanév ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, PhD képzés,

Részletesebben

MINERVA. Emberi jogok nemzeti jogok ÖLLÕS LÁSZLÓ

MINERVA. Emberi jogok nemzeti jogok ÖLLÕS LÁSZLÓ MINERVA ÖLLÕS LÁSZLÓ Emberi jogok nemzeti jogok M ivel az emberi jogoknak egyik alapvetõ vonása az egyetemesség, máris módosítanunk kell a címben jelzett kérdést. Az eredeti kérdésre a nemzeti kisebbségek

Részletesebben

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Bujalos István: RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Abstract: (A Short Introduction to John Rawls Philosophy) Rawls' philosophy reflects on the problems of the sixties. There were two challenges in

Részletesebben

A fenntarthatóság interdiszciplináris megközelítése és az önkéntesség, mint lehetőség a szociális fenntarthatóság kialakításában és megőrzésében

A fenntarthatóság interdiszciplináris megközelítése és az önkéntesség, mint lehetőség a szociális fenntarthatóság kialakításában és megőrzésében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Humán Erőforrás Intézeti tanszék A fenntarthatóság interdiszciplináris megközelítése és az önkéntesség, mint lehetőség a szociális fenntarthatóság kialakításában

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A többségi döntés tartalmi korlátai és az alkotmánybíráskodás

A többségi döntés tartalmi korlátai és az alkotmánybíráskodás Győrfi Tamás A többségi döntés tartalmi korlátai és az alkotmánybíráskodás Ez az írás az új alaptörvény legitimitásával kapcsolatos szakmai (és közéleti) vitákhoz kíván hozzájárulni. Az a kiindulópontja,

Részletesebben

Albert-Lőrincz Márton Albert-Lőrincz Csanád. Kifelé a multikulturális térbe

Albert-Lőrincz Márton Albert-Lőrincz Csanád. Kifelé a multikulturális térbe Műhely Albert-Lőrincz Márton Albert-Lőrincz Csanád Kivonat Kifelé a multikulturális térbe A társadalomkutatók figyelme a 90-es években fordult a multikulturalizmus felé. Számos értekezés látott napvilágot,

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

Nemzet, nacionalizmus és a vándorlás

Nemzet, nacionalizmus és a vándorlás Gyáni Gábor Nemzet, nacionalizmus és a vándorlás Hosszú időn át az anyagi ösztönzők motivációjával magyarázták a tömeges vándorlás jelenségét. A közbeszédben és a tudományos gondolkodásban egyaránt a szegénység

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás

Részletesebben

Delta Politikai Iskola

Delta Politikai Iskola Delta Politikai Iskola Politikaelmélet Oktató: Tanyi Attila (email: attila.tanyi@gmail.com; telefon: 70/2310392) A kurzus leírása A kurzus némileg rendhagyó megközelítését kívánja adni a politika elméleti

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Császár Melinda Nemzet jog identitás A státustörvény végrehajtásának szociológiai vonatkozásai című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Tomka Miklós egyetemi

Részletesebben

MONROE E. PRICE: A TELEVÍZIÓ, A NYILVÁNOS SZFÉRA ÉS A NEMZETI IDENTITÁS

MONROE E. PRICE: A TELEVÍZIÓ, A NYILVÁNOS SZFÉRA ÉS A NEMZETI IDENTITÁS MONROE E. PRICE: A TELEVÍZIÓ, A NYILVÁNOS SZFÉRA ÉS A NEMZETI IDENTITÁS A New York-i Yeshiva Egyetem professzorának könyve nem pusztán azért fontos, mert a médiaháború hazai túlélôi elôször olvashatnak

Részletesebben

Mészáros József Szakadát István: Választási eredmények területi megoszlása

Mészáros József Szakadát István: Választási eredmények területi megoszlása Mészáros József Szakadát István: Választási eredmények területi megoszlása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Mészáros József Szakadát István (1998):

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I.

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I. A tantárgy kódja: 7SO30NAKL3M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Sociological Theories I. A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 óra előadás hetente

Részletesebben

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát.

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. REGIO Kisebbség, Politika, Társadalom Bosznia-Hercegovina: a jugoszláv örökség A cigányok

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

Anthony D. Smith A NEMZETEK EREDETE

Anthony D. Smith A NEMZETEK EREDETE Anthony D. Smith A NEMZETEK EREDETE Bárki, aki a modern világ formáját és eredetét kutatja, előbb-utóbb szembesül a nemzetek erejével és mindenütt jelenlévő voltával. Bizonyos értelemben semmi sem jelöli

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A szabad média hatalma a biztonság kockázata

A szabad média hatalma a biztonság kockázata Világosság 2006/3. Bölcsészet interdiszciplináris perspektívában esszépályázat Hegyi Fatime Barbara A szabad média hatalma a biztonság kockázata Az emberi biztonság fogalmának alapeleme a szólásszabadság,

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

HIDASI VIKTÓRIA A JOGI MORALIZMUS MINT SZABADSÁGKORLÁTOZÓ ELV A MODERN POLITIKAI FILOZÓFIÁBAN

HIDASI VIKTÓRIA A JOGI MORALIZMUS MINT SZABADSÁGKORLÁTOZÓ ELV A MODERN POLITIKAI FILOZÓFIÁBAN HIDASI VIKTÓRIA A JOGI MORALIZMUS MINT SZABADSÁGKORLÁTOZÓ ELV A MODERN POLITIKAI FILOZÓFIÁBAN Bevezetés Kis János szerint az ember olyan lény, akinek a számára jelentősége van, hogy mit kezd az életével,

Részletesebben

Kortárs igazságosság elméletek

Kortárs igazságosság elméletek Kortárs igazságosság elméletek Tanyi Attila Ez egy bevezető kurzus az erkölcsfilozófiába. Célja a kortárs társadalmi igazságosság elméletek megismerése és elemzése. Tekintve, hogy a terület karakterét

Részletesebben

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi legyünk-e mentális fikcionalisták? TÔZSÉR JÁNOS Demeter Tamás: Mentális fikcionalizmus Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 206. oldal, 2780 Ft Kognitív Szeminárium Demeter Tamás ebben a könyvében a népi pszichológia

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

konferencia Kántor Zoltán igazgató (Nemzetpolitikai Kutatóintézet), adjunktus (PPKE BTK)

konferencia Kántor Zoltán igazgató (Nemzetpolitikai Kutatóintézet), adjunktus (PPKE BTK) Iustum Aequum Salutare IX. 2013. 2. 149 155. konferencia A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közös szervezésében: Az állampolgárság aktuális nemzetközi jogi és európajogi kérdései

Részletesebben

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam Irányzatok a politika diszkurzív értelmezésében tematika és program w w w.pd k.hu ELSŐ FÉLÉV 1) 2008

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Batt, Judy: Kisebbségi jogok és az Európai Unió keleti bôvítése. Pro Minoritate,

Batt, Judy: Kisebbségi jogok és az Európai Unió keleti bôvítése. Pro Minoritate, IRODALOMJEGYZÉK 1 A. Gergely András: Kisebbség és hagyomány határán. Pro Minoritate, 1996/1. A. Gergely András: Kisebbség, Etnikum, Regionalizmus. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1997. A.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Történelem és Filozófia

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

Olvasónapló. Nacionalizmuselméletek: az összegzések ideje? Athena S. Leoussi: Encyclopedia of Nationalism 1 KÁNTOR ZOLTÁN

Olvasónapló. Nacionalizmuselméletek: az összegzések ideje? Athena S. Leoussi: Encyclopedia of Nationalism 1 KÁNTOR ZOLTÁN Olvasónapló KÁNTOR ZOLTÁN Nacionalizmuselméletek: az összegzések ideje? Az utóbbi két évben több összefoglaló könyv jelent meg a nacionalizmusról: enciklopédiák, szöveggyûjtemények és jelentõs szerzõk

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Történelem és Filozófia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Index Acquis Communautaire, 5, 90, 279, 455, 526, 561, 583 Ágoston, András, 73, 540, 542 Albania, 183, 196, 422, 423, 452, 456 Alliance of Free Democrats (AFD) - Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ),

Részletesebben

Nacionalizmus és etnicitás*

Nacionalizmus és etnicitás* Craig Calhoun Nacionalizmus és etnicitás* Bevezetés Az etnikai tisztogatás szerb programjának köszönhetően a nacionalizmus meglehetősen visszataszító módon került a tudományos és közérdeklődés fókuszába

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ BENEDETTI GÁBOR POLITIKA ÉS ERKÖLCS. A LIBERÁLIS DEMOKRÁCIA ESZMERENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ BENEDETTI GÁBOR POLITIKA ÉS ERKÖLCS. A LIBERÁLIS DEMOKRÁCIA ESZMERENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ BENEDETTI GÁBOR POLITIKA ÉS ERKÖLCS. A LIBERÁLIS DEMOKRÁCIA ESZMERENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA Filozófiai Doktori Iskola, Kelemen János

Részletesebben

Misetics Bálint h ajlékta lanság És m ÉltÓsÁg

Misetics Bálint h ajlékta lanság És m ÉltÓsÁg Misetics Bálint h ajlékta lanság És m ÉltÓsÁg a kriminalizáció tilalmától a lakhatáshoz való jogig i. A hajléktalanság kriminalizálásában egyszerre nyilvánul meg a jóléti állam eszméje elleni támadás és

Részletesebben

RITZLNÉ KAZIMIR ILDIKÓ * A kísérleti közgazdaságtan két irányzatának összehasonlítása

RITZLNÉ KAZIMIR ILDIKÓ * A kísérleti közgazdaságtan két irányzatának összehasonlítása RITZLNÉ KAZIMIR ILDIKÓ * A kísérleti közgazdaságtan két irányzatának összehasonlítása Comparison of the Tendencies of Experimental Economics The study summarizes the most important results of experimental

Részletesebben

MÁRTON ANDREA: A CIVIL TÁRSADALOM HELYZETÉNEK ÉS SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSAI

MÁRTON ANDREA: A CIVIL TÁRSADALOM HELYZETÉNEK ÉS SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSAI MÁRTON ANDREA: A CIVIL TÁRSADALOM HELYZETÉNEK ÉS SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSAI Az elmúlt évtizedben ismét reneszánszát éli a civil-katonai kapcsolatok kutatása. Az 1990-es években a volt szocialista országokban

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A közszféra humánerőforrás gazdálkodásának nemzetközi trendjei Oktató: Linder Viktória, PhD

Részletesebben

Publikációs lista AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B)

Publikációs lista AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B) Publikációs lista KÖNYVEK AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B) 1. Demeter M. Attila: Ethnos és demos, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2013, 300 o., (megjelenés előtt) 2. Demeter M.

Részletesebben

Retorika és metafora I. A. Richards és Paul de Man írásaiban

Retorika és metafora I. A. Richards és Paul de Man írásaiban VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az irodalomban, a zenében és a filmben Horváth Kornélia Retorika és metafora I. A. Richards és Paul de Man írásaiban A»metafora parancsa«a metaforák értelmezésére felszólító

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

HORVÁTH ISTVÁN A romániai nyelvpolitikák értékelése 3 VOGL MÁRK A Nyelvi Karta szlovákiai alkalmazásának problémái 17

HORVÁTH ISTVÁN A romániai nyelvpolitikák értékelése 3 VOGL MÁRK A Nyelvi Karta szlovákiai alkalmazásának problémái 17 REGIO Kisebbség, Politika, Társadalom. 20. évfolyam, 2009. 1. szám NYELVPOLITIKA HORVÁTH ISTVÁN A romániai nyelvpolitikák értékelése 3 VOGL MÁRK A Nyelvi Karta szlovákiai alkalmazásának problémái 17 EMLÉKEZETÉPÍTÉS

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT

PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT FÜLÖP ENDRE Önmagában az a tény, hogy a politikai filozófia huszadik századi klasszikusai közül ők ketten azok, akik a háborúról való filozófiai igényű gondolkodást valóban

Részletesebben

Kőváriné Ignáth Éva A demokratikus béke koncepciója az új nemzetközi rendszerben

Kőváriné Ignáth Éva A demokratikus béke koncepciója az új nemzetközi rendszerben Kőváriné Ignáth Éva A demokratikus béke koncepciója az új nemzetközi rendszerben Bevezetés A huszadik század vége a több mint negyven évig fennállt bipoláris világrend felbomlását hozta. A kilencvenes

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2016. január hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

8. A kisebbségi jogok liberális elméletének a fogadtatása a kortárs politikafilozófiában

8. A kisebbségi jogok liberális elméletének a fogadtatása a kortárs politikafilozófiában III. A javasolt megoldás kritikája 8. A kisebbségi jogok liberális elméletének a fogadtatása a kortárs politikafilozófiában Will Kymlicka nyomtatásban megjelent munkái 287 különösen a két eddigi alapmű,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR POLITIKA-, KÖZIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR

BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR POLITIKA-, KÖZIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR POLITIKA-, KÖZIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR KUTATÁSSZEMINÁRIUM Politikatudományok szak 2016/2017-es tanév (UPS7222: Kötelező tantárgy 5 kreditpont) Tanmenet

Részletesebben

Tanulmányok. A cenzúra éj Gondolatmorzsák a sajtó elõzetes korlátozásáról

Tanulmányok. A cenzúra éj Gondolatmorzsák a sajtó elõzetes korlátozásáról Koltay András A cenzúra éj Gondolatmorzsák a sajtó elõzetes korlátozásáról A címben szereplõ idézet gazdája, Táncsics Mihály idejében még a cenzúra tûnt a sajtószabadság szinte egyetlen igaz, gyakran leküzdhetetlennek

Részletesebben

ETNIKAI HEGEMÓNIA ÉS TRANSZNACIONALIZMUS?

ETNIKAI HEGEMÓNIA ÉS TRANSZNACIONALIZMUS? ÁLLAMPOLGÁRSÁG-POLITIKÁK ÉS IDENTITÁS KISS TAMÁS ETNIKAI HEGEMÓNIA ÉS TRANSZNACIONALIZMUS? A ROMÁN KÖZVÉLEMÉNY VISZONYA AZ ERDÉLYI MAGYAR ETNOPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEKHEZ ÉS A MAGYAR NEMZETPOLITIKÁHOZ A normatív

Részletesebben

Politikai gondolkodás és politikai cselekvés Elméleti és módszertani esszé

Politikai gondolkodás és politikai cselekvés Elméleti és módszertani esszé Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 49 55. Politikai gondolkodás és politikai cselekvés Elméleti és módszertani

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYOS SZERZÕDÉS NEMZETKÖZI JOGI KÉRDÉSEI. SZABÓ MARCEL tanszékvezetõ egyetemi docens

AZ ALKOTMÁNYOS SZERZÕDÉS NEMZETKÖZI JOGI KÉRDÉSEI. SZABÓ MARCEL tanszékvezetõ egyetemi docens Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 67 84. AZ ALKOTMÁNYOS SZERZÕDÉS NEMZETKÖZI JOGI KÉRDÉSEI tanszékvezetõ egyetemi docens Az Alkotmányos Szerzõdés megfogalmazásával az Európai Unió nagy lépést tett annak

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Martin József Péter

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Martin József Péter Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Martin József Péter Felzárkózás vagy bezárkózás? A magyar gazdaság teljesítménye és az euroszkepticizmus alakulása az EU-csatlakozás után, összehasonlító keretben

Részletesebben

A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok

A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok Hittan 225 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Borítókép: A melkisédeki papság visszaállítása. Készítette: Walter

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Amint azt az előző három alfejezetben részletesen is láthattuk, a kisebbségi jogok liberális elméletének szerzőjét foglalkoztató problémák napjaink

Amint azt az előző három alfejezetben részletesen is láthattuk, a kisebbségi jogok liberális elméletének szerzőjét foglalkoztató problémák napjaink Következtetések: multikulturális demokrácia? Amint azt az előző három alfejezetben részletesen is láthattuk, a kisebbségi jogok liberális elméletének szerzőjét foglalkoztató problémák napjaink politikai

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

LÉTEZIK-E SZABADSÁG KISEBBSÉGI KÜLÖNJOGOK NÉLKÜL? FORDULAT A LIBERÁLIS SZEMLÉLETBEN

LÉTEZIK-E SZABADSÁG KISEBBSÉGI KÜLÖNJOGOK NÉLKÜL? FORDULAT A LIBERÁLIS SZEMLÉLETBEN LÉTEZIK-E SZABADSÁG KISEBBSÉGI KÜLÖNJOGOK NÉLKÜL? FORDULAT A LIBERÁLIS SZEMLÉLETBEN Will Kymlicka^ : Multikulturális állampolgárság, avagy a kisebbségi jogok liberális elmélete. Oxfordi Egyetemi Könyvkiadó,

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

7. Műfaj és szerzőiség, műfaj és stílus Ajánlott filmek: Robert Altman: McCabe és Mrs. Miller John Carpenter: A köd

7. Műfaj és szerzőiség, műfaj és stílus Ajánlott filmek: Robert Altman: McCabe és Mrs. Miller John Carpenter: A köd Kurzus kódja BBN-FLM-261, BMA-FLMD-221, BMA-FLMD-321 Kurzus címe Műfajelmélet Tanár neve Varga Zoltán Kurzus időpontja, Csütörtök, 14.00-15.30; 34-es terem helye Vetítés időpontja, - helye Kurzus típusa

Részletesebben

Eric J. Hobsbawm (1917 2012)

Eric J. Hobsbawm (1917 2012) mi a pálya? Eric J. Hobsbawm (1917 2012) International Review of Social History 58 (2013), 1 8. old. Abban a szerencsében részesültem, hogy a világ azon történész nemzedékéhez tartozhattam, amely az 1930-as

Részletesebben

IV: Irodalomjegyzék a tematikához mellékletként csatolva. Budapest, 2004-01-07 Ohly Éva és Somorjai Ildikó

IV: Irodalomjegyzék a tematikához mellékletként csatolva. Budapest, 2004-01-07 Ohly Éva és Somorjai Ildikó ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézete 2003/2004 tanév Szociális munkás és Szociálpolitika Tanszék Második félév Szociális munka Szak Szociális munka oktatása Szociális képzések rendszere I. A tárgy

Részletesebben

GÁLÁNS FUVOLASZONÁTÁK- NAGY FRIGYES UDVARÁNAK ZENÉJE. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

GÁLÁNS FUVOLASZONÁTÁK- NAGY FRIGYES UDVARÁNAK ZENÉJE. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem DLA doktori értekezés tézisei OROSS VERONIKA GÁLÁNS FUVOLASZONÁTÁK- NAGY FRIGYES UDVARÁNAK ZENÉJE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori

Részletesebben

ESSZÉÍRÁS. 2010. június

ESSZÉÍRÁS. 2010. június ESSZÉÍRÁS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

CSABA VARGA. Bibliography of Books. authored

CSABA VARGA. Bibliography of Books. authored CSABA VARGA authored A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei [The main systems of legal education today] (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1967) 210 pp. A kodifikáció

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Alexandra Walsham: The Reformation of the Landscape. Religion, Identity and Memory in Early Modern Britain and Ireland.

Alexandra Walsham: The Reformation of the Landscape. Religion, Identity and Memory in Early Modern Britain and Ireland. 182 Alexandra Walsham: The Reformation of the Landscape. Religion, Identity and Memory in Early Modern Britain and Ireland. Oxford University Press, Oxford, 2011. 637 oldal, 52 db illusztráció. A reformáció

Részletesebben

Változó munkajog. Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag

Változó munkajog. Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag Változó munkajog Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Igazságosság Amerikában

Igazságosság Amerikában BUJALOS ISTVÁN Igazságosság Amerikában Hogyan gondolta tovább Michael Walzer John Rawls elméletét Túlzás nélkül mondhatjuk: az 1970-es évek eleje óta igen izgalmas az amerikai filozófiai élet. A jeles

Részletesebben

Polónyi István Polónyi, István

Polónyi István Polónyi, István Polónyi István Polónyi, István Az oktatás gazdaságtana: Polónyi, István Szerzői jog 2002 Osiris kiadó Szerzői jog 2002 Polónyi István Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN

TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET TÉMAVEZETŐ DR. ROSTOVÁNYI ZSOLT DSC EGYETEMI TANÁR TOLNAI ÁGNES BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A politika mint diskurzus. PTE BTK, Kommunikációés Médiatudományi Tanszék Kommunikációs Doktori Iskola tanév II. félév

A politika mint diskurzus. PTE BTK, Kommunikációés Médiatudományi Tanszék Kommunikációs Doktori Iskola tanév II. félév ii-3 A politika mint diskurzus PTE BTK, Kommunikációés Médiatudományi Tanszék Kommunikációs Doktori Iskola 2006-2007 tanév II. félév Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi

Részletesebben

Gondolatok a nemzetről. A politikai és a kulturális megközelítés

Gondolatok a nemzetről. A politikai és a kulturális megközelítés 70 EGEDY GERGELY Egedy Gergely Gondolatok a nemzetről. A politikai és a kulturális megközelítés Egy olyan kérdéskört szeretnék megvizsgálni Önökkel, amely látszólag világos ugyan, de felettébb veszedelmes

Részletesebben

Head of Research Department, Senior Research Fellow (MTA TK KI)

Head of Research Department, Senior Research Fellow (MTA TK KI) Margit Feischmidt Head of Research Department, Senior Research Fellow (MTA TK KI) Department: Academic Title: PhD Email: feischmidt.margit@tk.mta.hu Phone: +36-1 224-6700 / 469 Building: KI (Floor, room:

Részletesebben

A NÉP A MAGA VALÓJÁBAN

A NÉP A MAGA VALÓJÁBAN A NÉP A MAGA VALÓJÁBAN GYÁNI GÁBOR Magyar Néprajz VIII. Társadalom Fôszerk. Paládi Kovács Attila Szerk. Sárkány Mihály, Szilágyi Miklós Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 1151 old., 6580 Ft Mi a társadalomnéprajz?

Részletesebben